Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/18
Nächste Seite
azur 340A/340A SE
Geïntegreerde versterker
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  azur 340A/340A SE
  Geïntegreerde versterker
  Gebruikershandleiding • Page 2

  INHOUD
  Inleiding .....................................................................................................83
  Veiligheidsvoorschriften ...........................................................................84
  Belangrijke veiligheidsregels ...................................................................85
  Aansluitingen op de achterkant...............................................................86
  Aansluiting.................................................................................................88
  Bedieningstoetsen aan de voorkant .......................................................90
  Afstandsbediening ....................................................................................92
  Beveiligingssysteem .................................................................................93
  Problemen oplossen.................................................................................94
  Technische specificaties ..........................................................................95
  Garantiebepalingen ..................................................................................96

  82 Azur geïntegreerde versterker • Page 3

  340A/340A SE Geïntegreerde versterker
  INLEIDING
  Dank u voor de aankoop van deze Cambridge Audio Azur 340A of 340A SE
  geïntegreerde versterker.

  Wat betreft de 340A
  Het is een enorme uitdaging om een audioversterker te ontwerpen die
  zowel over een zeer goede kwaliteit beschikt als over een aantrekkelijke
  prijs. Een uitstekende prestatie op basis van een onbeperkt budget is
  één ding; een zelfde prestatie binnen strenge prijslimieten is iets heel
  anders en vereist de deskundigheid en ervaring waar Cambridge Audio
  tijdens zijn productontwerpproces over beschikt. Wij zijn ervan overtuigd
  dat we geslaagd zijn in onze doelstelling om een eersteklas betaalbare
  versterker te ontwikkelen.
  Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van kwalitatief zeer goede
  modules met geïntegreerde circuitversterkers, zodat er geen sprake
  meer is van overspraak en men over het best mogelijke stereobeeld
  beschikt.
  De stroomvoorziening is ook een essentieel onderdeel van een
  eindversterker. Een torusvormige transformator die is geselecteerd voor
  een laag extern magnetisch veld wordt gebruikt in combinatie met
  afvlakcondensators en optimaal geplaatste ontkoppelcomponenten.
  Er is veel aandacht gegeven aan de prestatie en de kwaliteit van de
  passieve componenten die zijn gebruikt, zowel in de signaalpaden als
  voor ontkoppeldoeleinden.
  De 340A verwerkt toonregelingen die een subtiele regeling van het
  frequentiebereik bieden, waardoor het mogelijk is imperfect bronmateriaal te corrigeren en onvolkomenheden in de luidspreker of problemen met
  de kamerakoestiek te compenseren. Deze toonregelingen kunnen
  volledig uit het audiopad worden geschakeld door gebruik te maken van
  de DIRECT-schakelaar, teneinde het kortst mogelijke audiopad te
  verkrijgen.

  De 340A heeft een volledige bescherming tegen verkeerd gebruik en
  mogelijke fouten. De beveiligingssystemen tegen overbelasting en
  kortsluiting controleren continu de spanning, stroom en temperatuur
  van de uitgangsinrichtingen, zodat de beveiliging positief kan optreden
  als dat nodig is, maar zonder onnodige activering.

  Wat betreft de 340A SE
  De 340A Special Edition beschikt over alle eigenschappen van de 340A,
  maar heeft ook grotere PSU afvlakcondensators voor iets meer vermogen
  gekoppeld aan een verbeterde basrespons en een verbeterde dynamiek.
  Bovendien heeft de 340A SE een handig aan de voorzijde gemonteerde
  ingang voor MP3/iPodTM, zodat u voor uw draagbare muziekspelers over
  de best mogelijke geluidskwaliteit beschikt. Deze ingang wordt
  automatisch geselecteerd als er iets op wordt aangesloten.
  De weergavekwaliteit van een versterker kan nooit beter zijn dan het
  systeem waarop de versterker wordt aangesloten. Bezuinig daarom
  nooit op bronapparaten, luidsprekers of kabels. We bevelen natuurlijk
  met name de Azur-modellen van Cambridge Audio aan. Deze voldoen
  namelijk aan dezelfde hoge eisen als onze versterkers. Uw leverancier
  levert hoogwaardige Cambridge Audio verbindingskabels, die
  garanderen dat het gehele systeem optimaal presteert.
  Neem a.u.b. voldoende tijd om deze handleiding goed te lezen. Bewaar
  hem goed, zodat u hem weer kunt terugvinden als u er iets in wilt
  opzoeken.

