Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/158
Nächste Seite
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Wie funktioniert die Zufallswiedergabe bei Verwendung eines Sticks beim Epson EB -W80d? Eingereicht am 9-8-2018 20:48

  Antworten Frage melden
 • Beim Einschalten blinkt die grüne Lampe. Lampe wurde gewechselt und funktionierte. Lampenstundenzäher wurde auf 0 gesetzt. Welchen Grund? Eingereicht am 12-7-2017 09:45

  Antworten Frage melden
 • Lampe gewechselt, grüne Lampe blinkt und Beamer schaltet nicht ein Eingereicht am 12-7-2017 08:50

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruikershandleiding • Page 2

  Gebruikte Symbolen en Tekens
  • Veiligheidssymbolen
  De documentatie en de projector gebruiken grafische symbolen om te tonen hoe u de projector veilig kunt gebruiken.
  Leer en respecteer deze waarschuwingssymbolen om letsel aan personen en beschadiging van eigendom te voorkomen.

  Waarschuwing

  Dit symbool duidt informatie aan die, als ze genegeerd wordt, kan resulteren in persoonlijk letsel of zelfs de dood als gevolg van foutief
  handelen.

  Let op

  Dit symbool duidt informatie aan die, als ze genegeerd wordt, kan resulteren in persoonlijk letsel of fysieke schade als gevolg van foutief
  handelen.

  • Algemene informatiesymbolen

  Let op

  q

  Dit geeft aan dat de beschreven handeling tot schade of letsel kan leiden als er onvoldoende voorzichtigheid in acht wordt genomen.
  Dit geeft aan dat er nuttige extra informatie volgt over een bepaald onderwerp.

  s

  Dit geeft aan op welke pagina meer informatie over een onderwerp kan worden gevonden.

  g

  Dit geeft aan dat de onderstreepte term die gevolgd wordt door dit symbool in de woordenlijst te vinden is. Zie "Woordenlijst" onder "Bijlage".
  s pag.135

  Procedure

  Dit geeft aan dat er bedieningsinstructies volgen die in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd.
  De desbetreffende procedure moet in de aangegeven volgorde worden uitgevoerd.

  [(Naam)]

  Dit verwijst naar de naam van een knop op de afstandsbediening of het bedieningspaneel.
  Bijvoorbeeld: de knop [Esc]

  "(Menunaam)"
  Helderheid

  Dit verwijst naar de naam van een item in het menu Configuratie.
  Bijvoorbeeld:
  Selecteer "Helderheid" in het menu Beeld.
  Menu Beeld - Helderheid • Page 3

  Inhoudsopgave

  3

  Gebruikte Symbolen en Tekens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  Aansluiten via een USB-kabel en projecteren (USB Display)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Inleiding
  Kenmerken van de Projector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Handige apparatuur ontworpen met het oog op gebruiksgemak . . . . . . . . . . . . . . 7
  Gemakkelijk te hanteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Verbeterde veiligheidsfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  De computer bedienen vanaf het projectieoppervlak (alleen EB-460i/450Wi) . . . . . . 8
  Easy Interactive Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Tekenfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Diverse invoerbronnen selecteren met verschillende aansluitmogelijkheden . . . . . . 8
  Optimaal gebruikmaken van een netwerkverbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Aansluiten via een USB-kabel en projecteren (USB Display) . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Een computerscherm projecteren met de optionele Quick Wireless Connection
  USB Key . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  JPEG-afbeeldingen projecteren zonder een computer aan te sluiten . . . . . . . . . 10
  U kunt uw bestanden vergroten en projecteren met de documentcamera . . . . . 10

  Namen van Onderdelen en Functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Voorzijde/Bovenzijde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Zijkanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Basis (met glijplaat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Basis (zonder glijplaat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Easy Interactive Pen(alleen EB-460i/450Wi) . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Met de afstandsbediening overschakelen naar het doelbeeld . . . . . . . . . . . . . . . 23

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  11
  12
  13
  14
  15
  15
  17
  19

  Verschillende manieren om de projector te gebruiken
  De installatiemodus wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Het Geprojecteerde Beeld Wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Automatisch het ingangssignaal detecteren en het geprojecteerde beeld wijzigen
  (Bron zoeken) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  Systeemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De eerste keer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Vanaf de tweede keer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  24
  25
  25
  28

  Presentaties geven met behulp van een diashow . . . . . . . . . . . . . 29
  Bestanden die in een diashow kunnen worden geprojecteerd . . . . . . . . . . . . . .
  Specificaties voor bestanden die in een diashow kunnen worden geprojecteerd
  ...... .. ..... ...... ..... .. ...... ..... ....... ...... .....
  Voorbeelden van een diashow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Basisbewerkingen voor een diashow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Een diashow starten en sluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Basisbediening van diashow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Afbeeldingen draaien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Beeldbestanden projecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Beelden projecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Alle beeldbestanden in een map achter elkaar projecteren (Diashow) . . . . . . .
  Weergave-instellingen voor beeldbestanden en bewerkingsinstellingen van een
  diashow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . 29
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  29
  29
  30
  30
  30
  31
  32
  32
  33

  . 34

  Externe apparatuur aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  USB-apparaten aansluiten en verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  USB-apparaten aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  USB-apparaten verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Een externe monitor aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Externe luidsprekers aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Een microfoon aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  35
  35
  35
  36
  37
  37

  Een LAN-kabel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  De draadloze LAN-eenheid installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Functies voor het Verbeteren van Projecties . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  De projectiekwaliteit selecteren (Selecteer Kleurmodus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Autom. iris instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Tijdelijk het beeld en geluid onderdrukken (A/V dempen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 • Page 4

  Inhoudsopgave

  4

  Het beeld bevriezen (Bevriezen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De hoogte-breedteverhouding wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Methode wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De hoogte-breedteverhouding wijzigen voor beelden van videoapparatuur
  .... .. ...... ..... ..... .. ...... ..... ...... .. ..... ...... .
  De hoogte-breedteverhouding wijzigen voor computerbeelden (EB-460i/460)
  .... .. ...... ..... ..... .. ...... ..... ...... .. ..... ...... .
  De hoogte-breedteverhouding wijzigen voor computerbeelden (EB-450Wi/
  450W/440W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De aanwijzer gebruiken om bepaalde delen te benadrukken(Aanwijzer) . . . . . . .
  Deel van het Beeld Vergroten (E-Zoom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De muisaanwijzer bedienen met de afstandsbediening (Draadloze muis) . . . . . .

  . 42
  . 43
  . 43
  . 43
  . 45
  .
  .
  .
  .

  46
  48
  49
  50

  Beveiligingsfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  Gebruikers beheren (Wachtwoordbeveiliging) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Type wachtwoordbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wachtwoordbeveilig. instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wachtwoord invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bediening beperken (Toetsvergrendeling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Antidiefstalvergrendeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het draadslot installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  52
  52
  52
  53
  54
  55
  55

  Easy Interactive Function (alleen EB-460i/450Wi) . . . . . . . . . . . . . 56
  Overzicht van de Easy Interactive Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Handelingen voor ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De Easy Interactive Function voor de eerste keer gebruiken . . . . . . . . . . .
  Vanaf de tweede keer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Systeemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De Easy Interactive Function voor de eerste keer gebruiken . . . . . . . . . . . . .
  De Easy Interactive Function voor de tweede keer gebruiken . . . . . . . . . . . .
  Kalibratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Gevallen waarbij een nieuwe kalibratie vereist is . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De batterijen vervangen van de Easy Interactive Pen . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  56
  57
  57
  57
  57
  58
  62
  63
  64
  64

  Instellingen wijzigen met een webbrowser (Webcontrole) . . . . . 66
  Webcontrole Weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
  Het IP-adres van de projector invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
  Bediening via webbrowser weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  Problemen rapporteren via een E-mailmelding . . . . . . . . . . . . . . . 69
  Beheer via SNMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
  Een gebruikerslogo opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
  Het gebruikerspatroon opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

  Configuratiemenu
  Het Configuratiemenu gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
  Lijst met Functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
  Menu Beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  MenuSignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Menu Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Menu Uitgebreid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Menu Netwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Opmerkingen over het gebruik van het menu Netwerk . . . . . . . . . .
  Bewerking met softwarematig toetsenbord . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Menu Basis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Draadloos LAN-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Beveiligingsmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Als WEP is geselecteerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Als WPA-PSK (TKIP) of WPA2-PSK (AES) zijn geselecteerd . . . . . . . . .
  Menu Vast netwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Menu E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Menu Overige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Menu Resetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Menu Informatie (alleen weergave) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Menu Resetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  77
  78
  79
  82
  84
  85
  85
  86
  87
  88
  89
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95 • Page 5

  Inhoudsopgave

  5

  Schermgrootte en projectieafstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

  Problemen Oplossen
  De Help-functie gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

  Projectieafstand (EB-460i/460) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
  Projectieafstand (EB-450Wi/450W/440W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

  Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

  Lijst met resoluties die worden ondersteund . . . . . . . . . . . . . . . . 125

  De indicatielampjes aflezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  t-lampje brandt of knippert rood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  m o-lampje knippert of brandt oranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Problemen met het beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Problemen bij het starten van de projectie . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Problemen met controle en beheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Problemen met de Easy Interactive Function . . . . . . . . . . . . . . . .
  Overige problemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .. .
  ...
  ...
  ...
  ...
  . . .
  ...
  ...
  ...

  . 99
  100
  101
  102
  103
  107
  108
  108
  110

  Inhoud van een foutmelding in een e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

  Bijlage
  Onderdelen reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
  Het oppervlak van de Projector Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
  Het projectievenster reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
  Reinigen van de luchtfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

  Verbruiksmateriaal Vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
  De batterijen van de afstandsbediening vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De Lamp Vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Vervangingsperiode projectorlamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het vervangen van de projectorlamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Lampuren terugzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De luchtfilter Vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Vervangingsperiode luchtfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Procedure voor het vervangen van de luchtfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  116
  117
  117
  117
  120
  120
  120
  120

  Optionele Accessoires en Verbruiksmateriaal . . . . . . . . . . . . . . . 122
  Optionele Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
  Verbruiksmateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

  Ondersteunde monitorbeeldschermen (EB-460i/460) . . . . . . . . . . . . . .
  Computersignalen (RGB analoog) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Video-component . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Samengestelde video/S-video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Ondersteunde beeldschermen (EB-450Wi/450W/440W) . . . . . . . . . . . .
  Computersignalen (RGB analoog) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Video-component . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Samengestelde video/S-video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  125
  125
  125
  125
  125
  125
  126
  126

  ESC/VP21-opdrachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
  Lijst met Opdrachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kabelindelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Seriële aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Communicatieprotocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  127
  128
  128
  128

  Info over PJLink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
  Technische Gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
  Algemene Specificatie van de Projector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

  Afmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
  Woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
  Algemene Opmerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
  Voorschriften betreffende draadloze telegrafie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
  Betreffende de benamingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
  Algemene Kennisgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

  Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 • Page 6

  Inleiding
  In dit hoofdstuk worden de kenmerken en de namen van onderdelen van de projector besproken. • Page 7

  Kenmerken van de Projector
  Handige apparatuur ontworpen met het oog op
  gebruiksgemak
  Gemakkelijk te hanteren
  • Snelle muurbevestiging
  De projector wordt geleverd met een speciale glijplaat waardoor
  muurbevestiging van de eenheid een fluitje van een cent wordt.
  De glijplaat werd in de hoofdeenheid van de projector geïntegreerd,
  hierdoor verloopt de plaatsing gemakkelijker en werd de installatietijd
  verkort in vergelijking met vorige modellen. s Installatiehandleiding
  U kunt nu ook onderhoudswerkzaamheden uitvoeren zoals het vervangen
  van de luchtfilter en de lamp, zonder dat u de projector daarvoor van de
  muur hoeft te halen.
  • Geen speciaal scherm vereist
  Dankzij de mogelijkheid om beelden te projecteren op een
  projectieoppervlak zoals een muur of wand (geen projectiescherm vereist)
  kunt u de projector nu in vele verschillende ruimtes installeren.
  • Korte projectieafstand
  Door de aanbevolen kortste projectieafstand van 47 cm, kunt u de
  projector dicht bij het scherm plaatsen. s pag.123
  Als u de projector op een muur bevestigt en de beelden dus diagonaal van
  bovenaf projecteert, kunt u een presentatie geven zonder het risico te
  lopen dat de schaduw van personen, die rechtstaan in de buurt van het
  projectieoppervlak, op de beelden wordt geworpen. Bovendien zal het licht
  van de projector u niet verblinden wanneer u met uw rug naar het
  scherm gericht staat, want het zal zich niet in uw gezichtsveld bevinden.
  • Direct inschakelen aan/uit
  Op plaatsen waar de stroom centraal kan worden geregeld, zoals
  bijvoorbeeld in een vergaderzaal, kan de projector worden ingesteld op
  automatisch in- of uitschakelen als de voedingsbron waarop de projector
  is aangesloten wordt in- of uitgeschakeld.

  7

  • Weergave van projectielijnen op het projectieoppervlak
  De patroonfunctie voor het projecteren van liniaallijnen of een raster laat
  u efficiënt gebruik maken van het projectieoppervlak tijdens lessen en
  presentaties.
  • Luidspreker
  Dankzij de geïntegreerde luidspreker van 10 Watt met hoog vermogen
  draagt uw stem tot in de verste hoeken van de kamer, zelfs in ruime
  klaslokalen.
  • Projectiescherm voorWXGA.(alleen EB-450Wi/450W/440W)
  Bij een computer met een 16:10 breedbeeld LCD-scherm met WXGAresolutie kan het beeld in dezelfde beeldverhouding worden geprojecteerd.
  Dit stelt u in staat om de breedte van whiteboards en andere
  projectieoppervlakken met liggende indeling efficiënt te gebruiken.
  • De projector vanaf een computer controleren
  U kunt de functies Webcontrole en Bediening via webbrowser gebruiken
  om dezelfde bewerkingen uit te voeren op een computer als met het
  bedieningspaneel of de afstandsbediening van de projector. s pag.66

  Verbeterde veiligheidsfuncties
  • Wachtwoordbeveiliging om het aantal gebruikers te beperken en te
  beheren
  U kunt een wachtwoord instellen en zo bepalen wie de projector mag
  gebruiken. s pag.52
  • Bedieningsvergrendeling beperkt de knopbediening op het
  bedieningspaneel
  Zo kunt u voorkomen dat de projectorinstellingen zonder toestemming
  worden gewijzigd bij gebruik tijdens evenementen, op scholen, enzovoort.
  s pag.54 • Page 8

  Kenmerken van de Projector

  • Het apparaat is uitgerust met verschillende antidiefstalbeveiligingen
  De projector is uitgerust met de volgende soorten
  antidiefstalbeveiligingsfuncties. s pag.55
  • Beveiligingssleuf
  • Installatiepunt van beveiligingskabel

  De computer bedienen vanaf het
  projectieoppervlak (alleen EB-460i/450Wi)
  Easy Interactive Function
  Sluit gewoon een computer aan op de projector en u kunt de computer
  bedienen vanaf het projectiescherm. Zo kunt u op een efficiënte manier uw
  interactieve les of presentatie geven. s pag.56

  Tekenfunctie
  U kunt een grafische toepassing gebruiken om tekst en schema's te
  importeren die met een elektronische pen (Easy Interactive Pen) op het
  projectieoppervlak werden getekend. Hierdoor combineert u de functies van
  een whiteboard en een scherm zonder dat u deze hoeft in huis te halen.
  s pag.56

  8

  Diverse invoerbronnen selecteren met
  verschillende aansluitmogelijkheden
  Naast een aansluiting met een computerkabel kunt u diverse andere
  interfaces kiezen zoals een USB-kabel, USB-geheugen of een LANverbinding. Zo kunt u uit een groot aantal invoerbronnen kiezen en de
  geschikte invoerbron voor uw gebruiksomgeving selecteren.

  Optimaal gebruikmaken van een netwerkverbinding
  Met de meegeleverde EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring
  kunt u efficiënte en gevarieerde presentaties verzorgen via het netwerk.
  s Bedieningshandleiding voor EasyMP Network Projection
  • Een computer op de projector aansluiten via een netwerk
  U kunt projecteren door de projector aan te sluiten op een reeds
  beschikbaar netwerksysteem. U kunt op efficiënte wijze vergaderingen
  houden door te projecteren vanaf meerdere computers die op een
  netwerksysteem zijn aangesloten zonder de bekabeling te hoeven
  aanpassen.
  • Een draadloze verbinding tot stand brengen met een computer
  Wanneer u de optionele draadloze LAN-eenheid installeert in de
  projector, kunt u deze draadloos met een computer verbinden.
  s pag.39 • Page 9

  Kenmerken van de Projector

  • Aansluitmethode voor verschillende netwerken
  De volgende methoden zijn beschikbaar voor het aansluiten van de
  projector op een netwerk. Selecteer de methode die het meest geschikt is
  voor uw omgeving. s Bedieningshandleiding voor EasyMP Network
  Projection
  • Geavanceerde verbinding
  Geavanceerde verbinding is een infrastructuurverbinding waarmee u een
  verbinding tot stand kunt brengen met een bestaand netwerk.

  9

  Met de Quick Wireless Connection USB Key kunt u ook zonder dat
  EasyMP Network Projection geïnstalleerd is, verbinding maken met een
  projector in een netwerk.
  U kunt bijvoorbeeld verbinding maken in de volgende omgevingen.
  • Maak verbinding met Snelle verbinding met behulp van de optionele
  draadloze LAN-eenheid.

  • Snelle verbinding
  Snelle verbinding is een aansluitmethode die alleen kan worden gebruikt als
  de optionele draadloze LAN-eenheid is geïnstalleerd.
  Bij Snelle verbinding wordt de SSID van de projector tijdelijk in de ad hocmodus toegewezen aan de computer en worden de netwerkinstellingen van
  de computer hersteld nadat de verbinding is verbroken.

  Aansluiten via een USB-kabel en projecteren (USB Display)
  Door de meegeleverde USB-kabel aan te sluiten op een computer kunt u
  beelden projecteren vanaf het computerscherm.
  s Introductiehandleiding , pag.24

  Een computerscherm projecteren met de optionele Quick Wireless
  Connection USB Key
  Met de optionele Quick Wireless Connection USB Key kunt u snel een
  computer op de projector aansluiten en vervolgens projecteren.

  • Maak verbinding met het netwerk via een toegangspunt. • Page 10

  Kenmerken van de Projector

  • Maak verbinding met het netwerk via een bedrade LAN-verbinding.

  s pag.122

  q

  • Deze projector is niet compatibel met de functie Network Projector,
  een standaardfunctie onder Windows Vista en Windows 7.
  • Beperkingen bij het projecteren vanuit Windows Media Center
  Er kunnen geen beelden worden geprojecteerd als Windows Media
  Center zich in volledig schermmodus bevindt. Om beelden te
  kunnen projecteren dient u over te schakelen naar vensterweergave.

  JPEG-afbeeldingen projecteren zonder een computer aan te
  sluiten
  U kunt een diavoorstelling van JPEG-afbeeldingen projecteren die zijn
  opgeslagen op een USB-apparaat, zoals een digitale camera die USB
  ondersteunt, een vaste schijf of een USB-geheugen, door het apparaat
  gewoon aan te sluiten op de projector. s pag.29

  U kunt uw bestanden vergroten en projecteren met de
  documentcamera
  Een documentcamera die USB ondersteunt is als optie beschikbaar. Voor
  deze documentcamera is geen voedingskabel vereist. U kunt op eenvoudige
  wijze verbinding maken via één USB-kabel en het eenvoudige ontwerp zorgt

  10

  ervoor dat het projecteren en vergroten van uw documenten een stuk
  gemakkelijker wordt. s pag.35 • Page 11

  Namen van Onderdelen en Functies

  11

  Naam

  Voorzijde/Bovenzijde

  D Luchtafvoerventiel

  Functie
  Afvoerventilator voor lucht die is gebruikt voor het
  afkoelen van het binnenste van de projector.

  Let op
  Plaats niks dat krom kan trekken of door warmte
  kan vervormen in de buurt van de luchtafvoerven‐
  tielen. Breng uw gezicht of handen niet dicht bij de
  afvoerventielen terwijl de projector wordt gebruikt.

  Naam

  Functie

  A Externe receiver

  Hiermee worden signalen vanaf de afstandsbediening
  ontvangen.
  s Introductiehandleiding

  B Lampdeksel

  Open dit deksel als u de projectorlamp wilt vervangen.
  s pag.117

  C Bevestigingsschroef
  voor lampdeksel

  Schroef deze vast om het lampdeksel op zijn plaats te
  bevestigen. s pag.117

  E Bevestigingsschroeve
  n voor het kabeldeksel

  Schroef deze vast om het kabeldeksel op zijn plaats te
  bevestigen.
  s Introductiehandleiding

  F Kabeldeksel

  Draai de twee schroeven los en open dit deksel als u op een
  ingangspoort wilt aansluiten.
  s Introductiehandleiding

  G Bedieningspaneel

  Hiermee kunt u de status van de projector controleren en
  deze bedienen. s pag.15

  H Luidspreker

  Hiermee wordt het geluid uitgevoerd voor de beelden die
  momenteel worden geprojecteerd of het geluid van de
  Microfoon (Mic) ingang. • Page 12

  Namen van Onderdelen en Functies

  12

  Naam

  Zijkanten

  Functie

  C Ontvanger voor Easy
  Interactive Function
  (alleen EB-460i/450Wi)

  Ontvangt signalen van de Easy Interactive Pen.
  s pag.56

  D Projectievenster

  Projecteert de beelden.

  Waarschuwing
  • Tijdens het projecteren niet in dit venster kijken.
  • Plaats hier geen voorwerpen en houd uw handen
  uit de buurt. Dit is namelijk zeer gevaarlijk aan‐
  gezien het focussen van projectielicht tot hoge
  temperaturen leidt.

  Naam

  E Invoersleuf voor
  draadloze LANeenheid

  Installeer de optionele draadloze LAN-eenheid.
  s pag.39

  F Hendel voor
  scherpteregeling

  Hiermee wordt de beeldscherpte ingesteld.
  Dit opent het luchtfilterdeksel en bedient de hendel voor
  scherpteregeling.
  s Introductiehandleiding

  G Luchtfilterdeksel

  Open dit deksel als u de luchtfilter wilt vervangen of als u
  de optionele draadloze LAN-eenheid installeert.

  H Luchttoevoerventilat
  or
  (Luchtfilter)

  Voert lucht in om de projector intern te koelen. Als er hier
  veel stof zit, kan dit ervoor zorgen dat de interne
  temperatuur van de projector oploopt. Dit kan leiden tot
  problemen met de bediening en kan de levensduur van het
  optisch systeem verkorten. Maak de luchtfilter regelmatig
  schoon. s pag.114, pag.120

  I Hendel voor het
  sluiten van de
  luchtfilterklep

  Hiermee wordt de deksel van het luchtfilter geopend en
  gesloten. s pag.120
  Open dit deksel als u de optionele draadloze LAN-eenheid
  wilt installeren. s pag.39

  J Beveiligingssleuf

  De beveiligingssleuf is compatibel met het door
  Kensington geproduceerde Microsaver Security System.
  s pag.55

  Functie

  A Installatiepunt van
  beveiligingskabel

  Leid hier een in de handel verkrijgbaar draadslot
  doorheen en sluit het af. s pag.55

  B Externe receiver

  Hiermee worden signalen vanaf de afstandsbediening
  ontvangen.
  s Introductiehandleiding • Page 13

  Namen van Onderdelen en Functies

  13

  Naam

  Interfaces

  C RS-232C-poort

  Als u de projector vanaf een computer bedient, sluit de
  computer dan aan met een RS-232C-kabel. Deze poort
  dient voor besturing en wordt normaliter niet gebruikt.
  s pag.128

  D Monitoruitgang
  (Monitor Out)-poort

  Hiermee wordt het beeldsignaal vanaf een computer die is
  aangesloten op de Computer1-ingangspoort uitgevoerd
  naar een externe monitor. Dit is niet beschikbaar voor
  componentvideosignalen of andere signalen die
  binnenkomen op een andere poort dan de Computer1ingangspoort. s pag.36

  E USB-ingang (TypeB)

  Sluit de projector op een computer aan via de
  meegeleverde USB-kabel om beelden vanaf de computer
  te projecteren.
  s pag.24
  Gebruik deze poort tevens voor aansluiting op een
  computer via de meegeleverde USB-kabel om de
  draadloze muisfunctie te gebruiken. s pag.50
  Gebruik deze poort tevens voor aansluiting op een
  computer via de meegeleverde USB-kabel om de Easy
  Interactive Function te gebruiken (alleen EB-460i/
  450Wi). s pag.56

  F USB-ingang (TypeA)

  Hiermee wordt een diavoorstelling van JPEGafbeeldingen geprojecteerd als geheugens of digitale
  camera's zijn aangesloten op de USB-poort. s pag.29
  Sluit tevens aan op de optionele documentcamera.

  G USB-lampje

  Meldt de status van het USB-apparaat dat is aangesloten
  op de USB(TypeA)-poort, zoals hieronder aangegeven.
  UIT: er is geen USB-apparaat aangesloten
  Oranje lampje AAN: er is een USB-apparaat aangesloten
  Groen lampje AAN: er is een werkend USB-apparaat
  aangesloten
  Rode lampje AAN: Fout

  Verwijder het kabeldeksel om de volgende ingangen zichtbaar te maken.
  Verwijder het kabeldeksel als u apparaten wilt aansluiten.
  s Introductiehandleiding

  Naam

  A S-Video (S-Video)ingangspoort
  Video (Video)ingangspoort

  Audio-L/R (Audio-L/
  R)-ingangspoort

  B Voedingsingang

  Functie
  Ingang voor S-Video-signalen van videobronnen.
  Ingang voor Composite Video-signalen van
  videobronnen.
  Wordt verbonden met de audio-uitgang als u geluid wilt
  uitvoeren via apparaten die zijn aangesloten op de Svideo-ingangspoort of de Video-ingangspoort.
  s Introductiehandleiding
  Hierop wordt de voedingskabel aangesloten.
  s Introductiehandleiding

  Functie • Page 14

  Namen van Onderdelen en Functies

  Naam

  H Computer2
  (Computer2)-ingang
  Audio2 (Audio2)

  Functie
  Ingang voor beeldsignalen van een computer en
  componentvideosignalen van andere videobronnen.

  14

  Basis (met glijplaat)
  Bij het verzenden van de projector wordt de glijplaat aan de hoofdeenheid
  bevestigd.

  Wordt verbonden met de audio-uitgangspoort van
  apparaten die aangesloten zijn op de Computer2ingangspoort om zo geluid in te invoeren. Tevens kunt u,
  als de invoerbron een van de onderstaande is, geluid
  vanuit de projector uitvoeren door de audiobron aan te
  sluiten op deAudio2-poort.
  - USB: bij het afspelen van een diavoorstelling vanaf een
  USB-opslagapparaat dat is aangesloten op de
  USB(TypeA)-poort of bij het projecteren vanaf de
  optionele documentcamera
  - USB Display
  - LAN
  s Introductiehandleiding

  I LAN-poort

  Wordt aangesloten op een LAN-kabel en vervolgens op
  een netwerk. s pag.38

  J Computer1
  (Computer1)-ingang

  Ingang voor beeldsignalen van een computer en
  componentvideosignalen van andere videobronnen.

  Audio1 (Audio1)

  Wordt verbonden met de audio-uitgangspoort van
  apparaten die aangesloten zijn op de Computer1ingangspoort om zo geluid in te invoeren.
  s Introductiehandleiding

  K Microfoon (Mic)ingangspoort

  Hiermee wordt een microfoon aangesloten. s pag.37

  L Audio-uitvoer (Audio
  Out)

  Hiermee wordt het geluid uitgevoerd van de beelden die
  momenteel worden geprojecteerd of de audio-invoer van
  de Microfoon (Mic)-ingangspoort naar een externe
  luidspreker. s pag.37

  Naam

  Functie

  A Glijplaat

  Wordt aangesloten op de instelplaat als de projector op
  een muur wordt bevestigd. s Installatiehandleiding

  B Installatiepunt van
  beveiligingskabel

  Leid hier een in de handel verkrijgbaar draadslot
  doorheen en sluit het af. s pag.55 • Page 15

  Namen van Onderdelen en Functies

  Basis (zonder glijplaat)

  15

  Bedieningspaneel

  Naam

  Naam

  Functie

  A Bevestigingspunten
  ophangbeugel
  (vier punten)

  Via de bevestigingspunten van de ophangbeugel wordt de
  projector op een in de handel verkrijgbare ophangbeugel
  of muurbevestiging geïnstalleerd bij muur- of
  plafondbevestiging. Raadpleeg de documentatie die is
  meegeleverd met de ophangbeugel of muurbevestiging.

  B Installatiepunt van
  beveiligingskabel

  Leid hier een in de handel verkrijgbaar draadslot
  doorheen en sluit het af. s pag.55

  Functie

  A [t]-knop

  Hiermee schakelt u de projector in of uit.
  s Introductiehandleiding

  B Statusindicatielampje
  s

  De status van de projector kan worden afgelezen aan de
  kleur van de indicatielampjes en of deze knipperen of
  branden. s pag.99

  C [Source Search]-knop

  Hiermee schakelt u naar het volgende invoerapparaat dat
  op de projector is aangesloten en een beeldsignaal
  doorgeeft. s pag.22 • Page 16

  Namen van Onderdelen en Functies

  Naam

  Functie

  D [Enter]-knop

  Als deze knop tijdens de projectie van beeldsignalen van
  de computer wordt ingedrukt, stelt de projector
  automatisch Tracking, Sync. en Positie in voor een
  optimale beeldweergave.
  Als u deze knop indrukt wanneer het Configuratiemenu of
  het hulpscherm wordt weergegeven, zal het huidige item
  bevestigd worden en overgaan naar het volgende niveau.
  s pag.76

  E [w] [v]-knoppen

  Corrigeert de keystonevervorming (trapeziumvormige
  vertekening). In de volgende gevallen werken deze
  knoppen echter als de [ ]- en de [ ]-knoppen.
  – Wanneer het geprojecteerde beeld via een
  netwerkverbinding wordt verzonden
  – Wanneer de functie Diavoorstelling wordt gebruikt voor
  de projectie
  Als er een Configuratiemenu of een hulpscherm wordt
  weergegeven, kunt u met deze knoppen menu-items en
  instelwaarden selecteren.
  s Introductiehandleiding , pag.76

  F [Help]-knop

  Druk op deze knop om het hulpscherm weer te geven en te
  sluiten. Het hulpscherm geeft aan hoe u problemen kunt
  oplossen. s pag.97

  G [Esc]-knop

  Hiermee wordt de huidige functie gestopt.
  Als u deze knop indrukt wanneer het Configuratiemenu
  wordt weergegeven, keert deze terug naar het vorige
  menuniveau. s pag.76

  16

  Naam

  Functie

  H [Wide][Tele]-knop

  Hiermee wordt Tele/Wide ingesteld. Druk op de [Tele]knop om de grootte van het projectiescherm te
  verminderen en druk op de [Wide]-knop om het
  projectiescherm te vergroten.
  Als het Configuratiemenu of hulpscherm wordt
  weergegeven, werken deze knoppen als de [ ][ ]knoppen waarmee de menu-items en instellingen worden
  geselecteerd.
  s Introductiehandleiding

  I [Menu]-knop

  Hiermee wordt het Configuratiemenu weergegeven en
  gesloten.
  s pag.76 • Page 17

  Namen van Onderdelen en Functies

  Afstandsbediening

  17

  Naam

  Functie

  A [t]-knop

  Hiermee schakelt u de projector in of uit.
  s Introductiehandleiding

  B [Computer]-knop

  Telkens als u op deze knop drukt, schakelt de invoer van
  beelden over tussen de Computer1-ingangspoort en de
  Computer2-ingangspoort. s pag.23

  C [Video]-knop

  Telkens als u op deze knop drukt, schakelt de invoer van
  beelden over tussen de Video-ingangspoort en de Svideo-ingangspoort. s pag.23

  D Numerieke knoppen

  Voer hiermee een wachtwoord in. s pag.52

  E [A/V Mute]-knop

  Hiermee schakelt u video en audio in en uit.
  s pag.41

  F [Freeze]-knop

  Druk op deze knop om het beeld te pauzeren of te
  hervatten. s pag.42

  G [Auto]-knop

  Als deze knop tijdens de projectie van beeldsignalen van
  de computer wordt ingedrukt, stelt de projector
  automatisch Tracking, Sync. en Positie in voor een
  optimale beeldweergave.

