Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
Downloaded from www.vandenborre.be
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  nl
  ow
  D

  d
  de
  oa

  m

  fro

  e
  .b

  re

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  w

  w • Page 2

  nl
  ow
  D

  INHOUD

  d
  de
  oa

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGEN ...................................... 3
  PRODUCTOVERZICHT .......................................................................... 6
  AFSTANDSBEDIENING .......................................................................... 7
  De Afstandsbediening Gebruiken ............................................................ 9
  De Batterijen van de Afstandsbediening Installeren ................................. 9
  VOORBEREIDING ................................................................................... 10
  De Voeding Aansluiten ............................................................................. 10
  Het Toestel Inschakelen ........................................................................... 10
  De meegeleverde, oplaadbare batterij gebruiken..................................... 10
  Het LCD Scherm Roteren......................................................................... 10
  AANSLUITING ......................................................................................... 11
  Uitsturen naar een Extern Apparaat ......................................................... 11
  Aansluiten op Andere Toestellen .............................................................. 12
  In een Auto Gebruiken (Enkel voor 12V Ingang) ..................................... 12
  DVD/CD WEERGAVE .............................................................................. 13
  Basis DVD/CD Weergave......................................................................... 13
  MP3,JPEG, MPEG-4/DivX BESTANDEN WEERGEVEN ....................... 14
  Basis MP3 Weergave ............................................................................... 14
  JPEG Fotoweergave ................................................................................ 15
  Basis MPEG-4/DivX Weergave ................................................................ 16
  Bestanden vinden ..................................................................................... 16
  Bestanden rangschikken .......................................................................... 16
  OSD INSTELLING ................................................................................... 17
  Parental Control (Kinderslot) ................................................................... 19
  Het Wachtwoord Instellen ......................................................................... 19
  LCD INSTELLING .................................................................................... 20
  Paneelinstelling ........................................................................................ 20
  Kleurinstelling ........................................................................................... 20
  Helderheidinstelling ................................................................................. 20
  LCD Instelling ........................................................................................... 20
  SPECIFICATIES EN ONDERHOUD ........................................................ 21
  PROBLEEMGIDS .................................................................................... 22

  m

  fro

  e
  .b

  re

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  w

  w

  NL-2 • Page 3

  nl
  ow
  D

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGEN

  d
  de
  oa

  Netvoeding
  Dit apparaat werd ontworpen om te werken op wisselstroom netvoeding van
  100-240 volt, 50-60 Hz. Andere stroombronnen kunnen dit apparaat beschadigen.

  fro

  m

  Netadapter
  De meegeleverde stroomadapter past in een standaard stopcontact.
  • Een beschadigde adapter of beschadigd snoer mag uitsluitend bij een
  gekwalificeerde reparateur worden vervangen door een goedgekeurde adapter of
  snoer van hetzelfde type en vermogen.

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  w

  w

  Symbolen

  Een gevaarlijk voltage dat
  een risico voor elektrische
  schokken inhoudt is binnenin
  dit product aanwezig.

  Deze markering is
  aangebracht om aan te
  geven dat het apparaat
  voldoetaan de Europese
  normen voor veiligheid
  en elektromagnetische
  congruentie.

  Belangrijke instructies voor
  .
  het gebruik en onderhoud zijn
  ingesloten in de documentatie
  die bij dit product werd
  meegeleverd.

  Gebruik van en Omgaan met Batterijen
  WAARSCHUWING:
  Enkel volwassenen mogen batterijen gebruiken. Laat een kind dit toestel niet
  gebruiken tenzij het Deksel van het Batterijvak stevig op het Batterijvak zelf is
  geplaatst, overeenkomstig met de instructies in de gebruiksaanwijzing.
  • Volg de veiligheid- en gebruiksinstructies van de batterijfabrikant.
  • Houd de batterijen uit de buurt van kinderen en huisdieren.
  • Zet de batterijen met de polariteiten in de juiste richting als aangeduid in het
  batterijenvak. Indien de polariteit van de batterij niet juist is kan dit persoonlijke
  letsels en/of beschadiging veroorzaken. Het batterijenvak bevindt zich op de
  achterzijde van de afstandsbediening.
  • Wees milieuvriendelijk en breng oude batterijen terug naar inzamelpunten die
  daarvoor voorzien zijn in winkels die batterijen verkopen.
  • Om elektrolytlekkage of ontploffingsgevaar te voorkomen mogen niet-herlaadbare
  batterijen nooit worden opgeladen.
  Het type batterij gebruikt in de afstandsbediening is een CR2025
  3V Lithium-batterij. Deze batterij bevindt zich aan de binnenkant
  en is gemakkelijk te bereiken. Verwijder de batterijhouder aan de
  onderzijde van de afstandsbediening om de batterij te verwijderen.
  De batterijen moeten verwijderd worden bij uw plaatselijk
  recyclagepunt.

  Li

  NL-3

  e
  .b

  re

  Deze uitrusting is dubbel
  geïsoleerd waardoor een
  aardeaansluiting niet vereist
  is. • Page 4

  nl
  ow
  D

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGEN

  d
  de
  oa

  WAARSCHUWING:
  • De stekker doet dienst als hoofdschakelaar om het apparaat volledig van de
  netvoeding los te koppelen en dient te allen tijde bereikbaar te zijn.
  • Om stroom te besparen: schakel het stopcontact uit of trek de stekker uit het
  stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.
  • Sta niet toe dat iemand voorwerpen in de openingen en ventilatiesleuven van het
  apparaat stopt.
  • Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Commercieel of
  ander gebruik kan de garantie teniet doen en gevaarlijk zijn.
  • Stel dit product niet bloot aan druppelende of spattende vloeistof en zet er geen
  voorwerpen die met water gevuld zijn –zoals vazen– bovenop.
  • Zet geen naakte vlammen zoals van een brandende kaars bovenop of vlakbij dit
  apparaat.
  • Probeer dit apparaat niet zelf te repareren, breng het voor reparaties of
  onderhoudsbeurten uitsluitend naar een gekwalificeerde, erkende reparateur.
  • Werp batterijen nooit in vuur vanwege ontploffingsgevaar.
  • Bedien dit apparaat niet terwijl u een voertuig bestuurt en probeer dan geen
  video’s te bekijken.
  • Om verwonding te voorkomen moet dit apparaat in overeenstemming met de
  instructies voor de installatie stevig aan de autostoelen zijn vastgemaakt.

