Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/30
Nächste Seite
WFT-1
NL
Revision 1
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  WFT-1

  NL
  Revision 1 • Page 2

  Inhoudstafel
  Belangrijke veiligheidsvoorschriften .......................... 86-87
  Knoppen .....................................................................88-89
  Afstandsbediening ........................................................... 90
  Vóór u dit product kunt gaan gebruiken .......................... 91
  Taalinstellingen ............................................................... 91
  Aansluiten op een bekabeld netwerk .............................. 91
  Aansluiten op een draadloos netwerk ............................. 92
  Eens aangesloten op een netwerk .................................. 92
  Internetradio beluisteren .............................................92-94
  Mijn favorieten en Mijn toegevoegde zenders ........... 95-97
  Het uur instellen ...................................................... 98-101
  Voorprogrammeren van radiozenders .......................... 102
  Muziek afspelen ..................................................... 103-107
  Internet Software Upgrade ..................................... 108-109
  Terugzetten naar fabrieksinstellingen (reset) ................ 109
  Radio informatie ............................................................ 109
  Problemen oplossen – verbinden met het internet ....... 110
  De koptelefoonaansluiting ............................................. 111
  Line out bus (3.5mm) .................................................... 111
  Specificaties .................................................................. 112

  85 • Page 3

  Belangrijke veiligheidsvoorschriften
  1. Lees alle gebruiks- en veiligheidsvoorschriften door, en zorg ervoor
  dat u ze begrijpt, vóór u de radio gaat gebruiken.
  2. Bewaar instructies: bewaar de gebruiks- en veiligheidsinstructies
  voor latere naslag.
  3. Volg waarschuwingen: volg alle waarschuwingen op het apparaat en
  in de gebruiksinstructies.
  4. Volg alle behandelings- en gebruiksinstructies.
  5. Water en vochtigheid: gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
  Gebruik het niet bij een bad, waskom, wasbak, afwasbak, in een natte
  kelder, bij een zwembad, enz.
  6. Haal vóór het schoonmaken de stekker uit het stopcontact.
  Gebruik voor het schoonmaken van de buitenkant alleen
  een bevochtigde doek.
  7. Plaats de radio niet op een onstabiele kar, standaard, beugel of tafel.
  De radio kan vallen en persoonlijk letsel of schade aan de
  radio veroorzaken.
  8. Ventilatie: plaats de radio zodanig dat de plaatsing en locatie een
  goede ventilatie waarborgen. Plaats de radio bijv. niet op een bed,
  bankstel, kleed of een andere soort zachte ondergrond die de

  9. Stel dit toestel niet op in de buurt van een warmtebron,
  zoals radiatoren, hitteroosters, kachels of andere toestellen
  (alsook versterkers) die warmte produceren.
  10. Hinder de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde aardingsstekker
  niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen waarvan de ene
  breder is dan de andere. Een aardingsstekker heeft twee pinnen en
  een aardings tand. De brede pin en ook de derde aardings tand
  zorgen voor uw veiligheid. Als u de stekker niet volledig in het
  stopcontact kunt steken, vraag dan aan uw installateur om uw
  verouderd stopcontact te vervangen.
  11. Voedingsbronnen: gebruik de radio alleen met voedingsbronnen van
  het type dat aangegeven is op het typeplaatje. (Raadpleeg uw
  radiodealer of elektriciteitsbedrijf als u niet zeker weet wat voor
  type voeding in uw huis beschikbaar is.)
  12. Stroomsnoer: plaats het stroomsnoer zodanig dat mensen er niet
  makkelijk op kunnen gaan staan, het niet bekneld raakt, en er geen
  voorwerpen opgezet zullen worden. Wees vooral voorzichtig met de
  snoeren bij stekkers, stekkerdozen en waar het snoer het apparaat
  verlaat. Trek altijd aan de stekker, nooit aan het snoer. Gebruik de
  radio alleen met het type voedingsbron dat aangegeven is op het
  typeplaatje. Raadpleeg uw radiodealer of elektriciteitsbedrijf als u
  niet zeker weet wat voor type voeding in uw huis beschikbaar is.

  ventilatieopeningen kan blokkeren.
  Plaats de radio niet in een
  ingebouwde omgeving, zoals in een kast, waarbij de luchtstroom
  door de ventilatieopeningen verhinderd kan worden.
  NL

  86 • Page 4

  13. Voorkom het overbelasten van stopcontacten en verlengsnoeren.
  Dit kan resulteren in brand of elektrische schokken. Steek nooit
  voorwerpen in de openingen van de radio. De voorwerpen kunnen
  onder spanning komen te staan of kortsluiting veroorzaken. Dit kan
  brand en schokken veroorzaken.
  14. Gebruik enkel accessores die goedgekeurd zijn door de producent.
  15. Haal de stekker uit het stopcontact als de radio langere tijd
  onbeheerd of ongebruikt zal zijn. Dit voorkomt mogelijke schade
  door blikseminslag of stroompieken.
  16. Verwijder de batterijen als de radio langere tijd onbeheerd of
  ongebruikt zal zijn. De batterijen zouden kunnen lekken en uw
  radio beschadigen.
  17. Probeer niet zelf onderhoud aan de ontvanger uit te voeren. Als u de
  behuizing openmaakt kunt u zichzelf blootstellen aan gevaarlijke
  spanningen, en de garantie vervalt. Laat al het onderhoud alleen
  doen door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
  18. Binnendringen van Voorwerpen en Vloeistoffen: duw nooit
  voorwerpen in de openingen van de radio, omdat ze punten die
  onder spanning staan kunnen raken en kortsluiting kunnen
  veroorzaken. Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
  Mors nooit vloeistoffen op/in het apparaat.

