Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/44
Nächste Seite
PHILIPS
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PHILIPS • Page 2

  Beschrijving van het apparaat

  papierhouder
  papierinvoer

  scannerdeksel

  bedieningspaneel
  papieropvang

  Symbolen op het display

  Een geselecteerde optie wordt aangegeven met een pijl (»).
  Resolutie:
  f voor tekst en afbeeldingen
  % voor kleine lettertypen en afbeeldingen
  F voor foto’s
  Is geen van de drie pijltjes (d) links op de display met een § gemarkeerd, dan bevindt het apparaat zich in de standaard modus.
  : verzenden van faxen of SMS
  Het vierkant (§) boven de vier pijltjes (d) in het midden in het display geeft aan hoe vol het geheugen is.
  ; aan: faxen worden automatisch ontvangen
  knipperend: faxen worden in het geheugen opgeslagen
  uit: het geheugen is vol of u hebt de automatische faxontvangst ingesteld • Page 3

  Overzicht van functies

  M een functie selecteren

  K kleurenkopie
  Á scannen
  X stoppen;
  terugkeren
  naar standby

  w help

  C terugkeOK selectie
  ren naar een
  bevestivoorgaand
  gen
  menu; om te
  wissen
  / tussen opties kiezen;
  de cursor op het display verplaatsen

  K zwartwitkopie
  L nummerherhaling
  v wanneer dit lampje
  brandt, lees dan a.u.b.
  de informatie op de
  display
  » een SMS verzenden; het lampje boven de toets brandt,
  wanneer u een
  SMS-bericht ontvangt

  O contrast
  À rondzenden – een fax
  of SMS naar verschillende ontvangers verzenden
  f%F resolutie
  Y verzenden van de fax
  starten; kopieerbewerking starten

  } telefoonboek

  toetsenbord voor het invoeren van tekst

  cijferpaneel voor getallen • Page 4

  Inhoud

  Inhoud
  Veiligheidsinstructies ..............5
  Installatie..................................6
  Uit de verpakking halen ......................................6
  Apparaat plaatsen.................................................6
  Papier plaatsen......................................................6
  Aansluitingen ........................................................7
  Extra telefoons .....................................................7
  Stroomvoorziening ..............................................8
  Het land selecteren...............................................8
  Inktcartridges plaatsen ........................................9
  Het uitlijnen van de cartridges ...........................9
  Uw nummer en naam .........................................10
  Datum en tijd.......................................................10
  Aansluiten op een PC.........................................10
  Installatie van de software..................................10

  Instellingen..............................15
  Datum en tijd.......................................................15
  Uw nummer en naam .........................................15
  Land en taal..........................................................15
  HELP-functie w ...............................................15
  Aansluiting op ISDN..........................................15
  Netwerksoort (PABX)........................................15
  Extra telefoontoestellen .....................................16
  Extern antwoordapparaat ..................................16

  Telefoonboek } ..............17
  Naam toevoegen .................................................17
  Groep toevoegen ................................................17
  Wijzigen ................................................................17
  Wissen...................................................................17
  Afdrukken ............................................................17
  Naar een PC overzetten .....................................17

  Fax ...........................................19
  Faxen verzenden Y ...........................................19
  Telefoonboek } ........................................19
  Nummerherhaling L ......................................19
  Rondzenden À .................................................19
  Resolutie f%F ............................................20
  Contrast O ..........................................................20
  Faxen ontvangen .................................................20
  Faxgeheugen ........................................................20
  Verzendrapport....................................................20
  Uitgestelde verzending .......................................21
  Afroep van faxen.................................................21
  Extra telefoontoestel ..........................................21

  Kopiëren ..................................22
  Een document invoeren.....................................22
  Standaard kopiëren K .......................................22
  Een kopie bewerken K .....................................22

  4

  Scannen Á .............................24
  Een document invoeren.....................................24
  Een document scannen......................................24

  Afdrukken ...............................26
  SMS..........................................28
  Een SMS verzenden » ..............................28
  Een SMS ontvangen ...........................................28

  Geavanceerde instellingen ....30
  Instellingenlijst.....................................................30
  Faxinstellingen .....................................................30
  SMS-instellingen..................................................30
  Scaninstellingen ...................................................31
  Printerinstellingen ...............................................31

  Tips & Trucs ............................32
  Bestelinformatie ..................................................32
  Cartridges vervangen..........................................32
  Cartridge-capaciteit .............................................34
  Logboek................................................................34
  Opdrachten ..........................................................34
  Beveiligen .............................................................34
  Onderhoud...........................................................35

  Bijlage ......................................37
  Functielijst ............................................................37
  Technische instellingen ......................................38
  Technische gegevens...........................................38
  Garantie ................................................................39
  Index .....................................................................42 • Page 5

  Als u nog een draadloze telefoon wilt gebruiken,
  moet u een afstand van minstens 15 cm tussen
  apparaat en basisstation van de tweede draadloze
  telefoon aanhouden, omdat anders akoestische
  storingen in uw telefoonhoorn kunnen optreden.

  Lees alle waarschuwingen en volg alle aanwijzingen.

  Dit apparaat voldoet aan de normen EN 60950
  resp. IEC 60950 en mag enkel gebruikt worden
  op telefoon- en elektriciteitsaansluitingen die ook
  voldoen aan deze normen.

  Dit multifunctionele apparaat dient op een vlakke
  en stabiele ondergrond geplaatst te worden. Het
  oppervlak dient glad en horizontaal te zijn. Het
  apparaat kan beschadigen als het valt en het kan
  daarbij ernstige verwondingen veroorzaken, zeker bij kleine kinderen. Plaats het toestel op een
  afstand van tenminste 10 cm van andere elektrische apparaten en objecten vandaan.
  Plaats het apparaat niet in direct zonlicht. Plaats
  het apparaat niet in de onmiddellijke omgeving
  van een warmtebron, radio, televisie of airconditioning. Het apparaat mag niet in aanraking komen met stof, water of chemicaliën.
  Er moet voldoende luchtcirculatie rond het toestel mogelijk zijn. Zet de MF-JET 450 als deze
  in werking is niet in een afgesloten, kleine ruimte zoals een doos of een kastje. Dek het toestel
  niet af en plaats het niet op zachte oppervlakken
  zoals bedden, dekbedden, kussens, banken of
  vloerbedekking aangezien er dan een risico van
  oververhitting en brand bestaat.
  Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat
  geleverd is. Door het gebruik van een niet erkend
  netsnoer, kan het apparaat beschadigt worden.
  Raak de telefoonkabel of het elektriciteitssnoer
  niet aan waar de isolatie ontbreekt of is beschadigd, tenzij ze uitgetrokken zijn.
  Als de behuizing van de MF-JET 450 of het
  omhulsel van de stroomvoorziening, zeker van
  de netsnoeren of telefoonkabels, is beschadigd,
  dient u de stekker van het apparaat uit het stopcontact te trekken. Het apparaat mag alleen door
  geautoriseerd personeel geopend worden.
  Trek zowel de stroomstekker als de telefoonstekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
  gaat reinigen. Gebruik nooit vloeibare of gasvormige schoonmaakmiddelen (spuitbussen, schurende middelen, poetsmiddelen, alcohol etc.).
  Stel het apparaat niet bloot aan regen of andere
  vochtigheid. Er bestaat een risico van elektrische
  schok of brand. Als er per ongeluk vloeistof in
  het toestel wordt gemorst, dient u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact te trekken en moet
  u de MF-JET 450 na laten kijken.

  Bij onweer dient u de stekker van het toestel uit
  het stopcontact en uit de telefoonaansluiting te
  trekken. Als u de stekkers er niet uit kunt trekken,
  mag u tijdens het onweer het apparaat niet als fax
  of telefoon gebruiken. Er bestaat een risico van
  elektrische schok door bliksem en een risico van
  het beschadigen van het apparaat.
  De MF-JET 450 is alleen geschikt voor gebruik
  in het land waar deze gekocht is. Het apparaat
  mag alleen gebruikt worden met telefoonsystemen en stroomvoorziening die ook aan de normen in dat land voldoen.

  Veiligheidsinstructies

  Veiligheidsinstructies

  5 • Page 6

  Installatie

  Installatie
  Uit de verpakking halen

  Apparaat plaatsen
  1 Plaats de papierhouders in de gleuven achter
  het mechanisme voor de papierinvoer.

  Maak de doos leeg en controleer of het de volgende onderdelen beoat:
  telefoonkabel met
  stekker (specifiek
  per land)

  netsnoer met
  stekker

  adapter

  2 Trek de papieropvang naar buiten.

  inktcartridges en
  starters-chipkaart
  “Plug’n’Print”
  papierhouder

  apparaat

  Papier plaatsen
  gebruikershandleiding

  Gebruik alleen papier dat specifiek geschikt is
  voor gebruik met inktjet-printers (papierformaat
  A4 – 210×297 mm, 80 g/m²). Volg de aanwijzingen van de producent.
  v Plaats geen extra papier terwijl de MF-JET
  450 aan het afdrukken is!

  installatiegids

  installatie-CD

  6

  Raadpleeg in geval van vastgelopen papier:
  Tips & Trucs / Papierinvoer.
  1 Let er op dat het papier niet aan elkaar “plakt”
  en maak er een rechte stapel van voordat u het
  in de papierinvoer plaatst. Dit om te voorkomen dat er meerdere vellen tegelijk worden ingevoerd. • Page 7

  Steek dan de telefoonstekker in de telefooncontactdoos.
  Nederland

  België

  Aansluitingen
  Steek eerst de kleine plug van de telefoonkabel
  aan de achterkant van het apparaat in het
  aansluitpunt aangegeven met LINE.

  Installatie

  2 Plaats maximaal 100 vellen papier tot aan
  de aanslag in de papierinvoer.

  Extra telefoons
  U kunt op één telefoonaansluiting naast het apparaat nog meer apparaten aansluiten, zoals een
  extra telefoontoestel, een draadloze telefoon, een
  antwoordapparaat, een kostenteller of een modem (zie ook Instellingen / Extra telefoontoestellen).
  Als u op dezelfde aansluiting nog een draadloze telefoon gebruikt die voor SMS geschikt is,
  kan niet met zekerheid worden gezegd of een
  SMS-bericht op uw multifunctionele apparaat
  of de draadloze telefoon zal worden ontvangen.
  Het SMS-bericht kan niet op allebei de apparaten worden ontvangen. Probeer de ontvangst van
  SMS-berichten op de extra draadloze telefoon uit
  te schakelen.
  Neem contact op met uw leverancier als u het apparaat wilt combineren met speciale extra apparatuur.

  7 • Page 8

  Installatie

  Op hetzelfde telefoonstopcontact

  Mogelijkheid 4

  Wilt u andere telecommunicatieapparatuur op
  hetzelfde telefoonstopcontact aansluiten, dan
  dient u op de juiste volgorde van aansluiting te
  letten:
  Mogelijkheid 1

  Stroomvoorziening
  Mogelijkheid 2

  Sluit de adapter op de achterkant van uw MFJET 450 (aan de zijkant) aan, gebruik vervolgens
  het netsnoer om de adapter op elektriciteit aan
  te sluiten.