  m

  fro

  OMZICHTIGHEID
  GEVAAR VAN ELEKTRISCHE
  SCHOKKENNIET OPENMAKEN

  Deze digitale videodisk speler maakt gebruik van een lasersysteem. Anders gebruik van de bedieningstoetsen of andere instellingen en bewerkingen dan in deze
  gebruiksaanwijzing zijn uiteengezet kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan
  laserstraling.
  Om rechtstreekse blootstelling aan de laserstraal te voorkomen mag de behuizing
  niet worden geopend. Onzichtbare laserstraal wanneer het apparaat geopend is.
  Kijk nooit recht in de laserstraal.
  Installeer dit apparaat niet in een besloten ruimte zoals bijvoorbeeld een boekenkast.
  Opmerkingen bij Auteursrechten:
  • Het is verboden bij wet om auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder
  toestemming uit te zenden (via kabel), te vertonen in publiek of te verhuren.

  NL-4

  e
  .b

  re

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  w

  w

  Categorie 1 laserapparaat
  Dit apparaat bevat een laserapparaat onder laagspanning. Onzichtbare
  laserstraling wanneer de behuizing is geopend of de sluitklemmen
  losgemaakt. Voorkom blootstelling aan de straal. • Page 5

  Dit toestel bevat een kopieerbeveiligingfunctie ontwikkeld door Macrovision.
  Signalen voor kopieerbeveiliging worden op sommige schijven opgenomen.
  Tijdens het opnemen en afspelen zal ruis op het beeld van deze schijven
  verschijnen. Dit toestel bevat copyrightbeveiliging-technologie die beschermd
  wordt door methodeclaims van bepaalde Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van Macrovision Corporation en andere rechthebbenden. Het gebruik van deze copyrightbeveiliging-technologie moet worden
  geautoriseerd door Macrovision Corporation en is uitsluitend bedoeld voor
  vertoning in huiselijke kring, tenzij anders aangegeven door Macrovision Corporation. Reverse engineering of demontage is verboden.

  d
  de
  oa  nl
  ow
  D

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGEN

  m

  fro

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  w

  w

  Schijfjes opbergen
  Na het afspelen bewaart u het schijfje in het doosje. Stel het schijfje nooit bloot
  aan rechtstreeks zonlicht of een warmtebron en laat het nooit achter in een
  geparkeerde auto die wordt blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht.

  Schijfjes schoonmaken
  Vingerafdrukken en stof op de schijf kunnen slechte beeldkwaliteit en geluidvervorming veroorzaken. Voordat u de schijfjes afspeelt, maakt u de schijf schoon
  met een schone doek. Veeg het schijfje schoon van binnen naar buiten.

  Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol, benzine, verdunner, commercieel
  beschikbare schoonmaakmiddelen of antistatische spray bedoeld voor oude vinylplaten

  NL-5

  e
  .b

  re

  Opmerkingen bij Auteursrechten:
  Omgaan met schijfjes
  Raak de afspeelbare zijde van de schijf niet aan. Houd de schijfjes vast aan
  de randen zodat u geen vingerafdrukken op het oppervlak achterlaat. Bevestig
  nooit papier of plakband op de schijf. • Page 6

  nl
  ow
  D

  PRODUCTOVERZICHT

  d
  de
  oa

  Bovenzijde

  m

  fro

  1

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  w

  w

  2

  11

  3

  6
  7

  17
  8
  Achterzijde

  9

  Rechterzijde

  18 19
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13

  LCD Scherm
  Luidsprekers
  Schijfbescherming
  LCD Toets
  MMODE Toets
  PAUSE/UP Toets
  F.BWD/LEFT Toets
  Handvat Openen/Sluiten
  PREVIOUS Toets
  LED Indicator
  Draadloze Sensor
  SETUP Toets
  MENU Toets

  NL-6

  10

  20 21 22
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24

  23

  24

  PLAY/SEL. Toets
  F.FWD/RIGHT Toets
  STOP/DOWN Toets
  NEXT Toets
  Voeding AAN/UIT Schakelaar
  DC IN 12V Bus
  Volume OMHOOG/OMLAAG
  Toets
  KOPTELEFOON Bus
  AV-OUT Bus
  SD/MMC Kaartgleuf
  USB Poort

  e
  .b

  12
  13
  14
  15
  16

  re

  4
  5 • Page 7

  m

  fro
  e
  .b

  re

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  w

  w

  9

  d
  de
  oa

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  nl
  ow
  D

  AFSTANDSBEDIENING

  Naam
  1
  2

  Info.

  Beschrijving
  INFO. Toets

  • Druk in om de bestandsinformatie, het uur en de titel van het
  hoofdstuk weer te geven.

  Setup Toets

  • Druk in om het Instellingmenu op te roepen.

  ▲ UP /
  PAUSE Toets

  • Druk in om omhoog te bewegen in de menu’s.
  • Druk in om de weergave van een foto, muziek of video te
  pauzeren.
  • Druk in om de foto horizontaal te omkeren.

  4

  Menu. MENU
  Button

  • Druk in om terug te keren naar het Hoofdmenu tijdens DVD
  weergave indien dit menu op de schijf beschikbaar is.

