Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
www.lg.com
HANDLEIDING
KOELKAST &
DIEPVRIES
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt en houd deze te
allen tijde binnen handbereik.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Wenn man den Side by Side kurz mal beim Transport ins Haus quer legt und danach wieder richtig aufrecht hinstellt. Muss dann lange gewartet werden um das Netzteil anstecken zu können oder geht dies gleich. Eingereicht am 29-5-2020 16:17

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HANDLEIDING

  KOELKAST &
  DIEPVRIES

  Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt en houd deze te
  allen tijde binnen handbereik.

  www.lg.com • Page 2

  INHOUDSOPGAVE

  Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud
  bevatten die verschillen van het aangeschafte
  model.
  Deze handleiding is onderhevig aan herziening
  door de fabrikant.

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................3
  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES........................................... 3
  Verwijdering van uw oude apparaat..........................................................11

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................12
  Compartimenten....................................................................................... 12
  Opmerkingen voor beweging en transport............................................... 13
  Opmerkingen voor de installatie............................................................... 13
  Het verwijderen van de deur..................................................................... 14
  Het terugplaatsen van de deur................................................................. 15
  Het aanpassen van de hoogte van de deur.............................................. 15
  Aansluiten van de waterleiding (alleen voor modellen met
  wateraansluiting)...................................................................................... 17

  GEBRUIK..................................................................................19
  Onderdelen en functies............................................................................ 19
  Aanwijzingen voor het gebruik.................................................................. 23
  Het bedieningspaneel gebruiken.............................................................. 25
  De waterdispensertank (alleen modellen zonder wateraansluiting)
  gebruiken.................................................................................................. 27
  Water- en ijsdispenser.............................................................................. 28
  Automatische ijsmaker............................................................................. 29
  InstaView-functie...................................................................................... 31
  Deur-in-deur (Optioneel)........................................................................... 31
  Moist Balance Crisper groentelade, met Fresh Balancer (Optioneel)...... 32
  Andere functies gebruiken........................................................................ 33

  SMART FUNCTIES...................................................................34
  De Smart ThinQ-applicatie gebruiken...................................................... 34
  Smart Diagnosis™ gebruiken................................................................... 35

  ONDERHOUD...........................................................................37
  Opmerkingen bij het reinigen.................................................................... 37
  Pure N Fresh-filter vervangen (optioneel)................................................ 37
  Het schoonmaken van het deurvak.......................................................... 38
  Het schap reinigen.................................................................................... 39
  Het reinigen van de groentelade.............................................................. 39
  Het reinigen van de waterdispenser......................................................... 40
  Vervangen van de waterfilter (alleen
  voor modellen met wateraansluiting)........................................................ 40

  PROBLEEMOPLOSSING.........................................................41 • Page 3

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  NL

  De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene
  risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product
  te voorkomen.
  De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en ' LET OP '
  zoals hieronder beschreven.

  Dit symbool wordt weergegeven om zaken en
  handelingen aan te geven die risico's kunnen
  veroorzaken. Lees het gedeelte met dit symbool
  zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te
  vermijden.
  WAARSCHUWING
  Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig
  letsel of de dood tot gevolg kan hebben.
  LET OP
  Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel
  of schade aan het product tot gevolg kan hebben.
  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

  WAARSCHUWING
  Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden,
  elektrische schok, letsel of verbranding van personen
  tijdens het gebruik van dit product te verminderen de
  basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende,
  op:

  Kinderen in het gezin

  Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief
  kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
  capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze met
  betrekking tot het gebruik van dit apparaat geïnstrueerd zijn door of
  onder toezicht zijn van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
  veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden om te
  garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.

  3 • Page 4

  NL

  Voor gebruik in Europa:

  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
  ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
  verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze
  onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilig gebruik
  van het apparaat en bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen
  mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door
  de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder
  toezicht.

  Installatie

  •Dit
  • apparaat mag alleen worden vervoerd door twee of meer
  mensen die het apparaat veilig vasthouden.
  •Zorg

  ervoor dat het stopcontact goed geaard is en dat de aardpen
  op het netsnoer niet is beschadigd of verwijderd wordt uit het
  stopcontact. Voor meer details over aarding informeer bij een LG
  Electronics-klanteninformatiecentrum.
  •Dit
  • apparaat is uitgerust met een voedingskabel met aardgeleiding
  en een aardstekker. De stekker moet in een passend stopcontact
  worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard volgens alle
  lokale wetten en verordeningen.
  •Als
  • de voedingskabel beschadigd is of de opening van het
  stopcontact los zit, sluit de stekker dan niet aan en neem contact
  op met een geautoriseerd servicecentrum.
  •Steek

  de stekker in meerdere stekkerdozen of
  verlengingsvoedingskabel.
  •Wijzig

  of verleng het netsnoer niet.
  •Vermijd

  het gebruik van verlengsnoeren of dubbele adapters.
  Het apparaat moet worden aangesloten op een speciale
  elektriciteitsleiding die afzonderlijk is gefuseerd.
  •Installeer

  het apparaat op een plaats waar het gemakkelijk is om de
  stekker van het apparaat los te koppelen.
  •Zorg

  ervoor dat de kabel vanaf de stekker niet omhoog wijst of dat
  het apparaat niet tegen de stekker leunt.

  4 • Page 5

  NL

  •Installeer

  het apparaat op een stevige en vlakke vloer.
  •Installeer

  het apparaat niet op een vochtige en stoffige plek.
  Installeer of bewaar het apparaat niet buiten of in een gebied dat
  is onderworpen aan weersomstandigheden, zoals direct zonlicht,
  wind of regen of temperaturen onder het vriespunt.
  •Plaats

  het apparaat niet in direct zonlicht of en stel het niet bloot
  aan de warmte van verwarmingstoestellen zoals ovens of kachels.
  •Zorg

  ervoor dat u de achterkant van het apparaat niet blootstelt
  tijdens de installatie.
  •Zorg

  ervoor dat u het apparaat niet laat vallen tijdens montage of
  demontage.
  •Zorg

  ervoor dat de kabel niet doorgeprikt of beschadigd wordt
  tijdens montage of demontage van de deur van het apparaat.

  Gebruik

  •Gebruik

  het apparaat niet voor andere doeleinden (opslag van
  medische of experimentele materialen of voor verzending) dan voor
  huishoudelijk gebruik voor opslag van voedsel.
  •Haal

  de stekker uit het stopcontact in geval van overstroming en
  neem contact op met het LG Electronics-klanteninformatiecentrum.
  •Trek

  de stekker uit het stopcontact tijdens hevig onweer of wanneer
  het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
  •Raak

  de stekker of apparaatknoppen niet aan met natte handen.
  •Buig

  de voedingskabel niet overmatig en plaats er geen zware
  voorwerpen op.
  •Als
  • er water in de elektrische onderdelen van het apparaat dringt,
  trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een
  LG Electronics-klanteninformatiecentrum.

  5 • Page 6

  NL

  •Plaats

  geen handen of metalen voorwerpen in het gebied
  waar koude lucht wordt afgegeven, in de behuizing of in de
  warmteafgevende spiraal aan de achterkant.
  •Oefen

  geen overmatige druk uit op de achterkant van het apparaat
  en stoot het niet.
  •Zet
  • geen dieren, zoals huisdieren, in het apparaat.
  •Let
  • bij het openen of sluiten van de deur van het apparaat op
  kinderen in de onmiddellijke omgeving. De deur kan tegen het
  lichaam van het kind slaan en letsel veroorzaken. Laat niet toe
  dat iemand aan de deuren hangt omdat de eenheid daardoor kan
  omvallen en dit ernstig letsel kan veroorzaken.
  •Vermijd

  het gevaar van kinderen die vast komen te zitten in het
  apparaat. Een kind dat vastzit in het apparaat, kan stikken.
  •Geen

  zware of breekbare voorwerpen, met vloeistof gevulde
  verpakkingen, brandbare stoffen of ontvlambare voorwerpen (zoals
  kaarsen en lampen) op het apparaat plaatsen.
  •In
  • geval van een gaslek (isobutaan, propaan, aardgas, enz.) mag
  u het apparaat of de stekker niet aanraken en dient u de ruimte
  onmiddellijk goed te verluchten. Dit apparaat maakt gebruik van
  een zeer milieuvriendelijk gas (isobutaan, R600a) als koelmiddel.
  Hoewel er maar een kleine hoeveelheid gas wordt gebruikt, is
  het nog steeds brandbaar gas. Gaslekkage tijdens vervoer van
  het apparaat, installatie of gebruik kan brand, explosie of letsel
  veroorzaken als er vonken ontstaan.
  •Gebruik

  of bewaar geen ontvlambare of brandbare stoffen (ether,
  benzeen, alcohol, chemische stoffen, LPG, brandbare spray,
  insecticide, luchtverfrisser, cosmetica, enz.) in de buurt van het
  apparaat.
  •Trek

  onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op
  met het LG Electronics-klanteninformatiecentrum als u een vreemd
  geluid, een geur of rook waarneemt die van het apparaat af komen.
  •Vul
  • de ijsmaker of de waterdispensertank alleen met drinkwater.

  6 • Page 7

  NL

  Onderhoud

  •Haal

  de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
  schoonmaakt of de lamp aan de binnenkant (indien aanwezig)
  vervangt.
  •Steek

  de stekker stevig in het stopcontact na het volledig
  verwijderen van al het vocht en stof.
  •Haal

  de stekker nooit uit het apparaat door aan de voedingskabel
  te trekken. Grijp de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit
  het stopcontact.
  •Spuit

  geen water op de binnenkant of buitenkant van het apparaat
  om het schoon te maken.
  •Reinig

  het apparaat niet met borstels, doeken of sponzen met ruwe
  oppervlakken of die zijn gemaakt van metaal.
  •Het

  product mag alleen worden gedemonteerd, gerepareerd
  of gewijzigd door een gekwalificeerde reparateur van een LG
  Electronics-servicecentrum. Neem contact op met een LG
  Electronics-klanteninformatiecentrum als u het apparaat naar een
  andere locatie verplaatst en installeert.
  •Gebruik

  geen föhn om de binnenkant van het apparaat te drogen
  en plaats geen kaars binnenin om geuren te verwijderen.

  Verwijdering

  •Wanneer

  u het apparaat weggooit, verwijder dan de deurafdichting
  maar laat de schappen en lades op hun plaats en houd kinderen uit
  de buurt van het apparaat.
  •Gooi

  alle verpakkingsmaterialen (zoals vinyl en piepschuim) weg
  uit de buurt van kinderen. De verpakkingsmaterialen kunnen
  verstikking veroorzaken.

  Technische veiligheid

  •Zorg

  ervoor dat de ventilatieopeningen in het al dan niet
  ingebouwde toestel vrij blijven.

