Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
EDGE
®
130
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • kann ich garmin edge130 ohne smartphone benutzen
  Eingereicht am 10-4-2021 19:07

  Antworten Frage melden
 • wie kann ich die Zeit ausschalten, um bei einer neuen Tour wieder mit 0 zu starten Eingereicht am 1-11-2020 11:06

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  EDGE 130
  ®

  Gebruikershandleiding • Page 2

  © 2018 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
  Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin
  behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of
  organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
  Garmin , het Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner en Virtual Partner zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de
  Verenigde Staten en andere landen. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™, en Vector™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
  handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. The Cooper Institute , en alle
  gerelateerde handelsmerken, zijn het eigendom van The Cooper Institute. Geavanceerde hartslaganalyse door Firstbeat. Apple en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de
  Verenigde Staten en andere landen. STRAVA en Strava™ zijn handelsmerken van Strava, Inc. Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en
  andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
  ®

  ®

  ®

  ®

  Dit product is ANT+ gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.
  ®

  M/N: A03402

  ® • Page 3

  Inhoudsopgave
  Inleiding........................................................................... 1
  Knoppen ..................................................................................... 1
  Statuspictogrammen .............................................................. 1
  Uw smartphone koppelen ........................................................... 1
  De standaardsteun installeren .................................................... 1
  De Edge losmaken ................................................................. 1
  Het toestel opladen ..................................................................... 2
  Over de batterij ...................................................................... 2
  Satellietsignalen ontvangen ........................................................ 2
  Widgets weergeven .................................................................... 2
  De schermverlichting gebruiken ................................................. 2

  Training........................................................................... 2
  Een rit maken .............................................................................. 2
  Een opgeslagen rit volgen .......................................................... 3
  Segmenten ................................................................................. 3
  Strava™ segmenten .............................................................. 3
  Een segment volgen van Garmin Connect ............................ 3
  Tegen een segment racen ..................................................... 3
  Een segment instellen op automatisch aanpassen ............... 3
  Segmentgegevens weergeven .............................................. 3
  Een segment verwijderen ...................................................... 3
  Koersen ...................................................................................... 3
  Een koers volgen vanaf Garmin Connect .............................. 4
  Tips voor trainen met koersen ............................................... 4
  Koersgegevens weergeven ................................................... 4
  Een koers verwijderen ........................................................... 4
  Indoortrainingen .......................................................................... 4
  Ronden markeren ....................................................................... 4
  Auto Pause® gebruiken .............................................................. 4
  Auto Scroll gebruiken .................................................................. 4
  Gegevensvelden wijzigen ........................................................... 4
  Een gegevensscherm toevoegen ............................................... 4
  Een gegevensscherm verwijderen ............................................. 4

  Mijn statistieken ............................................................. 5
  Uw gebruikersprofiel instellen ..................................................... 5
  Persoonlijke records ................................................................... 5
  Uw persoonlijke records weergeven ...................................... 5
  Een persoonlijk record terugzetten ........................................ 5
  Een persoonlijk record verwijderen ........................................ 5

  Navigatie ......................................................................... 5
  Locaties ...................................................................................... 5
  Uw locatie markeren .............................................................. 5
  Naar een opgeslagen locatie navigeren ................................ 5
  Terug naar startlocatie navigeren .......................................... 5
  Opgeslagen locaties weergeven ............................................ 5
  Gebruikerslocaties weergeven op de kaart ........................... 5
  De kaartpictogrammen aanpassen ........................................ 5
  Uw locatie verplaatsen ........................................................... 5
  Een opgeslagen locatie verwijderen ...................................... 5

  Bluetooth connected functies....................................... 6
  Garmin Connect .......................................................................... 6
  Uw rit verzenden naar Garmin Connect ................................. 6
  Hulp ............................................................................................ 6
  De hulpfunctie instellen .......................................................... 6
  Hulp vragen ............................................................................ 7
  Een hulpbericht annuleren ..................................................... 7
  Connect IQ™ functies die u kunt downloaden ........................... 7

  Draadloze sensors ......................................................... 7
  De snelheidsensor installeren .................................................... 7
  De cadanssensor installeren ...................................................... 7
  Snelheid- en cadanssensors ................................................. 7
  De hartslagmeter aanbrengen .................................................... 8
  Inhoudsopgave

  Tips voor onregelmatige hartslaggegevens ........................... 8
  Fitnessdoelstellingen ............................................................. 8
  Hersteladvies ......................................................................... 8
  Over VO2 max. indicaties ...................................................... 8
  De draadloze sensoren koppelen ............................................... 9
  Trainen met vermogensmeters ................................................... 9
  De vermogensmeter kalibreren .............................................. 9
  Vermogen in de pedalen ........................................................ 9
  Omgevingsbewustzijn ................................................................. 9

  Geschiedenis.................................................................. 9
  Ritdetails weergeven .................................................................. 9
  Een rit verwijderen ...................................................................... 9
  Gegevensbeheer ........................................................................ 9
  Het toestel aansluiten op uw computer ................................ 10
  Bestanden overbrengen naar uw toestel ............................. 10
  Bestanden verwijderen ........................................................ 10
  De USB-kabel loskoppelen .................................................. 10
  Gegevenstotalen weergeven .................................................... 10

  Uw toestel aanpassen.................................................. 10
  Systeeminstellingen .................................................................. 10
  De taal van het toestel wijzigen ........................................... 10
  De maateenheden wijzigen ................................................. 10
  De toesteltonen in- en uitschakelen ..................................... 10
  De functie Automatisch uitschakelen gebruiken .................. 10
  Ritinstellingen ........................................................................... 10
  De satellietinstelling wijzigen ............................................... 11
  Waarschuwingen ................................................................. 11
  Telefooninstellingen .................................................................. 11
  De modus Extra scherm instellen ............................................. 11
  De modus Extra scherm afsluiten ............................................. 11

  Toestelinformatie......................................................... 11
  Specificaties .............................................................................. 11
  Edge specificaties ................................................................ 11
  Specificaties van de hartslagmeter ...................................... 11
  Specificaties van de snelheidsensor en cadanssensor ....... 11
  Informatie over regelgeving en compliance op e-labels
  weergeven ................................................................................ 12
  Toestelonderhoud ..................................................................... 12
  Het toestel schoonmaken .................................................... 12
  Onderhoud van de hartslagmeter ........................................ 12
  Door de gebruiker vervangbare batterijen ................................ 12
  De batterij van de hartslagmeter vervangen ........................ 12
  De batterij van de snelheidsensor of cadanssensor
  vervangen ............................................................................ 12

  Problemen oplossen .................................................... 12
  Het toestel herstellen ................................................................ 12
  Alle standaardinstellingen herstellen ........................................ 13
  Levensduur van de batterijen maximaliseren ........................... 13
  De ontvangst van GPS-signalen verbeteren ............................ 13
  My Device gebruikt niet de juiste taal ....................................... 13
  Vervangende O-ringen ............................................................. 13
  De software bijwerken via Garmin Connect Mobile .................. 13
  De software bijwerken via Garmin Express .............................. 13
  Productupdates .........................................................................13
  Meer informatie ......................................................................... 13

  Appendix ....................................................................... 13
  Gegevensvelden ....................................................................... 13
  Standaardwaarden VO2 Max. .................................................. 14
  Berekeningen van hartslagzones ............................................. 15
  Wielmaat en omvang ................................................................ 15

  Index .............................................................................. 16

  i • Page 4 • Page 5

  Inleiding
  WAARSCHUWING
  Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
  verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
  informatie.
  Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
  begint of wijzigt.

  Knoppen

  De eerste keer dat u het toestel inschakelt, stelt u de taal van
  het toestel in. In het volgende scherm wordt u gevraagd een
  koppeling tot stand te brengen met uw smartphone.
  TIP: U kunt
  ingedrukt houden en Telefoon > Status >
  Koppel telefoon selecteren om handmatig naar de
  koppelmodus te gaan.
  3 Selecteer een optie om uw toestel toe te voegen aan uw
  Garmin Connect account:
  • Als dit het eerste toestel is dat u koppelt met de Garmin
  Connect Mobile app, volgt u de instructies op het scherm.
  • Als u reeds een toestel hebt gekoppeld met de Garmin
  Connect Mobile app, selecteert u in het menu
  of
  Garmin toestellen > Voeg toestel toe, en volgt u de
  instructies op het scherm.
  Als het toestel is gekoppeld, wordt een bericht weergegeven en
  synchroniseert uw toestel automatisch met uw smartphone.

  De standaardsteun installeren

  Selecteer deze knop om het toestel te activeren.
  Houd deze knop ingedrukt om het toestel in of uit te
  schakelen.

  Voor optimale GPS-ontvangst plaatst u de fietssteun zodanig
  dat de voorzijde van het toestel op de lucht is gericht. U kunt de
  fietssteun op de stuurpen of op de stuurstang plaatsen.
  1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het toestel te
  bevestigen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
  brengt.
  2 Plaats de rubberen schijf op de achterzijde van de
  fietssteun.
  De rubberen lipjes zijn in lijn met de achterzijde van de
  fietssteun, zodat deze op zijn plaats blijft.

  Selecteer deze knop om door de gegevensschermen, opties
  en instellingen te bladeren.
  Houd deze knop in het startscherm ingedrukt om het
  toestelmenu weer te geven.
  Selecteer deze knop om door de gegevensschermen, opties
  en instellingen te bladeren.
  Selecteer deze knop in het startscherm om de widgets weer
  te geven.
  Selecteer deze knop om de timer te starten of te stoppen.
  Selecteer deze knop om een optie te kiezen of een bericht te
  bevestigen.
  Selecteer deze knop als u een nieuwe ronde wilt markeren.
  Selecteer om terug te keren naar het vorige scherm.

  3 Plaats de fietssteun op de stuurpen.
  4 Bevestig de fietssteun stevig met de twee banden .
  5 Breng de lipjes aan de achterzijde van het toestel in lijn met
  de inkepingen op de fietssteun

  Statuspictogrammen
  Een niet-knipperend pictogram geeft aan dat het signaal is
  gevonden of de sensor is verbonden.