  Matthew Bramble
  Technisch directeur
  Azur geïntegreerde versterker 83 • Page 4

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  De stroomspanning controleren
  Neem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door alvorens
  het apparaat aan te sluiten op de netstroom.
  Controleer of op de achterkant van het apparaat de juiste stroomspanning staat
  aangegeven. Is de spanning van uw netstroom anders, raadpleeg dan uw
  leverancier.
  Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor de stroomspanning en het stroomtype
  zoals aangegeven op de achterkant van het apparaat. Bij aansluiting op andere
  stroombronnen kan het apparaat beschadigd raken.
  Wanneer dit apparaat niet in gebruik is, dient het te worden uitgeschakeld en het
  mag uitsluitend worden gebruikt wanneer het correct geaard is. Verwijder de kap
  (of de achterkant) van het apparaat niet, om het risico van een elektrische schok
  te verminderen. Het apparaat bevat van binnen geen door de gebruiker
  vervangbare onderdelen. Laat service en reparatie over aan bevoegd
  onderhoudspersoneel. Als het netsnoer is voorzien van een gegoten netstekker,
  dient het apparaat niet te worden gebruikt wanneer de plastic zekeringhouder niet
  op zijn plaats is. Mocht u de zekeringhouder verliezen, moet u het juiste onderdeel
  opnieuw bestellen bij uw Cambridge Audio dealer.
  Het symbool van de bliksemflits met de pijlpunt in het driehoekje is
  bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van
  niet-geïsoleerde 'gevaarlijke spanning' binnen de behuizing van het
  product, die sterk genoeg kan zijn om voor personen een gevaar
  voor elektrische schokken te vormen.
  Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te
  waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en
  onderhoudsinstructies in de onderhoudsdocumentatie die van
  toepassing zijn op dit apparaat.

  84 Azur geïntegreerde versterker

  Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen voor
  laagspanning
  (73/23/EEG)
  en
  elektromagnetische
  compatibiliteit (89/336/EEG) wanneer het wordt geïnstalleerd
  en gebruikt in overeenstemming met deze handleiding. Om
  verdere conformiteit te garanderen, dienen voor dit product
  alleen accessoires van Cambridge Audio te worden gebruikt en
  dienen service- en reparatiewerkzaamheden te worden
  overgelaten aan bevoegd servicepersoneel.
  De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de
  Europese Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en
  elektronische apparatuur gescheiden dient te worden ingezameld.
  Dit product bevat elektrische en elektronische inrichtingen die
  opnieuw moeten worden gebruikt, gerecycled of hersteld en niet
  mogen worden weggegooid bij het ongesorteerde normale afval.
  Breng het apparaat terug of neem contact op met de bevoegde
  dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer informatie. • Page 5

  340A/340A SE Geïntegreerde versterker
  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSREGELS
  Neem even de tijd om deze informatie door te lezen voordat u uw Azurversterker installeert. U bent dan verzekerd van optimale prestaties en kunt
  de levensduur van het product verlengen. Wij adviseren u alle aanwijzingen
  te volgen, alle waarschuwingen in acht te nemen en de handleiding
  zorgvuldig te bewaren zodat deze in de toekomst kan worden geraadpleegd.
  Gebruik bij dit apparaat alleen de gespecificeerde accessoires.
  Dit is een ‘klasse 1’-apparaat dat op een geaard stopcontact moet worden
  aangesloten.

  Wanneer u de tuner voor het eerst gebruikt, adviseren wij u hem gedurende
  ten minste 36 uur aan te laten staan en muziek te laten afspelen voordat u
  kritisch gaat luisteren. Voor het gebruik daarna wordt een opwarmperiode
  van 10-15 minuten aanbevolen voor maximaal genot.
  Dit apparaat is pas volledig uitgeschakeld als de stekker uit het stopcontact
  is gehaald. Haal, als u van plan bent dit apparaat langere tijd niet te
  gebruiken, de stekker uit het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact
  tijdens onweer.

  Wees voorzichtig met verplaatsbare stereomeubels, om letsel als
  gevolg van omvallen te voorkomen.

  WAARSCHUWING - stel het apparaat nooit bloot aan regen of vocht om het
  ontstaan van brand en elektrische schokken te voorkomen. Dit apparaat
  mag niet worden blootgesteld aan waterdruppels en andere
  vloeistofspetters. Plaats nooit iets met water erin op het apparaat, zoals een
  vaas. Indien het apparaat toch met water in aanraking komt, schakel het
  apparaat dan onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem
  contact op met uw leverancier voor advies.

  Zorg voor voldoende ventilatie. Plaats het apparaat niet op een kleed of op een
  zachte ondergrond en laat de ventilatieopeningen vrij. Plaats het apparaat niet
  in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, straalkachels, fornuizen en
  andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.

  Als u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen met een
  droge, niet-pluizende doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol,
  ammonia of schuurmiddel bevatten. Spuit niet met een spuitbus op of bij het
  apparaat.

  In verband met zwervende magnetische velden mogen draaitafels niet in de
  buurt worden geplaatst vanwege de storing.

  Zorg ervoor dat er geen kleine objecten door de ventilatieopeningen vallen.
  Mocht dit toch gebeuren, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit, trek de
  stekker uit het stopcontact en vraag uw leverancier om advies.

  Plaats dit apparaat op een stevige, vlakke ondergrond. Plaats het apparaat
  niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of een andere kast. Elke
  ruimte die aan de achterkant open is (zoals een speciaal rek voor
  apparatuur) is wél geschikt.