  87

  19. Het apparaat heeft onderhoud door gekwalificeerd personeel
  nodig indien:
  A. het stroomsnoer of de stekker beschadigd is.
  B. voorwerpen in de radio gevallen zijn, of vloeistoffen erin
  gemorst zijn.
  C. de radio blootgesteld geweest is aan regen of water.
  D. de radio niet normaal werkt, of duidelijk anders werkt
  dan voorheen.
  E. de radio gevallen is of de behuizing beschadigd is. • Page 5

  Knoppen
  (Vooraanzicht)

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  AAN/UIT knop
  TIMER knop
  VOLUME knop
  BAND knop
  LCD weergave
  INFO knop
  EQ knop

  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.

  TERUG knop
  STOP knop
  VOORWAARTS knop
  AFSTEM knop
  Infrarood sensor
  Koptelefoonaansluiting

  NL

  88 • Page 6

  Knoppen
  (Achteraanzicht)

  14.
  15.
  16.
  17.

  89

  FM antenne
  LINE OUT bus (rechts)
  LINE OUT bus (links)
  LAN aansluiting (Ethernet)

  18. USB aansluiting
  19. Aansluiting stroomsnoer
  20. Wi-Fi antenne • Page 7

  Afstandsbediening
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  F.
  G.
  H.
  I.
  J.
  K.
  L.
  M.
  N
  O.
  P.
  Q.

  Aan/uit schakelaar
  VOLUME knoppen
  Radio Voorprogrammatieknoppen 1-6 en 10.
  Radio Voorprogrammatieknoppen 7-9 alsook terugwaarts,
  pauzeren en voorwaarts
  STOP knop
  Naar boven toe afstemmen
  Naar onder afstemmen
  Voorwaarts knop
  Terugwaarts knop
  Bevestigen knop
  INFO knop
  TIMER knop
  Music player knop
  FM knop
  iRadio knop
  Knop geluid uit
  EQ knop

  NL

  90 • Page 8

  Vóór u dit product kunt gaan gebruiken

  Aansluiten op een bekabeld netwerk

  Vóór u uw Internetradio kunt gaan gebruiken moet u het
  volgende hebben:
  Een breedband internetaansluiting.
  Een draadloos toegangspunt (Wi-Fi) of een bedrade
  Ethernetaansluiting (10 of 100 Mbits/sec met RJ45-aansluiting) die,
  bij voorkeur via een router, aangesloten is op uw breedband Internet.
  In veel gevallen zijn uw breedband modem, router en draadloos
  toeganspunt gecombineerd in één apparaat dat geleverd is door uw
  Internet Service Provider of dat u kunt kopen in een
  computerspeciaalzaak.
  Als uw draadloze netwerk geconfigureerd is met
  gegevensversleuteling via WEP (Wired Equivalent Privacy) of WPA
  (Wi-Fi Protected Access), dan moet u de WEP- of WPA-sleutel
  kennen zodat de Internetradio kan communiceren met uw netwerk.

  (Via: Systeeminstellingen>Internet setup>Wizard>Bekabeld)
  1. Indien u gebruik wenst te maken van een bekabeld netwerk, sluit dan
  de ethernet kabel aan op de LAN(RJ-45) aansluiting aan de
  achterzijde van de radio.
  2. Zet de radio aan met behulp van de Aan/Uitschakelaar.
  3. Draai aan de AFSTEM knop totdat Systeeminstellingen verschijnt,
  druk dan op de AFSTEM knop.
  4. Druk nogmaals op de AFSTEM knop om naar Internetinstellingen
  te gaan.
  5. Druk nogmaals op de AFSTEM knop om naar de Wizard te gaan,
  waarop de display “Netwerk wizard scanning” toont en hierna alle
  internetverbindingen weergeeft.
  6. Draai aan de AFSTEM knop totdat “Bekabeld’ aangeduid wordt.
  Druk dan op de AFSTEM knop. De display toont “Verbinding aan
  het maken. Even geduld.” Waarop even later: “Verbinding gemaakt”
  verschijnt. Druk tweemaal op de TERUG knop om terug te keren
  naar het hoofdmenu.

  BELANGRIJK:
  Zorg ervoor, vóór u verder gaat, dat uw draadloze toegangspunt en
  router aan staan en werken met uw breedband Internetvoorziening
  (gebruik uw computer om dit te testen). Lees de instructies van uw
  draadloze router om deze operationeel te krijgen.

  Taalinstellingen
  (Via: Hoofdmenu>Systeeminstellingen>Taal)
  1. Hier kunt u de taal van de interface instellen.
  2. Druk herhaaldelijk op de TERUG knop totdat het
  Hoofdmenu verschijnt
  3. Draai aan de AFSTEM knop en druk om naar het hoofdmenu
  te gaan, kies dan Systeeminstellingen en dan Taal.
  4. Draai aan de AFSTEM knop en druk deze in om de gewenste taal
  van de interface te selecteren.

