Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/114
Nächste Seite
Gebruikershandleiding
www.bticino.com
Classe 300X
344642 - 344643
RA00138AG-10/21-PC
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Classe 300X344642 - 344643GebruikershandleidingRA00138AG-10/21-PCwww.bticino.com
 • Page 2

  Classe 300XGebruikershandleiding
 • Page 3

  Classe 300XGebruikershandleidingInhoudsopgaveMaak onmiddellijk gebruik van uw beeldhuistelefoon Classe 300X!5Een oproep beantwoorden5Het antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon raadplegen7Een automatische inschakeling en de cyclische weergave van de cameras verrichten10Een berichtschrijven of registreren12Een ander vertrek of appartement oproepen (intercom)16Een smartphone van de installatie afkoppelen18Een gebruiker van de installatie afkoppelen20Algemene informatie22Functietoetsen en statusled22Home page23Activering functies24Snelle handelingen24Status van de functiesActivering doorschakelen oproepen naar smartphoneActivering doorschakelen naar alle smartphonesBlokkering van de oproepen naar alle smartphonesFuncties2526262830Functies31Antwoordapparaat32Cameras36NETATMO-cameras38CCTV39Berichten41Tekstbericht43Stembericht44Intercom45Activeringen47Snelle handelingen48Instellingen49Algemeen50WiFi50Aangekoppelde accounts55Tijd en datum57Taal59Informatie60Beltonen61Display62Monitor schoonmaken62Achtergrond63Kalibrering63Antwoordapparaat64Snelle handelingen66Configuratie68Compatibele apparaten69Meld een probleem72Apparaat resetten74Reset wifi75Menu Installateur763
 • Page 4

  Classe 300XGebruikershandleidingServices77Teleloop77Status deur78Professionele studio79Pieper80Door Entry App82Inleiding82Registratie van het account83Authenticatie86Wachtwoord vergetenHet account wissen8789Het apparaat koppelen90Home page92Weergave cameras of Buitenposten92De sloten openen94Een beeldhuistelefoonoproep ontvangen94Naar huis bellen: Bel uw Classe 300XMenu9899Antwoordapparaat100Activeringen102Gebruikers103Instellingen106Account108Help111Waarschuwingen en rechten van de consument4113
 • Page 5

  Classe 300XGebruikershandleidingMaak onmiddellijk gebruik van uw beeldhuistelefoonClasse 300X!Een oproep beantwoorden11. Raak de toets aan om een oproep te beantwoorden. De led gaat branden. Raak de toets verbinding opnieuw aan om de oproep te beindigen.2. Raak, wanneer nodig, tijdens de oproep het scherm aan zodat de iconen voor de regeling vanhet geluid/beeld worden weergegeven.Opmerking: de beeld-/geluidsinstellingen zijn niet aanwezig voor NETATMO-cameras.33. Regel de parameters met de iconen5en.Beknopte handleiding2
 • Page 6

  Classe 300XGebruikershandleidingABCDEA. Regelt het volume.B. Schakelt de microfoon uit.C. Regelt de helderheid van het beeld.D. Regelt het contrast van het beeld.Beknopte handleidingE. Regelt de kleur van het beeld.44. Druk op de toets om het slot van de buitenpost te openen.De toets slot gaat even branden om aan te geven dat het slot geopend is.6
 • Page 7

  Classe 300XGebruikershandleidingHet antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon raadplegenOp de homepagina wordt in de desbetreffende icon een cijfer aangegeven en de ledantwoordapparaat knippert als n of meer ongelezen berichten in het Led berichten aanwezigzijn.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingen1PrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasBerichtExterne intercomPieperIntercomActiveringenInstellingenSlot1. Raak de toets aan om het antwoordapparaat te openen en het bericht weer te geven.AchteruitAntwoordapparaat22/10/201319:3422/10/201316:3022/10/201317:0221/10/201311:2521/10/201315:0020/10/201317:5919/10/201314:202. Raak de toets aan om het bericht te openen.7215/10/201320:03Beknopte handleiding1
 • Page 8

  Classe 300XGebruikershandleidingAutomatisch wordt het bericht afgespeeld322/10/201318:34VolumeBeknopte handleidingAchteruit3. Raak de toets aan om het afspelen van het bericht te onderbreken of te hervatten.U kunt het bericht met de specifieke iconen beheren:22/10/201318:34VolumeABCAchteruitA. Regelt het volume.B. Bericht elimineren.C. Begin en einde bericht.D. Terug naar het scherm antwoordapparaat.8D
 • Page 9

  Classe 300XGebruikershandleidingAutomatisch schakelt de weergave van het bericht over naar van de homepagina.Antwoordapparaat22/10/201318:3422/10/201316:3022/10/201317:0221/10/201311:25421/10/201315:0020/10/201317:5919/10/201314:2015/10/201320:035. Raak de toets aan om naar de homepagina terug te keren.9Beknopte handleidingAchteruitgelezen. Het cijfer verdwijnt nu
 • Page 10

  Classe 300XGebruikershandleidingEen automatische inschakeling en de cyclische weergave van de camerasverrichtenAls cameras in de installatie aanwezig zijn, dan kunnen ze in het specifieke deel of met behulp vande automatische inschakeltoets worden aangezet.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasExterne intercomBerichtPieper1Beknopte handleidingIntercomActiveringenInstellingenSlot1. Raak de toets aan om de cameras van de installatie weer te geven.De desbetreffende toets gaat branden. Op het display worden de beelden van de camera op degeassocieerde buitenpost weergegeven.Zie Een oproep beantwoorden voor de regelingen van de camera.22. De toets verbinding knippert. Raak de toets aan om de audio-communicatie te activeren.10
 • Page 11

  Classe 300XGebruikershandleiding3. Raak de toets aan om een andere camera (cyclisch) weer te geven. Tijdens de overschakelingtussen twee cameras gaat de toets branden.Wacht de uitschakeltijd af om de weergave van de camera af te sluiten.Opmerking: u kunt van de ene naar de andere camera overschakelen zonder het geluid te activeren.11Beknopte handleiding3
 • Page 12

  Classe 300XGebruikershandleidingEen berichtschrijven of registrerenU kunt een tekstbericht schrijven of een stembericht voor een andere gebruiker registreren. Dezegebruiker kan de notitie op zijn beurt wijzigen of een nieuw notitie invoeren.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasExterne intercomBerichtPieperIntercomActiveringenInstellingenSlotBeknopte handleiding11. Raak de toets aan om een bericht te schrijven en/of te registreren.AchteruitRegistratie audioberichtBerichtBericht schrijven22. Raak de toets aan om een bericht te schrijven.12
 • Page 13

  Classe 300XGebruikershandleidingBericht schrijvenAnnuleerOpslaanBoodschappen doenqweartyuiosdfghjkzxcvbnmpl4.?1233. Typ de bericht in op het toetsenbord.4. Raak de toets aan om de tekstbericht op te slaan.Opmerking: berichten die niet worden opgeslagen gaan verloren.BerichtAchteruitRegistratie audioberichtBericht schrijven10 oktober, 18:34Boodschappen doen55. Raak de toets aan om een stembericht te registreren.13Beknopte handleiding3
 • Page 14

  Classe 300XGebruikershandleidingAchteruitRegistratie audioberichtIndrukken om te registrerenBeknopte handleiding66. Start de registratie en spreek de bericht in.AchteruitRegistratie audiobericht0:22Indrukken om de registratie te stoppen77. Raak de toets aan om de registratie te stoppen of wacht tot de tijd is verstreken.14
 • Page 15

  Classe 300XGebruikershandleidingRegistratie audioberichtAnnuleer0:08Opslaan9Indrukken om de registratie af te luisteren8. Raak de toets aan om de stembericht opnieuw af te luisteren.9. Raak de toets aan om de stembericht op te slaan.Opmerking: berichten die niet worden opgeslagen gaan verloren.15Beknopte handleiding8
 • Page 16

  Classe 300XGebruikershandleidingEen ander vertrek of appartement oproepen (intercom)U kunt met een apparaat in een andere ruimte van uw appartement of in een ander appartementcommuniceren.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasBerichtExterne intercomPieperIntercomActiveringenInstellingenSlotBeknopte handleiding11. Raak de toets aan om de beschikbare intercoms weer te geven.IntercomAchteruitExterne intercomIntercom 1Intercom 2Intercom 3Intercom 4Intercom 5Intercom 6Intercom 7Intercom 8Intercom 9Intercom 1022. Raak de toets aan om met de gewenste intercom te communiceren.16
 • Page 17

  Classe 300XGebruikershandleidingBeknopte handleidingOproep naarExterne intercomADe toets (A) gaat branden om aan te geven dat de oproep gestart is.Oproep actiefVolume3Zodra de opgeroepen persoon opneemt, worden de iconen voor de regeling van het geluidweergegeven, zie Een oproep beantwoorden.Opmerking: het systeem houdt de prioriteit aan als een oproep wordt verricht vanaf een buitenpostterwijl de intercommodus geactiveerd is en sluit de gestarte oproep af.3. Raak de toets aan om de oproep af te sluiten.17
 • Page 18

  Classe 300XGebruikershandleidingEen smartphone van de installatie afkoppelenAls u de mogelijkheid wilt elimineren dat een smartphone die met een gebruiker verbonden ismet uw Classe 300X kan blijven communiceren (bijv. wegens een defecte smartphone), dan moetu deze smartphone van de gebruiker afkoppelen.Instellingen > Algemeen > Gekoppelde accountsAangekoppelde accountsAchteruitDit is de lijst van de gebruikers die met de beeldhuistelefoon zijn verbonden.Druk op een gebruiker om de verbonden smartphones te kunnen weergeven.j.smith@gmail.comJ.Brown@gmail.comBeknopte handleiding11. Raak de toets aan om de smartphones die met de gebruiker verbonden zijn weer te geven.j.smith@gmail.comAchteruitGebruiker eliminerenDruk op de prullenmand om de verbinding met de smartphone te onderbreken.Druk op elimineren om de gebruiker en diens smartphones af te koppelen.smartphone 1smartphone 222. Raak de toets aan om een smartphone af te koppelen.18
 • Page 19

  Classe 300XGebruikershandleidingj.smith@gmail.comAchteruitGebruiker eliminerenDruk op de prullenmand om de verbinding met de smartphone te onderbreken.Druk op elimineren om de gebruiker en diens smartphones af te koppelen.De verbinding met de smartphone wordtverbroken. De smartphone kan de aangeslosmartphone 1ten functies van de beeldhuistelefoon nietlanger bedienen. Weet u het zeker?smartphone 23JaNee3. De toets aanraken om te bevestigen.Gebruiker eliminerenDruk op de prullenmand om de verbinding met de smartphone te onderbreken.Druk op elimineren om de gebruiker en diens smartphones af te koppelen.smartphone 2Opmerking: verbind de smartphone met Classe 300X door u met de DOOR ENTRY APP aan te melden.19Beknopte handleidingj.smith@gmail.comAchteruit
 • Page 20

  Classe 300XGebruikershandleidingEen gebruiker van de installatie afkoppelenAls u de mogelijkheid wilt elimineren dat een gebruiker met uw Classe 300X kan blijvencommuniceren (bijv. wegens een gestolen smartphone), dan moet u gebruiker van de installatieafkoppelen.U kunt deze procedure zowel op de Classe 300X of, als dit niet mogelijk is, met de DOOR ENTRY APPverrichten.Met Classe 300X:Instellingen > Algemeen > Gekoppelde accountsAangekoppelde accountsAchteruitDit is de lijst van de gebruikers die met de beeldhuistelefoon zijn verbonden.Druk op een gebruiker om de verbonden smartphones te kunnen weergeven.j.smith@gmail.comBeknopte handleidingJ.Brown@gmail.com11. Raak de toets aan om de gebruiker te beheren.j.smith@gmail.comAchteruitGebruiker eliminerenDruk op de prullenmand om de verbinding met de smartphone te onderbreken.Druk op elimineren om de gebruiker en diens smartphones af te koppelen.smartphone 12smartphone 22. Raak de toets aan om de gebruiker af te koppelen.20
 • Page 21