  7 • Page 8

  NL

  •Gebruik

  geen elektrische apparaten in de vakken waar voedsel
  wordt bewaard in het toestel, tenzij ze van het door de fabrikant
  aangeraden type zijn.
  •Het

  in het toestel gebruikte koelende en isolerende spuitgas moet
  op een speciale manier worden verwerkt bij de afvalverwerking.
  Neem contact op met uw serviceleverancier of met een
  gelijkwaardig gekwalificeerde persoon voordat u het apparaat
  verwijdert.
  •Dit
  • apparaat bevat een kleine hoeveelheid isobutaan koelmiddel
  (R600a), natuurlijk gas dat zeer milieuvriendelijk, maar ook
  brandbaar is. Ga voorzichtig te werk wanneer u het toestel vervoert
  en installeert en zorg ervoor dat er geen elementen van het
  koelcircuit worden beschadigd.
  •Het

  koelmiddel dat uit de pijpen lekt, kan ontvlammen of een
  explosie veroorzaken.
  •Indien

  u een lek vaststelt, zorg er dan voor dat u geen open vuur
  maakt en vermijd andere mogelijke ontstekingsbronnen. Verlucht
  de ruimte waarin het apparaat staat gedurende enkele minuten.
  Om de vorming van een ontvlambaar gas-luchtmengsel te
  voorkomen als er een lek in het koelcircuit is, dient de grootte van
  de ruimte waarin het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming
  te zijn met de hoeveelheid koelmiddel die wordt gebruikt. De
  ruimte moet 1m² groot zijn voor elke 8 g R600a koelmiddel in het
  apparaat.
  •De
  • hoeveelheid koelmiddel in uw specifiek apparaat wordt
  weergegeven op het typeplaatje aan de binnenzijde van het
  apparaat.
  •Start

  een toestel dat zichtbare schade vertoont, nooit op. Neem bij
  twijfel contact op met uw dealer.
  •Dit
  • apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en
  soortgelijke toepassingen. Het mag niet worden gebruikt voor
  commerciële of cateringdoeleinden of in een mobiele toepassing,
  zoals een caravan of boot.

  8 • Page 9

  NL

  •Bewaar

  geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een
  brandbaar drijfgas in dit apparaat.
  LET OP
  Volg om het risico op licht letsel aan personen, slechte
  werking of schade aan het product of eigendommen bij
  het gebruik van dit product te verlagen de algemene
  voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

  Installatie

  •Het

  apparaat niet kantelen om het te trekken of te duwen bij
  transport.

  Gebruik

  •Raak

  bevroren voedsel of de metalen onderdelen in het vriesvak
  niet aan met natte of vochtige handen. Dit kan bevriezing
  veroorzaken.
  •Plaats

  geen glazen verpakkingen of flessen in de diepvries,
  de schappen of het ijsvak waar ze worden blootgesteld aan
  temperaturen onder het vriespunt.
  •Het

  geharde glas aan de voorzijde van de apparaatdeur of de
  planken kan worden beschadigd door een impact. Als het gebroken
  is, raak het niet aan met natte handen, omdat dit kan leiden tot
  letsel.
  •Zorg

  ervoor dat uw handen en voeten niet vast komen te zitten
  bij het openen en sluiten van de deur of de binnendeur van het
  apparaat.
  •Plaats

  geen zware voorwerpen bovenop de binnendeur.
  •Gebruik

  de binnendeur niet als een snijplank en zorg ervoor dat de
  deur niet bekrast raakt door een scher voorwerp, aangezien dit tot
  schade aan het apparaat kan leiden.
  •Hang

  niet aan de apparaatdeur, opslagruimte, plank of
  koelkastdeur, en klim er niet op.

  9 • Page 10

  NL

  •Plaats

  geen overmatige hoeveelheid waterflessen of verpakkingen
  voor bijgerechten in de deurvakken. Het vak kan breken of uw
  hand kan tegen de omringende structuur stoten wat letsel kan
  veroorzaken.
  •Houd

  voedsel georganiseerd in het apparaat.
  •Voorkom

  dat dieren aan de voedingskabel of de waterslang
  knagen.
  •De
  • deur van het apparaat niet overmatig krachtig openen of sluiten.
  •Als
  • het scharnier van de deur van het apparaat beschadigd is of
  niet goed functioneert, stop dan met het gebruik en neem contact
  op met een geautoriseerd servicecentrum.
  •Houd

  toezicht op een kind of een persoon met slechte cognitieve
  vaardigheden om ervoor te zorgen dat ze veilig gebruik maken van
  het apparaat.
  •Breng

  geen schade toe aan de leidingen van het koelcircuit.
  •Laat

  geen elektronisch apparaat (zoals verwarmingsapparaat en
  mobiele telefoon) in het apparaat achter tijdens gebruik.
  •Maak

  glazen planken of covers niet schoon met warm water
  wanneer ze koud zijn. Ze kunnen kapot gaan als ze worden
  blootgesteld aan plotselinge temperatuurschommelingen.
  •Eet
  • nooit diepvriesproducten direct nadat ze uit de diepvries zijn
  gehaald.
  •Steek

  uw handen niet in het mechanische deel van de
  automatische ijsmachine, zoals de ijsbak of de ijsdispenser.
  •Gebruik

  geen dunne kristallen beker of porselein tijdens het
  aftappen.
  •Verwijder

  niet de kap van de automatische ijsmachine. Het
  aanraken van de mechanische delen van de automatische
  ijsmachine kan leiden tot verwondingen.

  10 • Page 11

  NL

  •Gebruik

  geen dunne kristallen beker of porselein tijdens het
  aftappen.
  •Verwijder

  niet de kap van de automatische ijsmachine. Het
  aanraken van de mechanische delen van de automatische
  ijsmachine kan leiden tot verwondingen.

  Onderhoud

  •Plaats

  de schappen niet op zijn kop. De schappen kunnen vallen
  en letsel veroorzaken.
  •Om

  vorst uit het apparaat te verwijderen, kunt u contact opnemen
  met het LG Electronics-klanteninformatiecentrum.
  •Gooi

  het ijs in het ijsvak in de diepvries weg tijdens een langdurige
  stroomuitval.
  •Sluit

  de watertoevoerleiding (alleen loodrechte modellen) alleen
  aan op een drinkwaterbron. Anders kunnen onzuiverheden in het
  water ziektes veroorzaken.
  Verwijdering van uw oude apparaat
  •• Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en
  elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden
  verwijderd.
  •• Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering
  van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het
  milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten
  die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere
  waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte
  grondstoffen.
  •• U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of
  u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw
  dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde
  informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling

  11 • Page 12

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  NL

  Compartimenten

  Eierrekje (optioneel)

  Vrieslade

  Steeksleutel

  Borgring

  ••Het uiterlijk van componenten van het apparaat kan per model verschillen.

  12

  Handleiding • Page 13

  NL

  Opmerkingen voor beweging en
  transport
  ••Verwijder alle levensmiddelen uit het apparaat
  Vervoer vervolgens het apparaat pas na het
  vastzetten van breekbare onderdelen, zoals
  schappen en de deurklink, met tape. Als u dit niet
  doet, kan dit trillingen veroorzaken.
  ••Trek de stekker eruit, voeg deze in de stekkerhaak
  aan de achterzijde of op de bovenkant van het
  apparaat en maak deze vast. Als u dit niet doet,
  kan dit schade aan de stekker of krassen op de
  vloer veroorzaken.
  ••Bij het transport van het apparaat, moeten meer
  dan twee personen het apparaat voorzichtig
  vervoeren. Het laten vallen van het apparaat, dat
  extreem zwaar is, kan persoonlijk letsel of storing
  aan het apparaat veroorzaken.
  ••Wanneer het apparaat over een lange afstand
  moet worden vervoerd, houd het apparaat dan
  rechtop. Het apparaat kan omvallen, waardoor
  storingen kunnen ontstaan. Vervoer het apparaat
  nooit terwijl het op zijn kant ligt, want dit kan een
  storing in de koelmiddelcirculatie veroorzaken
  wanneer het weer wordt aangezet.

  Opmerkingen voor de installatie
  ••Installeer het apparaat op een stevige en vlakke
  ondergrond.
  −−Als het apparaat is geïnstalleerd op een
  ongelijke vloer, dan kan dit trillingen en ruis
  veroorzaken, waardoor het apparaat kan vallen
  en letsel kan veroorzaken. Het kan er ook toe
  leiden dat de deuren niet correct sluiten en er
  kan vocht komen in het toestel wanneer het in
  gebruik is.
  −−Als de voor- of achterkant van het apparaat niet
  vlak is, pas dan de voorpoten aan, zodat dit kan
  worden gecorrigeerd. In ernstige gevallen kan
  het nodig zijn om op de vloer als ondergrond een
  aantal dunne planken te plaatsen.
  ••Plaats het apparaat niet in de buurt van
  warmtebronnen, direct zonlicht of vocht.
  ••Steek de stekker in het stopcontact. Sluit geen
  apparaten aan op hetzelfde stopcontact.
  ••Wacht na het aansluiten van de stekker, 2-3 uur
  voordat u eten in het apparaat zet. Als u voedsel
  toevoegt voordat het apparaat volledig gekoeld is,
  kan uw eten bederven.
  ••Modellen met handvatten moeten aan de
  scharnierkant minstens 55 mm van de muur
  worden geplaatst om de deur 90° te kunnen
  openen.
  ••Zorg voor meer dan 55 mm speling naar rechts,
  links, achter en boven bij het installeren.

  13 • Page 14

  NL

  Het verwijderen van de deur

  [Voor diepvries en koelkast]

  Wanneer het nodig is om het apparaat te
  verplaatsen door een smalle opening, wordt
  aanbevolen de deuren te verwijderen.

  3

  Verwijder de schroef van het scharnierdeksel
  aan de bovenkant van het apparaat door het
  linksom te draaien.

  4

  Terwijl u drukt op (1) haak van de koppeling
  van de elektrische aansluitingen, verwijder
  de koppeling door deze in beide richtingen te
  trekken.

  WAARSCHUWING
  ••Trek de stekker uit het stopcontact of ontkoppel
  de stroomtoevoer op een ander manier voordat
  de installatie of onderhoud van het apparaat wordt
  uitgevoerd. Het negeren van deze instructies kan
  leiden tot de dood, brand of een elektrische schok.
  Als uw voordeur te smal is om het apparaat te laten
  passeren, verwijdert u de apparaatdeuren en voert u
  het apparaat zijwaarts door de opening.

  [Alleen voor de diepvriesdeur]

  1

  Houd de 2 buisaansluitingen aan de onderkant
  van het apparaat met uw vingers vast en trek
  ze uit, zodat de slangen vervolgens voorzichtig
  kunnen worden verwijderd op basis van de
  instructies in stap 2.

  1

  5

  2

  Verwijder de scharnierhendel door op het einde
  te tikken naar de buitenrand van de kast.

  Terwijl u op de ashals van de slangaansluiting
  drukt, verwijdert u de aangesloten waterslang.
  Buisaansluiting
  Ashals

  LET OP
  Waterslang

  14

  ••Ondersteun de deur bij het verwijderen van het
  bovenste scharnier, zodat hij niet naar voren valt.
  Het wordt aanbevolen om het verwijderen en
  opnieuw plaatsen van de deur met twee of meer
  mensen uit te voeren. • Page 15

  NL

  6

  Til het bovenste scharnier op dat tussen het
  apparaat en de deur van het apparaat zit en
  verwijder dit vervolgens.
  Bovenste scharnier

  Als de deur van het apparaat niet waterpas staat,
  pas het verschil in de hoogte van de deur van het
  apparaat dan aan met behulp van de volgende
  methode.

  OPMERKING

  Deur

  7

  Het aanpassen van de hoogte
  van de deur

  Verwijder de diepvries- en koelkastdeur door
  deze omhoog te tillen. Op dit moment moet
  de deur voldoende worden opgeheven om de
  stalen buis volledig eruit te kunnen trekken.

  ••Omdat de scharnierpen eruit kan vallen, moet u
  de hoogte van de deur van het apparaat niet meer
  dan 5 cm aan passen.
  [Methode 1]
  *Referentie

  Keepermoer
  Aanpassing scharnierpen

  Steeksleutel

  1

  OPMERKING

  Draai de keepermoer loos door linksom in te
  draaien met behulp van een 19 mm-sleutel.

