Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
Pagina 1 van 10
XM180JAJB
MP3 SPELER
GEBRUIKSHANDLEIDING
V1.0
Hoofdeigenschappen
Inhoud van de Verpakking
Toetsbeschrijving
In/uitschakelen
Om het apparaat in te schakelen, 1) Schuif de Aan/uitschakelaar
Aan/uitschakelaarAan/uitschakelaar
Aan/uitschakelaar naar ON
ONON
ON; 2) Houd de
toets ingedrukt
totdat er een prompt op de display verschijnt.
Om uit te schakelen, 1) Houd de
toets ingedrukt totdat er een prompt op de display verschijnt; 2) Schuif de
Aan/u
Aan/uAan/u
Aan/uitschakelaar
itschakelaaritschakelaar
itschakelaar naar OFF. (Door deze stappen te volgen, verlengt u de levensduur van de batterij.)
Toetsen Vergrendelen/Ontgrendelen
Om te voorkomen dat toetsen per ongeluk ingedrukt worden, kunt u ze vergrendelen door gelijktijdig de “VOL”
en “M” toetsen ingedrukt te houden totdat u het vergrendelicoontje op het scherm ziet.
Houd gelijktijdig de “VOL” en “M” toetsen ingedrukt totdat u het ontgrendelicoontje op het scherm ziet om de
toetsen weer te ontgrendelen.
Verschillende gebruikmodi openen
Nadat u het apparaat start, zult u het hoofdmenu zien met daarin verschillende gebruiksmodi Muziek, Film,
Opname, Stem, FM Radio, Foto en Instellingsmodus.
Muziekspeler
Videospeler
Fotoviewer
Foldernavigatie
FM Radio (optioneel)
E-boek Lezer
Verwijderbare Geheugeneenheid
Hoofdeenheid
Stereo oortelefoon met nekband
Gebruikshandleiding
Garantiekaart
Aan/Uitschakelaar:
Aan/Uitschakelaar:Aan/Uitschakelaar:
Aan/Uitschakelaar: Naar “ON” schuiven om in te schakelen en
naar “OFF” schuiven om uit te schakelen.
LCD display
LCD displayLCD display
LCD display
MENU:
MENU:MENU:
MENU: Kort indrukken ter bevestiging van een selectie.
Ingedrukt houden om het hoofdmenu te openen.
Vorige:
Vorige:Vorige:
Vorige: Kort indrukken om de vorige track af te spelen of om
het vorige menuonderwerp te selecteren. Ingedrukt houden
om de track terug te spoelen.
VOL:
VOL:VOL:
VOL: Druk kort op VOL om de volumeregelingmodus te
openen en druk vervolgens op / om het volumeniveau
aan te passen.
Volgende:
Volgende: Volgende:
Volgende: De volgende track afspelen of het volgende
menuonderwerp selecteren. Ingedrukt houden om de track
vooruit te spoelen.
Speel/Pauze:
Speel/Pauze: Speel/Pauze:
Speel/Pauze: Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te
schakelen. Kort indrukken om muziek te spelen of pauzeren.
Hoofdtelefooningang
HoofdtelefooningangHoofdtelefooningang
Hoofdtelefooningang
USB Poort:
SB Poort:SB Poort:
SB Poort: Aansluiting op computer via de USB kabel.
Stemopname
Ingebouwde oplaadbare batterij
SRS WOW geluidseffect
USB Kabel
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  XM180JAJB

  MP3 SPELER
  GEBRUIKSHANDLEIDING

  V1.0

  Hoofdeigenschappen
  FM Radio (optioneel)
  E-boek Lezer

  Muziekspeler
  Videospeler
  Fotoviewer
  Foldernavigatie

  Verwijderbare Geheugeneenheid

  Stemopname
  Ingebouwde oplaadbare batterij
  SRS WOW geluidseffect

  Inhoud van de Verpakking
  Hoofdeenheid
  Stereo oortelefoon met nekband

  Toetsbeschrijving

  USB Kabel

  Gebruikshandleiding
  Garantiekaart

  Aan/Uitschakelaar: Naar “ON” schuiven om in te schakelen en
  naar “OFF” schuiven om uit te schakelen.
  LCD display
  MENU: Kort indrukken ter bevestiging van een selectie.
  Ingedrukt houden om het hoofdmenu te openen.
  Vorige: Kort indrukken om de vorige track af te spelen of om
  het vorige menuonderwerp te selecteren. Ingedrukt houden  om de track terug te spoelen.
  VOL: Druk kort op VOL om de volumeregelingmodus te


  vooruit te spoelen.
  schakelen. Kort indrukken om muziek te spelen of pauzeren.