  Classe 300XGebruikershandleidingj.smith@gmail.comAchteruitGebruiker eliminerenDruk op de prullenmand om de verbinding met de smartphone te onderbreken.Druk op elimineren om de gebruiker en diens smartphones af te koppelen.De gebruiker wordt afgekoppeld. De gebruikersmartphone1kan niet langerde aangeslotenfuncties van debeeldhuistelefoon bedienen. Weet u het zeker?3smartphone 2JaNee3. De toets aanraken om te bevestigen.Met de smartphoneMenuDOOR ENTRY1DOOR ENTRYAntwoordapparaatKamerCameraActiveringen3GebruikersInstellingenIndrukken voor de activeringPremi per attivareAccountHelpSloten2InformatieSLOTNaar huis bellen4SerratureSERRATURAChiama CasaAfmelden1. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van de af te koppelen gebruiker.2. Raakt de toets aan om u aan te melden.3. Raak de toets aan om het menu instellingen te openen.4. Raak de toets aan om het deel gebruikers te openen.GEBRUIKERSJames Smith(J.smith@gmail.com)5Jhon Brown(J.Brown@gmail.com)smartphone 1Nodig andere gebruikers uit zodat ze zich met uwbeeldhuistelefoon kunnen associren5. Raak de toets aan om de gebruiker af te koppelen.Opmerking: Laat u door een andere gebruiker uitnodigen om uw gebruiker weer te koppelen, ofverricht de koppelprocedure als er geen andere gebruikers zijn.21Beknopte handleidingAangezien de smartphone niet beschikbaar is (bijv. een gesloten smartphone), dient u zich op eenandere smartphone met de gegevens van de gebruiker die u wilt afkoppelen aan te melden.
 • Page 22

  Classe 300XGebruikershandleidingAlgemene informatie10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcamera1AntwoordapparaatTv-camerasBerichtExterne intercomPieperIntercomActiveringenInstellingenSlot4231. Home page2. Tastgeleiders23. Capacitieve beeldhuistelefoonfunctietoetsen4. Status LedOpmerking: niet alle in deze handleiding gellustreerde functies zijn in alle landen beschikbaar.Controleer met uw installateur welke functies beschikbaar zijn voor uw markt.Opmerking: de achtergrond en de weergegeven iconen kunnen van de achtergrond en de iconen ophet apparaat afwijken.Functietoetsen en statusledIcoonBetekenisToets slotToets favorietenToets automatische inschakeling/cyclische weergaveGebruik deze toets tijdens de verbinding met de buitenpostom het slot te openen en in de ruststand om de slot van degeassocieerde buitenpost te openen.Gebruik deze toets om de traphuisverlichting in te schakelen(standaardconfiguratie, informeer bij de installateur naarandere configuraties).Deze toets heeft twee functies. U kunt de toets gebruiken omde camera van de geassocieerde buitenpost in te schakelen enom cyclisch de cameras en/of de aangesloten buitenpostenweer te geven.Gebruik deze toets om een oproep te beantwoorden. Detoets begint de knipperen als een oproep binnenkomt. Detoets brandt als de oproep beantwoord is. Druk opnieuw opde toets om de oproep af te sluiten.Toets verbindingDe WiFi-verbinding is uitgeschakeld of werkt correct als deled uit is.De WiFi-verbinding is geactiveerd maar is niet op een netwerkaangesloten als de led rood gekleurd is en knippert.WiFi-ledLed berichten aanwezigLed uitsluiting beltoonDe Classe 300X wisselt gegevens uit met de DOOR ENTRYAPP (doorschakelen oproep, automatische inschakeling) alsde led groen is gekleurd en brandt.Er zijn ongelezen en/of niet afgeluisterde berichten op hetantwoordapparaat aanwezig als deze led knippert.De beltoon van de oproep is gedeactiveerd als deze led brandt.22
 • Page 23

  Classe 300XGebruikershandleidingHome pageAfhankelijk van de configuratie (fysiek of geavanceerd) en het model van het apparaat kan dezepagina verschillende inhouden tonen. Hieronder wordt de homepagina met de geactiveerdefuncties weergegeven.12345610:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasBerichtExterne intercom7PieperIntercomActiveringenInstellingenSlot81. Uitschakeling van het scherm2. U moet de datum en de tijd bijwerken als dit symbool wordt weergegeven3. App:raak de toets aan om de informatiepagina te openen waarop een QR-code (download de QRcode uit de App Store of Google Play) weergegeven wordt. Gebruik deze code om de DOORENTRY APP voor het gebruik van uw apparaat te kunnen downloaden.U kunt de weergave op de pagina informatie deactiveren.4. Datum en tijd5. WiFi-verbinding6. Activering/deactivering functies7. Snelle handelingen8. FunctiesOpmerking: dit apparaat bevat Open Sourcesoftware. Verbind uw apparaat via de mini-USBaansluiting met uw PC Windows/Linux voor informatie over licenties en software.Opmerking: voor de verbinding tussen de beeldhuistelefoon Classe 300X en de smartphone is een WiFinetwerk in de woning met toegang tot het internet vereist.Om de service te kunnen gebruiken, moet de klant beschikken over de technische apparatuur die toegangtot het internet mogelijk maken. Dit gebeurt aan de hand van een overeenkomst tussen de klant en een ISP(Internet Service Provider) waar Bticino niet aansprakelijk voor is.Voor het gebruik van bepaalde services die BTicino ter aanvulling van de normale functies van de Classe 300Xlevert, moet de klant de DOOR ENTRY APP op diens smartphone installeren.De services die via de APP geboden worden, voorzien de communicatie op afstand en via het internet metClasse 300X.In deze gevallen kunnen de integratie en de goede werking tussen Classe 300X en de APP afhangen van: a) de kwaliteit van het WiFi-signaal; b) het contract voor toegang tot het internet in de woning; c) het soort datacontract voor de smartphone.BTicino acht zich niet aansprakelijkheid voor eventuele storingen, als een van deze 3 elementen niet voldoetaan de specificaties die voor de werking van het product vereist is.23
 • Page 24

  Classe 300XGebruikershandleidingDe werking van de DOOR ENTRY APP kan bij uitgeschakeld scherm (op de achtergrond) nadelig wordenbenvloed door op de smartphone genstalleerde applicaties die: het gebruik van de batterij en energiebesparing optimaliseren; het apparaat beschermen (antivirus of soortgelijke programmas)Het product ondersteunt streaming VoIP. Daarom moet worden nagegaan of het datacontract dat voor desmartphone is afgesloten deze service niet blokkeert.Bovendien geeft men aan dat voor de service die BTicinio op afstand met de APP biedt, data gebruikt wordt.De kosten verbonden aan het gebruik van data hangt af van het contract dat de klant met een ISP (InternetService Provider) heeft afgesloten. De klant moet de kosten van dit contract op zich nemen.Activering functiesIcoonONBetekenisOFFOproependoorschakelenAls het koppelen is voltooid, raakt u de toetsaan om het doorschakelen van de oproepenafkomstig van de buitenpost door te schakelennaar de smartphone waar de DOOR ENTRY APPop is genstalleerd.Het doorsturen kan op twee verschillendemanieren gebeuren: doorschakelen naar alle smartphones blokkering van de oproepen naar allesmartphones.AntwoordapparaatActiveer deze functie om op de buitenpost eenoproep te registrerenAls een oproep binnenkomt en de functiedoorschakelen oproep geactiveerd is, kuntu alsnog met elk aangekoppeld apparaatbeantwoorden. In dit geval wordt decommunicatie echter niet geregistreerd.Professionele studioActiveer deze functie om bij een oproep vanaf debuitenpost de automatische opening van het slotin te stellenUitsluiting beltoonActiveer deze functie om de beltoon in het gevalvan een oproep uit te schakelenSnelle handelingenMet een druk op deze iconen kunt u direct de aangegeven functie (ingesteld in Instellingen/Snelle handelingen activeren).211. Beschrijving2. Type functie24Privcamera
 • Page 25

  Classe 300XGebruikershandleidingStatus van de functiesIcoonBetekenisWiFi-verbindinggedeactiveerdWiFi-verbindinggeactiveerd en nietaangeslotenSlechte ontvangst WiFisignaalDe verbinding van het apparaat met een WiFinetwerk is niet geactiveerdDe verbinding van het apparaat met een WiFinetwerk is geactiveerd, maar is niet met een WiFinetwerk verbondenHet WiFi-signaal is niet sterk genoeg voor decorrecte doorschakeling van de oproep en deandere functies van de smartphone. Verifieer deWiFi-installatievoorschriftenWiFi-verbindinggeactiveerd engeconfigureerdDe verbinding van het apparaat met een WiFinetwerk is correct in het specifieke deel geactiveerden geconfigureerdWiFi-verbindinggeactiveerd, internetniet bruikbaarDe verbinding van het apparaat met een WiFinetwerk is correct geactiveerd maar de router surftniet op het internetHet apparaat is gekoppeld met de smartphone.De oproepen worden doorgeschakeld wanneerde smartphone en de Classe 300X op hetzelfdeApparaat gekoppeldWiFi-netwerk zijn aangesloten en wanneer demet een smartphonesmartphone is verbonden via het mobiele netwerken doorschakelen vanof een ander WiFi-netwerk dan hetgeen waar dede oproepen naar allesmartphones geactiveerd Classe 300X mee is verbonden.* het beeld-/geluidssignaal wordt uitsluitendgewaarborgd voor 3G-netwerken of hoger.Apparaat gekoppeldaan smartphone endoorschakelen oproepengeblokkeerdHet apparaat is aan de smartphone gekoppeld,maar de oproepen worden niet naar de smartphonedoorgeschakeld.Opmerking: als geen enkele icoon op de smartphone wordt weergegeven: het apparaat is nog niet aan de smartphone gekoppeld; u heeft het apparaat gereset; u heeft alle gebruikers afgekoppeld.25
 • Page 26

  Classe 300XGebruikershandleidingActivering doorschakelen oproepen naar smartphoneDeze functie kunt u gebruiken om de oproepen via de beeldhuistelefoon, afkomstig van debuitenpost, naar de gekoppelde smartphones door te schakelen.Het doorsturen kan op twee verschillende manieren gebeuren:doorschakelen naar alle smartphones;blokkering van de oproepen naar alle smartphones.Activering doorschakelen naar alle smartphonesMet deze functie activeert u het doorschakelen van de oproepen afkomstig van de buitenpostnaar alle smartphones. De oproepen worden doorgeschakeld wanneer de smartphone en deClasse 300X op hetzelfde WiFi-netwerk zijn aangesloten en wanneer de smartphone is verbondenvia het mobiele netwerk of een ander WiFi-netwerk dan hetgeen waar de Classe 300X mee isverbonden.Opmerking: het beeld-/geluidssignaal wordt uitsluitend gewaarborgd voor 3G-netwerken of hoger alsde smartphone op een mobiel netwerk is aangesloten.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcamera1AntwoordapparaatTv-camerasBerichtExterne intercomPieperIntercomActiveringenInstellingenSlot1. Raak de toets aan om het doorschakelen van de oproepen naar de smartphone te activeren.26
 • Page 27

  Classe 300XGebruikershandleiding10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenAOproepen die naar alle smartphones zijn geblokkeerdAntwoordapparaatSchakeltde oproepen naaralle smartphonesTv-camerasBerichtSnelle handelingenPrivcameraExterne intercomAnnuleerPieperIntercomActiveringenInstellingenSlot2A. Status activering oproepen.2. Raak de toets aan om het doorschakelen van de oproepen naar alle smartphone te activeren.De Door Entry App downloadenOproepen die naar alle smartphones zijn doorgeschakeldEen bevestigingsbericht wordt weergegeven. Een aantal seconden later wordt de homepaginageopend.B10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasBerichtExterne intercomPieperIntercomActiveringenB. De icoon geeft de nieuwe status aan..27InstellingenSlot
 • Page 28

  Classe 300XGebruikershandleidingBlokkering van de oproepen naar alle smartphonesMet deze functie worden de oproepen naar alle smartphones geblokkeerd.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcamera1AntwoordapparaatTv-camerasBerichtExterne intercomPieperIntercomActiveringenInstellingenSlot1. Raak de toets aan om het doorschakelen van de oproepen naar de smartphones te blokkeren.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenOproepen die naar alle smartphones zijn doorgeschakeldAntwoordapparaatBlokkeertde oproepen naarTv-camerasBerichtalle smartphonesSnelle handelingenPrivcameraExterne intercomAnnuleerPieperIntercomActiveringenInstellingenSlot22. Raak de toets aan om het doorschakelen van de oproepen naar alle smartphones te blokkeren.28
 • Page 29