  ••Pas bij het verplaatsen van de diepvriesdeur op
  dat u de waterslangen niet beschadigt. De deuren
  moeten op een deken worden gelegd op een
  veilige plaats zodra ze zijn verwijderd.
  ••Als het uiteinde van de waterslang beschadigd
  is, dan dient het defecte gedeelte van de slang te
  worden verwijderd zodat na het opnieuw monteren
  geen water uit de slang lekt.

  Niet recht

  Uitgerekt

  Om de moer los te maken

  2

  Pas het verschil in de hoogte van de
  deur van het apparaat aan door de
  aanpassingsscharnierpen rechtsom of linksom
  te draaien met een 8 mm-sleutel.

  Beschadigd

  Het terugplaatsen van de deur
  Monteer in omgekeerde volgorde van verwijderen
  nadat het apparaat door de toegangsdeur is geleid.

  Omhoog

  Omlaag

  15 • Page 16

  NL

  3

  Zet na het aanpassen van het verschil in hoogte
  van de deur van het apparaat, de keepermoer
  vast door rechtsom te draaien.

  3

  Zet de beugelschroef opnieuw vast na het
  aanbrengen van de borgringen voor het
  terugplaatsen van de deur. Wanneer de deur
  wordt teruggeplaatst, kunnen stap 1, 2 en 3 van
  het instellen van de hoogte van de deur worden
  herhaald.

  Om de moer vast te draaien

  Als het onmogelijk is om de hoogte van de deur van
  het apparaat aan te passen door de bovenstaande
  werkwijze, nivelleer de deur dan volgens de
  volgende richtlijnen.
  [Methode 2]

  1

  Wanneer de deur van het apparaat verwijderd
  is, draait u de schroef aan de onderkant van het
  onderste scharnier los.

  2

  Voeg het juiste aantal borgringen in tussen
  het onderste scharnier en de onderste beugel.
  (Totaal aantal borgringen: 4)
  Onderste
  scharnier
  Borgring

  16

  Onderste
  beugel

  LET OP
  ••Bij het naar achteren kantelen van het apparaat
  om het scherm op de bodem van het apparaat los
  te maken, moeten meer dan twee personen de
  handgrepen aan de onderkant en achterkant van
  de bovenzijde van het apparaat vasthouden. • Page 17

  NL

  Aansluiten van de waterleiding
  (alleen voor modellen met
  wateraansluiting)

  Aansluiten op het apparaat

  Accessoires

  Waterfilter

  Slangaansluiting

  OPMERKING
  ••Deze waterleidinginstallatie wordt niet gedekt door
  de garantie van het apparaat.

  Waterslang

  1

  Schroef de metalen kraagmoer met
  schroefdraad aan de achterkant van het
  apparaat los en plaats deze over een uiteinde
  van de waterslang.

  2

  Duw de waterslang stevig op de waterinlaatklep
  en draai de kraagmoer dicht.

  Klemmen

  Vereisten watertoevoer
  Er is een koudwaterkraan met waterdruk tussen
  147 kPa en 834 kPa (1,5~8,5 kgf/cm²) vereist om
  de waterdispenser te bedienen. Als de koelkast in
  een gebied met lage waterdruk (onder 147 kPa) is
  geïnstalleerd, kunt u een boosterpomp installeren
  om de lage druk te compenseren.
  Als er een waterfiltratiesysteem met omgekeerde
  osmose is aangesloten op koud water, moet de
  waterdruk van het omgekeerde-osmosesysteem
  een minimum van 147 kPa tot 834 kPa (1,5~8,5 kgf/
  cm²) zijn.

  WAARSCHUWING

  Aansluiten op de waterfilter
  Er zijn twee soorten filters. De methoden van
  aansluiting zijn verschillend. De ene methode
  heeft een plasticmoerfitting met schroefdraad en
  de andere maakt gebruik van een zelfsluitende
  push-fitaansluiting. De filter is gemarkeerd met de
  richting van de waterstroom vanuit de kraan naar
  het apparaat.
  <Moertype>

  1

  Schroef het verbindingsstuk met schroefdraad
  los en plaats dit over het uiteinde van de
  snede van de pijp van het apparaat. Duw de
  pijp over het uiteinde van de filter waarnaar de
  stroompijl wijst en draai het verbindingsstuk met
  schroefdraad vast.

  2

  Herhaal dit aan de andere kant van de filter met
  de rest van de waterslang.

  ••Trek de stekker van het apparaat uit het
  stopcontact voordat u de koelkast op de
  waterleiding aansluit. Als u dit niet doet, dan kan
  dit een elektrische schok veroorzaken.
  ••Sluit de waterleiding alleen aan op een
  koudwaterkraan. Als u dit niet doet, dan kan dit
  ervoor zorgen dat de waterfilter niet functioneert.
  Waterslag (water slaande in de leidingen van het
  huis) kan schade veroorzaken aan onderdelen
  van het apparaat en kan leiden tot lekkage of
  overstroming.
  ••Het aansluiten van de waterleiding mag alleen
  worden geïnstalleerd door een erkende loodgieter
  en in conform de lokale wet- en regelgeving met
  betrekking tot de waterkwaliteit.

  17 • Page 18

  NL
  <Type Push fit Connector>

  1

  Duw de waterslang aangesloten van het
  apparaat stevig in het uiteinde met de pijl die
  naar buiten wijst. Duw de slang helemaal naar
  binnen (ong. 10~12 mm).

  2

  Monteer na het plaatsen van de slang in de
  filter, de vergrendelingsklem op zijn plaats onder
  de kraag die naar boven kan worden getrokken.

  3

  Herhaal dit aan de andere kant van de filter met
  de rest van de waterslang.

  Aansluiten op de waterkraan

  1

  Duw de waterslang in het gat van de in de
  accessoires meegeleverde kraanaansluiting. De
  slang moet stevig worden vastgehouden, terwijl
  de aansluiting op de slang wordt geduwd.

  Duw de waterslang aangesloten van het
  apparaat stevig in het uiteinde met de pijl die
  naar buiten wijst. Duw de slang helemaal naar
  binnen (ong. 10~12 mm).

  18

  2

  Zorg ervoor dat de rubberen ring binnen aan de
  binnenkant van de kraanaansluiting zit voordat
  u deze op de kraan schroeft.

  Controleren van de wateraansluiting

  1

  Schakel de watertoevoer in en schakel
  het apparaat in. Controleer zorgvuldig alle
  aansluitingen op mogelijke lekkage als gevolg
  van slecht passende slangen.

  2

  Houd de Water Filter-knop gedurende 3
  seconden ingedrukt. Dat stelt het pictogram
  voor vervanging filter opnieuw in. De nieuwe
  waterfilter is geactiveerd.

  3

  Plaats een kopje onder de waterdispenser
  om te controleren of water door het apparaat
  stroomt.

  4

  Controleer de en de koppelingen nogmaals op
  lekkage.

  5

  De waterfilter moet worden op een geschikte
  plaats worden gezet waar deze makkelijk te
  bereiken is in geval van vervangingen. • Page 19

  GEBRUIK

  NL

  Onderdelen en functies

  1 Bedieningspaneel
  Om de diepvries- en koelkasttemperaturen in te stellen.

  2 InstaView Door in Door (Optioneel)
  Het InstaView Door in Door-compartiment maakt een gemakkelijke toegang tot vaak gebruikte
  voedingsmiddelen mogelijk.

  3 Deur-in-deurhendel (Optioneel)
  Deze hendel opent de deur-in-deur.

  ••Het uiterlijk van componenten van het apparaat kan per model verschillen.

  19 • Page 20

  NL

  1 Automatische ijsmaker
  Hier wordt automatisch ijs geproduceerd en opgeslagen.

  2 Diepvriesdeurvak
  Dit is waar de kleine pakjes bevroren voedsel kunnen worden opgeslagen.
  ••Sla in deze vakken geen ijs of levensmiddelen op die voor een lange tijd moeten worden opgeslagen.

  3 LED-lamp
  De ledlampjes in het apparaat gaan branden wanneer u de deur opent.

  4 Diepvriesschap (Optioneel)
  Hier bewaart u bevroren voedsel zoals vlees, vis en ijs.

  5 Diepvrieslade (Optioneel)
  Dit is voor langdurige opslag van bevroren producten.

  OPMERKING
  ••Het/de 2-sterrensectie (
  ) vak of lade kan worden gebruikt om ijs en voedsel van -12 °C tot -18 °C
  voor korte perioden op te slaan.
  ••Het bovenschap van de diepvriezer (1) bereikt het snelst de ingestelde temperatuur.

  20 • Page 21

  NL

  1 Smart Diagnosis Unit
  Gebruik deze functie bij het contact opnemen met LG Electronics-klantenservicecenter om een
  nauwkeurige diagnose te kunnen maken wanneer het apparaat abnormaal werkt of wanneer er een
  storing optreedt.

  2 LED-lamp
  De ledlampjes in het apparaat gaan branden wanneer u de deur opent.

  3 Schap koelkast
  Hier worden gekoelde voedingsmiddelen en andere etenswaren of drinkwaren bewaard.
  ••De schaphoogte kan worden ingesteld door het schap in een andere gleuf met een verschillende hoogte
  te plaatsen
  ••Bewaar voeding met een hoger vochtgehalte vooraan in het schap.
  ••Het werkelijke aantal schappen kan verschillen afhankelijk van het model.

  4 Flessenrek (Optioneel)
  Hier worden grote flessen of drankverpakkingen bewaard.

  LET OP

  ••Bewaar geen flessen of verpakkingen. De voorwerpen kunnen vallen en letsel veroorzaken of het
  apparaat beschadigen.

  5 Pure N Fresh
  ••Met deze functie kunt u onaangename geuren in het koelvak verminderen en elimineren.

  6 Snacklade (Optioneel)
  Hier worden kleine verpakkingen van gekoelde voedingsmiddelen, drankjes en sauzen bewaard.

  21 • Page 22

  NL

  7 Temperatuursensor
  Deze sensor detecteert de temperatuur van de koelkast.
  ••Houd een zekere afstand tussen de sensor en voedsel om nauwkeurig detecteren van de temperatuur
  te kunnen handhaven.

  8 Waterdispensertank (optioneel)
  Hier wordt water voor de dispenser of de automatische ijsmaker opgeslagen. Het vereist handmatig
  navullen. (Alleen voor modellen zonder wateraansluiting)

  9 Moist Balance Crisper groentelade, met Fresh Balancer (Optioneel)
  Hierin worden fruit en groenten bewaard om hun versheid te helpen behouden door de
  vochtigheidsregelaar te verstellen.

  10 Groentelade
  Hier worden groenten en fruit opgeslagen zo lang mogelijk vers te blijven.
  ••Het werkelijke aantal laden kan verschillen afhankelijk van het model.

  11 Deur-in-deur (Optioneel)
  Dit is waar de voedingsmiddelen die vaak worden gebruikt, zoals dranken en snacks, worden opgeslagen.

  12 Verplaatsbaar eierrekje (Optioneel)
  Hier worden de eieren opgeslagen.
  ••U kunt dit verplaatsen naar en gebruiken op een gewenste positie. Echter niet gebruiken als ijsvak en
  plaats het niet in het bovenste schap of in de groentelade.

  13 Deurvak koelkast
  Hier worden kleine verpakkingen met gekoelde voedingsmiddelen, drankjes en sauzen bewaard.

  22 • Page 23

  NL

  Aanwijzingen voor het gebruik

  Voedsel efficiënt bewaren

  ••Gebruik de ijswaterdispensertank niet voor andere
  doeleinden dan voor drinkwater.

