Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/138
Nächste Seite
Wasmachine
gebruikershandleiding
imagine the possibilities
Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-
product.
Voor nog betere service kunt u uw product
registreren op
www.samsung.com/register
WF805P4SA**
WF805U4SA**
WF805UHSA**
WF815P4SA**
WF815U4SA**
WF815UHSA**
WF916P4SA**
WF916U4SA**
WF916UHSA**
WF816P4SA**
WF816U4SA**
WF816UHSA**
WF802P4SA**
WF802U4SA**
WF802UHSA**
WF801P4SA**
WF801U4SA**
WF801UHSA**
WF906P4SA**
WF906U4SA**
WF906UHSA**
WF806P4SA**
WF806U4SA**
WF806UHSA**
WF804P4SA**
WF804U4SA**
WF804UHSA**
WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd 1WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd 1 2012-03-15  5:37:522012-03-15  5:37:52
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  WF805P4SA**
  WF805U4SA**
  WF805UHSA**
  WF815P4SA**
  WF815U4SA**
  WF815UHSA**

  WF916P4SA**
  WF916U4SA**
  WF916UHSA**
  WF816P4SA**
  WF816U4SA**
  WF816UHSA**

  WF802P4SA**
  WF802U4SA**
  WF802UHSA**
  WF801P4SA**
  WF801U4SA**
  WF801UHSA**

  WF906P4SA**
  WF906U4SA**
  WF906UHSA**
  WF806P4SA**
  WF806U4SA**
  WF806UHSA**
  WF804P4SA**
  WF804U4SA**
  WF804UHSA**

  Wasmachine
  gebruikershandleiding

  imagine the possibilities
  Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsungproduct.
  Voor nog betere service kunt u uw product
  registreren op

  www.samsung.com/register

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd 1

  2012-03-15

  5:37:52 • Page 2

  de mogelijkheden van uw
  nieuwe samsung-wasmachine
  Met uw nieuwe wasmachine verandert uw kijk op de was volkomen. Uw nieuwe
  Samsung-wasmachine heeft alle eigenschappen – van de speciale Eco Bubble-functie
  tot de energiezuinigheid – om van de was een zo eenvoudig en aangenaam mogelijke
  taak te maken.
  • Spaarstand
  Dankzij de speciale bellengenerator en de Samsung-invertermotor is dit model energiezuiniger
  dan standaard wasmachines met het A-label.

  • Eco Bubble
  Het effectieve Samsung Eco Bubble biedt verbeterde reiniging met geavanceerde bescherming van het
  weefsel. Met Eco Bubble wordt het wasmiddel gelijkmatig verdeeld en dringt het sneller en dieper in het
  weefsel door.

  • Minder lawaai en trillingen
  Deze Samsung-wasmachine is zeer stil doordat geluid en trillingen door middel van smart
  control-technologie worden geminimaliseerd, waarbij het apparaat zeer weinig trillingen
  produceert. Hierdoor behoudt de trommel zijn perfecte balans.

  • Snelwas
  Geen tijd te verliezen? Het snelwasprogramma kan u helpen bij uw drukke leven. Nu neemt
  het wassen van uw favoriete kleding (tot 2 kg) slechts 15 minuten in beslag!

  • Trommel reinigen
  De automatische reinigingsfunctie voor de trommel (Eco Drum Clean (Eco trommelreiniging)
  helpt u om de wasmachine schoon te houden, zelfs zonder chemische reinigings- of
  bleekmiddelen. Met dit speciale reinigingsprogramma houdt u de trommel schoon en
  reukloos.

  • Babykleding
  Uw Samsung-wasmachine heeft wasprogramma's die bescherming geven aan de kleren van
  kinderen met een gevoelige huid. Deze programma's minimaliseren huidirritatie bij kinderen
  door wasmiddelrestanten te minimaliseren. Daarbij plaatsen deze programma's de was in
  verschillende categorieën en worden wasprogramma's uitgevoerd volgens de kenmerken van
  elke categorie, zodat de kleren die de kinderen aantrekken, heerlijk fris en schoon aanvoelen.

  • Handwas
  Extra zorg kan worden ingesteld met de juiste temperatuur, een zachte wasactie en de
  correcte hoeveelheid water.

  2_ de mogelijkheden van uw nieuwe samsung-wasmachine

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec1:2

  2012-03-15

  5:37:59 • Page 3

  • Eindtijd
  Stel een wasprogramma tot 19 uur uit in stappen van een uur. Dit draagt bij aan het gemak
  van uw wasmachine wanneer u de deur uit moet.

  • Kinderslot
  Met het kinderslot kunnen onderzoekende kleine handjes uit de wasmachine worden
  gehouden. Deze beveiligingsfunctie voorkomt dat uw kinderen met de bediening van uw
  wasmachine spelen en waarschuwt u wanneer deze wordt geactiveerd.

  • Digitaal grafisch display
  Het digitale grafische display is duidelijk en gemakkelijk in het gebruik. En omdat het zo
  gemakkelijk te gebruiken is, stelt het digitale grafische display u in staat snelle en doeltreffende
  aanpassingen te maken in het wasprogramma voor uitstekende resultaten.
  Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud
  van uw nieuwe wasmachine van Samsung. Gebruik de handleiding voor beschrijvingen van het
  bedieningspaneel, instructies voor het gebruik van de wasmachine en voor tips over hoe u het
  beste gebruikmaakt van de geavanceerde mogelijkheden en functies. Het gedeelte 'Problemen
  oplossen en informatiecodes' op pagina 37 helpt u wanneer er iets verkeerd gaat met uw
  nieuwe wasmachine.

  de mogelijkheden van uw nieuwe samsung-wasmachine _3

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec1:3

  2012-03-15

  5:38:00 • Page 4

  veiligheidsinformatie
  Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-wasmachine. Deze handleiding bevat
  belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw
  vaatwasser. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om optimaal gebruik
  te maken van de vele voordelen en functies die deze wasmachine u biedt.

  WAT U MOET WETEN OVER DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Lees deze handleiding aandachtig door, zodat u weet hoe u dit nieuwe apparaat met zijn uitgebreide mogelijkheden
  en functies op veilige en efficiënte wijze gebruikt en bewaar de handleiding ter referentie op een veilige plaats nabij
  het apparaat. Gebruik dit apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, zoals beschreven in deze
  gebruiksaanwijzing.
  In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en
  situaties besproken. Het is uw verantwoordelijkheid om verstandig, voorzichtig en nauwkeurig te werk te gaan bij het
  installeren, onderhouden en gebruiken van uw wasmachine.
  Omdat de volgende gebruiksaanwijzingen van toepassing zijn op meerdere modellen, kunnen de specificaties van uw
  wasmachine enigszins afwijken van de specificaties die in deze handleiding worden omschreven en zijn mogelijk niet
  alle waarschuwingen van toepassing. Als u vragen of opmerkingen hebt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde
  servicecentrum of gaat u naar www.samsung.com voor ondersteuning en informatie.

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSSYMBOLEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
  De betekenis van de pictogrammen en symbolen in deze gebruikershandleiding:
  WAARSCHUWING

  Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel,
  de dood of schade.

  LET OP

  Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel
  en/of schade.

  LET OP

  Om de kans op brand, explosies, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij
  het gebruik van uw droger te verminderen, dient u deze veiligheidsvoorschriften
  te volgen.

  NIET proberen.
  NIET demonteren.
  NIET aanraken.
  Volg de aanwijzingen nauwkeurig op.
  Trek de stekker uit het stopcontact.
  Om elektrische schokken te voorkomen, moet het apparaat zijn geaard.
  Neem contact op met het servicecentrum voor ondersteuning.
  Opmerking
  Deze waarschuwingstekens dienen om persoonlijk letsel, van uzelf en van anderen, te
  voorkomen.
  Voer de aanwijzingen nauwgezet op.
  Bewaar dit gedeelte na het lezen op een veilige plek zodat u het later nog eens kunt
  bekijken.

  4_ veiligheidsinformatie

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec10:4

  2012-03-15

  5:38:00 • Page 5

  Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.
  Zoals bij alle elektrische apparatuur met bewegende delen bestaat er mogelijk gevaar. Om
  dit apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u te weten hoe u het moet bedienen en moet
  u voorzichtig zijn bij het gebruik.
  Laat kinderen (of huisdieren) nooit op of in het apparaat spelen. De deur van de wasmachine gaat
  van binnenuit niet makkelijk open en kinderen kunnen ernstig verwond raken wanneer ze opgesloten
  worden.

  WAARSCHUWING

  Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek,
  zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij deze toestemming of
  instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die
  verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
  Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
  spelen.
  Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet deze uit veiligheidsoverwegingen worden vervangen
  door de fabrikant of een onderhoudstechnicus van de fabrikant, of door een vergelijkbaar bevoegde
  persoon.
  Dit apparaat moet zo geplaatst worden dat het toegang heeft tot de stroomvoorziening, de waterkraan
  en de afvoer.
  Zorg er bij wasmachines met ventilatieopeningen aan de onderzijde voor dat deze openingen niet
  worden geblokkeerd door vloerbedekking of ander obstakels.
  Gebruik de nieuwe slangen. Neem de oude slangen niet meer in gebruik.

  INSTRUCTIES IN VERBAND MET HET AEEA-LABEL
  Juiste afvoer van dit product (afvalverwerking van elektrische en
  elektronische apparatuur)
  (Van toepassing in de Europese Unie en overige Europese landen met een apart
  inzamelingssysteem)
  Deze markering op het product, de accessoires of de bijgeleverde documenten geeft aan dat
  het product en de elektronische accessoires (lader, hoofdtelefoon, USB-kabel) niet mogen
  worden weggegooid bij het gewone huisvuil. Voorkom mogelijke schade aan het milieu en de
  volksgezondheid als gevolg van een onbeheerste afvalstroom door deze producten te scheiden
  van andere typen afval en ze op een verantwoordelijke wijze in te zamelen voor duurzaam
  hergebruik van grondstoffen.
  Particulieren dienen contact op te nemen met het verkooppunt waar het product is gekocht of
  met de plaatselijke overheid voor informatie over waar deze producten voor een milieuvriendelijke
  recycling kunnen worden ingeleverd.
  Bedrijven dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden en bepalingen
  van het aankoopcontract na te kijken. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires
  mogen niet samen met ander commercieel afval worden weggeworpen.

  veiligheidsinformatie _5

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec10:5

  2012-03-15

  5:38:00 • Page 6

  veiligheidsinformatie
  WAARSCHUWING

  BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR DE
  INSTALLATIE
  De installatie van dit apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd
  installateur of servicebedrijf.
  - Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie,
  problemen met het product of letsel.
  Het apparaat is zwaar, houd hier rekening mee wanneer u het apparaat optilt
  Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact van minimaal AC 220-240 V / 50 Hz en
  gebruik dit stopcontact alleen voor dit apparaat. Gebruik bovendien nooit een verlengsnoer.
  - Wanneer het stopcontact via een stroomverdeler wordt gedeeld met andere apparaten
  of wanneer u een verlengsnoer gebruikt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
  - Zorg ervoor dat het voedingsvoltage, de frequentie en de stroom overeenkomen met de
  productspecificaties. Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of
  brand. Steek de stekker stevig in het stopcontact.
  Gebruik een droge doek om regelmatig alle vreemde stoffen, zoals stof en water, van de
  voedingsterminals en contactpunten te verwijderen.
  - Trek de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een droge doek.
  - Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
  Steek de stekker zodanig in het stopcontact dat het snoer rechtstreeks naar de vloer loopt.
  - Wanneer u de stekker op de kop in het stopcontact steekt, kunnen de stroomdraden in
  de kabel beschadigd raken. Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
  Houd alle verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen, aangezien deze materialen
  gevaarlijk voor kinderen kunnen zijn.
  - Als een kind een zak over het hoofd trekt, kan dit leiden tot verstikking.
  Wanneer het apparaat, de stekker of de stroomkabel is beschadigd, neemt u contact op
  met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
  Dit apparaat moet correct worden geaard.
  Sluit de aardedraad nooit aan op een gasleiding, plastic waterleiding of telefoonlijn.
  - Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie of problemen met het
  product.
  - Sluit de voedingskabel nooit aan op een stopcontact dat niet goed is geaard en zorg
  ervoor dat het stopcontact voldoet aan de lokale en nationale voorschriften.
  Plaats dit apparaat niet bij een warmtebron of ontvlambare materialen.
  Plaats het apparaat niet in een ruimte waar veel vocht, olie of stof aanwezig is of waar het
  wordt blootgesteld aan direct zonlicht of water (regendruppels).
  Plaats het apparaat niet op een locatie met lage temperaturen.
  - Bij vorst kunnen er barsten in de leidingen ontstaan.
  Plaats het apparaat niet op een locatie waar gas kan vrijkomen.
  - Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
  Gebruik geen transformator.
  - Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
  Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigde voedingskabel of los stopcontact.
  - Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

  6_ veiligheidsinformatie

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec10:6

  2012-03-15

  5:38:00 • Page 7

  Buig de voedingskabel niet te veel en trek er niet aan.
  Voorkom kinken en knopen in de voedingskabel.
  Haak de voedingskabel niet achter een metalen plaat, plaats geen zware objecten op de
  voedingskabel, plaats de voedingkabel niet tussen twee objecten en druk de voedingskabel
  niet in de ruimte achter de wasmachine.
  - Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
  Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken.
  - Ontkoppel de voedingskabel door de stekker los te trekken.
  - Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
  Leg de stroomkabel en leidingen niet op plaatsen waar u er over kunt struikelen.
  LET OP

  WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR DE INSTALLATIE
  Dit apparaat moet binnen het bereik van een stopcontact worden geplaatst.
  - Wanneer u dit niet doet, bestaat het risico op elektrische schokken of brand door
  lekstroom.
  Plaats uw wasmachine op een vlakke en harde ondergrond die het gewicht van de
  wasmachine kan houden.
  - Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in abnormale trillingen, beweging, lawaai of
  problemen met het product.

  WAARSCHUWING

  BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR HET
  GEBRUIK
  Als het apparaat overstroomt, sluit u de water- en stroomtoevoer af en neemt u contact op
  met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
  - Raak de stekker niet aan met natte handen.
  - Als u dit wel doet, loopt u het risico op elektrische schokken.
  Als u een vreemd geluid, een brandlucht of rook waarneemt, haalt u direct de stekker uit
  het stopcontact en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
  - Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
  In het geval van een gaslek (zoals propaangas, LPG, etc.) moet u de ruimte meteen
  ventileren en raakt u de stekker niet aan. Raak het apparaat of de stroomkabel niet aan.
  - Gebruik geen ventilator.
  - Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.
  Laat geen kinderen in of op de wasmachine spelen. Verwijder de hendel van de deur
  wanneer u de wasmachine afdankt.
  - Wanneer een kind opgesloten raakt in een wasmachine, kan het stikken.
  Zorg ervoor dat u het verpakkingsmateriaal (spons, tempex) aan de onderkant van de
  wasmachine verwijdert voordat u het apparaat in gebruik neemt.

  veiligheidsinformatie _7

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec10:7

  2012-03-15

  5:38:00 • Page 8

  veiligheidsinformatie
  Was geen items die zijn verontreinigd met benzine, kerosine, wasbenzine, verf, thinner,
  alcohol of andere ontvlambare of explosieve stoffen.
  - Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.
  Open de wasmachine nooit door de deur te forceren als het apparaat in bedrijf is (wassen
  op hoge temperatuur/drogen/centrifugeren).
  - Het water uit de wasmachine kan brandwonden veroorzaken of leiden tot een gladde
  vloer.
  Dit kan leiden tot letsel.
  - Als u de deur forceert, kan dit resulteren in schade aan het product of letsel.
  Steek uw handen niet onder de wasmachine.
  - Dit kan leiden tot letsel.
  Kom niet met natte handen aan de stekker.
  - Als u dit wel doet, loopt u het risico op een elektrische schok.
  Schakel het apparaat niet uit door de stekker uit het stopcontact trekken terwijl het
  apparaat in bedrijf is.
  - Wanneer u de stekker weer in het stopcontact steekt, kan er een vonk ontstaan, wat kan
  leiden tot elektrische schokken of brand.
  Laat kinderen of zwakbegaafde personen dit apparaat niet zonder toezicht bedienen. Laat
  kinderen niet in de wasmachine kruipen.
  - Dit kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden of letsel.
  Steek nooit uw handen of metalen objecten onder de wasmachine wanneer het apparaat in
  bedrijf is.
  - Dit kan leiden tot letsel.
  Koppel het apparaat niet los door aan de stroomkabel te trekken. Neem de stekker stevig
  beet en trek deze recht uit het stopcontact.
  - Schade aan de stroomkabel kan kortsluiting, brand of elektrische schokken veroorzaken.
  Probeer het apparaat niet eigenhandig te repareren, te demonteren of aan te passen.
  - Gebruik geen andere zekeringen (bijvoorbeeld cooper, staaldraad, enz.) dan de
  standaardzekering.
  - Als uw apparaat moet worden gerepareerd of opnieuw moet worden geïnstalleerd,
  neemt u hiervoor contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
  - Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, problemen
  met het product of letsel.
  Wanneer de slang voor de watertoevoer niet goed aan de kraan is bevestigd en het
  apparaat met water wordt overspoeld, trekt u de stekker uit het stopcontact.
  - Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
  Trek tijdens onweer of wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, de stekker uit
  het stopcontact.
  - Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

  8_ veiligheidsinformatie

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec10:8

  2012-03-15

  5:38:01 • Page 9

  LET OP

  WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR GEBRUIK
  Wanneer de wasmachine is verontreinigd met vreemde stoffen, bijvoorbeeld een
  reinigingsmiddel, stof, voedselresten, enz., trekt u de stekker uit het stopcontact en reinigt u
  de wasmachine met een vochtige, zachte doek.
  - Als u dit niet doet, kan dit leiden tot verkleuring, vervorming, schade of roestvorming.
  Het glas aan de voorkant kan bij harde klappen breken. Houd hier rekening mee wanneer u
  de wasmachine gebruikt.
  - Het breken van het glas kan leiden tot letsel.
  Na een onderbreking van de watertoevoer of wanneer u de slang voor de watertoevoer
  opnieuw bevestigt, opent u de kraan langzaam.
  Open de kraan langzaam wanneer u deze langere tijd niet hebt gebruikt.
  - De luchtdruk in de toevoerslang of de waterleiding kan schade aan een onderdeel of
  waterlekkage veroorzaken.
  Als er tijdens het wassen een fout optreedt voor de waterafvoer, controleert u of er
  problemen zijn met de waterafvoer.
  - Wanneer de wasmachine tijdens het gebruik overstroomt vanwege een afvoerprobleem,
  bestaat het risico op elektrische schokken of brand door lekstroom.
  Plaats het wasgoed zodanig in de wasmachine dat er geen items klem komen te zitten
  tussen de deur.
  - Als er wasgoed klem tussen de deur komt te zitten, kan dit schade aan het wasgoed of
  de wasmachine veroorzaken of leiden tot waterlekkage.
  Zorg ervoor dat de kraan is dichtgedraaid wanneer de wasmachine niet wordt gebruikt.
  - Controleer of de schroef op de bevestiging van de watertoevoerslang goed is
  aangedraaid.
  - Als dit niet het geval is, kan dit leiden tot schade of letsel.
  Zorg ervoor dat het afdichtingsrubber en het glas aan de voorkant niet zijn verontreinigd
  met vreemde stoffen (bijvoorbeeld vuil, garen, haar enzovoort).
  - Als een vreemde stof tussen de deur is gekomen of als de deur niet volledig is gesloten,
  kan dit leiden tot waterlekkage.
  Open de waterkraan en controleer voordat u het product in gebruik neemt of de bevestiging
  van de watertoevoerslang goed is bevestigd en of er geen water lekt.
  - Als de schroeven niet goed zijn aangedraaid of als de bevestiging van de slang voor de
  watertoevoer loszit, kan dit leiden tot waterlekkage.
  Het product dat u hebt aangeschaft is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
  Het gebruik voor zakelijke doeleinden is een vorm van misbruik van het product. In dat
  geval wordt het product niet gedekt door de standaardgarantie die wordt verstrekt door
  Samsung en kan Samsung geen verantwoordelijkheid dragen voor storingen of gevallen
  van schade die voortvloeien uit dergelijk misbruik.

  veiligheidsinformatie _9

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec10:9

  2012-03-15

  5:38:01 • Page 10

  veiligheidsinformatie
  Ga niet op het apparaat staan en plaats geen objecten (zoals wasgoed, brandende kaarsen,
  aangestoken sigaretten, de vaatwas, chemicaliën, metalen objecten, enz.) op het apparaat.
  - Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.
  Spuit geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, op het oppervlak van het apparaat.
  - Deze stoffen zijn niet alleen schadelijk voor mensen, maar kunnen ook leiden tot elektrische
  schokken, brand of problemen met het product.
  Plaats geen objecten in de buurt van de wasmachine die elektromagnetische velden genereren.
  - Dit kan leiden tot letsel als gevolg van een defect.
  Het water dat tijdens een wasprogramma met een hoge temperatuur of droogprogramma wordt
  afgevoerd, is heet. Raak het water niet aan.
  - Als u dit wel doet, loopt u het risico op brandwonden of letsel.
  Was, centrifugeer of droog geen waterdichte zittingen, matten of kleding(*), tenzij uw wasmachine
  over een speciaal wasprogramma voor dergelijke items beschikt.
  - Was geen dikke, harde matten, zelfs als het waslabel is voorzien van een wasmachinepictogram.
  - Dit kan als gevolg van abnormale trillingen leiden tot letsel of schade aan de wasmachine,
  muren, vloer of kleding.
  * Wollen beddengoed, regenhoezen, visvesten, skibroeken, slaapzakken, luierhoezen,
  trainingspakken en fiets-, motor- en autohoezen, enz.
  Gebruik de wasmachine niet wanneer het vakje voor het wasmiddel is verwijderd.
  - Als gevolg van waterlekkage kan er brand ontstaan en loopt u het risico op elektrische schokken
  of letsel.
  Raak de binnenkant van de trommel niet aan tijdens of vlak na een droogprogramma. Deze is heet.
  - Dit kan leiden tot brandwonden.
  Steek uw hand niet in het wasmiddelvakje nadat u dit hebt geopend.
  - Dit kan leiden tot letsel aangezien uw hand klem kan komen te zitten in het wasmiddelvakje.
  Stop geen andere voorwerpen (zoals schoenen, voedselafval of dieren) dan wasgoed in de
  wasmachine.
  - Als u dit wel doet, kan dit door de abnormale trillingen leiden tot schade aan de wasmachine of
  letsels en de dood in het geval van een dier.
  Druk niet op de toetsen met scherpe voorwerpen, zoals spelden, messen, nagels, enz.
  - Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.
  Was geen items die zijn verontreinigd met olie, crème of lotion, zoals vaak aangetroffen in
  schoonheids- of massagesalons.
  - Als u dit wel doet, kan dit het afdichtingsrubber aantasten en kan er waterlekkage ontstaan.
  Laat geen metalen objecten, zoals veiligheidsspelden, haarspelden of bleekmiddelen voor langere
  tijd in de trommel liggen.
  - Hierdoor kan de trommel gaan roesten.
  - Als zich roest begint te vormen op het oppervlak van de trommel, gebruikt u een spons met een
  neutraal schoonmaakmiddel om het oppervlak schoon te maken. Gebruik nooit een metalen
  borstel.
  Gebruik nooit rechtstreeks chemische reinigingsmiddelen en was, spoel of centrifugeer geen
  wasgoed dat is verontreinigd met een chemisch reinigingsmiddel.
  - Door de hitte kan de olie gaan oxideren, waardoor er een spontane zelfontbranding of
  ontsteking kan optreden.
  Gebruik geen heet water van koel-/verwarmingsapparaten.
  - Dit kan leiden tot problemen met de wasmachine.

  10_ veiligheidsinformatie

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec10:10

  2012-03-15

  5:38:01 • Page 11

  Gebruik geen natuurlijke handzeep in de wasmachine.
  - Als de zeep hard wordt en zich ophoopt in de wasmachine, kan dit leiden tot problemen
  met het product, verkleuring, roest of nare geuren.
  Was geen grote items, zoals beddengoed, in de waszak.
  - Stop sokken en bustehouders in de waszak en was ze mee met het andere wasgoed.
  - Wanneer u dit niet doet, kan er door de abnormale trillingen letsel ontstaan.
  Gebruik geen niet-biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen.
  - Als deze middelen zich ophopen in de wasmachine, kan dit leiden tot waterlekkage.
  Zorg er bij wasmachines met ventilatieopeningen aan de onderzijde voor dat deze
  openingen niet worden geblokkeerd door vloerbedekking of ander obstakels.
  Haal altijd de zakken van kledingstukken leeg voordat u ze wast.
  - Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of
  stenen kunnen ernstige schade aan het apparaat toebrengen.
  Was geen kleren met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen.

  WAARSCHUWING

  BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR HET
  REINIGEN
  Reinig het apparaat nooit door er rechtstreeks water op te spuiten.
  Gebruik geen wasbenzine, thinner of alcohol om het apparaat te reinigen.
  - Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand.
  Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of
  onderhoudswerkzaamheden verricht.
  - Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

  veiligheidsinformatie _11

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec10:11

  2012-03-15

  5:38:01 • Page 12

  inhoud
  INSTALLATIE VAN UW WASMACHINE

  13
  DE WAS DOEN

  21

  13
  14
  14
  14
  15
  15
  15
  15
  15

  De onderdelen controleren
  Installatievereisten
  Elektrische toevoer en aarding
  Watertoevoer
  Afvoer
  Ondergrond
  Omgevingstemperatuur
  Installatie in een nis of kast
  Uw wasmachine installeren

  21
  21
  22
  25
  25
  26
  26
  27
  28

  Voor het eerst wassen
  Basisinstructies
  Het bedieningspaneel gebruiken
  Kinderslot
  Geluid uit
  Eindtijd
  Mijn programma
  Eco Bubble
  Kleding wassen met behulp van de
  programmakeuzeknop
  Kleding handmatig wassen
  Wasvoorschriften
  Informatie over wasmiddelen en toevoegingen
  Over het te gebruiken wasmiddel
  Wasmiddellade
  Vloeibaar wasmiddel (geselecteerde
  modellen)

  29
  29
  30
  30
  31
  31

  REINIGING EN ONDERHOUD VAN
  UW WASMACHINE

  32
  PROBLEMEN OPLOSSEN EN
  INFORMATIECODES

  32
  33
  34
  34
  35
  35
  36
  36

  38

  Controleer deze punten bij problemen met uw
  wasmachine
  Informatiecodes

  PROGRAMMAOVERZICHT

  39

  Programmaoverzicht

  APPENDIX

  40
  40
  40
  41

  Wasvoorschriften
  Zorg voor het milieu
  Verklaring van conformiteit
  Overzicht huishoudelijke wasmachines

  37
  39
  40

  37

  Trommel reinigen
  De wasmachine laten leeglopen in een
  noodgeval
  Het vuilfilter reinigen
  De buitenkant reinigen
  De wasmiddellade en de uitsparing reinigen
  Het filter van de waterslang reinigen
  Een vastgelopen wasmachine repareren
  De wasmachine opslaan

  12_ inhoud

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec3:12

  2012-03-15

  5:38:01 • Page 13

  installatie van uw wasmachine
  Zorg ervoor dat de installateur deze instructies nauwkeurig opvolgt, zodat uw
  nieuwe wasmachine correct werkt en u geen risico loopt op letsel bij het doen van
  de was.

  Pak uw wasmachine zorgvuldig uit en kijk goed of u alle onderstaande onderdelen hebt ontvangen. Neem
  contact op met het servicecentrum van Samsung of de leverancier wanneer uw wasmachine is beschadigd
  tijdens het vervoer of wanneer er onderdelen ontbreken.

  01 INSTALLATIE

  DE ONDERDELEN CONTROLEREN

  Werkoppervlak
  Vergrendeling

  Wasmiddellade
  Bedieningspaneel

  Stekker

  Deur

  Afvoerslang

  Afvoer voor
  noodgevallen
  Stelpoten
  Trommel

  Vuilfilter
  Filterklep

  Steeksleutel

  * Doppen voor
  de boutgaten

  Koud

  Heet
  (Geselecteerd
  model)

  Slang voor watertoevoer

  Slanggeleider

  Vakje voor
  vloeibaar
  wasmiddel
  (Geselecteerd
  model)

  * Doppen voor de boutgaten: Het aantal doppen voor de boutgaten varieert per model (3 tot 5 doppen).

  installatie van uw wasmachine _13

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec4:13

  2012-03-15

  5:38:01 • Page 14

  installatie van uw wasmachine
  INSTALLATIEVEREISTEN
  Elektrische toevoer en aarding
  WAARSCHUWING

  Gebruik nooit een verlengsnoer.
  Gebruik alleen het snoer dat bij uw wasmachine geleverd werd.

  Zorg er bij de installatie voor dat de stroomtoevoer aan de volgende punten voldoet:
  • AC 220-240 V / 50 Hz fuse of installatieautomaat
  • Een eigen groep voor alleen uw wasmachine
  Uw wasmachine moet correct geaard zijn. Als de wasmachine niet goed werkt of uitvalt, wordt
  met aarding de kans op een elektrische schok verminderd doordat de elektrische stroom weg
  kan vloeien.
  De wasmachine heeft een snoer met een geaarde stekker voor gebruik in een correct
  aangesloten en geaard stopcontact.
  Sluit de aardedraad nooit aan op plastic buizen, gasleidingen of buizen voor warm water.
  Het onjuist aansluiten van de aardgeleider kan een elektrische schok tot gevolg hebben.
  Raadpleeg een bevoegde elektricien of onderhoudstechnicus wanneer u niet zeker weet of de
  wasmachine goed geaard is. Breng geen aanpassingen aan in de stekker van de wasmachine.
  Indien de stekker niet in het stopcontact past, dient u een correct stopcontact te laten installeren
  door een erkende elektricien.

  Watertoevoer
  De wasmachine wordt goed gevuld wanneer de waterdruk tussen de 50 kPa en 800 kPa ligt.
  Een waterdruk onder de 50 kPa kan leiden tot het onjuist functioneren van de waterkraan
  waardoor deze niet helemaal gesloten kan worden. Het kan ook tot gevolg hebben dat de
  wasmachine er langer over doet om gevuld te worden dan toegestaan waardoor de machine
  uitgeschakeld wordt. (De wasmachine heeft een limiet op de vultijd om overstromingen te
  voorkomen wanneer er binnenin een slang los raakt.)
  De kraan moet binnen 120 cm van de achterkant van uw wasmachine zitten om te zorgen dat
  de bijgeleverde toevoerslangen de wasmachine kunnen bereiken.
  Veel onderdelenwinkels verkopen toevoerslangen van lengtes tot 305 cm.
  U kunt het risico van lekkage en waterschade verminderen door:
  • De kranen makkelijk toegankelijk te maken.
  • De kraan dicht te doen wanneer de wasmachine niet gebruikt wordt.
  • Regelmatig te controleren op lekkage bij de aansluitingen van de toevoerslang.
  WAARSCHUWING

  Controleer de kraan en buizen op lekken voordat u de wasmachine voor het eerst gebruikt.

  14_ installatie van uw wasmachine

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec4:14

  2012-03-15

  5:38:02 • Page 15

  Afvoer
  Samsung raadt een standpijphoogte van 65 cm aan. De afvoerslang moet in de slanggeleider op
  de standpijp worden aangesloten. De standpijp moet breed genoeg zijn, zodat de afvoerslang er
  goed in past. De afvoerslang is in de fabriek bevestigd.

  Voor het beste resultaat moet de wasmachine op een stevig geconstrueerde vloer geplaatst
  worden. Houten vloeren moeten verstevigd worden om vibratie beperkt te houden en
  onevenwichtige ladingen tegen te gaan. Vloerbedekking en zachte tegelvloeren dragen bij aan
  de vibratie en het bewegen van de wasmachine tijdens het centrifugeren.
  Plaats de wasmachine nooit op een verhoging of zwakke ondergrond.

  01 INSTALLATIE

  Ondergrond

  Omgevingstemperatuur
  Plaats de wasmachine niet op plekken waar het water kan bevriezen. Uw wasmachine
  bevat altijd wat water in de toevoerkraan, pomp en slangen. IJs in de leidingen kan schade
  veroorzaken aan de drijfriemen, de pomp of andere onderdelen.

  Installatie in een nis of kast
  Voor veilig en correct gebruik heeft de wasmachine minimaal de volgende ruimte nodig:
  Zijkanten: 25 mm

  Achterkant: 50 mm

  Bovenkant: 25 mm

  Voorkant: 465 mm

  Wanneer de wasmachine samen met een droger wordt geïnstalleerd, is aan de voorkant een
  ruimte nodig van minimaal 465 mm voor ventilatie. De wasmachine alleen heeft geen specifieke
  ventilatieruimte nodig.

  UW WASMACHINE INSTALLEREN
  STAP 1
  Een plaats uitzoeken
  Let voor installatie van de wasmachine op de volgende punten:
  • Zorg voor een harde vlakke ondergrond zonder vloerbedekking of andere
  ventilatiebelemmeringen
  • Vermijd direct zonlicht
  • Zorg voor voldoende ventilatie
  • Het mag er niet vriezen (onder 0 ˚C)
  • Vermijd hittebronnen zoals olie of gas
  • Zorg voor genoeg ruimte, zodat de wasmachine niet op zijn eigen snoer staat

  installatie van uw wasmachine _15

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec4:15

  2012-03-15

  5:38:02 • Page 16

  installatie van uw wasmachine
  STAP 2
  De transportbouten verwijderen
  Voordat u de wasmachine installeert, moet u alle transportschroeven uit de achterzijde van de
  eenheid verwijderen.
  1. Draai alle bouten los met de bijgeleverde steeksleutel.
  Optie

  2. Houd de bout met de sleutel vast en trek deze uit het gat.
  Doe dit met elke bout.

  Optie

  3. Vul de gaten op met de meegeleverde plastic doppen.
  Optie

  4. Berg de transportbouten veilig op voor wanneer u de wasmachine in de toekomst moet
  vervoeren.
  WAARSCHUWING

  Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd al het verpakkingsmateriaal
  (plastic zakken, piepschuim, enzovoort) buiten bereik van kinderen.

  16_ installatie van uw wasmachine

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec4:16

  2012-03-15

  5:38:02 • Page 17

  STAP 3
  De stelpoten aanpassen
  Zorg bij het plaatsen van uw wasmachine dat de stekker en de watertoevoer en -afvoer
  makkelijk te bereiken zijn.

  01 INSTALLATIE

  1. Schuif de wasmachine op zijn plek.
  2. Zet de wasmachine
  waterpas door de poten
  handmatig naar binnen of
  naar buiten te draaien.

  3. Wanneer de wasmachine waterpas staat, draait u de
  bouten vast met de bijgeleverde sleutel.

  STAP 4
  De watertoevoer en -afvoer aansluiten
  De watertoevoerslang aansluiten
  1. Sluit de L-vormige fitting van de toevoerslang
  voor koud water aan op het invoerpunt voor
  koud water aan de achterzijde van de machine.
  Draai deze met de hand vast.

  Optie

  De watertoevoerslang moet met het
  ene uiteinde worden aangesloten op de
  wasmachine en met het andere uiteinde
  op de waterkraan. Rek de slang niet uit.
  Als de slang te kort is, kunt u een langere
  hogedrukslang gebruiken.
  2. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang
  voor koud water aan op de koudwaterkraan
  en draai deze met de hand vast. Indien nodig
  kunt u de hoek van de slang aan de kant van
  de wasmachine veranderen door de fitting los
  te draaien, de slang te draaien en de fitting
  vervolgens weer vast te draaien.
  Voor bepaalde modellen met een warmwatertoevoer:
  1. Sluit de rode L-vormige fitting van de toevoerslang voor warm water aan op het invoerpunt
  voor warm water aan de achterzijde van de machine. Draai deze met de hand vast.
  2. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang voor warm water aan op de warmwaterkraan
  en draai deze met de hand vast.
  3. Gebruik een Y-stuk als u alleen koud water wilt gebruiken.

  installatie van uw wasmachine _17

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec4:17

  2012-03-15

  5:38:02 • Page 18

  installatie van uw wasmachine
  De watertoevoerslang aansluiten
  1. Verwijder de adapter van de watertoevoerslang.
  Adapter

  Slang voor
  watertoevoer

  2. Draai eerst met een kruiskopschroevendraaier de vier
  schroeven van de adapter los. Pak vervolgens de adapter
  vast en draai deel (2) in de richting van de pijl totdat er een
  opening van 5 mm is ontstaan.

