Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
www.philips.com/support
Gebruiksaanwijzing
Altijd tot uw dienst
Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
BT50
Vragen?
Vraag het
Philips
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Altijd tot uw dienst

  Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
  www.philips.com/support

  Vragen?
  Vraag het
  Philips

  Gebruiksaanwijzing

  BT50 • Page 2 • Page 3

  Inhoudsopgave
  1 Belangrijk

  2

  2 Uw draagbare luidspreker

  3
  Introductie 3
  Wat zit er in de doos?
  3
  Overzicht van de luidspreker
  3

  3 Aan de slag

  4
  De ingebouwde accu opladen
  4
  In-/uitschakelen 4

  4 Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten 5

  Een apparaat verbinden
  5
  De verbinding met een apparaat
  verbreken 5
  Een apparaat opnieuw verbinden
  6

  5 Afspelen vanaf een extern apparaat 7
  6 Productinformatie

  8
  Versterker 8
  Luidspreker 8
  Bluetooth 8
  Algemene informatie
  8

  7 Problemen oplossen

  9
  Algemeen 9
  Over Bluetooth-apparaten
  9

  8 Kennisgeving

  10
  Compliance 10
  De zorg voor het milieu
  10
  Handelsmerkverklaring 11

  NL

  1 • Page 4

  1 Belangrijk
  Waarschuwing
  •• Verwijder de behuizing van dit product nooit.
  •• Geen enkel onderdeel van dit product hoeft ooit te
  worden gesmeerd.

  •• Plaats dit product nooit op andere elektrische
  apparatuur.

  •• Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open
  vuur of warmte.


  Lees deze instructies.
  Let op waarschuwingen.
  Volg alle instructies.
  Plaats dit apparaat niet nabij water.
  Niet installeren in de nabijheid van
  warmtebronnen zoals radiatoren,
  warmeluchtroosters, kachels of andere
  apparaten (zoals versterkers) die warmte
  produceren.
  Gebruik uitsluitend door de fabrikant
  gespecificeerde toebehoren/accessoires.
  Laat al het onderhoud verrichten door
  erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud
  is vereist wanneer het apparaat is
  beschadigd doordat er bijvoorbeeld
  vloeistof in het apparaat is gekomen of er
  een voorwerp op het apparaat is gevallen,
  wanneer het apparaat is blootgesteld aan
  regen of vocht, wanneer het apparaat
  niet goed functioneert of wanneer het is
  gevallen.
  De batterij mag niet worden blootgesteld
  aan hoge temperaturen veroorzaakt door
  zonlicht, vuur en dergelijke.
  Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
  Plaats niets op het apparaat dat gevaar
  kan opleveren, zoals een glas water of een
  brandende kaars.
  Opmerking

  •• Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het
  apparaat.

  2

  NL • Page 5

  2 Uw draagbare
  luidspreker

  Overzicht van de luidspreker

  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom
  bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van
  de ondersteuning die Philips biedt, kunt u
  uw product registreren op www.philips.com/
  welcome.

  Introductie
  Met deze luidspreker kunt u genieten van geluid
  van Bluetooth-apparaten of andere externe
  audioapparaten.

  Wat zit er in de doos?
  Controleer de inhoud van het pakket:
  • Luidspreker
  • USB-kabel voor het opladen
  • Korte gebruikershandleiding
  • Folder met kennisgeving en
  veiligheidsinformatie

  a b c

  d e

  a LED-indicator
  • Geeft de status van de accu of de
  Bluetooth-verbinding aan.
  b Bronselectie (OFF/AUDIO IN/ )
  • Hiermee selecteert u Bluetooth of
  AUDIO IN als bron.
  • Hiermee schakelt u de luidspreker uit.
  c PAIRING
  • Hiermee opent u de Bluetoothkoppelmodus.
  • Hiermee verbreekt u de Bluetoothverbinding.
  d DC IN
  • Hiermee laadt u de ingebouwde accu
  op.
  e AUDIO IN
  • Sluit een extern audioapparaat aan.