  .

  6 Duw iets omlaag en draai het toestel met de klok mee totdat
  het vastklikt.

  GPS-status
  Bluetooth status
  ®

  Hartslagstatus
  Vermogensstatus
  LiveTrack status
  Snelheid- en cadansstatus

  Uw smartphone koppelen
  Om gebruik te maken van de connected functies van het Edge
  toestel moet het direct via de Garmin Connect™ Mobile app
  worden gekoppeld, in plaats van via de Bluetooth instellingen op
  uw smartphone.
  1 U kunt de Garmin Connect Mobile app via de app store op
  uw telefoon installeren en openen.
  ingedrukt om het toestel in te schakelen.
  2 Houd

  Inleiding

  De Edge losmaken
  1 Draai de Edge rechtsom om het toestel te ontgrendelen.
  2 Til de Edge van de steun.

  1 • Page 6

  Het toestel opladen
  LET OP
  U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
  omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
  oplaadt of aansluit op een computer.
  Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde
  lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard
  stopcontact of een USB-poort op uw computer.
  OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het
  goedgekeurde temperatuurbereik (Edge specificaties,
  pagina 11).
  1 Trek de beschermkap van de USB-poort omhoog.
  Het toestel bladert door de beschikbare widgets.
  • Selecteer in een actieve widget
  om extra opties voor de
  desbetreffende widget weer te geven.

  De schermverlichting gebruiken
  • Selecteer een willekeurige knop om de schermverlichting in
  te schakelen.
  • Houd
  ingedrukt en selecteer achtereenvolgens Systeem
  > Time-out van scherm en een optie om de verlichtingsduur
  aan te passen.

  Training
  Een rit maken
  Als bij uw toestel een ANT+ sensor is meegeleverd, zijn de
  toestellen al gekoppeld en kunnen ze bij eerste installatie
  worden geactiveerd.
  ingedrukt om het toestel in te schakelen.
  1 Houd
  2 Ga naar buiten en wacht tot het toestel satellieten heeft
  gevonden.
  brandt constant als het toestel gereed is.
  3 Selecteer in het startscherm .
  4 Selecteer om de activiteiten-timer te starten.
  ®

  2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort
  op het toestel.

  3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een netadapter
  of een USB-poort van een computer.

  4 Sluit de netadapter aan op een standaard stopcontact.
  Als u het toestel op een voedingsbron aansluit, wordt het
  toestel ingeschakeld.
  5 Laad het toestel volledig op.

  Over de batterij
  WAARSCHUWING
  Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids Belangrijke
  veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
  productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

  Satellietsignalen ontvangen
  Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben
  om satellietsignalen te kunnen ontvangen. De tijd en datum
  worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.
  TIP: Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com
  /aboutGPS.
  1 Ga naar buiten naar een open gebied.
  De voorzijde van het toestel moet naar de lucht zijn gericht.
  2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
  Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen
  worden gevonden.

  Widgets weergeven
  Uw toestel wordt geleverd met diverse vooraf geïnstalleerde
  widgets. Koppel uw toestel met een smartphone om optimaal te
  profiteren van alle mogelijkheden van uw Edge toestel.
  • Selecteer in het startscherm
  of .

  2

  OPMERKING: De geschiedenis wordt alleen vastgelegd als
  de activiteiten-timer is gestart.
  5 Selecteer om de activiteiten-timer te stoppen.
  6 Selecteer een optie:
  • Selecteer Hervat om uw rit te hervatten.
  • Selecteer Bewaar rit om uw rit te stoppen en op te slaan.
  TIP: U kunt het rittype selecteren. Nauwkeurige
  rittypegegevens zijn belangrijk voor het maken van
  fietsvriendelijke routes in uw Garmin Connect account.
  • Selecteer Gooi rit weg om de rit te stoppen en van uw
  toestel te verwijderen.
  Training • Page 7

  • Selecteer Terug naar start om weer naar de beginlocatie
  te navigeren.
  • Selecteer Markeer positie om uw locatie te markeren en
  op te slaan.

  Een opgeslagen rit volgen
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Navigatie > Activiteit rijden.
  3 Selecteer een rit.

  verzonden naar uw Strava account, zodat u uw segmentpositie
  kunt bekijken.
  1 Selecteer om de activiteiten-timer te starten en maak een
  rit.
  Als u een ingeschakeld segment tegenkomt, kunt u racen
  tegen het segment.
  2 Start met racen tegen het segment.
  Het segmentgegevensscherm verschijnt automatisch.

  TIP: U kunt
  selecteren om deze rit te verwijderen of om
  meer gedetailleerde informatie over uw rit weer te geven,
  zoals een samenvatting, kaartlocatie of rondegegevens.
  4 Selecteer Rijden.
  5 Selecteer om de activiteiten-timer te starten.

  Segmenten
  Een segment volgen: U kunt segmenten vanuit uw Garmin
  Connect account verzenden naar uw toestel. Nadat het
  segment is opgeslagen op uw toestel, kunt u het segment
  volgen.
  OPMERKING: Wanneer u een koers downloadt vanaf uw
  Garmin Connect account, worden alle segmenten in de koers
  automatisch gedownload.
  Tegen een segment racen: U kunt tegen een segment racen
  en proberen om uw persoonlijke record of andere fietsers die
  het segment hebben gereden te evenaren of te overtreffen.

  Strava™ segmenten
  U kunt Strava segmenten downloaden op uw Edge 130 toestel.
  Volg Strava segmenten om uw prestaties te vergelijken met uw
  prestaties in vorige ritten en die van vrienden en profs die
  hetzelfde segment hebben gereden.
  Als u zich wilt aanmelden voor Strava lidmaatschap, gaat u naar
  de widget Segmenten in uw Garmin Connect account. Ga voor
  meer informatie naar www.strava.com.
  De informatie in deze handleiding is van toepassing op zowel
  Garmin Connect segmenten als Strava segmenten.

  Een segment volgen van Garmin Connect
  Voordat u een segment kunt downloaden van Garmin Connect
  en kunt volgen, dient u te beschikken over een Garmin Connect
  account (Garmin Connect, pagina 6).
  1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
  OPMERKING: Wanneer u Strava segmenten gebruikt,
  worden uw favoriete segmenten automatisch overgebracht
  naar uw toestel als dit is verbonden met de Garmin Connect
  Mobile app of uw computer.
  2 Ga naar connect.garmin.com.
  3 Maak een nieuw segment of kies een bestaand segment.
  4 Selecteer Verzend naar toestel.
  5 Koppel het toestel los en schakel het in.
  6 Selecteer om de activiteiten-timer te starten en maak een
  rit.
  Als u een ingeschakeld segment tegenkomt, kunt u racen
  tegen het segment.

  Tegen een segment racen
  Segmenten zijn virtuele raceparkoersen. U kunt racen tegen een
  segment en uw prestaties vergelijken met uw eerdere prestaties,
  of met die van andere fietsers, connecties in uw Garmin
  Connect account of andere leden van de fietscommunity. U kunt
  uw activiteitgegevens uploaden naar uw Garmin Connect om uw
  segmentpositie te bekijken.
  OPMERKING: Als uw Garmin Connect account en Strava
  account zijn gekoppeld, wordt uw activiteit automatisch
  Training

  3 Houd indien nodig

  ingedrukt en selecteer Hoofdmenu >
  Navigatie > Segmenten om uw doel tijdens de race te
  wijzigen.
  U kunt racen tegen de groepsaanvoerder, uw eerdere
  prestaties of andere fietsers (indien van toepassing). Het doel
  wordt automatisch aangepast op basis van uw huidige
  prestaties.
  Als het segment is voltooid, wordt een bericht weergegeven.

  Een segment instellen op automatisch aanpassen
  U kunt uw toestel instellen om de voorspelde racetijden van een
  segment automatisch aan te passen op basis van uw
  prestatiemeting tijdens het segment.
  OPMERKING: Deze instelling is standaard ingeschakeld voor
  alle segmenten.
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Navigatie > Segmenten > Autom. inspann.

  Segmentgegevens weergeven
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Navigatie > Segmenten.
  3 Selecteer een segment.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer Racetijd om de rittijd van de segmentleider
  weer te geven.
  • Selecteer Kaart om het segment op de kaart weer te
  geven.
  • Selecteer Hoogte om een hoogtegrafiek van het segment
  weer te geven.

  Een segment verwijderen
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Navigatie > Segmenten.
  3 Selecteer een segment.
  4 Selecteer Wis > Ja.

  Koersen
  Een eerder vastgelegde activiteit volgen: U kunt bijvoorbeeld
  een vastgelegde koers volgen omdat de route u beviel. Of u
  kunt een fietsvriendelijke route naar uw werk vastleggen en
  volgen.

  3 • Page 8

  Tegen een eerder vastgelegde activiteit racen: U kunt een
  vastgelegde koers ook volgen om te proberen eerdere
  prestaties op de koers te evenaren of te verbeteren. Stel
  bijvoorbeeld dat u de originele koers in 30 minuten hebt
  voltooid. U kunt dan nu tegen een Virtual Partner racen om
  te proberen de koers in minder dan 30 minuten af te leggen.
  Een bestaande rit volgen van Garmin Connect: U kunt een
  koers vanuit Garmin Connect verzenden naar uw toestel.
  Nadat de rit is opgeslagen op uw toestel, kunt u die koers
  volgen of ertegen racen.
  ®

  Een koers volgen vanaf Garmin Connect
  Voordat u een koers kunt downloaden van Garmin Connect ,
  moet u beschikken over een Garmin Connect account (Garmin
  Connect, pagina 6).
  1 Selecteer een optie:
  • Open de Garmin Connect Mobile app.
  • Ga naar connect.garmin.com.
  2 Maak een nieuwe koers of kies een bestaande koers.
  3 Selecteer Verzend naar toestel.
  4 Volg de instructies op het scherm.
  5 Houd ingedrukt op uw Edge toestel.
  6 Selecteer Navigatie > Koersen.
  7 Selecteer de koers.
  8 Selecteer Rijden.

