Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
nergy efficient conomical ffective co-friendly
MAGyAROsZÁG
HU
Az energiatakarékos ECONO-HEAT™ fali laphősugárzó a nagy mennyiségű villamos energiát fogyasztó hagyományos fűtőszálas és a nagy teljesítményű
fűtőkészülékek egyéb formáinak alternatívájaként került kifejlesztésre. Viszonylag kis (75 °C – 95 °C, a környezeti hőmérséklettől függően) felületi
hőmérsékleten üzemel és minimális villamos energiát használ fel. Az ECONO-HEAT™ villamos fali laphősugárzók használatának számos előnye van. Csekély
helyet foglal el az alapterületből, biztonságosabban használható gyermekek és háziállatok jelenlétében a kis hővezető-képessége miatt, és lefesthető latex vagy emulziós festékkel (olajbázisú festék
nem használható), így a helyiség berendezéséhez illeszkedik. Az ECONO-HEAT™ fali laphősugárzók kialakítása lehetővé teszi, hogy hosszú időre bekapcsolva maradjanak, így kis költséggel
komfortos környezetet biztosítanak. Elveiben hasonlít a központi fűtésre, de annál olcsóbb.
HELYISÉGMÉRETEK
Számos tényező miatt lehetetlen meghatározni, hogy milyen méretű és hány darab laphősugárzót kell felszerelni adott helyiségben. Azonban az alábbiakat ajánljuk:
Normál tél esetén: 1 x 400 Watt vagy 2 x 260 Watt mintegy 10 – 12 m
2
alapterületenként.
Nagyon hideg tél esetén: 1 x 400 Watt vagy 2 x 260 Watt mintegy 8 – 10 m
2
alapterületenként.
Az ECONO-HEAT™ fali laphősugárzók megfelelnek a nemzetközi biztonsági szabványoknak és rendeltetésszerű használat esetén 3 éves garanciával kerülnek
forgalomba.
KONVEKCIÓS TECHNOLÓGIA
Az ECONO-HEAT™ fali laphősugárzók hatékony helyiségfűtést biztosítanak kis költséggel. A hő a fűtőlap mögött, a lap és a fal között termelődik és a hő hatására kialakuló felfelé irányú légáramlat
a természetes konvekció (légáramlás) révén kering a helyiségben. A konvekció elve itt azt jelenti, hogy a hő mintegy 90 %-a a fűtőlap hátuljából származik, míg a fűtőlap elején csak 10 %-a kerül
sugárzás révén légtérbe. A konvekciós fűtés (egész helyiség fűtése) sokkal jobb hatásfokú, mint a sugárzó fűtés (tárgy fűtése).

Olcsó a beszerzése, olcsó az üzemeltetése.
Energiatakarékos – akár 50 % is megtakarítható a
fűtésköltségből.
Egész helyiség fűtése egy tárgy fűtésével szemben.
Hatékonyan melegít be egy 10 – 12 m
2
alapterületű
helyiséget (hideg éghajlaton 8 – 10 m
2
).
Hatékony természetes konvekciót alkalmas.
Gyermekek és házikedvencek számára biztonságos
nincsenek látszó elemek, gáz vagy ventilátorok.
Nem gyúlékony. Nem éghető.
Nem tartalmaz káros vegyszereket vagy fémeket;
Természetbarát.
Nem szárítja a levegőt. Nem égeti el az oxigént.
Szupervékony, kompakt formatervezés. Falon kívüli
szerelés.
Gyorsan és könnyedén felszerelhető a szabadalmazott
Econo-Kit.
Lefesthető a környezethez illeszkedés érdekében.
Országos és nemzetközi szabványoknak megfelel.
3 év garancia.

Az ECONO-HEAT™ az alábbi feltételek mellett garantálja, hogy az ECONO-HEAT™ fali laphősugárzó
mentes gyártási hibáktól:
Bármilyen gyártási hiba (a kopás és elhasználódás kivételével) esetén a garancia az áruk javítását
vagy cseréjét jelenti az eredeti vásárlás időpontjától vagy – hivatalos ECONO-HEAT™ szerelő által
történő felszerelés esetén – az áruk első felszerelésétől számított 3 (három) éven belül, az ECONO-
HEAT™ értesítése mellett („a garancia-időszak”).
A jelen garanciavállalás keretében az ECONO-HEAT™ mindennemű felelőssége azzal a feltétellel
áll fenn, hogy az áruk megfelelően kerültek tárolásra és felszerelésre (az ECONO-HEAT™ szerelési
utasításainak megfelelően), valamint a leszállítás napjától fogva:
- az ECONO-HEAT™ utasításainak és/vagy az árukon levő címkézésnek megfelelően
kerültek használatra és karbantartásra;
- az árun semminemű javítást, módosítást nem végzett a vevő vagy bármely harmadik
személy.
A jelen garancia mindennemű kifejezett vagy (a törvény erejénél vagy más módon) beleértett, az adott
célra való alkalmassággal vagy a megmunkálás, anyag vagy formatervezés minőségével kapcsolatos
feltétel, garanciavállalás vagy kötelezettség-vállalás helyébe lép és azokat kizárja, kivéve a bármilyen
törvény által az ilyen kizárás mértékét. Az ECONO-HEAT™ nem vállal felelősséget a független
vállalkozó jogállású (fent említett) hivatalos szerelő által végzett munkáért.