  Bij dubbele versterking adviseren wij u hetzelfde type eindversterker te
  gebruiken.
  U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een gepolariseerde
  stekker heeft twee contactstekers, waarvan de ene breder is dan de andere.
  Een geaarde stekker heeft twee contactstekers en een derde aardcontact.
  Dit aardcontact is aangebracht voor uw eigen veiligheid. Als de meegeleverde
  stekker niet in het stopcontact past, neem dan contact op met een
  elektriciën voor advies over uw elektrische installatie.
  Plaats het netsnoer zodanig dat er niemand op kan gaan staan en dat het
  niet kan worden beschadigd door andere voorwerpen. Plaats het apparaat
  zodanig dat u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunt trekken (of de
  apparaatstekker uit de achterkant van het apparaat).

  Laat alle onderhoud en alle reparaties over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Bij schade moet u het apparaat ter reparatie aanbieden,
  bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker is beschadigd, of als er vloeistof
  of een object in het apparaat terecht is gekomen, als het apparaat is
  blootgesteld aan regen of vocht, als het apparaat niet normaal werkt of als
  het is gevallen.
  Als u de aanwijzingen voor het oplossen van problemen in deze handleiding
  hebt doorgenomen en er treedt geen verbetering op, probeer dan niet om het
  apparaat zelf te repareren, uit elkaar te halen of weer in elkaar te zetten. Als
  u deze voorzorgsmaatregel negeert, kunt u een ernstige elektrische schok
  krijgen.

  Azur geïntegreerde versterker 85 • Page 6

  AANSLUITINGEN OP DE ACHTERKANT
  Left

  B

  Left

  Right

  A

  Right

  Caution

  2

  3

  Power Rating: 230V AC 50Hz
  Max Power Consumption: 345W

  Rec-Out

  AV / MD

  DVD

  Tuner / DAB

  CD

  Aux

  Caution
  Left

  Left

  Right

  Right

  Aux

  1

  CD

  Tuner / DAB

  DVD

  AV / MD

  Rec-Out

  Avis

  Risque de choc electrique
  Ne pas ouvrir

  Achtung

  Vorm offnen des gerates
  Netzstecker ziehen

  Tape In

  Aux, CD, Tuner/DAB, DVD, AV/MD

  Let op: Deze ingangen zijn uitsluitend bestemd voor analoge signalen.
  en mogen niet worden aangesloten op de digitale uitgang van een CDspeler of een ander digitaal apparaat.

  Record Out

  Deze aansluiting kan worden aangesloten op een cassettedeck of op de
  analoge Record In aansluitingen van een MiniDisc of CD-recorder.

  3

  Tape In

  Sluit deze connectoren aan op een cassettedeck of op de analoge
  uitgangen van een MiniDisc-speler, draagbare digitale muziekspeler of
  CD-recorder. Sluit de kabel aan op de Line Out-uitgangen van de
  recorder en de Tape In-ingangen van de versterker.
  86 Azur geïntegreerde versterker

  Power AC

  Risk of electric shock
  Do not open

  Deze ingangen zijn geschikt voor alle ‘line’-bronapparaten, zoals
  bijvoorbeeld CD-spelers en DAB- of FM/AM-tuners.

  2

  Serial Number Label Removed

  azur 340A Integrated Amplifier

  Tape In

  1

  Designed and Engineered in London, England

  Impedance 4 - 8 ohms

  4

  Loudspeaker Terminals

  5
  Right

  A

  Left

  Right

  B

  Left

  www.cambridge-audio.co.uk
  Manufactured in an ISO9002 approved facility

  De Tape In-schakeling van de versterker heeft een monitorfunctie en wijkt
  daarmee af van de overige 5 ingangen. Voor de 5 normale ingangen, zal
  de bron die geselecteerd is om naar te luisteren een signaal versturen via
  de uitgangen Rec Out voor het maken van opnames. De bron waarnaar
  wordt geluisterd en die (optioneel) wordt opgenomen, wordt vervolgens op
  het voorpaneel aangeduid met een blauw LED.
  Wanneer Tape Mon Input echter is geselecteerd, zal er een tweede LED
  oplichten om aan te geven dat er nu geluisterd wordt naar de Tape
  Monitor Input, terwijl er een andere bron via Rec Out wordt verstuurd
  voor het maken van opnames. De opnamebron wordt weergegeven door
  het eerste LED en kan worden gewijzigd door op de toetsen voor andere
  bronnen te drukken. Om Tape Monitor uit te schakelen kunt u gewoon
  nog een keer op de knop Tape Mon drukken.
  Deze functie is met name handig wanneer u gebruik maakt van analoge
  cassettedecks met drie koppen. Het opgenomen signaal wordt dan
  direct van de band afgespeeld (via de derde kop), terwijl er tegelijkertijd
  wordt opgenomen. Het is nu mogelijk de Tape Monitor-ingang in en uit
  te schakelen om het originele en het opgenomen signaal te vergelijken.
  Op die manier kunt u de opnameparameters aanpassen (zie de
  handleiding van het cassettedeck voor meer informatie). • Page 7

