Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
(Instructie) handleiding
s.v.p. goed bewaren
Wasmachine
Movewasser 1
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Wasmachine
  Movewasser 1

  (Instructie) handleiding
  s.v.p. goed bewaren • Page 2

  Gefeliciteerd!
  Met uw aankoop.

  Deze wasmachine is met de grootste zorg ontwikkeld en
  wordt uitvoerig getest in de fabriek. Het is daarom mogelijk
  dat er testwater achterblijft in het apparaat.

  Apparaten kunnen in werkelijkheid afwijken van de handleiding. • Page 3

  Move Wasser 1

  Wat zit er in de doos?
  H

  1 x wasmachine

  Type Move Wasser 1

  1 x deksel (onderzijde) + transportbeveiliging
  1 x Watertoevoerslang (3/4)

  1m

  1 x Afvoerpijp

  1,5 m

  1 x Afvoerpijpklem
  5 x tapschroef

  (ST4x14)

  1 x Handleiding (wijzigingen voorbehouden, webshoptekst prevaleert)

  G

  Omschrijving onderdelen

  F

  E

  D

  C

  B

  A

  Figuur 1

  Aanwijzing voor advies / tip.
  Aanwijzing voor attentie verzocht.
  Aanwijzing die waarschuwt voor een risico van elektrische aard.

  Bewaar deze handleiding na het installeren.

  A

  Aan/uit knop

  E

  Selectieknop programma

  B

  Start/Pauze knop

  F

  Klep

  C

  Display

  G

  Pluizenfilter

  D

  Selectieknop waterhoogte

  H

  Watertoevoer + waterfilter

  Specificaties
  Spanning:

  220-230V (1 fase aansluiting)

  Vermogen:

  240W

  Frequentie:

  50Hz

  Waterpeil, -hoeveelheid:

  L = 16 ltr / M = 23 ltr / H = 30 ltr

  Pompdruk:

  0,03 MPa ~ 0,85 MPa

  Nominaal vermogen:

  Wassen: 240 W - centrifugeren: 200 W

  Maximale waslading (droog):

  3,5 kg

  Afmetingen (bxhxd):

  429 x 433 x 747 mm

  Gewicht (leeg):

  19,5 kg • Page 4

  Stap 1: Installatie
  Installeer en pas de machine aan volgens de voorschriften van
  de handleiding. Het is erg belangrijk voor uw veiligheid en
  voor een correcte werking.

  Uitpakken

  Open de verpakking en leg de bodemplaat apart.
  Open de bovenste klep van de wasmachine
  Haal alle accessoires uit de machine.
  Verwijder alle wikkels, met inbegrip van het omhulsel van piepschuim.

  De bodemplaat


  Transportbeveiliging
  verwijderen.  Kantel de machine voorzichtig naar voren.
  Verwijdering van de zwarte kunststof
  transportbeveiliging (trommel) wasmachine.
  Grijs rooster (los bijgeleverd) aan onderzijde erop schroeven.

  Aanzicht zonder
  transportbeveiling.

  Dit apparaat is uitsluitend voorbehouden voor huishoudelijk gebruik.

  Aanzicht onderzijde
  na plaatsing rooster. • Page 5

  Stap 2: Plaatsing

  Stap 3: Wasvoorbereiding

  De afstand tussen de wasmachine en de muur moet meer dan 50 mm bedragen.
  De wasmachine moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst.

  Stabiel zetten van de wasmachine  Draai de verstelbare voet eruit tot de machine stabiel staat.
  Draai de kunstof mantel terug omhoog om de voet vast te zetten.
  Controleer de filter (H).
  Sluit de toevoerslang aan en open de kraan.
  Dit apparaat moet worden geaard. Stop de stekker alleen
  in een geaarde stopcontact.
  Zorg dat de afvoerslang het water goed kan afvoeren.
  U kunt nu gaan wassen.

  Waarschuwing: De temperatuur van het toegevoegde water mag
  de 50° C niet overschrijden.

  Waterfilter (H) regelmatig
  controleren en reinigen.

