Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
Instructieboekje
Geluidsinstallatie
100% Ford. 100% feest.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Instructieboekje
  Geluidsinstallatie
  100% Ford. 100% feest. • Page 2

  De informatie in deze publicatie was correct ten tijde van het ter perse gaan. In het belang
  van de technische ontwikkeling behouden wij ons het recht voor, specificaties, ontwerpen
  of onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen te wijzigen. Deze
  publicatie, of een deel daarvan, mag niet worden gereproduceerd of vertaald zonder onze
  toestemming. Fouten of omissies uitgesloten.
  © Ford Motor Company 2006
  Alle rechten voorbehouden.
  Bestelcode: 6S5J-19C104-CA (CG3508nl) 01/2006 20060209125749 • Page 3

  Inhoudsopgave
  Bediening van de
  audio-installatie.............................18
  Golfband toets.................................18
  Volumeknop.....................................18
  Autostore toets................................19
  Toets stereo-indicator....................19
  Toets verkeersinformatie (TA)......20
  Station afstemtoetsen....................21
  Volumeregeling...............................23

  Inleiding audioinstallatie...................3
  Belangrijke audio-informatie............3
  Radio-ontvangst................................4

  Overzicht audioinstallatie...................6
  Beveiliging van uw
  audio-installatie.........8

  Menu's audioinstallatie.................24

  Afneembaar frontpaneel..................8
  Beveiligingscode...............................8
  Beveiligingscode vergeten..............8
  Beveiligingscode invoeren...............8
  Onjuiste beveiligingscode................9
  Voertuigidentificatie (VID)...............10

  Automatische volumeregeling
  (AVC).............................................24
  Reductie geluidsvervorming
  (CLIP).............................................24
  Digitale signaalverwerking
  (DSP).............................................24
  Bediening vanaf achterbank
  (RICP)............................................25
  Voorkeuzestations scannen.........25
  Alternatieve frequenties.................25
  Muziek/ spraak................................27
  Radiodatasysteem (RDS)..............27
  Enhanced other network
  (RDS-EON)....................................27
  Nieuwsberichten.............................27
  Voorkeur programmatype
  (PTY)..............................................28

  Audiodisplays met tijden datumaanduiding......................11
  Tijd en datum van de
  audio-installatie instellen..............11

  Werking van de audioinstallatie..................14
  Aan/uit toets.....................................14
  Volumeregeling................................14
  Bass/treble (lage/hoge tonen)
  regeling..........................................14
  Balance/fade (balans links/rechts,
  voor/achter) regeling...................14
  Phone mute (telefoon)
  regeling..........................................15
  Bediening van de
  audio-installatie.............................15
  Voorkeuzetoetsen...........................17

  Cassettespeler...........31
  Cassette afspelen...........................31
  Versneld vooruitspoelen.................31
  Versneld achteruitspoelen............32
  Auto reverse (automatisch
  omkeren)......................................32
  Afspelen beëindigen.......................33

  1 • Page 4

  Inhoudsopgave
  Pauzetoets cassettespeler...........33
  Spoor selecteren
  cassetteband...............................33
  Automatische muziekzoekfunctie
  (AMS).............................................33
  Cassette uitwerpen .......................34

  Een uur modus................................56
  Hoofdtelefoons...............................56
  Aansluitingen hoofdtelefoon.........56
  Display achterpassagiers...............57

  Onderhoud audioinstallatie.................58

  CD-speler...................35

  Audio-installatie...............................58

  CD's aanbrengen............................35
  CD's in CD-wisselaar
  aanbrengen..................................36
  Nummer selecteren........................37
  CD afspelen.....................................37
  CD selecteren.................................38
  Versneld vooruit/achteruit.............39
  Shuffle/random (door
  elkaar/willekeurig)........................40
  CD-nummers comprimeren..........41
  CD-nummers scannen...................41
  CD's uitwerpen...............................42
  CD's uit CD-wisselaar verwijderen
  ........................................................43
  MP3-bestand afspelen..................44
  MP3 weergave-opties...................48
  CD-nummers herhalen..................50
  Afspelen CD beëindigen.................51
  Meerdere CD's uitwerpen.............51

  Storingen verhelpen
  audio-installatie.......59

  Ingangsaansluiting (AUX
  IN)............................52
  Bedieningstoetsen voor
  achterpassagiers....53
  Bedieningstoetsen achterin .........53
  Toetsen op bedieningspaneel......53
  Bedieningsmodus...........................55

  2 • Page 5

  Inleiding audio-installatie
  Met uitzondering van het type
  6000MP3 zijn alle typen met
  CD-speler alleen bedoeld voor het
  weergeven van commercieel
  beschreven 12 cm audio-CD’s.
  Het Sony CD toestel (maar niet
  de 6CD) kan 8 cm CD's
  afspelen wanneer een door Sony
  goedgekeurde adapter is
  aangebracht (CSA-8).
  CD’s met een onregelmatige
  vorm en CD’s met
  krasbescherming of zelfklevende
  etiketten mogen niet worden
  gebruikt.
  Uw audio-installatie kan worden
  beschadigd wanneer
  voorwerpen als creditcards of
  munten door de opening van de
  CD-speler naar binnen worden
  geduwd.
  Raadpleeg uw dealer voor meer
  informatie.

  BELANGRIJKE AUDIOINFORMATIE
  WAARSCHUWINGEN
  De wetgeving met betrekking
  tot copyright verschilt per land.
  Controleer de wetgeving in uw land
  indien u opnames wilt maken van
  bronmateriaal waar copyright op rust.
  Door technische verschillen
  kunnen opneembare CD’s
  (CD-R's) en opnieuw beschrijfbare
  CD’s (CD-RW's) mogelijk niet correct
  functioneren.
  Deze radiotoestellen met
  CD-speler spelen compact
  disks af die voldoen aan de
  standaard audiospecificaties van het
  International Red Book. De CD’s met
  een kopieerbeveiliging van sommige
  fabrikanten voldoen niet aan deze
  standaard en de weergave hiervan
  kan niet worden gegarandeerd.
  CD's met twee formats, dual
  sided discs (DVD Plus, CD-DVD
  format), die tegenwoordig door de
  muziekindustrie worden gebruikt, zijn
  dikker dan normale CD's en daardoor
  kan de weergave ervan bij Ford en
  Sony CD audio-installaties niet
  worden gegarandeerd. Deze CD's
  kunnen in de CD-speler klem komen
  te zitten.
  Garantieclaims, waarbij dit type
  CD in een audio-installatie wordt
  aangetroffen die voor reparatie wordt
  aangeboden, worden niet
  geaccepteerd.

  Sony CD/6CD

  E66256

  Dit etiket bevindt zich aan de
  bovenzijde van het chassis van de
  Sony CD/6CD-speler.

  E66257

  3 • Page 6

  Inleiding audio-installatie
  CD etiketten

  Dit etiket bevindt zich op het
  inwendige chassis van de Sony
  CD/6CD-speler.

  Audio CD

  Deze toestellen zijn ontworpen voor
  het afspelen van CD’s die voldoen
  aan de Compact Disc (CD)
  standaard.
  Onlangs hebben enkele
  platenmaatschappijen muziek CD’s
  op de markt gebracht die zijn
  voorzien van een beveiliging tegen
  kopiëren.

  E66254

  Bedenk dat onder deze CD’s er CD’s
  zijn die niet voldoen aan de CD
  standaard en niet in deze CD-speler
  kunnen worden afgespeeld.


  MP3

  U kunt geen CD-R’s/CD-RW’s
  afspelen die niet zijn afgesloten.
  (Dit proces is voor een
  opgenomen CD-R/CD-RW
  noodzakelijk om in de audio
  CD-speler te kunnen worden
  afgespeeld.)

  E66255

  RADIO-ONTVANGST

  Met de Sony CD-speler kunt u
  MP3 bestanden, die op
  CD-ROM's, CD-R's, en CD-RW's
  zijn opgenomen, worden
  afgespeeld.
  Een CD-R/CD-RW waaraan een
  nummer kan worden
  toegevoegd, kan worden
  afgespeeld.

  Advanced digital filter
  adjustment (ADFA)
  (geavanceerd digitaal filter
  instellen)
  Sony CD/6CD
  N.B.: Raadpleeg u dealer voordat u
  het filter uitschakelt.

  4 • Page 7

  Inleiding audio-installatie
  Onder bepaalde uitzonderlijke
  omstandigheden, kan de
  radio-ontvangst worden verstoord
  door bijzonder krachtige signalen.
  Met deze functie kunt u het digitale
  filter uitschakelen om dit probleem te
  verhelpen.

  5 • Page 8

  Overzicht audio-installatie
  2050

  6000 CD serie (met
  volumetuimelschakelaar)

  4050 en 5000

  E66130

  5500

  E66138

  6000 CD (met centraal
  geplaatste aan/uit- en
  volumeknop)

  E66125

  6000 CD serie

  E66127
  E66131

  5000C

  6500

  E66133

  E66129

  6 • Page 9

  Overzicht audio-installatie
  6006E

  E66134

  Sony CD

  E66135

  Sony 6CD

  E66137

  7 • Page 10

  Beveiliging van uw audio-installatie
  AFNEEMBAAR
  FRONTPANEEL

  BEVEILIGINGSCODE
  VERGETEN

  N.B.: Raak bij verwijderd paneel de
  contacten aan de achterzijde van het
  paneel niet aan en gebruik bij het
  aanbrengen van het paneel niet
  teveel kracht.

  Wanneer u de Keycode verliest,
  neem dan contact op met uw dealer
  en geef hem de gegevens van uw
  audio-installatie en een
  legitimatiebewijs. Uw dealer zal
  vervolgens de juiste code
  achterhalen bij Ford Motor Company.

  Schuif, indien van toepassing, de
  ontgrendeltoets naar links (druk
  bij type 6006E de ontgrendeltoets
  in) en verwijder het paneel.
  Het paneel kan weer worden
  aangebracht door eerst de
  rechterzijde op zijn plaats te
  brengen en vervolgens de
  linkerzijde vast te drukken.

  BEVEILIGINGSCODE
  INVOEREN
  Wanneer bij het aanzetten van de
  audio-installatie ‘CODE - - - -’ of
  ‘CODE 0000‘ langer dan 5 seconden
  op het display verschijnt, moet u de
  Keycode invoeren.

  BEVEILIGINGSCODE

  Alle toestellen behalve de
  2050

  De meeste Ford audio-installaties
  hebben een unieke Keycode die
  moet worden ingevoerd voordat het
  systeem kan worden ingeschakeld.
  Deze code wordt gewoonlijk tijdens
  de afleveringsinspectie door de Ford
  dealer ingevoerd.

  1. Druk toets 1 een aantal malen in
  tot het eerste cijfer van de
  Keycode op het display verschijnt.
  2. Druk toetsen 2, 3 en 4 op
  dezelfde wijze in voor de overige
  cijfers van de Keycode.
  3. Zorg dat de complete Keycode
  correct op het display staat en
  druk vervolgens op toets 5 om de
  Keycode te bevestigen.

  Wanneer de accu werd
  losgekoppeld of de radio uit de auto
  werd verwijderd, moet eerst de
  Keycode worden ingevoerd voordat
  de audio-installatie weer kan worden
  ingeschakeld.

  8 • Page 11

  Beveiliging van uw audio-installatie
  2050  1. Druk op toets 1, gebruik de
  richtingstoetsen naar links of
  rechts tot het eerste cijfer van uw
  Keycode op het display wordt
  weergegeven.
  2. Herhaal stap 1 voor de overige
  drie cijfers.
  3. Zorg dat de complete Keycode
  correct op het display staat en
  voordat u op toets 1 drukt om de
  code te bevestigen.

  Indien de juiste code is ingevoerd,
  geeft de radio een geluidssignaal en
  werkt hij normaal.

  ONJUISTE
  BEVEILIGINGSCODE

  Wanneer op het display het
  woord ‘CODE’ verschijnt kan
  onmiddellijk een nieuwe poging
  worden ondernomen.
  Wanneer ‘WAIT 30’ op het display
  verschijnt, wordt de installatie 30
  minuten geblokkeerd. Wacht dan
  tot het klokje nul aangeeft.
  Wanneer ‘CODE’ wordt
  weergegeven, voert u de
  Keycode opnieuw in.
  Na tien onjuiste pogingen wordt
  de installatie permanent
  uitgeschakeld en verschijnt ‘LOCK
  10’ of ‘LOCKED’ op het display.
  Neem voor hulp contact op met
  uw Ford dealer.

  2050
  Indien een onjuiste code is ingevoerd,
  geeft de radio een geluidssignaal en
  verschijnt "WAIT" op het display. Dit
  duidt erop dat een wachtperiode is
  ingegaan.

  Alle toestellen behalve de
  2050
  U kunt maximaal TIEN pogingen doen
  om de juiste Keycode in te voeren
  met verschillende gevolgen wanneer
  het de verkeerde is.

  N.B.: Schakel de radio niet uit
  wanneer "WAIT" op het display staat.
  Wanneer de radio wordt
  uitgeschakeld, begint de
  wachtperiode weer opnieuw.

  Op het display verschijnt het aantal
  pogingen dat is gedaan.

  9  U moet wachten tot het display
  verandert in "CODE". Dit betekent
  dat de wachtperiode voorbij is en
  de juiste code kan worden
  ingevoerd.  Telkens wanneer een onjuiste
  code is ingevoerd, verdubbelt de
  wachtperiode. (1 minuut, 2
  minuten, 4 minuten, enz.) • Page 12

  Beveiliging van uw audio-installatie
  5. Druk op de links/rechts
  pijltjes-toetsen om over het
  display te bewegen en gebruik de
  volumeknop of de op/neer
  pijltjes-toetsen op de Sony
  CD/6CD, om de afzonderlijke
  tekens te selecteren of te
  vervangen. In totaal kunnen 16
  tekens worden opgeslagen.
  6. Druk, wanneer alle tekens zijn
  geselecteerd, op MENU om het
  nummer op te slaan. Het systeem
  keert vervolgens automatisch
  terug naar de normale werking.

  VOERTUIGIDENTIFICATIE
  (VID)
  N.B.: Raadpleeg voor de plaats waar
  dit nummer bij uw auto is
  aangebracht het instructieboekje van
  uw auto.

  Alle toestellen behalve de
  2050
  1. Druk de MENU in het houd deze
  ingedrukt, druk deze vervolgens
  meerdere keren in om een VID
  display te selecteren. Druk bij
  Sony toestellen op de MENU
  toets en houd deze ingedrukt.
  2. Het huidige voertuig
  identificatienummer wordt
  weergegeven of, wanneer nog
  een nummer moet worden
  ingevoerd, verschijnt ‘NO VID’,
  ‘VID 00000’ of ‘CODE ----’.
  3. Voer uw Keycode in.
  4. De audio-installatie schakelt zelf
  het geluid uit en op het display
  verschijnt het eerder ingevoerde
  voertuig identificatienummer, een
  knipperende cursor of een aantal
  nullen.

  Bij bepaalde typen verschijnt het
  nummer op het display wanneer de
  stroomtoevoer weer wordt hersteld.
  Herhaal stap 1 en 2 en druk
  vervolgens op de MENU toets om
  het voertuig identificatienummer (VIN)
  te controleren.

  10 • Page 13

  Audiodisplays met tijd- en
  datumaanduiding
  N.B.: Als ‘CLK-AUTO’ of ‘RDS TIME
  ON’ is geselecteerd, wordt de klok
  automatisch via de RDS functie
  gelijkgezet wanneer een RDS signaal
  beschikbaar is. In dit geval kunt u
  geen tijddisplay vinden om de klok
  handmatig gelijk te zetten.

