Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
NL
-1-
Tabel
PROGRAMMAKEUZE-
TOETS
Druk (meerdere malen) op de
toets “Programma’s” tot het
lampje van het gewenste
programma gaat branden (zie
“Programmatabel”
hieronder).
TOETS ANNULEREN/UIT
Druk op deze toets om het bedieningspaneel uit te schakelen.
Als de toets wordt ingedrukt terwijl er een programma
loopt, dan wordt het lopende programma geannuleerd
en wordt het water gedurende 1 minuut afgevoerd.
Als deze toets wordt ingedrukt als de afwasmachine
uitgeschakeld is, dan wordt al het eventuele water ui
t de
afwasmachine afgevoerd (proces van 1 minuut).
Als het indicatielampje herhaaldelijk knippert, zie pagina
6 - hoofdstuk “Wat moet u doen als...”.
TOETS START/HERVAT
Druk op deze toets om het gekozen programma te
starten: het indicatielampje gaat branden en gaat na
afloop van het programma uit. Als de deur tijdens
een wascyclus geopend wordt, wordt de cyclus
tijdelijk onderbroken: het lampje Start knippert.
Om de cyclus weer te starten drukt u op de
Start-toets en sluit u de deur binnen 3 seconden.
1) Programmagegevens zijn verkregen in overeenstemming met de Europese norm EN 50242 onder normale
omstandigheden (zonder extra functies) en kunnen variëren naargelang de omstandigheden. Bij programma’s met
sensor zijn als gevolg van de automatische kalibratie van het systeem verschillen mogelijk van maximaal 20 minuten.
2) Referentieprogramma voor het energielabel in overeenstemming met de richtlijn EN 50242. - Opmerking voor
testinstanties: neem voor meer informatie over de vergelijkende EN/Standard-test en andere tests contact op
met: “nk_customer@whirlpool.com”.
Programmatabel
Afwas-
middel
Verbruik
P
Programma’s Laadinstructies
Liter kWh
Minuten
1)
1
Voorspoelen koud
Servies dat later gewassen moet
worden.
5,0 0,02 10
2
Snel 40°C
Licht vervuild serviesgoed, zonder
opgedroogde etensresten.
X 13,0 0,70 30
3
Eco
2)
50°C
Normaal vervuild serviesgoed.
Energiezuinig programma.
X 15,0 1,05 165
4
Dagelijks
uitstel 3h
60°C
Dit programma wordt na 3 uur
geactiveerd, aanbevolen voor
normaal of sterk vervuild serviesgoed.
X 16,0 1,35 120
5
Intensief 70°C
Aanbevolen programma voor sterk
vervuild serviesgoed, met name
geschikt voor pannen en
koekenpannen.
X 15,0 1,50 140
5019 396 01909ADG 9500
LEES DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES
ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT!
HET BEDIENINGSPANEEL VAN DEZE AFWASMACHINE WORDT
GEACTIVEERD DOOR HET INDRUKKEN VAN EEN WILLEKEURIGE TOETS,
BEHALVE DE TOETS ANNULEREN/UIT. OM ENERGIE TE BESPAREN WORDT
HET BEDIENINGSPANEEL NA 30 SECONDEN AUTOMATISCH
UITGESCHAKELD ALS ER GEEN AFWASPROGRAMMA IS GESTART.
Beknopte handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Tabel

  Beknopte handleiding

  LEES DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES
  ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
  KEER GEBRUIKT!
  HET BEDIENINGSPANEEL VAN DEZE AFWASMACHINE WORDT
  GEACTIVEERD DOOR HET INDRUKKEN VAN EEN WILLEKEURIGE TOETS,
  BEHALVE DE TOETS ANNULEREN/UIT. OM ENERGIE TE BESPAREN WORDT
  HET BEDIENINGSPANEEL NA 30 SECONDEN AUTOMATISCH
  UITGESCHAKELD ALS ER GEEN AFWASPROGRAMMA IS GESTART.

  PROGRAMMAKEUZETOETS
  Druk (meerdere malen) op de
  toets “Programma’s” tot het
  lampje van het gewenste
  programma gaat branden (zie
  “Programmatabel”
  hieronder).

  TOETS START/HERVAT
  Druk op deze toets om het gekozen programma te
  starten: het indicatielampje gaat branden en gaat na
  afloop van het programma uit. Als de deur tijdens
  een wascyclus geopend wordt, wordt de cyclus
  tijdelijk onderbroken: het lampje Start knippert.
  Om de cyclus weer te starten drukt u op de
  Start-toets en sluit u de deur binnen 3 seconden.