  5

  PLAY/SEL
  Toets

  • Druk in om foto-, muziek- of videobestanden weer te geven.
  • Druk in om de instelling of functie te bevestigen.

  6

  • Druk in om naar links te bewegen in de menu’s.
  ◄LEFT/
  Fast • Druk in om versneld vooruit te spoelen in een muziek- of
  Backward Toets
  videobestand aan 2x, 4x, 8x en 16x de snelheid van de
  normale weergave.
  • Druk in om een foto 90° rechtsom te draaien.

  7

  Previous
  Toets

  • Druk in om terug te keren naar de vorige foto-, muziek- of
  videobestand.
  • Druk in om terug te keren naar de vorige pagina.

  8

  ▼DOWN /
  STOPToets

  • Druk in om de weergave van de foto, muziek of video te stoppen.
  • Druk in om terug te keren naar het menuscherm tijdens DVD
  weergave.
  • Druk in om de foto verticaal te flippen.
  • Druk in om de thumbnail-modus op te roepen tijdens de
  fotoslideshow.
  • Druk in om omlaag te bewegen in de menu’s.

  9

  Numerieke
  Toetsen

  • Druk in om de 0-9 numerieke toetsen te selecteren.

  3

  NL-7 • Page 8

  nl
  ow
  D

  AFSTANDSBEDIENING

  d
  de
  oa
  m

  fro

  Naam
  10

  Beschrijving
  LCD Toets

  11

  Mode

  12

  Title

  13

  Mode

  TITLE toets

  • Druk in om het LCD INSTELLING-menu op te roepen. (Zie
  pagina 20 voor meer details.)
  • Druk in om het Modusmenu op te roepen.
  Opmerking: De Modus-functie zal niet ingeschakeld worden
  als de schijfbescherming open staat. Zorg ervoor dat de
  schijfbescherming goed is gesloten.
  • Druk in om terug te keren naar het Titel Menu tijdens DVD
  weergave indien dit menu beschikbaar is op de DVD schijf.

  Subtitle toets • Druk in om de ondertiteltaal op het schermmenu weer te geven
  indien deze ondertitels beschikbaar zijn op de DVD schijf.

  14 ►RIGHT/
  Fast Forward
  Toets

  • Druk in om omhoog te bewegen in de menu’s.
  • Roteer het beeld 90° linksom.
  • Druk in om versneld vooruit te spoelen in een muziek- of videobestand
  aan 2x, 4x, 8x en 16x de snelheid van de normale weergave.

  15

  Angle Toets

  • Druk in om het camerastandpunt te veranderen indien
  verschillende standpunten op de DVD schijf zijn opgenomen.

  16

  NEXT Toets

  • Druk in om terug te keren naar het volgende foto-, muziek- of
  videobestand.
  • Druk in om terug te keren naar de volgende pagina.

  17

  AUDIO Toets • Druk in om de taal van de geluidsband te veranderen indien
  deze taal beschikbaar is op de DVD schijf.

  18

  Repeat Toets • Druk herhaaldelijk op deze toets om de beschikbare
  herhaalopties te selecteren wanneer U een foto-, muziek-,
  divx- of videobestand weergeeft.
  HOOFDSTUK : Herhaal Hoofdstuk
  : Herhaal Tite
  Title
  : Herhaling Uitgeschakeld
  UIT

  19

  MUTE toets • PDruk in om het geluid van het weergegeven bestand uit te
  schakelen

  NL-8

  e
  .b

  re

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  w

  w

  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19 • Page 9

  nl
  ow
  D

  AFSTANDSBEDIENING

  Draadloze
  Sensor

  30°

  m

  fro

  30°

  w

  w

  Richt de afstandsbediening in een
  hoek van 60º naar de voorzijde van
  het toestel en niet verder dan 5 meter
  weg van de sensor.

  d
  de
  oa

  De Afstandsbediening Gebruiken

  CR2025

  2

  e
  .b

  re

  Druk 1 en trek aan 2 om het batterijvak te openen. Plaats de batterij en
  breng de (+) en (-) op de batterij gelijk
  met de aangeduide markeringen.

  +

  De Batterijen van de Afstandsbediening Installeren

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  5M Maximale
  Afstand

  1
  Opmerking:
  • De batterij in de Afstandsbediening gaat normaal gezien ongeveer een
  jaar mee, hoewel dit afhankelijk is van hoeveel en voor welke functies
  de Afstandsbediening wordt gebruikt.
  • Gebruik een 3V lithiumbatterij (Nr. CR2025 of equivalent).
  • Wees voorzichtig wanneer U de gleuf van het batterijvak enkel met uw
  vingernagels indrukt aangezien ze hierdoor kunnen breken.
  • Let wel dat kleine knoopbatterijen, zoals degene gebruikt in gehoorapparaten, speelgoed, spelletjes en andere toestellen, gemakkelijk kunnen ingeslikt worden door kleine kinderen en dit kan gevaarlijk zijn.
  • Houd knoopbatterijen uit de buurt van jonge kinderen.
  • Zoek medisch advies indien U een knoopbatterij heeft ingeslikt.
  BELANGRIJKE OPMERKING:
  LEGE BATTERIJEN MOETEN GERECYCLEERD WORDEN OF
  WEGGEGOOID VOLGENS DE PLAATSELIJKE WETGEVING. NEEM
  CONTACT OP MET UW PLAATSELIJK AFVALBEDRIJF VOOR MEER
  INFORMATIE.

  NL-9 • Page 10

  Achterzijde

  Stopcontact

  d
  de
  oa

  De Voeding Aansluiten

  nl
  ow
  D

  VOORBEREIDING

  m

  fro
  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  w

  w

  DC 12V ingang

  Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde wisselstroomadapter aan op het
  toestel en het andere uiteinde op het stopcontact.