  TIJD EN DATUM VAN DE
  AUDIO-INSTALLATIE
  INSTELLEN
  Alle toestellen, behalve de 2050, de
  5000C, de 6000CD met centraal
  geplaatste aan/uit- en volumeknop,
  en de Sony CD/6CD, hebben een
  voorziening die RDS data ontvangt
  voor het weergeven van de actuele
  tijd en datum. Bij het inschakelen
  kunnen een aantal balken worden
  weergegeven tot het signaal wordt
  ontvangen.

  Wanneer u, nadat ‘RDS TIME’ op ‘ON’
  is gezet, dat de klok niet goed op tijd
  wordt gezet, dan ondersteunt het
  radiostation waarop is afgestemd niet
  het RDS tijdsignaal.
  Stem in een dergelijk geval af op een
  ander radiostation dat een tijdsignaal
  uitzendt of zet de klok handmatig
  gelijk.

  In alle gevallen is de tijd dat via het
  radiosignaal wordt ontvangen
  nauwkeurig en bij de meeste typen
  kan deze niet worden gewijzigd. Bij
  sommige typen kan de tijd echter wel
  handmatig worden ingesteld.

  N.B.: Wanneer een van deze
  functies niet beschikbaar is in uw
  radiotoestel, dan worden de
  betreffende menu-opties niet op het
  display weergegeven.

  Bij bepaalde typen zijn, indien
  mogelijk, de volgende instellingen
  mogelijk:


  2050
  De klok bevindt zich op het
  instrumentenpaneel, raadpleeg het
  instructieboekje voor meer informatie
  over de klok.

  Houd de MENU toets ongeveer
  twee seconden ingedrukt tot het
  display verandert.
  Druk meerdere keren op de
  MENU toets tot een ‘CLK-MAN’
  of ‘RDS TIME OFF’ display
  verschijnt.
  Druk op SEEK toetsen om
  ‘CLK-AUTO’ of ‘RDS TIME ON’ te
  selecteren.

  5000C en 6000CD met
  centraal geplaatste aan/uiten volumeknop
  Datum en tijd veranderen


  Druk op de CLOCK toets om de
  datum en tijd weer te geven.

  N.B.: Wanneer u binnen 30
  seconden geen andere toets of de
  CLOCK toets indrukt, keert het
  display terug naar de vorige instelling.

  11 • Page 14

  Audiodisplays met tijd- en
  datumaanduiding


  Sony CD/6CD

  Selecteer met de SEEK toetsen
  de datum of de tijd die u wenst te
  veranderen. Het geselecteerde
  getal knippert op het display.
  Draai de volumeknop om de
  geselecteerde datum of tijd te
  veranderen.
  Selecteer met de SEEK toetsen
  een extra datum of tijd die u
  wenst te veranderen.
  Draai de volumeknop om de
  geselecteerde datum of tijd te
  veranderen.
  Druk op de CLOCK toets om de
  instelmodus te verlaten en de
  nieuwe datum en tijd op te slaan.

  Datum veranderen


  N.B.: Wanneer u de CLOCK toets
  niet binnen 30 seconden na het
  veranderen van de datum of tijd
  indrukt, verlaat het display de
  instelmodus en worden de nieuwe
  waarden automatisch opgeslagen.  Tijd veranderen


  Tip: Houd de CLOCK toets langer
  dan twee seconden ingedrukt om
  automatisch de zomer- of wintertijd
  in te stellen.  12/24 uurs modus

  Druk op de MENU toets en druk
  op de op/neer pijltjestoetsen tot
  een display met de datum
  verschijnt.
  Druk op de links/rechts
  pijltjestoetsen om de dagen te
  selecteren die op het display
  knipperen.
  Gebruik de op/neer pijltjestoetsen
  om een verandering door te
  voeren en druk vervolgens op de
  links/rechts pijltjestoetsen om de
  maand/ het jaar te selecteren en
  te veranderen.
  Druk op de MENU toets om de
  datum te bevestigen.

  Druk meerdere keren op de
  MENU toets tot een 12/24 uur
  display verschijnt.
  Druk op de SEEK toets om het
  gewenste instelling te selecteren.
  Druk opnieuw op de MENU toets
  om uw keuze te bevestigen.

  12

  Druk op de MENU toets en druk
  op de op/neer pijltjestoetsen tot
  een display met een klok
  verschijnt.
  Druk op de links/rechts
  pijltjestoetsen om de uren te
  selecteren die op het display
  knipperen.
  Druk op de op/neer pijltjestoetsen
  om een wijziging door te voeren,
  druk vervolgens op de links/rechts
  pijltjestoetsen om de minuten te
  selecteren en in te stellen.
  Druk op de MENU toets om de
  tijd te bevestigen. • Page 15

  Audiodisplays met tijd- en
  datumaanduiding
  12/24 uurs modus


  Druk op de MENU toets en
  gebruik de op/neer pijltjestoetsen
  tot een 12/24 uur display
  verschijnt.
  Druk op de links/rechts
  pijltjestoetsen om het gewenste
  instelling te selecteren.
  Druk op de MENU toets om uw
  keuze te bevestigen.

  13 • Page 16

  Werking van de audio-installatie


  AAN/UIT TOETS


  Druk op de on/off toets om het
  toestel in of uit te schakelen.
  Hierdoor kan het toestel nog een
  uur nadat het contact is afgezet
  worden gebruikt. Na een uur
  schakelt het radiotoestel
  automatisch uit.

  2050
  N.B.: Wanneer het toetstel wordt
  ingeschakeld, knippert CODE kort op
  het display. Dit is een normale
  systeemfunctie, de beveiligingscode
  hoeft niet te worden ingevoerd.

  Wanneer de instelling op één
  toets wordt aangegeven, druk
  dan eenmaal op deze toets voor
  de basregeling en tweemaal voor
  de trebleregeling.
  Druk bij toestellen met twee
  afzonderlijke toetsen eenmaal op
  de gewenste toets.
  Gebruik de volumeknop of bij de
  Sony CD/6CD de op/neer
  pijltjestoetsen om de gewenste
  instelling te maken.

  Het display geeft de gekozen
  instelling weer.

  Standaard audioinstellingen

  VOLUMEREGELING

  Druk bij 5500/6500 toestellen op de
  BASS/TREB toets en houd deze
  ingedrukt tot het standaard
  audiodisplay verschijnt. Door deze
  functie te activeren worden alle
  audio-instellingen teruggesteld naar
  de originele fabrieksinstellingen.

  Gebruik deze toets voor het
  verhogen of verlagen van het volume
  van de actuele audiobron. Wanneer
  u het volume instelt, geeft het display
  het gekozen volume weer.
  Bij bepaalde toestellen wordt de
  volumetoets ook in combinatie met
  bepaalde menufuncties gebruikt om
  andere instellingen te kiezen.

  BALANCE/FADE (BALANS
  LINKS/RECHTS,
  VOOR/ACHTER)
  REGELING

  BASS/TREBLE
  (LAGE/HOGE TONEN)
  REGELING

  Bij alle toestellen, behalve de 2050,
  wordt de BALANCE toets gebruikt
  om de geluidsverdeling tussen de
  linker en rechter luidsprekers te
  regelen. Bij de 2050 Zie Volumeknop
  (bladzijde 18).

  Alle toestellen, met uitzondering van
  type 2050, hebben toetsen voor het
  instellen van de hoge en lage tonen
  vanaf willekeurige audiobronnen. Bij
  de 2050 Zie Volumeknop (bladzijde
  18).

  14 • Page 17

  Werking van de audio-installatie
  Bij alle toestellen, behalve de 2050,
  wordt de FADE toets gebruikt om de
  geluidsverdeling vanaf de voorzijde
  naar de achterzijde van de auto te
  regelen wanneer de auto is uitgerust
  met luidsprekers achterin. Wanneer
  de 6006E is gemonteerd in een auto
  zonder luidsprekers achterin,
  verschijnt, ‘No Rear’ op het display
  als op de FADE toets wordt gedrukt.  PHONE MUTE
  (TELEFOON) REGELING
  Wanneer de instelling op een
  enkele toets wordt aangegeven,
  druk dan eenmaal op deze toets
  voor de fade-regeling of
  tweemaal voor de balansregeling.
  Druk bij toestellen met twee
  afzonderlijke toetsen eenmaal op
  de gewenste toets.
  Gebruik de volumetoets om de
  gewenste instelling te maken.
  Of gebruik bij de Sony CD/6CD de
  op/neer pijltjestoetsen voor
  faderegeling, en op de
  links/rechts pijltjestoetsen voor
  een balansregeling.

  Druk, indien van toepassing, op
  de PHONE toets om de
  radioweergave uit te schakelen
  (mute).
  Druk weer op de PHONE toets
  om de radioweergave in te
  schakelen.

  BEDIENING VAN DE
  AUDIO-INSTALLATIE
  Gebruik, indien van toepassing, de
  MENU toets voor functies die niet
  direct met behulp van een van de
  toetsen kunnen worden
  geselecteerd. Druk de MENU toets
  in voor functies op het 'eerste niveau'
  of druk de MENU toets in het houd
  deze ingedrukt voor functies op het
  'tweede niveau'.
  Functies die niet beschikbaar zijn
  verschijnen niet op het display.

  Het display geeft de gekozen
  instelling weer.

  15 • Page 18

  Werking van de audio-installatie
  Sony CD/6CD
  Menufuncties - Functies op het eerste niveau

  Functies op het
  tweede niveau
  Tijdens
  Tijdens het Tijdens het
  Tijdens
  Tijdens alle funcradioafspelen van afspelen van gebruik van
  ties
  ontvangst
  een
  een CD
  de CDcassette
  wisselaar

  RSE*
  Klok
  Datum
  12/24 uur
  AVC
  Lokale of
  algemene
  verkeersberichten
  AF

  RSE*
  Klok
  Datum
  12/24 uur
  Scroll
  AVC

  RSE*
  Klok
  Datum
  12/24 uur
  AVC
  Herhalen

  VID
  CLIP AAN/UIT
  Aux AAN/UIT
  Nieuws AAN/UIT
  Bluetooth aan/uit
  ADFA AAN/UIT

  Herhalen
  Comp
  Comp
  Shuffle
  Shuffle
  N.B.: De volgorde waarin de functies verschijnen is afhankelijk van het type
  audio-installatie en auto.
  * Alleen indien van toepassing.

  16 • Page 19

  Werking van de audio-installatie
  5000C/6000CD
  Menufuncties - Functies op het eerste niveau

  Functies op het
  tweede niveau
  Tijdens
  Tijdens het Tijdens het
  Tijdens
  Tijdens alle funcradioafspelen van afspelen van gebruik van
  ties
  ontvangst
  een
  een CD
  de CDcassette
  wisselaar

  Handmatig
  afstemmen
  Scanfunctie
  Klok
  Datum
  12/24 uur
  AVC

  Track
  nummer
  Klok
  Datum
  12/24 uur
  AVC

  Scannen

  Scannen

  Lokale of algemene
  verkeersberichten
  AF
  VID
  CLIP
  Nieuws
  Bluetooth aan/uit

  Shuffle
  Shuffle
  Herhalen
  Herhalen
  Comp
  Comp
  Klok
  Klok
  Datum
  Datum
  12/24 uur
  12/24 uur
  AVC
  AVC
  N.B.: De volgorde waarin de functies verschijnen is afhankelijk van het type
  audio-installatie en auto.
  * Alleen indien van toepassing.  VOORKEUZETOETSEN  Met deze voorziening kunt u uw
  favoriete radiostations opslaan, zodat
  u later hierop direct kunt afstemmen
  door de juiste golfband te selecteren
  en de betreffende voorkeuzetoets in
  te drukken.

  Selecteer een golfband.
  Stem af op het gewenste
  radiostation.
  Houd een van de
  voorkeuzetoetsen ingedrukt. De
  geluidsweergave wordt
  onderbroken. Wanneer de
  geluidsweergave wordt hervat of
  bij bepaalde toestellen een
  geluidssignaal klinkt, is het
  radiostation opgeslagen.

  Dit kan op elke golfband en voor
  iedere voorkeuzetoets worden
  herhaald.

  17 • Page 20

  Werking van de audio-installatie
  N.B.: Wanneer u naar een ander
  deel van het land rijdt, wordt de
  informatie van FM radiostations die
  op een andere frequentie uitzenden
  en onder een voorkeuzetoets zijn
  opgeslagen, automatisch
  geactualiseerd met de correcte
  frequentie voor dat gebied.

  VOLUMEKNOP
  Alleen 2050
  N.B.: De sound toets kan worden
  herkend aan de twee muzieknoten.

  Muziekstijl


  BEDIENING VAN DE
  AUDIO-INSTALLATIE
  Wanneer deze toets zich op uw
  toestel bevindt, verenigt deze alle
  opties voor de geluidsinstellingen
  (bass, treble, balance en fade).
  Druk enkele keren op de AUDIO
  toets om het gewenste item te
  selecteren.
  Gebruik de volumetoets om de
  gewenste instelling te maken. Het
  display geeft de gekozen instelling
  weer.

  Druk eenmaal op de sound toets
  om muziekstijlen in te stellen,
  gebruik de op/neer toetsen om
  door de instellingen van het
  volume te scrollen.
  Instelling

  Muziekstijl

  FLAT
  JAZZ
  VOCAL
  POP
  CLASSIC
  ROCK

  Original.
  Jazz music.
  Speech.
  Pop music.
  Classical music.
  Rock music.

  Bass/treble/balance en
  loudness

  GOLFBAND TOETS  Met deze toets kunt u kiezen tussen
  de LW (lange golf), de MW
  (middengolf), de AM band (indien
  beschikbaar) en de FM-band.  Wanneer u enkele malen op de toets
  drukt tijdens radio-ontvangst, dan
  kunt u kiezen uit de beschikbare
  golfbanden. Het display geeft de
  keuze weer.
  Bij sommige toestellen kan de toets
  ook worden gebruikt om na het
  luisteren naar een cassette of CD
  terug te keren naar radio-ontvangst.

  18

  Druk tweemaal op de SOUND
  toets om de instelling van bass
  (lage tonen) met behulp van de
  volume op/neer toetsen te
  veranderen.
  Druk driemaal op de SOUND toets
  om de instelling van treble (hoge
  tonen) met behulp van de volume
  op/neer toetsen te veranderen. • Page 21

  Werking van de audio-installatie
  Druk viermaal op de SOUND toets
  om de instelling van de balans
  met behulp van de volume
  op/neer toetsen te veranderen.
  Druk vijfmaal op de SOUND toets
  om de instelling van loudness
  (versterking lage tonen bij laag
  volume) met behulp van de
  volume op/neer toetsen te
  veranderen.

  Telkens wanneer AutoStore wordt
  geactiveerd, slaat het toestel
  stationsfrequenties van de laatst
  geselecteerde golfband op en
  vervangt de eerder opgeslagen
  stations.
  N.B.: De AutoStore-band kan, net
  als bij de andere golfbanden, ook
  worden gebruikt om radiostations
  handmatig op te slaan.

  Na vijf seconden wordt op het display
  de laatst ingestelde modus
  weergegeven.

  TOETS STEREOINDICATOR

  AUTOSTORE TOETS

  Alle toestellen behalve de
  2050

  AutoStore, indien beschikbaar, kan
  worden gebruikt om maximaal zes
  radiostations met de krachtigste
  signalen, hetzij op de FM band of op
  de lange golf, middengolf, AM en FM
  band op te slaan.


  Deze aanduiding, indien van
  toepassing, licht op zodra er een
  stereosignaal wordt ontvangen op
  de FM-band. Bij sommige toestellen
  wordt dit aangeduid met ‘ST’; bij
  andere met het gestandaardiseerde
  stereosymbool.