  1

  5 mm

  2

  3. Sluit de adapter aan op de waterkraan door de schroeven
  stevig vast te draaien terwijl u de adapter omhoog tilt.
  Draai deel (2) vast in de richting van de pijl en sluit (1) en (2)
  aan.
  Waterkraan
  1
  2

  4. Sluit de watertoevoerslang aan op de adapter.
  Wanneer u deel (3) loslaat, sluit de slang zich
  automatisch aan op de adapter. U hoort daarbij
  een klik.
  Controleer na het aansluiten van de
  watertoevoerslang op de adapter of deze goed
  is aangesloten door aan de slang te trekken.
  3

  5. Sluit het andere uiteinde van de watertoevoerslang aan op
  de toevoer aan de achterzijde van de wasmachine. Schroef
  de slang met de klok mee helemaal naar binnen.

  Optie

  18_ installatie van uw wasmachine

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec4:18

  2012-03-15

  5:38:02 • Page 19

  6. Zet de kraan open en controleer of er geen water lekt bij
  de watertoevoer, kraan of adapter. Wanneer er water lekt,
  herhaalt u de voorgaande stappen.
  WAARSCHUWING
  01 INSTALLATIE  Gebruik de wasmachine niet wanneer er water lekt. Dit
  kan een elektrische schok of letsel tot gevolg hebben.

  Als de kraan voorzien is van schroefdraad, sluit u de
  watertoevoerslang aan zoals aangegeven op de afbeelding.

  Gebruik een standaard type kraan voor de watertoevoer. Als u een vierkante kraan hebt,
  of als uw kraan te groot is, verwijdert u de scheidring voordat u de kraan aansluit op de
  adapter.

  De Aqua Hose aansluiten (geselecteerde modellen)
  De Aqua Hose is ontworpen om optimale bescherming tegen
  lekkages te bieden.
  Het wordt aan de watertoevoerslang bevestigd en sluit
  automatisch de watertoevoer af als de slang beschadigd raakt.
  Tevens wordt een waarschuwingsindicator weergegeven.


  Sluit de watertoevoerslang aan op de kraan.

  installatie van uw wasmachine _19

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec4:19

  2012-03-15

  5:38:03 • Page 20

  installatie van uw wasmachine
  De afvoerslang aansluiten
  Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:
  1. Over de rand van de gootsteen: de afvoerslang moet op een hoogte van 60 tot 90 cm
  worden geplaatst. Gebruik de meegeleverde plastic slanggeleider om het uiteinde gebogen
  te houden. Bevestig de geleider met een haak aan de muur of met een touwtje aan de kraan
  zodat deze op zijn plaats blijft.
  2. In een aftakking van de gootsteenafvoer: de aftakking moet hoger zijn dan de zwanenhals
  van de gootsteen, zodat het uiteinde van de slang zich ten minste 60 cm boven de grond
  bevindt.

  60 - 90 cm

  Afvoerslang

  Slanggeleider

  Voor de standpijp voor de afvoer gelden de volgende
  vereisten:
  • minimale diameter 5 cm.
  • minimale afvoercapaciteit 60 liter per minuut.

  60 - 90 cm

  3. In een afvoerbuis: we raden het gebruik van een 65 cm hoge verticale buis aan. De buis
  mag niet korter dan 60 cm en niet langer dan 90 cm zijn.

  STAP 5
  De wasmachine aansluiten op de elektriciteit
  Steek het snoer in een stopcontact van 220-240 V en 50 Hz, beschermd door een zekering of
  installatieautomaat. Kijk op pagina 14 voor meer informatie over de vereisten voor elektriciteit en
  aarding.

  STAP 6
  Kalibratiemodus
  De wasmachine van Samsung detecteert automatisch het gewicht van het wasgoed. Voor een
  nauwkeurigere detectie van het gewicht, voert u na de installatie de kalibratie uit. Bij de kalibratie
  voert u de onderstaande stappen uit.
  1. Verwijder wasgoed of andere inhoud uit de machine en schakel de machine uit.
  2. Druk tegelijkertijd op de knop Temp. en de knop Uitgesteld einde en druk bovendien op de
  knop Aan/Uit. De wasmachine wordt ingeschakeld.
  3. Druk op de knop Start / Pauze om "Kalibratiemodus" te activeren.
  4. De wastrommel draait ongeveer 3 minuten lang rechtsom en linksom.
  5. Als "Kalibratiemodus" is voltooid, wordt "Einde (En)" weergegeven op het display en wordt de
  machine automatisch uitgeschakeld. De wasmachine is nu gereed voor gebruik.

  20_ installatie van uw wasmachine

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec4:20

  2012-03-15

  5:38:03 • Page 21

  de was doen
  Het moeilijkste van de was doen met uw nieuwe wasmachine van Samsung is
  bepalen welke was u het eerste wilt doen.

  VOOR HET EERST WASSEN

  1.
  2.
  3.
  4.

  Druk op de knop Aan/Uit.
  in de wasmiddellade.
  Stop wat wasmiddel in het vakje
  Draai de watertoevoer naar de wasmachine open.
  Druk op de knop Start / Pauze.
  Al het water dat in de machine is achtergebleven na het
  proefdraaien in de fabriek wordt nu afgevoerd.

  Vakje
  Vakje

  02 DE WAS DOEN

  Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledig programma draaien
  zonder inhoud (dus zonder wasgoed).

  : Voorwasmiddel of stijfsel.
  : Hoofdwasmiddel, waterverzachter, voorweekmiddel, bleek en vlekverwijderaars.

  Als u vloeibaar wasmiddel wilt gebruiken, gebruikt u het vakje voor vloeibaar wasmiddel (raadpleeg
  pagina 31 van de handleiding voor het corresponderende model). Stop geen wasmiddel in
  poedervorm in het vakje voor vloeibaar wasmiddel.
  Vakje

  : Toevoegingen, bijvoorbeeld wasverzachter (maximaal tot de onderste rand (MAX) van A vullen).

  BASISINSTRUCTIES
  1. Stop de was in de wasmachine.
  WAARSCHUWING

  Stop niet te veel in de wasmachine. Bepaal de laadcapaciteit voor elk type wasgoed aan de
  hand van het schema op pagina 30.
  • Zorg dat er geen was tussen de deur komt, hierdoor kan water gaan lekken.
  • Er kan na het wassen wasmiddel achterblijven in het voorste rubber van de wasmachine.
  Verwijder eventuele restanten omdat deze kunnen leiden tot lekkage.
  • Raak het deurglas niet aan terwijl uw wasmachine draait. Dit kan namelijk heet zijn.
  • Maak de wasmiddellade of het vuilfilter niet open terwijl uw wasmachine draait. Anders
  kunt u heet water of stoom over u heen krijgen.
  • Was geen waterdichte stoffen met normale programma's, behalve het programma voor
  outdoorkleding.

  2.
  3.
  4.
  5.

  Doe de deur dicht tot deze dicht klikt.
  Zet de machine aan.
  Stop wasmiddel en toevoegingen in de wasmiddellade.
  Kies het geschikte programma en de opties voor de was.
  Het wasindicatielampje gaat aan en de geschatte tijd voor het programma verschijnt op het
  display.
  6. Druk op de knop Start / Pauze.

  de was doen _21

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec5:21

  2012-03-15

  5:38:04 • Page 22

  de was doen
  HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  Kies het draaipatroon en de centrifugesnelheid voor het programma.
  Kijk voor meer informatie in het gedeelte "Kleding wassen met behulp van de
  knop voor programmakeuze". (zie pagina 28)
  Katoen - For normaal of licht bevuilde katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen,
  ondergoed, handdoeken, overhemden, enz.
  Synthetisch - For normaal of licht bevuilde blouses, overhemden, enz. van
  polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) en dergelijke combinaties.
  Jeans - Voor een hoger waterniveau tijdens de hoofdwas en een keer extra spoelen
  om te voorkomen dat er waspoedervlekken achterblijven op uw kleding.
  Beddengoed - Voor bedspreien, hoeslakens, beddengoed, enz.
  De beste resultaten krijgt u als u minder dan 2,5 kg en slechts één type
  beddengoed tegelijkertijd wast.

  1

  PROGRAMMAKEUZEKNOP

  Donkere kleding - Extra spoelbeurten en verminderd centrifugeren zorgen ervoor
  dat uw favoriete donkere kleren voorzichtig gewassen worden en zorgvuldig worden
  gespoeld.
  Dagelijkse was - Voor dagelijkse was zoals ondergoed en shirts.
  Eco trommelreiniging - Voor het reinigen van de trommel. Hiermee ontdoet u
  de trommel van vuil en bacteriën. Regelmatig gebruik (na elke 40 wasbeurten)
  aanbevolen. Er is geen reinigings- of bleekmiddel nodig.
  Super ecowas - Eco Bubble met lage temperaturen zorgt voor perfecte
  wasresultaten bij laag energieverbruik.
  Outdoorkleding - Voor outdoorkleding zoals bergkleding,
  skikleding en sportkleding. Tot de hiermee te wassen weefsels behoren functionele
  technologische materialen en vezels zoals spandex, stretch en microvezel.
  Babykleding - Voor wassen op hoge temperatuur en extra spoelen om te zorgen
  dat er geen wasmiddelvlekken achterblijven op uw dunne kleding.
  Wol - Alleen voor in de machine wasbare wol. Was niet meer dan 2,0 kg.
  • Tijdens het wolprogramma wordt uw kleding met behulp van zachte wiegende
  bewegingen gewassen. Tijdens het wassen worden de zachte bewegingen en
  wekende werking voortgezet om de wolvezels te beschermen tegen krimpen of
  vervormen en om het wasgoed op superzachte wijze te reinigen. Dit is geheel
  normaal.
  • Er wordt geadviseerd gebruik te maken van een neutraal wasmiddel tijdens
  het wolprogramma, voor betere wasresultaten en betere bescherming van de
  wolvezels.
  Handwas - Een zeer licht wasprogramma, net zo zacht als een handwas.
  Centrifugeren - Voor een keer extra centrifugeren om nog meer water te
  verwijderen.
  Spoelen + Centrifugeren - Voor een was die alleen gespoeld hoeft te worden,
  of voor het toevoegen van wasverzachter die tijdens het spoelen moet worden
  toegevoegd.

  22_ de was doen

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec5:22

  2012-03-15

  5:38:04 • Page 23

  DIGITAAL GRAFISCH DISPLAY

  Weergave van de resterende tijd voor het wasprogramma, alle
  wasinformatie en foutmeldingen.

  3

  TEMPERATUURSELECTIEKNOP

  Druk meermalen op deze knop om een van de beschikbare temperaturen
  te selecteren: (koud water , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C en 95 ˚C).

  4

  SELECTIEKNOP SPOELEN

  Druk op deze knop om extra spoelbeurten toe te voegen. U kunt maximaal
  vijf spoelbeurten instellen.
  Druk meermalen op de knop om een van de beschikbare
  centrifugesnelheden te selecteren.

  5

  6

  7

  8

  SELECTIEKNOP
  CENTRIFUGEREN

  WF906/WF806/WF804/WF802/WF801
  WF916/WF816/WF815/WF805

  , , 400, 800, 1000,
  1200, 1400 toeren

  02 DE WAS DOEN

  2

  "Niet centrifugeren ": na het leegpompen wordt de was in de trommel
  niet gecentrifugeerd.
  ": het laatste spoelwater blijft in de machine. Voordat u de
  "Spoelstop
  was uit de machine kunt halen moet altijd eerst de machine leegpompen of
  de was centrifugeren.

  SELECTIEKNOP OPTIE

  Druk meermalen op deze knop om een van de beschikbare opties te
  selecteren:
  Weken Intensief wassen  Voorwas  Weken + Intensief wassen 
  Weken + Voorwas  Intensief wassen + Voorwas  Weken + Intensief
  wassen + Voorwas uit
  "Voorwas": druk op deze knop om een voorwas toe te voegen. Voorwassen
  is alleen beschikbaar bij: Katoen, Synthetisch, Jeans, Beddengoed,
  Donkere kleding, Dagelijkse was, Super ecowas, Babykleding.
  "Weken": gebruik deze optie om vlekken beter te verwijderen door de was
  te laten weken.
  • De weekfunctie wordt na 13 minuten wassen uitgevoerd.
  • De weekfunctie duurt 30 minuten in zes fasen. Elke fase bestaat uit een
  minuut draaien en vier minuten stilstaand weken.
  • De weekfunctie is alleen beschikbaar in combinatie met de
  volgende programma's: Katoen, Synthetisch, Jeans, Beddengoed,
  Dagelijkse was, Super ecowas , Babykleding.
  "Intensief": druk op deze knop wanneer de was sterk bevuild is en intensief
  gewassen moet worden. Elke cyclus van het programma wordt verlengd.

  SELECTIEKNOP ECO BUBBLE

  De optie Eco Bubble is standaard ingeschakeld. Druk eenmaal op de knop
  voor de optie Eco Bubble om deze uit te schakelen. Hierbij wordt ook de
  bellengenerator uitgeschakeld (weergegeven op het paneel). Druk opnieuw
  op deze knop om de functie opnieuw in te schakelen.
  • Bij sommige wasprogramma's moet de optie Eco Bubble zijn
  ingeschakeld (dit wordt weergegeven op het paneel; bovendien wordt
  de generator automatisch ingeschakeld).
  • Bij andere wasprogramma's is deze optie niet nodig en wordt de
  generator automatisch uitgeschakeld.
  • Bij veel programma's kunt u deze optie handmatig aanpassen,
  waardoor de wastijd zichtbaar verandert op het paneel, voor een
  optimaal resultaat (raadpleeg pagina 27 voor meer informatie).

  KREUKVRIJ SELECTIEKNOP

  Gebruik deze optie om de was voor te bereiden zodat het makkelijk gestreken
  kan worden, doordat kreuken tijdens het centrifugeren wordt geminimaliseerd.
  • Gemakkelijk strijken is alleen beschikbaar in combinatie met de
  volgende programma's: Katoen, Synthetisch, Jeans, Beddengoed,
  Donkere kleding, Dagelijkse was, Super ecowas, Babykleding
  • Wanneer Gemakkelijk strijken is geselecteerd, kunt u het centrifugeren
  instellen op maximaal 800 toeren per minuut. (Als u Kreukvrij selecteert
  met een hogere centrifugeersnelheid, wordt de snelheid automatisch tot
  800 toeren/minuut teruggebracht.)

  de was doen _23

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec5:23

  2012-03-15

  5:38:04 • Page 24

  de was doen
  9

  SELECTIEKNOP SNELWAS

  Voor het snel wassen van licht bevuilde weefsels en minder dan 2 kg
  wasgoed. Dit programma neemt minimaal ongeveer 15 minuten in beslag,
  maar kan variëren afhankelijk van waterdruk, hardheid van het water,
  temperatuur van toegevoerd water, kamertemperatuur, type en hoeveelheid
  wasgoed en ernst van de vervuiling, gebruikt wasmiddel, onevenwichtige
  lading, schommelingen in de elektriciteitsvoorziening en extra geselecteerde
  opties.
  • Druk meermalen op deze knop om de tijd voor het wasprogramma te
  kiezen: 15 min  20 min  30 min  40 min  50 min  1 uur  Uit
  WAARSCHUWING

  Er moet minder dan 20 gram wasmiddel in poedervorm/vloeibaar
  wasmiddel (bij een lading van 2 kg) worden gebruikt, anders blijft er
  wasmiddel achter op de kleding.

  10

  SELECTIEKNOP EINDTIJD

  Druk meermalen op deze knop om de beschikbare tijden voor uitstel van de
  eindtijd bij langs te gaan (van 3 tot 19 uur, per heel uur instelbaar).
  Het aangegeven uur is het tijdstip waarop het programma klaar is.

  11

  SELECTIEKNOP START/PAUZE

  Druk op deze knop om het wasprogramma te starten of te pauzeren.

  12

  KNOP MIJN PROGRAMMA

  Kies uw favoriete programma, inclusief temperatuur, centrifugeren, ernst van
  vervuiling, optie, enz.

  13

  AAN/UIT

  Druk eenmaal op deze knop om de wasmachine in te schakelen. Druk
  nogmaals op de knop om de wasmachine uit te schakelen.
  Als de wasmachine langer dan 10 minuten ingeschakeld is zonder dat er
  op knoppen wordt gedrukt, wordt de machine automatisch uitgeschakeld.

  24_ de was doen

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec5:24

  2012-03-15

  5:38:05 • Page 25

  Kinderslot
  Met het kinderslot kunt u de knoppen vergrendelen zodat het gekozen wasprogramma niet kan
  worden gewijzigd.

  In- en uitschakelen
  02 DE WAS DOEN

  Wanneer u het kinderslot wilt in- of uitschakelen, drukt u tegelijkertijd
  minimaal 3 seconden op de knoppen Temp. en Spoelen. Het
  indicatielampje "Kinderslot " licht op wanneer het kinderslot is
  ingeschakeld.
  Wanneer het kinderslot is ingeschakeld werkt alleen de knop
  Aan/Uit. Het kinderslot blijft ingeschakeld, zelfs wanneer
  de machine uit en aan is gezet of wanneer het snoer wordt
  losgekoppeld.

  3 SEC.

  Geluid uit
  U kunt het geluid tijdens alle programma's uitschakelen. Wanneer deze functie is geselecteerd,
  wordt het geluid van het hele programma uitgeschakeld. Zelfs wanneer de machine herhaaldelijk
  uit en aan wordt gezet, blijft het geluid uit.

  In- en uitschakelen
  Wanneer u het geluid wilt in- of uitschakelen, drukt u tegelijkertijd
  minimaal 3 seconden op de knoppen Centrifugeren en Opties. De
  indicator "Geluid uit " licht op wanneer deze functie is ingeschakeld.

  3 SEC.

  de was doen _25

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec5:25

  2012-03-15

  5:38:05 • Page 26

  de was doen
  Eindtijd
  U kunt de wasmachine zo instellen dat de was automatisch op een later tijdstip klaar is. De
  startvertraging is per heel uur instelbaar van 3 tot 19 uur. Het aangegeven uur is het tijdstip
  waarop het programma klaar is.
  1. Stel de wasmachine handmatig of automatisch in op het gewenste wasprogramma.
  2. Druk meermalen op de knop Uitgesteld einde om de vertragingstijd in te stellen.
  3. Druk op de knop Start / Pauze. Het indicatielampje "Uitgesteld einde " gaat branden en
  de klok begint af te tellen tot de ingestelde tijd.
  4. Om de functie Eindtijd te annuleren drukt u op de Aan/Uit-knop en zet u de wasmachine
  weer aan.

  Mijn programma
  Hiermee kunt u met één druk op de knop uw eigen wasprogramma instellen (temperatuur,
  centrifugeren, ernst van vervuiling, enz.).
  Door op de knop Mijn programma te drukken, drukt u op de knop Mijn programma om de
  opgeslagen opties onder Mijn programma te laden en te gebruiken. Het indicatielampje "Mijn
  programma" gaat branden om aan te geven dat deze functie is ingeschakeld. Tevens knipperen
  de gekozen programma- en optielampjes.
  U kunt als volgt alle opties voor Mijn programma instellen.
  1. Schakel de watertoevoer in.
  2. Druk op de knop Aan/Uit.
  3. Selecteer het programma met de knop Programmakeuze.
  4. Nadat u het programma hebt geselecteerd, stelt u de verschillende opties in.
  Raadpleeg het "Programmaoverzicht" op pagina 40 voor beschikbare opties bij elk
  programma.
  5. U kunt vervolgens het geselecteerde programma en de bijbehorende opties opslaan door
  de knop Mijn programma langer dan 3 seconden ingedrukt te houden in de modus Mijn
  programma. Het programma en de opties die u hebt geselecteerd, worden de volgende keer
  dat u de functie Mijn programma kiest, opnieuw weergegeven.
  U kunt de instellingen voor Mijn programma wijzigen door het bovenstaande proces te
  herhalen.
  De meest recente instellingen worden weergegeven wanneer u opnieuw de functie Mijn
  programma selecteert.
  Als u op Mijn programma drukt en deze knop binnen 3 seconden weer loslaat, worden
  het eerder opgeslagen programma met bijbehorende opties weergegeven. Als u Mijn
  programma langer dan 3 seconden ingedrukt houdt, wordt het momenteel ingestelde
  programma met bijbehorende opties opgeslagen en knippert de LED gedurende 3
  seconden.

  26_ de was doen

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec5:26

  2012-03-15

  5:38:06 • Page 27

  Eco Bubble
  Met Eco Bubble wordt het wasmiddel gelijkmatig verdeeld en dringt het sneller en dieper in het weefsel door.
  De bellenfunctie is beschikbaar in elk programma behalve het programma Trommel
  reinigen. De beschikbaarheid van de functie is als volgt.
  Bellenfunctie

  Beschikbaar

  Beschikbaar

  Super ecowas, Outdoorkleding,
  Babykleding, Wol, Handwas
  Eco trommelreiniging  De bellenfunctie wordt geannuleerd

  Niet beschikbaar
  Niet beschikbaar

  -

  02 DE WAS DOEN

  Programma
  Katoen, Synthetisch, Jeans,
  Beddengoed, Donkere kleding,
  Dagelijkse was

  Afhankelijk van het programma kan een andere bellenfunctie worden toegepast.
  Eco Bubble is standaard ingeschakeld. Druk eenmaal op deze selectieknop op de
  bellenoptie uit te schakelen. Druk nogmaals op deze selectieknop om de bellenfunctie
  weer in te schakelen.

  1.
  2.
  3.
  4.

  Open de deur, stop het wasgoed in de trommel en sluit de deur.
  Druk op de knop Aan/Uit.
  Selecteer een functie.
  Doe de benodigde hoeveelheid wasmiddel en
  wasverzachter voor de desbetreffende hoeveelheid was in
  de desbetreffende vakjes en sluit de wasmiddellade.
  • Doe de benodigde hoeveelheid wasmiddel in het
  en doe de wasverzachter in het
  wasmiddelvakje
  net onder de onderste
  vakje voor de wasverzachter
  rand (MAX) van "A" voor wasverzachter)
  • Als het voorwasprogramma is geselecteerd, voegt u
  ook wasmiddel toe in het voorwasvakje .
  • Als u vloeibaar wasmiddel wilt gebruiken, laat u het vakje voor vloeibaar wasmiddel in de
  lade zitten (zie het gedeelte "Vloeibaar wasmiddel" op pagina 31).
  Stop geen wasmiddel in poedervorm in het vakje voor vloeibaar wasmiddel.

  5. Druk op de knop Start / Pauze.
  • Druk op de knop Start / Pauze om het wasprogramma te starten.
  • De hoeveelheid wasgoed wordt automatisch vastgesteld en het wasgoed wordt
  gewassen.
  • Nadat de wasmachine met een programma is begonnen, kunt u de bellenfunctie niet
  meer toevoegen of selecteren.
  • Er worden voldoende bellen gegenereerd met de toegevoegde hoeveelheid wasmiddel.
  • Reinig regelmatig het vuilfilter. Periodieke reiniging helpt ervoor te zorgen dat voldoende
  bellen worden gegenereerd.
  • Afhankelijk van het wasmiddel en het wasgoed, worden de bellen mogelijk geabsorbeerd
  en kan het lijken of er maar weinig bellen zijn.
  • Hoewel er bellen worden gegenereerd vanaf het moment dat het wasprogramma begint,
  kan het een aantal minuten duren voordat gebruikers de bellen kunnen zien.

  de was doen _27

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec5:27

  2012-03-15

  5:38:06 • Page 28

  de was doen
  Kleding wassen met behulp van de programmakeuzeknop
  Met het automatische controlesysteem "Fuzzy Control" van Samsung maakt uw nieuwe
  wasmachine wassen heel eenvoudig. Wanneer u een wasprogramma selecteert, stelt de
  machine automatisch de juiste temperatuur, wastijd en snelheid in.
  1. Draai de kraan open.
  2. Druk op de knop Aan/Uit.
  3. Open de deur.
  4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te
  vol.
  5. Sluit de deur.
  6. Stop wasmiddel, wasverzachter en voorwasmiddel (indien nodig) in de juiste vakjes.
  Voorwas is alleen beschikbaar in combinatie met de programma's Katoen, Synthetisch,
  Jeans, Beddengoed, Donkere kleding, Dagelijkse was, Super ecowas en Babykleding.
  Voorwassen is alleen nodig als de kleding erg vuil is.
  7. Gebruik de programmakeuzeknop om het geschikte programma te kiezen afhankelijk van
  het type materiaal: Katoen, Synthetisch, Jeans, Beddengoed, Donkere kleding, Dagelijkse was,
  Super ecowas, Outdoorkleding, Babykleding, Wol, Handwas. De bijbehorende indicatielampjes
  op het bedieningspaneel gaan aan.
  8. Nu kunt u door op de juiste knoppen te drukken de wastemperatuur, het aantal keer
  spoelen, de centrifugesnelheid en de starttijd instellen.
  9. Druk op de knop Start / Pauze om het wasprogramma te beginnen. Het
  procesindicatielampje gaat branden en de resterende tijd voor het programma wordt
  weergegeven in het display.
  Pauzeren
  Binnen 5 minuten na het beginnen van een was, kan er was toegevoegd of uit de trommel
  gehaald worden.
  1. Druk op de knop Start / Pauze om de deur te ontgrendelen.
  De deur kan niet geopend worden wanneer het water te HEET is of wanneer het
  waterniveau te HOOG is.
  2. Druk na het sluiten van de deur weer op de knop Start / Pauze om het wassen voort te
  zetten.
  Als het programma is afgelopen:
  Als het gehele wasprogramma is afgelopen, wordt de wasmachine automatisch uitgeschakeld.
  1. Open de deur.
  2. Haal het wasgoed uit de trommel.

  28_ de was doen

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec5:28

  2012-03-15

  5:38:06 • Page 29

  Kleding handmatig wassen

  02 DE WAS DOEN

  U kunt kleding handmatig wassen zonder een programma te kiezen.
  1. Schakel de watertoevoer in.
  2. Druk op de Aan/Uit-knop op de wasmachine.
  3. Open de deur.
  4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te
  vol.
  5. Sluit de deur.
  6. Stop wasmiddel en indien gewenst wasverzachter of voorwasmiddel in de juiste vakjes.
  7. Druk op de knop Temp. om de gewenste temperatuur te selecteren.
  (koud water, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C en 95 ˚C)
  8. Druk op de knop Spoelen om het gewenste aantal spoelbeurten te selecteren.
  U kunt maximaal vijf spoelbeurten instellen.
  Met elke spoelbeurt neemt de wastijd toe.
  9. Druk op de knop Centrifugeren om de centrifugesnelheid te selecteren.
  ( : niet centrifugeren)
  10. Druk meermalen op de knop Uitgesteld einde om door de beschikbare tijden voor
  startvertraging te bladeren (van 3 tot 19 uur, per heel uur instelbaar). Het aangegeven uur is
  het tijdstip waarop het programma klaar is.
  11. Na een druk op de knop Start / Pauze begint het wasprogramma.

  WASVOORSCHRIFTEN
  Volg deze simpele aanwijzingen voor de schoonste en efficiëntste was.
  Kijk voor het wassen altijd op het waslabel van uw kleding.
  Sorteer en was uw wasgoed aan de hand van de volgende criteria:
  • Waslabel: sorteer het wasgoed in katoen, gemengde weefsels, synthetisch, zijde, wol en
  rayon.
  • Kleur: scheid witte was van bonte was. Was nieuwe gekleurde kledingstukken apart.
  • Size (Grootte): de wasprestaties worden verbeterd als u wasgoed van verschillend formaat
  samen wast.
  • Gevoeligheid: was fijn wasgoed apart, zoals zuiver scheerwol, vitrages en zijde, met het
  wasprogramma Fijne was. Controleer de waslabels in elk kledingstuk of raadpleeg de
  wasvoorschriften in de appendix.
  Zakken leeghalen
  Haal voor elke was de zakken van alle kledingstukken leeg. Kleine, ongewoon gevormde,
  harde voorwerpen zoals munten, messen, spelden en paperclips kunnen uw wasmachine
  beschadigen. Was geen kleren met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen.
  Kleding met metalen voorwerpen kan uw kleding en de trommel beschadigen. Keer
  kleding met knopen en borduursel voor het wassen binnenstebuiten. Wanneer ritsen
  van broeken of jassen tijdens het wassen open staan, kan de trommel beschadigen.
  Ritsen moeten voor het wassen dicht zijn en met een touwtje vastgemaakt worden.
  Kleding met lange koorden kan met andere kleding in de knoop raken en deze beschadigen.
  Maak de koorden vast voor het wassen.
  Katoen voorwassen
  Uw nieuwe wasmachine zorgt samen met de hedendaagse wasmiddelen voor perfecte
  wasresultaten waardoor minder energie, tijd, water en wasmiddel nodig zijn. Als uw katoenen
  kleding echter erg vuil is, kunt u een voorwas doen met een reinigingsmiddel op proteïnebasis.

  de was doen _29

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec5:29

  2012-03-15

  5:38:07 • Page 30

  de was doen
  De laadcapaciteit bepalen
  Als u de wasmachine te vol stopt, wordt de was mogelijk niet goed schoon. Aan de hand
  van het schema hieronder kunt u de laadcapaciteit bepalen voor het type wasgoed dat u wilt
  wassen.
  Materiaal

  Laadcapaciteit
  W801/WF802/WF804/WF806
  WF805/WF815/WF816

  WF906/WF916

  Katoen

  8,0 kg

  9,0 kg

  Synthetisch

  3,0 kg

  3,5 kg

  Jeans

  3,0 kg

  3,0 kg

  Beddengoed

  2,0 kg

  2,0 kg

  Outdoorkleding

  2,0 kg

  2,0 kg

  Wol

  2,0 kg

  2,0 kg

  Model

  • Wanneer het wasgoed onevenwichtig is verdeeld ("UE" gaat branden in het display),
  moet u het wasgoed opnieuw verdelen.
  Bij een onevenwichtige lading gaat het effect van centrifugeren achteruit.
  • Wanneer u beddengoed of dekbedovertrekken wast, kan de wastijd langer zijn dan
  normaal. Het centrifugeren kan tevens minder effectief zijn.
  • De maximale laadcapaciteit voor beddengoed of dekbedovertrekken is 2,5 kg.
  Stop (in water wasbare) beha's in een waszak (apart te verkrijgen).
  • De metalen onderdelen van beha's kunnen door het materiaal heen
  komen en de was beschadigen. Stop ze daarom in een zak voor
  fijne was.
  • Kleine lichte kleding zoals sokken, handschoenen, kousen en
  zakdoeken kunnen rond de deur vast komen te zitten. Stop ze in
  een zak voor fijne was.
  LET OP

  Was de waszak niet zonder andere was. Dit kan leiden tot
  ongewone trillingen waardoor de wasmachine kan verplaatsen. Dit
  kan leiden tot een ongeluk met letsel.

  INFORMATIE OVER WASMIDDELEN EN TOEVOEGINGEN
  Over het te gebruiken wasmiddel
  Het type wasmiddel dat u moet gebruiken is afhankelijk van het materiaal (katoen, synthetisch,
  fijne was, wol), de kleur, de wastemperatuur en hoe vies het wasgoed is. Gebruik altijd een
  wasmiddel dat weinig schuimt en speciaal is ontwikkeld voor wasmachines.
  Volg de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant op basis van het gewicht van het wasgoed,
  hoe vies het wasgoed is en de waterhardheid in uw gebied. Als u niet weet hoe hard het water in
  uw gebied is, kunt u dit navragen bij uw waterbedrijf.
  Gebruik geen wasmiddel dat hard geworden is of is gaan klonteren. Dit kan tijdens het
  spoelen achterblijven. Daardoor spoelt de wasmachine mogelijk niet goed of het kan ervoor
  zorgen dat de overloop verstopt raakt.

  30_ de was doen

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec5:30

  2012-03-15

  5:38:07 • Page 31

  Wasmiddellade
  De wasmachine heeft verschillende vakjes voor wasmiddel en wasverzachters. Stop alle
  middelen in het juiste vakje voor u de wasmachine start.
  Maak de wasmiddellade niet open terwijl uw wasmachine draait. Anders kunt u heet water
  of stoom over u heen krijgen.

  02 DE WAS DOEN

  1. Trek de wasmiddellade links van het bedieningspaneel
  open.
  2. Stop de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel in het
  voordat u de wasmachine start.
  wasmiddelvakje
  Als u een vloeibaar wasmiddel wilt gebruiken, gebruikt
  u het vakje voor vloeibaar wasmiddel (raadpleeg de
  sectie "Vloeibaar wasmiddel" voor het corresponderende
  model).


  Stop geen wasmiddel in poedervorm in het vakje voor
  vloeibaar wasmiddel.

  3. Voeg indien nodig de aanbevolen hoeveelheid
  wasverzachter toe in het wasverzachtervakje . VUL HET
  VAKJE niet tot boven de MAXIMALE VULLIJN ( ).
  LET OP

  Stop GEEN wasmiddel in poedervorm of vloeibaar wasmiddel in het vakje voor
  wasverzachter ( )

  4. Wanneer u een voorwas doet, voegt u de aanbevolen
  hoeveelheid wasmiddel toe in het voorwasvakje .
  Gebruik bij het wassen van grote stukken wasgoed GEEN
  van de volgende soorten wasmiddel.
  • Wasmiddelen in de vorm van tabletten of capsules
  • Wasmiddelen in een wasbol of netje

  MAX

  Verdun geconcentreerde of dikke wasverzachter met
  een beetje water voordat u deze in het vakje giet. Zo
  voorkomt u dat de overloop verstopt raakt.
  Zorg ervoor dat er geen wasverzachter in de wasmiddellade stroomt als u deze sluit na
  wasverzachter te hebben toegevoegd.

  Vloeibaar wasmiddel (geselecteerde modellen)
  Als u vloeibaar wasmiddel wilt gebruiken, plaatst u het vakje voor vloeibaar wasmiddel in het
  hoofdwasgedeelte van de wasmiddellade en giet u vloeibaar wasmiddel in het vakje voor
  vloeibaar wasmiddel.
  Vakje voor vloeibaar
  • VUL HET VAKJE niet tot boven de MAX-lijn.
  wasmiddel
  • Haal bij gebruik van wasmiddel in poedervorm
  het vakje voor vloeibaar wasmiddel uit de
  wasmiddellade. Wasmiddel in poedervorm werkt
  niet in het vakje voor vloeibaar wasmiddel.
  • Mogelijk blijft er na een wasbeurt wat vloeistof
  achter in de wasmiddellade.

  de was doen _31

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec5:31

  2012-03-15

  5:38:07 • Page 32

  reiniging en onderhoud van uw
  wasmachine
  Door de wasmachine schoon te houden levert deze betere prestaties, voorkomt u
  onnodige reparaties en wordt de levensduur verlengd.

  TROMMEL REINIGEN
  Dit is een automatisch reinigingsprogramma waarmee de schimmelvorming die mogelijk in de wasmachine
  is ontstaan, wordt verwijderd.
  1. Druk op de knop Aan/Uit.
  2. Draai de programmakeuzeknop naar het programma
  Eco trommelreiniging.
  • U kunt alleen de vertragingsfunctie Eindtijd gebruiken.
  • De watertemperatuur voor het programma
  Eco trommelreiniging is ingesteld op 70 ˚C.
  U kunt de temperatuur niet wijzigen.
  3. Gebruik de juiste hoeveelheid schoonmaakmiddel in het
  en sluit het vakje (wanneer u de trommel
  wasmiddelvakje
  reinigt met een reinigingsmiddel).
  • Gebruik het aanbevolen reinigingsmiddel om de trommel
  te reinigen.
  • Er zijn waspoeders en vloeibare wasmiddelen. Het
  vloeibare reinigingsmiddel werkt alleen in het vakje voor
  vloeibaar wasmiddel (optie).
  4. Druk op de knop Start / Pauze.
  • Wanneer u op de knop Start / Pauze klikt, wordt begonnen met het programma
  Eco trommelreiniging.