  340A/340A SE Geïntegreerde versterker

  4

  Luidsprekeraansluitingen

  Er zijn twee paar luidsprekeraansluitingen beschikbaar, A (hoofdaansluitingen) en B (secundaire schakelbare luidsprekeraansluitingen).
  Sluit de kabels van de linker luidspreker aan op de aansluitingen
  LEFT + en LEFT - en sluit de kabels van de rechter luidspreker op de aansluitingen RIGHT + en RIGHT -. De rode aansluiting is altijd de positieve
  uitgang en de zwarte aansluiting is de negatieve uitgang.
  Zorg ervoor dat er geen losse draadstrengen zijn die de
  luidsprekeruitgangen tegen elkaar kortsluiten. Zorg ervoor dat de
  luidsprekeraansluitingen voldoende vast zitten om voor een goede
  elektrische verbinding te zorgen. Het kan zijn dat de geluidskwaliteit
  afneemt als de schroefaansluitingen los zitten.
  Let op: Bij gebruik van één paar luidsprekers kiest u luidsprekers met
  een nominale impedantie van 4 tot 8 Ohm. Bij gebruik van twee paar
  luidsprekers kiest u luidsprekers met een nominale impedantie van
  6 tot 8 Ohm.

  5

  Netstroom

  Maak eerst alle overige aansluitingen naar de versterker, en sluit dan
  het netsnoer aan op een stopcontact. De versterker is nu gereed voor
  gebruik.

  Azur geïntegreerde versterker 87 • Page 8

  AANSLUITING
  Tijdens het ontwerpen van onze versterkers hebben we geprobeerd
  features in te bouwen die het mogelijk maken om uw systeem op
  verschillende manieren aan te sluiten. Het gebruik van features zoals de
  Speaker B-aansluitingen betekent dat u uw systeem flexibel naar uw
  eigen voorkeuren kunt configureren. De onderstaande schema’s zijn
  gemaakt om de aansluiting te vereenvoudigen.

  Tape-aansluiting
  Het onderstaande schema laat zien hoe u de versterker aansluit op een
  cassettedeck of een andere bron met een opname- en
  monitoraansluiting.
  U ziet dat elk van de twee tapemonitoruitgangen kunnen worden
  gebruikt (zij geven immers hetzelfde signaal in parallel).

  Basisaansluiting
  Het onderstaande schema toont de basisaansluiting van uw versterker
  op een CD-speler en een paar luidsprekers.

  Versterker
  Left

  B

  Right

  Left

  A

  Versterker

  Right

  Left

  Caution

  B

  Right

  Left

  A

  Right

  Caution

  Vorm offnen des gerates
  Netzstecker ziehen

  Tape In

  Rec-Out

  AV / MD

  DVD

  Tuner / DAB

  CD

  Aux
  Left
  Right

  Cd-speler

  Loudspeaker Terminals

  Right

  A

  Left

  Right

  B

  Left

  Right

  www.cambridge-audio.co.uk
  Manufactured in an ISO9002 approved facility

  Caution

  Risk of electric shock
  Do not open

  Avis

  Risque de choc electrique
  Ne pas ouvrir

  Achtung

  Vorm offnen des gerates
  Netzstecker ziehen

  Left

  Right

  Risque de choc electrique
  Ne pas ouvrir

  Aux

  CD

  Tuner / DAB

  DVD

  Serial Number Label Removed

  Power Rating: 230V AC 50Hz
  Max Power Consumption: 345W

  Impedance 4 - 8 ohms
  Left

  Avis
  Achtung

  Tape In

  Aux

  Rec-Out

  CD

  AV / MD

  Tuner / DAB

  DVD

  DVD

  Tuner / DAB

  AV / MD

  Right

  CD

  Power AC

  Rec-Out

  Risk of electric shock
  Do not open

  Tape In

  Caution

  azur 340A Integrated Amplifier

  Designed and Engineered in London, England

  Power Rating: 230V AC 50Hz
  Max Power Consumption: 345W

  Left

  Aux

  Serial Number Label Removed

  azur 340A Integrated Amplifier

  Designed and Engineered in London, England

  AV / MD

  Rec-Out

  Tape In

  Power AC
  Impedance 4 - 8 ohms

  Loudspeaker Terminals

  Right

  A

  Left

  Right

  B

  Left

  Cassettedek / MD-speler
  azur 340C Compact Disc Player

  Rec In

  88 Azur geïntegreerde versterker

  www.cambridge-audio.co.uk
  Manufactured in an ISO9002 approved facility

  Rec Out • Page 9

  340A/340A SE Geïntegreerde versterker

  Speaker B-aansluitingen
  Met de Speaker B-aansluitingen aan de achterzijde van de versterker
  kunt u een tweede paar luidsprekers gebruiken (b.v. voor een andere
  kamer). Met de knop Speaker B op het voorpaneel kan dit tweede paar
  luidsprekers worden ingeschakeld en uitgeschakeld.
  Let op: Bij gebruik van twee paar luidsprekers, moet u luidsprekers
  gebruiken met elk een nominale impedantie tussen 6-8 ohm.

