Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
Edge
®
Explore 1000
Gebruikershandleiding
September 2015 Gedrukt in Taiwan 190-01944-35_0B
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Edge Explore 1000
  ®

  Gebruikershandleiding

  September 2015

  Gedrukt in Taiwan

  190-01944-35_0B • Page 2

  Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke
  toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van
  deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar
  www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
  Garmin , het Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause en Edge zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de
  Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™ en Vector™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
  dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  Het merk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen.
  iOS is een geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en voor gebruik heeft Apple Inc. een licentie verkregen. Mac is een handelsmerk van Apple
  Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. microSD™ en het microSD logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. Wi‑Fi is een geregistreerd
  handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation. Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
  Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  Dit product is ANT+ gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.
  ®

  M/N: F4ACGQ00 • Page 3

  Inhoudsopgave
  Inleiding........................................................................... 1
  Aan de slag ................................................................................. 1
  Het toestel opladen ..................................................................... 1
  Over de batterij ...................................................................... 1
  De voorsteun installeren ............................................................. 1
  De standaardsteun installeren .................................................... 1
  De Edge losmaken ................................................................. 2
  Het toestel inschakelen ............................................................... 2
  Knoppen .................................................................................2

  Uw ANT+ sensors koppelen ....................................................... 8
  Omgevingsbewustzijn ................................................................. 8
  Trainen met vermogensmeters ................................................... 9
  De vermogensmeter kalibreren .............................................. 9

  Draadloze afstandsbediening....................................... 9
  Overzicht van het toestel ............................................................ 9
  Statuslampje ............................................................................... 9
  De afstandsbediening met uw Edge toestel koppelen ................ 9
  De actieknop personaliseren ...................................................... 9
  De houders gebruiken ................................................................ 9
  De batterij vervangen .................................................................. 9

  Navigatie......................................................................... 2

  Uw toestel aanpassen.................................................. 10

  Een rit maken .............................................................................. 2
  Satellietsignalen ontvangen ................................................... 3
  Koersen ...................................................................................... 3
  Een koers van internet volgen ............................................... 3
  Een koers maken en volgen .................................................. 3
  Een rondrit maken en volgen ................................................. 4
  Een koers maken op basis van een recente rit ...................... 4
  Terug naar startlocatie navigeren .......................................... 4
  Een koers stoppen ................................................................. 4
  Een koers op de kaart weergeven ......................................... 4
  Koersgegevens weergeven ................................................... 4
  Koersopties ............................................................................ 4
  Een koers verwijderen ........................................................... 4
  Locaties ...................................................................................... 5
  Uw locatie bewaren ................................................................ 5
  Een locatie opslaan vanaf de kaart ........................................ 5
  Naar een opgeslagen locatie navigeren ................................ 5
  Naar een recente locatie navigeren ....................................... 5
  De zoeklocatie instellen ......................................................... 5
  Naar bekende coördinaten navigeren .................................... 5
  Een locatie projecteren .......................................................... 5
  Locaties bewerken ................................................................. 5
  Een locatie verwijderen .......................................................... 5

  Uw gebruikersprofiel instellen ................................................... 10
  Over ervaren sporters .......................................................... 10
  Trainingszones ......................................................................... 10
  Uw hartslagzones instellen .................................................. 10
  Uw vermogenszones instellen ............................................. 10
  Bluetooth instellingen ............................................................... 10
  Wi‑Fi instellingen ...................................................................... 11
  Uw activiteiteninstellingen bijwerken ........................................ 11
  Gegevensschermen aanpassen .......................................... 11
  Kaartinstellingen .................................................................. 11
  Route-instellingen ................................................................ 11
  Waarschuwingen ................................................................. 12
  Auto Lap® ............................................................................ 12
  Auto Pause gebruiken ......................................................... 12
  Automatische slaapstand gebruiken .................................... 12
  Auto Scroll gebruiken ........................................................... 12
  De startmelding wijzigen ...................................................... 12
  Systeeminstellingen .................................................................. 13
  GPS-instellingen .................................................................. 13
  De accentkleur wijzigen ....................................................... 13
  Scherminstellingen ............................................................... 13
  De maateenheden wijzigen ................................................. 13
  De toestelgeluiden instellen ................................................. 13
  De taal van het toestel wijzigen ........................................... 13
  De configuratie-instellingen wijzigen .................................... 13
  Tijdzones .............................................................................. 13

  Ongevaldetectie.............................................................. 5
  Ongevaldetectie instellen ........................................................... 5
  Fietsergegevens en de gegevens van in noodgevallen te
  waarschuwen contactpersonen instellen .................................... 6
  Ongevaldetectie in- en uitschakelen ........................................... 6
  Uw contacten voor noodgevallen weergeven ............................. 6
  Een automatisch bericht annuleren ............................................ 6
  Een statusupdate verzenden na een ongeval ............................ 6

  Geschiedenis.................................................................. 6
  Uw rit weergeven ........................................................................ 6
  De agenda gebruiken ............................................................ 6
  Ritten verwijderen .................................................................. 6
  Persoonlijke records ................................................................... 6
  Een persoonlijk record verwijderen ........................................ 6
  Een persoonlijk record herstellen ........................................... 6
  Gegevenstotalen weergeven ...................................................... 6
  Gegevenstotalen verwijderen ................................................ 6
  Uw rit verzenden naar Garmin Connect ..................................... 6
  Garmin Connect ..................................................................... 7
  Bluetooth® connected functies .............................................. 7
  Wi‑Fi® connected functies ..................................................... 7
  Bestanden overbrengen naar een ander Edge toestel ............... 7
  De opslaglocatie voor gegevens wijzigen ................................... 8
  Een geheugenkaart installeren ................................................... 8
  Gegevensbeheer ........................................................................ 8
  Het toestel aansluiten op uw computer .................................. 8
  Bestanden overbrengen naar uw computer ........................... 8
  Bestanden verwijderen .......................................................... 8
  De USB-kabel loskoppelen .................................................... 8

  Toestelinformatie ......................................................... 13
  Specificaties .............................................................................. 13
  Edge specificaties ................................................................ 13
  Specificaties afstandsbediening .......................................... 13
  Toestelonderhoud ..................................................................... 14
  Het toestel schoonmaken .................................................... 14

  Problemen oplossen.................................................... 14
  Het toestel resetten ................................................................... 14
  Gebruikersgegevens wissen ................................................ 14
  Energie besparen tijdens het opladen van het toestel .............. 14
  Levensduur van de batterijen maximaliseren ........................... 14
  De software bijwerken .............................................................. 14
  Ondersteuning en updates ....................................................... 14
  Meer informatie ......................................................................... 14
  De gebruikershandleiding downloaden .................................... 14
  Toestelgegevens weergeven .................................................... 14
  De ontvangst van GPS-signalen verbeteren ............................ 14
  Temperatuurmetingen .............................................................. 14
  Vervangende afdichtringen ....................................................... 14

  Appendix....................................................................... 15
  Gegevensvelden ....................................................................... 15
  Berekeningen van hartslagzones ............................................. 16
  Softwarelicentieovereenkomst .................................................. 16

  Index.............................................................................. 17

  ANT+ sensors................................................................. 8
  Inhoudsopgave

  i • Page 4 • Page 5

  Inleiding

  2 Gebruik de inbussleutel om de schroef À te verwijderen uit
  de stuurverbinding Á.

  WAARSCHUWING
  Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
  verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
  informatie.
  Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
  begint of wijzigt.

  Aan de slag
  Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt, voert u de
  volgende taken uit om het toestel in te stellen en vertrouwd te
  raken met de basisfuncties.
  1 Laad het toestel op (Het toestel opladen, pagina 1).
  2 Bevestig het toestel met de standaardsteun (De
  standaardsteun installeren, pagina 1) of de voorsteun (De
  voorsteun installeren, pagina 1).
  3 Schakel het toestel in (Het toestel inschakelen, pagina 2).
  4 Zoek naar satellieten (Satellietsignalen ontvangen,
  pagina 3).
  5 Maak een rit (Een rit maken, pagina 2).
  6 Upload uw rit naar Garmin Connect™ (Uw rit verzenden naar
  Garmin Connect, pagina 6).

  Het toestel opladen
  KENNISGEVING
  U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
  omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
  oplaadt of aansluit op een computer.
  Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde
  lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard
  stopcontact of een USB-poort op uw computer.
  OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het
  goedgekeurde temperatuurbereik (Edge specificaties,
  pagina 13).
  1 Trek de beschermkap À van de USB-poort Á omhoog.

  3 Als u de richting van de steun wilt wijzigen, verwijder dan

  4

  5
  6

  indien nodig de twee schroeven aan de achterzijde van de
  steun Â, draai de aansluiting Ã, en plaats de schroeven
  terug.
  Plaats het rubberen kussentje rond het stuur:
  • Gebruik het dikke kussentje als de diameter van het stuur
  25,4 mm is.
  • Gebruik het dunne kussentje als de diameter van het stuur
  31,8 mm is.
  Plaats de stuurverbinding rond het rubberen kussentje.
  Plaats de schroef terug en draai deze aan.
  OPMERKING: Garmin raadt een moment van 0,8 N-m (7
  lbf-inch) aan. Controleer regelmatig of schroef goed vast zit.
  Breng de lipjes aan de achterzijde van het Edge toestel in lijn
  met de inkepingen op de fietssteun Ä.
  ®

  7

  8 Duw deze iets omlaag en draai het Edge toestel met de klok
  mee totdat het vastklikt.

  De standaardsteun installeren

  2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort
  op het toestel.

  3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een netadapter

  of een USB-poort van een computer.
  4 Sluit de netadapter aan op een standaard stopcontact.
  Als u het toestel op een voedingsbron aansluit, wordt het
  toestel ingeschakeld.
  5 Laad het toestel volledig op.

  Voor optimale GPS-ontvangst plaatst u de fietssteun zodanig
  dat de voorzijde van het toestel op de lucht is gericht. U kunt de
  fietssteun op de stuurpen of op de stuurstang plaatsen.
  1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het toestel te
  bevestigen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
  brengt.
  2 Plaats de rubberen schijf À op de achterzijde van de
  fietssteun.
  De rubberen lipjes zijn in lijn met de achterzijde van de
  fietssteun, zodat deze op zijn plaats blijft.

  Over de batterij
  WAARSCHUWING
  Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids Belangrijke
  veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
  productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

  De voorsteun installeren
  1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het Edge toestel

  te plaatsen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
  brengt.

  Inleiding

  3 Plaats de fietssteun op de stuurpen.
  4 Bevestig de fietssteun stevig met de twee banden Á.
  1 • Page 6

  5 Breng de lipjes aan de achterzijde van het toestel in lijn met
  de inkepingen op de fietssteun Â.
  6 Duw iets omlaag en draai het toestel met de klok mee totdat
  het vastklikt.

  De Edge losmaken
  1 Draai de Edge rechtsom om het toestel te ontgrendelen.
  2 Til de Edge van de steun.