  LET OP

  Als u het programma Eco trommelreiniging gebruikt, kunt u de trommel reinigen zonder een
  reinigingsmiddel.
  Gebruik het programma Eco trommelreiniging nooit wanneer er zich wasgoed in de
  wasmachine bevindt. Dit kan leiden tot schade aan de textuur of problemen met de
  wasmachine.
  Gebruik nooit normaal wasmiddel tijdens het programma Eco trommelreiniging.
  Gebruik voor het reinigen van de trommel slechts 1/10 van de hoeveelheid die door
  de fabrikant van het schoonmaakmiddel wordt aanbevolen.
  Aangezien chloorhoudende bleekmiddelen verkleuring van het product kunnen veroorzaken,
  kunt u het beste alleen zuurstofhoudende bleekmiddelen gebruiken.
  Reinigingsmiddelen in poedervorm: Gebruik alleen [bleekmiddelen in poedervorm] of een
  [speciaal reinigingsmiddel voor het reinigen van de trommel].
  Vloeibare reinigingsmiddelen: Gebruik alleen [bleekmiddelen in vloeibare vorm] of een
  [speciaal reinigingsmiddel voor het reinigen van de trommel].

  32_ reiniging en onderhoud van uw wasmachine

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec6:32

  2012-03-15

  5:38:08 • Page 33

  03 REINIGING EN ONDERHOUD

  De automatische alarmfunctie voor Eco trommelreiniging
  • Wanneer het indicatielampje 'Eco trommelreiniging' en het
  lampje op de programmakeuzeknop na een wasprogramma
  branden, duidt dit erop dat de trommel moet worden gereinigd.
  In dat geval haalt u het wasgoed uit de machine, schakelt u
  het apparaat in en reinigt u de trommel door het programma
  Eco trommelreiniging uit te voeren.
  • Als u het programma Eco trommelreiniging niet uitvoert, wordt
  zowel het indicatielampje 'Eco trommelreiniging' als het lampje
  op de programmakeuzeknop uitgeschakeld. Na twee wasbeurten
  gaat echter zowel het indicatielampje 'Eco trommelreiniging' als
  het lampje op de programmakeuzeknop weer branden. Dit leidt
  echter niet tot problemen met het product.
  • Hoewel de automatische alarmlampjes voor het programma
  Eco trommelreiniging doorgaans één keer per maand zullen
  branden, is de frequentie afhankelijk van het aantal keer dat de
  wasmachine wordt gebruikt.
  • Als het alarm afgaat, reinigt u tevens het vuilfilter
  (raadpleeg de sectie "Het vuilfilter reinigen" op pagina
  34). Anders gaat mogelijk de bellenfunctie minder goed
  werken.

  DE WASMACHINE LATEN LEEGLOPEN IN EEN NOODGEVAL
  1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
  2. Open de filterklep door deze omlaag te drukken en aan de
  handgreep te trekken.

  Filterklep

  3. Draai het deksel van de afvoer voor noodgevallen
  door hieraan te trekken.

  Dop van afvoer
  voor noodgevallen

  4. Houd het deksel aan het uiteinde van de afvoerbuis vast en
  Afvoer voor
  trek deze langzaam naar buiten.
  noodgevallen
  5. Laat het water in een bak lopen.
  Mogelijk is er meer water achtergebleven dan u had
  verwacht. Houd een grotere bak bij de hand.
  6. Plaats het dopje waarmee de afvoer voor noodgevallen is
  afgesloten en de afvoerbuis terug.
  7. Doe de filterklep weer dicht.

  reiniging en onderhoud van uw wasmachine _33

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec6:33

  2012-03-15

  5:38:08 • Page 34

  reiniging en onderhoud van uw
  wasmachine
  HET VUILFILTER REINIGEN
  We raden aan om het vuilfilter 5 of 6 keer per jaar te reinigen, of wanneer de foutmelding "5E" wordt
  weergegeven. (Raadpleeg "De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval" in de voorgaande sectie.)
  Als zich vreemde voorwerpen ophopen in het vuilfilter, gaat de bellenfunctie minder goed werken.
  Haal voordat u het vuilfilter gaat reinigen de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
  LET OP

  1. Verwijder eerst het resterende water (raadpleeg "De
  wasmachine laten leeglopen in een noodgeval" op pagina 33.)
  Als u het filter verwijdert zonder eerst het resterende
  water te laten weglopen, kan dit naar buiten druppelen.
  2. Open de afdekplaat van het filter met behulp van een
  muntstuk of een sleutel.
  3. Draai het deksel van de afvoer voor noodgevallen linksom
  los en laat al het water weglopen.
  4. Draai de dop van het vuilfilter los.

  Dop van vuilfilter

  5. Spoel vuil en ander materiaal van het filter. Zorg dat de
  propeller van de afvoerpomp achter het filter niet wordt
  geblokkeerd.
  6. Plaats de dop van het filter terug.
  7. Doe de filterklep weer dicht.
  LET OP

  Open de klep van het vuilfilter niet als de machine draait. Anders
  kan er heet water uitstromen.


  Plaats de filterklep terug nadat u het filter hebt gereinigd. Als het filter zich niet in de machine
  bevindt, kan er een storing in uw wasmachine optreden of kan er water weglekken.  Het filter moet na de reiniging volledig worden gemonteerd.

  DE BUITENKANT REINIGEN
  1. Neem de oppervlakken van de wasmachine, waaronder het bedieningspaneel, af met een
  zachte doek en niet-schurende reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.
  2. Droog de oppervlakken af met een zachte doek.
  3. Giet geen water op de wasmachine.

  34_ reiniging en onderhoud van uw wasmachine

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec6:34

  2012-03-15

  5:38:10 • Page 35

  DE WASMIDDELLADE EN DE UITSPARING REINIGEN
  Vergrendeling
  vakje voor vloeibaar wasmiddel (optie)

  Verdeler voor wasverzachter

  3. Was alle onderdelen onder stromend water.

  03 REINIGING EN ONDERHOUD

  1. Druk de vergrendeling binnen in de
  wasmiddellade in en trek deze naar buiten.
  2. Haal de verdeler voor wasverzachter en het
  vakje voor vloeibaar wasmiddel (optioneel) uit
  de wasmiddellade.

  4. Reinig de uitsparing met een oude tandenborstel.
  5. Plaats de verdeler voor wasverzachter en het vakje voor
  vloeibaar wasmiddel (optioneel) terug in de lade door deze
  stevig vast te drukken.
  6. Duw de lade terug op zijn plaats.
  7. Laat de wasmachine een keer spoelen met een lege
  trommel om eventuele wasmiddelresten te verwijderen.

  HET FILTER VAN DE WATERSLANG REINIGEN
  U dient het filter van de waterslang minimaal eens per jaar te reinigen, of wanneer de foutmelding "4E"
  wordt weergegeven.
  1. Draai de watertoevoer naar de wasmachine dicht.
  2. Schroef de slang aan de achterkant van de wasmachine los. Houd een doekje op de slang
  om te voorkomen dat er door de druk water uit de slang gulpt.
  3. Trek het filter voorzichtig met een tangetje uit het uiteinde van de slang en spoel het onder de
  kraan schoon. Reinig ook de binnen- en buitenkant van het draadverbindingsstuk.
  4. Duw het filter terug op zijn plaats.
  5. Schroef de slang weer vast aan de wasmachine.
  6. Draai de kraan open en controleer of de verbindingen waterdicht zijn.

  reiniging en onderhoud van uw wasmachine _35

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec6:35

  2012-03-15

  5:38:10 • Page 36

  reiniging en onderhoud van uw
  wasmachine
  EEN VASTGELOPEN WASMACHINE REPAREREN
  Als de temperatuur zakt tot onder het vriespunt en uw wasmachine bevriest, doet u het volgende:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
  Giet warm water over de kraan om de toevoerslang los te maken.
  Verwijder de watertoevoerslang en laat deze in warm water weken.
  Giet warm water in de wastrommel en laat dit 10 minuten staan.
  Sluit de watertoevoerslang weer aan op de kraan en controleer of de watertoevoer en afvoer
  normaal functioneren.

  DE WASMACHINE OPSLAAN
  Als u uw wasmachine langere tijd moet opslaan, is het beter om deze leeg te laten lopen en los te
  koppelen van de elektriciteit. Wasmachines kunnen beschadigen wanneer er water in de slangen en interne
  onderdelen blijft staan tijdens de opslag.
  1. Selecteer het programma Katoen en druk vervolgens op de knop Kort programma en laat
  uw wasmachine het programma leeg uitvoeren.
  2. Draai de kranen dicht en koppel de toevoerslangen los.
  3. Koppel de wasmachine los van het stopcontact en laat de deur van de wasmachine open
  staan zodat de trommel kan ventileren.
  Laat voordat u de wasmachine weer in gebruik neemt het achtergebleven water ontdooien
  wanneer de wasmachine is opgeslagen op een plek met vorst.

  36_ reiniging en onderhoud van uw wasmachine

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec6:36

  2012-03-15

  5:38:11 • Page 37

  problemen oplossen en
  informatiecodes
  04 PROBLEMEN OPLOSSEN

  CONTROLEER DEZE PUNTEN BIJ PROBLEMEN MET UW
  WASMACHINE
  PROBLEEM

  OPLOSSING

  De machine wil niet starten


  Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
  Controleer of de deur goed gesloten is.
  Controleer of de waterkraan open is.
  Druk op de knop Start / Pauze.

  Er is geen of niet genoeg
  water


  Draai de kraan volledig open.
  Controleer of de toevoerslang niet bevroren is.
  Leg de toevoerslang recht.
  Reinig het filter in de watertoevoerslang.

  Na voltooiing van het
  wasprogramma is
  wasmiddel achtergebleven
  in de wasmiddellade
  Controleer of de wasmachine met voldoende waterdruk werkt.
  Let erop dat het wasmiddel midden in de wasmiddellade wordt
  gestopt.

  De wasmachine schudt of
  maakt te veel geluid.

  Controleer of de machine op een vlakke ondergrond staat. Als dit niet
  het geval is, stelt u de poten van de wasmachine in om hem waterpas
  te zetten.
  Controleer of de transportbouten zijn verwijderd.
  Controleer of de wasmachine geen contact maakt met een ander
  voorwerp.
  Controleer of het wasgoed gelijkmatig verdeeld is in de trommel.
  Leg de afvoerslang recht. Vermijd geknikte slangen.
  Controleer of het vuilfilter niet verstopt is.
  De wasmachine voert geen
  water af en/of centrifugeert
  niet

  De deur zit dicht en kan niet •
  geopend worden.

  U kunt de deur pas 3 minuten nadat de machine gestopt of
  uitgeschakeld is openen.

  Neem contact op met de klantenservice van Samsung wanneer het probleem zich blijft voordoen.

  problemen oplossen en informatiecodes _37

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec11:37

  2012-03-15

  5:38:11 • Page 38

  problemen oplossen en
  informatiecodes
  INFORMATIECODES
  Bij problemen met uw wasmachine wordt er mogelijk een informatiecode weergegeven in het display. Kijk in
  de onderstaande tabel en probeer de voorgestelde oplossing voor u de klantenservice belt.
  CODE

  OPLOSSING  Controleer of de deur goed gesloten is.
  Zorg dat het wasgoed niet klem komt te zitten tussen de rand van de
  wasmachine en de deur.

  4E

  Controleer of de waterkraan open is.
  Controleer de waterdruk.
  Reinig de gaasfilters van de waterslang.

  5E

  Reinig het vuilfilter.
  Controleer of de afvoerslang goed geïnstalleerd is.
  Reinig het gaasfilter van de waterslang.  Het wasgoed is onevenwichtig verdeeld. Verdeel het opnieuw. Als u
  slechts één voorwerp wast, bijvoorbeeld een badjas of spijkerbroek,
  is het mogelijk dat de laatste centrifugeronde niet goed verloopt. De
  foutmelding "UE" wordt dan in het display weergegeven.  Bel de klantenservice.

  dE

  UE

  cE/3E/Uc

  Bel het servicecentrum van Samsung of uw plaatselijke Samsung-dealer wanneer er een code verschijnt die
  hier niet vermeld is, of wanneer de voorgestelde oplossing niet werkt.

  38_ problemen oplossen en informatiecodes

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec11:38

  2012-03-15

  5:38:12 • Page 39

  programmaoverzicht
  PROGRAMMAOVERZICHT
  ( gebruikersoptie)
  Max. lading (kg)

  WF906/WF916

  Voorwas

  wassen

  Max. temp.
  (˚C)
  Wasverzachter

  Centrifugesnelheid
  (max.) toeren/min

  Katoen

  8.0

  9.0

  Ja

  60

  1400

  Synthetisch

  3.0

  3.5

  Ja

  40

  1200

  Jeans

  3.0

  3.0

  Ja

  30

  800

  Beddengoed

  2.0

  2.0

  Ja

  40

  800

  Donkere kleding

  4.0

  4.0

  Ja

  40

  1200
  1400

  Dagelijkse was

  4.0

  4.0

  Ja

  40

  Eco trommelreiniging

  -

  -

  -

  70

  400

  Super ecowas

  4.0

  4.0

  Ja

  Koud

  1200

  Outdoorkleding

  2.0

  2.0

  -

  30

  1200

  Babykleding

  4.0

  4.0

  Ja

  95

  1400

  Wol

  2.0

  2.0

  -

  40

  800

  Handwas

  2.0

  2.0

  -

  30

  400

  PROGRAMMA

  Eco Bubble

  Eindtijd

  Kreukvrij

  Intensief

  Weken

  Snelwas

  05 OVERZICHT VAN WASPROGRAMMA'S

  PROGRAMMA

  WASMIDDEL

  WF801/WF802
  WF804/WF806
  WF805/WF815
  WF816

  Mijn programma

  Katoen  Synthetisch  -
  Jeans  -

  Beddengoed  -  Donkere kleding

  -

  -
  Dagelijkse was  -

  Eco trommelreiniging

  -  -

  -

  -

  -

  -

  Super ecowas  -  Outdoorkleding

  -

  -

  -

  -  Babykleding  -  Wol

  -

  -

  -

  -  Handwas

  -

  -

  -

  -  1. Een programma met voorwas duurt ongeveer 17 minuten langer.
  2. De gegevens met betrekking tot de duur van wasprogramma’s zijn gemeten onder de omstandigheden
  die in de standaard IEC 60456/EN 60456 zijn aangegeven.
  Voer de kalibratie uit na de installatie (zie pagina 20).
  3. Dagelijkse was : snelprogramma voor testinstituten
  4. De duur van het programma kan afwijken van de in het schema weergegeven waarden als gevolg van
  verschillen in waterdruk en watertemperatuur, de lading en het soort wasgoed.
  5. Wanneer de functie Intensief wassen is geselecteerd wordt elke cyclus van het programma verlengd.

  programmaoverzicht _39

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec9:39

  2012-03-15

  5:38:12 • Page 40

  appendix
  WASVOORSCHRIFTEN
  De volgende symbolen worden gebruikt in wasvoorschriften. Op waslabels staan vier symbolen in deze
  volgorde: wassen, bleken, drogen en strijken (indien nodig staat er ook informatie over stomen). Deze
  symbolen zorgen voor overeenstemming voor kleding van verschillende fabrikanten. Volg de aanwijzingen
  op het waslabel op zodat de kleding zo lang mogelijk meegaat en om problemen bij het wassen te
  voorkomen.
  Sterk materiaal

  Kan worden gestreken op maximaal
  100 ˚C

  Kwetsbaar materiaal

  Niet strijken

  Artikel kan worden gewassen op
  95 ˚C

  Kan in de stomerij worden gereinigd
  met elk middel

  Artikel kan worden gewassen op
  60 ˚C

  Alleen stomen met
  perchloorethyleen,
  aanstekerbenzine, pure alcohol of
  R113

  Artikel kan worden gewassen op
  40 ˚C

  Alleen stomen met vliegtuigbenzine,
  pure alcohol of R113

  Artikel kan worden gewassen op
  30 ˚C

  Niet stomen

  Handwas

  Liggend drogen

  Alleen stomen

  Hangend drogen

  Kan in koud water worden gebleekt

  Drogen aan kledinghanger

  Niet bleken

  Kan in de wasdroger, normale
  temperatuur

  Kan worden gestreken op maximaal
  200 ˚C

  Kan in de wasdroger, lage
  temperatuur

  Kan worden gestreken op maximaal
  150 ˚C

  Kan niet in de wasdroger

  ZORG VOOR HET MILIEU


  Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houdt u zich bij het afdanken van dit apparaat aan
  de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwerking. Snijd de voedingskabel door zodat
  het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en
  kleine kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
  Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de wasmiddelfabrikant.
  Gebruik alleen vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen als dit echt nodig is.
  Bespaar water en elektriciteit door alleen volle trommels te wassen (de precieze hoeveelheid is
  afhankelijk van het gebruikte wasprogramma).

  VERKLARING VAN CONFORMITEIT
  Dit apparaat voldoet aan de Europese veiligheidnormen, EU-richtlijn 93/68 en EN-standaard 60335.

  40_ appendix

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd 40

  2012-03-15

  5:38:12 • Page 41

  OVERZICHT HUISHOUDELIJKE WASMACHINES
  Volgens EU-verordening nr. 1061/2010
  Samsung

  Modelnaam

  Capaciteit

  kg

  8,0

  Energierendement
  A + + + (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie)

  A+++

  06 APPENDIX

  WF801P4SA**/WF801U4SA**/WF801UHSA**
  WF802P4SA**/WF802U4SA**/WF802UHSA**
  WF804P4SA**/WF804U4SA**/WF804UHSA**
  WF806P4SA**/WF806U4SA**/WF806UHSA**
  WF805P4SA**/WF805U4SA**/WF805UHSA**
  WF815P4SA**/WF815U4SA**/WF815UHSA**
  WF816P4SA**/WF816U4SA**/WF816UHSA**

  Energieverbruik
  Jaarlijks energieverbruik (AE_C)1)

  kWh/jr

  157

  Energieverbruik (E_t.60) 'Katoen 60 ˚C' bij volledige lading

  kWh

  0,87

  Energieverbruik (E_t.60.1/2) 'Katoen 60 ˚C' met gedeeltelijke
  lading

  kWh

  0,71

  Energieverbruik (E_t.40.1/2) 'Katoen 40 ˚C' met gedeeltelijke
  lading

  kWh

  0,42

  Gewogen vermogen uit-modus (P_o)

  W

  0,45

  Gewogen vermogen in aan-modus (P_l)

  W

  5

  Jaarlijkse waterconsumptie (AW_c)2)

  L/jr

  10560

  toeren/min

  1400

  Efficiëntieklasse centrifugering 3)
  A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)

  B

  Maximale centrifugeringssnelheid
  Restvocht

  %

  Programma's waarop de informatie op het etiket en het overzicht van
  toepassing is

  47
  Katoen 60 °C en 40 °C + Intensief wassen +
  Eco Bubble4)

  Programmaduur van het standaardprogramma
  Katoen 60 ˚C bij volledige lading

  min

  217

  Katoen 60 ˚C bij gedeeltelijke lading

  min

  197

  Katoen 40 ˚C bij gedeeltelijke lading

  min

  177

  Gewogen vermogen in aan-modus

  min

  2

  Wassen

  dB (A) re 1 pW

  52

  Centrifugeren

  dB (A) re 1 pW

  73

  Hoogte

  mm

  850

  Breedte

  mm

  600

  Diepte5)

  mm

  600

  Nettogewicht

  kg

  65

  Brutogewicht

  kg

  67

  Gewicht (verpakt)

  kg

  2

  Waterdruk

  kPa

  50-800

  Uitstoot van luchtgeluid

  Afmetingen

  Afmetingen eenheid

  Elektrische verbinding
  Voltage

  V

  220-240

  Energieverbruik

  W

  2000-2400

  Frequency (Frequentie)

  Hz

  Naam van de leverancier

  50
  Samsung Electronics Co., Ltd.

  appendix _41

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd 41

  2012-03-15

  5:38:13 • Page 42

  appendix
  1. Het jaarlijkse energieverbruik is gebaseerd op 220 standaard wasbeurten voor katoenprogramma's
  bij 60 °C en 40 °C en met volle en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de modi uit en aan. Het
  werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
  2. Het jaarlijkse waterverbruik is gebaseerd op 220 standaard wasbeurten voor katoenprogramma's
  bij 60 °C en 40 °C en met volle en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik is afhankelijk
  van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
  3. Restwater is erg belangrijk wanneer u een droger gebruikt om uw kleren te drogen.
  De energiekosten voor drogen zijn veel hoger dan die voor wassen.
  Bij wassen met hoge centrifugeersnelheid wordt meer energie bespaard dan bij het drogen van
  kleren in een droger.
  4. Het standaardkatoenprogramma 60 °C en het standaardkatoenprogramma 40 °C, die u kunt
  selecteren door de optie Intensief toe te voegen aan het katoenprogramma 60 °C en het
  katoenprogramma 40 °C, zijn geschikt voor het reinigen van normaal bevuild katoenwasgoed.
  Deze programma’s zijn de efficiëntste (wat betreft water- en energieverbruik) voor dit type
  wasgoed.
  De functie 'Eco Bubble' wordt altijd ingeschakeld bij het 'wasprogramma voor katoen op 60 ˚C' en
  'wasprogramma voor katoen op 40 ˚C'.
  Voer na de installatie een kalibratie uit (zie pagina 20).
  In deze wasprogramma's kan de werkelijke temperatuur van het water afwijken van de
  aangegeven temperatuur.
  5. Afstand van de wand tot de eenheid is niet opgenomen in de afmeting van de diepte.

  42_ appendix

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd 42

  2012-03-15

  5:38:13 • Page 43

  OVERZICHT HUISHOUDELIJKE WASMACHINES
  Volgens EU-verordening nr. 1061/2010
  Samsung

  Capaciteit

  kg

  9,0

  Energierendement
  A + + + (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie)

  A+++

  Energieverbruik
  Jaarlijks energieverbruik (AE_C)1)

  kWh/jr

  174

  Energieverbruik (E_t.60) 'Katoen 60 ˚C' bij volledige lading

  kWh

  0,97

  Energieverbruik (E_t.60.1/2) 'Katoen 60 ˚C' met
  gedeeltelijke lading

  kWh

  0,77

  Energieverbruik (E_t.40.1/2) 'Katoen 40 ˚C' met
  gedeeltelijke lading

  kWh

  0,48

  Gewogen vermogen uit-modus (P_o)

  W

  0,45

  Gewogen vermogen in aan-modus (P_l)

  W

  5

  Jaarlijkse waterconsumptie (AW_c)2)

  L/jr

  11880

  toeren/min

  1400

  06 APPENDIX

  WF906P4SA**/WF906U4SA**/WF906UHSA**
  WF916P4SA**/WF916U4SA**/WF916UHSA**

  Modelnaam

  Efficiëntieklasse centrifugering 3)
  A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)

  B

  Maximale centrifugeringssnelheid
  Restvocht

  %

  Programma's waarop de informatie op het etiket en het overzicht van
  toepassing is

  47
  Katoen 60 °C en 40 °C + Intensief wassen + Eco
  Bubble4)

  Programmaduur van het standaardprogramma
  Katoen 60 ˚C bij volledige lading

  min

  217

  Katoen 60 ˚C bij gedeeltelijke lading

  min

  197

  Katoen 40 ˚C bij gedeeltelijke lading

  min

  177

  Gewogen vermogen in aan-modus

  min

  2

  Wassen

  dB (A) re 1 pW

  52

  Centrifugeren

  dB (A) re 1 pW

  73

  Hoogte

  mm

  850

  Breedte

  mm

  600

  Diepte5)

  mm

  600

  Nettogewicht

  kg

  66

  Brutogewicht

  kg

  68

  Gewicht (verpakt)

  kg

  2

  Waterdruk

  kPa

  50-800

  Uitstoot van luchtgeluid

  Afmetingen

  Afmetingen eenheid

  Elektrische verbinding
  Voltage

  V

  220-240

  Energieverbruik

  W

  2000-2400

  Frequency (Frequentie)

  Hz

  Naam van de leverancier

  50
  Samsung Electronics Co., Ltd.

  appendix _43

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd 43

  2012-03-15

  5:38:13 • Page 44

  appendix
  1. Het jaarlijkse energieverbruik is gebaseerd op 220 standaard wasbeurten voor katoenprogramma's
  bij 60 °C en 40 °C en met volle en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de modi uit en aan. Het
  werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
  2. Het jaarlijkse waterverbruik is gebaseerd op 220 standaard wasbeurten voor katoenprogramma's
  bij 60 °C en 40 °C en met volle en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik is afhankelijk
  van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
  3. Restwater is erg belangrijk wanneer u een droger gebruikt om uw kleren te drogen.
  De energiekosten voor drogen zijn veel hoger dan die voor wassen.
  Bij wassen met hoge centrifugeersnelheid wordt meer energie bespaard dan bij het drogen van
  kleren in een droger.
  4. Het standaardkatoenprogramma 60 °C en het standaardkatoenprogramma 40 °C, die u kunt
  selecteren door de optie Intensief toe te voegen aan het katoenprogramma 60 °C en het
  katoenprogramma 40 °C, zijn geschikt voor het reinigen van normaal bevuild katoenwasgoed.
  Deze programma’s zijn de efficiëntste (wat betreft water- en energieverbruik) voor dit type
  wasgoed.
  De functie 'Eco Bubble' wordt altijd ingeschakeld bij het 'wasprogramma voor katoen op 60 ˚C' en
  'wasprogramma voor katoen op 40 ˚C'.
  Voer na de installatie een kalibratie uit (zie pagina 20).
  In deze wasprogramma's kan de werkelijke temperatuur van het water afwijken van de
  aangegeven temperatuur.
  5. Afstand van de wand tot de eenheid is niet opgenomen in de afmeting van de diepte.

  44_ appendix

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd 44

  2012-03-15

  5:38:13 • Page 45

  memo

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd 45

  2012-03-15

  5:38:13 • Page 46

  VRAGEN OF OPMERKINGEN?
  Land

  BEL

  OF BEZOEK ONS ONLINE OP

  NETHERLANDS

  0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min.)

  www.samsung.com

  FRANCE

  01 48 63 00 00

  www.samsung.com

  GERMANY

  01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min.)

  www.samsung.com

  BELGIUM

  02-201-24-18

  www.samsung.com/be (Nederlands)
  www.samsung.com/be_fr (Frans)

  LUXEMBURG

  261 03 710

  www.samsung.com

  Codenr. DC68-03147G_NL

  WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd 46

  2012-03-15

  5:38:13 • Page 47

  WF805P4SA**
  WF805U4SA**
  WF805UHSA**
  WF815P4SA**
  WF815U4SA**
  WF815UHSA**

  WF916P4SA**
  WF916U4SA**
  WF916UHSA**
  WF816P4SA**
  WF816U4SA**
  WF816UHSA**

  WF802P4SA**
  WF802U4SA**
  WF802UHSA**
  WF801P4SA**
  WF801U4SA**
  WF801UHSA**

  WF906P4SA**
  WF906U4SA**
  WF906UHSA**
  WF806P4SA**
  WF806U4SA**
  WF806UHSA**
  WF804P4SA**
  WF804U4SA**
  WF804UHSA**

  Lave-linge
  manuel d'utilisation

  Un monde de possibilités
  Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit
  Samsung.
  Afin de bénéficier d'un service plus complet,
  veuillez enregistrer votre produit à l'adresse

  www.samsung.com/register

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd 1

  2012-03-27

  6:47:49 • Page 48

  Caractéristiques de votre
  nouveau lave-linge Samsung
  Avec ce nouveau lave-linge, faire une lessive prend un tout autre sens. Fonction
  spéciale Eco Bubble, économies d'énergie, etc. : le nouveau lave-linge Samsung
  possède toutes les caractéristiques qui transformeront la lessive en un véritable jeu
  d'enfant.
  • Économies d'énergie
  Grâce à son système spécial générateur de bulles et à son Moteur Digital Inverter Samsung,
  ce modèle permet d'économiser encore plus d'énergie par rapport aux lave-linge standard de
  classe A.

  • Lavage Eco Bubble
  Le système Eco Bubble de Samsung permet d'améliorer le niveau de propreté tout en prenant un grand
  soin des tissus. Eco Bubble permet de distribuer de façon équitable la lessive et de pénétrer les tissus en
  profondeur et plus rapidement.

  • Moins de bruit et de vibrations
  Ce lave-linge Samsung fonctionne très doucement en minimisant le bruit et les vibrations
  grâce à une technologie intelligente de contrôle, ce qui lui permet de maintenir le plus faible
  niveau de vibrations possible. Ainsi, le tambour conserve un équilibre parfait.

  • Lavage express
  Quand il n'y a pas de temps à perdre ! Il répond ainsi aux besoins des utilisateurs
  d'aujourd'hui : désormais, vous pouvez laver vos vêtements préférés (jusqu'à 2 kg) en
  15 minutes !

  • Nettoyage tambour Éco
  La fonction Nettoyage tambour Éco permet d'entretenir la propreté du lave-linge, sans ajouter
  de nettoyant chimique ni d'eau de Javel. Ce programme de nettoyage spécial vous donne
  l'assurance d'avoir toujours un tambour propre et sans odeur.

  • Bébé coton
  Votre lave-linge Samsung propose des programmes spéciaux pour protéger les vêtements
  des enfants à la peau sensible. Ils réduisent les irritations de la peau des enfants en diminuant
  les résidus de lessive. Ces programmes permettent en outre de classer le linge en différents
  types ; le lavage est donc effectué selon les caractéristiques de chaque chargement.
  Les enfants ressentent ainsi une agréable sensation de propreté lorsqu'ils mettent leurs
  vêtements.

  • Lavage main
  Pour laver tout en douceur vos vêtements les plus fragiles, il convient de choisir la
  température, le cycle de lavage et la quantité d'eau appropriés.

  2_ Caractéristiques de votre nouveau lave-linge Samsung

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec1:2

  2012-03-27

  6:48:12 • Page 49

  • Départ différé
  Ce lave-linge vous permet de différer le départ d'un programme de 19 heures, par tranches
  d'une heure - pour un confort d'utilisation optimal.

  • Sécurité enfant
  La fonction Sécurité enfant empêche les plus jeunes de jouer avec le lave-linge. Cette fonction
  de sécurité empêche non seulement les enfants de jouer avec les fonctions du lave-linge,
  mais elle vous avertit aussi lorsqu'elle est activée.

  • Affichage numérique
  Outre une parfaite lisibilité, le panneau de commande à affichage numérique se distingue
  par sa facilité d'emploi. Il vous permet ainsi d'effectuer des réglages rapides et précis, ce qui
  garantit d'excellents résultats de lavage.
  Ce manuel contient de précieuses informations relatives à l'installation, à l'utilisation et à
  l'entretien de votre nouveau lave-linge Samsung. Reportez-vous aux descriptions du panneau
  de commande, aux consignes d'utilisation du lave-linge, ainsi qu'aux conseils pratiques pour
  profiter pleinement des caractéristiques et fonctions de pointe de votre machine. La section
  « Codes d'erreur et de dépannage » de la page 37 vous explique ce qu'il y a lieu de faire en cas
  de problème avec votre nouveau lave-linge.

  Caractéristiques de votre nouveau lave-linge Samsung _3

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec1:3

  2012-03-27

  6:48:12 • Page 50

  consignes de sécurité
  Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de
  précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil.
  Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités qu'offre
  votre lave-linge.

  REMARQUES IMPORTANTES SUR LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
  Lisez attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses
  fonctionnalités ; conservez-le dans un endroit sûr situé à proximité du lave-linge afin de pouvoir facilement vous y
  reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément
  aux consignes du manuel.
  Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre
  responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou de
  l'utilisation de votre lave-linge.
  Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lave-linge diffèrent
  légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à
  votre machine. Pour toute question, contactez votre centre de réparation le plus proche ou connectez-vous sur www.
  samsung.com.

  SYMBOLES ET MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS
  Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :
  Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer de graves
  AVERTISSEMENT blessures ou des dommages matériels.

  ATTENTION

  Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures
  ou des dommages matériels.

  ATTENTION

  Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de
  blessure lors de l'utilisation de votre lave-linge, observez les consignes
  élémentaires de sécurité suivantes :

  NE PAS faire.
  NE PAS démonter.
  NE PAS toucher.
  Suivre attentivement les instructions.
  Débrancher la prise murale.
  S'assurer que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter tout choc
  électrique.
  Contactez le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.
  Remarque
  Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.
  Respectez-les en toutes circonstances.
  Lisez attentivement la section Consignes de sécurité de ce manuel et conservez ce
  dernier en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

  4_ consignes de sécurité

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec10:4

  2012-03-27

  6:48:12 • Page 51

  Lisez attentivement toutes les consignes avant d’utiliser l’appareil.
  Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe
  un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité,
  familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l’employez.
  Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans le lave-linge. Le hublot du
  lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est
  enfermé dans l'appareil.

  AVERTISSEMENT

  Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
  inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si
  celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne
  responsable de leur sécurité.
  Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
  Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son
  réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.
  L'appareil doit être positionné de telle manière à ce que la prise de courant, les robinets d'arrivée
  d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.
  Si le lave-linge comporte des orifices de ventilation à la base, veillez à ne pas obstruer ces derniers.
  Utilisez uniquement des tuyaux neufs.

  INSTRUCTIONS CONCERNANT LA MARQUE DEEE
  Mise au rebut du produit (matériel électrique et électronique)
  (en vigueur dans les pays de l'Union européenne et dans d'autres pays d'Europe
  possédant un système de tri des déchets.)
  Ce symbole présent sur le produit, ses accessoires et/ou la documentation qui l'accompagne
  indiquent que le produit ainsi que ses composants électroniques (ex : chargeur, écouteurs, câble
  USB) ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers une fois leur durée de vie achevée.
  Pour éviter toute atteinte à l’environnement ou à la santé humaine due à une élimination non
  contrôlée des déchets, séparez ces éléments des autres types de déchets et recyclez-les de
  manière responsable en vue d’une réutilisation durable des matériaux.
  Les utilisateurs particuliers doivent contacter le revendeur auprès duquel ils ont acheté ce produit
  ou leur maison communale pour obtenir des informations sur l’endroit où et la manière de
  recycler ces éléments dans le respect de l’environnement.
  Les entreprises doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions générales du contrat
  d’achat. Ce produit ainsi que ses composants et accessoires électroniques ne doivent pas être
  mélangés aux autres déchets commerciaux lors de leur mise au rebut.

  consignes de sécurité _5

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec10:5

  2012-03-27

  6:48:12 • Page 52

  consignes de sécurité
  AVERTISSEMENT

  SYMBOLES D'AVERTISSEMENT A RESPECTER ABSOLUMENT
  POUR L'INSTALLATION
  L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, une
  explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.
  Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.
  Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale 220-240 V CA/50 Hz ou supérieure et utilisez
  cette prise uniquement pour cet appareil. N'utilisez pas de rallonge.
  - Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une
  rallonge peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
  - Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les
  spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques
  ou des incendies. Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale.
  Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger des prises murales et zones de contact
  à l'aide d'un chiffon sec.
  - Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
  Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale dans le bon sens, de sorte que le cordon soit
  dirigé vers le sol.
  - Si vous branchez le cordon d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du
  câble pourront être endommagés, entraînant un risque de choc électrique ou d'incendie.
  Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ; les matériaux d'emballage
  présentent des dangers pour les enfants.
  - Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.
  Si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé(e), contactez le centre de réparation le plus
  proche.
  Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
  Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en
  plastique ou une ligne téléphonique.
  - Risques de choc électrique, d'incendie, d'explosion ou de dysfonctionnement.
  - Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la
  terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.
  N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.
  N’installez pas ce produit dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ou dans un lieu exposé aux
  rayons directs du soleil, à l'eau ou aux intempéries.
  N'installez pas cet appareil dans une pièce non chauffée
  - Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.
  N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.
  - Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
  N'utilisez pas de transformateur électrique.
  - Il pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
  N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.
  - Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

  6_ consignes de sécurité

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec10:6

  2012-03-27

  6:48:12 • Page 53

  Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.
  Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.
  N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur
  le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé
  derrière l'appareil.
  - Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
  Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.
  - Débranchez le cordon en tenant la prise.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
  Ne posez pas les cordons et les tuyaux dans les endroits de passage.
  ATTENTION

  SIGNES DE PRÉCAUTION POUR L'INSTALLATION
  Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la prise d'alimentation.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique en cas de fuites de
  courant.
  Installez l'appareil sur un sol plan et dur, capable de supporter son poids.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements et des
  bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

  AVERTISSEMENT

  SYMBOLES D'AVERTISSEMENT A RESPECTER ABSOLUMENT
  LORS DE L'UTILISATION
  En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation
  électrique et contactez votre centre de réparation le plus proche.
  - Ne touchez pas la prise d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
  - Vous risqueriez de vous électrocuter.
  Si l'appareil émet des bruit anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée,
  débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de réparation le plus proche.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des
  incendies.
  En cas de fuite de gaz (propane, gaz LP, etc.) ventilez immédiatement sans toucher à la
  prise d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.
  - N'utilisez pas de ventilateur.
  - Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.
  Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans le lave-linge. Avant de vous débarrasser de
  votre lave-linge, démontez-en le hublot afin d'éviter qu'un enfant ne se fasse piéger à
  l'intérieur de la machine.
  Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant
  d'utiliser celui-ci.

  consignes de sécurité _7

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec10:7

  2012-03-27

  6:48:13 • Page 54

  consignes de sécurité
  Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène,
  des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive.
  - Cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou une explosion.
  Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute
  température/séchage/essorage).
  - Une fuite peut entraîner des brûlures ou rendre le sol glissant.
  Cela pourrait entraîner des blessures.
  - L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil et des
  blessures.
  N'insérez pas votre main sous le lave-linge.
  - Cela pourrait entraîner des blessures.
  Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
  - Cela pourrait entraîner un choc électrique.
  Ne débranchez pas l'appareil si celui-ci est en cours de fonctionnement.
  - Le fait de rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale peut provoquer une
  étincelle et entraîner un choc électrique ou un incendie.
  Ne laissez pas les enfants ou des personnes handicapées utiliser ce lave-linge sans
  surveillance. Ne laissez pas les enfants monter sur l'appareil.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des brûlures ou
  des incendies.
  N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge pendant son
  fonctionnement.
  - Cela pourrait entraîner des blessures.
  Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation : maintenez toujours
  fermement la prise et débranchez.
  - Un cordon endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie ou une
  électrocution.
  Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.
  - N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.
  - En cas de besoin de réparation ou de réinstallation de l'appareil, contactez le centre de
  réparation le plus proche.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies,
  des problèmes avec le produit ou des blessures.
  Si le tuyau d'arrivée d'eau se déconnecte du robinet et inonde l'appareil, débranchez la
  prise d'alimentation.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des
  incendies.
  Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes
  prolongées ou lors d'orages violents.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des
  incendies.

