Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/88
Nächste Seite
Streamer en afstandsbediening
Gebruiksaanwijzing
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Wie kann ich das Phonak Compilot mit einem coch lea gerät koppeln? Eingereicht am 19-12-2020 16:58

  Antworten Frage melden
 • Meinn Com Pilat zeigt die Farbe grün. Vor der Reperatur war die Anzeige Blau. Warum jetzt nicht mehr Eingereicht am 10-3-2020 18:27

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Streamer en afstandsbediening
  Gebruiksaanwijzing • Page 2

  EU-vertegenwoordiger:
  Phonak GmbH
  Max-Eyth-Strasse 20
  D-70736 Fellbach-Oeffingen
  Duitsland
  www.phonak.com

  029-1067-07/V1.00/2011-09/A+W/FO Printed in Switzerland
  ©Phonak AG All rights reserved

  Fabrikant:
  Phonak AG
  Laubisrütistrasse 28
  CH-8712 Stäfa
  Zwitserland • Page 3

  Inhoud
  1. Welkom

  5

  2. Uw ComPilot leren kennen

  6

  2.1 Legenda

  7

  2.2 Accessoires

  8

  3. Aan de slag
  3.1 De oplader voorbereiden

  9
  9

  3.2 De accu opladen

  10

  3.3 De ComPilot in- en uitschakelen

  11

  3.4 ComPilot koppelen via Bluetooth: inleiding 13
  3.5 Draagwijze

  14

  3.6 Werking streaming controleren

  15

  4. De ComPilot als audiostreamer  2

  16

  4.1 Muziek streamen via een kabel

  16

  4.2 Muziek streamen via Bluetooth

  17

  4.3 TV kijken

  19

  4.4 Het volume aanpassen

  20 • Page 4

  5. De ComPilot voor telefoneren

  21

  5.1 Inleiding

  21

  5.2 Binnenkomende telefoongesprekken

  25

  5.3 Telefoongesprekken voeren

  28

  5.4 Een telefoongesprek beëindigen

  29

  5.5 Geavanceerde telefoonopties

  30

  5.6 De externe microfoon gebruiken

  32

  6. De ComPilot als afstandsbediening

  34

  7. De ComPilot gebruiken in combinatie met FM 38
  8. Meer gedetailleerde informatie

  40

  8.1 De ComPilot op verschillende manieren dragen 41
  8.2 Beheer meerdere audiobronnen

  42

  8.3 De ComPilot resetten

  47

  8.4 Overzicht van indicatorlampjes

  48

  8.5 Inleiding tot Bluetooth

  51

  8.6 Bluetooth instellen

  56

  8.7 Identificatie beller: gesproken namen van bellers 62
  8.8 VoiceAlerts: gesproken status-informatie

  63
  3 • Page 5

  Inhoud

  9. Problemen met ComPilot oplossen

  65

  10. Belangrijke veiligheidsinformatie

  73

  10.1 Waarschuwingen voor gevaar

  73

  10.2 Informatie over de veiligheid van het product 75
  10.3 Andere belangrijke informatie

  78

  11. Service en garantievoorwaarden

  79

  12. Conformiteitinformatie

  80

  13. Informatie en verklaring van symbolen

  83

  4 • Page 6

  1. Welkom
  Uw nieuwe ComPilot is een Zwitsers kwaliteitsproduct
  dat werd ontwikkeld door Phonak, één van de meest
  toonaangevende leveranciers van hooroplossingen.
  De ComPilot biedt afstandsbedieningsfuncties
  waarmee u de hoortoestellen kunt instellen voor
  optimaal luistercomfort. Bovendien verbindt de
  ComPilot uw hoortoestellen draadloos met andere
  communicatie-en audioapparatuur.
  Lees deze gebruikersinstructies grondig door om
  gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden die
  uw hoorsysteem biedt.
  Indien u vragen hebt, neem dan contact op met uw
  audicien.
  Phonak – life is on

  www.phonak.com

  5 • Page 7

  2. Uw ComPilot leren kennen
  De Phonak ComPilot verbindt uw hoortoestellen
  draadloos met Bluetooth®-compatibele telefoons en
  apparaten of mp3-spelers voor spraak of stereomuziek.
  De ComPilot is ook uit te breiden met een miniatuur
  FM-ontvanger. In combinatie met een losse handmicrofoon kunt u zo beter verstaan in gezelschappen.
  De afstandsbediening maakt een makkelijke
  bediening mogelijk van de hoortoestellen. Een lijst
  met compatibele hoortoestellen vindt u op
  http://www.phonak.com/compilot
  Let op: uw audicien moet de ComPilot configureren
  voordat u deze ook als afstandsbediening voor
  uw hoortoestellen kunt gebruiken. Audiostreaming
  is altijd mogelijk.

  * Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van
  Bluetooth SIG, Inc.

  6 • Page 8

  2.1 Legenda

  j
  au
  d
  io

  pow
  e

  a

  r

  Knoppen
  a Multitoets ( )
  )
  b Volume +/- (
  )
  c Home (
  d Koppeltoets ( )
  e AAN/UIT schakelaar (

  k
  l

  b
  )

  e

  Ingangen
  f
  f Microfoonopeningen
  g Audio-input (3,5 mm jackplug)
  h FM-input (Europlug)
  i Input voor oplaadunit (mini-USB)

  m

  n

  Lampjes
  j Audiolampje
  k Accu indicator
  Neklus
  l Aansluitingen voor neklus
  m Neklus (tevens antenne)
  n Neklusstekkers

  d
  c
  g h i

  7 • Page 9

  2. Uw ComPilot leren kennen

  2.2 Accessoires
  (De inhoud kan per land variëren.)
  o/p Universele oplader met mini-USB-stekker
  q–t Adapter VS, EU, VK, AUS
  p

  q

  r

  o

  s

  t

  Andere optionele accessoires
  J Externe reversmicrofoon “MC1”
  J Korte neklus (51 cm)
  J Phonak TVLink S basisstation
  (Phonak Bluetooth-zender voor TV-gebruik)
  J Audiokabel, 1,5 m
  J USB-kabel, 3 m 
  8 • Page 10

  3. Aan de slag
  3.1 De oplader voorbereiden
  1. Selecteer de adapter voor uw land.

  VS

  EU

  VK

  AUS

  2. Steek de ronde hoek van de
  adapter in de ronde hoek van
  de universele oplader.

  2.

  3. Klik het staartstuk van de adapter
  op zijn plaats. Zorg ervoor
  dat de adapter stevig vastzit.
  De adapter verwijderen:
  a. Trek het lipje van de universele
  oplader terug en houd het vast.
  b. Trek de adapter voorzichtig
  omhoog om de adapter
  uit de houder te verwijderen.
  c. Begin daarna opnieuw
  met stap 1 (hierboven).

  3.

  a.

  b.

  9 • Page 11

  3. Aan de slag

  3.2 De accu opladen
  Uw ComPilot is uitgerust met een
  niet te verwijderen oplaadbare accu.
  De accu opladen:
  1. Steek de mini-USB-stekker in de
  mini-USB-poort van de ComPilot.
  2. Steek de lader in een stopcontact.
  Accu indicator
  J Continu rood: Wordt geladen, in
  90 minuten volledig geladen.
  J Continu groen: Batterij volledig opgeladen.
  De ComPilot kan zonder gevaar de hele nacht in het
  stopcontact blijven.
  Laadt u de ComPilot voor de eerste keer op, doe dit
  dan minstens drie uur lang, ook als het accu indicator
  eerder groen wordt of niet brandt.

  10 • Page 12

  De accu levert pas haar maximale vermogen
  na twee of drie keer volledig te zijn opgeladen
  en ontladen.
  3.3 De ComPilot in- en uitschakelen
  Verschuif de schakelaar
  ( ) zoals getoond
  om de ComPilot
  in of uit te schakelen.

  OFF

  ON

  Schakel de ComPilot uit als u deze niet gebruikt, of als
  u deze opslaat of vervoert.

  11 • Page 13

  3. Aan de slag

  Informatie over accustatus
  Het voedingslampje geeft het volgende aan:
  Groen gedurende
  2 seconden

  Inschakelen gestart

  Rood, eerst knipperend
  en daarna 2 seconden
  brandend

  Uitschakelen gestart

  Knippert kort groen

  Normale werking

  Knippert kort rood

  <20% batterijspanning resterend.
  Opladen a.u.b.

  Knippert niet meteen
  na inschakelen

  Laad gedurende
  tenminste 2 uur

  Als de neklus langer dan 2 minuten verwijderd
  is geweest, brandt de accu indicator alleen als er
  een knop wordt ingedrukt.

  12 • Page 14

  3.4 ComPilot koppelen via Bluetooth: inleiding
  U vindt meer details op pagina 56.
  1. Schakel ( ) de ComPilot in.
  2. Druk tegelijkertijd op de koppeltoets ( ) en
  Volume ( ) gedurende 2 seconden totdat het
  audiolampje snel blauw begint te knipperen.


