Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/64
Nächste Seite
DVQX1228ZB
M0417KZ1077
Beknopte gebruiksaanwijzing
Digitale Camera
Model Nr.
DC-TZ90/DC-TZ91
DC-TZ92/DC-TZ93
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en
bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.
Een uitgebreidere gebruiksaanwijzing is beschikbaar in
"Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken (PDF-indeling)".
Download dit bestand van de website als u het wilt lezen. (→61)
Web Site: http://www.panasonic.com
EG EF
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Beknopte gebruiksaanwijzing
  Digitale Camera
  Model Nr.

  DC-TZ90/DC-TZ91
  DC-TZ92/DC-TZ93

  Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en
  bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.
  Een uitgebreidere gebruiksaanwijzing is beschikbaar in
  "Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken (PDF-indeling)".
  Download dit bestand van de website als u het wilt lezen. (→61)

  Web Site: http://www.panasonic.com

  EG EF

  DVQX1228ZB
  M0417KZ1077 • Page 2

  Geachte Klant,
  Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf
  van deze Panasonic digitale fotocamera. Lees deze handleiding met aandacht en
  bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Onthoud dat de
  bedieningsknoppen en onderdelen, menukeuzes e.d. op uw digitale camera er
  ietwat anders kunnen uitzien dan de afbeeldingen in deze handleiding.
  Neem zorgvuldig het auteursrecht in acht.
  • Het opnemen van voorgeregistreerde banden of schijven, of ander gepubliceerd
  of uitgezonden materiaal, voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik,
  kunnen een overtreding van het auteursrecht zijn. Zelfs voor privé-gebruik kan
  het opnemen van bepaald materiaal aan beperkingen onderhevig zijn.

  Informatie voor uw veiligheid

  WAARSCHUWING:

  Om het gevaar voor brand, elektrische schokken of productbeschadiging te
  verminderen,
  • Mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen, vocht, druppelend
  of spattend water.
  • Mag u uitsluitend de aanbevolen accessoires gebruiken.
  • Mag u de klepjes niet verwijderen.
  • Mag u dit apparaat niet zelf repareren. Laat onderhoud en reparatie over
  aan vakbekwaam servicepersoneel.
  Het stopcontact moet in de nabijheid van het apparaat geïnstalleerd worden en
  gemakkelijk bereikbaar zijn.

  ■ Markering productidentificatie
  Product
  Digitale camera

  2

  DVQX1228 (DUT)

  Locatie
  Onderkant
  Achterkant (wanneer het scherm is gedraaid) • Page 3

  ■ Informatie over de batterij(en)
  LET OP

  • Explosiegevaar wanneer de batterij op onjuiste wijze vervangen wordt.
  Vervang alleen door het type batterij dat door de fabrikant aanbevolen wordt.
  • Informeer als u de batterijen weggooit, bij de gemeente of de fabrikant hoe u
  dit op de juiste manier doet.

  • Verhit geen batterijen en stel ze ook niet bloot aan vuur.
  • Laat de batterij(en) niet in een auto met gesloten deuren en ramen achter waar
  deze lange tijd wordt/worden blootgesteld aan direct zonlicht.

  Waarschuwing

  Kans op brand, explosies en brandwonden. Niet demonteren, verwarmen boven
  60 °C of verbranden.

  ■ Informatie over de netadapter (bijgeleverd)
  LET OP!

  Om het gevaar voor brand, elektrische schokken of productbeschadiging te
  verminderen,
  • Mag u dit apparaat niet in een boekenkast, een ingebouwde kast of een
  andere besloten ruimte installeren of plaatsen. Zorg dat dit apparaat goed
  wordt geventileerd.
  • Dit apparaat staat op stand-by wanneer de netadapter is aangesloten. Het
  primaire circuit staat altijd onder spanning als de netadapter is aangesloten op
  een stopcontact.

  DVQX1228 (DUT)

  3 • Page 4

  ■ Waarschuwingen voor gebruik
  • Gebruik geen andere USB-kabels, alleen de bijgeleverde kabel.
  • Gebruik een "snelle HDMI microkabel" met het HDMI-logo.
  Kabels die niet voldoen aan de HDMI-normen, zijn niet bruikbaar.
  "Snelle HDMI microkabel" (Type D-Type A stekker, maximaal 2 m lang)
  Houd dit apparaat zo ver mogelijk uit de buurt van elektromagnetische
  apparatuur (zoals magnetrons, tv’s, videospellen enzovoort).
  • Wanneer u dit apparaat boven op of bij een tv gebruikt, kunnen de beelden en/of
  het geluid op dit apparaat vervormd raken door elektromagnetische straling.
  • Gebruik dit apparaat niet in de buurt van mobiele telefoons, want dit kan tot ruis
  leiden die stoort op de beelden en/of het geluid.
  • Opgenomen gegevens kunnen beschadigd raken, of beelden kunnen vervormd
  raken, door sterke magnetische velden die door luidsprekers of grote motoren
  worden veroorzaakt.
  • Elektromagnetische straling kan een negatieve invloed hebben op dit apparaat
  en storen op de beelden en/of het geluid.
  • Wanneer dit apparaat negatief wordt beïnvloed door elektromagnetische
  apparatuur en niet goed meer functioneert, schakelt u dit apparaat uit en
  verwijdert u de batterij of ontkoppelt u de netadapter. Plaats vervolgens de
  batterij weer in het apparaat of sluit de netadapter weer aan en zet dit apparaat
  aan.
  Gebruik dit apparaat niet bij radiozenders of hoogspanningslijnen.
  • Wanneer u dicht bij radiozenders of hoogspanningslijnen opneemt, kunnen de
  opgenomen beelden en/of geluiden negatief worden beïnvloed.

  4

  DVQX1228 (DUT) • Page 5

  Verklaring van Conformiteit (DoC)
  Bij dezen verklaart “Panasonic Corporation” dat dit product in
  overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante
  uiteenzettingen van Richtlijn 2014/53/EU.
  Klanten kunnen een kopie downloaden van het originele DoC bij onze
  RE producten vanaf onze DoC server:
  http://www.doc.panasonic.de
  Neem contact op met de bevoegde vertegenwoordiger:
  Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
  Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Duitsland
  Draadloze zender:
  Gebruikt frequentiebereik: 2412 MHz tot 2462 MHz (centrale
  frequentie)
  Max. uitgangsvermogen: 13 dBm (EIRP)

  Deze symbolen duiden op de aparte
  inzameling van afgedankte elektrische
  en elektronisch apparatuur of afgedankte
  batterijen.
  U vindt meer gedetailleerde informatie in
  "Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde
  kenmerken (PDF-formaat)".
  DVQX1228 (DUT)

  5 • Page 6

  • Als u uw camera wilt schoonmaken, verwijdert u de batterij, de DC
  coupler (DMW-DCC11: optioneel) of een kaart of haalt u de stekker uit het
  stopcontact en veegt u de camera met een zachte, droge doek af.
  • Druk niet met veel kracht op het scherm.
  • Druk niet met veel kracht op de lens.
  • Laat de camera niet in aanraking komen met pesticiden of vluchtige
  stoffen (hierdoor kan het oppervlak beschadigd raken of de coating gaan
  bladderen).
  • Zorg dar rubberen of kunststof producten niet lange tijd aan de camera
  wordt blootgesteld.
  • Reinig de camera niet met oplosmiddelen, zoals benzine, thinner, alcohol,
  keukenreinigers enzovoort, aangezien de buitenkant hierdoor kan worden
  aangetast of de coating los kan raken.
  • Laat de camera niet liggen met de lens in de zon gericht, want zonnestralen
  kunnen tot storingen leiden.
  • Gebruik altijd de bijgeleverde snoeren en kabels.
  • Verleng het bijgeleverde snoer en de bijgeleverde kabel niet.
  • Terwijl de camera toegang heeft tot de kaart (voor een bewerking zoals het
  schrijven, lezen, verwijderen of formatteren van beelden), mag u de camera
  niet uitschakelen of de batterij, kaart, netadapter (DMW-AC10E: optioneel)
  of DC coupler (DMW-DCC11: optioneel) verwijderen.
  Stel de camera bovendien niet bloot aan trillingen, schokken of statische
  elektriciteit.
  • De gegevens op de kaart kunnen beschadigd of verloren raken als gevolg van
  elektromagnetische golven, statische elektriciteit of het defect raken van de
  camera of de kaart. We raden u aan belangrijke gegevens op een pc enzovoort
  op te slaan.
  • Formatteer de kaart niet op de pc of op andere apparatuur. Formatteer deze
  alleen op de camera om een juiste werking te garanderen.

  6

  DVQX1228 (DUT) • Page 7

  • Bij verzending van de camera is de batterij niet opgeladen. Laad de batterij
  op voor gebruik.
  • De batterij is een oplaadbare lithium-ionbatterij. Als de temperatuur te hoog
  of te laag is, zal de gebruikstijd van de batterij korter worden.
  • De batterij wordt warm na gebruik en tijdens en na het opladen. De camera
  wordt ook warm tijdens gebruik. Dit is geen storing.
  • Laat geen metalen voorwerpen (zoals paperclips) bij de contactpunten van
  de stekker of in de buurt van de batterijen liggen.
  • Bewaar de batterij op een koele en droge plaats met een relatief stabiele
  temperatuur. (Aanbevolen temperatuur: 15 °C t/m 25 °C, aanbevolen
  vochtigheidsgraad: 40%RH t/m 60%RH)
  • Bewaar de batterij niet lange tijd terwijl deze volledig opgeladen is.
  Wanneer u de batterij lange tijd bewaart, raden we u aan deze eens per jaar op
  te laden. Haal de batterij uit de camera en bewaar deze opnieuw nadat deze
  volledig ontladen is.

  Gebruik van deze handleiding

  ■ De symbolen in de tekst
  Duidt aan dat het menu kan worden ingesteld door op de [MENU/SET]knop te drukken.
  Stappen voor het instellen van een menuonderdeel worden als volgt beschreven:

  [Opname] → [Kwaliteit] → [ ]
  • In deze gebruiksaanwijzing worden de cursortoetsen omhoog, omlaag, naar links
  en naar rechts weergegeven als
  .
  Opnamemodus:
  In opnamemodi waarin pictogrammen in zwart staan, kunt u de aangeduide menu’s
  en functies selecteren en uitvoeren.
  (Voorkeuzemode) heeft verschillende functies, afhankelijk van de
  opnamemodus die is geregistreerd.

  DVQX1228 (DUT)

  7 • Page 8

  Inhoudsopgave


  Informatie voor uw veiligheid .................. 2

  Voorbereidingen
  Voordat u de camera gaat gebruiken ...... 9
  Standaardaccessoires ............................ 10
  Namen en functies van
  hoofdonderdelen ......................................11
  Insteken en verwijderen van de
  batterij of een SD-geheugenkaart
  (optioneel) ................................................ 13
  De batterij opladen .................................. 14
  Instellen van de klok ............................... 16

  Basisbediening
  Basisbediening........................................ 17
  Het menu instellen .................................. 24

  Opnemen
  Foto’s maken met
  automatische instellingen
  (Intelligent Auto modus) ......................... 25
  [Zelfopname]............................................ 26
  Opnemen met de 4K-fotofunctie............ 29
  Scherpstellen na het opnemen
  ([Post Focus] / [Focus Stacking]) .......... 32
  Film/4K-film opnemen............................. 35
  [4K Live Bijsnijden] ................................. 37

  8

  DVQX1228 (DUT)

  Afspelen

  Uw beelden bekijken ............................... 39
  [Schoonheidseffect]................................ 40
  [Lichtcompositie] .................................... 41

  Menu  Menulijst................................................... 43

  Wi-Fi
  Wat u kunt doen met de
  Wi-Fi®-functie .......................................... 46
  De camera bedienen door deze met
  een smartphone te verbinden ................ 47

  Diversen
  Software downloaden ............................. 50
  Lijst met symbolen op het scherm/
  de zoeker.................................................. 51
  Vraag en antwoord
  Storingen verhelpen ............................... 54
  Specificaties ............................................ 56
  Accessoiresysteem voor digitale
  camera...................................................... 60
  De gebruiksaanwijzing lezen
  (PDF-formaat) .......................................... 61 • Page 9

  Voorbereidingen

  Voordat u de camera gaat gebruiken
  ■ Hanteren van de camera
  Vrijwaar de camera tegen heftige trillingen, schokken of zware druk.
  ● Gebruik de camera niet onder de volgende omstandigheden, die schade aan de
  lens, het scherm, de zoeker of het camerahuis kunnen toebrengen. Dit kan ook
  leiden tot storingen in de camera of mislukte opnamen.
  • Laat de camera niet vallen of tegen een hard oppervlak aan stoten
  • Ga niet op de camera zitten als u deze in uw broekzak heeft en zorg dat de
  camera niet in een volle tas wordt gepropt
  • Maak geen accessoires vast aan het camerariempje
  • Zorg dat er geen druk wordt uitgeoefend op de lens of het scherm
  De camera is niet stofbestendig, spatbestendig of waterbestendig.
  Gebruik de camera niet op plaatsen met veel stof of zand, of waar er water op
  de camera kan komen.

