Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/34
Nächste Seite
Instructiehandleiding
NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NL

  Instructiehandleiding • Page 2

  Gefeliciteerd met de aankoop van uw ECOVACS ROBOTICS DEEBOT!
  We hopen dat u er vele jaren plezier van hebt. We vertrouwen erop dat uw
  nieuwe robot u helpt uw huis schoon te houden zodat u meer tijd overhoudt
  voor andere dingen.
  Slimme oplossingen. Meer genieten van het leven.
  Als u situaties tegenkomt die niet in deze Instructiehandleiding worden beschreven, neem dan contact op met onze Klantenservice. Een technicus kan
  uw specifieke probleem oplossen of uw vraag beantwoorden.
  Voor meer informatie kunt u terecht op de officiële website van ECOVACS
  ROBOTICS: www.ecovacs.com
  Het bedrijf behoudt zich het recht voor om technische en/of ontwerpaanpassingen aan dit product aan te brengen in het kader van voortdurende verbetering.

  Bedankt dat u hebt gekozen voor een DEEBOT! • Page 3

  Inhoud
  1. Belangrijke veiligheidsinstructies�������������������������������������������������������������� 2
  2. Inhoud van de verpakking en technische gegevens�������������������������������� 5
  2.1 Inhoud van de verpakking������������������������������������������������������������������������ 5
  2.2 Specificaties��������������������������������������������������������������������������������������������� 5
  2.3 Productoverzicht��������������������������������������������������������������������������������������� 6
  3. Bediening en programmering��������������������������������������������������������������������� 8
  3.1 Opmerkingen voordat u gaat schoonmaken�������������������������������������������� 8
  3.2 Aan de slag����������������������������������������������������������������������������������������������� 9
  3.3 Reinigingspatroon en schoonmaakmodus selecteren���������������������������� 12
  3.4 De robot programmeren������������������������������������������������������������������������� 16
  3.5 Een zuigoptie kiezen������������������������������������������������������������������������������ 17
  3.6 Optioneel geavanceerd nat/droog dweilsysteem����������������������������������� 18
  3.7 Alarmindicatielampje en -geluiden���������������������������������������������������������� 21
  4. Onderhoud�������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
  4.1 Stofhouder en filters������������������������������������������������������������������������������� 22
  4.2 Geavanceerde natte/droge dweildoek en geavanceerd nat/droog reservoir�� 23
  4.3 Hoofdborstel, directe zuigoptie en zijborstels����������������������������������������� 24
  4.4 Overige onderdelen�������������������������������������������������������������������������������� 25
  4.5 Regulier onderhoud�������������������������������������������������������������������������������� 26
  5. Probleemoplossing������������������������������������������������������������������������������������ 27

  NL • Page 4

  1. Belangrijke veiligheidsinstructies
  Tijdens het gebruik van een elektrisch apparaat dienen altijd de basis
  voorzorgsmaatregelen te worden opgevolgd, waaronder het volgende:
  LEES ZORGVULDIG ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT
  BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
  1. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, zolang
  ze onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het gebruik van
  het apparaat op een veilige manier en op de hoogte zijn van het
  gevaar tijdens het gebruik. Kinderen mogen niet met het apparaat
  spelen. Reiniging en onderhoud mag niet zonder toezicht door
  kinderen worden uitgevoerd.
  2. Ruim het gebied op dat dient te worden schoongemaakt. Verwijder
  voedingskabels en kleine voorwerpen van de vloer, die in het apparaat verstrikt kunnen raken. Stop de franjes van het tapijt eronder
  weg en til items zoals gordijnen en tafelkleden van de vloer.
  3. Indien er een afgrond in het reinigen gebied is, zoals een afstapje
  of een trap, dient u het apparaat te testen om er zeker van te zijn
  dat het deze afgrond detecteert zonder over de rand te vallen. Het
  kan misschien nodig zijn om een fysieke barrière te plaatsen voor
  deze afgrond, zodat het apparaat niet naar beneden valt. Zorg ervoor dat er over deze fysieke barrière niet gestruikeld kan worden.
  4. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze handleiding wordt beschreven. Gebruik alleen onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht.
  5. Gelieve ervoor te zorgen dat de voltage van uw netvoeding overeenkomt met de spanning die is aangegeven op het oplaadstation.
  6. ALLEEN geschikt voor huishoudelijk gebruik BINNEN. Gebruik het
  apparaat niet buiten, of in commerciële of industriële omgevingen.
  7. Gebruik alleen de originele oplaadbare batterij en het laadstation
  van de fabrikant die bij het apparaat zijn meegeleverd. Het is niet
  toegestaan om niet-oplaadbare batterijen te gebruiken. Gelieve
  voor informatie over de batterij het hoofdstuk over de Specificaties te raadplegen.
  8. Gebruik het apparaat niet zonder dat de stofhouder en/of de filters op hun plaats zitten.
  9. Gebruik het apparaat niet in een ruimte waar er kaarsen zijn aangestoken of breekbare voorwerpen in de buurt zijn.
  10. 10. Gebruik het apparaat niet in extreem warme of koude omgevingen (lager dan -5˚C/23˚F of boven 40˚C/104˚F).
  11. Houd haar, losse kleding, vingers en alle andere lichaamsdelen
  uit de buurt van openingen en bewegende onderdelen.
  12. Gebruik het apparaat niet in een ruimte waar een baby of kind slaapt.
  13. Gebruik het apparaat niet op natte oppervlakken of oppervlakken
  met stilstaand water.
  14. Zorg dat het apparaat geen grote voorwerpen kan oprapen zoals
  2