  Het Toestel Inschakelen

  Achteraanzich

  De meegeleverde, oplaadbare batterij gebruiken
  • Sluit de DC IN bus aan op het stopcontact via de
  Vooraanzicht
  meegeleverde stroomadapter.
  • De LED indicator licht groen op wanneer de stroom wordt
  ingeschakeld. De LED indicator licht rood op wanneer de
  ingebouwde batterij oplaadt. De indicator is uitgedoofd
  wanneer de ingebouwde batterij volledig is opgeladen.
  Laad de batterij op tot de LED indicator uitdooft.
  • Het zal ongeveer 4 uur duren om de batterij de eerste
  LED indicator
  keer volledig op te laden.
  • Om de levensduur van de batterij te verlengen raden
  wij aan om de batterij te legen (volledig leeg laten
  lopen) vooraleer een eerste keer op te laden.
  • Een waarschuwing zal op het scherm verschijnen wanneer de batterij bijna
  leeg is.
  • Laad de batterij op of schakel het toestel uit.
  • De batterij zal niet opladen wanneer de DVD speler in gebruik is.
  • De normale weergavetijd voor een volledig opgeladen batterij is 2 uur.
  Aandacht: De levensduur van de batterij is beperkt en zal minder worden
  telkens de batterij volledig is opgeladen of leegloopt. De capaciteit
  van de batterij zal met de tijd steeds minder worden. Verouderde
  batterijen hebben daarom een korte levensduur.

  Het LCD Scherm Roteren
  Opmerking:Het LCD scherm van dit
  toestel kan 180-graden gedraaid en
  gekanteld worden. Draai het scherm
  180º rechtsom. Het scherm kan plat
  gevouwen worden om te bekijken.

  NL-10

  e
  .b

  re

  Nadat de stroomadapter is aangesloten op het stopcontact
  zal de LED indicator rood oplichten. Schuif de voedingschakelaar aan de rechterzijde in de AAN stand. De LED
  indicator zal groen oplichten. • Page 11

  nl
  ow
  D

  AANSLUITING

  Sluit de AV Uitgang van de DVD Speler met een AV kabel aan op de

  m

  Audio en Video Ingang van uw TV.
  Mode

  Druk op
  Mode op de afstandsbediening om “AV OUT” in het
  modusmenu te selecteren. De speler zal de audio/videosignalen naar
  de TV doorsturen wanneer het toestel is aangesloten op een TV met
  een AV kabel.

  e
  .b

  re

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  w

  w  fro  d
  de
  oa

  Uitsturen naar een Extern Apparaat

  AV UIT

  VIDEO IN
  R
  AUDIO IN
  L

  NL-11 • Page 12

  nl
  ow
  D

  AANSLUITING  Sluit een USB Flashdrive aan. .
  Of een MMC/SD Kaart
  Druk Mode Mode in op de afstandsbediening om te schakelen tussen USB
  of Kaartlezer modus. “USB or CARD” (USB of KAART) zal op het scherm
  verschijnen.
  Sluit een koptelefoon of luidspreker aan met behulp van een 3.5mm
  geluidssnoer (niet meegeleverd).

  m

  fro

  1
  2

  d
  de
  oa

  Aansluiten op Andere Toestellen

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  w

  w

  3

  1
  2

  e
  .b

  re

  3

  VOLUMEWAARSCHUWING VOOR KOPTELEFOONS
  Sluit de koptelefoon aan met het volume ingesteld op een laag niveau en
  verhoog indien nodig. Langdurig luisteren naar sommige koptelefoons aan
  een hoog volume kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
  Oortjes of koptelefoons moeten voldoen aan EN 50332-1I EN50332-2 om
  een blijvende bescherming tegen overtollige geluidsdruk te verzekeren.
  - A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut
  endommager l’oreille de l’utilitsateur.
  - Pensez à adjuster le volume à un niveau normal et non pas au maximum.
  Écouteurs et casques audio doivent être en conformité avec la
  directive européenne EN 50332-2 afin d’assurer une protection
  permanente contre les niveaux sonore excessivement élevés.

  In een Auto Gebruiken (Enkel voor 12V Ingang)


  Sluit de speler aan op de 12V DC sigarettenaansteker in uw auto met het
  meegeleverde 12V stroomsnoer.

  Achteraanzicht

  DC Ingang

  12V sigarettena
  anstekersplug

  AANDACHT:
  • Gebruik het toestel niet of bekijk geen film terwijl U met de auto rijdt.
  • Plaats de DVD speler zo dat de bestuurder het scherm niet kan zien.

  NL-12 • Page 13

  Opmerking:

  d
  de
  oa

  Basis DVD/CD Weergave

  nl
  ow
  D

  DVD/CD WEERGAVE

  fro

  m

  Zorg ervoor dat de schijfbescherming goed is gesloten wanneer U een
  schijf wil afspelen. De speler zal niet werken indien de schijfbescherming is geopend.
  Schakel de speler in. Open de schijfbescherming.

  Houd de rand van de schijf vast om de schijf in de schijflader te plaatsen met de
  gedrukte zijde naar boven.

  3

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  w

  w

  1
  2

  Sluit de schijfbescherming. De draagbare DVD speler zal de weergave starten
  Indien de schijf één of meer titels bevat zal het menuscherm op het scherm

  e
  .b

  re

  indien de schijf geen menu’s bevat.


  verschijnen.

  Opmerking: Indien U andere weergavemodi wil selecteren drukt U de Mode
  MODE toets om het modusmenu op te roepen. Selecteer vervolgens
  de weergavemodus naar wens.