  Classe 300XGebruikershandleidingScarica lApp Door EntryOproepen die naar alle smartphones zijn geblokkeerdEen bevestigingsbericht wordt weergegeven. Een aantal seconden later wordt de homepaginageopend.A10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasBerichtExterne intercomPieperIntercomActiveringenA. De icoon geeft de nieuwe status aan.29InstellingenSlot
 • Page 30

  Classe 300XGebruikershandleidingFunctiesMet een druk op de onderstaande iconen worden de schermen verbonden aan de gekozen functieweergegeven. De aanwezigheid of het ontbreken van deze iconen hangt af van de configuratievan uw installatie.Opmerking: de functies cameras, intercom en activeringen zijn uitsluitend beschikbaar als hetapparaat niet fysiek geconfigureerd is. Informeer bij de installateur om ze te laten inschakelen.IcoonBetekenisAntwoordapparaatRaak de toets aan om het scherm teopenen waarop u de berichten die met debeeldhuistelefoon op het antwoordapparaatgeregistreerd zijn kunt weergeven.CamerasRaak de toets aan om het scherm te openenwaarop u de cameras in uw installatie kuntactiveren en de beelden daarvan kunt weergeven.BerichtenRaak de toets aan om het scherm te openenwaarop u een nota kunt schrijven of registrerenen de aanwezige berichten kunt afluisteren ofweergeven.IntercomRaak de toets aan om het scherm te openenwaarop u met andere (beeld)huistelefoons inuw woning of in andere appartementen kuntcommuniceren.ActiveringenRaak de toets aan om het scherm te openenwaarop u bepaalde actuatoren kunt activeren (bijv.:slot, tuinverlichting, enz.).InstellingenRaak de toets aan om het scherm te openenwaarop u voor een optimaal gebruik van uwapparaat de functies kunt aanpassen.30
 • Page 31

  Classe 300XGebruikershandleidingFunctiesU kunt de schermen van de hoofdfuncties direct op de homepagina openen door op de specifiekeiconen te drukken10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasExterne intercomBerichtPieperIntercomActiveringenInstellingenSlot11. Raak de icoon aan van de een van de onderstaande functies:AntwoordapparaatCamerasBerichtenPrivcameraActiveringenInstellingen31Snelle handelingenIntercom
 • Page 32

  Classe 300XGebruikershandleidingAntwoordapparaatIn dit deel kunt u de audio-/videoberichten die bij uw afwezigheid op de buitenpost geregistreerdzijn weergeven, mits u deze functie eerder met een druk op de icoon (A) heeft geactiveerd.10:36AMaandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenCSnelle handelingen1PrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasBerichtExterne intercomPieperIntercomActiveringenInstellingenSlot1BAls op het antwoordapparaat een bericht aanwezig is, knippert de led (B) en wordt in de icoon vande functie een cijfer behorende bij de nieuwe of ongelezen berichten (C) weergegeven.1. Raak de toets aan om het antwoordapparaat te openen.32
 • Page 33

  Classe 300XGebruikershandleidingAAchteruitCBDAntwoordapparaat22/10/201319:3422/10/201316:3022/10/201317:0221/10/201311:2521/10/201315:0020/10/201317:5919/10/201314:202A. Datum/tijdstip van de registratie.B. Weergave geluids-/beeldbericht.C. Verklikker status bericht:te lezen bericht;gelezen berichtD. Geluidsbericht2. Raak de toets aan om het bericht te openen.3315/10/201320:03
 • Page 34

  Classe 300XGebruikershandleidingAutomatisch wordt het bericht afgespeeld322/10/201318:34VolumeAchteruit43. Raak de toets aan om het afspelen te onderbreken.U kunt het bericht met de specifieke iconen beheren:22/10/201318:34VolumeABCAchteruitA. Regelt het volume.B. Bericht elimineren.C. Begin en einde bericht.D. Terug naar het scherm antwoordapparaat.4. Raak de toets aan om de weergave af te sluiten.34D
 • Page 35

  Classe 300XGebruikershandleidingAutomatisch schakelt de weergave van het bericht over naar van de homepaginaAchteruitAntwoordapparaat22/10/201318:3422/10/201316:3022/10/201317:0221/10/201311:25521/10/201315:0020/10/201317:5919/10/201314:2015/10/201320:035. Raak de toets aan om naar de homepagina terug te keren.35gelezen. Het cijfer verdwijnt nu
 • Page 36

  Classe 300XGebruikershandleidingCamerasIn dit deel kunt u uw woning bewaken door een van de cameras in uw appartement, in degemeenschappelijke ruimtes (bijv. garage, tuin) en op de buitenposten te activeren.Als u n camera geactiveerd heeft, kunt u cyclisch (achtereenvolgens) de andere camerasweergeven.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasBerichtExterne intercomPieperIntercomActiveringenInstellingenSlot11. Raak de toets aan om de cameras van de installatie weer te geven.Tv-camerasAchteruitPrivcameraOpenbare camera22. Raak de toets aan om de gewenste camera te activeren.36
 • Page 37

  Classe 300XGebruikershandleidingHet display toont de beelden die van de geactiveerde camera afkomstig zijn.Zie Een oproep beantwoorden voor de regelingen van de camera.343. Raak de toets aan om een andere camera (cyclisch) weer te geven. Tijdens de overschakelingtussen twee cameras gaat de toets branden.Opmerking: NETATMO-cameras vormen geen onderdeel van de functie cyclische weergave en wordendaarom niet weergegeven.4. De toets knippert als de camera op een buitenpost is aangebracht. Raak de toets aan om deaudio-communicatie te activeren.Wacht de uitschakeltijd af om de weergave van de camera af te sluiten.37
 • Page 38

  Classe 300XGebruikershandleidingNETATMO-camerasAls in uw woning NETATMO-cameras aanwezig zijn, kunt u ze voor de camerabewaking gebruikennadat u ze met uw Classe 300X heeft geactiveerd.Als uw NETATMO-account met meerdere woningen, met elk een of meer cameras, verbonden is,zal de volledige lijst worden weergegeven.U kunt dus, bijvoorbeeld, de beelden van uw woning aan zee laten weergeven door de Classe300X die in uw woning is genstalleerdOpmerking: u kunt de beelden van compatibele NETATMO-cameras uitsluitend laten weergeven als debewakingsfunctie in de app Security van NETATMO is geactiveerd.Tv-camerasAchteruitPrivcameraOpenbare cameraCamera woningCamera aan zee11. Raak het scherm aan om de gewenste camera te activeren.(Het beeld wordt drie minuten lang weergegeven).38
 • Page 39

  Classe 300XGebruikershandleidingCCTVIn dit deel kunt u uw woning bewaken door een van de bewakingscameras in het appartement ofde gemeenschappelijke zones (bijv. garage, tuin) te activeren.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasBerichtExterne intercomPieperIntercomActiveringenInstellingenSlot11. Raak de toets aan om de cameras van de installatie weer te geven.Tv-camerasAchteruitPrivcameraCCTV 022. Raak de toets aan om de gewenste camera te activeren.39
 • Page 40

  Classe 300XGebruikershandleidingHet display toont de beelden die van de geactiveerde camera afkomstig zijn.Zie Een oproep beantwoorden voor de regelingen van de camera.Het beeld wordt drie minuten lang weergegeven. Het is niet mogelijk om de cameras cyclischweer te geven.Opmerking: om de cameras achtereenvolgens te laten weergeven of een meervoudige visie mogelijkte maken, dient u een apparaat (bijv. Digital Video Recorder) aan te sluiten dat een dergelijke functieverricht.Wend u voor meer informatie tot uw installateur.40
 • Page 41

  Classe 300XGebruikershandleidingBerichtenIn dit deel kunt u berichten maken of de berichten die andere gebruikers of via het schakelbordin de portiersloge zijn achtergelaten weergeven. Er bestaan twee verschillende soorten:tekstberichten of stemberichten.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenA3PrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasExterne intercomBerichtPieperIntercomActiveringenInstellingenSlot1BAls op het antwoordapparaat een bericht aanwezig is, knippert de led (B) en wordt in de icoon vande functie een cijfer behorende bij de nieuwe of ongelezen berichten (A) weergegeven.1. Raak de toets aan om de berichten te openen.41
 • Page 42

  Classe 300XGebruikershandleidingAAchteruitBBerichtRegistratie audioberichtBericht schrijvenE10 oktober, 18:3410 oktober, 15:00Dit is een stemberichtDLoodgieter bellen10 oktober, 07:22Boodschappen doen2A. Aanduiding voor stembericht.B. Datum/tijdstip van de registratie.C. Bericht afkomstig van het schakelbord in de portiersloge.D. Preview tekstbericht.E. Verklikker status bericht:te lezen bericht;gelezen bericht2. Raak de toets aan om de bericht te openen.42C
 • Page 43

  Classe 300XGebruikershandleidingTekstberichtABBericht lezenAchteruit10 oktober, 18:34CBoodschappen doen3Op dit scherm kunt u de tekst van de bericht weergeven (C), wijzigen (A) of wissen (B).3. Raak de toets aan om de bericht te wijzigen.Bericht wijzigenAnnuleerOpslaanBoodschappen doenOk, ik ga om 18.00qwaertyuiosdfghjkzxcvbnm?12344. Wijzig de bericht met het toetsenbord.5. Raak de toets aan om de bericht op te slaan.43.pl5
 • Page 44

  Classe 300XGebruikershandleidingStemberichtBericht afspelenAchteruitA0:20Indrukken om de registratie af te luisteren3Op dit scherm kunt u de audio van de bericht afsluiten of elimineren (A).3. Raak de toets aan om de registratie af te luisteren.Bericht afspelenAchteruit0:04Indrukken op het afspelen te stoppen44. Raak de toets aan om het afspelen te stoppen.44
 • Page 45

  Classe 300XGebruikershandleidingIntercomIn dit deel kunt u het scherm openen waarop u met andere (beeld)huistelefoons in uw woning ofin andere appartementen kunt communiceren.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasBerichtExterne intercomPieperIntercomActiveringenInstellingenSlot11. Raak de toets aan om de beschikbare intercoms weer te geven.IntercomAchteruitExterne intercomIntercom 1Intercom 2Intercom 3Intercom 4Intercom 5Intercom 6Intercom 7Intercom 8Intercom 9Intercom 1022. Raak de toets aan om met de gewenste intercom te communiceren.45
 • Page 46

  Classe 300XGebruikershandleidingOproep naarExterne intercomADe toets (A) gaat branden om aan te geven dat de oproep gestart is.Oproep actiefVolume3Zodra de opgeroepen persoon opneemt, worden de iconen voor de regeling van het geluidweergegeven, zie Een oproep beantwoorden.Opmerking: het systeem houdt de prioriteit aan als u een oproep afkomstig va een buitenpostontvangt terwijl de intercommodus geactiveerd is en sluit de gestarte oproep af.Opmerking: uitsluitend apparaten met een extra voeding kunnen het adres van de beller weergevenvoordat de spraakverbinding wordt gelegd.3. Raak de toets aan om de oproep af te sluiten.46
 • Page 47

  Classe 300XGebruikershandleidingActiveringenIn dit deel kunt u bepaalde actuatoren (bijv. slot, tuinverlichting, enz.) in uw installatie activeren.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasBerichtExterne intercomPieperIntercomInstellingenActiveringenSlot11. Raak de toets aan om de beschikbare activeringen weer te geven.ActiveringenAchteruitSlotSlot 1Slot 2AlgemeneSlot 32A2. Raak de toets aan om de slot te activeren.De toets (A) gaat kort branden om aan te geven dat de activering is verricht.47
 • Page 48

  Classe 300XGebruikershandleidingSnelle handelingenRechts op de homepagina zijn sneltoetsen aanwezig, mits deze eerder in het deel Instellingen/Snelle handelingen geactiveerd zijn of fysiek geconfigureerd zijn (maximaal 4).Raak deze toetsen aan om de functie direct te activeren zonder het specifieke scherm te openen.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasBerichtExterne intercomPieperIntercomActiveringenInstellingenSlot1. Raak de toets aan om de functie direct te activeren (bijv. camera).481
 • Page 49