  ■ Condensatie (wanneer de lens, het scherm of de zoeker beslaat)
  ● Als de camera wordt blootgesteld aan plotselinge wisselingen in temperatuur

  of vochtigheid, kan er vocht in de camera condenseren. Mijd dergelijke
  omstandigheden, want die kunnen de lens, het scherm of de zoeker bevuilen,
  schimmelgroei veroorzaken of de camera beschadigen.
  ● Als er vocht in de camera is gecondenseerd, schakelt u het toestel uit en
  wacht u ongeveer twee uur voordat u de camera weer gebruikt. Wanneer de
  camera eenmaal op omgevingstemperatuur is gekomen, zal de condens vanzelf
  verdwijnen.

  ■ Tijdens gebruik
  ● Houd creditcards en andere objecten die

  gevoelig zijn voor magnetisme uit de buurt
  van het magnetische gedeelte van de
  camera. Anders kunnen de gegevens erop
  door magnetische velden aangetast raken en
  onbruikbaar worden.
  Magneet

  DVQX1228 (DUT)

  9 • Page 10

  Voorbereidingen

  Standaardaccessoires
  Controleer of alle accessoires compleet bijgeleverd zijn, voordat u de camera
  in gebruik neemt. Onderdeelnummers zijn geldig vanaf mei 2017. Deze kunnen
  mogelijk worden gewijzigd.
  Batterij
  DMW-BLG10E
  • Laad de batterij op voor
  gebruik.
  • De batterij wordt in de tekst aangeduid
  als batterij of accu.

  Netadapter
  SAE0012D

  USB-kabel
  K1HY04YY0106

  Polsbandje
  VFC4297

  • Kaarten zijn optioneel. (SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart en SDXCgeheugenkaart worden in de tekst als kaart aangeduid.)
  – Deze camera is geschikt voor SDHC/SDXC-geheugenkaarten van UHS-
  UHS-snelheidsklasse 3.
  – De volgende op de SD-standaard gebaseerde kaarten kunnen worden
  gebruikt.
  SD-geheugenkaart (512 MB t/m 2 GB)/SDHC-geheugenkaart (4 GB t/m
  32 GB)/SDXC-geheugenkaart (48 GB t/m 128 GB)
  – Afhankelijk van de opnameomstandigheden verschilt de vereiste kaart.
  Meest recente informatie:
  http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
  (Deze website is alleen in het Engels beschikbaar.)
  • Overleg met het verkooppunt of het dichtstbijzijnde servicecentrum als u de
  bijgeleverde accessoires kwijtraakt. (U kunt de accessoires los aanschaffen.)
  • Verwijder de verpakking op de juiste manier.
  • De in deze handleiding afgebeelde illustraties en schermen kunnen afwijken van
  het eigenlijke product.

  10

  DVQX1228 (DUT) • Page 11

  Voorbereidingen

  Namen en functies van hoofdonderdelen
  1

  2

  3

  7

  8 9

  6

  5

  4
  16
  10

  15

  11

  14
  18

  22

  19

  23

  20
  21

  13

  12

  17

  10

  24
  27

  25
  26

  33

  32

  31 30 29

  28

  DVQX1228 (DUT)

  11 • Page 12

  Voorbereidingen
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Ontspanknop (→18)
  Zoomhendel (→19)
  Filmknop (→35)
  [ON/OFF]-knop van de camera (→16)
  Modusknop (→20)
  Stereomicrofoon (→17)
  Zoeker (→17, 51)
  Diopterinstelring
  • Draai de diopterinstelring om deze aan
  te passen totdat u de lettertekens in de
  zoeker duidelijk kunt zien.
  9 Oogsensor (→17)
  10 Oogje voor bandje
  • Bevestig om vallen te voorkomen het
  bijgeleverde bandje en bevestig het
  aan uw pols.
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19

  Luidspreker (→17)
  Bedieningsring (→22)
  Lensbuis
  Lens
  Indicator voor zelfontspanner /
  AF-assistlampje (→17)
  Flitser (→17)
  [LVF]-knop (→17) / [Fn4]-knop (→23)
  Oplaadlampje (→15) /
  Wi-Fi®-verbindingslampje
  [
  ] ([Post Focus])-knop (→32) /
  [Fn2]-knop (→23)
  Bedieningsknop (→22)

  20
  21 [Q.MENU/ ] (annuleren)-knop /
  [ ] (verwijderen)-knop (→39) /
  [Fn3]-knop (→23)
  • U kunt eenvoudig een aantal menuonderdelen oproepen en die instellen
  tijdens het opnemen.
  22 [
  ] (4K-fotomodus)-knop (→29) /
  [Fn1]-knop (→23)
  23 [
  ] (afspelen)-knop (→39)

  12

  DVQX1228 (DUT)

  24 Cursorknop (→21)
  25 [MENU/SET]-knop
  • Ingestelde onderdelen worden
  bevestigd enzovoort.
  26 [DISP.]-knop
  • Hiermee kunt u de aanduidingen
  omschakelen.
  27 [HDMI]-aansluiting
  • U kunt beelden bekijken op een TVscherm door de camera aan te sluiten
  op uw TV met de HDMI microkabel.
  28 [USB/CHARGE]-aansluiting (→14)
  29 Klepje voor kaart/batterij (→13)
  30 Vrijgavehendel (→13)
  31 Klepje van de DC coupler (→60)
  32 Statiefaansluiting
  • Sluit dit apparaat niet aan op statieven
  met schroeven van 5,5 mm of langer.
  Hierdoor kan dit apparaat beschadigd
  raken of zit het apparaat mogelijk niet
  goed aan het statief bevestigd.
  33 Aanraakscherm (→23) / scherm (→17, 51)

  ● Gebruik altijd een Panasonic

  netadapter (DMW-AC10E: optioneel).
  (→60)
  Wanneer u een netadapter (DMWAC10E: optioneel) gebruikt, dient u
  ervoor te zorgen dat de Panasonic
  DC coupler (DMW-DCC11: optioneel)
  en de netadapter (DMW-AC10E:
  optioneel) worden gebruikt.
  ● Knoppen [Fn5] tot en met [Fn9]
  (→23) zijn aanraakknoppen. Ze
  worden weergegeven door de tab
  [ ] op het opnamescherm aan te
  raken. • Page 13

  Voorbereidingen

  Insteken en verwijderen van de batterij of een
  SD-geheugenkaart (optioneel)
  Zorg dat de camera uitgeschakeld is.

  1 Schuif de vrijgavehendel ( ) naar de

  [OPEN]

  [LOCK]

  positie [OPEN] en open het klepje voor de
  kaart/batterij
  2 Plaats de batterij en de kaart in de camera
  en controleer of ze in de juiste richting
  zijn geplaatst
  • Batterij: Steek de batterij helemaal in het
  apparaat en controleer of de batterij door
  de hendel ( ) wordt vergrendeld.
  • Kaart: Steek de kaart helemaal in het apparaat
  totdat deze vastklikt. Raak de aansluiting
  niet aan.

  3 Sluit het klepje
  Schuif de vrijgavehendel naar de positie [LOCK].

  ■ Verwijdering
  • Verwijdering van de batterij
  Beweeg de hendel ( ) in de
  richting van de pijl.

  • Verwijdering van de kaart
  Druk op het midden van de kaart.

  Druk op

  Naar buiten trekken

  ● Gebruik altijd originele Panasonic batterijen (DMW-BLG10E).
  ● Wanneer u andere batterijen gebruikt, kunnen we de kwaliteit van dit product niet
  garanderen.

  ● Houd de geheugenkaart buiten bereik van kinderen om te voorkomen dat ze
  deze inslikken.

  DVQX1228 (DUT)

  13 • Page 14

  Voorbereidingen

  De batterij opladen
  • De batterij die u met dit apparaat kunt gebruiken, is de DMW-BLG10E.
  • We raden u aan op te laden op een locatie waar de omgevingstemperatuur
  tussen 10 °C en 30 °C ligt.
  Zorg dat de camera uitgeschakeld is.

  1 Plaats de batterij in dit apparaat en sluit dit apparaat vervolgens
  aan op de netadapter (bijgeleverd) (

  ) of een pc (

  )

  USB-kabel (bijgeleverd)
  Netadapter (bijgeleverd)
  Naar het stopcontact
  Computer
  Voorbereiding:
  Schakel de computer in.

  [USB/CHARGE]-aansluiting
  • Wanneer de camera rechtop staat, bevindt deze
  aansluiting zich aan de onderkant.

  • Controleer altijd de richting van de aansluitbus en houd de stekker recht om
  deze aan te sluiten of te verwijderen. (Als u de kabel in de verkeerde richting
  aansluit, kan de aansluitbus vervormd raken en storingen veroorzaken.)
  Sluit dit apparaat ook niet op de verkeerde aansluiting aan. Hierdoor kan dit
  apparaat beschadigd raken.

  14

  DVQX1228 (DUT) • Page 15

  Voorbereidingen

  ■ Indicaties oplaadlampje
  Oplaadlampje
  Aan: Opladen wordt uitgevoerd
  Uit: Het opladen is voltooid (nadat
  de batterij stopt met opladen,
  ontkoppelt u de camera van
  het stopcontact of van uw
  computer.)
  Knipperend: oplaadfout (→54)

  ■ Opmerkingen over de oplaadtijd
  Bij gebruik van de netadapter (bijgeleverd)

  Ongeveer 190 min

  • De hierboven aangeduide oplaadtijd is de tijd die nodig is voor het opladen
  wanneer de batterij volledig is opgebruikt. De benodigde oplaadtijd
  verschilt, afhankelijk van de omstandigheden van het batterijgebruik. De
  oplaadtijd is langer in gevallen waar de temperaturen hoog of laag zijn en
  wanneer de batterij een lange periode niet is gebruikt.
  • De benodigde tijd voor het opladen via de computer varieert, afhankelijk van de
  voedingscapaciteit van de computer.

  ● Gebruik geen andere USB-kabels, alleen de bijgeleverde kabel.
  ● Gebruik geen andere netadapters behalve de bijgeleverde netadapter.

  DVQX1228 (DUT)

  15 • Page 16

  Voorbereidingen

  Instellen van de klok
  Bij verzending van de camera is de klok niet ingesteld.

  1 Schakel de camera in
  2 Druk op [MENU/SET]

  3 Selecteer met

  de taal en druk op [MENU/SET]

  • Het bericht [Aub klok instellen] verschijnt.

  4 Druk op [MENU/SET]
  om de onderdelen (jaar,
  5 Druk op

  maand, dag, uur, minuten) te selecteren
  en druk op
  om deze in te stellen
  6 Druk op [MENU/SET]
  7 Wanneer [De klokinstelling is voltooid.]
  wordt weergegeven, drukt u op
  [MENU/SET]
  8 Wanneer [Gelieve de thuiszone instellen] wordt weergegeven,
  drukt u op [MENU/SET]
  om uw thuiszone in te stellen
  9 Druk op
  en druk op [MENU/SET]

  16

  DVQX1228 (DUT) • Page 17

  Basisbediening

  Basisbediening
  De camera vasthouden
  • Blokkeer de flitser, het AF-assistlampje, de microfoon
  of de luidspreker niet met uw vingers of andere
  voorwerpen.
  Flitser/AF-assistlampje
  Microfoon
  Luidspreker

  De stand van het monitorscherm verstellen
  • Let op dat uw vinger enzovoort niet tussen het
  scherm komt.
  • Oefen bij het draaien van de hoek van de monitor
  niet te veel kracht uit. Hierdoor kan dit apparaat
  beschadigd raken of storingen vertonen. (Open en
  sluit het scherm met uw vinger op punt .)
  • Sluit het scherm volledig en zet het terug in de
  oorspronkelijke stand als u de camera niet gebruikt.