  H [Aspect]-knop

  Bij iedere druk op deze knop wijzigt de hoogtebreedteverhouding. s pag.43

  I [Page]-knoppen
  ([Up]) ([Down])

  Wanneer u de draadloze muisfunctie gebruikt, de functie
  USB-weergave of als de invoerbron een bestand
  projecteert van toepassingssoftware die pagina omhoog/
  omlaag ondersteunt via het LAN, kunt u de pagina
  omhoog/omlaag bewegen door deze knoppen te
  bedienen. s pag.50

  J [E-Zoom]-knoppen
  (z)(x)

  Vergroot of verkleint het beeld zonder de projectiegrootte
  te wijzigen. s pag.49

  K [Menu]-knop

  Hiermee wordt het Configuratiemenu weergegeven en
  gesloten. s pag.76 • Page 18

  Namen van Onderdelen en Functies

  Naam

  L [
  [

  ][
  ][

  Functie
  ]

  ]-knoppen

  Als er een Configuratiemenu of een hulpscherm wordt
  weergegeven, kunt u met deze knoppen menu-items en
  instellingen selecteren. s pag.76, pag.97
  Tijdens het gebruik van de draadloze muisfunctie wordt
  de muisaanwijzer verplaatst in de richting waarin de knop
  wordt geduwd. s pag.50

  M [Enter]-knop

  Als u wanneer het Configuratiemenu of het hulpscherm
  wordt weergegeven deze knop indrukt, zal het huidige
  item bevestigd worden en overgaan naar het volgende
  niveau. s pag.76, pag.97
  Als u de draadloze muisfunctie gebruikt, werkt deze knop
  als linkermuisknop. s pag.50

  N [Esc]-knop

  Hiermee wordt de huidige functie gestopt. Als deze knop
  wordt ingedrukt terwijl het Configuratiemenu wordt
  weergegeven, geeft de projector het vorige niveau weer.
  s pag.76, pag.97
  Als u de draadloze muisfunctie gebruikt, werkt deze knop
  als rechtermuisknop. s pag.50

  O [Volume]-knoppen (a)
  (b)

  (a) Verlaagt het volume.
  (b) Verhoogt het volume.
  s Introductiehandleiding

  Let op
  Begin niet als het volume te hoog is ingesteld.
  Een plotseling extreem hard volume kan doofheid
  veroorzaken. Verlaag het volume altijd voor u de
  projector uitschakelt en verhoog het volume gelei‐
  delijk nadat u het toestel heeft ingeschakeld.

  P [Pointer]-knop

  Druk op deze knop als u de schermaanwijzer wilt
  activeren. s pag.48

  Q [Help]-knop

  Druk op deze knop om het hulpscherm weer te geven en te
  sluiten. Het hulpscherm geeft aan hoe u problemen kunt
  oplossen. s pag.97

  18

  Naam

  Functie

  R [Color Mode]-knop

  Telkens u op deze knop drukt verandert de kleurmodus.
  s pag.40

  S [Num]-knop

  Gebruik deze voor het invoeren van een wachtwoord.
  s pag.52

  T [User]-knop

  Selecteer een veelgebruikt item uit de vijf beschikbare
  items uit het Configuratiemenu en wijs het toe aan deze
  knop. Wanneer u op de knop drukt, wordt het
  geselecteerde menuoptie/aanpasscherm weergegeven,
  zodat u snel instellingen/aanpassingen kunt opgeven.
  s pag.79
  Standaard is het menu-item Stroomverbruik toegewezen.

  U [USB]-knop

  Telkens als u op deze knop drukt, wijzigt de invoer tussen
  beelden van de aangesloten apparaten op USB Display en
  USB(TypeA)-poort. s pag.23

  V [LAN]-knop

  Schakelt over naar de beelden die worden geprojecteerd
  met EasyMP Network Projection. Wanneer u projecteert
  met Quick Wireless Connection en de optionele Quick
  Wireless Connection USB Key, schakelt u met deze knop
  over naar dat beeld. s pag.23

  W [Search]-knop

  Hiermee schakelt u naar het volgende invoerapparaat dat
  op de projector is aangesloten en een beeldsignaal
  doorgeeft. s pag.22

  X LED
  afstandsbediening

  Zendt signalen van de afstandsbediening naar de
  projector. • Page 19

  Namen van Onderdelen en Functies

  Easy Interactive Pen(alleen EB-460i/450Wi)

  Naam

  Functie

  A Penpuntschakelaar

  Heeft dezelfde functie als de linkermuisknop.

  B Batterijlampje

  Wanneer u op de knop drukt zal dit lampje groen branden
  zolang de batterijspanning voldoende is.
  Het zal niet branden indien de batterijspanning te laag is.
  Vervang in dit geval de batterijen. s pag.64

  C Knop

  Heeft dezelfde functie als de rechtermuisknop.

  D Bevestigingsopening
  voor riempje

  Hieraan kunt u een in de handel verkrijgbaar riempje
  bevestigen.

  E Batterijdeksel

  Open dit deksel als u de batterijen wilt vervangen.
  s pag.64

  19 • Page 20

  Verschillende manieren om de projector te gebruiken
  In dit hoofdstuk wordt ingegaan op nuttige functies voor het geven van presentaties, het aansluiten van externe apparatuur en op de beveiligingsfuncties. • Page 21

  De installatiemodus wijzigen
  De projector ondersteunt de volgende twee projectiemethoden. Gebruik de
  juiste methode voor uw omstandigheden.
  • Hang de projector aan het pla‐
  fond op en projecteer de beelden
  door de projector voor het
  scherm te plaatsen. (Projectie
  voor/boven)

  • Hang de projector aan het pla‐
  fond op en projecteer de beel‐
  den door de projector achter
  een doorzichtig scherm te plaat‐
  sen. (Projectie achter/boven)

  Bij de verzending is de projector ingesteld om aan het plafond bevestigd te
  worden en de beelden te projecteren aan de voorzijde van het scherm
  (Voor/bovenkant).

  q

  Stel Voor/bovenkant of Achter/boven in vanuit het Configuratiemenu.
  s pag.82

  21 • Page 22

  Het Geprojecteerde Beeld Wijzigen
  Er zijn twee manieren om het geprojecteerde beeld te wijzigen.
  • Wijzigen met Bron zoeken
  De projector detecteert automatisch signalen die door een aangesloten
  apparaat worden doorgegeven, en projecteert het door dit apparaat
  doorgegeven beeld.
  • Schakelt over naar het doelbeeld.
  U kunt de knoppen van de afstandsbediening gebruiken om de
  ingangspoort te wijzigen.

  Automatisch het ingangssignaal detecteren en het
  geprojecteerde beeld wijzigen (Bron zoeken)
  Als u de knop [Source Search] gebruikt worden ingangspoorten die geen
  beeldsignaal doorgeven genegeerd, zodat het gewenste beeld sneller wordt
  geprojecteerd.

  22

  E USB Display
  F USB*: als het beeld van een apparaat komt dat op de USB(TypeA)poort is aangesloten.
  G LAN: als de projector via een netwerk is verbonden met een computer
  en beelden via de EasyMP Network Projection worden geprojecteerd.
  Overgeslagen als geen beeldsignaal wordt ingevoerd.

  *USB-invoerbron geeft aan dat een diavoorstelling wordt weergegeven van
  een USB-opslagapparaat dat is aangesloten op de USB(TypeA)-poort, of dat
  beelden van de optionele documentcamera worden geprojecteerd.

  Procedure
  Als uw videoapparatuur is aangesloten, start het afspelen dan
  voordat u het ingangssignaal wijzigt.
  De afstandsbediening gebruiken

  Het bedieningspaneel gebruiken

  Als er twee of meer apparaten zijn aangesloten, druk dan op de knop
  [Source Search] totdat het gewenste beeld wordt geprojecteerd.

  A
  B
  C
  D

  Computer1
  Computer2
  S-video
  Video • Page 23

  Het Geprojecteerde Beeld Wijzigen

  q

  Onderstaand scherm toont de status van beeldsignalen en wordt
  weergegeven als alleen het momenteel weergegeven beeld beschikbaar
  is of als er geen beeldsignaal is gevonden. U kunt de ingangspoort van
  het apparaat dat u wilt gebruiken selecteren. Als u binnen 10 seconden
  niets selecteert, wordt het scherm gesloten.

  Met de afstandsbediening overschakelen naar het
  doelbeeld
  U kunt het beeld dat u wilt weergeven direct oproepen door op de volgende
  knoppen op de afstandsbediening te drukken.
  Afstandsbediening

  A Telkens als u op deze knop drukt, schakelt de invoer van beelden over tussen
  de Computer1-ingangspoort en de Computer2-ingangspoort.

  23

  B Telkens als u op deze knop drukt, schakelt de invoer van beelden over tussen
  de Video-ingangspoort en de S-video-ingangspoort.
  C Telkens als u op deze knop drukt, wijzigt de invoer tussen beelden van de
  aangesloten apparaten op USB Display en USB(TypeA)-poort.
  D Schakelt over naar de beelden die worden geprojecteerd met EasyMP
  Network Projection. Wanneer u projecteert met Quick Wireless
  Connection en de optionele Quick Wireless Connection USB Key, schakelt u
  met deze knop over naar dat beeld. • Page 24

  Aansluiten via een USB-kabel en projecteren (USB Display)
  U kunt de meegeleverd USB-kabel gebruiken om de projector op een
  computer aan te sluiten en beelden van de computer te projecteren. Dit
  wordt USB Display genoemd. U sluit gewoon een USB-kabel aan en zo
  geeft u beelden weer vanaf de computer.
  U kunt de functie USB Display inschakelen door USB Type B in te stellen
  op USB Display vanuit de optie Uitgebreid in het Configuratiemenu.

  Scherm

  24

  Resolutie van minimum 640x480 en maximum 1600x1200.
  Schermkleuren in 16-bits kleur of meer

  Enkel ondersteuning voor 32-bit versies.
  Voor Mac OS

  Hier volgen de standaardinstellingen voor USB Type B.

  Besturingssys‐
  teem

  Mac OS X 10.5.1 of hoger
  Mac OS X 10.6.x

  • EB-460i/450Wi: Uit
  • EB-460/450W/440W: USB Display

  Processor

  Power PC G4 1GHz of sneller
  Aanbevolen: Intel Core Duo 1.83GHz of sneller

  Geheugen

  512MB of meer

  Harde schijf
  Vrije ruimte

  20MB of meer

  Scherm

  Resolutie van minimum 640x480 en maximum 1680x1200.
  Schermkleuren in 16-bits kleur of meer

  Voor de EB-460i/450Wi dient de instelling vooraf te worden gewijzigd.
  s pag.82

  Systeemvereisten
  Voor Windows

  Besturingssys‐
  teem

  Windows
  Windows
  Windows
  Windows
  Windows
  Windows

  2000 Service Pack 4
  XP
  XP Service Pack 2 of hoger
  Vista
  Vista Service Pack 1 of hoger
  7

  Processor

  Mobile Pentium III 1.2GHz of sneller
  Aanbevolen: Pentium M 1.6GHz of sneller

  Geheugen

  256MB of meer
  Aanbevolen: 512MB of meer

  Harde schijf
  Vrije ruimte

  20MB of meer • Page 25

  Aansluiten via een USB-kabel en projecteren (USB Display)

  Aansluiten

  25

  D Sluit de USB-kabel aan.

  Als audio wordt uitgevoerd via de luidspreker van de projector,
  sluit u een audiokabel (in de handel verkrijgbaar) aan op de
  Audio2-poort.
  s "De eerste keer aansluiten" pag.25
  s "Vanaf de tweede keer" pag.28

  Let op
  Sluit de projector rechtstreeks op de computer aan; niet via een USB-hub.

  De eerste keer aansluiten
  Als u de projector voor de eerste keer aansluit, dient u het stuurprogramma
  te installeren. De procedure is verschillende voor Windows en Mac OS.

  Procedure
  Voor Windows

  A De installatie van het stuurprogramma wordt automatisch

  gestart.
  Als u Windows 2000 gebruikt, dubbelklik dan op Deze computer EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.exe op uw computer.

  Procedure

  A Schakel de computer in.
  B Sluit de (meegeleverde) voedingskabel aan.
  C Zet de projector aan. • Page 26

  Aansluiten via een USB-kabel en projecteren (USB Display)

  26

  C De computerbeelden worden nu geprojecteerd.
  Het kan even duren voordat de computerbeelden worden
  geprojecteerd. Zolang u geen beelden ziet, moet u de apparatuur
  gewoon laten staan en afwachten. Maak de USB-kabel niet los en zet
  de projector niet uit.

  Wanneer u een computer met Windows 2000 gebruikt met gewone
  gebruikersrechten, kan tijdens de installatie een Windows-foutmelding
  worden weergegeven en lukt het mogelijk niet om de software
  installeren. Installeer alle updates voor Windows, start de computer
  opnieuw op en sluit alles opnieuw aan.
  Neem voor meer details contact op met het dichtstbijzijnde adres in
  de Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson
  Projector

  B Als het scherm met de licentieovereenkomst wordt

  weergegeven, klikt u op "Akkoord".
  Als het stuurprogramma niet wordt geïnstalleerd, kunt u USB Display
  niet starten. Selecteer Akkoord om het stuurprogramma te installeren.
  Klik op Niet akkoord als u de installatie wilt annuleren. • Page 27

  Aansluiten via een USB-kabel en projecteren (USB Display)

  q

  • Als de software niet automatisch wordt geïnstalleerd, dubbelklikt u
  op Deze computer - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE op de
  computer.
  • Als om welke reden dan ook geen beelden worden geprojecteerd,
  klikt u op Alle programma's - EPSON Projector - EPSON USB
  Display - EPSON USB Display Vx.x op uw computer.
  • Als de muisaanwijzer flikkert op het computerscherm, gaat u naar
  Alle programma's - EPSON Projector - EPSON USB Display EPSON USB Display Vx.x op uw computer en schakelt u het
  selectievakje Gelaagd venster verzenden uit.
  • Als u het stuurprogramma wilt verwijderen, opent u het
  Configuratiescherm - Software - en verwijdert u EPSON USB
  Display Vx.x.
  • Loskoppelen
  U kunt de USB-kabel gewoon uit de projector trekken. U hoeft de
  functie Hardware veilig verwijderen van Windows niet te
  gebruiken.

  Voor de volgende aansluiting, zie s "Vanaf de tweede keer" pag.28.
  Voor Mac OS

  A De map instellingen van USB Display wordt weergegeven in de
  Finder.

  B Dubbelklik op het UD_Installer pictogram.
  Voer het beheerderswachtwoord in en begin de software te
  installeren.

  C Volg de instructies op het scherm om de installatie uit te
  voeren.

  27

  D Als het scherm met de licentieovereenkomst wordt

  weergegeven, klikt u op "Akkoord".
  U moet Akkoord selecteren om USB Display te kunnen starten. Klik
  op Niet akkoord als u niet wenst te projecteren.
  Als de installatie voltooid is zal het pictogram USB Display worden
  weergegeven in het Dock en de menubalk.

  E De computerbeelden worden nu geprojecteerd.
  Het kan even duren voordat de computerbeelden worden
  geprojecteerd. Zolang u geen beeld ziet, moet u de apparatuur
  gewoon laten staan en afwachten. Maak de USB-kabel niet los en zet
  de projector niet uit. • Page 28

  Aansluiten via een USB-kabel en projecteren (USB Display)

  q

  • Als de USB Display map instellingen niet automatisch wordt
  weergegeven in de Finder, dubbelklik dan EPSON PJ_UD UD_Installer op uw computer.
  • Als er om een of andere reden niks wordt geprojecteerd, klik dan op
  het pictogram USB Display in het Dock.
  • Als er geen USB Display pictogram zichtbaar is in het Dock, start
  dan USB Display V.x.x op vanuit Programma's.
  • Als u het stuurprogramma wilt verwijderen, start dan USB Display
  V.x.x verwijderen op in de map Tools vanuit Programma's.

  Let op
  • Om de USB Display uit te schakelen, klik op het pictogram voor de menubalk
  of het Dock-pictogram, selecteer Ontkoppelen uit het weergegeven menu en
  verwijder dan de USB-kabel.
  • Als u Stop selecteert van het Dock pictogrammenu, zal USB Display niet
  automatisch starten wanneer u de USB-kabel aansluit.

  Vanaf de tweede keer
  De computerbeelden worden nu geprojecteerd.
  Het kan even duren voordat de computerbeelden worden geprojecteerd.
  Wacht gewoon af.

  28

  q

  Voor Windows

  • Toepassingen die gebruikmaken van een deel van de DirectXfuncties worden mogelijk niet correct weergegeven.
  • Loskoppelen
  U kunt de USB-kabel gewoon uit de projector trekken. U hoeft de
  functie Hardware veilig verwijderen niet te gebruiken.
  • Beperkingen bij het projecteren vanuit Windows Media Center
  Er kunnen geen beelden worden geprojecteerd als Windows Media
  Center zich in volledig schermmodus bevindt. Om beelden te
  kunnen projecteren dient u over te schakelen naar vensterweergave.
  Voor Mac OS

  Als de beelden niet worden geprojecteerd, start dan USB Display V.x.x
  op vanuit Programma's. • Page 29

  Presentaties geven met behulp van een diashow
  Bestanden die in een diashow kunnen worden
  geprojecteerd

  29

  Voorbeelden van een diashow
  Beelden projecteren vanaf USB-opslagapparaten en andere media

  U kunt de functie Diashow gebruiken om bestanden rechtstreeks te
  projecteren vanaf USB-opslagapparaten en digitale camera's die op de
  projector zijn aangesloten.

  q

  Sommige USB-opslagapparaten met ingebouwde veiligheidsfuncties zijn
  mogelijk niet geschikt.

  Specificaties voor bestanden die in een diashow kunnen worden
  geprojecteerd
  Type

  Bestandstype
  (extensie)

  Opmerkingen

  Stilstaand
  beeld

  .jpg

  Het volgende kan niet worden geprojecteerd.
  - Bestanden met CMYK-kleurindeling
  - Progressieve indelingen
  - Afbeeldingen met een hogere resolutie dan
  4608x3072
  - Bestanden met de extensie ".jpeg"
  Door de eigenschappen van JPEG-bestanden kunnen
  bepaalde beelden niet duidelijk worden
  geprojecteerd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de
  compressie te hoog is.

  q

  • Als u een USB-harde schijf gebruikt, raden we u aan een
  lichtnetadapter te gebruiken.
  • De projector ondersteunt bepaalde bestandssystemen niet, gebruik
  daarom media die is geformatteerd onder Windows.
  • Formatteer de media onder FAT16/32.

  Voorbeeld 1: Meerdere afbeeldingen voorbereiden en achter elkaar
  projecteren (Diashow) spag.33
  Voorbeeld 2: Beeldbestanden selecteren en een voor een projecteren
  s pag.32 • Page 30

  Presentaties geven met behulp van een diashow

  Basisbewerkingen voor een diashow
  Met de functie Diashow kunt u afbeeldingen die op een digitale camera of
  USB-opslagapparaat zijn opgeslagen als diavoorstelling afspelen.
  In dit gedeelte worden de basishandelingen voor de functie Diashow
  uitgelegd.
  Hoewel bij onderstaande stappen wordt uitgegaan van het gebruik van de
  afstandsbediening, kunt u de handelingen ook via het bedieningspaneel van
  de projector uitvoeren.

  30

  camera's, harde schijven of andere apparatuur eerst deze apparaten
  uitschakelen en ze pas daarna loskoppelen.

  q

  • U kunt tevens een geheugenkaart in de USB-kaartlezer plaatsen en
  vervolgens de kaartlezer op de projector aansluiten. Sommige in de
  handel verkrijgbare kaartlezers kunnen echter niet compatibel zijn
  met de projector.
  • Als het volgende scherm (Station selecteren) wordt weergegeven,
  gebruikt u de knoppen [ ][ ] om het gewenste station te
  selecteren en drukt u vervolgens op de knop [Enter].

  Een diashow starten en sluiten
  Een diashow starten

  Procedure

  A Schakel het geprojecteerde beeld over op USB.
  s pag.22

  B Sluit het USB-opslagapparaat of de digitale camera op de

  • Als u het scherm Station selecteren wilt weergeven, plaatst u de
  cursor op Station selecteren in de bovenste helft van het scherm
  met de bestandenlijst en drukt u op de knop [Enter].

  projector aan.
  s pag.35

  De modus Diashow wordt gestart en de lijst met bestanden wordt
  weergegeven.
  Een diashow afsluiten

  Procedure
  Als u de modus Diashow wilt sluiten, verwijdert u het USBopslagapparaat uit de USB(TypeA)-poort op de projector. Bij digitale

  Basisbediening van diashow
  In het volgende gedeelte wordt de procedure beschreven voor het afspelen
  en projecteren van beelden via een diashow.

  Procedure

  A Verplaats de cursor met de [

  ][
  naar het gewenste bestand of map.

  ][

  ][

  ]-knoppen • Page 31

  Presentaties geven met behulp van een diashow

  31

  Als u een map selecteert, worden de bestanden in de map
  weergegeven. Selecteer Trg nr bov. in het scherm dat is geopend en
  druk op [Enter] om terug te keren naar het vorige scherm.

  Afbeeldingen draaien
  U kunt de weergegeven JPEG-afbeeldingen draaien met sprongen van 90˚.
  U kunt JPEG-afbeeldingen ook draaien tijdens een diashow.
  Draai JPEG-afbeeldingen op de volgende manier.

  Procedure
  A

  Cursor

  • JPEG-bestanden worden als miniaturen weergegeven (de
  bestandsinhoud wordt als een kleine afbeelding weergegeven).
  • Of er een miniatuur wordt weergegeven, hangt af van het JPEGbestand. In dat geval wordt een bestandspictogram weergegeven.

  A Speel beelden af in JPEG-indeling of speel een diashow af.
  JPEG-afbeeldingen afspelen s pag.32
  Een diashow afspelen s pag.33

  B Druk tijdens het projecteren van een JPEG-afbeelding op de
  knop [

  q

  Als alle bestanden en mappen niet tegelijkertijd in het huidige venster
  kunnen worden weergegeven, drukt u op de afstandsbediening op de
  knop [Page] (Down) of plaatst u de cursor onder aan de pagina op
  Volgende pagina en drukt u op de knop [Enter].
  Als u naar het vorige scherm wilt terugkeren, drukt u op de
  afstandsbediening op de knop [Page] (Up) of plaats u de cursor onder
  aan de pagina op Vorige pagina en drukt u op de knop [Enter].

  B Druk op de knop [Enter].
  De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven.

  ] of de knop [

  ]. • Page 32

  Presentaties geven met behulp van een diashow

  32

  Hoewel bij onderstaande stappen wordt uitgegaan van het gebruik van de
  afstandsbediening, kunt u de handelingen ook via het bedieningspaneel van
  de projector uitvoeren.

  Beelden projecteren
  Procedure

  A Start de diashow s pag.30
  Het scherm met de bestandenlijst wordt weergegeven.

  B Gebruik de knoppen [

  ][
  ][ ][
  het gewenste beeldbestand te plaatsen.

  Beeldbestanden projecteren
  Beeldbestanden die opgeslagen zijn op USB-opslagapparaten en
  beeldbestanden op digitale camera's kunnen geprojecteerd worden met de
  functie Diashow op een van de volgende twee manieren.
  • Geselecteerde afbeeldingsbestanden projecteren
  Deze functie is bedoeld om slechts een afbeeldingsbestand te projecteren.
  • Alle beeldbestanden in een map achter elkaar projecteren (Diashow)
  Dit is een functie voor het achter elkaar en in volgorde projecteren van
  de beeldbestanden in een map.

  Let op
  Koppel het USB-opslagapparaat niet los terwijl de bestanden worden gebruikt.
  De diashow wordt dan wellicht niet goed afgespeeld.

  A

  Afbeeldingsbestand

  C Druk op de knop [Enter].
  De afbeelding wordt afgespeeld.

  ] om de cursor op • Page 33

  Presentaties geven met behulp van een diashow

  33

  Procedure

  A Een diashow starten. s pag.30
  Het scherm met de bestandenlijst wordt weergegeven.

  B Gebruik de [

  ][
  ][ ][ ]-knoppen om de cursor op
  de gewenste map te plaatsen voor de diashow en druk op de
  knop [Enter].

  D Druk op de knop [Esc] om naar het scherm met de
  bestandenlijst terug te keren.

  Alle beeldbestanden in een map achter elkaar projecteren
  (Diashow)
  U kunt de beeldbestanden in een map stuk voor stuk achter elkaar een voor
  een afspelen. Deze functie wordt een Diashow genoemd. Gebruik de
  volgende procedure om de diashow in te stellen.

  q

  Als u wilt dat er tijdens een diashow automatisch een ander bestand
  wordt weergegeven, stelt u voor Wisseltijd in het menu Diashow
  onder Optie een andere waarde in dan Nee. De standaardinstelling is
  3 seconden. s "Weergave-instellingen voor beeldbestanden en
  bewerkingsinstellingen van een diashow" pag.34

  C Selecteer Diashow onderaan het scherm met de bestandslijst

  en druk op de knop [Enter].
  De diashow wordt gestart en de bestanden in de map worden
  automatisch één voor één, in de juiste volgorde, afgespeeld.
  Wanneer het laatste bestand is geprojecteerd, wordt de bestandslijst
  automatisch opnieuw weergegeven. Als u Continu afspelen in het
  scherm Optie instelt op Aan, wordt de diashow opnieuw vanaf het
  begin afgespeeld als het einde is bereikt. s "Weergave-instellingen
  voor beeldbestanden en bewerkingsinstellingen van een diashow"
  pag.34
  Tijdens het afspelen van een diashow kunt u verder gaan naar het
  volgende scherm, terugkeren naar het vorige scherm of het afspelen
  stoppen.

  q

  Als de optie Wisseltijd in het scherm Optie is ingesteld op Nee, wordt
  er niet automatisch een andere afbeelding weergegeven als u de functie
  Diavoorstelling afspelen selecteert. Druk op de knop [Enter] of op de
  afstandsbediening op de knop [Page] (Down) om naar het volgende
  bestand te gaan. • Page 34

  Presentaties geven met behulp van een diashow

  34

  Weergave-instellingen voor beeldbestanden en
  bewerkingsinstellingen van een diashow
  U kunt de weergavevolgorde en de instellingen voor de diashow in het
  scherm Optie opgeven.
  Hoewel bij onderstaande stappen wordt uitgegaan van het gebruik van de
  afstandsbediening, kunt u de handelingen ook via het bedieningspaneel van
  de projector uitvoeren.

  Procedure

  A Gebruik de [

  ][
  ][ ][ ]-knoppen om de cursor op
  de gewenste map te plaatsen waarvoor u de weergavecondities
  wilt instellen en druk op de knop [Esc]. Selecteer "Optie" in het
  submenu dat wordt weergegeven en druk op de knop
  [Enter].

  B Als het volgende scherm Optie wordt weergegeven, kunt u de

  gewenste instellingen opgeven.
  Plaats de cursor op de gewenste instelling en druk op de knop
  [Enter] om deze instelling te activeren.
  In de volgende tabel wordt meer informatie over elke item gegeven.

  Weergave‐
  volgorde

  Stel de volgorde in van de weer te geven bestanden. U kunt
  de bestanden op basis van Volgrd:naam of Volgd:datum
  sorteren.

  Continu afspe‐
  len

  U kunt de diashow laten herhalen.

  Wisseltijd

  Stel de weergavetijd voor een bestand in tijdens een
  diashow. U kunt Nee instellen of een tijd van (0) tot 60
  seconden opgeven. Als u Nee kiest, wordt automatisch
  afspelen uitgeschakeld.

  C Gebruik de [

  ][
  ][ ][ ]-knoppen om de cursor op
  "OK" te plaatsen en druk op de knop [Enter].
  De instellingen worden toegepast.
  Als u de instellingen niet wilt toepassen, plaatst u de cursor op
  Annuleren en drukt u op [Enter]. • Page 35

  Externe apparatuur aansluiten

  35

  USB-apparaten aansluiten en verwijderen
  USB-geheugens en USB-compatibele digitale camera's, harde schijven en de
  optionele documentcamera kunnen op de projector worden aangesloten.
  Beeldbestanden die zijn opgeslagen op een digitale camera of JPEGbestanden van een aangesloten USB-opslagapparaat kunnen als een
  diavoorstelling worden afgespeeld. s "Presentaties geven met behulp van
  een diashow" pag.29
  Als de optionele documentcamera is aangesloten, worden beelden van de
  documentcamera geprojecteerd.

  USB-apparaten aansluiten
  In dit deel beschrijven we hoe u USB-apparaten kunt aansluiten, met de
  optionele documentcamera als voorbeeld. Sluit de documentcamera aan op
  de projector met behulp van de USB-kabel die is meegeleverd met de
  documentcamera. Als de documentcamera tijdens de projectie wordt
  aangesloten op de projector, drukt u op de [USB]-knop op de
  afstandsbediening of op de [Source Search]-knop op het bedieningspaneel
  om over te schakelen naar beelden van de documentcamera. s pag.22

  A Naar USB-poort van documentcamera
  B USB-kabel
  C USB(TypeA)-poort

  Let op
  • Als u een USB-hub gebruikt, is het mogelijk dat de verbinding niet goed werkt.
  Sluit het USB-opslagapparaat of de digitale camera op de projector aan.

  • Als u een USB-compatibele harde schijf aansluit en gebruikt, zorg dan dat de
  met de harde schijf geleverde lichtnetadapter is aangesloten.
  • Sluit een digitale camera of harde schijf op de projector aan met de USB-kabel
  die is meegeleverd met of gespecificeerd voor het apparaat.

  USB-apparaten verwijderen
  Wanneer u klaar bent met projecteren, gebruikt u de volgende procedure
  om USB-apparaten los te maken van de projector. • Page 36

  Externe apparatuur aansluiten

  Procedure
  Verwijder de optionele documentcamera uit de USB(TypeA)-poort
  van de projector.
  Schakel bij digitale camera's, harde schijven, enzovoort, de stroom naar het
  apparaat uit en verwijder het vervolgens.

  Een externe monitor aansluiten
  U kunt computerbeelden die via de Computer1-ingangspoort worden
  ingevoerd tegelijkertijd op een externe monitor en via het scherm dat is
  aangesloten op de projector weergeven. Zo kunt u bij presentaties de
  geprojecteerde beelden op een externe monitor bekijken, zelfs al kunt u het
  scherm niet zien. Breng een verbinding tot stand met de kabel die met de
  externe monitor is meegeleverd.