  Classe 300XGebruikershandleidingInstellingenDe icoon Instellingen is altijd op de homepagina aanwezig.Met een druk op deze icoon heeft u toegang tot een uitgebreide reeks aanpassingen voor eenoptimaal gebruik van uw Classe 300X.In het deel Configuratie (welke u met een deblokkeercode kunt openen) treft u andereinstellingen. Informeer bij de installateur naar dit deel.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloaden1Snelle handelingenPrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasBerichtExterne intercomPieperIntercomInstellingenActiveringenSlot1. Raak de icoon aan om het deel Instellingen te openen.InstellingenAchteruitAlgemeenWiFiBeltonenDisplayAangekoppelde accountsAntwoordapparaatTijd en datumSnelle handelingen2ConfiguratieTaalInformatieToetsentoon2. Raak de icoon aan van de een van de onderstaande aanpassingen:AlgemeenWiFiGekoppelde accountsTijd en datumTaalInformatieToetstoonBeltonenVolumeBeltoon intercomBeltoon buitenpostMeer beltonen...Monitor schoonmakenAchtergrondKalibreringDisplayAntwoordapparaatRegistratiemodusWelkomstberichtBericht registreren...Snelle handelingenSnelle handelingen toevoegenConfiguratieOPGELETUitsluitend de installateur heeft toegang tot het deel Configuratie.Verkeerde handelingen kunnen de werking van het apparaat benvloeden49
 • Page 50

  Classe 300XGebruikershandleidingAlgemeenIn dit deel zijn algemene instellingen en informatie over het apparaat aanwezig.InstellingenAchteruitAlgemeenWiFiBeltonenDisplayAangekoppelde accountsAntwoordapparaatTijd en datumSnelle handelingenTaalConfiguratieInformatieToetsentoon1. Activeer/deactiveer een geluid met een druk op een toets.WiFiIn dit deel kunt u het apparaat op uw WiFi-netwerk aansluiten.WiFiAchteruitWiFi11. Raak de toets aan om de functie te activeren.501
 • Page 51

  Classe 300XGebruikershandleidingWiFiAchteruitWiFiWiFi HuisWiFi 1WiFi 2WiFi 322. Kies het netwerk in uw woning waar u het apparaat op wilt aansluiten.Verifieer de WiFi-installatievoorschriften als het WiFi-signaal zwak is of ontbreekt.Opmerking: het netwerk in uw woning moet aan de volgende eigenschappen voldoen: IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 kanalen Ondersteunde versleuteling en authenticatie: OPEN WPA-PSK-netwerken inclusief TKIP WPA2-PSK inclusief AES WEP 64 bits (5-cijferige ASCII-codes of 10 hexadecimale cijfers) WEP 128 bits (13-cijferige ASCII-codes of 26 hexadecimale cijfers) WPS-authenticatie (ondersteund voor WPA2-PSK)5WiFiAchteruitBevestigWiFi HuisPaswoord:qwa3ertyuiosdfghjkzxcvbnm.?1233. Voer het wachtwoord in (wanneer nodig).4. Raak de toets aan om het wachtwoord te tonen.5. Raak de toets aan om de verbinding te activeren.51pl4
 • Page 52

  Classe 300XGebruikershandleidingHet apparaat voorziet de weergave of wijziging van de verbindingsparameters van het netwerkWiFiAchteruitWiFiWiFi HuisAangesloteniWiFi 1WiFi 2WiFi 366. Raak de toets aan om de verbindingsparameters van het netwerk weer te geven of te wijzigen.7WiFiAchteruitDHCPAchterwege latenWiFi HuisIP-adres192.168.178.43DNS primair8.8.8.8Netwerk masker255.255.255.0DNS secundair8.8.4.4Gateway192.168.178.1MAC00:03:50:81:02:9E7. Raak de toets aan om de DHCP uit te schakelen en de parameters met de hand in te stellen.IP-adres en Subnet mask: typische parameters van de netwerken met TCP/IP-protocol in dienodig zijn voor het opsporen van het apparaat in het lokale netwerk.Gateway: IP-adres van de router/het access point.Opmerking: neem contact op met uw netwerkbeheerder alvorens u de standaardwaarden wijzigt.Verkeerde waarden zullen de service niet activeren en kunnen storingen veroorzaken in decommunicatie van andere netwerkapparatuur.52
 • Page 53

  Classe 300XGebruikershandleidingWiFiAchteruitAchterwege laten8DHCPWiFi HuisIP-adres192.168.178.43DNS primair8.8.8.8Netwerk masker255.255.255.0DNS secundair8.8.4.4Gateway192.168.178.1MAC00:03:50:81:02:9E8. Raak de toets aan om het IP-adres van het apparaat te wijzigen.IP-adresAchteruit19291681785178945612309. Voer het nieuwe IP-adres in.10. De toets aanraken om te bevestigen.53Bevestig10
 • Page 54

  Classe 300XGebruikershandleidingWiFi-installatievoorschriftenVerifieer de kwaliteit van het WiFi-signaal op het display van het apparaat (zie deinstallatiehandleiding). Controleer het volgende als het zwak is of ontbreekt:het apparaat is niet genstalleerd in de buurt van grote metalen voorwerpen of elektrischeapparaten die een sterk elektromagnetisch veld kunnen opwekken; tussen de router/het access point en Class300X bevindt zich het kleinst mogelijke aantal muren.Opmerking: het wordt aanbevolen om Classe 300X in de buurt van de WiFi-router te installeren.Opmerking: per WiFi-netwerk (SSID) kan slechts n Classe 300X worden genstalleerd.Opmerking: per appartement kan slechts n Classe 300X worden genstalleerd1AanbevolenVerifieer altijd het WiFi-signaal op het displayvan het apparaat voordat u de voorwerpendefinitief installeert.De verbinding van het apparaat met eenWiFi-netwerk is correct in het specifieke deelgeactiveerd en geconfigureerdHet WiFi-signaal is niet sterk genoeg voor decorrecte doorschakeling van de oproep en deandere functies van de smartphone. Verifieer deWiFi-installatievoorschriften1 Muren van metselwerk Houten muren Gipsplaten muren54 Muren van gewapend beton Dragende muren Stenen muren Metalen muren
 • Page 55

  Classe 300XGebruikershandleidingAangekoppelde accountsIn dit deel kunt u de lijst van de gebruikers die met uw Classe 300X gekoppeld zijn en deaanverwante smartphones weergeven.Bovendien kunt u smartphones of gebruikers afkoppelen.Aangekoppelde accountsAchteruitDit is de lijst van de gebruikers die met de beeldhuistelefoon zijn verbonden.Druk op een gebruiker om de verbonden smartphones te kunnen weergeven.j.smith@gmail.comJ.Brown@gmail.com11. Raak de toets aan om de gebruiker te beheren.j.smith@gmail.comAchteruitGebruiker eliminerenADruk op de prullenmand om de verbinding met de smartphone te onderbreken.Druk op elimineren om de gebruiker en diens smartphones af te koppelen.Csmartphone 1Bsmartphone 22A. Gebruiker afkoppelen.B. Smartphone afkoppelen.C. Verbonden smartphones.2. Raak de toets aan om een enkele smartphone af te koppelen.55
 • Page 56

  Classe 300XGebruikershandleidingj.smith@gmail.comAchteruitGebruiker eliminerenDruk op de prullenmand om de verbinding met de smartphone te onderbreken.Druk op elimineren om de gebruiker en diens smartphones af te koppelen.De verbinding met de smartphone wordtverbroken. De smartphone kan de aangeslosmartphone 1ten functies van de beeldhuistelefoon nietlanger bedienen. Weet u het zeker?smartphone 23JaNee3. De toets aanraken om te bevestigen.Verbind de smartphone met Classe 300X door u met de DOOR ENTRY APP aan te melden.j.smith@gmail.comAchteruitGebruiker eliminerenDruk op de prullenmand om de verbinding met de smartphone te onderbreken.Druk op elimineren om de gebruiker en diens smartphones af te koppelen.smartphone 244. Raak de toets aan om de gebruiker en dus alle smartphones die met deze gebruiker verbindenzijn af te koppelen.j.smith@gmail.comAchteruitGebruiker eliminerenDruk op de prullenmand om de verbinding met de smartphone te onderbreken.Druk op elimineren om de gebruiker en diens smartphones af te koppelen.5De gebruiker wordt afgekoppeld. De gebruikersmartphone2kan niet langerde aangeslotenfuncties van debeeldhuistelefoon bedienen. Weet u het zeker?JaNee5. De toets aanraken om te bevestigen.Laat u door een andere gebruiker uitnodigen om uw gebruiker weer te koppelen, of verricht dekoppelprocedure als er geen andere gebruikers zijn.Opmerking: als een gebruiker met slechts n smartphone verbonden is, dan wordt de gebruiker afgekoppeldals deze telefoon afgekoppeld wordt.56
 • Page 57

  Classe 300XGebruikershandleidingTijd en datumStel de actuele datum en tijd in.2Tijd en datumAchteruit1Automatische instelling van de datum en de tijd gebaseerdop het netwerk en de positieAutomatische Datum-TijdGMT 00 Londen, Lissabon, DublinGMT +1 Rome, Parijs, BerlijnGMT +2 Athene, Istanboel, BoekarestGMT +3 Moskou, Mogadishu, DohaGMT +3:30 Teheran1. Raak de toets aan om automatisch de datum en de tijd in te stellen.U kunt de bijgewerkte datum en tijd automatisch door een NTP server laten instellen. Het NetworkTime Protocol, afgekort NTP, is een protocol dat gebruikt wordt om de klokken van het systeemautomatisch te synchroniseren met de correcte gegevens die afkomstig zijn van het internet.Of2. Raak de toets aan om functie automatische datum en tijd uit te schakelen en de datum en tijdmet de hand in te stellen.5Tijd en datumAchteruitAutomatische instelling van de datum en de tijd gebaseerdop het netwerk en de positieAutomatische Datum-Tijd4211m411102013dmj33. De icoon behorende bij de in te stellen parameter (datum of tijd) aanraken. De iconen voor hetverhogen of verlagen van de waarde worden weergegeven.4.Instellen door ze aan te raken.5. Raak de toets aan om terug te keren en de instellingen op te slaan.57
 • Page 58

  Classe 300XGebruikershandleidingRaak het symboolaan om de datum en de tijd bij te werken als dit symbool op dehomepagina wordt weergeven.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcamera1AntwoordapparaatTv-camerasExterne intercomBerichtPieperIntercomActiveringenInstellingenSlot1. Raak de toets aan om de datum en de tijd bij te werken.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloaden2Snelle handelingenU moet de datum en de tijd updatenWilt u dit nu doen?AntwoordapparaatTv-cameras3Externe intercomBerichtJaPrivcameraNeePieperIntercomActiveringenInstellingenSlot2. Raak JA aan om de datum en de tijd bij te werken.De pagina voor de instelling van de datum en de tijd wordt geopend.Een enkele seconde nadat de datum en de tijd zijn bijgewerkt verdwijnt het symbool van dehomepagina.Of3. Raak NEE aan om het bericht af te sluiten. In dit geval verdwijnt het symboolhomepagina.58niet van de
 • Page 59

  Classe 300XGebruikershandleidingTaalStel de taal van het apparaat in.LanguagesAchteruitEnglishFranaisItalianoEspaolDeutschNerlandaisPortugus1. Raak de icoon aan van de in te stellen taal in.591
 • Page 60

  Classe 300XGebruikershandleidingInformatieIn dit deel kunt u bepaalde informatie over de configuratie van het apparaat, de QR-codes voorhet downloaden van de gebruikershandleiding en de DOOR ENTRY APP weergeven en kunt ubepalen of u de banner van de APP op de homepagina wilt laten weergeven.InformatieAchteruitACDEFGHNPM010020Master/SlaveVoedingBBanner op homepageMasterUitgeschakeldProfessionelestudioActiefAntwoordapparaatActiefFirmwareversie1.1.37MAC2GebruikershandleidingAndroid AppiOS AppAndroid App00:03:50:81:04:02ILM1A. Geeft de configuratieparameters weer.Opmerking: de configuraties van de functies of hun wijziging op Classe 300X worden automatischna de eerste koppeling met een smartphone en bij elke volgende wijziging in de DOOR ENTRY APPweergegeven.B. Activeert/deactiveert de weergave van de banner voor het downloaden van de DOOR ENTRY APPop de homepaginaC. Geeft weer of het apparaat in het appartement als master of slave is ingesteld.D. Geeft weer of een extra voeding aanwezig is geactiveerd isEGeeft weer of de functie Professionele studio.F. Geeft weer of de functie Antwoordapparaat geactiveerd is.G. Geeft de firmwareversie van het toestel weer.H Geeft het adres weer van Classe 300X.IGeeft de QR-code voor het downloaden van de gebruikershandleiding weer.L. Geeft de QR-code voor het downloaden van de DOOR ENTRY APP voor Android weer.M. Geeft de QR-code voor het downloaden van de DOOR ENTRY APP voor iOS weer herunterzuladen.1. Richt de QR-codelezer op de code om de DOOR ENTRY APP op uw smartphone te kunneninstalleren zodat u de oproepen en andere functies met uw smartphone kunt beheren.Met de DOOR ENTRY APP kunt u: oproepen afkomstig van buitenposten ontvangen; de videobewaking beheren; de sloten van buitenposten openen; de Classe 300X bellen; algemene actuatoren die op de installatie aangesloten zijn activeren; de firmware van Classe 300X updaten.2. Raak de toets aan om terug te keren.60
 • Page 61