  Druk op de golfbandtoets en
  houd deze ingedrukt. Druk bij de
  2050 kort op de AST toets.
  De geluidsweergave wordt
  onderbroken en bij sommige
  toestellen klinkt een geluidssignaal
  en een ‘AST’ of ‘AUTOSTORE’
  display verschijnt terwijl het
  toetstel de frequenties afzoekt.
  Wanneer het zoeken is voltooid,
  wordt het geluid weer
  ingeschakeld en de sterkste
  signalen worden onder de
  voorkeuzetoetsen van AutoStore
  opgeslagen.

  Wanneer het signaal zwak of slecht
  is, kan de aanduiding flikkeren of
  volledig verdwijnen als het
  stereosignaal geheel verloren gaat.

  2050
  De 2050 selecteert de stereo of
  mono modus automatisch afhankelijk
  van de sterkte van het signaal.

  19 • Page 22

  Werking van de audio-installatie
  Wanneer het signaal met
  verkeersinformatie zwakker wordt
  knippert ‘TP’ of ‘TP LOST’ op het
  display en sommige toestellen geven
  een geluidssignaal. Druk op de SEEK
  toets of op de links/rechts
  pijltjestoetsen om een ander
  radiostation te zoeken. Sommige
  toestellen kiezen automatisch een
  ander radiostation met
  verkeersinformatie.

  TOETS
  VERKEERSINFORMATIE
  (TA)
  Veel radiostations die op de FM band
  uitzenden hebben een TP code die
  aanduidt dat zij verkeersinformatie
  uitzenden.

  Verkeersberichten
  inschakelen

  Wanneer met behulp van de
  voorkeuzetoetsen een station wordt
  gekozen dat geen verkeersinformatie
  uitzendt, dan blijft het radiotoestel op
  dit station afgestemd, tenzij:

  Voordat u verkeersberichten kunt
  ontvangen, moet u op de TA toets
  drukken. ‘TA’ verschijnt op het display
  om aan te duiden dat de functie is
  ingeschakeld.  N.B.: Druk bij de 2050 de toets kort
  in om de TA functie in te schakelen.


  Wanneer u al op een radiostation had
  afgestemd dat verkeersinformatie
  uitzendt, verschijnt ook 'TA' of 'TP'
  op het display. In andere gevallen
  zoekt het toestel naar een
  programma met verkeersinformatie
  en wordt 'TA SRCH' of 'TP SEEK'
  weergegeven. Wanneer een dergelijk
  station niet wordt gevonden, wordt
  ‘Not Found’ of 'NO TA' op het display
  weergegeven.

  TA wordt uitgeschakeld en
  vervolgens weer wordt
  ingeschakeld.
  Bij sommige toestellen wordt de
  volumeknop vier minuten op nul
  gezet, waarna het toestel op een
  ander radiostation, dat
  verkeersinformatie uitzendt,
  afstemt.

  Lokale of algemene
  verkeersinformatie
  Omdat in sommige gebieden het
  aantal RDS (EON) verkeersberichten
  erg hoog kan zijn, zijn enkele
  toestellen voorzien van een functie
  waarmee kan worden gekozen
  tussen lokale of algemene
  verkeersinformatie.

  'TP' verschijnt in een venster
  wanneer u op een radiostation heeft
  afgestemd, dat verkeersinformatie
  via een geschakeld RDS-EON station
  uitzendt.
  Wanneer verkeersberichten worden
  uitgezonden, wordt de normale
  weergave van radio, cassette of CD
  automatisch onderbroken en
  verschijnt ‘TRAFFIC’ op het display.

  20 • Page 23

  Werking van de audio-installatie
  Sony CD/6CD


  Ingesteld volume instellen bij alle
  toestellen behalve de 2050:

  Druk op de MENU toets en
  gebruik de op/neer pijltjestoetsen
  om een TA display te selecteren.
  Druk op de links/rechts
  pijltjestoetsen om de gewenste
  instelling te selecteren.
  Druk op de MENU toets om uw
  keuze te bevestigen.
  Volume bij de 2050 instellen:

  Alle andere toestellen behalve
  Sony CD/CD6 en 2050  Druk de TA toets in en houd deze
  ingedrukt.
  Stel het gewenste volume in met
  de volumeknop of bij de Sony
  toestellen met de op/neer
  pijltjestoetsen. Het display geeft
  de gekozen instelling weer.  Houd de MENU toets ingedrukt
  tot het display verandert.
  Druk meerdere keren op de
  MENU toets tot een TA display
  verschijnt.
  Druk op de SEEK toets of de
  links/rechts pijltjestoetsen om
  lokale (‘TA-LOCAL’) of algemene
  (‘TADIST’) verkeersinformatie te
  selecteren.
  Op het display verschijnt ‘TA-L’
  (lokaal) of ‘TA-D’ (algemeen) om
  de gekozen instelling weer te
  geven.

  Stel het volume met de op/neer
  pijltjestoetsen in wanneer een
  verkeersbericht wordt
  uitgezonden.

  Verkeersberichten
  beëindigen
  Aan het einde van een
  verkeersbericht gaat de
  audio-installatie weer door met zijn
  normale werking. Om een
  verkeersbericht voortijdig af te
  breken, drukt u tijdens het
  verkeersbericht op TA.
  N.B.: Indien op een ander tijdstip op
  TA wordt gedrukt, wordt de functie
  uitgeschakeld.

  2050
  Bij 2050 toestellen staat de radio
  permanent ingesteld op algemene
  verkeersinformatie.

  STATION
  AFSTEMTOETSEN

  Volume van de
  verkeersberichten

  Zoektoets
  Selecteer een golfband en druk een
  van de SEEK of pijltjestoetsen kort in.
  Het toestel stopt bij het eerste
  radiostation dat in de door u gekozen
  richting wordt gevonden.

  Verkeersberichten onderbreken de
  normale geluidsweergave met een
  voorgeprogrammeerd volume dat
  gewoonlijk hoger is dan het
  gebruikelijke luistervolume.

  21 • Page 24

  Werking van de audio-installatie
  Handmatig afstemmen

  N.B.: Wanneer de toetsen worden
  losgelaten, begint een onderbreking
  af te tellen. Na een onderbreking van
  5 seconden, verschijnt 'Auto' op het
  display en geeft het toestel een
  geluidssignaal. Vervolgens keert het
  terug naar automatisch zoeken.

  Sony CD/6CD


  Druk op de op/neer
  pijltjestoetsen. Het display geeft
  de geselecteerde frequentie
  weer.

  Scanfunctie

  Alle toestellen behalve de
  2050
  N.B.: Deze functie is bij sommige
  toestellen niet beschikbaar en wordt
  wellicht niet als menu-optie
  weergegeven.

  Druk meerdere keren op de
  MENU toets tot MAN op het
  display verschijnt.
  Druk vervolgens op één van de
  SEEK pijlen om de golfband in
  kleine stappen op- of neerwaarts
  af te zoeken tot u een radiostation
  vindt waarnaar u wilt luisteren.

  Sony CD/6CD


  2050
  Druk de linker of de rechter
  pijltjestoets langer dan 2
  seconden in om handmatig
  afstemmen te selecteren.
  Druk vervolgens de linker of
  rechter pijltjestoets in om de
  golfband in kleine stappen omlaag
  of omhoog af te zoeken tot u een
  radiostation vindt waarnaar u wilt
  luisteren.

  Druk op de SCAN toets. ‘SCAN’
  knippert op het display en alle
  radiostations zijn enkele seconden
  via de luidsprekers hoorbaar.
  Druk opnieuw op SCAN om naar
  een radiostation te blijven
  luisteren.

  Alle toestellen behalve de
  2050
  Indrukken en ingedrukt houden
  om snel omlaag of omhoog te
  zoeken.


  22

  Druk meerdere keren op de
  MENU toets tot een SCAN display
  verschijnt.
  Zoek met behulp van de SEEK
  toets de geselecteerde golfband
  op- of neerwaarts af. Op het
  display knippert de aanduiding
  ‘Scn’ of 'SCAN' en alle
  radiostations worden afwisselend
  enkele seconden weergegeven.
  Druk, afhankelijk van het type
  toestel, opnieuw de SEEK of
  MENU toets in wanneer u naar
  een radiostation wilt blijven
  luisteren. • Page 25

  Werking van de audio-installatie
  VOLUMEREGELING
  6500


  Druk meerdere keren op de
  MENU toets tot een loudness
  display (klankregeling) verschijnt.
  Druk vervolgens op de
  links/rechts pijltjestoetsen om
  deze functie in of uit te schakelen.
  Als deze functie is geactiveerd,
  detecteert het toestel
  automatisch een laag
  geluidsvolume en worden de lage
  tonen krachtiger weergegeven.

  23 • Page 26

  Menu's audio-installatie


  AUTOMATISCHE
  VOLUMEREGELING (AVC)
  Met de AVC wordt automatisch het
  geluidsvolume geregeld, zodat
  motorgeluiden en bandgeruis
  worden gecompenseerd. Indien van
  toepassing:

  Druk meerdere keren op de
  MENU toets tot een AVC display
  verschijnt.
  Druk op de SEEK toets of de
  links/rechts pijltjestoetsen om de
  AVC instelling te wijzigen.
  Of druk, bij de Sony CD/6CD, kort
  op de MENU toets en gebruik de
  op/neer pijltjestoetsen om een
  AVC display te selecteren.
  Druk op de MENU toets om uw
  keuze te bevestigen.  Houd de MENU toets ingedrukt
  tot het display verandert. Druk
  vervolgens meerdere keren op
  de MENU toets tot een CLIP
  display verschijnt.
  Druk op de SEEK toets of de
  links/rechts pijltjestoetsen om de
  functie in of uit te schakelen.
  Of druk, bij de Sony CD/6CD, op
  de MENU toets en houd de toets
  ingedrukt tot het display verandert
  en gebruik de op/neer
  pijltjestoetsen om een CLIP
  display te selecteren.
  Druk op de MENU toets om uw
  keuze te bevestigen.

  DIGITALE
  SIGNAALVERWERKING
  (DSP)
  Wanneer uw toestel met DSP is
  uitgerust, kunt u een aantal
  akoestische instellingen selecteren
  afhankelijk van het soort muziek dat
  u gaat beluisteren, zoals ‘JAZZ’,
  ‘CONCERT’, ‘CHURCH’, ‘STADIUM’,
  ‘POP’, ‘CLASSICAL’ of ‘ROCK’.

  REDUCTIE
  GELUIDSVERVORMING
  (CLIP)
  Wanneer de functie CLIP is
  ingeschakeld, detecteert de
  audio-installatie automatisch
  geluidsvervormingen en wordt het
  volume verlaagd tot de vervorming
  is opgeheven. Dit betekent dat
  wanneer u het volume handmatig
  verhoogt de waarde op het display
  verandert, maar het geluidsvolume
  mogelijk niet toeneemt. Indien van
  toepassing:

  24

  Druk meerdere keren op de DSP
  toets tot een DSP display
  verschijnt.
  Selecteer met de volumeknop of
  bij Sony toestellen met de op/neer
  pijltjestoetsen de gewenste
  instelling en het display bevestigt
  uw selectie. • Page 27

  Menu's audio-installatie
  Indien van toepassing kunnen deze
  instellingen nog verder aan de
  wensen van de passagiers worden
  aangepast.

  VOORKEUZESTATIONS
  SCANNEN


  ‘OPTIMISED ALL’ zorgt voor een
  conventioneel stereogeluid,
  ‘OPTIMISED RIGHT’ en ‘OPTIMISED
  LEFT’ veranderen de links/rechts
  geluidsbalans en ‘REAR’ zorgt voor
  een hoger comfort van de passagiers
  achterin door de lage tonen te
  onderdrukken.  BEDIENING VANAF
  ACHTERBANK (RICP)  Indien deze functie beschikbaar is:

  Houd de MENU toets ingedrukt
  tot het display verandert.
  Druk meerdere keren op de
  MENU toets tot een RICP display
  verschijnt.
  Selecteer met de SEEK toets
  ‘RICP ON’ of ‘RICP-OFF’.

  Druk, indien beschikbaar,
  meerdere keren op de MENU
  toets tot een 'P-SCAN' display
  verschijnt.
  Druk op de SEEK toets om
  omhoog of omlaag te zoeken
  naar de onder de
  voorkeuzetoetsen opgeslagen
  frequenties. ‘Scn’ knippert op het
  display en alle radiostations
  worden enkele seconden
  weergegeven.
  Druk nogmaals op een
  voorkeuzetoets of op de MENU
  toets wanneer u naar een
  radiostation wilt blijven luisteren.

  ALTERNATIEVE
  FREQUENTIES
  Veel programma's die op de FM
  band worden uitgezonden hebben
  een programma-identificatie (PI)
  code, die door de audio-installatie
  kan worden herkend.
  Als bij uw radio AF is ingeschakeld en
  rijdt vanuit het ene ontvangstgebied
  naar een ander, zoekt deze functie
  naar een krachtiger radiosignaal
  stemt daarop af wanneer het wordt
  gevonden.
  Onder bepaalde omstandigheden
  kan het afstemmen op alternatieve
  frequenties de normale ontvangst
  tijdelijk onderbreken.

  25 • Page 28

  Menu's audio-installatie
  Sony CD/6CD

  Wanneer ‘AF-ON’ of ‘AF-AUTO’ is
  geselecteerd, controleert het toestel
  voortdurend de signaalsterkte en
  schakelt, wanneer een sterker
  signaal beschikbaar is, over op een
  alternatieve frequentie. De
  geluidsweergave wordt onderbroken
  terwijl het toestel de lijst met
  alternatieve frequenties controleert
  en, zo nodig, de golfband eenmaal
  afzoekt naar een alternatieve
  frequentie.  Druk op de MENU toets en
  gebruik de op/neer pijltjestoetsen
  om een ‘AF’ display te selecteren.
  Druk op de links/rechts
  pijltjestoetsen om het gewenste
  instelling te selecteren.
  Druk op de MENU toets om uw
  keuze te bevestigen.

  Alle overige toestellen
  behalve de 2050

  Wanneer een radiostation wordt
  gevonden wordt de geluidsweergave
  hervat; wanneer er geen radiostation
  wordt gevonden, stemt het systeem
  automatisch af op de oorspronkelijke
  frequentie. Bij sommige typen
  verschijnt dan ‘Not Found’ op het
  display.


  Wanneer ‘AF-MAN’ is geselecteerd,
  werkt het toestel op dezelfde wijze
  als wanneer ‘AFAUTO’ of ‘AF-ON’ is
  geselecteerd, maar het zoekt alleen
  naar een alternatieve frequentie
  wanneer op een voorkeuzetoets
  wordt gedrukt.

  Houd de MENU toets ingedrukt
  tot het display verandert.
  Druk meerdere keren op de
  MENU toets tot een 'AF' display
  verschijnt.
  Druk op de SEEK toets of de
  links/rechts pijltjestoetsen om het
  gewenste station te selecteren.

  2050  Wanneer ‘AF-OFF’ is geselecteerd,
  blijft het toestel op de oorspronkelijke
  frequentie afgestemd. Bij deze
  instelling wordt telkens wanneer het
  toestel wordt ingeschakeld ‘AF-OFF’
  op het display weergegeven.

  26

  Druk kort op de AF toets om AF
  in te schakelen.
  Herhaal de bovenstaande
  handeling om AF uit te schakelen. • Page 29

  Menu's audio-installatie
  N.B.: Bepaalde voorzieningen zijn
  niet altijd bij alle radiostations
  beschikbaar.

  MUZIEK/ SPRAAK
  5500/6500

  Houd de MENU toets ingedrukt
  tot het display verandert.
  Druk meerdere keren op de
  MENU toets tot een muziek/
  spraak display verschijnt.
  Druk vervolgens op de
  links/rechts pijltjestoetsen om een
  keuze te maken.

  NIEUWSBERICHTEN
  Behalve na het selecteren van NEWS
  als PTY selectie, onderbreken
  sommige radiotoestellen de normale
  ontvangst voor nieuwsberichten van
  radiostations op de FM band of
  RDS-EON geschakelde stations op
  dezelfde wijze als bij
  verkeersberichten.