Kivéve az Értékesítési Feltételekben kifejezetten leírtakat, és kivéve a 2008. évi Dél-Afrikai
Fogyasztóvédelmi törvényben esetleg ellentétesen előírtakat, az ECONO-HEAT™ nem felelős a
vásárló (vagy annak alkalmazottai, kiszolgálói vagy megbízottjai, vállalkozói vagy jogutód vásárlói)
felé semminemű és bárki által okozott, az áruk felszereléséből és/vagy használatából kifolyó vagy
abból fakadó közvetlen, közvetett, véletlenszerű vagy következményszerű (akár vétségen, akár
szerződésen vagy máson alapuló) károkért. Ez azt jelenti, hogy az ECONO-HEAT™ jogilag nem
tehető felelőssé, ha ezeknek az áruknak a használatából vagy felszereléséből bárkinek vesztesége,
kára vagy sérülése származik.
Kivéve a 2008. évi Dél-Afrikai Fogyasztóvédelmi törvényben esetleg ellentétesen előírtakat az eladó
bármilyen kizárt felelősségével kapcsolatban, a vevő ezennel mentesíti az ECONO-HEAT™ Energy
Efcient Heating Appliances (Pty) Ltd céget (tagjait, alkalmazottait, megbízottait) az ellene (tagjai,
alkalmazottai, megbízottai ellen) bármely harmadik személy által az áruk felszereléséből és/vagy
használatából és/vagy leszállításából fakadóan vagy azzal összefüggésben indított mindennemű jogi
lépés, eljárás és követelés alól. Ez azt jelenti, hogy ha az ECONO-HEAT™ ellen az 1. bekezdésben
említettek valamelyike a termék felszereléséből vagy használatából fakadóan jogi eljárást indít, akkor
Ön mint vásárló pénzügyileg kártalanítja az ECONO-HEAT™ céget az ECONO-HEAT™ által az adott
eljárás eredményeként esetlegesen elszenvedett mindennemű veszteségért.
FONTOS: KÉRJÜK, HOGY TŰZZE HOZZÁ A NYUGTÁT/SZÁMLÁT EHHEZ A BROSÚRÁHOZ. GARANCIAIGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSEKOR KÉRNI FOGJÁK A FIZETÉSI BIZONYLAT BEMUTATÁSÁT.
TERVEZTE ÉS GYÁRTOTTA DÉL-AFRIKÁBAN AZ ECONO-HEAT™ CÉG, AZ EREDETI, ENERGIATAKARÉKOS VILLAMOS FALI LAPHŐSUGÁRZÓ MEGALKOTÓJA.
FIGYELEM
A túlmelegedés elkerülése érdekében semmivel – sem
nedves, sem száraz mosott ruhával – ne takarja le a
fűtőkészüléket.
Annak érdekében, hogy helyes és biztonságos
működését a fűtést, a fűtés kell megírni, hogy a
kapcsoló a jobb alsó sarokban.
Az ECONO-HEAT™ fali laphősugárzók csak
falra szerelve használhatók, semmi esetre sem
használhatók önálló fűtőkészülékként.
Ennek a készüléknek a megérintése a kis hővezető-
képesség miatt biztonságosabb. Gyermek vagy
csecsemő azonban nem hagyható felügyelet nélkül,
mivel a felülettel való hosszabb idejű érintkezés
sérülést eredményezhet.
Ez a készülék nem alkalmas fürdőszobában történő
használatra.
Ez a készülék csak 2 eres villamos vezetékkel van
ellátva. Ügyelni kell 3 érintkezés aljzathoz történő
csatlakozásnál, hogy a földvezeték NE legyen bekötve.
Ha ennek a lapnak a villamos vezetéke sérül, akkor a
veszély elkerülése érdekében a gyártónak,
a megbízott szerviznek vagy hasonlóan
képzett személynek kell cserélnie.
Fal fúrása előtt ellenőrizze, hogy az adott
szakaszon nincs-e villamos vezeték a falban.
A fűtőkészülék nem helyezhető el közvetlenül aljzat
alatt.
Első ízben történő használatkor: A fűtőkészülék
bekapcsolásakor az első egy-két napon esetleg enyhe
szag érezhető. Ez normális jelenség, amit maradék
pára okoz, és nem jelent egészségre veszélyt.
Ez a készülék csak akkor használható csökkent zikai,
érzékelési és szellemi képességekkel rendelkező,
vagy tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező
személyek (és gyermekek) által, ha a biztonságukért
felelős személy részéről felügyeletet vagy a készülék
használatára vonatkozó kioktatást kapnak.
A gyermekekre ügyelni kell, nehogy a készülékkel
játszanak.