  Classe 300XGebruikershandleidingBeltonenIn dit deel kunt u beltonen met evenementen combineren en het volume regelen.InstellingenAchteruitAVolumeAlgemeenBeltonenHoofddeurstationDisplay316AntwoordapparaatIntercom binnenSnelle handelingen1Configuratie1Meer beltonen...2A. Het volume van de beltonen regelen.1. Raak het evenementen aan waarvoor u de beltoon wilt instellen. De iconen voor de keuzeworden weergegeven.2. Doorloop de lijst met beschikbare beltonen (16). De beltoon wordt afgespeeld.3. De toets aanraken om terug te keren en de instellingen op te slaan.Evenementen waarvoor u de beltoon kunt instellen:Hoofddeurstation: oproep afkomstig van de hoofddeurstation (S0)Interne intercom: oproep afkomstig van een intercom binnen het appartement.Andere beltonen...Buitenpost s1, 2, 3: oproep afkomstig van een secundaire buitenpost (S1; S2; S3)Externe intercom: oproep afkomstig van een intercom buiten het appartement.Oproep op verdieping: oproep afkomstig van de drukknop in de buurt van de voordeur.Mededelingen: bericht afkomstig van het schakelbord in de portiersloge.61
 • Page 62

  Classe 300XGebruikershandleidingDisplayIn dit deel kunt u het scherm kalibreren en reinigen en de afbeelding op de ondergrond wijzigen.InstellingenAchteruitAlgemeenBeltonenMonitor schoonmakenDisplayAchtergrondAntwoordapparaatSnelle handelingenKalibreringConfiguratieMonitor schoonmakenMaakt het mogelijk om het display te deactiveren en schoon te maken zonder dat een commandowordt verstuurd.A101A. het display wordt 10 seconden in stand-by gezet nadat op de desbetreffende icoon is gedrukt.1. Binnen deze tijd kunt u het beeldscherm en de toetsen schoonmaken.Opmerking: maak het scherm niet schoon met oplosmiddelen, verdunners, enz. of schurendeproducten. Gebruik uitsluitend een zachte doek.62
 • Page 63

  Classe 300XGebruikershandleidingAchtergrondMaakt het mogelijk om de afbeelding op de achtergrond te wijzigen.AchteruitAchtergrond2home11. Doorloop de lijst met beschikbare afbeeldingen. Ze worden als preview op de achtergrondweergegeven.2. De toets aanraken om terug te keren en de instellingen op te slaan.KalibreringMaakt het mogelijk om de precisie van de aanraking op het scherm te regelen.Klik op het kruisje11. Druk op elke plaats waar het scherm wordt weergegeven op het kruis (5 plaatsen).Aan het einde wordt de icoon Ok langs de randen van het scherm weergegeven. Druk eropom de ijking te beindigen.63
 • Page 64

  Classe 300XGebruikershandleidingAntwoordapparaatIn dit deel kunt u de kwaliteit regelen van het beeld dat door het antwoordapparaat wordtgeregistreerd en kunt u het welkomstbericht registreren en in- of uitschakelen.1InstellingenAchteruitAlgemeenResolutie videoregistratieBeltonenHoogDisplay3WelkomsberichtAntwoordapparaatBericht registreren...Snelle handelingenConfiguratie2AA. Activeert/deactiveert het welkomstbericht.1. Kies of de videoberichten met hoge resolutie (maximaal 25 videoberichten van 15 sec.) ofmet lage resolutie (maximaal 150 videoberichten van 15 sec.) op het antwoordapparaatgeregistreerd zullen worden2. Raak de toets aan om een welkomstbericht te registreren.3. De toets aanraken om terug te keren en de instellingen op te slaan.Opmerking: het recentste bericht overschrijft het oudste bericht.64
 • Page 65

  Classe 300XGebruikershandleidingBericht registrerenAchteruit4Indrukken om te registreren4. Raak de toets aan om de registratie te starten en spreek het bericht in.Bericht registrerenAchteruit50:20Indrukken om de registratie te stoppen5. Raak de toets aan om de registratie te beindigen.Bericht registrerenAnnuleerOpslaan670:20Indrukken om de registratie af te luisteren6. Raak de toets aan om het bericht opnieuw af te luisteren.7. Raak de toets aan om het bericht op te slaan.65
 • Page 66

  Classe 300XGebruikershandleidingSnelle handelingenIn dit deel kunt u 4 sneltoetsen kiezen die op de homepagina worden weergegeven. Bovendienkunt u er de naam van aanpassen.AInstellingenAchteruit1AlgemeenBeltonenPrivcameraDisplayPieperAntwoordapparaatSlotBSnelle handelingenSnelle actie toevoegenConfiguratie1. Raak de toets aan om een sneltoets toe te voegen.A. Wijzigt de naam van een sneltoets.B. Elimineert de sneltoets van de homepagina.AchteruitSnelle actie toevoegen2PrivcameraPieper2SlotAExterne intercomBSelecteer een van de beschikbare sneltoetsen.A. Sneltoets al op de homepagina aanwezig.B. Beschikbare sneltoets.66
 • Page 67

  Classe 300XGebruikershandleidingAchteruitSnelle actie toevoegenPrivcamera3PieperSlotExterne intercom3. De toets aanraken om naar het scherm sneltoetsen terug te keren en de instellingen op te slaan.InstellingenAchteruit4AlgemeenBeltonenPrivcameraDisplayPieperAntwoordapparaatSlotSnelle handelingenExterne intercomConfiguratie4. Raak de toets aan om de naam te wijzigen.BevestigAchteruitExterne intercom 156qwaertyuiosdfghjkzxcvbnm.?1235. Voer de nieuwe naam in.6. Raak de toets aan om te bevestigen.67pl
 • Page 68

  Classe 300XGebruikershandleidingOpmerking: u kunt uitsluitend de naam wijzigen en de sneltoetsen die al door uw installateurgeconfigureerd zijn elimineren of toevoegen, als het apparaat fysiek geconfigureerd is.InstellingenAchteruitAlgemeenBeltonenPrivcameraDisplayPieperAntwoordapparaatSlotSnelle handelingenExterne intercom 1ConfiguratieConfiguratieInstellingenAchteruitAlgemeen1BeltonenPrivcameraDisplayPieperAntwoordapparaatSlotSnelle handelingen1Externe intercom 1Configuratie1. Raak het scherm aan om het apparaat te configureren, compatibele apparaten te beheren,meldingen naar de assistentie te verzenden, het apparaat en/of de Wi-Fi-instellingen teresetten.68
 • Page 69

  Classe 300XGebruikershandleidingCompatibele apparatenIn dit deel kunt u de apparaten weergeven en activeren die met uw Classe 300X compatibel zijnInstellingenAchteruitAlgemeenMenu InstallateurBeltonenDisplayCompatibele apparatenAntwoordapparaatMeld een probleemSnelle handelingenApparaat resettenConfiguratie1Reset wifi1. Raak het scherm aan om de compatibele apparaten te beherenConfiguratie NETATMO-camerasOpmerking: deze functies is niet in alle landen beschikbaar.In dit deel kunt u alle NETATMO-cameras die u in uw woning genstalleerd heeft activeren en metuw Classe 300X koppelen.Door de NETATMO-cameras te koppelen kunt u gebruik maken van de functie gezichtsherkenning(functie thuis van de app Security van NETATMO) op het moment dat een oproep afkomstig vaneen buitenpost binnenkomt en kunt u laten aangeven of iemand in uw woning aanwezig is die dezojuist ontvangen oproep kan aannemen (uitsluitend met het model Welcome NETATMO-camera).Compatibele apparatenAchteruitOp deze pagina kunt u de apparaten beheren die met uw beeldhuistelefooncompatibel zijnNETATMO-cameras11. Raak het scherm aan om de NETATMO-cameras te activeren.69
 • Page 70

  Classe 300XGebruikershandleidingCompatibele apparatenAchteruitOp deze pagina kunt u de apparaten beheren die met uw beeldhuistelefooncompatibel zijnNETATMO-cameras22. Raak het scherm aan om de NETATMO-cameras te openen en u met uw gegevens aan temelden.4Login NetatmoAchteruitUser:BevestigJ.Smith@bticino.comPassword:qwa3ertyuiosdfghjkzxcvbnm.?1233. Voer de gegevens van uw NETATMO-account in.4. Raak het scherm aan om te bevestigen.70pl
 • Page 71

  Classe 300XGebruikershandleidingNETATMOSelecteer de woning waarvan u de aanwezigheidsinformatie wilt recupererenWoningWoning in de bergenWoning aan zee55. Selecteer de woning waar de Welcome NETATMO-camera(s) in aanwezig is/zijn die u met uwClasse 300X wilt koppelenNETATMOAchteruitLijst Netatmo-camerasCamera bij de voordeurCamera in de gangCamera in de speelkamerOp deze pagina kunt u alle NETATMO-cameras van uw systeem weergeven.Opmerking: uitsluitend Welcome-camera beschikken over de functie thuis.71
 • Page 72

  Classe 300XGebruikershandleidingMeld een probleemInstellingenAchteruitAlgemeenMenu InstallateurBeltonenDisplayCompatibele apparatenAntwoordapparaatMeld een probleemSnelle handelingenApparaat resettenConfiguratieReset wifi11. Raak de toets aan om een probleem dat zich heeft voorgedaan te melden.Opmerking: u ontvangt geen direct antwoord. Uw melding zal echter door de ontwikkelaars wordengebruikt om de service te verbeteren.Meld een probleemAnnuleerVerzendenOnze ontwikkelaars zullen uw tips gebruiken om de service te verbeterenProbleem322. Beschrijf op dit veld het probleem dat u wilt melden.3. Raak de toets aan om de melding naar de assistentie te verzenden.72
 • Page 73

  Classe 300XGebruikershandleidingMeld een probleemAnnuleerVerzendenOnze ontwikkelaars zullen uw tips gebruiken om de service te verbeterenProbleemRapport niet verzonden. Probeer het rapportopnieuw te verzendenAA. Weergave van het bericht verzending melding niet gelukt.Meld een probleemAnnuleerVerzendenOnze ontwikkelaars zullen uw tips gebruiken om de service te verbeterenProbleemRapport verzonden. We danken u dat u onshelpt om onze producten te verbeterenB. Weergave van het bericht verzending melding gelukt.73B
 • Page 74

  Classe 300XGebruikershandleidingMeld een probleemAnnuleerVerzendenOnze ontwikkelaars zullen uw tips gebruiken om de service te verbeterenBeschrijf het probleem44. Raak de toets aan om naar vorige pagina terug te keren.Apparaat resettenInstellingenAchteruitAlgemeenMenu InstallateurBeltonenDisplayCompatibele apparatenAntwoordapparaat 1Meld een probleemSnelle handelingenApparaat resettenConfiguratieReset wifi1. Raak de toets aan om alle gekoppelde accounts af te koppelen, de berichten op hetantwoordapparaat en de aantekeningen te elimineren.InstellingenAchteruitAlgemeenDe aangekoppelde accountsde persoonlijkeMenuenInstallateurinformatie (aantekeningen en antwoordapparaat berichten) worden gewist. Voor een correcteCompatibele apparatenwerking van de beeldhuistelefoonblijft de2 Displayconfiguratie van de installatie behouden. Weetu het zeker?AntwoordapparaatMeld een probleemBeltonenJaSnelle handelingenNeeApparaat resettenConfiguratieReset wifi2. De toets aanraken om te bevestigen.74
 • Page 75