  RADIODATASYSTEEM
  (RDS)

  Tijdens nieuwsberichten worden de
  naam van het radiostation en de
  aanduiding ‘NEWS’ (nieuws)
  afwisselend op het display
  weergegeven. Het nieuwsbericht
  onderbreekt de audioweergave met
  hetzelfde voorgeprogrammeerde
  volume als bij verkeersberichten.

  De meeste radiostations op de
  FM-band zenden extra codes uit met
  hun radiosignaal. Aan de hand van
  deze codes kunnen radio’s met de
  benodigde decoder meer informatie
  aan de luisteraar doorgeven. Dit
  systeem staat bekend als het Radio
  Data System (RDS).

  Sony CD/6CD


  Met deze signalen is extra informatie
  beschikbaar, zoals de naam van het
  radiostation, het
  programma-identificatienummer,
  alternatieve frequenties en
  verkeersinformatie.
  ENHANCED OTHER
  NETWORK (RDS-EON)
  Er is ook een uitgebreidere versie
  beschikbaar met de naam Radio
  Data System Enhanced Other
  Networks (RDS-EON). Dit systeem
  levert nog meer informatie zoals
  radiotekst en programmatypecodes.

  27

  Houd de MENU toets ingedrukt
  tot het display verandert.
  Druk op de op/neer pijltjestoetsen
  en selecteer een ‘NEWS’ display.
  Druk op de links/rechts
  pijltjestoetsen om het gewenste
  instelling te selecteren. • Page 30

  Menu's audio-installatie
  Alle andere toestellen
  behalve Sony CD/CD6 en
  2050

  VOORKEUR
  PROGRAMMATYPE (PTY)  Veel programma’s op de FM-band
  worden gecategoriseerd aan de
  hand van het type materiaal dat ze
  uitzenden. Deze classificatie heeft de
  vorm van een identificatienummer,
  dat gecodeerd wordt opgenomen in
  het radiosignaal.  Druk meerdere keren op de
  MENU toets of, indien van
  toepassing, houd de PTY toets
  ingedrukt tot een ‘NEWS’ display
  verschijnt.
  Schakel met de SEEK toets de
  functie in of uit.

  Bij de aangeduide audio-installaties
  kan naar radiostations worden
  gezocht op basis van deze
  classificaties, zodat een bepaald type
  programma kan worden beluisterd.

  28 • Page 31

  Menu's audio-installatie

  Klassificatie

  Beschrijving

  AFFAIRS
  ALARM
  CHILDREN
  CLASSICS
  COUNTRY
  CULTURE
  DOCUMENT
  DRAMA
  EASY
  EDUCATE
  FINANCE
  FOLK M
  INFO
  JAZZ
  LEISURE
  LIGHT M
  M.O.R.M
  NATION M
  NEWS
  NONE
  OLDIES
  OTHER M
  PHONE IN
  POP M
  RELIGION
  ROCK M
  SCIENCE
  SOCIAL
  SPORT
  TRAVEL
  VARIED
  WEATHER

  Actualiteiten
  Zie onderstaande opmerking
  Kinderprogramma’s
  Klassieke muziek
  Country muziek
  Documentaires
  Easy listening muziek
  Educatieve programma’s
  Volksmuziek
  Informatie

  Lichte muziek
  Middle of the road
  Nationale muziek
  Geen
  Muziek van weleer
  Andere muziek
  Popmuziek
  Rockmuziek
  Wetenschappelijk

  Gevarieerde programma’s

  29 • Page 32

  Menu's audio-installatie
  PTY gebruiken

  N.B.: Bepaalde radiostations kunnen
  ook noodberichten uitzenden onder
  de niet aangegeven categorie
  ALARM, maar dit programmatype
  kan niet handmatig worden gekozen.

  Terwijl het toestel naar een ander
  PTY station zoekt, verschijnt een PTY
  zoekpagina op het display. Wanneer
  een programma is gevonden,
  knippert de naam van het nieuwe
  radiostation op het display en wordt
  het geselecteerde radiostation
  weergegeven.

  PTY selecteren


  Druk meerdere keren op de PTY
  toets of de MENU toets tot een
  PTY display verschijnt.

  Als het nieuwe station niet het
  gewenste is druk dan, terwijl de
  naam nog knippert, nogmaals op de
  SEEK toets of op de links/rechts
  pijltjestoetsen om naar een ander
  radiostation te zoeken dat hetzelfde
  programmatype uitzendt.

  Radiostations met
  hetzelfde programmatype
  selecteren
  Activeer PTY en terwijl PTY wordt
  weergegeven:


  Druk op de SEEK toets of de
  links/rechts pijltjes-toetsen om
  andere radiostations te lokaliseren
  die programma's van het
  geselecteerde type uitzenden.

  N.B.: Wanneer geen radiostation dat
  hetzelfde programmatype uitzendt
  wordt gevonden, wordt ‘Not Found’
  op het display weergegeven en
  stemt het toestel af op het
  oorspronkelijke radiostation.

  Radiostations met andere
  programmatypes
  selecteren

  PTY selecteren tijdens het
  afspelen van een cassette
  of CD

  Activeer PTY en terwijl PTY wordt
  weergegeven:


  Gebruik de volumeknop of, bij
  Sony toestellen, de op/neer
  pijltjestoetsen om een ander
  programmatype te selecteren.
  Druk vervolgens op de SEEK
  toets of de links/rechts
  pijltjestoetsen om op een
  radiostation af te stemmen dat
  het geselecteerde
  programmatype uitzendt.  30

  Selecteer PTY en gebruik de
  toetsen zoals hierboven is
  beschreven. De weergave van de
  CD gaat door, maar de
  radio-ontvangst wordt na het
  zoeken hervat.
  Wanneer een radiostation niet
  wordt gevonden, druk dan op de
  PTY of MENU toets of op de
  golfbandkeuzetoets, afhankelijk
  van het type toestel, om het
  zoeken te beëindigen. • Page 33

  Cassettespeler
  CASSETTE AFSPELEN

  Alle overige toestellen
  behalve de 2050

  N.B.: Neem altijd de cassette uit de
  speler wanneer u deze niet gebruikt.  Alle toestellen schakelen automatisch
  over naar de cassettespeler zodra
  een cassette in de speler wordt
  geschoven. Druk bij sommige typen,
  wanneer tijdens radio-ontvangst een
  cassette reeds in de speler zit, op de
  TAPE toetsen om het afspelen van
  de cassette te starten. Bij de 2050
  moet de cassette eerst worden
  uitgeworpen om over te kunnen
  schakelen op radio-ontvangst.  Druk de rechter pijltjestoets
  volledig in.
  Druk de linker pijltjestoets in en
  laat deze weer los om het
  versneld vooruitspoelen te
  beëindigen en de cassette weer
  af te spelen.

  2050
  Het versneld voor- of achteruit
  spoelen is afhankelijk van de
  afspeelrichting, die met de pijl naar
  links of rechts op het display wordt
  aangeduid.

  Bij de 2050 wordt de afspeelrichting
  door een pijl naar links of rechts op
  het display weergegeven.  Wanneer op het display een pijl
  naar rechts zichtbaar is, druk dan
  op de dubbele pijl naar rechts om
  versneld vooruit te spoelen.
  Wanneer op het display een pijl
  naar links zichtbaar is, druk dan
  op de dubbele pijl naar links om
  versneld vooruit te spoelen.

  VERSNELD
  VOORUITSPOELEN  De radioweergave wordt
  automatisch hervat als de cassette
  versneld vooruit wordt gespoeld.
  Druk op de links/rechts pijltjestoetsen
  of, bij bepaalde toestellen, op de
  TAPE toets om de cassette weer af
  te spelen.

  Wanneer u tot het einde van de band
  doorgaat met vooruit spoelen, start
  aan het einde het afspelen
  automatisch.
  Druk, om het versneld spoelen te
  stoppen voordat het einde van de
  band is bereikt, op de toets met de
  dubbele pijlen naar links of naar
  rechts die niet is ingedrukt. Het
  afspelen wordt dan hervat.

  5500  Druk tweemaal op de rechter
  pijltjestoets.
  Druk op de linker pijltjestoets om
  het versneld vooruitspoelen te
  beëindigen en de cassette weer
  af te spelen.

  31 • Page 34

  Cassettespeler
  2050

  VERSNELD
  ACHTERUITSPOELEN

  Het versneld voor- of achteruit
  spoelen is afhankelijk van de
  afspeelrichting, die met de pijl naar
  links of rechts op het display wordt
  aangeduid.

  De radioweergave wordt
  automatisch hervat als de cassette
  versneld achteruit wordt gespoeld.
  Druk op de links/rechts pijltjestoetsen
  of, bij bepaalde toestellen, druk op
  de TAPE toets om de cassette weer
  af te spelen.  Druk, wanneer het begin van de band
  is bereikt, de links/rechts
  pijltjestoetsen gedeeltelijk in om de
  cassette weer af te spelen. Wanneer
  de cassette wordt teruggespoeld
  terwijl u naar de radio luistert, wordt
  automatisch op cassetteweergave
  overgeschakeld wanneer het begin
  van de band of, bij sommige typen,
  wanneer het einde van de band is
  bereikt.  Wanneer u tot het einde van de band
  doorgaat met versneld spoelen, start
  aan het einde het afspelen
  automatisch.
  Druk, om het versneld spoelen te
  stoppen voordat het einde van de
  band is bereikt, op de toets met de
  dubbele pijlen naar links of naar
  rechts die niet is ingedrukt. Het
  afspelen wordt dan hervat.

  5500  Druk tweemaal op de linker
  pijltjestoets.
  Druk op de rechter pijltjestoets
  om het versneld achteruitspoelen
  te beëindigen en de cassette
  weer af te spelen.

  AUTO REVERSE
  (AUTOMATISCH
  OMKEREN)

  Alle overige toestellen
  behalve de 2050  Wanneer op het display een pijl
  naar rechts zichtbaar is, druk dan
  op de dubbele pijl naar links om
  versneld achteruit te spoelen.
  Wanneer op het display een pijl
  naar links zichtbaar is, druk dan
  op de dubbele pijl naar rechts om
  versneld achteruit te spoelen.

  Wanneer bij sommige toestellen het
  einde van de band is bereikt, wordt
  automatisch de andere zijde vanaf
  het begin weergegeven.

  Druk de linker pijltjestoets volledig
  in.
  Druk de rechter pijltjestoets in en
  laat hem weer los om het
  versneld achteruitspoelen te
  beëindigen en de cassette weer
  af te spelen.

  Bij andere typen moet de cassette
  uit de cassettespeler worden
  verwijderd en worden omgedraaid.

  32 • Page 35

  Cassettespeler
  4050, 5000 en 5000C

  AFSPELEN BEËINDIGEN  Alle toestellen behalve de
  2050


  Druk op AM/FM om de
  radio-ontvangst te hervatten of
  op de CD toets om de weergave
  van de CD-speler te hervatten als
  een CD-wisselaar is aangebracht.  2050

  SPOOR SELECTEREN
  CASSETTEBAND

  Om de radio-ontvangst te hervatten
  of het afspelen van de cassetteband
  te beëindigen moet de cassette
  worden uitgeworpen.

  Bij de 2050, 4050, 5000 en 5500
  kunnen beide zijden van de cassette
  worden afgespeeld zonder de
  cassette uit de cassettespeler te
  halen.

  PAUZETOETS
  CASSETTESPELER

  Tijdens het afspelen van de cassette
  kunt u van bandzijde veranderen
  door op de TAPE toets te drukken of
  beide links/rechts pijltjestoetsen
  gedeeltelijk in te drukken.

  2050
  Stel het volume met de
  volumeknop op 0, het afspelen
  wordt dan onderbroken.
  Stel het volume met de
  volumeknop in om het afspelen
  te hervatten.

  AUTOMATISCHE
  MUZIEKZOEKFUNCTIE
  (AMS)

  4000


  Druk op AM/FM om de
  radio-ontvangst te hervatten of
  op de CD toets om de weergave
  van de CD-speler te hervatten als
  een CD-wisselaar is aangebracht.
  Druk de links/rechts pijltjestoetsen
  gedeeltelijk in op de cassette
  weer af te spelen.

  Door deze functie is het mogelijk met
  behulp van de richtingtoetsen direct
  naar het volgende of vorige nummer
  op de cassette te gaan.

  Druk de links/rechts pijltjestoetsen
  gedeeltelijk in. Hierdoor wordt de
  radio-ontvangst hersteld.

  Typen 4050/5000 met
  volumedraaiknop


  33

  Druk op de AMS toets om deze
  functie in of uit te schakelen. • Page 36

  Cassettespeler
  Type 5000 met
  volumetuimelschakelaar
  Druk een meerdere keren op de
  MENU toets tot een 'AMS' display
  verschijnt.
  Schakel met de SEEK toets deze
  functie in of uit.

  Wanneer deze functie is
  ingeschakeld:


  Druk op de links/rechts
  pijltjestoets om het begin van het
  vorige of het volgende nummer
  te selecteren.

  5500
  Druk op de links/rechts
  pijltjestoets om het begin van het
  vorige of het volgende nummer
  te selecteren.
  Druk op de tegengestelde
  richtingstoets om het zoeken te
  beëindigen.

  CASSETTE UITWERPEN
  Hierdoor wordt de cassette
  uitgeworpen en de radio-ontvangst
  hersteld.

  2050, 5000C en 5500


  Druk op de eject toets.

  Alle overige toestellen
  behalve de 5000C en 5500


  Druk beide links/rechts
  pijltjestoetsen geheel in.

  34 • Page 37

  CD-speler


  CD'S AANBRENGEN
  6500 en 6000CD
  Breng een CD in de sleuf aan.

  Het display verandert in ‘WAIT’
  (wachten) en daarna verschijnt
  het woord ‘INSERT’ (aanbrengen)
  weer. Nu kan de volgende CD
  worden aangebracht.
  Herhaal de laatste stap om meer
  CD’s aan te brengen.

  6006  Een CD aanbrengen:

  N.B.: Maximaal kunnen zes CD’s
  worden aangebracht. Wanneer
  opnieuw op LOAD wordt gedrukt,
  verschijnt ‘FULL' (vol) op het display.

  Druk op de LOAD toets en laat
  deze weer los. ‘WAIT’ (wachten)
  verschijnt op het display.
  Wanneer de aanduiding verandert
  in ‘INSERT’ (aanbrengen) en er
  lichten knipperen in de opening
  van de CD-speler, schuif dan een
  CD in de CD-speler.

  Probeer nooit een CD in de
  CD-speler te schuiven als ‘WAIT’ op
  het display wordt weergegeven.
  Breng geen twee CD’s in de vorm
  van een acht met overlappende
  randen aan.

  Meer dan één CD laden:

  WAARSCHUWING
  Als de voedingsspanning naar
  de audio-installatie 6006 wordt
  onderbroken en vervolgens weer
  wordt aangesloten, dan controleert
  het systeem automatisch of er zich
  CD’s in het magazijn bevinden. Dit
  duurt ongeveer 45 seconden.
  Gedurende deze tijd worden alle
  functies, met uitzondering van het
  invoeren van de Keycode,
  geblokkeerd.

  Houd de LOAD toets ingedrukt tot
  ‘WAIT’ op het display verschijnt.
  Wanneer dit bericht verandert in
  ‘INSERT’ (aanbrengen) en er
  lichten in de opening van de
  CD-speler knipperen, schuif dan
  een CD, met het etiket naar
  boven gekeerd, in de CD-speler.
  Een van de CD-pictogrammen op
  het display knippert en het woord
  ‘LOAD’ (laden) verschijnt.
  Wanneer de CD is aangebracht,
  verschijnt er een nummer bij één
  van de CD-pictogrammen om de
  plaats van de CD aan te duiden.