  Het aanraakscherm gebruiken
  • Tik op het scherm wanneer de timer loopt om de timeroverlay weer te geven.
  Met de timer-overlay kunt u teruggaan naar het startscherm
  tijdens een rit.
  • Selecteer
  om uw wijzigingen op te slaan en de pagina te
  sluiten.
  • Selecteer om de pagina te sluiten en terug te keren naar
  de vorige pagina.
  • Selecteer
  om terug te keren naar de vorige pagina.
  • Selecteer
  om terug te keren naar het startscherm.
  • Selecteer en om te bladeren.
  • Selecteer om nabij een locatie te zoeken.
  • Selecteer
  om op naam te zoeken.
  • Selecteer om een item te verwijderen.
  Het verbindingenscherm weergeven
  Het verbindingenscherm geeft de status van de GPS, ANT+
  sensors en draadloze verbindingen weer.
  Veeg in het startscherm omlaag vanaf de bovenkant van het
  scherm.
  ®

  Het toestel inschakelen
  De eerste keer dat u het toestel inschakelt, wordt u gevraagd de
  systeeminstellingen en het gebruikersprofiel te configureren.
  1 Houd ingedrukt.
  2 Volg de instructies op het scherm.

  Knoppen

  Het verbindingenscherm wordt weergegeven. Een
  knipperend pictogram betekent dat het toestel aan het
  zoeken is. U kunt elk pictogram selecteren om de instellingen
  te wijzigen.

  À

  Selecteer om het toestel in de slaapstand te zetten of eruit te
  halen.
  Houd deze knop ingedrukt om het scherm te vergrendelen en
  het toestel in en uit te schakelen.

  Á

  Selecteer deze knop als u een nieuwe ronde wilt markeren.

  Â

  Selecteer deze knop om de timer te starten of te stoppen.

  Overzicht startscherm
  Vanuit het startscherm hebt u snel toegang tot alle functies van
  het Edge toestel.
  Selecteer om een rit te maken.
  Waarheen?

  Selecteer om een locatie te zoeken en daar naartoe
  te navigeren.

  Koersen

  Selecteer om uw koersen te beheren.

  Geschiedenis

  Selecteer om uw geschiedenis en persoonlijke
  records te beheren.

  Contactpersonen Selecteer om uw contacten voor noodgevallen weer
  te geven.
  Selecteer om het instellingenmenu te openen.

  2

  De schermverlichting gebruiken
  U kunt op elk moment ergens op het scherm tikken om de
  schermverlichting in te schakelen.
  1 Selecteer in het startscherm de statusbalk boven aan het
  scherm.
  2 Selecteer Helderheid om de helderheid en verlichtingsduur
  van de schermverlichting aan te passen:
  • Selecteer en om de helderheid handmatig in te
  stellen.
  • Als u de helderheid automatisch wilt aanpassen op basis
  van omgevingslicht, selecteert u Automatische
  helderheid.
  • Als u de verlichtingsduur wilt aanpassen, selecteert u
  Time-out van scherm en selecteert u een optie.

  Navigatie
  Een rit maken
  1 Selecteer in het startscherm .
  2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
  3 Selecteer om de timer te starten.

  Navigatie • Page 7

  4

  5
  6
  7

  OPMERKING: De geschiedenis wordt alleen vastgelegd als
  de timer is gestart.
  Veeg over het scherm voor extra gegevensschermen.
  U kunt omlaag vegen vanaf de bovenkant van de
  gegevensschermen om het verbindingenscherm weer te
  geven.
  Tik zo nodig op het scherm om de timer-overlay weer te
  geven.
  Selecteer
  om de timer te stoppen.
  Selecteer Beëindig rit > Bewaar rit.

  Satellietsignalen ontvangen
  Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben
  om satellietsignalen te kunnen ontvangen. De tijd en datum
  worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.
  1 Ga naar buiten naar een open gebied.
  De voorzijde van het toestel moet naar de lucht zijn gericht.
  2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
  Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen
  worden gevonden.

  3
  4
  5
  6

  7
  8

  OPMERKING: Als het toestel geen satellietsignalen
  ontvangt voor uw huidige locatie, wordt u gevraagd om de
  laatst bekende locatie te gebruiken of om een locatie te
  selecteren op de kaart.
  • Als u een opgeslagen locatie wilt selecteren, selecteert u
  Opgeslagen > Locaties en kiest u een locatie.
  • Als u een locatie wilt selecteren waarnaar u onlangs hebt
  gezocht, selecteert u Recent gevonden en kiest u een
  locatie.
  • Als u een positie op de kaart wilt selecteren, selecteert u
  Kaart gebruiken en selecteert u een locatie.
  • Als u een nuttig punt wilt zoeken en selecteren, selecteert
  u Categ. nuttige punten, een categorie en vervolgens
  een nuttig punt in de buurt.
  • Als u een stad wilt selecteren, selecteert u Plaatsen en
  kiest u een nabijgelegen stad.
  • Als u een adres wilt selecteren, selecteert u Adressen en
  volgt u de instructies op het scherm.
  • Als u een kruising wilt selecteren, selecteert u
  Kruispunten en volgt u de instructies op het scherm.
  • Als u bekende coördinaten wilt gebruiken voor een locatie,
  selecteert u Coördinaten en voert u de coördinaten in.
  Selecteer Gebr..
  Selecteer Voeg volg. locatie toe.
  Herhaal de stappen 2 tot en met 4 totdat u alle locaties voor
  de koers hebt geselecteerd.
  Selecteer Bekijk kaart.
  Het toestel berekent uw route en vervolgens wordt een kaart
  van de koers weergegeven.
  TIP: Selecteer
  om een hoogtegrafiek van de koers weer te
  geven.
  Selecteer Rijden.
  Volg de instructies op het scherm naar uw bestemming.

  Koersen
  U kunt vanuit uw Garmin Connect een koers verzenden naar uw
  toestel. Als de koers op uw toestel is opgeslagen, kunt u deze
  daarop volgen. Het is ook mogelijk om direct op uw toestel een
  aangepaste koers te maken en op te slaan.
  U kunt bijvoorbeeld een vastgelegde koers volgen omdat de
  route u beviel. Of u kunt een fietsvriendelijke route naar uw werk
  vastleggen en volgen.

  Een koers van internet volgen
  Voordat u een koers kunt downloaden van Garmin Connect,
  moet u beschikken over een Garmin Connect account (Garmin
  Connect, pagina 7).
  1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
  2 Ga naar www.garminconnect.com.
  3 Maak een nieuwe koers of kies een bestaande koers.
  4 Selecteer Verzend naar toestel.
  5 Koppel het toestel los en schakel het in.
  6 Selecteer Koersen > Opgeslagen koersen.
  7 Selecteer de koers.
  8 Selecteer Rijden.

  Een koers maken en volgen
  1 Selecteer Koersen > Koers maken > Voeg eerste locatie
  toe.

  2 Selecteer een optie:
  • Als u uw huidige locatie op de kaart wilt selecteren,
  selecteert u Huidige locatie.

  Navigatie

  Een terug-naar-start koers berekenen
  Voordat u een terug-naar-start koers kunt berekenen, moet u
  een koers maken met minimaal één locatie.
  Selecteer Koersen > Koers maken >
  > Terug naar start.
  Het toestel berekent een route die u terugvoert naar het
  startpunt en een kaart van de koers wordt weergegeven.
  Een heen-en-terug koers berekenen
  Voordat u een heen-en-terug koers kunt berekenen, moet u een
  koers maken met twee of meer locaties.
  Selecteer Koersen > Koers maken >
  > Heen en terug.
  Het toestel berekent een heen-en-terugweg en een kaart van
  de koers wordt weergegeven.
  De koersrichting omkeren
  Voordat u de richting van een koers kunt omkeren, moet u een
  koers maken met minimaal één locatie.
  3 • Page 8

  Selecteer Koersen > Koers maken >
  > Keer richting
  om.
  Het toestel navigeert in omgekeerde richting en een kaart
  van de koers wordt weergegeven.
  Een koers opslaan via Koers maken
  > Sla op als koers
  1 Selecteer Koersen > Koers maken >
  > .
  2 Geef een naam op voor de koers en selecteer .
  3 Selecteer .
  De koers verschijnt in de lijst.
  Alle locaties verwijderen uit een koers
  Selecteer Koersen > Koers maken >

  > Wis >

  .

  Instellingen van Koers maken
  Selecteer Koersen > Koers maken > Instellingen.
  Routemodus: Hiermee stelt u uw transportmiddel in om uw
  route te optimaliseren.
  Berekeningswijze: Hiermee stelt u de methode in waarmee uw
  route wordt berekend.
  Zet vast op weg: Zet het positiepictogram, dat uw positie op de
  kaart aangeeft, vast op de dichtstbijzijnde weg.
  Te vermijden instellen: Hiermee stelt u in welke wegtypen u
  wilt vermijden.

  Een rondrit maken en volgen
  Het toestel kan een rondrit maken op basis van een opgegeven
  afstand, startlocatie en navigatierichting.
  1 Selecteer Koersen > Rondrit.
  2 Selecteer Afstand en voer de totale afstand van de koers in.
  3 Selecteer Startlocatie.
  4 Selecteer een optie:
  • Als u uw huidige locatie op de kaart wilt selecteren,
  selecteert u Huidige locatie.
  OPMERKING: Als het toestel geen satellietsignalen
  ontvangt voor uw huidige locatie, wordt u gevraagd om de
  laatst bekende locatie te gebruiken of om een locatie te
  selecteren op de kaart.
  • Als u een positie op de kaart wilt selecteren, selecteert u
  Kaart gebruiken en selecteert u een locatie.
  • Als u een opgeslagen locatie wilt selecteren, selecteert u
  Opgeslagen locaties en kiest u een locatie.
  • Als u een nuttig punt wilt zoeken of selecteren, selecteert
  u Zoekfuncties > Categ. nuttige punten en selecteert u
  een nuttig punt in de buurt.
  • Als u een stad wilt selecteren, selecteert u Zoekfuncties
  > Plaatsen en kiest u een nabijgelegen stad.
  • Als u een adres wilt selecteren, selecteert u Zoekfuncties
  > Adressen en volgt u de instructies op het scherm.
  • Als u een kruising wilt selecteren, selecteert u
  Zoekfuncties > Kruispunten en volgt u de instructies op
  het scherm.
  • Als u bekende coördinaten wilt gebruiken voor een locatie,
  selecteert u Zoekfuncties > Coördinaten en voert u de
  coördinaten in.
  5 Selecteer Startrichting en selecteer een richting.
  6 Selecteer Zoeken.
  TIP: Selecteer om opnieuw te zoeken.
  7 Selecteer een koers om deze op de kaart weer te geven.
  TIP: Selecteer en om de overige koersen weer te geven.
  8 Selecteer Rijden.

  Een koers maken op basis van een recente rit
  U kunt een nieuwe koers maken van een eerder opgeslagen rit.
  4

  1
  2
  3
  4

  Selecteer Koersen > Recente ritten.
  Selecteer een rit.
  > Bewaar rit als koers.
  Selecteer
  Geef een naam op voor de koers en selecteer

  .

  Een opgeslagen koers rijden
  1 Selecteer Koersen > Opgeslagen koersen.
  2 Selecteer een koers.
  3 Selecteer Rijden.

  Terug naar startlocatie navigeren
  Terwijl u een koers volgt, kunt u op ieder gewenst moment
  terugkeren naar het startpunt.
  1 Tik op het scherm om de timer-overlay weer te geven.
  2 Selecteer > Waarheen? > Terug naar start.
  3 Selecteer Langs dezelfde route of Meest directe route.
  4 Selecteer Rijden.
  Het toestel navigeert terug naar het startpunt van uw koers.