  [LVF]-knop (Beelden opnemen met de zoeker)
  1 Druk op de [LVF]-knop
  Automatisch schakelen tussen
  zoeker en scherm

  Zoekerweergave

  Schermweergave

  ● Voor automatisch schakelen tussen de zoeker en het scherm schakelt de

  oogsensor de weergave automatisch naar de zoeker wanneer uw oog of een
  object in de buurt komt van de zoeker.

  DVQX1228 (DUT)

  17 • Page 18

  Basisbediening

  ● Wanneer u het scherm opent, wordt automatisch naar de schermweergave
  geschakeld en worden de [LVF]-knop en de oogsensor uitgeschakeld.

  Ontspanknop (foto’s maken)
  1 Druk de ontspanknop half in (licht indrukken) om scherp
  te stellen op het onderwerp

  Diafragmawaarde
  Sluitertijd
  Scherpstelaanduiding
  (Scherpstelling is goed: brandt
  Scherpstelling is niet goed: knippert)

  • Als de diafragmawaarde en de sluitertijd in rood worden weergegeven en
  knipperen, hebt u niet de juiste belichting, tenzij u de flitser gebruikt.

  2 Druk de ontspanknop volledig (helemaal) in en maak de
  foto

  ● U kunt alleen foto’s maken wanneer het beeld correct is scherpgesteld zo
  lang de [Prio. focus/ontspan] (→44) is ingesteld op [FOCUS].

  ■ Geschat aantal op te nemen beelden
  1450: Wanneer [Aspectratio] is ingesteld op [4:3], [Kwaliteit] is ingesteld op [
  [Fotoresolutie] is ingesteld op [L] (20 M) en een kaart van 16 GB wordt
  gebruikt

  18

  DVQX1228 (DUT)

  ], • Page 19

  Basisbediening

  Zoomhendel (zoomfunctie gebruiken)
  Groter gebied fotograferen
  (groothoek)1

  Het onderwerp vergroten
  (tele)1

  1 De zoomsnelheid verschilt, afhankelijk van hoe ver u de hendel draait.

  ■ Zoomwerking en gebruik
  Optische zoom:
  U kunt inzoomen zonder dat de beeldkwaliteit verslechtert.
  Maximale vergroting: 30x
  Extra optische zoom:
  Deze functie werkt wanneer fotoresoluties met [ ] zijn geselecteerd in
  [Fotoresolutie]. Met extra optische zoom kunt u inzoomen met een hogere
  zoomfactor dan optische zoom zonder dat de beeldkwaliteit verslechtert.
  Maximale vergroting: 59,2x2

  2 Inclusief de optische zoomfactor. De maximale zoomfactor varieert afhankelijk van de
  fotoresolutie.

  [i.Zoom]:
  Met de intelligente resolutietechnologie van de camera kunt u de zoomfactor tot
  2x hoger maken dan de oorspronkelijke zoomfactor waarbij verslechtering van
  de beeldkwaliteit wordt beperkt. (Tot 1,5x de oorspronkelijke zoomfactor wanneer
  [Fotoresolutie] is ingesteld op [S]) Stel de [i.Zoom] in het menu [Opname] in op
  [ON].
  [Dig. zoom]:
  4x verder inzoomen dan met de optische/extra optische zoom. Wanneer [Dig.
  zoom] tegelijkertijd met [i.Zoom] wordt gebruikt, kunt u de zoomfactor slechts tot
  2x verhogen. (DC-TZ90)
  2x verder inzoomen dan met de optische/extra optische zoom wanneer [i.Zoom]
  is ingesteld op [OFF]. Wanneer [i.Zoom] is ingesteld op [ON], wordt [Dig. zoom]
  uitgeschakeld. (DC-TZ91/DC-TZ92/DC-TZ93)
  Let wel: de vergroting die de digitale zoom biedt, gaat ten koste van de
  beeldkwaliteit. Stel de [Dig. zoom] in het menu [Opname] in op [ON].
  • Wanneer [Live View Modus] (→45) is ingesteld op [ECO 30fps], is digitale
  zoom niet beschikbaar (standaardinstelling).
  DVQX1228 (DUT)

  19 • Page 20

  Basisbediening

  Modusknop (de opnamemodus selecteren)
  1 Stel in op de gewenste opnamemodus
  • Draai de modusknop langzaam om de gewenste
  modus te selecteren.

  Intelligent Auto modus (→25)
  Intelligent Auto Plus modus (→25)
  Programma AE-modus
  Beelden opnemen met automatische instellingen voor sluitertijd en
  diafragmawaarde.
  Lensopening-Prioriteit AE-modus
  Diafragma instellen en vervolgens foto’s maken.
  Sluiter-Prioriteit AE-modus
  Sluitertijd instellen en vervolgens foto’s maken.
  Handmatige Belichtingsmodus
  Diafragma en sluitertijd instellen en vervolgens foto’s maken.
  Creatieve Videomodus
  Diafragma en sluitertijd instellen en vervolgens films opnemen.
  • U kunt hierbij geen foto’s maken.
  Voorkeuzemode
  Foto’s maken met vooraf geregistreerde instellingen.
  Panorama Shot-modus
  Panoramafoto’s maken.
  Scene Guide modus
  Foto’s maken die overeenkomen met de scène die wordt opgenomen.
  Creative Control modus
  Foto’s maken door uw favoriete foto-effect te selecteren.

  20

  DVQX1228 (DUT) • Page 21

  Basisbediening

  Cursorknop
  • Onderdelen worden geselecteerd of waarden worden ingesteld enzovoort.
  U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren tijdens het opnemen: (Afhankelijk
  van de modus of de weergavestijl van de camera kunnen sommige opties of
  instellingen niet worden geselecteerd.)
  [ ] (belichtingscompensatie) ( )
  • Corrigeert de belichting als er tegenlicht is of als het onderwerp te donker of te
  licht is.
  [ ] (Flitser) ( )
  • Flitsmodus wijzigen.
  ] (aandrijfstand) ( )
  [
  ] ([Burstfunctie])
  •[
  – Er wordt een burst foto’s gemaakt terwijl u de ontspanknop helemaal ingedrukt
  houdt.
  • [ ] ([4K-FOTO]) (→29)
  • [ ] ([Post Focus]) (→32)
  • [ ] ([Zelfontspanner])

   Selecteer [

  ] ([Enkel]) of [

  ] om de aandrijfstand uit te schakelen.

  [ ] (scherpstelmodus) ( )
  • [AF]
  – De scherpstelling wordt automatisch ingesteld wanneer de ontspanknop half
  ingedrukt wordt.
  ] ([Macro-AF])
  •[
  – U kunt foto’s van een onderwerp maken op een afstand zo kort als 3 cm van
  de lens door de zoomhendel naar de hoogste groothoekstand te draaien.
  ] ([Macro zoom])
  •[
  – Gebruik deze instelling om dicht bij het onderwerp te komen en dit dan verder
  te vergroten wanneer u de foto maakt. U kunt een foto maken met de digitale
  zoom op maximaal 3x terwijl u de afstand tot het onderwerp houdt voor de
  extreme groothoekstand (3 cm).
  • [MF]
  – Handmatige scherpstelling is handig wanneer u de scherpstelling wilt
  vergrendelen om beelden op te nemen of wanneer het moeilijk is de
  scherpstelling aan te passen met automatische scherpstelling.

  DVQX1228 (DUT)

  21 • Page 22

  Basisbediening

  Bedieningsring/bedieningsknop
  Met de bedieningsring/bedieningsknop kunt u de instellingen voor opname
  wijzigen.
  Hieronder staan de vooraf geregistreerde instellingen.
  Modusknop

  Bedieningsring1

  Bedieningsknop

  Stapsgewijze zoom


  Programme Shift
  Diafragma-instelling
  Sluitertijdinstelling

  Diafragma-instelling2

  Sluitertijdinstelling2

  Aanpassing diafragma3 / Aanpassing sluitertijd3
  /

  Beeldeffecten veranderen
  Aanpassing diafragma4 / Aanpassing sluitertijd5

   1 Wanneer handmatig scherpstellen wordt ingesteld, wordt de bedieningsring aan scherpstellen
  toegewezen.

   2 Druk op om te schakelen tussen aanpassing van de sluitertijd en het diafragma.
  3 Wanneer [Belicht.stand] is ingesteld op [P], [A], [S] of [M], kunt u de diafragmawaarde en de
  sluitertijd op dezelfde manier wijzigen als wanneer de modusknop is ingesteld op [
  [ ] of [ ] (behalve in de Programme Shift-modus).

  ], [

  ],

   4 De bewerking is alleen mogelijk wanneer de Scene Guide-modus is ingesteld op [Gerechten].
  5 De bewerking is alleen mogelijk wanneer de Scene Guide-modus is ingesteld op [Artistieke
  nachtopname].

  ● U kunt naar uw gewenste instellingen gaan met [Ring/knop instellen] (→44) in
  het menu [Voorkeuze].

  22

  DVQX1228 (DUT) • Page 23

  Basisbediening

  Functieknoppen
  • [Fn1] tot en met [Fn4] zijn knoppen op de camera.
  • [Fn5] tot en met [Fn9] zijn aanraakknoppen. Ze worden weergegeven door de
  tab [ ] op het opnamescherm aan te raken.
  • U kunt veelgebruikte functies aan specifieke knoppen of pictogrammen toewijzen
  met [Fn knopinstelling] (→44) in het menu [Voorkeuze].

  Aanraakscherm (aanraakbediening)
  Het aanraakscherm van dit apparaat is capacitief. Raak het scherm rechtstreeks
  met uw vinger aan.

  Aanraken

  Het aanraakscherm aanraken en loslaten. Raak
  het midden van het gewenste pictogram aan.

  Slepen

  Het aanraken en verschuiven van uw vinger over
  het aanraakscherm. U kunt hiermee ook naar het
  vorige of volgende beeld gaan tijdens het afspelen
  enzovoort.

  Knijpen (spreiden/knijpen)

  Spreid op het aanraakscherm uw 2 vingers (uit
  elkaar) om in te zoomen en knijp uw 2 vingers
  (naar elkaar toe) om uit te zoomen.

  DVQX1228 (DUT)

  23 • Page 24

  Basisbediening

  Het menu instellen
  1 Druk op [MENU/SET] om het menu te openen
  om het menuonderdeel te selecteren en druk op
  2 Druk op
  [MENU/SET]

  3 Selecteer met

  de instelling en druk op

  [MENU/SET]

  • De instelmethoden variëren per menu-onderdeel.

  4 Druk enkele keren op de [Q.MENU/ ]-knop totdat het opnameof afspeelscherm weer verschijnt

  • Tijdens het opnemen kunt u het menuscherm ook sluiten door de
  ontspanknop half in te drukken.

  ● Bewerkingen zoals het selecteren van menuonderdelen kunnen ook worden
  uitgevoerd door de bedieningsknop te draaien.

  ■ Schakelen tussen menutypen
  Druk op nadat u stap 1 hierboven hebt uitgevoerd
  Druk op
  om een tabblad te selecteren zoals
  [ ]
  Druk op [MENU/SET]

  ■ Menutypen (→43)  24

  [Opname]
  [Set-up]

  DVQX1228 (DUT)
  [Bewegend beeld]
  [Afspelen]  [Voorkeuze] • Page 25

  Opnemen

  Foto’s maken met automatische instellingen
  (Intelligent Auto modus)
  Opnamemodus:
  Deze modus wordt aanbevolen voor diegenen die direct willen fotograferen.
  De camera optimaliseert de instellingen namelijk voor het onderwerp en de
  opnameomgeving.

