731250
4
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
20. Comutator pornit/oprit
Comutator testare
Pentru a porni dispozitivul, aduceţi întrerupătorul în poziţia „ON”.
Indicatorul de detectare a mişcării clipeşte aproximativ 10 secunde ca timp-tampon
înainte de a face fotograi sau de a înregistra clipuri video.
Pentru a opri dispozitivul, aduceţi întrerupătorul în poziţia „OFF”.
Pentru a seta dispozitivul în modul de testare, aduceţi întrerupătorul în poziţia „TEST”.
Notă: În modul de testare, dispozitivul se opreşte după 3 minute de inactivitate.
21. Indicator laser Utilizaţi indicatorul laser pentru a orienta camera.
22. Obiectiv Obiectivul este utilizat la realizarea fotograilor şi înregistrarea de material video.
Aşaj (g. B)
23. Cartelă SIM 24. Mod foto / Mod video
25. Mărime imagine 26. Intensitatea semnalului
27. Nivel baterie 28. Furnizor de servicii
29. Dată 30. Oră
31. Spaţiu disponibil pe cardul de memorie 32. Număr de fotograi şi clipuri video pe cardul de memorie
Meniu OSD (g. C)
Consultaţi tabelul pentru structura meniului OSD.
Utilizarea
Panoul solar
Camera poate  prevăzută cu un panou solar pentru alimentarea electrică. Panoul solar trebuie să e
conectat prin conexiunea electrică disponibilă.
Funcţie MMS/GPRS
Dacă în fanta cartelei SIM este introdusă o cartelă SIM, camera poate trimite fotograi către dispozitivul
dvs. mobil prin reţeaua GPRS. Veţi primi un mesaj MMS când s-a primit o fotograe sau când s-a înregistrat
un clip video. Pentru a utiliza această funcţie, accesaţi serviciul GPRS de la furnizorul dvs. de servicii.
Benzi de frecvenţă acceptate: 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz.
Software
Descărcaţi software-ul pentru cameră de pe site-ul nostru: www.nedis.com
Descărcaţi software-ul de control Android de pe site-ul nostru: www.nedis.com
Mod testare
Aduceţi comutatorul de testare în poziţia TEST” pentru a aduce dispozitivul în modul de testare.
- Apăsaţi butonul de meniu pentru a accesa meniul şi a ajusta setările camerei.
- Apăsaţi butonul direcţional dreapta pentru a fotograa sau înregistra material video.
- Dacă „Send Mode” este setat pe „Manual”, puteţi trimite fotograi (nu înregistrări video) ca mesaje
MMS către numărul de telefon presetat.
Mod de redare
În modul de redare, puteţi vizualiza şi şterge fotograi sau clipuri video. Puteţi de asemenea să trimiteţi
fotograi prin MMS sau GPRS.
Aduceţi comutatorul de testare în poziţia TEST” pentru a aduce dispozitivul în modul de testare.
- Apăsaţi butonul OK pentru a accesa modul de redare. Apăsaţi butoanele sus/jos pentru a vizualiza
fotograi. Apăsaţi butonul OK din nou pentru a ieşi din modul de redare.
Notă: Pe aşaj puteţi vizualiza doar fotograi (nu şi înregistrări video).
- Pentru ştergere, selectaţi fotograa sau înregistrarea video, ştergeţi şierul şi apăsaţi butonul OK.
Listă comenzi SMS
Congurare parolă administrator # P # (patru cifre) #
Congurare telefon -
Utilizator normal
# N # (telefon mobil 1) # (telefon mobil 2) # (telefon mobil 3) #
Max. 3 utilizatori normali.
Telefon mobil = număr telefon fără „+“ şi cu prex ţară.
Congurare parametri MMS
# M # (URL MMSC) # (adresă proxy MMS fără număr port) # (număr port) # (APN) # (utilizator)
# (parolă) #
Congurare adresă de e-mail
# R # (e-mail 1) # (e-mail 2) # (e-mail 3) # (e-mail 4) #
Max. 4 adrese de e-mail.