  In/uitschakelen

  openen en druk vervolgens op

  /

  om het volumeniveau

  aan te passen.
  Volgende: De volgende track afspelen of het volgende
  menuonderwerp selecteren. Ingedrukt houden om de track
  Speel/Pauze: Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te
  Hoofdtelefooningang
  USB
  SB Poort: Aansluiting op computer via de USB kabel.

  Om het apparaat in te schakelen, 1) Schuif de Aan/uitschakelaar naar ON;
  toets ingedrukt
  ON 2) Houd de
  totdat er een prompt op de display verschijnt.
  toets ingedrukt totdat er een prompt op de display verschijnt; 2) Schuif de
  Om uit te schakelen, 1) Houd de
  Aan/uitschakelaar
  Aan/uitschakelaar naar OFF. (Door deze stappen te volgen, verlengt u de levensduur van de batterij.)

  Toetsen Vergrendelen/Ontgrendelen
  Om te voorkomen dat toetsen per ongeluk ingedrukt worden, kunt u ze vergrendelen door gelijktijdig de “VOL”
  en “M” toetsen ingedrukt te houden totdat u het vergrendelicoontje op het scherm ziet.
  Houd gelijktijdig de “VOL” en “M” toetsen ingedrukt totdat u het ontgrendelicoontje op het scherm ziet om de
  toetsen weer te ontgrendelen.

  Verschillende gebruikmodi openen
  Nadat u het apparaat start, zult u het hoofdmenu zien met daarin verschillende gebruiksmodi – Muziek, Film,
  Opname, Stem, FM Radio, Foto en Instellingsmodus.
  Pagina 1 van 10 • Page 2

  Gebruik de

  /

  toets om een modus te selecteren en druk op de “M” toets om deze te openen.

  Tip: U kunt in elke modus de MENU toets ingedrukt houden om het hoofdmenu te openen.

  MUZIEKMODUS
  Selecteer “Music” in het hoofdmenu om de muziekmodus te openen. U zult dan het afspeelscherm zien
  verschijnen. Zie voor het afspelen van muziek a.u.b. de sectie “Algemene Bedieningen.
  Herhaalmodus
  Equalizer
  Volume
  A-B herhaal
  Batterij
  Verstreken tijd
  Tracknummer
  Foldernaam

  Tracktitel
  Speel/pauze
  Totale afspeeltijd

  Batterij Songtekst indicatie

  Algemene Bedieningen:
  Speel/Pauze

  Druk op de

  Volumeregeling

  Druk op de VOL toets en vervolgens op
  verlagen.

  toets om af te spelen of te pauzeren.

  of

  /

  om het volume te verhogen of

  Vorige/Volgende

  Druk op

  Vooruitspoelen

  Houd

  ingedrukt om de track vooruit te spoelen

  om de vorige of volgende track af te spelen

  Terugspoelen

  Houd

  ingedrukt om de track terug te spoelen

  A-B Herhaal
  Een specifiek segment van de huidige track herhalen,
  (1) Druk tijdens het afspelen van muziek kort op de MENU toets om een submenu te openen.
  (2) Gebruik de
  /
  toets om “Replay” te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets om de A-B
  herhaalmodus te openen.
  (3) Druk zodra het gewenste startpunt bereikt is nogmaals op de
  toets ter bevestiging van het startpunt
  voor de herhaling.
  (4) Druk zodra het gewenste eindpunt bereikt is op de
  toets ter bevestiging van het eindpunt voor de
  herhaling.
  Het segment tussen het start –en eindpunt zal nu herhaald afgespeeld worden.
  (5) Druk op de MENU toets om de A-B herhaling te annuleren.
  Afspeelmodus instellen
  U kunt tussen de volgende afspeelmodi wisselen:
  Normal –Alle tracks op volgorde afspelen en stoppen nadat ze allemaal afgespeeld zijn
  Repeat One – De huidige track blijven herhalen
  Folder – Alle tracks in de huidige folder afspelen
  Repeat Folder – Alle tracks in de huidige folder herhalen
  Repeat All – Alle tracks op volgorde afspelen en herhalen
  Random – Alle tracks in willekeurige volgorde afspelen
  Intro- De eerste 10 seconden van elke track afspelen
  Een afspeelmodus selecteren:
  Pagina 2 van 10 • Page 3