  ••Bewaar bevroren of gekoeld voedsel in afgesloten
  verpakkingen.

  ••Gebruikers moeten in gedachten houden dat er
  zich ijs kan vormen wanneer de deur volledig
  gesloten is, als de luchtvochtigheid hoog is tijdens
  de zomer, of als de diepvriesdeur vaak wordt
  geopend.

  ••Controleer de vervaldatum en het etiket
  (bewaarinstructies) voordat u voedsel in het
  apparaat legt.

  ••Zorg dat er voldoende ruimte is tussen voedsel
  opgeslagen op de plank en het vak in de deur,
  zodat de deur volledig te sluiten is.
  ••Door de deur te openen, komt er warme lucht in
  het apparaat waardoor de interne temperatuur
  stijgt.

  ••Bewaar voedsel niet te lang (meer dan 4
  weken) als het gemakkelijk bederft bij een lage
  temperatuur.
  ••Plaats het gekoelde of bevroren voedsel
  onmiddellijk na aankoop in respectievelijk de
  koelkast of de vriezer.

  ••Open en sluit de deur van het apparaat niet te
  veel.

  ••Vermijd het opnieuw invriezen van voedsel dat
  volledig ontdooid is. Opnieuw invriezen van
  voedsel dat volledig gesmolten is, zal de smaak en
  voedingswaarde verlagen.

  ••De LED-lamp is alleen bedoeld voor gebruik in
  huishoudelijke apparaten en is niet geschikt voor
  huishoudelijke ruimteverlichting.

  ••Geen groenten in een krant wikkelen en opslaan.
  Gedrukt krantenmateriaal of andere vreemde
  stoffen kunnen afgeven op levensmiddelen.

  Suggestie voor energiebesparing

  ••Stop niet teveel in het apparaat. Vul minder dan 70
  % van de ruimte. Als het apparaat te vol zit kan de
  koude lucht niet goed circuleren.

  ••Zorg dat er voldoende ruimte is tussen opgeslagen
  voedsel. Dit maakt het mogelijk dat koude lucht
  gelijkmatig wordt verspreid en dit verlaagt de
  elektriciteitsrekening.
  ••Berg warme maaltijden pas nadat deze
  zijn afgekoeld op om damp of ijsvorming te
  voorkomen.
  ••Zet bij het opslaan van een apparaat in de
  diepvries de diepvriestemperatuur lager dan de
  temperatuur aangegeven op het apparaat.
  ••Stel de temperatuur van het apparaat niet lager in
  dan nodig. Voor het maken van ijs in een normaal
  klimaat, moet de diepvriestemperatuur worden
  ingesteld op -19 of kouder.

  ••Laat warm eten eerst afkoelen voordat u het in het
  apparaat legt. Als er te veel warm voedsel in de
  diepvries ligt, kan de temperatuur in het apparaat
  stijgen en een negatieve invloed hebben op ander
  voedsel dat in de diepvries wordt bewaard.
  ••Als u een te lage temperatuur voor voedsel
  instelt,kan hetbevriezen. Stel geen temperatuur
  in onder diegene die vereist is om het voedsel
  correct te bewaren.
  ••Houd het apparaat altijd schoon.

  ••Leg het voedsel niet in de buurt van de
  temperatuursensor. Houd een afstand van
  minimaal 3 cm vanaf de sensor.
  ••Houd er rekening mee dat er maar een beperkte
  temperatuurstijging na ontdooiing is toegestaan
  volgens de specificaties van het apparaat. Wilt
  u de impact van de temperatuurstijging op het
  opgeslagen voedsel minimaliseren, verzegel
  of wikkel dan het opgeslagen voedsel in
  verschillende lagen.

  23 • Page 24

  NL

  Maximale invriescapaciteit
  ••De functie Snel Bevriezen laat de diepvries tot
  de maximale vriescapaciteit vriezen. Dit duurt
  meestal 7 uur. Na een bepaalde tijd wordt
  deze functie automatisch uitgeschakeld en kan
  na een bepaalde tijd ook handmatig worden
  uitgeschakeld.
  ••Om een betere luchtcirculatie te krijgen, plaatst u
  alle inwendige onderdelen zoals vakken, laden en
  planken.

  Maximale opslagcapaciteit
  ••Voor een betere luchtcirculatie plaatst u alle laden.
  ••Als er grote hoeveelheden voedsel moeten
  worden bewaard, moeten alle diepvriesladen,
  met uitzondering van de onderste lade, uit het
  apparaat worden genomen en het voedsel moet
  rechtstreeks op de diepvriesschappen van het
  vriesvak worden gestapeld.

  OPMERKING
  ••Haal eerst het voedsel uit de laden voordat u de
  laden uitneemt. Neem vervolgens het handvat van
  de laden vast en trek er voorzichtig aan. Dit kan
  letsel veroorzaken.
  ••De vorm van elke lade kan verschillend zijn. Plaats
  ze op de juiste positie.

  24 • Page 25

  NL

  Het bedieningspaneel gebruiken
  Eenheden en functies
  <Type 1>
  9

  7

  9

  8

  <Type 2>

  1 Freezer Temperature (Temperatuur
  diepvries)

  ••Hiermee stelt u de doeltemperatuur van de
  diepvries in.

  2 Fridge Temperature (Temperatuur koelkast)
  ••Hiermee stelt u de doeltemperatuur van de
  koelkast in.

  3 Express Freeze (snel bevriezen)
  ••Hiermee stelt u functies voor snel invriezen in.

  4 * Lock (Slot)

  ••Hiermee vergrendelt u de knoppen op het
  bedieningspaneel.

  5 Water Dispenser (Waterdispenser)
  ••Dit stelt de functies in van ijsblokjes, water,
  vergruisd ijs.

  6 * Pure N Fresh

  ••Hiermee stelt u de Pure N Fresh functie in.
  ••Met deze functie kunt u onaangename geuren
  in het koelvak verminderen en elimineren.

  7 Non plumbing (Zonder wateraansluiting )
  (Optioneel)

  ••Dit icoon wordt verlicht zodra de watertank
  voor de dispenser correct geïnstalleerd is.

  8 * Replacement Filter (Vervangingsfilter)

  (Optioneel)
  ••Dit toont automatisch de vervangingsperiode
  van de waterfilter (modellen met
  wateraansluiting).

  9 * Wi-Fi

  ••Dit verbindt uw koelkast met het Wifi-netwerk
  bij u thuis.
  ••Houd de knop gedurende 3 seconden
  ingedrukt om AAN of UIT in te stellen.

  ••Het werkelijke bedieningspaneel kan verschillen afhankelijk van het model.

  25 • Page 26

  NL

  Tips voor het gebruik van het
  bedieningspaneel
  ••Het bedieningspaneel wordt ingeschakeld in een
  van de volgende gevallen.
  −−Wanneer de stroom wordt ingeschakeld
  −−Wanneer een toets wordt aangeraakt
  −−Wanneer de deur van het apparaat (koelkast,
  diepvries, deur-in-deur) wordt geopend
  ••Het bedieningspaneel wordt automatisch
  uitgeschakeld om energie te besparen in een van
  de volgende gevallen.
  −−Wanneer 1 minuut voorbij is na het inschakelen
  van de stroom
  −−Als er gedurende 20 seconden geen druk op de
  knop wordt uitgevoerd nadat een gewenste knop
  is ingedrukt
  −−Als 20 seconden zijn verstreken nadat de deur
  van het apparaat (koelkast, diepvries, deur-indeur-ruimte) is geopend en gesloten

  OPMERKING
  ••De standaard ingestelde temperatuur kan variëren,
  afhankelijk van het toestel.
  ••Wacht tot 2 of 3 uur na het aansluiten van het
  apparaat op het stopcontact voordat u voedsel in
  het apparaat opslaat.
  ••Het apparaat kan tijdens de werking automatisch
  problemen detecteren.
  ••Als er een probleem wordt gedetecteerd, werkt
  het apparaat niet en wordt er een foutcode
  weergegeven, zelfs wanneer er een knop wordt
  ingedrukt.
  ••Wanneer dit gebeurt, mag u de stroom
  niet uitschakelen en moet u onmiddellijk
  contact opnemen met een LG Electronicsklanteninformatiecentrum. Als u de stroom
  uitschakelt, kan de reparateur van het LG
  Electronics-klanteninformatiecentrum problemen
  hebben met het vinden van het probleem.

  ••Als vinger- of huidcontact is met het
  bedieningspaneel tijdens het schoonmaken, kan
  de geactiveerde knop mogelijk actief worden.

  Snel invriezen instellen

  De temperatuur instellen

  ••Als u op de knop Express Freezedrukt, gaat
  het icoon Express Freeze branden op het
  bedieningspaneel.

  Dit stelt de koelkast- of diepvriestemperatuur in.
  ••Druk op de Fridge-knop of Freezer-knop om de
  temperatuur aan te passen.
  ••De begintemperatuur is ingesteld.
  −−Koelkast: 4 °C
  −−Diepvriezer: -19 °C
  ••De temperatuur kan worden ingesteld.
  −−Koelkast: van 1 °C tot 7 °C
  −−Diepvriezer: van -14 °C to -24 °C
  ••De werkelijke temperatuur binnenin varieert
  afhankelijk van de status van het voedsel
  aangezien de ingestelde temperatuur een
  doeltemperatuur is en niet de werkelijke
  temperatuur in het apparaat.

  26

  Met deze functie kunt u snel grote hoeveelheden ijs
  of voedsel invriezen.

  ••Telkens als u op de knop drukt, wordt de functie
  in- en uitgeschakeld.
  ••De functie Snel Bevriezen wordt automatisch
  beëindigd na een bepaalde tijd. • Page 27

  NL

  Instellen en resetten van het
  kinderslot
  Hiermee vergrendelt u de knoppen op het
  bedieningspaneel.
  ••Als u 3 seconden op de knop Lock drukt, gaat
  het pictogram voor Set/Reset branden op het
  bedieningspaneel. Telkens als u op de knop drukt,
  wordt de functie in- of uitgeschakeld.
  ••Als u op een andere knop dan slot drukt wanneer
  het slot is ingesteld, zal de knop niet werken.

  De waterdispensertank
  (alleen modellen zonder
  wateraansluiting) gebruiken
  De watertank bevat het water dat moet worden
  afgegeven of door de automatische ijsmaker wordt
  gebruikt om ijs te maken. Vul deze tank niet met een
  andere vloeistof dan drinkwater. Andere vloeistoffen
  kunnen het waterdispensersysteem beschadigen.

  1

  Verwijder de waterdispensertank door de
  handgreep vast te houden en deze eruit te
  trekken.

  2

  Open het deksel of de dop van de
  waterdispensertank.

  3

  Vul met gefilterd (bijvoorbeeld uit een fles) of
  gezuiverd water tot aan de referentielijn zoals
  aangegeven in de waterdispensertank. (Totale
  capaciteit: 4 ℓ)

  ••Als u op een andere knop dan slot drukt wanneer
  het slot is ingesteld, knippert het pictogram voor
  Set/Reset 3 keer op het bedieningspaneel.
  ••Om een instelling te wijzigen, druk eerst op de
  lock-knop gedurende 3 seconden om de functie
  uit te schakelen.