  1 Stel de modusknop in op [

  ]

  • Er wordt naar de laatst gebruikte Intelligent Auto
  Plus modus [ ] of Intelligent Auto modus [ ]
  geschakeld.

  2 Richt de camera op het onderwerp
  • Wanneer de camera de optimale scène
  identificeert, wordt het pictogram voor elke scène
  2 seconden blauw en verandert dit vervolgens in
  de normale rode indicatie.

  50p

  ■ Schakelen tussen de Intelligent Auto Plus modus en de Intelligent
  Auto modus

  Raak het opnamemoduspictogram in de
  linkerbovenhoek van het opnamescherm aan
  Selecteer [
  ] of [
  ] en raak [Inst.] aan

  50p

  • Met [ ] kunt u bepaalde instellingen aanpassen,
  zoals de helderheid en de kleurtoon. U kunt [ ] ook
  voor andere instellingen gebruiken zodat u beelden
  kunt opnemen die meer aan uw voorkeuren zijn
  aangepast.

  DVQX1228 (DUT)

  25 • Page 26

  Opnemen

  [Zelfopname]
  Opnamemodus:
  U kunt gemakkelijk foto’s van uzelf maken terwijl u naar het scherm kijkt.

  1 Draai het scherm zoals weergegeven in
  de afbeelding

  2 Raak het item aan
  • U kunt opnemen met de 4K-fotofunctie door
  ] aan te raken (4K-selfie). Wanneer u
  [
  deze functie gebruikt, kunt u alleen [Filter
  selecteren] selecteren. Raadpleeg voor
  informatie hoe u moet opnemen stap 2 - 3 van
  "Opnemen met de 4K-fotofunctie". (→29)
  [Gave huid] /
  [Filter selecteren] /
  [Achtergrondcontrole] /
  [Slanke stand] /
  [Sluiter] (→27) /
  [Aftellen] / [Opnamen]

  3 Raak de schuifbalk aan
  • U kunt deze instellen op "Uit" of een waarde in
  het bereik van [1] tot [10].
  • In het geval van [Filter selecteren],
  [Achtergrondcontrole], [Sluiter] of [Opnamen]
  selecteert u een van de pictogrammen.

  "Uit"

  4 Raak [Exit] aan

  Exit

  5 Kies uw pose terwijl u naar het scherm kijkt
  6 Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen en druk de
  knop vervolgens helemaal in om de foto te maken

  • Kijk tijdens het opnemen naar de lens.
  • Let op dat u niet rechtstreeks in het licht van de flitser en het AF-assistlampje
  kijkt.

  26

  DVQX1228 (DUT) • Page 27

  Opnemen

  ■ Instellen hoe de sluiter wordt ontspannen
  In [Sluiter] kunt u de manier selecteren waarop u begint met opnemen zonder
  op de ontspanknop te drukken. Het verdient aanbeveling de ontspanknop niet te
  gebruiken wanneer er bijvoorbeeld beweging optreedt tijdens het gebruik van de
  ontspanknop.
  [ ] (aanraken):
  Met deze functie kunt u vlot scherpstellen en foto’s maken, eenvoudig door
  aanraking van onderwerpen die op het scherm verschijnen.
  [

  ] (buddy):

  De sluiter ontspant wanneer twee gezichten die worden
  gedetecteerd met de gezichts-/oogdetectiefunctie,
  dichter naar elkaar toe bewegen.
  Geef twee gezichts-/oogdetectiekaders weer
  • Wanneer [ ] (buddy) wordt geselecteerd, zelfs
  als er meerdere personen aanwezig zijn, neemt
  de gezichts-/oogdetectie slechts maximaal twee
  gezichten waar.
  De sluiter ontspant wanneer twee kaders binnen een
  bepaalde afstand van elkaar komen
  [ ] (gezicht):
  De sluiter ontspant wanneer een gezicht dat wordt gedetecteerd met de gezichts-/
  oogdetectiefunctie wordt bedekt met een hand of een ander voorwerp en
  vervolgens opnieuw wordt gedetecteerd.
  Geef het gele kader van de gezichts-/oogdetectie weer
  Bedek uw gezicht met uw hand of een ander voorwerp zodat het gele kader
  even verdwijnt
  Wanneer u uw hand weghaalt en het gele kader verschijnt, wordt de sluiter
  ontspannen

  ● U kunt beginnen met opnemen met de ontspanknop ongeacht de instelling van
  [Sluiter].

  DVQX1228 (DUT)

  27 • Page 28

  Opnemen

  Foto’s van uzelf maken in Panorama Shot-modus
  Door op te nemen met de Panorama Shot-modus kunt u verschillende
  zelfportretten maken, zoals met uw vrienden of met een brede achtergrond.

  1
  2
  3
  4

  Stel de modusknop in op [

  ]

  Draai het scherm om de zelfopnamemodus in te schakelen
  Lees de opname-instructies en raak [Volgende] of [Start] aan

  Richt de camera naar voren en neem een pose aan terwijl u naar
  de monitor kijkt
  5 Druk de ontspanknop half (of volledig) in om de scherpstelling
  en belichting te vergrendelen
  6 Richt de camera op de positie waar u begint met opnemen,
  druk de ontspanknop volledig in en verschuif de camera in de
  richting die in stap 3 op het scherm wordt aangegeven om de
  foto te maken
  7 Druk de ontspanknop opnieuw volledig in om de opname te
  beëindigen
  • U kunt ook stoppen met opnemen door de camera niet meer te verschuiven
  terwijl u foto’s maakt.
  • U kunt het opnemen ook beëindigen door de camera naar het uiteinde van
  de richtlijn te bewegen.

  ● U kunt de zoompositie het beste op groothoek instellen wanneer u de
  zelfopnamemodus gebruikt.

  ● Omdat de afstand tussen de camera en het onderwerp klein is wanneer u

  panoramafoto’s in de zelfopnamemodus maakt, kunnen de randen van de foto’s
  aanzienlijk vervormd raken.

  28

  DVQX1228 (DUT) • Page 29

  Opnemen

  Opnemen met de 4K-fotofunctie
  Opnamemodus:
  U kunt burstfoto’s maken van ongeveer 8 miljoen pixels met een burstsnelheid van
  30 frames/seconde. U kunt een beeld uit het burstbestand selecteren en opslaan.
  • Gebruik een kaart van UHS-snelheidsklasse 3 om de beelden op te nemen.

  1 Druk op de [
  2 Selecteer met

  [4K-burst]

  [4K-burst (S/S)]
  "S/S" is een
  afkorting van
  "Start/Stop".

  [4K-voorburst]

  ]-knop
  de opnamemethode en druk op [MENU/SET]
  Voor het vastleggen van de beste opname van een snelbewegend
  onderwerp
  De burstopname wordt gemaakt terwijl
  u de ontspanknop indrukt en ingedrukt
  houdt.
  • De opname begint ongeveer
  0,5 seconden nadat u de ontspanknop
  helemaal hebt ingedrukt. Druk de knop
  daarom iets van tevoren volledig in.
  Indrukken en ingedrukt houden
  De opname wordt gemaakt
  Voor het vastleggen van onvoorspelbare fotomomenten
  De burstopname begint wanneer u de
  ontspanknop indrukt en stopt wanneer u
  deze opnieuw indrukt.
  Start (eerste)
  Stop (tweede)
  De opname wordt gemaakt
  Voor het opnemen naar behoefte wanneer zich een fotomoment
  voordoet
  De burstopname wordt uitgevoerd
  ongeveer 1 seconde voor en na het
  moment dat op de ontspanknop wordt
  gedrukt.
  Ongeveer 1 seconde
  De opname wordt gemaakt

  DVQX1228 (DUT)

  29 • Page 30

  Opnemen

  3 Neem een 4K-foto op
  • Burstfoto’s worden opgeslagen als één 4K-burstbestand in MP4-indeling.
  • Wanneer [Auto review] is ingeschakeld, wordt het beeldselectiescherm
  automatisch weergegeven.
  • U kunt meerdere beelden vastgelegd in een 4K-burstbestand vergelijken, de
  lichte gebieden over elkaar heen leggen en de beelden combineren tot één
  beeld. ([Lichtcompositie]) (→41)

  ■ De 4K-fotofuncties annuleren

  In stap 2 selecteert u [

  ].

  ● Als de omgevingstemperatuur hoog is of er continu 4K-foto’s worden gemaakt,

  ] mogelijk weergegeven en wordt de opname mogelijk halverwege
  wordt [
  stopgezet. Wacht totdat de camera is afgekoeld.
  ● Wanneer [ ] ([4K-voorburst]) wordt ingesteld, loopt de batterij sneller
  leegt en neemt de temperatuur van de camera toe. (Om zichzelf te
  ] ([4K-burst]))
  beschermen kan de camera schakelen naar [
  ] ([4K-voorburst]) alleen bij het opnemen.
  Selecteer [
  ● Het opnemen stopt wanneer de opnameduur voor doorlopend opnemen langer
  is dan 15 minuten.
  Wanneer u een SDHC-geheugenkaart gebruikt, worden bestanden in kleinere
  beeldbestanden voor opnemen en afspelen opgesplitst wanneer het bestand
  groter is dan 4 GB. (U kunt zonder onderbreking beelden blijven opnemen.)
  Als u een SDXC-geheugenkaart gebruikt, kunt u beelden in één bestand
  opnemen, zelfs als het bestand groter is dan 4 GB.
  ● Tijdens het opnemen wordt de kijkhoek smaller.

  30

  DVQX1228 (DUT) • Page 31

  Opnemen

  Beelden van 4K-burstbestand selecteren en opslaan
  1 Selecteer een beeld met [

  ] op het

  afspeelscherm en druk op
  • In het geval van opnemen met [
  ]
  ([4K-voorburst]) gaat u naar stap 3.

  2 Sleep de schuifbalk om de ruwe
  scèneselectie uit te voeren

  3 Sleep om het beeld te selecteren dat u als
  foto wilt opslaan

  • Raak [ ]/[ ] aan om de vorige of volgende
  set beelden (45) in de schuifweergave weer te
  geven.

  4 Raak [

  ] aan om het beeld op te slaan

  • Het geselecteerde beeld wordt in JPEG-indeling als een nieuw beeld
  opgeslagen, apart van het 4K-burstbestand.

  ● Wanneer u [4K-FOTO In Bulk Opslaan] (→45) gebruikt in het menu [Afspelen],
  kunt u 5 seconden 4K-opnamen in bulk opslaan.

  DVQX1228 (DUT)

  31 • Page 32

  Opnemen

  Scherpstellen na het opnemen
  ([Post Focus] / [Focus Stacking])
  Opnamemodus:
  U kunt 4K-burstfoto’s opnemen terwijl u het scherpstelpunt verandert en vervolgens
  een scherpstelpunt selecteren na het opnemen. Deze functie werkt het beste voor
  niet-bewegende onderwerpen.
  U kunt meerdere scherpstelpunten selecteren en tot één beeld samenvoegen.
  ([Focus Stacking])
  • Gebruik een kaart van UHS-snelheidsklasse 3 om de beelden op te nemen.
  • We raden u aan een statief te gebruiken voor het gebruik van [Focus Stacking].

  1 Druk op de [ ]-knop
  om [ON] te selecteren en druk op [MENU/SET]
  2 Druk op
  3 Bepaal de compositie en druk de
  ontspanknop half in

  • De automatische scherpstelling wordt geactiveerd en neemt automatisch het
  scherpstelpunt op het scherm waar.
  • Als er geen scherpstelpunt op het scherm staat, knippert de
  scherpstelindicator ( ) en kunt u niet opnemen.
  Vanaf het half indrukken van de ontspanknop tot het voltooien van de
  opname
  • Verander de afstand tot het onderwerp of de compositie niet.

  4 Druk de ontspanknop volledig in om met
  de opname te beginnen

  • Het scherpstelpunt verandert automatisch tijdens het opnemen. Wanneer de
  voortgangsbalk voor opnemen ( ) verdwijnt, stopt het opnemen automatisch.
  • De gegevens worden opgeslagen als één bestand in MP4-indeling.
  • Als Auto Review is ingesteld, verschijnt er automatisch een scherm om het
  scherpstelpunt te selecteren. (→33)

  ■ [Post Focus] annuleren

  Selecteer [OFF] in stap 2.