  TOETS ANNULEREN/UIT
  Druk op deze toets om het bedieningspaneel uit te schakelen.
  Als de toets wordt ingedrukt terwijl er een programma
  loopt, dan wordt het lopende programma geannuleerd
  en wordt het water gedurende 1 minuut afgevoerd.
  Als deze toets wordt ingedrukt als de afwasmachine
  uitgeschakeld is, dan wordt al het eventuele water uit de
  afwasmachine afgevoerd (proces van 1 minuut).
  Als het indicatielampje herhaaldelijk knippert, zie pagina
  6 - hoofdstuk “Wat moet u doen als...”.

  Programmatabel

  P

  Programma’s

  Verbruik
  Laadinstructies

  1

  dat later gewassen moet
  Voorspoelen koud Servies
  worden.

  2

  Snel

  3

  Afwasmiddel Liter

  kWh Minuten 1)  5,0

  0,02

  10

  vervuild serviesgoed, zonder
  40°C Licht
  opgedroogde etensresten.

  X

  13,0

  0,70

  30

  Eco 2)

  vervuild serviesgoed.
  50°C Normaal
  Energiezuinig programma.

  X

  15,0

  1,05

  165

  4

  Dagelijks
  uitstel 3h

  60°C geactiveerd, aanbevolen voor

  X

  16,0

  1,35

  120

  5

  Intensief

  X

  15,0

  1,50

  140

  Dit programma wordt na 3 uur
  normaal of sterk vervuild serviesgoed.
  Aanbevolen programma voor sterk
  serviesgoed, met name
  70°C vervuild
  geschikt voor pannen en
  koekenpannen.

  1) Programmagegevens zijn verkregen in overeenstemming met de Europese norm EN 50242 onder normale
  omstandigheden (zonder extra functies) en kunnen variëren naargelang de omstandigheden. Bij programma’s met
  sensor zijn als gevolg van de automatische kalibratie van het systeem verschillen mogelijk van maximaal 20 minuten.
  2) Referentieprogramma voor het energielabel in overeenstemming met de richtlijn EN 50242. - Opmerking voor
  testinstanties: neem voor meer informatie over de vergelijkende EN/Standard-test en andere tests contact op
  met: “nk_customer@whirlpool.com”.

  ADG 9500

  5019 396 01909
  NL -1- • Page 2

  Eerste gebruik

  Instellen van de waterhardheid voor de beste afwasresultaten
  De waterhardheid moet alleen
  ingesteld worden voor de eerste
  wascyclus of als de
  waterhardheidsgraad veranderd is

  -

  Houd de toetsen Programma’s en ANNULEREN/Uit gedurende minstens 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt.
  Programmalampjes geven de instelling van de waterhardheid aan.
  Druk op de toets Programma’s om de instelling te verhogen (als het niveau 7 bereikt, wordt het bij de volgende keer
  indrukken van de toets teruggezet op niveau 1.
  Wacht 30 seconden (bedieningspaneel wordt uitgeschakeld) of druk op de toets START/Hervat om de instelling op te slaan.

  1. Vraag uw waterleidingbedrijf wat de waterhardheid is...
  Duitse
  graden °dH

  De waterhardheid is in de
  fabriek ingesteld voor gemiddeld
  hard water (niveau 4).
  Zelfs als u tabletten met zout
  gebruikt, moet u toch zout
  toevoegen omdat deze
  wasmiddelen hard water niet
  voldoende zacht maken.

  Franse
  graden °fH

  Engelse
  graden °eH

  2. ...en voer deze waarde in
  op uw afwasmachine
  3 eerste PROGRAMMALAMPJES
  verlicht op het paneel
  (zie programmatabel)
  P1
  P2
  P3

  Waterhardheidsgraad

  0-5

  0-9

  0 - 6,3

  Zacht

  1

  6 - 10

  10 - 18

  7 - 12,6

  Medium

  2

  11 - 15

  19 - 27

  13,3 - 18,9

  Medium

  3

  16 - 21

  28 - 37

  19,6 - 25,9

  Gemiddeld-hard

  4

  22 - 28

  38 - 50

  26,6 - 35

  Hard

  5

  29 - 35

  51 - 63

  35,7 - 44,1

  Erg hard

  6

  36 - 50

  64 - 90

  44,8 - 62,4

  Buitengewoon hard

  7

  Suggesties voor het gebruik van
  afwasmiddel
  Gel of poeder
  (glansspoelmidd
  el en zout)

  ga naar stap 1
  (zie “Dagelijkse
  controle “)

  Tabletten

  als het water
  HARD is moet
  extra zout
  worden
  toegevoegd
  (ga naar stap 1,
  “Dagelijkse
  controle”)

  Voordat u de machine voor het eerst gebruikt moet het zoutreservoir gevuld worden, onafhankelijk van de waterhardheidsgraad
  (zie beschrijving hieronder in stap 1 “Dagelijkse controle”).