  Mogelijkheid 3

  Nadat u het apparaat op een stopcontact hebt
  aangesloten, wordt u gevraagd een aantal basisinstellingen uit te voeren:

  Het land selecteren
  1 Druk op OK.
  2 Gebruik / om uw land te selecteren.
  3 Druk tweemaal op OK.

  8 • Page 9

  U kunt pas documenten ontvangen of kopiëren
  als er inktcartridges in uw MF-JET 450 zijn geplaatst. Daarom worden er met uw apparaat twee
  start-cartridges (black/zwart en colour/kleuren)
  voor enkele testafdrukken meegeleverd.

  6 Sluit de cartridgehouder. De houder moet
  weer op zijn plaats vastklikken.
  7 Sluit het apparaat.

  1 Open het apparaat door aan de hendel onder
  het bedieningspaneel te trekken.

  8 Plaats de bijgesloten starters-chipkaart “Plug’
  n’Print” met de contactpunten naar boven in de gleuf onder het bedieningspaneel.
  Deze kaart is voor het opladen van zowel de
  zwarte cartridge als van de kleurencartridge.

  2 Druk op de hendel in het midden van de inktcartridgehouder om de houder te openen.

  Installatie

  Inktcartridges plaatsen

  3 Haal de inktcartridge uit de verpakking en verwijder de beschermingsstrip.
  v Let erop dat u de beschermingsstrip volledig verwijdert.
  Raak hierbij de inktopening en de contactpunten niet aan!

  9 Het opladen van de cartridges is pas voltooid,
  wanneer op de display actie voltooid
  kaart uitnemen
  verschijnt. Herhaal dezelfde procedure met
  dezelfde kaart voor de tweede cartridge.

  4 Leg de zwarte cartridge met de “neus” naar
  beneden in het rechter vak van de inktcartridgehouder.
  5 Plaats de kleurencartridge in het linker
  vak van de inktcartridgehouder.

  Het uitlijnen van de
  cartridges
  Na het plaatsen van de inktcartridges drukt het
  apparaat een testpagina af, die u helpt de afdrukkoppen van beide cartridges goed uit te lijnen.
  Dit is noodzakelijk om voor een goede afdrukkwaliteit te zorgen.
  1 Voer met het toetsenbord voor waarde voer
  WAARDE A het nummer van het veld in, waarin de pijl het scherpst is.
  2 Bevestig dit met OK en herhaal dit voor waardes B, C en D.
  voer WAARDE B

  9 • Page 10

  Installatie

  Uw nummer en naam
  1 Voer uw faxnummer in (max. 20 cijfers) en
  druk op OK. (Houd CTRL ingedrukt en
  druk op Q om een plusteken te maken; druk
  op de toets ½ om een spatie te maken.)
  2 Voer uw naam in met het toetsenbord (max.
  20 karakters). De leestekens zijn rechtsboven
  de lettertoetsen weergegeven en kunnen door
  het gelijktijdig indrukken van CTRL en de
  betreffende lettertoets worden ingevoerd. Bij
  het invoeren van een naam kunt u + gebruiken om een hoofdletter te maken (houd de
  toets + ingedrukt terwijl u de gewenste letter
  intypt). Heeft u een verkeerde letter of cijfer
  ingevoerd, dan kunt u de fout met / en C
  corrigeren. Druk op OK.

  Datum en tijd
  Voer de datum en de tijd in en bevestig met OK,
  b.v. 12 05 04 16 30 OK voor 12
  mei 2004, 16.30.

  Aansluiten op een PC
  v Installeer eerst de software. Sluit de MFJET 450 pas met een USB-kabel op de PC
  aan nadat het installatieprogramma hierom heeft gevraagd!
  Minimale configuratie
  Uw PC dient de volgende minimale configuratie
  te hebben:


  Pentium processor, 200 MHz of hoger  Windows® 98 SE/2000/ME/XP en 128 MB
  RAM  300 MB vrije schijfruimte voor de volledige
  installatie  USB-interface
  v U kunt de MF-JET 450 uitsluitend aansluiten op een Microsoft® PC (Windows®
  besturingssysteem). Het apparaat is niet
  compatible met Linux en een Apple Macintosh®.

  10

  Installatie van de
  software
  Het softwarepakket omvat:
  1 “MF-Inkjet”: installeert uw printer en scanner.
  2 “Photo Impression”: voor creatieve bewerking en een verbeterde afdrukkwaliteit van uw
  digitale foto’s.
  3 “Paper Port”: Voor het snel registreren en beheren van uw gescande documenten.
  4 “Acrobat Reader”: voor het weergeven en afdrukken van PDF-bestanden.
  v Installeer eerst de software. Sluit de MFJET 450 pas met een USB-kabel op de PC
  aan nadat het installatieprogramma hierom heeft gevraagd!
  Sluit voordat u met installeren begint, eerst alle
  programma’s en toepassingen af. Plaats de installatie-CD in de CD-ROM speler. Het installatieproces begint automatisch. (Start het installatieprogramma niet automatisch op, zoek dan
  uw CD-ROM speler in Windows®-Explorer en
  selecteer met een dubbelklik het programma
  Launch.exe.)
  Installatie alle producten
  1 Klik in het startscherm op de knop “Producten installeren”. • Page 11

  v Bovendien moet u hier het veelgebruikte
  programma “Acrobat Reader” installeren.
  3 Na de automatische installatie van “Photo Impression” wordt u verzocht, de licentie-overeenkomst te accepteren.

  5 Windows® XP: Als het systeem waarschuwt
  dat het randapparaat de Windows® Logo test
  niet heeft doorstaan, selecteert u de optie
  waarmee u de installatie toch kunt voortzetten.

  v De MF-JET 450 is voor PHILIPS getest en
  is volledig compatibel met Windows® XP.
  6 Volg de aanwijzingen op het beeldscherm op
  en sluit het apparaat met de USB-kabel aan
  op de PC. Klik ter bevestiging op “Volgende”
  (snelle systemen openen ook zonder bevestiging van het onder punt 7 beschreven venster).

  Installatie

  2 Als u alle aangeboden producten wilt installeren (scanner, printer, “Photo Impression”,
  “Paper Port”), druk dan op de knop “Alle”.

  De USB-interface bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat.

  4 Hebt u reeds de USB-kabel op de PC aangesloten, maak deze dan los en klik ter bevestiging op “Volgende”.

  11 • Page 12

  Installatie

  7 Klik ter bevestiging op “Volgende”. Het installatieprogramma zoekt automatisch naar
  een geschikte driver voor uw MF-JET 450.

  8 Let erop dat de knop “Cd-rom-stations” is gemarkeerd en klik ter bevestiging op “Volgende”.

  10 U wordt verzocht uw PC opnieuw op te starten. Laat de installatie-CD in de speler zitten.
  Nadat de PC opnieuw is opgestart wordt de
  installatie met “Paper Port” afgesloten.

  U kunt de PC ook op een later tijdstip opnieuw opstarten, om eventueel nog geopende
  en niet opgeslagen programma’s te bewerken
  resp. op te slaan.
  Installatie van afzonderlijke producten
  1 Klik in het startscherm op de knop “Producten installeren”.

  9 Onder “Document Voorinstellingen” kunt u
  bijzondere printerinstellingen invoeren. Klik
  op “Installatie voortzetten” om de printerdriver te installeren.

  2 Als u één of een paar producten wilt installeren, klik op de knop “Geavanceerd”.

  12 • Page 13

  Als u de voorgestelde mapnaam accepteert,
  klik dan op “Volgende”.

  Voorbeeld: Installeren van “Photo Impression”:

  Om de installatie van “Photo Impression” af
  te sluiten, klik op “Voltooien”.
  Klik op “Volgende” en volg de aanwijzingen
  op het scherm. Er wordt u gevraagd om een
  licentieovereenkomst te accepteren.

  Installatie

  3 Kies het gewenste product door op de bijbehorende knop te klikken.

  v De installatie-CD leidt u op deze wijze ook
  door de installatie van “Paper Port”, “MFInkjet” en “Acrobat Reader”.
  Het programma wijst standaard een doelmap
  aan, waarin “Photo Impression” geïnstalleerd
  moet worden. U kunt ook een andere map
  kiezen.

  Bij het installeren van “MF-Inkjet”, wordt
  u tenslotte verzocht de computer opnieuw
  op te starten.
  Gebruiksaanwijzingen
  Om informatie te verkrijgen over de producten “Paper Port” en “Photo Impression”, druk
  in het startscherm op de knop “Gebruiksaanwijzingen zien” en kies het gewenste product.
  Een PDF-bestand verschaft u informatie over
  het gekozen product.

  13 • Page 14

  Installatie

  Inhoudsopgave van de installatie-CD
  Druk om informatie te verkrijgen over de inhoud van de installatie-CD op de knop “Inhoud browsen”.

  Nadat de PC opnieuw is opgestart wordt het
  verwijderen met “Paper Port” afgesloten. U
  kunt kiezen tussen “Herstellen” of “Verwijderen”. Volg de aanwijzingen op uw beeldscherm.

  Producten verwijderen
  1 Om reeds geïnstalleerde producten te verwijderen, klik in het startscherm op de knop
  “Producten verwijderen”. Als u alle producten
  wilt verwijderen, klik dan op “Alle”:

  Na het verwijderen van “Photo Impression”
  wordt de driver van uw “MF-Inkjet” verwijderd. Klik ter bevestiging op “Voltooien”. U
  wordt verzocht de PC opnieuw op te starten
  en de USB kabel los te maken. Laat de installatie-CD in de speler zitten.

  14

  U kunt de PC ook op een later tijdstip opnieuw opstarten, om eventueel nog geopende
  en niet opgeslagen programma’s te bewerken
  resp. op te slaan.

  2 Als u bepaalde producten wilt verwijderen,
  klik dan op de knop “Geavanceerd”. De installatie-CD leidt u door het verwijderen van
  het geselecteerde product.

  v Met de knop “Menu” kunt u terugkeren
  naar het startscherm. • Page 15

  U kunt een lijst met de huidige parameterinstellingen afdrukken door op M, 54 en OK te
  drukken. Druk zo vaak als nodig op X om naar
  stand-by terug te keren.
  Met de volgende functies kunt u afzonderlijke instellingen verwijderen of wijzigen:

  Datum en tijd
  1 Druk op M, 21 en OK.
  2 Voer de datum en tijd in en bevestig dit met
  OK, b.v. 12 05 04 16 30 OK
  voor 12 mei 2004, 16.30.