  Tips voor trainen met koersen
  • Als u een warming-up doet, selecteert u
  om de koers te
  starten en voert u de warming-up uit zoals normaal.
  • Zorg ervoor dat u tijdens de warming-up niet op het pad van
  de koers komt. Als u klaar bent om te beginnen, gaat u naar
  de koers. Als u op het pad van de koers komt, wordt er een
  bericht weergegeven.
  OPMERKING: Zodra u
  selecteert, start uw Virtual Partner
  de koers en wordt niet gewacht tot de warming-up voorbij is.
  • Blader naar de kaart om de koerskaart weer te geven.
  Als u van de koers afwijkt, geeft het toestel een bericht weer.

  Koersgegevens weergeven
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Navigatie > Koersen.
  3 Selecteer een koers.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer Rijden om de koers te rijden.
  • Selecteer Overzicht om een overzicht van koersgegevens
  weer te geven.
  • Selecteer Kaart om de koers op de kaart weer te geven.
  • Selecteer Hoogte om een hoogtegrafiek van de koers
  weer te geven.

  Een koers verwijderen
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Navigatie > Koersen.
  3 Selecteer een koers.
  4 Selecteer Wis > Ja.

  Indoortrainingen
  U kunt GPS uitschakelen bij indoortrainingen of om
  batterijvermogen te sparen.
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Segmentwaar. > GPS > Uit.
  Als GPS is uitgeschakeld, zijn er geen snelheids- en
  afstandsgegevens beschikbaar, tenzij u over een
  4

  compatibele sensor of indoortrainer beschikt die deze
  gegevens naar het toestel verzendt.

  Ronden markeren
  U kunt de functie Auto Lap gebruiken, waarmee na een
  bepaalde afstand automatisch een ronde wordt vastgelegd, of u
  kunt uw ronden handmatig vastleggen. Dit is handig als u uw
  prestaties tijdens verschillende delen van een activiteit wilt
  vergelijken.
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Segmentwaar. > Ronden.
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer Auto Lap om de functie Auto Lap te gebruiken.
  Het toestel markeert automatisch een ronde na elke 5 mijl
  of 5 kilometer, afhankelijk van uw systeeminstellingen
  (Systeeminstellingen, pagina 10).
  • Selecteer Ronde-toets om
  te gebruiken voor het
  vastleggen van een ronde tijdens een activiteit.
  ®

  Auto Pause gebruiken
  ®

  U kunt de functie Auto Pause gebruiken om de timer
  automatisch te pauzeren wanneer u stopt met bewegen. Dit is
  handig als in uw activiteit verkeerslichten of andere plaatsen
  waar u moet stoppen, voorkomen.
  OPMERKING: De pauzetijd wordt niet opgeslagen in uw
  geschiedenis.
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Segmentwaar. > Auto Pause.

  Auto Scroll gebruiken
  Met de functie Auto Scroll doorloopt u automatisch alle pagina's
  met trainingsgegevens terwijl de timer loopt.
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Segmentwaar. > Auto Scroll.
  3 Selecteer een weergavesnelheid.

  Gegevensvelden wijzigen
  U kunt de combinaties van gegevensvelden wijzigen voor de
  pagina's die worden weergegeven terwijl de timer loopt
  (Gegevensvelden, pagina 13).
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Segmentwaar. > Gegevenspagina's.
  3 Selecteer > Indeling.
  4 Selecteer of om de indeling te wijzigen.
  5 Selecteer om de indeling in te schakelen.
  6 Selecteer of om de gegevensvelden te bewerken.

  Een gegevensscherm toevoegen
  U kunt extra gegevensschermen toevoegen die worden
  weergegeven als de timer loopt.
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Segmentwaar. > Gegevenspagina's.
  3 Selecteer > Voeg nieuwe toe.
  4 Selecteer een scherm dat u wilt toevoegen.
  Sommige schermen kunnen worden aangepast
  (Gegevensvelden wijzigen, pagina 4).

  Een gegevensscherm verwijderen
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Segmentwaar. > Gegevenspagina's.

  Training • Page 9

  3 Selecteer

  te openen.
  4 Selecteer

  om het gegevensscherm dat u wilt verwijderen
  > Verwijder > Ja.

  Mijn statistieken
  Het Edge 130 toestel kan uw persoonlijke statistieken bijhouden
  en prestatiemetingen berekenen. Voor prestatiemetingen is een
  compatibele hartslagmeter of vermogensmeter vereist.

  Uw gebruikersprofiel instellen
  U kunt de instellingen bijwerken voor geslacht, leeftijd, gewicht,
  hoogte en maximale hartslag. Het toestel gebruikt deze
  informatie om nauwkeurige ritgegevens te berekenen.
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Mijn statistieken > Gebruikersprofiel.
  3 Selecteer een optie.

  Persoonlijke records
  Bij het voltooien van een rit worden op het toestel eventuele
  nieuwe persoonlijke records weergegeven die u tijdens deze rit
  hebt gevestigd. Tot uw persoonlijke records behoren uw snelste
  tijd over een standaardafstand, uw langste rit en de grootste
  stijging tijdens een rit. Indien het toestel wordt gekoppeld met
  een compatibele vermogensmeter, wordt het maximale
  vermogen weergegeven dat tijdens een periode van 20 minuten
  is geregistreerd.

  Uw persoonlijke records weergeven
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Mijn statistieken > Pers. records.
  Een persoonlijk record terugzetten
  U kunt elk persoonlijk record terugzetten op de vorige waarde.
  Houd
  ingedrukt.
  Selecteer Mijn statistieken > Pers. records.
  Selecteer een record om terug te zetten op de vorige waarde.
  Selecteer Opties > Gebruik vorige > Ja.
  OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze
  manier niet gewist.

  1
  2
  3
  4

  Een persoonlijk record verwijderen
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Mijn statistieken > Pers. records.
  3 Selecteer een persoonlijk record.
  4 Selecteer Opties > Wis record > Ja.

  Navigatie
  Navigatiefuncties en -instellingen worden ook gebruikt bij het
  navigeren van koersen (Koersen, pagina 3) en segmenten
  (Segmenten, pagina 3).
  • Locaties (Locaties, pagina 5)
  • Kaartinstellingen (Gebruikerslocaties weergeven op de kaart,
  pagina 5)

  Locaties
  U kunt op het toestel locaties vastleggen en bewaren.

  Uw locatie markeren
  Voordat u een locatie kunt markeren, dient u satellieten te
  zoeken.
  Een locatie is een punt dat u vastlegt en in het toestel opslaat.
  Als u oriëntatiepunten wilt onthouden of wilt terugkeren naar een
  bepaald punt, markeer dan de locatie op de kaart.
  Mijn statistieken

  1 Maak een rit (Een rit maken, pagina 2).
  2 Houd ingedrukt.
  3 Selecteer Markeer positie.
  Er wordt een bericht weergegeven. Het standaardpictogram
  voor elke locatie is een vlag (De kaartpictogrammen
  aanpassen, pagina 5).

  Naar een opgeslagen locatie navigeren
  Voordat u naar een opgeslagen locatie kunt navigeren, dient u
  satellieten te zoeken.
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Navigatie > Opgeslag. locaties.
  3 Selecteer een locatie.
  4 Selecteer Ga naar.
  5 Selecteer om de rit te beginnen.

  Terug naar startlocatie navigeren
  Tijdens een rit kunt u op ieder gewenst moment terugkeren naar
  het startpunt.
  1 Maak een rit (Een rit maken, pagina 2).
  2 Selecteer om de rit te pauzeren.
  3 Selecteer Terug naar start.
  4 Selecteer Lngs zelfde route of Rechte lijn.
  5 Selecteer om uw rit te hervatten.
  Het toestel navigeert terug naar het startpunt van uw rit.

  Opgeslagen locaties weergeven
  U kunt details bekijken over opgeslagen locaties, zoals de
  hoogte en kaartcoördinaten.
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Navigatie > Opgeslag. locaties.
  3 Selecteer een opgeslagen locatie.
  4 Selecteer Details.

  Gebruikerslocaties weergeven op de kaart
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Kaart > Gebr.locaties.
  3 Selecteer Toon.
  De kaartpictogrammen aanpassen
  U kunt kaartpictogrammen aanpassen om verschillende typen
  opgeslagen locaties te kunnen herkennen. U kunt bijvoorbeeld
  uw thuislocatie of cafés of restaurants markeren.
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Navigatie > Opgeslag. locaties.
  3 Selecteer een opgeslagen locatie.
  4 Selecteer Wijzig pictogram.
  5 Selecteer een optie.

  Uw locatie verplaatsen
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Navigatie > Opgeslag. locaties.
  3 Selecteer een opgeslagen locatie.
  4 Selecteer Hierh. verplaatsen > Ja.
  De locatie wordt gewijzigd in uw huidige positie.

  Een opgeslagen locatie verwijderen
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Navigatie > Opgeslag. locaties.
  3 Selecteer een locatie.
  4 Selecteer Wis > Ja.

  5 • Page 10

  Bluetooth connected functies
  Het Edge toestel beschikt over Bluetooth connected functies
  voor uw compatibele smartphone of fitnesstoestel. Voor
  sommige functies moet u de Garmin Connect Mobile app op uw
  smartphone installeren. Ga naar www.garmin.com/intosports
  /apps voor meer informatie.
  OPMERKING: Uw toestel moet zijn verbonden met uw
  Bluetooth smartphone om gebruik te kunnen maken van enkele
  van deze functies.
  LiveTrack: Geef uw vrienden en familie de gelegenheid om uw
  races en trainingsactiviteiten in real-time te volgen. U kunt
  volgers uitnodigen via e-mail of social media, waardoor zij uw
  live-gegevens op een Garmin Connect volgpagina kunnen
  zien.
  Activiteiten uploaden naar Garmin Connect: Uw activiteit
  wordt automatisch naar Garmin Connect verstuurd, zodra u
  klaar bent met het vastleggen van de activiteit.
  Koersen en segmenten downloaden van Garmin Connect:
  Hiermee kunt u met uw smartphone zoeken naar koersen en
  segmenten op Garmin Connect en deze naar uw toestel
  verzenden.
  Interactie met social media: Hiermee kunt u een update op uw
  favoriete social media-website plaatsen wanneer u een
  activiteit uploadt naar Garmin Connect.
  Weerupdates: Verstuurt real-time weersberichten en
  waarschuwingen naar uw toestel.
  Meldingen: Geeft telefoonmeldingen en berichten weer op uw
  toestel.
  Hulp: Hiermee kunt u via de Garmin Connect Mobile app een
  automatisch sms-bericht met uw naam en GPS-locatie sturen
  naar uw contactpersonen voor noodgevallen.