  Eerst afstellen en daarna de
  kunststof mantel omhoog draaien
  totdat de voet vast staat.

  Draai de watertoevoerslang
  handvast. Controleer deze op
  lekkage na het openen van de
  kraan.

  Gebruik altijd een geaard stopcontact. • Page 6

  Stap 4: Wasgoed laden

  Stap 5: Bedieningspaneel

  1
  2
  3
  4
  5

  Volgorde bediening:
  1 AAN/UIT knop (A).
  2 PROGRAMMA selectie knop (E).
  3 WATERHOOGTE selectie knop (D).
  4 START/PAUZE van het gekozen programma (B).
  5 Het programma start.

  Open de klep (F).
  Controleer de filter (G) in de trommel en leeg deze indien nodig.
  Voeg wasmiddel toe (in de trommel).
  Vul de trommel evenredig met uw wasgoed.
  Sluit de klep (F) en selecteer uw programma (Stap 5).

  De was- en centrifugecapaciteit van de machine verwijst naar de hoogste
  gewicht van standaard droog wasgoed. De hoeveelheid wasgoed moet minder
  zijn dan de aangegeven hoeveelheid.

  Betekenis indicatielampjes:
  Aan
  = gekozen stand.
  Knipperend
  = het programma is bezig.
  Display (C)
  = geeft resterende tijd in minuten weer.

  Verschillende dikte, groottes en het soort wasgoed
  beïnvloeden de werkelijke wascapaciteit.
  Het is het beste als wasgoed normaal kan ronddraaien tijdens het wassen.
  Kies geen hoog waterpeil wanneer het wasgoed minder dan 1 kg.

  Vergelijk hier uw gewicht van uw wasgoed.
  WASGOED

  GESCHAT GEWICHT

  Jeans

  800 gram

  Jas

  800 gram

  Jack (katoen)

  800 gram

  Bedlakens (katoen)

  600 gram

  Sokken

  50 gram

  Onderbroeken (katoen)

  70 gram

  Trui (katoen)

  180 gram

  Overhemd (katoen)

  300 gram

  Deken (katoen)

  900 gram

  Werkkleding

  1120 gram

  2

  G

  3

  4

  1

  Wij raden u aan 2 tot 3 keer per jaar te ontkalken. • Page 7

  Gebruik van wasmiddelen
  Waspoeder van slechte kwaliteit of waspoeder dan een lange tijd
  niet is gebruikt kan verstoppingen veroorzaken.

  1: (Ecologisch) Waspoeder:
  Direct in de machine oplossen:
  • Laag waterpeil.
  • Voeg het (ecologisch) waspoeder toe en laat het gedurende 30 seconden
  volledig oplossen. We raden een matige hoeveelheid wasmiddel aan.
  • Kies uw programma en selecteer het gewenste waterniveau.
  Buiten de machine oplossen:
  • Plaats het wasgoed en selecteer het geschikte waterpeil.
  • Bereid warm water water (30° C) in een emmer.
  • Voeg het waspoeder al roerend toe om het volledig op te lossen.

  Wasgoed is gevoeliger voor waspoeder dan voor vloeibaar wasmiddel.
  Gebruik het in de juiste hoeveelheid.

  2: Bleekmiddel toevoegen:  Vul het water tot aan het geselecteerde niveau.
  Verdun het bleekmiddel in een bakje en giet het langzaam in de trommel.

  Let op!
  • Raadpleeg de handleiding van het bleekmiddel voor het juiste gebruik
  en hoeveelheid.
  • Gebruik geen bleekmiddel bij gekleurd of figuratief wasgoed.
  • Doe geen bleekwater direct bij het wasgoed.
  • Los bleekmiddel in poedervorm eerst op.

  Ecologisch waspoeder wast ook met koud water.