  2 sec.

  audi
  au
  audio
  udi
  ddio
  io

  power

  au
  audio
  uddi
  udi
  dio
  io

  power

  3. Start de koppelprocedure op het Bluetooth-apparaat
  (bijv. een telefoon) binnen 1 minuut zoals beschreven
  in de gebruiksaanwijzing van het apparaat en
  voer code “0000” in als hierom wordt gevraagd.
  4. Als het koppelen is gelukt, stopt het audiolampje met
  snel blauw knipperen.
  Voor de koppelprocedure hoeft de neklus niet te
  zijn vastgemaakt. De neklus is wel vereist voor
  streaming naar de hoortoestellen (bij telefoneren b.v.).
  Als u een mobiele telefoon koppelt, bevelen we aan om
  de toetstonen en SMS-waarschuwingen uit te schakelen.
  13 • Page 15

  3. Aan de slag

  3.5 Draagwijze
  Voordat telefoongeluid, muziek of TV kan worden
  gestreamd, moet de ComPilot worden ingeschakeld en
  correct worden omgehangen zoals hieronder getoond:
  1. Hang de neklus rond
  uw nek (dit gaat gemakkelijker
  als u één zijde losmaakt).
  2. Zorg ervoor dat de beide
  stekkers goed in de
  neklusopeningen zitten.
  3. Schakel de ComPilot in.
  Voor streaming moet de neklus altijd zijn aangekoppeld. Als de neklus is losgekoppeld, schakelt
  de ComPilot na 2 minuten over op de slaapmodus.
  De beide indicatoren stoppen met knipperen en
  alle actieve Bluetooth-verbindingen worden verbroken om stroom te sparen. Maak de neklus
  weer vast om het streamen te activeren.

  14 • Page 16

  3.6 Werking streaming testen
  1. Hang de ComPilot op de juiste manier
  om en schakel deze in.
  2. Houd de koppel- ( ) en de multi knop ( ) gedurende 2 seconden
  gelijktijdig ingedrukt tot het audiolampje paars brandt.
  De hoortoestellen schakelen naar het streamingprogramma en u hoort het demogeluid van de ComPilot
  gedurende 30 seconden.
  ) om de geluidssterkte
  Gebruik de volumeknoppen (
  te regelen. Na 30 seconden of indien u op een andere
  toets drukt, stopt het demogeluid.
  Als u het demogeluid niet hoort:
  J Controleer of de hoortoestellen correct zijn geplaatst.
  J Controleer of de neklus van de ComPilot aan beide
  uiteinden correct is aangesloten; draag de lus altijd
  om de nek.
  J Controleer of de ComPilot opgeladen en ingeschakeld is.
  J Zorg ervoor dat u niet aan het telefoneren bent via
  de ComPilot.
  15 • Page 17

  4. D
   e ComPilot als audiostreamer
  4.1 Muziek streamen via een kabel
  De ComPilot moet ingeschakeld zijn en correct om
  de nek worden gedragen.
  1. Steek de audiokabel in de hoofdtelefoonaansluiting
  op uw MP3-speler en start de speler.
  2. Steek het andere uiteinde van de audiokabel in
  de audio-input van uw ComPilot. Het streamen
  van audio wordt automatisch gestart en het
  audiolampje verandert in oranje.

  AUDIO

  16 • Page 18

  Druk kort op de multitoets (
  streamen weer te starten.

  ) om te stoppen en het

  De programma's van uw hoortoestellen kunnen niet
  worden gewijzigd via de multitoets ( ) van
  de ComPilot indien de audiokabel is aangesloten.
  ComPilot bevestigt het streamen via spraakberichten
  (VoiceAlerts) of piepjes, afhankelijk van de configuratie van de ComPilot.
  4.2 Muziek streamen via Bluetooth
  Indien uw audiobron is uitgerust met Bluetooth (bijv.
  een mp3-speler), dan kunt u het geluid draadloos naar
  uw hoortoestellen sturen.
  Om uw ComPilot te gebruiken met een Bluetooth
  audioapparaat of zender, moet u de apparaten eerst
  koppelen. U vindt hierover meer gegevens op pagina 56.
  Het streamen via Bluetooth starten:
  1. De ComPilot moet ingeschakeld zijn en correct
  worden gedragen.
  2. Schakel het Bluetooth-apparaat in.
  17 • Page 19

  4. De ComPilot gebruiken als audiostreamer

  3. Bij sommige Bluetooth-apparaten moet u wellicht
  op de weergavetoets op het toestel drukken.
  4. Als de apparaten correct zijn gekoppeld en
  aangesloten, begint het streamen automatisch
  en brandt het audiolampje continu blauw.
  Druk op de multitoets ( ) om het streamen via
  Bluetooth te stoppen en weer te starten.
  Om het streamen via Bluetooth volledig te stoppen,
  zet u het andere Bluetooth-toestel uit of schakelt
  u de Bluetooth-functie uit.
  ComPilot bevestigt dat het streamen via spraakberichten (VoiceAlerts) of piepjes, afhankelijk van
  de configuratie van de ComPilot.
  De hoortoestelprogramma's kunnen niet worden
  gewijzigd via de multitoets ( ) van de ComPilot
  terwijl het Bluetooth-toestel streamt. Meer details
  over de afstandsbediening vindt u op pagina 34.

  18 • Page 20

  4.3 TV kijken
  We raden aan het speciale Phonak TVLink S basisstation
  te gebruiken om TV te kijken.
  Dit systeem biedt draadloze overdracht met minimale
  vertraging tot 30 meter, beschikt over een ingebouwde
  volumeregelaar en dient als oplaadstation voor
  de ComPilot.

  audio

  er

  pow

  19 • Page 21

  4. De ComPilot gebruiken als audiostreamer

  4.4 Het volume aanpassen
  Druk op de volumeknoppen van de (
  ) ComPilot:
  J Druk op ( ) om het volume te verhogen
  J Druk op ( ) om het volume te verlagen
  Het wijzigen van het volume op de ComPilot heeft
  hetzelfde resultaat als het wijzigen van het volume
  op de hoortoestellen.
  U kunt ook alleen het volume van het gestreamde
  audiosignaal wijzigen met behulp van de volumeregelaars van de audiobron (bijv. een mobiele
  telefoon, mp3-speler of het TVLink S basisstation).
  Hierdoor kunt u het volume van het hoortoestel
  verlagen via de minusknop ( ) als u belt in een
  rumoerige omgeving, en het telefoonvolume tegelijkertijd verhogen met behulp van de volumeknop
  op de telefoon.
  Indien uw ComPilot niet door uw audicien met
  uw hoortoestellen is gegroepeerd, kunt u met
  ) alleen de gestreamde
  de volumeknoppen (
  audio wijzigen, niet het volume van uw hoortoestel.

  20 • Page 22

  5. De ComPilot voor telefoneren
  5.1 Inleiding
  Voordat u de ComPilot met uw telefoon kunt gebruiken,
  moet u ervoor zorgen dat de telefoon is voorbereid
  op Bluetooth en de koppel- en verbindingsprocedures
  uitvoeren (details op pagina 56).

  Uw stem

  Stem van
  de beller hier
  hoorbaar

  Stem van
  de beller
  Bluetooth

  streaming signaal

  21 • Page 23

  5. Telefoongesprekken voeren

  De multitoets ( ) is multifunctioneel:
  J U kunt er oproepen mee aannemen en beëindigen.
  J U kunt er het streamen vanaf een audioapparaat
  mee onderbreken en hervatten.
  J U kunt de knop als afstandsbediening gebruiken
  (hiervoor moet de ComPilot door uw audicien tevens
  als afstandsbediening zijn geconfigureerd).
  Sommige telefoons zijn zodanig geconfigureerd dat
  u hiermee toetsdrukgeluiden, SMS-berichten en
  bevestigingstonen naar de ComPilot kunt sturen.
  Indien dit is ingesteld, geldt het volgende:
  J Eventuele actieve audiostreaming wordt op uw
  hoortoestellen door deze geluiden onderbroken.
  J Mogelijk schakelen uw hoortoestellen ongewild
  gedurende korte tijd over naar het streamingprogramma.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon voor
  informatie over het uitschakelen van deze geluiden.

  22 • Page 24

  Telefoongesprekken via Bluetooth krijgen altijd
  voorrang op andere audiobronnen op uw ComPilot.
  Het is niet mogelijk om van luisterprogramma
  te wisselen tijdens een telefoongesprek.
  U hoort dan de stem van de beller via de beide
  hoortoestellen.

  23 • Page 25

  5. Telefoongesprekken voeren

  ComPilot tijdens telefoongesprekken
  Het bereik van Bluetooth (maximale afstand tussen
  ComPilot en de telefoon) bedraagt 5 tot 10 meter.
  Buiten dit bereik gaat de verbinding verloren of valt
  het contact af en toe weg tijdens het gesprek.
  Als u een telefoongesprek voert, dient u de ComPilot
  normaal te dragen zoals getoond op afbeelding
  a hieronder.
  J In erg rumoerige omgevingen kunt u de ComPilot
  dichter bij uw mond brengen (afbeelding b).
  J Dek de kleine microfoonopeningen aan de zijkant
  niet af met uw vingers of kleding (afbeelding c)
  en spreek niet vanaf de voorzijde (afbeelding d).

  audio

  powe
  r

  a

  24

  b

  c

  d • Page 26

  5.2 Binnenkomende telefoongesprekken
  De ComPilot moet zijn ingeschakeld en de telefoon
  moet zijn gekoppeld en correct worden gedragen.
  Als er een oproep op uw telefoon binnenkomt, brandt
  het audiolampje op de ComPilot ononderbroken blauw,
  en u hoort de ringtone via uw hoortoestellen.
  Verschillende ringtones van de ComPilot
  De ringtone hangt af van de configuratie van
  de ComPilot en de voorzieningen van uw telefoon.
  De ringtone wordt automatisch toegekend tijdens
  de eerste koppelprocedure en kan niet worden
  geconfigureerd.
  Als u meerdere telefoons koppelt, hebben de tweede
  en derde gekoppelde telefoon een andere ringtone.
  Er worden in totaal drie verschillende ringtones
  automatisch toegewezen.