  Versterker
  Left

  B

  Right

  Left

  A

  Right

  Caution

  Power Rating: 230V AC 50Hz
  Max Power Consumption: 345W
  Caution

  Risk of electric shock
  Do not open

  Avis

  Risque de choc electrique
  Ne pas ouvrir

  Achtung

  Vorm offnen des gerates
  Netzstecker ziehen

  Tape In

  Rec-Out

  AV / MD

  DVD

  Tuner / DAB

  CD

  Aux
  Left

  Left

  Right

  Right

  Aux

  CD

  Tuner / DAB

  DVD

  Serial Number Label Removed

  azur 340A Integrated Amplifier

  Designed and Engineered in London, England

  AV / MD

  Rec-Out

  Tape In

  Power AC
  Impedance 4 - 8 ohms

  Loudspeaker Terminals

  Right

  A

  Left

  Right

  B

  Left

  www.cambridge-audio.co.uk
  Manufactured in an ISO9002 approved facility

  Cd-speler
  azur 340C Compact Disc Player

  Azur geïntegreerde versterker 89 • Page 10

  KNOPPEN OP HET VOORPANEEL
  Volume

  azur 340A

  6
  1
  Power

  3

  4

  5

  Phones

  Speaker B

  Direct

  Bass

  8

  Integrated Amplifier

  9

  Treble

  Balance

  10
  Aux

  CD

  Tuner / DAB

  11
  DVD

  AV / MD

  Tape Mon

  7

  1

  achterzijde wordt geselecteerd door op Aux te drukken op het
  frontpaneel of de afstandsbediening.

  Power

  Hiermee schakelt u het apparaat in en uit.
  2

  3

  Extra MP3 In (alleen 340A SE)
  Bass

  Treble

  2
  Power

  MP3 In

  Phones

  Speaker B

  Direct

  Hier kunt u de hoofdtelefoon aansluiten met een stekker van ¼”. Het
  wordt aanbevolen een hoofdtelefoon met een impedantie van 32 en
  600 Ohm te gebruiken. Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten wordt
  het luidsprekerrelais vrijgegeven waardoor de uitvoer naar de
  luidsprekers wordt uitgeschakeld (luidsprekers A en B).
  4

  Sluit uw MP3-/iPod-/draagbare muziekspeler aan op de 340A SE met een
  kabel met twee stekkers van 3,5 mm. Als er een bron wordt aangesloten
  op de MP3-ingang, schakelt de 340A SE automatisch over op deze ingang.
  Verwijder de stekker om terug te keren naar het normale gebruik.
  Let op: Het is mogelijk de extra ingangen aan de voor- en achterzijde
  onafhankelijk te gebruiken. De ingang aan de voorzijde wordt
  geselecteerd door er een stekker aan te sluiten, terwijl de ingang aan de
  90 Azur geïntegreerde versterker

  Phones (Hoofdtelefoon)

  Speaker B

  Hiermee zet u het tweede paar luidsprekeraansluitingen op het
  achterpaneel aan of uit. Op deze manier kunt u luisteren naar een extra
  paar luidsprekers in een andere ruimte.
  Let op: Bij gebruik van twee paar luidsprekers kiest u luidsprekers met
  een nominale impedantie van 6 tot 8 Ohm. • Page 11

  340A/340A SE Geïntegreerde versterker

  5

  Direct

  Met deze knop verschaft u het audiosignaal een rechtstreeks pad naar
  de eindversterkerfase van de versterker, waarbij de toonregelingscircuits worden overgeslagen en een zo zuiver mogelijke geluidskwaliteit
  wordt verkregen.

  of zachter te zetten. Deze regelknop heeft invloed op het volume van de
  luidsprekers, de voorversterkeruitgang en de hoofdtelefoon, maar niet
  op de Tape Out-aansluitingen. Het is aan te raden de volumeknop
  helemaal naar links te draaien voordat u de versterker aanzet.
  9

  6

  Bass/Treble (Lage/hoge tonen)

  Met deze regelknoppen kan de toonbalans van het geluid nauwkeurig
  worden aangepast. In de middenpositie hebben deze regelknoppen
  geen effect. Deze regelknoppen passen alleen het geluid aan dat uit de
  luidsprekers en de Pre-Out aansluitingen komt, zij hebben geen invloed
  op de signalen die via de Tape Out aansluitingen worden verzonden. Bij
  een goed geproduceerde CD en een goed audiosysteem zijn de
  toonregelknoppen in feite overbodig en kunt u deze uitschakelen door
  de knop Direct in te drukken. Indien de muziekopname van slechte
  kwaliteit is of wanneer andere factoren invloed hebben op de
  geluidskwaliteit, kan het noodzakelijk zijn de toonregelknoppen te
  gebruiken om deze factoren te compenseren.
  7