  NL • Page 5

  1. Belangrijke veiligheidsinstructies
  stenen, grote stukken papier of een item dat het apparaat zou
  kunnen verstoppen.
  15. Gebruik het apparaat niet om ontvlambare of brandbare materialen, zoals benzine en een printer- of kopieermachine-toner, op te
  rapen of in ruimtes waar deze aanwezig kunnen zijn.
  16. Gebruik het apparaat niet om iets dat brandt of nasmeult op te rapen,
  zoals sigaretten, lucifers, hete as of iets anders dat een brand zou
  kunnen veroorzaken.
  17. Stop geen voorwerpen in de zuigmond. Gebruik het apparaat niet als
  de zuigmond wordt geblokkeerd. Houd de zuigmond schoon van stof,
  pluizen, haar of iets anders wat de luchtstroom kan verminderen.
  18. Zorg ervoor dat u de stroomkabel niet beschadigt. Trek of draag
  het apparaat of het laadstation niet aan de stroomkabel, gebruik
  de stroomkabel niet als een handvat, sluit geen deur met een
  stroomkabel ertussen en trek de stroomkabel niet langs scherpe
  randen of hoeken. Laat het apparaat niet over de stroomkabel
  gaan. Houd de stroomkabel weg van hete oppervlakken.
  19. Als de stroomkabel is beschadigd, dient deze door de fabrikant of
  zijn servicedienst te worden vervangen om gevaar te voorkomen.
  20. Gebruik het laadstation niet als deze is beschadigd.
  21. Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stroomkabel of
  defect stopcontact. Gebruik het apparaat of het laadstation niet
  als deze niet goed werkt, is gevallen of beschadigd, buiten heeft
  gestaan of in contact met water is geweest. Het apparaat dient
  dan door de fabrikant of zijn technische dienst te worden gerepareerd om gevaar te voorkomen.
  22. Zet de schakelaar van het apparaat UIT voordat u het reinigt of
  onderhoudt.
  23. De stekker van het laadstation dient uit het stopcontact te zijn gehaald voordat u het reinigt of onderhoudt.
  24. Verwijder het apparaat uit het laadstation en zet de schakelaar
  van het apparaat UIT voordat u de batterij verwijdert als u het apparaat wenst af te voeren.
  25. De batterij dient te worden verwijderd en weggegooid volgens de
  lokale wet- en regelgeving voordat u het apparaat afvoert.
  26. Gelieve gebruikte batterijen weg te gooien volgens de lokale weten regelgeving.
  27. Verbrand het apparaat niet, zelfs als deze ernstig is beschadigd.
  De batterijen kunnen ontploffen in het vuur.
  28. Wanneer u het oplaadstation langere tijd niet gebruikt, dient de
  stekker uit het stopcontact te worden gehaald.
  29. Het apparaat dient te worden gebruikt volgens de aanwijzingen in
  deze instructiehandleiding. ECOVACS ROBOTICS kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor schades of
  letsels die door oneigenlijk gebruik zijn veroorzaakt.
  30. De robot bevat batterijen die alleen door vakbekwame personen
  dienen te worden vervangen. Gelieve contact op te nemen met de
  NL

  3 • Page 6

  1. Belangrijke veiligheidsinstructies
  klantenservice voor het vervangen of verwijderen van de batterij.
  31. Als de robot gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt, dient
  deze volledig te worden opgeladen en daarna voor de opslag UIT
  te worden gezet en de stekker van het laadstation uit het stopcontact te worden gehaald.
  32. WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij
  alleen de afneembare voedingsunit CH1465A die bij het apparaat
  wordt meegeleverd. Gebruik bij de DM82 alleen de afneembare
  voedingsunit GSCV0600S019V12E die bij het apparaat wordt
  meegeleverd.
  33. De afstandsbediening pre-installeert twee niet-oplaadbare
  AAA-batterijen. Om de batterij van de afstandsbediening te vervangen, dient u de afstandsbediening om te draaien en op het
  batterijdeksel te drukken en deze te verwijderen. Verwijder de
  batterijen en plaats de nieuwe batterijen met de juiste polariteit.
  Monteer het batterijdeksel.
  34. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw worden opgeladen.
  35. Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen
  mogen niet samen worden gebruikt.
  36. Batterijen van de afstandsbediening dienen te worden geplaatst
  met de juiste polariteit.
  37. Lege batterijen dienen uit het apparaat te worden verwijderd en
  op een veilige manier te worden afgevoerd.
  38. Als de afstandsbediening lange tijd ongebruikt wordt opgeslagen,
  dienen de batterijen te worden verwijderd.
  39. De voedingsterminals dienen niet kortgesloten te zijn.
  40. De afdekking aan de bovenkant van DM82 is van gehard glas. Hoewel gehard glas veiliger en sterker is dan normaal glas, dient u hiermee voorzichtig om te gaan om krassen en breuk te voorkomen.
  Uitvoervermogen RF- of wifi-module lager dan 100 mW.

  Voor EU-landen

  Correcte afvoer van dit product

  Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd in de hele EU. Om mogelijke schade
  aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op een verantwoorde manier af te
  voeren om duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw
  gebruikte apparaat te recyclen, dient u gebruik te maken van de retouren inzamelsystemen of contact op te nemen met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product veilig voor u laten recyclen.
  4

  NL • Page 7

  2. Inhoud van de verpakking en technische gegevens
  2.1 Inhoud van de verpakking

  Robot

  Oplaadstation

  Afstandsbediening
  met batterij

  Instructiehandleiding

  (4) Zijborstels

  Hoofdborsteloptie
  (vooraf geïnstalleerd)

  Directe zuigoptie

  (2) Geavanceerde
  natte/droge dweildoeken

  Geavanceerd nat/
  droog reservoir

  Vervanging hoge-efficiëntiefilter + sponsfilter

  Maatbeker

  2.2 Specificaties
  Model
  Gebruiksspanning
  Accumodel

  DM88
  12 VDC
  DM88-BYD

  Model oplaadstation
  Nominale ingangsspanning
  Nominale uitgangsstroom
  Model afstandsbediening
  Batterijmodel afstandsbediening

  Nominaal vermogen
  Accuspecificatie

  30 W
  Ni-MH 12 VDC,
  3000 mAh

  CH1465A
  100-240 VAC
  1A

  Nominale uitgangsspanning
  Nominaal vermogen

  20 VDC
  20 W

  RC1521C

  Gebruiksspanning

  3 VDC

  AAA

  Nominale spanning

  1,5 VDC

  * Technische en ontwerpgegevens kunnen worden gewijzigd in het kader van voortdurende productverbetering.