  Uw nummer en naam
  1 Druk op M, 22 en OK.
  2 Voer uw faxnummer in (max. 20 cijfers) en
  druk op OK. (Houd CTRL ingedrukt en
  druk op Q om een plusteken te maken; druk
  op de toets ½ om een spatie te maken.)
  3 Voer uw naam in (max. 20 karakters). De
  leestekens zijn rechtsboven de lettertoetsen
  weergegeven en kunnen door het gelijktijdig indrukken van CTRL en de betreffende lettertoets worden ingevoerd. Bij het invoeren van een naam kunt u + gebruiken om
  een hoofdletter te maken (houd de toets + ingedrukt terwijl u de gewenste letter intypt).
  Heeft u een verkeerde letter of cijfer ingevoerd, dan kunt u de fout met / en C corrigeren. Druk op OK.
  v Uw naam en uw telefoonnummer worden
  bovenaan op elke pagina afgedrukt samen
  met de datum, de tijd en het paginanummer, wanneer u dit ingeeft in functie 21 en
  22.

  Land en taal
  Met deze instellingen bepaalt u de taal op het display en de lokale telefoonnetwerkinstellingen .
  1 Druk op M, 201 en OK. Gebruik /
  om uw land te selecteren. Druk tweemaal op
  OK. Het is belangrijk dat u het land kiest waar
  u het apparaat gebruikt aangezien het apparaat zich aan moet passen aan de plaatselijke
  omstandigheden!

  2 Gebruik / om functie 202»taal te selecteren en druk OK om een andere taal te kiezen. Maak uw keuze met / en druk op OK.

  HELP-functie w
  Houd gedurende twee seconden w ingedrukt.
  U krijgt een afdruk met uitleg over het gebruik
  van de belangrijkste functies. Op deze Hulp-pagina kunt u ook lezen hoe u nog meer Hulp-pagina’s voor bepaalde functies van het toestel kunt
  krijgen.
  v De lijst met menufuncties van de MF-JET
  450 vindt u in de bijlage / functielijst.
  Met functie 51 kunt u deze lijst afdrukken.

  Aansluiting op ISDN
  Uw MF-JET 450 is geen ISDN-apparaat (groep
  4), maar een analoog apparaat (groep 3). Het apparaat kan dan ook niet direct op een ISDN-aansluiting worden aangesloten, maar u hebt hiervoor
  ofwel een (analoge) adapter of een ISDN-installatie met aansluitingen voor analoge eindstations
  nodig. Zie voor verdere informatie de handleiding van uw ISDN-installatie.

  Instellingen

  Instellingen

  v Apparatuur met SMS-functie: analoge
  toestellen moeten geschikt zijn voor SMS.

  Netwerksoort (PABX)
  Grote bedrijven maken vaak gebruik van een
  Private Branch Exchange System (automatische telefooncentrale). Ook de steeds vaker door
  particulieren gebruikte ISDN-installaties zijn telefooncentrales. Om van dit systeem aansluiting
  te krijgen op het publieke netwerk, dient er vaak
  een nummer gebruikt te worden voor de buitenlijn.
  Een extra telefoontoestel dat op een normale telefoonlijn samen met de MF-JET 450 is aangesloten moet niet verward worden met een private
  branch exchange.
  Als u de MF-JET 450 op een PABX aansluit, kunt
  u het nummer invoeren dat gebruikt moet worden voor de buitenlijn.
  1 Druk op M, 251 en OK. Gebruik /
  om PABX te selecteren en bevestig met OK.
  2 Gebruik / om 252»prefix te selecteren
  en bevestig met OK. Voer het aantal cijfers in
  en druk op OK.

  15 • Page 16

  Instellingen

  v Voeg tijdens het invoeren één extra positie
  toe (voor de buitenlijn). Als interne nummers uit 4 cijfers bestaan, toetst u 5 etc.
  3 Druk op de toets die gebruikt moet worden
  voor de buitenlijn. Vaak is dat een 0. Bevestig met OK.
  Als u nu een nummer met meer cijfers dan voor
  een interne oproep kiest, wordt het nummer voor
  de buitenlijn er automatisch voor geplaatst.

  Extra telefoontoestellen
  Als u meerdere telefoontoestellen op dezelfde lijn
  heeft aangesloten (zie hoofdstuk Installatie /
  Extra telefoons), kunt u het aantal belsignalen instellen hoe vaak het toestel moet overgaan als iemand u belt.
  1 Druk op M, 2912 en OK.
  2 Geef het aantal (3, 4 of 5 maal) in en druk op
  OK.

  Extern
  antwoordapparaat
  Sluit het antwoordapparaat aan zoals beschreven
  in het hoofdstuk Installatie / Extra telefoons.
  Een extern antwoordapparaat werkt het best als
  u dit instelt op één of twee keer overgaan. Om
  te voorkomen dat oproepen van de faxschakelaar
  automatisch worden beantwoord, moet u minstens twee belsignalen meer instellen dan op uw
  externe antwoordapparaat.
  Heeft u het antwoordapparaat uitgeschakeld, dan
  worden oproepen door de faxschakelaar beantwoord.
  Instellings voorbeeld:
  Bellen extern antwoordapparaat:

  2

  belsignaal

  4

  Tips:
  De meldtekst van uw antwoordapparaat mag niet
  langer dan tien seconden zijn.
  Gebruik geen muziek in de meldtekst.
  Mocht de automatische faxontvangst niet mogelijk zijn, dan kunt u de ontvangst handmatig starten door op Y te drukken.

  16

  Als uw antwoordapparaat over een “spaarfunctie”
  beschikt (dat wil zeggen, een functie waarbij het
  aantal belsignalen verandert zodra er nieuwe berichten zijn ingesproken), dan kunt u deze functie het beste uitschakelen.
  Het kan namelijk zijn dat het antwoordapparaat
  niet alleen de binnengekomen berichten, maar
  ook faxoproepen telt.
  Registreert uw externe antwoordapparaat wel
  faxsignalen, maar ontvangt de MF-JET 450 geen
  faxen, dan moet u de aansluiting van uw externe
  antwoordapparaat controleren. Sluit het externe
  antwoordapparaat op het EXT-aansluitpunt
  of op een serieel telefoonstopcontact aan (zie
  hoofdstuk Installatie / Extra telefoons). • Page 17

  Het geheugen van het apparaat kan ongeveer 200
  nummers en namen bevatten. Hoeveel nummers
  en namen u precies kunt opslaan, is afhankelijk
  van de lengte van de gegevens die u invoert.
  U kunt in het telefoonboek afzonderlijke adressen (namen en nummers) en groepen (bestaande
  uit meerdere adressen) opslaan.
  De leestekens zijn rechtsboven de lettertoetsen
  weergegeven en kunnen door het gelijktijdig indrukken van CTRL en de betreffende lettertoets
  worden ingevoerd (houd bijvoorbeeld CTRL ingedrukt en druk op W om een streepje te maken).
  Bij het invoeren van een naam kunt u + gebruiken om een hoofdletter te maken (houd de toets
  + ingedrukt terwijl u de gewenste letter intypt).
  Met / kunt u de cursor in een naam/nummer
  verplaatsen en met \ kunt u een karakter wissen.

  Naam toevoegen
  Volg de aanwijzingen op de display om een adres
  in het telefoonboek op te slaan:
  1 Druk op M, 11 en OK. Voer een naam in
  en druk op OK. Voer een faxnummer in en
  druk op OK.
  2 De MF-JET 450 geeft deze naam automatisch een ID-nummer. Dit ID-nummer kan
  gebruikt worden om snel toegang te krijgen
  tot het telefoonboek. U kunt dit nummer wijzigen, door het door u gewenste nummer in te
  toetsen. Druk op OK.

  Groep toevoegen
  U kunt verschillende namen uit het telefoonboek
  samenvoegen om een groep te vormen, om bijvoorbeeld een fax aan meerdere personen tegelijk te sturen.
  1 Druk op M, 12 en OK. Voer een naam in
  voor deze groep en druk op OK.
  2 Druk op een sneltoets (cijfer of letter) of gebruik / en OK om namen uit het geheugen
  te selecteren en ze aan de groep toe te voegen.
  Druk op OK.
  3 Het ID-nummer van de groep verschijnt automatisch op het display. U kunt dit nummer
  wijzigen als u wilt. Bevestig met OK.

  Wijzigen
  1 Druk op M, 13 en OK.
  2 Het telefoonboek verschijnt in alfabetische
  volgorde. Gebruik / om de naam of groep
  te selecteren die u wilt wijzigen. Druk op
  OK.
  3 Pas de naam/het nummer aan en bevestig iedere stap met OK.

  Wissen
  1 Druk op M, 14 en OK.
  2 Het telefoonboek verschijnt in alfabetische
  volgorde. Gebruik / om de naam of groep
  te selecteren die u wilt wissen.
  3 Druk op OK.
  4 Bevestig het wiscommando met OK.

  Afdrukken

  3 Gebruik / om met snelkies te kiezen
  als u een sneltoets (letter) wilt toekennen om
  snel toegang te krijgen tot dit telefoonnummer. Druk op OK.

  Druk op M, 15 en OK. De gegevens van
  uw opgeslagen contacten worden in alfabetische
  volgorde afgedrukt.

  4 Zo nodig kunt u een afwijkende overdrachtssnelheid voor het verzenden van faxen instellen. Bij telefoonkabels van goede kwaliteit bevestigt u de voorgestelde hoogste snelheid.
  Druk op OK.

  Naar een PC overzetten

  De gegevens zijn opgeslagen. Druk voor het opbellen van een opgeslagen nummer op } en
  selecteer met / een cijfer- of lettertoets voor
  het gewenste adres.

  Telefoonboek

  Telefoonboek
  }

  Als u de MF-JET 450 op uw PC hebt aangesloten, kunt u het telefoonboek op uw PC zetten om
  het te bewerken.
  Op uw PC, klik op Start > Programma’s > MF
  Inkjet > Adresbook Herstellen.
  U kunt het telefoonboek van de PC op uw apparaat zetten (en omgekeerd), indien u op het desbetreffende ikoontje in de onderste balk van het
  venster klikt.

  17 • Page 18

  Telefoonboek
  18

  In het tabblad “Ingang” kunt u contacten toevoegen.

  In het tabblad “Lijst” kunt u groepen veranderen. • Page 19

  Faxen verzenden Y
  1 Open de deksel van de scanner. Zorg ervoor
  dat de scannerplaat schoon is voordat u het
  document erop legt (zie hoofdstuk Tips &
  Trucs / Onderhoud).

  4 Kies het faxnummer en druk op Y. Wacht
  totdat de opwarmfase afgelopen is en het document in het geheugen ingescand is.
  5 Als u één pagina wilt zenden, dient u / te
  gebruiken om gereed te selecteren. Als u
  meer pagina’s wilt zenden, breng dan de volgende pagina aan en kies VOLGENDE PAG.
  Druk op OK.
  Is het nummer bezet, dan wordt het nummer na
  enige tijd automatisch herhaald.

  Fax

  Fax

  Na het verzenden van de fax, drukt de MF-JET
  450 automatisch een verzendrapport af. Deze
  functie kan uitgeschakeld worden (zie Verzendrapport).
  Als u de verzending wilt stopzetten, drukt u tweemaal op X.

  2 Leg het document met de bedrukte zijde
  naar beneden op de plaat.

  Telefoonboek }
  1 Plaats een document.
  2 Druk op } en gebruik /, een letter- of
  een cijfertoets om een nummer of een groep
  met nummers uit het telefoonboek te kiezen.
  3 Druk op Y om de verzending te starten.