  NL

  3 • Page 6

  3 Aan de slag
  Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op
  volgorde.

  De ingebouwde accu opladen
  De luidspreker wordt aangedreven door de
  ingebouwde accu.

  Het LED-lampje geeft de accustatus aan.
  Bezig met
  opladen
  'OFF'-modus Knippert wit
  'AUDIO
  Knippert wit
  IN'-modus
  'Bluetooth'- Knippert blauw
  modus
  of onafgebroken blauw
  (afhankelijk van
  Bluetooth-verbindingsstatus)

  Volledig
  opgeladen
  Uit
  Constant wit
  Knippert blauw
  of onafgebroken blauw
  (afhankelijk van
  Bluetooth-verbindingsstatus)

  Opmerking
  •• Laad de accu volledig op voordat u het apparaat

  In-/uitschakelen

  •• De micro USB-aansluiting is uitsluitend geschikt voor  Schuif de bronschakelaar naar AUDIO IN
  of om de luidspreker in te schakelen.  Schuif de bronschakelaar naar OFF om de
  luidspreker uit te schakelen.

  gebruikt.
  opladen.

  •• Het duurt ongeveer 2 uur om de accu volledig op te
  laden.

  •• De oplaadbare accu heeft een beperkt aantal

  oplaadcycli. De levensduur en het aantal oplaadcycli van
  de accu zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.

  Overschakelen naar de stand-bymodus
  Sluit de USB-kabel aan op
  • de DC IN-aansluiting van de luidspreker, en
  • een USB-aansluiting op een computer.

  4

  NL

  De luidspreker schakelt in de volgende situaties
  automatisch over naar de stand-bymodus:
  • Het apparaat staat in de Bluetooth-modus
  en er is gedurende 15 minuten geen
  Bluetooth-verbinding; of
  • Er is in de AUDIO IN-modus gedurende
  15 minuten geen audio-invoerkabel
  aangesloten. • Page 7

  4 Afspelen vanaf
  Bluetoothapparaten

  3

  Met deze luidspreker kunt u naar audio van een
  Bluetooth-apparaat luisteren.
  Opmerking
  •• De luidspreker heeft een geheugenfunctie voor

  maximaal 4 gekoppelde apparaten. Het vijfde apparaat
  dat wordt gekoppeld vervangt het eerste apparaat.
  •• Obstakels tussen deze luidspreker en het Bluetoothapparaat kunnen het werkbereik verminderen.
  •• Houd dit systeem uit de buurt van andere
  elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.
  •• Het werkbereik tussen deze luidspreker en een
  Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.
  •• Controleer of er geen audio-invoerkabel op de AUDIO
  IN-aansluiting is aangesloten.

  4

  Selecteer [Philips BT50] op uw apparaat
  om te koppelen en een verbinding tot
  stand te brengen. Voer zo nodig "0000" in
  als het koppelwachtwoord.
  »» Nadat de apparaten zijn gekoppeld
  en de verbinding tot stand is
  gebracht, geeft de luidspreker twee
  pieptonen en brandt het LED-lampje
  onafgebroken blauw.
  • Als u [Philips BT50] niet kunt vinden
  op uw apparaat, houd dan PAIRING
  meer dan 3 seconden ingedrukt totdat
  u 3 piepjes hoort.
  Speel audio op het Bluetooth-apparaat af.
  Tip

  •• U kunt uw Bluetooth-apparaat gebruiken om het
  afspelen te bedienen.

  LED-indicator (blauw)

  Een apparaat verbinden

  Indicator

  1

  Snel knipperend (2 Hz)
  Koppelen
  Langzaam knipperend (1 Hz) Verbinding maken
  Constant blauw
  Verbonden

  Schuif de bronschakelaar naar .
  »» Het LED-lampje knippert blauw.