  91

  Indien u problemen ondervindt bij het instellen van een bekabelde
  verbinding, kunnen de LED’s bij de LAN(RJ-45) helpen bij het
  identificeren van het probleem:
  Groen AAN=Verbinding gemaakt, Knipperend= Data overdracht
  Geel AAN=100M bps link, UIT=10M bps link. • Page 9

  Aansluiten op een draadloos netwerk

  Eens aangesloten op een netwerk

  (Via: Systeeminstellingen>Internet setup>Wizard>Wizard)
  1. Zet de radio aan met behulp van de Aan/Uitschakelaar, wanneer u
  zich in de buurt van een WiFi toegangspunt bevindt.
  2. Draai aan de AFSTEM knop totdat Systeeminstellingen verschijnt,
  druk dan op de AFSTEM knop.
  3. Druk nogmaals op de AFSTEM knop om naar Internetinstellingen
  te gaan.
  4. Druk nogmaals op de AFSTEM knop om naar de Wizard te gaan,
  waarop het scherm alle internetverbindingen weergeeft.
  5. Draai aan de AFSTEM knop tot de gewenste draadloze
  internetverbinding aangeduid wordt. Druk dan op de AFSTEM knop.
  6. Indien het invoeren van een paswoord vereist is, zal de display
  “show key” tonen. Voer met behulp van de AFSTEM knop uw
  paswoord in.
  < = Back space
  = selecteren
  C = annuleren

  Band keuze (onder het Hoofdmenu)
  Dit toestel beschikt over 3 bandkeuzes
  1. Internetradio
  2. Muziek afspelen
  3. FM
  Er zijn 3 manieren om een bandkeuze te selecteren
  a. Druk op de BAND knop OF
  b. Gebruik de AFSTEM knop onder het hoofdmenu OF
  c. Druk op iRadio(Internetradio), FM, Mplayer of op de DAB knoppen
  op de afstandsbediening.

  7. Eens u verbinding heeft gemaakt, druk dan tweemaal op de
  TERUG knop om terug te keren naar het hoofdmenu

  Internetradio beluisteren
  (Via: Hoofdmenu>Internetradio.)
  1. Druk op de AAN/UIT schakelaar om de radio aan te zetten.
  2. Wanneer als eerste punt Internetradio aangeduid is, druk dan op de
  AFSTEM knop, waarop de radio de laatst gekozen zender speelt.
  Als u voor Internetradio zender wil kiezen volg dan de verdere
  instructies. (Als u zich niet in het Hoofdmenu bevindt, druk dan op
  de TERUG knop totdat u “Hoofdmenu” ziet, druk dan op de
  AFSTEM knop.
  3. Draai de AFSTEM knop totdat “Zender” aangeduid is en druk dan op
  de AFSTEM knop.
  4. Het scherm doont dan de 5 opties om een internet zender te zoeken.
  * Ga terug naar het voorgaande menu, druk op de TERUG knop.

  NL

  92 • Page 10

  Volgens land Dit laat u toe een radiozender te kiezen uit een lijst per regio
  (werelddelen) en dan per land.
  a. Als “Locatie” aangeduid is, druk dan op de AFSTEM knop om de
  werelddelen te tonen.
  b. Draai aan de AFSTEM knop totdat het gewenste werelddeel
  aangeduid wordt. Druk dan op de knop om dit werelddeel
  te selecteren. Kies op dezelfde manier het land.
  c. Kies op dezelfde manier het type muziek.
  d. Druk op de AFSTEM knop om een zender te selecteren, u kunt nu
  naar de muziek luisteren.
  Volgens genre Dit laat u toe een radiozender te kiezen volgens hun inhoud,
  bijvoorbeeld klassiek, rock, sport, nieuws, enz.
  a. Draai aan de Afstemknop tot “Genre” aangeduid wordt. Druk dan op
  de Afstemknop.
  b. Draai aan de Afstemknop om doorheen de genrelijst te bladeren
  (muziekgenres) en druk op de Afstemknop om het gewenste
  muziekgenre te selecteren.
  c. Selecteer het gewenste land op dezelfde manier
  d. Selecteer de gewenste radiozender op dezelfde manier en start
  aldus het beluisteren.

  93

  Volgens zender
  a. Draai aan de AFSTEM knop tot “Zoek zender” aangeduid wordt.
  vvDruk dan op de AFSTEM knop.
  b. Draai aan de AFSTEM knop , het scherm toont cijfers en letters.
  c. Voer de naam in van de gewenste zender door aan de AFSTEM knop
  te draaien: druk op de TERUG of VOORWAARTS knop om het cijfer
  of de letter te kiezen, druk dan op de AFSTEM knop om het cijfer of
  de letter in te voeren.
  < = Back space
  = selecteren
  C = annuleren
  d. Als u de volledige naam ingevoerd heeft, druk dan op enter en
  druk dan de AFSTEM knop . De overeenstemmende zenders
  worden getoond.
  e. Draai aan de AFSTEM knop om de gewenste zender te kiezen en
  druk op de knop om op deze zender af te stemmen.