  Nummerherhaling L
  De laatste tien nummers die op de MF-JET 450
  gekozen zijn, worden in het geheugen voor nummerherhaling opgeslagen.
  3 Leg het document in de linker bovenhoek van
  de scannerplaat (met pijlen gemarkeerd).

  1 Plaats een document.
  2 Druk zo vaak als nodig is op L. Als het gewenste nummer op het display wordt weergegeven, dient u op Y te drukken om het verzenden te starten.

  Rondzenden À
  U kunt er ook voor kiezen om een document
  naar meerdere ontvangers te faxen.
  1 Plaats een document.
  Als u kleine driedimensionale voorwerpen (zoals
  munten of bloemen) wilt scannen, gebruik dan
  een transparant vel om de scannerplaat te beschermen.
  v Mocht uw apparaat horizontale strepen
  trekken, dan is wellicht de scanner geblokkeerd (zie hoofdstuk Tips & Trucs / Horizontale strepen).

  2 U hebt nu de volgende mogelijkheden om
  nummers in de bestemmingslijst in te voeren: Of u voert deze via het toetsenbord in,
  of u selecteert een nummer/groep uit het telefoonboek } of u gebruikt L. Druk
  op À en voer de volgende nummers in (max.
  tien). Druk op Y.
  3 Als u de verzending wilt stopzetten, drukt u
  tweemaal op X.

  19 • Page 20

  Fax

  Resolutie f%F

  Faxgeheugen

  Om de resolutie te veranderen, drukt u zo vaak
  op f%F, tot het gewenste pijltje (d) op de
  display gemarkeerd is met een §. Als geen van de
  drie pijltjes-pictogrammen op het display gemarkeerd is, is de standaardmodus ingeschakeld.

  Het faxgeheugen slaat alle documenten, die niet
  direct kunnen worden afgedrukt (zie Faxen ontvangen) resp. die niet moeten worden afgedrukt
  op. Het pictogram ; op het display geeft aan wat
  de status is van het faxgeheugen:
  ; aan – faxgeheugen is aan
  ; knipperend – er zijn documenten in het geheugen opgeslagen of er wordt nu een document
  ontvangen

  standaard – voor documenten van goede kwaliteit zonder tekeningen of kleine details

  ; uit – het geheugen is vol of u hebt de automatische faxontvangst ingesteld

  f – voor documenten met tekeningen of kleine lettertypen

  U kunt de vertrouwelijkheid van uw documenten
  beschermen door de antwoordcode van vier karakters te activeren. Als deze code eenmaal geactiveerd is, is de code altijd vereist om faxberichten af te drukken en om het faxgeheugen in of
  uit te schakelen.

  % – voor documenten met zeer precieze of
  kleine tekeningen
  F – voor foto’s

  Contrast O
  U kunt het contrast aanpassen als het document
  te licht of te donker is. Druk zo vaak als nodig
  op O om het gewenste contrast te verkrijgen. De
  huidige instelling wordt op het display weergegeven.

  Faxen ontvangen
  Hebt u de instellingen voor de faxontvangst niet
  veranderd, dan worden faxen automatisch ontvangen. (Hoe u de instellingen voor het ontvangen van faxen verandert, vindt u in het hoofdstuk
  Geavanceerde instellingen / Faxinstellingen).
  Is het papier op of zijn de inktcartridges leeg,
  dan worden de binnenkomende faxen in het geheugen opgeslagen (capaciteit ca. 50 pagina’s). Is
  het geheugen vol, dan kunnen geen pagina’s meer
  worden opgeslagen en bepaalde functies niet
  meer worden gebruikt. Maak het geheugen leeg
  voordat u papier of cartridges plaatst en het afdrukken van de faxberichten met Y start.
  v Als een fax volledig wordt afgedrukt,
  wordt deze automatisch uit het geheugen
  gewist. Als het afdrukproces onderbroken wordt, blijven alle faxen die niet volledig werden afgedrukt in het geheugen bewaard.

  20

  Een antwoordcode opslaan
  Druk op M, 343 en OK. Voer een code van
  vier karakters in en druk op OK.
  In-/uitschakelen
  Druk op M, 342 en OK. Als u een code opgeslagen hebt, dient u deze in te voeren en op OK
  te drukken. Gebruik / om MET of ZONDER te
  selecteren en druk op OK.
  Berichten afdrukken
  Druk op M, 341 en OK. Als u een code opgeslagen hebt, dient u deze in te voeren en op
  OK te drukken. Documenten die ontvangen en
  opgeslagen zijn, worden nu afgedrukt en uit het
  geheugen gewist.

  Verzendrapport
  Uw MF-JET 450 kan na elk verzonden document
  een verzendrapport afdrukken, waarmee de verzending van uw document wordt bevestigd.
  1 Druk op M, 231 en OK. Selecteer een
  van de volgende opties:
  MET – het verzendrapport wordt telkens na een
  succesvolle overdracht afgedrukt (ook wanneer
  het nummer bezet was).
  ZONDER – zonder verzendrapport; maar de MFJET 450 noteert alle verzendingen die plaatsgevonden hebben in logboek (zie Tips & Trucs /
  Logboek). • Page 21

  zendFOUT – er wordt alleen een verzendrapport afgedrukt als de verzending mislukt is of afgebroken is.
  2 Bevestig met OK.

  Uitgestelde verzending
  Als u gebruik wilt maken van goedkopere tarieven of als de ontvangende fax alleen op bepaalde tijden bereikbaar is, dan kunt u uw fax op een
  in te stellen tijdstip automatisch het bericht laten
  verzenden (binnen een tijdsbestek van 24 uur).

  3 Gebruik / om tussen de twee opties te kiezen:
  ENKELv. – het document mag één keer verzonden worden (vanuit het geheugen). Druk op OK.
  MEERv. – het document kan zo vaak als nodig
  afgeroepen worden (vanuit het geheugen). Druk
  op OK.
  4 U kunt, indien nodig, het contrast wijzigen.
  Druk op OK.

  Fax

  ALTIJD – het verzendrapport wordt na elke
  overdracht afgedrukt (ook wanneer de overdracht door een storing niet tot stand kwam).

  5 Voer het aantal pagina’s in en druk op OK.
  6 Wacht totdat de opwarmfase afgelopen is en
  het document in het geheugen ingescand is en
  druk op OK. Het document ligt voor afroep
  gereed.

  1 Druk op M, 31 en OK.
  2 Voer een faxnummer in en druk op OK.

  Extra telefoontoestel

  3 Voer de tijd in waarop de fax verzonden moet
  worden (binnen 24 uur), b.v. 17 30 voor
  17.30. Druk op OK.

  U kunt een extra telefoontoestel of een draadloze
  telefoon op dezelfde lijn als de MF-JET 450 aansluiten. Als er gebeld wordt, gaat het extra toestel
  een aantal keer over en dan neemt het apparaat
  op. Indien nodig, kunt u het aantal keer overgaan
  veranderen in de instellingen (zie Instellingen /
  Extra telefoontoestellen).

  4 Stel het contrast en andere instellingen in en
  bevestig elke instelling met OK.

  Afroep van faxen
  Met behulp van deze funktie kunnen documenten, die in de gebelde fax klaarliggen, opgehaald
  worden. U kunt ook een document vanuit uw
  MF-JET 450 laten afroepen.
  Afroepontvangst
  1 Druk op M, 32 en OK.
  2 Voer het afroepnummer in en druk op Y.
  Uitgestelde afroep
  1 Druk op M, 32 en OK.
  2 Voer het afroepnummer in en druk op OK.
  3 Voer de tijd in waarop u het document wilt afroepen (binnen 24 uur), b. v. 17 30 voor
  17.30. Druk op Y.
  Verzenden op afroep
  U kunt een document in de MF-JET 450 plaatsen en het beschikbaar maken voor een of meer
  ontvangers die een fax van dit document kunnen
  verkrijgen door de MF-JET 450 met de afroepfunctie te bellen.
  1 Plaats het document op de plaat.
  2 Druk op M, 33 en OK.

  21 • Page 22

  Kopiëren

  Kopiëren
  Een document invoeren
  1 Open de deksel van de scanner. Zorg ervoor
  dat de scannerplaat schoon is voordat u het
  document erop legt (zie hoofdstuk Tips &
  Trucs / Onderhoud).

  Standaard kopiëren K
  1 Plaats een document (zie Een document invoeren).
  2 Druk één van beide K toetsen tweemaal in
  (kopiëren in kleur of zwartwit).

  Een kopie bewerken K
  1 Plaats een document (zie Een document invoeren).
  2 Druk één van beide K toetsen eenmaal in
  (kopiëren in kleur of zwartwit). U kunt nu de
  volgende instellingen invoeren:
  3 Voer het gewenste aantal kopieën in en druk
  op OK.
  AANTAL KOPIEeN

  2 Leg het document met de bedrukte zijde
  naar beneden op de plaat.

  4 De kopieerkwaliteit van de MF-JET 450 is
  hoger dan de resolutie die gebruikt wordt
  voor het verzenden van faxen. Wijzig zo
  nodig de standaard instelling met / of
  f%F:
  »RESOL.:NORMAAL
  SNEL – voor documenten van goede kwaliteit
  zonder tekeningen of details
  NORM. – voor documenten met tekeningen of
  kleine lettertypen
  KWALIT. – voor maximale resolutie
  Druk op OK.

  3 Leg het document in de linker bovenhoek van
  de scannerplaat (met pijlen gemarkeerd).

  5 Dit multifunctionele apparaat kan een specifiek deel van een document verkleinen of vergroten (resp. 25% en 400%). Stel de gewenste
  zoom-waarde in met de cijfertoetsen en druk
  op OK.
  ZOOMen
  6 U kunt de scanpositie van het document wijzigen. (De fabrieksinstelling is ingesteld in de
  linker bovenhoek, die met pijlen is gemarkeerd.)

  Als u kleine driedimensionale voorwerpen (zoals
  munten of bloemen) wilt scannen, gebruik dan
  een transparant vel om de scannerplaat te beschermen.
  v Mocht uw apparaat horizontale strepen
  trekken, dan is wellicht de scanner geblokkeerd (zie hoofdstuk Tips & Trucs / Horizontale strepen).