  (1) Druk tijdens het afspelen van muziek kort op de MENU toets om een submenu te openen.
  /
  toets om "Repeat" te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets om de
  (2) Gebruik de
  beschikbare opties te tonen.
  (3) Gebruik de
  /
  toets om de gewenste herhaalmodus te selecteren en druk vervolgens op de
  MENU toets ter bevestiging of druk op de VOL toets om te annuleren en terug te keren.
  EQ modus instellen
  U kunt de tracks met verschillende geluidseffecten afspelen. Het apparaat is voorzien van 7 EQ modi: Natural,
  Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz en DBB.
  De vooringestelde EQ modus instellen
  (1) Druk tijdens het afspelen van muziek kort op de MENU toets om een submenu te openen.
  /
  toets om "Equalizer" te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets om de
  (2) Gebruik de
  beschikbare opties te tonen.
  (3) Gebruik de
  /
  toets om de gewenste modus te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets
  ter bevestiging of druk op de VOL toets om te annuleren en terug te keren.
  SRS en WOW geluidseffect instellen
  Het apparaat biedt u de levendige SRS en WOW geluidseffecten zodat u nog meer van uw muziek kunt
  genieten. Volg de onderstaande stappen om de SRS en WOW instelling in te schakelen:
  (1) Druk tijdens het afspelen van muziek kort op de MENU toets om een submenu te openen.
  /
  toets om "SRS WOW mode" te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets
  (2) Gebruik de
  om de beschikbare opties te tonen.
  (3) Gebruik de
  /
  toets om “SRS WOW te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets ter
  bevestiging.
  De SRS WOW instelling handmatig aanpassen:
  a. Selecteer “user setting” en druk vervolgens op de MENU toets om verder te gaan.
  /
  toets om het
  b. Selecteer “SRS 3D”, “TruBass” of “FOCUS” en gebruik vervolgens de
  niveau aan te passen.
  c. Druk op de MENU toets ter bevestiging van de instelling.
  (4) Om de SRS WOW instelling uit te schakelen, kunt u “Disable SRS WOW” selecteren in het “SRS WOW
  Mode” menu en vervolgens ter bevestiging op de MENU toets drukken.
  Opmerking:: WOW, SRS en het
  symbool zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. WOW technologie is
  Opmerking
  geïmplementeerd onder licentie van SRS labs, Inc.
  Afspeelsnelheid wijzigen
  (1) Druk tijdens het afspelen van muziek kort op de MENU toets om een submenu te openen.
  /
  toets om "Tempo Rate" te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets om
  (2) Gebruik de
  verder te gaan.
  (3) Gebruik de
  /
  toets om het snelheidsniveau aan te passen en druk vervolgens op de MENU toets
  ter bevestiging.
  Songtekst weergeven
  Om tijdens het afspelen de songtekst weer te geven, dient u eerst een songtekstbestand te downloaden met
  dezelfde naam als die van de huidige tracktitel in de speler. Houd vervolgens de MENU toets ingedrukt om de
  songtekst weergavemodus te openen.
  Druk nogmaals kort op de MENU toets om de songtekst te verbergen.
  Opmerking:: Het songtekstbestand en de track dienen in dezelfde folder te zijn opgeslagen.
  Opmerking
  Foldernavigatie
  (1) Pauzeer de muziek en druk kort op de MENU toets om een submenu te openen.
  (2) Selecteer “Local Folder” en druk vervolgens op de MENU toets ter bevestiging.
  (3) Gebruik in foldermodus de
  /
  toets om een folder te selecteren druk
  vervolgens op de MENU toets om deze te openen.
  Pagina 3 van 10 • Page 4

  (4) Gebruik in de geopende folder de
  /
  toets om een track te selecteren. Druk op de MENU toets om
  de geselecteerde track af te spelen. Om de huidige folder te sluiten, kunt u de selectie omhoog bewegen
  naar de huidige folderregel (zie afbeelding rechts) en dan op de MENU toets drukken.
  Tracks wissen
  (1) Pauzeer eerst de afspelende muziek en druk vervolgens kort op de MENU toets om een submenu te
  openen.
  (2) Gebruik
  /
  om "Delete" te selecteren om een enkele track te wissen, of selecteer “Delete All” om
  alle tracks te wissen, en druk vervolgens op de MENU toets om verder te gaan.
  (3) Om een enkele track te wissen, gebruikt u de
  /
  toets om de track te selecteren die u wilt wissen.
  Druk vervolgens op de MENU toets ter bevestiging (of druk op de VOL toets om te annuleren).
  (4) Gebruik de
  /
  toets om “YES” te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets ter
  bevestiging.