  8_ consignes de sécurité

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec10:8

  2012-03-27

  6:48:13 • Page 55

  ATTENTION

  SIGNES DE PRÉCAUTION LORS DE L'UTILISATION
  Si le lave-linge est contaminé par des corps étrangers (ex. : détergent, saletés, déchets
  alimentaires etc.), débranchez-le et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux humide.
  - À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent
  apparaître.
  La vitre du hublot peut être endommagée par un impact fort. Utilisez le lave-linge avec
  précaution.
  - Si la vitre du hublot est endommagée, il existe un risque de blessure.
  Après une coupure d'eau ou après avoir rebranché le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet,
  ouvrez ce dernier lentement.
  Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau lentement après une période prolongée de non-utilisation.
  - La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou la canalisation d'eau peut entraîner
  des dommages à certaines pièces ou une fuite d'eau.
  En cas de vidange défaillante durant un programme, vérifiez s'il y a un problème de
  vidange.
  - En cas d'inondation (problème de vidange), il existe un risque de choc électrique ou
  d'incendie.
  Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans la
  porte.
  - Si du linge reste coincé dans la porte, il peut être endommagé, ainsi que le lave-linge, ou
  une fuite d'eau peut survenir.
  Assurez-vous que le robinet est fermé lorsque le lave-linge n'est pas utilisé.
  - Assurez-vous que la vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est correctement serrée.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et des
  blessures.
  Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par
  des substances étrangères (ex. : déchets, fils, cheveux, etc.).
  - Si des substances étrangères sont prises dans le hublot, celui-ci ne pourra pas se
  fermer correctement et risque de provoquer des fuites.
  Ouvrez le robinet et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et
  qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.
  - Si les vis ou le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrés, des fuites peuvent se
  produire.
  Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.
  L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme
  du produit. Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue
  par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de
  dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

  consignes de sécurité _9

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec10:9

  2012-03-27

  6:48:13 • Page 56

  consignes de sécurité
  Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que linge, bougies allumées,
  cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.
  - Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou
  des blessures.
  Ne pulvérisez pas de matières volatiles telles que de l'insecticide sur la surface de l'appareil.
  - En plus d'être nocives pour l'être humain, elles peuvent également entraîner des chocs
  électriques, des incendies ou des problèmes avec l'appareil.
  Ne placez pas d'objet générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.
  - Ceci pourrait entraîner des blessures résultant de dysfonctionnements.
  L'eau vidangée durant un programme de séchage ou de lavage à haute température étant
  chaude, ne touchez pas cette eau.
  - Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.
  Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, de tapis ou de vêtements
  imperméables (*), sauf si votre appareil possède un programme spécial pour ce genre d'articles.
  - Ne lavez pas de tapis épais et durs même s'ils portent le sigle lave-linge sur leur étiquette
  d'entretien.
  - Risque de vibrations anormales, de blessures ou de dégâts matériels (lave-linge, murs, sol ou
  linge).
  * Linge de lit en laine, vêtements de pluie, veste de pêche, pantalons de ski, sacs de
  couchage, protections de langes, vêtements de sudation, de cyclisme, de motocyclisme,
  bâches automobiles, etc.
  Ne faites jamais fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive.
  - Ceci pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures résultant de la fuite d'eau.
  Ne touchez pas l'intérieur du tambour alors qu'il est chaud, durant ou juste après le séchage.
  - Cela pourrait entraîner des brûlures.
  N'introduisez pas votre main dans le tiroir à lessive après l'avoir ouvert.
  - Ceci pourrait entraîner des blessures si votre main reste bloquée par le système d'arrivée de
  lessive. Ne placez pas d'objets (tels que chaussures, déchets alimentaires, animaux) autres
  que du linge dans le lave-linge.
  - Ceci pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des vibrations anormales entraînant
  des blessures, voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.
  N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, les
  ongles etc.
  - Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.
  Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions utilisées dans les
  salons de beauté ou de massage.
  - Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc, entraînant des fuites d'eau.
  Ne laissez pas d'objets métalliques tels que des épingles de sûreté ou des épingles à cheveux
  dans le tambour ; ne laissez pas d'agent de blanchiment dans le tambour pendant des périodes
  prolongées.
  - Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
  - Si de la rouille commence à se former sur la surface du tambour, appliquez-y un produit de
  nettoyage (neutre) et frottez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.
  N'utilisez pas directement de solvants de nettoyage à sec et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas
  de linge entré en contact avec des solvants de nettoyage à sec.
  - Ceci pourrait entraîner une combustion ou une inflammation spontanée résultant de la
  chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.
  N'utilisez pas d'eau chaude provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement d'eau.
  - Ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements du lave-linge.

  10_ consignes de sécurité

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec10:10

  2012-03-27

  6:48:13 • Page 57

  N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le lave-linge.
  - Risque de dysfonctionnement, de décoloration, d'oxydation ou de dégagement de
  mauvaises odeurs.
  Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans un filet de lavage.
  - Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans le filet de lavage et lavez-les avec le
  reste du linge.
  - Dans le cas contraire, des vibrations anormales peuvent se produire et engendrer des
  blessures.
  N'utilisez pas de détergent solidifié.
  - S'il s'accumule dans le lave-linge, des fuites d'eau peuvent en résulter.
  Si le lave-linge comporte des orifices de ventilation à la base, veillez à ne pas obstruer ces
  derniers.
  Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.
  - Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les
  clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.
  Évitez de laver des vêtements ayant de grandes boucles, des boutons ou d'autres
  accessoires en métal lourd.

  AVERTISSEMENT

  SYMBOLES D'AVERTISSEMENT À RESPECTER ABSOLUMENT
  POUR LE NETTOYAGE
  Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.
  N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.
  - Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des chocs
  électriques ou un incendie.
  Avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien, débranchez le cordon d'alimentation de la
  prise murale.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des
  incendies.

  consignes de sécurité _11

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec10:11

  2012-03-27

  6:48:13 • Page 58

  table des matières
  INSTALLER LE LAVE-LINGE

  13

  13
  14
  14
  14
  15
  15
  15
  15
  15

  EFFECTUER UN LAVAGE

  21

  21
  21
  22
  25
  25
  26
  26
  27
  28
  29
  29
  30
  30
  31
  31

  NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE
  VOTRE LAVE-LINGE

  32
  CODES D'ERREUR ET DE
  DÉPANNAGE

  32
  33
  34
  34
  35

  Vérification des pièces
  Respect des conditions d'installation
  Alimentation électrique et mise à la terre
  Arrivée d'eau
  Vidange
  Sol
  Température ambiante
  Encastrement dans une niche ou installation
  dans un placard
  Installation de votre lave-linge
  Premier lavage
  Consignes élémentaires
  Utiliser le panneau de commande
  Sécurité enfant
  Signal sonore
  Départ différé
  Mon Cycle
  Eco Bubble
  Laver du linge à l'aide du sélecteur de
  programme
  Laver du linge en fonction manuelle
  Instructions de lavage
  Informations sur la lessive et les additifs
  Quelle lessive utiliser ?
  Tiroir à lessive
  Lessive liquide (sur certains modèles)

  36
  36

  Nettoyage tambour Éco
  Vidanger le lave-linge en urgence
  Nettoyer le filtre à impuretés
  Nettoyer l'extérieur
  Nettoyer le tiroir à lessive et le logement du
  tiroir
  Nettoyer le filtre à maille du tuyau d’arrivée
  d’eau
  Réparer un lave-linge qui a gelé
  Entreposer le lave-linge

  37
  38

  Vérifiez les points suivants si...
  Codes d'erreur

  39

  Tableau des programmes

  40
  40
  40
  41

  Tableau des symboles textiles
  Protection de l’environnement
  Déclaration de conformité
  Fiche technique des lave-linge domestiques

  35

  37
  TABLEAU DES PROGRAMMES

  39
  ANNEXE

  40
  12_ table des matières

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec3:12

  2012-03-27

  6:48:13 • Page 59

  Installer le lave-linge
  Assurez-vous que l'installateur a suivi ces instructions à la lettre, de sorte que votre
  nouveau lave-linge fonctionne correctement et que vous ne soyez exposé à aucun
  risque lorsque vous faites la lessive.

  Déballez soigneusement votre lave-linge et vérifiez que vous avez bien reçu toutes les pièces illustrées cidessous. Si vous constatez que le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou qu'il manque des
  pièces, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

  Plan de travail

  01 INSTALLATION

  VÉRIFICATION DES PIÈCES

  Manette d'ouverture

  Tiroir à lessive
  Panneau de
  commande

  Prise

  Hublot
  Tuyau de
  vidange

  Tuyau de vidange
  d'urgence
  Pieds réglables
  Tambour

  Filtre à impuretés
  Capot du filtre

  Clé

  * Caches pour
  les trous des vis

  Eau froide

  Eau chaude
  (modèle
  sélectionné)

  Tuyau d’arrivée d’eau

  Guide du tuyau
  de vidange

  Compartiment à
  lessive liquide
  (modèle
  sélectionné)

  * Caches pour les trous des vis : Le nombre de caches varie en fonction du modèle (3 à 5 caches).

  Installer le lave-linge _13

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec4:13

  2012-03-27

  6:48:13 • Page 60

  Installer le lave-linge
  RESPECT DES CONDITIONS D'INSTALLATION
  Alimentation électrique et mise à la terre
  AVERTISSEMENT

  N'utilisez jamais de rallonge.
  Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec votre lave-linge.

  En préparation de l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique réunit les conditions
  suivantes :
  • 220-240 V CA / 50 Hz - fusible ou disjoncteur
  • Circuit de dérivation distinct, réservé uniquement à votre lave-linge
  Votre lave-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance du lave-linge, la mise à
  la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant au courant électrique un chemin
  de moindre résistance.
  Votre lave-linge est équipé d'un cordon doté d'une prise à 3 broches avec conducteur de terre
  destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
  Ne reliez jamais un conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une
  conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.
  Un branchement incorrect du conducteur de terre peut provoquer une surtension électrique.
  Demandez conseil à un électricien ou à un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la
  mise à la terre correcte du lave-linge. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le lave-linge. Si elle
  n'est pas adaptée à la prise murale, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise
  appropriée.

  Arrivée d'eau
  Pour un remplissage correct du lave-linge, la pression d'eau doit être comprise entre 50 kPa
  et 800 kPa. Si la pression d'eau est inférieure à 50 kPa, la vanne d'arrivée d'eau risque de
  ne plus se fermer correctement et la durée de remplissage risque d'augmenter au-delà de la
  limite autorisée par le contrôleur, entraînant ainsi l'arrêt du lave-linge (Un limiteur de durée de
  remplissage est intégré au contrôleur de l'appareil afin d'éviter tout trop-plein ou toute inondation
  en cas de défaillance d'un tuyau interne.).
  Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 120 cm de l'arrière de votre lave-linge
  afin que les tuyaux fournis puissent être reliés à l'appareil.
  La plupart des magasins de fournitures de plomberie proposent des tuyaux d'alimentation
  en eau de différentes longueurs (jusqu'à 305 cm).
  Voici quelques conseils pour réduire les risques de fuite et de dégât des eaux :
  • Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
  • Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
  • Vérifiez régulièrement l'absence de fuites au niveau des raccords des tuyaux
  d'alimentation en eau.
  AVERTISSEMENT

  Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau
  des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

  14_ Installer le lave-linge

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec4:14

  2012-03-27

  6:48:14 • Page 61

  Vidange

  Sol
  Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est
  en bois, il est possible que vous deviez le renforcer afin de réduire les vibrations et les problèmes
  de déséquilibre. La présence de moquette ou de revêtements mous risque d'accentuer le
  phénomène de vibrations et/ou de provoquer des déplacements intempestifs de votre lave-linge
  durant l'essorage.

  01 INSTALLATION

  La hauteur recommandée par Samsung pour la conduite d'évacuation est de 65 cm. Le tuyau
  de vidange doit être introduit dans le collier de serrage puis dans la conduite d'évacuation. Le
  tuyau d'évacuation doit être suffisamment large pour accueillir le tuyau de vidange du lave-linge.
  Le tuyau de vidange est fixé en usine.

  N'installez jamais votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure fragile.

  Température ambiante
  N'installez pas votre lave-linge dans une pièce où la température est susceptible de descendre
  en dessous de zéro degré, car l'eau restant dans la vanne d'arrivée d'eau, la pompe ou les
  tuyaux risquerait de geler. Si de l'eau venait à geler dans les conduites, les courroies, la pompe
  et d'autres composants pourraient être endommagés.

  Encastrement dans une niche ou installation dans un placard
  Pour garantir un fonctionnement correct et sûr de votre nouveau lave-linge, il convient de
  respecter les exigences suivantes en termes de dégagement :
  Sur les côtés – 25 mm

  À l'arrière – 50 mm

  En haut – 25 mm

  À l'avant – 465 mm

  Si vous souhaitez superposer le lave-linge et votre sèche-linge, veillez à laisser un espace
  libre d'au moins 465 mm à l'avant de la niche ou de l'armoire. Installé seul, votre lave-linge ne
  nécessite pas d'aération spécifique.

  INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE
  ÉTAPE 1
  Choisir un emplacement
  Avant d'installer votre lave-linge, vérifiez que l'emplacement choisi :
  • possède une surface dure et à niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol
  susceptible d'obstruer l'aération ;
  • n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ;
  • dispose de l'espace d'aération suffisant ;
  • ne risque pas de geler (température inférieure à 0 ˚C) ;
  • ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur (ex. : huile, gaz, etc.) ;
  • dispose de suffisamment d'espace, de sorte que votre lave-linge ne repose pas sur son
  cordon d'alimentation

  Installer le lave-linge _15

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec4:15

  2012-03-27

  6:48:14 • Page 62

  Installer le lave-linge
  ÉTAPE 2
  Enlever les vis de transport
  Avant d'installer le lave-linge, vous devez enlever toutes les vis de transport situées à l'arrière de
  l'appareil.
  1. Desserrez toutes les vis à l'aide de la clé fournie.
  Option

  2. Maintenez la vis avec la clé et faites-la glisser vers
  l'extérieur le long de la partie large du trou. Répétez
  l'opération pour chaque vis.

  Option

  3. Bouchez les trous avec les caches plastiques fournis.
  Option

  4. Rangez les vis de transport dans un endroit sûr afin de pouvoir les retrouver facilement si
  vous souhaitez déplacer le lave-linge ultérieurement.
  AVERTISSEMENT

  Tenez tous les éléments d'emballage (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des
  enfants.

  16_ Installer le lave-linge

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec4:16

  2012-03-27

  6:48:14 • Page 63

  ÉTAPE 3
  Ajuster les pieds réglables
  Lorsque vous installez le lave-linge, assurez-vous que la prise de courant, l'arrivée d'eau et
  le système d'évacuation sont facilement accessibles.

  01 INSTALLATION

  1. Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation.
  2. Mettez votre lave-linge de
  niveau en faisant tourner
  manuellement les pieds
  vers la gauche ou vers la
  droite.

  3. Lorsque le lave-linge est de niveau, serrez les écrous à
  l'aide de la clé fournie.

  ÉTAPE 4
  Raccorder l'arrivée d'eau et le système d'évacuation
  Raccorder le tuyau d’arrivée d’eau
  1. Prenez le raccord en L correspondant au tuyau
  d'arrivée d'eau froide et raccordez-le à l'arrivée
  d'eau froide située à l'arrière de la machine.
  Serrez à la main.

  Option

  Raccordez une extrémité du tuyau d'arrivée
  d'eau au lave-linge et l'autre extrémité
  au robinet d'eau. Ne tendez pas le tuyau
  d’arrivée d’eau. Si le tuyau est trop court,
  remplacez-le par un tuyau haute pression plus
  long.
  2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée
  d'eau froide au robinet d'eau froide de votre
  lavabo et serrez-la à la main. Si nécessaire,
  vous pouvez repositionner le tuyau d’arrivée
  d’eau sur le lave-linge en desserrant le raccord,
  en faisant tourner le tuyau et en resserrant le
  raccord.
  Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :
  1. Prenez le raccord en L rouge correspondant au tuyau d'arrivée d'eau chaude et raccordez-le
  à l'arrivée d'eau chaude située à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
  2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude de
  votre lavabo et serrez-la à la main.
  3. Utilisez un raccord en Y si vous souhaitez utiliser uniquement l'eau froide.

  Installer le lave-linge _17

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec4:17

  2012-03-27

  6:48:14 • Page 64

  Installer le lave-linge
  Raccorder le tuyau d’arrivée d’eau
  1. Retirez l'adaptateur du tuyau d'arrivée d'eau.
  Adaptateur

  Tuyau
  d’arrivée
  d’eau

  2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, commencez par
  desserrer les quatre vis de l'adaptateur. Prenez ensuite
  l'adaptateur et tournez la partie (2) dans le sens de la
  flèche, jusqu'à obtenir un écart de 5 mm.

  1

  5 mm

  2

  3. Raccordez l'adaptateur au robinet en serrant fermement
  les vis et en levant l'adaptateur vers le haut.
  Tournez la partie (2) dans le sens de la flèche, puis
  raccordez (1) et (2).
  Robinet
  1
  2

  4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur.
  Lorsque vous lâchez la partie (3), le tuyau se
  raccorde automatiquement à l'adaptateur en
  faisant un "clic".
  Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau à
  l'adaptateur, vérifiez que le branchement a été
  correctement effectué en tirant le tuyau d'arrivée
  d'eau vers le bas.

  5. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la
  vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge.
  Serrez fermement le tuyau dans le sens des aiguilles d'une
  montre.

  3

  Option

  18_ Installer le lave-linge

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec4:18

  2012-03-27

  6:48:14 • Page 65

  6. Ouvrez l'arrivée d'eau et vérifiez l'absence de fuite au
  niveau de la vanne d'arrivée d'eau, du robinet ou de
  l'adaptateur. En cas de fuite d'eau, répétez les étapes
  précédentes.


  01 INSTALLATION

  N'utilisez pas le lave-linge si une fuite d'eau a été
  AVERTISSEMENT détectée. Cela pourrait en effet provoquer des blessures
  ou un choc électrique.

  Si le robinet est doté d'un pas de vis, raccordez le tuyau
  d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué ci-contre.

  Utilisez un robinet standard pour l'arrivée d'eau. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop
  gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

  Raccordement de l'Aqua Hose (sur certains modèles)
  L'Aqua Hose a été conçu pour assurer une protection parfaite
  contre les fuites.
  Relié au tuyau d'arrivée d'eau, il coupe automatiquement la
  circulation d'eau lorsque ce tuyau est endommagé. Il affiche
  également un voyant d'avertissement.


  Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme
  indiqué sur l'image.

  Installer le lave-linge _19

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec4:19

  2012-03-27

  6:48:15 • Page 66

  Installer le lave-linge
  Raccorder le tuyau de vidange
  L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :
  1. Sur le bord d'un lavabo : le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur comprise
  entre 60 et 90 cm. Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide-tuyau en plastique
  fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de
  vidange ne bouge pas.
  2. Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo : le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus
  du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.

  60 ~ 90 cm

  Tuyau de vidange

  Guide du tuyau de vidange

  La conduite d'évacuation doit avoir :
  • un diamètre d’au moins 5 cm ;
  • un débit d’au moins 60 l par minute.

  60 ~ 90 cm

  3. Sur un tuyau d'évacuation : il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm (sa longueur
  doit être comprise entre 60 cm et 90 cm).

  ÉTAPE 5
  Mettre votre lave-linge sous tension
  Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique murale agréée de 220-240 V CA / 50
  Hz, protégée par un fusible ou un disjoncteur. (Pour obtenir plus d'informations sur les exigences
  électriques et de mise à la terre, reportez-vous à la page 14.).

  ÉTAPE 6
  Mode de calibrage
  Le lave-linge Samsung détecte le poids du linge automatiquement. Pour une détection plus
  précise du poids, exécutez le mode de calibrage après l'installation. Pour exécuter le mode de
  calibrage, suivez les étapes ci-dessous.
  1. Retirez le linge de la machine et éteignez-la.
  2. Appuyez simultanément sur les boutons Temp. (Temp.) et Fin différée (Uitgesteld einde),
  puis appuyez également sur le bouton Marche/Arrêt (Aan/Uit). La machine s'allume.
  3. Appuyez sur le bouton Départ / Pause (Start / Pauze) pour activer le « Calibration Mode »
  (Mode de calibrage).
  4. Le tambour tourne dans le sens horaire et anti-horaire pendant environ 3 minutes.
  5. Lorsque le “Calibration Mode” (Mode de calibrage) est terminé, “END(En)” (FIN) apparaît à
  l'écran, et la machine s'éteint automatiquement. Le lave-linge est maintenant prêt à être
  utilisé.

  20_ Installer le lave-linge

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec4:20

  2012-03-27

  6:48:15 • Page 67

  effectuer un lavage
  Avec le nouveau lave-linge Samsung, le plus difficile consiste à décider quelle
  catégorie de linge laver en premier.

  PREMIER LAVAGE

  1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (Aan/Uit).
  2. Versez votre dose de lessive dans le bac prévu à cet effet
  du tiroir à lessive.
  3. Ouvrez l’arrivée d’eau du lave-linge.
  4. Appuyez sur le bouton Départ / Pause (Start / Pauze).
  Cette opération permet de vidanger l'eau qui aurait pu
  rester dans le lave-linge après le test du fabricant.

  Bac
  Bac

  02 EFFECTUER UN LAVAGE

  Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide (c'està-dire sans charger de linge dans le tambour).

  : lessive pour le prélavage ou amidon.
  : lessive pour le lavage principal, adoucissant, agent de prétrempage, produit
  blanchissant et détachant.
  Pour employer de la lessive liquide, utilisez le compartiment à lessive liquide (reportez-vous
  en page 31 du manuel pour voir le modèle correspondant). Ne versez pas de lessive en
  poudre dans le compartiment à lessive liquide.

  Bac

  : additifs, comme de l'assouplissant (ne pas dépasser la limite MAX du bac « A »).

  CONSIGNES ÉLÉMENTAIRES
  1. Chargez votre linge dans le tambour.
  AVERTISSEMENT

  Ne surchargez pas le lave-linge. Pour déterminer la capacité correspondant à chaque type
  de linge, reportez-vous au tableau de la page 30.
  • Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans la porte, car cela risquerait de provoquer
  une fuite d'eau.
  • Après un cycle de lavage, il se peut que de la lessive subsiste dans la partie avant en
  caoutchouc du lave-linge. Si tel est le cas, retirez ces résidus afin d'éviter toute fuite
  d'eau.
  • Ne touchez pas le hublot pendant que votre lave-linge effectue un cycle : il risque d'être
  chaud.
  • N'ouvrez pas le tiroir à lessive ou le filtre à impuretés pendant que votre lave-linge
  effectue un cycle : de l'eau ou de la vapeur brûlante risque de s'en dégager.
  • Les articles imperméables ne doivent pas être lavés avec le programme normal, mais
  avec le programme Entretien extérieur.

  2.
  3.
  4.
  5.

  Fermez le hublot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  Mettez l'appareil sous tension.
  Versez de la lessive et les éventuels additifs dans le distributeur.
  Sélectionnez les options et le programme appropriés à la charge de linge.
  Le voyant du lave-linge s'allume et une estimation de la durée du programme apparaît alors
  sur l'afficheur.
  6. Appuyez sur le bouton Départ / Pause (Start / Pauze).

  effectuer un lavage _21

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec5:21

  2012-03-27

  6:48:16 • Page 68

  effectuer un lavage
  UTILISER LE PANNEAU DE COMMANDE

  1

  1

  SÉLECTEUR DE
  PROGRAMME

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12 13

  Sélectionnez le schéma de rotation et la vitesse d'essorage du programme.
  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Laver du linge à l'aide du
  sélecteur de programme ». (voir page 28).
  Coton (Katoen) - Cotons, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
  peu ou moyennement sales.
  Synthétiques (Synthetisch) - Chemisiers, chemises, etc., peu ou moyennement sales, en
  polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire.
  Jeans (Jeans) - Un niveau d'eau plus élevé pour le lavage principal et un rinçage
  supplémentaire garantissent l'élimination totale de la lessive, ce qui permet d'éviter
  l'apparition de traces sur vos vêtements.
  Literie (Beddengoed) - Draps, draps-housses, housses de couette, etc.
  Lavez au maximum 2.5 kg de linge de lit du même type pour obtenir de meilleurs
  résultats.
  Vêtements noirs (Donkere kleding) - Grâce à des cycles de rinçage supplémentaires et à
  un essorage réduit, vos vêtements sombres favoris sont lavés délicatement et parfaitement
  rincés.
  Linge quotidien (Dagelijkse was) - Ce programme est destiné au lavage des vêtements
  de tous les jours, tels que les sous-vêtements et les chemises.
  Lavage du tambour (Eco trommelreiniging) - Permet de nettoyer le tambour. Élimine la
  saleté et les bactéries dans le tambour. Une utilisation régulière (toutes les 40 lessives) est
  recommandée. Aucun produit de nettoyage ou agent de blanchiment n'est nécessaire.
  Lavage super éco (Super ecowas) - La fonction Eco Bubble à basse température permet
  d'obtenir de très bons résultats tout en réalisant d'importantes économies d'énergie.
  Vêtements d'extérieur (Outdoorkleding) - Adapté aux vêtements d'extérieur du type
  vêtements de randonnée,
  de ski ou de sport. Les textiles concernés incluent les finitions et fibres intelligentes telles
  que le spandex, le stretch et les microfibres.
  Cycle bébé (Babykleding) - Le lavage à haute température et les rinçages
  supplémentaires permettent d'éliminer totalement les résidus de lessive afin de préserver
  les textiles délicats.
  Laine (Wol) - Uniquement pour les lainages lavables en machine. La charge doit être
  inférieure à 2 kg.
  • Le programme Laine permet de laver votre linge tout en douceur en faisant effectuer
  au tambour de très légers mouvements de bercements. Ces légers mouvements de
  va-et-vient et le trempage se font en continu afin d'éviter que les fibres de laine ne se
  froissent ou ne se déforment. Cet arrêt ne représente pas un problème.
  • Une lessive neutre est recommandée pour le programme Laine afin d'obtenir de
  meilleurs résultats de lavage et de préserver la douceur des fibres.
  Lavage à la main (Handwas) - Programme de lavage très léger, aussi délicat qu'un lavage
  à la main.
  Essorage (Centrifugeren) - Effectue un cycle d'essorage supplémentaire afin d'éliminer le
  plus d'eau possible du linge.
  Rinçage + essorage (Spoelen + Centrifugeren) - Pour le linge qui n'a besoin que d'un
  rinçage ou pour ajouter un adoucissant à une lessive.

  22_ effectuer un lavage

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec5:22

  2012-03-27

  6:48:16 • Page 69

  AFFICHAGE
  NUMÉRIQUE

  Affiche le temps restant du cycle de lavage, toutes les informations relatives au programme
  et les messages d'erreur.

  3

  BOUTON DE
  SÉLECTION DE
  TEMPÉRATURE

  Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes températures
  disponibles : (Eau froide , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C et 95 ˚C).

  4

  BOUTON DE
  SÉLECTION DU
  RINÇAGE

  Appuyez sur ce bouton pour ajouter des cycles de rinçage. (cinq cycles au maximum).
  Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes vitesses
  d'essorage disponibles.

  5

  6

  7

  8

  BOUTON DE
  SÉLECTION DE
  L'ESSORAGE

  WF906/WF806/WF804/WF802/WF801
  WF916/WF816/WF815/WF805

  , , 400, 800, 1000,
  1 200 et 1 400 tr/min

  “Sans essorage ” : le linge reste dans le tambour et aucun essorage n'est effectué
  après la dernière vidange.
  “Arrêt cuve pleine
  ” - Le linge trempe dans la dernière eau de rinçage. Avant de
  pouvoir décharger le linge, un cycle « Vidange » ou « Essorage » doit être effectué.

  BOUTON DE
  SÉLECTION DE
  L'OPTION

  Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options :
  Trempage  Intensif  Prélavage  Trempage + Intensif  Trempage + Prélavage 
  Intensif + Prélavage  Trempage + Intensif + Prélavage  désactivés
  “Prélavage” : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner un prélavage ;
  cette fonction est disponible uniquement avec les programmes suivants :
  Coton (Katoen), Synthétiques (Synthetisch), Jeans (Jeans), Literie (Beddengoed),
  Vêtements noirs (Donkere kleding), Linge quotidien (Dagelijkse was),
  Lavage super éco (Super ecowas), Cycle bébé (Babykleding).
  “Trempage” : Utilisez cette option pour enlever efficacement les tâches de votre linge en le
  faisant tremper.
  • 13 minutes du cycle de lavage sont consacrées à la fonction Trempage.
  • La fonction Trempage continue pendant 30 minutes avec six cycles, où les cycles de
  trempage durent 1 minute et se répètent toutes les 4 minutes.
  • La fonction Trempage est disponible uniquement pour les programmes
  de lavage suivants : Coton (Katoen), Synthétiques (Synthetisch),
  Jeans (Jeans), Literie (Beddengoed), Linge quotidien (Dagelijkse was),
  Lavage super éco (Super ecowas) , Cycle bébé (Babykleding).
  “Intensif” : appuyez sur ce bouton lorsque le linge est très sale et qu'un lavage intensif
  s'avère nécessaire. Cela a pour effet d'augmenter la durée de chaque cycle de lavage.

  BOUTON ECO
  BUBBLE

  La fonction Eco Bubble est activée par défaut. Appuyez sur le bouton Eco Bubble pour
  la désactiver et le générateur de bulles s'éteint (indiqué sur le panneau de commande).
  Appuyez une nouvelle fois pour la réactiver.
  • Certains programmes de lavage requièrent l'activation de la fonction Eco Bubble
  (indiqué sur le panneau de commande et le générateur de bulles s'allume
  automatiquement).
  • En revanche, d'autres programmes ne nécessitent pas cette fonction et le générateur
  s'éteint automatiquement.
  • Pour la plupart des programmes, vous pouvez régler manuellement cette fonction,
  ce qui modifiera le temps de lavage de manière visible sur le panneau de commande
  dans le but d'obtenir les mêmes résultats (voir page 27 pour plus d'informations).

  BOUTON DE
  SÉLECTION DE
  REPASSAGE FACILE

  Ce cycle permet de réduire les plis lors du cycle d'essorage afin que votre linge puisse être
  repassé facilement.
  • Le mode Kreukvruj (Repassage facile) est disponible uniquement pour les
  programmes de lavage suivants : Coton (Katoen), Synthétiques (Synthetisch),
  Jeans (Jeans), Literie (Beddengoed), Vêtements noirs (Donkere kleding),
  Linge quotidien (Dagelijkse was), Lavage super éco (Super ecowas),
  Cycle bébé (Babykleding)
  • Lorsque le mode Kreukvruj (Repassage facile) est sélectionné, la vitesse du cycle
  d'essorage ne peut pas dépasser 800 tr/min. (Si vous sélectionnez le programme
  Kreukvruj (Repassage facile) avec une vitesse d'essorage supérieure à 800 tr/min,
  celle-ci descendra automatiquement sur 800 tr/min.)

  02 EFFECTUER UN LAVAGE

  2

  effectuer un lavage _23

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec5:23

  2012-03-27

  6:48:16 • Page 70

  effectuer un lavage
  Pour le linge peu sale (2 kg maximum) dont vous avez besoin rapidement. Ce programme
  dure environ 15 minutes, mais peut différer des valeurs indiquées en fonction de la
  pression, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, du type
  et de la quantité de linge à laver et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, de
  l'équilibrage de la charge, des variations de tension et des options sélectionnées.
  • Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour sélectionner la durée du programme :
  15 min  20 min  30 min  40 min  50 min  1 h  Désactivé
  La quantité de lessive en poudre ou liquide doit être inférieure à 20 g (pour une
  AVERTISSEMENT charge de 2 kg) ; à défaut, le linge pourra comporter des traces de lessive.

  9

  BOUTON DE
  SÉLECTION DU
  LAVAGE EXPRESS

  10

  BOUTON DE
  SÉLECTION DU
  DÉPART DIFFÉRÉ

  Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de
  départ différé (de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure).
  L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.

  11

  BOUTON DE
  SÉLECTION DÉPART/
  PAUSE

  Ce bouton permet d'interrompre et de relancer un cycle.

  12

  BOUTON DE
  SÉLECTION MON
  CYCLE

  Permet de programmer votre cycle préféré (température, essorage, degré de salissure,
  option, etc.).

  13

  BOUTON MARCHE/
  ARRÊT

  Si vous appuyez une première fois sur ce bouton, le lave-linge se mettra en
  marche ; appuyez une deuxième fois et il s'arrêtera.
  Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun
  bouton ne soit actionné, il s'éteindra automatiquement.

  24_ effectuer un lavage

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec5:24

  2012-03-27

  6:48:16 • Page 71

  Sécurité enfant
  La fonction Sécurité enfant vous permet de verrouiller les boutons, de telle sorte que le cycle de
  lavage que vous avez choisi ne puisse pas être modifié.

  Activation/Désactivation
  02 EFFECTUER UN LAVAGE

  Pour activer/désactiver la fonction Sécurité enfant, appuyez
  simultanément sur les boutons Temp. (Temp.) et Rinçage (Spoelen)
  pendant 3 secondes. “Le témoin « Sécurité enfant  » est allumé
  lorsque cette fonction est activée.
  Lorsque la fonction Sécurité enfant est activée, seul le bouton
  Marche/Arrêt (Aan/Uit) fonctionne. Cette fonction reste active
  même après que le lave-linge a été éteint et rallumé ou débranché
  et rebranché.

  3 s

  Signal sonore
  La fonction Signal sonore peut être sélectionnée pour tous les programmes. Lorsqu'elle est
  active, le son est coupé dans tous les programmes. Le réglage reste activé même si vous
  éteignez et allumez l'appareil à plusieurs reprises.

  Activation/Désactivation
  Pour activer/désactiver la fonction Signal sonore, appuyez simultanément
  sur les boutons Essorage (Centrifugeren) et Options (Opties) pendant
  3 secondes. Le voyant « Signal sonore  » est allumé lorsque cette
  fonction est activée.

  3 s

  effectuer un lavage _25

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec5:25

  2012-03-27

  6:48:17 • Page 72

  effectuer un lavage
  Départ différé
  Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine
  automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé de 3 à 19 heures (par tranches
  d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.
  1. Programmez manuellement ou automatiquement votre lave-linge en fonction du type de linge
  à laver.
  2. Appuyez sur le bouton Fin différée (Uitgesteld einde) à plusieurs reprises jusqu'à obtenir
  le départ différé souhaité.
  3. Appuyez sur le bouton Départ / Pause (Start / Pauze). Le voyant
  « Fin différée (Uitgesteld einde)  » s'allume et l'horloge lance le compte à rebours.
  4. Pour annuler la fonction Départ différé, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (Aan/Uit) puis
  remettez le lave-linge en marche.