  Wi-Fi instellen
  De Wifi-knop maakt het, wanneer hij samen met
  de applicatie LG Smart ThinQ wordt gebruikt, voor
  de koelkast mogelijk om zich met Wifi-netwerk te
  verbinden.
  ••Het Wifi-pictogram toont de status van de
  netwerkconnectie van de koelkast. Het pictogram
  licht op wanneer de koelkast met het Wi-Finetwerk is verbonden.
  ••Houd de Wifi-knop gedurende 3 seconden
  ingedrukt om verbinding met het netwerk
  te maken. Het pictogram knippert terwijl de
  verbinding wordt gemaakt en blijft branden
  wanneer de verbinding tot stand is gebracht.
  Om de verbinding te verbreken, houd u de knop
  opnieuw ingedrukt.

  27 • Page 28

  NL

  4

  Sluit na het vullen met water, het deksel of de
  dop van de waterdispensertank.

  ••Als er geen water in de waterdispensertank
  zit, kunnen de koudwater- en de
  ijsblokjesafnamefuncties van de dispenser niet
  worden gebruikt. Controleer of er water in de
  waterdispensertank zit en vul deze met water aan
  indien dit niet het geval is.
  ••Wacht ten minste 15 seconden voordat u de
  watertank verwijdert nadat u water of ijs uit de
  dispenser heeft genomen.

  5

  Zet de waterdispensertank terug in het schap
  van de koelkast.

  ••Een geluid van de watertank is normaal wanneer
  er water wordt geleverd aan de dispenser en de
  automatische ijsmaker. Het is geen teken van een
  storing.

  Water- en ijsdispenser
  U kunt ijsblokjes, water en vergruisd ijs aftappen
  door het indrukken van de betreffende knop voor de
  gewenste modus.

  LET OP
  ••Kinderen mogen niet in de buurt van de
  dispensertank komen. Als het kind de
  waterdispensertank laat vallen terwijl deze volledig
  is gevuld met water, kunnen verwondingen
  optreden. Vul het waterreservoir niet met andere
  dranken dan water of en ook niet met warm water.

  ••Wanneer u de knop cubed, water of crushed op
  het bedieningspaneel aanraakt, gaat de lamp
  op het bedieningspaneel branden en wordt de
  gewenste modus ingesteld. Vanaf dit moment,
  wordt het gekozen product (in blokjes ijs, water
  en vergruisd ijs) afgegeven, wanneer u op de
  dispenserhendel drukt.
  ••Telkens als u op de knop drukt, wordt de functie inof uitgeschakeld op het bedieningspaneel.

  ••Oefen niet te veel druk en stoot niet tegen het
  apparaat bij het verwijderen en monteren van
  de waterdispensertank. Dit kan schade aan het
  apparaat of letsel veroorzaken.

  OPMERKING
  ••Was na het installeren van het apparaat, de
  waterdispensertank vóór gebruik en voordat deze
  wordt gevuld met water.
  ••Controleer of de waterdispensertank correct op
  het apparaat is geplaatst. Als de tank niet juist
  gemonteerd is, kan er water uit de tank lekken in
  het apparaat.
  ••Als er onvoldoende water in de
  waterdispensertank zit, kan het formaat en de
  hoeveelheid van de ijsblokjes worden beïnvloed
  en kan dit als resultaat hebben dat er helemaal
  geen ijs wordt aangemaakt.

  28

  LET OP
  ••Houd kinderen uit de buurt van de dispenser om te
  voorkomen deze met de knoppen spelen of deze
  beschadigen.
  ••Gooi de eerste partijen ijs weg (ongeveer 20
  blokjes en 7 kopjes water). Dit is ook nodig
  wanneer het apparaat gedurende een lange tijd
  niet wordt gebruikt. • Page 29

  NL

  OPMERKING
  ••Als u de diepvriesdeur opent, terwijl het water
  wordt afgegeven, zal de watertoevoer stoppen
  keert en het bedieningspaneel terug naar het
  beginscherm.
  ••Als u de koelkastdeur opent, terwijl water,
  ijsblokjes of vergruisd ijs worden afgegeven, wordt
  de afgifte onderbroken. Wanneer u de deur sluit,
  zal de gekozen vorm voor de eerder ingestelde
  modusweerworden afgegeven.
  ••Als de bekerrand klein is, kan er water uit het glas
  spatten of volledig ernaast lopen.
  ••Gebruik een kop met een rand met een diameter
  van meer dan 68 mm bij het aftappen van water,
  ijsblokjes of vergruisd ijs.

  ••Gooi ijs dat voor de eerste keer geproduceerd is
  weg zonder hiervan gebruik te maken.
  ••Raak een ingeschakelde ijsmaker niet met uw
  vingers aan.
  ••Als ijsblokjes voor een lange tijd in de ijsbak
  worden opgeslagen, kunnen zij samenklonteren en
  niet gemakkelijk van elkaar worden gescheiden.
  Reinig in dat geval de ijsbak vóór gebruik.

  De automatische ijsmaker in- of
  uitschakelen

  1

  Verwijder het deksel van de automatische
  ijsmaker door deze vast te pakken en omhoog
  te tillen.

  2

  Wanneer de automatische ijsmaker niet wordt
  gebruikt, kan de ijsbak worden gebruikt als een
  vriesvak nadat de schakelaar voor de ijsmaker
  in de stand uit is gezet.

  ••Wanneer de ijsmaker kleinere ijsblokjes
  produceert of de blokjes klonteren samen, kan de
  hoeveelheid water naar de ijsmaker laag zijn als
  gevolg van onvoldoende water in de watertank. Als
  het ijs niet vaak wordt gebruikt, kan het ook gaan
  klonteren.

  Automatische ijsmaker
  De automatische ijsmaker kan automatisch 6 blokjes
  per keer maken en 50~60 stuks binnen een periode
  van 24 uur als de omstandigheden gunstig zijn.
  Deze hoeveelheid kan variëren afhankelijk van de
  omgeving (omgevingstemperatuur van het apparaat,
  de frequentie het openen van de deur, hoeveelheid
  opgeslagen voedsel in het apparaat, enz.).
  ••Als de ijsbak volledig gevuld is met ijs, zal de
  ijsproductie stoppen.
  ••Het geluid van vallend ijs in de ijsbak is normaal.
  ••De ijsmaker produceert ijs normaal gesproken
  als ongeveer 48 uur zijn verstreken nadat het
  apparaat voor het eerst is geïnstalleerd.

  29 • Page 30

  NL

  Het verwijderen van de ijsbak
  (optioneel)
  Houd de ijsbak met beide handen vast en trek hem
  al tillend omhoog.

  ••Wanneer de automatische ijsmaker niet wordt
  gebruikt, kan de ijsbak worden gebruikt als een
  vriesvak.
  ••Als de ijsbak volledig gevuld is met ijs, kan deze
  zwaar zijn. Verwijder de bak met beide handen.

  WAARSCHUWING
  ••Raak de mechanische onderdelen van de
  automatische ijsmaker niet aan met uw hand of
  gereedschap. Dit kan schade aan het apparaat of
  letsel veroorzaken.
  ••Opgelet: de automatische ijsmaker blijft werken
  nadat de deur van de vriezer is geopend wanneer
  de schakelaar van de automatische ijsmaker in de
  AAN-positie staat.
  ••Demonteer, repareer of wijzig de automatische
  ijsmaker niet. Deze taken mogen alleen worden
  uitgevoerd door een servicemonteur.

  LET OP
  ••Gooi de eerste partijen ijs weg (ongeveer 20
  blokjes en 7 kopjes water). Dit is ook nodig
  wanneer het apparaat gedurende een lange tijd
  niet wordt gebruikt.
  ••Het eerste afgegeven ijs en water kan deeltjes
  of geur uit de waterleiding of het waterreservoir
  bevatten.
  ••Houd kinderen uit de buurt van de dispenser.
  Kinderen kunnen met de knoppen spelen of deze
  beschadigen.

  30

  ••De ijsdoorvoer kan verstopt raken met ijs als
  alleen het vergruisde ijs wordt gebruikt. Verwijder
  het ijs dat zich ophoopt door het verwijderen van
  de ijsbak en het vrijmaken van de doorvoer met
  een rubberen spatel. Periodiek afnemen van
  ijsblokjes kan ook helpen voorkomen dat ijs zich
  ophoopt.
  ••Wanneer er verkleurd ijs wordt afgegeven,
  controleer dan het waterreservoir en de
  watervoorziening op een mogelijke oorzaak
  daarvan. Als het probleem aanhoudt, neem
  dan contact op met het LG Electronicsklanteninformatiecentrum. Gebruik het ijs of water
  niet totdat het probleem is verholpen.
  ••Gebruik nooit dunne kristallen glazen of servies
  om ijs te verzamelen. Dergelijke houders kunnen
  scheuren of breken waardoor glasscherven in het
  ijs komen.
  ••Tap het ijs in een glas voordat u het vult met water
  of andere drankjes. Als het ijs wordt afgegeven in
  een glas waarin al vloeistof zit, kan dit spetteren.
  ••Raak het gedeelte waaruit het ijs komt of de
  automatische ijsmaker niet met uw handen
  of gereedschap aan. Dit kan schade aan het
  apparaat of letsel veroorzaken.
  ••Zorg bij het opnieuw plaatsen van de ijsbak, dat
  deze op de juiste wijze wordt geplaatst. Als de
  bak wordt gekanteld of niet waterpas staat, kan
  het mogelijk geen ijs maken met als gevolg een
  verstoring van de sensor.
  ••Gebruik nooit een glas dat uitzonderlijk smal of
  diep is. IJs kan vastlopen in de ijspassage en de
  apparaatprestaties kunnen worden beïnvloed.
  ••Houd het glas op een juiste afstand van het
  gedeelte waaruit het ijs komt. Een glas dat te dicht
  bij de de uitgang wordt gehouden kan mogelijk
  verhinderen dat ijs wordt afgegeven.
  ••Gooi het ijs in de ijsemmer in de diepvries weg
  wanneer u op vakantie gaat of tijdens een
  langdurige stroomuitval. Water van smeltend
  ijs kan mogelijk van de dispenser op de vloer
  druppelen. • Page 31

  NL

  InstaView-functie

  Deur-in-deur (Optioneel)

  De InstaView-functie op de Door-in-Door laat
  u zonder het openen van de koelkastdeur zien
  wanneer uw voorraad van vaak gebruikte producten,
  zoals drankjes en snacks, klein wordt.

  Druk op de hendel aan de onderkant van de deur-indeur tot deze opent.
  Er is veel bergruimte aan binnenkant van de deurin-deur en in de vakken, zodat u voedsel op een
  georganiseerde manier kunt opslaan.

  Het verwijderen van het opbergvak
  van de deur-in-deur

  1

  Klop twee keer op het glas om het LED-lampje
  in de Door-in-Door aan of uit te doen.

  2

  Het LED-lampje schakelt na tien seconden
  automatisch uit.

  Houd het opbergvak van de binnenkant van de
  deur-in-deur met beide handen vast en verwijder
  deze door deze omhoog te tillen.

  ••De InstaView Door-in-Door-functie wordt
  uitgeschakeld wanneer de rechter koelkastdeur
  en de linker diepvriesdeur geopend zijn, voor twee
  seconden na het sluiten van de deur en wanneer
  de ijsblokjesautomaat in gebruik is.
  ••Klop dicht bij het midden van het glas. Als u dicht
  bij de randen van het glas klopt, is het mogelijk dat
  de InstaView Door-in-Door-functie niet juist wordt
  geactiveerd.
  ••de randen van de glas kloppen zou de InstaView
  ••Door-in-Door-functie niet correct kunnen activeren.

  Het terugplaatsen van het opbergvak
  van deur-in-deur
  Monteer deze in de omgekeerde volgorde van het
  verwijderen.