  VIDEOMODUS
  Video’s afspelen
  /
  toets om “Video” in het hoofdmenu te selecteren en druk op de MENU toets om de
  (1) Gebruik de
  videospeler modus te openen.
  (2) Druk op
  om de video af te spelen. Tijdens de videoweergave kunt u:
  drukken om te pauzeren of de weergave te hervatten.
  • Op
  • Op de
  /
  drukken om de vorige of volgende video af te spelen.
  • Op de VOL toets drukken en vervolgens met
  /
  het volume aanpassen.
  (3) Druk op
  om te pauzeren. Wanneer de video gepauzeerd is, kunt u:
  • Op de MENU toets drukken om een overlappend menu op te roepen waar u de foldernavigatie modus
  kunt openen of video’s kunt wissen.
  Opmerking:: Dit apparaat ondersteunt uitsluitend AMV video’s. Voor andere formaten dient u de conversiesoftware te
  Opmerking
  gebruiken, inbegrepen op de driver CD, om deze eerst te converteren. Zie voor meer informatie over de conversiesoftware
  a.u.b. de AVI Converteerder Korte Gebruikshandleiding op de CD.
  Foldernavigatie
  (1) Pauzeer de video en druk vervolgens kort op de MENU toets om een submenu te openen.
  (2) Selecteer “Local folder” en druk vervolgens op de MENU toets om de foldernavigatie modus te openen. Zie
  voor meer informatie over navigatie in folders en bestanden a.u.b. “Foldernavigatie” in paragraaf
  “Muziekmodus”.
  Video’s wissen
  (1) Pauzeer eerst de afspelende VIDEO en druk vervolgens kort op de MENU toets om een submenu te
  openen.
  (2) Gebruik
  /
  om "Delete" te selecteren om een enkele video te wissen, of selecteer “Delete All” om
  alle video’s te wissen. Druk vervolgens op de MENU toets om verder te gaan.
  (3) Om een enkele video te wissen, gebruikt u de
  /
  toets om de video te selecteren die u wilt wissen.
  Druk vervolgens op de MENU toets ter bevestiging (of druk op de VOL toets om te annuleren).
  /
  toets om “YES” te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets ter
  (4) Gebruik de
  bevestiging.

  FOTOMODUS
  Foto’s weergeven
  (1) Selecteer “Photo” in het hoofdmenu en druk op de MENU toets om de fotomodus te openen.
  (2) Gebruik de
  /
  toets om een foto te selecteren. Indien het voorafgaande icoontje voor het
  fotobestand “ ” is, druk dan op de MENU toets om verder te gaan. Het fotobestand is gereed voor
  weergave zodra het icoontje verandert in “ ”. Druk op de
  toets om de geselecteerde foto op volledig
  scherm te bekijken.
  Pagina 4 van 10 • Page 5