  NL

  5 • Page 8

  2. Inhoud van de verpakking en technische gegevens
  2.3 Productoverzicht
  Robot
  4

  1
  2

  17 15 14
  16

  5

  10

  6

  11

  7
  8
  9

  12

  3

  13

  1. Afdekking aan bovenkant
  2. Bedieningspaneel
  3. Botssensoren
  4. Valsensoren
  5. Oplaadcontacten
  6. Zijborstels
  7. Hoofdborsteloptie

  8. Stuurwielen
  9. Aan/uit-schakelaar onderkant
  10. Universeel wiel
  11. Afdekking van accu
  12. U
   itsparingen voor geavanceerd
  nat/droog reservoir
  13. Infraroodontvanger voor afstandsbediening

  14. Reset-knop (alleen voor klantenservice)
  15. Stofhouder
  16. Afdekking van hoofdborstel
  17. M
   ultifunctioneel hulpstuk
  voor reiniging

  Bedieningspaneel
  1

  2

  1. AUTO-modusknop (one-touch
  START/PAUZE)
  2. Wifi-indicatielampje

  Oplaadstation

  1

  1. Generatoren infraroodsignaal
  2. Oplaadpennen

  2

  6

  NL • Page 9

  2. Inhoud van de verpakking en technische gegevens
  Afstandsbediening

  8

  1
  1. AUTO-modusknop
  2

  2. Bedieningsknoppen voor richting

  3

  3. START/PAUZE-knop

  6

  4
  5
  7

  4. Knop voor modus Terugkeer naar
  oplaadstation
  5. Knop voor modus Één kamer
  6. Knop voor modus Randenreiniging
  7. Knop voor netwerkinstelling
  8. Infraroodzender

  Stofhouder
  1

  1. Stofhouderhandvat
  2. Stofhoudervergrendeling

  2
  3
  4
  5
  6

  3. Filterrooster
  4. Sponsfilter
  5. Hoge-efficiëntiefilter
  6. Stofhouderafdekking

  Geavanceerd nat/droog reservoir

  1
  2
  3

  1. Geavanceerde natte/droge dweildoek
  2. Geavanceerd nat/droog reservoir
  3. Waterinlaat

  NL

  7 • Page 10

  3. Bediening en programmering
  3.1 Opmerkingen voordat u gaat schoonmaken
  Voordat u de DEEBOT gaat gebruiken, dient u de ruimte die u wilt schoonmaken te controleren en eventuele obstakels weg te halen.

  8

  Verwijder snoeren en kleine hindernissen
  waarin het apparaat verstrikt kan raken van
  de vloer.

  Dit apparaat is niet geschikt voor het reinigen
  van hoogpolig tapijt. Voordat u dit product in de
  buurt van een vloerkleed of op een laagpolig
  vloerkleed met franjes gaat gebruiken, dient u de
  franjes van het kleed onder het kleed te vouwen.

  Houd er rekening mee dat de robot minstens
  8 cm ruimte nodig heeft om zonder belemmeringen onder meubilair schoon te maken.

  Als er in de ruimte een trap aanwezig is,
  moet u de DEEBOT zodanig instellen dat de
  valsensoren het valgevaar kunnen detecteren. Het is misschien nodig om een fysieke
  barrière bij de rand van het valgevaar te
  plaatsen zodat het apparaat niet over de
  rand valt.

  NL • Page 11

  3. Bediening en programmering
  Wanneer de DEEBOT aan het schoonmaken is
  op basis van een geprogrammeerd reinigingspatroon, dient u niet in krappe ruimtes, zoals een
  hal, te gaan staan, omdat de DEEBOT de ruimte
  dan mogelijk niet identificeert als schoon te maken ruimte.

  3.2 Aan de slag
  * Verwijder de stootrandbeschermspons op de
  DEEBOT voordat u deze voor het eerst gaat
  gebruiken.

  1 De handstofzuiger in het oplaadstation plaatsen
  Plaats het oplaadstation op een vlak oppervlak, haaks tegen de muur. Houd een directe
  omgeving van 1,5 m vóór de oplader en 0,5 m
  aan weerszijden van de oplader vrij van obstakels en reflecterende oppervlakken.
  Sluit de oplader aan op het lichtnet.

  NL

  9 • Page 12

  3. Bediening en programmering
  2 Zijborstels installeren
  Bevestig de zijborstels aan de onderkant van
  de DEEBOT door in elke sleuf een borstel
  met bijpassende kleur te drukken, totdat deze
  vastklikt.

  3 Aanzetten

  Zet de aan/uit-schakelaar aan de onderkant
  van de robot AAN. "I"= AAN; "O" = UIT. De
  DEEBOT staat AAN wanneer de AUTO-modusknop ononderbroken blauw brandt.

  ON

  * Wanneer de DEEBOT niet bezig is met schoonmaken, wordt aangeraden het apparaat AAN
  te laten staan in plaats van dit UIT te schakelen, zodat de DEEBOT kan opladen.

  4 De DEEBOT opladen
  Plaats de DEEBOT op het oplaadstation en
  let daarbij erop dat de oplaadcontacten van
  de DEEBOT contact maken met de oplaadpennen.
  Laad de DEEBOT gedurende minstens 4 uur
  op voor het eerste gebruik.

  * Zet de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van de robot AAN voordat u begint met opladen.
  ("I"= AAN; "O" = UIT. De standaardinstelling van de robot is "O".) De DEEBOT staat AAN
  wanneer de AUTO-modusknop ononderbroken blauw brandt.
  * De AUTO-modusknop knippert wanneer de DEEBOT bezig is met opladen. De AUTO-modusknop gaat uit wanneer de DEEBOT volledig is opgeladen.
  * Verwijder het waterreservoir voordat u begint met het opladen van de DEEBOT.

  10

  NL • Page 13

  3. Bediening en programmering
  5 Beginnen
  Druk op de AUTO-modusknop op de
  DEEBOT of op de afstandsbediening. De
  DEEBOT begint direct in de AUTO-schoonmaakmodus te werken op basis van het standaardreinigingspatroon.
  * Om een andere schoonmaakmodus of een
  ander reinigingspatroon te kiezen, dient u
  voor meer informatie te kijken in sectie 3.3
  Reinigingspatroon en schoonmaakmodus
  selecteren.