  Een koers stoppen
  1 Blader naar de kaart.
  2 Selecteer > .
  Een koers op de kaart weergeven
  Voor elke koers die op uw toestel is opgeslagen, kunt u instellen
  wanneer en hoe deze wordt weergegeven op de kaart. U kunt
  bijvoorbeeld instellen dat de rit naar uw werk altijd in geel wordt
  weergegeven op de kaart. En u kunt een andere koers in groen
  weergeven. Zo kunt u de koersen zien onder het rijden zonder
  dat u een bepaalde koers volgt.
  1 Selecteer Koersen > Opgeslagen koersen.
  2 Selecteer een koers.
  3 Selecteer Instellingen.
  4 Selecteer Altijd weergeven om de koers weer te geven op
  de kaart.
  5 Selecteer Kleur en selecteer een kleur.
  6 Selecteer Koerspunten om ook koerspunten weer te geven
  op de kaart.
  De volgende keer dat u in de buurt van de koers rijdt, wordt
  deze weergegeven op de kaart.

  Koersgegevens weergeven
  1 Selecteer Koersen > Opgeslagen koersen.
  2 Selecteer een koers.
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer Samenvatting om een overzicht van
  koersgegevens weer te geven.
  • Selecteer Kaart om de koers op de kaart weer te geven.
  • Selecteer Hoogte om een hoogtegrafiek van de koers
  weer te geven.
  • Selecteer Ronden om een ronde te selecteren en extra
  informatie weer te geven over elke ronde.

  Koersopties
  Selecteer Koersen > Opgeslagen koersen > .
  Afslagbegeleiding: Hiermee schakelt u afslagaanwijzingen in
  of uit.
  Koersfoutwaarschuwingen: Hiermee krijgt u een
  waarschuwing u als u van de koers afwijkt.
  Zoeken: Hiermee kunt u opgeslagen koersen op naam zoeken.
  Wis: Hiermee kunt u alle of meerdere opgeslagen koersen van
  het toestel verwijderen.

  Een koers verwijderen
  1 Selecteer Koersen > Opgeslagen koersen.
  Navigatie • Page 9

  2 Selecteer een koers.
  3 Selecteer > .

  Locaties
  U kunt op het toestel locaties vastleggen en bewaren.

  Uw locatie bewaren
  U kunt uw huidige locatie bewaren, zoals uw huis of een
  parkeerplaats.
  1 Selecteer in het startscherm de statusbalk of veeg omlaag
  vanaf de bovenkant van de pagina.
  De verbindingenpagina wordt weergegeven.
  2 Selecteer GPS > Markeer positie > .

  Een locatie opslaan vanaf de kaart
  1 Selecteer Waarheen? > Zoek op kaart > .
  2 Zoek een locatie op de kaart.
  3 Selecteer de locatie.
  4 Selecteer de informatie over de locatie boven aan de kaart.
  5 Selecteer > .
  Naar een opgeslagen locatie navigeren
  1 Selecteer Waarheen? > Opgeslagen locaties.
  2 Selecteer een locatie.
  3 Selecteer zo nodig om zoekinformatie in te voeren.
  4 Selecteer Rijden.
  Naar een recente locatie navigeren
  1 Selecteer in het startscherm Waarheen? > Recent

  gevonden.
  2 Selecteer een locatie.
  3 Selecteer Rijden.

  De zoeklocatie instellen
  Het toestel zoekt standaard naar nuttige punten en andere
  locaties nabij uw huidige locatie. U kunt het toestel zodanig
  instellen dat het zoekt nabij een andere locatie.
  1 Selecteer Waarheen? > Zoekfuncties > .
  2 Selecteer een zoekgebied.
  3 Selecteer, indien nodig, een locatie.
  4 Selecteer, indien nodig, Gebr..
  Naar een nuttig punt navigeren
  U kunt naar specifieke soorten locaties zoeken.
  1 Selecteer in het startscherm Waarheen? > Zoekfuncties >
  Categ. nuttige punten.
  2 Selecteer een categorie.
  3 Selecteer een nuttig punt.
  4 Selecteer Rijden.
  Navigeren naar een stad, adres of kruispunt
  1 Selecteer Waarheen? > Zoekfuncties.
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer Plaatsen en kies een nabijgelegen stad.
  • Selecteer Adressen en volg de instructies op het scherm.
  • Selecteer Kruispunten en volg de instructies op het
  scherm.
  3 Selecteer Rijden.

  Naar bekende coördinaten navigeren
  1 Selecteer in het startscherm Waarheen? > Zoekfuncties >

  Coördinaten.
  2 Geef de coördinaten op en selecteer .
  3 Volg de instructies op het scherm naar uw bestemming.
  Ongevaldetectie

  Een locatie projecteren
  U kunt een nieuwe locatie maken door de afstand en peiling te
  projecteren vanaf een gemarkeerde locatie naar de nieuwe
  locatie.
  1 Selecteer Waarheen? > Opgeslagen locaties.
  2 Selecteer een locatie.
  3 Selecteer de informatie over de locatie boven aan de kaart.
  4 Selecteer > Projecteer locatie.
  5 Geef de afstand en de peiling op voor de geprojecteerde
  locatie.
  6 Selecteer .

  Locaties bewerken
  1 Selecteer Waarheen? > Opgeslagen locaties.
  2 Selecteer een locatie.
  3 Selecteer de informatiebalk boven in het scherm.
  4 Selecteer .
  5 Selecteer een item.
  Selecteer bijvoorbeeld Wijzig hoogte om een bekende
  hoogte voor de locatie op te geven.
  6 Voer de nieuwe informatie in en selecteer .

  Een locatie verwijderen
  1 Selecteer Waarheen? > Opgeslagen locaties.
  2 Selecteer een locatie.
  3 Selecteer de informatie over de locatie boven in het scherm.
  4 Selecteer > Verwijder locatie > .

  Ongevaldetectie
  LET OP
  Ongevaldetectie is een aanvullende functie en dient niet te
  worden beschouwd als primaire methode voor het verkrijgen
  van hulp bij ongelukken. De Garmin Connect Mobile app neemt
  geen contact op met hulpdiensten namens u.
  Als door uw Edge toestel met GPS een ongeval wordt
  gedetecteerd, kan de Garmin Connect Mobile app automatisch
  een sms- en e-mailbericht met uw naam en GPS-locaties
  verzenden naar uw contactpersonen voor noodgevallen. Op uw
  toestel en gekoppelde smartphone wordt een bericht
  weergegeven met de mededeling dat uw contactpersonen na 30
  seconden zullen worden gewaarschuwd. Als u geen hulp nodig
  hebt, kunt u de automatische noodoproep annuleren.
  Voordat u ongevaldetectie op uw toestel kunt inschakelen, moet
  u in de Garmin Connect Mobile app de gegevens invoeren van
  de in geval van nood te waarschuwen personen. Uw
  gekoppelde smartphone moet zijn voorzien van een dataabonnement en zich bevinden in het dekkingsgebied van de
  netwerkprovider voor datacommunicatie. Uw contacten voor
  noodgevallen moeten sms-berichten kunnen ontvangen
  (standaard sms-tarieven kunnen van toepassing zijn).

  Ongevaldetectie instellen
  1 Ga naar www.garmin.com/intosports/apps en download de
  Garmin Connect Mobile app naar uw smartphone.

  2 Koppel uw smartphone met uw toestel (Uw smartphone

  koppelen, pagina 7).
  3 Voer in de Garmin Connect Mobile app (Fietsergegevens en
  de gegevens van in noodgevallen te waarschuwen
  contactpersonen instellen, pagina 6).
  4 Schakel ongevaldetectie op uw toestel in (Ongevaldetectie
  in- en uitschakelen, pagina 6).
  5 Schakel GPS op uw toestel in (GPS-instellingen,
  pagina 13).
  5 • Page 10

  Fietsergegevens en de gegevens van in
  noodgevallen te waarschuwen contactpersonen instellen
  1 Open de Garmin Connect Mobile app op uw smartphone.
  2 Selecteer in de toestellenwidget Ongevaldetectie.
  3 Voer de fietsergegevens en de gegevens van in

  noodgevallen te waarschuwen contacten in.
  Uw geselecteerde contactpersonen ontvangen een bericht
  waarin wordt bevestigd dat zij voor ongevaldetectie de te
  waarschuwen contactpersonen zijn.

  Ongevaldetectie in- en uitschakelen
  Selecteer

  > Systeem > Ongevaldetectie.

  Uw contacten voor noodgevallen weergeven
  Voordat u uw contacten voor noodgevallen op uw toestel kunt
  weergeven, moet u uw fietsergegevens en de gegevens van in
  noodgevallen te waarschuwen contactpersonen opgeven in de
  Garmin Connect Mobile app.
  Selecteer Contactpersonen.
  De namen en telefoonnummers van uw in noodgevallen te
  waarschuwen contactpersonen worden weergegeven.

  Een automatisch bericht annuleren
  Als een ongeval door uw toestel wordt gedetecteerd, kunt u het
  automatische waarschuwingsbericht op uw toestel of uw
  gekoppelde smartphone annuleren om te voorkomen dat het
  naar uw contacten voor noodgevallen wordt verzonden.
  voordat de 30 seconden wachttijd is
  Selecteer Annuleer >
  verstreken.

  Een statusupdate verzenden na een ongeval
  Voordat u een statusupdate naar uw contacten voor
  noodgevallen kunt verzenden, moet uw toestel een ongeval
  detecteren en een automatisch waarschuwingsbericht
  verzenden naar uw contacten voor noodgevallen.
  U kunt een statusupdate verzenden naar uw contacten voor
  noodgevallen om ze te informeren dat u geen hulp nodig hebt.
  1 Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het
  connectiesscherm weer te geven.
  2 Selecteer Ongeval gedetecteerd > Verz: Ik ben Ok.
  Een bericht wordt verzonden naar al uw contacten voor
  noodgevallen.

  Geschiedenis
  Tot de geschiedenisgegevens behoren tijd, afstand, calorieën,
  snelheid, rondegegevens, hoogte en optionele ANT+
  sensorgegevens.
  OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
  de timer is gestopt of gepauzeerd.
  Als het geheugen van het toestel vol is, wordt er een bericht
  weergegeven. Het toestel overschrijft of verwijdert niet
  automatisch uw geschiedenis. Upload uw geschiedenis
  regelmatig naar Garmin Connect om al uw ritgegevens bij te
  houden.

  De agenda gebruiken
  De agenda op uw toestel geeft een historisch overzicht weer
  van uw opgeslagen ritten. Als u een dag selecteert in de
  agenda, kunt u van elke gereden rit een overzicht bekijken.
  1 Selecteer Geschiedenis > Kalender.
  2 Selecteer een datum om de opgeslagen ritten weer te geven.
  3 Selecteer om extra informatie weer te geven.

  Ritten verwijderen
  1 Selecteer Geschiedenis > Ritten.
  2 Selecteer .
  3 Selecteer Wis alles of Verwijder meerdere.

  Persoonlijke records
  Bij het voltooien van een rit worden op het toestel eventuele
  nieuwe persoonlijke records weergegeven die u tijdens deze rit
  hebt gevestigd. Tot uw persoonlijke records behoren uw snelste
  tijd over een standaardafstand, uw langste rit en de grootste
  stijging tijdens een rit.

  Een persoonlijk record verwijderen
  1 Selecteer in het startscherm Geschiedenis > Persoonlijke
  records.

  2 Selecteer een persoonlijk record.
  3 Selecteer > .
  Een persoonlijk record herstellen
  U kunt elk persoonlijk record terugzetten op de vorige waarde.
  OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze manier
  niet gewist.
  1 Selecteer Geschiedenis > Persoonlijke records.
  2 Selecteer een record om te herstellen.
  3 Selecteer Vorig record > .