Congurare trimitere fotograi
# T # prin MMS
# T # E # prin e-mail prin GPRS
Vericaţi setările camerei # L #
Editare parametri lucru
# E # <parametru> #
Parametru Descrierea Parametru Descrierea
cp Mod foto /Mod video t Ceas
s5 Mărime foto l10m Time lapse
fh Dimensiune video pn Sensibilitate PIR
b1 Fotograere în rafală i5s Interval PIR
v60 Lungime video
hon Timp funcţionare
Formatare card de memorie # F #
Ajutor # H #
Specicaţii tehnice
Tensiune de intrare 6 V CC
Tip baterie Baterii AA, alcaline/NiMH (4x / 8x)
Rază detectare PIR 22 m, 50°
Senzor imagine 5M
Rezoluţia imaginii
12
M / 720P HD
Durată declanşare < 1,2 secunde
Interval declanşare 0 secunde ~ 1 oră
Câmp de vedere (FOV) 60°
Extindere memorie ≤ 32 GB
Clasă protecţie IP
IP
X5
Temperatura de funcţionare -20 ~ 60 °C
Dimensiuni (LxlxÎ) 140 x 87 x 55 mm
Greutate
3
20 g
Siguranţă
Instrucţiuni generale de siguranţă
Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va  desfăcut numai de către un
tehnician avizat, când este necesară depanarea.
Deconectaţi produsul de la priza de reţea sau alte echipamente în cazul apariţiei unei probleme.
Citiţi manualul cu atenţie înainte de utilizare. Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.
Utilizaţi dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizaţi dispozitivul în alte scopuri decât
cele descrise în manual.
Nu utilizaţi dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat
sau defect, înlocuiţi imediat dispozitivul.
Nu expuneţi dispozitivul apei sau umezelii.
Instrucţiuni de siguranţă privind bateriile
Folosiţi numai bateriile indicate în manual.
Nu utilizaţi baterii noi şi vechi împreună.
Nu utilizaţi baterii de tipuri sau mărci diferite.
Nu instalaţi bateriile cu polaritatea inversată.
Nu scurtcircuitaţi şi nu dezasamblaţi bateriile.
Nu expuneţi bateriile la acţiunea apei.
Nu expuneţi bateriile la acţiunea focului sau a căldurii intense.
Bateriile sunt predispuse la scurgeri când sunt complet descărcate. Pentru a evita deteriorarea
produsului, scoateţi bateriile dacă lăsaţi produsul nesupravegheat pe perioade mai lungi de timp.
Dacă lichidul din baterii intră în contact cu pielea sau îmbrăcămintea, clătiţi imediat cu apă curată.
Curăţarea şi întreţinerea
Avertisment!
Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi.
Nu curăţaţi interiorul dispozitivului.
Nu încercaţi să reparaţi dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcţionează corect, înlocuiţi-l cu unul nou.
Curăţaţi exteriorul dispozitivul cu o cârpă umedă şi moale.
Описание Русский
Камера для съемки живой природы используется для фото- и видеосъемки при регистрации
устройством движения.
Пульт дистанционного управления (рис. А)
Пульт дистанционного управления работает только при условии правильной установки антенны.
1. Кнопка меню Нажмите эту кнопку для перехода в меню или выхода из него.
2. Кнопка отмены Нажмите эту кнопку для отмены действия.
3. Кнопка ОК Нажмите эту кнопку для подтверждения выбора.
4. Кнопка записи Нажмите эту кнопку для фото- или видеосъемки.
5. Кнопки со стрелками Эти кнопки необходимы для перемещения по меню.
6. Кнопка * Нажмите эту кнопку для включения или выключения лазерного указателя.
Камера (рис. A)
7. Антенна Антенна предназначена для передачи данных.
8. Экран На экран выводится меню или фотографии/видео.
9. Инфракрасный датчик Инфракрасный датчик регистрирует движение.
10. Микрофон Микрофон используется для записи звука.
11. Индикатор обнаружения
движения
Индикатор загорается при обнаружении устройством движения.
12. Инфракрасная лампа Инфракрасная лампа позволяет делать снимки и записывать видео в темноте.