  Volgens “Populaire zenders”
  a. Draai aan de AFSTEM knop tot “Populaire zenders” aangeduid is.
  Druk dan op de knop.
  b. Het scherm toont de meest populaire zenders. Draai aan de
  AFSTEM knop om een zender te kiezen en druk dan op deze knop
  om op de gewenste zender af te stemmen. • Page 11

  Volgens “Nieuwe zenders”
  a. Draai aan de AFSTEM knop tot “Nieuwe zenders” aangeduidt wordt.
  Druk dan op de knop.
  b. Het scherm toont de laatst bijgekomen radiozenders. Draai een de
  AFSTEM knop om een zender te kiezen, druk dan op de knop om
  op de zender af te stemmen.

  Podcast
  (Via Hoofdmenu>Internetradio>Podcast)
  Dit laat u toe via Podcast diensten te beluisteren volgens land,
  genre of op naam.
  1. Draai aan de AFSTEM knop en kies Hoofdmenu Internetradio
  Podcast.
  2. In het sub-menu kunt u “Podcast zenders” kiezen volgens land,
  genre en naam.
  3. Om op naam te kiezen, voert u de naam in door het draaien en
  indrukken van de AFSTEM knop . Kies Annuleren C om het
  zoeken te beëindigen.

  NL

  94 • Page 12

  Mijn favorieten en Mijn toegevoegde zenders
  De functie Mijn favorieten en Mijn toegevoegde zenders laat toe
  Internetradio zenders op de Frontier website te zetten en deze te
  beluisteren op uw radio.
  Als u de eerste keer deze functies gebruikt, gelieve u dan eerst op de
  website te registreren.
  1. Draai aan de AFSTEM knop en volg Hoofdmenu>Internetradio>Help>
  Haal toegangscode. Het scherm toont nu de toegangscode.
  2. Surf in uw web browser naar http://wifiradio-frontier.com,klik op
  “Hier aanmelden” en vul het formulier in met de toegangscode zoals
  op het scherm van de radio getoond werd. “WiFi radio model” hoeft u
  niet in te vullen.
  3. Na registratie ziet u op de site “Mijn Favorieten” en “Mijn registratie”.
  Telkens wanneer u de functies wil gebruiken, surft u naar deze site
  en logt u in met uw email adres en paswoord.

  95 • Page 13

  A. Mijn Favorieten
  1. Nadat u op uw computer ingelogd bent op de site, kunt u een zender
  kiezen met de functies “Bladeren” of “Zoeken”. Klik op het
  icoon “Toevoegen” en de zender wordt in de map Mijn
  Favorieten bijgevoegd.
  2. Draai aan de AFSTEM knop en volg Hoofdmenu>Internetradio>
  Mijn favorieten, en de radio toont de zenders die u ingevoerd hebt
  onder “Mijn Favorieten” van op uw computer.
  3. Kies nu een zender door aan de AFSTEM knop te draaien en in te
  drukken bij de gewenste zender.
  B. Mijn toegevoegde zenders
  Deze functie laat u toe internetradiozenders waarvan u het
  webadres kent, toe te voegen.
  1. Nadat u ingelogd bent op de website, klikt u op de pijl onder
  “Mijn toegevoegde zenders”, waarop u het volgend scherm ziet:

  2. Vul het formulier in; denk eraan dat de URL van de zender ingevoerd
  wordt zoals voorgeschreven op de webpagina.
  3. Draai aan de AFSTEM knop en volg Hoofdmenu >Internetradio>>
  Mijn toegevoegde zenders en de radio toont de zenders die u
  ingevoerd hebt onder “Mijn Toegevoegde zenders” van op
  uw computer.
  4. Kies nu een zender door de aan AFSTEM knop te draaien en en in te
  drukken bij de gewenste zender.
  NL

  96 • Page 14

  FM radio beluisteren
  (Via Hoofdmenu>FM)
  1. Zet de radio aan met de AAN/UIT schakelaar.
  2. Druk FM in op de afstandsbediening, ga dan verder naar stap 4,
  of ga naar het hoofdmenu. (Indien u zich niet in het hoofdmenu
  bevindt, druk dan op TERUGWAARTS to ‘Hoofdmenu’ verschijnt,
  en druk dan op de Afstem knop.
  3. Ga naar het Hoofdmenu (als u zich niet in het hoofdmenu bevindt,
  druk dan op TERUG totdat u “Hoofdmenu” ziet, en druk dan op de
  AFSTEM knop).
  4. Draai aan de AFSTEM knop om FM te kiezen en druk dan op de
  AFSTEM knop.
  5. Draai aan de AFSTEM knop om de FM radio frequentie te kiezen,
  u kunt nu de zender beluisteren.