  31 • Page 32

  NL

  Het verwijderen van de vakken van
  de deur-in-deur

  1

  Houd beide randen van het vak vast en
  verwijder deze door omhoog te tillen.

  Moist Balance Crisper
  groentelade, met Fresh Balancer
  (Optioneel)
  De vochtigheid in de groentelade kan worden
  aangepast door de Fresh Balancer hendel in beide
  richtingen te schuiven.
  Als de hendel naar links wordt geschoven, wordt
  het rooster geopend en kan er lucht door de lade
  circuleren voor een lagere luchtvochtigheid. Als
  de hendel naar rechts wordt geschoven, wordt het
  rooster gesloten en wordt de vochtigheid die op dat
  moment in de groentelade zit behouden.

  2

  De gesloten toestand wordt aanbevolen voor het
  bewaren van groenten, de open toestand wordt
  aanbevolen voor het bewaren van fruit.
  Til het vaste vak op, zoals aangegeven in (1) en
  verwijder deze door hem naar buiten te trekken,
  zoals weergegeven in (2).
  Type 1

  2
  1

  Het terugplaatsen van de vakken in
  de deur-in-deur
  Monteer deze in de omgekeerde volgorde van het
  verwijderen.

  32

  Type 2 • Page 33

  NL

  Andere functies gebruiken
  Alarm voor deur open
  Het alarm klinkt 3 keer in een interval van 30
  seconden als de deur (koelkast, diepvries, deur-indeur) één minuut open staat of niet volledig gesloten
  is.
  ••Neem contact op met een LG Electronicsklanteninformatiecentrum als het alarmsignaal blijft
  klinken na het sluiten van de deur.

  Storingsdetectie
  Het apparaat kan tijdens de werking automatisch
  problemen detecteren.
  ••Als er een probleem wordt gedetecteerd, werkt
  het apparaat niet en wordt er een foutcode
  weergegeven, zelfs wanneer er een knop wordt
  ingedrukt.
  ••Wanneer dit gebeurt, mag u de stroom
  niet uitschakelen en moet u onmiddellijk
  contact opnemen met een LG Electronicsklanteninformatiecentrum. Als u de stroom
  uitschakelt, kan de reparateur van het LG
  Electronics-klanteninformatiecentrum problemen
  hebben met het vinden van het probleem.

  33 • Page 34

  SMART FUNCTIES
  De Smart ThinQ-applicatie
  gebruiken
  De applicatie installeren
  Ga naar de LG Smart ThinQ-applicatie in de Google
  Play Store & Apple App Store voor een smartphone.
  Volg de instructies om de applicatie te downloaden
  en te installeren.

  ••De netwerkverbinding werkt mogelijk niet correct
  en is afhankelijk van de internetaanbieder.
  ••De omgeving kan maken dat het draadloos
  netwerk traag is.
  ••De applicatie is onder voorbehoud van
  verbeteringen aan het apparaat zonder
  voorafgaande kennisgeving.
  ••Functies kunnen per regio variëren.

  Wireless LAN Module-specificaties

  Wifi-functie
  ••Voor apparaten met het logo

  NL

  Model
  of

  Communiceer met het apparaat via een smartphone
  met gebruik van de gemakkelijke smartphonefuncties.

  Firmware-update

  LCW-004

  Frequentiebereik 2412 tot 2472 MHz
  Output
  -vermogen (Max)

  IEEE 802.11b:17.82 dBm
  IEEE 802.11g:17.72 dBm
  IEEE 802.11n:16.61 dBm

  Conformiteitsverklaring

  Hou de prestaties van het apparaat up-to-date.

  Smart Diagnosis™
  Als u de functie Smart Diagnosis gebruikt, wordt
  u voorzien van nuttige informatie, zoals een juiste
  manier van gebruik van het apparaat op basis van
  het patroon van het gebruik.

  Instellingen
  Hiermee kunt u de verschillende opties op de
  koelkast en in de applicatie instellen.

  Hierbij verklaart LG Electronics Europees
  Shared Service Centre B.V., dat deze koelkast in
  overeenstemming is met de essentiële eisen en
  andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/
  EC. De volledige verklaring van overeenstemming
  kan worden aangevraagd via het volgende
  postadres:
  LG Electronics European Shared Service Centre
  B.V.

  OPMERKING

  Krijgsman 1

  ••Om de Wifi-verbinding te verifiëren, controleert u
  of het Wi-Fi -pictogram op het controlepaneel
  aan is.

  Nederland

  ••LG Smart ThinQ is niet verantwoordelijk voor
  fouten of problemen met de netwerkverbinding
  of voor gebreken, een verkeerde werking of
  fouten die door de netwerkverbinding worden
  veroorzaakt.
  ••De machine ondersteunt alleen 2.4 GHz Wifinetwerken.
  ••Indien het apparaat moeilijkheden ondervindt bij
  het verbinden met het Wifi-netwerk, kan het te
  ver verwijderd zijn van de router. Koop een Wifisignaalversterker (bereikvergroter) om de sterkte
  van het Wifi-signaal te verbeteren.
  ••De Wifi-verbinding kan niet in staat zijn op een
  verbinding te maken of kan worden onderbroken
  door de omgeving van het thuisnetwerk.

  34

  1186 DM Amstelveen
  of kan worden aangevraagd op onze speciale DoCwebsite:
  http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
  Dit apparaat is een breedbandtransmissiesysteem
  van 2.4 GHz, bedoeld voor gebruik in alle EUlidstaten en EVA-landen.
  Het is in het belang van de gebruiker dat dit
  apparaat geïnstalleerd en gebruikt wordt met een
  minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en
  het lichaam. • Page 35

  NL

  Smart Diagnosis™ gebruiken

  Informatie over opensourcekennisgevingen
  Als u de sourcecode in dit product onder GPL-,
  LGPL-, MPL- en andere open-sourcelicenties wilt
  verkrijgen, gaat u naar http://opensource.lge.com.
  Naast de sourcecode kunnen alle genoemde
  licentievoorwaarden, garantiedisclaimers en
  copyrightvermeldingen worden gedownload.
  LG Electronics verschaft de open-sourcecode ook
  op cd-rom tegen distributiekosten (zoals de kosten
  van het medium, de verzending en de afhandeling).
  Stuur hiervoor per e-mail een verzoek naar
  opensource@lge.com. Deze aanbieding is tot drie
  (3) jaar na aanschaf van het product geldig.

  Smart Diagnosis ™ via het
  klanteninformatiecentrum
  Gebruik deze functie als u een nauwkeurige
  diagnose nodig hebt voor een LG Electronicsklanteninformatiecentrum wanneer het apparaat
  slecht of niet werkt. Gebruik deze functie alleen om
  contact op te nemen met de servicemedewerker,
  niet tijdens normaal gebruik.

  1

  ••Als de slotfunctie reeds is geactiveerd, druk
  dan op de knop Lock omde slotfunctie te
  deactiveren en druk weer op de knop Lock
  om de slotfunctie te activeren.

  Smart Diagnosis ™ met behulp van
  een Smart Phone
  ••Voor apparaten met het logo

  ••Houd er rekening mee dat de functie voor
  slimme diagnose niet zal werken tot 5
  minuten zijn verstreken sinds de slotfunctie is
  ingesteld.

  of

  Gebruik deze functie als u een nauwkeurige
  diagnose nodig hebt voor een LG Electronicsklanteninformatiecentrum wanneer het apparaat
  slecht of niet werkt.
  Smart Diagnosis™ kan niet worden geactiveerd,
  tenzij het apparaat is aangesloten op het
  stopcontact. Als het apparaat niet in staat is om in
  te schakelen, moet het oplossen van problemen
  worden gedaan zonder het gebruik van Smart
  Diagnosis™.

  Druk op de knop Lock om de slotfunctie te
  activeren.

  2

  Druk gedurende 3 seconden of langer op de
  Freezer-knop en terwijl u uw telefoon naar de
  luidspreker gericht houdt.

  3

  Open de koelkastdeur en plaats de telefoon op
  het het luidsprekersgat in de rechterbovenhoek.
  ••Plaats de telefoon zo, dat de microfoon is
  gericht op de luidsprekeropening.

  35 • Page 36

  NL

  4

  Nadat de gegevensoverdracht is voltooid, zal
  de servicemedewerker het resultaat van Smart
  Diagnosis™ uitleggen.

  OPMERKING
  ••Plaats de telefoon zo, dat de microfoon is gericht
  op de luidsprekeropening.
  ••Het geluid van Smart Diagnosis™ wordt na
  ongeveer 3 seconden gegenereerd.
  ••Neem de telefoon niet uit de luidsprekeropening
  terwijl de gegevens worden overgezet.
  ••Houd de telefoon tegen de
  rechterluidsprekeropening en wacht terwijl
  de gegevens voor slimme diagnose worden
  overgezet.
  ••De gegevensoverdracht klinkt mogelijk hard
  terwijl de gegevens van Smart Diagnosis™
  worden overgezet, maar voor een nauwkeurige
  diagnose mag u de telefoon niet uit de
  luidsprekeropening nemen totdat het geluid van de
  gegevensoverdracht is gestopt.
  ••Als de gegevensoverdracht is voltooid, wordt het
  bericht Overdracht voltooid weergegeven en wordt
  het bedieningspaneel automatisch uitgeschakeld
  en na enkele seconden opnieuw ingeschakeld.
  Daarna legt klanteninformatiecentrum het
  diagnoseresultaat uit.
  ••De functie Smart Diagnosis™ is afhankelijk van de
  lokale gesprekskwaliteit.
  ••De communicatieprestaties verbeteren en u een
  beter signaal verzenden als u gebruik maakt van
  de vaste telefoon.
  ••Als de gegevensoverdracht van Smart
  Diagnosis™ slecht is vanwege een slechte
  gesprekskwaliteit, ontvangt u mogelijk niet de
  beste Smart Diagnosis™-dienst.

  36 • Page 37

  ONDERHOUD
  Opmerkingen bij het reinigen
  ••Bij het verwijderen van een plank of lade in het
  apparaat, verwijder al het opgeslagen voedsel
  uit de kast of lade om letsel of schade aan het
  apparaat te voorkomen.
  −−Anders kan er letsel worden veroorzaakt als
  gevolg van het gewicht van de opgeslagen
  voedingsmiddelen.
  ••Bij het schoonmaken van de buitenkant van
  de ventilatieopeningen in het apparaat door
  middel van stofzuigen, moet het netsnoer
  worden losgekoppeld van het stopcontact om
  eventuele statische ontlading te voorkomen die
  de elektronica kan beschadigen of een elektrische
  schok kan veroorzaken.
  ••Maak de planken en laden los en maak ze
  schoon met water en droog ze daarna voldoende,
  alvorens ze te vervangen.
  ••Neem de rubbers van de deur regelmatig af met
  een natte, zachte handdoek.

  NL
  ••Reinig de schappen of containers nooit in de
  vaatwasser.
  −−De onderdelen kunnen vervormd raken als
  gevolg van de hitte.
  ••Als het apparaat is uitgerust met een LED-lamp,
  verwijder de lampdekking en LED-lamp niet in
  een poging om te herstellen of te onderhouden.
  Neem dan contact op met een LG Electronicsklanteninformatiecentrum.

  Pure N Fresh-filter vervangen
  (optioneel)
  Om de prestaties van de Puur & Vers-filter te
  handhaven, vervangt u de filter zo spoedig mogelijk
  wanneer een bericht verschijnt om de filter te
  vervangen.