13. Слот карты памяти (SD) Вставьте карту памяти в слот карты памяти (для накопителя).
14. USB-порт
USB-порт предназначен для подключения устройства к компьютеру с помощью
USB-кабеля (для передачи данных).
15. Фиксатор
(нижняя крышка)
Закройте фиксатор нижней крышки.
16. Слот для SIM-карты
Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты, чтобы иметь возможность отправки
фотографий на мобильный телефон.
Осторожно! Перед установкой или извлечением SIM-карты выключите устройство.
17. Батарейный отсек
Вставьте в батарейный отсек 4 или 8 аккумуляторов AA. Убедитесь, что полярность
аккумуляторов (+/-) соответствует маркировке внутри батарейного отсека.
Примечание. Хотя устройство и будет работать с 4 аккумуляторами, рекомендуется
устанавливать в него 8 аккумуляторов. При использовании 4 аккумуляторов
устанавливайте их в отсеки 1 и 2.
18. Нижняя крышка
Под нижней крышкой находятся различные компоненты, а также отсек для
хранения пульта дистанционного управления.
19. Подключение к телевизору Для подключения устройства к телевизору предназначен специальный разъем.
20. Выключатель
Переключатель тестового
режима
Для включения устройства установите выключатель в положение «ON».
Индикатор датчика движения начнет мигать в течение 10 секунд (пока данные
накапливаются в буфере), после чего устройство перейдет в режим автоматической
фото- и видеосъемки.
Для выключения устройства установите выключатель в положение «OFF».
Для включения тестового режима устройства переведите выключатель в положение
«TEST».
Примечание. В тестовом режиме устройство автоматически выключается после
3минут бездействия.
21. Лазерный указатель Лазерный указатель предназначен для наведения камеры.
22. Объектив Объектив используется для съемки фотографий и записи видео.
Экран (рис. B)
23. SIM-карта 24. Режим фото / Режим видео
25. Размер изображения 26. Уровень сигнала
27. Уровень заряда аккумулятора 28. Поставщик услуг
29. Дата 30. Время
31. Доступный объем карты памяти 32. Количество фотографий и видеозаписей на карте памяти
Меню экранного дисплея (рис. C)
Структура меню экранного дисплея приведена в таблице.
Использование
Солнечная панель
В качестве источника питания камеры можно использовать солнечную панель. Солнечная панель
подключается к камере через имеющийся разъем питания.
Функция MMS/GPRS
Если в слот для SIM-карты вставлена SIM-карта, то камера может отправлять фотографии на мобильный
телефон по сети GPRS. После съемки фотографии или записи видеоролика на телефон будет
отправлено MMS-сообщение. Для использования этой функции подключите услугу пользования
сетью GPRS у своего поставщика услуг связи. Поддерживаемый частотный диапазон: 850МГц /
900МГц / 1800МГц / 1900МГц.
Программное обеспечение
Программное обеспечение для работы камеры можно загрузить на нашем сайте: www.nedis.com
Также на сайте www.nedis.com можно загрузить программное обеспечение для управления
камерой через устройство с Android.
Тестовый режим
Для включения тестового режима устройства переведите выключатель в положение «TEST».
- Нажмите кнопку меню для перехода в меню и отрегулируйте параметры камеры.
- Нажмите эту кнопку со стрелкой вправо для выполнения фото- или видеосъемки.
- Если в качестве «Send Mode» выбран «Manual», то фотографии (не видео) можно отправлять
на заданный номер телефона в формате MMS-сообщений.
Режим воспроизведения
В режиме воспроизведения можно просматривать и удалять фотографии и видеоролики. Также
можно отправлять фотографии по MMS или GPRS.
Для включения тестового режима устройства переведите выключатель в положение «TEST».
- Нажмите кнопку OK для перехода в режим воспроизведения. Для просмотра фотографий
используйте кнопки со стрелками вверх/вниз. Нажмите кнопку ОК еще раз для выхода
из режима воспроизведения. Примечание. На экране можно просматривать только
фотографии (не видеоролики).
- Для удаления выберите фотографию или видеоролик, удалите файл и нажмите кнопку OK.