  Garmin Connect
  U kunt contact houden met uw vrienden op Garmin Connect.
  Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen, te
  analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen. Leg de
  prestaties van uw actieve lifestyle vast, zoals hardloopsessies,
  wandelingen, fietstochten, zwemsessies, hikes, triatlons en
  meer.
  U kunt uw gratis Garmin Connect account maken wanneer u uw
  toestel met uw telefoon koppelt met behulp van de Garmin
  Connect Mobile app, of u kunt naar connect.garmin.com gaan.
  Uw activiteiten opslaan: Nadat u een activiteit met uw toestel
  hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die activiteit uploaden
  naar Garmin Connect en deze zo lang bewaren als u zelf wilt.
  Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde
  informatie over uw activiteit weergeven, zoals tijd, afstand,
  hoogte, hartslag, verbrande calorieën, cadans, een
  bovenaanzicht van de kaart, tempo- en snelheidsgrafieken,
  en instelbare rapporten.
  OPMERKING: Voor sommige gegevens hebt u een optioneel
  accessoire nodig, zoals een hartslagmeter.

  Uw training plannen: U kunt een fitnessdoelstelling kiezen en
  een van de dagelijkse trainingsplannen laden.
  Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en
  elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten
  plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.

  Uw rit verzenden naar Garmin Connect
  LET OP
  U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
  omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
  oplaadt of aansluit op een computer.

  1 Trek de beschermkap

  van de USB-poort

  omhoog.

  2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort
  op het toestel.

  3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort

  van de computer.
  4 Ga naar www.garminconnect.com/start.
  5 Volg de instructies op het scherm.

  Hulp
  VOORZICHTIG
  Hulp is een aanvullende functie en dient niet te worden
  beschouwd als primaire methode voor het verkrijgen van hulp bij
  ongelukken. De Garmin Connect Mobile app neemt geen
  contact op met hulpdiensten namens u.
  Als uw Edge toestel met GPS is verbonden met de Garmin
  Connect Mobile app, kunt u een automatisch sms-bericht met
  uw naam en GPS-locatie laten sturen naar uw contactpersonen
  voor noodgevallen.
  Voordat u de hulpfunctie op uw toestel kunt inschakelen, moet u
  in de Garmin Connect Mobile app de gegevens invoeren van de
  in geval van nood te waarschuwen personen. Uw via
  Bluetoothgekoppelde smartphone moet zijn voorzien van een
  data-abonnement en zich bevinden in het dekkingsgebied van
  de netwerkprovider voor datacommunicatie. Uw contacten voor
  noodgevallen moeten sms-berichten kunnen ontvangen
  (standaard sms-tarieven kunnen van toepassing zijn).
  Op uw toestel wordt een bericht weergegeven met de
  mededeling dat uw contactpersonen na een afteltijd zullen
  worden gewaarschuwd. Als u geen hulp nodig hebt, kunt u het
  bericht annuleren.

  De hulpfunctie instellen
  1 U kunt de Garmin Connect Mobile app via de app store op
  uw telefoon installeren en openen.
  2 Koppel uw smartphone met het toestel (Uw smartphone
  koppelen, pagina 1).

  6

  Bluetooth connected functies • Page 11

  3 Ga naar de instellingen van de Garmin Connect Mobile app,
  selecteer Contacten voor noodgevallen en geef uw
  fietsergegevens en de gegevens van in noodgevallen te
  waarschuwen contactpersonen op.
  Uw geselecteerde contactpersonen ontvangen een bericht
  waarin wordt bevestigd dat zij in noodgevallen de te
  waarschuwen contacten zijn.
  4 Schakel GPS in op uw Edge toestel (De satellietinstelling
  wijzigen, pagina 11).

  Hulp vragen
  Voordat u hulp kunt vragen, moet u GPS inschakelen op uw
  Edge toestel en de Garmin Connect Mobile app openen.
  vijf seconden lang ingedrukt om de hulpfunctie te
  1 Houd
  activeren.
  U hoort een pieptoon en het toestel verzendt het bericht
  nadat de wachttijd is verstreken.
  TIP: U kunt
  selecteren voordat de wachttijd is verstreken
  om het bericht te annuleren.
  2 Selecteer indien nodig om het bericht meteen te
  verzenden.

  Een hulpbericht annuleren
  U kunt het bericht waarin u om hulp vraagt op uw Edgetoestel of
  uw gekoppelde smartphone annuleren voordat het naar uw
  contactpersonen voor noodgevallen wordt verzonden.
  Selecteer Annuleer > Ja voordat de wachttijd van dertig
  seconden is verstreken.

  Connect IQ™ functies die u kunt downloaden
  U kunt Connect IQ functies van Garmin en andere leveranciers
  aan uw toestel toevoegen via de Connect IQ Mobile app.
  Gegevensvelden: Hiermee kunt u nieuwe gegevensvelden
  downloaden die sensors, activiteiten en historische gegevens
  op andere manieren presenteren. U kunt Connect IQ
  gegevensvelden toevoegen aan ingebouwde functies en
  pagina's.
  ®

  De sensor staat mogelijk schuin bij montage op een
  asymmetrische naaf. Dit heeft geen invloed op de werking.
  3 Draai het wiel om de afstand te controleren.
  De sensor mag geen contact maken met andere onderdelen
  op de fiets.
  OPMERKING: De LED knippert vijf seconden groen om de
  werking te bevestigen nadat het wiel twee keer is
  rondgegaan.

  De cadanssensor installeren
  OPMERKING: Als u deze sensor niet heeft, kunt u deze stap
  overslaan.
  TIP: Garmin raadt u aan uw fiets stevig vast te zetten in een rek
  tijdens de installatie van deze sensor.
  1 Kies de bandgrootte die nauw aansluit op de pedaalarm .
  Bij twijfel kiest u de kleinste band die om de pedaalarm past.
  2 Plaats de platte kant van de cadanssensor aan de
  binnenkant van de pedaalarm, aan de kant waar niet de
  aandrijving zit.
  3 Trek de banden om de pedaalarm en bevestig deze aan
  de haken
  op de sensor.

  Draadloze sensors
  Uw toestel kan worden gebruikt in combinatie met draadloze
  ANT+ of Bluetooth sensors. Ga voor meer informatie over
  compatibiliteit en de aanschaf van optionele sensors naar
  http://buy.garmin.com.

  De snelheidsensor installeren
  OPMERKING: Als u deze sensor niet heeft, kunt u deze stap
  overslaan.
  TIP: Garmin raadt u aan uw fiets stevig vast te zetten in een rek
  tijdens de installatie van deze sensor.
  1 Plaats de snelheidsensor op de wielnaaf.
  2 Trek de band om de wielnaaf en bevestig deze aan de
  haak
  op de sensor.

  4 Draai de pedaalarm rond om de afstand te controleren.
  De sensor en banden mogen niet in contact komen met enig
  onderdeel van uw fiets of schoen.
  OPMERKING: De LED knippert vijf seconden groen om de
  werking te bevestigen nadat de pedaalarm twee keer is
  rondgegaan.
  5 Maak een testrit van 15 minuten en inspecteer de sensor en
  banden om te controleren of er geen beschadiging optreedt.

  Snelheid- en cadanssensors
  De cadansgegevens van de cadanssensor worden altijd
  opgenomen. Als er geen snelheid- en cadanssensor zijn
  gekoppeld met het toestel, worden GPS-gegevens gebruikt om
  de snelheid en afstand te berekenen.
  De cadans is de pedaal- of draaisnelheid. Deze wordt gemeten
  aan de hand van het aantal omwentelingen van de pedaalarm
  per minuut (RPM).

  Draadloze sensors

  7 • Page 12

  De hartslagmeter aanbrengen
  OPMERKING: Als u geen hartslagmeter hebt, kunt u deze
  paragraaf overslaan.
  U dient de hartslagmeter direct op uw huid te dragen, net onder
  uw borstbeen. De hartslagmeter dient strak genoeg te zitten om
  tijdens de activiteit op zijn plek te blijven.
  1 Klik de hartslagmetermodule in de band.

  De Garmin logo's op de module en de band dienen niet
  ondersteboven te worden weergegeven.
  2 Bevochtig de elektroden en de contactoppervlakken
  aan de achterzijde van de band om een sterke verbinding
  tussen uw borst en de zender tot stand te brengen.

  3 Wikkel de band om uw borstkas en steek de haak van de
  band
  in de lus .
  OPMERKING: Het label met wasvoorschriften moet niet
  worden omgevouwen.

  De Garmin logo's moeten niet ondersteboven worden
  weergegeven.
  4 Zorg dat het toestel zich binnen 3 m (10 ft) van de
  hartslagmeter bevindt.
  Nadat u de hartslagmeter omdoet, is deze actief en worden er
  gegevens verzonden.
  TIP: Zie (Tips voor onregelmatige hartslaggegevens,
  pagina 8) als de hartslaggegevens onregelmatig zijn of niet
  worden weergegeven.