  Mon Cycle
  Permet d'activer votre programme de lavage personnalisé (température, essorage, souillure, etc.)
  à l'aide d'un seul bouton.
  Appuyez sur le bouton Mon cycle (Mijn programma) pour charger et utiliser les options Mon
  Cycle enregistrées. Le voyant «Mon cycle» indique que ce mode est activé. Les voyants du
  programme et des options sélectionnés clignotent.
  Vous pouvez régler toutes les options en mode Mon cycle comme suit.
  1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
  2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (Aan/Uit).
  3. Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du sélecteur de programme.
  4. Définissez ensuite les options de votre choix.
  Voir le tableau des programmes en page 40 pour connaître les options possibles pour
  chaque programme.
  5. Vous pouvez ensuite enregistrer le programme et les options sélectionnés en
  appuyant sur le bouton Mon cycle (Mijn programma) pendant plus de 3 secondes,
  en mode Mon cycle (Mijn programma). Le programme et les options que vous
  sélectionnez s’afficheront la prochaine fois que vous sélectionnerez la fonction
  Mon cycle (Mijn programma).
  Vous pouvez modifier la configuration du programme Mon cycle (Mijn programma) en
  répétant la procédure indiquée ci-dessus.
  La dernière configuration définie s'affichera la prochaine fois que vous utiliserez le
  programme Mon cycle.
  Si vous relâchez le bouton avant les 3 secondes, le programme et les
  options précédemment enregistrés s'affichent. Si vous appuyez sur le bouton
  Mon cycle (Mijn programma) pendant 3 secondes ou plus, le programme et les options
  actuellement sélectionnés sont enregistrés et la DEL clignote pendant 3 secondes.

  26_ effectuer un lavage

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec5:26

  2012-03-27

  6:48:17 • Page 73

  Eco Bubble
  Eco Bubble permet de distribuer de façon équitable la lessive et de pénétrer les tissus en profondeur et
  plus rapidement.

  Programme
  Coton (Katoen), Synthétiques (Synthetisch),
  Jeans (Jeans), Literie (Beddengoed),
  Vêtements noirs (Donkere kleding),
  Linge quotidien (Dagelijkse was)
  Lavage super éco (Super ecowas),
  Vêtements d'extérieur (Outdoorkleding),
  Cycle bébé (Babykleding), Laine (Wol),
  Lavage à la main (Handwas)
  Lavage du tambour (Eco trommelreiniging)  Fonction Bubble Wash

  Annulation de la fonction
  Bubble Wash

  Disponible
  Disponible
  Non disponible

  Non disponible

  -

  02 EFFECTUER UN LAVAGE

  La fonction Bubble Wash est disponible pour tous les programmes sauf le programme
  Nettoyage tambour, et sa disponibilité est telle qu'indiqué ci-après :

  Une autre fonction Bubble Wash peut être appliquée en fonction du programme.
  La fonction Eco Bubble est activée par défaut. Appuyez sur le bouton Bubble Wash pour
  la désactiver ; appuyez une nouvelle fois pour la réactiver.

  1.
  2.
  3.
  4.

  Ouvrez le hublot, placez le linge dans le tambour et refermez le hublot.
  Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (Aan/Uit).
  Sélectionnez une fonction.
  Placez la quantité adéquate de lessive et d'adoucissant
  dans les bacs correspondants en fonction de la quantité de
  linge et refermez le tiroir à lessive.
  • Versez la quantité adéquate de lessive dans le bac
  à lessive , puis versez l'adoucissant dans le bac
  sans dépasser le repère (MAX) du bac
  d'adoucissant
  « A »)
  • Si le programme Prélavage est sélectionné, versez
  également de la lessive dans le bac de prélavage .
  • Si vous utilisez de la lessive liquide, laissez le compartiment à lessive liquide dans le tiroir
  (voir la section « Lessive liquide » page 31).
  Ne versez pas de lessive en poudre dans le compartiment à lessive liquide.

  5. Appuyez sur le bouton Départ / Pause (Start / Pauze).
  • Appuyez sur le bouton Départ / Pause (Start / Pauze) pour lancer le lavage.
  • La quantité de linge est détectée automatiquement et le linge est lavé.
  • Une fois la machine lancée, vous ne pouvez plus ajouter ou sélectionner la fonction Eco
  Bubble.
  • Une quantité suffisante de bulles est générée avec la quantité spécifiée de lessive.
  • Pensez à nettoyer le filtre à impuretés régulièrement. Un nettoyage régulier préserve le
  bon fonctionnement du système à bulles.
  • Selon le type de linge et de lessive, les bulles peuvent être absorbées et il peut sembler
  n'y en avoir qu'une faible quantité.
  • Bien que les bulles soient générées dès le début du lavage, cela peut prendre plusieurs
  minutes pour qu'elles deviennent visibles.

  effectuer un lavage _27

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec5:27

  2012-03-27

  6:48:18 • Page 74

  effectuer un lavage
  Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme
  Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique
  "Fuzzy Control" de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme, le lave-linge définit les
  options appropriées en matière de température, de temps et de vitesse de lavage.
  1. Ouvrez le robinet de votre évier.
  2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (Aan/Uit).
  3. Ouvrez le hublot.
  4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
  5. Fermez le hublot.
  6. Ajoutez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant et le liquide de prélavage dans les bacs
  appropriés.
  Le prélavage est disponible uniquement avec les programmes Coton (Katoen),
  Synthétiques (Synthetisch), Jeans (Jeans), Literie (Beddengoed),
  Vêtements noirs (Donkere kleding), Linge quotidien (Dagelijkse was),
  Lavage super éco (Super ecowas), Cycle bébé (Babykleding). Effectuez un cycle de
  prélavage uniquement si le linge à laver est très sale.
  7. Utilisez le Sélecteur de programme pour sélectionner le programme approprié en
  fonction du type de linge : Coton (Katoen), Synthétiques (Synthetisch), Jeans (Jeans),
  Literie (Beddengoed), Vêtements noirs (Donkere kleding), Linge quotidien (Dagelijkse was),
  Lavage super éco (Super ecowas), Vêtements d'extérieur (Outdoorkleding),
  Cycle bébé (Babykleding), Laine (Wol), Lavage à la main (Handwas). Le voyant correspondant
  au programme sélectionné s'allume sur le panneau de commande.
  8. À ce stade, vous pouvez contrôler la température de lavage, le nombre de cycles de rinçage,
  la vitesse d'essorage et le délai de départ différé en appuyant sur le bouton correspondant.
  9. Appuyez sur le bouton Départ / Pause (Start / Pauze) pour lancer le cycle de lavage.
  L'indicateur de progression s'allume et le temps de lavage restant apparaît à l'écran.
  Option Pause
  Il est possible d'ajouter ou de retirer du linge dans les 5 minutes qui suivent le début du cycle de
  lavage.
  1. Appuyez sur le bouton Départ / Pause (Start / Pauze) pour déverrouiller le hublot.
  Le hublot est bloqué si l'eau est trop CHAUDE ou son niveau trop ÉLEVÉ.
  2. Après avoir refermé le hublot, appuyez sur le bouton Départ / Pause (Start / Pauze) pour
  redémarrer le cycle de lavage.
  Lorsque le cycle est terminé :
  À la fin du programme, le lave-linge s'arrête automatiquement.
  1. Ouvrez le hublot.
  2. Sortez le linge.

  28_ effectuer un lavage

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec5:28

  2012-03-27

  6:48:18 • Page 75

  Laver du linge en fonction manuelle

  02 EFFECTUER UN LAVAGE

  Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le sélecteur de programme.
  1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
  2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (Aan/Uit) du lave-linge.
  3. Ouvrez le hublot.
  4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
  5. Fermez le hublot.
  6. Ajoutez de la lessive et, si nécessaire, de l'adoucissant ou du liquide de prélavage dans les
  bacs appropriés.
  7. Appuyez sur le bouton Temp. (Temp.) pour choisir la température
  (Eau froide, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C).
  8. Appuyez sur le bouton Rinçage (Spoelen) pour choisir le nombre de cycles de rinçage
  (cinq cycles au maximum).
  La durée du lavage augmente en conséquence.
  9. Appuyez sur le bouton Essorage (Centrifugeren) pour choisir la vitesse d'essorage.
  Sans essorage)
  (
  10. Appuyez sur le bouton Fin différée (Uitgesteld einde) à plusieurs reprises pour faire défiler
  les différentes options de départ différé (de 3 heures à 19 heures, par tranches d'une heure).
  L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.
  11. Appuyez sur le bouton Départ / Pause (Start / Pauze) pour lancer le cycle de lavage.

  INSTRUCTIONS DE LAVAGE
  Suivez ces instructions afin d'obtenir un linge parfaitement propre et d'utiliser votre lave-linge de la manière
  la plus efficace qui soit.
  Vérifiez toujours le symbole textile sur le vêtement avant de procéder au lavage.
  Triez et lavez votre linge en fonction des critères suivants :
  • Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et
  les rayonnes.
  • Couleurs : séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements de couleur neufs
  séparément.
  • Taille : placer des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du
  lavage.
  • Sensibilité : lavez les articles délicats séparément, en utilisant le cycle de lavage Délicats pour
  les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes
  des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textiles en annexe.
  Vider les poches
  Avant chaque lessive, videz toutes les poches des vêtements à laver. Les petits objets durs
  de forme irrégulière comme les pièces, couteaux, punaises ou trombones risquent en effet
  d'endommager votre lave-linge. Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles,
  des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.
  Toute pièce métallique présente sur un vêtement risque d'endommager le linge et le
  tambour. Mettez les vêtements pourvus de boutons ou de broderies sur l'envers avant
  de les laver. Veillez à fermer les fermetures à glissière des pantalons et vestes afin de
  ne pas endommager le tambour. Les fermetures à glissière doivent être maintenues
  fermées à l'aide d'un fil avant le lavage.
  Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements, ce qui risque
  de les abîmer. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.
  Prélaver du coton
  Lorsqu'il est associé aux lessives modernes, votre nouveau lave-linge donne de parfaits résultats
  tout en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si
  vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un programme de prélavage avec une lessive
  protéinique.

  effectuer un lavage _29

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec5:29

  2012-03-27

  6:48:18 • Page 76

  effectuer un lavage
  Évaluer la capacité de chargement
  Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le
  tableau ci-dessous afin de déterminer la capacité pour le type de linge à laver.
  Type de tissu

  Capacité
  W801/WF802/WF804/WF806
  WF805/WF815/WF816

  WF906/WF916

  Coton (Katoen)

  8,0 kg

  9,0 kg

  Synthétiques (Synthetisch)

  3,0 kg

  3,5 kg

  Jeans (Jeans)

  3,0 kg

  3,0 kg

  Modèle

  Literie (Beddengoed)

  2,0 kg

  2,0 kg

  Vêtements d'extérieur (Outdoorkleding)

  2,0 kg

  2,0 kg

  Laine (Wol)

  2,0 kg

  2,0 kg

  • Si la charge de linge n'est pas équilibrée (le message « UE » s'affiche), rééquilibrez-la.
  Un mauvais équilibrage de la charge risque de réduire l'efficacité de l'essorage.
  • Lorsque vous lavez des draps ou des couettes, il se peut que la durée de lavage soit
  allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre.
  • Pour ce type d'articles, la capacité maximale conseillée est de 2.5 kg.
  Assurez-vous de placer les soutiens-gorge (lavables à l’eau) dans un sac à linge (à
  acheter séparément).
  • Les parties métalliques de la structure peuvent en effet sortir du
  soutien-gorge et endommager le linge. Il est donc conseillé de les
  insérer dans un sac à linge fin.
  • Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes,
  gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la
  paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.
  ATTENTION

  Ne lavez pas le sac à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations
  anormales et entraîner des déplacements intempestifs et dangereux de la machine.

  INFORMATIONS SUR LA LESSIVE ET LES ADDITIFS
  Quelle lessive utiliser ?
  La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de
  la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui
  mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.
  Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en
  fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous
  ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre région, renseignez-vous auprès des
  autorités locales.
  N'utilisez pas de lessive qui a durci ou s'est solidifiée, car elle risque de ne pas se dissoudre
  complètement avant le cycle de rinçage. Par conséquent, le rinçage ne s'effectuera pas
  correctement ou le trop-plein risque de se bloquer.

  30_ effectuer un lavage

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec5:30

  2012-03-27

  6:48:18 • Page 77

  Tiroir à lessive
  Votre lave-linge dispose de bacs séparés (pour la lessive et pour l'adoucissant). Répartissez tous
  les additifs de lavage dans leurs bacs respectifs avant de démarrer votre lave-linge.
  N'ouvrez pas le tiroir à lessive pendant que votre lave-linge effectue un cycle : de l'eau ou
  de la vapeur brûlante risque de s'en dégager.

  02 EFFECTUER UN LAVAGE

  1. Ouvrez le tiroir à lessive situé sur le côté gauche du
  panneau de commande.
  2. Ajoutez la quantité recommandée de lessive directement
  avant de démarrer votre lave-linge.
  dans le bac à lessive
  Si vous souhaitez utiliser de la lessive liquide, utilisez le
  compartiment prévu à cet effet (reportez-vous à la section
  « Lessive liquide » pour voir le modèle correspondant).


  Ne versez pas de lessive en poudre dans le compartiment à
  lessive liquide.

  3. Le cas échéant, ajoutez la quantité recommandée
  d'adoucissant dans le bac à adoucissant . NE
  DÉPASSEZ PAS le trait de remplissage maximum ( ).
  ATTENTION

  Ne mettez JAMAIS de lessive liquide ou en poudre dans
  le compartiment réservé à l'adoucissant ( ).

  4. Si vous utilisez l'option de prélavage, ajoutez la quantité
  recommandée de lessive dans le bac de prélavage .
  N'utilisez PAS les types de lessive suivants lorsque vous
  lavez des articles volumineux :
  • Lessives en tablettes ou en capsules
  • Lessives nécessitant une boule doseuse et un filet

  MAXI.

  Si l'assouplissant est sous forme concentrée ou épaisse,
  diluez-le dans un peu d'eau avant de le verser dans le
  bac afin d'empêcher le blocage du trop-plein.
  Lorsque vous refermez le tiroir à lessive, faites attention à ce que de l'adoucissant ne soit
  pas transféré dans le bac à produit de rinçage.

  Lessive liquide (sur certains modèles)
  Si vous souhaitez utiliser de la lessive liquide, placez le compartiment à lessive liquide dans la
  partie lavage principal du tiroir à lessive et versez-y la lessive liquide.
  • NE DÉPASSEZ PAS le trait de remplissage
  Compartiment à
  maximum.
  lessive liquide
  • Si vous utilisez une lessive en poudre, retirez le
  compartiment à lessive liquide du tiroir à lessive. Les
  lessives en poudre ne seront pas absorbées si vous
  les placez dans le compartiment à lessive liquide.
  • Après le lavage, il se peut qu'il y ait encore un peu
  de liquide dans le tiroir à lessive.

  effectuer un lavage _31

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec5:31

  2012-03-27

  6:48:18 • Page 78

  Nettoyage et entretien de votre
  lave-linge
  Il est essentiel de bien entretenir votre lave-linge pour en améliorer ses
  performances, éviter les réparations inutiles et allonger sa durée de vie.

  NETTOYAGE TAMBOUR ÉCO
  Ce programme de nettoyage automatique permet d'éliminer les moisissures pouvant se former à l'intérieur
  du lave-linge.
  1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (Aan/Uit).
  2. Positionnez le sélecteur de programme sur le
  programme Lavage du tambour (Eco trommelreiniging).
  • Vous pouvez utiliser uniquement la fonction Départ
  différé.
  • La température de l'eau lors du programme
  Lavage du tambour (Eco trommelreiniging) est réglée
  sur 70 ˚C.
  La température ne peut pas être modifiée.
  3. Placez la quantité de produit de nettoyage appropriée dans
  le bac à lessive , puis refermez le tiroir (dans le cas où un
  produit de nettoyage est utilisé pour nettoyer le tambour).
  • Veillez à utiliser un produit de nettoyage recommandé
  pour le nettoyage du tambour.
  • Il existe des produits de nettoyage de tambour sous
  forme poudre ou liquide. Les produits nettoyants
  sous forme liquide ne doivent être utilisés qu'avec le
  compartiment à lessive liquide (en option).
  4. Appuyez sur le bouton Départ / Pause (Start / Pauze).
  • Si vous appuyez sur le bouton Départ / Pause (Start / Pauze), le programme
  Lavage du tambour (Eco trommelreiniging) démarre.

  ATTENTION
  Grâce au programme Lavage du tambour (Eco trommelreiniging), vous pouvez nettoyer le
  tambour sans utiliser de produit de nettoyage.
  N'utilisez jamais le programme Lavage du tambour (Eco trommelreiniging) si le lave-linge
  contient du linge. Cela risquerait d'endommager le linge ou la machine.
  N'utilisez jamais de produit nettoyant avec le programme
  Lavage du tambour (Eco trommelreiniging).
  Utilisez uniquement 1/10 de la quantité de produit de nettoyage de tambour
  recommandée par le fabriquant du produit.
  L'utilisation d'un produit de Blachiement chloré risque de décolorer la machine ; utilisez
  uniquement un produit de Blachiement à l'eau oxygénée.
  Produit de nettoyage en poudre : utilisez un [produit de Blachiement en poudre] ou un
  [produit de nettoyage spécial tambour uniquement].
  Produit de nettoyage liquide : utilisez un [produit de Blachiement liquide à l'eau oxygénée] ou
  un [produit de nettoyage spécial tambour uniquement].

  32_ Nettoyage et entretien de votre lave-linge

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec6:32

  2012-03-27

  6:48:19 • Page 79

  03 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

  Fonction d'alarme automatique du programme
  Lavage du tambour (Eco trommelreiniging)
  • Si le message « Lavage du tambour (Eco trommelreiniging) »
  s'affiche à l'écran et que le voyant du sélecteur de programme
  s'allume après un lavage, cela signifie que le nettoyage de la cuve
  (du tambour) est nécessaire. Dans ce cas, retirez le linge de la
  machine, allumez la machine puis nettoyez le tambour en lançant
  le programme Lavage du tambour (Eco trommelreiniging).
  • Si vous ne lancez pas le programme
  Lavage du tambour (Eco trommelreiniging), le message
  « Lavage du tambour (Eco trommelreiniging) » disparaît et le
  voyant du sélecteur de programme s'éteint. Ce message et ce
  voyant se rallumeront après deux lessives. Cela n'entraînera
  cependant aucun problème avec le lave-linge.
  • Bien que généralement, le signal d'alarme automatique du
  programme Lavage du tambour (Eco trommelreiniging) s'affiche
  environ une fois par mois, il est possible que son apparition varie
  en fonction de la fréquence d'utilisation du lave-linge.
  • Lorsque cette alarme se déclenche, nettoyez également le
  filtre à impuretés (reportez-vous à la section « Nettoyage
  du filtre à impuretés » en page 34). À défaut, le système de
  lavage à bulles d'air sera moins efficace.

  VIDANGER LE LAVE-LINGE EN URGENCE
  1. Débranchez le lave-linge de l'alimentation électrique.
  2. Ouvrez le capot du filtre en appuyant dessus, puis en
  tirant sur la languette.

  Capot du filtre

  3. Retirez le bouchon de vidange d'urgence en tirant
  dessus.

  Bouchon de
  vidange d'urgence

  4. Saisissez le tuyau de vidange d'urgence par le
  capuchon et faites le lentement sortir.
  5. Laissez l'eau s'écouler dans un récipient.

  Tuyau de vidange
  d'urgence

  La quantité peut être plus importante que vous ne
  pensez. Prévoyez un grand récipient.
  6. Réinsérez le bouchon de vidange d'urgence et le tuyau
  de vidange.
  7. Remettez le capot du filtre en place.

  Nettoyage et entretien de votre lave-linge _33

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec6:33

  2012-03-27

  6:48:19 • Page 80

  Nettoyage et entretien de votre
  lave-linge
  NETTOYER LE FILTRE À IMPURETÉS
  Il est conseillé de nettoyer le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque le message d'erreur « 5E »
  s'affiche (Reportez-vous à la section « Vidanger le lave-linge en urgence » dans la section précédente.).
  Si des substances étrangères s'accumulent dans le filtre à impuretés, le système de lavage à bulles d'air
  sera moins efficace.
  ATTENTION

  Avant de nettoyer le filtre à impuretés, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.
  1. Éliminez d'abord l'eau présente dans l'appareil (reportezvous à la section « Vidanger le lave-linge en urgence » en
  page 33).
  Si vous retirez le filtre sans vidanger le lave-linge, de l'eau
  risque de s'écouler de celui-ci.
  2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie
  ou une clé.
  3. Dévissez le bouchon de vidange d'urgence en tournant
  vers la gauche et vidangez toute l'eau
  4. Dévissez le bouchon du filtre à impuretés.

  Bouchon du filtre
  à impuretés

  5. Retirez toute impureté et autre corps étranger pris dans
  le filtre et nettoyez ce dernier. Assurez-vous que l'hélice
  de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas
  bloquée.
  6. Remettez en place le bouchon du filtre à impuretés.
  7. Remettez le bouchon du filtre en place.
  ATTENTION

  N'ouvrez pas le bouchon du filtre à impuretés pendant que le lavelinge fonctionne. Sinon, de l'eau chaude pourrait s'échapper.


  Veillez à bien remettre en place le bouchon du filtre après le nettoyage du filtre. Sans filtre, votre
  lave-linge peut avoir un dysfonctionnement ou une fuite d'eau risque de se produire.  Le filtre doit être entièrement assemblé après le nettoyage du filtre.

  NETTOYER L'EXTÉRIEUR
  1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commande, à l'aide
  d'un chiffon doux et d'un produit d'entretien ménager non abrasif.
  2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
  3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

  34_ Nettoyage et entretien de votre lave-linge

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec6:34

  2012-03-27

  6:48:20 • Page 81

  NETTOYER LE TIROIR À LESSIVE ET LE LOGEMENT DU TIROIR
  Manette d'ouverture
  Compartiment à lessive liquide
  (en option)

  Séparateur pour l'adoucissant

  3. Lavez tous les éléments à l'eau claire.

  03 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

  1. Appuyez sur la manette d'ouverture située
  à l'intérieur du tiroir à lessive et retirez ce
  dernier.
  2. Retirez le séparateur d’adoucissant et le
  compartiment à lessive liquide (en option) du
  tiroir à lessive.

  4. Nettoyez le logement du tiroir à l'aide d'une vieille brosse à
  dents.
  5. Replacez le séparateur d’adoucissant et le compartiment
  de lessive liquide (en option) dans le tiroir en appuyant
  fermement dessus.
  6. Remettez le tiroir en place.
  7. Pour enlever tout résidu de lessive, lancez un programme
  de rinçage sans mettre de linge dans le tambour.

  NETTOYER LE FILTRE À MAILLE DU TUYAU D’ARRIVÉE D’EAU
  Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque le
  message d'erreur « 4E » s'affiche :
  1. Coupez l'alimentation en eau du lave-linge.
  2. Dévissez le tuyau à l’arrière du lave-linge. Pour éviter les projections d'eau dues à l'air sous
  pression contenu dans le tuyau, recouvrez ce dernier d'un linge.
  3. À l'aide d'une pince, sortez doucement le filtre à maille du tuyau et rincez-le sous l'eau
  jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.
  4. Remettez le filtre en place.
  5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
  6. Assurez-vous que les raccords sont étanches et ouvrez le robinet.

  Nettoyage et entretien de votre lave-linge _35

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec6:35

  2012-03-27

  6:48:20 • Page 82

  Nettoyage et entretien de votre
  lave-linge
  RÉPARER UN LAVE-LINGE QUI A GELÉ
  Si la température descend en dessous de 0 °C et que votre lave-linge est gelé :
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Débranchez le lave-linge.
  Versez de l'eau chaude sur le robinet pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
  Retirez le tuyau d’arrivée d’eau et trempez-le dans l’eau chaude.
  Versez de l’eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant 10 minutes.
  Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet et vérifiez que l'arrivée d'eau et la vidange
  fonctionnent normalement.

  ENTREPOSER LE LAVE-LINGE
  Si vous devez entreposer votre lave-linge pendant une période prolongée, il est préférable de le vidanger
  et de le débrancher. Les lave-linge peuvent être endommagés s'il reste de l'eau dans les tuyaux et les
  composants internes avant l'entreposage.
  1. Choisissez le programme Coton (Katoen) et appuyez sur le bouton
  Lavage rapide (Kort programma) et lancez le programme à vide.
  2. Fermez les robinets d'eau et débranchez les tuyaux d'alimentation.
  3. Débranchez votre lave-linge de l'alimentation électrique et laissez le hublot ouvert pour laisser
  l'air circuler à l'intérieur du tambour.
  Si votre lave-linge a été entreposé à des températures inférieures au point de congélation,
  attendez que l'eau gelée à l'intérieur dégèle avant de l'utiliser à nouveau.

  36_ Nettoyage et entretien de votre lave-linge

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec6:36

  2012-03-27

  6:48:21 • Page 83

  Codes d'erreur et de dépannage
  VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS SI...
  SOLUTION

  votre lave-linge ne démarre
  pas.


  Assurez-vous que le lave-linge est branché.
  Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.
  Assurez-vous que le ou les robinets d'arrivée d'eau sont ouverts.
  Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton
  Départ / Pause (Start / Pauze).

  l'eau n'arrive pas ou le
  débit est insuffisant.


  Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau à fond.
  Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé.
  Démêlez les tuyaux d'arrivée d'eau.
  Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau.

  il reste de la lessive dans
  le tiroir à lessive à la fin du
  programme de lavage.  Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire
  fonctionner le lave-linge.
  Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du
  tiroir à lessive.

  votre lave-linge vibre ou est
  trop bruyant.
  Le lave-linge ne vidange et/
  ou n’essore pas
  le hublot est verrouillé ou
  ne s'ouvre pas.  04 DÉPANNAGE

  PROBLÈME

  Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si
  la surface n’est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le
  lave-linge à niveau.
  Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées.
  Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre
  objet.
  Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.
  Démêlez tous les tuyaux. Vérifiez que les tuyaux ne sont pas
  emmêlés.
  Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché.
  Le hublot ne s’ouvre que 3 minutes après l’arrêt ou la désactivation
  du lave-linge.

  Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Samsung le plus proche.

  Codes d'erreur et de dépannage _37

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec11:37

  2012-03-27

  6:48:21 • Page 84

  Codes d'erreur et de dépannage
  CODES D'ERREUR
  En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code peut apparaître sur l'afficheur. Si tel est le cas,
  consultez le tableau ci-dessous et essayez la solution proposée avant de contacter le service clientèle de
  Samsung.
  CODE D'ERREUR

  SOLUTION

  dE
  Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.
  Assurez-vous que les vêtements ne sont pas pris dans la porte.

  4E

  Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
  Vérifiez la pression de l'eau.
  Nettoyez le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau.

  5E

  Nettoyez le filtre à impuretés.
  Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.
  Nettoyez le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau.  La charge de linge n'est pas équilibrée. Rééquilibrez la charge. Si
  vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de
  bain ou un jean, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit
  pas satisfaisant et que le message d'erreur « UE » apparaisse à
  l'écran.  Contactez le service après-vente.

  UE

  cE/3E/Uc

  Si un code non répertorié dans ce tableau s'affiche ou si la solution suggérée ne résout pas le problème,
  contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

  38_ Codes d'erreur et de dépannage

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec11:38

  2012-03-27

  6:48:21 • Page 85

  Tableau des programmes
  TABLEAU DES PROGRAMMES
  ( au choix)
  Charge maxi. (kg)

  LESSIVE

  WF906/WF916 Prélavage

  lavage

  Adouci.

  Vitesse
  Température
  d'essorage
  maxi.
  maxi.
  (˚C)
  (tr/min)

  Coton (Katoen)

  8,0

  9,0

  Oui

  60

  1400

  Synthétiques (Synthetisch)

  3,0

  3,5

  Oui

  40

  1200

  Jeans (Jeans)

  3,0

  3,0

  Oui

  30

  800

  Literie (Beddengoed)

  2,0

  2,0

  Oui

  40

  800

  Vêtements noirs (Donkere kleding)

  4,0

  4,0

  Oui

  40

  1200
  1400

  Linge quotidien (Dagelijkse was)

  4,0

  4,0

  Oui

  40

  Lavage du tambour (Eco trommelreiniging)

  -

  -

  -

  70

  400

  Lavage super éco (Super ecowas)

  4,0

  4,0

  Oui

  Eau froide

  1200

  Vêtements d'extérieur (Outdoorkleding)

  2,0

  2,0

  -

  30

  1200

  Cycle bébé (Babykleding)

  4,0

  4,0

  Oui

  95

  1400

  Laine (Wol)

  2,0

  2,0

  -

  40

  800

  Lavage à la main (Handwas)

  2,0

  2,0

  -

  30

  400

  Mon cycle

  PROGRAMME

  Eco Bubble

  Départ
  différé

  Repassage
  facile

  Intensif

  Trempage

  Lavage
  express

  Coton (Katoen)  Synthétiques (Synthetisch)  -  Jeans (Jeans)  -  Literie (Beddengoed)  -  Vêtements noirs (Donkere kleding)

  -

  -  Linge quotidien (Dagelijkse was)  -  Lavage du tambour (Eco trommelreiniging)

  -  -

  -

  -

  -

  -

  Lavage super éco (Super ecowas)  -  Vêtements d'extérieur (Outdoorkleding)

  -

  -

  -

  -  Cycle bébé (Babykleding)  -  Laine (Wol)

  -

  -

  -

  -  Lavage à la main (Handwas)

  -

  -

  -

  -  05 TABLEAU DES PROGRAMMES

  PROGRAMME

  WF801/WF802
  WF804/WF806
  WF805/WF815
  WF816

  1. Un prélavage allonge la durée du programme d'environ 17 minutes.
  2. La durée d’un cycle a été mesurée selon les conditions spécifiées par la norme IEC60456/EN60456.
  Exécutez le mode de calibrage après l'installation (voir page 20).
  3. Linge quotidien (Dagelijkse was) : programme court pour instituts d'expérimentation.
  4. La durée des programmes en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en
  fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de
  linge.
  5. Lorsque la fonction de lavage Intensif est sélectionnée, la durée de chaque programme augmente.

  Tableau des programmes _39

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd Sec9:39

  2012-03-27

  6:48:21 • Page 86

  annexe
  TABLEAU DES SYMBOLES TEXTILES
  Les symboles suivants offrent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les symboles textile sont au
  nombre de quatre ; ils sont généralement énumérés dans l'ordre suivant : lavage, blanchiment, séchage
  et repassage (et, au besoin, nettoyage à sec). L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des
  informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Observez les consignes
  associées à chaque symbole textile pour optimiser la durée de vie de votre linge et limiter les problèmes de
  lavage.
  Matériau résistant

  Repassage à 100 ˚C maximum

  Tissu délicat

  Pas de repassage

  Température de lavage maximale :
  95 ˚C

  Nettoyage avec tous les dissolvants
  habituels

  Température de lavage maximale :
  60 ˚C

  Nettoyage au percloréthylène,
  dissolvants fluorés ou essences
  minérales

  Température de lavage maximale :
  40 ˚C

  Nettoyage uniquement par
  essences minérales

  Température de lavage maximale :
  30 ˚C

  Pas de nettoyage à sec

  Lavage à la main seulement

  Séchage à plat

  Nettoyage à sec uniquement

  Sécher sans essorer

  Chlorage dilué à froid

  Séchage sur fil

  Pas de chlorage

  Séchage en machine possible,
  température modérée

  Repassage à 200 ˚C maximum

  Séchage en machine, température
  basse

  Repassage à 150 ˚C maximum

  Séchage en machine interdit

  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT


  Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez
  respecter les normes locales en matière d’évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de
  façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour
  que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
  Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
  N'utilisez de produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
  Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte
  dépend du programme utilisé).

  DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
  Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN
  60335.

  40_ annexe

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd 40

  2012-03-27

  6:48:21 • Page 87

  FICHE TECHNIQUE DES LAVE-LINGE DOMESTIQUES
  selon la réglementation (UE) n° 1061/2010
  Samsung

  Nom du modèle

  Capacité

  kg

  06 ANNEXE

  WF801P4SA**/WF801U4SA**/WF801UHSA**
  WF802P4SA**/WF802U4SA**/WF802UHSA**
  WF804P4SA**/WF804U4SA**/WF804UHSA**
  WF806P4SA**/WF806U4SA**/WF806UHSA**
  WF805P4SA**/WF805U4SA**/WF805UHSA**
  WF815P4SA**/WF815U4SA**/WF815UHSA**
  WF816P4SA**/WF816U4SA**/WF816UHSA**
  8,0

  Classe énergétique
  A+++

  A+++ (économe) à D (peu économe)
  Consommation électrique
  Consommation d'énergie annuelle (AE_C)1)

  kWh/an

  157

  Consommation d'énergie (E_t.60) coton 60 ° C en charge pleine

  kWh

  0,87

  Consommation d'énergie (E_t.60.1/2) coton 60 °C en demi-charge

  kWh

  0,71

  Consommation d'énergie (E_t.40.1/2) coton 40 °C en demi-charge

  kWh

  0,42

  Consommation en mode Éteint (P_o)

  W

  0,45

  Consommation en mode Veille (P_I)

  W

  5

  l/an

  10560

  tr/min

  1400

  Consommation d'eau annuelle (AW_c)2)
  Classe d'efficacité d'essorage 3)
  A (Efficace) à G (Peu efficace)

  B

  Vitesse d'essorage maximale
  Taux d'humidité résiduelle

  %

  Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient

  47
  Coton 60 °C et 40 °C + Lavage intensif + Eco Bubble 4)

  Durée d'un programme standard
  Coton à 60 °C, en charge pleine

  min

  217

  Coton à 60 °C, en demi-charge

  min

  197

  Coton à 40 °C, en demi-charge

  min

  177

  Durée en mode Veille

  min

  2

  Lavage

  dB (A) re 1 pW

  52

  Essorage

  dB (A) re 1 pW

  73

  Hauteur

  mm

  850

  Largeur

  mm

  600

  Profondeur 5)

  mm

  600

  Poids net

  kg

  65

  Poids brut

  kg

  67

  Poids de l'emballage

  kg

  2

  Pression de l'eau

  kPa

  50-800

  Niveau sonore

  Dimensions

  Dimensions de l'appareil

  Raccordement électrique
  Puissance

  V

  220-240

  Consommation

  W

  2000-2400

  Fréquence

  Hz

  Nom du fournisseur

  50
  Samsung Electronics Co., Ltd.

  annexe _41

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd 41

  2012-03-27

  6:48:22 • Page 88

  annexe
  1. La consommation d'énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les
  programmes coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge, et sur la consommation
  des modes de mise sous et hors tension. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon
  dont l'appareil est utilisé.
  2. La consommation d'eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les
  programmes coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge. La consommation
  d'eau réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
  3. La teneur en eau après essorage est très importante si vous faites sécher vos vêtements au sèchelinge.
  La consommation d'énergie est bien plus élevée au cours d'un cycle de séchage qu'au cours d'un
  cycle de lavage.
  Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus vous économiserez de l'énergie lors du séchage en
  machine.
  4. Le « standard cotton 60 °C program » (programme standard pour coton à 60 ºC) et le « standard
  cotton 40 °C program » (programme standard pour coton à 40 ºC) pouvant être sélectionnés en
  combinant la fonction de lavage intensif aux programmes pour coton à 60 ºC et à 40 ºC, sont
  conçus pour laver le linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus
  efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d’eau) pour ce type
  de lavage.
  La fonction « Eco Bubble » est toujours active lors des « cotton 60 ˚C program » (programme pour
  coton à 60 ˚C) et « cotton 40 ˚C program » (programme pour coton à 40 ˚C).
  Exécutez le mode de calibrage après l'installation (voir page 20).
  Dans ces programmes, la température de l'eau réelle peut être différente de la température
  déclarée.
  5. L'espace à respecter entre le mur et l'appareil n'est pas compris dans la profondeur indiquée.