  Het zoutreservoir bijvullen - Kalkaanslag oplossen (niet nodig als de waterhardheidsgraad is ingesteld op “zacht”!)

  1
  1- zoutreservoir
  2- bakje voor glansspoelmiddel
  3- bakje voor afwasmiddel
  4- rekkensysteem
  5,6,7,8- beschikbare functies op het
  paneel
  9- filters
  10- sproeiarmen

  Visuele indicator
  (afhankelijk
  van het model).
  Draai de dop los.

  Vul het zoutreservoir met water,
  alleen voor de eerste wascyclus.

  Voeg zout toe (nooit afwasmiddel
  toevoegent!) min. 0,8 kg / max. 1 kg

  Dagelijkse controle
  Schroef de dop
  erop. Zoutresten
  rond de dop
  moeten worden
  verwijderd.
  Sommige
  zoutreservoirs
  hebben een niveauindicatie die in de
  dop zit (zie
  hieronder hoe u dit
  kunt controleren).

  (afhankelijk van het model)
  Zoutindicator op het bedieningspaneel
  Zoutindicator op de dop van het zoutreservoir
  Het controlelampje van het zoutniveau kan
  blijven branden gedurende een aantal wascycli.
  Het controlelampje op het
  helder: MOET
  Bij een waterhardheid binnen de categorie
  bedieningspaneel gaat branden wanneer
  WORDEN
  groen: OK.
  (zacht) hoeft u geen zout te gebruiken.
  ER ZOUT MOET WORDEN TOEGEVOEGD.
  BIJGEVULD

  NL -2- • Page 3

  Dagelijkse controle

  Glansspoelmiddel toevoegen(niet nodig als u tabletten gebruikt). De hoeveelheid glansspoelmiddel instellen

  2

  Visuele
  indicator

  Open indien
  nodig deksel
  B (druk op de
  daarvoor
  bedoelde
  knop).

  Controleer de glansspoelmiddelindicator om het
  niveau in de dispenser te controleren.

  De dosering van het glansspoelmiddel
  kan worden aangepast aan het
  gebruikte afwasmiddel. Hoe lager de
  instelling, hoe minder
  glansspoelmiddel er wordt gebruikt
  (fabrieksinstelling: stand 4).
  Druk op de knop om het deksel B
  te openen. Draai de pijl met behulp
  van een munt of iets dergelijks op de
  gewenste instelling. Sluit het deksel
  nadat u de instelling heeft aangepast.

  Voeg glansspoelmiddel
  toe tot max.
  het streepje
  ~150 ml
  (afhankelijk van het model)
  Glansspoelmiddelindicator op het bedieningspaneel

  Glansspoelmiddelindicator op de dispenser

  Het controlelampje gaat branden als er
  GLANSSPOELMIDDEL MOET WORDEN BIJGEVULD.

  donker: OK.

  helder: MOET WORDEN BIJGEVULD

  Gebruik uitsluitend glansspoelmiddel voor afwasmachines. Verwijder gemorst glansspoelmiddel onmiddellijk. Op die manier voorkomt u overmatige schuimvorming, wat een storing kan veroorzaken in het
  apparaat.
  Als er strepen op het serviesgoed zitten: stel de dosering in op een lagere stand (1-3). Als het serviesgoed niet helemaal droog is: stel de dosering in op een hogere stand (5-6).
  Plastic borden drogen moeilijker en een hogere instelling van het glansspoelmiddel lost dit niet op.
  Afwasmiddelen met glansspoelmiddel kunnen alleen effect hebben als er langere programma’s worden gebruikt. Bij korte programma’s kunnen er restanten afwasmiddel achterblijven (gebruik eventueel
  afwasmiddel in poedervorm). Afwasmiddelen met glansspoelmiddel vormen veel schuim.