  1

  Als het pictogram Replace brandt op het
  bedieningspaneel, vervang dan de Puur &
  Vers-filter.

  2

  Verwijder de Puur & Vers-filterdeksel door deze
  linksom los te draaien.

  3

  Verwijder de filter in de Puur & Vers-filter en
  vervang deze door een nieuwe filter.

  ••Geknoeid voedsel en vlekken in de deurvakken
  moeten worden schoongemaakt omdat deze
  het opslaan van producten nadelig kunnen
  beïnvloeden en zelfs kunnen zorgen voor
  beschadigingen.
  ••Controleer na het reinigen of de voedingskabel
  beschadigd, warm of niet goed aangesloten is.
  ••Houd de ventilatieopeningen aan de buitenkant
  van het apparaat schoon.
  −−Verstopte ventilatieopeningen kunnen brand of
  schade aan het apparaat veroorzaken.
  ••Het in de was zetten van geverfde metalen
  oppervlakken helpt de buitenkant te beschermen
  tegen roest. Gebruik geen was voor plastic
  onderdelen. Zet de geverfde metalen
  oppervlakken ten minste tweemaal per jaar in de
  was, met was voor metaal (of autowas). Breng de
  was aan met een schone, zachte doek.
  ••Gebruik voor de buitenkant van het apparaat een
  schone spons of een zachte doek en een mild
  reinigingsmiddel in warm water. Gebruik geen
  schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.
  Drogen met een zachte doek.

  37 • Page 38

  NL

  4

  Na het vervangen van de filter, bevestig de
  Puur & Vers-filterdeksel door deze rechtsom te
  draaien.

  Het schoonmaken van het
  deurvak
  Het verwijderen van het koelkast-/
  diepvriesdeurvak
  Houd beide randen van het vak vast en verwijder
  deze door omhoog te tillen.

  5

  6

  Om de periode voor de filtervervanging
  opnieuw in te stellen, drukt u langer dan 3
  seconden op de knop Pure N Fresh op het
  bedieningspaneel. Het pictogram Replace op
  het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld.
  Na het vervangen zal de filter weer werken.

  Het terugplaatsen van het koelkast-/
  diepvriesdeurvak

  1

  Houd beide kanten van het deurvak vast,
  duw een rand om te monteren, vervolgens op
  dezelfde wijze de andere rand monteren.

  2

  Na het monteren, tik voorzichtig op het deurvak
  om horizontaal vast te zetten.

  OPMERKING
  ••Steek niet uw vingers of andere vreemde
  voorwerpen in de bevestiging. Dit kan leiden tot
  letsel of storingen.
  ••Als de vervangingsperiode is afgelopen, kunnen
  de verwijderingsprestaties van bacteriën en
  geuren verslechteren.
  ••Houd er rekening mee dat als u de filter met
  water wast, de filterprestaties mogelijk ook
  verslechteren.
  ••Voorzichtigheid is geboden om de richting van de
  filter die in de filterdeksel moet worden gevoegd
  niet te wijzigen.
  ••Bij het inschakelen van de koelkast in de "On" of
  "Power modus" na het vervangen van de filter,
  controleer of de LED-lamp in de buurt van de filter
  aan staat.
  ••De filter kan worden gekocht bij een LG
  Electronics-klanteninformatiecentrum.

  38 • Page 39

  NL

  Het schap reinigen

  2

  Het schap uit de koelkast/diepvries
  verwijderen

  Til de groentelade op en verwijder hem door
  hem naar buiten te trekken.

  Verwijder het schap door deze eruit te trekken.

  Het terugplaatsen van de
  groentelade

  1

  Als de groentelade een deksel heeft, til deze op.

  2

  Plaats de bodem van de groentelade in de
  uitgangspositie en duw hem voorzichtig terug
  terwijl u hem laat zakken.

  Het schap in de koelkast/diepvries
  terugplaatsen
  Verwijder de plank door deze eruit te trekken terwijl
  u de achterkant van de koelkastplank een beetje
  optilt.

  Het reinigen van de groentelade
  De groentelade verwijderen

  1

  Verwijder de inhoud van de lade. Grijp het
  handvat van de groentelade en trek hem
  volledig naar buiten totdat deze stopt.

  LET OP
  ••Plaats de bodem van de groentelade in de
  uitgangspositie en duw hem voorzichtig terug
  terwijl u hem laat zakken.

  39 • Page 40

  NL

  Het reinigen van de
  waterdispenser
  De opvangbak onder de dispenser
  reinigen
  De opvangbak onder de dispenser kan gemakkelijk
  nat worden als gevolg van gemorst ijs of water.
  Veeg het hele gebied schoon met een vochtige
  doek.

  Het reinigen van de water- en
  ijsuitgang
  Veeg de water- of ijs-uitgang regelmatig schoon
  met een schone doek want het kan gemakkelijk vuil
  worden. Houd er rekening mee dat de pluisjes van
  een doek zich kunnen hechten aan de uitgang.

  Wateruitgang
  Ijsuitgang

  40

  Vervangen van de waterfilter
  (alleen voor modellen met
  wateraansluiting)
  Vervang de wegwerpbare waterfilter voor zover
  aangegeven in het pictogram Replacement Filter
  minstens elke 6 maanden.
  Om u voorbereidingstijd voor het verkrijgen van
  een nieuwe filter te geven, zal het lampje branden
  vlak voor de capaciteit van de huidige filter opraakt.
  Het op tijd vervangen van de filter biedt u vers en
  schoon water uit het apparaat.

  1

  Haal de stekker uit het stopcontact.

  2

  Schakel de watertoevoer naar het apparaat uit.

  3

  Verwijder de wegwerpwaterfilter.

  4

  Installeer de nieuwe waterfilter door de
  instructies in 'Aansluiten op de waterfilter' te
  doorlopen.

  5

  Schakel de watertoevoer in en schakel het
  apparaat in.

  6

  Houd de Water Filter-knop gedurende 3
  seconden ingedrukt. Dat stelt het pictogram
  voor vervanging filter opnieuw in. De nieuwe
  waterfilter is geactiveerd. • Page 41

  PROBLEEMOPLOSSING
  Symptomen
  Het product koelt of
  bevriest niet.

  Er is slechte koeling of
  bevriezing.

  Het apparaat bevat een
  slechte geur.

  De lamp aan de
  binnenkant van het
  apparaat kan niet
  worden ingeschakeld.

  Reden

  NL

  Oplossing

  Is er een stroomonderbreking?

  ••Controleer of andere apparaten werken.

  Zit de stekker in het stopcontact?

  ••Stop de stekker goed in het stopcontact.

  Is de temperatuur van koelkast
  of diepvries ingesteld op de
  warmste instelling?

  ••Stel de temperatuur van koelkast of
  diepvries temperatuur in op 'Medium'.

  Staat het apparaat in direct
  zonlicht of staat het in de buurt
  van een warmtegenererend
  voorwerp, zoals een oven of
  kachel?

  ••Controleer de installatie omgeving
  en installeer het product opnieuw uit
  de buurt van warmtegenererende
  voorwerpen.

  Hebt u warm eten opgeslagen
  zonder het eerst te koelen?

  ••Koel het warme eten eerst af voordat u
  het in de koelkast of diepvries zet.

  Hebt u er te veel eten in gezet?

  ••Zorg dat er voldoende ruimte is tussen
  het voedsel.

  Zijn de deuren van het apparaat
  volledig gesloten?

  ••Sluit de deur volledig en zorg ervoor
  dat opgeslagen voedsel niet vastzit in
  de deur.

  Is er voldoende ruimte rondom
  het apparaat?

  ••Pas de installatiepositie aan om
  voldoende ruimte rondom het apparaat
  te maken.

  Is de temperatuur van koelkast of
  diepvries ingesteld op 'Warm'?

  ••Stel de temperatuur van koelkast of
  diepvries temperatuur in op 'Medium'.

  Hebt u er voedsel in gezet met
  een sterke geur?

  ••Bewaar voedsel met een sterke geur in
  gesloten containers.

  Er zijn misschien groenten of fruit
  slecht geworden in de lade.

  ••Gooi rotte groenten weg en reinig de
  groentelade. Bewaar groenten niet te
  lang in de groentelade.

  Schakelt de lamp aan de
  binnenkant van het apparaat uit?

  ••Het is moeilijk voor klanten om de lamp
  aan de binnenkant van het apparaat
  te vervangen als ze niet bruikbaar
  zijn. Als de lamp aan de binnenkant
  niet aangaat, neem dan contact op
  methetLG Electronics-klanteninformati
  ecentrum.

  41 • Page 42

  NL
  Symptomen

  De apparaatdeur is niet
  goed gesloten.

  Reden
  Leunt het apparaat naar voren?
  Zijn de planken correct
  gemonteerd?

  ••Plaats de planken terug als dat nodig is.

  Hebt u de deur met grote kracht
  gesloten?

  ••Als u te veel kracht of snelheid toepast
  bij het sluiten van de deur, kan deze
  licht geopend blijven. Zorg ervoor
  dat u niet te hard de deur dichtgooit.
  Voorzichtig sluiten.

  Het is moeilijk de
  Hebt u de deur geopend direct
  apparaatdeur te openen. nadat u deze hebt gesloten?

  Er is condensatie in
  het apparaat of op
  de bodem van de
  groenteladedeksel.

  Oplossing
  ••Pas de voorste poten aan om de
  voorkant iets te verhogen.

  ••Als u probeert de apparaatdeur te
  openen binnen 1 minuut nadat deze
  is gesloten, te openen, kan dit moeilijk
  gaan als gevolg van de druk in het
  apparaat. Probeer de deur van het
  apparaat na een paar minuten weer
  te openen, zodat de druk aan de
  binnenkant stabiliseert.

  Hebt u warm eten opgeslagen
  zonder het eerst te koelen?

  ••Koel het warme eten eerst af voordat u
  het in de koelkast of diepvries zet.

  Hebt u de apparaatdeur open
  gelaten?

  ••Hoewel de condensatie snel zal
  verdwijnen nadat u de apparaatdeur
  sluit, kunt u het apparaat droogwrijven
  met een droge doek.

  Hebt u de apparaat deur te vaak
  geopend en gesloten?

  ••Er kan condensatie worden gevormd als
  gevolg van het temperatuurverschil van
  buitenaf. Veeg het vocht weg met een
  droge doek.

  Hebt u warm of vochtig voedsel in
  ••Bewaar voedsel in een afgedekte of
  het apparaat gelegd, zonder dit af
  gesloten container.
  te sluiten in een container?
  Er heeft zich
  ijsaanzetting gevormd
  in de diepvries.

  42

  Deuren sluiten mogelijk niet
  goed?

  ••Controleer of het voedselproduct in
  het apparaat de deur blokkeert en
  controleer of de deur goed gesloten is.

  Hebt u warm eten opgeslagen
  zonder het eerst te koelen?

  ••Koel het warme eten eerst af voordat u
  het in de koelkast of diepvries zet. • Page 43

  NL
  Symptomen

  Reden

  Oplossing

  Is er een stroomonderbreking?

  ••Controleer of andere apparaten werken.

  Zit de stekker in het stopcontact?

  ••Stop de stekker goed in het stopcontact.

  Is de temperatuur van koelkast
  of diepvries ingesteld op de
  warmste instelling?

  ••Stel de temperatuur van koelkast of
  diepvries temperatuur in op 'Medium'.

  Staat het apparaat in direct
  zonlicht of staat het in de buurt
  van een warmtegenererend
  voorwerp, zoals een oven of
  kachel?