  Gegevenstotalen weergeven
  U kunt de verzamelde gegevens weergeven die u hebt
  opgeslagen op uw Edge, zoals het aantal ritten, tijd, afstand en
  calorieën.
  Selecteer in het startscherm Geschiedenis > Totalen.

  Gegevenstotalen verwijderen
  1 Selecteer Geschiedenis > Totalen.
  2 Selecteer > .
  OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze
  manier niet gewist.

  Uw rit verzenden naar Garmin Connect
  KENNISGEVING
  U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
  omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
  oplaadt of aansluit op een computer.

  1 Trek de beschermkap À van de USB-poort Á omhoog.

  Uw rit weergeven
  1 Selecteer in het startscherm Geschiedenis > Ritten.
  2 Selecteer een optie.

  2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort

  op het toestel.
  Steek
  het grote uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort
  3
  van de computer.

  6

  Geschiedenis • Page 11

  4 Ga naar www.garminconnect.com/start.
  5 Volg de instructies op het scherm.
  Garmin Connect
  U kunt contact houden met uw vrienden op Garmin Connect.
  Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen, te
  analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen. Leg de
  prestaties van uw actieve lifestyle vast, zoals hardloopsessies,
  wandelingen, fietstochten, zwemsessies, hikes, triatlons en
  meer. Meld u aan voor een gratis account op
  www.garminconnect.com/start.
  Uw activiteiten opslaan: Nadat u een activiteit met uw toestel
  hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die activiteit uploaden
  naar Garmin Connect en deze zo lang bewaren als u zelf wilt.
  Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde
  informatie over uw activiteit weergeven, zoals tijd, afstand,
  hoogte, hartslag, verbrande calorieën, cadans, een
  bovenaanzicht van de kaart, tempo- en snelheidsgrafieken,
  en instelbare rapporten.
  OPMERKING: Voor sommige gegevens hebt u een optioneel
  accessoire nodig, zoals een hartslagmeter.

  Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en
  elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten
  plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.

  Bluetooth connected functies
  ®

  Het Edge toestel beschikt over Bluetooth communicatiefuncties
  voor uw compatibele smartphone of fitnesstoestel. Voor
  sommige functies moet u Garmin Connect Mobile op uw
  smartphone installeren. Ga naar www.garmin.com/intosports
  /apps voor meer informatie.
  OPMERKING: Uw toestel moet zijn verbonden met uw
  Bluetooth smartphone om gebruik te kunnen maken van enkele
  van deze functies.
  LiveTrack: Geef uw vrienden en familie de gelegenheid om uw
  races en trainingsactiviteiten in real-time te volgen. U kunt
  volgers uitnodigen via e-mail of social media, waardoor zij uw
  live-gegevens op een Garmin Connect volgpagina kunnen
  zien.
  Activiteiten uploaden naar Garmin Connect: Uw activiteit
  wordt automatisch naar Garmin Connect verstuurd, zodra u
  klaar bent met het vastleggen van de activiteit.
  Overdracht tussen toestellen: Hiermee kunt u bestanden
  draadloos overbrengen naar een ander compatibel Edge
  toestel.
  Interactie met social media: Hiermee kunt u een update op uw
  favoriete social media-website plaatsen wanneer u een
  activiteit uploadt naar Garmin Connect.
  Weerupdates: Verstuurt real-time weersberichten en
  waarschuwingen naar uw toestel.
  Meldingen: Geeft telefoonmeldingen en berichten weer op uw
  toestel.
  Uw smartphone koppelen
  1 Ga naar www.garmin.com/intosports/apps en download de
  Garmin Connect Mobile app naar uw smartphone.
  Geschiedenis

  2 Houd uw smartphone binnen 10 m (33 ft.) van uw toestel.
  3 Selecteer op uw toestel > Bluetooth > Schakel in >

  Smartphone koppelen en volg de instructies op het scherm.

  4 Open de Garmin Connect Mobile app op uw telefoon en volg

  de instructies op het scherm om een toestel te koppelen.
  Deze instructies worden aangeboden tijdens de eerste
  installatie of kunnen worden gevonden in de help van de
  Garmin Connect Mobile app.
  5 Selecteer op uw iOS toestel Koppel Bluetooth Smart en
  volg de instructies op het scherm om telefoonmeldingen in te
  schakelen op een compatibel iOS toestel (optioneel).
  OPMERKING: Voor telefoonmeldingen is een compatibele
  smartphone voorzien van Bluetooth Smart draadloze
  technologie vereist. Ga naar www.garmin.com/ble voor
  informatie over compatibiliteit.
  ®

  Wi‑Fi connected functies
  ®

  Het Edge Explore 1000 toestel beschikt over Wi‑Fi connected
  functies. De Garmin Connect Mobile app is niet vereist voor het
  gebruik van Wi‑Fi connectiviteit.
  OPMERKING: Uw toestel moet zijn verbonden met een
  draadloos netwerk om gebruik te kunnen maken van deze
  functies.
  Activiteiten uploaden naar Garmin Connect: Uw activiteit
  wordt automatisch naar Garmin Connect verstuurd, zodra u
  klaar bent met het vastleggen ervan.
  Koersen, workouts en trainingsplannen: Activiteiten en
  trainingsplannen die u eerder hebt geselecteerd in Garmin
  Connect worden draadloos verzonden naar uw toestel.
  Software-updates: Uw toestel downloadt draadloos de
  nieuwste software-update. De volgende keer dat u het toestel
  inschakelt, kunt u de software-update installeren aan de hand
  van de instructies op het scherm.
  Een draadloze verbinding Wi‑Fi verbinding instellen
  1 Ga naar www.garminconnect.com/start en download de
  Garmin Express™ toepassing.
  2 Volg de instructies op het scherm om Wi‑Fi connectiviteit in te
  stellen voor Garmin Express.
  Verbinding maken met een draadloos netwerk
  1 Selecteer > Wi-Fi.
  2 Selecteer zo nodig Wi-Fi om draadloze technologie in te
  schakelen.
  3 Selecteer Voeg netwerk toe om naar beschikbare
  netwerken te zoeken.
  4 Selecteer een draadloos netwerk.
  5 Selecteer zo nodig om de SSID en het wachtwoord van
  het netwerk in te voeren.
  Het toestel onthoudt de netwerkgegevens voor deze locatie en
  maakt voortaan automatisch verbinding als u terugkeert op de
  locatie.

  Bestanden overbrengen naar een ander
  Edge toestel
  U kunt bestanden draadloos overbrengen van het ene
  compatibele Edge toestel naar het andere via Bluetooth
  technologie.
  1 Schakel beide Edge toestellen in en breng ze binnen bereik
  (3 m) van elkaar.
  2 Selecteer op het toestel met de bestanden >
  Toesteloverdrachten > Deel bestanden > .
  3 Selecteer een bestandstype dat u wilt delen.
  4 Selecteer een of meer bestanden om over te brengen en
  selecteer .

  7 • Page 12

  5 Selecteer op het toestel dat de bestanden ontvangt

  >
  Toesteloverdrachten.
  6 Selecteer een beschikbare verbinding.
  7 Selecteer een of meer bestanden om te ontvangen en
  selecteer .
  Als het bestand is overgebracht, wordt op beide toestellen een
  bericht weergegeven.

  De opslaglocatie voor gegevens wijzigen
  1 Selecteer in het startscherm

  > Systeem >

  Gegevensopslag.
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer Interne opslag om uw gegevens op te slaan in
  het toestelgeheugen.
  • Selecteer Geheugenkaart om uw gegevens op te slaan
  op een optionele geheugenkaart.

  Een geheugenkaart installeren
  U kunt een microSD™ geheugenkaart installeren voor extra
  opslagruimte of voorgeladen kaarten.
  1 Verwijder de beschermkap À van de microSD kaartsleuf Á.

  2 Druk op de kaart tot u hoort dat deze vastklikt.

  Gegevensbeheer
  OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows 95,
  98, ME, Windows NT , en Mac OS 10.3 en ouder.
  ®

  ®

  of geheugenkaart.
  6 Blader naar een map.
  7 Selecteer Edit > Paste.
  Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in
  het toestelgeheugen of op de geheugenkaart.

  Bestanden verwijderen
  KENNISGEVING
  Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan
  niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke
  systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

  1
  2
  3
  4

  Open het Garmin station of volume.
  Open zo nodig een map of volume.
  Selecteer een bestand.
  Druk op het toetsenbord op de toets Delete.

  De USB-kabel loskoppelen
  Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is
  aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige
  manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als
  uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw
  Windows-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te
  koppelen.
  1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
  • Op Windows-computers: Selecteer het pictogram
  Hardware veilig verwijderen in het systeemvak en
  selecteer uw toestel.
  • Op Mac-computers: Sleep het volumepictogram naar de
  prullenbak.
  Koppel
  de kabel los van uw computer.
  2

  ®

  Het toestel aansluiten op uw computer
  KENNISGEVING
  U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
  omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
  oplaadt of aansluit op een computer.

  1 Trek de beschermkap van de USB-poort omhoog.
  2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort
  op het toestel.

  3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort

  van de computer.
  Het toestel en de geheugenkaart (optioneel) worden
  weergegeven als verwisselbaar station onder Deze computer
  op Windows computers en als geïnstalleerd volume op Mac
  computers.

  Bestanden overbrengen naar uw computer
  1 Verbind het toestel met uw computer.
  Op Windows computers wordt het toestel weergegeven als
  verwisselbaar station of een draagbaar station, en de
  geheugenkaart wordt mogelijk weergegeven als een tweede
  verwisselbaar station. Op Mac computers worden het toestel
  en de geheugenkaart als gekoppelde volumes weergegeven.
  OPMERKING: Op sommige computers met meerdere
  netwerkstations worden toestelstations mogelijk niet correct
  weergegeven. Zie de documentatie bij uw besturingssysteem
  voor meer informatie over het toewijzen van het station.
  Open
  de bestandsbrowser op de computer.
  2
  3 Selecteer een bestand.
  4 Selecteer Edit > Copy.

  8

  5 Open het draagbare toestel, station of volume van het toestel

  ANT+ sensors
  Uw toestel kan worden gebruikt in combinatie met draadloze
  ANT+ sensors. Ga voor meer informatie over compatibiliteit en
  de aanschaf van optionele sensors naar http://buy.garmin.com.

  Uw ANT+ sensors koppelen
  Voordat u kunt koppelen, moet u de hartslagmeter omdoen of
  de sensor plaatsen.
  Koppelen is het maken van een verbinding tussen ANT+
  draadloze sensors, bijvoorbeeld het verbinden van een
  hartslagmeter met uw Garmin toestel.
  1 Breng het toestel binnen 3 m (10 ft.) van de sensor.
  OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij
  ANT+ sensors van andere gebruikers vandaan bent tijdens
  het koppelen.
  2 Selecteer > Sensors > Voeg sensor toe.
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer een sensortype.
  • Selecteer Zoek alles om sensors in de buurt te zoeken.
  Er wordt een lijst met beschikbare sensors weergegeven.
  4 Selecteer een of meerdere sensors om te koppelen met uw
  toestel.
  5 Selecteer Voeg toe.
  Wanneer de sensor is gekoppeld met uw toestel, is de
  sensorstatus Verbonden. U kunt een gegevensveld
  aanpassen om sensorgegevens weer te geven.