  6 Pauzeren
  Pauzeer de DEEBOT door op de AUTO-modusknop op de DEEBOT of de START/PAUZE-knop op de afstandsbediening te drukken.
  * Druk op de AUTO-modusknop op de
  DEEBOT of op de knop START/PAUZE op
  de afstandsbediening om de DEEBOT opnieuw op te starten.

  * De DEEBOT kan naar voren, naar achteren, naar links en rechts worden gestuurd met behulp
  van de richtingsknoppen op de afstandsbediening wanneer de DEEBOT is gepauzeerd. De
  DEEBOT maakt schoon wanneer deze met de afstandsbediening naar voren wordt gestuurd.
  * De AUTO-modusknop op het bedieningspaneel van de robot gaat uit wanneer de robot langer
  dan vijf minuten is gepauzeerd. Druk op de AUTO-modusknop op de robot om deze uit de
  slaapstand te halen of druk op een willekeurige knop om de robot onmiddellijk te starten.

  7 Uitzetten
  Zet de DEEBOT in de pauzestand. Zet de
  aan/uit-schakelaar aan de onderkant UIT.
  * Wanneer de DEEBOT niet bezig is met
  schoonmaken, wordt aangeraden het apparaat AAN te laten staan zodat de DEEBOT
  kan opladen.

  OFF

  NL

  11 • Page 14

  3. Bediening en programmering
  3.3 Reinigingspatroon en schoonmaakmodus selecteren

  De DEEBOT beschikt over twee reinigingspatronen en een aantal schoonmaakmodi waaruit u kunt
  kiezen om diverse vloeren efficiënt schoon te maken. Reinigingspatronen en schoonmaakmodi kunt
  u selecteren met de afstandsbediening of de ECOVACS-app

  Reinigingspatroon instellen

  Stel het reinigingspatroon in op basis van het vloertype.
  Standaardreinigingspatroon

  Geprogrammeerd reinigingspatroon (standaardpatroon)

  Het standaardreinigingspatroon is het standaardpatroon van de robot. Met het standaardpatroon maakt de DEEBOT in een
  rechte lijn schoon en verandert deze van
  richting wanneer een obstakel wordt aangetroffen.

  U dient het geprogrammeerde reinigingspatroon in te stellen wanneer u vloeren zonder
  tapijt wilt schoonmaken. Met het geprogrammeerde reinigingspatroon plant de robot de
  meest efficiënte route, maakt deze schoon
  door in een rechte lijn heen en weer te bewegen, keert deze terug om gemiste plekken
  schoon te maken en maakt deze vervolgens
  de randen van de kamer schoon voordat de
  schoonmaakcyclus wordt beëindigd

  Wanneer het geprogrammeerde reinigingspatroon is ingesteld:
  * De plant DEEBOT automatisch een route tijdens het schoonmaken. Als de robot is gepauzeerd of handmatig of met de afstandsbediening is aangestuurd tijdens het schoonmaken,
  herberekent de DEEBOT de route en begint deze opnieuw. U kunt tijdens het schoonmaken
  daarom beter niet de afstandsbediening gebruiken of de DEEBOT handmatig bedienen, want
  dit gaat ten koste van de efficiëntie.
  * Mogelijk pauzeert de DEEBOT af en toe om de schoonmaakroute opnieuw te berekenen. Dit
  is normaal. Dit kan even duren. Hoe vaak en hoelang de robot pauzeert, is afhankelijk van de
  complexiteit van de kamerindeling.
  * Als de schoon te maken ruimte vloeren met en zonder tapijt heeft, dient u een hindernis (bijvoorbeeld een gesloten deur) te plaatsen tussen de ruimtes met en zonder tapijt. Stel ook
  voor elke ruimte het juiste reinigingspatroon in. Als u beide vloertypen wilt schoonmaken in
  één schoonmaakcyclus, dient u het standaardreinigingspatroon in te stellen.

  12

  NL • Page 15

  3. Bediening en programmering
  Houd de AUTO-modusknop op de afstandsbediening gedurende drie seconden ingedrukt. Het
  standaardreinigingspatroon is ingesteld wanneer
  de DEEBOT twee piepsignalen laat horen. Het
  geprogrammeerde reinigingspatroon is ingesteld
  wanneer de DEEBOT één piepsignaal laat horen.

  3Ƞ

  U kunt reinigingspatronen ook instellen met de ECOVACS-app.
  De DEEBOT gebruikt het ingestelde reinigingspatroon wanneer deze schoonmaakt in de AUTO-schoonmaakmodus en de schoonmaakmodus Één kamer.

  Schoonmaakmodus selecteren
  1 AUTO-schoonmaakmodus
  Dit is de modus die het meest wordt gebruikt.
  Deze is geschikt voor dagelijkse schoonmaakbeurten.
  Als u de AUTO-schoonmaakmodus wilt starten,
  dient u op de AUTO-modusknop op de robot, de
  afstandsbediening of
  van de app te drukken.

  op het hoofdscherm

  * In de AUTO-schoonmaakmodus maakt de robot schoon met het reinigingspatroon dat in de
  vorige stap is ingesteld. Het standaardreinigingspatroon is het meest geschikt voor tapijt. Het
  geprogrammeerde reinigingspatroon is het meest geschikt voor vloeren zonder tapijt.
  * Wanneer de schoonmaakcyclus is voltooid, keert de DEEBOT terug naar het oplaadstation.

  NL

  13 • Page 16

  3. Bediening en programmering
  2 Modus Één kamer
  Deze modus wordt gebruikt wanneer de DEEBOT
  maar één kamer hoeft schoon te maken met een
  maximale oppervlakte van 30 m2. Als u de modus
  Eén kamer wilt starten, moet u op de knop voor
  de modus Eén kamer op de afstandsbediening of
  op het hoofdscherm van de app drukken.