  Sony CD  35

  Breng een CD met het etiket naar
  boven gekeerd aan.
  ‘LOADING’, ‘READING CD’ en
  ‘AUDIO CD’ of ‘MP3 CD’ verschijnt
  op het display en het afspelen
  start automatisch. • Page 38

  CD-speler
  Sony 6CD  Een CD aanbrengen:


  Druk op de LOAD toets en laat
  deze weer los. ‘PLEASE WAIT’
  verschijnt op het display.
  Schuif, wanneer dit verandert in
  ‘PLEASE LOAD’ (laden a.u.b.), een
  CD met het etiket naar boven
  gekeerd in de audio-installatie.
  Een CD-icoon met een nummer
  knippert op het display en
  ‘LOADING’ (laden) en 'READING
  CD' (CD lezen) verschijnen
  wanneer de CD in de eerst
  beschikbare ruimte is
  aangebracht.
  Het CD-icoon gaat draaien ter
  bevestiging dat de CD is
  aangebracht en het afspelen start
  automatisch.

  De laatst geladen CD wordt het
  eerst afgespeeld.
  Wanneer de LOAD toets wordt
  ingedrukt nadat al zes CD’s zijn
  geladen, verschijnt, ‘ALL CDs
  FULL’ (alle CD's vol) op het
  display.

  CD'S IN CD-WISSELAAR
  AANBRENGEN

  Meer dan één CD laden:


  Druk de LOAD toets in en houd
  deze ingedrukt. ‘INSERT ALL’ (alle
  aanbrengen) en daarna ‘PLEASE
  WAIT’ (wachten a.u.b.) verschijnen
  op het display.
  Schuif, wanneer dit verandert in
  ‘PLEASE LOAD’ (laden a.u.b.), een
  CD met het label naar boven
  gekeerd in de audio-installatie.
  ‘LOADING’ (laden) verschijnt met
  het icoon van de plaats van de
  CD, opnieuw gevolgd door
  ‘PLEASE LOAD’ (laden a.u.b.). Dit
  herhaalt zich tot zes CD’s zijn
  aangebracht.

  E66144


  36

  Schuif de klep van de
  CD-wisselaar open.
  Druk de eject (uitwerpen) toets in.
  Verwijder het magazijn.
  Breng in elke sleuf een CD met
  het etiket naar boven gekeerd
  aan. De CD’s klikken hoorbaar
  vast als ze correct op hun plaats
  zitten.
  Breng het magazijn in de door de
  pijl aangegeven richting aan. Het
  magazijn klikt vast en is klaar voor
  gebruik.
  Sluit de klep van de CD-wisselaar. • Page 39

  CD-speler
  Behalve Sony CD/6CD

  Plaats niet meer dan één CD in iedere
  sleuf en zorg dat de klep van de
  CD-wisselaar altijd is gesloten
  wanneer het magazijn is
  aangebracht.  N.B.: Raadpleeg het instructieboekje
  van de auto voor de montageplaats
  van de CD-wisselaar.  NUMMER SELECTEREN
  Sony CD/6CD
  Druk op de links/rechts pijltjestoetsen
  om te navigeren van nummer naar
  nummer op de huidige CD.


  Druk op de rechter pijltjestoets
  om naar het volgende nummer te
  gaan.
  Druk meerdere keren op de
  rechter pijltjestoets om naar
  volgende nummers te gaan.
  Druk op de linker pijltjestoets om
  het huidige nummer te herhalen.
  Wanneer deze toets binnen
  enkele seconden vanaf het begin
  van een nummer wordt ingedrukt,
  dan wordt het vorige nummer
  geselecteerd.
  Druk meerdere keren op de linker
  pijltjestoets om vorige nummers
  te selecteren.

  Druk eenmaal op de rechter of op
  of op pijltjestoets om naar het
  volgende nummer op de CD te
  gaan of druk een aantal malen
  hierop om naar volgende
  nummers te gaan.
  Druk eenmaal op de linker of op
  de neer pijltjestoetsen om het
  huidige nummer te herhalen.
  Wanneer deze toets binnen drie
  seconden vanaf het begin van
  een nummer wordt ingedrukt, dan
  wordt het vorige nummer
  geselecteerd.
  Druk meerdere keren op de linker
  of op de neer pijltjestoets om het
  vorige nummers te selecteren.

  CD AFSPELEN
  Sony CD/6CD
  Druk tijdens radio-ontvangst de
  CD/AUX toets eenmaal in om de
  weergave van de CD te starten.
  Bij het afspelen van een CD wordt de
  radio-ontvangst automatisch
  onderbroken, maar het afspelen van
  een CD kan van tijd tot tijd worden
  onderbroken voor verkeers- of
  nieuwsberichten wanneer de
  betreffende functie hiervoor is
  ingeschakeld.
  Bij deze audio-installaties wordt,
  wanneer een conventionele CD is
  aangebracht, onmiddellijk met het
  afspelen begonnen.

  37 • Page 40

  CD-speler
  Behalve Sony CD/6CD


  Wanneer er zich al een CD in de
  CD-speler van de 6000CD unit
  bevindt, maar u wilt een CD in de
  CD-wisselaar beluisteren:

  Druk eenmaal op CD of CD/EJ
  toets om de CD weer te geven.

  De radioweergave wordt
  automatisch onderbroken bij het
  afspelen van een CD, maar bij
  bepaalde typen kan het afspelen van
  een CD van tijd tot tijd worden
  onderbroken door verkeers- of
  nieuwsberichten wanneer de
  betreffende functie hiervoor is
  ingeschakeld.  Wanneer bij CD-spelers voor één of
  meerdere CD’s slechts één CD is
  aangebracht, wordt het afspelen
  direct gestart na het aanbrengen van
  de CD.

  N.B.: Bij type 6000MP3 moet de CD
  toets drie keer worden ingedrukt om
  de CD-wisselaar te activeren.

  Als op de CD toets wordt gedrukt
  terwijl er geen CD’s zijn aangebracht,
  dan verschijnt ‘NO DISCS’ (geen
  CD’s) op het display.

  Wanneer bij CD-spelers voor
  meerdere CD’s twee of meer CD’s
  na elkaar worden aangebracht, dan
  wordt de laatst aangebrachte CD het
  eerst afgespeeld.

  N.B.: Tijdens het afspelen wordt de
  verstreken tijd van het nummer op
  het display weergegeven.
  Bij sommige typen verschijnt op het
  display 99:99 voordat het op nul
  wordt teruggesteld. Bij andere typen
  knippert het eerste cijfer wanneer de
  maximale waarde wordt
  overschreden en wordt de teller op
  nul teruggesteld.

  CD's met de CD-wisselaar
  afspelen
  Bij een cassettespeler waarop een
  CD-wisselaar is aangesloten, of bij de
  6000CD waarin zich geen CD in de
  inwendige CD-speler bevindt:


  Druk eenmaal op de CD, CDDJ of
  CD/EJ toets om de CD-wisselaar
  in te schakelen.

  CD SELECTEREN
  Sony 6CD

  Bij 6000CD audio-installaties met een
  AUX toets:


  Druk op de CD toets of druk
  tweemaal op de CD/EJ toets
  wanneer het toestel is voorzien
  van een volumedraaiknop.
  Druk driemaal op de CD toets
  wanneer het toestel een
  volumetuimelschakelaar heeft.
  Druk op de CDDJ toets.

  Wanneer bij de Sony 6CD op de CD
  toets wordt gedrukt, wordt de CD
  afgespeeld vanaf het punt waar het
  laatst is gestopt.

  Druk tweemaal op de CD toets
  om een CD met de CD-wisselaar
  af te spelen.

  38 • Page 41

  CD-speler
  Wanneer die CD niet meer aanwezig
  is, wordt met het afspelen van de
  volgende CD in tegengestelde
  richting begonnen, d.w.z. CD
  nummer 3 wordt gevolgd door CD
  nummer 2. Wanneer de CD op de
  hoogste plaats is afgespeeld, wordt
  met het afspelen van de CD op de
  laagste plaats verder gegaan en
  dezelfde cyclus aangehouden.

  U kunt echter ook overschakelen
  naar de gewenste CD door de
  voorkeuzetoets met het betreffende
  nummer van de CD in te drukken. Op
  het display wordt de geselecteerde
  CD weergegeven.
  De audio-installatie onthoudt welke
  CD’s beschikbaar zijn, dus er wordt
  nooit een CD geselecteerd waarvan
  de audio-installatie weet dat deze
  ontbreekt. Wanneer u een
  ontbrekende CD selecteert, dan
  wordt er ‘NO CD’ (geen CD) op het
  display weergegeven en wordt de
  actuele CD zonder onderbrekingen
  verder afgespeeld.

  U kunt echter ook overschakelen
  naar de CD van uw keuze door de
  op de voorkeuzetoets met het
  betreffende nummer van de CD te
  drukken. ‘CHANGING CD’ verschijnt
  op het display en een icoon geeft de
  geselecteerde CD weer.

  Wanneer een geselecteerde CD is
  beschadigd of ondersteboven is
  aangebracht, knippert de
  waarschuwing 'CD ERROR' (fout CD)
  en het nummer van de CD op het
  display. De audio-installatie selecteert
  vervolgens de volgende beschikbare
  CD.

  U kunt ook op de op/neer
  pijltjestoetsen drukken om de vorige
  of de volgende CD te selecteren.
  ‘CHANGING CD’ verschijnt op het
  display en het afspelen start
  automatisch.
  De audio-installatie onthoudt welke
  CD’s beschikbaar zijn, dus er wordt
  nooit een CD geselecteerd waarvan
  de audio-installatie weet dat deze
  ontbreekt. Wanneer u een
  ontbrekende CD selecteert, dan
  wordt ‘NO DISC’ (geen CD) op het
  display weergegeven en wordt met
  het afspelen van de huidige CD
  doorgegaan.

  Als er een CD-wisselaar is
  aangebracht, maar het magazijn
  ontbreekt of verkeerd is
  aangebracht, verschijnt er ‘NO
  MAGAZINE’ (geen magazijn) op het
  display en wordt de radio
  weergegeven.

  VERSNELD
  VOORUIT/ACHTERUIT

  6006CDC
  Bij CD-spelers voor meerdere CD's
  , inclusief CD-wisselaars, worden de
  CD's meestal achterelkaar oplopend
  afgespeeld.  39

  Houd de links/rechts
  pijltjestoetsen ingedrukt om
  achteruit of vooruit binnen de
  nummers op de CD te gaan. • Page 42

  CD-speler
  SHUFFLE/RANDOM
  (DOOR
  ELKAAR/WILLEKEURIG)

  Behalve Sony CD/6CD

  Door het willekeurig afspelen van
  nummers, ook wel bekend als
  “shuffle”, worden alle opnames op
  een CD in willekeurige volgorde
  afgespeeld.

  Bij ingeschakelde functie, verschijnt
  ‘SHUF’ of ‘SHUFFLE’ op het display
  wanneer een nieuw nummer is
  geselecteerd en de indicatie van de
  verstreken tijd wordt telkens wanneer
  een nieuw nummer is geselecteerd
  door 'SHUF' vervangen.

  Sony CD


  Druk op de MENU toets en
  gebruik de op/neer pijltjestoetsen
  om een 'SHUFFLE' display te
  selecteren.
  Druk op de links/rechts
  pijltjestoetsen om ‘SHUFFLE CD’
  of ‘SHUFFLE OFF’ te selecteren.
  Wanneer een MP3 CD wordt
  afgespeeld, kunnen ‘SHUFFLE
  CD’, ‘SHUFF FOLDER’ om alle
  nummers in een map in
  willekeurige volgorde af te spelen
  en ‘SHUFFLE OFF’ worden
  geselecteerd.

  Wanneer een optionele CD-wisselaar
  is gemonteerd, speelt de
  audio-installatie alle opnames van de
  actuele CD af en gaat vervolgens
  verder met de volgende CD in de
  CD-wisselaar en speelt de opnames
  hierop in willekeurige volgorde af.
  Gebruik, indien van toepassing, bij
  bepaalde typen de MENU en SEEK
  toetsen voor het in willekeurige
  volgorde afspelen van alle CD's in de
  CD-wisselaar.

  Sony 6CD
  Druk meerdere keren op de
  MENU toets tot een 'SHUF'
  display verschijnt.
  Schakel met de SEEK toets de
  functie in of uit.

  Wanneer een MP3-CD wordt
  afgespeeld, zijn de menu-opties
  ‘SHUFFLE’ (willekeurig afspelen) en
  ‘REPEAT’ (herhalen) beschikbaar.

  Druk op de MENU toets en
  gebruik de op/neer pijltjestoetsen
  om een 'SHUFFLE' display te
  selecteren.
  Druk op de links/rechts
  pijltjestoetsen om ‘SHUFFLE CD’,
  ‘SHUFFLE ALL’ en alle nummers
  van de aangebrachte CD's in
  willekeurige volgorde af te spelen,
  of om ‘SHUFFLE OFF’ te
  selecteren.

  40 • Page 43

  CD-speler


  De functies binnen de optie
  ‘SHUFFLE’ zijn ‘OFF’ (uit), ‘FOL’
  (map) voor het in willekeurige
  volgorde afspelen van nummers
  in de actuele map, en ‘ALL’ (alle)
  voor het afspelen van alle
  nummers op de CD in willekeurige
  volgorde.
  De functies binnen de optie
  ‘REPEAT’ (herhalen) zijn ‘ALL’
  (alle) voor het afspelen van de
  complete CD en ‘FOL’ (map) voor
  het afspelen van alle nummers in
  de actuele map, waarna de
  nummers in dezelfde map
  worden herhaald.
  De opties ‘REPEAT’ (herhalen) en
  ‘SHUFFLE’ (willekeurig afspelen)
  worden onderbroken als de CD
  wordt uitgeworpen.
  Druk op de MENU toets om uw
  keuze te bevestigen.
  De compressiefunctie blijft
  geactiveerd, tenzij deze wordt
  uitgeschakeld.

  Behalve Sony CD/6CD
  Druk meerdere keren op de
  MENU toets tot een ‘COMP’
  display verschijnt.
  Schakel met de SEEK toets de
  functie in of uit.

  CD-NUMMERS SCANNEN
  Met de SCAN functie kunt u elk
  nummer een paar seconden
  afspelen.

  Sony CD

  CD-NUMMERS
  COMPRIMEREN

  Wanneer deze functie is geactiveerd,
  knippert het nummer dat wordt
  afgespeeld op het display. De
  scanfunctie blijft geactiveerd tot de
  SCAN toets opnieuw wordt
  ingedrukt.

  Wanneer deze functie wordt
  aangezet, wordt zacht opgenomen
  muziek luider weergegeven en hard
  opgenomen muziek minder luid
  weergegeven, om het herhaaldelijk
  instellen van het volume te beperken.

  Sony CD/6CD
  Druk op de MENU toets en
  gebruik de op/neer pijltjestoetsen
  om een 'COMP' display te
  selecteren.
  Druk op de links/rechts
  pijltjestoetsen om ‘COMP ON’ of
  ‘COMP OFF’ te selecteren.

  41

  Druk op de SCAN toets om iedere
  track op een audio- of een MP3
  CD te scannen.
  Druk tweemaal op de SCAN toets
  om de eerste track van iedere
  map op een MP3 CD te scannen. • Page 44

  CD-speler
  Sony 6CD  Wanneer deze functie is geactiveerd,
  knippert het nummer dat wordt
  afgespeeld op het display. De
  scanfunctie blijft geactiveerd tot de
  SCAN toets opnieuw wordt
  ingedrukt.


  Na het uitwerpen worden de CD in
  de audio-installatie vasthouden,
  zodat u ze kunt verwijderen.
  Wanneer de CD's niet worden
  verwijderd, worden deze
  automatisch weer de CD-speler in
  getrokken.