Din energibesparande väggpanel ECONO-HEAT™ är designad som ett alternativ till konventionella rörelement och andra typer av uppvärmning med
hög effekt, som använder mycket elektricitet. Det arbetar på relativt låga yttemperaturer (ca 75 °C - 95° C beroende på den omgivande temperaturen)
och använder minimalt med elektricitet. Det nns många fördelar med att använda ECONO-HEAT™ elektriska väggpanelelement. De sparar
golvutrymme, är säkrare att använda tillsammans med barn och husdjur tack vare sin låga värmeledningsförmåga, och kan målas med alla typer av latexfärg eller emulsionsfärg för att
passa inredningen (använd inte oljebaserad färg). ECONO-HEAT™ väggpanelelement har designats för att vara påslagna under lång tid och ge en behaglig bakgrundsvärme till låg
kostnad. Detta koncept liknar ett centralvärmesystem – men är mycket billigare.
RUMSSTORLEKAR
På grund av olika faktorer är det omöjligt att specicera vilken storlek och hur många som ska installeras i ett rum. Men vi rekommenderar följande:
I områden med normala vintrar: 1 x 400 Watt eller 2 x 260 Watt per ungefär 10-12 m2 golvyta.
I områden med mycket kalla vintrar: 1 x 400 Watt eller 2 x 260 Watt per ungefär 8-10 m2 golvyta.
ECONO-HEAT™ väggpanelelement är godkända enligt internationell säkerhetsstandard och har 3 års garanti under förutsättning att de används korrekt.
KONVEKTIONSTEKNIK
ECONO-HEAT™ väggpanelelement ger effektiv uppvärmning till en låg kostnad. Genom att använda naturlig konvektionsteknik, genereras värme bakom elementet i utrymmet
mellan panelen och väggen, vilket leder till en effektiv stigande ström av värme som cirkulerar i rummet. Konvektionsprincipen innebär att ca 90 % av värmen kommer ifrån baksidan av
panelen, medan bara 10 % strålas från framsidan av panelen. Konvektionsuppvärmning (uppvärmning av helt rum) är mycket effektivare än strålvärme (uppvärmning av föremål).
FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
Billig i inköp, billig i drift.
Energibesparande – sparar upp till 50 % eller mer på dina
uppvärmningskostnader.
Element som värmer upp hela rummet till skillnad från annan
föremålsuppvärmning.
Värmer effektivt ett rum på ca 10-12 m
2
(8-10 m
2
i mycket kalla klimat).
Använder effektiv naturlig konvektionsteknik.
Säkrare för barn och husdjur – Inga exponerade element, gas
eller äktar.
Brandsäker. Icke brännbar.
Innehåller inga farliga kemikalier eller metaller. Miljövänlig.
Torkar inte ut luften. Förbränner inte syre.
Ultratunn och kompakt design. Väggmontering som inte är i
vägen.
Snabb och lätt att montera med patentskyddad Econo-Kit.
Kan målas för att passa in i inredningen.
Godkänd enligt UL- och internationella säkerhetsstandarder.
3 års garanti.

ECONO-HEAT™ garanterar att ditt ECONO-HEAT™ väggpanelelement är fritt från tillverkningsskador, under följande villkor:
Sådan garanti ska gälla reparation eller byte av produkten vid tillverkningsskador (med undantag för slitage) som meddelats till ECONO-HEAT™ inom 3 (tre) år från det ursprungliga inköpet eller, vid montering av en installatör
som godkänts av ECONO-HEAT™, första installationen av produkten (“Garantiperiod”) ;
Allt ansvar för ECONO-HEAT™ här nedan ska bero på om produkten har förvarats och installerats korrekt (i enlighet med ECONO-HEAT’s installationsanvisningar) och, från leveransdagen:
- Har använts och underhållits i enlighet med ECONO-HEAT’s anvisningar och/eller märkning av produkten;
- Inga reparationer eller ändringar har utförts på den av köparen eller någon tredje part.
Garantin ersätter och utesluter alla uttryckliga eller underförstådda (genom lagstiftning eller på annat sätt) förhållanden, olika garantier eller skyldigheter som gäller ändamålsenlighet eller tillverkningskvalitet, material eller design,
såvida ingen lag hindrar sådant undantag. ECONO-HEAT™ tar inget ansvar för något arbete som utförts av en godkänd installatör (som angetts ovan), om den godkände installatören är en egenföretagare.