  97 • Page 15

  Het uur instellen
  (Via Hoofdmenu>Systeminstellingen>Het uur instellen)
  1. Ga naar het Hoofdmenu. (Druk indien nodig op de TERUG knop als u
  zich niet in het Hoofdmenu bevindt.). Draai aan de AFSTEM knop tot
  het hoofdmenu aangeduid wordt, druk dan op de AFSTEM knop.
  2. Ga op dezelfde manier naar Systeem instellingen
  3. Ga op dezelfde manier naar Tijd instellen
  4. Ga op dezelfde manier naar Het uur instellen
  5. Draai aan de AFSTEM knop om het uur in te stellen.
  6. Druk op de AFSTEM knop en draai verder om de minuten in
  te stellen.
  7. Druk op de AFSTEM knop: het uur is ingesteld.
  De datum instellen
  (Via Hoofdmenu> Systeminstellingen >Het uur instellen>
  Datum instellen)
  8. Draai aan de AFSTEM knop totdat Datum instellen aangeduid wordt.
  9. Draai aan de AFSTEM knop om de maand in te stellen, druk dan op
  de AFSTEM knop
  10. Draai aan de AFSTEM knop om de dag in te stellen, druk dan op de
  AFSTEM knop.
  11. Draai aan de AFSTEM knop om het jaar in te stellen, druk dan op de
  AFSTEM knop: de datum is nu ingesteld.
  * U kan altijd terugkeren naar een hoger niveau in het menu door op de
  TERUG knop te drukken.

  NL

  98 • Page 16

  Automatisch intellen (voor de DAB versie)
  Het menu Automatisch instellen laat u toe te kiezen of het uur
  moet gesynchroniseerd worden met de DAB radiozender klok.
  Als “Niet bijstellen” gekozen wordt, moet de tijd manueel ingesteld
  worden door de gebruiker.

  12/24 uur instellen
  (Via Hoofdmenu>Systeeminstellingen>Uur instellen>
  Instellen 12/24 u)
  U kunt hiermee de aanduiding van de klok op 12 of op 24 uur instellen.
  1. Dit kan op dezelfde manier als bij het instellen van uur en datum:
  Draai aan de Afstemknop en druk deze in om 12u of 24u weergave
  in te stellen. Dit doet u via Hoofdmenu Systeeminstellingen
  Tijdsinstellingen Instellen 12u/24u.
  2. Draai aan de AFSTEM knop en druk bij “Selecteer 12u instellen” of
  “Selecteer 24u instellen” om respectievelijk de 12 of 24 uuraanduiding
  in te stellen.

  99

  Slaaptimer instellen
  (Via: Hoofdmenu>Systeeminstellingen>Tijd instellen>
  Slaaptijd instellen)
  U kan de radio zo instellen dat hij na een vooraf ingestelde tijd afslaat.
  Deze slaaptijd kan ingesteld worden op 15, 30, 45 of 60 minuten.
  1. Druk op de TIMER knop op het voorpaneeel en ga naar punt 4 of ga
  naar het Hoofdmenu (druk eventueel op de TERUG knop als u zich
  niet in het Hoofdmenu bevindt). Draai aan de AFSTEM knop totdat
  Hoofdmenu aangeduid wordt. Druk dan op de AFSTEM knop.
  2. Draai aan de AFSTEM knop tot “Systeeminstellingen”
  aangeduid wordt, druk dan op de AFSTEM knop.
  3. Draai aan de AFSTEM knop tot “Uur instellen” aangeduid wordt,
  druk dan op de AFSTEM knop .
  4. Draai aan de AFSTEM knop tot “Slaap” aanguid wordt; druk dan op de
  AFSTEM knop.
  5. Draai aan de AFSTEM knop om de slaaptimer in te stellen op 15, 30,
  45 of 60 minuten, of “Uit”. Druk op de AFSTEM knop.
  * Om de slaaptimer uit te zetten, kiest u “Uit” in hetzelfde menu. • Page 17

  Het alarm instellen
  (Via Hoofdmenu>Systeeminstellingen>Uur instellen>Alarm)
  De datum en het uur moeten reeds ingesteld zijn om de alarmfunctie te
  kunnen gebruiken.
  1. U kan op 2 manieren naar het alarm menu gaan.
  i. Druk op de TIMER knop op het toestel of op de afstandsbediening.
  Draai dan aan de AFSTEM knop totdat u Alarm 1 en Alarm 2 ziet.
  ii. Dit is een submenu van het Time menu
  (Main menu > System setup > Time setup > Alarms)
  a. Druk op de TERUG knop tot aan het Hoofdmenu, druk dan op de
  AFSTEM knop.
  b. Draai aan de AFSTEM knop tot Systeeminstellingen aangeduid
  wordt. Druk dan op de AFSTEM knop .
  c. Draai aan de AFSTEM knop tot “Uur instellen” aangeduid wordt.
  Druk dan op de AFSTEM knop
  d. Draai aan de AFSTEM knop tot “Alarm” aangeduid wordt. Druk dan
  op de AFSTEM knop.
  2. In het Alarm menu kunt u 2 alarmen instellen. Kies Alarm 1 of
  Alarm 2 en druk op de AFSTEM knop .
  3. De alarm tijd instellen
  a. Als “TIME” aangeduid wordt, druk dan op de AFSTEM knop.
  Draai dan aan de AFSTEM knop om het uur in te stellen.
  b. Druk op de AFSTEM knop en draai deze verder om de minuten in
  te stellen. Druk dan op de AFSTEM knop.
  4. Zet het alarm aan.
  a. Draai aan de AFSTEM knop tot UIT aangeduid wordt.
  b. Druk op de AFSTEM knop om AAN in te stellen.
  NL