  (3) In de volledige schermmodus kunt u op de
  /
  toets drukken om de vorige of volgende foto weer te
  geven, of op de VOL toets om af te sluiten.
  Foldernavigatie
  Navigeren door andere folders en bestanden:
  (1) Druk in de fotolijst, en wanneer het fotobestand gereed voor
  weergave is (m.a.w. het voorafgaande icoontje voor het
  fotobestand verandert in “ ”), kort op de MENU toets om een
  overlappend menu te openen.
  (2) Selecteer “Local folder” en druk vervolgens op de MENU toets
  ter bevestiging. Zie voor meer informatie over navigeren door
  folders en bestanden a.u.b. “Foldernavigatie” in paragraaf
  “Muziekmodus”.
  (3) Gebruik de
  /
  toets om een foto te selecteren. Indien
  het voorafgaande icoontje voor het fotobestand “ ” is, druk
  dan op de MENU toets om verder te gaan. Het fotobestand is
  gereed voor weergave zodra het icoontje verandert in “ ”.
  toets om de geselecteerde foto op volledig scherm te bekijken.
  Druk op de
  Auto Diashow
  (1) Druk in de fotolijst, en wanneer het fotobestand gereed voor weergave is (m.a.w. het voorafgaande
  icoontje voor het fotobestand verandert in “ ”), kort op de MENU toets om een overlappend menu te
  openen.
  (2) Selecteer “Play set” en druk vervolgens op de MENU toets ter bevestiging.
  (3) Selecteer “Auto Mode” en druk vervolgens op de MENU toets ter bevestiging.
  (4) Gebruik de
  /
  toets om het tijdsinterval tussen diashows in te stellen en druk vervolgens op de
  MENU toets ter bevestiging. Selecteer “Manual Mode” om de diashowmodus te verlaten en terug te keren
  naar de enkele diashowmodus.
  Opmerking:: Afhankelijk van het codeerformaat en de resolutie worden bepaalde afbeeldingen mogelijk niet weergegeven.
  Opmerking
  Probeer een fotoviewer te gebruiken om deze te converteren voordat u ze opent.
  Foto’s wissen
  (1) Druk in de fotolijst, en wanneer het fotobestand gereed voor weergave is (m.a.w. het voorafgaande
  icoontje voor het fotobestand verandert in “ ”), kort op de MENU toets om een overlappend menu te
  openen.
  (2) Gebruik
  /
  om "Delete" te selecteren om een enkele foto te wissen, of selecteer “Delete All” om
  alle foto’s te wissen. Druk vervolgens op de MENU toets om verder te gaan.
  (3) Om een enkele foto te wissen, gebruikt u de
  /
  toets om de foto te selecteren die u wilt wissen.
  Druk vervolgens op de MENU toets ter bevestiging (of druk op de VOL toets om te annuleren).
  (4) Gebruik de
  /
  toets om “YES” te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets ter
  bevestiging.

  Stemopname
  Opnemen
  (1) Selecteer “Record” in het hoofdmenu en druk vervolgens op de MENU toets om
  de stemopname modus te openen.
  (2) Druk op de
  toets om de opname te starten.
  (3) U kunt tijdens de opname op de
  toets drukken om te pauzeren of om de
  opname te hervatten.
  (4) Druk op de MENU toets om te stoppen en de opname op te slaan.
  OPGELET: SCHAKEL HET APPARAAT TIJDENS DE OPNAME NIET UIT.
  HIERDOOR ZAL DE HUIDIGE OPNAME NIET OPGESLAGEN WORDEN EN VERLOREN RAKEN.
  Pagina 5 van 10 • Page 6

  Opname afspelen
  (1) Selecteer “Voice” in het hoofdmenu en druk vervolgens op de MENU toets om de stem afspeelmodus te
  openen.
  (2) Gebruik de
  /
  toets om het bestand te selecteren waarnaar u wilt luisteren en druk op de
  toets om het af te spelen.
  Zie voor meer informatie over afspelen a.u.b. de paragraaf “Muziekmodus”.

  FM Radio (optioneel)
  Selecteer “FM Radio” in het hoofdmenu en druk op de MENU toets om de FM radio in te schakelen.
  Automatisch zoeken naar radiostations
  (1) Druk kort op de MENU toets om de submenu’s op te roepen.
  (2) Gebruik de
  /
  toets om “Auto Search” te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets om
  verder te gaan.
  (3) De radio zoekt automatisch naar stations binnen de frequentieband. Gevonden stations zullen opgeslagen
  worden als vooringestelde.
  Handmatig zoeken naar radiostations
  Gebruik de
  /
  toets om de frequentie handmatig te verlagen of verhogen.
  Gevonden stations opslaan
  Volg de onderstaande stappen om een gevonden station op te slaan:
  (1) Druk kort op de MENU toets om het submenu op te roepen.
  (2) Selecteer “Save” en druk vervolgens op de MENU toets om verder te gaan.
  (3) Gebruik de
  /
  toets om “Yes” of “No” te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets ter
  bevestiging.
  Naar stations luisteren
  Gebruik de
  toets om een vooringesteld station te selecteren om te beluisteren.
  Radiostations wissen
  (1) Stem af op het vooringestelde station dat u wilt wissen.
  (2) Druk kort op de MENU toets om het submenu op te roepen.
  (3) Selecteer “Delete” (of selecteer “Del All” om alle vooringestelde stations te wissen) en druk op de MENU
  toets om verder te gaan.
  (4) Gebruik de
  /
  toets om “Yes” of “No” te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets om het
  wissen te bevestigen.
  Frequentieband instellen
  Dit apparaat geeft u een keuze tussen twee frequentiebanden: Normale Band (87.5~108MHz) en Japanse
  Band (76~90MHz). U kunt de band selecteren van toepassing in uw plaatselijke regio.
  Druk kort op de MENU toets om het submenu op te roepen. Selecteer “Normal Band” of “Japan Band” en druk
  vervolgens op de MENU toets ter bevestiging.
  FM programma’s opnemen
  U kunt de FM programma’s opnemen die door het station worden uitgezonden.
  (1) Druk terwijl u naar het programma luistert kort op de MENU toets om het submenu op te roepen.
  (2) Selecteer “Record” en druk vervolgens op de MENU toets om de stemopname modus te openen.
  toets om te starten, pauzeren of de opname te hervatten.
  (3) Druk op de
  (4) Druk op de MENU toets om te stoppen en de opname op te slaan.