  A Naar monitorpoort

  36

  B Met monitor meegeleverde kabel
  C Monitoruitgang (Monitor Out)-poort

  q

  • U kunt geen beelden of componentvideosignalen weergeven vanaf
  apparatuur die is verbonden met de Video-ingangspoort of de Svideo-ingangspoort op een externe monitor.
  • Instellingsregelaars voor functies als Keystone, het Configuratiemenu
  of hulpschermen worden niet uitgevoerd op de externe monitor. • Page 37

  Externe apparatuur aansluiten

  Externe luidsprekers aansluiten
  U kunt luidsprekers met ingebouwde versterkers aansluiten op de Audiouitvoer (Audio Out) van de projector zodat u kunt genieten van nog beter
  geluid. Gebruik hiervoor een in de handel verkrijgbare audiokabel (zoals W
  3,5 mm stereo mini-aansluiting). Gebruik een audiokabel die compatibel is
  met de aansluiting op de externe luidsprekers.

  37

  q

  • Als de aansluiting van de audiokabel in de Audio-uitvoer (Audio
  Out) wordt geplaatst, wordt audio niet langer uitgevoerd via de
  ingebouwde luidsprekers van de projector en wordt overgeschakeld
  op externe uitvoer.
  • Als u een in de handel verkrijgbare audiokabel met 2RCA(L/R)/
  stereo mini-aansluiting gebruikt, controleer dan of er "No resistance"
  (Geen weerstand) op is aangegeven.

  Een microfoon aansluiten
  U kunt geluid uitvoeren via de microfoon vanuit de luidspreker van de
  projector door een microfoon aan te sluiten op de Microfoon (Mic)ingangspoort van de projector.
  De projector ondersteunt geen plug-in-power.

  A Naar externe audio-apparatuur
  B Audiokabel (in handel verkrijgbaar)
  C Audio-uitvoer (Audio Out)-poort

  A Naar Microfoon (Mic)-ingangspoort • Page 38

  Een LAN-kabel aansluiten
  Sluit een in de handel verkrijgbare 100BASE-TX of 10BASE-T LAN-kabel
  aan.

  A Naar LAN-poort
  B LAN-kabel (in handel verkrijgbaar)
  C Naar LAN-poort

  Let op
  Voorkom storingen en gebruik een afgeschermde LAN-kabel van categorie 5.

  38 • Page 39

  De draadloze LAN-eenheid installeren

  39

  Installeer de optionele draadloze LAN-eenheid in de projector.
  s "Optionele Accessoires en Verbruiksmateriaal" pag.122

  Procedures

  A Open de klep van het luchtfilter.
  Verschuif de hendel voor het sluiten van het luchtfilterdeksel
  horizontaal en open zo het luchtfilterdeksel.

  C Zet de draadloze LAN-eenheid vast met de bijgeleverde
  schroef. Zo raakt u de eenheid niet kwijt.

  A Schroefgat voor draadloos LAN-apparaat

  B Installeer de draadloze LAN-eenheid. • Page 40

  Functies voor het Verbeteren van Projecties
  De projectiekwaliteit selecteren (Selecteer
  Kleurmodus)

  40

  Procedure
  Afstandsbediening

  Voor optimale beeldkwaliteit selecteert u de instelling die het beste past bij
  de omgeving waarin u projecteert. De helderheid van het beeld is
  afhankelijk van de geselecteerde modus.
  Modus

  Toepassing

  Dynamisch

  Deze modus is ideaal voor goed verlichte kamers. Dit is
  de helderste modus die goed schaduwtinten weergeeft.

  Presentatie

  Deze modus is ideaal voor het geven van presentaties
  met kleurmateriaal in goed verlichte kamers.

  Theater

  Ideaal voor het kijken naar films in een donkere kamer.
  Geeft de beelden een natuurlijke toon.

  Foto

  (Als de ingevoerde beeldsignalen van de computer
  komen of als de invoerbron USB of LAN is)
  Ideaal voor het projecteren van stilstaande beelden,
  zoals foto´s, in een goed verlichte kamer. De beelden zijn
  goed belicht en hebben een goed contrast.

  Sport

  (Bij doorgave van Component Video-, S-Video- of
  Composite Video-beelden)
  Ideaal voor het kijken naar tv-programma´s in een goed
  verlichte kamer. De beelden zijn goed belicht en
  levensecht.

  sRGB g

  Ideaal voor beelden die voldoen aan de sRGBkleurstandaard.

  Schoolbord

  Bij deze instelling krijgen beelden ook bij projectie op
  een (groen) schoolbord een natuurlijke toon, net als op
  een scherm.

  Whiteboard

  Ideaal voor het geven van presentaties met een
  whiteboard.

  Bij iedere druk op deze knop wordt de naam van de kleurmodus
  weergegeven en wijzigt de kleurmodus.
  Als u op de knop drukt terwijl de naam van de kleurmodus wordt
  weergegeven, wordt de volgende kleurmodus weergegeven.

  q

  U kunt de kleurmodus ook instellen met Kleurmodus in het menu
  Beeld van het Configuratiemenu. s pag.77 • Page 41

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  Autom. iris instellen
  Door de luminantie automatisch overeenkomstig de helderheid van het
  weergegeven beeld in te stellen, geniet u van diepe en volle beelden.

  Procedure

  A Druk op de [Menu]-knop en selecteer Beeld - Autom. iris in het

  41

  Tijdelijk het beeld en geluid onderdrukken (A/V
  dempen)
  U kunt deze functie gebruiken als u tijdelijk geen beelden op het scherm
  wilt weergeven zodat de aandacht van het publiek op u gericht wordt. Het
  is ook handig als u liever niet heeft dat uw publiek bepaalde bewerkingen,
  zoals het selecteren van bestanden, kan volgen.

  Configuratiemenu. s "Het Configuratiemenu gebruiken"
  Met de afstandsbediening

  Met het bedieningspaneel

  Procedure

  B Selecteer "Aan".

  Afstandsbediening

  De instelling wordt opgeslagen voor elke kleurmodus.

  C Druk op de [Menu]-knop om het Configuratiemenu te sluiten.

  q

  Autom. iris kan alleen worden ingesteld als de Kleurmodus op
  Dynamisch of Theater staat.

  Elke keer als u op deze knop drukt, wordt A/V dempen in- of
  uitgeschakeld. • Page 42

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  q

  • Als u deze functie gebruikt terwijl u bewegende beelden projecteert,
  worden de beelden en het geluid niet stopgezet en kunt u niet
  terugkeren naar het punt waar A/V dempen werd ingeschakeld.
  • U kunt in het configuratiemenu onder Uitgebreid - Weergeven A/V dempen instellen welk beeld u wilt weergeven als A/V dempen
  wordt ingeschakeld: Zwart, Blauw of Logo. s pag.82
  • Als AV/dempen ingeschakeld staat zal geluid van de microfoon nog
  steeds uitgevoerd worden.

  42

  Het beeld bevriezen (Bevriezen)
  Als het bewegende beeld in het scherm wordt bevroren, blijft de projectie
  doorlopen en kunt u een bewegend beeld frame voor frame, als foto
  projecteren. U kunt deze functie ook gebruiken om tussentijds handelingen
  uit te voeren, bijvoorbeeld als u tijdens presentaties vanaf een computer
  bestanden wilt wisselen zonder beeld te projecteren.

  Procedure
  Afstandsbediening

  Elke keer als u op deze knop drukt, wordt de bevriesfunctie in- of
  uitgeschakeld.

  q

  • Het afspelen van de audio stopt niet.
  • Bij bewegende beelden zullen de beelden nog steeds afgespeeld
  worden als het scherm bevroren is U kunt de projectie dus niet
  hervatten vanaf het punt waar het scherm was bevroren.
  • Als u op de knop [Freeze] drukt terwijl het Configuratiemenu of een
  hulpscherm wordt afgebeeld, wordt het weergegeven scherm
  afgesloten.
  • De bevriesfunctie werkt als E-Zoom wordt gebruikt. • Page 43

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  De hoogte-breedteverhouding wijzigen
  Als videoapparatuur is aangesloten op de projector, kunt u beelden die zijn
  opgenomen op digitale video of dvd bekijken in 16:9 breedbeeldformaat
  door de hoogte-breedteverhoudingg te wijzigen. Wijzig de hoogtebreedteverhouding wanneer u computerbeelden op volledige grootte wilt
  projecteren.

  43

  De hoogte-breedteverhouding wijzigen voor beelden van
  videoapparatuur
  EB-460i/460

  Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen 4:3 en
  16:9.

  De methodes en types breedte-hoogteverhouding kunnen als volgt gewijzigd
  worden.

  Methode wijzigen
  Procedure
  Afstandsbediening

  EB-450Wi/450W/440W

  Telkens wanneer u op deze knop drukt, verandert de hoogtebreedteverhouding in de volgorde Normaal, 16:9, Volledig, Zoomen en
  Bronformaat.

  Bij iedere druk op de knop wordt de naam van de beeldverhouding
  weergegeven en verandert de hoogte-breedteverhouding.

  q

  U kunt de hoogte-breedteverhouding ook instellen met Hoogtebreedte in het menu Signaal van het Configuratiemenu.
  s pag.78

  A Normaal • Page 44

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  B
  C
  D
  E

  16:9
  Volledig
  Zoom
  Bronformaat

  44 • Page 45

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  45

  De hoogte-breedteverhouding wijzigen voor computerbeelden (EB-460i/460)
  U kunt de hoogte-breedteverhouding als volgt wijzigen.
  Ingestelde waarden

  Bewerking

  Projectievoorbeeld

  Normaal

  Projecteert op volledige projectiegrootte met behoud van
  verhouding van ontvangen beeld.

  4:3

  Projecteert op volledige projectiegrootte met de verhouding Bij ontvangst van een signaal van 1280x1024
  4:3. Dit is ideaal als u beelden wilt projecteren met een
  hoogte-breedteverhouding van 5:4 (1280 x 1024) bij de
  volledige projectiegrootte.

  16:9

  Bij ontvangst van een signaal van 1280x1024
  Projectie met de verhouding 16:9. Dit is ideaal voor het
  projecteren op het volledige schermformaat bij gebruik van
  een 16:9-scherm.

  q

  Als bepaalde delen van het geprojecteerde beeld niet zichtbaar zijn en het beeld dus niet volledig wordt geprojecteerd, stel dan de Resolutie van het
  Configuratiemenu in op Veraf of Normaal afhankelijk van de schermgrootte van uw computer. s pag.78 • Page 46

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  46

  De hoogte-breedteverhouding wijzigen voor computerbeelden (EB-450Wi/450W/440W)
  De hoogte-breedteverhouding kan als volgt gewijzigd worden. EB-450Wi/450W/440W biedt een schermresolutie van WXGA de projectiegrootte is dus 1280x800
  (hoogte-breedteverhouding van 16:10). Stel bij projectie op een 16:9-scherm de hoogte-breedteverhouding in op 16:9.
  Ingestelde waarden

  Bewerking

  Projectievoorbeeld

  Normaal

  Projecteert op volledige projectiegrootte met behoud van
  verhouding van ontvangen beeld.

  Bij ontvangst van een signaal van 1024x768

  16:9

  Projecteert op volledige projectiegrootte met de verhouding Bij ontvangst van een signaal van 1024x768
  16:9.

  Volledig

  Projectie op volledige grootte.

  Bij ontvangst van een signaal van 1024x768

  Zoom

  Projectie van het ontvangen beeld met behoud van het
  formaat in lengterichting. Delen die daarbuiten vallen,
  worden niet meegeprojecteerd.

  Bij ontvangst van een signaal van 1024x768 • Page 47

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  Ingestelde waarden
  Bronformaat

  q

  Bewerking

  47

  Projectievoorbeeld

  Bij ontvangst van een signaal van
  Projectie met de resolutie van het ontvangen beeld in het
  midden van het scherm. Dit is ideaal voor het weergeven van 800x600
  scherpe beelden.
  Als het beeld een hogere resolutie heeft dan 1280x800,
  worden de randen niet meegeprojecteerd.

  Bij ontvangst van een signaal van
  1400x1050

  Als bepaalde delen van het geprojecteerde beeld niet zichtbaar zijn en het beeld dus niet volledig wordt geprojecteerd, stel dan de Resolutie van het
  Configuratiemenu in op Veraf of Normaal afhankelijk van de schermgrootte van uw computer. s pag.78 • Page 48

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  De aanwijzer gebruiken om bepaalde delen te
  benadrukken(Aanwijzer)

  48

  B Verplaats het aanwijzerpictogram (

  ).

  Afstandsbediening

  U kunt de aanwijzer op het geprojecteerde beeld verplaatsen en zo de
  aandacht vestigen op het onderwerp waarover u spreekt.

  Als u twee aangrenzende [
  ][
  ][ ][ ]-knoppen
  tegelijkertijd indrukt kunt u de aanwijzer diagonaal verplaatsen i.p.v.
  omhoog, omlaag, links of rechts.

  Procedure

  A De aanwijzer weergeven.
  Afstandsbediening

  q

  U kunt kiezen uit drie pictogrammen voor de aanwijzer (

  ) in Instellingen - Aanwijzervorm in het configuratiemenu.
  s pag.79

  Elke keer als u op deze knop drukt, verschijnt de aanwijzer of
  verdwijnt hij.

  ,

  of • Page 49

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  Deel van het Beeld Vergroten (E-Zoom)

  49

  B Verplaats het kruis (

  ) naar het gebied van het beeld dat u

  wilt vergroten.

  Met deze functie kunt u het beeld vergroten om het in detail te kunnen
  bekijken. Dit kan vooral handig zijn bij grafieken en tabellen.

  Procedure

  A E-zoom inschakelen.
  Afstandsbediening

  Afstandsbediening

  Als u twee aangrenzende [
  ][
  ][ ][ ]-knoppen
  tegelijkertijd indrukt kunt u het kruis diagonaal verplaatsen i.p.v.
  omhoog, omlaag, links of rechts.

  C Vergroten.
  Afstandsbediening

  Iedere keer als u op deze knop drukt, wordt het gebied vergroot. U
  kunt versneld vergroten door de knop ingedrukt te houden.
  U kunt het vergrote beeld verkleinen door de x-knop in te drukken.
  Druk op de [Esc]-knop om te annuleren. • Page 50

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  q

  50

  • De vergrotingsverhouding verschijnt in beeld. Het geselecteerde
  gebied kan in 25 stappen 1 tot 4 keer worden vergroot.
  • Druk op de knoppen[

  ], [

  ], [

  ] of [

  ] om door

  het beeld te bladeren.
  • Als E-Zoom wordt geselecteerd, worden Progressief en
  Ruisvermindering geannuleerd.

  De muisaanwijzer bedienen met de
  afstandsbediening (Draadloze muis)
  U kunt de functie voor de draadloze muis inschakelen door USB Type B in
  te stellen op draadloze muis vanuit de optie uitgebreid in het
  configuratiemenu.
  Hier volgen de standaardinstellingen voor USB Type B.
  • EB-460i/450Wi: Uit
  • EB-460/450W/440W: USB Display
  Wijzig de instelling vooraf. s pag.82
  Door met de meegeleverde USB-kabel de de USB-poort van een computer
  aan te sluiten op de USB(TypeB)-poort aan de zijkant van de projector,
  kunt u de afstandsbediening van de projector gebruiken als draadloze muis
  om de muisaanwijzer te bedienen.

  Besturingssys‐
  teem

  Windows

  Mac OS

  Windows 98
  Windows 98SE
  Windows Me
  Windows 2000
  Windows XP
  Windows Vista
  Windows 7

  Mac OS X 10.3.x
  Mac OS X 10.4.x
  Mac OS X 10.5.x
  Mac OS X 10.6.x • Page 51

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  q

  • U kunt de draadloze muisfunctie alleen gebruiken als de invoerbron
  Computer1/Computer2 is en bij ontvangst van een RGBinvoersignaal.
  • U kunt de draadloze muisfunctie in bepaalde versies van Windows
  en Mac OS mogelijk niet gebruiken.
  • U moet misschien enkele computerinstellingen wijzigen om de muis
  goed te laten werken. Raadpleeg de bij de computer meegeleverde
  documentatie voor meer informatie.

  Nadat de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de muisaanwijzer als
  volgt bedienen.
  De muisaanwijzer verplaatsen

  Muisklikken

  Links klikken: druk op de [Enter]-knop.
  Rechts klikken: druk op de [Esc]-knop.
  Dubbelklikken: snel tweemaal drukken.
  Slepen en neerzetten

  : ingedrukt houden

  Overschakelen tussen PowerPointschermen
  Dit is handig voor het weergeven van de
  vorige of volgende dia in een
  PowerPoint-diavoorstelling.

  51

  1. Houd de [Enter]-knop ingedrukt en
  druk op tegelijkertijd op de knoppen
  [

  ], [

  ], [

  ] of [

  ].

  Naar vorige dia
  Naar volgende dia

  2. Laat de [Enter]-knop los om het
  gesleepte item op de gewenste positie
  neer te zetten.

  q

  • Als u twee aangrenzende [

  ][

  ][

  ][

  ]-knoppen

  tegelijkertijd indrukt kunt u de aanwijzer diagonaal verplaatsen i.p.v.
  omhoog, omlaag, links of rechts.
  • Als de muisknopinstellingen op de computer zijn omgekeerd, dan
  worden ze automatisch ook omgekeerd op de afstandsbediening.
  • U kunt de draadloze muisfunctie niet gebruiken als de volgende
  functies worden gebruikt.
  -Terwijl het configuratiemenu wordt weergegeven
  -Terwijl een Helpmenu wordt weergegeven
  -Terwijl de functie E-Zoom wordt gebruikt
  -Terwijl een gebruikerslogo wordt opgenomen
  -Terwijl een gebruikerspatroon wordt opgenomen
  -Terwijl de functie Aanwijzer wordt gebruikt
  -Terwijl het volume wordt aangepast
  -Terwijl USB Display actief is
  -Terwijl een patroon wordt weergegeven
  -Terwijl kleurmodus wordt ingesteld
  -Terwijl de bronnaam wordt weergegeven • Page 52

  Beveiligingsfuncties
  De projector beschikt over de volgende geavanceerde beveiligingsfuncties.
  • Wachtwoordbeveiliging
  U kunt het aantal gebruikers van de projector beperken.
  • Toetsvergrendeling
  U kunt voorkomen dat personen zonder toestemming de instellingen op
  de projector wijzigen. s pag.54
  • Antidiefstalvergrendeling
  De projector is uitgerust met diverse antidiefstalbeveiligingen.
  s pag.55

  Gebruikers beheren (Wachtwoordbeveiliging)
  Als wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld kunnen personen die het
  wachtwoord niet kennen de projector niet gebruiken voor het projecteren
  van beelden, zelfs niet als de projector is ingeschakeld. Bovendien kan het
  gebruikerslogo dat wordt weergegeven als u de projector inschakelt, niet
  worden gewijzigd. Dit heeft een antidiefstalfunctie omdat de projector ook
  na diefstal niet kan worden gebruikt. Als u de projector aanschaft, is
  wachtwoordbeveiliging niet ingeschakeld.

  Type wachtwoordbeveiliging
  Er zijn drie manieren om wachtwoordbeveiliging in te stellen, afhankelijk
  van het gebruik van de projector.
  1. Inschakelbeveiliging
  Als Inschakelbeveiliging Aan is, dient u een vooraf ingesteld wachtwoord in te
  voeren nadat de projector is aangesloten en aangezet (dit geldt tevens voor Dir.
  Inschakelen). Als het verkeerde wachtwoord wordt ingevoerd, zal de projectie niet
  starten.

  52

  2. Gebr. logo beveil.
  Het heeft weinig zin om een gebruikerslogo op te slaan om aan te geven dat u de
  eigenaar bent van de projector als de logoweergave later wordt gewijzigd . Als Gebr.
  logo beveil. op (Aan) staat ingesteld, zijn de volgende instellingswijzigingen voor
  het gebruikerslogo niet toegankelijk.

  • Een gebruikerslogo opnemen
  • Instellingen voor Achtergrond weerg., Opstartscherm en A/V
  dempen onder Weergeven in het Configuratiemenu.
  3. Netwerkbeveil.
  Als Netwerkbeveil. op (Aan) staat ingesteld, kunnen er geen instellingen worden
  gewijzigd onder Netwerk in het configuratiemenu.

  Wachtwoordbeveilig. instellen
  Gebruik de volgende procedure om de wachtwoordbeveiliging in te stellen.

  Procedure

  A Houd tijdens het projecteren de [Freeze]-knop ongeveer vijf
  seconden ingedrukt.
  Het instellingenmenu voor Wachtwoordbeveiliging wordt
  weergegeven.
  Afstandsbediening • Page 53

  Beveiligingsfuncties

  q

  • Als Wachtwoordbeveilig. al is ingeschakeld, moet u het wachtwoord
  invoeren.
  Als het ingevoerde wachtwoord juist is, wordt het instellingenmenu
  voor Wachtwoordbeveilig. weergegeven. s "Wachtwoord invoeren"
  pag.53
  • Als het wachtwoord is ingesteld, plak dan de Beveiligd-metwachtwoord-sticker als extra afschrikmiddel op een zichtbare plaats
  op de projector.

  53

  (3)

  Houd de [Num]-knop ingedrukt en voer met de numerieke knoppen een
  getal van vier cijfers in. Het ingevoerde nummer wordt weergegeven als "* *
  * *". Als u het vierde cijfer invoert, wordt het bevestigingsscherm
  weergegeven.
  Afstandsbediening

  B Schakel Inschakelbeveiliging in.
  (1)
  (2)
  (3)

  Selecteer Inschakelbeveiliging en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
  Selecteer Aan en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
  Druk op de [Esc]-knop.

  C Schakel Gebr. logo beveil. in.
  (1)
  (2)
  (3)

  Selecteer Gebr. logo beveil. en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
  Selecteer Aan en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
  Druk op de [Esc]-knop.

  D Schakel Netwerkbeveil. in.
  (1)
  (2)
  (3)

  Selecteer Netwerkbeveil., en druk dan op de [Enter]-knop.
  Selecteer Aan en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
  Druk op de [Esc]-knop.

  E Het wachtwoord instellen.
  (1)
  (2)

  Selecteer Wachtwoord en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
  De melding "Wachtwoord wijzigen?" wordt weergegeven. Selecteer Ja en
  druk vervolgens op de [Enter]-knop. De standaardinstelling voor het
  wachtwoord is "0000". Zorg ervoor dat u dit wijzigt in het door u gekozen
  wachtwoord. Als u Nee selecteert, wordt het in stap 1 getoonde scherm
  opnieuw weergegeven.

  (4)

  Voer het wachtwoord opnieuw in.
  De melding "Het nieuwe wachtwoord is opgeslagen." wordt weergegeven.
  Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt er een melding dat u het
  wachtwoord opnieuw moet invoeren.

  Wachtwoord invoeren
  Als het wachtwoordinvoerscherm wordt weergegeven, voer dan met de
  numerieke knoppen op de afstandsbediening het wachtwoord in.

  Procedure
  Houd de [Num]-knop ingedrukt en voer met de numerieke knoppen
  het wachtwoord in.
  Als u het juiste wachtwoord invoert, start de projectie. • Page 54

  Beveiligingsfuncties

  Let op
  • Als u drie keer achter elkaar een onjuist wachtwoord invoert, wordt de melding
  "De projector wordt vergrendeld." ongeveer vijf minuten lang weergegeven,
  waarna de projector in stand-by-modus gaat. Als dit gebeurt, haal dan de
  voedingskabel van de projector uit het stopcontact, steek de kabel er vervolgens
  weer in en schakel de projector weer in. De projector geeft het
  wachtwoordinvoerscherm opnieuw weer zodat u het juiste wachtwoord kunt
  invoeren.
  • Als u het wachtwoord bent vergeten, schrijf dan het nummer dat achter "Code
  opvragen: xxxxx" op het scherm verschijnt op en neem contact op met het
  dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids. s Adressenlijst
  Epson Projector
  • Als u bovenstaande handeling blijft herhalen en het onjuiste wachtwoord dertig
  keer achter elkaar invoert, dan wordt de volgende melding weergegeven en zal
  de projector geen wachtwoorden meer accepteren. "De projector wordt
  vergrendeld. Neem contact op met Epson - zie de documentatie."
  s Adressenlijst Epson Projector

  54

  Procedure

  A Druk tijdens het projecteren op de [Menu]-knop en selecteer
  Toetsvergrendeling van het menu Instellingen in het
  Configuratiemenu. s "Het Configuratiemenu gebruiken"
  pag.76
  Met de afstandsbediening

  Met het bedieningspaneel

  Bediening beperken (Toetsvergrendeling)
  Ga als volgt te werk om de knoppen op het bedieningspaneel te blokkeren.
  • Voll. vergrend.
  Alle knoppen op het bedieningspaneel zijn vergrendeld. U kunt de
  projector via het bedieningspaneel niet meer bedienen, inclusief in- en
  uitschakelen.
  • Ged. vergrend.
  Alle knoppen op het bedieningspaneel, behalve de knop [t], zijn
  geblokkeerd.
  Dit is nuttig op evenementen of shows waar u alle knoppen wilt deactiveren
  en alleen wilt projecteren, of op scholen waar u de knopbediening wilt
  beperken. De projector kan nog steeds bediend worden met de
  afstandsbediening.

  B Selecteer Voll. vergrend. of Ged. vergrend.. • Page 55

  Beveiligingsfuncties

  C Selecteer Ja als het bevestigingsbericht wordt weergegeven.
  De knoppen op het bedieningspaneel worden vergrendeld volgens de
  door u gekozen instelling.

  q

  Er zijn twee manieren om de vergrendeling van het bedieningspaneel
  op te heffen.
  • Selecteer met de afstandsbediening Uit in Instellingen Toetsvergrendeling in het Configuratiemenu.
  • Houd de [Enter]-knop op het bedieningspaneel ongeveer zeven
  seconden ingedrukt. Vervolgens verschijnt er een melding en wordt
  de vergrendeling opgeheven.

  55

  Antidiefstalvergrendeling
  Aangezien de projector vaak aan het plafond wordt geïnstalleerd en
  onbewaakt in ruimtes wordt achtergelaten, is het apparaat met de volgende
  beveiligingsvoorzieningen uitgerust om diefstal te voorkomen.
  • Beveiligingssleuf
  De beveiligingssleuf is compatibel met het door Kensington geproduceerde
  Microsaver Security System. Meer informatie over het Microsaver Security
  System vindt u op de homepage van Kensington, http://
  www.kensington.com/.
  • Installatiepunt van beveiligingskabel
  De projector kan met een in de handel verkrijgbaar draadslot aan een
  pilaar worden bevestigd ter voorkoming van diefstal.

  Het draadslot installeren
  Leid een draadslot ter voorkoming van diefstal door het installatiepunt.
  Raadpleeg de documentatie die is meegeleverd met het draadslot voor
  instructies bij het vastzetten. • Page 56

  Easy Interactive Function (alleen EB-460i/450Wi)

  56

  Overzicht van de Easy Interactive Function
  • Sluit gewoon een computer aan op de projector en u kunt de computer
  bedienen vanaf het projectiescherm. Zo kunt u op een efficiënte manier
  uw interactieve les of presentatie geven.
  • Gebruik de speciale Easy Interactive Pen
  U kunt de meegeleverde pen (Easy Interactive Pen) gebruiken als een
  muis, hierdoor kunt u het projectieoppervlak net zoals een
  computerscherm gebruiken. U kunt toepassingen met tekenfuncties
  gebruiken om schema's te tekenen en tekst op het projectieoppervlak te
  schrijven.

  q

  Download Easy Interactive Tools van de Epson-website, dit is een
  toepassing speciaal bedoeld voor de tekenfunctie.
  s http://www.epson.com

  • Positie-uitlijning (kalibratie)
  Met deze bewerking wordt de penpositie op het projectieoppervlak
  uitgelijnd t.o.v. de muispositie op het computerscherm, zodat u de Easy
  Interactive Pen kunt gebruiken. Door de referentiepunten die op het
  projectieoppervlak worden weergegeven, met de Easy Interactive Pen aan
  te raken, wordt de Easy Interactive Pen ingeschakeld voor gebruik op het
  projectieoppervlak. • Page 57

  Easy Interactive Function (alleen EB-460i/450Wi)

  Handelingen voor ingebruikname
  De Easy Interactive Function voor de eerste keer gebruiken

  57

  Systeemvereisten
  Voor Windows

  s pag.58

  Besturingssysteem

  Windows 2000 Service Pack 4 of hoger
  Windows XP Service Pack 2 of hoger
  (Home Edition/Professional)
  Windows Vista*
  (Alle edities uitgezonderd Starter)
  Windows 7*

  Processor

  Pentium III 1.2GHz of sneller
  Aanbevolen: Pentium M 1.6GHz of sneller

  Geheugen

  256MB of meer

  Harde schijf
  Vrije ruimte

  100MB of meer

  Scherm

  Resolutie beter dan XGA (1024x768)

  Alleen bij de eerste ingebruikname hoeft u het stuurprogramma te
  installeren en de kalibratie uit te voeren.
  1.

  2.

  3

  4.

  Sluit de computerkabel en de USB-kabel aan en schakel vervolgens de computer
  in.

  Installeer de Easy Interactive Driver.

  Schakel de projector in en start de Easy Interactive Driver op.

  Voer de positie-uitlijning uit (kalibratie).

  Na de kalibratie is de Easy Interactive Function klaar voor gebruik.

  *

  alleen 32-bit versies

  Voor Mac OS

  Besturingssysteem

  Mac OS X 10.3.x
  Mac OS X 10.4.x
  Mac OS X 10.5.x
  Mac OS X 10.6.x

  s pag.62

  Processor

  U kunt de Easy Interactive Function gebruiken door gewoon de Easy
  Interactive Driver op te starten.

  Power PC G3 900MHz of sneller
  Aanbevolen: Intel Core Duo 1.5GHz of sneller

  Geheugen

  256MB of meer

  Wanneer u een computer met een andere resolutie gebruikt zal u de
  kalibratie opnieuw moeten uitvoeren of het projectieoppervlak wijzigen.

  Harde schijf
  Vrije ruimte

  100MB of meer

  Scherm

  Resolutie hoger dan XGA (1024x768)

  Vanaf de tweede keer • Page 58

  Easy Interactive Function (alleen EB-460i/450Wi)

  q

  Bepaalde computerinstellingen zullen eventueel moeten worden
  gewijzigd om de muisfunctie te gebruiken. Raadpleeg daarvoor de
  meegeleverde documentatie bij uw computer.

  58

  (4)
  (5)

  Selecteer Registreren bij start en Easy Interactive Driver Ver.x.xx
  starten.
  Klik op Voltooien om het installatieprogramma te sluiten en automatisch
  Easy Interactive Driver te starten.

  Voor Mac OS

  De Easy Interactive Function voor de eerste keer
  gebruiken
  Procedure

  A Sluit de projector en de computer aan met de computer- en
  USB-kabel.

  B Schakel de computer in.
  C Installeer de Easy Interactive Driver.

  q

  Controleer de volgende punten voor u de installatie opstart.
  • Voor het installeren van de software dient u een gebruiker met
  beheerdersrechten te zijn.
  • Alle actieve toepassingen moeten afgesloten worden voor u de
  installatie uitvoert.

  Voor Windows

  (1)

  (2)
  (3)

  Plaats de "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function
  Ver.x.xx"cd-rom in het cd-romstation van uw computer.
  Het installatieprogramma zal automatisch beginnen werken.
  Selecteer de gewenste taal op het taalselectiescherm en klik op Volgende
  >.
  Volg de instructies op het scherm om de installatie uit te voeren.