  100 • Page 18

  5. Stel de alarm modus in (Zoemer, Internetradio, FM, laatst gebruikt,
  of vooraf ingesteld)
  a. Draai aan de AFSTEM knop tot “Modus” aangeduid wordt. Druk dan
  op de AFSTEM knop. .Draai daarna aan de AFSTEM knop om
  “Zoemer”, “internetradio” of “FM” te kiezen. Druk dan op de
  AFSTEM knop. U kan ook het volgende doen:
  b. Draai aan de AFSTEM knop tot “Laatst gebruikt” aangeduid wordt.
  Druk op de AFSTEM knop. “Laatst gebruikte voorprogrammatie”
  (indien u hiervoor koos) is ingesteld. Druk op de AFSTEM knop.
  6. Het volume instellen:
  a. Draai aan de AFSTEM knop tot “Volume” aangeduid word. Druk dan
  op de AFSTEM knop .
  b. Draai aan de AFSTEM knop om het volume in te stellen. Druk dan
  op de AFSTEM knop .
  7. Het alarm opslaan: De instellingen worden pas opgeslagen als in het
  menu “Opslaan” gekozen wordt, zoniet gaan de instellingen verloren.
  Draai aan de AFSTEM knop tot “Opslaan” aangeduid wrodt. Druk dan
  op de AFSTEM knop . Het alarm is nu opgeslagen en geactiveerd.

  101

  Het alarm uitschakelen
  1. Via Hoofdmenu>Systeeminstellingen>Tijd instellen>Alarm
  2. Draai aan de AFSTEM knop om het alarm dat u wil afzetten
  te kiezen. Druk dan op de AFSTEM knop.
  3. Draai aan de AFSTEM knop tot ON aangeduid wordt. Druk dan op de
  AFSTEM knop .
  4. Nu wordt OFF aangeduid.
  5. Draai aan de AFSTEM knop tot “Opslaan” wordt aangeduid. Druk op
  de AFSTEM knop. Het alarm staat nu uit. • Page 19

  Voorprogrammeren van radiozenders
  Vooraf instellen is beschikbaar in volgende modi:
  Internetradio
  DAB
  FM
  Een instelling oproepen kan door kort een nummertoets van de
  afstandsbediening in te drukken, een instelling kan opgeslagen worden
  door lang te drukken.
  Onderstaand voorbeeld geldt voor DAB:

  Als een instelling niet uitgevoerd is, wordt het volgend scherm getoond
  met “Instelling leeg” op de onderste lijn.

  In het geval van DAB, FM of Internetradio duiden voorinstellingen op
  een bepaalde dienst. Dit is niet mogelijk in de Music Player mode
  (muziek afspeel modus) die dus geen voorinstellingen heeft.

  NL

  102 • Page 20

  Muziek afspelen
  (Op de computer opgeslagen muziek afspelen)
  De Media Player laat toe geluidsbestanden, opgeslagen op uw
  computer of een computer in uw netwerk, af te spelen.
  Uw radio ondersteunt 2 manieren om de bestanden te lezen. Hij kan
  verbinding maken met gedeelde mappen in het netwerk en met
  bestandstoepassingen gebruik makend van het Universal Plug and Play
  (UpnP) protocol gekend als Shared Folders (gedeelde mappen).
  Alle ondersteunde bestandstypes kunnen afgespeeld worden in de
  Windows Shares modus.
  Wanneer u een UpnP server gebruikt hangt het afspeelbare
  bestandstype af van de gebruikte software.
  Bijvoorbeeld, Microsoft Windows Media Player11 kan MP3, WMA en
  WAV bestanden afspelen. Om andere bestanden via UpnP af te spelen
  moet u mogelijk bijkomende software installeren.
  Bij Windows Shares is de muziekselectie per Artiest, per Album en per
  Nummer binnen een Album mogelijk.
  Bij een Shared Media UpnP servers zijn de zoek- en
  keuzemogelijkheden bepaald door de server, maar ze hebben ook
  bijkomende mogelijkheden zoals Genre. Verschillende toepassingen op
  servers laten toe bestanden te lezen naargelang de mappen waarin ze
  opgeslagen zijn.

  103 • Page 21

  Instellingen voor gedeelde mappen
  Computer:
  Een gedeelde schijf configureren:
  Uw Windows PC instellen om de radio toegang te geven tot uw
  geluidsbestanden via Windows Shares:
  1. Zorg ervoor dat uw PC op hetzelfde netwerk aangesloten is als uw
  internetradio. Kijk met Windows Explorer in welke mappen uw
  geluidsbestanden opgeslagen zijn.
  2. Rechterklik op de map.
  3. Selecteer “Eigenschappen”
  4. Klik op “Delen”.
  5. Selecteer “Deel deze map in het network” en “Laat andere gebruikers
  toe mijn bestanden te wijzigen”
  Wi-Fi Radio
  Als er een gebruikersnaam en paswoord voor de gedeelde mappen
  ingesteld zijn op de PC, stel deze dan in op de radio. Hoe dit gebeurt
  ziet u op het schema hiernaast.

  NL

  104 • Page 22

  Suggestie:
  Gebruik voor uw internettoegang ADSL, kabel of een verbinding met grote bandbreedte,
  teneinde de geluidskwaliteit te garanderen.