  25 • Page 27

  5. Telefoongesprekken voeren

  De ComPilot laat ook de naam van de beller horen zoals deze
  op het display van de telefoon wordt getoond (identificatie
  beller met behulp van tekst-naar-spraaktechnologie). De
  naam wordt uit de telefoonlijst in uw telefoon gehaald.
  Deze functie moet worden ondersteund door uw
  telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
  uw telefoon of neem contact op met de telefoonleverancier voor meer informatie.
  De standaardtaal die op een nieuwe ComPilot is
  ingesteld, is Amerikaans Engels. Uw audicien
  kan een andere taal configureren.
  Uw audicien kan op uw verzoek de identificatie
  van de beller uitschakelen.
  Binnenkomende telefoongesprekken aannemen
  Om een binnenkomend telefoongesprek aan te nemen,
  drukt u op de multitoets ( ) op uw ComPilot als u de
  ringtone via uw hoortoestellen hoort.

  26 • Page 28

  Spreek tijdens het gesprek in de ComPilot, niet in de telefoon.
  Het duurt ongeveer 5 seconden voordat u de ringtone
  via uw hoortoestellen hoort.
  Voor uw veiligheid blijven de microfoons van
  de hoortoestellen ingeschakeld op een laag niveau
  tijdens telefoongesprekken en audiostreaming.
  U kunt slechts één telefoongesprek tegelijkertijd
  voeren. Tijdens het telefoneren wordt een tweede
  telefoon die overgaat, genegeerd.
  “klik”

  27 • Page 29

  5. Telefoongesprekken voeren

  5.3 Telefoongesprekken voeren

  audio

  er

  pow

  Zorg ervoor dat de ComPilot en
  uw telefoon zijn verbonden via
  Bluetooth, zoals beschreven
  op pagina 56.
  Gebruik de telefoontoetsen om
  het nummer in te voeren en
  druk op de koppeltoets.

  Als er verbinding is, hoort u de kiestoon gedurende
  ongeveer 3 seconden via uw hoortoestel.
  Draadloze telefoons (DECT) of oudere telefoons met
  alleen het profiel headset
  Indien uw telefoon alleen het headsetprofiel (HSP)
  ondersteunt, moet de verbinding handmatig worden
  gemaakt voor uitgaande telefoongesprekken. Dit is vaak
  het geval bij draadloze huistelefoons (DECT-norm).
  Bij deze telefoons knippert het blauwe audiolampje
  wellicht niet, zelfs als de telefoon eerder gekoppeld is.

  28 • Page 30

  1. Toets het nummer dat u wilt bellen in op uw telefoon
  of selecteer het uit het telefoonboek.
  2. Druk kort op de koppeltoets ( ) en wacht
  5 seconden.
  3. Het nummer wordt automatisch gekozen en het
  audiolampje brandt ononderbroken blauw. Mogelijk
  hoort u een toon via uw hoortoestellen.
  5.4 Een telefoongesprek beëindigen
  Om een telefoongesprek via uw ComPilot te beëindigen,
  multitoets. Het gesprek wordt
  drukt u kort op de
  beëindigd en uw hoortoestellen keren terug naar het
  programma of de audiobron dat/die eerder actief was.
  U kunt een gesprek beëindigen via uw telefoon of via
  uw ComPilot.

  29 • Page 31

  5. Telefoongesprekken voeren

  5.5 Geavanceerde telefoonopties
  Een telefoongesprek weigeren
  Als u een binnenkomende oproep niet wilt aannemen,
  drukt u de multitoets ( ) op uw ComPilot in en houdt u
  deze ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat de ringtone
  ophoudt. Als u het telefoongesprek afwijst met uw
  telefoon, heeft dit hetzelfde effect.
  ) drukt, wordt het teleAls u op de Home-knop (
  foongesprek beëindigd en schakelen de hoortoestellen
  over naar het opstartprogramma.
  Uw audicien kan de volgende aanvullende voorzieningen
  configureren op uw ComPilot. Deze worden geactiveerd door
  het lang indrukken (2 seconden) van de multitoets ( )
  of de koppeltoets ( ):
  Uw telefoon moet deze voorzieningen ondersteunen.
  Raadpleeg de handleiding van de telefoon voor details.
  1. Laatst gekozen nummer opnieuw kiezen
  Als u lang op de toegekende knop drukt, wordt het
  laatst gekozen nummer opnieuw gekozen.
  30 • Page 32

  2. Voice dialing
  Als u lang op de toegekende knop drukt, wordt voice
  dialing gestart, waarmee u de naam van de persoon
  kunt inspreken in plaats van het nummer in te voeren.
  Wanneer u twee telefoons tegelijk gebruikt (Multi
  Point), kan alleen de laatst gekoppelde telefoon
  worden gebruikt voor voice dialing.
  3. Telefoongesprek in de wacht zetten
  Als u tijdens een telefoongesprek lang op de toegekende knop drukt, wordt het gesprek in de wacht gezet.
  De beller blijft aan de lijn, maar er is geen audiooverdracht en de hoortoestellen schakelen over naar
  het vorige luisterprogramma. Gebruik deze modus
  om ruggespraak met iemand naast u te voeren zonder
  dat dit gesprek naar de persoon aan de telefoon
  wordt doorgezonden.
  4. Telefoongesprek terugnemen
  Als u lang op de toegekende knop drukt, wordt het
  telefoongesprek teruggenomen op de telefoon.
  Hierdoor kunt u uw telefoon doorgeven aan iemand
  anders. Uw hoortoestellen keren terug naar het
  vorige luisterprogramma.
  31 • Page 33

  5. Telefoongesprekken voeren

  Nadat u een telefoongesprek in de wacht hebt gezet
  of teruggenomen, wordt het gesprek bij een lange
  toetsdruk op de betreffende knop weer opgepakt door
  de ComPilot en wordt het telefoongesprek weer
  hoorbaar via uw hoortoestellen.
  Zolang het telefoongesprek in de wacht staat
  of wordt teruggenomen, kunt u de multitoets (
  gebruiken om de hoortoestelprogramma's weer
  te veranderen.

  )

  5.6 Optinele externe microfoon
  Gebruik de optionele reversmicrofoon “MC1” als u
  de ComPilot tijdens een telefoongesprek onder kleding
  draagt.
  1. Steek de 3,5 mm microfoonstekker in de audio-input
  van de ComPilot.
  Hierdoor worden de interne
  microfoons van de ComPilot
  volledig uitgeschakeld.

  32 • Page 34

  2. Gebruik de clip om de omnidirectionele microfoon
  zo dicht mogelijk bij uw
  mond te brengen.
  3. Hang de neklus rond uw
  nek en schakel de ComPilot in.
  Kleding (bijv. een jasje) heeft geen negatieve invloed
  op de draadloze verbinding met uw hoortoestellen.

  33 • Page 35

  6. D
   e ComPilot als afstandsbediening
  Belangrijk: De afstandsbedieningsfunctie van de
  ComPilot is alleen mogelijk voor draadloze Spice
  Generation en Spice+ hoortoestellen.
  De streamingfunctie is beschikbaar voor alle draadloze
  hoortoestellen. Vraag uw audicien voor meer informatie.
  Voordat u de afstandsbedieningsfunctie kunt
  gebruiken, moet uw audicien de afstandsbediening
  voorbereiden. U kunt de ComPilot niet als afstandsbediening met verschillende hoortoestelparen
  gebruiken.
  U kunt de ComPilot op twee manieren gebruiken als
  afstandsbediening.
  J De neklus wordt met de beide
  uiteinden aangesloten en de ComPilot
  moet rond de nek worden gedragen.
  De afstandsbedieningsfunctie
  is beschikbaar zolang er geen streaming
  van audio plaatsvindt.

  34 • Page 36

  J De neklus wordt volledig losgemaakt
  en de ComPilot los gebruikt.
  In deze configuratie is streaming niet
  mogelijk.
  Controleer of de ComPilot is ingeschakeld.
  Wijziging volume/FlexControl (optioneel)
  Met FlexControl kunt u de helderheid en het luistercomfort verhogen voor verschillende luistersituaties
  (optioneel bij bepaalde hoortoestellen). Druk op
  ) volumeknop van de ComPilot:
  de (
  J Druk op ( ) voor een hoger volume
  J Druk op ( ) voor een lager volume

  35 • Page 37

  6. De ComPilot als afstandsbediening

  Programmawijziging
  Gebruik de multitoets ( ) om
  de hoorprogramma's op het
  hoortoestel te wijzigen.
  U kunt alleen van luisterprogramma
  wisselen als er geen streaming aan
  de gang is.
  ) om
  Druk op de knop Home (
  terug te keren naar het opstartprogramma en originele volumeniveaus
  van uw hoortoestellen.
  ) en houd
  Druk op de knop Home (
  deze ingedrukt (>2 sec) om een favoriet
  programma te kiezen (geconfigureerd
  door de audicien).
  Het eerste programma dat wordt verstuurd na het
  inschakelen van de ComPilot, is het eerste programma
  na het opstartprogramma.

  36 • Page 38

  Meer informatie over afstandsbediening:
  J Uw hoortoestel kan piepen om te bevestigen dat uw
  selectie toegepast werd.
  J Beide hoortoestellen worden tegelijkertijd bediend.
  J Vraag uw audicien om uw persoonlijke ComPilotrapport af te drukken.
  J De beschikbare luisterprogramma's en
  volumeniveaus worden door uw audicien ingesteld.
  J Het acculampje brandt zolang u op een knop op de
  ComPilot drukt. Een groen lampje geeft een goede
  accustatus aan, rood geeft aan dat u de accu van de
  ComPilot moet opladen.
  2 minuten na het losmaken van de neklus doven de
  beide indicatorlampjes en de ComPilot verbreekt
  de Bluetooth-verbinding om stroom te sparen.
  Bedrijfsbereik
  Als de ComPilot wordt gebruikt
  als een handafstandsbediening
  (zonder neklus)
  J Max. afstand 80 cm
  J Houd de ComPilot zoals getoond

  37 • Page 39

  7. D
   e ComPilot met FM
  De ComPilot kan uitgebreid worden met FM voor een
  beter verstaan in gezelschappen.
  1. Plaats de losse FM-handmicrofoon in de buurt van een
  spreker en schakel deze in.
  2. Plaats de FM-ontvanger
  (MLxi).
  3. De ComPilot moet ingeschakeld zijn en correct worden
  gedragen.
  4. U bent nu klaar voor
  gebruik van FM.
  U hoort aanmeldingtoontjes via uw hoortoestellen. Dit
  lijkt op een telefoonringtone.
  U heeft vervolgens de volgende opties:
  J Aannemen: Druk kort op de multitoets ( ).
  J In de wacht zetten: Druk 2 seconden op de
  multitoets ( ).
  J Negeren: Na 20 seconden wordt FM automatisch in
  de wacht gezet.