  Druk op de SCAN toets om iedere
  track op een audio CD te
  scannen.
  Druk tweemaal op de SCAN toets
  om iedere track op alle audio CD's
  in het CD mechanisme te
  scannen.

  Sony 6CD

  Behalve Sony CD/6CD  Wanneer deze functie is
  geselecteerd knippert ‘Scn’ of
  ‘SCAN’ op het display.
  Druk meerdere keren op de
  MENU toets tot een 'SCAN'
  display verschijnt.
  Druk op de SEEK toets om naar
  hoger of lager geselecteerde
  nummers te zoeken.
  Druk nogmaals op de SEEK toets
  wanneer u naar een nummer wilt
  blijven luisteren.  CD'S UITWERPEN  Druk kort op de uitwerptoets om
  de CD uit te werpen.
  'PLEASE WAIT' (wachten a.u.b.),
  ‘EJECTING’ (uitwerpen) en
  ‘PLEASE REMOVE’ (verwijderen
  a.u.b.) verschijnen op het display
  terwijl de CD wordt uitgeworpen.
  Het afspelen wordt hervat vanaf
  de volgende beschikbare CD of,
  wanneer zich geen CD’s in de
  wisselaar bevinden, wordt ‘NO
  CD’ (geen CD) weergegeven en
  de radio-ontvangst hersteld
  wanneer op de uitwerptoets
  wordt gedrukt.

  Na het uitwerpen worden de CD in
  de audio-installatie vasthouden,
  zodat u ze kunt verwijderen.
  Wanneer de CD's niet worden
  verwijderd, worden deze
  automatisch weer de CD-speler in
  getrokken.

  Sony CD


  De radio-ontvangst wordt
  automatisch hervat wanneer op
  de uitwerptoets wordt gedrukt.
  Als op de uitwerptoets wordt
  gedrukt en er bevindt zich geen
  CD in de CD-speler, verschijnt ‘NO
  CD’ op het display.

  Druk op elk gewenst moment op
  de uitwerptoets en verwijder de
  CD.
  ‘EJECTING’ (uitwerpen) en
  ‘PLEASE REMOVE’ (verwijderen
  a.u.b.) verschijnen op het display.

  42 • Page 45

  CD-speler
  Behalve Sony CD/6CD  CD-spelers voor een CD  Druk op elk gewenst moment op de
  uitwerptoets en verwijder de CD.
  Bij type 6000 met
  volumetuimelschakelaar en
  type 6000MP3
  Druk eenmaal op de CD/EJ toets
  tijdens het weergeven van de CD of
  tweemaal als de radio is
  ingeschakeld. Verwijder de CD.

  CD'S UIT CD-WISSELAAR
  VERWIJDEREN

  CD-spelers voor meerdere
  CD's
  Druk op EJ om een CD uit te
  werpen tijdens radio-ontvangst.
  Wanneer ‘SELECT’ (selecteren)
  of ‘SELECT CD’ (CD selecteren)
  op het display wordt
  weergegeven, druk dan op de
  betreffende voorkeuzetoets om
  de CD uit te werpen. ‘REMOVE’
  (verwijderen) verschijnt op het
  display en de CD kan worden
  verwijderd.  Druk tijdens het afspelen van een
  CD op EJ om de CD uit te werpen
  of
  Druk de voorkeuzetoets voor de
  CD die u wilt uitwerpen in en druk
  vervolgens op EJ.


  N.B.: Wanneer per ongeluk op EJ
  wordt gedrukt, druk de toets dan
  nogmaals in om het uitwerpen te
  annuleren.  ‘EJECT’ (uitwerpen) en ‘REMOVE’
  (verwijderen) verschijnen op het
  display en de CD kan worden
  verwijderd. Als de CD niet wordt
  verwijderd, wordt deze weer in de
  CD-speler getrokken en wordt de
  weergave weer gestart.
  Nadat de CD is verwijderd, verschijnt
  kort ‘INSERT’ (aanbrengen) op het
  display zodat desgewenst een
  nieuwe CD kan worden aangebracht.

  43

  Schuif de klep van de
  CD-wisselaar open.
  Druk op de uitwerptoets en
  verwijder het magazijn.
  Trek de betreffende CD-houder
  met behulp van de hendel aan de
  zijkant uit het magazijn.
  Verwijder de CD en sluit de
  CD-houder.
  Herhaal de laatste twee stappen
  om overige CD's te verwijderen. • Page 46

  CD-speler
  Voor deze eigenschap is type
  6000MP3 van twee extra toetsen
  voorzien. Elke toets geeft een
  mapoverzicht aan (als in een
  Windows werkomgeving) en heeft
  een pijl om de richting aan te geven.

  MP3-BESTAND
  AFSPELEN
  6000MP3
  Wanneer een CD in de 6000MP3
  speler is aangebracht, verschijnt op
  het display ‘READING’ (lezen) terwijl
  de speler de CD scant. Hoe lang dit
  duurt is afhankelijk van het totale
  aantal nummers, bestanden,
  mappen en sessies op de CD.
  ‘AUDIO CD’, ‘MP3 CD’ of ‘MIXED CD’
  (audio CD, MP3 CD of gemengde
  MP3 CD) verschijnt op het display om
  aan te duiden wat voor soort CD de
  speler heeft gedetecteerd.

  Wanneer een van de toetsen wordt
  ingedrukt en losgelaten, wordt het
  eerste nummer in de volgende of
  voorgaande map geselecteerd en
  afgespeeld. De SEEK toets (zoals
  eerder beschreven) kan worden
  gebruikt om tussen de nummers in
  de map te navigeren.
  De normale afspeelvolgorde bij CD’s
  met meerdere mappen is eerst de
  nummers in de bovenliggende map,
  dan de nummers in de eerste
  onderliggende map, vervolgens de
  nummers in de tweede
  onderliggende map, etc.

  Als de CD een gemengde CD is,
  worden automatisch de
  audio-opnames afgespeeld, maar u
  kunt op de MP3-nummers
  overschakelen door een van de
  toetsen voor de mapnavigatie
  ingedrukt te houden.

  N.B.: Het systeem speelt de
  MP3-nummers altijd in alfabetische
  volgorde af. Wanneer u uw eigen
  MP3 CD's brandt en deze in een
  bepaalde volgorde wilt afspelen,
  moet u er voor zorgen dat alle namen
  van de nummers met een nummer
  beginnen, bijv.
  001-sunshine-ladyb.mp3,
  002-augustsong-robert.mp3, enz.
  De speler blijft de nummers in
  alfabetische volgorde afspelen maar
  het nummer zorgt ervoor dat 001
  voor 002 wordt afgespeeld.

  Om weer over te schakelen op
  audionummers, moet u weer een van
  de toetsen voor de mapnavigatie
  ingedrukt houden.
  MP3 navigatie
  MP3-nummers kunnen op
  verschillende manieren op een CD
  worden opgenomen. Ze kunnen
  allemaal in de hoofdmap worden
  geplaatst, net als bij een normale
  audio-CD, of ze kunnen in een
  bepaalde map worden geplaatst, die
  bijvoorbeeld bedoeld is voor een
  album, een artiest of een bepaald
  genre. Er kunnen zelfs mappen in
  andere mappen worden geplaatst.

  44 • Page 47

  CD-speler
  Fast Trak selecteren

  U kunt MP3 bestanden afspelen die
  op CD-ROM’s, CD-R’s en CD-RW’s
  zijn opgenomen. De CD moet
  voldoen aan ISO 9660 niveau 1 of
  niveau 2 format, of Joliet of Romeo
  in het gedecomprimeerde format. U
  kunt ook een CD gebruiken die in
  Multi Session is opgenomen.

  Bij audio-installatie 6000MP3 heeft
  voorkeuzezendertoets 1 een extra
  functie als er MP3 CD’s worden
  afgespeeld. Met behulp van deze
  toets kunt u snel door de mappen en
  nummers op de CD navigeren.

  Druk op toets 1. ‘FASTTRAK’
  verschijnt op het display.
  Gebruik de volumeknop om door
  de nummers en de mappen te
  navigeren tot u het gewenste
  nummer heeft gevonden.
  U kunt terugkeren naar de
  normale werking door opnieuw
  op toets 1 te drukken of door
  geen actie te ondernemen
  waarna de time-out ervoor zorgt
  dat de functie wordt
  uitgeschakeld.

  ISO 9660 format
  Dit is de meest algemene
  internationale standaard voor het
  logische format van bestanden en
  mappen op een CD-ROM.
  Er zijn een aantal specificatieniveaus.
  In niveau 1 moeten de
  bestandsnamen in de 8.3 format (niet
  meer dan 8 tekens per naam, niet
  meer dan 3 tekens in de extensie
  “MP3”) en in hoofdletters zijn
  geschreven.

  N.B.: Wanneer u deze methode
  volgt, worden alleen de map en de
  tracknummers weergegeven, d.w.z.
  F1 T4 gevolgd door F1 T5, enz. Om
  een bepaald nummer op te zoeken
  moet u weten in welke map deze
  staat en wat het tracknummer ervan
  is.

  De namen van mappen mogen niet
  meer dan 8 tekens bevatten. Er
  kunnen niet meer dan 8 mapniveaus
  (bomen) zijn. Bij niveau 2 specificaties
  mogen namen 31 tekens bevatten.
  Elke map kan maximaal 8 bomen
  bevatten.
  Denk aan deze beperkingen voor
  Joliet of Romeo in het
  geëxpandeerde format wanneer u
  de software voor uw CD-brander
  configureert.

  Sony CD
  MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) is een
  standaard technologie en format
  voor het comprimeren van
  audiodata. Hierdoor is een efficiënter
  gebruik van de media mogelijk.

  Multi session
  Deze opnamemethode maakt het
  mogelijk gegevens met behulp van
  de Track-At-Once methode toe te
  voegen.

  45 • Page 48

  CD-speler
  Conventionele CD’s beginnen met
  een CD regelgebied waarvan het
  begin Lead-in wordt genoemd en het
  einde Lead-out. Een Multi Session
  CD is een CD met meerdere sessies,
  met elk een segment van Lead-in tot
  Lead-out, dat als één sessie wordt
  gezien.

  Een multi session CD afspelen

  CD-Extra: Het format dat
  audionummers (audio CD data)
  als tracks op sessie 1, en data als
  tracks op sessie 2 opneemt.
  Mixed CD: Bij dit format worden
  data opgenomen als track 1 en
  audio (audio CD data) als track 2.

  Wanneer de eerste track van
  de eerste sessie audio CD
  data is
  Alleen audio CD data van de eerste
  session worden weergegeven. Geen
  audio CD data/MP3
  bestandsinformatie (tracknummer,
  tijd, enz.) wordt zonder geluid
  weergegeven.

  Bestandsformaten
  een CD die is opgenomen met
  een gecompliceerde
  boomstructuur.
  een CD die is opgenomen in
  Multi Session.
  een CD waaraan data kunnen
  worden toegevoegd.

  Bij andere formats dan ISO 9660
  niveau 1 en niveau 2, is het
  mogelijk dat namen van mappen
  of bestanden niet correct worden
  weergegeven.
  Wanneer u een bestand een
  naam geeft, let er dan op dat de
  extensie “.MP3” wordt
  toegevoegd.
  Wanneer u de extensie “.MP3”
  aan een ander bestand dan een
  MP3 bestand toevoegt, herkent
  de speler het bestand niet correct
  en zal deze een geluid genereren
  dat uw luidsprekers kan
  beschadigden.
  De volgende CD’s hebben een
  langere starttijd bij het afspelen.

  Wanneer de eerste track van
  de eerste sessie geen audio
  CD data is
  Wanneer een MP3 bestand op de
  CD staat, wordt alleen het MP3
  bestand weergegeven en worden
  andere data overgeslagen. (Audio
  CD data wordt niet herkend.)
  Wanneer er geen MP3 bestand
  op de CD staat, wordt geen geluid
  weergegeven. (Audio CD data
  wordt niet herkend.)

  Volgorde van afspelen van
  MP3 bestanden
  De volgorde waarin de mappen en
  bestanden worden afgespeeld is als
  weergegeven.
  N.B.: Een map die geen MP3
  bestand bevat wordt overgeslagen.

  46 • Page 49

  CD-speler


  Tip voor het afspelen:Om de
  gewenste volgorde van afspelen aan
  te duiden, moet vóór de map of de
  bestandsnaam, het volgnummer
  (bijv. “01,” “02”) worden ingevoerd,
  en daarna het nummer op de CD.
  (De volgorde verschilt afhankelijk van
  de software die voor het schrijven
  werd gebruikt.)

  Wanneer een deel van ID3 tag
  ver.2 (aan het begin van het
  nummer) wordt overgeslagen,
  wordt geen geluid weergegeven.
  Sla veranderingen in tijd over
  afhankelijk van de capaciteit van
  ID3 tag ver.2. Voorbeeld: Bij 64
  kbytes, is het ongeveer 2
  seconden (met RealJukebox).
  Wanneer een deel van ID3 tag
  ver.2 wordt overgeslagen, is de
  weergegeven verstreken tijd niet
  nauwkeurig. Van MP3 bestanden
  met een bitsnelheid anders dan
  128 kbps, wordt tijdens het
  afspelen de verstreken tijd niet
  nauwkeurig weergegeven.
  Wanneer een MP3 bestand is
  gemaakt met MP3
  conversiesoftware (bijv.
  RealJukebox - een geregistreerd
  handelsmerk van RealNetworks
  Inc), ID3 ver.2 wordt automatisch
  geschreven.

  MP3 navigatie
  MP3-nummers kunnen op
  verschillende manieren op een CD
  worden opgenomen. Ze kunnen
  allemaal in de hoofdmap worden
  geplaatst, net als bij een normale
  audio-CD, of ze kunnen in een
  bepaalde map worden geplaatst, die
  bijvoorbeeld bedoeld is voor een
  album, een artiest of een bepaald
  genre.

  E66143

  ID3 tag versie 2
  Het volgende vindt plaats wanneer
  een MP3 bestand dat een ID3 tag
  ver.2 bevat, wordt afgespeeld:

  47 • Page 50

  CD-speler
  De normale afspeelvolgorde bij CD’s
  met meerdere mappen is eerst de
  nummers in de bovenliggende map,
  dan de nummers in de eerste
  onderliggende map, vervolgens de
  nummers in de tweede
  onderliggende map, etc. Wanneer
  bijvoorbeeld map 1 de mappen 1a en
  1b bevat, en map 2 bevat map 2a, is
  de afspeelvolgorde map 1, 1a, 1b, 2,
  2a.
  Op het display wordt gewoonlijk de
  bestandsnaam van het betreffende
  nummer weergegeven. Om een van
  de andere informatie-items te
  selecteren of om de nummers van
  de map en de opnames weer te
  geven:

  Druk op de op/neer pijltjestoetsen
  om een andere map te
  selecteren.
  Druk op de links/rechts
  pijltjestoetsen om een ander
  nummer (bestand) in de map te
  kiezen.

  MP3 WEERGAVE-OPTIES
  6000MP3
  Wanneer een MP3-CD wordt
  afgespeeld, kan bepaalde informatie
  die gecodeerd in elke opname is
  opgenomen, worden weergegeven
  op het display. Deze informatie omvat
  meestal:

  De naam van het album waarvan
  het nummer is opgenomen, indien
  deze bekend is
  De bitrate (bitsnelheid) en de
  samplingrate (samplingsnelheid)
  die voor de opname zijn
  toegepast

  Druk net zo lang op de INFO toets
  tot het correcte item wordt
  weergegeven.
  Na 2 seconden wordt de gekozen
  informatie weergegeven of
  verschijnt 'NO TEXT' (geen tekst)
  op het display als er geen
  informatie beschikbaar is. Het
  display scrollt zo nodig verder en
  keert daarna terug naar de
  standaard weergave van de
  bestandsnaam (of een andere
  standaard weergave).