  NL

  104-1 • Page 23

  Met de internetradio geluidsbestanden lokaliseren in
  Gedeelde mappen
  1. Zet de radio aan. Druk op de TERUG knop en gebruik de
  AFSTEM knop om naar het Hoofdmenu te gaan; ga in het Hoofdmenu
  naar “Gedeelde mappen”.
  2. Alle computers in het netwerk worden nu getoond. Gebruik de
  AFSTEM knop om de gewenste computer te selecteren. Indien de
  veiligheidsinstellingen van de computer dit vereisen kan de radio om
  de gebruikersnaam en het paswoord vragen.
  3. De radio toont al de gedeelde mappen. Gebruik de AFSTEM knop om
  de map en het nummer te kiezen dat u wil beluisteren.
  4. Tijdens het afspelen, gebruikt u de TERUG en VOORUIT knop om het
  voorgaande of volgende nummer te kiezen, druk op de STOP knop
  om het afspelen te beëindigen.
  5. Om terug naar het voorgaande menu te gaan, draait u aan de
  AFSTEM knop en drukt u op de TERUG knop.

  105 • Page 24

  Instellen Shared Media(UpnP)
  Shared Media gebruikt Windows Media Player (WMP) 11 en hoger als
  media server. Hiervoor zijn er geen instellingen op de radio vereist maar
  de PC moet ingesteld worden om de radio toegang te geven tot deze
  media. U hoeft dit slecht één keer doen. Voer hiervoor de volgende
  stappen uit:
  1. Wanneer uw PC draait op Microsoft Windows XP of Windows Vista
  dan kunt u Microsoft’s Windows Media Player 11 (WMP11) gebruiken
  als UpnP (Universal plug and Play) media server. Indien dit
  programma nog niet op uw PC geïnstalleerd is, kunt u Windows
  Media Player11 downloaden van de Microsoft’s website en installeren
  ofwel Microsoft’s Windows Update Facility gebruiken.
  2. Eenmaal geïnstalleerd maakt WMP11 een bibliotheek van alle media
  bestanden op uw PC. Om nieuwe media bestanden aan de
  bibliotheek toe te voegen, kiest u
  “Bestanden>Toevoegen aan bibliotheek>Geavanceerd,
  klik “Toevoegen”, kies de gewenste bestanden en klik op OK..

  De internetradio wordt initieel voorgesteld als “Onbekend toestel”
  Zorg ervoor dat het toestel toegang heeft tot de gedeelde media door het
  te selecteren en op “Toestaan” en op OK te klikken.
  De PC is nu klaar om de muziek naar de radio te sturen.
  NL

  106 • Page 25

  Audio bestanden van UpnP lokaliseren via de radio
  Eens de (UpnP) server geconfigureerd is om media bestanden te delen
  met uw internetradio, kiest u de bestanden die u wil afspelen als volgt:
  1. Zet de radio aan. Druk op de TERUG knop en gebruik de
  AFSTEM knop om naar het Hoofdmenu en naar Gedeelde
  Media te gaan.
  2. De radio toont de naam van alle computers in het netwerk; gebruik de
  AFSTEM knop om een computer te selecteren.. Indien nodig vraagt
  de radio naar de gebruikersnaam en het paswoord.
  3. De radio toont nu een lijst van de categorieën, beschikbaar gesteld
  door de UpnP server, bijvoorbeeld “Muziek” en “Afspeellijsten”.
  4. Gebruik de AFSTEM knop herhaaldelijk om de bestanden die u wil
  afspelen te kiezen.
  5. Tijdens het afspelen van de muziek, gebruikt u de TERUG en
  VOORUIT knop om het voorgaande of volgende nummer te kiezen,
  druk op de STOP knop om het afspelen te beëindigen.
  6. Om terug naar het voorgaande menu te gaan, draait u aan de
  AFSTEM knop en drukt u op de TERUG knop.
  Noot:
  In de Gedeelde Media (UpnP) modus zijn de aanwezige zoekcriteria en
  beschikbare bestandstypes afhankelijk van de geïnstalleerde software
  van de UpnP server software op uw PC.

  107

  Media selectie
  Of u nu Window Shares of UpnP gebruikt, de mechanismen om een
  bestand te selecteren zijn hetzelfde. Het enige verschil is dat u bij UpnP
  meer zoekcriteria heeft, bepaald door de server software op uw PC.
  Sommige toepassingen laten toe de zoekcriteria en de
  indexingmethode aan te passen, hetgeen nuttig kan zijn als u een
  uitgebreide verzameling opgeslagen muziekbestanden heeft.
  U kan eerst selecteren op een zoekfactor (Album, Artiest, enz.) en dan
  de keuze verder verfijnen naar een album of een nummer van een
  bepaald album. Het gekozen nummer wordt toegevoegd aan een lijst van
  te spelen nummers. U kan tijdens het afspelen nummers aan deze lijst
  toevoegen of u kan overschakelen naar een ander nummer van de lijst.
  U kan de lijst helemaal leeg maken en een volledig nieuwe selectie
  maken. De beschreven opzoekingen zijn voorbeelden van de
  beschikbare mogelijkheden. • Page 26

  Internet Software Upgrade
  Er zijn 2 mogelijkheden om de software van uw radio te upgraden.