  (1)
  (2)
  (3)

  (4)
  (5)

  Plaats de "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function
  Ver.x.xx"cd-rom in het cd-romstation van uw computer.
  Dubbelklik op EIDriverV100_Setup in het EPSON-venster.
  Selecteer Automatisch starten voor alle gebruikers die zich aanmelden.
  en Easy Interactive Driver Ver.x.xx starten.
  *Deze twee instellingen worden niet weergegeven in Mac OS 10.3.
  Volg de instructies op het scherm om de installatie uit te voeren.
  Wanneer Voltooid wordt weergegeven, zal het installatieprogramma
  sluiten en automatisch de Easy Interactive Driver starten. • Page 59

  Easy Interactive Function (alleen EB-460i/450Wi)

  q

  • Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart (alleen
  Windows)
  Selecteer Starten - Uitvoeren en typ in het dialoogvenster Uitvoeren
  de letter van het cd-romstation gevolgd door :
  \EIDriverVxxx_Setup.exe. Klik vervolgens op OK.
  • Als de Easy Interactive Driver niet automatisch start
  Voor Windows

  Selecteer Starten - Programma's (of Alle programma's) - EPSON
  Projector - Easy Interactive Driver Ver.x.xx.
  Voor Mac OS

  Dubbelklik op de map Programma's van de vaste schijf waarop Easy
  Interactive Driver is geïnstalleerd en dubbelklik vervolgens op het
  Easy Interactive Driver pictogram.
  • Als u de Easy Interactive Driver verwijdert
  Voor Windows

  Selecteer Starten - Instellingen - Configuratiescherm - Software of
  Programma's en onderdelen en verwijder Easy Interactive Driver.
  Voor Mac OS

  Voer het programma EIDriverVxxx_Uninstaller uit op de vaste
  schijf waarop Easy Interactive Driver is geïnstalleerd.

  59

  D Zet de projector aan.
  Controleer de volgende zaken als er geen beelden worden
  geprojecteerd.
  • Wijzig de invoerbron van de projector naar Computer1 of
  Computer2. s pag.22
  • Wijzig de uitvoerbestemming voor de videosignalen op de
  computer. sDocumentatie van de computer
  De beelden worden geprojecteerd kort nadat u de wijzigingen heeft
  doorgevoerd.
  Voorbeeld wijzigen van de uitvoer
  Epson

  Macintosh

  NEC
  Panasonic
  SOTEC

  Maak
  duplicaatinstellingen aan
  of voer weergavedetectie
  uit. Afhankelijk van het
  OS kunt u de uitvoer
  wijzigen met
  .

  HP
  Toshiba
  Lenovo/IBM
  SONY
  DELL
  Fujitsu

  Alleen com‐
  puter
  Op sommige computers
  wijzigt de beeldweergave
  als volgt, telkens als u op de
  toetsen drukt voor het
  wijzigen van de uitvoer.

  Alleen
  scherm

  Beide • Page 60

  Easy Interactive Function (alleen EB-460i/450Wi)

  E De verbindingsstatus wordt met een pictogram aangegeven.

  60

  F De kalibratie starten.

  Voor Windows

  Controleer of het pictogram aangeeft dat er verbinding is.

  Het pictogram wordt weergegeven in het systeemvak van de taakbalk.

  Voer de kalibratie uit met Kalibreren (normaal) (aantal punten: 25)
  of Kalibreren (geavanceerd) (aantal punten: 49).

  <Verbonden>

  <Niet-verbonden>

  Het is aanbevolen dat u voor gewoon gebruik de functie Kalibreren
  (normaal) gebruikt. Selecteer Kalibreren (geavanceerd) als u een
  grotere nauwkeurigheid nodig heeft.
  Voor Windows
  Voor Mac OS

  Het pictogram wordt weergegeven in het Dock.
  <Verbonden>

  q

  Klik op het pictogram in het systeemvak van de taakbalk en selecteer
  een item uit het menu dat nu wordt weergegeven.

  <Niet-verbonden>

  • Het kan enkele seconden duren voor het pictogram aangeeft dat er
  verbinding is.
  • Als het pictogram voor Niet-verbonden wordt weergegeven,
  controleer dan of de projector en computer juist zijn aangesloten via
  de USB-kabel.
  Eventueel kunt u het probleem oplossen door de USB-kabel los te
  koppelen en opnieuw aan te sluiten.

  Voor Mac OS

  Klik op het pictogram in het Dock of Kalibreren op de menubalk en
  selecteer een item uit het menu dat nu wordt weergegeven. • Page 61

  Easy Interactive Function (alleen EB-460i/450Wi)

  61

  q

  Zorg ervoor dat u in het midden van het beeldpunt zit. Het beeldpunt
  zal continu gaan branden zelfs als u een plek buiten de cirkel raakt.
  Het kalibreren gebeurt op basis van de aangeraakte positie. Daardoor
  kan dit ertoe leiden dat de positionering verloopt als u een andere
  positie aanraakt dan het midden van de cirkel.

  Raadpleeg s "Kalibratie" pag.63 voor meer informatie over
  kalibreren.

  G Klik op "OK" als de startboodschap voor kalibratie wordt
  weergegeven.

  H Er knippert een beeldpunt in de linkerbovenhoek van het

  scherm.
  Als u het midden van het beeldpunt aanraakt met de punt van de
  Easy Interactive Pen zal het beeldpunt continu gaan branden.

  De Easy Interactive Pen gebruiken s pag.19

  I De beeldpunten worden weergegeven in volgorde van
  linksboven naar rechtsonder in het scherm.
  Herhaal stap 9 tot alle beeldpunten branden. • Page 62

  Easy Interactive Function (alleen EB-460i/450Wi)

  q

  Nadat u alle beeldpunten heeft laten branden kan het enkele seconden
  duren voor het Easy Interactive Driver-pictogram wijzigt en aangeeft
  dat hij verbonden is.

  J Na de kalibratie kunt u de Easy Interactive Pen gebruiken om

  dezelfde bewerkingen op het projectieoppervlak uit te voeren
  als met een muis.

  K Gebruik de volgende procedure om de Easy Interactive
  Function af te sluiten.
  Voor Windows

  Klik op het pictogram in het systeemvak van de taakbalk, en selecteer
  Afsluiten.

  62

  De Easy Interactive Function voor de tweede keer
  gebruiken
  Procedure

  A Schakel de computer en de projector in.
  Controleer of de projector en de computer verbonden zijn via de
  computer- en USB-kabel.

  B Easy Interactive Driver start automatisch.
  Gebruik de volgende procedure om Easy Interactive Driver te starten
  als dit niet automatisch begint.
  Voor Windows

  Selecteer Starten - Programma's (of Alle programma's) - EPSON
  Projector - Easy Interactive Driver Ver.x.xx.
  Voor Mac OS

  Voor Mac OS

  Klik op het pictogram in het Dock of Easy Interactive Driver op de
  menubalk en selecteer Stop uit het menu dat nu wordt weergegeven.

  Dubbelklik op de map Programma's van de vaste schijf waarop Easy
  Interactive Driver is geïnstalleerd en dubbelklik vervolgens op het
  Easy Interactive Driver pictogram. • Page 63

  Easy Interactive Function (alleen EB-460i/450Wi)

  C De verbindingsstatus wordt met een pictogram aangegeven.

  63

  D Gebruik de volgende procedure om de Easy Interactive

  Voor Windows

  Function af te sluiten.

  Het pictogram wordt weergegeven in het systeemvak van de taakbalk.

  Voor Windows

  <Verbonden>

  <Niet-verbonden>

  Klik op het pictogram in het systeemvak van de taakbalk, en selecteer
  Afsluiten.

  Voor Mac OS

  Het pictogram wordt weergegeven in het Dock.
  <Verbonden>

  <Niet-verbonden>

  Voor Mac OS

  Klik op het pictogram in het Dock of Easy Interactive Driver op de
  menubalk en selecteer Stop uit het menu dat nu wordt weergegeven.

  Nadat u de computer en projector heeft verbonden kunt u de Easy
  Interactive Pen gebruiken om dezelfde bewerkingen op het
  projectieoppervlak uit te voeren als met een muis.

  q

  • Het kan enkele seconden duren voor het pictogram aangeeft dat er
  verbinding is.
  • Als het pictogram voor Niet-verbonden wordt weergegeven,
  controleer dan of de EB-460i/450Wi en computer juist zijn
  aangesloten via de USB-kabel.
  Eventueel kunt u het probleem oplossen door de USB-kabel los te
  koppelen en opnieuw aan te sluiten.

  Kalibratie
  Om de Easy Interactive Function te kunnen gebruiken moet u eerst de
  kalibratie uitvoeren. Dit om de penpositie op het scherm en de muispositie
  op het projectiescherm uit te lijnen met de Easy Interactive Pen.
  Er zijn twee kalibratiemodi: Kalibreren (normaal) en Kalibreren
  (geavanceerd). • Page 64

  Easy Interactive Function (alleen EB-460i/450Wi)

  Geef 25 punten op met de modus kalibreren (normaal), en 49 punten met
  de modus kalibreren (geavanceerd).
  Voer zeker de kalibratie uit als de eerste keer gebruik maakt van de Easy
  Interactive Function. Daarna hoeft u enkel kalibratie uit te voeren als de
  gebruiksomgeving wijzigt, bijvoorbeeld als de aangesloten computer of het
  projectiegebied wijzigt.

  64

  • Als de verschuiving van de positie problemen stelt omwille van andere
  oorzaken.

  q

  Gevallen waarbij een nieuwe kalibratie vereist is
  In de volgende gevallen kunnen de de muis op de computer en de
  positionering van de Easy Interactive Pen op het projectieoppervlak
  verlopen zijn. Als de verschuiving van de positionering problemen stelt, is
  het beter om de kalibratie opnieuw uit te voeren.
  • Als de resolutie van de computer werd gewijzigd.
  • Als een computer is aangesloten met een resolutie die verschillend is
  van de laatste keer dat de kalibratie werd uitgevoerd.
  • Als Keystone werd uitgevoerd vanaf het menu Instellingen in het
  configuratiemenu.
  • Als Zoomen werd gewijzigd vanaf het menu Instellingen in het
  configuratiemenu.
  • Als Autom. configuratie werd uitgevoerd vanaf het menu Signaal in het
  configuratiemenu.
  • Als Resolutie werd gewijzigd vanaf het menu Signaal in het
  configuratiemenu.
  • Als Tracking werd gewijzigd vanaf het menu Signaal in het
  configuratiemenu.
  • Als Sync. werd gewijzigd vanaf het menu Signaal in het
  configuratiemenu.
  • Als Positie werd gewijzigd vanaf het menu Signaal in het
  configuratiemenu.
  • Als Hoogte-breedte werd gewijzigd vanaf het menu Signaal in het
  configuratiemenu.
  • Als de invoerdetectie automatisch wordt uitgevoerd.

  • Als u Projectie instelt op Achter/boven onder Uitgebreid in het
  Configuratiemenu, dan kan Easy Interactive Function niet worden
  gebruikt omdat de pen- en muispositie niet overeenkomen.
  • De penpositie en de muispositie zullen niet overeenkomen zolang
  E-Zoom in gebruik is.
  • Als u de Easy Interactive Function gebruikt terwijl er beelden
  worden geprojecteerd met EasyMP Network Projection (invoerbron:
  LAN), stel USB Type B dan in op Draadloze muis of Uit vanaf het
  menu Uitgebreid in het configuratiemenu.

  De batterijen vervangen van de Easy Interactive
  Pen
  Als u op de knop drukt, zal het lampje voor de Easy Interactive Pen
  branden. Als het niet gaat branden betekent dit dat de batterijen leeg zijn
  en dus aan vervanging toe zijn. Zorg dat u twee alkaline batterijen van
  AAA-formaat bij de hand hebt. Neem contact op met uw plaatselijke
  leverancier of het dichtstbijzijnde adres in de Service- en
  Ondersteuningsgids voor meer informatie over andere geschikte batterijen.
  s Adressenlijst Epson Projector

  Let op
  Lees de veiligheidsvoorschriften voordat u aan de slag gaat met de batterijen.
  s Veiligheidsinstructies

  Procedure

  A Verwijder de batterijklep.
  Houd het haakje van de batterijklep ingedrukt en til de klep omhoog. • Page 65

  Easy Interactive Function (alleen EB-460i/450Wi)

  B Vervang de oude batterijen door nieuwe.

  Let op
  Plaats de batterijen aan de hand van de (+) en (-) tekens in de batterijhouder
  om te zorgen dat de batterijen in de juiste richting worden geplaatst.

  C Bevestig de batterijklep opnieuw.
  Druk de batterijklep goed aan tot hij vastklikt.

  65 • Page 66

  Instellingen wijzigen met een webbrowser (Webcontrole)
  U kunt instellingen in het configuratiemenu configureren en de projector
  bedienen met behulp van de webbrowser van een computer die op de
  projector is aangesloten via een netwerk. Dankzij deze functie kunt u de
  configuratie- en controlebewerkingen van op afstand uitvoeren. Bovendien
  is het invoeren van tekst voor de configuratie eenvoudiger omdat u het
  toetsenbord van de computer kunt gebruiken.

  66

  Items die alleen kunnen worden ingesteld in een webbrowser
  De volgende items kunnen alleen worden ingesteld in een webbrowser.
  Deze items kunnen niet worden ingesteld vanuit het configuratiemenu.
  • Netwerkinstellingen- Overige - SNMP - Gemeenschap
  • Netwerkinstellingen- Basis - Monitor-wachtwoord

  Gebruik als webbrowser Microsoft Internet Explorer 6.0 of later. Als u met
  een Mac OS werkt, kunt u ook Safari gebruiken.

  Webcontrole Weergeven

  q

  Als u vanuit het menu Uitgebreid van het configuratiemenu van de
  projector de Stand-by modus instelt op Communicatie aan, kunt u de
  webbrowser gebruiken om instellingen in te voeren en controle uit te
  oefen zelfs als de projector in stand-by staat (als de voeding is
  uitgeschakeld).

  Bepaalde items kunnen niet ingesteld worden met een webbrowser (maar
  wel vanuit het configuratiemenu) en andere items kunnen dan weer alleen
  met een webbrowser worden ingesteld.
  Items uit het menu Configuratie die niet met een webbrowser kunnen
  worden ingesteld
  Alle items uit het configuratiemenu van de projector kunnen ingesteld
  worden behalve de volgende.
  • Menuinstellingen - Aanwijzervorm
  • Menu instellingen - Patroon
  • Menu instellingen - Knop gebruiker
  • Menu uitgebreid - Gebruikerslogo opslaan
  • Menu uitgebreid - Taal
  • Menu uitgebreid - Bewerking - Hoogtemodus
  • Menu resetten - Alle standaardw. en Lampuren terugzetten
  • Menu wachtwoordbeveilig.
  De beschikbare items komen overeen met die van het configuratiemenu van
  de projector.
  s "Lijst met Functies" pag.77

  Gebruik onderstaande procedure om webcontroleweer te geven.

  q

  Als uw webbrowser is ingesteld om verbinding te maken via een
  proxyserver, kan webcontrole niet worden weergegeven. Om
  webcontrole weer te geven, dient u de instellingen aan te passen zodat
  de verbinding niet via een proxyserver verloopt.

  Het IP-adres van de projector invoeren
  Als u gebruik maakt van de modus geavanceerde verbinding, kunt u als
  volgt webcontrole openen door het IP-adres op te geven van de projector.

  Procedure

  A Start de webbrowser op de computer.
  B Voer het IP-adres van de projector in de adresbalk van de

  webbrowser in en druk op het toetsenbord van de computer
  op Enter.
  Webcontrole wordt weergegeven.
  Bij het instellen van wachtwoord webctrl vanuit het menu netwerk in
  het configuratiemenu, wordt een scherm weergegeven waarop u het • Page 67

  Instellingen wijzigen met een webbrowser (Webcontrole)

  67

  wachtwoord kunt invoeren. Geef het wachtwoord op voor
  wachtwoord webctrl.

  Bediening via webbrowser weergeven
  Dankzij de functie Bediening via webbrowser kunt u de bewerkingen van de
  projector bedienen via een webbrowser.

  Procedure

  A Webcontrole weergeven.
  B Klik op Web Remote.

  C Het scherm Web Remote verschijnt.

  Naam

  Functie

  A [t]-knop

  Hiermee schakelt u de projector in of uit.
  s Introductiehandleiding

  B [Computer]-knop

  Telkens als u op deze knop drukt, schakelt de invoer van
  beelden over tussen de Computer1-ingangspoort en de
  Computer2-ingangspoort. s pag.23

  C [Video]-knop

  Telkens als u op deze knop drukt, schakelt de invoer van
  beelden over tussen de Video-ingangspoort en de Svideo-ingangspoort. s pag.23

  D [Freeze]-knop

  Onderbreekt of herneemt beeldweergave. s pag.42

  E [A/V Mute]-knop

  Hiermee schakelt u tijdelijk beelden en audio in- of uit.
  s pag.41

  F [Page]-knoppen
  ([Up]) ([Down])

  Met deze knoppen kunt u de pagina omhoog en omlaag
  bewegen wanneer u de draadloze muis gebruikt of
  wanneer via de invoerbron een bestand wordt
  geprojecteerd van een toepassing die de functie pagina
  omhoog/omlaag ondersteunt via het LAN. s pag.50,
  Bedieningshandleiding voor EasyMP Network Projection

  G [Source Search]-knop

  Schakelt over naar de beelden van het volgende apparaat
  dat een beeldsignaal invoert. s pag.22 • Page 68

  Instellingen wijzigen met een webbrowser (Webcontrole)

  Naam

  Functie

  H [LAN]-knop

  Schakelt over naar de beelden die worden geprojecteerd
  met EasyMP Network Projection. Wanneer u projecteert
  met Quick Wireless Connection en de optionele Quick
  Wireless Connection USB Key, schakelt u met deze knop
  over naar dat beeld. s pag.23

  I [USB]-knop

  Telkens als u op deze knop drukt, wijzigt de invoer tussen
  beelden van de aangesloten apparaten op USB Display en
  USB(TypeA)-poort. s pag.23

  J [Volume]-knoppen (a)
  (b)

  (a) Verlaagt het volume.
  (b) Verhoogt het volume.
  s Introductiehandleiding

  Let op
  Verhoog het volume niet te veel in het begin.
  Een plotseling verhoging van het volume kan doof‐
  heid veroorzaken. Verlaag het volume altijd voor u
  de projector uitschakelt en verhoog het volume ge‐
  leidelijk nadat u het toestel heeft ingeschakeld.

  68 • Page 69

  Problemen rapporteren via een E-mailmelding
  Als u de functie E-mailmelding via het configuratiemenu van de projector
  instelt, wordt er, wanneer er zich een probleem met de projector voordoet,
  een e-mailmelding verstuurd naar de e-mailadressen die u vooraf hebt
  opgegeven. Hierdoor wordt de beheerder op de hoogte gesteld van
  problemen met projectoren, zelfs als deze zich op afstand bevinden.
  s "Menu Netwerk" pag.84, "Menu E-mail" pag.91

  q

  • U kunt maximaal drie bestemmingen (Adressen) voor de emailmelding opgeven en de e-mailmeldingen kunnen naar alle drie
  de bestemmingen tegelijk worden verstuurd.
  • Als zich een ernstig probleem met de projector voordoet en deze
  plotseling stopt met werken, kan deze mogelijk geen melding meer
  naar de beheerder verzenden.
  • Controle van projectoren is mogelijk als Netwerk Aan is
  ingeschakeld in het menu Uitgebreid van het configuratiemenu van
  de projector, zelfs als de projector in de Stand-by modus staat (als
  de stroom is uitgeschakeld).

  69 • Page 70

  Beheer via SNMP
  Door SNMP in het configuratiemenu van de projector in te stellen, wordt
  er, wanneer er zich een probleem met de projector voordoet, een emailmelding verstuurd naar de e-mailadressen die u vooraf hebt opgegeven.
  Hierdoor kunt u ook steeds op de hoogte blijven van fouten bij centraal
  beheer van projectors op afstand.
  s "Menu Netwerk" pag.84, "Menu E-mail" pag.91

  q

  • SNMP dient te worden beheerd door een netwerkbeheerder of
  iemand die kennis heeft van het netwerk.
  • Om de SNMP-functie te gebruiken voor het controleren van
  projectors dient SNMP Manager te zijn geïnstalleerd op de
  computer.
  • Het beheer van een projector via SNMP kan niet worden gebruikt
  via een draadloos LAN in de modus Snelle verbinding.
  • U kunt maximaal twee bestemmings-IP-adressen opslaan.

  70 • Page 71

  Een gebruikerslogo opslaan

  71

  U kunt het beeld dat momenteel wordt geprojecteerd als gebruikerslogo
  opslaan.

  q

  q

  Als een gebruikerslogo wordt opgeslagen, wordt het vorige
  gebruikerslogo gewist.

  Procedure

  A Projecteer het beeld dat u als gebruikerslogo wilt gebruiken en
  druk vervolgens op de [Menu]-knop.
  Via de afstandsbediening

  Via het bedieningspaneel

  • Als Gebr. logo beveil. onder Wachtwoordbeveilig. is ingesteld op
  Aan, wordt er een melding weergegeven en kan het gebruikerslogo
  niet worden gewijzigd. U kunt wijzigingen doorvoeren nadat u Gebr.
  logo beveil. op Uit hebt gezet. s pag.52
  • Bij het selecteren van Gebruikerslogo wanneer een van de functies
  Keystone, E-Zoom, Hoogte-breedte, Progressief en Zoom instellen
  actief is, zal de huidige functie tijdelijk geannuleerd worden.

  C Als de melding "Dit beeld kiezen als gebruikerslogo?" wordt
  weergegeven, selecteer dan "Ja".

  q

  Als u op de [Enter]-knop op de afstandsbediening of het
  bedieningspaneel drukt, is het mogelijk dat de beeldschermgrootte
  verandert overeenkomstig de resolutie van het beeldsignaal.

  D Verplaats het kader om het deel van het beeld dat u als
  gebruikerslogo wilt gebruiken, te selecteren.

  B Selecteer Gebruikerslogo vanuit het menu Uitgebreid in het
  configuratiemenu. s "Het Configuratiemenu gebruiken"
  pag.76
  In de infobalk onder het menu ziet u welke knoppen u kunt
  gebruiken en waar ze voor dienen. • Page 72

  Een gebruikerslogo opslaan

  72

  G Als de melding "Dit beeld opslaan als gebruikerslogo?" wordt
  weergegeven, selecteert u Ja.
  Het beeld wordt opgeslagen. Nadat het beeld is opgeslagen, wordt de
  melding "Voltooid." weergegeven.

  Via de afstandsbediening

  q

  Via het bedieningspaneel

  U kunt het logo opslaan in een formaat van 400x300 beeldpunten.

  E Als de melding "Dit beeld kiezen?" wordt weergegeven,
  selecteert u Ja.

  F Selecteer de zoomfactor in het instellingsvenster voor zoom.

  q

  • Als het gebruikerslogo eenmaal is opgeslagen, kunt u het
  standaardlogo niet meer terugzetten.
  • Het opslaan van het gebruikerslogo neemt ongeveer 15 seconden in
  beslag. Gebruik de projector of andere aangesloten apparatuur niet
  terwijl het beeld wordt opgeslagen, omdat er anders storingen
  kunnen optreden. • Page 73

  Het gebruikerspatroon opslaan
  U kunt het beeld dat momenteel wordt geprojecteerd als gebruikerspatroon
  opslaan.

  q

  Als een gebruikerspatroon wordt opgeslagen, wordt het vorige
  gebruikerspatroon gewist.

  Procedure

  A Projecteer het beeld dat u als gebruikerspatroon wilt
  gebruiken en druk vervolgens op de [Menu]-knop.
  Via de afstandsbediening

  Via het bedieningspaneel

  B Selecteer Patroon vanaf het menu Instellingen in het

  configuratiemenu. s "Het Configuratiemenu gebruiken"
  pag.76

  C Selecteer Gebruikerspatroon.

  73 • Page 74

  Het gebruikerspatroon opslaan

  q

  74

  Via de afstandsbediening

  Bij het selecteren van Gebruikerspatroon wanneer een van de functies
  Keystone, E-Zoom, Hoogte-breedte, Progressief en Zoom instellen
  actief is, zal de huidige functie tijdelijk geannuleerd worden.

  Via het bedieningspaneel

  D Als "Wilt u het nu geprojecteerde beeld gebruiken als

  Gebruikerspatroon?" wordt weergegeven, selecteer u Ja.
  • U kunt dit beeld opslaan in hetzelfde formaat als het
  projectorscherm.
  • Als een deel van het geprojecteerde beeld ontbreekt (als het
  computerscherm groter is dan het projectiescherm), verplaats het
  vierkant dat wordt weergegeven dan om dat deel van het beeld te
  selecteren als gebruikerspatroon.
  Als "Dit beeld kiezen?" wordt weergegeven, selecteert u Ja.

  • Als u op de [Enter]-knop op de afstandsbediening of het
  bedieningspaneel drukt, is het mogelijk dat de beeldschermgrootte
  wijzigt overeenkomstig de resolutie van het beeldsignaal.

  E Als de melding "Dit beeld opslaan als gebruikerslogo?" wordt
  weergegeven, selecteert u Ja.
  Het beeld wordt opgeslagen. Zodra het beeld is opgeslagen wordt de
  melding "Gebruikerspatroon is nu ingesteld." weergegeven.

  q

  • Als het gebruikerspatroon eenmaal is opgeslagen, kunt u het
  standaard gebruikerspatroon niet meer terugzetten.
  • Het opslaan van het gebruikerspatroon neemt ongeveer 15 seconden
  in beslag. Gebruik de projector of andere aangesloten apparatuur
  niet terwijl het beeld wordt opgeslagen, omdat er anders storingen
  kunnen optreden. • Page 75

  Configuratiemenu
  In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het gebruik van het Configuratiemenuen de daarin opgenomen functies. • Page 76

  Het Configuratiemenu gebruiken

  Uit hoofdmenu selecteren

  Uit submenu selecteren

  76

  Het geselecteerde item wij‐
  zigen

  Afsluiten • Page 77

  Lijst met Functies

  77

  Menu Beeld
  Welke items kunnen worden ingesteld is afhankelijk van het beeldsignaal dat op dat moment wordt geprojecteerd en van de bron (zie onderstaande
  schermafdrukken). De instellingsgegevens worden opgeslagen voor elk beeldsignaal en elke bron.
  Afhankelijk van het gebruikte model, worden sommige invoerbronnen niet ondersteund. s pag.22
  Computersignaal/USB/USB Display/LAN

  Submenu

  Video-component g/Composite Videog/S-video g

  Functie

  Kleurmodus

  Stel hier de beeldkwaliteit in die bij uw omgeving past. s pag.40

  Helderheid

  U kunt de helderheid van het beeld instellen.

  Contrast g

  Stel hier het verschil in tussen licht en schaduw in het beeld.

  Kleurverzadiging

  U kunt de kleurverzadiging voor de beelden aanpassen.

  Tint

  (Deze aanpassing is alleen mogelijk als u samengestelde video/S-video gebruikt en NTSC-signalen worden doorgegeven.)
  Pas hier de tint van het beeld aan.

  Scherpte

  Stel hier de scherpte van het beeld in.

  Kleuraanpassing

  U kunt hier de volgende instellingen aanpassen. (Dit item kan niet worden geselecteerd als sRGBg is ingesteld onder Kleurmodus in het menu
  Beeld.)
  Abs. kleurtemperatuur: stel hier de totale kleurschakering voor het beeld in. U kunt hier kleurenschakeringen in 10 stappen van 5.000 K tot 10.000 K
  instellen. Als u een hoge waarde selecteert krijgt het beeld een blauwe kleurschakering, als u een lage waarde selecteert krijgt het beeld een rode
  kleurschakering.
  Rood, Groen, Blauw: u kunt de verzadiging van elke kleur afzonderlijk instellen.

  Autom. iris

  (Dit item wordt enkel weergegeven als de ingestelde correctiewaarde van Kleurmodus op Dynamisch of Theater staat uit het menu Beeld.)
  Stel in of u al dan niet (Aan/Uit) de iris wilt aanpassen voor een optimale belichting van de geprojecteerde beelden. s pag.41 • Page 78

  Lijst met Functies

  78

  Submenu

  Functie
  Hier kunt u alle correctiewaarden die u hebt ingesteld in het menu Beeld herstellen naar hun standaardwaarden. Zie s pag.95 als u de
  standaardwaarden van alle menuopties wilt herstellen.

  Resetten

  MenuSignaal
  Welke items kunnen worden ingesteld is afhankelijk van het beeldsignaal dat op dat moment wordt geprojecteerd (zie onderstaande schermafdrukken). De
  instellingsgegevens worden voor elk beeldsignaal opgeslagen.
  U kunt geen instellingen opgeven in het menu Signaal wanneer de invoerbron LAN is.
  Computerbeeld

  Submenu

  Video-component g

  Composite Videog/S-video g

  Functie

  Autom. configuratie

  U kunt selecteren of het beeld automatisch de optimale status kiest (Aan) of niet (Uit) als het ontvangen signaal verandert. s pag.105

  Resolutie

  Met Automatisch wordt de resolutie van het ingangssignaal automatisch geïdentificeerd. Als het beeld in de stand Automatisch niet goed wordt
  geprojecteerd (er ontbreekt bijvoorbeeld een deel van het beeld), gebruik dan Veraf (afhankelijk van de aangesloten computer) voor breedbeeld of
  Normaal voor schermen met een verhouding van 4:3 of 5:4.

  Tracking g

  Hier kunt u het computerbeeld aanpassen als er verticale strepen in het beeld verschijnen. s pag.105

  Sync. g

  Hier kunt u het computerbeeld aanpassen als het beeld flikkert of wazig is, of als er interferentie optreedt. s pag.105

  Positie

  Hier kunt u de positie van het venster naar boven, naar beneden, naar links en naar rechts bijstellen als een deel van het beeld niet wordt geprojecteerd. • Page 79

  Lijst met Functies

  Submenu

  79

  Functie

  Progressief

  (Video-component kan alleen worden aangepast bij invoer van 480i/576i/1080i-signalen.)
  Uit: IP-conversie wordt uitgevoerd voor elk veld in het scherm. Dit is ideaal voor het weergeven van beelden met veel beweging.
  Video: Dit is ideaal voor het weergeven van algemene videobeelden.
  Film/Auto: Dit is ideaal voor films, computerbeelden en animatie.

  Ruisvermindering

  Hiermee worden beelden met ruis 'opgeschoond'. Er zijn twee modi. Selecteer uw favoriete instelling. Stel dit in op Uit bij het bekijken van beeldbronnen
  waar er weinig ruis voorkomt zoals bij dvd's.

  Ingangssignaal

  U kunt een ingangssignaal selecteren van de Computer1/2-ingangspoort.
  Als hier Automatisch is geselecteerd, wordt het invoersignaal automatisch volgens het aangesloten apparaat ingesteld.
  Als de kleuren niet juist worden weergegeven bij de instelling Automatisch, selecteer dan het signaal dat geschikt is voor het aangesloten apparaat.

  Videosignaal

  U kunt het ingangssignaal van de Video-ingangspoort kiezen. Als hier Automatisch is geselecteerd, worden videosignalen automatisch herkend. Als de
  instelling Automatisch leidt tot problemen zoals interferentie of het ontbreken van beeld, selecteer dan het geschikte signaal voor het aangesloten
  apparaat.