  Tips voor onregelmatige hartslaggegevens
  Als hartslaggegevens onregelmatig zijn of niet worden
  weergegeven, kunt u deze tips proberen.
  • Bevochtig de elektroden en de contactoppervlakken (indien
  van toepassing).
  • Trek de band strakker aan om uw borst.
  • Voer gedurende 5 tot 10 minuten een warming-up uit.
  • Volg de instructies voor onderhoud (Onderhoud van de
  hartslagmeter, pagina 12).
  • Draag een katoenen shirt of maak beide zijden van de band
  goed nat.
  Synthetische materialen die langs de hartslagmeter wrijven of
  er tegen aan slaan, kunnen statische elektriciteit veroorzaken
  die de hartslagsignalen beïnvloedt.
  • Blijf uit de buurt van bronnen die interferentie met de
  hartslagmeter kunnen veroorzaken.
  Bronnen van interferentie zijn bijvoorbeeld sterke
  elektromagnetische velden, draadloze sensors van 2,4 GHz,
  hoogspanningsleidingen, elektrische motoren, ovens,
  8

  magnetrons, draadloze telefoons van 2,4 GHz en draadloze
  LAN-toegangspunten.

  Fitnessdoelstellingen
  Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en
  verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe
  te passen.
  • Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw
  training.
  • Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw
  cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren.
  Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel (Berekeningen
  van hartslagzones, pagina 15) gebruiken om de beste
  hartslagzone te bepalen voor uw fitheidsdoeleinden.
  Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de
  rekenmachines die beschikbaar zijn op internet. Bij sommige
  sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de
  maximale hartslag te meten. De standaard maximale hartslag is
  220 min uw leeftijd.

  Hersteladvies
  U kunt uw Garmin toestel met een hartslagmeter gebruiken om
  de tijd weer te geven die resteert voordat u volledig bent
  hersteld en klaar bent voor uw volgende intensieve workout.
  Hersteltijd: De hersteltijd verschijnt direct na afloop van een
  activiteit. De tijd loopt af naar het optimale moment voor een
  nieuwe intensieve workout.
  Uw hersteltijd weergeven
  Voordat u de hersteltijdfunctie kunt gebruiken, moet u een
  hartslagmeter omdoen en deze koppelen met uw toestel (De
  draadloze sensoren koppelen, pagina 9). Als de
  hartslagmeter is meegeleverd met uw toestel, zijn het toestel en
  de sensor al gekoppeld. Vul uw gebruikersprofiel in en stel uw
  maximale hartslag in voor de meest nauwkeurige schatting (Uw
  gebruikersprofiel instellen, pagina 5).
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Mijn statistieken > Hersteladvies.
  3 Maak een rit.
  4 Selecteer Bewaar rit na afloop van uw rit.
  De hersteltijd wordt weergegeven. De hersteltijd is maximaal
  vier dagen, en minimaal zes uur.

  Over VO2 max. indicaties
  VO2 max. is het maximale zuurstofvolume (in milliliter) dat u
  kunt verbruiken per minuut, per kilo lichaamsgewicht tijdens
  maximale inspanning. In eenvoudige bewoordingen: VO2 max.
  is een indicatie van atletische prestaties, die meegroeit met uw
  fitnessniveau. Waarden voor geschat VO2 max. worden
  geleverd en ondersteund door Firstbeat. U kunt uw Garmin
  toestel gekoppeld met een compatibele hartslagmeter en
  vermogensmeter gebruiken voor weergave van uw VO2 max.
  indicatie voor fietsen.
  Geschat VO2 max. weergeven
  Voordat u uw geschat VO2 max. kunt weergeven, moet u de
  hartslagmeter omdoen, de vermogensmeter installeren en de
  meters koppelen met uw toestel (De draadloze sensoren
  koppelen, pagina 9). Als de hartslagmeter is meegeleverd
  met uw toestel, zijn het toestel en de sensor al gekoppeld. Vul
  uw gebruikersprofiel in en stel uw maximale hartslag in voor de
  meest nauwkeurige schatting (Uw gebruikersprofiel instellen,
  pagina 5).
  OPMERKING: In eerste instantie lijken de schattingen mogelijk
  onnauwkeurig. U moet het toestel een paar keer gebruiken
  zodat het uw fietsprestaties leert begrijpen.
  1 Fiets ten minste 20 minuten buiten met constante, hoge
  inspanning.
  2 Selecteer Bewaar rit na afloop van uw rit.
  Draadloze sensors • Page 13

  3 Houd ingedrukt.
  4 Selecteer Mijn statistieken > VO2 max.

  De vermogensmeter kalibreren

  Uw geschat VO2 max. wordt als een getal en positie
  weergegeven op de balk.

  Voordat u uw vermogensmeter kunt kalibreren, moet deze
  correct zijn geïnstalleerd, gekoppeld met uw toestel en actief
  gegevens vastleggen.
  Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor instructies
  over het kalibreren van uw vermogensmeter.
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Sensors.
  3 Selecteer uw vermogensmeter.
  4 Selecteer Opties > Kalibreer.
  5 Zorg dat uw vermogensmeter actief blijft door te blijven
  trappen tot het bericht wordt weergegeven.
  6 Volg de instructies op het scherm.

  Vermogen in de pedalen

  Gegevens over en analyse van VO2 max. worden geleverd
  met toestemming van The Cooper Institute . Raadpleeg de
  appendix (Standaardwaarden VO2 Max., pagina 14), en ga
  naar www.CooperInstitute.org voor meer informatie.
  ®

  Tips voor VO2 max.-indicaties voor fietsen
  Als uw rit een langdurige, tamelijk grote inspanning vergt en
  hartslag en vermogen niet sterk variëren, kan de VO2 max.waarde nauwkeuriger worden berekend.
  • Controleer vóór uw rit of uw toestel, hartslagmeter en
  vermogensmeter goed werken, zijn gekoppeld en zijn
  voorzien van een opgeladen batterij.
  • Houd uw hartslag gedurende uw rit van 20 minuten op meer
  dan 70% van uw maximale hartslag.
  • Houd gedurende uw rit van 20 minuten uw
  uitgangsvermogen tamelijk constant.
  • Vermijd heuvelachtig terrein.
  • Rij niet in peloton als er veel wordt gewaaierd.

  De draadloze sensoren koppelen
  Voordat u kunt koppelen, moet u de hartslagmeter omdoen of
  de sensor plaatsen.
  Koppelen is het verbinden van ANT+ of draadloze Bluetooth
  sensoren, Bijvoorbeeld het verbinden van een hartslagmeter
  met uw Garmin toestel.
  1 Breng het toestel binnen 3 m (10 ft.) van de sensor.
  OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij
  sensoren van andere gebruikers vandaan bent tijdens het
  koppelen.
  2 Houd ingedrukt.
  3 Selecteer Sensors > Voeg sensor toe.
  Er wordt een lijst met beschikbare sensoren weergegeven.
  4 Selecteer een of meerdere sensoren om te koppelen met uw
  toestel.
  Wanneer de sensor is gekoppeld met uw toestel, is de
  sensorstatus Verbonden. U kunt een gegevensveld aanpassen
  om sensorgegevens weer te geven.

  Trainen met vermogensmeters
  • Ga naar www.garmin.com/intosports voor een lijst met ANT+
  sensors die compatibel zijn met uw toestel (zoals Vector™).
  • Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw
  vermogensmeter.

  Geschiedenis

  Vector meet het vermogen in de pedalen.
  Vector meet een paar honderd keer per seconde de kracht die u
  uitoefent. Vector meet ook uw cadans of pedaalrotatiesnelheid.
  Door de kracht, de richting van de kracht, de rotatie van de
  pedaalarm en de tijd te meten, kan Vector het vermogen
  bepalen (Watt).

  Omgevingsbewustzijn
  Uw Edge toestel kan worden gebruikt met Varia™ slimme
  fietsverlichting en achteruitkijkradar voor een verbeterd
  omgevingsbewustzijn. Raadpleeg de handleiding van het Varia
  toestel voor meer informatie.
  OPMERKING: U moet mogelijk de Edge software bijwerken
  voordat u Varia toestellen kunt koppelen (De software bijwerken
  via Garmin Express, pagina 13).

  Geschiedenis
  Tot de geschiedenisgegevens behoren tijd, afstand, calorieën,
  snelheid, rondegegevens, hoogte en optionele ANT+
  sensorgegevens.
  OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
  de timer is gestopt of gepauzeerd.
  Als het geheugen van het toestel vol is, wordt er een bericht
  weergegeven. Het toestel overschrijft of verwijdert niet
  automatisch uw geschiedenis. Upload uw geschiedenis
  regelmatig naar Garmin Connect om al uw ritgegevens bij te
  houden.

  Ritdetails weergeven
  1
  2
  3
  4

  Houd
  ingedrukt.
  Selecteer Geschiedenis > Ritten.
  Selecteer een rit.
  Selecteer een optie.

  Een rit verwijderen
  1
  2
  3
  4

  Houd
  ingedrukt.
  Selecteer Geschiedenis > Ritten.
  Selecteer een rit om te verwijderen.
  Selecteer Wis > Ja.

  Gegevensbeheer
  OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows 95,
  98, ME, Windows NT , en Mac OS 10.3 en ouder.
  ®

  ®

  ®

  9 • Page 14

  Het toestel aansluiten op uw computer

  Gegevenstotalen weergeven

  LET OP
  U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
  omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
  oplaadt of aansluit op een computer.

  U kunt de totalen van verzamelde gegevens weergeven die u
  hebt opgeslagen op uw toestel, zoals het aantal ritten, tijd,
  afstand en calorieën.
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Geschiedenis > Totalen.

  1 Trek de beschermkap van de USB-poort omhoog.
  2 Sluit de kleine connector van de USB-kabel aan op de USB-

  poort.
  3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort
  van de computer.
  Uw toestel wordt als verwisselbaar station weergegeven in
  Deze computer op Windows computers en als geïnstalleerd
  volume op Mac computers.

  Bestanden overbrengen naar uw toestel
  1 Verbind het toestel met uw computer.