  32

  DVQX1228 (DUT) • Page 33

  Opnemen

  ● Als de omgevingstemperatuur hoog is of er continu opnamen met [Post Focus]
  ] mogelijk weergegeven en wordt de opname
  worden gemaakt, wordt [
  mogelijk halverwege stopgezet. Wacht totdat de camera is afgekoeld.
  ● Tijdens het opnemen wordt de kijkhoek smaller.
  Het scherpstelpunt selecteren en het beeld opslaan
  ([Post Focus])
  1 Selecteer op het afspeelscherm het beeld
  met het pictogram [

  ] en druk op

  2 Raak het scherpstelpunt aan
  • Als er geen beelden zijn met de scherpstelling op
  het geselecteerde punt, wordt er een rood kader
  weergegeven en kunnen beelden niet worden
  opgeslagen.
  • De rand van het scherm kan niet worden
  geselecteerd.
  • Om naar het bewerkingsscherm [Focus Stacking]
  ] aan. (→34)
  te gaan, raakt u [
  • Om het scherpgestelde gedeelte met kleur te
  ] aan.
  markeren, raakt u [
  ] aan om de weergave te vergroten.
  • Raak [
  • U kunt de scherpstelling verfijnen door de
  schuifbalk te slepen tijdens de vergrote
  weergave. (U kunt dezelfde bewerking uitvoeren
  .)
  met

  3 Raak [

  ] aan om het beeld op te slaan

  • Het geselecteerde beeld wordt opgeslagen als een nieuw afzonderlijk
  bestand in JPEG-indeling.

  DVQX1228 (DUT)

  33 • Page 34

  Opnemen

  Het te combineren scherpstelbereik selecteren en één
  beeld creëren ([Focus Stacking])
  1 Raak [

  ] aan op het scherm in stap 2 van "Het scherpstelpunt
  selecteren en het beeld opslaan ([Post Focus])" (→33)
  2 Kies een stapelmethode en raak deze aan
  [Automatisch
  samenvoegen]

  Hiermee kunt u automatisch foto’s selecteren die geschikt zijn voor
  stapeling en deze tot één beeld samenvoegen.
  • Maak een keuze door de voorkeur te geven aan beelden die op korte
  afstand zijn scherpgesteld.
  • Voer de stapeling van de scherpstelling uit en sla het beeld op.

  [Bereik
  samenvoegen]

  Combineer de beelden met de geselecteerde scherpstelpositie tot één
  beeld.

  (Wanneer u [Bereik samenvoegen] selecteert)

  3 Raak het scherpstelpunt aan

  • Selecteer posities op twee of meer punten.
  • Scherpstelpunten tussen de twee
  geselecteerde posities worden geselecteerd.
  • Posities die niet kunnen worden geselecteerd of
  die een onnatuurlijk resultaat zouden opleveren,
  worden grijs weergegeven.

  Inst./annul

  Reset

  • Raak een positie opnieuw aan om de selectie
  ongedaan te maken.

  Inst./annul

  4 Raak [

  ] aan om beelden te
  combineren en het beeld op te slaan
  • Het beeld wordt in JPEG-indeling opgenomen.
  Reset

  ● Alleen beelden die gemaakt zijn met [Post Focus] op deze camera komen in
  aanmerking voor [Focus Stacking].

  34

  DVQX1228 (DUT) • Page 35

  Opnemen

  Film/4K-film opnemen
  Opnamemodus:
  U kunt beelden opnemen in volledige HD-kwaliteit die aan de AVCHD-norm
  voldoet, evenals films of 4K-films in MP4 opnemen.

  1 Druk op de filmknop om bewegende
  beelden op te nemen
  Verstreken opnameduur
  Resterende opnameduur
  Opname (knippert rood)

  • Het is mogelijk een film op te nemen voor elke filmmodus.
  • Na indrukken laat u de filmknop onmiddellijk weer los.
  • Als u de ontspanknop helemaal indrukt, kunt u foto’s maken terwijl u films
  opneemt. (Behalve in Creatieve Videomodus)

  2 Druk nogmaals op de filmknop om te stoppen met filmen

  ● Gebruik voor het opnemen van films van 4K een kaart van UHS-snelheidsklasse 3.
  ● Wanneer u films van 4K opneemt, wordt de kijkhoek smaller dan bij films van
  andere formaten.

  ● Om een zeer nauwkeurige scherpstelling te garanderen, worden 4K-films

  opgenomen bij een lagere snelheid voor automatische scherpstelling. Het
  kan lastig zijn om scherp te stellen op het onderwerp met de automatische
  scherpstelling, maar dit is geen storing.
  ● Als u opneemt in een rustige omgeving, kan het geluid van de
  diafragmawerking, de scherpstelling en andere verrichtingen te horen zijn
  in de opname. Dit is geen storing.
  ● Als de omgevingstemperatuur hoog is of er sprake is van een continue
  ] weergegeven en wordt de opname mogelijk halverwege
  filmopname, wordt [
  stopgezet. Wacht totdat de camera is afgekoeld.

  DVQX1228 (DUT)

  35 • Page 36

  Opnemen

  ■ Indeling, fotoresolutie en beeldsnelheid instellen


  [Bewegend beeld] → [Opname-indeling]

  Instellingen: [AVCHD] / [MP4]


  [Bewegend beeld] → [Opn. kwaliteit]

  Wanneer [AVCHD] wordt geselecteerd:
  [FHD/28M/50p]1 / [FHD/17M/50i] / [FHD/24M/25p]
  ● [AVCHD]-films:
  Het opnemen stopt wanneer de opnameduur voor doorlopend opnemen langer
  is dan 29 minuten en 59 seconden.
  Bestanden worden in kleinere filmbestanden voor opname opgesplitst wanneer
  het bestand groter is dan 4 GB.
  Wanneer [MP4] wordt geselecteerd:
  [4K/100M/30p]2 / [4K/100M/25p]2 / [FHD/28M/60p] / [FHD/28M/50p] /
  [FHD/20M/30p] / [FHD/20M/25p] / [HD/10M/30p] / [HD/10M/25p]
  ● MP4-films met een [Opn. kwaliteit]-formaat van [FHD] of [HD]:
  Het opnemen stopt wanneer de opnameduur voor doorlopend opnemen de
  29 minuten en 59 seconden overschrijdt.
  Bestanden worden in kleinere filmbestanden voor opname en afspelen
  opgesplitst wanneer het bestand groter is dan 4 GB. (U kunt zonder
  onderbreking films blijven opnemen.)
  ● MP4-films met een [Opn. kwaliteit]-formaat van [4K]:
  Het opnemen stopt wanneer de opnameduur voor doorlopend opnemen langer
  is dan 15 minuten.
  Wanneer u een SDHC-geheugenkaart gebruikt, worden bestanden in kleinere
  filmbestanden voor opnemen en afspelen opgesplitst wanneer het bestand
  groter is dan 4 GB. (U kunt zonder onderbreking films blijven opnemen.)
  Bij gebruik van een SDXC-geheugenkaart kunt u een film in één bestand
  opnemen, zelfs als het bestand groter is dan 4 GB.

  1 AVCHD Progressive
  2 4K-films

  36

  DVQX1228 (DUT) • Page 37

  Opnemen

  [4K Live Bijsnijden]
  Opnamemodus:
  Door uw films bij te snijden van de 4K-kijkhoek naar volledige HD-kwaliteit, kunt
  u een film opnemen met verschuiven en in-/uitzoomen terwijl u de camera in een
  vaste stand laat staan.
  • Houd tijdens de opname de camera stevig op zijn plaats.
  • Er wordt een film opgenomen op [FHD/20M/25p] onder [MP4].

  Schuiven

  Inzoomen

  • Wanneer u wilt in-/uitzoomen, stelt u verschillende kijkhoeken in voor het eerste
  en laatste beeld van de bijsnijding. Om in te zoomen stelt u bijvoorbeeld een
  grotere kijkhoek in voor het eerste beeld en een kleinere kijkhoek voor het
  laatste beeld.

  1 Stel de modusknop in op [
  2 Stel het menu in (→24)


  ]

  [Bewegend beeld] → [4K Live Bijsnijden]

  Instellingen: [40SEC] / [20SEC] / [OFF]

  DVQX1228 (DUT)

  37 • Page 38

  Opnemen

  3 Stel het beginkader voor het bijsnijden in

  Start

  en druk op [MENU/SET] om in te stellen

  • Stel ook het eindkader voor het bijsnijden in.
  • Wanneer u voor het eerst instellingen uitvoert,
  wordt een beginkader voor bijsnijden van het
  formaat 1920 × 1080 weergegeven.
  • Verplaats het kader door het aan te raken of
  met de cursortoets. U kunt het kaderformaat
  aanpassen door de vingers te spreiden/te knijpen
  of de bedieningsknop te draaien.

  Afm.
  Reset

  Inst.

  4 Druk op de filmknop (of de ontspanknop)
  om te beginnen met opnemen
  Verstreken opnameduur
  Gebruikstijd instellen

  • Na indrukken laat u de filmknop (of ontspanknop) onmiddellijk weer los.
  • Wanneer de ingestelde opnametijd is verstreken, stopt het opnemen
  automatisch. Druk opnieuw op de filmknop (of de ontspanknop) om de
  opname halverwege te stoppen.

  ■ De positie en de grootte van een kader voor bijsnijden wijzigen
  Druk op de [Fn1]-knop terwijl het opnamescherm wordt weergegeven en voer stap
  3 uit.

  ■ Opname met [4K Live Bijsnijden] annuleren

  Stel [OFF] in stap 2 in.

  ● De kijkhoek wordt smaller.
  ● De opname met [4K Live Bijsnijden] kan niet worden uitgevoerd wanneer [Film in
  hoge snelheid] is ingesteld.

  ● De scherpstelling wordt aangepast en vastgezet op het beginkader voor
  bijsnijden.

  ● [Continu AF] is ingesteld op [OFF].
  ● [Meetfunctie] wordt [ ] (Multimeting).

  38

  DVQX1228 (DUT) • Page 39

  Afspelen

  Uw beelden bekijken
  1 Druk op de [
  2 Druk op

  ] (afspelen)-knop
  om een beeld te selecteren voor weergave

  ● Door [

  ] (afspelen)-knop ingedrukt te houden terwijl de camera uit is, kunt u de
  camera in de afspeelmodus inschakelen.
  ● Wanneer [Lens Intrekken] (→44) is ingesteld op [ON], wordt de lensbuis na
  ongeveer 15 seconden ingetrokken wanneer de camera van het opnamescherm
  naar het afspeelscherm wordt geschakeld.

  ■ Films bekijken

  Dit apparaat is ontworpen om films af te spelen in de formaten AVCHD en MP4.
  ]).
  • Films worden weergegeven met het filmpictogram ([
  Druk op om te beginnen met afspelen
  • Als u tijdens een pauze op [MENU/SET] drukt,
  kunt u een foto maken op basis van een film.

  ■ Beelden verwijderen
  Verwijderde beelden kunnen niet worden teruggehaald.
  Druk op de [ ]-knop om het weergegeven beeld te verwijderen
  Selecteer [Apart wissen] met en druk op [MENU/SET]

  ■ Afspelen beëindigen
  Druk opnieuw op de [ ] (afspelen)-knop of druk op de filmknop.
  U kunt het afspelen ook beëindigen door de ontspanknop half in te drukken.

  ■ Beelden naar de WEB-services verzenden
  Als u op drukt terwijl er één beeld wordt weergegeven, kunt u het beeld snel
  naar de WEB-service verzenden.

  DVQX1228 (DUT)

  39 • Page 40

  Afspelen

  [Schoonheidseffect]
  Pas esthetische effecten en make-upeffecten toe op gezichten in uw foto’s.


  [Afspelen] → [Schoonheidseffect]

  1 Selecteer met
  2 Selecteer met

  een foto en druk op [MENU/SET]

  het gezicht van de
  persoon dat u wilt bewerken en druk op
  [MENU/SET]
  • U kunt alleen personen met een pijl selecteren.
  • Als er slechts één persoon wordt gedetecteerd,
  drukt u op [MENU/SET].