  Hoogte-breedte

  U kunt hier de Hoogte-breedteverh.g voor geprojecteerde beelden instellen. s pag.43

  Resetten

  U kunt hier alle functies die u in het menu Signaal hebt ingesteld herstellen naar hun standaardwaarden, behalve Ingangssignaal.
  Zie s pag.95 als u de standaardwaarden van alle menuopties wilt herstellen.

  Menu Instellingen

  Submenu
  Keystone

  Functie
  U kunt keystonevervorming (trapeziumvormige vertekening) in verticale richting corrigeren. s Introductiehandleiding • Page 80

  Lijst met Functies

  80

  Submenu

  Functie

  Zoom

  U kunt de zoomfunctie kortbij/veraf aanpassen.

  Toetsvergrendeling

  U kunt dit gebruiken om het gebruik van het bedieningspaneel van de projector te beperken. s pag.54

  Aanwijzervorm

  U kunt hier de vorm van de aanwijzer selecteren. s pag.48
  Aanwijzer 1:

  Aanwijzer 2:

  Aanwijzer 3:

  Stroomverbruik

  U kunt hier de helderheid van de projectorlamp op een of twee manieren regelen.
  Selecteer ECO als de geprojecteerde beelden te helder zijn zoals bijvoorbeeld wanneer de geprojecteerde beelden in een donkere kamer of op een klein
  scherm worden geprojecteerd. Als ECO is geselecteerd, zal het lawaai van de ventilator minder worden en zal het stroomverbruik tijdens projectie en de
  levensduur van de projectorlamp als volgt wijzigen. Elektriciteitsverbruik: ongeveer een vermindering van 25%, levensduur projectorlamp: ongeveer
  1,4 keer zo lang

  Volume

  U kunt hier het volume aanpassen. De instellingsgegevens worden voor elk beeldsignaal opgeslagen.

  Vol. microfooningang

  Pas deze instelling aan als het ingangsniveau van de microfoon laag is en de microfoon geluidsuitvoer moeilijk hoorbaar is door de luidspreker van de
  projector. U kunt deze instelling ook aanpassen indien het ingangsniveau te hoog is waardoor krakende geluiden te horen zijn in het geluid van de
  microfoon. Als Vol. microfooningang op 0 wordt gezet, wordt er geen geluid van de microfoon uitgevoerd via de luidspreker.

  Externe receiver

  U kunt de ontvangst van het werkingssignaal van de afstandsbediening begrenzen.
  Als u het gebruik met een afstandsbediening wilt verbieden, of als de afstandsbediening te dicht bij een fluorescerende lichtbron is, kunt u instellen dat de
  afstandsbedieningsontvanger die u niet wilt gebruiken of die storingen ondervindt, wordt gedeactiveerd.

  Knop gebruiker

  Met de gebruikersknop op de afstandsbediening kunt u het item selecteren in het configuratiemenu. Wanneer u op de gebruikersknop drukt, wordt de
  geselecteerde menuoptie of het geselecteerde aanpassingsscherm weergegeven, zodat u snel instellingen/aanpassingen kunt opgeven. U kunt een van de
  volgende items toewijzen aan de gebruikersknop.
  Stroomverbruik, Informatie, Progressief, Testpatroon, Resolutie, Vol. microfooningang en Patroonweergave • Page 81

  Lijst met Functies

  81

  Submenu
  Patroon

  Functie
  Patroonweergave: Geeft een patroon weer.
  Patroontype: U heeft de keuze uit patronen 1 tot 4 of het gebruikerspatroon. Patronen 1 tot 4 stellen de projectielijnen voor als liniaallijnen of een
  raster.
  Patroon 1:

  Patroon 2:

  Patroon 3:

  Patroon 4:

  Gebruikerspatroon: Slaat een gebruikerspatroon op. s pag.73
  Testpatroon: Als de projector wordt ingesteld, verschijnt een testpatroon zodat u de projectie kunnen bijstellen zonder andere apparatuur aan te
  sluiten. Terwijl het testpatroon wordt weergegeven, kunnen zoom, scherpstelling en keystonevervorming worden aangepast en gecorrigeerd. Druk op
  [Esc] op de afstandsbediening of het bedieningspaneel om het testpatroon te annuleren.

  Let op
  Als een patroon voor een lange tijd werd weergegeven kan een restbeeld zichtbaar zijn in de geprojecteerde beelden.
  Resetten

  U kunt hier alle functies die u in het menu Instellingen hebt ingesteld herstellen naar hun standaardwaarden, behalve Knop gebruiker.
  Zie s pag.95 als u de standaardwaarden van alle menuopties wilt herstellen. • Page 82

  Lijst met Functies

  82

  Menu Uitgebreid

  Submenu

  Functie

  Weergeven

  Hier kunt u instellingen vastleggen voor het venster van de projector.
  Bericht: U kunt hier instellen of u al dan niet de naam van de bron wilt weergeven (Aan/Uit) als u de bron wijzigt, de naam van de
  kleurmodus als u de kleurmodus wijzigt, of er een melding wordt gegeven bij geen beeldsignaal, enzovoort.
  Achtergrond weerg.*1: U kunt hier de schermstatus instellen op Zwart, Blauw of Logo als er geen signaal wordt ontvangen.
  Opstartscherm*1: U kunt hier instellen of u al dan niet het opstartscherm (het beeld dat geprojecteerd wordt als de projector wordt gestart)
  wilt weergeven (Aan/Uit).
  A/V dempen*1: Tijdens A/V dempen kunt u het scherm dat u wilt weergeven instellen op Zwart, Blauw of Logo.

  Gebruikerslogo*1

  U kunt het gebruikerslogo wijzigen dat als achtergrond wordt weergegeven bij Achtergrond weerg., A/V dempen, enz. s pag.71

  Projectie

  Afhankelijk van de manier waarop de projector is opgesteld, kunt u het volgende instellen. s pag.21
  Voor/bovenkant, Achter/boven

  Bewerking

  Dir. Inschakelen: U kunt hier instellen of u Dir. Inschakelen al dan niet wilt inschakelen (Aan/Uit).
  Als deze optie is ingesteld op Aan en de voedingskabel is aangesloten, moet u er rekening mee houden dat de projector automatisch wordt
  ingeschakeld nadat bijvoorbeeld een stroomstoring is verholpen.
  Sluimerstand: Wanneer deze functie op Aan staat, wordt het projecteren automatisch gestopt als er geen signaal meer binnenkomt en het
  apparaat verder ook niet wordt gebruikt.
  Tijd sluimerstand: Wanneer Sluimerstand op Aan staat, kunt u instellen na hoeveel tijd de projector automatisch wordt uitgeschakeld (1 tot
  30 minuten met stappen van telkens 1 minuut).
  Hoogtemodus: Stel de hoogtemodus in op Aan als u de projector op een hoogte van meer dan 1.500 m gaat gebruiken. • Page 83

  Lijst met Functies

  83

  Submenu

  Functie

  Stand-by modus

  Als u Communicatie aan instelt, kunt u de volgende functies gebruiken ook al bevindt de projector zich in de stand-by modus.
  • De status van de projector controleren en beheren via het netwerk.
  • Met de functie Microfooningang wordt geluid vanuit de luidspreker van de projector uitgevoerd als een microfoon is aangesloten op de
  Microfoon (Mic)-ingangspoort.
  Voor het beheren en controleren van de projectorstatus in het netwerk kunt u SNMPg gebruiken of de software van de EasyMP
  Monitor-applicatie die bij dit product wordt geleverd.
  Deze functie is tevens actief als deze instelling op Communicatie aan staat en Microfoon stand-by is ingesteld op Aan.

  Microfoon stand-by

  (Alleen mogelijk als de bovengenoemde Stand-by modus is ingesteld op Communicatie aan)
  Als Stand-by modus is ingesteld op Communicatie aan, stelt u in of de microfooningang is ingeschakeld (Aan) of uitgeschakeld (Uit).
  *2

  USB Type B

  Stel de waarde USB Display in als de projector en de computer zijn aangesloten via een USB-kabel en er computerbeelden worden
  geprojecteerd.
  s Introductiehandleiding
  Stel in op Draadloze muis als u de muisaanwijzer wil besturen met de afstandsbediening. s pag.50
  Selecteer Uit voor deze functie als u enkel de Easy Interactive Function gebruikt (alleen EB-460i/450Wi). s pag.56

  Taal

  U kunt de Taal instellen die gebruikt wordt voor het weergeven van berichten en menu's.

  Resetten

  U kunt hier Weergeven*1 en Bewerking*3 in het menu Uitgebreid herstellen naar hun standaardwaarden.
  Zie s pag.95 als u de standaardwaarden van alle menuopties wilt herstellen.

  *1 Als Gebr. logo beveil. is ingesteld op Aan in Wachtwoordbeveilig., kunnen de instellingen voor het gebruikerslogo niet worden gewijzigd. U kunt wijzigingen doorvoeren
  nadat u Gebr. logo beveil. op Uit hebt gezet. s pag.52
  *2 Als Inschakelbeveiliging onder Wachtwoordbeveilig. is ingesteld op Aan, is microfooninvoer niet mogelijk, ook niet als Stand-by microfoon is ingesteld op Aan.
  *3 Dit geldt niet voor de "Hoogtemodus". • Page 84

  Lijst met Functies

  84

  Menu Netwerk
  Als Netwerkbeveil. onder Wachtwoordbeveilig. is ingesteld op Aan, wordt er een bericht weergegeven en kunnen de instellingen niet worden gewijzigd. U kunt
  wijzigingen doorvoeren nadat u Netwerkbeveil. hebt ingesteld op Uit. s pag.52

  Submenu

  Functie

  Netwerkinformatie

  U kunt als volgt de instellingsstatus voor elk netwerk controleren.

  Netwerkconfiguratie

  De volgende menu's zijn beschikbaar voor netwerkinstellingen.
  Menu Basis, menu Draadloos LAN, menu Beveiliging, menu Vast netwerk, menu E-mail, menu Overige, menu Resetten, menu Installatie voltooid

  q

  De functies van de projector kunnen worden ingesteld en de projector kan worden beheerd via een computer met een webbrowser die is aangesloten in het
  netwerk. Dit wordt webcontrole genoemd. U kunt gemakkelijk tekst invoeren met een toetsenbord om instellingen (voor de beveiliging bijvoorbeeld) op te geven
  voor webcontrole. s pag.66 • Page 85

  Lijst met Functies

  85

  Opmerkingen over het gebruik van het menu Netwerk
  De procedures voor het selecteren uit het hoofdmenu en uit submenu's en
  het wijzigen van geselecteerde opties zijn hetzelfde als in het
  configuratiemenu.
  Ga na afloop naar het menu Installatie voltooid en selecteer Ja, Nee of
  Annuleren. Met Ja of Nee keert u terug naar het configuratiemenu.

  Telkens wanneer de toets [CAPS] wordt geselecteerd, wordt gewisseld
  tussen hoofdletters en kleine letters.
  Telkens wanneer de toets [SYM1/2] wordt geselecteerd, wijzigen de
  symbooltoetsen voor het omkaderde gedeelte.
  Ja: Slaat de instellingen op en sluit het menu Netwerkaf.
  Nee: Slaat de instellingen niet op en sluit het menu Netwerk af.
  Annuleren: U blijft in het menu Netwerk.

  Bewerking met softwarematig toetsenbord
  Voor het instellen van bepaalde items uit het menu Netwerk zal u
  alfanumerieke tekens moeten invoeren. In dat geval wordt het volgende
  softwarematige toetsenbord weergegeven. Gebruik de knoppen [
  ]
  [

  ][

  ][

  ] op de afstandsbediening of de knoppen [w], [v], [a] en

  [b] op het bedieningspaneel om de cursor naar de gewenste toets te
  verplaatsen en druk vervolgens op de [Enter]-knop om het teken in te
  voeren. Voer cijfers in door de [Num]-knop op de afstandsbediening
  ingedrukt te houden en op de cijfertoetsen te drukken. Druk na uw invoer
  op [Finish] op het toetsenbord ter bevestiging. Druk op [Cancel] op het
  toetsenbord om uw invoer te annuleren. • Page 86

  Lijst met Functies

  86

  Menu Basis

  Submenu

  Functie

  Projectornaam

  De naam waarmee de projector wordt geïdentificeerd in een netwerk.
  U kunt maximaal 16 enkelbytes alfanumerieke tekens invoeren.

  Wachtwoord PJLink

  Voer hier een wachtwoord in om te gebruiken wanneer u toegang wilt tot de projector met compatibele PJLink-software. s pag.129
  U kunt maximaal 32 enkelbytes alfanumerieke tekens invoeren.

  Wachtwoord webctrl

  Voer hier een wachtwoord in om te gebruiken wanneer u toegang wilt tot de projector via webcontrole. U kunt maximaal 8 enkelbytes alfanumerieke
  tekens invoeren. Webcontrole is een computerfunctie waarmee u de projector kunt instellen en beheren via de webbrowser op een computer die op een
  netwerk is aangesloten. s pag.66

  Trefwoord projector

  Als deze functie op Aan is ingesteld, zal u gevraagd worden om het Trefwoord in te voeren wanneer u een poging onderneemt om de projector via een
  netwerk aan een computer te verbinden. Op deze manier kan onderbreking van presentaties door een niet-ingeplande computer die verbinding maakt,
  tijdens de projectie worden voorkomen met EasyMP Network Projection.
  Deze functie wordt doorgaans op Aan ingesteld. s Bedieningshandleiding voor EasyMP Network Projection "Verbinding maken met een projector in
  een netwerk en projecteren" • Page 87

  Lijst met Functies

  87

  Draadloos LAN-menu
  Instellingen zijn ingeschakeld als de optionele draadloze LAN-eenheid is geïnstalleerd.

  Submenu

  Functie

  Voeding draadl. LAN

  Stel deze functie op Aan als u de projector en computer via een draadloos LAN verbindt. Als u niet via draadloos LAN wilt verbinden, zet dit dan op Uit
  om ongeoorloofde toegang door anderen te voorkomen. De standaardinstelling is Aan.

  Aansluitmodus

  Gebruik EasyMP Network Projection om de modus in te stellen waarmee u de projector op de computer wilt aansluiten.
  Stel Snelle verbinding in wanneer u een eenvoudige draadloze verbinding wilt maken. Stel Geavanceerde verbinding in wanneer u via een
  toegangspunt verbinding wilt maken met een netwerksysteem.

  Draadl. LAN-syst.

  Hiermee stelt u het draadloos LAN-systeem in.

  SSIDg

  Voer een SSID in. Als het draadloze LAN-systeem waarvan de projector deel uitmaakt, over een SSID beschikt, voert u de SSID in.
  U kunt maximaal 32 enkelbytes alfanumerieke tekens invoeren.

  IP-instellingen

  Hier kunt u instellingen uitvoeren met betrekking tot de volgende adressen.
  DHCPg: U kunt instellen of u DHCP wel (Aan) of niet (Uit) wilt gebruiken. Indien ingesteld op Aan, kunt u geen adressen meer invoeren.
  IP-adresg: U kunt het IP-adres dat is toegewezen aan de projector invoeren. U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 tot 255 invoeren. De
  volgende IP-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 t/m 255.255.255.255 (waarbij x een getal is van 0 t/m 255)
  Subnetmaskerg: U kunt het subnetmasker voor de projector invoeren. U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 tot 255 invoeren. De volgende
  subnetmaskers kunnen echter niet gebruikt worden.
  0.0.0.0, 255.255.255.255
  Gateway-adresg: U kunt het IP-adres voor de gateway voor de projector invoeren. U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 tot 255 invoeren. De
  volgende gateway-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 t/m 255.255.255.255 (waarbij x een getal is van 0 t/m 255) • Page 88

  Lijst met Functies

  88

  Submenu

  Functie

  SSID-weergave

  Om te vermijden dat de SSID bij Netwerkinfo in het netwerkmenu en op het stand-byscherm voor het LAN wordt weergegeven, stelt u dit in op
  Uit.

  Weergave IP-adres

  Om te vermijden dat het IP-adres bij Netwerkinfo in het netwerkmenu en op het stand-byscherm voor het LAN wordt weergegeven, stelt u dit in op
  Uit.

  Beveiligingsmenu
  Instellingen zijn ingeschakeld als de optionele draadloze LAN-eenheid is geïnstalleerd.

  Submenu
  Beveiliging

  Functie
  Selecteer één beveiligingstype uit de volgende opties.
  Volg de aanwijzingen van de beheerder van het netwerksysteem waartoe u toegang wilt voor het instellen van de beveiliging. Maak zeker
  veiligheidsinstellingen aan als u de modus Geavanceerde verbinding gebruikt.
  WEP: Een coderingssleutel (WEP-sleutel) wordt gebruikt om gegevens te versleutelen.
  Dit mechanisme voorkomt communicatie tenzij de coderingssleutels voor het toegangspunt en de projector overeenkomen.
  WPA/WPA2: Dit is een coderingsstandaard die de zwakke beveiliging van WEP verbetert. Hoewel er diverse WPA-coderingsmethoden zijn, gebruikt
  deze projector "TKIP" en "AES".
  WPA biedt tevens functies voor gebruikersverificatie. WPA-verificatie biedt twee methoden, met een authenticatieserver of door verificatie tussen een
  computer en een toegangspunt zonder server. Deze projector ondersteunt de laatste methode, zonder een server. • Page 89

  Lijst met Functies

  89

  Als WEP is geselecteerd
  U kunt de volgende opties instellen.
  Submenu

  Functie

  WEP-codering

  U kunt hier de coderingsmethode voor WEP-codering instellen.
  128bit: Werkt met 128-bits (104-bits) codering
  64bit: Werkt met 64-bits (40-bits) codering

  Indeling

  U kunt de invoermethode voor de WEP-coderingssleutel instellen.
  ASCII: Met tekstinvoer.
  HEX: Invoer in HEX (hexadecimalen).

  Sleutel-ID

  U kunt de sleutel-ID voor de WEP-codering selecteren.

  Coderingssleutel 1
  Coderingssleutel 2
  Coderingssleutel 3
  Coderingssleutel 4

  U kunt de sleutel voor WEP-codering invoeren. Voer de sleutel in enkelbyte tekens in volgens de aanwijzingen van de netwerkbeheerder voor het
  netwerk waarvan de projector deel uitmaakt. Het type tekens en het aantal dat kan worden ingevoerd, is afhankelijk van de instellingen voor WEPcodering en Indeling.
  Als het aantal tekens dat u invoert kleiner of groter is dan de vereiste tekenlengte, wordt geen verbinding tot stand gebracht.
  128Bit - ASCII: enkelbyte alfanumerieke tekens, 13 tekens.
  64Bit - ASCII: enkelbyte alfanumerieke tekens, 5 tekens.
  128Bit - HEX: 0 t/m 9 en A t/m F, 26 tekens
  64Bit - HEX: 0 t/m 9 en A t/m F, 10 tekens

  Type verificatie

  Stelt het WEP-verificatietype in.
  Open: Gebruikt open systeemverificatie.
  Shared: Gebruikt gedeelde sleutelverificatie.

  Als WPA-PSK (TKIP) of WPA2-PSK (AES) zijn geselecteerd
  U kunt de volgende opties instellen.
  Submenu
  PSK

  Functie
  U kunt een PreSharedKey (coderingssleutel) in enkelbyte alfanumerieke tekens invoeren. Voer ten minste 8 en maximaal 63 tekens in. Als u de
  PreSharedKey invoert en op de [Enter]-knop drukt, zal de ingestelde waarde worden weergegeven in sterretjes (*).
  U kunt niet meer dan 32 tekens invoeren in het configuratiemenu. Als u meer dan 32 tekens wilt invoeren kunt u de instelling via webcontrole
  uitvoeren.
  s pag.66 • Page 90

  Lijst met Functies

  90

  Menu Vast netwerk

  Submenu

  Functie

  IP-instellingen

  Hier kunt u instellingen uitvoeren met betrekking tot de volgende adressen.
  DHCPg: U kunt instellen of u DHCP wel (Aan) of niet (Uit) wilt gebruiken. Indien ingesteld op Aan, kunt u geen adressen meer invoeren.
  IP-adresg: U kunt het IP-adres dat is toegewezen aan de projector invoeren. U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 tot 255 invoeren. De
  volgende IP-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 t/m 255.255.255.255 (waarbij x een getal is van 0 t/m 255)
  Subnetmaskerg: U kunt het subnetmasker voor de projector invoeren. U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 tot 255 invoeren. De volgende
  subnetmaskers kunnen echter niet gebruikt worden.
  0.0.0.0, 255.255.255.255
  Gateway-adresg: U kunt het IP-adres voor de gateway voor de projector invoeren. U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 tot 255 invoeren. De
  volgende gateway-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 t/m 255.255.255.255 (waarbij x een getal is van 0 t/m 255)

  Weergave IP-adres

  Om te vermijden dat het IP-adres bij Netwerkinfo in het netwerkmenu en op het stand-byscherm voor het LAN wordt weergegeven, stelt u dit in op
  Uit. • Page 91

  Lijst met Functies

  91

  Menu E-mail
  Wanneer deze functie is ingesteld, krijgt u een e-mailbericht als er een probleem is met de projector of als de projector een waarschuwing geeft. Voor informatie
  over de inhoud van verzonden e-mail, zie "Inhoud van een foutmelding in een e-mail" s pag.112

  Submenu

  Functie

  E-mailmelding

  U kunt instellen of u wel (Aan) of niet (Uit) per e-mail op de hoogte gebracht wilt worden.

  SMTP-server

  U kunt het IP-adresg invoeren van de SMTP-server die door de projector wordt gebruikt.
  U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 tot 255 invoeren. De volgende IP-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  127.x.x.x, 224.0.0.0 t/m 255.255.255.255 (waarbij x een getal is van 0 t/m 255)

  Poortnummer

  U kunt het poortnummer voor de SMTP-server invoeren. De standaardwaarde is 25. U kunt getallen tussen 1 en 65535 invoeren.

  Instelling adres 1
  Instelling adres 2
  Instelling adres 3

  Voer het e-mailadres en de inhoud van het e-mailbericht in om bericht te ontvangen als er een fout optreedt in de projector of als de projector een
  waarschuwing geeft. U kunt tot 32 tekens invoeren voor het e-mailadres. U kunt instellen bij welke problemen of waarschuwingen een e-mailmelding
  wordt gestuurd. U kunt ook elk e-mailadres wijzigen.

  q

  Als u vanuit het menu Uitgebreid van het configuratiemenu van de projector de Stand-by modus instelt op Communicatie aan, kunt u de webbrowser gebruiken
  om controle uit te oefen zelfs als de projector in stand-by staat (als de voeding is uitgeschakeld). • Page 92

  Lijst met Functies

  92

  Menu Overige

  Submenu

  Functie

  SNMP

  U kunt instellen of u SNMP wel (Aan) of niet (Uit) wilt gebruiken.

  Trap IP-adres 1
  Trap IP-adres 2

  U kunt maximaal twee IP-adressen aanmelden voor de melding van g SNMP-traps.
  U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 tot 255 invoeren.
  De volgende IP-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  127.x.x.x, 224.0.0.0 t/m 255.255.255.255 (waarbij x een getal is van 0 t/m 255)
  Om de projector te bewaken met SNMP moet u het SNMP-beheerprogramma op uw computer installeren. Het beheer van SNMP is een opdracht voor
  de netwerkbeheerder.

  Prioriteitsgateway

  Selecteer voor de prioriteitsgateway de optie Draadloos of Bedraad.

  AMX Device Discovery g

  Als deze instelling is ingesteld op Aan en de projector is aangesloten op een netwerk, kan de projector worden gedetecteerd via AMX Device Discovery.
  Zet deze instelling op Uit als u niet bent aangesloten op een omgeving waarin een controller van AMX of AMX Device Discovery wordt gebruikt. • Page 93

  Lijst met Functies

  93

  Menu Resetten
  Hiermee stelt u alle netwerkinstellingen opnieuw in.

  Submenu
  Netwerkinstellingen
  resetten

  Functie
  Om alle netwerkinstellingen opnieuw in te stellen, selecteert u Ja.
  Nadat u alle instellingen hebt gereset, verschijnt het menu Basis. • Page 94

  Lijst met Functies

  94

  Menu Informatie (alleen weergave)
  Hier kunt u de status van de beeldsignalen die worden geprojecteerd en de status van de projector controleren. Welke items kunnen worden weergegeven is
  afhankelijk van het beeldsignaal dat op dat moment wordt geprojecteerd en van de bron (zie onderstaande schermafdrukken). Afhankelijk van het gebruikte
  model, worden sommige invoerbronnen niet ondersteund. s pag.22
  Computersignaal/Video-component g/USBUSB
  Display

  Composite Video g/S-videog

  Submenu

  LAN

  Functie

  Lampuren

  U kunt de totale brandduur van de lamp weergeven*.
  Als de lamp aan vervanging toe is, worden de tekens geel weergegeven.

  Bron

  Hier kunt u de bronnaam weergeven van het apparaat vanaf waar momenteel wordt geprojecteerd.

  Ingangssignaal

  Hier kunt u de instellingen weergeven van Ingangssignaal zoals die in het menu Signaal zijn ingevoerd, afhankelijk van de Bron.

  Resolutie

  U kunt hier de invoerresolutie weergeven.

  Videosignaal

  Hier kunt u de instellingen weergeven van Videosignaal zoals die in het menu Signaal zijn ingevoerd.

  Vernieuwingssnelh. g

  Hier kunt u de vernieuwingssnelheid weergeven.

  Sync. info

  Hier kunt u de informatie over het beeldsignaal weergeven.
  Deze informatie kan van belang zijn als u technische ondersteuning nodig hebt.

  Status

  Dit betreft informatie over fouten die zich hebben voorgedaan met de projector.
  Deze informatie kan van belang zijn als u technische ondersteuning nodig hebt. • Page 95

  Lijst met Functies

  95

  Submenu
  Serienummer

  Functie
  Hiermee wordt het serienummer van de projector weergegeven.

  * De totale gebruikstijd van de projectorlamp wordt voor de eerste 10 uur weergegeven als "0H". Alles wat 10 uur en meer is, wordt weergegeven in stappen van 1uur als volgt
  "10 U", "11U", enzovoort.

  Menu Resetten

  Submenu

  Functie

  Alle standaardw.

  Hier kunt u alle items uit het configuratiemenuterugzetten naar hun standaardwaarden.
  De volgende items worden niet naar hun standaardwaarden teruggezet: Ingangssignaal, Gebruikerslogo, alle items voor het menu Netwerk,
  Lampuren en Taal.

  Lampuren terugzetten

  U kunt hier de opgetelde lampuren wissen en de waarde terugzetten naar "0H". Deze waarde resetten als u de projectorlamp vervangt. • Page 96

  Problemen Oplossen
  In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u problemen kunt opsporen en hoe u ze kunt oplossen. • Page 97

  De Help-functie gebruiken

  97

  Als er een probleem optreedt met de projector, kunt u gebruikmaken van
  de Help-functie om het probleem op te lossen. Hiertoe drukt u op de
  [Help]-knop. U kunt een probleem oplossen door antwoord te geven op de
  vragen.

  Procedure

  A Druk op de [Help]-knop.

  Via de afstandsbediening

  Via het bedieningspaneel

  Het Help wordt weergegeven.
  Via de afstandsbediening

  Via het bedieningspaneel

  C Bevestig de selectie.
  B Selecteer een menuoptie.

  Via de afstandsbediening

  Via het bedieningspaneel

  Vragen en oplossingen worden op het onderstaande scherm
  weergegeven.
  Druk op de [Help]-knop om help af te sluiten. • Page 98

  De Help-functie gebruiken

  q

  Als de helpfunctie geen oplossing voor het probleem biedt, raadpleeg
  dan "Problemen oplossen" pag.99.

  98 • Page 99

  Problemen oplossen
  Als u een probleem hebt met de projector, controleer dan eerst de
  indicatielampjes op de projector en raadpleeg "De indicatielampjes aflezen".
  Als de indicatielampjes niet duidelijk aangeven wat het probleem zou
  kunnen zijn, raadpleeg dan "Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden".
  s pag.102

  De indicatielampjes aflezen
  De projector is uitgerust met drie indicatielampjes die de bedrijfsstatus van
  de projector aangeven.

  99

  A Geeft de bedrijfsstatus weer.

  Standby
  Als u in de stand-bymodus
  op de knop [t] drukt, dan
  start de projectie.
  Netwerkcontrole
  voorbereiden of bezig met
  afkoelen
  Knoppen zijn uitgeschakeld
  terwijl het indicatielampje
  knippert.
  Opwarmen
  Het opwarmen duurt
  ongeveer 30 seconden. Als
  het opwarmen is afgerond,
  knippert het indicatielampje
  niet meer.
  Projecteren

  B Geeft de interne temperatuur van de projector weer.
  C Geeft de status van de projectorlamp weer.

  Raadpleeg de volgende tabel voor de status van de indicatorlampjes en hoe
  u problemen kunt verhelpen.
  Als geen van de indicatielampjes brandt, controleer dan of de voedingskabel
  op de juiste manier is aangesloten en of de stroomvoorziening normaal
  verloopt.
  Als u de voedingskabel loskoppelt, is het mogelijk dat het lampje [t] nog
  even blijft branden. Dit duidt niet op een defect. • Page 100

  Problemen oplossen

  100

  t-lampje brandt of knippert rood

  : Brandt
  Status

  Oorzaak

  : Knippert

  : Uit

  Oplossing of status

  Interne fout

  Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer
  of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector

  Fout: ventilator
  Fout: sensor

  Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer
  of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector

  Fout: hoge temp.
  (oververhitting)

  De projectorlamp wordt automatisch uitgeschakeld en de projectie stopt. Wacht ongeveer vijf minuten. Na ongeveer vijf
  minuten schakelt de projector over in stand-by modus. Controleer daarom de twee volgende punten.
  • Controleer of het luchtfilter en de luchtafvoerventiel schoon zijn en dat de projector niet tegen een muur is geplaatst.
  • Als het luchtfilter verstopt is, reinig het dan of vervang het. s pag.114, pag.120
  Als de fout zich blijft voordoen nadat u de bovenstaande punten hebt gecontroleerd, schakel dan de projector uit, haal de stekker
  van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de
  Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector
  Als u de projector op een hoogte van 1.500 m of hoger gebruikt, stel dan Hoogtemodus in op Aan. s pag.82

  Fout: lamp
  Lamp defect

  Controleer de volgende twee punten.
  • Haal de projectorlamp uit de projector en controleer of hij stuk is. s pag.117
  • Reinig het luchtfilter. s pag.114
  Indien de lamp niet stuk is: Plaats de lamp dan terug en zet de stroom weer aan.
  Als het probleem zich blijft voordoen: Vervang de projectorlamp door een nieuwe en schakel de projector in.
  Als het probleem zich blijft voordoen: Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en
  neem contact op met uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en Ondersteuningsgids.
  s Adressenlijst Epson Projector
  Als de lamp is gebroken: Vervang de lamp door een nieuwe of neem contact op met u plaatselijke dealer voor advies. Wees als u
  de projectorlamp zelf vervangt voorzichtig dat u zich niet snijdt aan stukjes gebroken glas (u kunt pas weer projecteren nadat de
  lamp is vervangen). s Adressenlijst Epson Projector
  Als u de projector op een hoogte van 1.500 m of hoger gebruikt, stel dan Hoogtemodus in op Aan. s pag.82

  Fout: autom. iris
  Fout: voed. (ballast)

  Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer
  of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector • Page 101

  Problemen oplossen

  101

  m o-lampje knippert of brandt oranje

  : Brandt
  Status

  q

  Oorzaak

  : Knippert

  : Uit

  : Is afhankelijk van de status van de projector

  Oplossing of status

  Waarsch.: hoge temp.