  Upgrade via Internet
  De voornaamste manier, en enige die beschikbaar is via het
  menusysteem ,is de internet upgrade.
  Dit gebeurt als volgt:
  1. Gebruik de AFSTEM knop om naar de Software upgrade optie te gaan
  in het menu via Hoofdmenu Systeeminstellingen
  Software upgrade

  Als er een nieuwe versie van de software beschikbaar komt, wordt u
  gevraagd de upgrade te bevestigen. Tijdens het updaten ziet u een
  voortgangsbalk op het scherm en een startvenster verschijnt met
  tussenpozen om u eraan te herinneren het toestel niet uit te schakelen.
  Dit is zeer belangrijk om de radio operationeel te houden. Als de stroom
  uitvalt tijdens het upgraden kan de radio terug opstarten in de USB
  upgrade modus.
  Als de update klaar is wordt het resultaat (al dan niet geslaagd)
  getoond. Indien geslaagd, drukt u op <SELECTEREN> om de radio
  terug op te starten met de nieuwe software.
  Noot:
  Na een upgrade worden de gebruikersinstellingen bewaard.
  NL

  108 • Page 27

  Terugzetten naar fabrieksinstellingen
  Upgraden via USB
  U kan voor deze optie kiezen in plaats van een software upgrade via het
  internet, indien er geen netwerkverbinding beschikbaar is, of indien de
  stroomtoevoer werd onderbroken op het moment dat de radio een
  internet upgrade onderging. De radio dient te beschikken over een
  upgradeable binary in Flash en u heeft eveneens een upgrade.exe voor
  de binary.
  U heeft eveneens een kabel nodig om de radio met de computer te
  verbinden. Niet alle versies beschikken over de gepaste .exe upgrade
  bestanden.
  Het is belangrijk dat de USB kabel enkel aangesloten is tijdens de
  upgrade zelf, en dat deze verwijderd wordt eens de upgrade voltooid is.
  1. Start het upgrade.exe programma op de computer.
  2. Het programma zal u hierop vragen om de software upgrade wizard
  te laten draaien op uw Wi-Fi radio.
  3. Indien de radio zich nog niet in de upgrade modus bevindt
  (‘Wachten op Pc wizard...” verschijnt’), ontkoppel deze dan van de
  stroomtoevoer, en houdt de knoppen ‘achterwaarts’ en ‘voorwaarts’
  ingedrukt wanneer u de radio weer aanschakelt.
  4. De upgrade zal automatisch opstarten en ongeveer 2 minuten in
  beslag nemen. Wanneer het proces voltooid is, zal de radio
  automatisch herstarten en de nieuwe software inladen.

  109

  (Via Hoofdmenu>Systeeminstellingen>Fabrieksinstellingen)
  U kunt de instellingen van de radio volledig terugzetten naar de
  oorspronkelijke instellingen als volgt:
  1. Zet de radio aan met de AAN/UIT schakelaar.
  2. Gebruik de AFSTEM knop om naar het menu Fabrieksinstellingen
  te gaan via Hoofdmenu> Systeeminstellingen > Fabrieksinstellingen.
  3. Druk SELECT om uw keuze te bevestigen. Druk dan op de
  AFSTEM knop en het scherm toont “Terug opstarten” gedurende
  enkele seconden.
  4. Als het scherm ” Welkom bij de internetradio” toont is de radio terug
  ingesteld op de fabrieksinstellingen.

  Radio informatie
  Onder het submenu “Info” kunt u de software versie en de ID controleren
  van de radio. Gebruik de AFSTEM knop en ga naar Info via Hoofdmenu>
  Info> en het scherm toont “SW version” (software versie) en “Radio ID”.
  Kies een van beide om de informatie te controleren. • Page 28

  Problemen oplossen – verbinden met het internet

  NL

  110 • Page 29

  De koptelefoonaansluiting
  De achterzijde van de radio bevat een 3,5mm koptelefoonaansluiting
  die voorzien is voor het geval u een koptelefoon wilt gebruiken. Als u de
  koptelefoonstekker erin steekt worden de interne luidsprekers
  automatisch uitgezet.

  Lijn-uitgang (3,5mm poort)
  De achterzijde van de radio bevat een 3,5mm Lijn-uitgang voor het
  uitvoeren van het audiosignaal naar een externe versterker. Als u een
  audiokabel in deze poort steekt wordt de interne versterker niet
  uitgeschakeld. Zet indien gewenst het volume van de radio op het
  laagste niveau.

  111 • Page 30

  Specificaties
  Stroom: AC 230 volt, 50Hz, of AC110 volt, 60Hz. 8 Watt.
  Verbindingen Wired Ethernet Wi-Fi 10/100M bits/sec via RJ-45 802.11b
  en 802.11g WEP en WPA ecncryptie ondersteund 2.4-2.4835GHz

  Als u op een later moment dit product van de hond zou willen doen, merk dan op dat: afgedankte elektrische producten horen niet
  weggegooid te worden in het huishoudelijk afval. Recycleer het product indien de faciliteiten hiervoor beschikbaar zijn. Raadpleeg
  uw plaatselijke overheid of speciaalzaak voor advies betreffende hergebruik. (Richtlijnen voor Afgedankte Elektrische en
  Elektronische Apparatuur)
  NL

  112


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sangean wft 1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sangean wft 1 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,04 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Sangean wft 1

Sangean wft 1 Bedienungsanleitung - Deutsch - 29 seiten

Sangean wft 1 Bedienungsanleitung - Englisch - 30 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info