  42_ annexe

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd 42

  2012-03-27

  6:48:22 • Page 89

  FICHE TECHNIQUE DES LAVE-LINGE DOMESTIQUES
  selon la réglementation (UE) n° 1061/2010
  Samsung

  Capacité

  kg

  9,0

  Classe énergétique
  A+++

  A+++ (économe) à D (peu économe)

  06 ANNEXE

  WF906P4SA**/WF906U4SA**/WF906UHSA**
  WF916P4SA**/WF916U4SA**/WF916UHSA**

  Nom du modèle

  Consommation électrique
  Consommation d'énergie annuelle (AE_C)1)

  kWh/an

  174

  Consommation d'énergie (E_t.60) coton 60 ° C en charge pleine

  kWh

  0,97

  Consommation d'énergie (E_t.60.1/2) coton 60 °C en demi-charge

  kWh

  0,77

  Consommation d'énergie (E_t.40.1/2) coton 40 °C en demi-charge

  kWh

  0,48

  Consommation en mode Éteint (P_o)

  W

  0,45

  Consommation en mode Veille (P_I)

  W

  5

  l/an

  11880

  tr/min

  1400

  Consommation d'eau annuelle (AW_c)2)
  Classe d'efficacité d'essorage 3)
  A (Efficace) à G (Peu efficace)

  B

  Vitesse d'essorage maximale
  Taux d'humidité résiduelle

  %

  Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient

  47
  Coton 60 °C et 40 °C + Lavage intensif + Eco
  Bubble 4)

  Durée d'un programme standard
  Coton à 60 °C, en charge pleine

  min

  217

  Coton à 60 °C, en demi-charge

  min

  197

  Coton à 40 °C, en demi-charge

  min

  177

  Durée en mode Veille

  min

  2

  Lavage

  dB (A) re 1 pW

  52

  Essorage

  dB (A) re 1 pW

  73

  Niveau sonore

  Dimensions
  Hauteur

  mm

  850

  Largeur

  mm

  600

  Profondeur 5)

  mm

  600

  Poids net

  kg

  66

  Poids brut

  kg

  68

  Poids de l'emballage

  kg

  2

  Pression de l'eau

  kPa

  50-800

  Dimensions de l'appareil

  Raccordement électrique
  Puissance

  V

  220-240

  Consommation

  W

  2000-2400

  Fréquence

  Hz

  Nom du fournisseur

  50
  Samsung Electronics Co., Ltd.

  annexe _43

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd 43

  2012-03-27

  6:48:22 • Page 90

  annexe
  1. La consommation d'énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les
  programmes coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge, et sur la consommation
  des modes de mise sous et hors tension. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon
  dont l'appareil est utilisé.
  2. La consommation d'eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les
  programmes coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge. La consommation
  d'eau réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
  3. La teneur en eau après essorage est très importante si vous faites sécher vos vêtements au sèchelinge.
  La consommation d'énergie est bien plus élevée au cours d'un cycle de séchage qu'au cours d'un
  cycle de lavage.
  Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus vous économiserez de l'énergie lors du séchage en
  machine.
  4. Le « standard cotton 60 °C program » (programme standard pour coton à 60 ºC) et le « standard
  cotton 40 °C program » (programme standard pour coton à 40 ºC) pouvant être sélectionnés en
  combinant la fonction de lavage intensif aux programmes pour coton à 60 ºC et à 40 ºC, sont
  conçus pour laver le linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus
  efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d’eau) pour ce type
  de lavage.
  La fonction « Eco Bubble » est toujours active lors des « cotton 60 ˚C program » (programme pour
  coton à 60 ˚C) et « cotton 40 ˚C program » (programme pour coton à 40 ˚C).
  Exécutez le mode de calibrage après l'installation (voir page 20).
  Dans ces programmes, la température de l'eau réelle peut être différente de la température
  déclarée.
  5. L'espace à respecter entre le mur et l'appareil n'est pas compris dans la profondeur indiquée.

  44_ annexe

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd 44

  2012-03-27

  6:48:22 • Page 91

  mémo

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd 45

  2012-03-27

  6:48:22 • Page 92

  DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?
  Pays

  APPELEZ LE

  OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE

  NETHERLANDS

  0900-SAMSUNG (0900-7267864) (0,10 €/min)

  www.samsung.com

  FRANCE

  01 48 63 00 00

  www.samsung.com

  GERMANY

  01805 - SAMSUNG (726-7864 0,14 €/min)

  www.samsung.com

  BELGIUM

  02-201-24-18

  www.samsung.com/be (Nederlands)
  www.samsung.com/be_fr (Frans)

  LUXEMBURG

  261 03 710

  www.samsung.com

  Code Nº DC68-03147G_FR

  WF906P4SA-03147G_FR_v2.indd 46

  2012-03-27

  6:48:22 • Page 93

  WF805P4SA**
  WF805U4SA**
  WF805UHSA**
  WF815P4SA**
  WF815U4SA**
  WF815UHSA**

  WF916P4SA**
  WF916U4SA**
  WF916UHSA**
  WF816P4SA**
  WF816U4SA**
  WF816UHSA**

  WF802P4SA**
  WF802U4SA**
  WF802UHSA**
  WF801P4SA**
  WF801U4SA**
  WF801UHSA**

  WF906P4SA**
  WF906U4SA**
  WF906UHSA**
  WF806P4SA**
  WF806U4SA**
  WF806UHSA**
  WF804P4SA**
  WF804U4SA**
  WF804UHSA**

  Waschmaschine
  Benutzerhandbuch

  imagine the possibilities
  Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von
  Samsung entschieden haben.
  Wenn Sie umfassenderen Service wünschen,
  registrieren Sie Ihr Gerät unter

  www.samsung.com/register

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd 1

  2012-03-15

  5:56:33 • Page 94

  Features Ihrer neuen Waschmaschine von Samsung
  Mit dieser neuen Maschine macht Wäsche waschen richtig Spaß. Abgesehen von der
  speziellen Sprudlerfunktion und der hohen Energieeffizienz verfügt Ihre neue SamsungWaschmaschine über alle Vorteile, die das Waschen der Wäsche so einfach und angenehm wir nur möglich machen.
  • Energiesparen
  Mit dem Sprudler und dem Invertermotor von Samsung ermöglicht dieses Modell eine effizientere Energienutzung als vergleichbare Maschinen der Klasse A.

  • Sprudlerwäsche
  Der wirksame Sprudler von Samsung ermöglicht mehr Sauberkeit bei modernster Gewebepflege. Durch
  den Sprudler wird das Waschmittel gleichmäßig auf dem Gewebe verteilt und kann schneller und tiefer
  darin eindringen.

  • Weniger Lärm & Vibration
  Diese Samsung-Waschmaschine arbeitet sehr leise und minimiert Lärm und Vibrationen dank
  intelligenter Steuerungstechnologie, mit deren Hilfe die Maschine stets so vibrationsarm wie
  nur möglich laufen kann. Dabei bleibt die Waschtrommel immer perfekt ausbalanciert.

  • Kurzprogramm
  Keine Zeit zu verlieren! Unser Kurzprogramm unterstützt Sie in Ihrem hektischen Alltag. Jetzt
  können Sie Ihre Lieblingssachen (bis zu 2 kg) in nur 15 Minuten waschen!

  • Trommelreinigung
  Die Trommelreinigung hilft, Ihre Waschmaschine sogar völlig ohne chemische Reinigungsmittel
  oder Bleichmittel sauber zu halten. Dieses Spezialprogramm hält Ihre Wäschetrommel sauber
  und geruchsfrei.

  • Babywäsche
  Ihre Samsung-Waschmaschine bietet Waschprogramme, mit denen die Kleidung von Kindern
  mit empfindlicher Haut besonders geschützt wird. Diese Programme sorgen für geringere
  Hautreizungen bei Kindern, da Waschmittelrückstände minimiert werden. Außerdem klassifizieren diese Programme die Wäsche nach ihrem Typ, und die Wäsche wird dann entsprechend den Wascheigenschaften durchgeführt. Dadurch fühlen sich die Kindersachen beim
  Tragen immer frisch und sauber an.

  • Handwäsche
  Die besondere Pflege ergibt sich aus der Wahl der am besten geeigneten Temperatur, den
  sanften Waschbewegungen und der Verwendung der richtigen Wassermenge.

  2_ Features Ihrer neuen Waschmaschine von Samsung

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec1:2

  2012-03-15

  5:56:44 • Page 95

  • Programmendevorwahl
  Sie können den Start eines Waschprogramms in Schritten von 1 Stunde um maximal 19
  Stunden verzögern. Das verbessert die Nutzungsmöglichkeiten für Ihre Waschmaschine,
  insbesondere, wenn Sie das Haus verlassen müssen.

  • Kindersicherung
  Mit der Kindersicherung wird dafür gesorgt, dass keine neugierigen Kinderhände in die
  Trommel der Waschmaschine greifen. Die Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass Ihre Kinder
  nicht mit dem Gerät spielen und dabei in den Waschvorgang eingreifen. Zudem werden Sie
  gewarnt, wenn sie auslöst.

  • Grafische Digitalanzeige
  Die Bedieneinheit mit graphischer Digitalanzeige ist klar und benutzerfreundlich, damit Sie
  möglichst geringe Schwierigkeiten mit der Bedienung Ihrer Waschmaschine haben. Und obwohl leicht zu bedienen, können Sie mit der graphischen Digitalanzeige die Waschmaschine
  schnell und richtig einstellen, damit Ihre Wäsche stets bestens gewaschen wird.
  Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung
  und der Pflege Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine. Lesen Sie die darin enthaltenen Beschreibungen der Bedieneinheit, die Anweisungen zur Bedienung der Waschmaschine und die Tipps,
  wie Sie das Meiste aus ihren modernen Features und Funktionen herausholen. Im Abschnitt
  „Fehlerbehebung und Informationscodes“ auf Seite 37 erfahren Sie, was zu tun ist, wenn es
  doch einmal zu einer Störung Ihrer neuen Waschmaschine kommt.

  Features Ihrer neuen Waschmaschine von Samsung _3

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec1:3

  2012-03-15

  5:56:44 • Page 96

  Sicherheitsinformationen
  Wir freuen uns, dass Sie sich für eine neue Waschmaschine von Samsung entschieden
  haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der
  Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Lassen Sie sich bitte etwas Zeit, um
  dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihrer
  Waschmaschine voll nutzen.

  WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN SICHERHEITSHINWEISEN
  Bitte lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch, damit sichergestellt ist, dass Sie die umfangreichen Merkmale und
  Funktionen Ihres neuen Geräts sicher und effizient einsetzen können. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren
  Platz in der Nähe des Geräts auf, damit Sie auch in Zukunft schnell darauf zurückgreifen können. Verwenden Sie das
  Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken.
  Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab.
  Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihre
  Waschmaschine installieren, warten und einsetzen.
  Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihrer
  Waschmaschine sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht
  alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter
  oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter www.samsung.com.

  WICHTIGE SYMBOLE FÜR SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE
  Bedeutung der Symbole und Zeichen in dieser Bedienungsanleitung:
  WARNUNG

  Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen, Tod und/
  oder Sachschäden führen können.

  VORSICHT

  Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen und/oder
  Sachschäden führen können.

  VORSICHT

  Um die Gefahr von Bränden und Explosionen, elektrischem Schlag und anderen
  Verletzungen beim Einsatz Ihrer Waschmaschine zu vermindern, beachten Sie
  folgenden Sicherheitsregeln:

  NICHT ausführen.
  NICHT demontieren.
  NICHT berühren.
  Befolgen Sie die Anweisungen genau.
  Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
  Um einen Stromschlag zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Gerät
  geerdet ist.
  Bitten Sie den Kundendienst um Hilfe.
  Hinweis
  Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.
  Befolgen Sie sie wörtlich.
  Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie ihn an einem sicheren
  Ort auf, damit Sie die Informationen später schnell wiederfinden.

  4_ Sicherheitsinformationen

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec10:4

  2012-03-15

  5:56:44 • Page 97

  Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.
  Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät
  ein gewisses Gefahrenpotenzial. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie
  sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten
  lassen.
  Erlauben Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) auf oder in der Waschmaschine spielen. Die Tür der
  Waschmaschine lässt sich von innen nicht leicht öffnen, und Kinder können ernsthaft verletzt werden,
  wenn Sie im Innern eingeschlossen sind.

  WARNUNG

  Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen,
  sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von
  dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine
  für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.
  Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.
  Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom
  Kundendienst bzw. von einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu
  vermeiden.
  Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre
  zugänglich sind.
  Wenn die Waschmaschine am Geräteboden über Belüftungsöffnungen verfügt, stellen Sie sicher, dass
  diese Öffnungen nicht durch Teppich oder andere Hindernisse verdeckt werden.
  Verwenden Sie nur neue Schläuche. Alte Schläuche dürfen nicht wiederverwendet werden.

  HINWEISE ZUM WEEE-KENNZEICHEN
  Umweltfreundliche Entsorgung dieses Geräts (Elektro- und
  Elektronikschrott)
  (Anwendbar nur in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit
  separaten Sammelsystemen)
  Dieses Zeichen auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Dokumentation gibt an, dass das
  Gerät und sein elektronisches Zubehör (Ladegerät, Kopfhörer und USB-Kabel) nach Ablauf ihrer
  Gebrauchsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie
  dieses Gerät getrennt von anderen Abfällen, und führen Sie es dem Recycling zu, um mögliche
  Umwelt- oder Gesundheitsschäden zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwertung von
  Materialien zu unterstützen.
  Private Benutzer erhalten detaillierte Informationen zum ordnungsgemäßen Recycling dieser
  Gegenstände bei dem Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder bei den
  örtlichen Behörden.
  Gewerbliche Benutzer wenden sich an ihren Lieferanten und überprüfen die Bedingungen Ihres
  Kaufvertrags. Weder dieses Gerät noch sein elektronisches Zubehör dürfen gemeinsam mit dem
  sonstigen gewerblichen Müll entsorgt werden.

  Sicherheitsinformationen _5

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec10:5

  2012-03-15

  5:56:44 • Page 98

  Sicherheitsinformationen
  WARNUNG

  WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION
  Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten
  Dienstleister durchgeführt werden.
  - Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder
  Störungen des Geräts.
  Das Gerät ist schwer, gehen Sie beim Heben also vorsichtig vor
  Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer Wandsteckdose für 220–240 V~ bei 50 Hz und verwenden
  Sie die Steckdose nur für dieses Gerät. Verwenden Sie außerdem kein Verlängerungskabel.
  - Die gemeinsame Nutzung einer Steckdose mit anderen Geräten über einen Mehrfachstecker oder
  ein Verlängerungskabel kann elektrischen Schlag oder Brände verursachen.
  - Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den
  technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen
  oder eines Brands. Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.
  Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom
  Netzstecker und von den Kontakten.
  - Ziehen Sie den Netzstecker heraus und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
  Verbinden Sie den Netzstecker richtig herum mit der Wandsteckdose, so dass das Kabel zum Boden
  hin verläuft.
  - Wenn Sie den Netzstecker anders herum mit der Wandsteckdose verbinden, können die Drähte im
  Innern des Kabels beschädigt werden. Dies kann Stromschläge oder einen Brand verursachen.
  Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn
  Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.
  - Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.
  Wenn das Gerät oder das Netzkabel bzw. der Stecker beschädigt sind, wenden Sie sich an Ihr
  örtliches Kundendienstcenter.
  Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.
  Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des
  Geräts.
  - Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und
  vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.
  Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbarem Material.
  - Installieren Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, noch an einem
  Platz, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (Regentropfen) ausgesetzt ist.
  Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, wo es niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.
  - Bei Frost können die Rohre platzen.
  Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen Gas austreten kann.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
  Verwenden Sie keinen Stromtransformator.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
  Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

  6_ Sicherheitsinformationen

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec10:6

  2012-03-15

  5:56:44 • Page 99

  Ziehen Sie nicht am Netzkabel, oder knicken Sie es nicht zu stark.
  Verknoten und befestigen Sie das Netzkabel nicht.
  Haken Sie das Netzkabel nicht über ein Metallobjekt, stellen Sie keine schweren
  Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben
  Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
  Fassen Sie nicht am Netzkabel an, wenn Sie den Netzstecker herausziehen.
  - Fassen Sie den Netzstecker beim Herausziehen am Stecker an.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
  Verlegen Sie das Netzkabel und die Leitungen nicht an Stellen, wo Sie darüber stolpern
  könnten.
  VORSICHT

  VORSICHTSHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION
  Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands aufgrund von
  Fehlströmen.
  Stellen Sie Ihr Gerät auf einem ebenen und festen Untergrund auf, der das Gewicht tragen
  kann.
  - Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von starken Vibrationen,
  Schwingungen, Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.

  WARNUNG

  WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN BETRIEB
  Wenn das Gerät unter Wasser geraten sollte, trennen Sie sofort die Wasser- und
  Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter.
  - Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.
  Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt,
  trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes
  Kundendienstcenter.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
  Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort,
  ohne den Netzstecker zu berühren. Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.
  - Verwenden Sie keinen Lüfter.
  - Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu einer Brandentwicklung führen.
  Lassen Sie keine Kinder in oder auf der Waschmaschine spielen. Entfernen Sie vor der
  Entsorgung des Geräts außerdem den Türverschlusshebel der Waschmaschine.
  - Wenn ein Kind in der Waschmaschine eingeschlossen ist, kann es gefangen sein und
  ersticken.
  Achten Sie darauf, die Verpackung am Boden der Waschmaschine (Schwamm, Styropor)
  zu entfernen, ehe Sie sie verwenden.

  Sicherheitsinformationen _7

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec10:7

  2012-03-15

  5:56:45 • Page 100

  Sicherheitsinformationen
  Waschen Sie keine mit Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder anderen
  leicht entzündlichen oder explosiven Substanzen verunreinigten Kleidungsstücke.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, eines Brands oder einer Explosion.
  Öffnen Sie die Tür der Waschmaschine nicht mit Gewalt und im Betrieb (Waschen bei hoher
  Temperatur/Trocknen/Schleudern).
  - Das aus der Waschmaschine austretende Wasser kann zu Verbrennungen führen oder
  bewirken, dass der Boden schlüpfrig wird.
  Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
  - Wenn Sie die Tür mit Gewalt öffnen, kann dies zu Beschädigungen des Geräts oder zu
  Verletzungen führen.
  Legen Sie niemals Ihre Hände unter das Gerät.
  - Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
  Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.
  Schalten Sie das Gerät, solange es arbeitet, nicht durch Herausziehen des Netzsteckers
  aus.
  - Wenn Sie den Netzstecker wieder mit der Steckdose verbinden, kann ein Funke und
  somit ein Stromschlag oder Brand verursacht werden.
  Lassen Sie keine Kinder oder gebrechlichen Personen ohne Aufsicht mit der
  Waschmaschine umgehen. Lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern.
  - Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder eines
  Brands.
  Legen Sie niemals Ihre Hände oder Metallgegenstände unter die laufende Waschmaschine.
  - Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
  Ziehen Sie nicht am Netzkabel des Geräts, wenn Sie den Netzstecker herausziehen,
  sondern fassen Sie immer fest am Stecker an und ziehen Sie ihn gerade aus der Dose.
  - Schäden am Kabel können einen Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag
  verursachen.
  Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu
  verändern.
  - Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (z. B. solche aus Kupfer, Stahldraht,
  usw.).
  - Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr
  örtliches Kundendienstzentrum.
  - Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen
  oder Störungen des Geräts.
  Wenn sich der Frischwasserschlauch am Hahn löst und das Gerät wird überflutet, ziehen
  Sie den Netzstecker aus der Dose.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
  Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter, oder wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt
  wird, aus der Dose.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

  8_ Sicherheitsinformationen

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec10:8

  2012-03-15

  5:56:45 • Page 101

  VORSICHT

  VORSICHTSHINWEISE FÜR DEN BETRIEB
  Wenn die Waschmaschine durch Fremdstoffe wie Reinigungsmittel, Schmutz,
  Lebensmittelabfälle usw. verunreinigt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose und
  reinigen Sie die Waschmaschine mit einem feuchten und weichen Tuch.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbung, Verformung, Beschädigung oder Rost.
  Die Frontscheibe kann durch starke Schläge beschädigt werden. Seien Sie vorsichtig, wenn
  Sie die Waschmaschine verwenden.
  - Wenn das Glas kaputt ist, kann dies zu Verletzungen führen.
  Öffnen Sie den Wasserhahn nach einem Ausfall der Wasserversorgung oder bei
  Neuanschluss des Frischwasserschlauchs nur langsam.
  Öffnen Sie den Hahn auch nach einer langen Zeit ohne Waschen nur langsam.
  - Der Luftdruck im Wasserschlauch oder im Wasserrohr kann zu Beschädigungen an
  Bauteilen oder zu Wasserlecks führen.
  Wenn im Betrieb ein Problem mit dem Wasserabfluss auftritt, überprüfen Sie, ob es ein
  Problem mit dem Abfluss gibt.
  - Wenn die Waschmaschine trotz Überflutung aufgrund eines Problems mit dem Abfluss
  weiter verwendet wird, kann dies aufgrund von Fehlströmen zu Stromschlag oder Brand
  führen.
  Geben Sie die Wäsche ganz in die Waschmaschine hinein, damit sie nicht in der Tür
  eingeklemmt wird.
  - Wenn Wäsche in der Tür eingeklemmt wird, kann dies zu Beschädigungen der Wäsche
  oder der Waschmaschine bzw. zu Wasseraustritt führen.
  Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn zugedreht ist, wenn die Waschmaschine nicht
  eingesetzt wird.
  - Stellen Sie sicher, dass die Schraube am Anschluss des Frischwasserschlauchs richtig
  festgezogen ist.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Sachschäden oder Verletzungen.
  Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung und der Glaseinsatz der vorderen Gerätetür
  nicht durch Fremdstoffe verunreinigt sind (z. B. Abfall, Gewebe, Haare usw.).
  - Wenn Fremdstoffe in der Gerätetür eingeklemmt werden oder die Tür nicht vollständig
  geschlossen ist, kann dies zu Wasseraustritt führen.
  Öffnen Sie vor Benutzung des Geräts den Hahn und überprüfen Sie, ob der
  Frischwasserschlauch fest angeschlossen ist und kein Wasser austritt.
  - Wenn die Schrauben oder der Anschluss des Frischwasserschlauchs lose sind, kann
  dies zu Wasseraustritt führen.
  Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.
  Die Verwendung zu kommerziellen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts
  dar. In diesem Fall fällt das Gerät nicht unter die Standardgarantie von Samsung, und
  Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund dieser missbräuchlichen
  Verwendung verantwortlich gemacht werden.

  Sicherheitsinformationen _9

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec10:9

  2012-03-15

  5:56:45 • Page 102

  Sicherheitsinformationen
  Stellen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen,
  angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.
  - Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder
  Störungen des Geräts.
  Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.
  - Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht außerdem die Gefahr von
  Stromschlägen, Brand oder Störungen des Geräts.
  Stellen Sie keine Gegenstände, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen, in die Nähe des
  Geräts.
  - Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Störungen.
  Da das bei einem Heißwaschgang oder beim Trocknen abfließende Wasser heiß ist, dürfen Sie
  dieses Wasser nicht berühren.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Verletzungen.
  Sie dürfen wasserdichte Sitze, Matten oder Kleidungsstücke (*) nur dann in Ihrer Waschmaschine
  waschen, wenn Ihr Gerät über ein spezielles Programm dafür verfügt.
  - Waschen Sie keine dicken, schweren Matten, auch wenn das Waschen auf dem Pflegehinweis
  erlaubt wird.
  - Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Verletzungen oder Schäden an der
  Waschmaschine, den Wänden, dem Boden oder der Bekleidung führen.
  * Bettwäsche aus Wolle, Regenumhänge, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke,
  Windelhöschen, Trainingsanzüge und sowie Fahrrad-, Motorrad und Autoabdeckungen, usw.
  Verwenden Sie die Waschmaschine nicht, wenn der Waschmittelbehälter ausgebaut ist.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen aufgrund von
  Wasseraustritt.
  Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Innere der Trommel, da diese heiß ist.
  - Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.
  Legen Sie Ihre Hände nicht in den geöffneten Waschmittelbehälter.
  - Andernfalls besteht Verletzungsgefahr, weil Ihre Hand vom Reinigungsmitteleinzug
  eingeklemmt werden kann. Geben Sie außer der Wäsche keinerlei Objekte (wie Schuhe oder
  Lebensmittelabfall) oder Tiere in die Waschmaschine.
  - Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Schäden an der Waschmaschine und zum
  Tod oder zu Verletzungen der Tiere führen.
  Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln
  usw.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
  Waschen Sie keine durch Öl, Creme oder Lotion verunreinigte Wäsche, wie sie sich
  normalerweise in Hautpflegegeschäften oder Massagensalons findet.
  - Andernfalls besteht die Gefahr der Verformung von Gummidichtungen und Wasseraustritt.
  Lassen Sie Bleichmittel und Metallobjekte wie Sicherheits- oder Haarnadeln nicht längere Zeit in
  der Trommel.
  - Dadurch kann die Trommel rosten.
  - Sollte sich doch einmal Rost auf der Oberfläche der Trommel bilden, entfernen Sie diesen
  mit einem pH-neutralen Spülmittel und einem Schwamm. Verwenden Sie niemals eine
  Metallbürste.
  Geben Sie kein chemisches Reinigungsmittel direkt auf die Wäsche und waschen, spülen oder
  schleudern Sie keine Wäsche, die mit einem chemischen Reinigungsmittel verunreinigt ist.
  - Dies kann aufgrund der Hitze zum Verdampfen des Reinigungsmittels und spontaner
  Verbrennung oder Explosion führen.
  Verwenden Sie kein heißes Wasser aus Wasserkühl-/-heizgeräten.
  - Andernfalls besteht die Möglichkeit von Störungen der Waschmaschine.

  10_ Sicherheitsinformationen

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec10:10

  2012-03-15

  5:56:45 • Page 103

  Verwenden Sie keine natürliche Handwaschseife für die Waschmaschine.
  - Wenn sie hart wird und sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Problemen
  mit dem Gerät, Verfärbungen, Rost oder schlechten Gerüchen kommen.
  Waschen Sie keine großen Wäschestücke wie z. B. Bettwäsche im Waschnetz.
  - Geben Sie Strümpfe und Büstenhalter ins Waschnetz, und waschen Sie sie zusammen
  mit der anderen Wäsche.
  - Andernfalls besteht Verletzungsgefahr aufgrund übermäßiger Vibrationen.
  Verwenden Sie kein festes Waschmittel.
  - Wenn es sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Wasseraustritt kommen.
  Wenn die Waschmaschine am Geräteboden über Belüftungsöffnungen verfügt, stellen
  Sie sicher, dass diese Öffnungen nicht durch Teppich oder andere Hindernisse verdeckt
  werden.
  Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass die Taschen aller zu waschenden
  Kleidungsstücke geleert sind.
  - Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder
  Steine können schwere Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen.
  Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren
  Metallapplikationen.
  WARNUNG

  WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE REINIGUNG
  Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.
  Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.
  - Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände
  die Folge sein.
  Ziehen Sie den Netzstecker aus dem Wandauslass, bevor Sie das Gerät reinigen oder
  Wartungsarbeiten durchführen.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

  Sicherheitsinformationen _11

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec10:11

  2012-03-15

  5:56:45 • Page 104

  Inhalt
  ANSCHLIESSEN DER
  WASCHMASCHINE

  13
  WASCHBETRIEB

  21

  13
  14
  14
  14
  15
  15
  15
  15
  15

  Überprüfen der Teile
  Anschlussvoraussetzungen
  Stromnetz und Erdung
  Wasserzufuhr
  Abfluss
  Bodenbelag
  Umgebungstemperatur
  Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank
  Aufstellen der Waschmaschine

  21
  21
  22
  25
  25
  26
  26
  27
  28

  Die erste Wäsche
  Grundlegende Erklärungen
  Verwenden des Bedienfelds
  Kindersicherung
  Signalton aus
  Programmendevorwahl
  Individualprogramm
  Sprudler
  Einstellen des Waschprogramms mit dem
  Programmwahlschalter
  Waschen mit manueller Einstellung
  Waschhinweise
  Waschmittel und Zusätze
  Geeignete Waschmittel
  Waschmittelbehälter
  Flüssigwaschmittel (einige Modelle)

  29
  29
  30
  30
  31
  31

  REINIGUNG UND PFLEGE IHRER
  WASCHMASCHINE

  32

  32
  33
  34
  34
  35
  35
  36
  36

  CODES FÜR FEHLERBEHEBUNG
  UND SICHERHEIT

  37

  Trommelreinigung
  Notfallabpumpen
  Reinigen der Fremdkörperfalle
  Reinigen der Außenflächen
  Reinigen des Waschmittelbehälters und des
  Einschubs
  Sieb am Wasserzulauf reinigen
  Reparieren einer eingefrorenen
  Waschmaschine
  Lagern der Waschmaschine

  37

  38

  Kontrollieren Sie diese Punkte, wenn Ihre
  Waschmaschine...
  Informationscodes

  ÜBERSICHT ÜBER DIE
  WASCHPROGRAMME

  39

  Übersicht über die Waschprogramme

  40
  40
  40
  41

  Bedeutung der Pflegesymbole
  Umweltschutzhinweise
  Konformitätserklärung
  Datenblatt für Haushaltswaschmaschinen

  39
  ANHANG

  40
  12_ Inhalt

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec3:12

  2012-03-15

  5:56:45 • Page 105

  Anschließen der Waschmaschine
  Achten Sie darauf, dass Ihr Installateur die folgenden Hinweise sorgfältig beachtet,
  damit Ihre neue Waschmaschine ordnungsgemäß arbeitet und Sie keiner
  Verletzungsgefahr ausgesetzt sind, wenn Sie Wäsche waschen.

  Packen Sie Ihre Waschmaschine vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass alle nachfolgend gezeigten
  Teile mitgeliefert wurden. Falls ein Transportschaden vorliegt oder Teile fehlen, setzen Sie sich bitte
  umgehend mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

  01 AUFSTELLEN

  ÜBERPRÜFEN DER TEILE

  Arbeitsfläche
  Entriegelungshebel

  Waschmittelbehälter
  Bedienfeld

  Netzstecker

  Gerätetür

  Abwasserschlauch

  Notfallablauf
  Nivellierfüße
  Trommel

  Fremdkörperfalle
  Abdeckung der Fremdkörperfalle

  * KunststoffabdekSchraubenschlüssel kungen für Transportsicherungsöffnungen:

  Kalt

  Heiß
  (bestimmte Modelle)

  Frischwasserschlauch

  Schlauchführung

  Fach für Flüssigwaschmittel
  (bestimmte Modelle)

  * Kunststoffabdeckungen für Transportsicherungsöffnungen: Die Anzahl der Transportsicherungen
  und Abdeckungen hängt vom jeweiligen Modell ab (3 bis 5).

  Anschließen der Waschmaschine _13

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec4:13

  2012-03-15

  5:56:45 • Page 106

  Aufstellen der Waschmaschine
  ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN
  Stromnetz und Erdung
  WARNUNG

  Verwenden Sie für dieses Gerät niemals ein Verlängerungskabel.
  Verwenden Sie nur das Netzkabel der Waschmaschine.

  Sorgen Sie beim Vorbereiten des Anschlusses dafür, dass die Stromversorgung folgende
  Bedingungen erfüllt:
  • 220-240 V~ bei 50 Hz mit Schmelz- oder Automatiksicherung
  • Gesonderter Netzabschnitt ausschließlich für Ihre Waschmaschine.
  Ihre Waschmaschine muss geerdet sein. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion
  aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem
  elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird.
  Ihre Waschmaschine verfügt über einen Netzstecker mit einem dritten Erdungsanschluss, den
  Sie mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit Erdungsleitung verbinden.
  Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen
  oder Heißwasserleitungen an.
  Durch unsachgemäßes Anschließen des Erdungskabels für das Gerät kann es zu Stromschlägen
  kommen.
  Sollten Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet wurde, lassen Sie dies von
  einem qualifizierten Elektriker oder von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen. Manipulieren
  Sie nicht den Stecker der Waschmaschine. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von
  einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

  Wasserzufuhr
  Ihre Waschmaschine wird in einem Wasserdruckbereich von 50 bis 800 kPa korrekt gefüllt.
  Bei einem Wasserdruck von weniger als 50 kPa kann es zu einem Versagen des Wasserventils
  kommen, so dass es nicht vollständig schließen kann. Auch kann es sein, dass das Füllen der
  Waschmaschine länger dauert, als die Steuerung zulässt. In diesem Fall wird die Waschmaschine
  abgeschaltet. (Die Steuerung sieht eine Füllzeitbegrenzung vor, um ein Überlaufen und
  Überflutungen auszuschließen, falls sich ein Schlauch in der Maschine lösen sollte.)
  Damit die Länge des vorgesehenen Anschlussschlauchs ausreicht, muss sich der
  Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 120 cm von der Rückseite der Waschmaschine
  befinden.
  Die meisten Fachhändler bieten Anschlussschläuche verschiedener Längen bis 3,05 m an.
  Die Gefahr von Lecks und Wasserschäden reduzieren Sie durch:
  • Leichte Erreichbarkeit aller Wasseranschlüsse.
  • Schließen der Wasserhähne, wenn Sie die Waschmaschine nicht benutzen.
  • Regelmäßiges Überprüfen auf Lecks an den Anschlüssen des Frischwasserschlauch.
  WARNUNG

  Bevor Sie Ihre Waschmaschine erstmals in Betrieb nehmen, prüfen Sie alle Anschlüsse am
  Wasserventil und am Hahn auf Undichtigkeit.

  14_ Anschließen der Waschmaschine

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec4:14

  2012-03-15

  5:56:46 • Page 107

  Abfluss

  Bodenbelag
  Beste Leistung erzielen Sie nur, wenn Sie Ihre Waschmaschine auf einem soliden Untergrund
  aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder
  ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppiche und andere weiche Bodenplatten fördern
  Vibrationen und verstärken die Neigung der Waschmaschine, sich beim Schleudern leicht in
  Bewegung zu setzen.

  01 AUFSTELLEN

  Samsung empfiehlt eine Standrohrhöhe von 65 cm. Der Abwasserschlauch muss durch
  die Abwasserschlauchhalterung zum Abwasserrohr geführt werden. Das Abwasserrohr
  muss ausreichend groß für den Außendurchmesser des Abwasserschlauchs sein. Der
  Abwasserschlauch wird bereits im Werk am Gerät befestigt.

  Stellen Sie Ihre Waschmaschine niemals auf einer erhöhten Plattform oder eine schlecht
  abgestützten Konstruktion auf.

  Umgebungstemperatur
  Stellen sie Ihre Waschmaschine nicht in Bereichen auf, in denen Wasser gefrieren kann.
  Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den
  Schläuchen zurückbleibt. Gefrierendes Wasser in den Leitungen kann Schäden an den Riemen,
  der Pumpe und anderen Komponenten verursachen.

  Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank
  Für sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb benötigt Ihre Waschmaschine die folgenden
  Mindestabstände:
  Seitlich – 25 mm

  Rückseite – 50 mm

  Oben – 25 mm

  Front – 465 mm

  Wenn die Waschmaschine zusammen mit einem Trockner aufgestellt wird, muss in der Nische
  oder dem Wandschrank vorn eine Luftöffnung von mindestens 465 cm² frei bleiben. Ihre
  Waschmaschine allein benötigt eine solche Luftöffnung nicht.

  AUFSTELLEN DER WASCHMASCHINE
  SCHRITT 1
  Auswählen des Aufstellorts
  Bevor Sie die Waschmaschine anschließen, wählen Sie einen Standort mit den folgenden
  Eigenschaften:  Ebener, fester Untergrund ohne Teppich oder Bodenbelag der die Entlüftung behindert
  Nicht im direkten Sonnenlicht
  Ausreichende Belüftung
  Keine Temperaturen unter 0 °C
  Nicht in der Nähe von Wärmequellen (Öl- oder Gasheizungen)
  Ausreichend große Aufstellfläche, damit die Waschmaschine nicht auf dem Netzkabel
  steht

  Anschließen der Waschmaschine _15

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec4:15

  2012-03-15

  5:56:46 • Page 108

  Aufstellen der Waschmaschine
  SCHRITT 2
  Entfernen der Transportsicherungen
  Bevor Sie Ihre Waschmaschine aufstellen, müssen Sie alle Transportsicherungsbolzen auf der
  Rückseite des Geräts entfernen.
  1. Lockern Sie alle Bolzen mit dem mitgelieferten
  Schraubenschlüssel.
  Option

  2. Halten Sie den Bolzen mit dem Schraubenschlüssel, und
  ziehen Sie ihn durch die breite Aussparung an der Öffnung.
  Dieser Vorgang muss für alle Transportsicherungen
  ausgeführt werden.