  Classe 300XGebruikershandleidingReset wifiInstellingenAchteruitAlgemeenMenu InstallateurBeltonenDisplayCompatibele apparatenAntwoordapparaatMeld een probleem1Snelle handelingenApparaat resettenConfiguratieReset wifi1. Raak de toets aan om de Wi-Fi-instellingen te elimineren.InstellingenAchteruitAlgemeenMenu InstallateurBeltonen2 DisplayAlle gegevens van het wifi-netwerk wordenCompatibele apparatengewist. Doorgaan?AntwoordapparaatMeld een probleemJaSnelle handelingenNeeApparaat resettenConfiguratieReset wifi2. Raak de toets aan om te bevestigen.Opmerking: als de gegevens gewist zijn, moet het wachtwoord van de Wi-Fi waar u de verbinding meewilt leggen weer worden ingevoerd.75
 • Page 76

  Classe 300XGebruikershandleidingMenu InstallateurInstellingenAchteruitAlgemeenMenu InstallateurBeltonenDisplayCompatibele apparatenAntwoordapparaatMeld een probleemSnelle handelingen1Apparaat resettenConfiguratieReset wifi1. De toets aanraken voor de geavanceerde configuratie van het apparaat.Om dit deel te kunnen openen moet het deblokkeercode worden ingevoerd.ConfiguratieAchteruitBevestigVoer deblokkeringscode inqwaertyuiosdfghjkzxcvbnmpl.?123Opmerking: uitsluitend de installateur heeft toegang tot het deel Configuratie. Verkeerde handelingenkunnen de werking van het apparaat benvloeden76
 • Page 77

  Classe 300XGebruikershandleidingServicesHieronder geven we de services die met uw Classe 300X mogelijk zijn:TeleloopStatus deurProfessionele studioPieperTeleloopMet deze functie kan het apparaat worden gebruikt door personen die een gehoorapparaatdragen.Om deze functie te gebruiken, moet het gehoorapparaat worden omgeschakeld naar de positie T40cm2535 cmVoor een correcte magnetische koppeling tussen de binnenpost en het gehoorapparaat raden weaan om op circa 25-35cm voor het apparaat te gaan staan.Onthoud dat de aanwezigheid van metaal en achtergrondgeluid veroorzaakt door elektrische/elektronische apparatuur (bijv. computer) de kwaliteit en de prestaties van de koppelinrichtingkunnen benvloeden77
 • Page 78

  Classe 300XGebruikershandleidingStatus deurDeze functie geeft de status van het slot, uitsluitend als de installatie daarvoor is voorbereid metde specifieke actuator.De led slot knippert als het slot ontgrendeld is. De led brandt niet als het slot vergrendeld is.Deze functie en de functie Professionele studio kunnen niet tegelijkertijd worden geactiveerd.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasBerichtExterne intercomPieperIntercomActiveringenAA. Led knippert = slot geopend.78InstellingenSlot
 • Page 79

  Classe 300XGebruikershandleidingProfessionele studioMet deze functie kunt u de automatische opening van het slot bij een oproep afkomstig van debuitenpost instellen.Deze activering is mogelijk na de inschakeling door de installateur in het deel Configuratie. Dezefunctie is niet mogelijk als de functie Status deur is geactiveerd.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasBerichtExterne intercomPieperIntercomActiveringenAA. Led knippert = functie geactiveerd.1. Raak de toets aan om de functie te activeren.79InstellingenSlot1
 • Page 80

  Classe 300XGebruikershandleidingPieperMet deze functie kan een stembericht (ingesproken in de microfoon van het apparaat) door deluidsprekers van de geluidsinstallatie worden afgespeeld.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasExterne intercomBerichtPieperIntercomInstellingenActiveringenSlot11. Raak de icoon aan om het deel Intercom te openen.IntercomAchteruitPieperPieper 1Pieper 2Pieper 4Pieper 5Pieper 622. Raak de toets aan om de functie te activeren.80Pieper 3
 • Page 81

  Classe 300XGebruikershandleidingOproep naar3AA. Verbinding geactiveerd.3. Speel het bericht af.Oproep naar44. Raak de toets aan om de verbinding af te sluiten.81
 • Page 82

  Classe 300XGebruikershandleidingDoor Entry AppInleidingGebruik de gratis DOOR ENTRY APP om met uw Classe 300X te communiceren.Als u zich heeft geregistreerd en aangemeld, moet u de telefoon met het apparaat koppelen.Nu kunt u:een oproep van de beeldhuistelefoon afkomstig van de Buitenposten beantwoorden;CALL HOME (een oproep verrichten naar uw Classe 300X);de beelden afkomstig van de Buitenposten en de cameras weergeven;de slot van Buitenposten openen;algemene actuatoren die op de installatie aangesloten zijn activeren;de firmware van uw Classe 300X updaten.schakel de functie antwoordapparaat in en speel de geluids-/beeldberichten af die door debuitenpost zijn geregistreerd.Download de DOOR ENTRY APP (voor iOS-apparaten uit de App Store, voor Androidapparaten uit de Play store) door de camera op de QR Code te richten:U kunt deze QR-code ook vinden op de pagina informaties van het apparaat.82
 • Page 83

  Classe 300XGebruikershandleidingRegistratie van het accountOm de DOOR ENTRY APP te kunnen gebruiken en met uw Classe 300X te communiceren, moet uzich eerst registreren.Open de App en volg de aanwijzingen voor de registratie: het gecreerde account zal door alleApps van de verbonden apparaten van Legrand/BTicino worden gebruikt4A21345A. Open de pagina contacten met de verschillende aanwijzingen voor assistentie.1. Raak de toets aan om u te registreren en een account aan te maken2. Voer uw gegevens in3. Raak de toets aan om te bevestigen4. Vink het hokje aan om de gebruiksvoorwaarden beschreven in de aanverwante tekst teaccepteren (verplicht)5. Raak de toets aan om verder te gaan83
 • Page 84

  Classe 300XGebruikershandleiding66. Raak de toets aan om de procedure te beindigenNa de bevestiging stuurt het systeem de gegevens (tijdelijk wachtwoord) voor de eersteaanmelding naar het e-mailadres dat u tijdens de registratie heeft gegeven7897. Voer het e-mailadres in8. Voer het tijdelijke wachtwoord in dat u via e-mail heeft ontvangen9. Raak de toets om u aan te melden84
 • Page 85

  Classe 300XGebruikershandleidingOm veiligheidsredenen wordt u gevraagd om het tijdelijke wachtwoord te vervangen door eeneigen wachtwoord7897. Voer om veiligheidsredenen een nieuw wachtwoord in. Dit wachtwoord moet voldoen aan devolgende eisen: minimale lengte 8 tekens; waarvan minstens n letter en n cijfer; moet afwijken van de gebruikte laatste 5 wachtwoorden.8. Voer het wachtwoord opnieuw in9. Raak ter bevestiging de toets aan. U ontvangt een bevestigingsemail als de wijziging correct isafgerond.Nu toont het systeem een tutorial die u helpt om uw Classe 300X te koppelen met de DOORENTRY APPOpmerking: als u uw Classe 300X al heeft gekoppeld en u een andere gebruiker wilt toevoegen die vandezelfde functies gebruik kan maken, dient u hem met de smartphone uit te nodigen met de specifiekeprocedure.Hetzelfde account kan op meerdere smartphones tegelijkertijd worden gebruikt.85
 • Page 86

  Classe 300XGebruikershandleidingAuthenticatieAls de registratie op het portaal is verricht kunt u zich met uw e-mail en wachtwoordaanmelden.1EDABC2A. Raak de toets aan om de wachtwoord herstel procedure te startenB. Raak de toets aan om een nieuw account aan te makenC. Raak de toets aan om de procedure voor het wissen van het account te starten.Het gewiste account kan niet worden teruggedraaid. Dit geldt voor alle Apps van de verbondenapparaten van Legrand/BTicinoD. Vink het hokje aan zodat u zich bij de volgende toegang niet opnieuw hoeft aan te meldenE. Raak de toets aan om het wachtwoord te tonen1. Voer het e-mailadres en het wachtwoord in2. Raak de toets aan om de app te openenOpmerking: het systeem blokkeert het account 15 minuten lang als binnen n uur drie keer hetverkeerde wachtwoord wordt ingevoerd86
 • Page 87

  Classe 300XGebruikershandleidingWachtwoord vergetenAls u het wachtwoord bent vergeten:11. Raak de toets aan om de wachtwoord herstel procedure te activeren232. Voer het e-mailadres in dat aan uw account is verbonden. Hier zal een nieuw wachtwoord naarworden gezonden3. Raak de toets aan om het wachtwoord te wissen en de procedure af te sluitenNu is het wachtwoord van uw account gereset. Naar het e-mailadres dat u in punt 2 heeft ingevoerd iseen nieuw wachtwoord gezonden dat u kunt gebruiken om de DOOR ENTRY APP te openen.87
 • Page 88

  Classe 300XGebruikershandleiding4564. Voer het e-mailadres in5. Voer het tijdelijke wachtwoord in dat u via e-mail heeft ontvangen6. Raak de toets om u aan te melden7897. Voer om veiligheidsredenen een nieuw wachtwoord in. Dit wachtwoord moet voldoen aan devolgende eisen: minimale lengte 8 tekens; waarvan minstens n letter en n cijfer; moet afwijken van de gebruikte laatste 5 wachtwoorden.8. Voer het wachtwoord opnieuw in9. Raak ter bevestiging de toets aan. U ontvangt een bevestigingsemail als de wijziging correct isafgerond88
 • Page 89

  Classe 300XGebruikershandleidingHet account wissenU kunt een account wissen met de specifieke procedure211. Raak de toets aan om de procedure te beginnen2. Raak de toets aan om verder te gaan343. Voer het e-mailadres en het wachtwoord in van het te wissen account4. BRaak de toets aan om te bevestigen. Onthoud dat aan het einde van de procedure uwaccount definitief gewist zal zijn55. Raak de toets aan om de procedure te beindigenOpmerking: het account zal door alle Apps van de aangekoppelde apparaten van Legrand/BTicinoworden gebruikt. Het wijzigen of wissen zorgt er dus voor dat u de aangekoppelde apparaten nietlanger kunt openen89
 • Page 90

  Classe 300XGebruikershandleidingHet apparaat koppelenAls u zich heeft geregistreerd en de eerste keer heeft aangemeld (de eerste smartphone), wordt eentutorial getoond die u helpt om uw account aan de Classe 300X te koppelen.Opmerking: de Classe 300X moet zijn aangesloten op hetzelfde WiFi-netwerk als hetgeen waar desmartphone met de DOOR ENTRY APP op is aangesloten.Deze handeling is uitsluitend bij de eerste toegang nodig, als deze correct wordt verricht en kangebruikt worden om de verbinding tussen de twee apparaten te activeren.Bovendien kunt u andere gebruikers uitnodigen zodat ook zijn van de functies van de Classe 300Xgebruik kunnen maken.Voor het koppelen moet u eerst uw Classe 300X aansluiten op een WiFi-netwerk.Als de procedure correct is verricht, licht de desbetreffende icoon op.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasBerichtExterne intercomPieperIntercomActiveringenInstellingenSlotU bereikt dit scherm als u stap voor stap de tutorial heeft gevolgd. Nu kunt u het koppelenverrichten.11. Raak de toets aan om de procedure te starten.90
 • Page 91

  Classe 300XGebruikershandleiding3242. Raak de toets aan om de procedure af te sluiten en naar de homepagina te gaan.Als de Classe 300X niet automatisch op het netwerk kan worden gevonden, wordt een schermweergegeven waarop u met de hand het IP-adres van de Classe 300X kunt invoeren.3. Voer het IP-adres in van de Classe 300X.4. Raak de toets aan om de procedure te starten.De icoon licht op als de procedure correct is afgerond.10:36Maandag, 22 AprilDe Door Entry App downloadenSnelle handelingenPrivcameraAntwoordapparaatTv-camerasBerichtExterne intercomPieperIntercom91ActiveringenInstellingenSlot
 • Page 92

  Classe 300XGebruikershandleidingHome pageOp deze pagina kunt u met uw Classe 300X en met de beeldhuistelefooninstallatiecommuniceren als u zich aangemeld heeft.In het menu kunt u bovendien de volgende instellingen verrichten.ADOOR ENTRYKamerBIndrukken voor de activeringSlotenSLOTCNaar huis bellenDA. Menu.B. Keuze en weergave cameras of Buitenposten..C. Activering sloten.D. Bel uw Classe 300X.Opmerking : De werking van de DOOR ENTRY APP kan bij uitgeschakeld scherm (op de achtergrond)nadelig worden benvloed door op de smartphone genstalleerde applicaties die: het gebruik van de batterij en energiebesparing optimaliseren; het apparaat beschermen (antivirus of soortgelijke programmas).Weergave cameras of BuitenpostenMet deze functie kunt u de cameras en de Buitenposten weergeven die door uw installateur op deClasse 300X zijn geconfigureerd.Bovendien kunt u de gekoppelde NETATMO-cameras weergeven met behulp van de specifiekeprocedureOpmerking: u kunt de beelden van NETATMO-cameras uitsluitend laten weergeven als debewakingsfunctie in de app Security van NETATMO is geactiveerd.DOOR ENTRYKamerBIndrukken voor de activeringSlotenSLOTNaar huis bellenA. Naam camera of Buitenpost.B. Bladert langs de cameras of Buitenposten.C. Geeft de camera of Buitenpost weer. NETATMO-camera Camera92ABC
 • Page 93