Utöver vad som uttryckligen anges i dessa Försäljningsvillkor, och utöver vad som kan anges till motsats i South African Consumer Protection Act, 2008, ska ECONO-HEAT™ inte ha något ansvar inför köparen (eller
dennes personal, tjänstemän eller ombud, entreprenörer eller efterträdare) för några direkta, indirekta, obetydliga skador eller följdskador av något slag oavsett hur de orsakats (oavsett om de grundar sig på lagöverträdelse
eller kontrakt eller annat) till följd av eller som uppstått med anledning av installationen och/eller användningen av produkten. Detta innebär att om någon orsakas förlust eller skador på person eller egendom på grund av
installationen av produkten, kan ECONO-HEAT™ enligt lag inte hållas ansvariga.
Utöver vad som kan anges i motsats härtill i South African Consumer Protection Act, 2008, beträffande säljarens ansvar som har undantagits, befriae köparen härmed ECONO-HEAT™ Energy Efcient Heating Appliances
(Pty) Ltd (dess medlemmar, personal och ombud) från ansvar från alla typer av åtgärder, rättegångar och fordringar som framställs mot det (dess medlemmar, personal och ombud), av en tredje part till följd av, uppkommet med
anledning av installationen och/eller användning och/eller leverans av produkten. Detta innebär att om ECONO-HEAT™ stäms av någon som nämns i paragraf 1 ovan, på grund av installationen eller användning av produkten
kommer du som köpare att ekonomisk gottgöra ECONO-HEAT™ för sådana ekonomiska förluster som ECONO-HEAT™ drabbas av, som ett resultat av sådan process.
VIKTIGT: FÄST DIN VERIFIKATION AV BETALNING/KVITTO I DENNA FOLDER. DU KOMMER ATT BLI TVUNGEN ATT UPPVISA VERIFIKATION AV BETALNING VID EVENTUELLT GARANTIANSPRÅK.
DESIGNAD OCH TILLVERKAD I SYDAFRIKA AV ECONO-HEAT™ – SKAPARE AV DET URSPRUNGLIGA, ENERGIBESPARANDE ELEKTRISKA VÄGGPANELELEMENTET.
VARNING
För att undvika överhettning får elementet inte täckas över med någonting, inklusive våt eller torr tvätt.
För att säkerställa korrekt och säker drift av värmaren måste värmaren vara orienterad så att
strömbrytaren är i det nedre högra hörnet.
ECONO-HEAT™ väggpanelelement är enbart avsedda för väggmontering och får under inga förhållanden
användas som fristående element.
Produkten är säkrare att vidröra tack vare den låga värmeledningsförmågan, men små barn ska inte lämnas utan
uppsikt, eftersom långvarig kontakt med ytorna kan orsaka skador.
Produkten är inte lämplig att användas i badrum.
Produkten är bara utrustad med en kabel med 2 ledningar. Var försiktig vid anslutning till en trepolig stickkontakt och
se till att jordterminalen INTE används.
Om panelens strömförsörjningssladd är trasig, måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller
liknande kvalicerad person för att undvika fara.
Kontrollera att det inte nns inbäddade elektriska ledningar i väggen innan du borrar i den.
Elementet får inte placeras direkt under ett eluttag.
Första användning: När elementet slås på kan det avge en lätt obehaglig lukt de första två dagarna. Det är
fullständigt normalt och beror på resterande fukt och utgör ingen hälsorisk.
Produkten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nersatta fysiska, sensoriska eller mentala
funktioner eller saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner beträffande
produktens användning av en person med ansvar för deras säkerhet.
Barn bör övervakas för att garantera att de inte leker med produkten.
sVeNskA
VARM LUFT
KALL LUFT
SE
ECONO-HEAT™ Energy Efficient Appliances (Pty) Limited
Address: 7 Mercury Crescent, Wetton, Cape Town, South Africa 7780 Phone: +27 21 762 6500 Fax: +27 21 762 6500
Email: info@econo-heat.com Web: www.econo-heat.com
11

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Econo-Heat e-heater 0607 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Econo-Heat e-heater 0607 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,83 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info