  38 • Page 40

  Druk kort op de multitoets ( ) om de FM-streaming
  te onderbreken.
  De FM-input die wordt onderbroken, wordt automatisch
  op de achtergrond gehouden en kan opnieuw worden
  gestart wanneer er een FM-signaal aanwezig is door
  kort op de multitoets ( ) te drukken.
  Zolang er een FM-signaal wordt ontvangen, kunnen
  de hoortoestelprogramma's niet worden gewijzigd
  met behulp van de multitoets ( ).
  De ComPilot laat een bevestigingstoon horen wanneer
  streaming via FM wordt ingeschakeld, en het audiolampje brandt oranje.
  J De ComPilot stuurt een kort waarschuwingssignaal
  tijdens FM-streaming indien er gedurende 45 seconden
  geen FM-signaal is, en elke 15 minuten.
  J Indien er langer dan 15 minuten geen FM-signaal
  is geweest, start het waarschuwingsgeluid zodra het
  FM-signaal weer wordt opgevangen.
  Om FM volledig uit te schakelen, koppelt u de
  FM-ontvanger los van de ComPilot.
  39 • Page 41

  8. Meer gedetailleerde informatie
  Dit gedeelte bevat informatie over de volgende thema's:
  8.1. De ComPilot op verschillende manieren dragen
  8.2. Meerdere audiobronnen beheren
  8.3. De ComPilot resetten
  8.4. Overzicht van indicatorlampjes
  8.5. Inleiding van Bluetooth
  8.6. Bluetooth instellen
  8.7. Identificatie beller: gesproken namen van bellers
  8.8. VoiceAlerts: gesproken ComPilot-status

  40 • Page 42

  8.1 De ComPilot op verschillende manieren dragen

  audio

  er

  pow

  Standaard
  Om probleemloos gebruik te kunnen
  maken van de streamer en de
  afstandsbedieningsfunctie, raden
  we aan om de ComPilot om de
  nek te dragen.
  Tijdens gesprekken wordt uw stem
  alleen opgepikt indien de ComPilot
  niet wordt afgedekt door kleding.
  Handafstandsbediening
  Om de ComPilot alleen als afstandsbediening te gebruiken, wordt deze in de hand
  gehouden en zo bediend. De neklus moet
  in dat geval worden verwijderd.
  Onder kleding
  Als u de ComPilot tijdens telefoongesprekken onder kleding draagt,
  is de externe Phonak
  microfoon “MC1” vereist (optionele
  acccessoire).

  41 • Page 43

  8. Meer gedetailleerde informatie

  8.2 Meerdere audiobronnen beheren
  Als er een audiobron via de ComPilot wordt aangesloten,
  schakelen uw hoortoestellen automatisch om naar
  speciale programma's.
  Uw audicien kan maximaal vier automatische
  programma's fijn afstellen.
  U kunt meerdere audiobronnen aansluiten en bedienen
  via de ComPilot:
  J Twee Bluetooth-apparaten
  (bijv. telefoon en TVLink S basisstation).
  J Eén audio-input (3,5 mm audiostekker).
  J Eén FM-ontvanger.
  Spraakberichten (VoiceAlerts) en het audiolampje
  informeren u over de verschillende inputs. Een
  overzicht van de kleuren van het audiolampje tijdens
  het streamen vindt u op pagina 50.
  Een audiobron geldt als ‘verbonden’ met de ComPilot
  indien:
  J De audiostekker is ingestoken (met of zonder
  audiosignaal).
  42 • Page 44

  J Een FM-ontvanger is ingestoken en ontvangt een
  FM-signaal.
  J Een Bluetooth-muziekbron streamt muziek of is
  onderbroken.
  J Een Bluetooth-telefoon is gekoppeld en bevindt zich
  binnen het bereik.
  Een telefoongesprek heeft altijd voorrang. U hoort
  het belsignaal ook als u naar andere audiobronnen
  luistert via een snoer, Bluetooth of FM. Als u het
  telefoongesprek weigert of beëindigt, wordt de audiostreaming hervat.
  U kunt niet van programma veranderen op uw
  hoortoestellen met de multitoets ( ) indien er nog
  een audiobron met de ComPilot verbonden is.
  De meeste Bluetooth-telefoons zijn tegelijkertijd
  als telefoon en als muziekspeler met de ComPilot
  verbonden. Als u naar muziek wilt luisteren, moet
  u de muziek starten via uw telefoon; dit kan niet
  vanaf de ComPilot.

  43 • Page 45

  8. Meer gedetailleerde informatie

  Eén of meerdere bronnen selecteren met behulp van
  de ComPilot
  Als er slechts één audiobron is aangesloten (bijv. een
  Bluetooth-zender), wordt de audiobron onderbroken
  of hervat bij elke druk op de multitoets ( ).
  Vorige actieve

  U kunt meerdere geluidsluisterprogramma
  bronnen achter elkaar kiezen
  FM
  Bluetooth
  door te drukken op de
  Europlug
  music 1
  multitoets ( ). Na elke
  3,5 mm
  Bluetooth
  knopdruk selecteert de
  kabel
  music 2
  ComPilot de volgende aangesloten bron in een vaste volgorde.
  J Als een bron niet is aangesloten, gaat de ComPilot
  door naar de volgende bron.
  J Na de laatste aangesloten bron in de reeks stopt het
  streamen en hervatten uw hoortoestellen het eerder
  actieve hoortoestelprogramma, aangegeven met
  piepjes.
  J Elke aangesloten audiobron heeft een vaste plaats
  in de reeks, zoals getoond op afbeelding.

  44 • Page 46

  Blijf kort op de multitoets ( ) drukken totdat u de
  gewenste audiobron bereikt.
  ComPilot kondigt elke actieve audiobron aan tijdens
  het doorlopen van de reeks (VoiceAlerts).
  Streaming onderbreken
  Om streaming tijdelijk te onderbreken, bijv. omdat
  iemand u wilt spreken, drukt u kort zo vaak op de
  multitoets ( ) op de ComPilot als nodig is totdat
  u de piepjes hoort die het normale akoestische
  hoortoestelprogramma aangeven.
  Om streaming te hervatten, drukt u kort op de multitoets
  ( ) totdat de gewenste audiobron is gevonden.
  Als u op de Home-knop (
  ) drukt, worden altijd
  de opstartprogramma's van uw hoortoestellen
  geselecteerd, ongeacht de audiobronreeks.
  Streaming stoppen
  Om de audiostreaming volledig te stoppen, stopt u de
  Bluetooth audiospelers en koppelt u de audiosteker of
  de FM-ontvanger los.
  45 • Page 47

  8. Meer gedetailleerde informatie

  Streamingonderbrekingen
  Om streamingonderbrekingen te voorkomen, dient u de
  ComPilot met de neklus om de nek te dragen en het
  Bluetooth-apparaat binnen het bedrijfsbereik te houden.
  Situaties waarbij de streaming onderbroken kan worden:
  J Als de ComPilot tijdens de streaming te ver van
  de hoortoestellen verwijderd is, bijvoorbeeld als
  u de neklus niet draagt of als u de nekluskabel hebt
  losgetrokken.
  J Als de hoortoestellen niet correct worden gedragen,
  bijvoorbeeld niet rechtop.
  J Als het Bluetooth-signaal buiten het bereik valt.
  J Als de Bluetooth-zender wordt gehinderd door een
  obstakel, bijvoorbeeld als u een mobiele telefoon
  in een achterzak draagt.
  In deze gevallen verliezen uw hoortoestellen het audiosignaal. Als deze situatie langer duurt dan ongeveer
  5 seconden, schakelen ze automatisch over naar het
  eerder actieve hoortoestelprogramma.

  46 • Page 48

  8.3 De ComPilot resetten
  Ga als volgt te werk wanneer de ComPilot niet meer
  reageert:
  1. Schuif de schakelaar van de
  ComPilot in de stand ON.
  2. Druk tegelijkertijd op de knoppen
  ) en ( ) en houd
  ( ), (
  deze 2 seconden ingedrukt.
  3. Schuif de schakelaar van de
  ComPilot in de stand OFF.
  4. Wacht 5 seconden.
  De ComPilot is nu gereset en hervat de normale
  bediening als u het toestel weer inschakelt.
  Bij het resetten van de Bluetooth-koppelingen
  blijft de configuratie en de groepering met de
  hoortoestellen behouden.

  47 • Page 49

  8. Meer gedetailleerde informatie

  8.4 Overzicht van indicatorlampjes
  De indicatorlampjes geven praktische
  informatie:

  audi
  au
  audio
  udi
  ddio
  io

  power

  Acculampje
  Laden

  Ononderbroken rood

  Opgeladen en volle batterij

  Ononderbroken groen

  Aanzetten

  2 seconden groen

  Uitzetten

  2 seconden rood *

  Batterij meer dan 20%

  Groen knipperend **

  <20% batterijspanning
  resterend

  Kort rood knipperend **

  au
  audio
  uddi
  udi
  dio
  io

  power

  * Als u de ComPilot uitschakelt, knippert het Accu lampje mogelijk eerst rood terwijl de ComPilot
  correct de verbinding met alle Bluetooth-apparaten
  verbreekt.