  * In de schoonmaakmodus Eén kamer maakt de robot schoon op basis van het ingestelde reinigingspatroon. Het standaardreinigingspatroon is het meest geschikt voor tapijt. Het geprogrammeerde reinigingspatroon is het meest geschikt voor vloeren zonder tapijt.
  * De kamer moet een afgesloten ruimte zijn, anders werkt de modus Één kamer niet goed. Sluit
  de deuren van de kamer.

  3 Modus Vlekkenreiniging

  (2-5 minuten)
  Deze modus is geschikt voor een kleine ruimte
  waar veel vuil of stof ligt. Als u de modus Vlekkenreiniging wilt starten, drukt u op

  op het

  hoofdscherm van de app. In de modus Vlekkenreiniging concentreert de DEEBOT zich op een
  bepaalde plek. De DEEBOT maakt de ruimte
  schoon in een spiraalvormig patroon en keert
  terug naar het beginpunt wanneer deze klaar is
  met schoonmaken.
  * De modus Vlekkenreiniging kan alleen worden gestart met de app.

  14

  NL • Page 17

  3. Bediening en programmering
  4 Modus Randenreiniging
  Deze modus is geschikt om de randen en hoeken
  van een ruimte schoon te maken. Om de modus
  Randenreiniging te starten, drukt u op de knop
  voor de modus Randenreiniging op de afstandsbediening of
  op het hoofdscherm van de app.
  In de modus Randenreiniging maakt de DEEBOT
  schoon langs een rand (bijvoorbeeld een muur)
  en keert deze terug naar het oplaadstation wanneer deze klaar is met schoonmaken.

  * Met de app kunt u de zuigkracht verhogen in een schoonmaakmodus die al is geactiveerd.
  Druk op

  in de app voor MAX. zuigkracht. Druk op

  om terug te schakelen naar stan-

  daardzuigkracht.
  * Door MAX. zuigkracht in te schakelen, verbruikt de robot meer batterijvermogen.

  5 Modus Terugkeer naar oplaadstation
  Als de accu leegt begint te raken, schakelt de
  DEEBOT automatisch over op de modus Terugkeer naar oplaadstation en keert uit zichzelf terug
  naar het oplaadstation.
  * De DEEBOT kan te allen tijde naar het oplaadstation worden teruggestuurd door op
  de knop Terugkeer naar oplaadstation op de
  afstandsbediening of op

  op het hoofd-

  scherm van de app te drukken.

  NL

  15 • Page 18

  3. Bediening en programmering
  3.4 De robot programmeren
  Met de functies Intelligente programmering en Tijdinstelling van de DEEBOT kunt u schoonmaaktijden plannen. Met Intelligente programmering op het bedieningspaneel van de robot kunt u de DEEBOT zodanig programmeren dat deze automatisch schoonmaakt. In de app kunt u met Tijdinstelling de DEEBOT ook programmeren.
  * Alle geplande schoonmaakbeurten worden in de AUTO-schoonmaakmodus uitgevoerd op basis van het standaardreinigingspatroon.

  Intelligente programmering
  1 Intelligente programmering instellen
  De DEEBOT kan zodanig worden ingesteld dat deze één keer per dag op hetzelfde tijdstip schoonmaakt, zelfs wanneer er niemand thuis is.
  Druk tweemaal op de AUTO-modusknop op de robot om het huidige tijdstip in te stellen als tijdstip
  voor de geplande schoonmaakbeurt. Intelligente programmering is ingesteld wanneer de robot twee
  piepsignalen laat horen. De DEEBOT maakt nu elke dag automatisch schoon op de geplande tijd.
  Bijvoorbeeld: stel de intelligente programmering in om 9:00 uur zodat de DEEBOT automatisch elke
  dag om 9:00 uur schoonmaakt.
  9:00AM

  x2

  2 Intelligente programmering annuleren

  Druk tweemaal op de AUTO-modusknop op de robot. Intelligente programmering is geannuleerd
  wanneer de robot driemaal een piepsignaal laat horen.

  x2

  * Om automatisch op een andere tijd schoon te maken, moet u eerst de huidige intelligente programmering annuleren en vervolgens de intelligente programmering op de gewenste tijd instellen.
  * Als de DEEBOT UIT wordt geschakeld, wordt de intelligente programmering geannuleerd.

  16

  NL • Page 19

  3. Bediening en programmering
  Tijdinstelling
  Tijdinstelling instellen
  Met de ECOVACS-app kunt u de DEEBOT zodanig programmeren dat deze meerdere keren per
  dag op specifieke tijdstippen schoonmaakt.
  Open de ECOVACS-app. Druk op " " in de rechterbovenhoek van het hoofdscherm van de app.
  Stel bij Tijdinstelling nieuwe geplande schoonmaakbeurten in en annuleer de bestaande geplande
  schoonmaakbeurten.

  3.5 Een zuigoptie kiezen

  De robot beschikt over twee zuigopties waaruit u kunt kiezen.
  Hoofdborsteloptie: deze is het meest geschikt voor grondige reiniging en combineert
  de hoofdborstel met een sterke zuigkracht.
  De hoofdborsteloptie is vooraf geïnstalleerd
  in de DEEBOT.

  Directe zuigoptie: deze is het meest geschikt voor dagelijkse schoonmaakbeurten.
  De hoofdborstel is verwijderd voor een directe zuiging. Deze zuigoptie is speciaal ontworpen voor het opzuigen van haar zonder dat
  dit verstrikt raakt in de borstel.

  De directe zuigoptie installeren
  Leg de robot op zijn kop. Druk op beide
  knoppen op de hoofdborsteloptie en verwijder de afdekking van de hoofdborstel. Verwijder de hoofdborstel.
  Lijn de tabs van de directe zuigoptie uit met
  de sleuven op de onderkant van de robot.
  Druk tot het onderdeel vastklikt.

  NL

  17 • Page 20

  3. Bediening en programmering
  De hoofdborsteloptie installeren
  Leg de robot op zijn kop. Druk op beide
  knoppen op de directe zuigoptie en verwijder
  de directe zuigoptie.
  Bevestig de hoofdborstel aan de onderkant
  van de robot.
  Lijn de tabs van de afdekking van de hoofdborstel uit met de sleuven op de onderkant
  van de robot. Druk tot het onderdeel vastklikt.