  3 Voer de instelling uit door het

  retoucheringsonderdeel ( ), het effect
  ( ) en de gedetailleerde instellingen van
  het effect ( ) op volgorde aan te raken
  [Esthetisch effect]

  [

  ] ([Gave huid])/[

  ] ([Glansverwijdering])/

  [

  ] ([Wit maken])/[

  ] ([Contourcorrectie])/

  [

  ] ([Nadruk op ogen])

  [

  ] ([Lipstickkleur])/[

  [Foundation]
  [Make-upeffect]
  [Glimlach]


  ] ([Rougekleur])/[

  ] ([Oogschaduw])  4 Raak [OK] aan
  • Wanneer op het bevestigingsscherm [Ja] wordt geselecteerd, wordt er een
  scherm weergegeven waarbij de oorspronkelijke foto met de geretoucheerde
  foto wordt vergeleken.

  5 Raak [Inst.] aan

  40

  DVQX1228 (DUT) • Page 41

  Afspelen

  [Lichtcompositie]
  Selecteer meerdere beelden uit 4K-burstbestanden die u wilt combineren.
  Gedeelten van het beeld die lichter zijn dan het vorige beeld, worden op het vorige
  beeld gelegd om de beelden tot één beeld te combineren.

  • Wanneer u [Lichtcompositie] gebruikt, is het aan te bevelen om op afstand op te
  nemen met een statief en door de camera op een smartphone aan te sluiten om
  camerabeweging te voorkomen. (→49)


  [Afspelen] → [Lichtcompositie]

  DVQX1228 (DUT)

  41 • Page 42

  Afspelen

  1 Selecteer met

  de 4K-burstbestanden en druk op
  [MENU/SET]
  2 Kies de combineermethode en druk op [MENU/SET]
  ■ [Samengesteld samenv.]: beelden selecteren om te
  combineren
  Sleep de schuifbalk of selecteer met
  de beelden die u wilt combineren

  Druk op [MENU/SET]
  • De geselecteerde beelden worden in het geheugen opgeslagen en het
  voorbeeldscherm wordt weergegeven.
  onderdelen en druk op [MENU/SET] om de volgende
  • Selecteer met
  bewerkingen uit te voeren.
  – [Volg.]: hiermee kunt u meer beelden selecteren om te combineren.
  – [Opn. select.]: hiermee wordt het beeld dat direct hiervoor is
  geselecteerd, genegeerd en kunt u een ander beeld
  selecteren.
  Herhaal stap - om meer beelden te selecteren om te combineren
  (maximaal 40 beelden)
  Druk op om [Opsl.] te selecteren en druk op [MENU/SET]

  ■ [Bereik samenvoegen]: een bereik selecteren om te
  combineren

  Selecteer het eerste beeld en druk vervolgens op [MENU/SET]
  • De selectiemethode is hetzelfde als in stap van de instelling
  [Samengesteld samenv.].
  Selecteer het laatste beeld en druk vervolgens op [MENU/SET]

  3 Selecteer [Ja] in het bevestigingsscherm en druk op
  [MENU/SET]

  • Het beeld wordt in JPEG-indeling opgeslagen.

  42

  DVQX1228 (DUT) • Page 43

  Menu

  Menulijst
  ■ Uitleg weergeven van de menuonderdelen
  Als [Menu-informatie] in het menu [Set-up] is ingesteld
  op [ON], wordt uitleg van de menuonderdelen en
  instellingen op het menuscherm weergegeven.
  Uitleg van de menuonderdelen en instellingen

  [Opname]
  [Fotostijl]1

  [Bracket]

  [Rode-ogencorr]

  [Filterinstellingen]1

  [Zelfontspanner]

  [ISO-limiet]

  [Int.dynamiek]1

  [ISO-verhoging]

  [Fotoresolutie]

  [I.resolutie]1

  [Uitgebreide ISO]

  [Kwaliteit]

  [iHandh. nachtop.]

  [Gevoeligheid]1

  [iHDR]

  [i.Zoom]1

  [Witbalans]

  [HDR]

  [Dig. zoom]1

  [AF mode]1

  [Intervalopname]

  [Stabilisatie]1

  [AFS/AFF/AFC]1

  [Stop-motionanimatie]

  [Gezicht herk.]

  [Panorama-instellingen]

  [Profiel instellen]

  [Aspectratio]

  [Meetfunctie]1
  [Burstsnelh.]
  [4K-FOTO]

  [Diffractiecompensatie]1

  [Sluitertype]
  [Flitser instel.]

  1 De menuonderdelen komen zowel in het menu [Opname] als in het menu [Bewegend beeld]
  voor. Als een instelling in één menu wordt gewijzigd, zal de instelling met dezelfde naam in
  het andere menu ook automatisch worden gewijzigd.
  DVQX1228 (DUT)

  43 • Page 44

  Menu  2

  2
  [Bewegend beeld]

  Raadpleeg het menu [Opname] voor de menuonderdelen die met het menu [Opname] worden
  gedeeld. (→43)

  [4K Live Bijsnijden]

  [Belicht.stand]

  [Antiflikkering]

  [Snapfilm]

  [Film in hoge snelheid]

  [Stille bediening]

  [Opname-indeling]

  [Continu AF]

  [Uitsch. geluid vd wind]

  [Opn. kwaliteit]

  [Uitgelijnde opname]

  [Zoom-mic]

  [Geh voorkeursinst.]

  [MF assist]

  [Opn.gebied]

  [Stille modus]

  [MF assist weergave]

  [Rest-aanduiding]

  [AF/AE vergrend.]

  [MF-gids]

  [Auto review]

  [AE-vergr.-vast]

  [Peaking]

  [Fn knopinstelling]

  [Sluiter-focus]

  [Histogram]

  [Zoomschakelaar]

  [Ontsp. knop half indr.]

  [Richtlijnen]

  [Lenspositie Hervatten]

  [Quick AF]

  [Centrummarkering]

  [Lens Intrekken]

  [Oogsensor AF]

  [Highlight]

  [Ring/knop instellen]

  [Spot AF tijd]

  [Zebrapatroon]

  [Oogsensor]

  [Spot AF weergave]

  [Zwart-wit Live View]

  [Zelfopname]

  [AF ass. lamp]

  [Lichtmeter]

  [Touch inst.]

  [Direct focuspunt]

  [Draaiknop gids]

  [Touch scrollen]

  [Prio. focus/ontspan]

  [LVF disp. stijl]

  [Menugids]

  [AF+MF]

  [Scherm disp. stijl]

  [Voorkeuze]

  44

  DVQX1228 (DUT) • Page 45

  Menu

  [Set-up]
  [Online handleiding]

  [Besparing]

  [Zelf ontsp. auto uit]

  [Klokinst.]

  [USB mode]

  [Nr. resetten]

  [Wereldtijd]

  [TV-verbinding]

  [Resetten]

  [Reisdatum]

  [Menu hervatten]

  [Wi-Fi resetten]

  [Wi-Fi]

  [Achtergrondkleur]

  [Niveaumeting Aanp.]

  [Toon]

  [Menu-informatie]

  [Demofunctie]

  [Live View Modus]

  [Taal]

  [Formatteren]

  [Scherm]/[Zoeker]

  [Versie disp.]

  [Helderheid scherm]

  [Belichtingscomp. reset]

  [Afspelen]
  [Diashow]

  [Titel bew.]

  [Scherm roteren]

  [Afspeelfunctie]

  [Tekst afdr.]3

  [Favorieten]

  [Locatie vermelden]

  [Splits video]

  [Print inst.]

  [Intervalvideo]3

  [Beveiligen]

  [Stop-motionvideo]3

  [Gez.herk. bew.]

  [Schoonheidseffect]3
  [RAW-verwerking]3
  [4K-FOTO In Bulk Opslaan]

  3

  [Lichtcompositie]3
  [Retouche wissen]3

  [Nw. rs.]3

  [Foto's sorteren]

  [Bijsnijden]

  3

  [Roteren]

  3 Er worden nieuwe beelden gemaakt nadat deze zijn bewerkt. Controleer voordat u gaat
  bewerken of er voldoende vrije ruimte is op de geheugenkaart.

  DVQX1228 (DUT)

  45 • Page 46

  Wi-Fi

  Wat u kunt doen met de Wi-Fi®-functie

  ● De camera bedienen door deze met een smartphone te verbinden  Beelden opnemen via een smartphone (→49)
  Beelden in de camera op een smartphone afspelen (→49)
  Beelden in de camera op uw smartphone opslaan
  Beelden in de camera naar sociale-netwerkdiensten verzenden
  Plaatsinformatie aan beelden in de camera toevoegen vanaf een smartphone
  Films die met Snap Movie zijn opgenomen, afhankelijk van uw voorkeuren
  combineren op een smartphone
  ● Foto’s weergeven op een tv
  ● Draadloos afdrukken
  ● Beelden naar een AV-apparaat sturen
  ● Beelden naar een pc sturen
  ● Gebruik van WEB-services
  • In deze handleiding wordt de term "smartphone" zowel voor smartphones als
  tablets gebruikt, tenzij een specifiek onderscheid moet worden gemaakt.
  • De camera kan niet worden gebruikt om een verbinding tot stand te brengen met
  een openbare draadloze LAN-verbinding.
  • Raadpleeg "Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken" (PDF-indeling)
  voor meer informatie.
  De Wi-Fi-functie opstarten (in de opnamemodus):
  Raak [

  ] aan

  Raak [

  ] aan

  • Op het moment van aanschaf is [Wi-Fi] toegewezen aan de [Fn5]-knop in de
  opnamemodus en de [Fn1]-knop in de afspeelmodus.

  46

  DVQX1228 (DUT) • Page 47

  Wi-Fi

  De camera bedienen door deze met een smartphone
  te verbinden
  De app "Panasonic Image App" voor smartphone installeren
  De "Image App" is een toepassing die door Panasonic wordt aangeboden.
  Ondersteunde
  besturingssystemen
  Installatieprocedure

  Android™: Android 4.1 of later
  iOS: iOS 8.0 of later
  Maak met uw apparaat verbinding met een netwerk
  (Android) Selecteer "Google Play™ Store"
  (iOS) Selecteer "App Store"
  Voer in het zoekvak "Panasonic Image App" of
  "LUMIX" in
  Selecteer "Panasonic Image App" en installeer de app

  • Gebruik de nieuwste versie.
  • Ondersteunde versies van besturingssystemen zijn geldig met ingang van
  mei 2017. Ondersteunde versies van besturingssystemen kunnen zonder
  voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  • De service kan niet altijd correct worden gebruikt, afhankelijk van het gebruikte
  type smartphone.
  Zie de ondersteuningssite hieronder voor de nieuwste informatie over de
  "Image App".
  http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
  (Deze website is alleen in het Engels beschikbaar.)
  • Bij het downloaden van de app op een mobiel netwerk maakt u mogelijk hoge
  pakketcommunicatiekosten, afhankelijk van de details van uw contract.
  • Raadpleeg voor meer informatie over de bedieningsprocedure enzovoort [Help]
  in het menu "Image App".
  • Wanneer u de "Image App" bedient op de smartphone die via Wi-Fi met de
  camera is verbonden, wordt [Help] in de "Image App" mogelijk niet weergegeven,
  afhankelijk van de smartphone. Verbind in dit geval, nadat u de verbinding met
  de camera hebt verbroken, de smartphone opnieuw met een netwerk voor
  mobiele telefoons zoals 3G of LTE of met een Wi-Fi-router en geef vervolgens
  [Help] weer in de "Image App".
  • Sommige schermen en gegevens die in dit document worden gegeven, kunnen
  afwijkend zijn afhankelijk van het ondersteunde besturingssysteem en de versie
  van "Image App".
  DVQX1228 (DUT)

  47 • Page 48

  Wi-Fi

  Verbinding maken met een smartphone
  U kunt eenvoudig een Wi-Fi-verbinding op dit apparaat opzetten zonder een
  wachtwoord op uw smartphone in te voeren.
  (Op de camera)

  [Set-up] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-functie] → [Nieuwe verbinding]
  → [Op afstand opnemen en weergeven]
  • De vereiste informatie voor het maken van een
  rechtstreekse verbinding tussen uw smartphone en
  dit apparaat (SSID ( )) wordt weergegeven.
  • U kunt de informatie ook weergeven door op de
  functieknop te drukken waaraan de [Wi-Fi]-functie is
  toegewezen.