  E-boek Lezer
  E-boeken lezen
  (1) Selecteer “E-book” in het hoofdmenu en druk op de MENU toets ter bevestiging.
  (2) Gebruik de
  /
  toets om een .txt bestand te selecteren. Indien het voorafgaande icoontje voor het
  tekstbestand “ ” is, druk dan op de MENU toets om verder te gaan. Het tekstbestand is gereed voor
  weergave zodra het icoontje verandert in “ ”. Druk op de
  toets om het geselecteerde e-boek te
  Pagina 6 van 10 • Page 7

  lezen.
  /
  toets handmatig vooruit -en terugbladeren.
  (3) Terwijl u het e-boek leest, kunt u met de
  Foldernavigatie
  Navigeren door andere folders en bestanden:
  (1) Wanneer het tekstbestand gereed is om te lezen (m.a.w. het voorafgaande icoontje voor het tekstbestand
  verandert in “ ”), kunt u in de e-boeklijst kort op de MENU toets drukken om een overlappend menu te
  openen.
  (2) Selecteer “Local folder” en druk vervolgens op de MENU toets ter bevestiging. Zie voor meer informatie
  over navigeren door folders en bestanden a.u.b. “Foldernavigatie” in paragraaf “Muziekmodus”.
  (3) Druk op de
  /
  toets om een e-boek te selecteren. Indien het voorafgaande icoontje voor het
  tekstbestand “ ” is, druk dan op de MENU toets om verder te gaan. Het e-boek is gereed voor weergave
  zodra het icoontje verandert in “ ”. Druk op de
  toets om het geselecteerde e-boek te lezen.
  Automatisch bladeren
  (1) Wanneer het tekstbestand gereed is om te lezen (m.a.w. het voorafgaande icoontje voor het tekstbestand
  verandert in “ ”), kunt u in de e-boeklijst kort op de MENU toets drukken om een overlappend menu te
  openen.
  (2) Selecteer “Play set” en druk vervolgens op de MENU toets ter bevestiging.
  (3) Selecteer “Auto Mode”, gebruik de
  /
  toets om het tijdsinterval tussen pagina’s in te stellen en
  druk vervolgens op de MENU toets ter bevestiging. Het e-boek zal automatisch vooruit -en terugbladeren.
  Selecteer “Manual Mode” om de automatische bladermodus te annuleren en terug te keren naar de
  handmatige bladermodus.
  toets om te stoppen met lezen en terug te keren naar de tekstbestandlijst.
  (4) Druk op de
  E-boeken wissen
  (1) Wanneer het tekstbestand gereed is om te lezen (m.a.w. het voorafgaande icoontje voor het tekstbestand
  verandert in “ ”), kunt u in de e-boeklijst kort op de MENU toets drukken om een overlappend menu te
  openen.
  (2) Gebruik
  /
  om "Delete" te selecteren om een enkel e-boek te wissen, of selecteer “Delete All” om
  alle e-boeken te wissen, en druk vervolgens op de MENU toets ter bevestiging.
  (3) Om een enkel e-boek te wissen, drukt u op de
  /
  toets om het te wissen e-boek te selecteren en
  vervolgens op de MENU toets ter bevestiging (of druk op de VOL toets om te annuleren).
  (4) Gebruik de
  /
  toets om “YES” te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets ter
  bevestiging.
  Bladwijzers gebruiken
  U kunt de bladwijzer gebruiken om een pagina te markeren om later verder te lezen.
  (1) Ga naar de pagina die u wilt markeren.
  (2) Druk op de MENU toets om een overlappend menu op te roepen.
  (3) Gebruik de
  /
  toets om “Bookmark Add” te selecteren en druk op de MENU toets om een
  bladwijzer toe te voegen.
  (4) Om de gemarkeerde pagina te lezen, kunt u op de MENU drukken om een overlappend menu op te
  /
  toets om “Bookmark Select” te selecteren en druk vervolgens op de MENU
  roepen. Gebruik de
  toets ter bevestiging. U zult naar de pagina gebracht worden waar u de bladwijzer heeft toegevoegd.
  (5) Selecteer “Bookmark Delete” en druk ter bevestiging op de MENU toets om een bladwijzer te wissen.