  Omgevingsbewustzijn
  Uw Edge toestel kan worden gebruikt met Varia™ slimme
  fietsverlichting en achteruitkijkradar voor een verbeterd
  ANT+ sensors • Page 13

  omgevingsbewustzijn. Raadpleeg de handleiding van het Varia
  toestel voor meer informatie.
  OPMERKING: U moet mogelijk de Edge software bijwerken
  voordat u Varia toestellen kunt koppelen (De software bijwerken,
  pagina 14).

  Trainen met vermogensmeters
  • Ga naar www.garmin.com/intosports voor een lijst met ANT+
  sensors die compatibel zijn met uw toestel (zoals Vector™).
  • Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor meer informatie.

  De vermogensmeter kalibreren
  Voordat u uw vermogensmeter kunt kalibreren, moet deze
  correct zijn geïnstalleerd, gekoppeld met uw toestel en actief
  gegevens vastleggen.
  Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor instructies
  over het kalibreren van uw vermogensmeter.
  1 Selecteer in het startscherm de statusbalk of veeg omlaag
  vanaf de bovenkant van de pagina.
  2 Selecteer > Kalibreer.
  3 Zorg dat uw vermogensmeter actief blijft door te blijven
  trappen tot het bericht wordt weergegeven.
  4 Volg de instructies op het scherm.

  Draadloze afstandsbediening
  Overzicht van het toestel

  De afstandsbediening met uw Edge toestel
  koppelen
  Wanneer u voor de eerste keer de Edge afstandsbediening met
  uw Edge toestel wilt verbinden, moet u de afstandsbediening
  koppelen met uw toestel.
  1 Breng de afstandsbediening binnen 3 m (10 ft.) van het
  toestel.
  OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij
  andere ANT+ sensors vandaan bent tijdens het koppelen.
  2 Selecteer op het Edge startscherm > Sensors > Voeg
  sensor toe > Edge afstandsbediening.
  3 Houd op de afstandsbediening twee knoppen tegelijkertijd
  ingedrukt totdat het statuslampje afwisselend groen en rood
  knippert, en laat de knoppen los.
  De afstandsbediening zoekt naar uw toestel. Wanneer de
  koppeling is voltooid, knippert het statuslampje 12 keer groen
  en verschijnt de naam van de afstandsbediening op het
  toestel.
  4 Selecteer de afstandsbediening en selecteer Voeg toe.
  Nadat de afstandsbediening is gekoppeld, wordt er verbinding
  gemaakt met uw toestel als dit binnen bereik is en is
  ingeschakeld.

  De actieknop personaliseren
  1 Selecteer op het Edge startscherm

  > Sensors > Edge
  afstandsbediening > Sensordetails.
  2 Selecteer Kort drukken of Lang drukken.
  3 Selecteer een functie voor de actieknop.
  U kunt met de actieknop bijvoorbeeld een kaart laten
  weergeven of de schermverlichting inschakelen.

  De houders gebruiken
  Er zijn verschillende houders beschikbaar voor uw
  afstandsbediening die worden meegeleverd of beschikbaar zijn
  als optioneel accessoire. Met de houder kunt u de
  afstandsbediening aan uw lichaam, fiets of andere objecten
  bevestigen.
  • Breng twee inkepingen À op één lijn met de zijkanten van de
  houder en druk de afstandsbediening in de steun totdat u een
  klik hoort.

  À
  Á

  Â

  Ã

  Rondeknop. Selecteer om een nieuwe ronde te markeren.
  Actieknop. Selecteer om de timer te starten of te stoppen. Houd
  deze ingedrukt om de schermverlichting in te schakelen.
  OPMERKING: Dit is de standaardfunctionaliteit van de actieknop.
  Deze actieknopfuncties zijn programmeerbaar.
  Paginaknop. Selecteer om door de gegevenspagina's te bladeren.
  Houd de knop ingedrukt om tegen de klok in door de gegevenspagina's te bladeren.
  Statuslampje.

  • Druk voorzichtig op het ontgrendelmechanisme Á en til de
  afstandsbediening uit de houder.

  Statuslampje
  Activiteit statuslampje

  Status

  Groen knipperend

  Zoeken naar een gekoppeld
  toestel.

  Afwisselend rood en groen

  Probeert te koppelen met een
  nieuw toestel.

  12 keer snel knipperen in het groen Gekoppeld met een toestel.
  Vier keer snel knipperen in het
  groen

  Opdracht verzonden naar een
  toestel.

  Vier keer snel knipperen in het rood Kan geen opdracht verzenden
  naar een toestel.

  Draadloze afstandsbediening

  De batterij vervangen
  WAARSCHUWING
  Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te
  verwijderen.
  Bewaar een batterij buiten het bereik van kinderen.
  Stop batterijen nooit in uw mond. Als u een batterij inslikt, dient
  u onmiddellijk contact op te nemen met uw dokter of plaatselijke
  toxicologiecentrum.
  Vervangbare knoopcelbatterijen kunnen perchloraten bevatten.
  Voorzichtigheid is geboden. Zie www.dtsc.ca.gov
  /hazardouswaste/perchlorate.

  9 • Page 14

  LET OP
  Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het
  hergebruik van de batterijen.
  Voordat u de batterij kunt vervangen, moet u een kleine
  kruiskopschroevendraaier, een kleine platte schroevendraaier
  en een CR2032 lithium-ion knoopcelbatterij bij de hand hebben.
  1 Verwijder met de kruiskopschroevendraaier de drie
  schroeven uit de achterplaat À.

  2 Verwijder de achterplaat van de afstandsbediening.
  3 Omwikkel het uiteinde van een kleine platte schroevendraaier
  met tape.
  De tape beschermt de batterij, het batterijcompartiment en de
  contactpunten tegen beschadiging.
  4 Wrik de batterij voorzichtig los van de achterplaat.

  5 Installeer de nieuwe batterij in de achterplaat met de pluskant
  naar beneden.

  6 Controleer of de pakking Á volledig in de uitsparing zit.

  Trainingszones
  • Hartslagzones (Uw hartslagzones instellen, pagina 10)
  • Vermogenszones (Uw vermogenszones instellen,
  pagina 10)

  Uw hartslagzones instellen
  Het toestel gebruikt uw gebruikersprofiel uit de basisinstellingen
  om uw hartslagzones te bepalen. U kunt de hartslagzones
  handmatig aanpassen op basis van uw fitnessdoelen
  (Fitnessdoelstellingen, pagina 10). Stel uw maximale hartslag,
  hartslag in rust en hartslagzones in voor de meest nauwkeurige
  caloriegegevens tijdens een activiteit.
  1 Selecteer > Trainingszones > Hartslagzones.
  2 Voer de maximumwaarde en rustwaarde voor uw hartslag in.
  De zonewaarden worden automatisch bijgewerkt; u kunt elke
  waarde echter ook handmatig aanpassen.
  3 Selecteer Op basis van:.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer BPM om de zones in aantal hartslagen per
  minuut weer te geven en te wijzigen.
  • Selecteer % Max. om de zones als een percentage van
  uw maximumhartslag weer te geven en te wijzigen.
  • Selecteer % HSR om de zones als een percentage van
  uw hartslag in rust weer te geven en te wijzigen.
  Fitnessdoelstellingen
  Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en
  verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe
  te passen.
  • Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw
  training.
  • Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw
  cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren.
  • Als u uw hartslagzones kent, kunt u het risico op blessures
  verlagen en voorkomen dat u te zwaar traint.
  Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel (Berekeningen
  van hartslagzones, pagina 16) gebruiken om de beste
  hartslagzone te bepalen voor uw fitheidsdoeleinden.
  Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de
  rekenmachines die beschikbaar zijn op internet. Bij sommige
  sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de
  maximale hartslag te meten. De standaard maximale hartslag is
  220 min uw leeftijd.

  Uw vermogenszones instellen
  7 Plaats de achterplaat terug en breng de punten  op één lijn
  met het gat in de printplaat Ã.
  8 Plaats de schroeven terug en draai deze aan.
  OPMERKING: Draai de schroeven niet te strak vast.

  Uw toestel aanpassen
  Uw gebruikersprofiel instellen
  U kunt instellingen wijzigen voor geslacht, leeftijd, gewicht,
  lengte en instellingen voor ervaren atleten. Het toestel gebruikt
  deze informatie om nauwkeurige ritgegevens te berekenen.
  1 Selecteer > Gebruikersprofiel.
  2 Selecteer een optie.

  Over ervaren sporters
  Een ervaren sporter is een persoon die een groot aantal jaren
  intensief heeft getraind (met uitzondering van lichte blessures)
  en die een hartslag in rust van 60 slagen per minuut of minder
  heeft.

  10

  De waarden voor deze zones zijn standaardwaarden en passen
  mogelijk niet bij uw persoonlijke vaardigheden. U kunt uw zones
  handmatig aanpassen op het toestel of gebruikmaken van
  Garmin Connect. Als u weet wat uw FTP-waarde (Functional
  Threshold Power) is, kunt u deze opgeven zodat de software
  automatisch uw vermogenszones kan berekenen.
  1 Selecteer > Trainingszones > Vermogenszones.
  2 Voer uw FTP-waarde in.
  3 Selecteer Op basis van:.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer watt om de zones in watt weer te geven en te
  wijzigen.
  • Selecteer % FTP om de zones als een percentage van uw
  FTP-waarde (Functional Threshold Power) weer te geven
  en te wijzigen.

  Bluetooth instellingen
  Selecteer > Bluetooth.
  Schakel in: Hiermee schakelt u draadloze Bluetooth
  technologie in.
  Uw toestel aanpassen • Page 15

  OPMERKING: De overige Bluetooth instellingen worden
  alleen weergegeven als Bluetooth draadloze technologie is
  ingeschakeld.
  Toestelnaam: Hiermee kunt u een gebruiksvriendelijke naam
  invoeren ter identificatie van uw toestellen met draadloze
  Bluetooth technologie.
  Smartphone koppelen: Hiermee koppelt u uw toestel met een
  compatibele smartphone met Bluetooth functionaliteit. Met
  deze instelling kunt u Bluetooth draadloze functies gebruiken,
  zoals LiveTrack en activiteiten uploaden naar Garmin
  Connect.
  Koppel Bluetooth Smart: Hiermee koppelt u uw toestel met
  een compatibele smartphone met Bluetooth Smart draadloze
  technologie. Met deze instelling kunt u telefoon- en smsfuncties gebruiken.
  OPMERKING: Deze instelling is alleen beschikbaar als het
  toestel is gekoppeld met een compatibele smartphone met
  Bluetooth Smart draadloze technologie.
  Meldingen voor telefoon en SMS: Hiermee kunt u
  telefoonmeldingen vanaf uw compatibele smartphone
  inschakelen.
  Gemiste oproepen en SMS-berichten: Geeft gemiste
  telefoonmeldingen vanaf uw compatibele smartphone weer.

  Wi‑Fi instellingen
  Selecteer > Wi-Fi.
  Wi-Fi: Hiermee schakelt u draadloze Wi‑Fi technologie in.
  OPMERKING: De overige Wi‑Fi instellingen worden alleen
  weergegeven als Wi‑Fi is ingeschakeld.
  Automatisch uploaden: Hiermee kunt u automatisch
  activiteiten uploaden via een vertrouwd draadloos netwerk.
  Voeg netwerk toe: Voegt uw toestel toe aan een draadloos
  netwerk.