  (Op uw smartphone)

  1 Schakel de Wi-Fi-functie in via het instelmenu
  2 Selecteer de SSID die op het scherm van de
  camera wordt weergegeven

  3 Start "Image App" (→47)
  • Wanneer er een bericht ter bevestiging van de verbinding
  met de smartphone op de camera wordt weergegeven,
  selecteert u [Ja] en drukt u op [MENU/SET]. (Alleen als u
  voor het eerst verbinding maakt.)
  [Wi-Fi-wachtwoord] is ingesteld op [OFF] op het moment van aanschaf.
  Controleer wanneer u een Wi-Fi-verbinding maakt of het apparaat dat wordt
  weergegeven op het bevestigingsscherm voor de verbinding op de camera, echt het
  apparaat is waarmee u verbinding wilt maken. Zelfs als het verkeerde apparaat wordt
  weergegeven, wordt u er nog steeds mee verbonden als u "Ja" selecteert. Als er
  mogelijk andere apparaten met Wi-Fi in de omgeving zijn, verdient het aanbeveling
  om [Wi-Fi-wachtwoord] op [ON] te zetten. Raadpleeg "Gebruiksaanwijzing voor
  geavanceerde kenmerken (PDF-indeling)" voor meer informatie.

  48

  DVQX1228 (DUT) • Page 49

  Wi-Fi

  De verbinding verbreken

  1 Stel de camera in op de opnamemodus
  • Druk de ontspanknop half in om terug te keren naar de opnamemodus.

  2 Selecteer de menuopties van de camera
  om de Wi-Fi-verbinding te verbreken

  [Set-up] → [Wi-Fi]
  → [Wi-Fi-functie] → [Ja]

  3 Sluit "Image App" op de smartphone
  • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij uw apparaat voor meer informatie over
  het sluiten van de toepassing.

  Beelden opnemen via een smartphone
  (opnemen op afstand)
  1 Maak verbinding met een smartphone (→48)
  2 Selecteer [ ] in de "Image App"
  3 Beelden opnemen
  • De opgenomen beelden worden in de camera
  opgeslagen.
  • Sommige instellingen zijn niet beschikbaar.

  Beelden in de camera op een smartphone afspelen
  1 Maak verbinding met een smartphone (→48)
  2 Selecteer [ ] in de "Image App"
  • Wanneer u het beeld aanraakt, wordt het op een groter
  formaat afgespeeld.

  DVQX1228 (DUT)

  49 • Page 50

  Diversen

  Software downloaden
  Download en installeer software om beelden te bewerken en af te spelen op een pc.
  ● Om de software te downloaden, moet uw pc met internet verbonden zijn.
  ● In sommige communicatieomgevingen kan het even duren voordat de software
  gedownload is.
  ®

  PHOTOfunSTUDIO 9.9 PE (Windows 10 / 8.1 / 8 / 7)
  U kunt foto’s of films op uw pc vastleggen of vastgelegde beelden ordenen door ze
  te categoriseren op opnamedatum, modelnaam van de digitale camera waarmee
  ze zijn opgenomen enzovoort. U kunt ook foto’s corrigeren, films bewerken of naar
  dvd schrijven.
  De software is tot eind mei 2022 voor downloaden beschikbaar.
  http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html
  • Voor meer informatie over de besturingsomgeving of gebruiksmethode leest u
  de "Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken (PDF-formaat)" of de
  gebruiksaanwijzing van "PHOTOfunSTUDIO" (PDF-formaat).

  SILKYPIX Developer Studio SE
  ®
  (Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Mac OS X v10.6 - v10.12)
  Met deze software kunt u beelden in RAW-bestanden ontwikkelen en bewerken.
  De bewerkte beelden kunnen in een bestandsindeling zoals JPEG of TIFF worden
  opgeslagen, die op een pc enzovoort kan worden weergegeven.
  http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
  • Zie voor meer informatie over het besturingssysteem en het gebruik van
  SILKYPIX Developer Studio de "Help" of de ondersteuningswebsite van
  Ichikawa Soft Laboratory.
  ®

  LoiLoScope 30 dagen volledige proefversie (Windows 10 / 8.1 / 8 / 7)
  U kunt films eenvoudig bewerken.
  http://loilo.tv/product/20
  • Lees voor meer informatie over het gebruik van LoiLoScope en de
  besturingsomgeving ervan de LoiLoScope-handleiding die vanaf de website kan
  worden gedownload.

  50

  DVQX1228 (DUT) • Page 51

  Diversen

  Lijst met symbolen op het scherm/de zoeker
  • De volgende afbeeldingen zijn voorbeelden van de instelling van de weergave
  ] (weergave-indelingstijl) op het scherm.
  op [

  Tijdens het opnemen
  50p

  50p

  Opnamemodus (→20)
  Voorkeursinstelling
  [Fotostijl]
  Flitsmodus
  [Opname-indeling]/
  [Opn. kwaliteit]
  [Snapfilm]

  EXPS

  [Aspectratio]/
  [Fotoresolutie]
  Beeldformaat
  (Panorama Shot-modus)
  Weergave voor
  aanpassing van het
  beeldeffect (Filter)
  Typen beeldeffecten
  (Filter)

  XXmXXs

  Kaart (wordt alleen
  tijdens het opnemen
  weergegeven)
  Verstreken
  opnameduur1
  Indicator voor
  gelijktijdig opnemen
  (wanneer u foto’s
  maakt terwijl u een film
  opneemt)
  Automatisch schakelen
  tussen zoeker en
  scherm (→17)
  [Peaking]
  [HDR]/[iHDR]
  Elektronische sluiter
  Indicator voor
  oververhitting
  (→30, 33, 35)
  DVQX1228 (DUT)

  51 • Page 52

  Diversen

  [Kwaliteit]
  200fps 100fps [Film in hoge snelheid]
  AFS
  [AFS/AFF/AFC]/MF
  [AF mode]
  [Trekfocus] ([Snapfilm])
  [Gezicht herk.]
  AFL
  AF-vergrendeling
  Burst

  Naam2
  Aantal verstreken reisdagen3
  Leeftijd in jaren/maanden2
  Locatie3
  Huidige datum/tijd3
  Instelling voor reisbestemming3:
  Belichtingsmeter
  Zoom (→19)

  [4K-FOTO] (→29)
  [Post Focus] (→32)
  [Zelfontspanner]
  Resterend
  batterijvermogen
  Macro-opname (→21)
  [Uitgelijnde opname]
  [Stabilisatie]
  Bewegingswaarschuwing
  Opnamestatus (knippert
  rood.) (→35)/
  Scherpstellen (brandt
  groen.) (→18)
  Scherpstellen (bij weinig
  licht)
  Wi-Fi-verbindingsstatus
  Histogram

  52

  DVQX1228 (DUT)

  AF-gebied
  Spotmeetdoel
  [Centrummarkering]
  [Zelfontspanner]
  [Zoom-mic]
  AEL

  3.3
  60

  [Stille modus]
  AE-vergrendeling
  [Meetfunctie]
  Programme Shift
  Diafragmawaarde
  Sluitertijd
  Belichtingscompensatie
  Bracket voor belichting
  Helderheid (belichting)
  Hulpmiddel voor
  handmatige belichting
  ISO-gevoeligheid • Page 53

  Diversen

  [Draaiknop gids]

  98
  RXXmXXs

  Bracket voor witbalans
  Verfijning witbalans
  Witbalans
  Kleur
  Aantal op te nemen
  beelden
  Beschikbare
  opnameduur1

  Functieknoppen (→23)
  Kleur
  Onscherpteregelingsfunctie
  Helderheid (belichting)
  Soort onscherpte
  ([Miniatuureffect])
  [Kleuraccent]
  [Zonneschijn]

  Aanraaktabblad
  Aanraakzoom
  Aanraaksluiter
  [Touch AE]
  [Peaking]

  Weergave voor
  aanpassing van het
  beeldeffect (Filter)
  Beeldeffecten AAN of
  UIT
  Beeldeffecten (Filter)
  Diafragmawaarde

  [Zelfopname] (→26)

  Sluitertijd
  ISO-gevoeligheid

  1 [m] en [s] staan voor "minuten" en "seconden".
  2 Dit wordt ongeveer 5 seconden weergegeven wanneer de camera wordt ingeschakeld als de
  instelling [Profiel instellen] (→43) is ingesteld.

  3 Dit wordt ongeveer 5 seconden weergegeven wanneer de camera wordt ingeschakeld na het
  instellen van de klok en na het overschakelen van de afspeelmodus naar de opnamemodus.

  • De weergegeven gegevens, zoals histogrammen, vergrotingen en numerieke
  waarden, zijn alleen voor referentiedoeleinden.
  DVQX1228 (DUT)

  53 • Page 54

  Diversen

  Vraag en antwoord

  Storingen verhelpen

  • Het gebruik van [Resetten] in het menu [Set-up] kan het probleem wellicht
  verhelpen.
  • Meer informatie vindt u in "Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken
  (PDF-indeling)". Lees deze informatie samen met de informatie in dit gedeelte.
  Het oplaadlampje knippert.
  • Er wordt opgeladen op een plaats met een extreem hoge of lage temperatuur.
  → Sluit de USB-kabel (bijgeleverd) opnieuw aan en probeer opnieuw op te laden op
  een plaats waar de omgevingstemperatuur 10 °C tot 30 °C is (temperaturen gelden
  ook voor de batterij zelf).
  • Opladen is niet mogelijk als de voedingscapaciteit van de computer laag is.

  Kan niet schakelen tussen het scherm en de zoeker wanneer u op de [LVF]knop drukt.
  • Wanneer u het scherm opent, wordt automatisch naar de schermweergave geschakeld en
  worden de [LVF]-knop en de oogsensor uitgeschakeld.

  Er is niet goed scherpgesteld.


  Het onderwerp is buiten scherpstelbereik.
  [Prio. focus/ontspan] is ingesteld op [RELEASE]. (→44)
  [Sluiter-focus] is ingesteld op [OFF]. (→44)
  AF-vergrendeling is onjuist ingesteld.
  In geval van vingerafdrukken of vuil op de lens stelt de camera mogelijk scherp op de lens in
  plaats van op het onderwerp.

  Onderwerp scheef in beelden.
  • Als u een beeld opneemt van een bewegend onderwerp in de modus voor elektronische
  sluiter, de opnamemodus voor films of de opnamemodus voor 4K-foto’s, kan het onderwerp
  in het beeld in sommige gevallen scheef worden weergegeven. Dit is kenmerkend voor de
  MOS-sensors die in deze camera als lichtgevoelige sensors dienen. Dit is geen storing.