Список команд для управления по SMS
Установка пароля
администратора
# P # (четыре цифры) #
Настройка телефона -
Обычный пользователь
# N # (номер телефона 1) # (номер телефона 2) # (номер телефона 3) #
До 3 обычных пользователей.
Номер мобильного телефона = номер телефона без «+» и с кодом страны.
Настройка параметров MMS
# M # (URL MMSC) # (прокси-адрес MMS без номера порта) # (номер порта) # (APN) #
(пользователь) # (пароль) #
Настройка адреса
электронной почты
# R # (электронная почта 1) # (электронная почта 2) # (электронная почта 3) #
(электронная почта 4) #
До 4 адресов электронной почты.
Настройка отправки
фотографий
# T # по MMS
# T # E # по электронной почте через GPRS
Проверка настроек камеры # L #
Редактирование рабочих
параметров
# E # <параметр> #
Параметр Описание Параметр Описание
cp
Режим фото /
Режим видео
t Часы
s5 Размер фотографии l10m Замедленная съемка
fh Размер видео pn
Чувствительность
срабатывания
пассивного ИК-датчика
b1 Серийная съемка i5s
Интервал срабатывания
пассивного ИК-датчика
v60
Продолжительность
видео
hon Время работы
Форматирование карты памяти # F #
Справка # H #
Технические данные
Напряжение на входе 6 В DC
Тип аккумулятора Аккумуляторы AA, щелочные/NiMH (4x / 8x)
Радиус действия пассивного ИК-датчика 22 м, 50°
Датчик изображения 5M
Разрешение изображения
12M / 720P HD
Время срабатывания триггера < 1,2 секунды
Интервал срабатывания триггера 0 секунд ~ 1 час
Поле зрения (FOV) 60°
Расширение памяти ≤ 32 ГБ
Класс защиты IP
IP
X5
Рабочая температура -20 ~ 60 °C
Габариты (ДхШхВ) 140 x 87 x 55 мм
Вес
320 г
Требования безопасности
Общие требования
В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство
только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого.
Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для
будущего использования.
Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только
по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами.
Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
Не допускайте воздействия на устройство воды или влаги.
Безопасность при работе с батареями
Применяйте только указанные в руководстве батареи.
Не используйте старые и новые батареи одновременно.
Не используйте батареи различных типов и различных марок.
Не устанавливайте батареи в обратной полярности.
Не замыкайте контакты батарей и не разбирайте их.
Не подвергайте батареи воздействию воды.
Не подвергайте батареи воздействию пламени или высокой температуры.
Полностью разряженные батареи могут протекать. Во избежание повреждения изделия при
долгом хранении извлекайте батареи.
При попадании жидкости из батареи на кожу или одежду немедленно промойте пятно
пресной водой.
Очистка и обслуживание
Предупреждение!
Не производите очистку растворителями или абразивами.
Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство
следует заменить новым.
Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани.
Açıklama Türkçe
Belgesel kamerası, cihaz hareketi algıladığında fotoğraf ve video çekmesi için kullanılır.
Uzaktan kumanda (şek. A)
Uzaktan kumanda sadece anten doğru şekilde takılmışsa çalışır.
1. Menü düğmesi Menüye girmek veya menüden çıkmak için düğmeye basın.
2. İptal düğmesi İşlemi iptal etmek için düğmeye basın.
3. OK düğmesi Seçimi onaylamak için düğmeye basın.
4. Kayıt düğmesi Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için düğmeye basın.
5. Ok düğmeleri Menü üzerinde gezinmek için düğmelere basın.
6. * düğme Lazer işaretleyiciyi açmak veya kapatmak için düğmeye basın.
Kamera (şek. A)
7. Anten Anten, veri aktarmak için kullanılır.
8. Ekran Ekran, menüyü veya fotoğraarı/videoları gösterir.
9. Kızılötesi sensörü Kızılötesi sensörü, hareketi algılar.
10. Mikrofon Mikrofon, ses kaydetmek için kullanılır.
11. Hareket algılama göstergesi Cihaz hareket algıladığında, gösterge yanar.
12. Kızılötesi ışık Kızılötesi ışık, karanlıkta fotoğraf ve video çekmenizi sağlar.
13. Bellek kartı yuvası (SD) Bellek kartı yuvasına (depolama) bir bellek kartı takın.
14. USB portu
USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayara bağlamak için, USB portunu kullanın
(veritransferi).