  48 • Page 50

  ** Als de neklus niet met de ComPilot is verbonden,
  wordt het accuniveau alleen getoond tijdens het
  opstarten, het laden en wanneer er op een knop
  wordt gedrukt.
  Na het loskoppelen van de neklus gaat de ComPilot
  na 2 minuten naar de uitschakelmodus en gaat
  het acculampje uit. Alleen de afstandsbedieningsfuncties zijn beschikbaar wanneer de neklus is
  losgekoppeld.
  Batterijtoestand
  De kleur van het acculampje geeft de toestand van de
  accu in de ComPilot aan.
  Een groen acculampje geeft een batterijniveau van
  > 20% aan.
  Een rood acculampje geeft een batterijniveau
  van < 20% aan. Er resteert minder dan
  1,5 uur streaming en de batterij moet worden
  opgeladen.

  49 • Page 51

  8. Meer gedetailleerde informatie

  Audiolampje
  De neklus moet worden gekoppeld voor
  streaming.

  audio

  Kabel of FM-input (MLxi)

  Ononderbroken oranje

  Bluetooth-telefoon of
  muziekstreaming
  1 Bluetooth-apparaat


  Ononderbroken blauw

  2 Bluetooth-apparaat


  Dubbel blauw knipperend
  verbonden

  Tijdens telefoongesprek

  Ononderbroken blauw

  Bluetooth-pairing

  Zeer snel blauw knipperend

  Demogeluid wordt
  afgespeeld

  Ononderbroken paars

  Kort blauw knipperend
  verbonden

  De aanduiding van de Bluetooth-koppeling is ook
  zichtbaar als de neklus niet is aangesloten.
  50

  power • Page 52

  Tijdens een streaming via kabel of FM blijft het
  audiolampje oranje, ongeacht de status van de
  Bluetooth-verbinding.
  8.5 Inleiding van Bluetooth
  Wat is Bluetooth?
  Met behulp van de Bluetooth-functie kunnen apparaten
  zoals mobiele telefoons, laptops en pc's draadloos
  communiceren.
  Uw ComPilot ondersteunt Bluetooth, zodat audiosignalen draadloos ontvangen kunnen worden van vele
  verschillende audioapparaten en verzonden worden
  naar uw hoortoestellen. U kunt bijvoorbeeld telefoongesprekken rechtstreeks op uw hoortoestellen ontvangen
  of naar een TV-programma luisteren via het TVLink S
  basisstation.
  Meer informatie over Bluetooth vindt u op
  www.bluetooth.org

  51 • Page 53

  8. Meer gedetailleerde informatie

  Welke Bluetooth-apparaten kan ik bij mijn ComPilot
  gebruiken?
  Controleer eerst of het apparaat dat u
  wilt gebruiken, Bluetooth heeft: Zoek het
  volgende symbool op het apparaat of in
  de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
  Ten tweede worden de mogelijke toepassingen op een
  Bluetooth-apparaat gedefinieerd door “profielen”. Het
  apparaat dat u bij uw ComPilot wilt gebruiken, moet de
  juiste Bluetooth-profielen ondersteunen. Deze profielen
  zijn afhankelijk van wat u wilt doen met uw ComPilot:
  J Om telefoonoproepen te kunnen ontvangen, moet uw
  telefoon ofwel het profiel “headset” of “handsfree”
  (HSP/HFP) ondersteunen.
  J Om naar stereomuziek te kunnen luisteren op uw
  telefoon of pc, moet deze het profiel A2DP / “stereo
  headset” ondersteunen.
  J Het Phone Book Access Profile (PBAP) is een indicator
  of de identificatie van bellers al dan niet functioneert.
  Zoek deze informatie op in de gebruiksaanwijzing van uw
  telefoon of via de compatibiliteitsgids op:
  http://www.phonak.com/compilot
  52 • Page 54

  Compatibiliteit met Bluetooth-apparaten
  Als er een probleem optreedt bij de verbinding tussen
  uw apparaat en de ComPilot, of als u niet weet wat de
  Bluetooth-mogelijkheden van uw toestel zijn, raadpleeg
  dan de gebruiksaanwijzing van uw toestel of neem
  contact op met uw dealer.
  Bluetooth-bedrijfsbereik
  Uw ComPilot ondersteunt het gebruik van Bluetooth
  Klasse 2 binnen een straal van 10 meter.
  Wanneer u het TVLink S basisstation gebruikt om TV
  te kijken, bedraagt het bedrijfsbereik tot 30 meter.
  Uw ComPilot en het andere apparaat hoeven geen
  zichtverbinding te hebben. De volgende factoren kunnen
  echter van invloed zijn op het bereik:
  J Interferentie met andere apparaten in de omgeving
  kan het bedrijfsbereik beperken.
  J Het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding maakt,
  ondersteunt wellicht een kleiner bereik.

  53 • Page 55

  8. Meer gedetailleerde informatie

  Als uw Bluetooth-apparaat buiten het bereik van
  uw ComPilot komt en er een actieve audioverbinding
  bestaat, zal deze verbinding eerst af en toe wegvallen
  en ten slotte beëindigd worden.
  Als het apparaat daarna weer binnen het bereik van
  uw ComPilot komt, wordt de streaming naar uw
  hoortoestellen niet altijd hervat. In dat geval schakelt
  u de ComPilot uit en weer in nadat het rode acculampje is gedoofd.
  Een Bluetooth-apparaat gebruiken: koppelen
  en verbinden
  Uw apparaat kan alleen communiceren met de ComPilot
  indien het is voorbereid voor Bluetooth en de juiste
  profielen worden ondersteund. Om deze communicatie
  mogelijk te maken, moet u twee eenvoudige procedures
  volgen:
  1. Koppelen (pairing): Met koppelen kunt u regelen
  welke Bluetooth-apparaten met elkaar mogen
  communiceren. Deze procedure hoeft slechts één
  keer gevolgd te worden voor elk apparaat dat u
  wilt verbinden met uw ComPilot.
  54 • Page 56

  2. Verbinden: Zodra een apparaat kan communiceren
  met de ComPilot (is "gekoppeld”), zorgt de verbindingsprocedure ervoor dat de apparaten audiosignalen
  kunnen uitwisselen.
  De gekoppelde apparaten worden elke keer
  verbonden als ze worden ingeschakeld en in elkaars
  bereik zijn. Dit wordt op de ComPilot aangegeven
  door een blauw knipperend audiolampje.
  Bij de meeste Bluetooth-apparaten wordt
  de verbindingsprocedure automatisch uitgevoerd
  na de koppeling.
  Op de volgende pagina's worden de koppel- en
  verbindingsprocedures beschreven.

  55 • Page 57

  8. Meer gedetailleerde informatie

  8.6 Bluetooth instellen
  Dit gedeelte beschrijft de procedures voor het aansluiten
  en koppelen van Bluetooth-apparaten.
  Stap-voor-stap: een Bluetooth-compatibele telefoon
  koppelen
  U hoeft de koppelprocedure slechts eenmaal uit te
  voeren voor elk Bluetooth-apparaat. De koppelprocedure wordt geregeld door uw telefoon.
  Verschillende telefoons hebben ook verschillende
  menustructuren. U kunt daarom de gebruiksaanwijzing van uw telefoon raadplegen of contact opnemen
  met uw audicien, als u de koppelprocedure niet
  kunt afronden volgens de hier beschreven algemene
  stappen.
  Maximaal 8 apparaten kunnen aan de ComPilot
  worden gekoppeld. Een andere koppeling vervangt
  het apparaat dat gedurende de langste tijd niet
  is gebruikt.
  De ComPilot kan met twee telefoons tegelijk verbonden zijn, maar er is slechts één telefoongesprek
  per keer mogelijk.
  56 • Page 58

  Kijk voor meer informatie over de Bluetooth-koppelinstructies die gelden voor de meest populaire fabrikanten
  op: http://www.phonak.com/compilot
  1. Schakel uw ComPilot en de telefoon in. Plaats
  ze naast elkaar.
  2. Zoek de verbindingsinstellingen op in uw telefoonmenu. Zoek de Bluetooth-functie op.
  3. Controleer of de Bluetooth-functie op uw telefoon
  ingeschakeld is.
  4. Op uw telefoon kiest u SEARCH (ZOEKEN) om naar
  Bluetooth-apparaten te zoeken.
  5. Om het koppelproces te starten op
  uw ComPilot, drukt u tegelijkertijd
  op de knoppen ( ) en ( ) en
  houdt u deze 2 seconden ingedrukt

  totdat het audiolampje snel
  2 sec.
  blauw begint te knipperen.
  6. Uw ComPilot blijft 2 minuten
  lang of totdat het koppelen is
  voltooid in de koppelmodus.
  7. Uw telefoon moet nu een lijst tonen van de gede­
  tecteerde Bluetooth-apparaten. Selecteer “ComPilot”
  uit deze lijst.
  audi
  au
  audio
  udi
  ddio
  io

  power

  au
  audio
  uddi
  udi
  dio
  io

  power

  57 • Page 59

  8. Meer gedetailleerde informatie

  8. Uw mobiele telefoon vraagt u dan mogelijk om een
  code. Als dat zo is, voert u “0000” in (vier nullen).
  Sommige telefoons vragen welke Bluetooth-service
  u wilt inschakelen. Selecteer “headset” of, indien
  mogelijk, “stereo headset”.
  9. Uw ComPilot moet nu aan uw telefoon zijn
  gekoppeld en het audiolampje stopt met knipperen.
  De koppelprocedure is onafhankelijk van de neklus.
  (Deze kan al dan niet zijn aangesloten.)
  Mogelijk moet u de koppelprocedure herhalen
  wanneer de firmware op uw telefoon is geupdate.
  Een telefoon aansluiten
  Nadat uw telefoon en de ComPilot zijn gekoppeld (zie:
  Een Bluetooth-compatibele telefoon koppelen), moet
  de telefoon worden ‘verbonden’ met uw ComPilot
  om hier audiosignalen naartoe te kunnen zenden.
  Deze functie moet ook te zien zijn in het
  Bluetooth-menu op uw telefoon.