  Standaard MP3 display

  De bestandsnaam
  De naam van de map
  De titel van het nummer
  De naam van de artiest

  U kunt de standaard
  display-informatie wijzigen
  (gewoonlijk is dit de bestandsnaam):

  48 • Page 51

  CD-speler


  Sony CD speler

  Houd de INFO toets ingedrukt tot
  ‘DEFAULT INFO’ wordt
  weergegeven.
  Ga met de volumeknop naar het
  item waarover u standaard
  informatie op het display wilt zien.
  De opties zijn bestandsnaam, titel
  van het nummer, artiest, album of
  nummer van map en opname.
  Wanneer de gewenste informatie
  niet als code bij een bepaalde
  opname is opgenomen, verschijnt
  er ‘NO TEXT’ (geen tekst) op het
  display en wordt het nummer van
  de map en de opname weer op
  het display weergegeven.

  Wanneer een MP3-CD wordt
  afgespeeld, kan bepaalde informatie
  die gecodeerd in elke opname is
  opgenomen, worden weergegeven.
  Deze informatie omvat gewoonlijk:
  Gewoonlijk wordt de naam van het
  bestand dat wordt afgespeeld
  weergegeven. Een
  informatieonderwerp kiezen:

  Door MP3 displays scrollen  Normaal scrollt het display één keer
  en toont vervolgens de eerste 8
  tekens van de door u geselecteerde
  informatie. Het is echter mogelijk de
  manier van informatieweergave op
  het display te regelen.


  De bestandsnaam
  De naam van de map
  ID3 informatie die op het album
  kan staan of de naam van de
  artiest  Houd de MENU toets twee
  seconden ingedrukt om toegang
  te krijgen tot het Set-up menu.
  Druk de MENU toets herhaaldelijk
  in tot ‘SCROLL’ op het display
  verschijnt.
  Kies met de SEEK toetsen de
  door u gewenste optie. De opties
  zijn ‘Off’ (uit), ‘Once’ (1x –
  standaard instelling), ‘Twice’ (2x),
  en ‘On’ (aan). De optie ‘On’ zorgt
  ervoor dat het display continu blijft
  scrollen.

  Druk meerdere keren op de CD
  INFO toets tot het gewenste
  display verschijnt.
  Wanneer de gekozen ID3
  informatie niet beschikbaar is,
  verschijnt, ‘NO MP3 TAG’ op het
  display.

  Door MP3 displays scrollen
  De display informatie scrollt aan het
  begin van elk nummer eenmaal over
  het display, zodat de complete regel
  kan worden gelezen. Het display
  wordt vervolgens weer statisch en
  toont de eerste tekens van de door
  u gekozen informatie.

  49 • Page 52

  CD-speler  Druk op de MENU toets en
  gebruik de op/neer pijltjestoetsen
  om een 'SCROLL' display te
  selecteren.
  Druk op de links/rechts
  pijltjestoetsen om ‘SCROLL ON’
  of ‘SCROLL OFF’ te selecteren.
  ‘SCROLL ON’ is de standaard
  instelling en blijft geselecteerd,
  tenzij deze wordt uitgeschakeld.
  Druk op de MENU toets om uw
  keuze te bevestigen.
  Houd de CD INFO toets ingedrukt
  om de tekst op het display te
  laten ‘scrollen’ onafhankelijk van
  de geselecteerde scroll functie.

  CD-NUMMERS
  HERHALEN
  6500


  Sony CD
  Opties weergave CD tekst
  Wanneer een audio CD met CD tekst
  wordt afgespeeld, kan een beperkte
  hoeveelheid informatie, die aan elk
  nummer is toegevoegd, worden
  weergegeven. Deze informatie
  omvat gewoonlijk:
  Druk op de CD toets en houd
  deze ingedrukt om deze functie
  in te schakelen.  Druk op de MENU toets en
  gebruik de op/neer pijltjestoetsen
  om een 'REPEAT' display te
  selecteren.
  Druk op de links/rechts
  pijltjestoetsen om ‘REPEAT
  TRACK’ of ‘REPEAT OFF’ te
  selecteren.
  Wanneer een MP3 CD wordt
  afgespeeld, zijn de mogelijkheden
  ‘REPEAT TRACK’, ‘REP FOLDER’
  en ‘REPEAT OFF’.

  Druk op de MENU toets om uw
  keuze te bevestigen.

  De naam van de CD
  De naam van de artiest
  De naam van het nummer

  Sony 6CD


  Deze display-opties kunnen op
  dezelfde wijze worden gekozen als
  bij MP3 CD’s. ‘NO DISC NAME’ of ‘NO
  TRACK NAME’ verschijnt wanneer
  zich geen informatie op de CD
  bevindt.

  Druk op de MENU toets en
  gebruik de op/neer pijltjestoetsen
  om een 'REPEAT' display te
  selecteren.
  Druk op de links/rechts
  pijltjestoetsen om ‘REPEAT
  TRACK’, ‘REPEAT CD’ of ‘REPEAT
  OFF’ te selecteren.
  De herhaalfunctie blijft
  geactiveerd, tenzij deze wordt
  uitgeschakeld.

  Druk op de MENU toets om uw
  keuze te bevestigen.

  50 • Page 53

  CD-speler
  AFSPELEN CD
  BEËINDIGEN

  MEERDERE CD'S
  UITWERPEN

  Sony CD/6CD

  Sony 6CD

  Om de radioweergave bij alle typen
  te hervatten:

  Druk op de AM/FM toets.  N.B.: Hierdoor wordt de CD niet
  uitgeworpen; het weergeven van de
  CD wordt alleen onderbroken op de
  plaats waar de weergave van de
  radio werd hervat. Door opnieuw op
  de CD/AUX toets te drukken wordt
  het weergeven van de CD weer
  hervat.  Behalve Sony CD/6CD  Druk op de golfbandtoets om de
  radio-ontvangst te herstellen.
  Druk de toetsen van de
  cassetterecorder gedeeltelijk in
  om de cassette af te spelen.

  Druk de uitwerptoets in en houd
  hem ingedrukt om alle CD's uit te
  werpen.
  ‘EJECT ALL’ (alle uitwerpen)
  gevolgd door ‘EJECTING’
  (uitwerpen) en ‘PLEASE REMOVE’
  (verwijderen a.u.b.) verschijnen op
  het display, wanneer de CD’s
  worden uitgeworpen.
  Nadat alle CD’s zijn uitgeworpen
  en verwijderd, wordt kort ‘ALL
  CDs EMPTY’ (alle CD's verwijderd)
  weergegeven en de
  radio-ontvangst wordt hersteld.

  Behalve Sony 6CD


  Bij toestellen met een AMS toets kan
  deze ook worden gebruikt om de
  cassettespeler weer in te schakelen.  N.B.: Geen van deze handelingen
  leidt tot het uitwerpen van de CD. De
  weergave van de CD wordt alleen
  gepauzeerd op de positie waar de
  weergave van de radio of de
  cassette werd hervat.  Druk nogmaals op de CD toets om
  het afspelen van de CD te hervatten.

  51

  Houd EJ ingedrukt tot ‘EJECT’
  (uitwerpen) of ‘EJECT ALL’ (alle
  uitwerpen) op het display wordt
  weergegeven.
  Op het display verschijnen
  afwisselend ‘EJECT’ (uitwerpen)
  en ‘REMOVE’ (verwijderen).
  Verwijder de CD wanneer
  ‘REMOVE’ (verwijderen) wordt
  weergegeven. Herhaal deze
  handelingen tot alle CD’s zijn
  verwijderd. • Page 54

  Ingangsaansluiting (AUX IN)
  Indien van toepassing is de
  ingangsaansluiting aangebracht in
  het handschoenenkastje. Via deze
  aansluiting kan een extra apparaat,
  zoals bijvoorbeeld een Minidisk- of
  een MP3 speler worden aangesloten
  op de audio-installatie, zodat deze
  geluidsbron kan worden
  weergegeven via de luidsprekers van
  de auto.

  E66141

  Om naar een extra apparaat te
  luisteren, moet deze met een
  conventionele 3,5 mm
  hoofdtelefoonstekker via de
  aansluiting in het
  handschoenenkastje worden
  aangesloten.
  Selecteer de ingangsaansluiting met
  de knop 'CD/AUX'; de luidsprekers
  geven nu het geluid van de
  betreffende bron weer in plaats van
  het geluid van de audio-installatie.
  ‘AUX’ verschijnt op het display van
  de audio-installatie.
  Trek, om het extra apparaat los te
  koppelen, de stekker uit de
  ingangsaansluiting. Gebruik de
  'CD/AUX' of 'FM/AM' toetsen van de
  audio-installatie om de weergave van
  de audio-installatie te hervatten.
  De toetsen van de audio-installatie
  kunnen tevens worden gebruikt om
  de weergave van de audio-installatie
  te hervatten terwijl het extra apparaat
  aangesloten blijft.

  52 • Page 55

  Bedieningstoetsen voor achterpassagiers
  BEDIENINGSTOETSEN
  ACHTERIN

  TOETSEN OP
  BEDIENINGSPANEEL
  Aan/uit toets
  Wanneer ‘RSE On/Rear Audio
  On’ (RSE aan/Audio achterin
  aan) op de hoofdunit is
  geselecteerd


  E66142

  De wijze waarop het
  bedieningspaneel van de
  audio-installatie achterin werkt, is
  afhankelijk van welke RSE
  menu-optie geselecteerd is.


  Druk op de AAN/UIT toets van het
  bedieningspaneel achterin om de
  installatie in of uit te schakelen.
  Alle functies van de
  audio-installatie voor de
  achterpassagiers kunnen dan met
  behulp van het bedieningspaneel
  achterin worden geregeld.

  Wanneer ‘RSE Off/Rear Audio
  Off’ (RSE uit/Audio achterin uit)
  op de hoofdunit is
  geselecteerd

  Druk op de MENU toets en
  gebruik de op/neer pijltjestoetsen
  om een RSE display te selecteren.
  Druk op de links/rechts
  pijltjestoetsen om ‘RSE On, RSE
  Off, RSE Ctrl On of RSE Ctrl Off’ te
  selecteren.
  Druk op de MENU toets om uw
  keuze te bevestigen.  Wanneer de AAN/UIT toets op het
  bedieningspaneel achterin wordt
  ingedrukt, heeft dit geen invloed.
  Op het display verschijnt kort
  ‘DISABLED’ en het
  bedieningspaneel achterin werkt
  niet.

  Keuzetoets golfband


  53

  Druk deze toets meerdere keren
  in om FM1, FM2, FM AST, AM of
  AM AST te selecteren. Het display
  geeft de keuze weer. • Page 56

  Bedieningstoetsen voor achterpassagiers
  N.B.: Hvis hovedaudioenheten og
  bakre kontrollpanel er innstilt for
  radiomottak når denne knappen
  trykkes inn, vil SHARED (delt) komme
  opp på displayet for å vise at en delt
  radiokilde blir styrt fra
  hovedaudioenheten.  CD/AUX toets


  Druk deze toets meerdere keren
  in om de CD-speler of een andere
  mediabron, bijvoorbeeld een
  MD-speler, te selecteren.

  N.B.: Wanneer de passagiers
  achterin dezelfde audiobron kiezen
  als de passagiers voorin, verschijnt
  het woord ‘SHARED’ op het display
  om aan te duiden dat de gedeelde
  CD-bron wordt geregeld door de
  hoofd audio-unit.  Toets voorkeuzestation/CD/
  MP3 map
  zijn opgeslagen, te zoeken en
  erop af te stemmen. Het display
  toont welk voorkeuzestation en
  welke golfband is geselecteerd,
  bijvoorbeeld 1FM1, 2FM1, 3FM1,
  enz.
  Wanneer via het
  bedieningspaneel achterin voor
  het afspelen van een CD via een
  CD-wisselaar is gekozen, druk
  dan meerdere keren op de
  op/neer pijltjestoetsen om naar
  de CD in het magazijn te zoeken
  en deze te selecteren. Op het
  display wordt de keuze
  weergegeven.
  Druk tijdens het afspelen van een
  MP3 CD meerdere keren op de
  op/neer pijltjestoetsen om de
  directories op de MP3 disk te
  doorzoeken en het bestand te
  selecteren.

  Seek toets (zoektoets)

  Druk meerdere keren op deze
  toets in om radiostations die
  onder de voorkeuzetoetsen zijn
  opgeslagen, MP3 mappen of
  CD’s die zich in het magazijn van
  de CD-wisselaar bevinden, te
  selecteren.
  Wanneer met het
  bedieningspaneel achterin is
  gekozen voor radio-ontvangst,
  druk dan meerdere keren op de
  op/neer pijltjestoetsen om naar
  radiostations, die op de
  geselecteerde golfband uitzenden
  en onder de voorkeuzetoetsen

  Wanneer met het bedieningspaneel
  achterin voor radio-ontvangst wordt
  gekozen:
  54

  Druk kort op de links/rechts
  pijltjestoetsen om handmatig, in
  kleine stappen, de gekozen
  golfband op- of neerwaarts af te
  zoeken.
  Of druk de links/rechts
  pijltjestoetsen in en houd deze
  ingedrukt om automatisch af te
  stemmen. Het toestel stopt bij het
  eerste radiostation dat in de door
  u gekozen richting wordt
  gevonden. • Page 57

  Bedieningstoetsen voor achterpassagiers
  Wanneer via het bedieningspaneel
  achterin voor het afspelen van CD’s
  is gekozen:

  Druk kort op de links/rechts
  pijltjestoetsen om andere
  nummers op de CD te selecteren.
  Of houd de links/rechts
  pijltjestoetsen ingedrukt om snel
  voor- of achterwaarts op de
  geselecteerde CD te gaan.  Druk op de MENU toets en druk
  op de op/neer pijltjestoetsen tot
  een RSE display verschijnt.
  Druk op de links/rechts
  pijltjestoetsen om ‘RSE Ctrl On’
  (bediening audio-installatie
  achterin aan) te selecteren.
  Druk op de MENU toets om uw
  keuze te bevestigen.

  N.B.: In deze modus worden alle
  functies door de hoofdunit geregeld
  en, indien op een toets van het
  bedieningspaneel achterin wordt
  gedrukt, verschijnt het woord
  ‘FRONT’ op het display achterin.

  N.B.: Wanneer de hoofdunit en het
  bedieningspaneel achterin worden
  gebruikt voor het selecteren van
  dezelfde audiobron door op de
  voorkeuzetoets of op de Seek toets
  te drukken, verschijnt het woord
  ‘SHARED’ op het display om aan te
  duiden dat de gedeelde audiobron
  door het hoofdtoestel wordt
  geregeld.

  Wanneer ‘RSE Ctrl On/Control Mode
  On’ (bediening audio-installatie voor
  passagiers achterin aan/
  bedieningsmodus aan) is
  geselecteerd, geeft het hoofdtoestel
  het radiostation weer waarop het
  laatst via het bedieningspaneel
  achterin is afgestemd. ‘RS’ of ‘RSE’
  wordt op het display van uw
  audio-installatie weergegeven.

  BEDIENINGSMODUS
  ‘RSE Ctrl On/Control Mode
  On’ (bediening audioinstallatie achterin aan/
  bedieningsmodus aan)

  ‘RSE Ctrl Off/Control Mode
  Off’ (bediening audioinstallatie achterin uit/
  bedieningsmodus uit)

  Door ‘RSE CTRL ON/CONTROL
  MODE ON’ (bediening
  audio-installatie achterin aan/
  bedieningsmodus aan) op de
  hoofdunit te selecteren, kan de
  passagier voorin de hoofdunit
  gebruiken om de passagiers achterin
  te helpen bij het selecteren van een
  bepaalde audiobron, bijvoorbeeld
  een radiostation of een bepaald
  nummer op een CD.