  22 • Page 23

  7 U kunt het scancontrast wijzigen als het document te licht of te donker is. Druk / of O
  zo vaak in om het gewenste contrast te verkrijgen, zoals aangegeven wordt door de plaats
  van de cursor. Bevestig met OK. CONTRAST
  8 Voor een kleurenkopie: U kunt de tint wijzigen. De tint is de kleur zoals deze gezien
  wordt in vergelijking met de helderheid. Gebruik / om de instelling te veranderen:
  - is meer grijs, + is meer tint. Bevestig met
  OK.
  TINT

  Kopiëren

  Door nieuwe waardes voor x en y in millimeters in te voeren, wordt het scangebied verschoven zoals in de onderstaande afbeelding
  wordt aangegeven. Bevestig de invoer met
  OK.
  HERKOMST

  9 Voor een kleurenkopie: Als u voor een kleurenkopie hebt gekozen, kunt u de RGB-waardes wijzigen. Alle kleuren zijn een combinatie
  van rood (R), groen (G) en blauw (B). U kunt
  de waardes van elk van deze basiskleuren veranderen. Bevestig met OK.
  RGB
  10 U kunt de helderheid van de printer wijzigen. Gebruik / om de instelling te veranderen: - is donkerder, + is lichter. Bevestig met
  OK.
  HELDERHEID
  11 Gebruik / om in te stellen of u gewoon, gecoat of fotopapier of transparante vellen gebruikt en druk op OK. »GEWOON PAPIER

  23 • Page 24

  Scannen

  Scannen Á
  U kunt de MF-JET 450 gebruiken om documenten te scannen en het document met een PC te
  bewerken (zie Installatie / Aansluiten op een
  PC).

  Een document invoeren
  1 Open de deksel van de scanner. Zorg ervoor
  dat de scannerplaat schoon is voordat u het
  document erop legt (zie hoofdstuk Tips &
  Trucs / Onderhoud).

  2 Leg het document met de bedrukte zijde
  naar beneden op de plaat.

  v Mocht uw apparaat horizontale strepen
  trekken, dan is wellicht de scanner geblokkeerd (zie hoofdstuk Tips & Trucs / Horizontale strepen).

  Een document scannen
  Er zijn drie mogelijkheden om een document te
  scannen:
  Variant 1
  Druk op het apparaat op de knop Á om het
  scanvenster op het beeldscherm van de PC te
  openen.

  In dit venster hebt u de keuze uit verschillende
  manieren voor het verwerken van documenten.
  Klik hiervoor op het desbetreffende pictogram.
  Cust.: Het gescande document kan in het tekenprogramma “Paint” worden bewerkt.
  eMail: Hiermee kunt u het gescande document
  als e-mailbijlage verzenden.
  OCR: Met de OCR-software (Optical Character Recognition) die op de installatie-CD beschikbaar is, kunt u het gescande document wijzigen
  en corrigeren of converteren voor gebruik in andere programma’s.
  Fax: Hiermee kunt u het gescande document
  faxen.

  3 Leg het document in de linker bovenhoek van
  de scannerplaat (met pijlen gemarkeerd).

  Als u kleine driedimensionale voorwerpen (zoals
  munten of bloemen) wilt scannen, gebruik dan
  een transparant vel om de scannerplaat te beschermen.

  24

  Copy: Hiermee kunt u het gescande document
  kopiëren en afdrukken. • Page 25

  Variant 3
  Om een document te scannen opent u het gewenste tekenprogramma (“Paper Port” of “Photo Impression”) en selecteert u de scanfunctie.
  Selecteer als bron de MF-TWAIN-driver om het
  scanproces te starten.

  Variant 2
  in de
  Door op het symbool “One Touch”
  menulijst rechtsonder op het beeldscherm van
  uw PC (naast de tijdsweergave) te klikken, opent
  het volgende venster:

  Scannen

  Scan: Als u het programma “Paper Port” hebt
  geïnstalleerd, wordt het document gescand en
  onmiddellijk opgeslagen in deze toepassing (zie
  Installatie / Installatie van de software).

  Bij Variant 1 kunt u documenten op verschillende manieren verwerken. Bovendien kunt u
  speciale instellingen opgeven voor de desbetreffende toepassing. Klik hiervoor op het gewenste pictogram en klik vervolgens met de rechtermuisknop.

  v Sluit de MF-TWAIN-driver zodat het gescande document op het beeldscherm kan
  worden weergegeven en bewerkt.

  U kunt verschillende pagina’s combineren tot één
  document of deze als verschillende bestanden
  opslaan. De standaardinstellingen kunt u wijzigen door te klikken op het pictogram onder “Selecteer een overdrachtsmethode:”

  In het deel “Profiel” kunt u profielen voor verschillende documenten die u wilt scannen
  definiëren. Een profiel bevat alle instellingen
  voor een bepaalde documentsoort. Om een profiel te maken, dient u alle instellingen te definieren. Klik vervolgens op “Nieuw” in het deel
  “Profiel”, voer een naam in voor het nieuwe profiel en klik op “Opslaan”.

  25 • Page 26

  Afdrukken

  Afdrukken

  Selecteer de papiersoort en de afdrukkwaliteit.

  Klik op “Afdrukken” en selecteer “MF-Inkjet”
  als deze nog niet is ingesteld als standaardprinter. Klik op “Eigenschappen” om de instellingen
  te wijzigen.

  Selecteer het papierformaat en de oriëntatie, kies
  het gewenste aantal exemplaren.
  Klik op “Instellingen” om een profiel te maken
  of te wijzigen.

  Selecteer de lay-out van het document, dat wil
  zeggen de manier waarop de pagina’s op het papier worden afgedrukt.

  26 • Page 27

  De lay-out van het afgedrukte document is ook
  afhankelijk van de lay-out die u in de software
  hebt ingesteld. Raadpleeg de documentatie of de
  Help van de software voor meer informatie.

  Afdrukken

  Tijdens het afdrukken verschijnt het venster
  “Printermonitor” waarin de status van de printer
  wordt aangegeven.

  27 • Page 28

  SMS

  SMS
  U kunt met uw apparaat SMS-(Short Message
  Service)berichten verzenden en ontvangen. De
  MF-JET 450 is ingesteld om de SMS-mogelijkheid in uw land te benutten. Als het niet juist
  werkt, neem dan contact op met uw lokale SMS
  netwerkprovider en verander deze instellingen
  (zie Geavanceerde instellingen / SMS-instellingen).

  De laatste tien nummers die op de MF-JET 450
  gekozen zijn, worden in het geheugen voor nummerherhaling opgeslagen.
  1 Druk tweemaal op » (of M, 41 en
  OK) en typ uw bericht in.
  2 Druk op ».
  3 Druk zo vaak als nodig op L, totdat het gewenste nummer verschijnt.

  v Informeer bij uw lokale netwerkprovider:

  4 Druk op » om het bericht te verzenden.

  • wat de tarieven zijn voor het verzenden en
  ontvangen van een SMS-bericht;

  Meerdere ontvangers À

  • naar welke mobiele-telefoonaanbieders
  u SMS-berichten kunt verzenden en van
  welke u SMS-berichten kunt ontvangen;
  • welke functies uw SMS-dienstaanbieder u
  biedt.

  Een SMS verzenden »
  Eén ontvanger
  1 Druk tweemaal op » (of M, 41 en
  OK).
  2 Typ het bericht in dat u wilt verzenden.
  Om hoofdletters te typen, dient u de toets + ingedrukt te houden als u de letter intoetst. De leestekens zijn rechtsboven de lettertoetsen weergegeven en kunnen door het gelijktijdig indrukken
  van CTRL en de betreffende lettertoets worden
  ingevoerd. Met / kunt u de cursor verplaatsen
  en met \ kunt u een karakter wissen.
  3 Druk op ».
  4 Toets het telefoonnummer van de ontvanger in.
  5 Druk op » om het bericht te verzenden.
  De MF-JET 450 drukt een verzendrapport af.
  Deze functie kan uitgeschakeld worden (zie
  hoofdstuk Fax / Verzendrapport).
  Telefoonboek }
  1 Druk tweemaal op » (of M, 41 en
  OK).
  2 Typ uw bericht in en druk op ».
  3 Druk op } en gebruik / om een nummer uit het telefoonboek te selecteren.
  4 Druk op » om het bericht te verzenden.

  28

  Nummerherhaling L

  1 Druk tweemaal op » (of M, 41 en
  OK) en typ uw bericht in.
  2 Druk op » en voer het eerste telefoonnummer in.
  3 Druk op À en voer nog een telefoonnummer in (maximaal tien).
  4 Druk op » om het bericht te verzenden.

  Een SMS ontvangen
  Ontvangen SMS berichten worden automatisch
  afgedrukt. (U kunt deze instelling veranderen –
  zie hoofdstuk Geavanceerde instellingen /
  SMS-instellingen.) Als u het automatisch afdrukken uitschakelt, worden de berichten in het geheugen opgeslagen. Heeft u een SMS-bericht
  ontvangen, dan brandt het lampje boven de toets
  ».
  Een SMS lezen
  1 Druk op » en OK (of M, 42 en
  OK).
  2 Gebruik / om een bericht te kiezen en druk
  op OK.
  3 U kunt door de berichten bladeren met /.
  Een SMS afdrukken
  1 Druk op » en K (of M, 44 en OK).
  2 Kies met / welke SMS-berichten u wilt afdrukken:
  GESELECTEERD – Druk op OK en selecteer
  met / het SMS-bericht dat moet worden afgedrukt. Druk ter bevestiging op OK.
  NIEUW – Druk op OK. De nieuw opgeslagen
  SMS-berichten worden afgedrukt.
  ALLES – Druk op OK. Alle SMS-berichten worden afgedrukt. • Page 29

  1 Druk op M, 43 en OK.
  2 U kunt met / kiezen welk bericht u wilt wissen:
  GESELECTEERD – Druk op OK en kies het
  bericht dat u wilt wissen met /. Bevestig met
  OK.
  al GELEZEN – Druk op OK om de berichten
  te wissen die u al gelezen hebt.
  ALLEs – Druk op OK, alle SMS berichten worden gewist.

  SMS

  Een SMS wissen

  29 • Page 30

  Geavanceerde instellingen
  30

  Geavanceerde
  instellingen
  Instellingenlijst
  U kunt de lijst met instellingen afdrukken om bij
  te houden welke wijzigingen er in de standaardinstellingen zijn aangebracht!
  Druk op M, 54 en OK.

  SMS-instellingen
  De parameters voor het ontvangen en verzenden
  van SMS worden ingesteld op het moment dat u
  het land selecteert tijdens het plaatsen van de fax.
  Als deze instellingen niet werken of als u een andere provider wilt gebruiken, dient u deze instellingen te veranderen. De serviceprovider voor
  SMS geeft u de nummers die u nodig hebt.
  SMS verzenden
  1 Druk op M, 4611 en OK.

  Faxinstellingen

  2 Voer het telefoonnummer in dat uw apparaat
  moet kiezen om SMS-berichten te verzenden.
  Druk op OK.

  Ontvangstmodus

  SMS ontvangen

  U moet het automatisch ontvangen van faxen uitschakelen als u faxen met een modem (via een
  PC) wilt ontvangen die op dezelfde telefoonlijn
  als de MF-JET 450 is aangesloten.

  1 Druk op M, 4612 en OK.

  Druk op M, 241 en OK. Gebruik / om
  HANDM. te kiezen (om het automatisch ontvangen uit te schakelen) of FAX (om faxen automatisch te ontvangen op de MF-JET 450).