  4

  Up /
  Down /
  Left /
  Right of Numerieke Toets(en) om een optie te selecteren en druk
  vervolgens
  Play/Sel..
  Om een titel weer te geven gebruikt U de

  NL-13 • Page 14

  nl
  ow
  D

  MP3,JPEG, MPEG-4/DivX BESTANDEN WEERGEVEN

  d
  de
  oa

  1 Laad een Audio CD, een SD/MMC kaart of een USB flashdrive.
  • De DVD speler zal de weergave starten bij audio CD’s zonder
  weergavecontrole.
  • Bij audio CD’s uitgerust met een weergavecontrole zal na enkele
  seconden een menu verschijnen.

  m

  fro

  w

  w
  re

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  2 Druk de Mode MODE toets in om het Modus-menu op te roepen. Druk
  vervolgens op de
  Up /
  Down toets om “DVD-ROM Drive” (DVDROM Station), “USB” of “Card Reader” (Kaartlezer) te selecteren en
  druk op de
  Play/Sel. Toets om de bestandenverkenner te openen.

  e
  .b

  DVD-ROM Drive
  USB
  Card Reader
  AV OUT

  Basis MP3 Weergave
  1. Om muziekbestanden in de bestandenverkenner weer te geven drukt U
  op de
  Left Toets in Stop-modus om de linkerzijde van de verkenner
  in te gaan. Druk op
  Up /
  Down om een map te selecteren.
  2. Druk
  Right om de rechterzijde van de verkenner te openen. Druk op
  Up /
  Down om een nummer te selecteren en druk vervolgens op
  Play/Sel. om af te spelen.
  • Indien de bestanden zich in een map bevinden drukt U op
  Play/Sel.
  om de map te openen.
  • Druk op de
  Up toets om de Hoofdmap te selecteren
  en druk
  Play/Sel. om terug te keren naar het bovenliggend menu.
  1/14

  MUSIC

  00:01:13

  ROOT

  001

  EZM

  1

  VRPGY

  002

  L-M

  2

  DAYIN

  003

  RJN

  3

  PHOTOS

  004

  DQ1

  4

  MUSIC

  005

  KIY

  5

  006

  SBD

  6

  007

  ZFB

  7

  008

  JPYE

  8

  44.1KHz

  128Kbps

  04:22

  Best.type

  3 Om de weergave te stoppen drukt U op de
  NL-14

  Sort.best

  STOP toets. • Page 15

  nl
  ow
  D

  MP3,JPEG, MPEG-4/DivX BESTANDEN WEERGEVEN
  Thumbnailmodus
  1 Druk
  STOP in
  tijdens weergave om de
  Thumbmailmodus op te roepen.

  d
  de
  oa

  JPEG Fotoweergave

  Miniafbeeldingen

  m

  fro

  1 Om foto’s in de
  bestandenverkenner weer te
  geven drukt U op de
  LeftToets
  in Stop-modus om de linkerzijde
  van de verkenner in te gaan. Druk
  op
  Up /
  Down om een map
  te selecteren.
  2 Druk
  Right om de rechterzijde
  van de verkenner te openen. Druk
  2 Druk
  Down /
  Left /
  op
  Up /
  Down om een foto
  Right om “Rotate” (Roteren) te
  te selecteren en druk vervolgens
  selecteren om de verkleinde foto’s
  op
  Play/Sel. voor weergave.
  te draaien.
  3 Druk de
  Up /
  Down /
  Left /
  Right toets in om een
  foto te selecteren en druk
  Play/Sel. om de slideshow te
  starten.
  Opmerkingen:
  • Druk
  Down en
  Left/
  • Indien de bestanden zich in een
  Right om “Reset” te selecteren
  map bevinden drukt U op
  en druk
  Play/Sel. om alle
  Play/Sel. om de map te openen.
  rotaties in de thumbnailmodus te
  • Druk op de
  Up toets om de
  annuleren.
  Hoofdmap te selecteren
  en
  druk
  Play/Sel. om terug te
  keren naar het bovenliggend
  menu.
  Roteren en Omkeren
  1 Druk
  Right tijdens weergave
  om de foto 90° rechtsom te
  • Alle rotatie- en omkeereffecten
  draaien of druk
  Left om de
  zullen geannuleerd worden
  foto 90° linksom te draaien.
  wanneer de speler opnieuw wordt
  2 Door in pauze-modus de
  Up /
  gestart.
  Down toets in te drukken kan
  • Druk
  Down en Left / om
  U de foto horizontaal of verticaal
  Return (Terugkeren) te selecteren en
  omkeren.
  druk vervolgens op
  Play/Sel..
  Pagina: 1/1

  2006/3/7

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  w

  w

  1024 X 768

  Roteren

  Diavoorst.

  e
  .b

  re

  Bestandsnummer :1/24
  ROOT

  Aer

  1

  A

  Air

  2

  B

  A_Ha

  3

  C

  Billt

  4

  D

  Bon

  5

  CHART

  6

  CRANB

  7

  Deep

  8

  1466 x 1016

  2002/6/20

  Best.type

  Sort.best

  Miniafbeeldingen

  : Roteer het

  Pagina: 1/1

  Reset

  Terug

  NL-15 • Page 16

  nl
  ow
  D

  MP3,JPEG, MPEG-4/DivX BESTANDEN WEERGEVEN

  m

  fro
  ROOT

  Air

  MP3
  MP2

  B
  C

  WMA
  JPEG

  1

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  Aer
  BESTANDSTYPEǺ

  A

  D

  Bestandsnummer:1/6

  w

  w

  1 Om videobestanden in de
  bestandenverkenner weer te
  geven drukt U op
  Left in
  Stop-modus om de linkerzijde van
  de verkenner in te gaan. Druk op
  Up /
  Down om een map
  te selecteren.