  Handige tips
  Let voor het wassen op de volgende zaken:
  Knoop lange banden vast.
  Leeg het wasgoed op losse voorwerpen (zoals geld, sleutels etc).
  Sluit ritsen en drukknopen.
  Sorteer uw wasgoed op kleur, soort stof, kleurvastheid en mate
  van hoe vuil het is.
  Controleer of het wasgoed machinaal gewassen mag worden, bij
  twijfel met de hand wassen.
  Nieuwe kleding moet seperaat gewassen worden i.v.m. kleurafgifte.
  Scheid witgoed van gekleurd wasgoed.
  Hardnekkige vlekken dienen te worden voorbehandeld.
  Wasgoed dat vervuild is door chemicaliën mogen niet direct
  gewassen worden.
  Klein wasgoed moeten gewassen worden in een waszak.
  Wassen op 15° C kan ook met een speciaal wasmiddel. • Page 8

  Storingen en oplossingen

  Garantie voorwaarden

  Sommige storingen van de wasmachine zijn niet ernstig. U kunt ze zelf
  verhelpen. Om een diagnose te stellen en een oplossing voor de storing te
  vinden, raadpleeg onderstaand schema. Voor ieder ander probleem neemt u
  contact op met de leverancier of een erkend vakman.  De garantie is 2 jaar geldig vanaf de datum van aankoop op voorwaarde
  dat de installatie conform de instructies is uitgevoerd en het apparaat
  op een correcte manier wordt gebruikt. De garantie beperkt zich tot de
  vervanging of de reparatie van defecte onderdelen uitgevoerd door de
  fabrikant of leverancier. De garantie omvat in geen geval een vordering tot
  schadevergoeding of schadeloosstelling.  De kosten voor verzending en verpakking worden niet gedekt door onze
  garantie. De garantie dekt niet de vervanging of reparaties die voortkomen
  uit een normale slijtage van het materiaal, schade of ongevallen veroorzaakt
  door nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud, een foutieve installatie
  en alle andere gebreken die vallen buiten onze verantwoordelijkheid.
  Onze garantie vervalt onmiddellijk en geheel indien de klant zonder onze
  toestemming iets wijzigt aan het geleverde materiaal. Reparatie, wijziging
  of vervanging van onderdelen gedurende de garantieperiode, kunnen de
  garantieperiode niet verlengen.  Indien de garantie valt onder onze verantwoordelijkheid, dan wordt onze
  aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van maximaal de waarde van
  het door ons geleverde apparaat (niet zijnde B.T.W.). De garantie is geldig
  vanaf de aankoopdatum zoals vermeld op de factuur van de leverancier.
  Deze factuur moet worden getoond in geval een beroep wordt gedaan op de
  garantie.  Mail uw leverancier bij twijfel.

  STORING

  MOGELIJKE OORZAAK

  OPLOSSING

  Het apparaat begint af
  en toe te werken.

  Het aangesloten sanitair lekt.

  Controleer de installatie
  stroomopwaarts van het
  apparaat.

  De motor draait op de juiste
  manier maar het water loopt
  langzaam weg.

  Waterfilter (H) is verstopt.

  Het filter reinigen en opnieuw
  terugplaatsen.

  De motor draait op de juiste
  manier maar stopt niet meer
  of draait heel erg lang.

  De hoogte of lengte van de
  afvoer is te groot, of teveel
  bochtstukken gebruikt
  (verlies van vermogen).

  De installatie nalopen.

  De motor slaat niet aan.

  Stroomtoevoer is niet
  ingeschakeld.

  Stroomtoevoer inschakelen
  (nalopen).

  Stekker is defect.

  Stekker repareren.

  De motor maakt een
  ratelend geluid.

  Er zit een vreemd voorwerp
  in de motor.

  Deksel open en filter nakijken.

  De motor bromt maar
  draait niet.

  Er zit een voorwerp
  in de afvoer.

  Afvoer nazien. • Page 9

  Natuurlijk schoon!

  Klantenservice:
  24/7 bereikbaar op
  td@broyeurfabriek.com

  Showroom
  Voor openingstijden kunt
  u kijken op onze website.
  www.broyeurfabriek.nl
  www.broyeurfabriek.be

  Verkoop
  24/7 bereikbaar op
  sales@broyeurfabriek.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für MegaMove Move-Wasser1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von MegaMove Move-Wasser1 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,11 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info