  3. Verschließen Sie die Aussparungen mit den mitgelieferten
  Kunststoffabdeckungen.

  Option

  Option

  4. Bewahren Sie die Sicherungsbolzen an einem sicheren Ort auf, falls Sie die Waschmaschine
  in der Zukunft noch einmal transportieren müssen.
  WARNUNG

  Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle
  Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.

  16_ Anschließen der Waschmaschine

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec4:16

  2012-03-15

  5:56:46 • Page 109

  SCHRITT 3
  Stellfüße ausrichten
  Wenn Sie die Waschmaschine anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass Netzstecker,
  Wasseranschluss und Abfluss leicht erreichbar sind.

  01 AUFSTELLEN

  1. Schieben Sie die Waschmaschine an die gewünschte Stelle.
  2. Nivellieren Sie die
  Waschmaschine
  durch Heraus- bzw.
  Hereindrehen der Stellfüße
  mit der Hand.

  3. Wenn die Waschmaschine waagerecht steht, ziehen Sie
  die Muttern mit dem zusammen mit Ihrer Waschmaschine
  gelieferten Schraubenschlüssel fest.

  SCHRITT 4
  Anschließen des Frisch- und Abwasserschlauchs
  Anschließen des Frischwasserschlauchs
  1. Schließen Sie das L-förmige Ende des
  Frischwasserschlauchs an den Wasserzulauf an der
  Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die
  Schraubverbindung von Hand fest.
  Schließen Sie ein Ende des Frischwasserschlauchs
  an die Waschmaschine und das andere Ende an
  den Wasserhahn an. Achten Sie darauf, dass der
  Wasserzufuhrschlauch nicht gedehnt wird. Sollte
  der Schlauch zu kurz sein, verwenden Sie einen
  längeren Hochdruckschlauch.
  2. Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs
  an den entsprechenden Anschluss des
  Kaltwasserhahns an. Schrauben Sie den Anschluss
  von Hand fest. Sofern notwendig, können Sie
  den Anschluss des Frischwasserschlauchs am
  Waschmaschinenzulauf drehen, indem Sie die
  Schraubverbindung lockern, den Schlauch drehen
  und den Anschluss wieder festschrauben.

  Option

  Bei bestimmten Modellen mit zusätzlichem Heißwasseranschluss:
  1. Schließen Sie das rote L-förmige Ende des Warmwasser-Frischwasserschlauch an den
  Warmwasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von
  Hand fest.
  2. Schließen Sie das andere Ende des Frischwasserschlauchs für Warmwasser an den entsprechenden
  Anschluss am Warmwasserhahn an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest.
  3. Verwenden Sie ein Y-Verbindungsstück, wenn Sie ausschließlich kaltes Wasser verwenden möchten.

  Anschließen der Waschmaschine _17

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec4:17

  2012-03-15

  5:56:46 • Page 110

  Aufstellen der Waschmaschine
  Anschließen des Frischwasserschlauchs
  1. Entfernen Sie den Adapter vom Frischwasserschlauch.
  Adapter

  Frischwasserschlauch

  2. Lösen Sie zuerst mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher
  die vier Schrauben am Adapter. Drehen Sie anschließend
  Teil (2) des Adapters in Pfeilrichtung, bis ein 5 mm großer
  Abstand zwischen Teil (a) und Teil (b) vorhanden ist.

  1

  5 mm

  2

  3. Schließen Sie den Adapter an den Wasserhahn an.
  Ziehen Sie dazu den Adapter nach oben, während Sie die
  Schrauben festdrehen.
  Drehen Sie Teil (2) in Pfeilrichtung, bis Teil (1) und (2)
  verbunden sind.

  Wasserhahn
  1
  2

  4. Schließen Sie den Frischwasserschlauch an den
  Adapter an. Wenn Sie Teil (3) loslassen, rastet der
  Schlauch automatisch mit einem Klickgeräusch
  im Adapter ein.
  Nachdem Sie den Frischwasserschlauch an den
  Adapter angeschlossen haben, ziehen Sie den
  Wasserschlauch nach unten, um festzustellen,
  ob er fest angeschlossen ist.

  5. Schließen Sie das andere Ende des Frischwasserschlauchs
  an das Wassereinlaufventil auf der Hinterseite der
  Waschmaschine an. Schrauben Sie den Schlauch im
  Uhrzeigersinn vollständig hinein.

  3

  Option

  18_ Anschließen der Waschmaschine

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec4:18

  2012-03-15

  5:56:47 • Page 111

  6. Drehen Sie den Wasserhahn auf und prüfen Sie, ob Wasser
  aus dem Wasserventil, Hahn oder Adapter austritt. Sollte
  tatsächlich Wasser austreten, müssen Sie die vorherigen
  Schritte wiederholen.


  01 AUFSTELLEN

  WARNUNG

  Verwenden Sie die Waschmaschine nicht, solange ein
  Leck existiert. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder
  elektrischen Schlages.

  Wenn der Wasserhahn über ein Gewinde verfügt, schließen
  Sie den Frischwasserschlauch wie in der Abbildung
  dargestellt an.

  Verwenden Sie für die Wasserzufuhr möglichst einen konventionellen Wasserhahn. Wenn
  der Hahn einen quadratischen Querschnitt aufweist oder einen zu großen Durchmesser
  besitzt, entfernen Sie den Distanzring aus dem Adapter, ehe Sie ihn an den Hahn
  anschließen.

  AquaSchlauch (bestimmte Modelle) anschließen
  Der AquaSchlauch wurde erfunden, um Ihnen perfekten
  Schutz vor Überschwemmungen zu bieten.
  Das System gehört zum Frischwasserzubehörschlauch und
  es unterbindet die Wasserversorgung automatisch, sobald der
  Schlauch beschädigt wird. Es zeigt auch eine Warnmeldung
  an.


  Schließen Sie den Frischwasserschlauch an den
  Wasseranschluss an.

  Anschließen der Waschmaschine _19

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec4:19

  2012-03-15

  5:56:47 • Page 112

  Aufstellen der Waschmaschine
  Anschließend des Abwasserschlauchs
  Sie können das lose Ende des Abwasserschlauchs auf drei unterschiedliche Arten anordnen:
  1. Schlauch in ein Spülbecken hängen: Hängen Sie den Abfluss-Schlauch in einer Höhe von
  60 bis 90 cm über den Rand eines Spülbeckens. Setzen Sie das Schlauchende dazu in die
  mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein. Befestigen Sie die Schlauchführung mit einem
  Haken an der Wand oder dem Hahn, oder fixieren Sie die Schlauchführung auf andere
  Weise, so dass der Schlauch nicht aus dem Becken rutschen kann.
  2. Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden: Verbinden Sie den Abfluss-Schlauch
  mit dem Anschluss-Stück (Siphon) des Abflussrohrs unterhalb der Spüle. Das Ende des
  Abfluss-Schlauchs muss mindestens 60 cm über dem Fußboden liegen.

  60 - 90 cm

  Abwasserschlauch

  Schlauchführung

  Voraussetzungen für die Entwässerung ins
  Abwasserrohr:
  • Mindestdurchmesser 5 cm.
  • Mindestkapazität 60 Liter pro Minute.

  60 - 90 cm

  3. Schlauch in ein Abflussrohr einleiten: Wir empfehlen die Verwendung eines 65 cm langen
  vertikalen Rohres. Das Rohr darf nicht kürzer als 60 cm und nicht länger als 90 cm sein.

  SCHRITT 5
  Stromversorgung der Waschmaschine
  Stecken Sie das Netzkabel in den Wandauslass. Dieser Auslass muss eine zugelassene Steckdose für
  220 V~ bis 240 V~ bei 50 Hz sein, die mit einer Schmelzsicherung oder einem Sicherungsautomaten
  abgesichert ist. (Weitere Informationen zu den Anforderungen an Stromanschluss und Erdung finden
  Sie auf Seite 14.)

  SCHRITT 6
  Kalibrierungsmodus
  Ihre Samsung-Waschmaschine ermittelt automatisch das Gewicht der Wäsche. Für eine möglichst
  präzise Gewichtsermittlung sollten Sie nach dem Aufstellen den Kalibrierungsmodus ausführen.
  Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Kalibrierungsmodus durchzuführen.
  1. Leeren Sie die Trommel vollständig, und schalten Sie das Gerät aus.
  2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Temp. (Temperatur) und
  Uitgesteld einde (Programmendevorwahl), und drücken Sie dann zusätzlich die Taste
  Aan/Uit (Netztaste). Die Maschine wird eingeschaltet.
  3. Drücken Sie die Taste Start / Pauze (Start / Pause), um den Kalibrierungsmodus zu aktivieren.
  4. Die Trommel dreht sich jeweils etwa 3 Minuten im und gegen den Uhrzeigersinn.
  5. Nach Abschluss des Kalibrierungsmodus erscheint die Anzeige „END(En) (Ende)“ im Display, und
  die Waschmaschine wird automatisch ausgeschaltet. Die Waschmaschine ist nun einsatzbereit.

  20_ Anschließen der Waschmaschine

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec4:20

  2012-03-15

  5:56:47 • Page 113

  Waschbetrieb
  Mit Ihrer neuen Waschmaschine von Samsung ist die schwerste Sache am
  Waschen die Entscheidung, wann es endlich losgehen soll.

  DIE ERSTE WÄSCHE

  1. Drücken Sie die Taste Aan/Uit (Netztaste).
  2. Füllen Sie ein wenig Waschmittel in die Waschmittelkammer
  im Waschmittelbehälter.
  3. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der
  Waschmaschine auf.
  4. Drücken Sie die Taste Start / Pauze (Start / Pause).

  02 WASCHBETRIEB

  Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal ein
  komplettes Leerprogramm (d.h. ohne Wäsche) durchlaufen.

  Damit wird Wasser entfernt, das nach dem Test beim
  Hersteller in der Maschine verblieben sein könnte.

  Behälter
  Behälter

  : Waschmittel für Vorwäsche oder Stärke.
  : Waschmittel für den Hauptwaschgang, Wasserenthärter, Einweichmittel,
  Bleichmittel und Fleckentferner

  Verwenden Sie für Flüssigwaschmittel das Fach für Flüssigwaschmittel (siehe Seite 31
  des Handbuchs für das entsprechende Modell). Geben Sie kein Waschpulver in den
  Flüssigwaschmitteleinsatz.
  Behälter

  : Zusätze, wie z.B. Weichspüler oder Formerhaltungszusätze (nicht höher als bis zur
  unteren Kante (MAX) von Einsatz „A“ befüllen)

  GRUNDLEGENDE ERKLÄRUNGEN
  1. Geben Sie Ihre Wäsche in die Waschmaschine.
  WARNUNG

  Überlasten Sie die Waschmaschine nicht. Sie finden die Lademengen für die verschiedenen
  Wäschearten in dem Diagramm auf Seite 30.
  • Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Tür einklemmen, da dadurch später
  Wasser austreten könnte.
  • Nach dem Waschprogramm kann sich möglicherweise noch Waschmittel vorn in der
  Gummidichtung befinden. Entfernen Sie diese Waschmittelrückstände, da sie ein
  Wasserleck verursachen können.
  • Berühren Sie während des Waschbetriebs nicht das Glas der Gerätetür, da es heiß
  werden kann.
  • Öffnen Sie den Waschmittelbehälter und das Flusensieb nicht, solange die
  Waschmaschine läuft, denn es besteht Gefahr durch heißes Wasser oder heißen Dampf.
  • Waschen Sie im Normalprogramm keine wasserdichten Kleidungsstücke, es sei denn,
  Sie haben das Pflegeprogramm für Outdoor-Kleidung eingestellt.

  2.
  3.
  4.
  5.

  Schließen Sie die Gerätetür, so dass sie hörbar einrastet.
  Schalten Sie den Strom an.
  Geben Sie Waschmittel und Waschzusätze in die Waschmittellade.
  Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Zusatzoptionen für die Wäsche.
  Die Waschvorgangsanzeige leuchtet auf, und die verbleibende Waschzeit wird im Display
  angezeigt.
  6. Drücken Sie die Taste Start / Pauze (Start / Pause).

  Waschbetrieb _21

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec5:21

  2012-03-15

  5:56:48 • Page 114

  Waschbetrieb
  VERWENDEN DES BEDIENFELDS

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12 13

  Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Schleuderdrehzahl für das Programm.
  Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt „Waschen mit dem
  Programmwahlschalter“. (siehe Seite 28)
  Katoen (Baumwolle) - Für durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwollsachen,
  Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw.
  Synthetisch (Synthetik) - Für leicht oder durchschnittlich verschmutzte Blusen, Hemden
  usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben.
  Jeans (Jeans) - Eine größere Wassermenge und ein zusätzlicher Spüldurchgang sorgen
  dafür, dass keine Waschmittelreste in Ihrer Wäsche zurückbleiben.
  Beddengoed (Bettwäsche) - Für Bettbezüge, Laken, Deckenbezüge usw.
  Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie weniger als 2,5 kg und immer nur eine Sorte
  Bettwäsche waschen.

  1

  PROGRAMMWAHLSCHALTER

  Donkere kleding (Dunkle Wäsche) - Zusätzliche Spülgänge und die geringe
  Schleuderdrehzahl stellen sicher, dass Ihre dunklen Kleidungsstücke sanft gewaschen und
  gründlich ausgespült werden.
  Dagelijkse was (Mischwäsche) - Verwenden Sie dieses Programm für einmal getragene
  Kleidungsstücke wie Unterwäsche und Hemden.
  Eco trommelreiniging (Trommelreinigung) - Verwenden Sie dieses Programm zum
  Reinigen der Trommel. Die Waschtrommel wird hierbei von Schmutz und Bakterien befreit.
  Wir empfehlen regelmäßige Verwendung (alle 40 Wäschen). Reinigungs- oder Bleichmittel
  sind nicht erforderlich.
  Super ecowas (Öko-Wash) - Das Kaltprogramm mit Sprudlerfunktion sorgt für perfekte
  Waschergebnisse bei wirksamer Energieeinsparung.
  Outdoorkleding (Outdoor-Pflege) - Verwenden Sie dieses Programm für OutdoorBekleidung wie Bergkleidung,
  Skisachen und Wanderkleidung. Es ist für Funktionsstoffe und Fasern wie Spandex, Stretch
  und Mikrofaser bestimmt.
  Babykleding (Babywäsche) - Die hohe Waschtemperatur und ein zusätzlicher Spülgang
  stellen sicher, dass kein Waschmittel in den Kleidungsstücken zurückbleibt.
  Wol (Wolle) - Nur für maschinengeeignete Wollprodukte. Hierbei mit maximal 2,0 kg
  beladen.
  • Im Wollprogramm wird die Wäsche mit sanften wiegenden Bewegungen gewaschen.
  Beim Waschen werden dieses sanfte Hin- und Herwiegen und das Einweichen
  eingesetzt, um die Wollfasern vor Einlaufen/Verfilzen zu schützen und die Wollsachen
  supersanft zu waschen. Dieser Stoppvorgang stellt kein Problem dar.
  • Neutrales Waschmittel wird für das Wollprogramm empfohlen, um bessere
  Waschergebnisse und mehr Pflege der Wollfasern zu erreichen.
  Handwas (Handwäsche) - Ein sehr schonendes Waschprogramm, das so sanft ist wie
  Handwäsche.
  Centrifugeren (Schleudern) - Zusätzlicher Schleudergang, um mehr Wasser zu entfernen.
  Spoelen + Centrifugeren (Spülen + Schleudern) - Für Wäsche, die nur gespült werden
  muss oder zum Zugeben von Weichspüler.

  22_ Waschbetrieb

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec5:22

  2012-03-15

  5:56:48 • Page 115

  GRAFISCHE DIGITALANZEIGE

  Zeigt die Restzeit für den laufenden Waschvorgang, alle Waschinformationen sowie
  Fehlermeldungen an.

  3

  TEMPERATURWAHLTASTE

  Drücken Sie die Taste so oft, bis im Display die gewünschte Waschtemperatur angezeigt
  wird: (Kaltwasser , 20 °C, 30 °C, 40 °C , 60 °C und 95 °C).

  4

  SPÜLEN-TASTE

  Drücken Sie diese Taste, um zusätzliche Spülgänge durchzuführen. Es können maximal fünf
  Spülgänge durchgeführt werden.
  Drücken Sie diese Taste so oft, bis im Display die gewünschte Schleuderdrehzahl angezeigt
  wird.

  5

  SCHLEUDERN-TASTE

  WF906/WF806/WF804/WF802/WF801
  WF916/WF816/WF815/WF805

  , , 400, 800, 1000,
  1200, 1400 U/min

  „Schleudern aus “ - Nach dem letzten Abpumpen wird kein Schleudergang mehr
  durchgeführt.
  “ -Die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser. Vor dem Herausnehmen der
  „Spülstopp
  Wäsche müssen Sie das Programm „Abpumpen“ oder „Schleudern“ auswählen.

  6

  7

  8

  AUSWAHLTASTE FÜR
  DIE PROGRAMMOPTIONEN

  Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Option angezeigt wird:
  Einweichen  Intensiv  Vorwäsche  Einweichen + Intensiv  Einweichen + Vorwäsche
   Intensiv + Vorwäsche  Einweichen + Intensiv + Vorwäsche  aus
  „Vorwäsche“: Drücken Sie diese Taste, um die Vorwäsche auszuwählen.
  Eine Vorwäsche ist nur bei den folgenden Waschprogrammen verfügbar:
  Katoen (Baumwolle), Synthetisch (Synthetik), Jeans (Jeans), Beddengoed (Bettwäsche),
  Donkere kleding (Dunkle Wäsche), Dagelijkse was (Mischwäsche),
  Super ecowas (Öko-Wash), Babykleding (Babywäsche).
  „Einweichen“: Mit dieser Option lassen sich Flecken besser aus der Wäsche entfernen, da
  Ihre Wäsche vor dem Waschen eingeweicht wird.
  • Das Einweichen erfolgt während des Waschprogramms 13 Minuten lang.
  • Das Einweichen erfolgt in sechs Zyklen über insgesamt 30 Minuten, wobei einer der
  Einweichzyklen 1 Minute Schleudern und 4 Minuten Ruhe umfasst .
  • Das Einweichen steht nur während der folgenden Waschprogramme zur
  Verfügung: Katoen (Baumwolle), Synthetisch (Synthetik), Jeans (Jeans),
  Beddengoed (Bettwäsche), Dagelijkse was (Mischwäsche), Super ecowas (Öko-Wash)
  , Babykleding (Babywäsche).
  „Intensiv“: Drücken Sie diese Taste, wenn Ihre Wäsche stark verschmutzt ist, und intensiv
  gewaschen werden muss. Die Dauer jedes Programmschritts wird verlängert.

  SPRUDLER-TASTE

  Die Sprudlerfunktion ist standardmäßig aktiviert. Drücken Sie die Sprudlertaste einmal, um
  die Funktion zu deaktivieren (wird angezeigt). Wenn Sie die Taste erneut drücken, ist die
  Funktion wieder aktiv.
  • Bei manchen Waschprogrammen muss die Sprudlerfunktion aktiviert sein (wird auf der
  Anzeige gezeigt und der Sprudler geht automatisch an).
  • In anderen Programmen wird die Funktion nicht benötigt, und der Sprudler wird
  automatisch ausgeschaltet.
  • Bei vielen Programmen können Sie diese Option manuell einstellen. Dies wird
  sichtbar durch die Veränderung der angezeigten Waschdauer, durch die Sie bessere
  Waschergebnisse erreichen (weitere Informationen siehe Seite 27).

  LEICHTBÜGELN

  Durch Drücken dieser Taste aktivieren Sie den Knitterschutz beim Schleudern, damit sie
  leichter gebügelt werden kann.
  • Leichtbügeln steht nur während der folgenden Waschprogramme zur
  Verfügung: Katoen (Baumwolle), Synthetisch (Synthetik), Jeans (Jeans),
  Beddengoed (Bettwäsche), Donkere kleding (Dunkle Wäsche),
  Dagelijkse was (Mischwäsche), Super ecowas (Öko-Wash), Babykleding (Babywäsche)
  • Bei aktiviertem Knitterschutz können Sie die Schleuderdrehzahl auf 800 U/min
  einstellen. (Wenn Sie Leichtbügeln mit einer Schleuderdrehzahl von mehr als 800 U/min
  einstellen, wird die Drehzahl automatisch auf 800 U/min abgesenkt.)

  02 WASCHBETRIEB

  2

  Waschbetrieb _23

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec5:23

  2012-03-15

  5:56:48 • Page 116

  Waschbetrieb
  9

  AUSWAHLTASTE
  „KURZPROGRAMM“

  Für leicht verschmutzte Wäsche bis max. 2 kg, die Sie schnell wieder benötigen. Es
  dauert mindestens 15 Minuten, kann aber (abhängig von Wasserdruck, Wasserhärte,
  Wassereinlasstemperatur, Raumtemperatur, Art und Menge der Wäsche sowie deren
  Verschmutzungsgrad, dem verwendeten Waschmittel, ungleichmäßiger Beladung,
  Schwankungen der Stromversorgung sowie der eingestellten Programmzusätze) von den
  angegebenen Werten abweichen.
  • Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Programmdauer angezeigt wird:
  15 Min.  20 Min.  30 Min.  40 Min.  50 Min.  1 Std.  Aus
  WARNUNG

  Geben Sie für eine Wäschemenge von 2 kg maximal 20 g Waschmittel (Pulver
  oder flüssig) ein, da andernfalls Waschmittelrückstände auf der Kleidung verbleiben
  können.

  10

  PROGRAMMENDETASTE

  Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Zeit für das Programmende angezeigt wird
  (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde).
  Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.

  11

  START/PAUSE-TASTE

  Drücken Sie diese Taste, um das laufende Programm anzuhalten und bei nochmaligem
  Drücken fortzusetzen.

  12

  INDIVIDUALPROGRAMMTASTE

  Stellen Sie mit Temperatur, Schleuderdrehzahl und anderen Optionen individuell Ihr eigenes
  Programm zusammen

  13

  NETZTASTE

  Drücken Sie diese Taste, um Ihre Waschmaschine ein- bzw. wieder auszuschalten.
  Wenn das Gerät 10 Minuten eingeschaltet war, ohne dass ein Waschprogramm läuft oder
  eine Taste gedrückt wurde, schaltet es sich automatisch aus.

  24_ Waschbetrieb

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec5:24

  2012-03-15

  5:56:49 • Page 117

  Kindersicherung
  Mit der Kindersicherung können Sie die Tasten verriegeln, so dass das von Ihnen eingestellte
  Waschprogramm nicht verändert werden kann.

  Aktivieren/Deaktivieren
  02 WASCHBETRIEB

  Um die Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die
  Tasten Temp. (Temperatur) und Spoelen (Spülen) gleichzeitig
  drei Sekunden lang. „Kindersicherung “ leuchtet auf, wenn diese
  Funktion aktiviert wird.
  Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, kann nur noch die Taste
  Aan/Uit (Netztaste) verwendet werden. Die Kindersicherung
  bleibt auch nach dem An-/Abschalten des Geräts aktiv, oder
  nachdem der Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt wird.

  3 SEK

  Signalton aus
  Die Funktion „Signalton aus“ können Sie bei jedem Programm wählen. Wenn Sie diese Funktion
  wählen, wird der Ton bei allen Programmen ausgeschaltet. Selbst wenn der Strom nacheinander
  an- und ausgeschaltet wird, bleibt die Einstellung erhalten.

  Aktivieren/Deaktivieren
  Um den Ton aus- bzw. einzuschalten, drücken Sie die Tasten
  Centrifugeren (Schleudern) und Opties (Option) gleichzeitig drei
  Sekunden lang. „Signalton aus “ leuchtet auf, wenn diese Funktion
  aktiviert wird.

  3 SEK

  Waschbetrieb _25

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec5:25

  2012-03-15

  5:56:49 • Page 118

  Waschbetrieb
  Programmendevorwahl
  Sie können eine Zeit innerhalb von 3 bis 19 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit
  deren Erreichen das Waschprogramm beendet sein soll. Die angezeigte Stunde gibt an, wann
  das Waschprogramm endet.
  1. Stellen Sie das Waschprogramm für Ihre Wäsche manuell oder mit dem
  Programmwahlschalter ein.
  2. Drücken Sie die Taste Uitgesteld einde (Programmendevorwahl) so oft, bis die
  gewünschte Verzögerungszeit eingestellt ist.
  3. Drücken Sie die Taste Start / Pauze (Start / Pause). Die Anzeige
  „Uitgesteld einde (Programmendevorwahl) “ leuchtet, und die Uhr läuft, bis die eingestellte
  Zeit verstrichen ist.
  4. Wenn Sie die Programmendevorwahl abbrechen möchten, drücken Sie die Taste
  Aan/Uit (Netztaste). Anschließend schalten Sie die Waschmaschine wieder ein.

  Individualprogramm
  Hiermit können Sie ein individuell gestaltetes Waschprogramm (Temperatur, Drehzahl,
  Verschmutzungsgrad usw.) mit einem Tastendruck starten.
  Durch Drücken der Taste Mijn programma (Individualprogramm) wählen und starten Sie das
  gespeicherte Mijn programma (Individualprogramm). „Individualprogramm“ leuchtet, um
  anzuzeigen, dass Ihr selbst entwickeltes Programm läuft. Außerdem blinken die Leuchten für die
  darin verwendeten Programme und Optionen.
  Wählen Sie die Optionen für das Individualprogramm folgendermaßen:
  1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf.
  2. Drücken Sie die Taste Aan/Uit (Netztaste).
  3. Wählen Sie mit dem Programmwahlschalter ein Programm.
  4. Stellen Sie nach dem Programm dessen Optionen ein.
  Die verschiedenen Möglichkeiten für die Programme sind in der Übersicht über die
  Waschprogramme auf Seite 40 dargestellt.
  5. Sie können das gewählte Programm und die Optionen anschließend speichern, indem Sie in
  diesem Modus die Taste Mijn programma (Individualprogramm) länger als 3 Sekunden
  gedrückt halten. Das von Ihnen gewählte Programm und die eingestellten Optionen werden
  angezeigt, wenn Sie das nächste Mal das Individualprogramm wählen.
  Sie können die Einstellungen für das Individualprogramm ändern, indem Sie den obigen
  Vorgang wiederholen.
  Die zuletzt verwendeten Einstellungen werden angezeigt, wenn Sie das nächste Mal das
  entsprechende Individualprogramm wählen.
  Wenn Sie die Taste „Individualprogramm“ drücken und innerhalb von 3 Sekunden loslassen,
  werden das zuvor gespeicherte Programm und die Optionen angezeigt. Sie können das
  gewählte Programm und die Optionen speichern, indem Sie die Taste „Individualprogramm“
  länger als 3 Sekunden gedrückt halten. Anschließend blinkt die LED 3 Sekunden lang.

  26_ Waschbetrieb

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec5:26

  2012-03-15

  5:56:50 • Page 119

  Sprudler
  Durch den Sprudler wird das Waschmittel gleichmäßig auf dem Gewebe verteilt und kann schneller und
  tiefer darin eindringen.

  Programm
  Katoen (Baumwolle),
  Synthetisch (Synthetik), Jeans (Jeans),
  Beddengoed (Bettwäsche),
  Donkere kleding (Dunkle Wäsche),
  Dagelijkse was (Mischwäsche)

  Sprudlerfunktion

  Beenden der Sprudlerfunktion

  Verfügbar
  Verfügbar

  Super ecowas (Öko-Wash),
  Outdoorkleding (Outdoor-Pflege),
  Babykleding (Babywäsche), Wol (Wolle),
  Handwas (Handwäsche)
  Eco trommelreiniging (Trommelreinigung)  02 WASCHBETRIEB

  Die Sprudlerfunktion steht in allen Programmen, außer der Trommelreinigung, in folgender
  Weise zur Verfügung:

  Nicht verfügbar

  Nicht verfügbar

  -

  Die Sprudlerfunktion kann je nach Programm unterschiedlich sein.
  Die Sprudlerfunktion ist standardmäßig aktiviert. Drücken Sie die Sprudlertaste einmal,
  um die Funktion zu deaktivieren. Wenn Sie die Taste erneut drücken, ist die Funktion
  wieder aktiv.

  1.
  2.
  3.
  4.

  Öffnen Sie die Tür, legen Sie die Wäsche in die Trommel hinein, und schließen Sie die Tür.
  Drücken Sie die Taste Aan/Uit (Netztaste).
  Wählen Sie eine Funktion.
  Geben Sie eine für die Wäschemenge geeignete Menge
  Waschmittel und Weichspüler in die jeweiligen Fächer
  und schließen Sie den Waschmittelbehälter anschließend
  wieder.
  • Geben Sie eine geeignete Menge Waschmittel in
  die Waschmittelkammer , und Weichspüler in das
  Weichspülerfach
  (bis gerade unter den Messstrich
  (MAX) in „A“ für den Weichspüler).
  • Geben Sie bei einem Programm mit Vorwäsche auch
  Vorwaschmittel in das Vorwaschmittelfach .
  • Wenn Sie Flüssigwaschmittel verwenden, lassen Sie den Flüssigwaschmitteleinsatz (siehe
  „Flüssigwaschmittel“ auf Seite 31) im Waschmittelbehälter.
  Geben Sie kein Waschpulver in den Flüssigwaschmitteleinsatz.

  5. Drücken Sie die Taste Start / Pauze (Start / Pause).
  • Drücken Sie die Taste Start / Pauze (Start / Pause), um das Waschprogramm zu
  starten.
  • Die Wäschemenge wird automatisch erkannt, und die Wäsche wird gewaschen.
  • Nachdem das Waschprogramm gestartet wurde, können Sie die Sprudlerfunktion nicht
  mehr auswählen.
  • Es werden mit der angegebenen Menge an Reinigungsmittel ausreichend Blasen
  erzeugt.
  • Reinigen Sie die Fremdkörperfalle regelmäßig. Durch regelmäßiges Reinigen ermöglichen
  Sie ausreichende Blasenbildung.
  • Je nach Waschmittel und Wäsche werden die Blasen möglicherweise absorbiert und
  erscheinen dann wie eine kleine Menge.
  • Zwar werden Blasen erzeugt, sobald das Waschprogramm startet, aber es kann
  mehrere Minuten dauern, bis die Benutzer sie sehen.

  Waschbetrieb _27

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec5:27

  2012-03-15

  5:56:50 • Page 120

  Waschbetrieb
  Einstellen des Waschprogramms mit dem Programmwahlschalter
  Das automatische Fuzzy-Control-Steuerungssystem Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine
  vereinfacht das Waschen erheblich. Wenn Sie ein Waschprogramm auswählen, stellt die
  Maschine selbsttätig die richtige Waschtemperatur, -zeit und -geschwindigkeit ein.
  1. Drehen Sie den Wasserhahn für den Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
  2. Drücken Sie die Taste Aan/Uit (Netztaste).
  3. Öffnen Sie die Gerätetür.
  4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
  5. Schließen Sie die Gerätetür.
  6. Geben Sie Waschmittel, Weichspüler und ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die
  entsprechenden Waschmittelkammer.
  Eine Vorwäsche ist nur bei den Programmen Katoen (Baumwolle), Synthetisch (Synthetik),
  Jeans (Jeans), Beddengoed (Bettwäsche), Donkere kleding (Dunkle Wäsche),
  Dagelijkse was (Mischwäsche), Super ecowas (Öko-Wash) und Babykleding (Babywäsche)
  möglich. Ein Vorwaschgang ist nur bei starker Verschmutzung der Wäsche erforderlich.
  7. Wählen Sie mit dem Programmwahlschalter das für Ihre jeweilige Wäsche geeignete
  Waschprogramm: Katoen (Baumwolle), Synthetisch (Synthetik), Jeans (Jeans),
  Beddengoed (Bettwäsche), Donkere kleding (Dunkle Wäsche), Dagelijkse was (Mischwäsche),
  Super ecowas (Öko-Wash), Outdoorkleding (Outdoor-Pflege), Babykleding (Babywäsche),
  Wol (Wolle), Handwas (Handwäsche). Die entsprechenden Anzeigen im Bedienfeld werden
  beleuchtet.
  8. Sie können jetzt mit den entsprechenden Tasten die Waschtemperatur, die Anzahl der
  Spülgänge, die Schleuderdrehzahl und die Programmendezeit eingeben.
  9. Drücken Sie die Taste Start / Pauze (Start / Pause), um den Waschvorgang zu starten. Die
  Programmanzeige leuchtet, und die noch verbleibende Waschzeit für den Waschgang wird
  im Display angezeigt.
  Pausenoption
  In den ersten 5 Minuten eines Waschprogramms können Sie noch Wäschestücke hinzugeben/
  herausnehmen.
  1. Drücken Sie die Taste Start / Pauze (Start / Pause), um die Tür zu entriegeln.
  Die Tür kann nicht geöffnet werden, wenn das Wasser zu HEISS oder der Wasserstand zu
  HOCH ist.
  2. Schließen Sie die Tür, und drücken Sie die Taste Start / Pauze (Start / Pause), um den
  Waschvorgang wieder zu starten.
  Nach Beendigung des Waschvorgangs:
  Nach Abschluss des gesamten Waschgangs wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.
  1. Öffnen Sie die Gerätetür.
  2. Nehmen Sie die Wäsche aus der Waschtrommel.

  28_ Waschbetrieb

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec5:28

  2012-03-15

  5:56:50 • Page 121

  Waschen mit manueller Einstellung

  02 WASCHBETRIEB

  Sie können die Einstellungen für den Waschvorgang auch manuell wählen, ohne den
  Programmwahlschalter zu verwenden.
  1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf.
  2. Drücken Sie die Taste Aan/Uit (Netztaste) der Waschmaschine.
  3. Öffnen Sie die Gerätetür.
  4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
  5. Schließen Sie die Gerätetür.
  6. Geben Sie Waschmittel und ggf. Weichspüler oder Waschmittel für die Vorwäsche in die
  entsprechenden Waschmittelkammern.
  7. Drücken Sie die Taste Temp. (Temperatur), um die gewünschte Temperatur auszuwählen.
  (Kaltwasser, 20 °C, 30 °C, 40 °C , 60 °C und 95 °C).
  8. Drücken Sie die Taste Spoelen (Spülen), um die gewünschte Anzahl von Spülgängen
  einzustellen.
  Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden.
  Das Waschprogramm wird entsprechend verlängert.
  9. Drücken Sie die Taste Centrifugeren (Schleudern), um die Schleuderdrehzahl einzustellen.
  ( : Ohne Schleudern)
  10. Drücken Sie die Taste Uitgesteld einde (Programmendevorwahl) so oft, bis die gewünschte
  Zeit für das Programmende angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von
  1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.
  11. Drücken Sie die Taste Start / Pauze (Start / Pause), um den Waschvorgang zu starten.

  WASCHHINWEISE
  Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie sauberste Wäsche bei geringstem Verbrauch erreichen
  möchten.
  Kontrollieren Sie immer das Etikett in der Kleidung, ehe Sie waschen.
  Sortieren und waschen Sie die Wäsche nach folgenden Kriterien:
  • Pflegehinweis: Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik,
  Wolle und Viskose.
  • Farbe: Trennen Sie weiße Wäsche von der Buntwäsche. Waschen Sie neue Buntwäsche separat.
  • Größe: Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe zusammen waschen, verbessert sich die
  Waschwirkung.
  • Empfindlichkeit: Waschen Sie empfindliche Textilien (z. B. reine Schurwolle, Gardinen und Seide)
  separat, und stellen Sie dazu das Waschprogramm für Feinwäsche ein. Überprüfen Sie vor dem
  Waschen die Etiketten mit den Pflegesymbolen an den Wäschestücken. Eine Erklärung der
  Pflegesymbole finden Sie im Anhang.
  Entleeren der Taschen
  Lehren Sie vor dem Waschen die Taschen in Ihren Wäschestücken. Kleine, unregelmäßig geformte
  Objekte wie Münzen, Messer, Nadeln und Briefklammern können Schäden an Ihrer Waschmaschine
  verursachen. Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren
  Metallapplikationen.
  Metall an der Kleidung kann Ihre Wäsche wie auch die Trommel beschädigen. Ziehen
  Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, ehe Sie sie waschen. Fall
  die Reißverschlüsse von Hosen und Jacken beim Waschen geöffnet sind, kann der
  Schleuderkorb beschädigt werden. Schließen Sie Reißverschlüsse und befestigen Sie sie
  vor dem Waschen mit einem Band.
  Kleidungsstücke mit langen Bändern können sich mit anderen Wäschestücken verdrehen und sie
  beschädigen. Vergessen Sie nicht, solche Bänder vor dem Waschen zu befestigen.
  Vorwäsche bei Baumwollgeweben
  Ihre neue Waschmaschine, in Verbindung mit einem modernen Vollwaschmittel eingesetzt,
  erzielt perfekte Waschergebnisse und spart zugleich Energie, Zeit, Wasser und Waschmittel. Bei
  besonders stark verschmutzten Wäschestücken aus Baumwolle empfiehlt es sich jedoch, das
  Vorwaschprogramm zusammen mit einem enzymhaltigen Waschmittel zu verwenden.