  58 • Page 60

  1. Zorg ervoor dat de ComPilot ingeschakeld is en dat
  de neklus is aangesloten en correct wordt gedragen.
  2. Zoek het Bluetooth-gedeelte op in het menu van uw telefoon en selecteer de lijst met “gekoppelde apparaten”.
  3. Zoek de ComPilot op, markeer deze en kies “Connect”
  (Verbinden).
  4. Als de verbinding is geslaagd, wordt dit aangegeven
  op de ComPilot doordat het audiolampje blauw
  knippert. Bovendien is wellicht een headsetsymbool
  ( ) te zien op het hoofdscherm van uw telefoon.
  De verbinding tussen uw ComPilot en uw telefoon blijft
  bestaan zolang de twee apparaten ingeschakeld blijven
  en binnen elkaars bereik zijn. Als een van beide apparaten wordt uitgeschakeld of buiten het bereik komt,
  moet u wellicht de verbindingsprocedure herhalen.
  Bij sommige telefoons wordt de verbindingsprocedure automatisch uitgevoerd na de koppeling. Wij bevelen aan, desgevraagd “Yes” (Ja) te kiezen zodat dit
  apparaat automatisch wordt verbonden nadat het
  koppelen is voltooid.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon als
  de verbinding met de hand moet worden ingesteld.
  59 • Page 61

  8. Meer gedetailleerde informatie

  Koppelen met andere externe Bluetooth-apparaten
  Als u uw ComPilot wilt gebruiken om naar muziek
  vanaf uw stereo-installatie te luisteren, kunt u een
  externe Bluetooth-zender gebruiken. De ComPilot kan
  ook worden gebruikt in combinatie met een Bluetoothcompatibele vaste telefoon.
  De koppelprocedure voor andere Bluetooth-apparaten
  wordt geregeld door het apparaat waarmee u wilt
  koppelen. De koppelprocedure kan per apparaat
  verschillen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
  telefoon of neem contact op met de winkel als u de
  koppelprocedure niet kunt afronden volgens de hier
  beschreven algemene stappen.
  1. Schakel zowel uw ComPilot als het andere apparaat in.
  2. Plaats ze naast elkaar.
  3. Stel uw apparaat in op de Bluetooth-koppelmodus.
  4. Om het koppelproces te starten op uw ComPilot,
  drukt u tegelijkertijd op de knoppen ( ) en ( ) en
  houdt u deze 2 seconden ingedrukt totdat het
  audiolampje snel blauw begint te knipperen.

  60 • Page 62

  5. Uw ComPilot blijft 2 minuten of totdat het
  koppelen is voltooid in de koppelmodus.
  6. Als een code gevraagd wordt, voert u “0000”
  in (vier nullen).
  Na het koppelen moet u wachten totdat de apparaten
  de verbinding hebben voltooid.
  Als de verbinding is geslaagd, wordt dit aangegeven
  op de ComPilot doordat het audiolampje kort blauw
  knippert. Dubbel knipperen geeft aan dat er twee
  apparaten met de ComPilot zijn verbonden.
  De koppeling van Bluetooth-apparaten verwijderen
  Als u problemen ondervindt met een van de gekoppelde
  apparaten of als een apparaat geen verbinding meer
  maakt met uw ComPilot, kunt u eventueel de koppeling
  van de apparaten met de ComPilot opheffen.
  1. Schakel uw ComPilot in.
  2. Druk gedurende 10 seconden op de knoppen ( ) en
  ( ) totdat het blauwe audiolampje ophoudt met snel
  knipperen.
  61 • Page 63

  8. Meer gedetailleerde informatie

  Als u de koppeling van Bluetooth-apparaten verwijdert,
  kunt u geen verbinding meer maken met een Bluetoothapparaat dat voorheen gekoppeld was. U moet de koppelprocedure opnieuw uitvoeren als u weer verbinding
  wilt maken.
  8.7 Identificatie beller: gesproken namen van bellers
  De ComPilot kan de naam van de beller uitspreken.
  Indien uw telefoon Phone Book Access (PBA) of Phone
  Book Access Profile (PBAP) ondersteunt, probeert de
  ComPilot de gegevens over de beller
  op te zoeken wanneer de telefoon
  overgaat.
  Mike
  Office

  Terwijl de telefoon overgaat, wordt
  de getoonde informatie naar
  de ComPilot doorgestuurd en als
  volgt via uw hoortoestellen uitgesproken:
  J De opgeslagen naam in het telefoonboek op uw
  telefoon. In het voorbeeld hoort u “Mike Office”.
  J Het nummer indien de naam onbekend is.

  62 • Page 64

  Om ervoor te zorgen dat de uitspraak correct is, kan
  uw audicien de taalinstellingen van uw ComPilot
  configureren.
  Het telefoonboek wordt niet gedownload naar de
  ComPilot. Hierdoor kan de ComPilot ook het gebruik
  van andere telefoons ondersteunen.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon of
  neem contact op met de telefoonwinkel om te vragen
  of deze functie door uw telefoon wordt ondersteund.
  8.8 VoiceAlerts: gesproken status-informatie
  VoiceAlerts informeren u over de verschillende
  bedieningsmodi en de status van de ComPilot door
  middel van tekst-naar-spraak.
  Uw audicien kan de taalinstelling evenals
  de spraakniveaus voor u configureren.
  J Alleen waarschuwingen: Gesproken informatie over
  een zwakke ComPilot-batterij en tijdens het
  Bluetooth-koppelproces.
  63 • Page 65

  8. Meer gedetailleerde informatie

  J Standaard: Aanvullende informatie over het in- en
  uitschakelen van de ComPilot, het starten of stoppen
  van het laden tijdens streaming, bevestiging van
  het inputkanaal en FM-toontjes.
  J Alle signalen: Aanvullende informatie over het starten
  of stoppen van het laden (ook als er geen streamingbron actief is), externe microfoonverbinding, verbinden of loskoppelen van een Bluetooth-apparaat en
  doorsturen of een telefoongesprek in de wacht
  zetten.
  Een nieuwe ComPilot wordt altijd geleverd met
  Engelstalige gesproken meldingen (VoiceAlerts)
  op het spraakniveau “Standaard”.
  Belleridentificatie is afhankelijk van het
  spraakniveau.

  64 • Page 66

  9. Problemen met ComPilot oplossen
  Een overzicht van veel gestelde vragen en de antwoorden hierop:
  Meest waarschijnlijke oorzaak

  Oplossing

  Tijdens het Bluetooth-koppelen vraagt het andere apparaat
  om een code. Wat moet ik invoeren?
  J De koppelcode van
  J De koppelcode is vereist als u
  de ComPilot luidt “0000”
  de ComPilot de eerste keer aan
  uw Bluetooth-apparaat koppelt. (vier nullen).
  U hoort onderbrekingen tijdens een audio-overdracht via ComPilot.
  J Het Bluetooth-apparaat is
  te ver weg, of het wordt in een
  achterzak gedragen (afscherming door het lichaam).
  J De ComPilot zoekt gedurende
  2 minuten na het inschakelen
  naar bekende apparaten.
  J Een telefoon die is aangesloten
  op andere apparaten (zoals een
  pc), is wellicht niet in staat om
  doorlopend muziek te streamen.

  J Blijf binnen de maximale
  afstand en houd Bluetoothapparaten vóór u.
  J Na 2 minuten stopt de
  ComPilot met zoeken en
  stoppen de onderbrekingen.
  J Als u uw Bluetooth-telefoon
  als muziekspeler wilt gebruiken, koppelt u deze los van
  andere apparaten zoals pc's.

  Het volume van de muziek is te luid of te zacht. Het volume
  van telefoongesprekken is niet naar wens (te laag of te hoog).
  J Verschillende audiobronnen
  hebben verschillende outputs.

  J Om het volume van de telefoon (of een andere geluidsbron voor de ComPilot) te
  wijzigen, gebruikt u de volumeregelaar van dat externe
  apparaat.

  65 • Page 67

  9. Problemen met ComPilot oplossen
  Meest waarschijnlijke oorzaak

  Oplossing

  Ik kan telefoongesprekken moeilijk volgen in een rumoerige
  omgeving.
  J De microfoons van uw
  hoortoestel zijn te hoog
  ingesteld tijdens het
  gesprek.


  J Verlaag het volume van het
  hoortoestel door op de
  -knop te drukken.
  J Als het geluidsvolume via de
  telefoon (of muziek) na deze
  vermindering te laag is, gebruikt u de volumeknop op de
  telefoon om het volume te
  verhogen.

  De beller kan mij horen, maar ik kan de beller niet horen.
  J Het telefoongesprek werd
  doorgestuurd naar uw telefoon.

  J Zorg ervoor dat het telefoongesprek terug wordt gestuurd
  naar de ComPilot via het
  telefoonmenu.