  Classe 300XGebruikershandleidingDOOR ENTRYKamerIndrukken voor de activering2Sloten1SLOTNaar huis bellen1. Kies de gewenste camera of Buitenpost.2. Raak de toets aan om het weer te geven.5DOOR ENTRYAKamer4DOOR ENTRYDOOR ENTRYKamerKamer36SlotenSlotenSlotenSLOTSLOTSLOTNaar huis bellenNaar huis bellenNaar huis bellenA. Aanduiding van de kwaliteit van de oproep: geeft aan of de omstandigheden voor decommunicatie geschikt zijn (Cloud, WiFi en 3G/4G-verbinding).GoedMiddelmatigSlecht3. Raak de toets aan om de beheertoetsen weer te geven4. Raak de toets aan om de microfoon te activeren en met de Buitenpost te communiceren.5. Raak de toets aan om naar de volgende camera over te gaan.Opmerking: NETATMO-cameras vormen geen onderdeel van de functie cyclische weergave en wordendaarom niet weergegeven.6. Raak de toets aan om de weergave te stoppenDoor de smartphone horizontaal te draaien kunt u het slot van de weergegeven Buitenpostopenen.Kamer7SLOT7. Activeer het slot door naar rechts te schuiven.93
 • Page 94

  Classe 300XGebruikershandleidingDe sloten openenMet deze functie kunt u de sloten openen van de Buitenposten die door uw installateur op hetapparaat zijn geconfigureerd.SlotenSLOTSLOTABCA. Slot aangesloten Buitenpost.B. Sloten.C. Geeft eventuele andere sloten weer.DOOR ENTRYDOOR ENTRYDOOR ENTRYKamerKamerKamerIndrukken voor de activeringIndrukken voor de activeringIndrukken voor de activeringSlotenSlotenSlotenScrollen om te openenScrollen om te openenSLOTNaar huis bellenNaar huis bellenNaar huis bellen1A. Het slot wordt geactiveerd als het groen kleurt; de bediening is niet correct verricht als het roodblijft.1. Activeer het slot door naar rechts te schuiven.Opmerking: het aantal sloten dat u op de homepagina kunt weergeven hangt af van deeigenschappen van uw smartphone. Geef ze allemaal weer met het menu.Een beeldhuistelefoonoproep ontvangenMet deze functie kunt u oproepen afkomstig van de buitenpost ontvangen.Opmerking: om oproepen van de Buitenpost te kunnen ontvangen, moet u de functie hebbengeactiveerd.DOOR ENTRYScrollen om te openenInkomende oproep94A
 • Page 95

  Classe 300XGebruikershandleidingAls de smartphone in stand-by is geplaatst worden bij een oproep afkomstig van de Buitenpost: op Android het genomen beeld en de iconen voor het beheer van de oproep weergegeven*; op iOS de oproep gemeld. naar de beide systemen wordt een pushbericht gezonden.*De eerste drie smartphones die de oproep ontvangen zien onmiddellijk het beeld voordat de oproepwordt beantwoord. De overige smartphones zien het beeld na de oproep te hebben beantwoord.Alle andere apparaten worden uitgesloten als n smartphone de oproep beantwoordt.DOOR ENTRYDOOR ENTRY312SLOTSLOTInkomende oproep00:031. Raak de toets aan om het geluid te activeren en de oproep te beantwoorden. Het geluid vande oproep wordt automatisch handsfree verspreid.2. Raak de toets aan om van de handsfree-weergave naar de weergave via de telefoon over teschakelen.3. Raak de toets aan om de microfoon eventueel uit te zetten.DOOR ENTRYDOOR ENTRY5Scrollen om te openenScrollen om te openen400:2500:284. Bovendien kunt u het slot openen van de Buitenpost waar de oproep wordt verricht door deschakelaar te verschuiven. Als de schakelaar groen kleurt, is het slot geactiveerd.Als de schakelaar rood blijft, is het commando niet correct uitgevoerd.5. Raak de toets aan om de oproep af te sluiten.95
 • Page 96

  Classe 300XGebruikershandleidingAls u een NETATMO Welcome-camera genstalleerd heeft en deze waarneemt dat iemand in uwwoning aanwezig is, kan de app Door Entry wanneer een oproep van een buitenpost binnenkomtaan de hand van de functie gezichtsherkenning tonen of iemand in de woning aanwezig is diede zojuist ontvangen oproep zou kunnen aannemen (functie thuis van de app Security vanNETATMO).Opmerking: deze functie is uitsluitend beschikbaar als de bewaking in de app Security van NETATMOgeactiveerd is en u de NETATMO-cameras op uw Classe 300X heeft geactiveerdDOOR ENTRYABAliciaScrollen om te openenInkomende oproepA. Weergave beeld buitenpostB. Naam van de personen die de NETATMO Welcome-camera in uw woning heeft waargenomenOpmerking: als de camera onbekende personen waarneemt, wordt er het aantal van weergegevenDe app Door Entry geeft aan of in uw woning iemand aanwezig is die de oproep afkomstig van debuitenpost kan aannemen door te communiceren met de functie thuis van de app Security vanNETATMO.Wanneer de NETATMO Welcome-camera een onbekend gezicht waarneemt, wordt dit gezicht aanhet deel thuis toegevoegd.Als de camera het gezicht een bepaalde tijd lang (deze tijd kan met de app Security van NETATMOworden aangepast) niet langer waarneemt, wordt dit gezicht naar het deel buitenshuisverplaatst.WoningWoningBA1Thuis Buitenshuis36 minuten geledenC42 minuten geledenDDONDERDAG 15 NOVEMBERAlicia waargenomenAnjelica waargenomenLive1. Raak het scherm aan om weer te geven welke persoon in het deel thuis aanwezig is.A. Personen die in het deel thuis aanwezig zijnB. Deel thuisC. Deel buitenshuisD. Aanduiding van de tijd die sinds de laatste waarneming van het gezicht is verstreken96
 • Page 97

  Classe 300XGebruikershandleidingWanneer de app Security van NETATMO een gezicht waarneemt, wordt dit gezicht aan het deelthuis toegevoegd.Als de camera het gezicht een bepaalde tijd lang (min. 1h en max. 12 h) niet langer waarneemt,wordt dit gezicht automatisch naar het deel buitenshuis verplaatst.Woning1DONDERDAG 15 NOVEMBER2Alicia waargenomenAnjelica waargenomen1. Raak het scherm aan om het menu Instellingen te openen.2. Raak het scherm aan om de tijd waarna het gezicht naar het deel buitenshuis verplaatstwordt aan te passen.Bovendien kunt u een gezicht met de hand vanuit het deel buitenshuis naar het deel thuisverplaatsen.WoningWoningThuis BuitenshuisWoningThuis Buitenshuis2 ore faThuis Buitenshuisnu2 ore fa136 minuten geleden42 minuten geleden2WijzigenThuis?LiveLiveAnnulerenLive1. Raak het scherm aan en druk op het gezicht van de persoon die u naar het deel thuis wiltverplaatsen.2. Raak het scherm aan om het gezicht naar thuis te verplaatsen.97
 • Page 98

  Classe 300XGebruikershandleidingNaar huis bellen: Bel uw Classe 300XMet deze functie kunt u met uw Classe 300X communiceren.DOOR ENTRYKamerIndrukken voor de activeringSlotenSLOT00:161Naar huis bellen1. Raak de toets aan om de Classe 300X te bellen.Oproep actiefVolume22. De communicatie wordt geactiveerd als de gebelde persoon met de Classe 300X antwoordt.98
 • Page 99

  Classe 300XGebruikershandleiding4500:163De communicatie vindt automatisch handsfree plaats.3. Raak de toets aan om van de handsfree-communicatie naar de communicatie via de telefoonover te schakelen.4. Raak de toets aan om de microfoon uit te zetten.5. Raak de toets aan om de oproep af te sluiten.MenuIn dit menu kunt u de geluids-/beeldberichten afspelen die op de buitenpost (antwoordapparaat)geregistreerd zijn, commandos verzenden, gekoppelde gebruikers beheren en de firmwareupdate van uw Classe 300X bijwerken, de gegevens van uw account wijzigen en informatie overde APP weergevenMenuDOOR ENTRYKamerAActiveringenBGebruikersDECameraC1DOOR ENTRYAntwoordapparaatInstellingenIndrukken voor de activeringPremi per attivareAccountSlotenSLOTHelpInformatieNaar huis bellenGSERRATURAHChiama CasaAfmelden1. Raak de toets aan om het menu te openen.A. Opent het deel van Antwoordapparaat.B. Opent het deel van Activeringen.C. Opent het deel van Gebruikers.D. Opent het deel van InstellingenE. Sluit het menu.F. Opent het deel van Account.G. Opent de pagina met de contactgegevens van de assistentie.H. Opent een scherm met bepaalde informatie over de APP (versie, enz.).I.Meldt u af.99FSerratureI
 • Page 100

  Classe 300XGebruikershandleidingAntwoordapparaatIn dit deel kunt u de functie antwoordapparaat inschakelen en een geluids-/beeldoproepafkomstig van de buitenpost registreren.Bovendien kunt Bovendien kunt u de geregistreerde berichten afspelen.MenuDOOR ENTRYANTWOORDAPPARAATAntwoordapparaatCameraAAntwoordapparaatActiveringen12/05/201714:40Gebruikers1Instellingen10/05/201712:26Premi per attivareAccountHelpInformatieB12/05/201714:38Serrature05/05/201719:372CSERRATURAChiama CasaAfmelden1. Raak de toets aan om het deel Antwoordapparaat te openen.A. Schakelt het antwoordapparaat in/uit.B. Niet-afgespeeld beeldbericht.C. Geluidsbericht.2. Raak de toets aan om het geregistreerde bericht weer te geven.MSG 3ANTWOORDAPPARAATMSG 3VAntwoordapparaat12/05/201714:40512/05/201714:3810/05/201712:2605/05/201719:3734Automatisch wordt het bericht afgespeeld3. Raak de toets aan om de toets voor het onderbreken van het afspelen weer te geven.4. Raak de toets aan om het afspelen te beindigen.5. Raak de toets aan om de functie antwoordapparaat uit te schakelen.100
 • Page 101

  Classe 300XGebruikershandleidingANTWOORDAPPARAATANTWOORDAPPARAATVAntwoordapparaatAntwoordapparaat12/05/201714:4012/05/201714:4012/05/201714:3812/05/201714:3810/05/201712:2610/05/201712:2605/05/201719:3705/05/201719:37766. Raak de toets aan om te bevestigenOpgelet: wanneer u de handeling bevestigd wordt de functie antwoordapparaat ook uitgeschakeld opuw Classe 300X en alle aangekoppelde smartphones7. De functie antwoordapparaat is nu uitgeschakeld101
 • Page 102

  Classe 300XGebruikershandleidingActiveringenIn dit deel kunt u bepaalde actuatoren (bijv. slot, tuinverlichting, enz.) in uw installatie activeren.Het deel Activeringen van uw Classe 300X bevat de beschikbare activeringen.MenuDOOR ENTRYACTIVERINGENAntwoordapparaatCameraSlotActiveringenTrappenhuisverlichtingGebruikersSlot 5InstellingenPremi per attivareAccountHelp21SerratureInformatieSERRATURAChiama CasaAfmelden1. Raak de toets aan om het deel Activeringen te openen2. Raak de toets aan om de slot te activeren.AACTIVERINGENACTIVERINGENSlotSlotTrappenhuisverlichtingTrappenhuisverlichtingSlot 5Slot 5A. De activering is goed verlopen als de toets groen kleurt.Tijdens de activering heeft zich een probleem voorgedaan en de activering heeft nietplaatsgevonden als deze toets rood kleurt.102A
 • Page 103