  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Op Windows computers wordt het toestel weergegeven als
  een verwisselbaar station of draagbaar apparaat. Op Mac
  computers wordt het toestel weergegeven als een
  geïnstalleerd volume.
  OPMERKING: Op sommige computers met meerdere
  netwerkstations worden toestelstations mogelijk niet correct
  weergegeven. Zie de documentatie bij uw besturingssysteem
  voor meer informatie over het toewijzen van het station.
  Open de bestandsbrowser op de computer.
  Selecteer een bestand.
  Selecteer Edit > Copy.
  Open het draagbare apparaat, station of volume voor het
  toestel.
  Blader naar een map.
  Selecteer Edit > Paste.
  Het bestand verschijnt in de lijst met bestanden in het
  geheugen van het toestel.

  Bestanden verwijderen
  LET OP
  Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan
  niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke
  systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

  1
  2
  3
  4

  Open het Garmin station of volume.
  Open zo nodig een map of volume.
  Selecteer een bestand.
  Druk op het toetsenbord op de toets Delete.
  OPMERKING: Als u een Apple computer gebruikt, moet u
  de map Trash leegmaken om de bestanden volledig te
  verwijderen.
  ®

  De USB-kabel loskoppelen
  Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is
  aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige
  manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als
  uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw
  Windows computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te
  koppelen.
  1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
  • Op Windows computers: Selecteer het pictogram
  Hardware veilig verewijderen in het systeemvak en
  selecteer uw toestel.
  • Voor Apple computers selecteert u het toestel en
  selecteert u File > Eject.
  2 Koppel de kabel los van uw computer.

  10

  Uw toestel aanpassen
  Systeeminstellingen
  Houd
  ingedrukt en selecteer Systeem.
  Taal voor tekst: Hiermee kunt u de taal van het toestel instellen
  (De taal van het toestel wijzigen, pagina 10).
  Time-out van scherm: Hiermee kunt u de tijdsduur instellen
  voordat de schermverlichting wordt uitgeschakeld.
  Geluiden: Hiermee schakelt u geluidssignalen voor knoppen en
  waarschuwingsberichten in of uit (De toesteltonen in- en
  uitschakelen, pagina 10).
  Eenheden: Hiermee kunt u de op het toestel gebruikte
  meeteenheden instellen.
  Tijd: Hiermee stelt u de tijdinstellingen in.
  Positieweergave: Hiermee stelt u de notatie in voor weergave
  van de geografische positiecoördinaten.
  Automatisch uitschakelen: Hiermee kunt u instellen dat het
  toestel automatisch wordt uitgeschakeld na 10 minuten
  inactiviteit.
  Herstel: Hiermee kunt u de systeeminstellingen herstellen of
  alle gebruikersgegevens wissen (Alle standaardinstellingen
  herstellen, pagina 13).
  Over: Hiermee geeft u de softwareversie en de toestel-id weer
  en kunt u controleren of er software-updates zijn (Informatie
  over regelgeving en compliance op e-labels weergeven,
  pagina 12).

  De taal van het toestel wijzigen
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Systeem > Taal voor tekst.
  De maateenheden wijzigen
  U kunt de maateenheden voor afstand en snelheid aanpassen.
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Systeem > Eenheden.

  De toesteltonen in- en uitschakelen
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Systeem > Geluiden.
  De functie Automatisch uitschakelen gebruiken
  Met deze functie wordt het toestel automatisch uitgeschakeld na
  10 minuten inactiviteit.
  1 Houd ingedrukt.
  2 SelecteerSysteem > Automatisch uitschakelen.

  Ritinstellingen
  Houd
  ingedrukt en selecteer Segmentwaar..
  Gegevenspagina's: Hiermee kunt u gegevensschermen
  aanpassen en nieuwe gegevensschermen toevoegen voor
  de rit (Gegevensvelden wijzigen, pagina 4).
  Waarschuwingen: Hiermee stelt u de trainingswaarschuwingen
  in voor uw rit (Waarschuwingen, pagina 11).
  Ronden: Hiermee kunt u de opties instellen voor de functie Auto
  Lap (Ronden markeren, pagina 4).

  Uw toestel aanpassen • Page 15

  Auto Pause: Hiermee stelt u het toestel zo in dat het stopt met
  het opnemen van gegevens als u stopt met bewegen (Auto
  Pause gebruiken, pagina 4).
  Auto Scroll: Hiermee kunt u alle gegevensschermen
  automatisch doorlopen terwijl de timer loopt (Auto Scroll
  gebruiken, pagina 4).
  Segmentwaar.: Hiermee schakelt u aanwijzingen in die u
  waarschuwen als u segmenten nadert (Segmenten,
  pagina 3).
  Nav.aanwijzing.: Hiermee schakelt u afslag-voor-afslag
  aanwijzingen en koerswijzigingen in of uit.
  GPS: Hiermee kunt u GPS uitschakelen (Indoortrainingen,
  pagina 4) of de satellietinstelling wijzigen (De
  satellietinstelling wijzigen, pagina 11).
  ®

  De satellietinstelling wijzigen
  Om de prestaties in moeilijke omgevingen te verbeteren en de
  GPS-positiebepaling te versnellen, kunt u GPS + GLONASS of
  GPS + GALILEO inschakelen. Door GPS en een andere satelliet
  tegelijk te gebruiken, neemt de levensduur van de batterij sneller
  af dan wanneer alleen GPS wordt gebruikt.
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Segmentwaar. > GPS.
  3 Selecteer een optie.

  Waarschuwingen

  multisporthorloge kunt weergeven. U kunt bijvoorbeeld een
  compatibel Forerunner toestel koppelen om de
  gegevensschermen daarvan op uw Edge toestel weer te geven
  tijdens een triatlon.
  1 Houd op uw Edge toestel ingedrukt.
  2 Selecteer Extra scherm > Verbinding maken met een
  nieuw horloge.
  3 Selecteer op uw compatibele Garmin horloge
  achtereenvolgens Instellingen > Sensors en accessoires >
  Voeg nieuwe toe > Extra scherm.
  4 Volg de aanwijzingen op het scherm van uw Edge toestel en
  Garmin horloge om het koppelingsproces te voltooien.
  Als de toestellen zijn gekoppeld, verschijnen de
  gegevensschermen van uw gekoppelde horloge op het Edge
  toestel.
  OPMERKING: De gebruikelijke Edge toestelfuncties zijn
  uitgeschakeld wanneer de modus Extra scherm actief is.
  Als u uw compatibele Garmin horloge eenmaal hebt gekoppeld
  met uw Edge toestel, maken ze automatisch verbinding
  wanneer u de modus Extra scherm de volgende keer gebruikt.
  ®

  De modus Extra scherm afsluiten
  1 Houd ingedrukt wanneer de modus Extra scherm actief is.
  2 Selecteer Extra scherm afsluiten > Ja.

  U kunt waarschuwingen gebruiken om te trainen met specifieke
  doelstellingen voor tijd, afstand, calorieën en hartslag.
  Een terugkerende waarschuwing instellen
  Een terugkerende waarschuwing wordt afgegeven telkens
  wanneer het toestel een opgegeven waarde of interval
  registreert. U kunt bijvoorbeeld instellen dat het toestel u elke 30
  minuten waarschuwt.
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Segmentwaar. > Waarschuwingen.
  3 Selecteer een waarschuwingstype.
  4 Schakel de waarschuwing in.
  5 Voer een waarde in.
  6 Selecteer .
  Telkens als u de opgegeven waarde voor een waarschuwing
  bereikt, wordt een bericht weergegeven. U hoort ook een
  pieptoon als geluidssignalen zijn ingeschakeld (De toesteltonen
  in- en uitschakelen, pagina 10).

  Toestelinformatie
  Specificaties
  Edge specificaties
  Batterijtype

  Oplaadbare, ingebouwde lithiumionbatterij

  Levensduur van batterij

  Maximaal 15 uur.

  Bedrijfstemperatuurbereik

  Van -20º tot 60ºC (van -4º tot 140ºF)

  Laadtemperatuurbereik

  Van 0º tot 45ºC (van 32º tot 113ºF)

  Draadloze frequenties/
  draadloze protocollen

  ANT+ 2,4 GHz bij 1 dBm nominaal
  Bluetooth 2,4 GHz bij 1 dBm nominaal

  Waterbestendigheid

  IEC 60529 IPX7*

  *Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
  tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
  voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

  Telefooninstellingen

  Specificaties van de hartslagmeter

  Houd
  ingedrukt en selecteer Telefoon.
  Ontvang hulp: Hiermee kunt u een automatisch sms-bericht
  met uw naam en GPS-locatie sturen naar uw Garmin
  Connect contactpersonen voor noodgevallen (Hulp vragen,
  pagina 7).
  Status: Hiermee schakelt u Bluetooth draadloze technologie in.
  OPMERKING: De overige Bluetooth instellingen worden
  alleen weergegeven als Bluetooth draadloze technologie is
  ingeschakeld.
  Meldingen: Hiermee kunt u telefoonmeldingen vanaf uw
  compatibele smartphone inschakelen.
  Koppel telefoon: Hiermee koppelt u uw toestel met een
  compatibele smartphone met Bluetooth functionaliteit. Met
  deze instelling kunt u Bluetooth draadloze functies gebruiken,
  zoals LiveTrack en activiteiten uploaden naar Garmin
  Connect.

  Batterijtype

  CR2032 van 3 V, door gebruiker te vervangen

  Batterijduur

  Maximaal 4,5 jaar bij 1 uur per dag

  Waterbestendigheid

  3 ATM*
  OPMERKING: Dit product verzendt geen hartslaggegevens tijdens het zwemmen.

  Bedrijfstemperatuurbereik

  Van -5° tot 50°C (van 23° tot 122°F)

  Radiofrequentie/
  protocol

  2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
  communicatie

  De modus Extra scherm instellen
  U kunt uw Edge 130 toestel gebruiken als een extra scherm
  waarop u de gegevensschermen van een compatibel Garmin
  Toestelinformatie

  *Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
  30 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
  /waterrating.