15. Kilit (alt kapak) Alt kapağı kapalı tutmak için, kilidi kapatın.
16. SIM kart yuvası
Cep telefonunuza fotoğraf göndermek için, SIM kart yuvasına bir SIM kart takın.
Dikkat: SIM kartı takmadan veya çıkarmadan önce, cihazı kapatın.
17. Pil bölmesi
Pil bölmesine 4 veya 8 AA pil takın. Pil kutuplarının (+/-) batarya bölmesindeki kutup
işaretleriyle eşleştiğinden emin olun.
Not: Cihazda 8 pil kullanılması tavsiye edilir; ancak cihaz, sadece 4 yüklü pille de çalışabilir.
4 pil kullanırsanız, sadece “1” ve “2” yuvalarını kullanın.
18. Alt kapak Alt kapak, çeşitli parçalara erişim sağlar ve uzaktan kumandayı tutar.
19. Televizyon bağlantısı Cihazı televizyona bağlamak için, televizyon bağlantısını kullanın.
20. Açma/kapatma düğmesi
Test düğmesi
Cihazı açmak için, düğmeyi “ON“ konumuna getirin.
Hareket algılama göstergesi, otomatik olarak fotoğraf veya video çekmeden önce
ön belleğe alma süresi olarak yaklaşık 10 saniye boyunca yanıp söner.
Cihazı kapatmak için, düğmeyi “OFF“ konumuna getirin.
Cihazı test moduna almak için, düğmeyi TEST“ konumuna getirin.
Not: Test modunda, cihaz 3 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmadığı takdirde kapanır.
21. Lazer işaretleyici Kamerayı hedefe doğrultmak için, lazer işaretleyiciyi kullanın.
22. Lens Lens, fotoğraf veya video çekmek için kullanılır.
Ekran (şek. B)
23. SIM kart 24. Fotoğraf modu / Video modu
25. Görsel boyutu 26. Sinyal kuvveti
27. Pil seviyesi 28. Hizmet sağlayıcı
29. Tarih 30. Saat
31. Bellek kartında mevcut alan 32. Bellek kartındaki fotoğraf ve video sayısı
OSD menüsü (şek. C)
OSD menü yapısına ilişkin tabloya bakın.
Kullanım
Güneş paneli
Güç kaynağı için, kamera bir güneş paneliyle donatılabilir. Güneş paneli, mevcut güç bağlantısı kullanılarak
bağlanmalıdır.
MMS/GPRS işlevi
SIM kart yuvasına bir SIM kart takılmışsa, kamera GPRS ağı üzerinden cep telefonunuza fotoğraf gönderebilir.
Bir fotoğraf veya video çekildiğinde, MMS mesajı alırsınız. İşlevi kullanmak için, hizmet sağlayıcınızdan
GPRS hizmetini açın. Desteklenen frekans kuşakları: 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz.
Yazılım
Kamera yazılımını web sitemizden indirin: www.nedis.com
Android kontrol yazılımını web sitemizden indirin: www.nedis.com
Test modu
Cihazı test moduna ayarlamak için, test düğmesini “TEST“ konumuna getirin.
- Menüye erişmek ve kamera ayarlarını düzenlemek için, menü düğmesine basın.
- Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için, sağ ok düğmeye basın.
- “Send Mode “Manual” olarak ayarlanmışsa, fotoğraarı (videoları değil) önceden belirlenmiş
telefona MMS mesajı olarak gönderebilirsiniz.
Oynatma modu
Oynatma modunda, fotoğraarı veya videoları görüntüleyebilir ve silebilirsiniz. Ayrıca MMS veya GPRS
ile fotoğraf gönderebilirsiniz.
Cihazı test moduna ayarlamak için, test düğmesini “TEST“ konumuna getirin.