  3.6 Optioneel geavanceerd nat/droog dweilsysteem
  De DEEBOT heeft een optioneel geavanceerd nat/droog dweilsysteem, dat bestaat uit een geavanceerde
  natte/droge dweildoek die aan een geavanceerd nat/droog reservoir kan worden vastgemaakt. De wasbare/
  herbruikbare dweildoek dweilt de vloer en droogt deze vervolgens om deze brandschoon achter te laten.
  * Gebruik het dweilsysteem niet voor tapijt.
  * Als u het dweilsysteem gebruikt, dient u de randen van vloerkleden onder het kleed te vouwen zodat de DEEBOT het kleed negeert.
  * Als u het dweilsysteem gebruikt, dient u de robot niet te stoppen en te laten stilstaan. Zo voorkomt u dat de dweildoek water achterlaat op de vloer.
  * Verwijder het geavanceerd nat/droog reservoir alvorens u de DEEBOT oplaadt.

  1 Geavanceerde natte/droge dweildoek bevestigen aan het reservoir
  Maak de geavanceerde natte/droge dweildoek vast aan het geavanceerde natte/droge
  reservoir. Zorg ervoor dat de blauw-witte zijde
  van de dweildoek te zien is.

  18

  NL • Page 21

  3. Bediening en programmering
  2 Water toevoegen aan het geavanceerde natte/droge reservoir
  * Voordat u water toevoegt aan het geavanceerde natte/droge reservoir, dient u het reservoir
  aan de onderkant van de robot te verwijderen.
  Vul de meegeleverde maatbeker met water. Open het klepje van de wateringang op het geavanceerde natte/droge reservoir en schenk langzaam water uit de maatbeker in het reservoir. Sluit het
  klepje van de wateringang.

  Bevestig het geavanceerde natte/droge reservoir op de onderkant van de robot. Schuif
  de tabs van het geavanceerde natte/droge
  reservoir in de hiervoor bedoelde sleuven
  aan de onderkant van de robot totdat u een
  klik hoort.

  NL

  19 • Page 22

  3. Bediening en programmering
  3 Beginnen
  Selecteer de gewenste schoonmaakmodus.
  De DEEBOT stofzuigt, dweilt en droogt in de
  geselecteerde modus.

  * Voor een zo hoog mogelijke efficiëntie is het raadzaam om de modus Eén kamer te selecteren als u het optionele geavanceerde natte/droge dweilsysteem gebruikt.
  * Als u nog een kamer wilt dweilen, verplaatst u de DEEBOT naar de desbetreffende kamer,
  vult u indien nodig het waterreservoir aan, verwisselt u de dweildoek en begint u opnieuw.
  * Als de DEEBOT tijdens het dweilen is gepauzeerd om het waterreservoir aan te vullen of
  de dweildoek te verwisselen, herberekent de DEEBOT de schoonmaakroute en begint de
  schoonmaakcyclus opnieuw.

  4 Verwijderen
  Zodra de DEEBOT klaar is met dweilen,
  verwijdert u het geavanceerde natte/droge
  reservoir uit de DEEBOT, giet u eventueel
  resterend water uit het reservoir en verwijdert
  u de geavanceerde natte/droge dweildoek.

  20

  NL • Page 23

  3. Bediening en programmering
  3.7 Alarmindicatielampje en -geluiden
  Als de DEEBOT een probleem detecteert en uw hulp nodig heeft, zal deze alarmgeluiden laten horen en de AUTO-modusknop gaat ROOD knipperen.
  Alarmgeluid

  Problemen

  Oplossing

  Storing stuurwiel

  Controleer of er geen haren of vuil in het
  stuurwiel vastzitten en maak het stuurwiel
  eventueel schoon zoals beschreven in
  sectie 4 Onderhoud.

  Storing stuurwiel

  Keer de robot om. Druk op de stuurwielen en controleer of deze een klikgeluid
  maken. Doen ze dat niet, neem dan
  contact op met de klantenservice.

  De DEEBOT ondervindt
  problemen tijdens het
  schoonmaken en stopt.

  Verwijder de obstakels handmatig en
  start de DEEBOT opnieuw op.

  Vier piepsignalen

  Storing stofhouder

  Verwijder de stofhouder en plaats deze
  op de juiste wijze terug. Als de robot nog
  steeds alarmgeluiden laat horen, neem
  dan contact op met de klantenservice.

  Vijf piepsignalen

  Laag accuniveau

  Plaats de robot handmatig op het oplaadstation om deze op te laden.

  Storing zijborstel

  Controleer of er geen haren of vuil in de
  zijborstels vastzitten en maak deze eventueel schoon zoals beschreven in sectie
  4 Onderhoud.

  Storing valsensoren

  Controleer of er stof op de valsensoren
  zit en maak deze eventueel schoon zoals
  beschreven in sectie 4 Onderhoud.

  Één piepsignaal

  Drie piepsignalen

  Zes piepsignalen

  Zeven piepsignalen

  NL

  21 • Page 24

  4. Onderhoud
  Voordat u de DEEBOT onderhoudt en schoonmaakt, dient u de robot uit te schakelen en de
  stekker van het oplaadstation uit te trekken.

  4.1 Stofhouder en filters

  De stofhouder en filters schoonmaken
  Open de afdekking aan bovenkant van de robot en verwijder de stofhouder. Open de stofhoudervergrendeling en maak de houder leeg.

  Verwijder de filters. Klop het Hoge-efficiëntiefilter uit. Spoel het Hoge-efficiëntiefilter niet schoon water uit.

  Spoel het sponsfilter, de stofhouder en het
  filterrooster af onder de stromend water.

  22

  NL

  Laat de stofhouder en filters volledig drogen
  voordat u deze terug plaatst. • Page 25

  4. Onderhoud
  4.2 Geavanceerde natte/droge dweildoek en geavanceerd nat/droog reservoir
  De geavanceerde natte/droge dweildoek schoonmaken
  Als het dweilsysteem is gebruikt, verwijdert u het geavanceerde natte/droge reservoir van de onderkant van de DEEBOT en verwijdert u de geavanceerde natte/droge dweildoek.
  Giet eventueel resterend water uit het reservoir.
  Was de geavanceerde natte/droge dweildoek op de hand of met de wasmachine en leg deze plat
  neer om te drogen.