  Specificaties van de snelheidsensor en cadanssensor
  Batterijtype

  CR2032 van 3 V, door gebruiker te
  vervangen

  Batterijduur

  Circa 12 maanden (1 uur per dag)

  Bedrijfstemperatuurbereik Van -20º tot 60ºC (van -4º tot 140ºF)

  11 • Page 16

  Radiofrequentie/protocol

  2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
  communicatie

  Waterbestendigheid

  1 ATM*

  *Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
  10 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
  /waterrating.

  Informatie over regelgeving en compliance
  op e-labels weergeven

  3 Wacht 30 seconden.
  4 Plaats de nieuwe batterij met de pluskant naar boven.

  Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd.
  Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals
  identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale
  compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en
  licentiegegevens.
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Systeem > Over.
  3 Selecteer .

  OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
  verliest.
  5 Plaats het deksel en de vier schroeven terug.
  OPMERKING: Draai de as niet te strak vast.
  Nadat u de batterij van de hartslagmeter hebt vervangen, moet
  u deze mogelijk opnieuw koppelen aan het toestel.

  Toestelonderhoud

  De batterij van de snelheidsensor of cadanssensor
  vervangen

  LET OP
  Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
  extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit
  onherstelbare schade kan veroorzaken.
  Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
  insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
  oppervlakken kunnen beschadigen.
  Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om
  beschadiging van de poort te voorkomen.

  Het toestel schoonmaken
  1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met

  een mild schoonmaakmiddel.
  2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
  Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

  Onderhoud van de hartslagmeter

  De LED knippert rood na twee omwentelingen als de batterij
  bijna leeg is.
  1 De batterijdeksel is rond en bevindt zich op de achterkant
  van de sensor.

  2 Draai de deksel linksom tot deze is ontgrendeld en los

  genoeg zit om te verwijderen.
  3 Verwijder de deksel en de batterij .
  TIP: U kunt een stuk tape
  of een magneet gebruiken om
  de batterij uit de deksel te verwijderen.

  LET OP
  Opbouw van zweet en zout op de band kan het vermogen van
  de hartslagmeter om nauwkeurige gegevens te rapporteren
  negatief beïnvloeden.
  • Spoel de hartslagmeter na elk gebruik af.
  • Was de hartslagmeter steeds na zeven keer gebruik met de
  hand, met een klein beetje zacht wasmiddel, zoals een
  vaatwasmiddel.
  OPMERKING: Als u te veel wasmiddel gebruikt, kan de
  hartslagmeter beschadigd raken.
  • Stop de hartslagmeter niet in een wasmachine of droger.
  • Laat de hartslagmeter hangend of plat drogen.

  Door de gebruiker vervangbare batterijen
  WAARSCHUWING
  Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
  verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
  informatie.

  De batterij van de hartslagmeter vervangen
  1 Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de vier

  schroeven aan de achterkant van de module te verwijderen.

  2 Verwijder de deksel en de batterij.

  12

  4 Wacht 30 seconden.
  5 Plaats de nieuwe batterij in de deksel met de polen in de

  juiste richting.
  OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
  verliest.
  6 Draai de deksel rechtsom tot deze is vergrendeld.
  OPMERKING: De LED knippert een paar seconden rood en
  groen nadat de batterij is vervangen. Als de LED groen
  knippert en daarna stopt met knipperen, is het toestel actief
  en klaar om gegevens te verzenden.

  Problemen oplossen
  Het toestel herstellen
  Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk
  herstellen. Uw gegevens en instellingen worden dan niet gewist.
  15 seconden ingedrukt.
  1 Houd
  Het toestel wordt uitgeschakeld.
  één seconde ingedrukt om het toestel in te
  2 Houd
  schakelen.

  Problemen oplossen • Page 17

  Alle standaardinstellingen herstellen
  U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel herstellen.
  1 Houd ingedrukt om het hoofdmenu te openen.
  2 Selecteer Systeem > Herstel.
  3 Selecteer een optie:
  • Als u alleen uw toestel en ritinstellingen wilt herstellen,
  selecteert u Herstel instell..
  OPMERKING: Hiermee wist u niet uw
  activiteitgeschiedenis, zoals ritten, workouts en koersen.
  • Selecteer Alles wissen als u uw toestel en de
  ritinstellingen wilt herstellen en de volledige
  gebruikersgeschiedenis en alle gebruikersgegevens wilt
  wissen.
  OPMERKING: Hiermee worden alle gegevens die u hebt
  ingevoerd en uw activiteitgeschiedenis gewist.

  Levensduur van de batterijen maximaliseren
  • Verkort de time-out voor schermverlichting
  (Systeeminstellingen, pagina 10).
  • Schakel draadloze Bluetooth technologie
  (Telefooninstellingen, pagina 11).
  • Selecteer de instelling GPS (De satellietinstelling wijzigen,
  pagina 11).
  • Verwijder draadloze sensors die u niet meer gebruikt.

  De ontvangst van GPS-signalen verbeteren
  • Synchroniseer het toestel regelmatig met uw Garmin
  Connect account:
  ◦ Verbind uw toestel met een computer via de USB-kabel
  en de Garmin Express™ app.
  ◦ Synchroniseer uw toestel met de Garmin Connect Mobile
  app op uw Bluetooth smartphone.
  Na verbinding met uw Garmin Connect account downloadt
  het toestel diverse dagen aan satellietgegevens, zodat het
  toestel snel satellietsignalen kan vinden.
  • Ga met uw toestel naar buiten, naar een open plek, ver weg
  van hoge gebouwen en bomen.
  • Blijf enkele minuten stilstaan.

  My Device gebruikt niet de juiste taal
  1 Houd ingedrukt.
  2 Blader omlaag naar het laatste item in de lijst en selecteer
  het.

  3 Selecteer het eerste item in de lijst.
  4 Selecteer de gewenste taal met en

  .

  Vervangende O-ringen
  Voor de steunen zijn vervangende banden (O-ringen)
  verkrijgbaar.
  OPMERKING: Gebruik alleen vervangende banden van EPDM
  (Ethylene Propylene Diene Monomer). Ga naar
  http://buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin
  dealer.

  De software bijwerken via Garmin Connect
  Mobile
  Voordat u de software op uw toestel kunt bijwerken via de
  Garmin Connect Mobile app, moet u een Garmin Connect
  account hebben en het toestel koppelen met een compatibele
  smartphone (Uw smartphone koppelen, pagina 1).
  Synchroniseer uw toestel met de Garmin Connect Mobile
  app.

  Appendix

  Wanneer er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt de
  Garmin Connect Mobile app deze update automatisch naar
  uw toestel.

  De software bijwerken via Garmin Express
  Voordat u de toestelsoftware kunt bijwerken, moet u beschikken
  over een Garmin Connect account en de Garmin Express
  toepassing downloaden.
  1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
  Als er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt Garmin
  Express deze naar uw toestel.
  2 Volg de instructies op het scherm.
  3 Koppel uw toestel niet los van de computer tijdens het
  bijwerken.

  Productupdates
  Installeer Garmin Express (www.garmin.com/express) op uw
  computer. Installeer de Garmin Connect Mobile app op uw
  smartphone.
  Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de
  volgende diensten voor Garmin toestellen:
  • Software-updates
  • Gegevens worden geüpload naar Garmin Connect
  • Productregistratie

  Meer informatie
  • Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen,
  artikelen en software-updates.
  • Ga naar www.garmin.com/intosports.
  • Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
  • Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin
  dealer voor informatie over optionele accessoires en
  vervangingsonderdelen.

  Appendix
  Gegevensvelden
  Voor sommige gegevensvelden hebt u optionele accessoires
  nodig om de gegevens weer te geven.
  Afst. tot bestem.: De resterende afstand tot de
  eindbestemming. Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  Afstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige
  activiteit of het huidige spoor.
  Afstand tot volg.: De resterende afstand tot het volgende viapunt op uw route. Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  Batterijniveau: De resterende batterijvoeding.
  Batterijstatus: Het resterende batterijvermogen van een
  fietslamp-accessoire.
  Cadans: Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm.
  Voor weergave van deze gegevens moet uw toestel zijn
  aangesloten op een cadansaccessoire.
  Calorieën: De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.
  ETA bij best.: Het geschatte tijdstip waarop u de
  eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd
  van de bestemming). Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  ETA bij volgende: Het geschatte tijdstip waarop u het volgende
  via-punt op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale
  tijd van het via-punt). Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.

  13 • Page 18

  Gem. cadans: Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige
  activiteit.
  Gem. rondetijd: De gemiddelde rondetijd voor de huidige
  activiteit.
  Gem. snelheid: De gemiddelde snelheid voor de huidige
  activiteit.
  Gemiddelde HS: De gemiddelde hartslag voor de huidige
  activiteit.
  Gradiënt: De berekening van de stijging over de afstand. Als u
  bijvoorbeeld 10 ft (3 m.) stijgt na elke 200 ft (60 m.) die u
  aflegt, dan is de helling ofwel het stijgingspercentage 5%.
  Hartslag: Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn
  aangesloten op een compatibele hartslagmeter.
  Hoogte: De hoogte van uw huidige locatie boven of onder
  zeeniveau.
  HS %Max.: Het percentage van maximale hartslag.
  HS-zone: Uw huidige hartslagbereik (1 tot 5). De
  standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en
  de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).
  Km-stand: Een lopende meting van de afstand die is afgelegd
  voor alle trips. Dit totaal wordt niet gewist als de
  reisgegevens worden hersteld.
  Koers: De richting waarin u zich verplaatst.
  Locatie bestemm.: Het laatste punt in een route of koers.
  Locatie volgende: Het volgende punt in een route of koers.
  Maximumsnelheid: De hoogste snelheid voor de huidige
  activiteit.
  Rondeafstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige
  ronde.
  Rondecadans: Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige
  ronde.
  Ronde HS: De gemiddelde hartslag voor de huidige ronde.
  Ronden: Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige
  activiteit.
  Rondesnelheid: De gemiddelde snelheid voor de huidige
  ronde.