  Met deze knop kunt u de relatieve uitgangsniveaus van de linker- en
  rechterkanaal aanpassen. In de middenpositie is de uitvoer bij ieder kanaal
  gelijk. Deze regelknop past alleen het geluid aan dat uit de luidsprekers en
  de Pre-Out aansluitingen komt, de knop heeft geen invloed op de signalen
  die via de Tape Out aansluitingen worden verzonden.
  10

  Aux, CD, Tuner/DAB, DVD, AV/MD

  Druk op de desbetreffende toets om de juiste ingang te selecteren voor
  de broncomponent waar u naar wilt luisteren. Het geselecteerde signaal
  wordt doorgestuurd naar de Tape Out-uitgangen, zodat het kan worden
  opgenomen. De ingang mag tijdens het opnemen niet worden
  veranderd (u kunt het opgenomen signaal controleren door gebruik te
  maken van de functie Tape Monitor).

  Infraroodsensor

  Deze sensor ontvangt de infraroodopdrachten van de meegeleverde
  Azur afstandsbediening. De rechte lijn tussen de afstandsbediening en
  de sensor mag niet worden geblokkeerd.
  8

  Balans

  Volume

  11

  Tape Monitor

  Met deze knop kunt u luisteren naar het uitgangssignaal van een
  cassettedeck of een signaalprocessor die is aangesloten op de Tape
  In/Rec Out aansluitingen van de versterker. Wanneer Tape Monitor is
  geselecteerd, blijft de met de druktoetsen geselecteerde broncomponent via de Rec Out aansluitingen lopen voor opname of verwerking.

  Gebruik de volumeknop om het uitgangsgeluid van de versterker harder
  Azur geïntegreerde versterker 91 • Page 12

  AFSTANDSBEDIENING

  GESCHIKT VOOR iPOD

  De 340A en 340A SE worden geleverd met een Azurafstandsbediening die zowel deze versterker als Azur cd-spelers
  van Cambridge Audio kan bedienen. Plaats de meegeleverde AAAbatterijen in de afstandsbediening om deze te activeren. De
  volgende functies hebben betrekking op de versterker:

  Met de afstandsbediening van 340A/340A SE kunt u nu
  ook de basisfuncties van een Apple iPod bedienen als
  deze in een Universal Dock van Apple staat (of in een
  ander docking-station dat compatibel is met ‘Apple
  Remote’). Raadpleeg de handleiding van uw dockingstation over het aansluiten van een versterker. Wij
  adviseren u het docking-station aan te sluiten op de extra
  ingang (Aux) aan de achterzijde van het apparaat.

  Aan/Uit-knop
  Schakelt de Azur CD-spelers tussen Stand-by en Aan.
  Let op: de 340A/340A SE kan alleen vanaf het frontpaneel
  Aan/Uit gezet worden.

  Mute (geluid uit)
  Met deze knop schakelt u het geluid van de versterker uit. De
  dempfunctie wordt aangegeven door het kanaal-LED dat knippert.
  Druk nogmaals op deze toets om het geluid weer in te schakelen.

  Volume +/Hiermee verhoogt of verlaagt u het uitgangsvolume van de
  versterker.

  Aux, CD, Tuner/DAB, DVD, AV/MD, Tape Mon
  Met deze zes bronkeuzeknoppen kiest u de ingang van de
  versterker.

  92 Azur geïntegreerde versterker

  Als u met de Azur-afstandsbediening een iPod in zijn
  docking-station wilt bedienen, houd dan de Aux-knop
  ingedrukt en druk tegelijk op één van de volgende
  knoppen:

  Play/Pause (afspelen/pauze)
  Start het afspelen van de iPod, nogmaals drukken om te
  pauzeren.

  Skip (vorig/volgend nummer)
  Eén keer indrukken om naar het volgende of vorige
  nummer te gaan.
  Laat de Aux-knop weer los als u de afstandsbediening
  voor andere apparaten wilt gebruiken.
  Voor de 340A SE is er ook een speciale extra MP3-/iPodingang op de voorzijde. Als er een bron wordt aangesloten
  op de MP3-ingang, schakelt de 340A SE automatisch over
  op deze extra ingang aan de voorzijde. Verwijder de
  stekker om terug te keren naar het normale gebruik. • Page 13

  340A/340A SE Geïntegreerde versterker
  BEVEILIGINGSSYSTEEM
  Het beveiligingssysteem van de Azur 340A/340A SE bestaat uit:

  Oplossing - Zorg ervoor dat de ventilatie niet wordt geblokkeerd en de
  luidsprekers niet een te lage impedantie hebben. Zet de versterker,
  indien nodig, 15 minuten uit om hem te laten afkoelen.

  1. Beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting
  Indicator - Uitvoer gestoord en op een onverwacht laag niveau.