  Uw activiteiteninstellingen bijwerken
  1 Selecteer > Activiteitinstellingen.
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer Gegevensschermen om de
  gegevensschermen en gegevensvelden aan te passen
  (Gegevensschermen aanpassen, pagina 11).
  • Selecteer Kaart om de kaartinstellingen aan te passen
  (Kaartinstellingen, pagina 11).
  • Selecteer Routebepaling om de route-instellingen aan te
  passen (Route-instellingen, pagina 11).
  • Selecteer Alarmen om uw trainingswaarschuwingen aan
  te passen (Waarschuwingen, pagina 12).
  • Selecteer Automatische functies > Auto Lap om in te
  stellen hoe rondes worden gemarkeerd (Auto Lap ,
  pagina 12).
  • Selecteer Automatische functies > Auto Pause om in te
  stellen wanneer de timer automatisch pauzeert (Auto
  Pause gebruiken, pagina 12).
  • Selecteer Automatische functies > Autom. slaapstand
  om in te stellen dat het toestel automatisch in de
  slaapstand gaat na 5 minuten inactiviteit (Automatische
  slaapstand gebruiken, pagina 12).
  • Selecteer Automatische functies > Auto Scroll om de
  weergave van de pagina's met trainingsgegevens aan te
  passen wanneer de timer loopt (Auto Scroll gebruiken,
  pagina 12).
  • Selecteer Startmelding om de startmeldingsmodus aan te
  passen (De startmelding wijzigen, pagina 12).
  Alle wijzigingen die u aanbrengt worden opgeslagen in de
  activiteiteninstellingen.
  ®

  Uw toestel aanpassen

  Gegevensschermen aanpassen
  1 Selecteer > Activiteitinstellingen.
  2 Selecteer Gegevensschermen.
  3 Selecteer een gegevensscherm.
  4 Schakel indien nodig het gegevensscherm in.
  5 Selecteer het aantal gegevensvelden dat u op het scherm
  wilt weergeven.

  6 Selecteer .
  7 Selecteer een gegevensveld om het te wijzigen.
  8 Selecteer .
  Kaartinstellingen
  Selecteer > Activiteitinstellingen > Kaart.
  Oriëntatie: Hiermee stelt u in hoe de kaart wordt weergegeven
  op de pagina.
  Automatisch zoomen: Hiermee selecteert u automatisch een
  zoomniveau voor de kaart. Als u Uit selecteert, moet u
  handmatig in- en uitzoomen.
  Begeleidingstekst: Hiermee stelt u in wanneer afslag-voorafslag navigatieaanwijzingen worden weergegeven (vereist
  navigatiekaarten).
  Kaartzichtbaarheid: Hiermee kunt u de geavanceerde
  kaartfuncties opgeven.
  Kaartinformatie: Hiermee kunt u de op het toestel geladen
  kaarten in- of uitschakelen.
  De oriëntatie van de kaart wijzigen
  1 Selecteer in het startscherm > Activiteitinstellingen >
  Kaart > Oriëntatie.
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer Noord boven om het noorden boven aan de
  pagina weer te geven.
  • Selecteer Koers boven om uw huidige reisrichting boven
  aan de pagina weer te geven.
  • Selecteer 3D-modus voor een autoperspectief met de
  reisrichting bovenaan.
  Geavanceerde kaartinstellingen
  Selecteer > Activiteitinstellingen > Kaart >
  Kaartzichtbaarheid.
  Kaartzichtbaarh.modus: Automatisch en Hoog contrast
  hebben vooraf ingestelde waarden. Kies Aangepast als u zelf
  een waarde wilt opgeven.
  Zoomniveaus: Hiermee worden kaartonderdelen op of onder
  het geselecteerde zoomniveau weergegeven.
  Tekstgrootte: Hiermee wordt de tekstgrootte voor kaartitems
  ingesteld.
  Detail: Hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden
  weergegeven. Door het weergeven van meer details is het
  mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.
  Arcering: Geeft reliëfdetails weer op de kaart (indien
  beschikbaar) of schakelt arcering uit.
  Extra kaarten kopen
  Voordat u extra kaarten aanschaft, dient u de versie van de
  kaarten op uw toestel vast te stellen.
  1 Selecteer > Activiteitinstellingen.
  2 Selecteer Kaart > Kaartinformatie.
  3 Selecteer een kaart.
  4 Selecteer .
  5 Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw
  Garmin dealer.

  Route-instellingen
  Selecteer

  > Activiteitinstellingen > Routebepaling.
  11 • Page 16

  Routemodus: Hiermee stelt u uw transportmiddel in om uw
  route te optimaliseren.
  Berekeningswijze: Hiermee stelt u de methode in waarmee uw
  route wordt berekend.
  Zet vast op weg: Zet het positiepictogram, dat uw positie op de
  kaart aangeeft, vast op de dichtstbijzijnde weg.
  Te vermijden instellen: Hiermee stelt u in welke wegtypen u
  wilt vermijden.
  Herberekenen: Herberekent automatisch de route wanneer u
  van de route afwijkt.

  Waarschuwingen
  U kunt waarschuwingen gebruiken voor trainingen met
  specifieke doelstellingen voor tijd, afstand, calorieën, hartslag,
  cadans en vermogen.
  Bereikwaarschuwingen instellen
  Als u een optionele hartslagmeter, cadanssensor of
  vermogensmeter hebt, kunt u bereikwaarschuwingen instellen.
  Een bereikwaarschuwing wordt afgegeven wanneer het toestel
  een waarde meet die boven of onder een opgegeven
  waardenbereik ligt. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat het
  toestel u waarschuwt als uw cadans lager is dan 40 rpm of
  hoger dan 90 rpm. U kunt ook een trainingszone
  (Trainingszones, pagina 10) gebruiken voor de
  bereikwaarschuwing.
  1 Selecteer > Activiteitinstellingen.
  2 Selecteer Alarmen.
  3 Selecteer Hartslagwaarschuwing, Cadanswaarschuwing
  of Vermogenswaarsch..
  4 Schakel indien nodig de waarschuwing in.
  5 Voer de minimum- en maximumwaarde in of selecteer zones.
  6 Selecteer indien nodig .
  Telkens als u boven of onder het opgegeven bereik komt, wordt
  een bericht weergegeven. U hoort ook een pieptoon als
  geluidssignalen zijn ingeschakeld (De toestelgeluiden instellen,
  pagina 13).
  Een terugkerende waarschuwing instellen
  Een terugkerende waarschuwing wordt afgegeven telkens
  wanneer het toestel een opgegeven waarde of interval
  registreert. U kunt bijvoorbeeld instellen dat het toestel u elke 30
  minuten waarschuwt.
  1 Selecteer > Activiteitinstellingen.
  2 Selecteer Alarmen.
  3 Selecteer Tijdwaarschuwing, Afstandswaarschuwing of
  Calorieënwaarschuwing.
  4 Schakel de waarschuwing in.
  5 Voer een waarde in.
  6 Selecteer .
  Telkens als u de opgegeven waarde voor een waarschuwing
  bereikt, wordt een bericht weergegeven. U hoort ook een
  pieptoon als geluidssignalen zijn ingeschakeld (De
  toestelgeluiden instellen, pagina 13).

  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer Alleen bij drukken op Lap om de rondeteller te
  selecteert en telkens als u een
  activeren telkens als u
  van deze locaties opnieuw passeert.
  • Selecteer Start & ronde om de rondeteller te activeren op
  de GPS-locatie waar u
  selecteert en op elke locatie
  tijdens de rit waar u
  selecteert.
  • Selecteer Markeer en ronde om de rondeteller te
  activeren op een specifieke GPS-locatie die u vóór de rit
  hebt gemarkeerd en bovendien op elke locatie tijdens de
  rit wanneer u
  selecteert.
  Pas
  zo
  nodig
  de
  rondegegevensvelden
  aan
  4
  (Gegevensschermen aanpassen, pagina 11).
  Ronden op afstand markeren
  Met de functie Auto Lap kunt u de ronde automatisch markeren
  op basis van een bepaalde afstand. Dit is handig als u uw
  prestaties tijdens verschillende gedeelten van een rit wilt
  vergelijken (bijvoorbeeld om de 10 mijl of 40 km).
  1 Selecteer > Activiteitinstellingen.
  2 Selecteer Automatische functies > Auto Lap > Auto Laptrigger > Op afstand > Ronde bij.
  3 Voer een waarde in.
  4 Pas zo nodig de rondegegevensvelden aan
  (Gegevensschermen aanpassen, pagina 11).

  Auto Pause gebruiken
  U kunt de functie Auto Pause gebruiken om de timer
  automatisch te onderbreken als u stopt met bewegen of
  wanneer uw snelheid onder de opgegeven waarde komt. Dit is
  handig als er verkeerslichten of andere plaatsen voorkomen in
  uw route waar u langzamer moet fietsen of moet stoppen.
  OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
  de timer is gestopt of gepauzeerd.
  1 Selecteer > Activiteitinstellingen.
  2 Selecteer Automatische functies > Auto Pause.
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer Zodra gestopt om de timer automatisch te
  onderbreken wanneer u stopt met bewegen.
  • Selecteer Aangepaste snelheid om de timer automatisch
  te pauzeren wanneer uw snelheid onder een bepaalde
  waarde komt.
  4 Pas zo nodig optionele tijdgegevensvelden aan
  (Gegevensschermen aanpassen, pagina 11).
  ®

  Automatische slaapstand gebruiken
  U kunt de Autom. slaapstand functie gebruiken om automatisch
  in de slaapstand te gaan na 5 minuten van inactiviteit. Tijdens
  de slaapstand is het scherm uitgeschakeld en zijn de ANT+
  sensors, Bluetooth en GPS niet verbonden.
  Wi‑Fi blijft actief wanneer het toestel zich in de slaapstand
  bevindt.
  1 Selecteer > Activiteitinstellingen.
  2 Selecteer Automatische functies > Autom. slaapstand.

  Auto Lap

  Auto Scroll gebruiken

  Ronden op positie markeren
  Met de functie Auto Lap kunt u de ronde automatisch markeren
  op een bepaalde positie. Dit is handig als u uw prestaties tijdens
  verschillende gedeelten van een rit wilt vergelijken (bijvoorbeeld
  na een lange klim of na een sprint). Tijdens een koers kunt u de
  functie Op positie gebruiken om een ronde te starten bij alle
  rondeposities die voor de koers zijn vastgelegd.
  1 Selecteer > Activiteitinstellingen.
  2 Selecteer Automatische functies > Auto Lap > Auto Laptrigger > Op positie > Ronde bij.

  Met de functie Auto Scroll doorloopt u automatisch alle
  schermen met trainingsgegevens terwijl de timer loopt.
  1 Selecteer > Activiteitinstellingen.
  2 Selecteer Automatische functies > Auto Scroll.
  3 Selecteer een weergavesnelheid.

  ®

  12

  De startmelding wijzigen
  Met deze functie herkent het toestel automatisch dat er
  satellietsignalen worden ontvangen en dat de fiets rijdt. U wordt

  Uw toestel aanpassen • Page 17

  er zo aan herinnerd de timer in te stellen, zodat uw ritgegevens
  worden vastgelegd.
  1 Selecteer > Activiteitinstellingen.
  2 Selecteer Startmelding.
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer Eenmaal.
  • Selecteer Herhaal > Vertraging herhalen om in te stellen
  na hoeveel tijd de melding wordt weergegeven.