  (Dit is niet abnormaal. Als de temperatuur echter opnieuw te hoog wordt, stopt de projectie automatisch.)
  • Controleer of het luchtfilter en de luchtafvoerventiel schoon zijn en dat de projector niet tegen een muur is geplaatst.
  • Als het luchtfilter verstopt is, reinig het dan of vervang het. s pag.114, pag.120

  Lamp vervangen

  Vervang de projectorlamp door een nieuwe. s pag.117
  Als u de lamp blijft gebruiken nadat de vervangingsperiode is afgelopen, neemt de kans toe dat de projectorlamp kan exploderen.
  Vervang de projectorlamp zo snel mogelijk door een nieuwe.

  • Als de projector niet op de juiste manier werkt, ook al geven de indicatorlampjes aan dat alles normaal functioneert, raadpleeg dan "Als de indicatielampjes geen
  uitkomst bieden" pag.102.
  • Als de fout niet wordt weergegeven in deze tabel, schakel dan de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met
  uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector • Page 102

  Problemen oplossen

  Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden
  Als een van hieronder beschreven problemen zich voordoet en de
  indicatielampjes geen oplossing bieden, raadpleeg dan de betreffende pagina.

  102

  Problemen met controle en beheer
  "Er wordt geen e-mail ontvangen, zelfs niet
  bij een probleem in de
  projector" s pag.108

  Problemen met het beeld
  • "Geen beeld" s pag.103
  De projectie start niet, het projectiegebied is geheel zwart, het
  projectiegebied is geheel blauw, enzovoort.
  • "Geen bewegende beelden" s pag.103
  De door de computer doorgegeven bewegende beelden worden zwart
  weergegeven en er wordt niets geprojecteerd.
  • "De projectie stopt automatisch" s pag.103
  • "De melding "Niet ondersteund." wordt weergegeven." s pag.104
  • "De melding "Geen signaal" wordt weergegeven." s pag.104
  • "Vaag of onscherp beeld" s pag.104
  • "Interferentie of vervormd beeld" s pag.105
  Er treden problemen op zoals interferentie, vervorming of zwartwitpatronen.
  • "Afgevlakt (lang) of kort beeld of onjuiste verhoudingen" s pag.105
  Slechts een deel van het beeld wordt weergegeven, of de hoogtebreedteverhouding van het beeld is onjuist, enzovoort.
  • "De beeldkleuren zijn niet juist" s pag.106
  Het hele beeld heeft een paarsachtige of groenachtige kleur, de beelden zijn
  zwart-wit, de kleuren zijn mat, enzovoort. (Computermonitoren en LCDschermen leveren verschillende prestaties op het gebied van
  kleurenreproductie. De geprojecteerde kleuren komen dus mogelijk niet
  altijd overeen met de kleuren op de monitor. Dit is normaal.)
  • "Donker beeld" s pag.107

  Problemen bij het starten van de projectie
  • "De projector gaat niet aan" s pag.107

  Problemen met de Easy Interactive Function
  • "De melding "Hardwareapparaat niet gevonden." wordt
  weergegeven." s pag.108
  • "De Easy Interactive Pen werkt niet" s pag.109
  • "Er verschijnen geen knipperende beeldpunten, zelfs niet nadat kalibratie is
  gestart." s pag.109
  • "De beeldpunten wijzigen niet van knipperend naar continu
  brandend." s pag.109
  • "De beeldpunten wijzigen automatisch van knipperend naar continu
  brandend." s pag.110

  Overige problemen
  • "Geen geluid of zwak geluid" s pag.110
  • "Geen geluid te horen vanuit de
  microfoon" s pag.110
  • "De afstandsbediening werkt
  niet" s pag.110
  • "Ik wil de taal van meldingen en menu's
  wijzigen" s pag.111 • Page 103

  Problemen oplossen

  103

  Problemen met het beeld
  Geen beeld
  Controleer

  Oplossing

  Hebt u op de [t]-knop gedrukt?

  Druk op de [t]-knop om de projector in te schakelen.

  Zijn alle indicatielampjes uit?

  De voedingskabel is niet op de juiste manier aangesloten of er zijn problemen met de stroomvoorziening.
  Controleer of het stopcontact en de voedingsbron goed werken.
  Als het lampdeksel of de projectorlamp niet goed zijn geïnstalleerd, kunt u de lamp niet inschakelen.
  Controleer of het lampdeksel en de projectorlamp goed zijn geïnstalleerd. s pag.117

  Is A/V dempen ingeschakeld?

  Druk op de [A/V Mute]-knop op de afstandsbediening om A/V dempen te annuleren. s pag.41

  Zijn de instellingen in het configuratiemenu correct?

  Probeer alle standaardinstellingen te herstellen. s Menu Resetten - Alle standaardw. pag.95

  Is het geprojecteerde beeld geheel zwart?

  Sommige beelden die worden doorgegeven, zoals schermbeveiliging, kunnen geheel zwart zijn.

  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Is de instelling voor het beeldsignaal juist?
  Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd

  Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat. sMenu Signaal - Videosignaal
  pag.78

  Geen bewegende beelden
  Controleer

  Oplossing

  Wordt het beeldsignaal van de computer op het LCD-scherm en de Stel het beeldsignaal in op uitsluitend externe uitvoer. s Raadpleeg de documentatie die met uw computer werd
  monitor weergegeven?
  geleverd of neem contact op met computerfabrikant.
  Alleen als er beelden van een laptopcomputer of een computer met
  ingebouwd LCD-scherm worden geprojecteerd

  De projectie stopt automatisch
  Controleer
  Is Sluimerstand ingesteld op Aan?

  Oplossing
  Druk op de [t]-knop om de projector in te schakelen. Als u sluimerstand niet wilt gebruiken, wijzigt u de instelling naar
  Uit. s Menu Uitgebreid - Bewerking - Sluimerstand pag.82 • Page 104

  Problemen oplossen

  104

  De melding "Niet ondersteund." wordt weergegeven.
  Controleer
  Is de instelling voor het beeldsignaal juist?
  Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd

  Oplossing
  Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat. sMenu Signaal - Videosignaal
  pag.78

  Komen de resolutie van het beeldsignaal en de vernieuwingssnelheid Raadpleeg de bij de computer geleverde documentatie voor informatie over het wijzigen van de resolutie van het
  overeen met de modus?
  beeldsignaal en de vernieuwingssnelheid van de computer. s "Lijst met resoluties die worden ondersteund"
  pag.125
  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  De melding "Geen signaal" wordt weergegeven.
  Controleer

  Oplossing

  Zijn de kabels op de juiste manier aangesloten?

  Controleer of alle benodigde kabels goed zijn aangesloten. s Introductiehandleiding

  Is de juiste invoerpoort geselecteerd?

  Druk op de knop [Source Search] op de afstandsbediening of het bedieningspaneel om het beeld te wijzigen.
  s pag.22

  Is de computer of het videoapparaat ingeschakeld?

  Schakel het apparaat in.

  Worden de beeldsignalen doorgegeven naar de projector?

  Als de beeldsignalen alleen naar de LCD-monitor van de computer of naar de extra monitor worden uitgevoerd, moet u
  de instellingen zodanig wijzigen dat de beeldsignalen ook naar een externe bestemming worden uitgevoerd. Als bij
  sommige computermodellen de beeldsignalen extern worden uitgevoerd, worden zij niet langer weergegeven op de
  LCD-monitor of de extra monitor. s Documentatie bij computer, onder titels als "Externe uitgang" of "Een externe
  monitor aansluiten". Als u de externe apparatuur aansluit terwijl de projector of computer al is ingeschakeld, is het
  mogelijk dat de [Fn]-functietoets waarmee u het beeldsignaal van de computer naar een extern apparaat kunt
  verplaatsen, niet werkt. Zet de computer en de projector uit en vervolgens weer aan.

  Alleen als er beelden van een laptopcomputer of een computer met
  ingebouwd LCD-scherm worden geprojecteerd

  Vaag of onscherp beeld
  Controleer

  Oplossing

  Is de scherpte juist ingesteld?

  Pas de scherpstelling aan met de hendel. s Introductiehandleiding

  Is de projector op de juiste afstand opgesteld?

  Staat de projector niet op de juiste afstand?
  Stel de projector op binnen het aanbevolen bereik. s pag.123

  Is de keystonecorrectiewaarde te groot?

  Verminder de projectiehoek om de keystonecorrectiewaarde te verminderen. s Introductiehandleiding • Page 105

  Problemen oplossen

  Controleer

  105

  Oplossing

  Heeft zich condens op de lens gevormd?

  Als u de projector plotseling van een koude omgeving naar een warme omgeving verplaatst, of als de
  omgevingstemperatuur plotseling verandert, kan er condensvorming op de lens optreden. Hierdoor kan het beeld vaag
  overkomen. Plaats de projector ongeveer één uur voordat u hem wilt gebruiken in de kamer. Als zich condens op de lens
  vormt, schakelt u de projector uit en wacht u totdat de condens is verdwenen.

  Wordt er een breedbeeldsignaal van de computer geprojecteerd?

  Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat. sMenu Signaal - Resolutie pag.78

  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Hebt u de juiste resolutie geselecteerd?
  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Stel de computer zodanig in dat de doorgegeven signalen compatibel zijn met de projector.
  s "Lijst met resoluties die worden ondersteund" pag.125 s Documentatie van de computer

  Interferentie of vervormd beeld
  Controleer
  Is de instelling voor het beeldsignaal juist?
  Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd

  Oplossing
  Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat. sMenu Signaal - Videosignaal
  pag.78

  Zijn de kabels op de juiste manier aangesloten?

  Controleer of alle benodigde kabels goed zijn aangesloten. s Introductiehandleiding

  Gebruikt u een verlengsnoer?

  Als u een verlengsnoer gebruikt kunnen de signalen door elektrische interferentie worden vervormd. Gebruik de met de
  projector meegeleverde kabels om te controleren of de kabels die u gebruikt het probleem veroorzaken.

  Hebt u de juiste resolutie geselecteerd?

  Stel de computer zodanig in dat de uitgevoerde signalen compatibel zijn met de projector.
  s "Lijst met resoluties die worden ondersteund" pag.125 s Documentatie van de computer

  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Zijn de instellingen voor "Sync.g" en "Trackingg" juist ingesteld?
  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Druk op de knop [Auto] op de afstandsbediening of de knop [Enter] op het bedieningspaneel om de instellingen
  automatisch te laten uitvoeren. Als de beeldinstellingen na deze automatische instelling toch niet goed zijn, kunt u ze ook
  met Sync. en Tracking in het configuratiemenu instellen. sMenu Signaal - Tracking en Sync. pag.78

  Afgevlakt (lang) of kort beeld of onjuiste verhoudingen
  Controleer
  Wordt er een breedbeeldsignaal van de computer geprojecteerd?

  Oplossing
  Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat. sMenu Signaal - Resolutie pag.78

  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Wordt het beeld nog steeds vergroot door E-Zoom?

  Druk op de knop [Esc] op de afstandsbediening om E-Zoom te annuleren. s pag.49 • Page 106

  Problemen oplossen

  Controleer

  106

  Oplossing

  Is de weergavepositie juist ingesteld?

  Druk op de knop [Auto] op de afstandsbediening of de knop [Enter] op het bedieningspaneel om de instellingen van het
  geprojecteerde computerbeeld automatisch te laten uitvoeren. Als de beeldinstellingen na deze automatisch instelling
  toch niet goed zijn, kunt u ze ook met Positie in het configuratiemenu instellen.
  Als u andere signalen projecteert dan beeldsignalen van een computer kunt u de beeldinstellingen ook met Positie
  instellen in het configuratiemenu. sMenu Signaal - Positie pag.78

  Kunnen er op de computer twee beeldschermen worden
  aangesloten?

  Indien weergave op twee beeldschermen is geactiveerd in het "Eigenschappen beeldscherm" van het Bedieningspaneel
  van de computer, wordt slechts ongeveer de helft van het beeld op het computerscherm geprojecteerd. Als u het gehele
  beeld op het computerscherm wilt weergeven, schakel dan de instelling voor het gebruik van twee beeldschermen uit. s
  Documentatie bij videostuurprogramma van computer

  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Hebt u de juiste resolutie geselecteerd?
  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Stel de computer zodanig in dat de uitgevoerde signalen compatibel zijn met de projector.
  s "Lijst met resoluties die worden ondersteund" pag.125 s Documentatie van de computer

  De beeldkleuren zijn niet juist
  Controleer

  Oplossing

  Komen de instellingen van de invoersignalen overeen met de
  signalen van het aangesloten apparaat?

  Wijzig de volgende instellingen overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat.
  Als het beeld van een apparaat komt dat op de computeringangspoort is aangesloten sMenu Signaal - Ingangssignaal
  pag.78
  Als het beeld van een apparaat komt dat op de Video- of S-video-ingangspoort is aangesloten sMenu Signaal Videosignaal pag.78

  Is de helderheid van het beeld juist ingesteld?

  Pas in het configuratiemenu de Helderheid aan. sMenu Beeld - Helderheid pag.77

  Zijn de kabels op de juiste manier aangesloten?

  Controleer of alle benodigde kabels goed zijn aangesloten. s Introductiehandleiding

  Is Contrastg juist ingesteld?

  Pas in het configuratiemenu het Contrast aan. sMenu Beeld - Contrast pag.77

  Is de kleuraanpassing op een geschikte waarde ingesteld?

  Pas in het configuratiemenu de Kleuraanpassing aan. sMenu Beeld - Kleuraanpassing pag.77

  Zijn de instellingen voor kleurverzadiging en tint juist ingesteld?

  Pas de instellingen voor Kleurverzadiging en Tint in het Configuratiemenuaan. sMenu Beeld - Kleurverzadiging en
  Tint pag.77

  Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd • Page 107

  Problemen oplossen

  107

  Donker beeld
  Controleer

  Oplossing

  Is de helderheid van het beeld juist ingesteld?

  Pas Helderheid en Stroomverbruik aan in het configuratiemenu.
  sMenu Beeld - Helderheid pag.77 sMenu Instellingen - Stroomverbruik pag.79

  Is het Contrastg juist ingesteld?

  Pas in het configuratiemenu het Contrast aan.
  sMenu Beeld - Contrast pag.77

  Is het tijd om de lamp te vervangen?

  Als de lamp aan vervanging toe is, wordt het beeld donkerder en wordt de kleurkwaliteit slechter. Vervang de lamp met
  een nieuwe. s pag.117

  Problemen bij het starten van de projectie
  De projector gaat niet aan
  Controleer

  Oplossing

  Hebt u op de [t]-knop gedrukt?

  Druk op de [t]-knop om de projector in te schakelen.

  Zijn alle indicatielampjes uit?

  De voedingskabel is niet op de juiste manier aangesloten of er zijn problemen met de stroomvoorziening.
  Koppel de voedingskabel los en sluit deze vervolgens opnieuw aan. s Introductiehandleiding
  Controleer de stroomonderbreker enzovoort zodat u zeker bent dat de stroomvoorziening werkt.
  Als het lampdeksel of de projectorlamp niet goed zijn geïnstalleerd, zal de lamp niet inschakelen.
  Controleer of het lampdeksel en de lamp goed zijn geïnstalleerd. s pag.117

  Gaan de indicatielampjes aan en uit als de voedingskabel wordt
  aangeraakt?

  Er is waarschijnlijk een los contact in de voedingskabel of de voedingskabel is defect. Sluit de voedingskabel opnieuw aan.
  Als het probleem hiermee niet is opgelost, schakel dan de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het
  stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en
  Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector

  Is Toetsvergrendeling ingesteld op Voll. vergrend.?

  Druk op de knop t op de afstandsbediening. Als u Toetsvergrendeling niet wilt gebruiken, wijzigt u de instelling in Uit.
  sMenu Instellingen - Toetsvergrendeling pag.54

  Is de juiste instelling voor de externe receiver geselecteerd?

  Controleer de instelling voor Externe receiver in het configuratiemenu. sMenu Instellingen - Externe receiver
  pag.79 • Page 108

  Problemen oplossen

  108

  Problemen met controle en beheer
  Er wordt geen e-mail ontvangen, zelfs niet bij een probleem in de projector
  Controleer
  Is de draadloze LAN-eenheid geïnstalleerd?

  Oplossing
  Controleer of de optionele draadloze LAN-eenheid juist geïnstalleerd is in de projector.

  Voor draadloos LAN

  Is de netwerkkabel juist aangesloten?

  Controleer of de netwerkkabel goed is aangesloten. Sluit de kabel opnieuw aan als deze niet of niet goed is aangesloten.

  Voor vast netwerk

  Zijn de netwerkinstellingen juist?

  Controleer de netwerkinstellingen van de projector. s pag.84

  Is Stand-by modus ingesteld op Communicatie aan?

  Om de functie E-mailmelding te kunnen gebruiken als de projector stand-by staat, schakelt u Communicatie aan onder
  Stand-by modus in het configuratiemenu. sMenu Uitgebreid - Stand-by moduspag.82

  Is er een fatale fout opgetreden waardoor de projector er plotseling Als de projector abrupt wordt gestopt, kan geen e-mailmelding worden verzonden.
  mee ophield?
  Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de projector hebt gecontroleerd, neemt u contact op met uw plaatselijke
  leverancier of het dichtstbijzijnde adres in de Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector
  Is de projector ingeschakeld?

  Controleer of het stopcontact en de voedingsbron goed werken.

  Is de functie E-mailmelding goed ingesteld in het
  configuratiemenu?

  Er is een e-mail verzonden over de foutmelding zoals aangegeven in de instellingen van het menu E-mail in het
  configuratiemenu. Controleer of deze instelling correct is.
  sMenu Netwerk - Menu E-mail pag.91

  Problemen met de Easy Interactive Function
  De melding "Hardwareapparaat niet gevonden." wordt weergegeven.
  Controleer

  Oplossing

  De projector en de computer zijn niet goed aangesloten.

  Controleer de aansluitingen van de USB-kabel. Eventueel kunt u het probleem oplossen door de USB-kabel los te
  koppelen en opnieuw aan te sluiten.

  Een antivirus-programma blokkeert misschien de toegang tot de
  poort.

  Schakel het antivirus-programma uit en start Easy Interactive Function opnieuw op. • Page 109

  Problemen oplossen

  109

  Controleer

  Oplossing

  Als u een laptop gebruikt en de batterijspanning is laag kan dit ertoe Sluit de voedingskabel van de computer aan op een stopcontact.
  leiden dat de USB-poort niet meer werkt, hierdoor kunt u dan geen
  USB-apparaten meer gebruiken.

  De Easy Interactive Pen werkt niet
  Controleer

  Oplossing

  Er bevindt zich een voorwerp tussen de Easy Interactive Pen en de
  projector die het signaal blokkeert.

  Verplaats het voorwerp. Zorg er ook voor dat u zelf niet voor het signaal gaat staan wanneer u zich voor het
  projectieoppervlak bevindt.

  De batterijspanning is te laag.

  Vervang de batterijen.

  Het omgevingslicht is te fel.

  Zorg ervoor dat er geen fel licht op het projectieoppervlak of de Ontvanger voor Easy Interactive Function schijnt.

  De projector en de computer zijn niet aangesloten.

  Controleer of de projector en de computer goed zijn aangesloten.

  Er verschijnen geen knipperende beeldpunten, zelfs niet nadat kalibratie is gestart.
  Controleer

  Oplossing

  Het computerscherm wordt opnieuw weergegeven.

  Sluit alle toepassingen af, zoals Flash animaties die het scherm opnieuw weergeven, en start daarna Easy Interactive
  Function opnieuw op.

  De beeldpunten worden niet weergegeven als de computer de
  projector niet kan detecteren.

  Controleer of de projector en de computer goed zijn aangesloten en start daarna de Easy Interactive Function opnieuw
  op.

  De beeldpunten wijzigen niet van knipperend naar continu brandend.
  Controleer

  Oplossing

  De informatie van het projectieoppervlak kan niet goed ontvangen Verplaats de lichtbron uit de buurt van de projector of installeer de projector ergens anders.
  worden omdat er een andere lichtbron in de buurt is.
  De informatie van het projectoroppervlak kan niet goed ontvangen Controleer de installatiepositie van de projector.
  worden als de projector zich te dicht bij het projectieoppervlak
  bevindt. • Page 110

  Problemen oplossen

  110

  De beeldpunten wijzigen automatisch van knipperend naar continu brandend.
  Controleer

  Oplossing

  De Easy Interactive Pen is uitgeschakeld omdat het omgevingslicht Wijzig de installatiepositie van de projector of schakel de lichtbron uit.
  niet stabiel is.

  Overige problemen
  Geen geluid of zwak geluid
  Controleer

  Oplossing

  Is de audiobron goed aangesloten?

  Trek de kabel uit de Audio-poort en sluit de kabel vervolgens opnieuw aan.

  Is het volume ingesteld op het laagste niveau?

  Pas het volume aan zodat er geluid hoorbaar is. s pag.79 s Introductiehandleiding

  Is A/V dempen ingeschakeld?

  Druk op de [A/V Mute]-knop op de afstandsbediening om A/V dempen te annuleren. s pag.41

  Is de waarde voor de audiokabel "No resistance" (Geen weerstand)? Als u een reguliere audiokabel gebruikt, controleer dan of er "No resistance" (Geen weerstand) op is aangegeven.

  Geen geluid te horen vanuit de microfoon
  Controleer

  Oplossing

  Is de microfoon correct aangesloten?

  Trek de kabel uit de microfoon (Mic)-ingangspoort en sluit de kabel vervolgens opnieuw aan.

  Is het volume voor de microfooningang te laag ingesteld?

  Pas het volume voor de microfooningang aan zodat er geluid hoorbaar is. sMenu Instellingen - Vol.
  microfooningang pag.79

  De afstandsbediening werkt niet
  Controleer

  Oplossing

  Wijst de LED van de afstandsbediening naar de
  afstandsbedieningsontvanger op de projector als deze wordt
  bediend?

  Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningsontvanger.
  Bedieningsbereik s Introductiehandleiding

  Is de afstandsbediening te ver van de projector verwijderd?

  De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 6 m. s Introductiehandleiding • Page 111

  Problemen oplossen

  Controleer

  111

  Oplossing

  Schijnt er rechtstreeks zonlicht of fel licht van tl-lampen op de
  afstandsbedieningsontvanger?

  Plaats de projector op een locatie waar geen fel licht op de afstandsbedieningsontvanger schijnt. U kunt ook vanuit
  Externe receiver in het configuratiemenu de externe receiver op Uit instellen. sMenu Instellingen - Externe receiver
  pag.79

  Is de externe receiver goed ingesteld?

  Controleer de instelling voor Externe receiver in het configuratiemenu. sMenu Instellingen - Externe receiver
  pag.79

  Zijn de batterijen leeg of verkeerd geplaatst?

  Vervang de batterijen en plaats ze correct. s pag.116

  Ik wil de taal van meldingen en menu's wijzigen
  Controleer
  Wijzig de instelling bij Taal.

  Oplossing
  Pas de instelling voor Taal in het configuratiemenu aan. s pag.82 • Page 112

  Inhoud van een foutmelding in een e-mail
  Wanneer de functie e-mailmelding op Aan staat en er doet zich een
  probleem/waarschuwing voor in de projector, wordt het volgende emailbericht verzonden.
  Onderwerp: EPSON Projector
  Regel 1: De naam van de projector met een probleem.
  Regel 2: Het IP-adres van de projector met een probleem.
  Regel 3 en verder: Nadere bijzonderheden van het probleem.
  De details van het probleem worden regel voor regel weergegeven. In de
  volgende tabel staan de bijzonderheden die per item worden gegeven in het
  bericht. Zie "De indicatielampjes aflezen" voor het verhelpen van
  problemen/waarschuwingen. s pag.99
  Bericht

  Oorzaak

  Internal error

  Interne fout

  Fan related error

  Fout: ventilator

  Sensor error

  Fout: sensor

  Lamp timer failure

  Lamp defect

  Lamp out

  Fout: lamp

  Internal temperature error

  Fout: hoge temp.
  (oververhitting)

  High-speed cooling in progress

  Waarsch.: hoge temp.

  Lamp replacement notification

  Lamp vervangen

  No-signal

  Geen signaal
  De projector krijgt geen signaal.
  Controleer de aansluitingen en controleer
  of de signaalbron wel is ingeschakeld.

  Auto Iris Error

  Fout: autom. iris

  112

  Bericht
  Power Err. (Ballast)

  Oorzaak
  Fout: voed. (ballast)

  A (+) of (-) wordt weergegeven aan het begin van het bericht.
  (+): Er is een projectorprobleem opgetreden.
  (-): Een projectorprobleem is opgelost. • Page 113

  Bijlage
  In dit hoofdstuk vindt u informatie over de onderhoudsprocedures waarmee uw projector gedurende een lange periode de beste prestaties zal leveren. • Page 114

  Onderdelen reinigen
  U moet de projector reinigen als deze vies wordt of als de kwaliteit van de
  geprojecteerde beelden minder begint te worden.

  Het oppervlak van de Projector Reinigen
  U reinigt het oppervlak van de projector door dit met een zachte doek
  zachtjes schoon te vegen.
  Als de projector erg smerig is, gebruik dan een doek met water en een klein
  beetje normaal schoonmaakmiddel, wring de doek vervolgens goed uit een
  veeg het oppervlak van de projector schoon.

  Let op
  Gebruik geen vluchtige substanties zoals was, alcohol of verdunner voor het
  reinigen van het oppervlak van de projector. Het materiaal van de behuizing
  kan beschadigd of verkleurd raken.

  114

  Waarschuwing
  Gebruik geen sprays met brandbaar gas om vuil of stof van de lens te
  verwijderen. Door de hoge temperatuur van de projectorlamp bestaat het risico
  dat de projector anders vuur vat.

  Let op
  De lens kan gemakkelijk beschadigd raken; behandel hem daarom niet met
  harde materialen en stel hem niet bloot aan schokken.

  Reinigen van de luchtfilter
  Reinig het luchtfilter en de luchttoevoerventilator als de volgende melding
  wordt weergegeven.
  "De projector raakt oververhit. Controleer of er niets voor de
  ventilatieopeningen zit en reinig of vervang de luchtfilter."

  Het projectievenster reinigen
  Let op
  Gebruik een glasreinigingsdoek (verkrijgbaar bij speciaalzaken) om het
  projectievenster voorzichtig schoon te vegen.

  • Door stofophoping op het luchtfilter kan de interne temperatuur van de
  projector toenemen. Dit kan leiden tot storingen of vroegtijdige slijtage van de
  optische delen. Als deze melding wordt weergegeven dient u het luchtfilter zo
  snel mogelijk te reinigen.
  • Spoel de luchtfilter niet af in water. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen. • Page 115

  Onderdelen reinigen

  q

  • Als een melding vaak wordt weergegeven, zelfs na reiniging, moet u
  het luchtfilter vervangen. Vervang het luchtfilter. s pag.120
  • Het is verstandig deze onderdelen minimaal een keer per kwartaal te
  reinigen. Reinig ze vaker als u de projector in een zeer stoffige
  omgeving gebruikt.

  115 • Page 116

  Verbruiksmateriaal Vervangen

  116

  Hier vindt u informatie over het vervangen van de batterijen van de
  afstandsbediening, de projectorlamp en het luchtfilter.

  De batterijen van de afstandsbediening
  vervangen
  Als de afstandsbediening niet meer goed reageert of niet meer werkt na
  enige tijd, dan kunnen de batterijen aan vervanging toe zijn. Vervang in dat
  geval de batterijen. Zorg dat u twee mangaan- of alkalinebatterijen van
  AA-formaat bij de hand hebt. Enkel mangaan- of alkalinebatterijen van
  AA-formaat mogen hiervoor worden gebruikt.

  Let op
  Lees de veiligheidsvoorschriften voordat u aan de slag gaat met de batterijen.
  s Veiligheidsvoorschriften

  Let op
  Plaats de batterijen aan de hand van de (+) en (-) tekens in de batterijhouder
  om te zorgen dat de batterijen in de juiste richting worden geplaatst.

  C Zet de batterijklep terug.
  Druk de klep goed aan tot hij vastklikt.

  Procedure

  A Verwijder de batterijklep.
  Houd het haakje van het batterijcompartiment ingedrukt en til de
  klep omhoog.

  B Vervang de oude batterijen door nieuwe. • Page 117

  Verbruiksmateriaal Vervangen

  De Lamp Vervangen

  117

  Let op
  • Om te waarborgen dat de oorspronkelijke helderheid en kwaliteit van de

  Vervangingsperiode projectorlamp
  U moet de projectorlamp vervangen als:
  • De melding "Vervang de lamp." wordt weergegeven als u begint met
  projecteren.

  geprojecteerde beelden behouden blijft, verschijnt na een bepaalde periode
  automatisch de melding dat de projectorlamp vervangen moet worden.
  s pag.79
  Als Stroomverbruik staat ingesteld op Normaal: ongeveer 2.400 uur
  Als Stroomverbruik staat ingesteld op ECO: ongeveer 3.400 uur

  • Als u de lamp blijft gebruiken nadat de vervangingsperiode is afgelopen, neemt
  de kans toe dat de projectorlamp kan exploderen. Als de melding dat de
  projectorlamp moet worden vervangen verschijnt, vervang de lamp dan zo snel
  mogelijk door een nieuwe, zelfs als de lamp nog gewoon werkt.

  • Afhankelijk van de kenmerken van de projectorlamp en de manier waarop hij
  is gebruikt, kan het gebeuren dat de lamp donkerder wordt of niet meer werkt
  voordat de melding over de vervanging verschijnt. Daarom is het aanbevolen
  altijd een reservelamp in huis te hebben.

  Een melding wordt weergegeven.
  • Het indicatielampje van de projectorlamp oranje knippert.

  Het vervangen van de projectorlamp

  Waarschuwing
  • Als u de lamp vervangt omdat hij niet meer brandt, dan bestaat de kans dat
  de projectorlamp stuk is. Als u de projectorlamp van een aan het plafond
  opgehangen projector moet vervangen, ga er dan altijd van uit dat de lamp is
  gebroken en ga naast en niet onder de lampdeksel staan. Verwijder de
  lampdeksel voorzichtig. Het risico bestaat dat er kleine stukjes glas naar
  beneden vallen wanneer u de lampdeksel opent. Zoek in dat geval meteen een
  dokter op.
  • Probeer nooit een lamp aan te passen of uit elkaar te halen. Als een
  aangepaste of opnieuw gemonteerde lamp wordt geïnstalleerd in de projector en
  wordt gebruikt, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of een ongeluk.

  • Het geprojecteerde beeld donkerder wordt of in kwaliteit afneemt. • Page 118

  Verbruiksmateriaal Vervangen

  118

  Let op
  Wacht totdat de projectorlamp voldoende is afgekoeld voordat u de lampdeksel
  verwijdert. Als de lamp nog heet is, kunt u brandwonden of andere verwondingen
  oplopen. Nadat de projector is uitgeschakeld, duurt het ongeveer een uur totdat
  de projectorlamp voldoende is afgekoeld.

  Procedure

  A Als u de projector hebt uitgeschakeld en het

  bevestigingssignaal twee keer heeft gepiept, koppelt u de
  voedingskabel los.

  C Draai de twee bevestigingsschroeven van de lamp los.