  Afwasmiddel toevoegen - Gebruik alleen speciaal afwasmiddel voor afwasmachines in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant

  3

  Sluit het deksel
  door op de ribbels te drukken.

  Vullen met afwasmiddel: tablet / poeder / vloeistof
  in het grote bakje

  Open het deksel A (druk op de
  daarvoor bedoelde knop).

  Vul het doseerbakje van
  het afwasmiddel pas
  vlak voordat u een
  afwasprogramma start.

  Dagelijks gebruik

  Gebruik slechts één tablet voor één
  cyclus, in het afwasmiddelbakje.
  Alle soorten tabletten kunnen worden
  gebruikt, maar bij het type 2 in 1 moet
  er zout worden toegevoegd.

  NL -3- • Page 4

  Vullen van de rekken

  Vullen van het BOVENSTE REK

  4

  (afhankelijk van het model)
  A - Verstelbare schotjes: in horizontale stand voor
  kopjes/lang keukengerei.

  B - Bestekmand - half: kan in het bovenste rek geplaatst
  worden als de optie “Halve lading/Multizone” gekozen is.
  Het Rooster (G) moet verwijderd worden.

  Afstellen van de hoogte van het bovenste rek
  (indien aanwezig).
  Het kan handig zijn om het bovenste rek op te
  tillen, zodat u meer plaats heeft in het onderste
  rek, of om het rek omlaag te zetten zodat u meer
  ruimte heeft voor glazen met een lange voet.
  - Pak de twee handgrepen aan de zijkant (C) (ze
  moeten op hetzelfde niveau zijn) en til het
  bovenste rek op of zet het omlaag.
  Verwijderen van het bovenste rek (indien aanwezig)
  Het kan handig zijn om het bovenste rek te verwijderen om grote pannen in het
  onderste rek te kunnen zetten.
  - Maak de twee klemmen (D) open om het bovenste rek te verwijderen (als het
  bovenste rek op zijn plaats zit moeten de twee klemmen altijd gesloten zijn).

  D - GESLOTEN

  D - OPEN

  Vullen van het ONDERSTE REK
  (afhankelijk van het model)
  E - Neerklapbare bordenhouders: deze kunnen omlaaggeklapt worden om
  pannen te plaatsen
  of Vaste bordenhouders
  F - Bestekkorf: schuif de helften uit elkaar om de korf te splitsen.
  G - Rooster: helpt om het bestek gescheiden te houden voor betere
  afwasresultaten.

  5

  Plaats het serviesgoed zo dat er geen water achterblijft in de holten en dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien. Gebruik uitsluitend serviesgoed dat geschikt is voor afwasmachines. Was in het
  apparaat geen voorwerpen af van hout, aluminium, blik, zilveren bestek of gedecoreerd (ongeglazuurd) serviesgoed. Het servies (borden, kommen, pannen) moet op de juiste manier in de rekken
  worden geplaatst om het water te laten weglopen!

  Inschakelen van het apparaat. Druk op een willekeurige toets (behalve de toets ANNULEREN/Uit) om het bedieningspaneel in te schakelen en de programmering te starten.

  NL -4- • Page 5

  Programma selecteren

  6

  Overzicht van programma’s
  Het maximaal mogelijke aantal programma’s wordt geïllustreerd in hoofdstuk “Tabel”. De programma’s voor uw apparaat vindt u op het paneel (pag. 1).
  Kies het programma volgens de Programmatabel (pag. 1).
  De duur van het programma hangt af van de externe omstandigheden in de woning, temperatuur en waterdruk etc.

  Programmacyclus

  7

  De deur van het apparaat moet dicht zijn en de waterkraan moet open staan.
  Om het programma (bijv. als u een artikel toe wilt
  Om het lopende programma te
  voegen) te onderbreken:
  annuleren:
  - Open de deur voorzichtig (het programma wordt
  - Open de deur, druk op de toets
  onderbroken) en plaats het artikel/de artikelen,
  ANNULEREN/Uit en sluit de deur.
  (er kan HETE stoom uit komen!).
  - (Er wordt maximaal 1 minuut water
  - Druk op de START-toets en sluit de deur binnen 3 seconden
  afgevoerd, daarna wordt het
  (het programma gaat verder vanaf het punt waarop het was
  apparaat uitgeschakeld).
  onderbroken.