  Kleurmodus: Hiermee stelt u in of het toestel dag- of
  nachtkleuren weergeeft. U kunt Automatisch selecteren om
  het toestel automatisch te laten overschakelen naar dag- of
  nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.
  Oriëntatie: Hiermee kunt u het toestel in de staande of liggende
  modus zetten.
  Schermafbeelding: Hiermee kunt u de afbeelding op het
  scherm van het toestel opslaan.

  Systeeminstellingen

  U kunt de eenheden voor afstand, snelheid, hoogte,
  temperatuur, gewicht, positieweergave en tijdweergave
  aanpassen.
  1 Selecteer > Systeem > Eenheden.
  2 Selecteer een type maatsysteem.
  3 Selecteer een maateenheid voor de instelling.

  Selecteer > Systeem.
  • GPS-instellingen (GPS-instellingen, pagina 13)
  • Kleurinstellingen (De accentkleur wijzigen, pagina 13)
  • Scherminstellingen (Scherminstellingen, pagina 13)
  • Instellingen voor ongevaldetectie (Ongevaldetectie in- en
  uitschakelen, pagina 6)
  • Instellingen voor gegevensopslag (De opslaglocatie voor
  gegevens wijzigen, pagina 8)
  • Toestelinstellingen (De maateenheden wijzigen, pagina 13)
  • Tooninstellingen (De toestelgeluiden instellen, pagina 13)
  • Taalinstellingen (De taal van het toestel wijzigen,
  pagina 13)

  GPS-instellingen
  De satellietinstelling wijzigen
  Om de prestaties in moeilijke omgevingen te verbeteren en de
  GPS-positiebepaling te versnellen, kunt u GPS en GLONASS
  inschakelen. Door GPS en GLONASS te gebruiken neemt de
  gebruiksduur van de batterij sneller af dan wanneer alleen GPS
  wordt gebruikt.
  1 Selecteer > Systeem > GPS > GPS-modus.
  2 Selecteer een optie.
  De hoogte instellen
  Als u over nauwkeurige hoogtegegevens voor uw huidige locatie
  beschikt, kunt u de hoogtemeter op het toestel handmatig
  kalibreren.
  1 Selecteer in het startscherm > Systeem > GPS > Hoogte
  instellen.
  2 Geef de hoogte op en selecteer .
  Satellieten weergeven
  Op de satellietpagina wordt actuele informatie over de GPSsatelliet weergegeven. Ga voor meer informatie over GPS naar
  www.garmin.com/aboutGPS.
  Selecteer in het startscherm > Systeem > GPS > Bekijk
  satellieten.
  De GPS-nauwkeurigheid wordt onder aan de pagina
  weergegeven. De groene balken geven de sterkte van elk
  ontvangen satellietsignaal weer (het nummer van de satelliet
  wordt onder het balkje weergegeven).

  De accentkleur wijzigen
  U kunt de accentkleur van het toestel wijzigen.
  1 Selecteer > Systeem > Kleur.
  2 Selecteer een accentkleur.

  Scherminstellingen
  Selecteer > Systeem > Scherm.
  Automatische helderheid: Hiermee wordt automatisch de
  schermverlichting aangepast op basis van het
  omgevingslicht.
  Time-out van scherm: Hiermee kunt u de tijdsduur instellen
  voordat de schermverlichting wordt uitgeschakeld.

  Toestelinformatie

  De maateenheden wijzigen

  De toestelgeluiden instellen
  Selecteer in het startscherm

  > Systeem > Geluid.

  De taal van het toestel wijzigen
  Selecteer in het startscherm
  tekst.

  > Systeem > Taal voor

  De configuratie-instellingen wijzigen
  U kunt alle aanvankelijk geconfigureerde basisinstellingen
  wijzigen.
  1 Selecteer > Systeem > Herstel toestel >
  Basisinstellingen.
  2 Volg de instructies op het scherm.

  Tijdzones
  Telkens wanneer u het toestel inschakelt en er naar satellieten
  wordt gezocht, worden de tijdzone en het tijdstip automatisch
  vastgesteld.

  Toestelinformatie
  Specificaties
  Edge specificaties
  Batterijtype

  Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij

  Batterijduur

  15 uur, bij normaal gebruik

  Bedrijfstemperatuurbereik

  Van -20º tot 60ºC (van -4º tot 140ºF)

  Laadtemperatuurbereik

  Van 0º tot 40ºC (van 32º tot 104ºF)

  Radiofrequentie/protocol 2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
  communicatie
  Bluetooth Smart draadloze technologie
  Wi‑Fi draadloze technologie
  Waterbestendigheid

  IEC 60529 IPX7*

  *Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
  tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
  voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

  Specificaties afstandsbediening
  Batterijtype

  CR2032 van 3 V, door gebruiker te
  vervangen

  Batterijduur

  Tot 1,5 jaar (bij 1 uur per dag)

  Bedrijfstemperatuurbereik Van -10° tot 50°C (van 14° tot 122°F)
  Radiofrequentie/protocol

  2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
  communicatie

  Waterbestendigheid

  5 ATM*

  *Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
  50 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
  /waterrating.
  13 • Page 18

  Toestelonderhoud
  KENNISGEVING
  Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
  extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
  onherstelbare schade kan veroorzaken.
  Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm
  te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.
  Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
  insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
  oppervlakken kunnen beschadigen.
  Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om
  beschadiging van de poort te voorkomen.

  Het toestel schoonmaken
  1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met

  een mild schoonmaakmiddel.
  2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

  Problemen oplossen
  Het toestel resetten
  Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk resetten.
  Uw gegevens en instellingen worden dan niet gewist.
  1 Houd 10 seconden ingedrukt.
  2 Houd één seconde ingedrukt om het toestel in te
  schakelen.

  Gebruikersgegevens wissen
  U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel herstellen.
  OPMERKING: Hierdoor wordt alle door de gebruiker ingevoerde
  informatie gewist, maar uw geschiedenis wordt niet verwijderd.
  Selecteer > Systeem > Herstel toestel > Herstel
  fabrieksinstellingen > .

  Energie besparen tijdens het opladen van
  het toestel
  U kunt het toestelscherm en alle andere functies uitschakelen
  tijdens het opladen.
  1 Sluit uw toestel aan op een externe voedingsbron.
  2 Houd gedurende 4 tot 5 seconden ingedrukt.
  Het scherm wordt uitgeschakeld en het toestel schakelt over
  op een energiebesparende oplaadmodus.
  3 Laad het toestel volledig op.

  Levensduur van de batterijen maximaliseren
  • Verminder de sterkte van de schermverlichting of verlaag de
  time-out voor de schermverlichting (De schermverlichting
  gebruiken, pagina 2).
  • Schakel de functie Autom. slaapstand in (Automatische
  slaapstand gebruiken, pagina 12).
  • Schakel de draadloze Bluetooth functie uit (Bluetooth
  instellingen, pagina 10).
  • Schakel de draadloze connectiviteit uit (Wi‑Fi instellingen,
  pagina 11).

  De software bijwerken
  Voordat u de toestelsoftware kunt bijwerken, moet u beschikken
  over een Garmin Connect account en de Garmin Express
  toepassing downloaden.
  1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
  Als er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt Garmin
  Express deze naar uw toestel.
  14

  2 Volg de instructies op het scherm.
  3 Koppel uw toestel niet los van de computer tijdens het

  bijwerken.
  OPMERKING: Als u Garmin Express al hebt gebruikt om
  Wi‑Fi connectiviteit in te stellen voor uw toestel, kan Garmin
  Connect automatisch nieuwe software-updates downloaden
  naar uw toestel als verbinding wordt gemaakt met Wi‑Fi.

  Ondersteuning en updates
  Garmin Express (www.garmin.com/express) biedt u eenvoudig
  toegang tot deze services voor Garmin toestellen.
  • Productregistratie
  • Producthandleidingen
  • Software-updates
  • Gegevens worden geüpload naar Garmin Connect
  • Kaart- of baanupdates

  Meer informatie
  • Ga naar www.garmin.com/intosports.
  • Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
  • Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw
  Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en
  vervangingsonderdelen.

  De gebruikershandleiding downloaden
  U kunt de meest recente gebruikershandleiding downloaden op
  internet.
  1 Ga naar www.garmin.com/manuals/edgeexplore1000.
  2 Bekijk of download de volledige gebruikershandleiding in de
  indeling van uw voorkeur.

  Toestelgegevens weergeven
  U kunt de toestel-id, softwareversie en licentieovereenkomst
  weergeven.
  Selecteer > Systeem > Over.

  De ontvangst van GPS-signalen verbeteren
  • Synchroniseer het toestel regelmatig met uw Garmin
  Connect account:
  ◦ Verbind uw toestel met een computer via de USB-kabel
  en de Garmin Express app.
  ◦ Synchroniseer uw toestel met de Garmin Connect Mobile
  app op uw Bluetooth smartphone.
  ◦ Verbind uw toestel met uw Garmin Connect account via
  een Wi‑Fi draadloos netwerk.
  Na verbinding met uw Garmin Connect account downloadt
  het toestel diverse dagen aan satellietgegevens, zodat het
  toestel snel satellietsignalen kan vinden.
  • Ga met uw toestel naar buiten, naar een open plek, ver weg
  van hoge gebouwen en bomen.
  • Blijf enkele minuten stilstaan.

  Temperatuurmetingen
  Het toestel geeft een temperatuur aan die hoger is dan de
  werkelijke luchttemperatuur als het toestel in direct zonlicht
  wordt geplaatst, in de hand wordt gehouden of wordt opgeladen
  met een extern batterijpakket. Het duurt ook even voor het
  toestel zich aan significante wijzigingen in de temperatuur heeft
  aangepast.

  Vervangende afdichtringen
  Vervangende banden (afdichtringen) zijn in twee formaten
  beschikbaar voor de standaardsteun:
  • 1,3 × 1,5 × 0,9 inch AS568-125
  Problemen oplossen • Page 19

  • 1,7 × 1,9 × 0,9 inch AS568-131
  OPMERKING: Gebruik alleen vervangende banden van EPDM
  (Ethylene Propylene Diene Monomer). Ga naar
  http://buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin
  dealer.