  3. Beveiliging tegen gelijkstroomverplaatsing

  Omschrijving - De versterker is volledig beveiligd tegen excessief lage
  belastingsimpedanties. De systemen voor beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting controleren continu de spannings-, stroom- en
  temperatuuromstandigheden van alle uitvoerapparaten en vergelijken
  ze met het gedefinieerde veilige bedrijfsbereik (SOA, Safe Operating
  Area). Dit geavanceerde systeem stelt de beveiliging in staat om positief
  op te treden als dat echt nodig is, maar zonder onnodige activering.

  Indicator - Versterker werkt niet; alle invoer-LED’s knipperen.

  Oplossing - Controleer of de luidsprekerimpedantie niet te laag is. Vaak
  kunnen luidsprekers met een te lage impedantie wel op een laag
  volume worden aangestuurd maar niet op een hoog volume.

  Oplossing - Deze kan soms worden geactiveerd door te veel ruis van het
  lichtnet etc. Als dat het geval is kunt u resetten door het apparaat uit en
  aan te zetten. Als het apparaat niet kan resetten is er sprake van een
  fout in de versterker en moet deze worden gerepareerd. Zet het
  apparaat uit en neem contact op met uw leverancier.

  Omschrijving - Het beveiligingssysteem tegen gelijkstroomverplaatsing
  isoleert de versterker direct van de luidsprekers door positief een
  uitvoerrelais te openen, in het onwaarschijnlijke geval van een fout in de
  versterker. Fouten van één van de polariteiten op beide kanalen worden
  waargenomen.

  2. Detectie te hoge temperatuur
  Indicator - Uitvoer lijkt frequent uit te vallen, onafhankelijk aan de twee
  kanalen.
  Omschrijving - De actuele temperaturen van de uitvoerapparaten van de
  versterker worden continu gecontroleerd om te garanderen dat de
  temperaturen van de aansluiting niet gevaarlijk hoog worden. Wanneer
  er een te hoge temperatuur ontstaat, wordt de uitvoer zachter gezet tot
  de apparaten zijn afgekoeld. De werking wordt zorgvuldig gecontroleerd
  om de blootstelling van de uitvoerapparaten aan grote temperatuurverschillen te beperken, die de betrouwbaarheid kunnen aantasten door
  thermische cycli. Dit wordt bereikt door de dempperiodes relatief kort te
  maken, zodat het lijkt dat de versterker aan en uit gaat. Hierdoor worden
  de uitvoerapparaten zo min mogelijk belast.

  4. Spanningsblokkering
  Wanneer er snelle transiënten worden toegepast op reactieve belastingen
  onder extreme omstandigheden, kunnen er terugslagpulsen worden
  gegenereerd die groter zijn dan de toevoerrailspanningen van de
  versterker en kunnen deze potentieel schade veroorzaken aan de
  uitvoerapparaten. De versterker heeft een omvangrijk spanningsblokkeersysteem dat garandeert dat dergelijke pulsen veilig worden geabsorbeerd
  door de versterker en er geen schade kan ontstaan.

  Azur geïntegreerde versterker 93 • Page 14

  PROBLEEMOPLOSSING
  Het apparaat krijgt geen stroom

  Er is een luid gebrom

  Controleer of het stroomsnoer goed in het apparaat zit.

  Controleer of de platenspeler (of de pick-uparm) goed is geaard en
  aangesloten.

  Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit (en dat het stopcontact
  aan staat).
  Controleer de zekering in de stekker of de adapter.

  Controleer of er geen losse of defecte verbindingen zijn.
  Controleer of uw tapedeck/platenspeler niet te dicht bij de versterker
  staan.

  Het apparaat produceert geen geluid
  Controleer of het apparaat niet in de stand-bystand staat.
  Controleer of het bronapparaat goed is aangesloten.

  Kan geen tapeopnames maken/afspelen
  Controleer dat 'TAPE MON' en 'TAPE OUT' goed met elkaar zijn
  verbonden.

  Controleer of de knop 'TAPE MON' niet is ingedrukt.
  Controleer of uw luidsprekers goed zijn aangesloten.

  De bas- of stereoweergave is verstrooid

  Controleer of u de B-luidsprekers hebt geselecteerd als u van een
  tweede set luidsprekers gebruikmaakt.

  Controleer of de luidsprekers wel in fase zijn aangesloten.

  Schakel indien het kanaallampje brandt de functie Mute uit.

  Er is op één kanaal geen geluid
  Controleer of de balansknop in de juiste positie staat.
  Controleer de luidsprekeraansluitingen.
  Controleer de onderlinge verbindingen.