  Om het lopende programma te veranderen:
  - Open de deur, druk op de toets ANNULEREN/Uit om het lopende
  programma te annuleren en sluit de deur.
  - (Er wordt maximaal 1 minuut water afgevoerd, daarna wordt het
  apparaat uitgeschakeld).
  - Open de deur en druk op een willekeurige toets, behalve
  ANNULEREN/Uit om het apparaat in te schakelen.
  - Kies een nieuw programma.
  - Druk op de START-toets en sluit de deur binnen 3 seconden.

  Uitschakelen van het apparaat. Alles OK...

  8

  Nadat het programma geëindigd is, gaat het apparaat automatisch over in de Standby-modus. Alle lampjes gaan uit.
  Wees voorzichtig bij het openen van de deur: er kan hete stoom uit komen.
  Begin bij het uitladen van het apparaat met het onderste rek om te voorkomen dat eventueel achtergebleven druppels water op het serviesgoed eronder kunnen vallen.

  Onderhoud en reiniging

  Onderhoud en reiniging

  9

  Draai het
  microfilter los (1),
  verwijder het (2)
  en verwijder het
  fijnmazige filter
  (3)...

  Filters
  Controleer
  en reinig
  deze indien
  nodig

  Schroef het microfilter vast
  LET OP DE KLIK!
  Terugplaatsen

  Afspoelen onder
  stromend water...

  Kleine storingen zelf oplossen...

  10

  Sproeiarmen
  Verwijder
  verstoppingen/
  aanslag.

  Plaats de onderste en bovenste sproeiarmen
  en schroef ze stevig vast.
  Schroef de
  bovenste arm
  los en verwijder
  hem...

  Schroef de
  onderste arm
  los en verwijder
  hem...

  Reinig de
  sproeimondstukken
  onder stromend
  water (gebruik
  zo nodig
  tandenstokers)...

  NL -5- • Page 6

  Wat moet u doen als...
  Mocht de afwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de klantenservice.
  De meeste storingen kunnen worden opgelost door de onderstaande handelingen uit te voeren. Hierdoor wordt de normale werking van het apparaat hersteld.
  Het apparaat...
  ...werkt niet/start niet

  -

  Mogelijke oorzaken...
  Het apparaat moet ingeschakeld zijn.

  Oplossingen...
  - Controleer de zekeringen in uw zekeringenkast als er geen stroom is.

  -

  De deur van de afwasmachine gaat niet dicht.

  - Controleer of de deur van de afwasmachine gesloten is.

  -

  De optie “Start selectie” is ingeschakeld.

  - Controleer of de optie ”Start selectie” geselecteerd is (indien aanwezig). Als deze optie ingesteld is, start het
  apparaat pas als de ingestelde tijd verstreken is. Stel de Start selectie zo nodig in op “0” (RESET het apparaat).
  - De waterkraan moet open zijn.

  ...het controlelampje ANNULEREN/Uit
  knippert 6 keer

  -

  Waterkraan dicht.

  -

  Geknikte watertoevoerslang of verstopte ingangsfilters. - De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilter in de waterkraanaansluiting mag niet vuil zijn.

  -

  Waterdruk te laag.

  - De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer (minimale capaciteit: 0,5 liter per minuut).

  ...het controlelampje ANNULEREN/Uit
  knippert 6 keer/afwasprogramma te vroeg
  beëindigd (serviesgoed is vuil en nat)

  -

  Vuile of verstopte filters.

  - De filters mogen niet vuil of verstopt zijn.

  -

  Te weinig water in het watersysteem van de afwasmachine. - Hol serviesgoed (bijv. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet.

  -

  Afvoerslang onjuist aangesloten.

  ...het controlelampje ANNULEREN/Uit
  knippert 8 keer

  - De afvoerslang moet correct aangesloten zijn (laat bij hoog geplaatste apparaten min. 200-400 mm van de
  onderste rand van het apparaat vrij) - zie de assemblage-instructies.

  -

  Veel schuim in de machine.

  - Herhaal de cyclus zonder afwasmiddel of wacht tot het schuim verdwijnt.

  -

  Vuile filters.

  - Reinig de filters.

  -

  Er zit een knik in de afvoerslang.

  - De afvoerslang mag niet geknikt zijn.

  -

  Sifonslangaansluiting is gesloten.

  - De sluitschijf van de sifonslangaansluiting moet verwijderd worden.