  Alternatieve ontvangst van SMS

  Aantal kopieën
  U kunt binnengekomen documenten meerdere
  malen af laten drukken.
  Druk op M, 242 en OK. Voer een getal tussen de 1 en 99 in en druk op OK.
  Gesorteerd afdrukken
  Als u een document van meerdere pagina’s ontvangt, wordt dit document in het geheugen opgeslagen en later in de juiste volgorde afgedrukt.
  Om het document in volgorde van binnenkomst
  af te drukken, moet u het geordend afdrukken
  uitschakelen:
  Druk op M, 243 en OK. Gebruik / om
  MET (sorteerfunctie) of ZONDER (sorteerfunctie) te selecteren en druk op OK.
  Gesorteerd verzenden
  Als u een document van meerdere pagina’s verzendt, wordt dit document in het geheugen opgeslagen en later in de juiste volgorde verzonden.
  Om het document in volgorde van binnenkomst
  te verzenden, moet u het geordend verzenden
  uitschakelen:
  Druk op M, 232 en OK. Gebruik / om
  MET (sorteerfunctie) of ZONDER (sorteerfunctie) te selecteren en druk op OK.

  2 Voer het telefoonnummer in om SMS-berichten mee te ontvangen. Druk op OK.

  U wilt wellicht SMS van een tweede provider
  kunnen ontvangen. In dat geval dient u een tweede telefoonnummer in te voeren om SMS-berichten te ontvangen.
  1 Druk op M, 4621 en OK.
  2 Voer het nummer van de tweede provider in
  en druk op OK.
  Automatisch afdrukken
  Druk op M, 451 en OK. Gebruik / om te
  kiezen of SMS-berichten automatisch afgedrukt
  moeten worden of niet en druk op OK.
  Waarschuwingssignaal
  Druk op M, 452 en OK. Gebruik / om te
  kiezen of de MF-JET 450 een signaal moet laten
  horen om u te laten weten dat er een SMS is ontvangen en druk op OK.
  Naam van de afzender
  Druk op M, 453 en OK. Gebruik / om
  te kiezen of u wilt dat SMS-berichten die u zendt,
  uw naam moeten bevatten. Druk op OK.
  v Uw naam en uw telefoonnummer worden
  bovenaan op elke pagina afgedrukt samen
  met de datum, de tijd en het paginanummer, wanneer u dit ingeeft in functie 21 en
  22. • Page 31

  Met de volgende functies kunt u de fabrieksinstellingen veranderen:
  M, 271, OK – Resolutie
  M, 272, OK – Zoomen
  M, 273, OK – Herkomst (Positie)
  M, 274, OK – Contrast
  M, 275, OK – Tint
  De tint is de kleur zoals deze gezien wordt in vergelijking met de helderheid: dichter bij - is grijzer, + geeft meer tint.
  M, 276, OK – RGB
  Alle kleuren zijn een combinatie van rood (R),
  groen (G) en blauw (B). U kunt de waardes van
  elk van deze basiskleuren afzonderlijk instellen.
  M, 277, OK – Helderheid
  - is donkerder, + is lichter
  M, 278, OK – Linker-/rechtermarges

  Printerinstellingen
  M, 261, OK – Papierformaat
  M, 262, OK – Papiersoort
  M, 263, OK – Verkleinen
  M, 264, OK – Linker-/rechtermarges

  Geavanceerde instellingen

  Scaninstellingen

  31 • Page 32

  Tips & Trucs

  Tips & Trucs
  Papierinvoer
  Als het papier vastloopt, probeert u dan het papier voorzichtig van boven eruit te trekken. Indien dat niet mogelijk is, dient u op M, 74 en
  OK te drukken om het papier uit te laten voeren.
  Vertikale strepen
  Als uw MF-JET 450 bij het kopiëren, scannen of
  faxen verticale strepen geeft, is de scanner misschien vervuild (zie Onderhoud).

  Wanneer een faxoverdracht mislukt, kunt u met
  deze functie de kabel controleren (u hoort de verbindingsopbouw).
  1 Druk op M, 35 en OK. De ingebouwde
  luidspreker schakelt in en u hoort de kiestoon.
  Breng het document aan. Kies het gewenste
  nummer en druk op Y. Het verzenden van
  de fax wordt nu gestart.
  2 Druk op M, 35 en tweemaal OK. De ontvangst van de fax wordt gestart.

  Horizontale strepen

  Voordat u de helpdesk belt voor
  technische ondersteuning

  Als uw MF-JET 450 bij het kopiëren, scannen of
  faxen horizontale strepen geeft en/of ratelende geluiden maakt, is de scanner misschien vergrendeld.

  Als u het probleem niet met bovenstaande beschrijvingen kunt oplossen, haal dan uw MF-JET
  450 van de stroom en sluit het apparaat na enkele minuten weer aan.

  Open het apparaat. Ontgrendel de scanner met
  de knop aan de onderkant van de printerdeksel
  en sluit de apparaat.

  Bestelinformatie
  U kunt direct onder het nummer 0800 023 07 11
  (in Nederland) of 0800 485 88 (in België) bellen
  om verbruiksmateriaal te bestellen, zonder verzendkosten.

  Cartridges vervangen

  Apparaat print niet
  Als het apparaat niet goed print, kan het zijn dat
  de beschermingsstrip van de inktcartridge niet
  volledig is verwijderd.
  Open het apparaat en neem de cartridge eruit.
  Verwijder eventueel nog achtergebleven resten
  van de beschermingsstrip. Plaats het cartridge
  weer in het apparaat en sluit de deksel.
  v Nadat u het toestel open en dicht gedaan heeft, verschijnt de vraag VERVANG
  CARTR.? Keer via X naar de beginmodus terug!

  32

  Luidspreker

  v De weergave op de display informeert
  u, wanneer een cartridge (black/zwart
  of colour/kleuren) leegraakt resp. geheel
  leeg is. Controleer bij het verwisselen van
  de patronen dat u de juiste “Plug’n’Print”
  kaart plaatst, deze informatie vindt u op de
  achterkant van de “Plug’n’print” kaart!
  Gebruik alleen originele inktcartridges van
  PHILIPS!
  1 Open het apparaat door aan de hendel onder
  het bedieningspaneel te trekken. • Page 33

  6 Plaats de cartridge met de “neus” naar beneden – de zwarte cartridge rechts, de
  kleurencartridge links.

  7 Sluit de cartridgehouder. De houder moet
  weer op zijn plaats vastklikken.
  8 Sluit het apparaat.

  3 Open de cartridgehouder.

  4 Verwijder de lege cartridges.

  9 Plaats de chipkaart “Plug’n’Print” met de contactpunten naar boven in de gleuf onder het
  bedieningspaneel om de cartridge-informatie
  bij te werken.

  Tips & Trucs

  2 U kunt uit de positie van de cartridgehouder opmaken welke cartridge vervangen moet
  worden. De pijlen wijzen de lege cartridge
  aan.

  5 Haal de inktcartridge uit de verpakking en verwijder de beschermingsstrip. Raak hierbij de
  inktopening en de contactpunten niet aan.

  10 Het opladen van de cartridges is pas voltooid,
  wanneer op de display actie voltooid
  kaart uitnemen
  verschijnt.

  33 • Page 34

  Tips & Trucs

  Cartridge-capaciteit
  Het apparaat registreert het verbruik van een cartridge en berekent daarmee het inktniveau.
  v Het opgegeven inktniveau is alleen betrouwbaar, als u elke nieuwe cartridge met
  de bijgeleverde chipkaart oplaadt.
  Druk op M, 73 en OK. Druk op / om
  de capaciteit van de huidige zwarte en kleurencartridges te controleren.

  Logboek
  In het logboek worden de laatste 30 overdrachten
  (ontvangen en verzonden faxen, SMS-berichten).
  Na 30 verzendingen wordt automatisch een logboek afgedrukt. Maar u kunt op elke moment een
  afdruk laten maken.
  Druk op M, 52 en OK. Het logboek wordt
  afgedrukt.

  Opdrachten
  Het apparaat plaatst alle zendopdrachten in een
  lijst, ook berichten die voor afroep geplaatst zijn
  of later verstuurd worden.
  Raadplegen of wijzigen

  Druk op M, 64 en OK. Gebruik / om het
  document in de wachtrij te selecteren en bevestig dit met OK.
  De wachtrij afdrukken
  Druk op M, 65 en OK. Er wordt een lijst met
  documenten die in de wachtrij staan, afgedrukt.

  Beveiligen
  U kunt de toegang tot de cijfertoetsen of het gehele toetsenbord van uw MF-JET 450 vergrendelen.
  Code invoeren
  Toets een beveiligingscode in van vier posities.
  Deze code dient tegelijkertijd voor het tijdelijk
  opheffen van de beveiliging.
  1 Druk op M, 711 en OK.
  2 Voer de code van vier karakters in en druk op
  OK.
  3 Voer de code nogmaals in en druk op OK.
  v Als er al een code geregistreerd is, vraagt
  het apparaat u eerst om de oude code in
  te toetsen voordat u de code aan kunt passen.

  Documenten in de wachtrij kunnen de volgende
  status hebben:

  Het toetsenbord vergrendelen

  ZND – aan het verzenden

  1 Druk op M, 712 en OK.

  DOC – opgeslagen

  2 Voer de code van vier karakters in (zie Code
  invoeren) en druk op OK.

  afr – polling
  in gebruik – lopende opdrachten
  SMS – SMS verzending
  Druk op M, 62 en OK. Gebruik / om een
  document uit de wachtrij te selecteren en bevestig dit met OK. Wijzig de instellingen en bevestig met OK.
  Onmiddellijk verzenden
  Druk op M, 61 en OK. Gebruik / om het
  document in de wachtrij te selecteren en bevestig
  met Y of OK om de geselecteerde fax of SMS
  onmiddellijk te verzenden.
  Een verzending wissen
  Druk op M, 63 en OK. Gebruik / om het
  document in de wachtrij te selecteren en bevestig dit met OK.

  34

  Een document afdrukken

  3 Gebruik / om MET te selecteren en druk op
  OK.
  Er dient een toegangscode ingetoetst te worden
  elke keer als het apparaat wordt gebruikt.
  v Het apparaat wordt automatisch vergrendeld na elk gebruik. Om deze vergrendeling op te heffen moet u bij punt 3
  zonder ingeven.
  Cijfers vergrendelen
  Het is ook mogelijk alleen de cijfertoetsen met
  een code te vergrendelen. Of u kunt ervoor zorgen dat alleen verzending naar nummers in het telefoonboek mogelijk is.
  1 Druk op M, 713 en OK.
  2 Voer de code van vier karakters in (zie Code
  invoeren) en druk op OK. • Page 35

  v Het apparaat wordt automatisch vergrendeld na elk gebruik. Om deze vergrendeling op te heffen moet u bij punt 3 vrij
  ingeven.

  Onderhoud
  Het apparaat reinigen
  Voor u het toestel opent, moet u ervoor zorgen
  dat u elektrisch ontladen bent, b. v. door de metalen behuizing van een geaard toestel, een waterleiding of een radiator aan te raken.
  Gebruik een zachte, pluisvrije doek. U kunt ook
  gebruik maken van een speciale doek voor het
  reinigen van toestellen (zie Bestelinformatie).
  Gebruik nooit vloeibare of gasvormige schoonmaakmiddelen (spuitbussen, schurende middelen,
  poetsmiddelen, alcohol etc.). Zorg ervoor dat er
  geen vloeistoffen in het toestel terechtkomen.