  Selecteer ‘RSE Ctrl Off/Control Mode
  Off’ op dezelfde wijze als ‘RSE Ctrl
  On/Control Mode On’.
  Terwijl ‘RSE Ctrl Off/Control Mode
  Off’ is geselecteerd, verlaat de
  hoofdunit de RSE bedieningsmodus
  en keert deze terug naar de
  audiobron, die was ingeschakeld
  voordat ‘RSE Ctrl On/Control Mode
  On’ werd geselecteerd.

  55 • Page 58

  Bedieningstoetsen voor achterpassagiers
  De audio-installatie achterin geeft nu
  de bron weer, die het laatst in de RSE
  bedieningsmodus was geselecteerd.

  AANSLUITINGEN
  HOOFDTELEFOON
  Wanneer één of beide
  hoofdtelefoonaansluiting(en) wordt
  (worden) gebruikt, wordt de
  geluidsweergave via de luidsprekers
  achterin de auto onderbroken en via
  de aangesloten hoofdtelefoon(s)
  weergegeven.

  EEN UUR MODUS
  Wanneer het contact af staat of de
  sleutel in de stand ACC staat, druk
  dan op de ON/OFF toets (aan/uit) om
  de installatie in te schakelen. De
  installatie schakelt na een uur
  automatisch uit.

  Wanneer de
  hoofdtelefoonaansluitingen worden
  gebruikt, wordt het geluid via de
  luidsprekers voorin de auto normaal
  weergegeven. Op deze wijze kunnen
  de passagiers voor- en achterin de
  auto naar twee verschillende
  audiobronnen luisteren.

  Wanneer geen hoofdtelefoons zijn
  aangesloten, wordt het geluid via de
  luidsprekers van de auto
  weergegeven. Deze
  geluidsweergave wordt volledig
  geregeld via het bedieningspaneel
  achterin.

  Wanneer bijvoorbeeld ‘RSE On’ is
  geselecteerd, kunnen de passagiers
  voorin een CD in de CD-speler
  schuiven en vervolgens op de
  AM/FM toetsen drukken om via de
  luidsprekers voorin de auto naar een
  radioprogramma te luisteren.

  HOOFDTELEFOONS
  Volumeregeling
  Rechter hoofdtelefoon


  Tegelijkertijd kunnen de passagiers
  achterin op het bedieningspaneel
  achterin de CD/AUX toets indrukken
  en via hun hoofdtelefoons naar de
  CD luisteren.

  Druk de + of – toets aan de
  rechterzijde meerdere keren in
  om de geluidsweergave via de
  hoofdtelefoons die op de rechter
  aansluiting zijn aangesloten te
  verhogen of te verlagen.

  De passagiers voorin kunnen op elk
  gewenst moment de CD beluisteren
  en de passagiers achterin kunnen
  overschakelen op radio-ontvangst
  zonder dat dit invloed heeft op de
  radio-ontvangst voor de anderen in
  de auto.

  Linker hoofdtelefoon


  Druk de + of – toets aan de
  linkerzijde meerdere keren in om
  de geluidsweergave via de
  hoofdtelefoons die op de linker
  aansluiting zijn aangesloten te
  verhogen of te verlagen.

  56 • Page 59

  Bedieningstoetsen voor achterpassagiers
  DISPLAY
  ACHTERPASSAGIERS  Wanneer de audio-installatie achterin
  wordt aangezet, toont het display
  van het bedieningspaneel achterin
  welke audiobron voor de passagiers
  achterin is geselecteerd.  Tijdens radio-ontvangst worden
  het nummer van de
  voorkeuzetoets, de golfband en
  de stationsfrequentie of de
  stationsnaam weergegeven.
  Tijdens het afspelen van CD’s
  worden het CD tracknummer en
  de verstreken tijd weergegeven.
  Tijdens het afspelen van een MP3
  CD, worden MP3, het CD
  tracknummer en de verstreken
  tijd weergegeven.
  Tijdens het afspelen van een CD
  in de CD-wisselaar, indien
  gemonteerd, worden het nummer
  van de CD, het CD tracknummer
  en de verstreken tijd
  weergegeven.
  Op het display worden ook de
  volume-instellingen met de + of –
  toets weergegeven.

  Wanneer de functies op het
  bedieningspaneel achterin niet
  beschikbaar zijn, wordt op het display
  weergegeven:

  57

  SHARED – Dit duidt aan dat de
  audiobron achterin wordt gedeeld
  met de hoofdunit.
  FRONT – Dit duidt aan dat de
  bediening van de audio-installatie
  plaatsvindt via de hoofdunit.
  DISABLED – Dit duidt aan dat de
  audio-installatie achterin niet
  werkt en niet kan worden
  ingeschakeld. • Page 60

  Onderhoud audio-installatie
  AUDIO-INSTALLATIE
  Verzorging van cassettes
  Om een perfecte geluidskwaliteit te
  behouden moet de kop van de
  cassettespeler regelmatig worden
  gereinigd met een aanbevolen ‘natte’
  reinigingstape.
  Gebruik cassettes van hoge kwaliteit
  en behandel ze met zorg voor een
  optimale geluidskwaliteit. Gebruik
  geen cassettes die:
  oud, versleten of gespleten zijn.
  beschadigd zijn of waarvan het
  etiket loslaat.
  een speelduur van meer dan 100
  minuten hebben. De tape in deze
  cassettes is dunner en de kans
  op vastlopen is daardoor groter.

  Verzorging van CD's
  Gebruik voor een optimale
  geluidskwaliteit CD’s die schoon zijn
  en in een goede staat verkeren.

  58 • Page 61

  Storingen verhelpen audio-installatie

  Display van de audioinstallatie

  Remedie

  E2E, E2D, E3, E5, E7, E11,
  E15, CD ERROR
  E12, E23, E24, E25, E26,
  E27, E28, E29, E2B, E2C,
  BAD CD
  E4

  Inwendige storing, raadpleeg uw Ford dealer.
  Reinig de CD en probeer het opnieuw.

  De CD is ondersteboven aangebracht of vuil.
  Reinig de CD en probeer het opnieuw.
  CD HOT, HIGH TEMP, E2, Omgevingstemperatuur te hoog – CD-speler
  E14
  werkt niet tot deze is afgekoeld.
  E16, E81, E84, E85
  Storing bij uitwerpen, raadpleeg uw Ford dealer.
  CHECK CD
  Storing bij CD aanbrengen of afspelen. CD
  uitwerpen, controleren of deze schoon en
  onbeschadigd is en correct aanbrengen.
  ERROR
  Inwendige, mechanische storing. Afspelen CD
  stopt en radio-ontvangst wordt hersteld. Raadpleeg uw Ford dealer.
  NON AUDIO CD
  CD ROM/MP3 CD aangebracht.
  NO TEXT
  Informatieveld niet ingevuld.
  TAPE ERR
  Controleer de cassette op afwijkingen.
  NOT MP3
  MP3-toets ingedrukt (bijv. map omhoog/omlaag)
  in niet-MP3 modus.
  WAIT
  Radio wacht nog op informatie (bijv. bij het
  scannen van een MP3 CD).
  Display CD-wisselaar

  Remedie

  CD/CDDJ ERROR, E5 CD
  DISC ERROR
  E2 of E3
  E4, CDDJ OVERHEAT

  Inwendige storing. Raadpleeg uw Ford dealer.

  NON AUDIO CD
  VIN ERROR

  Reinig de CD en probeer het opnieuw.
  Omgevingstemperatuur te hoog – CD-speler
  werkt niet tot deze is afgekoeld.
  CD ROM/MP3 CD aangebracht.
  Raadpleeg uw Ford dealer.

  59 • Page 62

  60 • Page 63

  Index

  A

  Bass/treble (lage/hoge tonen)
  regeling...........................................14

  Aan/uit toets.....................................14

  Standaard audio-instellingen..............14

  2050.......................................................14

  Bediening van de
  audio-installatie........................15, 18
  Bediening vanaf achterbank
  (RICP)..............................................25
  Bedieningsmodus...........................55

  Aansluitingen hoofdtelefoon.........56
  Afneembaar frontpaneel..................8
  ..................................................................8

  Afspelen beëindigen.......................33

  Alternatieve frequenties.................25

  ‘RSE Ctrl Off/Control Mode Off’
  (bediening audio-installatie achterin
  uit/ bedieningsmodus uit)...............55
  ‘RSE Ctrl On/Control Mode On’
  (bediening audio-installatie achterin
  aan/ bedieningsmodus aan)..........55

  2050......................................................26
  Alle overige toestellen behalve de
  2050...................................................26
  Sony CD/6CD.......................................26

  Bedieningstoetsen achterin .........53
  Bedieningstoetsen voor
  achterpassagiers..........................53
  Belangrijke audio-informatie............3

  Audio-installatie...............................58

  CD etiketten............................................4
  Sony CD/6CD.........................................3

  2050......................................................33
  Alle toestellen behalve de 2050........33

  Afspelen CD beëindigen.................51
  Behalve Sony CD/6CD........................51
  Sony CD/6CD.......................................51

  Verzorging van cassettes..................58
  Verzorging van CD's...........................58

  Beveiliging van uw
  audio-installatie................................8
  Beveiligingscode invoeren...............8

  Audiodisplays met tijd- en
  datumaanduiding...........................11
  Auto reverse (automatisch
  omkeren).......................................32
  Automatische muziekzoekfunctie
  (AMS)..............................................33

  2050.........................................................9
  Alle toestellen behalve de 2050..........8

  Beveiligingscode vergeten..............8
  Beveiligingscode...............................8

  5500......................................................34
  Type 5000 met
  volumetuimelschakelaar.................34
  Typen 4050/5000 met
  volumedraaiknop.............................33

  C
  Cassette afspelen...........................31
  Cassette uitwerpen .......................34
  2050, 5000C en 5500........................34
  Alle overige toestellen behalve de
  5000C en 5500...............................34

  Automatische volumeregeling
  (AVC)...............................................24
  Autostore toets................................19

  B

  Cassettespeler.................................31
  CD afspelen.....................................37

  Balance/fade (balans links/rechts,
  voor/achter) regeling....................14

  CD selecteren.................................38

  Behalve Sony CD/6CD.......................38
  Sony CD/6CD.......................................37
  6006CDC..............................................39
  Sony 6CD..............................................38

  61 • Page 64

  Index

  H

  CD's aanbrengen............................35
  6006......................................................35
  6500 en 6000CD................................35
  Sony 6CD..............................................36
  Sony CD................................................35

  Hoofdtelefoons...............................56
  Volumeregeling....................................56

  I

  CD's in CD-wisselaar
  aanbrengen...................................36
  CD's uit CD-wisselaar verwijderen
  .........................................................43
  CD's uitwerpen...............................42

  Ingangsaansluiting (AUX IN)..........52
  Inleiding audio-installatie...................3

  M

  Behalve Sony CD/6CD.......................43
  Sony 6CD..............................................42
  Sony CD................................................42

  Meerdere CD's uitwerpen.............51

  CD-nummers comprimeren..........41

  Behalve Sony 6CD...............................51
  Sony 6CD...............................................51

  Behalve Sony CD/6CD........................41
  Sony CD/6CD.......................................41

  Menu's audio-installatie.................24
  MP3 weergave-opties...................48

  CD-nummers herhalen..................50
  6500......................................................50
  Sony 6CD..............................................50
  Sony CD................................................50

  6000MP3..............................................48
  Sony CD speler....................................49

  MP3-bestand afspelen..................44

  CD-nummers scannen...................41

  6000MP3..............................................44
  Sony CD................................................45

  Behalve Sony CD/6CD.......................42
  Sony 6CD..............................................42
  Sony CD.................................................41

  Muziek/ spraak................................27
  5500/6500............................................27

  CD-speler.........................................35

  N

  D

  Nieuwsberichten.............................27

  Digitale signaalverwerking
  (DSP)...............................................24
  Display achterpassagiers...............57

  Alle andere toestellen behalve Sony
  CD/CD6 en 2050.............................28
  Sony CD/6CD.......................................27

  Nummer selecteren........................37

  E

  Behalve Sony CD/6CD.......................37
  Sony CD/6CD.......................................37

  Een uur modus................................56
  Enhanced other network
  (RDS-EON).....................................27

  O

  G

  Onderhoud audio-installatie..........58
  Onjuiste beveiligingscode................9
  2050.........................................................9
  Alle toestellen behalve de 2050..........9

  Golfband toets.................................18

  Overzicht audio-installatie................6

  62 • Page 65

  Index

  P

  T

  Pauzetoets cassettespeler...........33

  Tijd en datum van de
  audio-installatie instellen...............11

  2050......................................................33
  4000......................................................33
  4050, 5000 en 5000C........................33

  2050........................................................11
  5000C en 6000CD met centraal
  geplaatste aan/uit- en
  volumeknop.......................................11
  Sony CD/6CD.......................................12

  Phone mute (telefoon)
  regeling...........................................15

  R

  Toets stereo-indicator....................19
  2050.......................................................19
  Alle toestellen behalve de 2050........19

  Radio-ontvangst................................4

  Toets verkeersinformatie (TA)......20

  Advanced digital filter adjustment
  (ADFA) (geavanceerd digitaal filter
  instellen)...............................................4

  Lokale of algemene
  verkeersinformatie...........................20
  Verkeersberichten beëindigen...........21
  Verkeersberichten inschakelen.........20
  Volume van de
  verkeersberichten............................21

  Radiodatasysteem (RDS)..............27
  Reductie geluidsvervorming
  (CLIP)..............................................24

  S

  Toetsen op bedieningspaneel......53
  Aan/uit toets.........................................53
  CD/AUX toets.......................................54
  Keuzetoets golfband..........................53
  Seek toets (zoektoets).......................54
  Toets voorkeuzestation/CD/ MP3
  map....................................................54

  Shuffle/random (door
  elkaar/willekeurig).........................40
  Behalve Sony CD/6CD.......................40
  Sony 6CD..............................................40
  Sony CD................................................40

  Spoor selecteren
  cassetteband................................33
  Station afstemtoetsen....................21

  V
  Versneld achteruitspoelen............32

  Handmatig afstemmen......................22
  Scanfunctie...........................................22
  Zoektoets..............................................21

  2050......................................................32
  5500......................................................32
  Alle overige toestellen behalve de
  2050...................................................32

  Storingen verhelpen
  audio-installatie.............................59

  Versneld vooruit/achteruit.............39
  Versneld vooruitspoelen.................31
  2050.......................................................31
  5500.......................................................31
  Alle overige toestellen behalve de
  2050...................................................31

  Voertuigidentificatie (VID)...............10
  Alle toestellen behalve de 2050........10

  63 • Page 66

  Index
  Volumeknop.....................................18
  Alleen 2050...........................................18
  Bass/treble/balance en loudness.....18
  Muziekstijl...............................................18

  Volumeregeling.........................14, 23
  6500......................................................23

  Voorkeur programmatype
  (PTY)...............................................28
  PTY gebruiken......................................30
  PTY selecteren.....................................30
  PTY selecteren tijdens het afspelen
  van een cassette of CD..................30
  Radiostations met andere
  programmatypes selecteren.........30
  Radiostations met hetzelfde
  programmatype selecteren...........30

  Voorkeuzestations scannen.........25
  Voorkeuzetoetsen...........................17

  W
  Werking van de
  audio-installatie..............................14

  64 • Page 67 • Page 68

  6S5J-19C104-CA (CG3508nl)


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ford 6000 CD RDS EON wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ford 6000 CD RDS EON in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Ford 6000 CD RDS EON

Ford 6000 CD RDS EON Bedienungsanleitung - Deutsch - 66 seiten

Ford 6000 CD RDS EON Bedienungsanleitung - Holländisch - 1 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info