  2 Druk
  Up /
  Down om
  het bestandstype aan of af te
  vinken en druk
  Play/Sel. om
  de bestand(en) te vinden die
  overeenkomen met uw keuze.

  d
  de
  oa

  Basis MPEG-4/DivX Weergave

  2

  A_Ha

  3

  DAT
  Billt
  MPG
  Bon
  VOB
  CHART
  AVI

  4
  5
  6

  CRANB

  ROOT
  A

  1
  2

  Hellraiser_D
  Miho-yoshiok

  3

  C

  Hellraiser_A

  4

  Hellraiser_B

  5

  phantom_a

  6

  Sort.best

  2 Druk
  Right om de rechterzijde
  van de verkenner te openen.
  Druk op
  Up /
  Down om
  een bestand te selecteren en
  druk vervolgens op
  Play/Sel.
  voor weergave.
  • Indien de bestanden zich in een
  map bevinden drukt U op
  Play/Sel. om de map te openen.
  • Druk op de
  Up toets om de
  Hoofdmap te selecteren
  en
  druk
  Play/Sel.om terug te
  keren naar het bovenliggend
  menu.
  Bestanden vinden
  1 Druk
  Menu en druk
  Left/
  Right om “File Type”
  (Bestandstype) te selecteren
  tijdens weergave en druk op
  Play/Sel..
  Bestandsnummer:1/6
  ROOT

  Best.type

  Opmerking:
  De niet-geselecteerde
  bestandstypes zullen niet in de
  verkenner worden weergegeven.
  Bestanden rangschikken
  1 Druk
  Menu en druk
  Left/
  Rightom “Sort Type”
  (Sorteertype) te selecteren tijdens
  weergave en druk op
  Play/
  Sel..
  2 Druk
  Up /
  Down /
  Left/
  Right om een sorteertype te
  selecteren en druk
  Play/Sel.
  om de bestand(en) te sorteren die
  overeenkomen met uw keuze.
  Opmerking:
  • Druk op
  Up /
  Down om
  “Exit” (Verlaten) te selecteren en
  druk
  Play/Sel. om het menu
  Bestandstype of Sorteertype te
  verlaten.
  ROOT

  1
  GMC_BRA

  2

  A
  B

  A

  Hellraiser_D

  B

  Miho-yoshiok

  3

  C

  C

  Hellraiser_A

  4

  D

  D

  Hellraiser_B

  5

  phantom_a

  6

  Aer

  1

  Air

  2

  SORTEERBESTAND:
  Methode:

  Volgorde:
  A_Ha

  NL-16

  Sort.best

  3

  Op type
  Op naam

  BilltStijgend

  4

  BonDalend

  5

  Op datum

  CHART

  6

  CRANB
  Deep

  Best.type

  Sort.best

  Sluiten

  Best.type

  Sort.best

  e
  .b

  Best.type

  Sluiten

  re

  B
  D

  Deep

  GMC_BRA • Page 17

  Druk
  Setup in stopmodus om het
  OSD
  Menu
  Instellingmenu op te roepen.
  Audio
  Ondertitel
  Druk
  Up /
  Down tom
  instellingen te selecteren uit de
  hoofdmenu’s en druk vervolgens op
  Play/Sel..
  : Selecteren
  Druk
  Up /
  Down /
  Left /
  Right om een instelling te selecteren uit
  de submenu’s en druk vervolgens op
  Play/Sel..
  Selecteer
  Left /
  Right om een optie te selecteren en druk
  vervolgens op de
  Play/Sel. toets om de selectie te bevestigen.
  Druk
  Setup om het INSTELLINGMENU te verlaten.

  m

  fro

  2

  Taalinstelling

  d
  de
  oa

  1

  nl
  ow
  D

  OSD INSTELLING

  Hoofdmenu

  Sub-menu

  Opties

  Beschrijving

  OSD

  Engels
  .......

  Selecteer de systeem-displaytaal.

  Menu

  Engels
  .......

  Selecteer de Menutaal die U op
  het scherm wenst weer te geven.
  Indien de geselecteerde taal niet
  op de schijf is opgenomen zal de
  speler de taal met top-prioriteit
  selecteren.

  Audio

  Engels
  .......

  Selecteer de geluidsband die U
  wenst weer te geven indien uw
  DVD geluidsbanden in meerdere
  talen ondersteunt.

  Ondertitel

  Engels
  .......

  Selecteer de ondertiteltaal die
  U op het scherm wenst weer te
  geven. Indien de geselecteerde
  taal niet op de schijf is opgenomen
  zal de speler de taal met topprioriteit selecteren.

  Taalinstelling

  Ext.
  Ondertitels

  e
  .b

  5

  re

  4

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  w

  w

  3

  Selecteer West Europees of
  Centraal Europees
  NL-17 • Page 18

  Opties

  Schermbeveiliging

  Aan/Uit

  BESCHRIJVING

  Stel de schermbeveiliging in op aan
  of uit.

  fro

  Televisietype

  Selecteer de beeldverhouding van
  het scherm indien de schijf meer
  dan een beeldverhouding heeft.

  m

  Scherminstelling

  Sub-menu

  d
  de
  oa

  Hoofdmenu

  nl
  ow
  D

  OSD INSTELLING

  w

  w

  16:9 Breedbeeld: Selecteer “16:9”
  voor een breedbeeld TV toestel dat
  ingesteld is om het scherm volledig
  te vullen.
  Televisiesystem

  NTSC,
  PAL,Auto

  Selecteer het TV
  weergavensysteem overeenkomstig
  met het plaatselijk TV systeem.

  Analoog uit

  2 kanalen

  • selecteer de instelling of niet.

  Audioinstelling
  Kinderslot

  .......

  • Zie pagina 19.

  .......

  • Zie pagina 19.

  Aan/Uit

  Schakel de Angle Mark
  (Hoekmarkering) aan of uit

  DivX VOD

  .......

  • Volg de stappen op het scherm
  om de Registratiecode te
  controleren op deze speler
  wanneer U een beveiligd
  videobestand van een VOD
  (Video On Demand) dienst huurt
  of koopt.