  Rondetijd: De stopwatchtijd voor de huidige ronde.
  Snelheid: De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.
  Status bundelhoek: De modus van de koplampbundel.
  Tijd: De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en
  tijdinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).
  Tijd: De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.
  Tijd tot best.: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de
  bestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  Tijd tot volgende: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om
  het volgende via-punt op de route te bereiken. Deze
  gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
  Totale daling: De totale afstand van de daling sinds deze
  waarde voor het laatst is hersteld.
  Totale stijging: De totale afstand van de stijging sinds deze
  waarde voor het laatst is hersteld.
  Verm - 3s gem: Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden)
  van het uitgangsvermogen.
  Verm - Gemiddeld: Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de
  huidige activiteit.
  Verm - Maximum: Het hoogste uitgangsvermogen voor de
  huidige activiteit.
  Vermogen - kJ: De totale verrichte inspanningen
  (uitgangsvermogen) in kilojoules.
  Vermogen - Ronde: Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de
  huidige ronde.
  Vermogenszone: Het huidige uitgangsvermogensbereik (1–7),
  gebaseerd op uw aangepaste instellingen.
  Verstreken tijd: De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld de
  timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5
  minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten
  hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.
  Zon onder: Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op
  uw GPS-positie.
  Zon op: Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw
  GPS-positie.

  Standaardwaarden VO2 Max.
  In deze tabellen vindt u de gestandaardiseerde classificaties van het geschat VO2 max. op basis van leeftijd en geslacht.
  Mannen

  Percentiel

  20–29

  30–39

  40–49

  50–59

  60–69

  70–79

  Voortreffelijk

  95

  55,4

  54

  52,5

  48,9

  45,7

  42,1

  Uitstekend

  80

  51,1

  48,3

  46,4

  43,4

  39,5

  36,7

  Goed

  60

  45,4

  44

  42,4

  39,2

  35,5

  32,3

  Redelijk

  40

  41,7

  40,5

  38,5

  35,6

  32,3

  29,4

  Slecht

  0–40

  <41,7

  <40,5

  <38,5

  <35,6

  <32,3

  <29,4

  Vrouwen

  Percentiel

  20–29

  30–39

  40–49

  50–59

  60–69

  70–79

  Voortreffelijk

  95

  49,6

  47,4

  45,3

  41,1

  37,8

  36,7

  Uitstekend

  80

  43,9

  42,4

  39,7

  36,7

  33

  30,9

  Goed

  60

  39,5

  37,8

  36,3

  33

  30

  28,1

  Redelijk

  40

  36,1

  34,4

  33

  30,1

  27,5

  25,9

  Slecht

  0–40

  <36,1

  <34,4

  <33

  <30,1

  <27,5

  <25,9

  Gegevens afgedrukt met toestemming van The Cooper Institute. Ga voor meer informatie naar www.CooperInstitute.org.

  14

  Appendix • Page 19

  Berekeningen van hartslagzones

  Wielmaat

  L (mm)

  26 × 2,35

  2083

  26 × 3,00

  2170

  27 × 1

  2145

  Aerobische training
  voor beginners,
  verlaagt het stressniveau

  27 × 1-1/8

  2155

  27 × 1-1/4

  2161

  27 × 1-3/8

  2169

  Comfortabel tempo, iets
  diepere ademhaling,
  gesprek voeren is
  mogelijk

  Standaardcardiovasculaire training; korte
  herstelperiode

  650 × 35A

  2090

  650 × 38A

  2125

  650 × 38B

  2105

  Gematigd tempo,
  gesprek voeren iets
  lastiger

  Verbeterde aerobische
  capaciteit, optimale
  cardiovasculaire
  training

  700 × 18C

  2070

  700 × 19C

  2080

  700 × 20C

  2086

  700 × 23C

  2096

  700 × 25C

  2105

  700 × 28C

  2136

  700 × 30C

  2170

  700 × 32C

  2155

  700C (tubulair)

  2130

  700 × 35C

  2168

  700 × 38C

  2180

  700 × 40C

  2200

  Zone % van
  maximale
  hartslag

  Waargenomen
  inspanning

  1

  Ontspannen,
  comfortabel tempo,
  regelmatige ademhaling

  2

  3

  4

  5

  50–60%

  60–70%

  70–80%

  80–90%

  90–100%

  Voordelen

  Hoog tempo en
  Verbeterde anaerobienigszins oncomfortabel; sche capaciteit en
  zware ademhaling
  drempel, hogere
  snelheid
  Sprinttempo, kan niet
  lang worden
  volgehouden;
  ademhaling zwaar

  Anaerobisch en
  musculair uithoudingsvermogen; meer
  kracht

  Wielmaat en omvang
  De wielmaat wordt aan weerszijden van de band aangegeven.
  Dit is geen volledige lijst. U kunt ook een van de
  rekenprogramma's op internet gebruiken om de omvang van uw
  wiel te berekenen.
  Wielmaat

  L (mm)

  12 × 1,75

  935

  14 × 1,5

  1020

  14 × 1,75

  1055

  16 × 1,5

  1185

  16 × 1,75

  1195

  18 × 1,5

  1340

  18 × 1,75

  1350

  20 × 1,75

  1515

  20 × 1-3/8

  1615

  22 × 1-3/8

  1770

  22 × 1-1/2

  1785

  24 × 1

  1753

  24 × 3/4 (tubulair)

  1785

  24 × 1-1/8

  1795

  24 × 1-1/4

  1905

  24 × 1,75

  1890

  24 × 2,00

  1925

  24 × 2,125

  1965

  26 × 7/8

  1920

  26 × 1(59)

  1913

  26 × 1(65)

  1952

  26 × 1,25

  1953

  26 × 1-1/8

  1970

  26 × 1-3/8

  2068

  26 × 1-1/2

  2100

  26 × 1,40

  2005

  26 × 1,50

  2010

  26 × 1,75

  2023

  26 × 1,95

  2050

  26 × 2,00

  2055

  26 × 2,10

  2068

  26 × 2,125

  2070

  Appendix

  15 • Page 20

  Index
  A
  aangepaste gegevensvelden 4
  accessoires 7, 9, 13
  activiteiten, starten 2
  activiteiten opslaan 2, 3
  afstand, waarschuwingen 11
  ANT+ sensoren, koppelen 9
  ANT+ sensors 5, 7, 9
  vermogensmeters 9
  applicaties 6
  smartphone 1
  Auto Lap 4
  Auto Pause 4
  Auto Scroll 4

  B
  banden 13
  banen 4
  batterij
  maximaliseren 10, 13
  opladen 2
  type 2
  vervangen 12
  bestanden, overbrengen 10
  Bluetooth sensors 5, 7
  Bluetooth technologie 1, 6, 11

  C
  cadans 7
  calorie, waarschuwingen 11
  computer, verbinden 10
  Connect IQ 7
  contacten voor noodgevallen 6, 7

  D
  de batterij vervangen 12

  E
  extra scherm 11

  F
  fietsen 9
  fietssensoren 9

  G
  Garmin Connect 1, 3, 4, 6, 13
  Garmin Express, software bijwerken 13
  gebruikersgegevens, verwijderen 10
  gebruikersprofiel 5
  gegevens
  delen 11
  opslaan 6
  overbrengen 6, 10
  schermen 4
  gegevens delen 11
  gegevens opslaan 6, 10
  gegevens wissen 13
  gegevensvelden 4, 7, 13
  geschiedenis 2–4, 9, 10, 13
  naar de computer verzenden 6
  verwijderen 9
  weergeven 9
  GLONASS 11
  GPS 1, 4, 11
  signaal 2, 13

  H
  hartslag 1, 5
  meter 5, 8, 12
  zones 8, 15
  herstel 8
  het toestel herstellen 12, 13
  hulp 6, 7

  I
  indoortraining 4
  installeren 1, 7
  instellingen 1, 10, 11, 13
  toestel 10
  16

  K

  W

  kaarten 5
  kalibreren, vermogensmeter 9
  knoppen 1
  koersen 3, 4
  laden 4
  verwijderen 4
  koppelen
  ANT+ sensoren 9
  smartphone 1

  waarschuwingen 11
  widgets 2
  wielmaten 15

  L
  locaties 5
  categorieën 5
  kaartopties 5
  opslaan 5
  verwijderen 5
  verzenden 7
  zoeken met de kaart 5
  zoeken naar 5

  M
  maateenheden 10

  N
  navigatie 5
  terug naar start 5

  O
  O-ringen. Zie banden
  ongevaldetectie 6, 7

  P
  pedalen 9
  persoonlijke records 5
  verwijderen 5
  pictogrammen 1, 5
  problemen oplossen 8, 12, 13
  profielen, gebruiker 5

  R
  ritopties 3
  ronden 1, 4

  S
  satellietsignalen 2, 11, 13
  schermverlichting 2
  segmenten 3
  verwijderen 3
  sensors voor snelheid en cadans 7
  smartphone 6, 7, 11
  koppelen 1
  snelheids- en cadanssensors 1, 12
  software, bijwerken 13
  spaarstand 10
  specificaties 11
  systeeminstellingen 10

  T
  taal 10, 13
  terug naar start 5
  tijd, waarschuwingen 11
  timer 1–3, 9
  toestel, onderhoud 12
  toestel aanpassen 4, 5
  toestel bevestigen 1
  toestel schoonmaken 12
  tonen 10
  training 2
  plannen 3
  schermen 4

  U
  updates, software 10, 13
  USB 13
  loskoppelen 10

  V
  vermogen (kracht), meters 8, 9
  verwijderen, alle gebruikersgegevens 10
  VO2 max. 8, 9, 14
  voeding 9
  Index • Page 21 • Page 22

  support.garmin.com

  Februari 2019
  190-02321-00_0B


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Garmin Edge 130 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Garmin Edge 130 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,97 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Garmin Edge 130

Garmin Edge 130 Bedienungsanleitung - Deutsch - 22 seiten

Garmin Edge 130 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Garmin Edge 130 Bedienungsanleitung - Französisch - 22 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info