  Classe 300XGebruikershandleidingGebruikersIn dit deel kunt u uw account en alle aanverwante smartphones afkoppelen.Bovendien kunt u andere gebruikers uitnodigen en hun account aan uw Classe 300X koppelenzodat ze van de functies van de Classe 300X gebruik kunnen maken.Als de uitgenodigde gebruiker zich op het portaal heeft geregistreerd en zich heeft aangemeld,wordt hij/zij en diens smartphones in de lijst weergegeven.MenuDOOR ENTRYGEBRUIKERSAntwoordapparaatCameraActiveringenJames Smith(J.smith@gmail.com)GebruikersJhon BrownInstellingen(J.Brown@gmail.com)Premi per attivareAccountAsmartphone 1HelpSerratureInformatie1SERRATURANodig andere gebruikers uit zodat ze zich met uwbeeldhuistelefoon kunnen associrenBChiama CasaAfmelden1. Raak de toets aan om het deel gebruikers te openen.A. Verbonden gebruikersB. De procedure wordt gestart.CJhon Brown(J.Brown@gmail.com)D2C. Naam en login gebruikerD. Opent de lijst met de smartphones van de gebruiker.2. Raak de toets aan om de smartphones die met de gebruiker verbonden zijn weer te geven.Jhon Brown(J.Brown@gmail.com)Esmartphone 1smartphone 2FE. Verbonden smartphones.F. Koppelt de gebruiker en diens smartphones afOp de pagina Gekoppelde accounts kunt u een enkele smartphone van de Classe 300X afkoppelen.Opmerking: Laat u door een andere gebruiker uitnodigen om uw gebruiker weer te koppelen, ofverricht de koppelprocedure als er geen andere gebruikers zijn.103
 • Page 104

  Classe 300XGebruikershandleidingEen gebruiker uitnodigenMet deze procedure kunt u andere gebruikers uitnodigen om de functies van uw Classe 300Xgebruiken.11. Raak de toets aan om een andere gebruiker uit te nodigen.4322. Voer het e-mailadres in van de te koppelen gebruiker en bevestig.3. Raak de toets aan om de uitnodiging te bevestigen.4. Raak de toets aan om te bevestigen.Opmerking: de uitgenodigde gebruiker kan de installatie en de functies van uw Classe 300X gebruiken.De uitgenodigde gebruiker ontvangt per e-mail de uitnodiging om uw installatie te controleren enzich met de desbetreffende procedure te registreren. Vervolgens moet hij:121. Zich aanmelden2. De gebruiksvoorwaarden beschreven in de aanverwante tekst accepteren (verplicht).104
 • Page 105

  Classe 300XGebruikershandleiding343. Het e-mailadres invoeren van de te koppelen gebruiker en bevestigen.4. Doorgaan.5. Nu kunt u de gebruiker in de lijst met aangekoppelde gebruikers zien.1055
 • Page 106

  Classe 300XGebruikershandleidingInstellingenIn dit deel kunt u de firmware van uw Classe 300X updaten e de beeldhuistelefoon vervangen. Metde laatste functie kunt u een defect apparaat door een nieuw apparaat vervangen.Alle configuraties worden hersteld. Het enige dat verloren gaat is de verbinding van het apparaatmet het WiFi-netwerk. Deze verbinding moet u dus verrichten voordat u het apparaat aan de APPkoppelt.MenuDOOR ENTRYINSTELLINGENAntwoordapparaatCameraUpdate beeldhuistelefoonActiveringenGebruikersVervang de beeldhuistelefoonInstellingenPremi per attivareAccountHelpInformatieSerratureSERRATURA1Chiama CasaAfmelden1. Raak de toets aan om het deel instellingen te openen.A. Verricht de procedure voor het updaten van de firmware van Classe 300X.B. Verricht de procedure voor de vervanging van Classe 300X.106A
 • Page 107

  Classe 300XGebruikershandleidingFirmware-update van Classe 300X (uitsluitend als het apparaat op hetzelfde WiFi-netwerk alsde Classe 300X is aangesloten)U ontvangt een bericht op uw smartphone als een nieuwe firmware beschikbaar is. U kunt echter ookop elk gewenst moment dit deel openen en de firmware van uw Classe 300X updaten.UPDATE BEELDHUISTELEFOONUPDATE BEELDHUISTELEFOONUPDATE BEELDHUISTELEFOONNieuwe firmware beschikbaarFirmware downloadenNieuwe firmware gedownloadEr is een update voor uw beeldhuistelefoon beschikbaar.De nieuwe update wordt naar debeeldhuistelefoon gedownload.1Doorgaan?Wacht tot het downloaden is voltooid.De beeldhuistelefoon niet uitschakelen/afkoppelen.De update is gedownload.Tijdens de installatie kan de beeldhuistelefoon niet worden gebruikt.Doorgaan?45%2ReleaseopmerkingenOpen het deel. Als een update beschikbaar is, dan wordt een toets voor het downloaden ervanweergegeven. Als dit niet het geval is, wordt de actuele firmwareversie van uw Classe 300X weergegeven.1. Raak de toets aan om de update te downloaden.2. Raak de toets aan om de update te installeren.UPDATE BEELDHUISTELEFOONUPDATE BEELDHUISTELEFOONFirmware-updateFirmware correctgepdatetWacht tot de installatie is voltooid.De beeldhuistelefoon niet uitschakelen/gebruiken.De beeldhuistelefoon is gepdatet!Laatste controle:2016-02-25 (HH:07:08)Aan het einde van de installatie kunt u de firmwareversie van uw Classe 300X weergeven.De Classe 300X vervangenGebruik deze procedure als u de Classe 300X van uw installatie moet vervangen.VERVANG DE BEELDHUISTELEFOONCONFIGURATIE GESTARTSUCCESSGelieve eventjes te wachten tot de configuratie correct is afgerondVerbonden beeldhuistelefoonRimuovi il videocitofono dallimpianto esostituiscilo con quello nuovo.Assicurati che il videocitofono e losmartphone siano connessi alla medesimarete WiFi con accesso a internet.12Zoeken naar de beeldhuistelefoonWanneer u dit deel opent wordt een waarschuwing weergegeven.1. Verwijder de te vervangen Classe 300X en sluit de nieuwe Classe 300X aan. Druk vervolgens opDoorgaan.2. Raak de toets aan om de procedure te beindigen.Opmerking: met deze procedure kunt u alle instellingen van de vervangen Classe 300X herstellen,m.u.v. de aansluiting op het WiFi-netwerk.107
 • Page 108

  Classe 300XGebruikershandleidingAccountHet account zal door alle APPs van de verbonden apparaten van Legrand/BTicino wordengebruikt.In dit deel kunt u de informatie van uw account weergeven en/of uw account elimineren.Bovendien kunt u het wachtwoord wijzigen.MenuDOOR ENTRYACCOUNTAntwoordapparaatCameraActiveringenInformatie over het accountAWachtwoord wijzigenBAccount eliminerenCGebruikersInstellingenPremi per attivareAccountHelpInformatieSerratureSERRATURA1Chiama CasaAfmeldenA. Geeft de gegevens van uw account weer en wijzigt ze.B. Wijzigt het wachtwoord van uw account.C. Wist uw account.1. Raak de toets aan om uw account te beheren.108
 • Page 109

  Classe 300XGebruikershandleidingInformatie over het accountIn dit deel kunt u de gegevens van uw account wijzigen en de gebruiksvoorwaarden weergeven.23141. Raak de toets aan om de wijziging te activeren.2. Wijzig de gegevens.3. Raak de toets aan om te bevestigen.4. Accepteer de gebruiksvoorwaarden beschreven in de aanverwante tekst (verplicht).Wachtwoord wijzigenACCOUNT23Informatie over het accountWachtwoord wijzigenAccount eliminerenA1451. Raak de toets aan om de wachtwoord te wijzigen.A. Geeft het wachtwoord leesbaar weer2. Voer het actueel wachtwoord in.3. Voer het nieuwe wachtwoord in.4. Bevestig het nieuwe wachtwoord.5. Raak de toets aan om te bevestigen.6. Raak de toets aan om de procedure te beindigen1096
 • Page 110

  Classe 300XGebruikershandleidingHet account wissenIn dit deel kunt u uw account definitief wissenACCOUNT3Informatie over het accountWachtwoord wijzigenAccount elimineren2411. Raak de toets aan om de procedure voor het wissen van het account te activeren.2. Raak de toets aan om verder te gaan.3. Voer uw wachtwoord in.4. Wis het account.Opmerking: wanneer u uw account wist, kunt u de functies van de APP niet langer gebruiken. U moetzich duw opnieuw registreren.55. Raak de toets aan om de procedure te beindigen.110
 • Page 111

  Classe 300XGebruikershandleidingHelpIn dit deel kunt u de pagina met de contactgegevens van de assistentie weergeven en eenmelding verzenden voor het probleem dat zich heeft voorgedaan.MenuDOOR ENTRYAntwoordapparaatCameraActiveringenGebruikersInstellingenPremi per attivareAccountHelpInformatieSerratureSERRATURA1Chiama CasaAfmelden1. Raak de toets aan om het deel Hulp te openen.Info en documentatieHELPInfo en documentatieLog verzenden1 me om hulpVraag21. Raak de toets aan om de pagina met de contactgegevens van de assistentie weer te geven.2. Raak de icoon aan om het land voor uw assistentie te selecteren.U wordt doorgestuurd naar de website van BTicino waar u alle nuttige informatie kunt vindenLog verzendenLOG VERZENDENHELPLOG VERZENDENInfo en documentatieLog verzenden2Vraag me om hulp311. Raak de toets aan om een probleem dat zich heeft voorgedaan te melden en een melding teverzenden naar de assistentieOpmerking: u ontvangt geen direct antwoord. Uw melding zal echter door de ontwikkelaars wordengebruikt om de service te verbeteren.2. Beschrijf op dit veld het probleem dat u wilt melden3. Raak de toets aan om de melding naar de assistentie te verzenden111
 • Page 112

  Classe 300XGebruikershandleidingVraag me om hulpOpmerking: deze functies is niet in alle landen beschikbaar.In dit deel is een virtuele assistent (assistent van BTicino) aanwezig die u kan voorzien vaninformatie over een reeks onderwerpen die de Classe 300X betreffen.HELPInfo en documentatieLog verzendenVraag me om hulp211. Raak het scherm aan om de assistent van BTicino te openen.2. Schrijf uw bericht aan de assistent van BTicino en volg de aanwijzingen.112
 • Page 113

  Classe 300XGebruikershandleidingWaarschuwingen en rechten van de consumentVr het gebruik doorlezen en voor naslag bewaren.Het is verboden het apparaat met natte handen aan te raken.Het is verboden vloeibare reinigers of verstuivers te gebruiken.Het is verboden de ventilatie-openingen af te sluiten.Het is verboden het apparaat te wijzigen.Het is verboden om beschermende onderdelen van het apparaat te verwijderen.Het is verboden om de unit bloot te stellen aan druppelend of spattend water.Het is verboden om de units te installeren in de buurt van koude-/warmtebronnen.Het is verboden de apparaten te installeren in de buurt van schadelijke gassen en stof.Het is verboden de units te bevestigen aan ongeschikte oppervlakken.Elektrocutiegevaar.Gevaar voor vallen van de apparaten als het oppervlak waarop ze genstalleerdzijn instort of wegens een verkeerde installatie.Verwijder de spanning alvorens werkzaamheden aan de installatie te verrichten.De aansturing op afstand kan persoonlijk letsel of materile schade veroorzaken.Opgelet: laat de installatie, de configuratie, de inbedrijfstelling en het onderhouduitsluitend verrichten door gekwalificeerd personeel.Controleer of de installatie aan de muur correct is verricht in overeenstemmingmet de installatieaanwijzingen.Controleer of de installatie aan de muur overeenstemt met de toepasselijke normen.Sluit de voedingskabels aan volgens de aanwijzingen.Gebruik uitsluitend de artikelen die in de technische specificaties zijn gegevenvoor de eventuele uitbreiding van de installatie.113
 • Page 114

  BTicino SpAViale Borri, 23121100 Varesewww.bticino.comBTicino Spa behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik de inhoud van dit drukwerk te wijzigen en de aangebrachtewijzigingen mee te delen in iedere vorm en op iedere manier.Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bticino Classe 300X wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bticino Classe 300X in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 22.54 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Bticino Classe 300X

Bticino Classe 300X Bedienungsanleitung - Deutsch - 98 seiten

Bticino Classe 300X Bedienungsanleitung - Englisch - 106 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info