- Oynatma moduna girmek için, OK düğmesine basın. Fotoğraarı görüntülemek için, yukarı/aşağı
ğmelerine basın. Oynatma modundan çıkmak için, OK düğmesine tekrar basın.
Not: Sadece ekrandaki fotoğraarı görüntüleyebilirsiniz (video yok).
- Silmek için, fotoğrafı veya videoyu seçin, dosyayı silin ve OK düğmesine basın.
SMS komut listesi
Yönetici şifresini ayarla # P # (dört rakam) #
Telefonu ayarla - Normal kullanıcı
# N # (cep telefonu 1) # (cep telefonu 2) # (cep telefonu 3) #
En fazla 3 normal kullanıcı.
Cep telefonu = “+“ işareti olmadan, ülke kodlu telefon numarası.
MMS parametrelerini ayarla
# M # (URL MMSC) # (port numarası olmadan MMS proxy adresi) # (port numarası) # (APN)
# (kullanıcı adı) # (şifre) #
E-posta adresini ayarla
# R # (e-posta 1) # (e-posta 2) # (e-posta 3) # (e-posta 4) #
En fazla 4 e-posta adresi.
Fotoğraf göndermeyi ayarla
# T # MMS ile
# T # E # GPRS üzerinden e-posta ile
Kamera ayarlarını kontrol et # L #
Çalışma parametrelerini düzenle
# E # <parametre> #
Parametre Açıklama Parametre Açıklama
cp
Fotoğraf modu /
Video modu
t Saat
s5 Fotoğraf boyutu l10m Hızlandırılmış çekim
fh Video boyutu pn PIR hassasiyeti
b1 Fotoğraf serisi i5s PIR aralığı
v60 Video uzunluğu
hon Çalışma süresi
Bellek kartı formatı # F #
Yardım # H #
Teknik bilgiler
Giriş voltajı 6 V DC
Pil tipi AA piller, alkalin/NiMH (4x / 8x)
PIR algılama mesafesi 22 m, 50°
Görüntü sensörü 5M
Görüntü çözünürlüğü
12
M / 720P HD
Tetikleme süresi < 1.2 saniye
Tetikleme aralığı 0 saniye ~ 1 saat
Görüş alanı (FOV) 60°
Bellek genişliği ≤ 32 GB
IP sınıfı
IP
X5
Çalışma sıcaklığı -20 ~ 60 °C
Boyutlar (UxGxY) 140 x 87 x 55 mm
Ağırlık
320 g
Güvenlik
Genel güvenlik
Elektrik çarpma riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen
tarafından açılmalıdır.
Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.
Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar
için kullanmayın.
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise
cihazı derhal değiştirin.
Cihazı su veya neme maruz bırakmayın.
Pil güvenliği
Yalnızca bu kılavuzda belirtilen pilleri kullanın.
Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın.
Farklı tür ve markalardaki pilleri kullanmayın.
Pilleri ters kutuplarda takmayın.
Pilleri kısa devre yapmayın veya demonte etmeyin.
Pilleri suya maruz bırakmayın.
Cihazı ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
Piller, tam olarak boşaldığında sızıntı gerçekleşebilir. Ürüne zarar gelmemesi için uzun süre kullanım
dışı kalacağı zaman piller çıkarılmalıdır.
Pillerden akan sıvı deriyle veya giysilerle temas ettiğinde hemen temiz suyla yıkanmalıdır.
Temizlik ve bakım
Uyarı!
Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
Cihazın içini temizlemeyin.
Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.
Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin.
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

konig-electronic-sas-dvrodr31

Suche zurücksetzen

 • Ich habe die Wildlife-Camera gekauft.
  Ich kann die aber nicht in Betrieb setzen.
  Kennt jemand eine richtige Bedienungsanleitung?
  Die beigefügte "sogenannte Bedienungsanleitung" nützt mir leider nichts.
  Ich wäre dankbar für einen Hinweis.

  Horst Pavel
  hbpavel@t-online.de Eingereicht am 1-11-2020 14:12

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic SAS-DVRODR31 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info