  Bluetoothverbindingsstatus

  De verbinding met een
  apparaat verbreken

  2

  Schakel op uw Bluetooth-apparaat
  Bluetooth in en zoek naar Bluetoothapparaten die kunnen worden gekoppeld
  (raadpleeg de gebruikershandleiding van
  het apparaat).  Houd PAIRING langer dan drie seconden
  ingedrukt;
  »» De luidspreker piept drie keer.
  Deactiveer Bluetooth op uw apparaat; of
  Plaats het apparaat buiten het
  communicatiebereik.
  »» De luidspreker piept twee keer en de
  LED-indicator knippert blauw.
  Opmerking

  •• Verbreek de verbinding met het huidige apparaat

  voordat u verbinding maakt met een ander Bluetoothapparaat.

  NL

  5 • Page 8

  Een apparaat opnieuw
  verbinden
  Wanneer u de luidspreker inschakelt, wordt er
  automatisch opnieuw verbinding gemaakt met
  het laatst verbonden apparaat. Als dat niet het
  geval is, selecteer dan [Philips BT50] op uw
  Bluetooth-apparaat om verbinding te maken.

  6

  NL • Page 9

  5 Afspelen vanaf
  een extern
  apparaat
  Met deze luidspreker kunt u ook naar een
  extern audioapparaat zoals een MP3-speler
  luisteren.
  Opmerking
  •• Zorg ervoor dat het afspelen van muziek via Bluetooth
  is gestopt.

  1

  2
  3

  Sluit een audio-invoerkabel (niet
  meegeleverd) met aan beide uiteinden een
  aansluiting van 3,5 mm aan op
  • de AUDIO IN-aansluiting van deze
  luidspreker en
  • de hoofdtelefoonaansluiting op het
  externe apparaat.
  Schuif de bronschakelaar naar AUDIO IN.
  »» De LED-indicator wordt wit.
  Speel audio af op het externe
  apparaat (raadpleeg de desbetreffende
  gebruikershandleiding).

  NL

  7 • Page 10

  6 Productinformatie
  Opmerking
  •• Productinformatie kan zonder voorafgaande
  kennisgeving worden gewijzigd.

  Versterker
  Nominaal
  uitgangsvermogen
  Frequentierespons
  Signaal-ruisverhouding
  Audio-ingang

  1,5 W RMS
  100 - 16.000 Hz,
  ±3 dB
  > 70 dBA
  300 mV RMS

  Luidspreker
  Luidsprekerimpedantie
  Luidsprekerdriver
  Gevoeligheid

  4 ohm
  4 cm volledig bereik
  > 82 dB/m/W, ± 3
  dB/m/W

  Bluetooth
  Bluetooth-versie
  Bluetooth-profiel
  Bluetoothfrequentieband
  Bluetooth-bereik

  8

  NL

  V2.1 + EDR
  A2DP
  2,4 GHz ~ 2,48 GHz
  10 m (vrije ruimte)

  Algemene informatie
  Stroomvoorziening (via
  micro USB-aansluiting)
  Ingebouwde lipolymeerbatterij
  Afmetingen - apparaat
  (b x h x d)
  Gewicht - apparaat

  5 V, 0,5 A
  3,7 V, 365 mAh
  61 x 76 x 61 mm
  0,1 kg • Page 11

  7 Problemen
  oplossen
  Waarschuwing
  •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

  Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
  Hierdoor wordt de garantie ongeldig.
  Als er zich problemen voordoen bij het gebruik
  van dit apparaat, controleer dan het volgende
  voordat u om service vraagt. Als het probleem
  onopgelost blijft, gaat u naar de website van
  Philips (www.philips.com/support). Als u
  contact opneemt met Philips, zorg er dan voor
  dat u het apparaat, het modelnummer en het
  serienummer bij de hand hebt.