  Waschbetrieb _29

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec5:29

  2012-03-15

  5:56:50 • Page 122

  Waschbetrieb
  Bestimmen der Füllmenge
  Überladen Sie die Waschmaschine nicht, da die Wäsche ansonsten nicht richtig sauber ist. Die
  folgende Tabelle enthält Angaben zur Füllmenge für verschiedene Gewebearten.
  Gewebeart

  Füllmenge
  W801/WF802/WF804/WF806
  WF805/WF815/WF816

  WF906/WF916

  Katoen (Baumwolle)

  8,0 kg

  9,0 kg

  Synthetisch (Synthetik)

  3,0 kg

  3,5 kg

  Jeans (Jeans)

  3,0 kg

  3,0 kg

  Beddengoed (Bettwäsche)

  2,0 kg

  2,0 kg

  Outdoorkleding (Outdoor-Pflege)

  2,0 kg

  2,0 kg

  Wol (Wolle)

  2,0 kg

  2,0 kg

  Modell

  • Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist („UE“ leuchtet in der Anzeige),
  verteilen Sie die Wäsche neu.
  Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist, kann sich die Schleuderwirkung
  verschlechtern.
  • Beim Waschen von Bettwäsche oder Bettbezügen kann sich die Waschdauer verlängern
  oder die Schleuderwirkung verschlechtern.
  • Für Bettwäsche und Bettbezüge beträgt die empfohlene Beladung maximal 2,5 kg.
  Vergessen Sie nicht, Büstenhalter (sofern waschbar) in ein Waschnetz (gesondert
  lieferbar) zu legen.
  • Das Metall im Büstenhalter könnte brechen und die Wäsche
  beschädigen. Deshalb sollten Sie diese stets in einem Waschnetz in
  die Trommel geben.
  • Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe,
  Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich der
  Trommelklappe verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem
  Waschnetz in die Trommel geben.
  VORSICHT

  Waschen Sie das Waschnetz nicht allein in der Maschine. Dies kann übermäßige
  Vibrationen verursachen, durch die die Maschine in Bewegung geraten kann, sodass
  Unfall- oder Verletzungsgefahr entsteht.

  WASCHMITTEL UND ZUSÄTZE
  Geeignete Waschmittel
  Wählen Sie das geeignete Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart
  (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle), Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad.
  Verwenden Sie stets speziell für Waschmaschinen entwickeltes Waschmittel mit geringer
  Schaumbildung.
  Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der
  zu waschenden Schmutzwäsche, sowie des Verschmutzungs- und Wasserhärtegrads in Ihrer
  Gegend. Im Zweifelsfall kann das Wasserwerk darüber Auskunft geben, welchen Härtegrad das
  Wasser hat.
  Verwenden Sie kein verhärtetes Waschmittel, da solches auch nach dem Spülen noch
  zurückbleiben kann. Dadurch kann es passieren, dass die Waschmaschine nicht richtig
  spült oder der Abfluss verstopft.

  30_ Waschbetrieb

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec5:30

  2012-03-15

  5:56:50 • Page 123

  Waschmittelbehälter
  Ihre Waschmaschine verfügt über getrennte Kammern für Waschmittel und Weichspüler. Geben
  Sie die Waschzusätze in die richtigen Kammern, ehe Sie Ihre Waschmaschine starten.
  Öffnen Sie den Waschmittelbehälter nicht, solange die Waschmaschine läuft, denn es
  besteht Gefahr durch heißes Wasser oder heißen Dampf.

  02 WASCHBETRIEB

  1. Ziehen Sie den Waschmittelbehälter links von der
  Bedieneinheit heraus.
  2. Geben Sie die empfohlene Waschmittelmenge direkt in
  die Waschmittelkammer , ehe Sie die Waschmaschine
  starten.
  Verwenden Sie für Flüssigwaschmittel das Fach für
  Flüssigwaschmittel (siehe „Flüssigwaschmittel“ im
  Handbuch für das entsprechende Modell).


  Geben Sie kein Waschpulver in den
  Flüssigwaschmitteleinsatz.

  3. Geben Sie die empfohlene Menge Weichspüler
  in die Weichspülerkammer , sofern erforderlich.
  ÜBERSCHREITEN SIE NICHT die maximale Einfüllhöhe ( ).
  Geben Sie KEIN Waschmittel (Pulver oder Flüssigkeit) in das Weichspülerfach ( ).
  VORSICHT

  4. Geben Sie bei einem Programm mit Vorwäsche
  die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die
  Vorwaschmittelkammer .
  Wenn Sie große Wäschestücke waschen, dürfen Sie die
  folgenden Waschmittelarten NICHT verwenden.

  MAX

  • Tabs und Kapseln
  • Waschmittel mit Ball und Netz
  Konzentrierte oder dickflüssige Weichspüler und
  Conditioner müssen mit etwas Wasser verdünnt
  werden, bevor sie in den Behälter gefüllt werden können
  (verhindert ein Blockieren des Überlaufs).
  Achten Sie darauf, dass der Weichspüler nicht ausläuft, wenn Sie den Waschmittelbehälter
  schließen, nachdem Sie Weichspüler in das Weichspülerfach gegeben haben.

  Flüssigwaschmittel (einige Modelle)
  Um Flüssigwaschmittel zu verwenden, stellen Sie das Flüssigwaschmittelfach in den
  Waschmittelbehälter für die Hauptwäsche und gießen Sie das
  Fach für FlüsFlüssigwaschmittel in das Flüssigwaschmittelfach.
  sigwaschmittel
  • ÜBERSCHREITEN SIE NICHT die maximale
  Einfüllhöhe.
  • Wenn Sie Waschpulver verwenden, nehmen Sie das
  Flüssigwaschmittelfach aus dem Waschmittelbehälter.
  Waschpulver kann nicht gelöst werden, solange das
  Flüssigwaschmittelfach im Waschmittelbehälter steht.
  • Nach dem Waschen kann etwas Flüssigkeit im
  Waschmittelbehälter zurückbleiben.

  Waschbetrieb _31

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec5:31

  2012-03-15

  5:56:51 • Page 124

  Reinigung und Pflege Ihrer
  Waschmaschine
  Durch gute Pflege Ihrer Waschmaschine verbessern Sie Ihre Leistung, vermeiden
  unnötige Reparaturen und verlängern ihre Lebensdauer.

  TROMMELREINIGUNG
  Dieses Programm führt eine Selbstreinigung durch, bei der Rückstände im Innern der Waschmaschine
  entfernt werden.
  1. Drücken Sie die Taste Aan/Uit (Netztaste).
  2. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf
  Eco trommelreiniging (Trommelreinigung).
  • Sie können nur die Programmendefunktion verwenden.
  • Die Wassertemperatur bei der
  Eco trommelreiniging (Trommelreinigung) ist auf 70 °C
  eingestellt.
  Sie können die Temperatur nicht ändern.
  3. Geben Sie die entsprechende Menge Reinigungsmittel
  und schließen Sie den
  in die Waschmittelkammer
  Waschmittelbehälter (wenn Sie die Trommel mit einem
  Reinigungsmittel säubern möchten).
  • Achten Sie darauf, zum Reinigen der Trommel nur das
  empfohlene Reinigungsmittel zu verwenden.
  • Es gibt solche Reinigungsmittel als Pulver und als
  Flüssigkeit. Flüssigreinigungsmittel können nur in
  Verbindung mit dem Fach für Flüssigwaschmittel
  (optional) verwendet werden.
  4. Drücken Sie die Taste Start / Pauze (Start / Pause).
  • Sobald Sie die Taste Start / Pauze (Start / Pause) drücken, wird das Programm
  Eco trommelreiniging (Trommelreinigung) gestartet.

  VORSICHT

  Mit dem Programm Eco trommelreiniging (Trommelreinigung) können Sie die Trommel aber
  auch ohne Reinigungsmittel reinigen.
  Verwenden Sie das Programm Eco trommelreiniging (Trommelreinigung) nie, wenn Wäsche
  in der Waschmaschine ist. Dies kann zu Schäden am Stoff oder zu einem Problem mit der
  Waschmaschine führen.
  Verwenden Sie für das Programm Eco trommelreiniging (Trommelreinigung) niemals
  normales Waschmittel.
  Verwenden Sie nur 1/10 der Menge an Trommelreiniger, die vom Hersteller des
  Mittels empfohlen wird.
  Da Chlorbleiche das Gerät verfärben kann, achten Sie darauf, nur Sauerstoffbleiche zu
  verwenden.
  Reinigungspulver: Verwenden Sie ein [Reinigungspulver] oder ein [Trommelreinigungsmittel].
  Reinigungsflüssigkeit: Verwenden Sie eine [Reinigungsflüssigkeit mit Sauerstoffbleiche] oder
  ein [Trommelreinigungsmittel].

  32_ Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec6:32

  2012-03-15

  5:56:51 • Page 125

  03 REINIGUNG UND PFLEGE

  Automatische Alarmfunktion für Auswahl des Programms
  Eco trommelreiniging (Trommelreinigung)
  • Wenn nach einer Wäsche im Display die Anzeige
  „Eco trommelreiniging (Trommelreinigung)“ und zugleich die
  Lampe am Programmwahlschalter leuchtet, bedeutet dies,
  dass eine Trommelreinigung erforderlich ist. Nehmen Sie in
  diesem Fall die Wäsche aus der Waschmaschine, schalten Sie
  die Stromversorgung ein und reinigen Sie die Trommel mit dem
  Programm Eco trommelreiniging (Trommelreinigung).
  • Wenn Sie das Programm Eco trommelreiniging (Trommelreinigung)
  nicht durchführen, erlöscht die Anzeige
  „Eco trommelreiniging (Trommelreinigung)“ im Display und die
  Lampe am Programmwahlschalter geht aus. Allerdings leuchten
  die Anzeige „Eco trommelreiniging (Trommelreinigung)“ im Display
  und die Lampe am Programmwahlschalter nach zwei Wäschen
  wieder auf. Dies führt jedoch zu keinerlei Problemen mit der
  Waschmaschine.
  • Obwohl der Hinweis auf das Programm
  Eco trommelreiniging (Trommelreinigung) im Allgemeinen etwa
  einmal im Monat erscheint, kann sich die Häufigkeit je nach
  Anzahl der Wäschen unterscheiden.
  • Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, wenn ein Alarm
  ausgegeben wird (siehe „Reinigen der Fremdkörperfalle“
  auf Seite 34). Andernfalls kann die Leistung der
  Sprudlerfunktion zurückgehen.

  NOTFALLABPUMPEN
  1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine ab.
  2. Zum Öffnen des Filterverschlusses drücken Sie ihn
  nach unten und ziehen dann am Griff.

  Abdeckung der
  Fremdkörperfalle

  3. Ziehen Sie den Deckel der Notentleerung heraus.

  Notfallablaufkappe

  4. Halten Sie den Deckel am Ende des Notfallablaufs, und
  ziehen Sie diesen langsam heraus.
  5. Lassen Sie das gesamte austretende Wasser in ein
  Auffanggefäß laufen.

  Notfallablauf

  Es kann sich mehr Restwasser darin befinden, als Sie
  erwarten. Halten Sie also ein großes Gefäß bereit.
  6. Setzen Sie den Deckel und den Schlauch der
  Notentleerung wieder ein.
  7. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder.

  Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine _33

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec6:33

  2012-03-15

  5:56:51 • Page 126

  Reinigung und Pflege Ihrer
  Waschmaschine
  REINIGEN DER FREMDKÖRPERFALLE
  Wir empfehlen, die Fremdkörperfalle fünf oder sechs Mal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung
  „5E“ im Display angezeigt wird: (Siehe „Notfall-Abpumpen“ im vorigen Abschnitt.)
  Wenn sich Fremdstoffe in der Fremdkörperfalle ansammeln, geht die Leistung der Sprudlerfunktion zurück.
  Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen der Fremdkörperfalle, dass das Netzkabel aus der Dose gezogen ist.
  VORSICHT

  1. Entfernen Sie zuerst das Restwasser (siehe „NotfallAbpumpen“ auf Seite 33).
  Das Restwasser strömt heraus, wenn Sie den Filter
  herausziehen, ohne es vorher ablaufen zu lassen.
  2. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe
  einer Münze oder eines Schlüssels.
  3. Schrauben Sie die Notfallablaufkappe heraus, indem
  Sie sie nach links drehen, und lassen Sie das gesamte
  austretende Wasser ablaufen.
  4. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle ab.

  Deckel der
  Fremdkörperfalle

  5. Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, und entfernen Sie
  etwaige Fremdkörper. In der Waschmaschine befindet
  sich hinter der Fremdkörperfalle das Propellerrad der
  Absaugpumpe. Stellen Sie sicher, dass dieses Rad nicht
  blockiert ist.
  6. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle wieder an.
  7. Setzen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder ein.
  VORSICHT

  Öffnen Sie die Fremdkörperfalle nicht, solange die Waschmaschine läuft. Andernfalls kann heißes
  Wasser austreten.


  Vergessen Sie nicht, den Filterdeckel wieder einzusetzen, nachdem Sie den Filter gereinigt haben.
  Wenn Sie die Maschine ohne Filter verwenden, können eine Fehlfunktion oder ein Wasseraustritt
  die Folge sein.  Setzen Sie den Filter nach dem Reinigen vollständig wieder zusammen.

  REINIGEN DER AUSSENFLÄCHEN
  1. Wischen Sie die Außenflächen und das Bedienfeld der Waschmaschine mit einem
  angefeuchteten weichen Lappen ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
  2. Wischen Sie mit einem trockenen weichen Lappen nach.
  3. Gießen Sie kein Wasser auf bzw. über die Waschmaschine.

  34_ Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec6:34

  2012-03-15

  5:56:52 • Page 127

  REINIGEN DES WASCHMITTELBEHÄLTERS UND DES EINSCHUBS
  Entriegelungshebel
  Flüssigwaschmittelfach (Zubehör)

  Trennwand des Weichspülerfachs

  3. Waschen Sie alle Teile unter fließendem Wasser.

  03 REINIGUNG UND PFLEGE

  1. Drücken Sie den Entriegelungshebel im
  Inneren des Waschmittelbehälters, und
  ziehen Sie den Waschmittelbehälter heraus.
  2. Nehmen Sie die Trennwand für
  das Weichspülerfach und das
  Flüssigwaschmittelfach aus dem
  Waschmittelbehälter.

  4. Reinigen Sie die Kammern des Waschmittelbehälters mit
  einer alten Zahnbürste.
  5. Setzen Sie die Trennwand für das Weichspülfach und
  das Flüssigwaschmittelfach (Zubehör) wieder in den
  Waschmittelbehälter ein (kräftig drücken).
  6. Schieben Sie den Waschmittelbehälter wieder in die
  Waschmaschine.
  7. Entfernen Sie Waschmittelrest, und lassen Sie bei leerer
  Trommel das Spülprogramm durchlaufen.

  SIEB AM WASSERZULAUF REINIGEN
  Wir empfehlen, das Filtergitter für den Wasserschlauch mindestens einmal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn
  die Fehlermeldung „4E“ im Display angezeigt wird:
  1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine zu.
  2. Lösen Sie die Schraubverbindung des Frischwasserschlauchs an der Rückseite der
  Waschmaschine. Verschließen Sie den Schlauch mit einem Tuch, damit nicht aufgrund des
  Luftdrucks Wasser aus dem Schlauch spritzt.
  3. Greifen Sie das Sieb im Zulaufanschluss der Waschmaschine mit einer Flachzange, und
  ziehen Sie es vorsichtig heraus. Spülen Sie es unter fließendem Wasser so lange ab, bis es
  ganz sauber ist. Reinigen Sie auch die Innen- und Außenseite des Zulaufanschlusses.
  4. Schieben Sie das Sieb wieder in den Zulaufanschluss.
  5. Schrauben Sie den Frischwasserschlauch wieder am Zulaufanschluss fest.
  6. Drehen Sie den Hahn der Wasserzufuhr auf, und stellen Sie sicher, dass der Anschluss dicht
  ist.

  Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine _35

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec6:35

  2012-03-15

  5:56:52 • Page 128

  Reinigung und Pflege Ihrer
  Waschmaschine
  REPARIEREN EINER EINGEFRORENEN WASCHMASCHINE
  Falls die Temperatur am Aufstellort der Waschmaschine so weit gefallen ist, dass Restwasser in der
  Maschine gefroren ist, gehen Sie wie folgt vor.
  1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
  2. Gießen Sie warmes Wasser auf den Anschluss am Wasserzulauf, um den
  Frischwasserschlauch lösen zu können.
  3. Nehmen Sie den Frischwasserschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
  4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschmaschinentrommel, und lassen Sie es 10 Minuten
  lang einwirken.
  5. Schließen Sie den Frischwasserschlauch wieder an die Waschmaschine und den
  Wasserzulauf an. Überprüfen Sie, ob Wasserzufuhr und Wasserableitung normal
  funktionieren.

  LAGERN DER WASCHMASCHINE
  Wenn Sie Ihre Waschmaschine für längere Zeit lagern müssen, sollten Sie sie entleeren und alle Anschlüsse
  trennen. Waschmaschinen können beschädigt werden, wenn die Schläuche und inneren Bauteile der
  Maschine vor längerer Lagerung nicht entleert werden.
  1. Wählen Sie das Programm Katoen (Baumwolle). Drücken Sie dann die Taste
  Kort programma (Kurzprogramm), und lassen Sie dieses Programm ohne Wäsche
  durchlaufen.
  2. Verschließen Sie die Wasserzufuhr und trennen Sie die Zufuhrschläuche.
  3. Ziehen Sie den Stecker der Waschmaschine aus der Steckdose, und lassen Sie die Tür der
  Waschmaschine geöffnet, damit die Luft in der Trommel zirkulieren kann.
  Wenn Sie Ihre Waschmaschine bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gelagert haben,
  lassen Sie eventuelle Wasserrückstände in der Waschmaschine tauen, ehe Sie sie
  verwenden.

  36_ Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec6:36

  2012-03-15

  5:56:53 • Page 129

  Codes für Fehlerbehebung
  und Sicherheit
  KONTROLLIEREN SIE DIESE PUNKTE, WENN IHRE WASCHMASCHINE...
  LÖSUNG

  Nicht startet


  Kein Wasser oder nicht
  genug Wasser bekommt


  Nach dem Ende des
  Waschvorgangs
  Waschmittelreste am
  Waschmittelbehälter
  aufweist  Vibriert oder zu
  geräuschvoll läuft
  Das Wasser wird nicht
  abgepumpt, oder die
  Schleuder funktioniert
  nicht.  Die Tür ist verriegelt und
  lässt sich nicht öffnen.

  Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose
  angeschlossen ist.
  Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist.
  Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht
  ist.
  Stellen Sie sicher, dass die Taste Start / Pauze (Start / Pause)
  gedrückt wurde.

  04 FEHLERBEHEBUNG

  PROBLEM

  Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf ganz auf.
  Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserschlauch nicht eingefroren
  ist.
  Beseitigen Sie Knicke im Frischwasserschlauch
  Reinigen Sie das Sieb am Frischwasserschlauch.
  Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem
  Wasserdruck läuft.
  Achten Sie darauf, dass das Waschmittel in die Mitte des
  Waschmittelbehälters gefüllt wird.
  Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine gerade steht.
  Falls die Stellfläche uneben ist, können Sie die Stellfüße an der
  Waschmaschine entsprechend regulieren.
  Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden.
  Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte
  oder Gegenstände berührt.
  Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig
  verteilt ist.
  Ziehen Sie den Abwasserschlauch gerade. Beseitigen Sie Knicke in
  den Schläuchen.
  Stellen Sie sicher, dass die Fremdkörperfalle nicht verstopft ist.
  Die Tür kann erst drei Minuten nach dem Abschalten der
  Waschmaschine oder der Stromversorgung geöffnet werden.

  Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

  Codes für Fehlerbehebung und Sicherheit _37

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec11:37

  2012-03-15

  5:56:53 • Page 130

  Codes für Fehlerbehebung
  und Sicherheit
  INFORMATIONSCODES
  Bei Störungen Ihrer Waschmaschine wird ein Informationscode im Display angezeigt. Schlagen Sie in
  solchen Fällen in der folgenden Tabelle nach und probieren Sie die empfohlene Lösung aus, ehe Sie den
  Kundendienst anrufen.
  CODE / SYMBOL
  dE

  4E

  5E

  LÖSUNG  Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist.
  Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Gerätetür eingeklemmt
  ist.  Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht
  ist.
  Überprüfen Sie den Wasserdruck.
  Sieb im Frischwasserschlauch reinigen.
  Die Wäsche ist ungleichmäßig in der Trommel verteilt. Wäsche neu
  verteilen. Wenn nur ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel
  oder eine Jeans, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten
  Schleudergangs möglicherweise nicht zufrieden stellend, und die
  Fehlermeldung „UE“ wird im Display angezeigt.  Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.

  UE

  cE/3E/Uc

  Reinigen Sie die Fremdkörperfalle.
  Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch ordnungsgemäß
  angeschlossen ist.
  Sieb im Frischwasserschlauch reinigen

  Bei Codes, die oben nicht aufgeführt sind, oder wenn die empfohlene Lösung nicht weiterhilft, setzen Sie
  sich bitte mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

  38_ Codes für Fehlerbehebung und Sicherheit

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec11:38

  2012-03-15

  5:56:53 • Page 131

  Übersicht über die Waschprogramme
  ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME
  ( bei Bedarf)
  Max. Wäschemenge (in kg)
  WF906/
  WF916

  Vorwäsche

  Hauptwäsche

  Max.
  Max Tempe- Schleuderratur
  geschwinWeichspüler
  (˚C)
  digkeit (in U/
  min)

  Katoen (Baumwolle)

  8,0

  9,0

  Ja

  60

  1400

  Synthetisch (Synthetik)

  3,0

  3,5

  Ja

  40

  1200

  Jeans (Jeans)

  3,0

  3,0

  Ja

  30

  800

  Beddengoed (Bettwäsche)

  2,0

  2,0

  Ja

  40

  800

  Donkere kleding (Dunkle Wäsche)

  4,0

  4,0

  Ja

  40

  1200
  1400

  Dagelijkse was (Mischwäsche)

  4,0

  4,0

  Ja

  40

  Eco trommelreiniging (Trommelreinigung)

  -

  -

  -

  70

  400

  Super ecowas (Öko-Wash)

  4,0

  4,0

  Ja

  Kalt

  1200

  Outdoorkleding (Outdoor-Pflege)

  2,0

  2,0

  -

  30

  1200

  Babykleding (Babywäsche)

  4,0

  4,0

  Ja

  95

  1400

  Wol (Wolle)

  2,0

  2,0

  -

  40

  800

  Handwas (Handwäsche)

  2,0

  2,0

  -

  30

  400

  Individualprogramm

  PROGRAMM

  Sprudler

  Programmendevorwahl

  Leichtbügeln

  Intensiv

  Einweichen

  Kurzprogramm

  Katoen (Baumwolle)  Synthetisch (Synthetik)  -  Jeans (Jeans)  -  Beddengoed (Bettwäsche)  -  Donkere kleding (Dunkle Wäsche)

  -

  -  Dagelijkse was (Mischwäsche)  -  Eco trommelreiniging (Trommelreinigung)

  -  -

  -

  -

  -

  -

  Super ecowas (Öko-Wash)  -  Outdoorkleding (Outdoor-Pflege)

  -

  -

  -

  -  Babykleding (Babywäsche)  -  Wol (Wolle)

  -

  -

  -

  -  Handwas (Handwäsche)

  -

  -

  -

  -  05 PROGRAMMÜBERSICHT

  PROGRAMM

  WASCHMITTEL

  WF801/WF802
  WF804/WF806
  WF805/WF815
  WF816

  1. Mit Vorwäsche verlängert sich ein Waschprogramm um etwa 17 Minuten.
  2. Die Programmdauer wurde entsprechend der Norm IEC 60456 / EN 60456 ermittelt.
  Führen Sie nach der Installation den Kalibrierungsmodus aus (siehe Seite 20).
  3. Dagelijkse was (Mischwäsche) : Kurzprogramm für Prüfstellen.
  4. Da die in der Tabelle oben angegebenen Waschzeiten z. T. von Bedingungen wie Wasserdruck,
  -temperatur, Wäschemenge und -art abhängen, können je nach den vorliegenden Bedingungen leicht
  abweichende Werte auftreten.
  5. Bei aktivierter Intensivwäsche wird die Dauer jedes Programms verlängert.

  Übersicht über die Waschprogramme _39

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd Sec9:39

  2012-03-15

  5:56:53 • Page 132

  Anhang
  BEDEUTUNG DER PFLEGESYMBOLE
  Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Auf den Pflegehinweisen finden Sie
  nacheinander die folgenden vier Symbole: Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügeln (und ggf.
  Reinigungshinweise). Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet die Einheitlichkeit zwischen den
  verschiedenen Bekleidungsherstellern von inländischer und importierter Bekleidung. Befolgen Sie die
  Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim
  Waschen zu vermindern.
  Normalwaschgang

  Bügeln bei max. 100 °C

  Schonwaschgang

  Nicht bügeln

  Waschen bei 95 °C

  Chemische Reinigung mit allen
  Lösungsmittel möglich

  Waschen bei 60 °C

  Chemische Reinigung mit
  Perchlorethylen, Feuerzeugbenzin,
  reinem Alkohol oder R113

  Waschen bei 40 °C

  Chemische Reinigung mit Kerosin,
  reinem Alkohol oder R113

  Waschen bei 30 °C

  Keine chemische Reinigung
  möglich

  Handwäsche

  Liegend trocknen

  Nicht waschen (nur chemische
  Reinigung)

  Kann zum Trocknen aufgehängt
  werden

  Chlorbleiche möglich

  Zum Trocknen auf einen
  Kleiderbügel hängen

  Chlorbleiche nicht möglich

  Trocknen im Wäschetrockner mit
  normaler Temperatureinstellung

  Bügeln bei max. 200 °C

  Trocknen im Wäschetrockner mit
  reduzierter Temperatureinstellung

  Bügeln bei max. 150 °C

  Nicht im Trockner trocknen

  UMWELTSCHUTZHINWEISE


  Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung
  von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die
  Spülmaschine nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür,
  um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
  Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene
  Waschmittelmenge.
  Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
  Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge.
  Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

  KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
  Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsnormen sowie der EG-Richtlinie 93/68 und der Norm EN
  60335.

  40_ Anhang

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd 40

  2012-03-15

  5:56:54 • Page 133

  DATENBLATT FÜR HAUSHALTSWASCHMASCHINEN
  Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010
  Samsung

  Modellname

  Kapazität

  kg

  8,0

  Energieeffizienzklasse
  A+++

  A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

  06 ANHANG

  WF801P4SA**/WF801U4SA**/WF801UHSA**
  WF802P4SA**/WF802U4SA**/WF802UHSA**
  WF804P4SA**/WF804U4SA**/WF804UHSA**
  WF806P4SA**/WF806U4SA**/WF806UHSA**
  WF805P4SA**/WF805U4SA**/WF805UHSA**
  WF815P4SA**/WF815U4SA**/WF815UHSA**
  WF816P4SA**/WF816U4SA**/WF816UHSA**

  Energieverbrauch
  Jährlicher Energieverbrauch (AE_C)1)

  kWh/Jahr

  157

  Energieverbrauch (E_t.60) im Programm „Baumwolle 60 °C“ bei
  vollständiger Befüllung

  kWh

  0,87

  Energieverbrauch (E_t.60.1/2) im Programm „Baumwolle 60 °C“ bei
  Teilbefüllung

  kWh

  0,71

  Energieverbrauch (E_t.40.1/2) im Programm „Baumwolle 40 °C“ bei
  Teilbefüllung

  kWh

  0,42

  Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)

  W

  0,45

  Gewichtete Leistungsaufnahme im eingeschalteten Ruhezustand (P_I)

  W

  5

  Liter/Jahr

  10560

  U/min

  1400

  Jährlicher Wasserverbrauch (AW_c)2)
  Schleudereffizienzklasse3)
  A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

  B

  Maximale Schleuderdrehzahl
  Restfeuchtigkeit

  %

  die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf die Programme

  47
  Baumwolle 60 °C und 40 °C + Intensiv + Sprudler4)

  Programmdauer des Standardprogramms
  „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung

  Min.

  217

  „Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung

  Min.

  197

  „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung

  Min.

  177

  Dauer des eingeschalteten Ruhezustands

  Min.

  2

  Hauptwäsche

  dB (A) re 1 pW

  52

  Schleudern

  dB (A) re 1 pW

  73

  Luftschallemissionen

  Maße
  Höhe

  mm

  850

  Breite

  mm

  600

  Tiefe5)

  mm

  600

  Nettogewicht

  kg

  65

  Bruttogewicht

  kg

  67

  Verpackungsgewicht

  kg

  2

  Wasserdruck

  kPa

  50 - 800

  Geräteabmessungen

  Stromanschluss
  Spannung

  V

  220 - 240

  Leistungsaufnahme

  W

  2000 - 2400

  Netzfrequenz

  Hz

  Name des Lieferanten

  50
  Samsung Electronics Co., Ltd.

  Anhang _41

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd 41

  2012-03-15

  5:56:54 • Page 134

  Anhang
  1. Der jährliche Energieverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im
  Baumwollprogramm bei 60 °C und 40 °C bei Voll- und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs im
  ausgeschalteten Zustand und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt
  von der Betriebsart des Geräts ab.
  2. Der jährliche Wasserverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwachsgängen im
  Baumwollprogramm bei 60 °C und 40 °C mit vollständiger und teilweiser Befüllung errechnet. Der
  tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Betriebsart des Geräts ab.
  3. Beim Trocknen von Kleidung in einem Wäschetrockner spielt der Schleudergang eine äußerst
  wichtige Rolle.
  Der Energieverbrauch beim Trocknen ist wesentlich höher als für das Waschen von Wäsche.
  Durch das Waschen mit höher Schleuderzahl sparen Sie beim anschließenden Trocknen im
  Trockner mehr Energie.
  4. Die Programme „Standard-Baumwolle 60° C“ und „Standard-Baumwolle 40° C“ sind für
  normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle am effizientesten in Bezug auf Wasser- und
  Energieverbrauch. Sie können aktiviert werden, indem Sie zusätzlich zu den Programmen
  „Baumwolle 60° C“ und „Baumwolle 40° C“ die Funktion „Intensiv“ wählen.
  Durch Auswahl der Funktion „Sprudler“ werden stets die Programme „Baumwolle 60 °C“ und
  „Baumwolle 40 °C“ aktiviert.
  Führen Sie nach der Installation den Kalibrierungsmodus aus (siehe Seite 20).
  Bei diesen Programmen kann die tatsächliche Wassertemperatur von den Angaben abweichen.
  5. Der einzuhaltende Abstand zur Wand ist bei den Maßangaben zur Tiefe des Geräts nicht enthalten.

  42_ Anhang

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd 42

  2012-03-15

  5:56:54 • Page 135

  DATENBLATT FÜR HAUSHALTSWASCHMASCHINEN
  Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010
  Samsung

  Kapazität

  kg

  9,0

  Energieeffizienzklasse
  A+++

  A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

  06 ANHANG

  WF906P4SA**/WF906U4SA**/WF906UHSA**
  WF916P4SA**/WF916U4SA**/WF916UHSA**

  Modellname

  Energieverbrauch
  Jährlicher Energieverbrauch (AE_C)1)

  kWh/Jahr

  174

  Energieverbrauch (E_t.60) im Programm „Baumwolle 60 °C“ bei
  vollständiger Befüllung

  kWh

  0,97

  Energieverbrauch (E_t.60.1/2) im Programm „Baumwolle 60 °C“ bei
  Teilbefüllung

  kWh

  0,77

  Energieverbrauch (E_t.40.1/2) im Programm „Baumwolle 40 °C“ bei
  Teilbefüllung

  kWh

  0,48

  Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)

  W

  0,45

  Gewichtete Leistungsaufnahme im eingeschalteten Ruhezustand (P_I)

  W

  5

  Liter/Jahr

  11880

  U/min

  1400

  Jährlicher Wasserverbrauch (AW_c)2)
  Schleudereffizienzklasse3)
  A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

  B

  Maximale Schleuderdrehzahl
  Restfeuchtigkeit

  %

  die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf die Programme

  47
  Baumwolle 60 °C und 40 °C + Intensiv + Sprudler4)

  Programmdauer des Standardprogramms
  „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung

  Min.

  217

  „Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung

  Min.

  197

  „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung

  Min.

  177

  Dauer des eingeschalteten Ruhezustands

  Min.

  2

  Hauptwäsche

  dB (A) re 1 pW

  52

  Schleudern

  dB (A) re 1 pW

  73

  Luftschallemissionen

  Maße
  Höhe

  mm

  850

  Breite

  mm

  600

  Tiefe5)

  mm

  600

  Nettogewicht

  kg

  66

  Bruttogewicht

  kg

  68

  Verpackungsgewicht

  kg

  2

  Wasserdruck

  kPa

  50 - 800

  Geräteabmessungen

  Stromanschluss
  Spannung

  V

  220 - 240

  Leistungsaufnahme

  W

  2000 - 2400

  Netzfrequenz

  Hz

  Name des Lieferanten

  50
  Samsung Electronics Co., Ltd.

  Anhang _43

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd 43

  2012-03-15

  5:56:55 • Page 136

  Anhang
  1. Der jährliche Energieverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im
  Baumwollprogramm bei 60 °C und 40 °C bei Voll- und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs im
  ausgeschalteten Zustand und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt
  von der Betriebsart des Geräts ab.
  2. Der jährliche Wasserverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwachsgängen im
  Baumwollprogramm bei 60 °C und 40 °C mit vollständiger und teilweiser Befüllung errechnet. Der
  tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Betriebsart des Geräts ab.
  3. Beim Trocknen von Kleidung in einem Wäschetrockner spielt der Schleudergang eine äußerst
  wichtige Rolle.
  Der Energieverbrauch beim Trocknen ist wesentlich höher als für das Waschen von Wäsche.
  Durch das Waschen mit höher Schleuderzahl sparen Sie beim anschließenden Trocknen im
  Trockner mehr Energie.
  4. Die Programme „Standard-Baumwolle 60° C“ und „Standard-Baumwolle 40° C“ sind für
  normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle am effizientesten in Bezug auf Wasser- und
  Energieverbrauch. Sie können aktiviert werden, indem Sie zusätzlich zu den Programmen
  „Baumwolle 60° C“ und „Baumwolle 40° C“ die Funktion „Intensiv“ wählen.
  Durch Auswahl der Funktion „Sprudler“ werden stets die Programme „Baumwolle 60 °C“ und
  „Baumwolle 40 °C“ aktiviert.
  Führen Sie nach der Installation den Kalibrierungsmodus aus (siehe Seite 20).
  Bei diesen Programmen kann die tatsächliche Wassertemperatur von den Angaben abweichen.
  5. Der einzuhaltende Abstand zur Wand ist bei den Maßangaben zur Tiefe des Geräts nicht enthalten.

  44_ Anhang

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd 44

  2012-03-15

  5:56:55 • Page 137

  Notizen

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd 45

  2012-03-15

  5:56:55 • Page 138

  FRAGEN ODER HINWEISE?
  Land

  RUFEN SIE UNS AN

  ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE
  UNTER

  NETHERLANDS

  0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min.)

  www.samsung.com

  FRANCE

  01 48 63 00 00

  www.samsung.com

  GERMANY

  01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/min.)

  www.samsung.com

  BELGIUM

  02-201-24-18

  www.samsung.com/be (Nederlands)
  www.samsung.com/be_fr (Frans)

  LUXEMBURG

  261 03 710

  www.samsung.com

  Code-Nr. DC68-03147G_DE

  WF906P4SA-03147G_DE_v1.indd 46

  2012-03-15

  5:56:55


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Samsung WF801UHSA wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Samsung WF801UHSA in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 14,5 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info