  De ComPilot wordt niet meer herkend door de telefoon of en
  ander Bluetooth-apparaat waaraan hij eerder werd gekoppeld.
  J 2 minuten nadat er geen
  apparaat is gevonden, stopt
  de ComPilot met zoeken om
  stroom te sparen.
  J De apparaten zijn te ver bij
  elkaar vandaan.
  J ComPilot kan aan maximaal
  8 verschillende Bluetooth66

  J Schakel de ComPilot uit. Wacht
  tot het rode indicatorlampje
  dooft; schakel het apparaat
  vervolgens weer in.
  J Breng apparaten binnen
  een afstand van een meter
  en probeer het opnieuw. • Page 68

  Meest waarschijnlijke oorzaak

  Oplossing

  apparaten worden gekoppeld. J Herhaal de koppeling tussen
  Als het interne geheugen vol
  de ComPilot en het Bluetoothis, worden eerdere koppelingen apparaat die werd overoverschreven door nieuwe
  schreven.
  koppelingen.
  J De koppeling is verwijderd.
  J Herhaal de koppeling tussen de
  ComPilot en het Bluetooth apparaat die werd verwijderd.
  Ik stream niet, maar de hoortoestellen blijven omschakelen
  tussen Bluetooth en het normale hoortoestelprogramma.
  J Uw telefoon stuurt geluiden
  naar de ComPilot vanwege
  binnenkomende SMS-berichten
  of e-mails.
  J Telefoontoetsgeluiden zijn
  ingeschakeld.

  J Schakel de systeemgeluiden
  voor herinneringen, alarmen,
  SMS, enz. uit via het telefoonmenu.
  J Schakel de telefoontoetsgeluiden uit via het telefoonmenu.

  Ik hoor de toetsdrukgeluiden van mijn telefoon in mijn hoortoestellen.
  J De toetsdrukgeluiden zijn
  wellicht ingeschakeld op uw
  telefoon.

  J Deactiveer de toetsdrukgeluiden en bevestigingspiepjes
  op uw telefoon. Raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing van de
  telefoon.

  Elke keer als ik mijn telefoon aanzet, wordt de muziekspeler gestart.
  J Bij sommige telefoons is dit
  normaal gedrag, dat niet wordt
  gestart door de ComPilot.

  J Sommige telefoons kunnen
  worden geconfigureerd om
  de muziekspeler niet automatisch te starten.

  67 • Page 69

  9. Problemen met ComPilot oplossen
  Meest waarschijnlijke oorzaak

  Oplossing
  J Stop de muziekspeler via het
  telefoonmenu nadat de telefoon is verbonden.

  Elke keer als ik in mijn auto stap, gedraagt de verbinding
  tussen de ComPilot en mijn telefoon zich vreemd.
  J Het Bluetooth-systeem in uw
  auto maakt verbinding met uw
  telefoon.

  J U kunt overwegen het autosysteem los te koppelen van
  uw telefoon.

  Ik heb een binnenkomend telefoongesprek aangenomen,
  maar ik hoor het gesprek niet in mijn hoorapparaten.
  J Sommige telefoons maken
  geen gebruik van de ComPilot
  als het gesprek wordt aangenomen met behulp van de
  telefoonknop.

  J Neem het telefoongesprek
  altijd aan door op de hoofdknop ( ) van de ComPilot
  te drukken.

  De telefoon gaat over, maar het audiolampje brandt niet
  blauw en er klinkt geen belsignaal via mijn hoortoestellen.
  J Bluetooth is uitgeschakeld op
  de telefoon.
  J ComPilot en uw telefoon zijn
  niet met elkaar verbonden.

  68

  J Vergewis u ervan dat Bluetooth
  is ingeschakeld zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van uw telefoon.
  J 1. Schakel de Bluetoothfunctie van uw telefoon uit
  en weer in.
  2. Start de ComPilot opnieuw
  door deze uit en weer in te
  schakelen. De Bluetooth- • Page 70

  Meest waarschijnlijke oorzaak

  Oplossing

  functie van de ComPilot
  wordt automatisch opnieuw
  ingeschakeld.
  3. Activeer de ComPilot door
  deze te selecteren in het
  menu “actief apparaat” van
  de telefoon.
  4. Verklein de afstand tussen
  de ComPilot en de telefoon.
  J ComPilot is niet aan de telefoon J Voer de koppelprocedure
  uit zoals beschreven in deze
  gekoppeld.
  handleiding.
  J De afstand tussen de ComPilot J Draag de ComPilot rond
  de nek. Houd de afstand tot
  en de telefoon is te groot.
  de telefoon op <5 m.
  De telefoon gaat over en het audiolampje brandt blauw,
  maar er klinkt geen belsignaal via de hoortoestellen.
  J De ComPilot is buiten het
  bereik van de hoortoestellen.
  J Telefoon is ingesteld op
  trilfunctie.
  J Als u al een telefoongesprek
  hebt aangenomen, kan de
  tweede oproep niet worden
  herkend.

  J Draag de ComPilot correct
  rond de nek met de beide
  stekkers van de neklus stevig
  bevestigd.
  J Schakel ringtones op de
  telefoon in.
  J Beëindig het eerste telefoongesprek alvorens het tweede
  gesprek aan te nemen

  69 • Page 71

  9. Problemen met ComPilot oplossen
  Meest waarschijnlijke oorzaak

  Oplossing

  Mijn telefoon gaat over, maar de naam van de beller wordt niet
  akoestisch weergegeven.
  J De functie voor het identificeren van bellers is niet beschikbaar of niet ingeschakeld
  op uw telefoon.
  J Er zijn twee telefoons
  verbonden met uw ComPilot.

  J Wellicht is de functie voor
  belleridentificatie
  uitgeschakeld.

  J Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de telefoon om
  te kijken of deze functie beschikbaar is.
  J Als er twee telefoons zijn aangesloten, is identificatie van
  de beller alleen beschikbaar op
  de telefoon die het laatst aan
  de ComPilot gekoppeld was.
  J Vraag uw audicien om belleridentificatie in te schakelen op
  uw ComPilot.

  Tijdens een telefoongesprek kan de ander mij moeilijk horen.
  J Mogelijk worden de
  microfoonopeningen van
  de ComPilot afgedekt.
  J Mogelijk wordt de ComPilot
  niet correct gedragen.
  J Mogelijk schuurt de ComPilot
  tegen kleding.
  J Mogelijk is het omgevingsgeluid
  te hard.
  70

  J Zorg ervoor dat de microfoonopeningen niet zijn afgedekt
  door uw lichaam, kleding of
  stof/vuil.
  J Draai de ComPilot niet opzij
  en let op dat de neklusstekkers naar uw mond gericht
  zijn terwijl u spreekt.
  J Beweeg niet te veel tijdens
  het spreken of maak gebruik
  van de externe microfoon
  (optioneel).
  J Hoewel de ComPilot technologieën voor ruisbeperking • Page 72

  Meest waarschijnlijke oorzaak

  Oplossing
  bevat, dient u rumoerige
  omgevingen te vermijden.
  J Vraag bellers het telefoonvolume te verhogen.

  De ComPilot reageert niet of er branden geen indicatielampjes
  bij het inschakelen.
  J Mogelijk is de ComPilot
  volledig ontladen.
  J Dit kan op een
  softwareprobleem wijzen.

  J Laad uw ComPilot minstens
  gedurende 1 uur op.
  J Trek alle stekkers uit
  de ComPilot.
  J Schakel de ComPilot uit
  en vervolgens weer in.
  J Eventueel kunt u de ComPilot
  resetten.

  De gebruiksduur van uw ComPilot wordt aanzienlijk bekort.
  J De batterij presteert pas
  optimaal na verschillende
  oplaadcycli. Raadpleeg het
  gegevensblad voor de
  typische gebruiksduur van
  uw ComPilot.

  J Laad de ComPilot minstens
  3 uur lang op voordat u deze
  de eerste keer gebruikt.
  J Laat een nieuwe ComPilot
  driemaal volledig ontladen.

  Neem contact op met uw audicien als u problemen ervaart die
  niet in deze gebruiksaanwijzing worden genoemd.

  71 • Page 73

  9. Problemen met ComPilot oplossen

  Opmerkingen

  72 • Page 74

  10. Belangrijke veiligheidsinformatie
  Lees de informatie op de volgende pagina's aandachtig
  door voor u uw Phonak ComPilot in gebruik neemt.
  10.1 Waarschuwingen voor gevaar
  Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen
  jonger dan 3 jaar.
  Personen die medische apparaten gebruiken, zoals
  pacemakers, mogen dit apparaat niet dragen.
  Draag de ComPilot niet om de nek terwijl het
  toestel is verbonden met programmeerapparatuur.
  Denk eraan om de beide stekkers van de neklus en
  andere snoeren los te maken wanneer u de ComPilot
  als een handafstandsbediening gebruikt.
  De ComPilot kan beschadigd raken door deze te openen.
  Wanneer zich problemen voordoen die niet opgelost
  kunnen worden door de aanwijzingen in het gedeelte
  'Problemen oplossen' van de gebruiksaanwijzing te
  volgen, neem dan contact op met uw audicien.

  73 • Page 75

  10. Belangrijke veiligheidsinformatie

  D e ComPilot mag uitsluitend gerepareerd worden
  door een erkend servicecentrum. Wijzigingen aan
  het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
  door Phonak, zijn niet toegestaan.
  De accu mag alleen worden vervangen door
  geautoriseerd personeel.
  Verwijder elektrische componenten overeenkomstig
  plaatselijke voorschriften van Phonak AG.
  Gebruik uw ComPilot niet in zones waar elektronische
  apparatuur verboden is.
  Externe apparaten mogen alleen worden aangesloten
  als ze zijn getest in overeenstemming met
  IECXXXXX-normen.
  Gebruik alleen accessoires die zijn goedgekeurd
  door Phonak AG.
  Als u de snoertjes van uw ComPilot gebruikt voor een
  doel waarvoor ze niet zijn ontworpen (bijvoorbeeld als
  u het USB-snoer rond de nek draagt), kan dit tot verwondingen leiden.
  74 • Page 76

  Als u een machine bedient, moet u oppassen dat
  het koord van de afstandsbediening niet door de
  machine wordt gegrepen.
  De mini-USB-poort mag alleen voor het beschreven
  doel worden gebruikt.
  Pas op: elektrische schok. Steek de losse adapter
  niet alleen in een contactdoos.