  Algemeen
  Geen stroom
  • Laad uw luidspreker op.
  Geen geluid
  •• Pas het volume aan op het verbonden
  apparaat.
  •• Zorg ervoor dat er geen audio-invoerkabel
  is aangesloten op de AUDIO INaansluiting wanneer u via Bluetooth naar
  audio luistert.
  •• Controleer of uw Bluetooth-apparaat zich
  binnen het effectieve werkbereik bevindt.
  Geen reactie van de luidspreker
  •• Laad de luidspreker op.

  [Philips BT50] niet gevonden op uw apparaat
  om te koppelen.
  •• Houd PAIRING meer dan drie seconden
  ingedrukt en probeer het vervolgens
  opnieuw.
  Kan geen verbinding maken met het apparaat.
  •• De Bluetooth-functie van het apparaat is
  niet ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding
  van het apparaat voor informatie over het
  inschakelen van deze functie.
  •• Dit product is al verbonden met een ander
  Bluetooth-apparaat. Koppel dat apparaat
  los en probeer het vervolgens opnieuw.
  De verbinding met het gekoppelde apparaat
  wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.
  •• De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats
  het apparaat dichter bij dit product of
  verwijder obstakels die zich ertussen
  bevinden.
  •• Bij sommige apparaten wordt de
  Bluetooth-verbinding automatisch
  uitgeschakeld om energie te besparen. Dit
  betekent niet dat er zich een storing in dit
  product voordoet.

  Over Bluetooth-apparaten
  De geluidskwaliteit is slecht nadat een
  Bluetooth-apparaat is aangesloten.
  •• De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats
  het apparaat dichter bij dit product of
  verwijder obstakels die zich ertussen
  bevinden.
  NL

  9 • Page 12

  8 Kennisgeving
  Eventuele wijzigingen of modificaties aan het
  apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
  door WOOX Innovations kunnen tot gevolg
  hebben dat gebruikers het recht verliezen het
  apparaat te gebruiken.

  Compliance

  worden weggeworpen. We raden u sterk aan
  om uw product naar een officieel inzamelpunt
  of een Philips-servicecentrum te brengen zodat
  een deskundige de accu kan verwijderen.
  Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving
  over gescheiden inzameling van afval van
  elektrische en elektronische producten en
  accu's. Volg de lokale regels op en werp
  het product en de accu nooit samen met
  ander huisvuil weg. Als u oude producten
  en accu's correct verwijdert, voorkomt u
  negatieve gevolgen voor het milieu en de
  volksgezondheid.
  Let op

  WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit
  product voldoet aan de essentiële vereisten
  en andere relevante bepalingen van richtlijn
  1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring
  lezen op www.philips.com/support.

  •• Als u de ingebouwde batterij verwijdert, vervalt de

  garantie en raakt het product mogelijk onherstelbaar
  beschadigd.

  Breng uw product altijd naar een deskundige
  om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

  De zorg voor het milieu
  Verwijdering van uw oude product en
  batterijen

  Uw product is vervaardigd van kwalitatief
  hoogwaardige materialen en onderdelen die
  kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

  Dit symbool op een product betekent dat het
  product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.

  Dit symbool betekent dat het product een accu
  bevat die voldoet aan EU-richtlijn 2013/56/
  EG, die niet met regulier huishoudelijk afval kan
  10

  NL

  Milieu-informatie
  Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal
  gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de
  verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden
  in drie materialen: karton (de doos), polystyreen
  (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).
  Het systeem bestaat uit materialen die kunnen
  worden gerecycled en opnieuw kunnen worden
  gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd
  door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de
  plaatselijke regelgeving inzake het weggooien
  van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en
  oude apparatuur. • Page 13

  Handelsmerkverklaring

  Het woordmerk en de logo's van Bluetooth®
  zijn gedeponeerde handelsmerken van
  Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door
  WOOX Innovations is onder licentie.

  NL

  11 • Page 14

  2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
  Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
  and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.
  BT50_00_UM_V1.0


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips BT50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips BT50 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,07 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Philips BT50

Philips BT50 Bedienungsanleitung - Deutsch - 16 seiten

Philips BT50 Bedienungsanleitung - Englisch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info