  De cartridges reinigen en uitlijnen
  Als de kwaliteit van de afgedrukte documenten
  minder wordt, dienen de cartridges gereinigd en
  uitgelijnd te worden.
  1 Druk op M, 72111 en OK. De cartridge wordt automatisch gereinigd.
  2 Druk op M, 72121 en OK. Het apparaat drukt een testpagina af, die u helpt de
  afdrukkoppen van beide inktcartridges goed
  in te stellen. Dit is noodzakelijk om voor een
  goede mogelijke afdrukkwaliteit te zorgen.
  3 Voer met het toetsenbord voor waarde voer
  WAARDE A het nummer van het veld in, waarin de pijl het scherpst is.
  4 Bevestig dit met OK en herhaal dit voor waardes B, C en D.
  voer WAARDE B
  Als de afdrukkwaliteit nog steeds te wensen overlaat, dient u de cartridges handmatig te reinigen.
  1 Open het apparaat, haal de cartridges uit de
  houder (zie Cartridges vervangen) en reinig
  de contactpunten (A) met een droge, pluisvrije doek.

  De scannerplaat schoonmaken
  1 Open het deksel van de scanner.

  Tips & Trucs

  3 Gebruik / om enkel tel.bk te selecteren en druk op OK.

  v Raak de inktopeningen en contactpunten
  niet met uw handen aan en schud de cartridge niet!
  2 Wrijf met een pluisvrije doek voorzichtig over
  het scannerplaat (A).

  Nadat u het toestel open en dicht gedaan heeft, verschijnt de vraag VERVANG
  CARTR.? Keer via X naar de beginmodus terug!

  3 Sluit het scannerdeksel.

  35 • Page 36

  Tips & Trucs
  36

  2 Leg een pluisvrije doek op een glad oppervlak. Bevochtig deze voor de helft (A). Houd
  de doek vast zodat er geen vouwen in komen.
  Zet de inktopening van de cartridge op het
  vochtige deel (A), en trek de cartridge in één
  keer in de richting van de pijl (B) naar het droge deel (C).
  B
  1x

  A

  C

  3 Reinig de gouden contactpunten van de houder voordat u de cartridge opnieuw aanbrengt.
  4 Gebruik / om ZWART=OUD? te selecteren
  en druk tweemaal op OK.
  5 Gebruik / om KLEUR=OUD? te selecteren
  en druk tweemaal op OK. • Page 37

  32 AFR ONTVANG ..........................................21
  Een fax van een polling-provider afroepen

  Functielijst

  33 AFR ZENDEN .............................................21
  Een fax voorbereiden voor verzenden op afroep

  Druk op M, 51 en OK om een functielijst af
  te drukken.
  Kiescodes
  11 KIESCODES .................................................17
  Een naam met een nummer aan het telefoonboek toevoegen
  12 GROEPEN.....................................................17
  Verschillende namen uit het telefoonboek samenvoegen om een groep te vormen
  13 WIJZIGEN.....................................................17
  Nummers/namen uit het telefoonboek of
  groepen wijzigen
  14 WISSEN ..........................................................17
  Nummers/namen uit het telefoonboek of
  groepen wissen
  15 AFDRUKKEN ..............................................17
  Het telefoonboek afdrukken
  Instellingen
  21 DATUM/TIJD...............................................15
  De huidige datum en tijd instellen
  22 NUMMER/NAAM.......................................15
  Uw naam en telefoonnummer instellen
  23 ZENDEN ................................................ 20, 30
  De parameters voor het verzenden van faxen
  instellen
  24 ONTVANGEN .............................................30
  De parameters voor het ontvangen van faxen
  instellen
  25 TEL. NETWERK .........................................15
  Instellingen voor een private branch exchange system
  26 PRINTER .......................................................31
  Instellingen voor de printer
  27 FLATBEDSCAN...........................................31
  Instellingen voor het flatbed scannen
  29 PARAMETERS....................................... 16, 38
  Geavanceerde technische instellingen
  20 GEOGRAFISCH ..........................................15
  Land en taal instellen
  Fax
  31 ZENDEN .......................................................21
  Een fax verzenden

  34 GEHEUGEN ONTV...................................20
  Fax instellen op ontvangen in het geheugen
  35 HANDM. OPROEP .....................................32
  Het faxoverdracht handmatig starten
  SMS-Dienst
  41 SMS VERZENDEN.....................................28
  Een SMS-bericht verzenden
  42 SMS LEZEN ..................................................28
  SMS-berichten lezen

  Bijlage

  Bijlage

  43 SMS WISSEN.................................................29
  SMS-berichten uit het geheugen wissen
  44 SMS AFDRUKKEN.....................................28
  SMS-berichten afdrukken
  45 PARAMETERS..............................................30
  Instellingen voor SMS
  46 SMS-CENTRA...............................................30
  Toegangsnummers voor SMS instellen
  Afdrukken
  51 HELPFUNCTIE ...........................................37
  Een lijst met functies afdrukken
  52 JOURNALEN................................................34
  Een logboek van de laatste 30 verzendingen
  afdrukken
  53 KIESCODES .................................................17
  Het telefoonboek afdrukken (komt overeen
  met functie 15)
  54 INSTELLINGEN .................................. 15, 30
  De instellingen afdrukken
  55 OPDRACHTEN ...........................................34
  Een lijst van opdrachten in de wachtrij afdrukken (komt overeen met functie 65)
  Opdrachten
  61 UITVOEREN ................................................34
  Een opdracht uit de wachtrij onmiddellijk
  uitvoeren
  62 WIJZIGEN.....................................................34
  Een opdracht uit de wachtrij wijzigen
  63 WISSEN ..........................................................34
  Een opdracht uit de wachtrij wissen
  64 AFDRUKKEN ..............................................34
  Details van een opdracht uit de wachtrij afdrukken

  37 • Page 38

  Bijlage

  65 OVERZ. AFDRUK.......................................34
  Een lijst van opdrachten in de wachtrij afdrukken
  Andere
  71 LOCK ..............................................................34
  De toegang tot het faxapparaat beperken
  72 PRINTERCARTR. ........................................35
  Cartridges reinigen, uitlijnen en verwisselen

  Scanner
  Soort
  Resolutie
  Scangebied
  Scanbreedte
  Scansnelheid voor
  flatbed

  kleur: 17,5 seconden/
  pagina

  73 CAPAC. CARTR. ...........................................34
  De capaciteit van de inktcartridges controleren

  Printer

  74 PAPIERTOEVOER......................................32
  Papier door het mechanisme invoeren

  Soort
  Resolutie
  Afdruksnelheid

  Technische instellingen
  De MF-JET 450 wordt geleverd met standaard
  fabrieksinstellingen.
  v Verander technische instellingen alleen als
  u dat gevraagd wordt door geautoriseerd
  onderhoudspersoneel!

  Afdrukbreedte
  Afdruklengte
  Papierafmetingen
  Gewicht papier

  Druk op M, 29 en OK. Gebruik / om de
  gewenste parameter te selecteren en te wijzigen
  en druk op OK.

  Technische gegevens
  460×397×185 mm
  ongeveer 6,5 kg
  220–240 V / 50–60 Hz
  ongeveer 10 W
  50 pagina’s
  200 namen/nummers
  PSTN/PABX

  Type
  Resolutie

  Faxsoort
  Soort aansluiting
  Oproepsoort
  Modulatie
  Codeschema
  Modemsnelheid
  Resolutie

  ISO 7816-4

  Scannerstuurprogramma

  38

  USB slave 1.1
  Windows® 98 SE/2000/
  ME/XP
  TWAIN/WIA

  Stand-alone kleur
  snel: 300×300 dpi
  normal: 600×600 dpi
  kwaliteit: 1200×1200 dpi

  Fax

  PC-aansluiting
  Soort aansluiting
  Besturingssysteem

  kleuren bubble inktjet
  2400×1200 dpi
  z/w: max. 13 pagina’s/
  minuut
  kleur: max. 7 pagina’s/
  minuut
  203,2 mm
  z/w: 284,3 mm
  kleur: 279,1 mm
  breedte: 88,9–203,2 mm
  lengte: 127–283,3 mm
  A4 80 g/m2
  A5 minimum 120 g/m2

  Koieerapparaat

  Algemeen
  Afmetingen
  (B×D×H)
  Gewicht
  Stroomvoorziening
  Stroomverbruik in
  stand-by
  Geheugen
  Capaciteit van het
  telefoonboek
  Soort
  telefoonaansluiting
  Microkaart

  CCD kleur
  600×600 dpi
  210×297 mm
  206 mm
  z/w: 10,5 seconden/
  pagina

  ITU T30, G3
  PSTN/PABX
  DTMF
  V17/V29/V27ter/V21/
  V34
  MH, MR, MMR
  33k6 bps
  normale modus:
  200×100 dpi
  fine/photo modus:
  200×200 dpi
  superfine modus:
  200×400 dpi

  SMS
  Gateway
  Geheugen

  V23
  30 berichten • Page 39

  B Uitsluitingen van garantie

  SAGEM SA is de Europese nummer 1 op het gebied van faxdiensten en biedt een compleet assortiment aan faxterminals met internettoegang en
  SMS-functionaliteit, multifunctionele terminals
  en servers die voldoen aan de wensen van alle
  klanten, van particulieren tot multinationals.