  Appendix
  Gegevensvelden
  Voor sommige gegevensvelden hebt u ANT+ accessoires nodig
  om de gegevens weer te geven.
  Afst. tot best.: De resterende afstand tot de eindbestemming.
  Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het
  navigeren.
  Afst. tot best.: De resterende afstand tijdens een workout of
  koers als u een afstandsdoel hebt opgegeven.
  Afstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige
  activiteit of het huidige spoor.
  Afstand - Laatste ronde: De afstand die u hebt afgelegd voor
  de laatste voltooide ronde.
  Afstand - Ronde: De afstand die u hebt afgelegd voor de
  huidige ronde.
  Afstandsteller: Een lopende meting van de afstand die is
  afgelegd voor alle trips. Dit totaal wordt niet gewist als de
  reisgegevens worden hersteld.
  Afstand tot koerspunt: De resterende afstand tot het volgende
  punt in de koers.
  Afstand tot volgende: De resterende afstand tot het volgende
  via-punt op uw route. Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  Balans: De huidige vermogensbalans links/rechts.
  Balans - Gemiddeld: De gemiddelde vermogensbalans links/
  rechts voor de huidige activiteit.
  Balans - Ronde: De gemiddelde vermogensbalans links/rechts
  voor de huidige ronde.
  Batterijniveau: De resterende batterijvoeding.
  Batterijstatus: Het resterende batterijvermogen van een
  fietslamp-accessoire.
  Cadans: Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm.
  Voor weergave van deze gegevens moet uw toestel zijn
  aangesloten op een cadansaccessoire.
  Cadans - Gemiddeld: Fietsen. De gemiddelde cadans voor de
  huidige activiteit.
  Cadans - Ronde: Fietsen. De gemiddelde cadans voor de
  huidige ronde.
  Calorieën: De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.
  ETA bij volgende: Het geschatte tijdstip waarop u het volgende
  via-punt op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale
  tijd van het via-punt). Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  ETA op bestemming: Het geschatte tijdstip waarop u de
  eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd
  van de bestemming). Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  GPS-nauwkeurigheid: De foutmarge voor uw exacte locatie.
  Uw GPS-locatie is bijvoorbeeld accuraat binnen +/- 3,65
  meter (12 ft.).
  GPS-signaalsterkte: De sterkte van het signaal van de GPSsatelliet.
  Hartslag: Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn
  aangesloten op een compatibele hartslagmeter.
  Hoogte: De hoogte van uw huidige locatie boven of onder
  zeeniveau.
  Appendix

  HS - Gem.: De gemiddelde hartslag voor de huidige activiteit.
  HS-grafiek: Een lijndiagram dat uw huidige hartslagzone (1-5)
  weergeeft.
  HS - Ronde: De gemiddelde hartslag voor de huidige ronde.
  HS-zone: Uw huidige hartslagbereik (1 tot 5). De
  standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en
  de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).
  Koers: De richting waarin u zich verplaatst.
  Lichtconfiguratie: De configuratiemodus van het lichtnetwerk.
  Locatie bij bestemming: Het laatste punt in een route of koers.
  Locatie bij volgende: Het volgende punt in een route of koers.
  Percentage: De berekening van de stijging over de afstand. Als
  u bijvoorbeeld 10 ft (3 m.) stijgt na elke 200 ft (60 m.) die u
  aflegt, dan is de helling ofwel het stijgingspercentage 5%.
  Ronden: Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige
  activiteit.
  Snelheid: De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.
  Snelheid - Gemiddeld: De gemiddelde snelheid voor de
  huidige activiteit.
  Snelheid - Maximum: De hoogste snelheid voor de huidige
  activiteit.
  Snelheid - Ronde: De gemiddelde snelheid voor de huidige
  ronde.
  Status bundelhoek: De modus van de koplampbundel.
  Temperatuur: De temperatuur van de lucht. Uw
  lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor.
  Tijd: De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en
  tijdinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).
  Tijd: De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.
  Tijd - Gem. ronde: De gemiddelde rondetijd voor de huidige
  activiteit.
  Tijd - Laatste ronde: De stopwatchtijd voor de laatste voltooide
  ronde.
  Tijd - Ronde: De stopwatchtijd voor de huidige ronde.
  Tijd te gaan: De resterende tijd in een koers.
  Tijd tot best.: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de
  bestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  Tijd tot volgende: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om
  het volgende via-punt op de route te bereiken. Deze
  gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
  Tijd - Verstreken: De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld
  de timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5
  minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten
  hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.
  Totale daling: De totale afstand van de daling sinds deze
  waarde voor het laatst is hersteld.
  Totale stijging: De totale afstand van de stijging sinds deze
  waarde voor het laatst is hersteld.
  V.S. – 30s gem.: Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden)
  van verticale snelheid.
  Verbonden lampen: Het aantal verbonden lampen.
  Verm. - kJ: De totale verrichte inspanningen
  (uitgangsvermogen) in kilojoules.
  Vermog.zone: Het huidige uitgangsvermogensbereik (1–7),
  gebaseerd op uw FTP of aangepaste instellingen.
  Vermogen: Het huidige uitgangsvermogen in watt. Uw toestel
  moet zijn aangesloten op een compatibele vermogensmeter.
  Vermogen - Gemiddeld: Het gemiddelde uitgangsvermogen
  voor de huidige activiteit.
  Vermogen - Laatste ronde: Het gemiddelde uitgangsvermogen
  voor de laatste voltooide ronde.
  15 • Page 20

  Vermogen - Maximum: Het hoogste uitgangsvermogen voor de
  huidige activiteit.
  Vermogen - Ronde: Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de
  huidige ronde.
  Verticale snelheid: De stijg- of daalsnelheid over tijd.
  Zon onder: Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op
  uw GPS-positie.
  Zon op: Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw
  GPS-positie.

  Berekeningen van hartslagzones
  Zone % van
  maximale
  hartslag

  Waargenomen
  inspanning

  Voordelen

  1

  50–60%

  Ontspannen,
  comfortabel tempo,
  regelmatige ademhaling

  Aerobische training
  voor beginners,
  verlaagt het stressniveau

  2

  60–70%

  Comfortabel tempo, iets
  diepere ademhaling,
  gesprek voeren is
  mogelijk

  Standaardcardiovasculaire training; korte
  herstelperiode

  3

  70–80%

  Gematigd tempo,
  gesprek voeren iets
  lastiger

  Verbeterde aerobische
  capaciteit, optimale
  cardiovasculaire
  training

  4

  80–90%

  Hoog tempo en
  Verbeterde anaerobienigszins oncomfortabel; sche capaciteit en
  zware ademhaling
  drempel, hogere
  snelheid

  5

  90–100%

  Sprinttempo, kan niet
  lang worden
  volgehouden;
  ademhaling zwaar

  Anaerobisch en
  musculair uithoudingsvermogen; meer
  kracht

  Softwarelicentieovereenkomst
  DOOR HET TOESTEL TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U
  DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
  SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN.
  LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.
  Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen (“Garmin”) kent u
  een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit
  toestel (de “software”) in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken
  bij het normale gebruik van dit product. De titel,
  eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op
  de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar
  dochtermaatschappijen.
  U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of
  haar externe leveranciers en wordt beschermd door de
  wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde
  Staten van Amerika en internationale verdragen inzake
  auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur, organisatie
  en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt
  verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar
  externe leveranciers zijn en dat de Software in de broncodevorm
  een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of haar externe
  leveranciers blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel
  daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen,
  onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering,
  herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken
  zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de
  software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die
  de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig
  ander toepasselijk land schenden.

  16

  Appendix • Page 21

  Index
  A
  accessoires 8, 9, 14
  activiteiten opslaan 2
  afdichtringen. Zie banden
  afstand, waarschuwingen 12
  afstandsbediening 9
  koppelen 9
  agenda 6
  ANT+ sensors 2, 8
  koppelen 8
  vermogensmeters 9
  applicaties 7
  Auto Lap 12
  Auto Pause 12
  auto scroll 12
  automatische slaapstand 12

  B
  banden 14
  basisinstellingen 13
  batterij
  maximaliseren 14
  opladen 1, 14
  type 1
  vervangen 9
  bestanden, overbrengen 8
  Bluetooth technologie 7, 10

  C
  cadans, waarschuwingen 12
  calorie, waarschuwingen 12
  computer, verbinden 8
  contacten voor noodgevallen 5, 6
  coördinaten 5

  D
  de batterij vervangen 9
  draadloze toestellen 9

  E
  ervaren sporter 10

  G
  Garmin Connect 3, 6, 7
  Garmin Express 7
  software bijwerken 14
  toestel registreren 14
  gebruikersgegevens, verwijderen 8
  gebruikersprofiel 2, 10
  gegevens
  opslaan 7
  overbrengen 6–8
  schermen 11
  vastleggen 8
  gegevens opslaan 6–8
  gegevensvelden 11, 15
  geheugenkaart 8
  geschiedenis 2, 6
  naar de computer verzenden 6, 7
  verwijderen 6
  GLONASS 13
  GPS 13
  satellietpagina 13
  signaal 2, 3, 14

  H
  hartslag
  waarschuwingen 12
  zones 10, 16
  het toestel resetten 14
  het toestel schoonmaken 14
  hoogte 13
  hoogtemeter, kalibreren 13

  I
  installeren 1
  instellingen 2, 10, 11, 13
  toestel 13
  Index

  K
  kaarten 4
  bijwerken 14
  instellingen 11
  kopen 11
  locaties zoeken 5
  oriëntatie 11
  zoomen 11
  kalibreren, vermogensmeter 9
  knoppen 2, 9
  koersen 3, 4
  instellingen 4
  laden 3
  maken 3, 4
  navigeren 4
  verwijderen 4
  wijzigen 3, 4
  koppelen 2, 7
  afstandsbediening 9
  ANT+ sensors 8

  L
  locaties 5
  recent gevonden 5
  verwijderen 5
  wijzigen 5
  zoeken met de kaart 5
  locaties zoeken, nabij uw locatie 5

  M
  maateenheden 13
  microSD kaart. Zie geheugenkaart

  toestel
  onderhoud 14
  opnieuw instellen 14
  toestel aanpassen 11
  toestel bevestigen 1, 9
  toestel registreren 14
  toestel-id 14
  tonen 13
  training, schermen 2, 11

  U
  updates, software 14
  USB 14
  loskoppelen 8

  V
  vergrendelen, scherm 2
  vermogen (kracht)
  waarschuwingen 12
  zones 10
  verwijderen, alle gebruikersgegevens 8, 14
  via-punten, projecteren 5

  W
  waarschuwingen 12
  Wi-Fi 2
  Wi‑Fi 11, 14
  verbinden 7

  Z
  zones
  tijd 13
  voeding 10

  N
  navigatie 5
  terug naar start 4

  O
  ongevaldetectie 5, 6
  opladen 14
  overbrengen, bestanden 7

  P
  persoonlijke records 6
  verwijderen 6
  pictogrammen 2
  problemen oplossen 14
  productregistratie 14
  profielen, gebruiker 10

  R
  ronden 2
  routes
  instellingen 11
  maken 4

  S
  satellietpagina 13
  satellietsignalen 2, 3, 14
  scherm 13
  scherminstellingen 13
  schermknoppen 2
  schermverlichting 2, 13
  slaapmodus 12
  smartphone 2, 7, 10
  software
  bijwerken 14
  versie 14
  softwarelicentieovereenkomst 14, 16
  specificaties 13
  startmelding 12
  systeeminstellingen 13

  T
  taal 13
  temperatuur 14
  terug naar start 4
  tijd, waarschuwingen 12
  tijdzones 13
  timer 2, 6

  17 • Page 22

  www.garmin.com/support
  +43 (0) 820 220230

  + 32 2 672 52 54

  0800 770 4960

  1-866-429-9296

  +385 1 5508 272
  +385 1 5508 271

  +420 221 985466
  +420 221 985465

  + 45 4810 5050

  + 358 9 6937 9758

  + 331 55 69 33 99

  + 39 02 36 699699

  (+52) 001-855-792-7671

  0800 0233937

  +47 815 69 555

  00800 4412 454
  +44 2380 662 915

  (+35) 1214 447 460

  +386 4 27 92 500

  0861 GARMIN (427 646)
  +27 (0)11 251 9999

  +34 93 275 44 97

  + 46 7744 52020

  +886 2 2642-9199 ext 2

  0808 238 0000
  +44 (0) 870 8501242

  +49 (0) 89 858364880
  zum Ortstarif - Mobilfunk
  kann abweichen

  913-397-8200
  1-800-800-1020

  © 2015 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Garmin Edge Explore 1000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Garmin Edge Explore 1000 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,95 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Garmin Edge Explore 1000

Garmin Edge Explore 1000 Bedienungsanleitung - Deutsch - 24 seiten

Garmin Edge Explore 1000 Bedienungsanleitung - Englisch - 22 seiten

Garmin Edge Explore 1000 Bedienungsanleitung - Französisch - 24 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info