  Systeeminstellingen
  Instellingen van de speler naar wens aanpassen:
  (1) Selecteer “Setup” in het hoofdmenu en druk op de MENU toets om de systeeminstelling modus te openen.
  (2) Gebruik de
  /
  toets om een instelling te selecteren en druk op de MENU toets ter bevestiging of
  op de
  toets om terug te keren.
  LCD Set

  black – Het scherm na de ingestelde tijd verduisteren voor energiebesparing.
  Pagina 7 van 10 • Page 8

  Language

  De taal selecteren waarin de tekst op het scherm wordt weergegeven.

  Power off

  Off time – De tijdsduur instellen waarna de speler automatisch uitschakelt
  wanneer niet in gebruik.
  Sleep time – De doorlopende afspeeltijd instellen voordat de speler automatisch
  uitschakelt.

  Memory info.

  Percentage weergeven van gebruikt geheugen.

  Firmware version

  Softwareversie weergeven.

  Firmware Upgrade

  De firmware upgraden.

  Aansluiten op de PC en audiobestanden downloaden
  Deze speler is een plug & play eenheid voor WIN2000 of hogere OS. Voor Windows98/SE dient u echter vóór
  de verbinding een driver te installeren.
  (1) Steek het grotere uiteinde van de USB kabel in de USB poort van de PC en het kleinere uiteinde in de USB
  poort van de speler.
  (2) Wanneer het “ ” icoontje rechtsonder op het PC scherm verschijnt, dubbelklik op “Mijn Computer” op het
  bureaublad. U zult vervolgens een verwijderbare disk zien welke de speler aanduidt. Gebruik deze
  verwijderbare disk gewoon als een normale lokale disk door bestanden er vanaf of er naartoe te kopiëren.
  Opmerking:: De overdrachtsnelheid aangegeven op de PC kan per besturingssysteem verschillen. De exacte
  Opmerking
  overdrachtsnelheid wordt uitsluitend door de speler weergegeven.

  De speler veilig uit de PC verwijderen
  Voor Windows2000/XP:
  (1) Links-klik op het
  icoontje op de rechterkant van de taakbalk.
  (2) Klik op het pop-up minivenster met de melding “Stop het USB Massa Opslag Apparaat – Drive (X)”.
  (3) Ontkoppel de speler zodra u verzocht wordt het apparaat te verwijderen.
  Voor Win98, controleer a.u.b. of de gegevensoverdracht voltooid is voordat u de speler ontkoppelt.
  Opmerking:: a. Wij raden u aan de speler correct van de PC te ontkoppelen om gegevensverlies te voorkomen; b. De Plug
  Opmerking
  & Play optie is alleen beschikbaar voor WIN2000/XP. Voor WIN98 en WIN98SE dient eerst een driver geïnstalleerd te
  worden.

  De batterij opladen
  Het apparaat gebruikt ingebouwde, oplaadbare lithium batterijen. Deze worden via de USB verbinding
  opgeladen.
  U hoeft de speler slechts op de PC aan te sluiten via de USB kabel om de batterij op te laden. Het duurt ca. 3
  uur om de batterij volledig op te laden.
  Opmerking:: a. Voor optimale prestatie dienen lithium ion batterijen veel gebruikt te worden. Indien u het apparaat niet vaak
  Opmerking
  gebruikt, zorg er dan voor de batterij minstens eens per maand op te laden. b. Laad de batterij a.u.b. onmiddellijk op
  wanneer de display een zwakke batterij aangeeft, zoniet schakelt het apparaat automatisch uit.

  Probleemoplossing
  Proble
  Problee
  obleem
  Het apparaat schakelt niet
  in.

  Mogelijke oorzaak
  1. Geen of te zwakke batterij.
  2. De toetsen zijn vergrendeld.