  B Wacht totdat de lamp voldoende is afgekoeld en verwijder dan

  de lampdeksel aan de voorkant van de projector.
  Draai de bevestigingsschroeven van de lampdeksel met de bij de
  nieuwe projectorlamp meegeleverde schroevendraaier of een (+)
  kruiskopschroevendraaier los. Schuif de lampdeksel vervolgens recht
  naar voren en til hem op om hem te verwijderen.

  D Verwijder de oude projectorlamp door aan de hendel te

  trekken.
  Als de lamp stuk is, vervangt u deze door een nieuwe projectorlamp
  of neemt u contact op met uw plaatselijke dealer voor advies.
  s Adressenlijst Epson Projector • Page 119

  Verbruiksmateriaal Vervangen

  E Installeer de nieuwe lamp.
  Breng de nieuwe projectorlamp in de juiste richting langs de
  geleiderail op zijn plaats aan en druk de lamp dan goed naar beneden
  (positie aangegeven met "PUSH"). Als de projectorlamp helemaal in
  de projector is ingebracht, draait u de twee schroeven vast. Druk de
  vervangende lamp met de hendel op zijn plaats tot deze vastklikt.
  Druk de vervangende lamp met de hendel op zijn plaats in de
  projector tot deze vastklikt.

  119

  F Plaats de lampdeksel opnieuw. • Page 120

  Verbruiksmateriaal Vervangen

  Procedure voor het vervangen van de luchtfilter

  Let op
  • Als de lampdeksel wordt verwijderd, wordt de stroom uit
  veiligheidsoverwegingen automatisch uitgeschakeld. Als de lampdeksel of de
  projectorlamp niet goed zijn geïnstalleerd, kunt u de lamp niet inschakelen.
  • Dit product bevat een component dat kwik (Hg) bevat. Informeer u over de
  lokale wetgeving m.b.t. weggooien of recycling. Gooi gebruikte luchtfilters
  overeenkomstig de lokale regelgeving weg.

  Lampuren terugzetten
  De projector houdt bij hoe lang de projectorlamp is ingeschakeld en een
  melding en indicatielampje vertellen u wanneer u de projectorlamp moet
  vervangen. Nadat u de lamp hebt vervangen kunt u de tijd terugzetten voor
  de gebrande lampuren in het configuratiemenu. s pag.95

  q

  120

  Zet de Lampuren alleen terug na vervanging van de lamp. Anders
  wordt de vervangingsperiode van de projectorlamp niet goed
  aangegeven.

  De luchtfilter Vervangen
  Vervangingsperiode luchtfilter
  U moet de luchtfilter vervangen als:
  • Er een scheur in de luchtfilter zit.
  • Het bericht wordt weergegeven ook al is de luchtfilter net gereinigd.

  Procedure

  A Als u de projector hebt uitgeschakeld en het

  bevestigingssignaal twee keer heeft gepiept, koppelt u de
  voedingskabel los.

  B Open de klep van het luchtfilter.
  Verschuif de hendel voor het sluiten van het luchtfilterdeksel
  horizontaal en open zo het luchtfilterdeksel. • Page 121

  Verbruiksmateriaal Vervangen

  C Verwijder de luchtfilter.
  Pak het lipje in het midden van het luchtfilter beet en trek de filter
  recht naar buiten.

  D Monteer het nieuwe luchtfilter.
  Druk totdat het vastklikt.

  E Sluit de klep van het luchtfilter.

  121

  q

  Gooi gebruikte luchtfilters overeenkomstig de lokale regelgeving weg.
  Materiaal van framedeel: ABS
  Materiaal van filterdeel: polyurethaanschuim • Page 122

  Optionele Accessoires en Verbruiksmateriaal
  De volgende accessoires en verbruiksmaterialen zijn als optie verkrijgbaar. U
  kunt deze producten naar wens aanschaffen. De volgende lijst met optionele
  accessoires en verbruiksmateriaal is van toepassing vanaf: 2010.01. De
  accessoiregegevens kunnen zonder voorafgaande opgaaf van redenen
  worden gewijzigd en de beschikbaarheid van accessoires verschilt per land.

  122

  Verbruiksmateriaal
  Projectorlamp ELPLP57
  Gebruik deze als vervanging voor gebruikte lampen. s "De Lamp Vervangen"
  pag.117

  Luchtfilter ELPAF27

  Optionele Accessoires
  Computerkabel ELPKC02
  (1,8 m - voor 15-pens mini D-Sub/15-pens mini D-Sub)
  Dit is dezelfde als de bij de projector geleverde computerkabel.

  Computerkabel ELPKC09
  (3 m - voor 15-pens mini D-Sub/15-pens mini D-Sub)
  Computerkabel ELPKC10
  (20 m - voor 15-pens mini D-Sub/15-pens mini D-Sub)
  Dit zijn verlengkabels die kunnen worden gebruikt als de meegeleverde computerkabel
  te kort is.

  Componentvideokabel ELPKC19
  (3 m - voor 15-pens mini D-Sub/RCA mannetje ^3)
  Gebruik deze voor het aansluiten van een gvideobron met Video-component.

  Documentcamera ELPDC06
  Gebruik deze voor het projecteren van boeken, online Help-documenten of dia's.
  s "USB-apparaten aansluiten" pag.35

  Draadloze LAN-eenheid ELPAP03
  Gebruik deze voor het draadloos aansluiten van de projector op een computer voor het
  projecteren. s "De draadloze LAN-eenheid installeren" pag.39

  Quick Wireless Connection USB Key ELPAP05
  Gebruik deze toets om verbinding te maken met een Windows pc en om beelden te
  projecteren vanaf de computer.
  Deze kan echter alleen worden gebruikt als de projector is aangesloten op een netwerk.

  Gebruik deze als vervanging voor gebruikte luchtfilters. s "De luchtfilter Vervangen"
  pag.120 • Page 123

  Schermgrootte en projectieafstand

  123

  In onderstaande tabel vindt u het geschikte schermformaat voor opstelling
  van de projector. De waarden zijn slechts ter referentie.
  Projectieafstand

  16:9 Schermgrootte

  Kortste (breed) tot langste (tele)

  A

  B

  C

  65"

  144x81

  53 - 71

  25 - 36

  106 - 144

  Hoogte van de onderste rand van de
  projector tot de bovenste rand van het
  scherm

  70"

  155x87

  57

  27

  114

  80"

  177x100

  65

  32

  131

  Hoogte van de onderste rand van de
  projector tot de onderste rand van het
  scherm

  90"

  199x112

  73

  36

  148

  93"

  206x116

  76

  37

  153

  Eenheid: cm
  16:10 Schermgrootte

  Projectieafstand (EB-460i/460)
  Eenheid: cm
  4:3 Schermgrootte

  Kortste (Breed) tot langste (Tele)

  A

  B

  C

  63"

  128x96

  47 - 63

  9 - 31

  105 - 127

  70"

  142x107

  52 - 71

  11 - 35

  118 - 142

  80"

  163x122

  60

  13

  135

  90"

  183x137

  67

  16

  153

  102"

  207x155

  76

  18

  174

  Eenheid: cm
  16:9 Schermgrootte
  58"

  128x72

  Kortste (breed) tot langste (tele)

  Kortste (Breed) tot langste (Tele)

  A

  B

  C

  60"

  129x81

  47 - 64

  18 - 32

  98 - 129

  70"

  151x94

  55 - 75

  21 - 38

  116 - 151

  80"

  172x108

  63

  25

  133

  90"

  194x121

  71

  29

  150

  96"

  207x129

  76

  31

  160

  Projectieafstand (EB-450Wi/450W/440W)
  Eenheid: cm
  16:10 Schermgrootte

  Kortste (Breed) tot langste (Tele)

  A

  B

  C

  60"

  129x81

  47 - 64

  18 - 40

  98 - 120

  70"

  151x94

  55 - 75

  21 - 47

  116 - 141

  80"

  172x108

  63

  25

  133

  A

  B

  C

  90"

  194x121

  71

  29

  150

  47 - 64

  21 - 31

  94 - 128

  96"

  207x129

  76

  31

  160 • Page 124

  Schermgrootte en projectieafstand

  124

  Eenheid: cm
  4:3 Schermgrootte

  Kortste (Breed) tot langste (Tele)

  A

  B

  C

  53"

  108x81

  47 - 64

  18 - 40

  98 - 120

  55"

  112x84

  49 - 66

  18 - 41

  102 - 125

  60"

  122x91

  53 - 73

  21 - 46

  112 - 137

  70"

  142x107

  63

  25

  132

  80"

  163x122

  72

  29

  151

  85"

  173x130

  76

  31

  161

  Eenheid: cm
  16:9 Schermgrootte

  Kortste (Breed) tot langste (Tele)

  A

  B

  C

  58"

  128x72

  47 - 64

  21 - 39

  94 - 120

  65"

  144x81

  53 - 71

  25 - 45

  106 - 135

  70"

  155x87

  57

  27

  114

  80"

  177x100

  65

  32

  131

  90"

  199x112

  73

  36

  148

  93"

  206x116

  76

  37

  153 • Page 125

  Lijst met resoluties die worden ondersteund
  Ondersteunde monitorbeeldschermen (EB-460i/
  460)
  Computersignalen (RGB analoog)

  125

  Video-component
  Signaal

  Vernieuwingssnelheid (Hz)

  Resolutie (dots/
  beeldpunten)

  SDTV (480i)

  60

  720x480

  SDTV(576i)

  50

  720x576

  SDTV(480p)

  60

  720x480

  SDTV(576p)

  50

  720x576

  HDTV(720p)

  50/60

  1280x720

  HDTV(1080i)

  50/60

  1920x1080

  Signaal

  Vernieuwingssnelheid (Hz)

  Resolutie (dots/
  beeldpunten)

  Signaal

  Vernieuwingssnelheid (Hz)

  Resolutie (dots/
  beeldpunten)

  VGA

  60/72/75/85

  640x480

  SVGA

  56/60/72/75/85

  800x600

  XGA

  60/70/75/85

  1024x768

  WXGA

  60

  1280x768

  60

  1360x768

  60/75/85

  1280x800

  WXGA+

  60/75/85

  1440x900

  SXGA

  70/75/85

  1152x864

  TV (NTSC)

  60

  720x480

  60/75/85

  1280x1024

  TV(PAL, SECAM)

  50/60

  720x576

  60/75/85

  1280x960

  SXGA+

  60/75

  1400x1050

  UXGA

  60

  1600x1200

  MAC13"

  67

  640x480

  MAC16"

  75

  832x624

  MAC19"

  75

  1024x768

  59

  1024x768

  75

  1152x870

  MAC21"

  Ook bepaalde andere signalen kunnen als beeld worden geprojecteerd wanneer
  deze worden ingevoerd. Sommige functies kunnen dan wel beperkt zijn.

  Samengestelde video/S-video

  Ondersteunde beeldschermen (EB-450Wi/450W/
  440W)
  Computersignalen (RGB analoog)
  Signaal

  Vernieuwingssnelheid (Hz)

  Resolutie (dots/
  beeldpunten)

  VGA

  60/72/75/85

  640x480

  SVGA

  56/60/72/75/85

  800x600

  XGA

  60/70/75/85

  1024x768

  WXGA

  60

  1280x768 • Page 126

  Lijst met resoluties die worden ondersteund

  Signaal

  126

  Vernieuwingssnelheid (Hz)

  Resolutie (dots/
  beeldpunten)

  Signaal

  Vernieuwingssnelheid (Hz)

  Resolutie (dots/
  beeldpunten)

  60

  1360x768

  HDTV(720p)

  50/60

  1280x720

  60/75/85

  1280x800

  HDTV(1080i)

  50/60

  1920x1080

  WXGA+

  60/75/85

  1440x900

  WSXGA+*

  60

  1680x1050

  SXGA

  70/75/85

  1152x864

  60/75/85

  1280x1024

  Signaal

  Vernieuwingssnelheid (Hz)

  60/75/85

  1280x960

  Resolutie (dots/
  beeldpunten)

  SXGA+

  60/75

  1400x1050

  TV(NTSC)

  60

  720x480

  UXGA

  60

  1600x1200

  TV(PAL, SECAM)

  50/60

  720x576

  MAC13”

  67

  640x480

  MAC16”

  75

  832x624

  MAC19”

  75

  1024x768

  59

  1024x768

  75

  1152x870

  MAC21”

  * Alleen compatibel wanneer Veraf is geselecteerd bij Resolutie in het
  configuratiemenu. s pag.78
  Ook bepaalde andere signalen kunnen als beeld worden geprojecteerd wanneer
  deze worden ingevoerd. Sommige functies kunnen dan wel beperkt zijn.

  Video-component
  Signaal

  Vernieuwingssnelheid (Hz)

  Resolutie (dots/
  beeldpunten)

  SDTV(480i)

  60

  720x480

  SDTV(576i)

  50

  720x576

  SDTV(480p)

  60

  720x480

  SDTV(576p)

  50

  720x576

  Samengestelde video/S-video • Page 127

  ESC/VP21-opdrachten

  127

  Onderdeel

  Lijst met Opdrachten

  Logo

  Als het commando power ON naar de projector wordt gestuurd, schakelt de
  projector in en gaat hij over in opwarmmodus. Als de projector is
  ingeschakeld, wordt een dubbele punt ":" (3Ah) teruggestuurd.
  Als een commando wordt ingevoerd, voert de projector het commando uit
  en stuurt een ":" terug. Vervolgens accepteert hij het volgende commando.
  Als het commando dat wordt verwerkt op een abnormale manier wordt
  afgebroken, wordt er een foutmelding doorgegeven en wordt ":"
  teruggestuurd.
  Onderdeel
  Power ON/OFF
  Signaalselectie

  Aan

  PWR ON

  Uit

  PWR OFF

  Computer1

  Computer2

  A/V dempen Aan/
  Uit

  Commando

  Automatisch

  SOURCE 1F

  RGB

  SOURCE 11

  Component

  SOURCE 14

  Automatisch

  SOURCE 2F

  RGB

  SOURCE 21

  Component

  SOURCE 24

  Video

  SOURCE 41

  S-video

  SOURCE 42

  USB Display

  SOURCE 51

  USB

  SOURCE 52

  LAN

  SOURCE 53

  Aan

  MUTE ON

  Uit

  MUTE OFF

  Selectie A/V dempen Zwart

  MSEL 00

  Blauw

  MSEL 01

  Commando
  MSEL 02

  Voeg een harde-returncode (CR) (0Dh) in aan het eind van elk commando en
  verzend de code. • Page 128

  ESC/VP21-opdrachten

  128


  Kabelindelingen
  Seriële aansluiting
  • Soort connector: D-Sub 9-pens (mannetje)
  • Naam projectoringang: RS-232C
  <Op de projector>

  <Op de projector>

  Signaalnaam

  <Op de computer>

  (Seriële kabel pc)

  Functie

  GND

  Aarde signaaldraad

  TD

  Gegevens verzenden

  RD

  Gegevens ontvangen

  Communicatieprotocol
  • Standaardinstelling voor baudrate: 9600 bps

  <Op de computer>

  Gegevenslengte: 8 bits
  Pariteit: Geen
  Stopbit: 1 bit
  Flowbesturing: Geen • Page 129

  Info over PJLink

  129

  Als onderdeel van hun pogingen om beheerprotocollen voor projectors te
  standaardiseren, heeft de JBMIA (Japan Business Machine and Information
  System Industries Association) PJLink Class1 als standaardprotocol voor het
  beheren van netwerkcompatibele projectors ingesteld.
  De projector voldoet aan de door de JBMIA opgestelde PJLink Class1standaard.
  Hij voldoet aan alle commando´s, behalve aan de volgende door PJLink
  Class1 gedefinieerde commando´s; de overeenkomst is door PJLink
  bevestigd.
  URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
  • Niet-compatibele commando's
  Functie
  Instellingen voor
  dempen

  PJLink-commando

  Beeld dempen instellen

  AVMT 11

  Audio dempen instellen

  AVMT 21

  • Door PJLink gedefinieerde invoernamen en bijbehorende
  projectoraansluitingen
  Bron

  PJLink-commando

  Computer1

  INPT 11

  Computer2

  INPT 12

  Video

  INPT 21

  S-video

  INPT 22

  USB

  INPT 41

  LAN

  INPT 52

  USB Display

  INPT 53

  • De naam van de fabrikant voor "informatieverzoeken"
  EPSON

  • De modelnaam voor "informatieverzoeken over producten"
  EB-460i
  EB-460
  EB-450Wi
  EB-450W
  EB-440W • Page 130

  Technische Gegevens

  130

  Algemene Specificatie van de Projector
  EB-460i

  Productnaam

  EB-460

  EB-450Wi

  0.63"

  Paneelgrootte

  0,59" breed
  Polysilicon TFT actieve matrix

  Weergavemethode
  786.432
  XGA (1024 (W) ^ 768 (H) beeldpunten) ^ 3

  Resolutie

  1.024.000 pixels
  WXGA (1280 (B) ^ 800 (H) beeldpunten) ^ 3
  Handmatig

  Scherpte instellen

  Digitaal (1-1,35)

  Zoom instellen

  UHE-lamp, 230 W modelnr.: ELPLP57

  Lamp

  10 W mono

  Max. audio-uitgang

  1

  Luidspreker

  100 tot 240 V AC ±10%, 50/60 Hz 3,7 tot 1,6 A

  Voeding
  Gebieden met 100 tot 120
  V

  Stroomverbruik in stand-by modus (Communicatie aan): 10,0 W
  Stroomverbruik in stand-by modus (Communicatie uit): 0,3 W

  Gebieden met 220 tot 240
  V

  Stroomverbruik in stand-by modus (Communicatie aan): 12,0 W
  Stroomverbruik in stand-by modus (Communicatie uit): 0,3 W
  Hoogte 0 tot 2.286 m

  Bedrijfshoogte
  Bedrijfstemperatuur

  +5 tot +35˚C (geen condensatie)

  Opslagtemperatuur

  -10 tot +60˚C (geen condensatie)

  Gewicht

  EB-440W

  369 (W) ^ 155 (H) ^ 483 (D) mm

  Afmetingen

  Energiever‐
  bruik

  EB-450W

  Zonder glijplaat

  Circa 5,8 kg

  Circa 5,7 kg

  Circa 5,8 kg

  Circa 5,7 kg

  Met glijplaat

  Circa 6,3 kg

  Circa 6,2 kg

  Circa 6,3 kg

  Circa 6,2 kg • Page 131

  Technische Gegevens

  Aansluitingen

  131

  Computer1
  (Computer1)-ingang

  1

  Mini D-Sub 15-pin (mannetje) blauw

  Computer2
  (Computer2)-ingang

  1

  Mini D-Sub 15-pin (vrouwtje) blauw

  Audio1 (Audio1)

  1

  Stereo mini-aansluiting

  Audio2 (Audio2)

  1

  Stereo mini-aansluiting

  Video (Video)ingangspoort

  1

  RCA pin-aansluiting

  S-Video (S-Video)ingangspoort

  1

  4-pens mini-DIN

  Audio-L/R (Audio-L/ R)ingangspoort

  1

  RCA-penaansluiting x 2 (L, R)

  Microfoon (Mic)ingangspoort

  1

  Stereo mini-aansluiting

  Audio-uitvoer (Audio
  Out)-poort

  1

  Stereo mini-aansluiting

  Monitoruitgang
  (Monitor Out)-poort

  1

  Mini D-Sub 15-pin (vrouwtje) zwart

  USB-poort (TypeA)*
  USB-poort (TypeB)*

  1

  USB-connector (type A)
  USB-connector (type B)

  USB-poort

  1

  USB-connector (type A) voor optionele draadloze LAN-eenheid

  LAN-poort

  1

  RJ-45

  RS-232C-poort

  1

  Mini D-Sub 9-pens (mannetje)

  * Ondersteunt USB 2.0. De werking van alle USB-compatibele apparaten wordt echter niet gegarandeerd. • Page 132

  Technische Gegevens

  Pixelworks DNX

  132

  ™ IC's zijn gebruikt in deze projector.

  Kantelhoek

  Als u de projector kantelt onder een hoek van meer dan 5˚, kan deze worden beschadigd en ongelukken veroorzaken. • Page 133

  Afmetingen

  A Afstand tot midden van de projectie

  133 • Page 134

  Afmetingen

  Met glijplaat

  134

  Zonder glijplaat

  Eenheid: mm • Page 135

  Woordenlijst

  135

  Hier vindt u een duidelijke uitleg van technische termen die in deze handleiding worden gebruikt. Raadpleeg eventueel andere in de winkel verkrijgbare
  publicaties voor meer informatie.
  AMX Device Discovery

  AMX Device Discovery is een door AMX ontwikkelde technologie waarmee AMX-regelsystemen bepaalde apparatuur gemakkelijk kunnen
  aansturen.
  Epson heeft het protocol van deze technologie toegepast en een instelling aangebracht waarmee dit protocol kan worden ingeschakeld (AAN).
  Kijk op de website van AMX voor meer informatie.
  URL http://www.amx.com/

  Composite Video

  Videosignalen die de helderheidssignalen van de video en kleursignalen samenbundelen. Dit signaaltype wordt vaak gebruikt door videoapparatuur
  voor thuisgebruik (de indelingen NTSC, PAL en SECAM). Het draagsignaal Y (luminantiesignaal) en chroma (kleur)-signaal uit de kleurbalk
  overlappen elkaar om één signaal te vormen.

  Contrast

  De relatieve helderheid van de lichte en donkere gebieden van een beeld kan worden vergroot of verminderd zodat tekst en afbeeldingen duidelijker te
  zien zijn, of om ze zachter te laten lijken. Het aanpassen van deze eigenschap van een beeld wordt ook wel Contrast genoemd.

  DHCP

  Een afkorting van Dynamic Host Configuration Protocol, dit protocol wijst automatisch een IP-adresg toe aan apparatuur die is aangesloten op een
  netwerk.

  Dolby Digital

  Een geluidsindeling die is ontwikkeld door Dolby Laboratories. Normale stereo is een 2-kanaals indeling waarbij twee luidsprekers worden gebruikt.
  Dolby Digital is een 6-kanaals (5.1-kanaal) systeem dat hieraan nog een middenluidspreker, twee achterluidsprekers en een subwoofer toevoegt.

  Gateway-adres

  Dit is een server (router) om te communiceren via een netwerk (subnet) dat is ingedeeld volgens subnetmaskersg.

  (Gateway-adres)

  Geïnterlinieerd

  Een beeldscanmethode waarbij de beeldgegevens worden opgedeeld in dunne horizontale lijnen die in volgorde worden weergegeven, beginnend van
  links naar rechts en vervolgens van boven naar beneden. De even genummerde lijnen en de oneven genummerde lijnen worden om en om
  weergegeven.

  HDTV

  Een afkorting voor High-Definition Television die verwijst naar high-definition systemen die voldoen aan de volgende eisen.
  • Verticale resolutie van 720p of 1080i of hoger (p = Progressiefg, i = Geïnterlinieerdg)
  • Scherm Hoogte-breedteverhoudingg van 16:9
  • Dolby Digitalg audio-ontvangst en -weergave (of uitvoer)

  Hoogtebreedteverhouding

  De verhouding tussen de lengte en de breedte van een beeld. HDTV-beelden hebben een hoogte-breedteverhouding van 16:9 en lijken uitgerekt. De
  hoogte-breedteverhouding voor standaard beelden is 4:3.

  (Hoogte-breedteverhouding)

  IP-adres

  Een nummer waarmee een computer die op een netwerk is aangesloten kan worden herkend.

  Progressief

  Een beeldscanmethode waarbij de beeldgegevens van een enkel beeld doorlopend van boven naar beneden worden gescand om een enkel beeld te
  maken. • Page 136

  Woordenlijst

  136

  SDTV

  Een afkorting voor Standard Definition Television die verwijst naar standaard televisiesystemen die niet voldoen aan de voorwaarden voor HDTVg
  High-Definition Television.

  SNMP

  Een afkorting voor Simple Network Management Protocol, het protocol voor controle en beheer van apparaten zoals routers en computers die zijn
  aangesloten op een TCP/IP-netwerk.

  sRGB

  Een internationale standaard voor kleurintervallen die is opgesteld zodat kleuren die door videoapparatuur worden weergegeven gemakkelijk door
  het besturingssysteem van computers en Internet kunnen worden bewerkt. Als een aangesloten bron een sRGB-modus heeft, stel dan zowel de
  projector als de aangesloten bron in op sRGB.

  SSID

  SSID zijn identificatiegegevens voor aansluiting op andere apparaten via een draadloos LAN. Draadloze communicatie is mogelijk tussen apparaten
  die werken met dezelfde SSID.

  Subnetmasker
  (Subnetmasker)

  Dit is een numerieke waarde die het aantal bits definieert voor het netwerkadres op een gedeeld netwerk (subnet) van het IP-adres.

  SVGA

  Een soort videosignaal met een resolutie van 800 (horizontaal) ^ 600 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/AT-compatibele
  computers.

  S-video

  Een videosignaal dat helderheid en kleuren scheidt voor een betere beeldkwaliteit.
  Verwijst naar beelden die bestaan uit twee onafhankelijke signalen: Y (helderheidsignaal) en C (kleursignaal).

  SXGA

  Een soort videosignaal met een resolutie van 1.280 (horizontaal) ^ 1.024 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/AT-compatibele
  computers.

  Sync.

  Door computers doorgegeven signalen hebben een specifieke frequentie. Als de frequentie van de projector niet met deze frequentie overeenkomt,
  zijn de resulterende beelden niet van goede kwaliteit. Het proces waarbij de fases van deze signalen bij elkaar worden gebracht (de relatieve positie van
  de pieken en dalen in de signalen) wordt synchronisatie genoemd. Als de signalen niet worden gesynchroniseerd, kan er flikkering, wazigheid en
  horizontale interferentie optreden.

  Tracking

  Door computers doorgegeven signalen hebben een specifieke frequentie. Als de frequentie van de projector niet met deze frequentie overeenkomt,
  zijn de resulterende beelden niet van goede kwaliteit. Het proces waarbij de frequenties van deze signalen op elkaar worden afgestemd (het aantal
  pieken in het signaal) wordt ook wel frequentieafstemming genoemd. Als de frequentieafstemming niet juist wordt uitgevoerd, verschijnen er brede
  verticale strepen in het signaal.

  Trap IP Adres

  Dit is het IP-adresg voor de doelcomputer die wordt gebruikt voor foutmeldingen in SNMP.

  Vernieuwingssnelh.

  Het lichtgevende element van een scherm behoudt zijn helderheid en kleur maar heel kort. Daarom moet het beeld vele keren per seconde worden
  gescand om het lichtgevende element te verversen. Het aantal keren dat het beeld per seconde ververst wordt heet vernieuwingssnelheid en wordt
  uitgedrukt in hertz (Hz).

  VGA

  Een soort videosignaal met een resolutie van 640 (horizontaal) ^ 480 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/AT-compatibele
  computers.

  Video-component

  Een videosignaal dat helderheid en kleuren scheidt voor een betere beeldkwaliteit.
  Verwijst naar beelden die bestaan uit drie onafhankelijke signalen: Y (helderheidsignaal), Pb en Pr (kleurverschilsignalen). • Page 137

  Woordenlijst

  137

  WPS

  WPS is een afkorting voor Wi-Fi Protected Setup. Wi-Fi Protected Setup werd door de Wi-Fi Alliance ontwikkeld als hulpmiddel om gemakkelijk een
  draadloos LAN in te stellen en te beveiligen.

  XGA

  Een soort videosignaal met een resolutie van 1.024 (horizontaal) ^ 768 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/AT-compatibele
  computers. • Page 138

  Algemene Opmerkingen
  Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd,
  opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in
  enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via fotokopieën of
  opnamen, hetzij op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
  van Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation wijst alle
  patentaansprakelijkheid af wat betreft het gebruik van de informatie in dit document.
  Evenmin kan Seiko Epson Corporation aansprakelijk worden gesteld voor schade
  voortvloeiend uit het gebruik van de informatie in dit document.
  Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen door de koper van dit product of
  door derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade, verliezen of onkosten
  ontstaan als gevolg van ongelukken, foutief gebruik of misbruik van dit product,
  onbevoegde wijzigingen en reparaties, of (buiten de Verenigde Staten) als de
  bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko Epson Corporation niet strikt worden
  gevolgd.
  Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of
  problemen voortvloeiend uit het gebruik van onderdelen of verbruiksmaterialen die
  niet als Original Epson Products of Epson Approved Products zijn aangemerkt door
  Seiko Epson Corporation.
  Wijzigingen voorbehouden.
  Er kunnen verschillen zijn tussen de illustraties in deze handleiding en de echte
  projector.

  Voorschriften betreffende draadloze telegrafie
  De volgende handelingen zijn verboden volgens de wet op de draadloze
  (radio)telegrafie.
  • Modificeren en demonteren (met inbegrip van de antenne)
  • Verwijderen van het conformiteitslabel
  • IEEE 802.11a (50Hz-band) extern gebruik

  138

  Betreffende de benamingen

  ® Windows
  ® 2000 besturingssysteem
  Windows XP Professional besturingssysteem
  ® Windows® XP Home Edition besturingssysteem
  ® Windows®Vista besturingssysteem
  ® Windows 7 besturingssysteem
  ®
  ®
  ®

  Microsoft
  Microsoft
  Microsoft
  Microsoft
  Microsoft

  In deze handleiding verwijzen we naar de bovenvermelde
  besturingssystemen als "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista",
  en "Windows 7". Bovendien kan de gemeenschappelijke benaming Windows
  gebruikt worden om te verwijzen naar Windows 2000, Windows XP,
  Windows Vista, en Windows 7. Ook kan de benaming Windows weggelaten
  worden wanneer naar verschillende versies wordt verwezen zoals
  bijvoorbeeld Windows 2000/XP/Vista.
  Mac
  Mac
  Mac
  Mac

  OS
  OS
  OS
  OS

  X
  X
  X
  X

  10.3.x
  10.4.x
  10.5.x
  10.6.x

  In deze handleiding verwijzen we naar de bovenvermelde
  besturingssystemen als "Mac OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X
  10.5.x" en "Mac OS X 10.6.x". Bovendien wordt de gemeenschappelijke
  benaming "Mac OS" gebruikt om naar deze systemen te verwijzen.

  Algemene Kennisgeving
  IBM, DOS/V en XGA zijn (gedeponeerde) handelsmerken van International Business
  Machines Corporation.
  Macintosh, Mac en iMac zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple, Inc.
  Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint, en het
  Windows logo zijn handelsmerken van geregistreerde handelsmerken van de Microsoft
  Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
  Pixelworks en DNX zijn handelsmerken van Pixelworks Inc. • Page 139

  Algemene Opmerkingen

  WPA en WPA2 zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Allience.
  PJLink is een handelsmerk dat is gedeponeerd (of in behandeling is) in Japan, de
  Verenigde Staten en andere landen.
  Andere productnamen vermeld in dit document dienen uitsluitend als identificatie en
  kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Epson maakt geen enkele
  aanspraak op deze merken.