  Na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen moet de storingsmelding gereset worden. In de meeste gevallen is de storing nu verholpen.
  RESET:

  Servies en bestek...
  ... zijn niet perfect schoon/hebben
  voedselresten

  Druk op de toets ANNULEREN/Uit.
  Sluit de deur.
  Het water wordt automatisch maximaal 1 minuut afgevoerd.
  Het apparaat kan nu opnieuw worden gestart.

  -

  Veelvuldig gebruik van Eco 50°C.

  -

  Verstopte sproeiarmen, vuile filters of niet juist
  geplaatst.

  Oplossingen...
  - Plaats het serviesgoed zo dat het elkaar niet raakt. Hol serviesgoed (bijv. kommen, kopjes) moet met de
  holle kant naar beneden in het rek worden gezet.
  - Gebruik indien nodig meer afwasmiddel en volg hierbij de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking.
  Bewaar afwasmiddel altijd op een droge plaats en bewaar het niet te lang.
  - Kies bij sterk vervuild serviesgoed een afwasprogramma met een hogere temperatuur (zie de
  programmatabel - pag. 1).
  - Als u de optie “Halve belading/Multizone” selecteert (indien aanwezig), denk er dan aan dat u alleen het
  bovenste rek of alleen het onderste rek vult om de waskracht te verhogen en daardoor optimale
  afwasresultaten te krijgen.
  - Als u het Eco 50°C-programma (indien beschikbaar) veel gebruikt, kies dan af en toe het programma
  Intensief 70°C (indien beschikbaar).
  - De sproeiarmen mogen niet verstopt zijn, de filters mogen niet vuil zijn en moeten correct geplaatst zijn
  (zie pagina 5, “Onderhoud en reiniging”).

  -

  Sproeiarmen geblokkeerd door servies of bestek.

  - De sproeiarmen moeten vrij kunnen bewegen en mogen niet gehinderd worden door servies of bestek.

  -

  Mogelijke oorzaken...
  Te weinig ruimte tussen de borden (onjuiste
  rangschikking van hol servies in het rek).
  Niet voldoende afwasmiddel; afwasmiddel is te oud of
  niet goed bewaard.
  Temperatuur niet hoog genoeg voor sterk vervuild
  serviesgoed.
  Zowel het onderste als het bovenste rek van de
  afwasmachine zijn gevuld bij de optie “Halve belading/
  Multizone”.

  NL -6- • Page 7

  Wat moet u doen als...
  Servies en bestek...

  Oplossingen...

  Mogelijke oorzaken...

  ...zoutcontrolelampje brandt

  -

  Gebruik tabletten voor zacht water.

  - Stel de optie “Tablet” in; als deze functie niet aanwezig is, dan is het normaal dat het zoutcontrolelampje brandt.

  ...hebben aanslag: resten regenereerzout

  -

  Water te hard.

  - In gebieden met zeer hard water moet er meer regenereerzout worden toegevoegd (zie pag. 2 “Instellen
  van de waterhardheid”).

  -

  Dop van zoutreservoir open.

  - Sluit de dop van het zoutreservoir op de juiste manier.

  -

  Niet genoeg glansspoelmiddel.

  - Als u een afwasmiddel met een gecombineerde werking gebruikt, probeer dan meer glansspoelmiddel toe
  te voegen.

  -

  Plastic servies droogt slecht.

  - Synthetische materialen drogen niet goed; als ze nat zijn op het eind van het programma, droog ze dan af.

  -

  Schoon serviesgoed heeft lang in de afwasmachine gestaan na - In dit geval is het normaal dat er waterdruppels op het serviesgoed en op de zijkanten van de machine
  het eind van het programma (bijv. bij de optie “Start selectie”).
  zitten. Probeer de deur 5 minuten open te zetten voordat u de borden eruithaalt.

  -

  Onjuiste plaatsing van hol servies in het rek.

  - Plaats het serviesgoed zo dat er geen water achterblijft in de holtes.

  -

  Onjuiste dosering van het glansspoelmiddel.

  - Verhoog de dosering van het glansspoelmiddel - zie pag. 3, “Glansspoelmiddel toevoegen”).

  -

  Snel programma geselecteerd.

  - Het programma Snel 40°C / 45°C is bedoeld voor het snel afwassen van licht vervuild serviesgoed. Als het
  wordt gebruikt bij een volle lading matig/sterk vervuild serviesgoed, dan wordt het servies niet helemaal droog.
  Selecteer een programma met een standaardlengte. Open voor de beste resultaten de deur aan het eind van
  het programma en wacht 15 minuten voordat u de machine uitlaadt.