  54

  DVQX1228 (DUT) • Page 55

  Diversen
  Er kunnen balken of flikkeringen verschijnen onder verlichting zoals tl- en
  LED-verlichtingsarmaturen.
  • Dit is kenmerkend voor de MOS-sensors die in deze camera als lichtgevoelige sensors
  dienen. Dit is geen storing.
  • Als u foto’s maakt met de elektronische sluiter, kunnen de balken worden beperkt door een
  langere sluitertijd in te stellen.
  • Wanneer er merkbare flikkeringen of balken zichtbaar zijn onder verlichting zoals tl- of
  LED-verlichtingsarmaturen in de opnamemodus voor films, kunt u de flikkeringen of balken
  beperken door [Antiflikkering] (→44) in te stellen en de sluitertijd vast te zetten. U kunt een
  sluitertijd selecteren van [1/50], [1/60], [1/100] of [1/120]. U kunt de sluitertijd handmatig
  instellen in de Creatieve Videomodus. (→20)

  Geen flits.
  • De flitser is in de volgende situaties niet beschikbaar.
  – De flitser wordt ingesteld op [ ] (flitser altijd uit).
  • Stel [Sluitertype] in op [AUTO] of [MSHTR]. (→43)
  • Stel [Stille modus] in op [OFF]. (→44)

  Er kan geen Wi-Fi-verbinding tot stand worden gebracht. De radiogolven
  worden onderbroken.
  • Gebruik het apparaat binnen het communicatiebereik van het draadloze netwerk.
  • Als tegelijkertijd een apparaat, zoals een magnetron, draadloze telefoon enzovoort, dat
  de frequentieband van 2,4 GHz gebruikt, in de omgeving van dit apparaat wordt gebruikt,
  kunnen radiogolven worden verstoord.
  → Gebruik ze op voldoende afstand van het apparaat.
  • Wanneer de batterij-indicator rood knippert, wordt de verbinding met andere apparatuur
  niet altijd gestart of kan de verbinding worden verbroken. (Er wordt een bericht zoals
  [Communicatiefout] weergegeven.)
  • Wanneer dit apparaat op een metalen tafel of plank wordt geplaatst, wordt er mogelijk
  niet gemakkelijk een verbinding tot stand gebracht omdat de camera gestoord wordt door
  radiogolven. Gebruik de camera op voldoende afstand van metalen oppervlakken.

  De lens maakt een klikkend geluid.
  • Wanneer de camera in of uit wordt geschakeld, de lens wordt bewogen of een
  diafragmabewerking wordt uitgevoerd, kunt u dit geluid horen. Dit is geen storing.
  • Wanneer de helderheid verandert na een zoombewerking of na een beweging van de
  camera, maakt de lens mogelijk een geluid tijdens het aanpassen van het diafragma. Dit is
  geen storing.

  DVQX1228 (DUT)

  55 • Page 56

  Diversen

  Specificaties
  Digitale camera: Informatie voor uw veiligheid
  Voeding

  DC 8,4 V (

  Stroomverbruik

  1,9 W (bij opnemen met het scherm)
  2,9 W (bij opnemen met de zoeker)
  1,6 W (bij afspelen met het scherm)
  1,6 W (bij afspelen met de zoeker)

  Effectieve pixels
  van camera

  8,4 V)

  20.300.000 pixels

  Beeldsensor

  1/2,3″ MOS-sensor,
  totale aantal pixels 21.100.000 pixels
  Primair kleurenfilter

  Lens

  Optische zoom 30x
  f=4,3 mm t/m 129 mm
  (equivalent aan 35-mm filmcamera: 24 mm t/m 720 mm)
  Max. groothoek: F3.3 t/m F8.0
  Max. tele: F6.4 t/m F8.0

  Beeldstabilisatie

  Optische methode

  Scherpstelbereik

  AF:
  50 cm (max. groothoek)/2 m (max. tele) t/m
  AF Macro/MF/Intelligent Auto/Film:
  3 cm (max. groothoek)/2 m (max. tele) t/m

  Sluitersysteem

  Elektronische sluiter + mechanische sluiter

  Minimumverlichting Ongeveer 10 lx (bij gebruik van i Weinig licht wordt de
  sluitertijd 1/25 seconde)

  56

  DVQX1228 (DUT) • Page 57

  Diversen
  Sluitertijd

  Foto:
  30 seconden t/m 1/2000 seconde
  (Wanneer de mechanische sluiter wordt gebruikt en
  [Artistieke nachtopname] als scene guide modus wordt
  geselecteerd),
  4 seconden t/m 1/2000 seconde
  (Wanneer de mechanische sluiter wordt gebruikt in andere
  dan de hierboven genoemde gevallen),
  1 seconde t/m 1/16000 seconde
  (als de elektronische sluiter wordt gebruikt)
  Film:
  1/2 seconde t/m 1/16000 seconde
  (wanneer [Belicht.stand] is ingesteld op [M] in Creatieve
  Videomodus en [MF] is geselecteerd),
  1/25 seconde t/m 1/16000 seconde
  (behalve de bovenstaande)

  Belichting (AE)

  Programma AE (P)/diafragmaprioriteit AE (A)/
  sluiterprioriteit AE (S)/handmatige belichting (M)
  belichtingscompensatie (1/3 EV-stappen, -5 EV t/m +5 EV)

  [Meetfunctie]

  Meervoudig/centraal/spot

  Scherm

  3,0″ TFT LCD (3:2) (ongeveer 1.040.000 pixels)
  (zichtveldpercentage ongeveer 100%)
  Aanraakscherm

  Zoeker

  0,2″ kleuren LCD Live Viewfinder (4:3)
  (equivalent aan ongeveer 1.170.000 pixels)
  (zichtveldpercentage ongeveer 100%)
  [Vergroting ongeveer 2,59x, 0,46x (equivalent aan 35-mm
  filmcamera), met een 50-mm lens ingesteld op oneindig;
  -1,0 m-1]
  (met diopterinstelling: -4,0 t/m +4,0 diopter)

  Flitser

  AUTO, AUTO/rode-ogenreductie, altijd AAN,
  altijd AAN/rode-ogenreductie, trage synchronisatie,
  trage synchronisatie/rode-ogenreductie, altijd UIT

  DVQX1228 (DUT)

  57 • Page 58

  Diversen
  Microfoon

  Stereo

  Luidspreker

  Mono

  Opnamemedia

  SD-geheugenkaart/SDHC-geheugenkaart/
  SDXC-geheugenkaart

   UHS- UHS-snelheidsklasse 3

  Indeling
  opnamebestand
  Foto

  RAW/JPEG (conform Japanse Design Rule for Camera
  File System en Exif 2.3-norm/DPOF)

  Filmopname

  AVCHD Progressive/AVCHD/MP4

  Geluidscompressieformaat AVCHD: Dolby Audio™ (2-kanaals)
  MP4: AAC (2-kanaals)
  Interface
  [HDMI]

  Micro-HDMI type D

  [USB/CHARGE]

  USB 2.0 (hoge snelheid) Micro-B
  De gegevens van de computer kunnen niet naar de
  camera worden geschreven via de USB-kabel.

  Afmetingen

  Ongeveer 112,0 mm (B) x 67,3 mm (H) x 41,2 mm (D)
  (exclusief uitstekend gedeelte)

  Gewicht

  Inclusief kaart en batterij: Ongeveer 322
  Exclusief kaart en batterij: Ongeveer 280

  Bedrijfstemperatuur 0 °C t/m 40 °C
  Bedrijfsvochtigheid 10%RH t/m 80%RH

  58

  DVQX1228 (DUT) • Page 59

  Diversen

  ■ Wi-Fi
  Voldoet aan norm

  IEEE 802.11b/g/n (standaard draadloos LAN-protocol)

  Gebruikte
  frequentiebereik
  2412 MHz t/m 2462 MHz (1 t/m 11 kanalen)
  (centrale frequentie)
  Versleutelingsmethode Wi-Fi-norm WPA™/WPA2™
  Toegangsmethode

  Infrastructuurmodus

  ■ Netadapter
  (Panasonic SAE0012D): informatie voor uw veiligheid
  Ingang:

  110 V – 240 V

  Uitgang:

  5V

  50/60 Hz 0,2 A

  1,0 A

  ■ Batterij (lithium-ion)
  (Panasonic DMW-BLG10E): informatie voor uw veiligheid
  Spanning/stroom:

  7,2 V/1025 mAh

  De symbolen op dit product (inclusief de accessoires) betekenen het volgende:
  AC
  DC
  Klasse II apparatuur (Het product heeft een dubbel geïsoleerde
  constructie.)
  Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

  DVQX1228 (DUT)

  59 • Page 60

  Diversen

  Accessoiresysteem voor digitale camera
  Batterij
  DMW-BLG10

  De accu kan vanaf de camera worden opgeladen via de
  netadapter (bijgeleverd).

  Netadapter
  DMW-AC10

  Met de netadapter (DMW-AC10: optioneel) en de DC
  coupler (DMW-DCC11: optioneel) kunt u opnemen en
  afspelen zonder dat u op het resterende batterijvermogen
  hoeft te letten.
  • De netadapter (optioneel) is alleen te gebruiken met
  de bijbehorende Panasonic DC coupler (optioneel). De
  netadapter (optioneel) kan niet los worden gebruikt.
  • Gebruik als u een netadapter (optioneel) gebruikt het
  netsnoer dat bij de netadapter wordt geleverd.

  DC coupler
  DMW-DCC11

  ● Onderdeelnummers zijn geldig vanaf mei 2017. Deze kunnen mogelijk worden
  gewijzigd.

  ● Sommige optionele accessoires zijn mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar.

  60

  DVQX1228 (DUT) • Page 61

  Diversen

  De gebruiksaanwijzing lezen

  (PDF-formaat)

  Raadpleeg "Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken (PDF-indeling)" voor
  een uitgebreidere gebruiksaanwijzing. Download deze van de website om deze te lezen.
  DC-TZ90
  http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.
  html?model=DC-TZ90&dest=EG

  DC-TZ91
  http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.
  html?model=DC-TZ91&dest=EG

  DC-TZ92
  http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.
  html?model=DC-TZ92&dest=EF

  DC-TZ93
  http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.
  html?model=DC-TZ93&dest=EB

  • Klik op de gewenste taal.

  ■ URL’s en QR-codes bevestigen met de camera


  [Set-up] → [Online handleiding]

  Instellingen: [URL weergeven] / [QR-code weergeven]
  • De URL of QR-code wordt op het scherm van de camera weergegeven.

  ● U hebt Adobe Reader nodig om te bladeren in de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)

  of deze af te drukken. Van de volgende website kunt u een versie van Adobe Reader
  downloaden en installeren die u met uw besturingssysteem kunt gebruiken. (Per mei 2017)
  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
  DVQX1228 (DUT)

  61 • Page 62

  ● SDXC logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
  ● De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-

  logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing
  LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
  ● HDAVI Control™ is een handelsmerk van Panasonic Corporation.
  ● “AVCHD”, “AVCHD Progressive” en het “AVCHD Progressive” logo zijn
  handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation.
  ● Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
  Laboratories.
  ● Pentium is een handelsmerk van Intel Corporation in de VS en/of andere
  landen.
  ● Windows is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft
  Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
  ● iMovie, Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de
  VS en andere landen.
  ● iPad, iPhone, iPod en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc.,
  geregistreerd in de VS en andere landen.
  ● App Store is een servicemerk van Apple Inc.
  ● Android en Google Play zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
  van Google Inc.
  ● Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een keurmerk van Wi-Fi Alliance®.
  ● Het Wi-Fi Protected Setup™-identificatiemerk is een keurmerk van Wi-Fi
  Alliance®.
  ● “Wi-Fi®” is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
  ● “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” en “WPA2™” zijn handelsmerken van
  Wi-Fi Alliance®.
  ● DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks,
  or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
  ● QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE
  INCORPORATED.
  ● Dit product maakt gebruik van “DynaFont” van DynaComware Corporation.
  DynaFont is een geregistreerd handelsmerk van DynaComware Taiwan Inc.
  ● Andere namen, bedrijfsnamen en productnamen die in deze
  gebruiksaanwijzing worden vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde
  handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.

  62

  DVQX1228 (DUT) • Page 63

  DVQX1228 (DUT)

  63 • Page 64

  EU

  Manufactured by:

  Panasonic Corporation
  Kadoma, Osaka, Japan
  Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
  Panasonic Testing Centre
  Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

  Web Site: http://www.panasonic.com

  © Panasonic Corporation 2017


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Panasonic DC-TZ92 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Panasonic DC-TZ92 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,36 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Panasonic DC-TZ92

Panasonic DC-TZ92 Kurzanleitung - Deutsch - 64 seiten

Panasonic DC-TZ92 Bedienungsanleitung - Deutsch - 302 seiten

Panasonic DC-TZ92 Bedienungsanleitung - Englisch - 302 seiten

Panasonic DC-TZ92 Kurzanleitung - Englisch - 64 seiten

Panasonic DC-TZ92 Bedienungsanleitung - Holländisch - 302 seiten

Panasonic DC-TZ92 Kurzanleitung - Französisch - 64 seiten

Panasonic DC-TZ92 Bedienungsanleitung - Französisch - 302 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info