  SAGEM Communication Austria GmbH zal niet
  aansprakelijk zijn voor garantie in het geval van:

  Neem contact op met uw dealer wanneer u aanspraak wilt maken op de garantie. U dient hierbij
  het aankoopbewijs te overleggen. Indien er storingen optreden, zal de dealer u adviseren hoe te
  handelen.
  Indien u het apparaat direct bij SAGEM Communication Austria GmbH hebt gekocht, gelden de
  volgende bepalingen:
  A Gedurende een periode van twaalf (12) maanden na de originele leverdatum van het apparaat,
  zal SAGEM Communication Austria GmbH in
  het geval van defecten aan het apparaat die te wijten zijn aan foutieve fabricage zorgdragen voor
  reparatie zonder de kosten voor arbeidsloon en
  vervangende onderdelen in rekening te brengen.
  Tijdens deze garantieperiode van twaalf maanden zal het defecte apparaat gratis worden gerepareerd. De transportkosten om het defecte apparaat te bezorgen bij het adres dat is verstrekt
  door de afdeling After Sales van SAGEM Communication Austria GmbH, zijn echter voor rekening van de klant. Het telefoonnummer van deze
  afdeling staat op de leverbon. Reparaties worden
  niet op de locatie van de klant uitgevoerd, tenzij de klant met SAGEM Communication Austria
  GmbH een onderhoudscontract heeft afgesloten waarin uitdrukkelijk wordt overeengekomen
  dat reparaties op locatie bij de klant worden uitgevoerd.
  De volgende bepaling geldt indien de klant het
  apparaat koopt voor zijn/haar bedrijf, vak of beroep.
  Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in onderhavig Document, en zover de wet dit toestaat, geeft
  SAGEM Communication Austria GmbH geen
  service of garantie, direct of indirect, uit wettelijke bepalingen voortvloeiend of op andere wijze,
  in situaties die niet zijn beschreven in deze garantie en dientengevolge worden alle voorwaarden
  die door de wet zijn opgelegd bij deze uitgesloten.
  Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke
  rechten van de klant.  schade, defecten of storingen die het gevolg
  zijn van:

  ·

  verzuim het installatieproces correct uit te
  voeren of de gebruiksinstructies correct op te
  volgen;

  ·

  een externe oorzaak (waaronder, maar niet
  beperkt tot, bliksem, brand, aardebevingen of
  waterschade van welke aard dan ook);

  ·

  aanpassingen die aan het apparaat zijn gemaakt zonder schriftelijke toestemming van
  SAGEM SA;

  ·

  verzuim of nalatigheid het apparaat te onderhouden of incorrect onderhoud;

  ·

  ongeschikte gebruiksomstandigheden, met
  name ten aanzien van temperatuur en vochtigheid;

  ·

  reparaties of onderhoud aan het apparaat
  door personen die hiertoe niet door SAGEM
  Communication Austria GmbH zijn geautoriseerd;  slijtage als gevolg van normaal dagelijks gebruik van het apparaat en de accessoires;  schade als gevolg van onvoldoende of slechte verpakking van het apparaat bij transport
  of verzending naar SAGEM Communication
  Austria GmbH;  levering van nieuwe softwareversies;  werk aan een apparaat of aanpassing of toevoeging van software zonder voorafgaande
  schriftelijke toestemming van SAGEM Communication Austria GmbH;  storingen die niet het gevolg zijn van het apparaat of van de software die is geïnstalleerd
  op werkstations van gebruikers voor gebruik
  van het apparaat;  communicatieproblemen als gevolg van een
  ongeschikte omgeving, waaronder:

  ·

  problemen betreffende toegang tot en/of
  verbinding met het internet, zoals onderbrekingen door toegangsnetwerken of storingen op de lijn die door de klant of zijn relatie
  wordt gebruikt;

  ·

  overdrachtsstoringen (bijvoorbeeld slechte
  geografische dekking door radiozenders, storingen of slechte kwaliteit van de lijn);

  Bijlage

  Garantie

  39 • Page 40

  Bijlage

  ·

  storingen op het lokale netwerk (kabels, servers, werkstations) of storing op het overdrachtsnetwerk;  reguliere onderhoudswerkzaamheden (zoals
  gedefinieerd in de gebruikershandleiding die
  bij het apparaat is geleverd), evenals storingen die het gevolg zijn van uitgebleven onderhoudswerkzaamheden. Onderhoudskosten
  zijn altijd voor rekening van de klant.

  C In de gevallen die zijn beschreven in sectie B,
  evenals na het verstrijken van de garantieperiode van twaalf maanden, dient de klant SAGEM
  Communication Austria GmbH een prijsopgave te vragen en dient hij/zij deze te accepteren
  en ermee in te stemmen de kosten genoemd in
  de prijsopgave te voldoen alvorens het apparaat
  naar SAGEM Communication Austria GmbH
  terug te sturen. De reparatie- en verzendkosten
  worden aan de klant in rekening gebracht.
  Bovenstaande bepalingen zijn van toepassing,
  tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de
  klant. Indien een bepaling uit deze garantieverklaring geheel of gedeeltelijk ongeldig of onwettig is als gevolg van een wettelijke regel die van
  toepassing is op consumenten, voortvloeiend uit
  de nationale wetgeving, heeft deze ongeldigheid
  of onwettigheid geen invloed op de overige bepalingen of delen van deze garantieverklaring.

  40 • Page 41

  41

  Bijlage • Page 42

  Bijlage

  Index
  A

  E

  aansluiten
  extra telefoons 7
  aansluiting 7
  PC 10
  aansluitpunt LINE 7
  Acrobat Reader 10
  adapter 6
  afdrukken
  document 34
  SMS 28, 30
  telefoonboek 17
  wachtrij 34
  antwoordapparaat 20
  antwoordapparaat (extern) 16

  eMail 24
  extra telefoons 7
  extra telefoontoestel
  16, 21

  B
  berichten
  afdrukken 20
  beschrijving
  apparaat 2
  bestelinformatie 32
  beveiligen 34
  C
  capaciteit
  cartridge 34
  cartridge
  capaciteit 34
  kleuren 9
  plaatsen 9
  reinigen 35
  uitlijnen 9, 35
  vervangen 32
  cartridges
  opladen 9
  CD-ROM
  installeren 10
  chipkaart
  Plug’n’Print 33
  code
  antwoordapparaat 20
  computer
  aansluiten 10
  contrast 20, 23
  D

  42

  invoeren 22
  scannen 24

  datum 10, 15
  dir. lijst. zie ook telefoonboek
  display 2
  document
  afdrukken 34

  F
  fax
  afdrukken 20
  kopiëren 30
  ontvangen 20
  faxinstellingen 30
  faxontvangstgeheugen 30
  faxontvangst zonder
  papier 30
  functies 3
  lijst 37
  G
  garantie 39
  geheugen 20, 30
  groep 17
  H
  helderheid 23
  help 3
  HELP-functie 15
  helpdesk 32
  I
  inktcartridge
  plaatsen 9
  inktcartridges.
  zie cartridge
  installatie 6
  software 10
  installatie-CD 6, 10
  instellingen 15
  fax 30
  geavanceerde 30
  lijst 30
  printer 31
  scanner 31
  SMS 30
  technische 38
  invoeren
  document 22
  papier 32
  J
  journaal
  zendjournaal 20

  K
  kleurenkopie 3
  kopiëren 22
  standaard 22
  kopie bewerken 22
  L
  land 8, 15
  lijst
  functies 37
  instellingen 30
  opdrachten 34
  logboek 34
  luidspreker 32
  M
  MF-Inkjet 10
  MF-TWAIN-driver 25
  microkaart
  “Plug’n’Print” 33
  N
  naam
  afzender 30
  naam (uw) 15
  netsnoer 6
  netwerksoort 15
  nummer
  herhalen 19, 28
  nummer (uw) 10, 15
  O
  OCR 24
  onderhoud 35
  ontvangen
  fax 20
  SMS 7, 28, 30
  ontvangstmodus 30
  ontvangst zonder papier 30
  opladen
  cartridge 9
  P
  PABX 15
  papier
  plaatsen 6
  papierformaat 6
  papierhouder 6
  papierinvoer 32
  papierstoring 32
  PC 17
  aansluiten 10
  plaatsen
  fax 6
  inktcartridges 9
  papier 6

  Plug’n’Print
  chipkaart 33
  starters-chipkaart 6
  polling
  uitgesteld 21
  pollingontvangst 21
  pollingverzending 21
  printerinstellingen 31
  R
  raadplegen
  lijst 34
  rapport 20
  reinigen
  apparaat 35
  cartridges 35
  resolutie 2, 20, 22
  RGB 23
  rondzenden 19
  S
  scaninstellingen 31
  scannen
  naar de PC 24
  SMS 25
  afdrukken 28
  instellingen 30
  lezen 28
  ontvangen 28, 30
  verzenden 28, 30
  wissen 29
  software
  Acrobat Reader 10
  MF-Inkjet 10
  Paper Port 10
  Photo Impression 10
  starters-chipkaart
  Plug’n’Print 6, 9
  strepen 32
  horizontale 32
  vertikale 32
  stroomvoorziening 8
  symbolen 2
  T
  taal 15
  technische gegevens
  38
  telefoonboek 17, 19,
  28
  afdrukken 17
  groep 17
  naam 17
  op een microkaart
  opslaan 37
  op een PC opslaan
  17 • Page 43

  U
  uitlijnen
  cartridge 9, 35
  uit te schakelen
  ontvang SMS 7
  USB-interface 10
  V

  Bijlage

  wijzigen 17
  wissen 17
  telefooncentrale 15
  telefoonkabel 6
  tellers 34
  tijd 10, 15
  tint 23
  tips & trucs 32

  veiligheidsinstructies 5
  vergrendelen
  cijfers 34
  toetsenbord 34
  verpakking 6
  vervangen
  cartridge 32
  verzenden
  faxen 19
  onmiddellijk 34
  SMS 28, 30
  uitgesteld 21
  W
  wachtrij 34
  wijzigen
  lijst 34
  telefoonboek 17
  wissen
  SMS 29
  telefoonboek 17
  verzending 34
  wissen (fax) 3
  Z
  zendjournaal 20
  zoomen 22
  zwartwitkopie 3

  43 • Page 44

  Door het CE-merk wordt bevestigd dat het apparaat voldoet aan de relevante richtlijnen van de
  Europese Unie.

  VERKLARING VAN
  OVEREENSTEMMING (DoC)
  Hierbij verklaart SAGEM Communication
  Austria GmbH dat het toestel PHILIPS
  MFP 450 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van
  richtlijn 1999/5/EC.
  Bij deze verklaart SAGEM Communication
  Austria GmbH dat deze PHILIPS MFP 450
  voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige
  relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
  Bezoek onze website als u een kopie van de DoC
  nodig hebt.
  Dit product is bedoeld voor gebruik op een analoog openbaar geschakeld telefoonnet (PSTN) en
  voor gebruik in het land dat op het etiket op de
  doos vermeld staat. Het kan zijn dat het apparaat
  niet functioneert in andere landen.
  Neem voor meer informatie contact op met uw
  nationale technische ondersteuningscentrum.
  Neem eerst contact op met uw dealer als er tijdens gebruik problemen ontstaan.
  Deze handleiding is afgedrukt op chloorvrij, gerecycled papier en voldoet aan de hoogste milieunormen.

  De kartonnen doos en het beschermende karton
  kan bij het oud papier gerecycled worden. Indien
  dit mogelijk is, dienen ook de plastic verpakkingen gerecycled te worden.
  Dit faxapparaat bevat gerecycled materiaal. Laat
  u, als u dit product niet meer gebruikt, informeren over de overeenkomende recyclenormen in
  uw land.
  www.sagem.com
  E-mail: dti.faxinfoline@sagem.com

  Nederlands:
  Tel.:
  Fax:

  0900 7676 760
  0900 7676 761

  België:
  Tel.:
  Fax:

  070 233 431
  070 233 435

  SAGEM SA
  Le Ponant de Paris
  27, rue Leblanc
  75512 PARIS CEDEX 15
  non-contractueel document
  Technische aanpassingen en fouten uitgezonderd
  Copyright © 2004 SAGEM Communication Austria GmbH

  abc5103 506 4153.1

  BE/NL

  (C4)


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips MF-Jet 450 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips MF-Jet 450 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,86 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Philips MF-Jet 450

Philips MF-Jet 450 Bedienungsanleitung - Deutsch - 44 seiten

Philips MF-Jet 450 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info