  Standaard

  Lezen

  OPGEPAST: Indien U deze functie
  selecteert zullen al uw instellingen
  teruggesteld worden naar de
  fabriekswaarden behalve uw eigen
  wachtwoord.

  Instelling van Wachtwoord
  gebruiker
  Hoekmarkering

  Instellingen
  beёindigen

  NL-18

  Selecteer om het Instellingmenu te
  verlaten.

  e
  .b

  4:3Letter Box: Selecteer “4:3 LB”
  voor een TV toestel met normale
  afmetingen.
  Zwarte banden verschijnen aan
  de boven- en onderzijde van het
  scherm (Zoals een brievenbus).

  re

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  4:3 PS: Selecteer “4:3 PS” voor een
  TV toestel met normale afmetingen. • Page 19

  nl
  ow
  D

  OSD INSTELLING

  d
  de
  oa

  Parental Control (Kinderslot)

  Instelling van gebruiker

  m

  fro

  1 Voer het wachtwoord van 4-cijfers in
  Kinderslot

  en druk op
  Play/Sel..
  Wachtwoord
  ...
  Hoekmarkering

  2 Voer het vooringestelde
  Div X VOD
  ...
  standaardwachtwoord “0000” in bij
  ____
  de allereerste instelling.
  3 U kan het kinderslot ENKEL
  : Selecteren
  gebruiken met DVD schijven .
  4 Let wel dat schijven die niet uitgerust
  zijn met een kinderslotbeveiliging toch
  zullen weergegeven worden, los van de quotering en inhoud.

  5.PG R
  6.R
  8.ADULT
  Uit

  Rating-beschrijving
  1. KID: Kindveilig; het is veilig voor kinderen.
  2. G: Algemeen Publiek; geschikt voor kijkers van alle leeftijden.
  3. PG: Begeleiding door Volwassenen aangeraden.
  4. PG-13: Materiaal is niet geschikt voor kinderen jonger dan 13 jaar.
  5. PG-R: Parental Guidance-restriced: het is aangeraden dat ouders
  hun kinderen jonger dan 17 jaar niet laten kijken of dat kinderen enkel
  mogen kijken onder toezicht van een ouder of volwassen voogd.
  6. R: Restricted, kinderen jonger dan 17 mogen niet kijken zonder een
  begeleidende ouder of volwassen voogd.
  7. NC-17: Geen kinderen jonger dan 17; niet aan te raden beeldmateriaal
  voor kinderen jonger dan 17.
  8. ADULT: Enkel voor volwassenen.

  Het Wachtwoord Instellen

  e
  .b

  re

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  w

  w

  7.NC 17

  Instelling van gebruiker

  1 Een dialoogvenster zal op het
  Kinderslot
  Wachtwoord
  scherm verschijnen wanneer U
  Hoekmarkering
  Div X VOD
  Password (Wachtwoord) selecteert.
  2 Voer het voordien ingestelde
  Oud:
  Nieuw:
  wachtwoord in. Het vooringestelde
  Verifiëren:
  wachtwoord van 4 cijfers is “0000”.
  3 Voer het nieuwe wachtwoord in en
  druk vervolgens op de
  Play/Sel.
  toets op de afstandsbediening om te bevestigen.
  Voer het wachtwoord opnieuw in om te verifiëren.


  ...

  ...

  ____
  ____
  ____

  : Seleziona

  NL-19 • Page 20

  1 Druk
  LCD herhaaldelijk in om
  COLOR te selecteren.
  2 Druk
  Left /
  Right om
  de kleurinstelling naar wens te
  kiezenng.
  COLOR:
  COLOR:
  COLOR:
  COLOR:
  COLOR:
  COLOR:
  COLOR:

  +3
  +2
  +1
  0
  -1
  -2
  -3

  - Druk
  LCD opnieuw in tot het
  LCD instellingsvenster verdwijnt.
  Of wacht tot een time-out.

  NL-20

  +3
  +2
  +1
  0
  -1
  -2
  -3

  e
  .b

  Kleurinstelling

  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :

  re

  - Druk
  LCD opnieuw in tot het
  LCD instellingsvenster verdwijnt.
  Of wacht tot een time-out.

  BRIGHT
  BRIGHT
  BRIGHT
  BRIGHT
  BRIGHT
  BRIGHT
  BRIGHT

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  NORMAL

  w

  PANEL:

  w

  4:3

  m

  PANEL:

  1 Druk
  LCD herhaaldelijk in om
  BRIGHT te selecteren.
  2 Druk
  Left /
  Right om de
  helderheidinstelling naar wens te
  kiezen.

  fro

  1 Druk
  LCD herhaaldelijk in om
  PANEL te selecteren.
  2 Druk
  Left /
  Right om de
  paneelinstelling naar wens te
  kiezen.

  Helderheidinstelling

  d
  de
  oa

  Paneelinstelling

  nl
  ow
  D

  LCD INSTELLING

  LCD opnieuw in tot het
  - Druk
  LCD instellingsvenster verdwijnt.
  Of wacht tot een time-out.