  10.2 Informatie over de veiligheid van het product
  Bescherm de ComPilot tegen bovenmatig vocht
  (baden, zwemmen), hitte (radiator, autodashboard)
  of rechtstreeks contact met bezwete huid (trainen,
  fitness, sport).
  Röntgenstraling, CT-scans of MRI-scans kunnen
  de juiste werking van de ComPilot nadelig
  beïnvloeden of zelfs tenietdoen.
  75 • Page 77

  10. Belangrijke veiligheidsinformatie

  Behoed de ComPilot tegen zware schokken en
  trillingen.
  Pas geen bovenmatige kracht toe als u uw ComPilot
  op de verschillende kabeltjes aansluit.
  Bescherm alle openingen (microfoons, antenne,
  audio, FM en oplaadunit) tegen stof en vuil.
  Gebruik nooit een magnetron of ander
  verwarmingstoestel om de ComPilot te drogen.
  Reinig de ComPilot met een vochtige doek. Gebruik
  nooit huishoudelijke schoonmaakmiddelen
  (waspoeder, zeep, enz.) of alcohol om de ComPilot
  te reinigen.
  De digitaal gecodeerde, inductieve transmissietechnologie die in de ComPilot wordt gebruikt,
  is buitengewoon betrouwbaar en ondervindt nagenoeg geen interferentie van andere apparaten.
  Er wordt echter wel op gewezen dat wanneer het
  hoortoestel in de buurt van computerapparatuur,
  grotere elektronische installaties of andere sterke
  76 • Page 78

  elektromagnetische bronnen wordt gebruikt,
  een minimumafstand van 60 cm dient te worden
  aangehouden van de interferentiebron om de
  correcte werking te waarborgen.
  Maak de neklus niet los terwijl de ComPilot
  gegevens naar de hoortoestellen aan het sturen is.
  Om veiligheidsredenen mag de ComPilot alleen worden
  opgeladen met laders die door Phonak worden geleverd
  of door USB-gecertificeerde laders > 500 mA.
  Sluit geen USB- of audiokabel van meer dan 3 meter
  aan op de ComPilot.
  Schakel de ComPilot uit als deze niet wordt
  gebruikt en bewaar het apparaat op een veilige
  plaats.

  77 • Page 79

  10. Belangrijke veiligheidsinformatie

  10.3 Andere belangrijke informatie
  Krachtige elektronische apparatuur, grote elektronische installaties en metalen constructies kunnen het
  bedrijfsbereik drastisch beperken.
  Als de hoortoestellen niet op de ComPilot reageren
  vanwege ongewone veldstoringen, dient u het
  storingsveld te verlaten.
  Uw hoortoestellen en de ComPilot zijn tijdens het
  aanpassen voorzien van een unieke communicatiecode. Deze code zorgt ervoor dat het apparaat
  andere hoortoestellen niet stoort.
  Als u een losse handmicrofoon (FM-zender) gebruikt,
  dient u zich ervan bewust te zijn dat radiosignalen
  ook opgevangen en gehoord kunnen worden door
  andere ontvangers.

  78 • Page 80

  11. Service en garantievoorwaarden
  11.1 Plaatselijke garantie
  Informeer bij de audicien bij wie u uw ComPilot hebt
  aangeschaft, naar de voorwaarden van de plaatselijke
  garantie
  11.2 Wereldwijde garantie
  Phonak biedt u vanaf de verkoopdatum een beperkte,
  wereldwijde garantie van een jaar. Deze beperkte garantie
  geldt voor fabrieks- en materiaalfouten. De garantie
  is alleen geldig op vertoning van een aankoopbewijs.
  11.3 Garantiebeperking
  Er bestaat geen recht op garantie bij onjuiste behandeling of onderhoud, chemische invloeden, binnengedrongen vocht of overbelasting. Bij schade die door
  derden of niet-geautoriseerde servicewerkplaatsen is
  veroorzaakt, vervalt de garantie. Deze garantie omvat
  geen servicewerkzaamheden die worden verricht door
  een audicien in zijn werkplaats.
  Serienummer:


  Aankoopdatum:

  Uw audicien
  (stempel/handtekening):

  79 • Page 81

  12. Conformiteitinformatie
  Verklaring van overeenkomst
  Phonak AG verklaart hierbij dat dit Phonak-product
  voldoet aan de belangrijkste vereisten van de Richtlijn
  Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC alsook de Richtlijn
  1999/5/EC voor Eindapparatuur voor radio- en
  telecommunicatie. De volledige tekst van de Verklaring
  van Overeenkomst is verkrijgbaar bij de fabrikant of
  de plaatselijke vertegenwoordiger van Phonak.
  Kijk voor de adressen op http://www.phonak.com
  (wereldwijde locaties).
  Kennisgeving 1:
  Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels
  en aan RSS-210 van Industry Canada. De werking moet
  voldoen aan de volgende twee voorwaarden:
  1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie
  veroorzaken, en
  2) dit apparaat dient ontvangen interferentie te
  accepteren, ook interferentie die ongewenst
  functioneren kan veroorzaken.

  80 • Page 82

  Kennisgeving 2:
  Wijzigingen of aanpassingen die aan dit apparaat
  worden toegebracht zonder uitdrukkelijke toestemming
  van Phonak, kunnen de FCC-machtiging voor het
  bedienen van dit apparaat ongeldig maken.
  Kennisgeving 3:
  Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen
  voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig
  Deel 15 van de FCC-regels en ICES-003 van Industry
  Canada.
  Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming
  te bieden tegen schadelijke interferentie in een
  installatie in een woonomgeving. Dit toestel genereert
  en gebruikt radiofrequente-energie en kan dit tevens
  uitzenden. Bij een onjuiste installatie en gebruik dat
  niet in overeen­stemming is met de instructies kan dit
  leiden tot schadelijk interferentie van radioverbindingen.
  Het is echter niet gegarandeerd dat geen interferentie
  in een bepaalde installatie zal optreden. Als dit toestel
  schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst
  veroorzaakt (dit kan worden vastgesteld door de

  81 • Page 83

  12. Conformiteitinformatie
  apparatuur uit- en in te schakelen), wordt de gebruiker
  aangeraden de interferentie te corrigeren door middel
  van een van de volgende maatregelen:
  J Draai of verplaats de ontvangstantenne.
  J Vergroot de afstand tussen het toestel en de ontvanger.
  J Sluit het toestel aan op een stopcontact van een
  circuit waarop de ontvanger niet is aangesloten.
  J Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-reparateur.

  82 • Page 84

  13. Informatie en verklaring van
  symbolen
  XXXX

  Met het CE-symbool geeft Phonak AG
  aan dat dit Phonak-product voldoet
  aan de eisen van de Richtlijn
  Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC
  alsmede de R&TTE Richtlijn
  1999/5/EC voor radio- en
  telecommunicatieapparatuur.
  Dit symbool geeft aan dat de producten, beschreven in deze gebruikersinstructies, voldoen aan
  de vereisten voor een toepassingsgedeelte van het type BF van
  EN 60601-1. De oppervlakte van het
  apparaat is gespecificeerd als een
  toepassingsgedeelte van het type B.

  83 • Page 85

  13. Informatie en verklaring van symbolen
  Dit symbool geeft aan dat het
  belangrijk is dat de lezer de relevante
  informatie in deze gebruiksaanwijzing
  leest en toepast.
  Dit symbool geeft aan dat het
  belangrijk is dat de lezer aandacht
  besteedt aan de relevante
  waarschuwingsberichten in deze
  gebruiksaanwijzingen.
  Belangrijke informatie voor de bediening en veiligheid van het product.
  Australisch conformiteitslabel EMC
  en Radiocommunicatie.
  Bedieningsomstandigheden

  84

  Dit apparaat is, wanneer het wordt
  gebruikt waarvoor het bedoeld is,
  ontworpen voor een probleemloze
  werking zonder beperkingen, tenzij
  anders aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen. 0°–45° Celsius en
  relatieve luchtvochtigheid van <95%
  (niet-condenserend). • Page 86

  Transporten opslagomstandigheden

  Tijdens het transport of de opslag
  mag de temperatuur niet buiten
  de grenswaarden van –20° /
  60° Celsius liggen met een relatieve
  luchtvochtigheid van 90% voor
  een langere periode. De geschikte
  luchtdruk ligt tussen 500 en 1100 hPa.
  Het symbool met de doorstreepte
  vuilnisbak wijst u erop dat dit
  apparaat niet weggegooid mag
  worden als normaal huisvuil.
  Gelieve oude of ongebruikte apparaten
  te deponeren op stortplaatsen voor
  elektronisch afval of het apparaat te
  overhandigen aan uw audicien voor
  verwijdering.

  85 • Page 87

  13. Informatie en verklaring van symbolen
  Het woordmerk en het logo
  Bluetooth® zijn geregistreerde
  handelsmerken van Bluetooth SIG,
  Inc.; deze merken worden door
  Phonak onder licentie gebruikt.
  Overige handelsmerken
  en handelsnamen behoren toe
  aan de betreffende eigenaars.

  86 • Page 88


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Phonak ComPilot wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Phonak ComPilot in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 11,69 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Phonak ComPilot

Phonak ComPilot Bedienungsanleitung - Deutsch - 88 seiten

Phonak ComPilot Bedienungsanleitung - Englisch - 88 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info