  Oplossing
  1. Laad de batterij op.
  2. Houd gelijktijdig de MENU en VOL
  toetsen ingedrukt om de toetsen te
  ontgrendelen.

  Geen geluid tijdens
  afspelen van een muziek
  -of stembestand.
  De speler kan niet
  aangesloten worden op

  1. Te laag volume.
  2. Er zijn problemen met het
  audiobestand.
  1. De driver is niet geïnstalleerd of
  verstoord.

  1. Pas het volume aan.
  2. Sla het bestand over.

  Pagina 8 van 10

  1. Installeer of herinstalleer de driver
  meegeleverd met de speler. • Page 9

  de PC.

  De weergegeven tijd
  verandert continu.
  De PC vertoont een
  storing wanneer u de
  speler aansluit en
  ontkoppelt.
  Het daadwerkelijke
  geheugen komt niet
  overeen met de
  gespecificeerde waarde.
  Het audio -, video -, foto
  -of tekstbestand kan niet
  afgespeeld worden.

  2. De USB interface wordt niet door
  het moederbord van de PC
  ondersteund.
  De bitsnelheid van het MP3 bestand
  wordt tijdens het afspelen gewijzigd.
  De speler wordt tijdens
  gegevensoverdracht plotseling van
  de PC ontkoppeld.
  Een deel van het geheugen wordt
  gebruikt voor opslag van
  programma’s en weergave van
  karakters.
  Het bestandsformaat is niet
  ondersteund.

  2. Update of vervang het moederbord
  van de PC.
  Probeer een vaste bitsnelheid te
  gebruiken voor compressie van het MP3
  bestand.
  Ontkoppel de speler niet van de PC
  tijdens gegevensoverdracht.

  Zorg ervoor dat het bestand van een
  ondersteund formaat is.

  Waarschuwingen
  Laat het apparaat geen klappen opvangen of vanaf een hoge positie vallen.
  Gebruik de speler niet in extreem hete of koude, stoffige of vochtige omgevingen. Stel het niet bloot aan direct
  zonlicht.
  Gebruik de speler niet in krachtige magnetische velden.
  Houd het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen. Mocht water of een andere vloeistof het apparaat
  binnendringen, schakel het product dan onmiddellijk uit en reinig het.
  Gebruik geen chemische oplossingen om het apparaat schoon te maken om corrosie te voorkomen. Reinig het
  met een droog doekje.
  Wij zijn niet aansprakelijk voor gegevensverlies veroorzaakt door defecten, verkeerd gebruik, reparatie van het
  apparaat of vervanging van de batterij.
  Probeer het product niet te demonteren, repareren of modificeren, anders vervalt de garantie.
  De specificaties en beschrijving in deze handleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden
  en komen mogelijk niet overeen met de daadwerkelijke speler. Wij verwijzen u naar de actuele bedieningen van
  het apparaat.

  Specificaties
  USB Interface

  USB2.0 high-speed

  Capaciteit
  Batterijtype
  Batterij Levensduur
  LCD Display
  Oortelefoon Vermogen
  Videoformaat

  256MB ~ 16GB
  Oplaadbare Lithium Ion Batterij
  Ca. 2 uur voor videoweergave, 8 uur voor audio afspelen
  1,8-inch CSTN scherm
  5mW+5Mw
  AMV

  Audioformaat
  Fotoformaat

  MP3, WMA
  JPEG, BMP, GIF

  Opnameformaat

  MIC OPNAME: WAV, 32kbps/8KHz; ACT: 8kpbs/8KHz; VOR: 32kbps/8KHz of
  8kpbs/8KHz
  FM OPNAME: WAV, 32kbps/8KHz of 64kpbs/8KHz
  8-320kbps
  90DB
  20Hz ~ 20KHz
  0 ~ +65
  -20 ~ +55

  Ondersteunde bitsnelheid
  Signaal/Ruis Verhouding
  Frequentieresponsie Bereik
  Bedrijfstemperatuur
  Opslagtemperatuur
  Relatieve Vochtigheid voor
  Gebruik


  ℃ ℃
  ℃ ℃  20% ~ 90% (40 )
  Pagina 9 van 10 • Page 10

  Relatieve
  Opslag

  Vochtigheid

  voor

  20% ~ 93% (40 )

  Pagina 10 van 10


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Difrnce mp1850 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Difrnce mp1850 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,47 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info