  Het geavanceerde natte/droge reservoir reinigen
  Als het dweilsysteem is gebruikt, verwijdert u het geavanceerde natte/droge reservoir van de onderkant van de DEEBOT.
  Giet eventueel resterend water uit het reservoir en laat het drogen.
  Veeg de buitenkant van het geavanceerde natte/droge reservoir af met een droge doek.

  NL

  23 • Page 26

  4. Onderhoud
  4.3 Hoofdborstel, directe zuigoptie en zijborstels
  * Om het onderhoud makkelijk te houden, wordt er een multifunctioneel hulpstuk voor reiniging
  meegeleverd. Wees er voorzichtig mee; het hulpstuk heeft scherpe randen.

  De hoofdborstel schoonmaken
  Leg de robot op zijn kop. Druk op beide knoppen op de hoofdborsteloptie en verwijder de afdekking van
  de hoofdborstel. Verwijder de hoofdborstel. Gebruik het multifunctionele hulpstuk voor reiniging om haar
  dat in de hoofdborstel vastzit, af te snijden en te verwijderen.
  Verwijder haren of vuilresten die in de uiteinden van de hoofdborstel en in de plastic houders vastzitten.

  De directe zuigoptie schoonmaken
  Veeg de directe zuigoptie schoon met een droge
  doek.

  De zijborstels schoonmaken
  Verwijder haren of vuilresten rondom de zijborstels met behulp van het multifunctionele hulpstuk
  voor reiniging. Verwijder de zijborstels en veeg
  de zijborstels en de bijbehorende sleuven af met
  een schone doek.

  24

  NL • Page 27

  4. Onderhoud
  4.4 Overige onderdelen
  Gebruik het multifunctionele hulpstuk voor
  reiniging om haar dat om het universele wiel
  is gedraaid, af te snijden en te verwijderen.

  Veeg de valsensoren schoon met de borstel
  of de viltkant van het multifunctionele hulpstuk
  voor reiniging om ervoor te zorgen dat de sensoren naar behoren blijven functioneren.

  Veeg de oplaadcontacten en de oplaadpennen van de robot schoon met de borstel van het multifunctionele hulpstuk voor reiniging of een droge doek om ervoor te zorgen dat de contacten en de
  pennen naar behoren blijven functioneren.

  NL

  25 • Page 28

  4. Onderhoud
  4.5 Regulier onderhoud
  Om de DEEBOT in topconditie te houden, dient u onderhoud uit te voeren en onderdelen te vervangen aan
  de hand van de volgende intervallen. Om het onderhoud makkelijk te houden, wordt er een multifunctioneel hulpstuk voor reiniging meegeleverd. Wees er voorzichtig mee; het hulpstuk heeft scherpe randen.
  Robotonderdeel

  Onderhoudsinterval

  Vervangingsinterval

  Dweildoek

  Na elk gebruik

  Elke 50 wasbeurten

  Stofhouder
  Geavanceerd nat/
  droog reservoir

  Na elk gebruik

  /

  Zijborstel

  Om de 2 weken

  Om de 3-6 maanden

  Hoofdborstel

  Eenmaal per week

  Om de 6-12 maanden

  Sponsfilter/hoge-efficiëntiefilter

  Eenmaal per week (tweemaal
  per week met huisdieren)

  Om de 4-6 maanden

  Universeel wiel
  Valsensoren
  Oplaadcontacten
  Oplaadpennen

  Eenmaal per week

  /

  Opmerking: ECOVACS produceert diverse vervangingsonderdelen. Neem contact op met de
  klantenservice voor meer informatie over vervangingsonderdelen.

  26

  NL • Page 29

  5. Probleemoplossing
  Gebruik dit schema om veelvoorkomende problemen met de DEEBOT op te lossen.
  Nr.

  1

  2

  3

  Storing

  De DEEBOT laadt
  niet op.

  De DEEBOT keert
  niet terug naar het
  oplaadstation.

  De DEEBOT ondervindt problemen
  tijdens het schoonmaken en stopt.

  Mogelijke oorzaken

  Oplossingen

  De DEEBOT staat niet AAN.

  Zet de aan/uit-schakelaar aan de
  onderkant van de robot AAN.

  De DEEBOT maakt geen
  verbinding met het oplaadstation.

  Zorg ervoor dat de oplaadcontacten
  van de robot contact maken met de
  oplaadpennen van het oplaadstation.
  U kunt de robot indien nodig handmatig verplaatsen om contact te maken.

  De stekker van het oplaadstation is uit het stopcontact getrokken, terwijl de
  DEEBOT nog AAN staat,
  waardoor de accu leegloopt.

  Sluit het oplaadstation aan op het lichtnet en zorg dat de DEEBOT AAN staat.
  Houd de DEEBOT op het oplaadstation
  om ervoor te zorgen dat de accu volledig is opgeladen, zodat het apparaat te
  allen tijde kan worden gebruikt.

  De accu is helemaal leeg.

  Activeer de accu opnieuw.

  Het oplaadstation is niet
  correct geplaatst.

  Zie sectie 3.2 Aan de slag voor meer
  informatie over een juiste plaatsing
  van het oplaadstation.

  De DEEBOT is verstrikt geraakt in iets dat op de grond
  ligt (stroomdraden, gordijnen
  die op de grond hangen,
  franjes van een kleed, enzovoort).

  De DEEBOT zal op verschillende manieren proberen om het schoonmaken
  voort te zetten. Wanneer dit niet lukt,
  verwijder dan de obstakels handmatig
  en start opnieuw op.

  Er zitten haren of vuilresten
  in de zijborstels en door de
  lage rotatiesnelheid gaat
  de DEEBOT pauzeren en
  laat deze een alarmsignaal
  horen.