  94 Azur geïntegreerde versterker

  Het geluid klinkt vervormd
  Controleer of het volume of de toonregelaars niet te hoog staan
  afgesteld. • Page 15

  340A/340A SE Geïntegreerde versterker
  TECHNISCHE SPECIFICATIES
  340A

  340A SE

  Stroomuitvoer

  40 watt (in 8Ω)
  50 watt (in 4Ω)

  45 watt (in 8Ω)
  55 watt (in 4Ω)

  Max. verbruik

  345w

  360w

  1kHz < 0,01%
  20kHz < 0,09%

  1kHz < 0,01%
  20kHz < 0,09%

  Frequentiebereik (-1dB)

  5Hz - 50kHz

  5Hz - 50kHz

  Signaal/ruis-verhouding
  (ongewogen)

  92dB

  92dB

  Volgsnelheid (aan 8Ω)

  20V/µS

  20V/µS

  Afmetingen (H x B x D)

  70 x 430 x 310mm 70 x 430 x 310mm
  (2.8 x 16.9 x 12.2”) (2.8 x 16.9 x 12.2”)

  Gewicht

  6,2kg

  Totale Harmonische
  Vervorming

  Deze handleiding is zodanig geschreven dat het product zo eenvoudig mogelijk
  kan worden geïnstalleerd en gebruikt. Op het moment van drukken is de
  informatie in dit document nauwkeurig gecontroleerd op nauwkeurigheid.
  Cambridge Audio voert echter een beleid van continue verbetering, waardoor het
  ontwerp en de specificaties zonder mededeling vooraf kunnen worden gewijzigd.
  Als u eventuele fouten ontdekt kunt u ons een e-mail sturen op:
  support@cambridgeaudio.com
  Dit document bevat gepatenteerde informatie die beschermd wordt door
  auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag op
  mechanische, elektronische of andere manier worden verveelvoudigd, in welke
  vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle
  handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van hun
  respectievelijke eigenaars.
  iPod is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. Alle rechten
  voorbehouden.
  © Copyright Cambridge Audio Ltd 2006

  6,2kg
  Azur geïntegreerde versterker 95 • Page 16

  GARANTIEBEPALINGEN
  Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in
  materialen en uitvoering (onderworpen aan de hieronder uiteengezette
  bepalingen). Cambridge Audio zal dit product of eventuele defecte
  onderdelen in dit product repareren of vervangen (naar keuze van
  Cambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van land tot land
  verschillen. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier en bewaar altijd uw
  aankoopbewijs.
  Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met
  de geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar u dit product hebt
  aangeschaft. Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van uw
  Cambridge Audio-product uit te voeren, kan het door uw leverancier
  worden doorgestuurd naar Cambridge Audio of naar een geautoriseerde
  servicevertegenwoordiger van Cambridge Audio. U dient dit product te
  verzenden in zijn oorspronkelijke verpakking of in een verpakking die
  een gelijke mate van bescherming biedt.
  Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode,
  dient u een aankoopbewijs te overleggen in de vorm van een
  verkoopnota of een ontvangen factuur, die het bewijs vormt dat dit
  product binnen de garantieperiode valt.
  Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte
  serienummer is veranderd of is verwijderd van dit product of (b) dit
  product niet is aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge Audioleverancier. U kunt Cambridge Audio of de distributeur van Cambridge
  Audio in uw land bellen om te controleren of u een ongewijzigd
  serienummer hebt en/of dit product is aangeschaft bij een
  geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.

  96 Azur geïntegreerde versterker

  Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan door
  overmacht, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid,
  commercieel gebruik of modificatie van het product of enig onderdeel
  ervan. Deze Garantie dekt geen schade ontstaan door onjuiste
  bediening, onderhoud of installatie, of pogingen tot reparatie door ieder
  ander dan Cambridge Audio of een Cambridge Audio-leverancier, of een
  geautoriseerde servicevertegenwoordiger die toestemming heeft om
  garantiewerkzaamheden te verrichten voor Cambridge Audio. Elke
  reparatie waarvoor geen toestemming is gegeven, maakt deze Garantie
  ongeldig. Deze Garantie dekt geen producten die zijn verkocht ALS
  ZODANIG of MET ALLE GEBREKEN.
  REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VAN
  DEZE GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE
  CONSUMENT. CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE
  INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGE
  EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE IN DIT PRODUCT. UITGEZONDERD
  VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF
  EN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF
  IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND DE GARANTIE VAN
  VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
  In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting of
  beperking van incidentele schade of gevolgschade of impliciete
  garanties, zodat de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u
  gelden. Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u hebt
  mogelijk nog andere wettelijke rechten die van staat tot staat of van
  land tot land kunnen verschillen. • Page 17

  340A/340A SE Geïntegreerde versterker

  Azur geïntegreerde versterker 97 • Page 18

  azur 340A/340A SE

  www.cambridge-audio.com
  Part No. AP20015/2


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 340A wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 340A in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 340A

Cambridge Audio Azur 340A Bedienungsanleitung - Deutsch - 18 seiten

Cambridge Audio Azur 340A Bedienungsanleitung - Englisch - 18 seiten

Cambridge Audio Azur 340A Bedienungsanleitung - Dänisch - 18 seiten

Cambridge Audio Azur 340A Bedienungsanleitung - Italienisch - 18 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info