  ••Controleer de installatie omgeving
  en installeer het product opnieuw uit
  de buurt van warmtegenererende
  voorwerpen.

  Hebt u warm eten opgeslagen
  zonder het eerst te koelen?

  ••Koel het warme eten eerst af voordat u
  het in de koelkast of diepvries zet.

  Hebt u er te veel eten in gezet?

  ••Zorg dat er voldoende ruimte is tussen
  het voedsel.

  Zijn de deuren van het apparaat
  volledig gesloten?

  ••Sluit de deur volledig en zorg ervoor
  dat opgeslagen voedsel niet vastzit in
  de deur.

  Is er voldoende ruimte rondom
  het apparaat?

  ••Pas de installatiepositie aan om
  voldoende ruimte rondom het apparaat
  te maken.

  Is de temperatuur van koelkast of
  diepvries ingesteld op 'Warm'?

  ••Stel de temperatuur van koelkast of
  diepvries temperatuur in op 'Medium'.

  Hebt u er voedsel in gezet met
  een sterke geur?

  ••Bewaar voedsel met een sterke geur in
  gesloten containers.

  Er zijn misschien groenten of fruit
  slecht geworden in de lade.

  ••Gooi rotte groenten weg en reinig de
  groentelade. Bewaar groenten niet te
  lang in de groentelade.

  De lamp aan de
  binnenkant van het
  apparaat kan niet
  worden ingeschakeld.

  Schakelt de lamp aan de
  binnenkant van het apparaat uit?

  ••Het is moeilijk voor klanten om de lamp
  aan de binnenkant van het apparaat
  te vervangen als ze niet bruikbaar
  zijn. Als de lamp aan de binnenkant
  niet aangaat, neem dan contact op
  methetLG Electronics-klanteninformati
  ecentrum.

  Er heeft zich
  ijsaanzetting gevormd
  in de diepvries.

  Is de luchtaanvoer of -afvoer van
  de diepvries verstopt?

  ••Controleer of de luchttoevoer of -uitvoer
  niet is geblokkeerd, zodat de lucht
  binnenin kan circuleren.

  Het product koelt of
  bevriest niet.

  Er is slechte koeling of
  bevriezing.

  Het apparaat bevat een
  slechte geur.

  43 • Page 44

  NL
  Symptomen
  Er heeft zich
  ijsaanzetting gevormd
  in de diepvries.

  Er heeft zich vorst
  of condens gevormd
  binnen of buiten het
  apparaat.

  Het apparaat is
  luidruchtig en maakt
  abnormale geluiden.

  De zijkant of voorkant
  van het apparaat is
  warm.

  Er is water aan de
  binnen- of buitenkant
  van het apparaat.

  44

  Reden

  Oplossing

  Is de luchtaanvoer of -afvoer van
  de diepvries verstopt?

  ••Controleer of de luchttoevoer of -uitvoer
  niet is geblokkeerd, zodat de lucht
  binnenin kan circuleren.

  Is de diepvries te vol?

  ••Zorg voor voldoende ruimte tussen de
  items.

  ••Er kan zich vorst of condens vormen
  Hebt u de apparaatdeur vaak
  als de buitenlucht binnendringt in het
  geopend en gesloten of is de
  apparaat.
  apparaatdeur niet goed gesloten?
  Is de installatieomgeving
  vochtig?

  ••Condensatie kan op de buitenzijde
  van het apparaat verschijnen wanneer
  het installatiegebied te vochtig is of op
  vochtige dagen, zoals een regenachtige
  dag. Veeg al het vocht weg met een
  droge doek.

  Is het apparaat geïnstalleerd
  op een zwakke vloer of onjuist
  genivelleerd?

  ••Installeer het apparaat op een stevige
  en vlakke ondergrond.

  Raakt de achterkant van het
  apparaat de muur?

  ••Pas de installatiepositie aan om
  voldoende ruimte rondom het apparaat
  vrij te maken.

  Liggen er voorwerpen verspreid
  achter het apparaat?

  ••Verwijder de verspreid liggende
  voorwerpen achter het apparaat.

  Ligt er iets bovenop het
  apparaat?

  ••Verwijder het voorwerp dat op het
  apparaat ligt.

  Er zijn anticondensleidingen
  aangebracht op deze gebieden
  van het apparaat om condensatie
  die zich rond de deur kan
  ontwikkelen te reduceren.

  ••De warmte-uitlaatbuis voor het
  voorkomen van condensatie, is
  geïnstalleerd op de voorkant en de
  zijkant van het apparaat. Misschien
  voelt die bijzonder warm aan direct
  nadat het apparaat is geïnstalleerd of in
  de zomer. U kunt er zeker van zijn dat
  dit geen probleem is maar vrij normaal.

  Is er waterlekkage rond het
  apparaat?

  ••Controleer of er water is gelekt uit een
  gootsteen of een andere plaats.

  Ligt er water op de bodem van het
  apparaat?

  ••Controleer of het water uit ontdooide
  diepvriesproducten of een gebroken of
  gevallen container komt. • Page 45

  NL
  Symptomen

  De automatische
  ijsmachine produceert
  geen ijs of produceert
  een kleine hoeveelheid
  ijs.

  Reden

  Oplossing

  Heeft u het apparaat onlangs
  geïnstalleerd?

  ••De ijsmaker produceert op normale
  wijze ijs ongeveer 48 uur nadat het
  apparaat is geïnstalleerd.

  Heeft u de waterleiding
  aangesloten op het apparaat en
  de toevoerklep geopend?

  ••Sluit het apparaat aan op de
  waterleiding en open de toevoerklep
  compleet.

  Is de watertoevoerslang
  gebogen?

  ••Als de watertoevoerslang gebogen is,
  kan de waterstroom geblokkeerd raken.

  Heeft u onlangs een grote
  hoeveelheid ijs afgenomen?

  ••Het duurt ongeveer 24 uur om meer ijs
  te produceren in de automatische ijsker.
  Even geduld a.u.b.

  Heeft u de ijsmakerschakelaar of
  de automatische ijsmakerknop
  op het bedieningspaneel op AAN
  gezet?

  ••Druk I op de automatische
  ijsmakerschakelaar of schakel ON in
  voor de automatische ijsmakerknop op
  het bedieningspaneel. (Ga voor meer
  informatie over het gebruik, naar de LG
  Electronics-website of maak gebruik van
  uw smart-apparaat.)

  Wordt de temperatuur van de
  diepvries te hoog?

  ••Als de ingestelde temperatuur te warm
  is, zal het ijs langzaam of helemaal
  niet worden geproduceerd. Stel de
  diepvriestemperatuur in op -18 °C
  gedurende normale werking van de
  automatische ijsmaker.

  Heeft u de apparaatdeur vaak
  geopend?

  ••Als u de deur van het apparaat vaak
  opent, zal koude lucht ontsnappen, wat
  de snelheid van de ijsproductie verlaagt.
  Open en sluit de deur van het apparaat
  niet te vaak.

  Is de deur van het apparaat
  volledig gesloten?

  ••Als de deur van het apparaat niet
  volledig gesloten is, zal de temperatuur
  van de diepvries verhogen, wat de
  ijsproductiesnelheid zal vertragen. Sluit
  de deur van het apparaat volledig.

  45 • Page 46

  NL
  Symptomen

  Er komt geen water uit.

  Reden

  Oplossing

  De toevoerklep kan afgesloten
  zijn? (Alleen voor modellen met
  wateraansluiting)

  ••Open de watertoevoerklep.

  De waterdispensertank kan leeg
  zijn? (Alleen voor modellen
  zonder wateraansluiting)

  ••Vul de waterdispensertank.

  Is de watertoevoerklep gesloten?
  (Alleen voor modellen met
  wateraansluiting)

  ••Open de watertoevoerklep.

  Gebruikt u ongefilterd water?

  ••Ongefilterd water kan een groot aantal
  verschillende zware metalen of vreemde
  stoffen bevatten, zodat het mogelijk
  de filter in het beginstadium verstopt,
  ongeacht de levensduur van de filter.

  Is de smaak van het water
  ••Is het gezuiverde water of het gekoelde
  verschillend in vergelijking tot de
  water gedurende langere tijd niet
  smaak van het water uit de vorige
  gebruikt?
  waterzuiveraar?
  Is het al lang geleden dat u
  de filter hebt geïnstalleerd en
  vervangen?

  Het water smaakt
  vreemd.

  ••Bij het voor de eerste keer plaatsen of
  vervangen van de filter, moet u de lucht
  en het geactiveerde koolstofresidu van
  de binnenkant van de filter verwijderen.
  Gebruik het apparaat na het afnemen
  Heeft u de filter goed uitgespoeld
  en aftappen van ongeveer 5 liter van
  in de eerste fase na de installatie?
  gezuiverd water van de dispenser door
  op de waterdispenserhendel te drukken.
  (Geactiveerde koolstof is ongevaarlijk
  voor de mens.)
  Is het gezuiverde water of het
  gekoelde water gedurende
  langere tijd niet gebruikt?

  46

  ••Als een verlopen filter wordt gebruikt,
  kan het zuiveringsrendement
  afnemen. Het wordt aanbevolen om
  de filter te vervangen volgens de
  filtervervangingsperiode.

  ••De smaak van oud water kan
  veranderen vanwege bacteriegroei.
  Gebruik het apparaat na het
  afnemen en aftappen van ongeveer
  5 liter (ongeveer 3 minuten) van de
  waterdispenser. • Page 47

  NL
  Symptomen

  Klikgeluiden

  Ratelende geluiden

  Reden

  Oplossing

  De ontdooiregeling klikt wanneer
  de automatische ontdooiing
  begint en eindigt. De thermostaat
  (of regeling van het apparaat op
  sommige modellen) klikt ook als
  deze wordt- of uitschakeld.

  ••Normale functie

  Ratelende geluiden kunnen
  afkomstig zijn van de stroom van
  het apparaat, de waterleiding aan
  de achterkant van het apparaat
  (alleen voor modellen met
  wateraansluiting) of voorwerpen
  die op of rond het apparaat zijn
  opgeslagen.

  ••Normale functie

  Apparaat staat niet waterpas op
  de vloer.

  ••De vloer is zwak of oneffen of de
  stelpoten moeten worden aangepast.
  Raadpleeg het gedeelte Deuruitlijning.

  Apparaat met lineaire compressor ••Normale werking. Als de compressor na
  3 minuten niet stopt met rammelen, zet
  werd verplaatst tijdens het
  dan het apparaat uit en dan weer aan.
  gebruik.
  Verdamperventilatormotor
  circuleert lucht door het apparaat
  en het vriesvak.

  ••Normale functie

  De condensorventilator forceert
  de lucht over de condensor.

  ••Normale functie

  Gorgelende geluiden

  Koelmiddel stroomt in het
  koelsysteem

  ••Normale functie

  Tikkende geluiden

  Contractie en uitbreiding
  van de binnenwanden door
  veranderingen in temperatuur.

  ••Normale functie

  Vibreren

  Indien de zij- of achterkant van
  het apparaat een kast of wand
  raakt, kunnen sommige van de
  normale trillingen hoorbaar zijn.

  ••Om de ruis te verwijderen, zorgt u dat
  de zij- en achterkanten geen contact
  maken met muur of kast.

  Suizende geluiden

  47 • Page 48

  Memo


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG GSX961 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von LG GSX961 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,09 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von LG GSX961

LG GSX961 Bedienungsanleitung - Deutsch - 46 seiten

LG GSX961 Bedienungsanleitung - Englisch - 46 seiten

LG GSX961 Bedienungsanleitung - Alle Sprachen - 1250 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info