  Controleer of er geen haren of vuil in
  de zijborstels vastzitten en maak deze
  eventueel schoon zoals beschreven in
  sectie 4 Onderhoud en start de robot
  opnieuw. Als de zijborstels nog traag
  draaien, neemt u contact op met de
  klantenservice.

  Een hoofdborstel zit vast en
  door de lage rotatiesnelheid
  gaat de DEEBOT pauzeren
  en laat deze een alarmsignaal horen.

  Verwijder de afdekking van de hoofdborstel en de hoofdborstel zelf. Verwijder haren of vuilresten die vastzitten
  in de hoofdborstel zoals beschreven in
  sectie 4 Onderhoud en start de robot
  opnieuw. Als de DEEBOT dan nog
  niet naar behoren werkt, vervangt u de
  hoofdborstel.

  NL

  27 • Page 30

  5. Probleemoplossing
  Nr.

  4

  5

  6

  28

  NL

  Storing

  De DEEBOT keert
  terug naar het oplaadstation voordat de
  schoonmaak is voltoo
  id.

  De DEEBOT maakt
  niet automatisch
  schoon op de ingestelde tijd.

  De DEEBOT mist de
  vlekken die moeten
  worden gereinigd.

  Mogelijke oorzaken

  Oplossingen

  Als de accu leegt begint te
  raken, schakelt de DEEBOT
  automatisch over op de modus Terugkeer naar oplaadstation en keert uit zichzelf
  terug naar het oplaadstation.

  Dit is normaal. Er is geen oplossing
  nodig.

  De schoonmaaktijden zijn
  afhankelijk van het vloeroppervlak, de complexiteit van
  de kamer en de geselecteerde schoonmaakmodus.

  Dit is normaal. Er is geen oplossing
  nodig.

  De functie voor tijdinstelling/
  intelligente programmering
  is geannuleerd.

  Stel Intelligente programmering of
  Tijdinstelling in. Kijk in sectie 3.4 De
  robot programmeren voor meer informatie.

  De DEEBOT staat UIT.

  Zet de DEEBOT AAN.

  De accu van de DEEBOT is
  bijna leeg.

  Zorg dat de DEEBOT AAN staat en
  houd deze op het oplaadstation, zodat
  de accu volledig is opgeladen en het
  apparaat te allen tijde kan worden
  gebruikt.

  Onderdelen van de robot zijn
  geblokkeerd en/of verstopt
  met vuil.

  Zet de robot UIT, leeg de stofhouder en keer de robot om. Maak de
  hoofdborstel, zijborstels en andere
  onderdelen van de robot schoon zoals
  beschreven in sectie 4 Onderhoud.

  Voorwerpen die zich in de
  schoon te maken ruimte op
  de vloer bevinden, moeten
  worden verwijderd.

  Zie voor meer informatie sectie 3.1
  Voordat u gaat schoonmaken.

  De schoonmaakfrequentie is
  te laag.

  Voor een optimaal resultaat moet er
  dagelijks worden schoongemaakt. • Page 31

  5. Probleemoplossing
  Nr.

  7

  Storing

  Storing afstandsbediening (het bereik
  van de afstandsbediening is 5 m).

  Mogelijke oorzaken

  Oplossingen

  De batterij in de afstandsbediening moet worden
  vervangen.

  Vervang de batterij door een nieuwe
  en zorg dat deze op de juiste manier
  in de afstandsbediening is geplaatst.

  De DEEBOT is uitgeschakeld of de accu van de robot
  is bijna leeg.

  Zorg ervoor dat de DEEBOT is ingeschakeld en volledig is opgeladen.

  Het infraroodsignaal kan niet
  worden verzonden omdat
  de infraroodzender op de
  afstandsbediening of de
  infraroodontvanger op de
  DEEBOT vuil is.

  Gebruik een schone, droge doek of
  de borstelzijde van het meegeleverde
  multifunctionele hulpstuk voor reiniging
  om de infraroodzender op de afstandsbediening en de infraroodontvanger
  op de DEEBOT schoon te vegen.

  Er is andere apparatuur die
  storing veroorzaakt in het
  infraroodsignaal naar de
  DEEBOT.

  Gebruik de afstandsbediening niet in
  de buurt van andere apparatuur die
  gebruikmaakt van infraroodsignalen.

  NL

  29 • Page 32

  Declaration of Conformity
  Document number:0012
  Manufacturer: Ecovacs Robotics Co., Ltd.
  Address:No.18, Youxiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.
  We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the
  provisions in the latest version of EC in this document.
  Product designation:

  Automatic battery-operated cleaner

  Brand:
  Model:

  DM88,DM87

  Specification:

  Electrical appliances for household and similar purposes

  EC Regulations or Directives:
  RED

  Directive 2014/53/EU

  RoHS

  Directive 2011/65/EU

  WEE

  Directive 2002/96/EC

  REACH

  Directive1907/2006/EC

  Eco-design

  Directive 2009/125/EC

  Standards the product is in conformity with:
  EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013
  EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014
  EN 60335-2-29:2004 + A2:2010
  EN 62233:2008
  EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
  EN 55014-2:2015
  EN 61000-3-2:2014
  EN 61000-3-3:2013
  EN 300 328 V2.1.1
  EN 301 489-1 V2.1.1
  EN 301 489-17 V3.1.1
  EN 62311:2008
  IEC62321:2008
  EN 50564: 2011
  Signature:
  General Manager: Zhuang Jianhua
  Date: 2017-5-5

  30
  154

  NL • Page 33 • Page 34

  Ecovacs Robotics Co., Ltd

  No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District,
  Suzhou City, Jiangsu Province, China

  DM88-EU01-IM2016R04


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ecovacs DEEBOT M88 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ecovacs DEEBOT M88 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,91 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Ecovacs DEEBOT M88

Ecovacs DEEBOT M88 Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch - 158 seiten

Ecovacs DEEBOT M88 Bedienungsanleitung - Englisch - 32 seiten

Ecovacs DEEBOT M88 Bedienungsanleitung - Französisch, Italienisch, Spanisch - 158 seiten

Ecovacs DEEBOT M88 Kurzanleitung - Alle Sprachen - 6 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info