  ...hebben verkleurde plastic onderdelen

  -

  Tomaten-/wortelsap.

  - Tomatensaus kan bijvoorbeeld leiden tot verkleuring van plastic onderdelen. Het gebruik van poeder
  wordt aanbevolen, omdat dit iets hoger gedoseerd kan worden voor minder verkleuring. Gebruik
  programma’s met hogere afwastemperaturen.

  ...doffe glazen etc.

  -

  Servies is niet geschikt om afgewassen te worden in de
  - Gebruik uitsluitend serviesgoed dat geschikt is voor afwasmachines.
  afwasmachine (porselein),

  ...verwijderbare aanslag op glazen

  -

  Gebruik van verkeerde programma’s voor glazen.

  - Zet het serviesgoed naast elkaar en zorg dat het elkaar niet raakt. Zet geen glaswerk samen in manden.
  Gebruik geschikte programma’s voor glas.

  ...glazen glanzen niet

  -

  Glazen zijn niet geschikt om af te wassen in de
  afwasmachine (porselein).

  - Sommige soorten glas kunnen niet worden afgewassen in de afwasmachine.

  ...permanente aanslag op glazen

  -

  Regenboogeffect.

  -

  ...zijn niet droog

  Dit verschijnsel is onvermijdelijk. Wij adviseren voor de toekomst:
  verander het doseersysteem of de waterontharder.
  Wees voorzichtig – volg de aanbevolen dosering van het afwasmiddel.
  Zie de aanbevelingen van de fabrikant voor tabletten met een gecombineerde werking.

  ...theekopjes worden donker en het vuil is
  niet weg na het wassen in de afwasmachine

  Onbekend.

  ...roestsporen

  -

  Geen voorwasprogramma gebruikt.

  - Zoute of zure voedselresten kunnen roestsporen veroorzaken, zelfs op roestvrijstalen bestek.
  Gebruik altijd een voorwasprogramma om dit te voorkomen.

  ...overige sporen

  -

  Dosering glansspoelmiddel te laag.

  - Verhoog de dosering glansspoelmiddel (zie pag. 3, “Glansspoelmiddel toevoegen”).
  - Als u een afwasmiddel met een gecombineerde werking gebruikt, probeer dan meer glansspoelmiddel toe te voegen.

  ...strepen

  -

  Dosering glansspoelmiddel te hoog.

  - Verlaag de dosering glansspoelmiddel bij strepen (zie pag. 3, “Glansspoelmiddel toevoegen”).
  - Als u een gecombineerd afwasmiddel met glansspoelmiddel gebruikt, voeg dan geen extra glansspoelmiddel toe.

  ...schuimvorming

  -

  Onjuiste dosering van afwasmiddel/glansspoelmiddel.

  - Gebruik alleen de benodigde hoeveelheid afwasmiddel/glansspoelmiddel, omdat te hoge doseringen
  kunnen leiden tot overmatige schuimvorming.

  - Dit verschijnsel is onvermijdelijk. Theïne verandert kleuren permanent.

  NL -7- • Page 8

  Wat moet u doen als...

  Trek de stekker uit het stopcontact

  Als de storing na bovengenoemde controles aanhoudt, trek dan de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Neem contact op met de klantenservice (zie de garantie).
  Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de klantenservice:
  - beschrijving van de storing,
  - het type en model afwasmachine,
  - het servicenummer (het nummer op het zelfklevende typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts:

  Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen
  1. Verpakking
  De verpakkingsmaterialen zijn 100% recyclebaar en zijn gemerkt met het recyclingsymbool
  .
  2. Verwijderen van de verpakking en inspecteren van het apparaat
  Controleer, nadat u de verpakking heeft verwijderd, of de afwasmachine tijdens het transport niet beschadigd
  is en of de deur perfect sluit. Wend u in geval van twijfel tot een vakman of tot de leverancier.
  3. Voordat u de afwasmachine voor het eerst gebruikt
  - Het apparaat is ontworpen om te werken bij omgevingstemperaturen tussen de 5 °C en 45 °C.
  - Deze afwasmachine is getest door de fabrikant om te garanderen dat deze correct functioneert. Na een
  dergelijke test kunnen er lichte druppels/watervlekken overblijven die na de eerste afwasbeurt verdwijnen.
  4. Energie- en waterbesparing
  - Spoel het serviesgoed niet af onder stromend water.
  - Vul de afwasmachine helemaal voordat u een programma draait of selecteer de optie “Halve belading/
  Multizone” (indien aanwezig).
  - Als er milieuvriendelijke energiebronnen ter beschikking staan, zoals verwarming met zonnepanelen,
  warmtepompen of centrale verwarming, dient de afwasmachine te worden aangesloten op de leiding voor
  warm water, met een temperatuur van ten hoogste 60°C. Zorg ervoor dat de watertoevoerslang van het
  juiste type is (“70°C Max” of “90°C Max”).
  5. Veiligheid van kinderen
  - Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.
  - Laat kinderen niet met de afwasmachine spelen.
  - Bewaar het afwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen.
  6. Veiligheidswaarschuwingen
  - Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door mensen met een lichamelijke of
  verstandelijke beperking, tenzij ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene die ervoor
  kan zorgen dat het apparaat veilig wordt gebruikt.
  - Laat het apparaat niet buiten functioneren.
  - Bewaar geen brandbare materialen in de buurt van de afwasmachine.
  - Het water in de afwasmachine is geen drinkwater.
  - Gebruik geen oplosmiddelen in de afwasmachine: dit levert ontploffingsgevaar op!
  - Wees voorzichtig als de deur openstaat: gevaar voor struikelen!
  - De geopende deur kan alleen het gewicht van het uitgeschoven rek dragen, met inbegrip van het
  serviesgoed. Leun niet op de open deur en ga er niet op zitten of staan.
  - Voorwerpen waaraan u zich zou kunnen verwonden (bijv. messen) moeten met de punt omlaag in de
  bestekmand worden gezet. Lang keukengerei moet horizontaal in het bovenste rek worden gelegd, met
  het scherpe uiteinde naar achteren gericht.

  - Trek de stekker uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden verricht en draai
  de waterkraan dicht; ook als zich een storing voordoet.
  - Reparaties en technische wijzigingen mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden verricht.
  7. Voorzorgsmaatregelen bij vorst
  Indien het apparaat in een vertrek is geplaatst dat aan vorst kan worden blootgesteld moet al het water
  worden afgevoerd. Draai de waterkraan dicht, koppel de toevoer- en afvoerslangen los en laat al het water er
  vervolgens uitstromen. Zorg ervoor dat er tenminste 1 kg opgelost regenereerzout in het zoutreservoir zit
  om het apparaat te beschermen tegen temperaturen van maximaal -20 °C. Als het programma verdergaat,
  kan er een foutmelding verschijnen (zie pagina 6).
  Het indicatielampje ANNULEREN/Uit knippert 6 keer - het apparaat moet minstens 24 uur in een
  omgevingstemperatuur van minstens 5° C blijven staan.
  Na het oplossen van deze storingen dient u het apparaat te RESETTEN (zie het hoofdstuk “Wat te doen als...”).
  8. Afdanken
  - Het apparaat is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Bij het afdanken van de machine moeten de
  plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking worden opgevolgd. Maak het apparaat onbruikbaar door
  het netsnoer door te snijden. Om gevaarlijke situaties voor kinderen te voorkomen (bijv. verstikking),
  dient u het slot van de deur te breken, zodat deze niet meer gesloten kan worden.
  - Dit apparaat is gemerkt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG m.b.t. Afgedankte Elektrische en
  Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste manier wordt afgedankt,
  helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Onjuiste afdanking van
  een apparaat van dit type als huishoudelijk afval kan schadelijke gevolgen voor het milieu hebben. Het symbool
  op het apparaat, of op de documentatie bij het apparaat, geeft aan dat dit product niet mag worden
  behandeld als huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij het dichtstbijzijnde verzamelpunt voor
  recycling van elektrische en elektronische apparaten. Het afdanken moet worden uitgevoerd in
  overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over
  behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de
  vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
  EG Verklaring van overeenstemming
  Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van
  de EG-richtlijnen:
  2006/95/EG, 89/336/EG, 93/68/EG en 2002/95/EG (RoHS-richtlijn).
  Vulcapaciteit: 12 couverts.

  De garantie is niet van toepassing als storingen veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik van het apparaat.

  Technische wijzigingen voorbehouden.

  NL -8-


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool ADG 9500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool ADG 9500 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,27 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool ADG 9500

Whirlpool ADG 9500 Kurzanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool ADG 9500 Kurzanleitung - Englisch - 8 seiten

Whirlpool ADG 9500 Kurzanleitung - Französisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info