  LCD-Instelling
  1 Druk
  LCD herhaaldelijk in om
  LCD te selecteren .
  2 Druk
  Left /
  Right om
  “ON” (AAN) of “OFF” (UIT) te
  selecteren en druk vervolgens op
  Play/Sel. om te bevestigen.
  LCD:
  LCD:

  ON
  OFF

  LCD om de LCD opnieuw
  - Druk
  in te schakelen. • Page 21

  100-240 V~ 50-60 Hz
  10.1 Inches (25,6 cm)
  940g (Ongeveer)
  247 mm x 181 mm x 24 mm
  VCD, DVD, CD, MP3, JPEG, Kodak Picture, CDRW, DVD±RW

  d
  de
  oa

  m

  fro

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  w

  w

  Stroomvoeding
  Schermgrootte
  Gewicht
  Afmetingen (B x H x D)
  Compatibele
  Schijfformaten

  nl
  ow
  D

  SPECIFICATIES EN ONDERHOUD

  Opmerking:
  Ontwerp en specificaties kunnen veranderen zonder voorafgaande
  waarschuwing.

  e
  .b

  re

  Onderhoud en Herstelling

  ● Bekijk de informatie in dit hoofdstuk vooraleer U een onderhoudsdienst
  contacteert.
  ● Bewaar de oorspronkelijk doos en het verpakkingsmateriaal te bewaren
  voor transport. Indien U het toestel moet transporteren, pak het dan
  opnieuw in zoals oorspronkelijk verpakt in de fabriek voor maximale
  bescherming.
  ● Houd de externe oppervlakken schoon. Gebruik geen vluchtige
  vloeistoffen zoals insecticide spray nabij het toestel. Laat rubberen
  of plastieken producten niet lang in aanraking komen met het toestel
  aangezien ze markeringen op het oppervlak achterlaten.
  ● Het toestel reinigen. Gebruik een zachte, droge doek om de speler
  schoon te maken. Indien de oppervlakken heel vuil zijn gebruikt U een
  zachte doek die licht bevochtigd is met een milde detergentoplossing.
  Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol, benzeen of
  verdunner aangezien ze de cosmetische oppervlakken van het toestel
  kunnen beschadigen.
  ● Het toestel onderhouden. De DVD speler is een high-tech toestel met
  hoge precisie.
  Indien de optische pick-up lens en de onderdelen van het schijfstation vuil
  en versleten zijn, dan kan dit beeldkwaliteit verminderen. Afhankelijk van
  de werkomgeving is een regelmatige inspectie en onderhoud aan te raden
  na elke 1000 uur gebruik. Contacteer de geautoriseerde onderhoudsdienst
  nabij U voor meer informatie.

  NL-21 • Page 22

  nl
  ow
  D

  PROBLEEMGIDS

  d
  de
  oa

  Vooraleer U een onderhoudsdienst belt, kan U de volgende onderdelen controleren op symptomen en oplossingen.
  Geen geluid of geluid is vervormd

  • Zorg dat het materiaal goed is aangesloten.

  Geen Beeld

  • Zorg dat het materiaal goed is aangesloten.

  Geen weergave

  • Er heeft zich condensatie gevormd: wacht

  m

  fro

  Zorg dat de inputinstellingen voor de TV en
  stereosysteem juist zijn.
  Zorg dat het LCD scherm is ingeschakeld.

  w

  w

  or
  nb
  de
  an
  .v
  w

  ongeveer 1 uur tot de speler volledig is
  gedroogd. Deze speler kan geen andere
  schijven afspelen dan DVD’s, MP3’s en
  CD’s. De schijf is mogelijks vuil en moet
  schoongemaakt worden. Zorg dat de schijf
  is geïnstalleerd met de bedrukte kant naar
  boven.
  • Controleer of de batterijen zijn geïnstalleerd
  met de juiste polariteiten (+&-).De batterij
  is bijna leeg: vervang ze met nieuwe. Richt
  de afstandsbediening naar de afstandsbedieningsensor en gebruik. Verwijder
  obstakels tussen de afstandsbediening en
  de afstandsbedieningsensor. Gebruik de
  afstandsbediening niet verder dan 5 meter
  van de afstandsbedieningsensor.

  Geen Afstandsbediening

  • Schakel het toestel uit en vervolgens terug

  De batterij werkt niet

  • Controleer of de batterij leeg is of niet cor-

  in. U kan het toestel ook uitschakelen, het
  stroomsnoer ontkoppelen en vervolgens
  terug aansluiten. (De speler kan mogelijks
  niet goed werken wegens bliksem, statische
  elektriciteit of andere externe factoren.)
  rect aangesloten.

  De weergave begint niet, zelfs wanneer een
  titel is geselecteerd.

  • Bevestig de ‘Rating’ instellingen.

  Audio soundtrack en/of ondertiteltaal is niet
  degene geselecteerd bij de aanvankelijke
  instellingen

  • Indien de geluidsband en/of ondertiteltaal

  niet bestaat op de schijf dan zal de geselecteerde taal bij de aanvankelijke instelling niet
  gezien/gehoord worden.

  • Ondertitels verschijnen enkel bij schijven

  Geen ondertitels

  die er bevatten.

  Alternatieve talen van de audio geluidsband
  (of ondertitels) kunnen niet geselecteerd
  worden

  • Een alternatieve taal kan niet geselecteerd

  Hoek kan niet veranderd worden

  • Deze functie wordt niet ondersteund door

  worden bij schijven die niet meer dan een
  taal bevatten.

  alle schijven. Zelfs wanneer een schijf een
  aantal verschillende camerastandpunten
  bevat dan mogelijk enkel voor bepaalde
  scènes.

  Indien U iets niet begrijpt omtrent uw toestel en U woont in het Verenigd Koninkrijk dan kan U
  onze hulplijn bellen tijdens normale kantooruren op: 0844 8009595.
  Bel het nummer op uw aankoopbewijs indien U een dienstverlener wenst te spreken.
  Oproepen worden aangerekend aan de standaardtarieven.
  We excuseren ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine onregelmatigheden in deze
  gebruiksaanwijzing die kunnen optreden ten gevolge van productverbetering- en ontwikkeling.
  KESA ELECTRICALS U.K HU1 3AU 11 /03/2010

  NL-22

  e
  .b

  re

  Geen enkele toets (van het toestel en/of de
  afstandsbediening) werkt


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Proline dvdp1030wx wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Proline dvdp1030wx in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,93 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info