  ©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

  139

  GNU GPL
  This projector product includes the open source software programs which apply
  the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL Programs").
  We provide the source code of the GPL Programs until five (5) years after the
  discontinuation of same model of this projector product.
  If you desire to receive the source code of the GPL Programs, please see the
  "EPSON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer
  support of your region.
  These GPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
  implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
  PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
  The list of GPL Programs is as follows and the names of author are described in the
  source code of the GPL Programs
  The list of GPL Programs
  busybox-1.7.2
  libgcc1(gcc-4.2.3)
  linux-2.6.20
  patches
  udhcp 0.9.8
  uvc rev.219
  wireless_tools 29
  Pixelworks PWC950 SDK drivers
  The GNU General Public License Version 2 is as follows. You also can see the GNU
  General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.
  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
  Version 2, June 1991
  Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth
  Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute
  verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
  Preamble • Page 140

  Algemene Opmerkingen

  The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
  change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your
  freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its
  users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's
  software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
  Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License
  instead.) You can apply it to your programs, too.
  When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
  Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies
  of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or
  can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free
  programs; and that you know you can do these things.
  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you
  these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain
  responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
  For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you
  must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too,
  receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know
  their rights.
  We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this
  license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
  Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone
  understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified
  by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not
  the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original
  authors' reputations.
  Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid
  the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses,
  in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any
  patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
  The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

  140

  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
  DISTRIBUTION AND MODIFICATION
  0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed
  by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this
  General Public License. The "Program", below, refers to any such program or
  work, and a "work based on the Program" means either the Program or any
  derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program
  or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into
  another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the
  term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
  Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
  this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not
  restricted, and the output from the Program is covered only if its contents
  constitute a work based on the Program (independent of having been made by
  running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
  1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you
  receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately
  publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
  keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any
  warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along
  with the Program.
  You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
  your option offer warranty protection in exchange for a fee.
  2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus
  forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications
  or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these
  conditions:
  a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you
  changed the files and the date of any change.
  b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in
  part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be
  licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this
  License. • Page 141

  Algemene Opmerkingen

  c)

  c)

  3.

  If the modified program normally reads commands interactively when run,
  you must cause it, when started running for such interactive use in the most
  ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
  copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that
  you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
  these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
  (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print
  such an announcement, your work based on the Program is not required to
  print an announcement.)
  These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections
  of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered
  independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do
  not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
  you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the
  Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose
  permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and
  every part regardless of who wrote it.
  Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work
  written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the
  distribution of derivative or collective works based on the Program.
  In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the
  Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or
  distribution medium does not bring the other work under the scope of this
  License.
  You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2)
  in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
  provided that you also do one of the following:
  a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
  code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
  a medium customarily used for software interchange; or,
  b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
  third party, for a charge no more than your cost of physically performing
  source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding
  source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
  medium customarily used for software interchange; or,

  141

  4.

  5.

  6.

  Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
  corresponding source code. (This alternative is allowed only for
  noncommercial distribution and only if you received the program in object
  code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b
  above.)
  The source code for a work means the preferred form of the work for making
  modifications to it. For an executable work, complete source code means all the
  source code for all modules it contains, plus any associated interface definition
  files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable.
  However, as a special exception, the source code distributed need not include
  anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
  major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
  the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
  If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from
  a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from
  the same place counts as distribution of the source code, even though third parties
  are not compelled to copy the source along with the object code.
  You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
  expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
  sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your
  rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
  from you under this License will not have their licenses terminated so long as such
  parties remain in full compliance.
  You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
  nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its
  derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this
  License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based
  on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its
  terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works
  based on it.
  Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the
  recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
  distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may
  not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted
  herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this
  License. • Page 142

  Algemene Opmerkingen

  7.

  8.

  9.

  If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for
  any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you
  (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of
  this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
  cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
  License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
  distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit
  royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly
  or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this
  License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
  If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
  circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a
  whole is intended to apply in other circumstances.
  It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other
  property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the
  sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system,
  which is implemented by public license practices. Many people have made
  generous contributions to the wide range of software distributed through that
  system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/
  donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
  system and a licensee cannot impose that choice.
  This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
  consequence of the rest of this License.
  If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
  either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who
  places the Program under this License may add an explicit geographical
  distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
  only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
  incorporates the limitation as if written in the body of this License.
  The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
  General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
  spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
  concerns.

  142

  Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a
  version number of this License which applies to it and "any later version", you have
  the option of following the terms and conditions either of that version or of any
  later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not
  specify a version number of this License, you may choose any version ever
  published by the Free Software Foundation.
  10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
  distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For
  software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
  Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be
  guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free
  software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

  11.

  12.

  NO WARRANTY
  BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
  WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
  APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
  THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
  PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
  EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
  PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
  PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
  PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
  NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
  IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
  IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
  WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
  PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
  ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
  ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
  (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
  RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
  PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
  OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
  BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. • Page 143

  Algemene Opmerkingen

  END OF TERMS AND CONDITIONS
  How to Apply These Terms to Your New Programs
  If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the
  public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can
  redistribute and change under these terms.
  To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the
  start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file
  should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
  <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
  Copyright (C) <year> <name of author>
  This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
  terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
  Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
  This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
  WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
  for more details.
  You should have received a copy of the GNU General Public License along with this
  program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street,
  Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
  Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
  If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an
  interactive mode:
  Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes
  with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free
  software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type
  `show c' for details.
  The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts
  of the General Public License. Of course, the commands you use may be called
  something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu
  items--whatever suits your program.
  You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any,
  to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the
  names:
  Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
  `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

  143

  <signature of Ty Coon>, 1 April 1989
  Ty Coon, President of Vice
  This General Public License does not permit incorporating your program into
  proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more
  useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want
  to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.
  GNU LGPL
  This projector product includes the open source software programs which apply
  the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("LGPL
  Programs").
  We provide the source code of the LGPL Programs until five (5) years after the
  discontinuation of same model of this projector product.
  If you desire to receive the source code of the LGPL Programs, please see the
  "EPSON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer
  support of your region.
  These LGPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
  implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
  PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
  The list of LGPL Programs is as follows and the names of author are described in
  the source code of the LGPL Programs.
  LGPL Programs
  uClibc-0.9.29
  SDL-1.2.13
  The GNU Lesser General Public License Version 2 is as follows. You also can see the
  GNU Lesser General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.
  GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
  Version 2.1, February 1999
  Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor,
  Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
  copies of this license document, but changing it is not allowed.
  [This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the
  GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]
  Preamble • Page 144

  Algemene Opmerkingen

  The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
  change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your
  freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its
  users.
  This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated
  software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other
  authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully
  about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to
  use in any particular case, based on the explanations below.
  When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our
  General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
  distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you
  receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use
  pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these
  things.
  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you
  these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain
  responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
  For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must
  give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too,
  receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must
  provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the
  library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them
  these terms so they know their rights.
  We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we
  offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or
  modify the library.
  To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for
  the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the
  recipients should know that what they have is not the original version, so that the
  original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced
  by others.
  Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We
  wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program
  by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any
  patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full
  freedom of use specified in this license.

  144

  Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General
  Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain
  designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We
  use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into nonfree programs.
  When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the
  combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original
  library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the
  entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License
  permits more lax criteria for linking other code with the library.
  We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect
  the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free
  software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These
  disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many
  libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special
  circumstances.
  For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest
  possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this,
  non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free
  library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to
  gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public
  License.
  In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a
  greater number of people to use a large body of free software. For example, permission
  to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the
  whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.
  Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it
  does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom
  and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.
  The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
  Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work
  that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the
  latter must be combined with the library in order to run. • Page 145

  Algemene Opmerkingen

  GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR
  COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
  0. This License Agreement applies to any software library or other program which
  contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it
  may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also
  called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
  A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to
  be conveniently linked with application programs (which use some of those
  functions and data) to form executables.
  The "Library", below, refers to any such software library or work which has been
  distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the
  Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work
  containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications
  and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter,
  translation is included without limitation in the term "modification".)
  "Source code" for a work means the preferred form of the work for making
  modifications to it. For a library, complete source code means all the source code
  for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the
  scripts used to control compilation and installation of the library.
  Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
  this License; they are outside its scope. The act of running a program using the
  Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its
  contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the
  Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library
  does and what the program that uses the Library does.
  1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source
  code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
  appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
  disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to
  the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the
  Library.
  You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
  your option offer warranty protection in exchange for a fee.
  2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus
  forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications
  or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these
  conditions:

  145

  a)
  b)

  The modified work must itself be a software library.
  You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you
  changed the files and the date of any change.
  c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third
  parties under the terms of this License.
  d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be
  supplied by an application program that uses the facility, other than as an
  argument passed when the facility is invoked, then you must make a good
  faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such
  function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its
  purpose remains meaningful.
  (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose
  that is entirely well-defined independent of the application. Therefore,
  Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used
  by this function must be optional: if the application does not supply it, the
  square root function must still compute square roots.)
  These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections
  of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered
  independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do
  not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
  you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the
  Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose
  permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and
  every part regardless of who wrote it.
  Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work
  written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the
  distribution of derivative or collective works based on the Library.
  In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the
  Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or
  distribution medium does not bring the other work under the scope of this
  License. • Page 146

  Algemene Opmerkingen

  3.

  4.

  5.

  You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License
  instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all
  the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU
  General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version
  than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you
  can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in
  these notices.
  Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the
  ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and
  derivative works made from that copy.
  This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a
  program that is not a library.
  You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under
  Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2
  above provided that you accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and
  2 above on a medium customarily used for software interchange.
  If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated
  place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place
  satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties
  are not compelled to copy the source along with the object code.
  A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is
  designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a
  "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of
  the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
  However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an
  executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the
  Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore
  covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
  When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of
  the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library
  even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if
  the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The
  threshold for this to be true is not precisely defined by law.

  146

  6.

  If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and
  accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length),
  then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a
  derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the
  Library will still fall under Section 6.)
  Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object
  code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that
  work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the
  Library itself.
  As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that
  uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the
  Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the
  terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse
  engineering for debugging such modifications.
  You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used
  in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a
  copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you
  must include the copyright notice for the Library among them, as well as a
  reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of
  these things:
  a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable
  source code for the Library including whatever changes were used in the work
  (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is
  an executable linked with the Library, with the complete machine-readable
  "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the
  user can modify the Library and then relink to produce a modified executable
  containing the modified Library. (It is understood that the user who changes
  the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to
  recompile the application to use the modified definitions.)
  b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A
  suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library
  already present on the user's computer system, rather than copying library
  functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified
  version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is
  interface-compatible with the version that the work was made with.
  c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give
  the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no
  more than the cost of performing this distribution. • Page 147

  Algemene Opmerkingen

  d)

  7.

  8.

  If distribution of the work is made by offering access to copy from a
  designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials
  from the same place.
  e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you
  have already sent this user a copy.
  For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must
  include any data and utility programs needed for reproducing the executable from
  it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include
  anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
  major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
  the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
  It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other
  proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a
  contradiction means you cannot use both them and the Library together in an
  executable that you distribute.
  You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in
  a single library together with other library facilities not covered by this License,
  and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of
  the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise
  permitted, and provided that you do these two things:
  a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the
  Library, uncombined with any other library facilities. This must be
  distributed under the terms of the Sections above.
  b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a
  work based on the Library, and explaining where to find the accompanying
  uncombined form of the same work.
  You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as
  expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
  sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically
  terminate your rights under this License. However, parties who have received
  copies, or rights, from you under this License will not have their licenses
  terminated so long as such parties remain in full compliance.

  147

  9.

  You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
  nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its
  derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this
  License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on
  the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms
  and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based
  on it.
  10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the
  recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
  distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions.
  You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the
  rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third
  parties with this License.
  11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for
  any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you
  (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of
  this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
  cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
  License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
  distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit
  royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or
  indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License
  would be to refrain entirely from distribution of the Library.
  If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
  circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a
  whole is intended to apply in other circumstances.
  It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other
  property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the
  sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system
  which is implemented by public license practices. Many people have made
  generous contributions to the wide range of software distributed through that
  system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/
  donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
  system and a licensee cannot impose that choice.
  This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
  consequence of the rest of this License. • Page 148

  Algemene Opmerkingen

  12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either
  by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places
  the Library under this License may add an explicit geographical distribution
  limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
  among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the
  limitation as if written in the body of this License.
  13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
  Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar
  in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
  concerns.
  Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a
  version number of this License which applies to it and "any later version", you have
  the option of following the terms and conditions either of that version or of any
  later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not
  specify a license version number, you may choose any version ever published by
  the Free Software Foundation.
  14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose
  distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for
  permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation,
  write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.
  Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
  derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software
  generally.

  15.

  NO WARRANTY
  BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
  WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY
  APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
  THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
  LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
  EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
  PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
  PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
  PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
  SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

  148

  16.

  IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
  IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
  WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS
  PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
  ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
  ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY
  (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
  RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
  PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY
  OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
  BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

  END OF TERMS AND CONDITIONS
  How to Apply These Terms to Your New Libraries
  If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the
  public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and
  change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively,
  under the terms of the ordinary General Public License).
  To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them
  to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and
  each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is
  found.
  <one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
  Copyright (C) <year> <name of author>
  This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
  terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software
  Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
  WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public
  License for more details.
  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along
  with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin
  Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
  Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. • Page 149

  Algemene Opmerkingen

  You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any,
  to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the
  names:
  Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a
  library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
  <signature of Ty Coon>, 1 April 1990
  Ty Coon, President of Vice
  That's all there is to it!
  BSD License (Berkeley Software Distribution License)
  This projector product includes the open source software program "University of
  California, Berkeley License (Berkeley Software Distribution License)" which applies
  the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "BSD License".
  The "BSD License" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
  warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  List of BSD License programs
  busybox_1.7.2
  License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
  copyright to the “BSD License” are as follows.
  Copyright (c) The Regents of the University of California. All rights reserved.
  This code is derived from software contributed to Berkeley by Kenneth Almquist.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
  permitted provided that the following conditions are met:
  1.
  Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
  conditions and the following disclaimer.
  2.

  3.

  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
  list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
  materials provided with the distribution.
  Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used
  to endorse or promote products derived from this software without specific prior
  written permission.

  149

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS
  IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
  LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
  SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
  INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
  DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
  SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
  BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
  LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
  (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
  THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
  SUCH DAMAGE.
  libjpeg
  This projector product includes the open source software program "libjpeg" which
  applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libjpeg".
  The "libjpeg" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  List of libjpeg programs
  libjpeg-6b
  License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
  copyright to the "libjpeg" are as follows.
  Copyright (C) 1994-1997, Thomas G. Lane. This file is part of the Independent JPEG
  Group's software. For conditions of distribution and use, see the accompanying
  README file.
  This distribution contains the sixth public release of the Independent JPEG Group's free
  JPEG software. You are welcome to redistribute this software and to use it for any
  purpose, subject to the conditions under LEGAL ISSUES, below.
  LEGAL ISSUES
  ============
  In plain English:
  1.
  We don't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let us
  know!)
  2.
  You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us. • Page 150

  Algemene Opmerkingen

  3.

  You may not pretend that you wrote this software. If you use it in a program, you
  must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the IJG
  code.
  In legalese:
  The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with
  respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular
  purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to
  its quality and accuracy.
  This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except
  as specified below.
  Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or
  portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:
  (1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README
  file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and
  any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated
  in accompanying documentation.
  (2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation
  must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG
  Group".
  (3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full
  responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO
  LIABILITY for damages of any kind.
  These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to
  the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.
  Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in
  advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This
  software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".
  We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial
  products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product
  vendor.
  ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole
  proprietor of its copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA. ansi2knr.c is
  NOT covered by the above copyright and conditions, but instead by the usual
  distribution terms of the Free Software Foundation; principally, that you must include
  source code if you redistribute it. (See the file ansi2knr.c for full details.) However, since
  ansi2knr.c is not needed as part of any program generated from the IJG code, this does
  not limit you more than the foregoing paragraphs do.

  150

  The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is
  copyright by the Free Software Foundation but is freely distributable. The same holds
  for its supporting scripts (config.guess, config.sub, ltconfig, ltmain.sh). Another
  support script, install-sh, is copyright by M.I.T. but is also freely distributable.
  It appears that the arithmetic coding option of the JPEG spec is covered by patents
  owned by IBM, AT&T, and Mitsubishi. Hence arithmetic coding cannot legally be used
  without obtaining one or more licenses. For this reason, support for arithmetic coding
  has been removed from the free JPEG software. (Since arithmetic coding provides only a
  marginal gain over the unpatented Huffman mode, it is unlikely that very many
  implementations will support it.) So far as we are aware, there are no patent restrictions
  on the remaining code.
  The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid
  entanglement with the Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed
  altogether, and the GIF writer has been simplified to produce "uncompressed GIFs".
  This technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger than
  usual, but are readable by all standard GIF decoders.
  We are required to state that
  "The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of CompuServe
  Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated."
  libpng
  This projector product includes the open source software program "libpng" which
  applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libpng".
  The "libpng" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  List of libpng programs
  libpng-1.2.7
  License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
  copyright to the "libpng" are as follows.
  For conditions of distribution and use, see copyright notice in png.h Copyright (c)
  1998-2004 Glenn Randers-Pehrson (Version 0.96 Copyright (c) 1996, 1997 Andreas
  Dilger) (Version 0.88 Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.)
  This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any
  discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the
  libpng distribution, the latter shall prevail.
  COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE: • Page 151

  Algemene Opmerkingen

  If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this
  sentence.
  libpng version 1.2.6, September 12, 2004, is Copyright (c) 2004 Glenn Randers-Pehrson,
  and is distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the
  following individual added to the list of Contributing Authors
  Cosmin Truta
  libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c)
  2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same
  disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of
  Contributing Authors
  Simon-Pierre Cadieux
  Eric S. Raymond
  Gilles Vollant
  and with the following additions to the disclaimer:
  There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or
  against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill
  any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults,
  and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with
  the user.
  libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
  1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same
  disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of
  Contributing Authors:
  Tom Lane
  Glenn Randers-Pehrson
  Willem van Schaik
  libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
  Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88,
  with the following individuals added to the list of Contributing Authors:
  John Bowler
  Kevin BraceySam Bushell
  Sam Bushell
  Magnus Holmgren
  Greg Roelofs
  Tom Tanner

  151

  libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
  Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
  For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the
  following set of individuals:
  Andreas Dilger
  Dave Martindale
  Guy Eric Schalnat
  Paul Schmidt
  Tim Wegner
  The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group
  42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the
  warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors
  and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary,
  or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library,
  even if advised of the possibility of such damage.
  Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or
  portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:
  1.
  The origin of this source code must not be misrepresented.
  2.
  Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented
  as being the original source.
  3.

  This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered
  source distribution.
  The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and
  encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format
  in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not
  required but would be appreciated.
  A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and the
  like:
  printf("%s",png_get_copyright(NULL));
  Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and
  "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
  Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a
  certification mark of the Open Source Initiative. • Page 152

  Algemene Opmerkingen

  Glenn Randers-Pehrson
  glennrp@users.sourceforge.net
  September 12, 2004
  zlib
  This projector product includes the open source software program "zlib" which applies
  the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".
  The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  List of zlib programs
  zlib-1.1.4
  License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
  copyright to the “zlib” are as follows.
  Copyright notice:
  (C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler
  This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no
  event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
  software.
  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
  commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
  following restrictions:
  1.

  2.

  The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim
  that you wrote the original software. If you use this software in a product, an
  acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is
  not required.
  Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
  misrepresented as being the original software.

  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
  Jean-loup Gailly
  Mark Adler
  jloup@gzip.org
  madler@alumni.caltech.edu
  If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal
  documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind.
  The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not
  include third-party code.

  152

  If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file
  ChangeLog history information documenting your changes.
  libmd5-rfc
  This projector product includes the open source software program "libmd5-rfc" which
  applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libmd5rfc".
  The "libmd5-rfc" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
  warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  List of libmd5-rfc programs
  libmd5-rfc
  License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
  copyright to the "libmd5-rfc" are as follows.
  Copyright (C) 1999, 2002 Aladdin Enterprises. All rights reserved.
  This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no
  event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
  software.
  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
  commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
  following restrictions:
  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim
  that you wrote the original software. If you use this software in a product, an
  acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is
  not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
  misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
  L. Peter Deutsch ghost@aladdin.com
  Independent implementation of MD5 (RFC 1321).
  This code implements the MD5 Algorithm defined in RFC 1321, whose text is available
  at
  http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt
  The code is derived from the text of the RFC, including the test suite (section A.5) but
  excluding the rest of Appendix A. It does not include any code or documentation that is
  identified in the RFC as being copyrighted. • Page 153

  Algemene Opmerkingen

  The original and principal author of md5.h is L. Peter Deutsch <ghost@aladdin.com>.
  Other authors are noted in the change history that follows (in reverse chronological
  order):
  2002-04-13 lpd Removed support for non-ANSI compilers; removed
  references to Ghostscript; clarified derivation from RFC 1321; now handles byte
  order either statically or dynamically.
  1999-11-04 lpd Edited comments slightly for automatic TOC extraction.
  1999-10-18 lpd Fixed typo in header comment (ansi2knr rather than md5);
  added conditionalization for C++ compilation from Martin Purschke
  <purschke@bnl.gov>.
  1999-05-03 lpd Original version.
  ncurses
  This projector product includes the open source software program "ncurses" which
  applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ncurses".
  The "ncurses" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
  of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  List of ncurses programs
  ncurses-5.6
  License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
  copyright to the “ncurses” are as follows.
  Copyright (c) 1998-2002,2003 Free Software Foundation, Inc.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
  software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
  without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
  publish, distribute, distribute with modifications, sublicense, and/or sell copies of the
  Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
  the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
  substantial portions of the Software.

  153

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
  EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
  OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
  NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT
  HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
  WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
  FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
  OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright holders shall not
  be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this
  Software without prior written authorization.
  mDNSResponder
  This projector product includes the open source software program "mDNSResponder"
  which applies the following license terms "Apache License Version 2.0, January 2004".
  List of "mDNSResponder"
  mDNSResponder-107.6 (only mDNSResponderPosix is used)
  License terms “Apache License Version 2.0, January 2004" are as follows.
  Apache License
  Version 2.0, January 2004
  http://www.apache.org/licenses/
  TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
  1.
  Definitions.
  "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and
  distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
  "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright
  owner that is granting the License.
  "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that
  control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the
  purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to
  cause the direction or management of such entity, whether by contract or
  otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding
  shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. • Page 154

  Algemene Opmerkingen

  2.

  "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions
  granted by this License.
  "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including
  but not limited to software source code, documentation source, and configuration
  files.
  "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or
  translation of a Source form, including but not limited to compiled object code,
  generated documentation, and conversions to other media types.
  "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form,
  made available under the License, as indicated by a copyright notice that is
  included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
  below).
  "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is
  based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions,
  annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
  original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works
  shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by
  name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
  "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version
  of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works
  thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by
  the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on
  behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
  means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the
  Licensor or its representatives, including but not limited to communication on
  electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems
  that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and
  improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked
  or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a
  Contribution."
  "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of
  whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently
  incorporated within the Work.
  Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License,
  each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive,
  no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare
  Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute
  the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

  154

  3.

  4.

  Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each
  Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, nocharge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to
  make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
  where such license applies only to those patent claims licensable by such
  Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by
  combination of their Contribution(s) with the Work to which such
  Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity
  (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a
  Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory
  patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License
  for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
  Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or
  Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in
  Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
  (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy
  of this License; and
  (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that
  You changed the files; and
  (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You
  distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the
  Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any
  part of the Derivative Works; and
  (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any
  Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the
  attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those
  notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
  of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the
  Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided
  along with the Derivative Works; or, within a display generated by the
  Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear.
  The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do
  not modify the License. You may add Your own attribution notices within
  Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the
  NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution
  notices cannot be construed as modifying the License. • Page 155

  Algemene Opmerkingen

  5.

  6.

  7.

  8.

  You may add Your own copyright statement to Your modifications and may
  provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction,
  or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a
  whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise
  complies with the conditions stated in this License.
  Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any
  Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the
  Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
  additional terms or conditions.
  Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of
  any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding
  such Contributions.
  Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names,
  trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required
  for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
  reproducing the content of the NOTICE file.
  Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing,
  Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on
  an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
  KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or
  conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for
  determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume
  any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
  Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort
  (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law
  (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any
  Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
  incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
  License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to
  damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or
  any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has
  been advised of the possibility of such damages.

  155

  9.

  Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or
  Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for,
  acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or
  rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You
  may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of
  any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each
  Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such
  Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

  END OF TERMS AND CONDITIONS
  APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
  To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice,
  with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying
  information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the
  appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or
  class name and description of purpose be included on the same "printed page" as
  the copyright notice for easier identification within third-party archives.
  Copyright [yyyy][name of copyright owner]
  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  you may not use this file except in compliance with the License.
  You may obtain a copy of the License at
  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the
  License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
  CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  See the License for the specific language governing permissions and limitations under
  the License. • Page 156

  Index

  156

  A

  Gebr. logo beveil. .........................................
  Gebruikerslogo .............................................
  Gebruikerspatroon ......................................
  Glijplaat .........................................................

  C
  A/V dempen .................................................
  Aanwijzer ......................................................
  Aanwijzervorm ............................................
  Achter/boven ................................................
  Achtergrond weerg. .....................................
  Achterkant ....................................................
  Afbeeldingen draaien ..................................
  Afstandsbediening .......................................
  Alle standaardw. ..........................................
  Audio-L/R (Audio-L/ R)-ingangspoort
  ..........................................................................
  Autom. configuratie ....................................

  41
  48
  80
  82
  82
  82
  31
  17
  95

  Computer1 (Computer1)-ingang ..............
  Computer2 (Computer2)-ingang ..............
  Configuratiemenu .......................................
  Continu afspelen ..........................................
  Contrast ........................................................

  H
  Helderheid .................................................... 77
  Help-functie ................................................. 97
  Het oppervlak van de projector reinigen
  ........................................................................ 114
  Het projectievenster reinigen ................... 114
  Het vervangen van de lamp ...................... 117
  Hoogtemodus ............................................... 82

  D
  De bedrijfstijd van de lamp resetten ....... 120
  De bedrijfstijd van de lamp terugzetten
  .......................................................................... 95
  DHCP ............................................................ 87
  Diashow ........................................................ 30
  Diavoorstelling ............................................. 33
  Dir. Inschakelen ........................................... 82
  Draadloos LAN-menu ................................ 87
  Draadloze muisfunctie ................................ 50

  13
  78

  B
  Batterijen vervangen ................................. 116
  Bediening via webbrowser .......................... 67
  Bedieningspaneel ......................................... 15
  Bedrijfstemperatuur .................................. 130
  Beeldbestanden ............................................ 32
  Beeldbestanden projecteren ....................... 32
  Bericht ........................................................... 82
  Beveiligd-met-wachtwoord-sticker ........... 53
  Beveiligingsmenu ......................................... 88
  Beveiligingssleuf ........................................... 12
  Bevestigingspunten ophangbeugel ............ 15
  Bevriezen ....................................................... 42
  Bewerking ..................................................... 82
  Breedbeeldprojectie ..................................... 43
  Bron ............................................................... 94
  Bron zoeken .................................................. 22

  14
  14
  76
  34
  77

  I
  Indicatielampje projectorlamp .................. 99
  Indicatielampjes ........................................... 99
  Informatie-menu ......................................... 94
  Ingangssignaal .............................................. 94
  Inschakelbeveiliging .................................... 52
  Instelling adres 1 .......................................... 91
  Instelling adres 2 .......................................... 91
  Instelling adres 3 .......................................... 91
  IP-adres ................................................... 87, 91

  E
  Easy Interactive Pen .................................... 19
  ECO ............................................................... 80
  E-mailmelding ....................................... 69, 91
  E-mail-menu ................................................ 91
  ESC/VP21 ................................................... 127
  Externe receiver ..................................... 11, 12
  E-Zoom ......................................................... 49

  F
  Foto ................................................................ 40

  G
  Gateway-adres ........................................ 87, 90

  52
  71
  73
  14

  J
  jpg .................................................................. 29

  K
  Keystone ........................................................ 79
  Kleuraanpassing ........................................... 77
  Kleurmodus ............................................ 40, 77 • Page 157

  Index

  157

  Kleurverzadiging .......................................... 77
  Knop Bron zoeken ....................................... 15
  kruis ............................................................... 49

  Poortnummer ............................................... 91
  Positie ............................................................ 78
  Presentatie .............................................. 29, 40
  Problemen Oplossen ................................... 99
  Procedure voor het vervangen van de
  luchtfilter .................................................... 120
  Progressief .................................................... 79
  Projectie ........................................................ 82
  Projectieafstand ......................................... 123
  Projectievenster ............................................ 12
  Projectornaam .............................................. 86

  L
  Lampdeksel ................................................... 11
  Lampuren ..................................................... 94
  Luchtafvoerventiel ....................................... 11

  M
  Menu Basis ...................................................
  Menu Beeld ...................................................
  Menu Instellingen ........................................
  Menu Signaal ................................................
  Mic-ingangspoort ........................................
  Muisaanwijzer ..............................................

  86
  77
  79
  78
  14
  50

  N

  O
  Ondersteunde resoluties ........................... 125
  Opslagtemperatuur ................................... 130
  Opstartscherm .............................................. 82
  Optionele accessoires ................................ 122
  Overige-menu .............................................. 92
  Oververhitting ............................................ 100

  P
  PJLink .......................................................... 129

  T
  Taal ................................................................ 83
  Technische gegevens ................................. 130
  Temperatuurindicatielampje ..................... 99
  Theater .......................................................... 40
  Tint ................................................................ 77
  Toetsvergrendeling ................................ 54, 80
  Tracking ........................................................ 78
  Trap IP-adres ............................................... 92

  R
  Reinigen van de luchtfilter en de
  luchttoevoerventilator ............................... 114
  Resetten-menu ............................................. 95
  Resolutie ............................................... 94, 125

  U
  Uitgebreid-menu ......................................... 82
  USB-apparaten aansluiten .......................... 35

  V

  S
  Namen van onderdelen en functies .......... 11
  Netwerkbeveiliging ...................................... 53
  Netwerk-menu ............................................. 84

  Sync. (Synchronisatie) ................................ 78
  Sync. info ...................................................... 94

  Schermgrootte ............................................ 123
  Scherpte ......................................................... 77
  Schoolbord .................................................... 40
  Sluimerstand ................................................. 82
  SMTP-server ................................................. 91
  SNMP ...................................................... 70, 92
  Softwarematig toetsenbord ........................ 85
  Sport .............................................................. 40
  sRGB .............................................................. 40
  SSID ............................................................... 87
  Stand-by modus ........................................... 83
  Stroomverbruik ............................................ 80
  Subnetmasker ......................................... 87, 90
  S-Video (S-Video)-ingangspoort .............. 13

  Vast netwerk-menu ..................................... 90
  Verbruiksmateriaal .................................... 122
  Vernieuwingssnelh. ..................................... 94
  Vervangingsperiode luchtfilter ................ 120
  Vervangingsperiode projectorlamp ........ 117
  Video (Video)-ingangspoort ...................... 13
  Videosignaal ........................................... 79, 94
  Voedingsindicatielampje ............................ 99
  Voedingsingang ........................................... 13
  Voll. vergrend. .............................................. 54
  Volume .......................................................... 80
  Volume microfooningang .......................... 80
  Voor/boven .................................................. 82
  Voorkant ....................................................... 82 • Page 158

  Index

  158

  W
  Wachtwoordbeveiliging ..............................
  Webbrowser .................................................
  Webcontrole .................................................
  Weergave-instellingen ................................
  Weergavevolgorde .......................................
  Weergeven ....................................................
  Wisseltijd ......................................................

  52
  66
  66
  34
  34
  82
  34


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Epson eb 450w wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Epson eb 450w in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 6,07 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Epson eb 450w

Epson eb 450w Bedienungsanleitung - Englisch - 153 seiten

Epson eb 450w Installationsanweisung - Englisch - 21 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info