Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/104
Nächste Seite
Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de
"Veiligheidsinformatie" leest voordat u het apparaat gebruikt.
Bijlage
Problemen oplossen
Het apparaat onderhouden
Het apparaat congureren met
hulpprogramma's
Documenten afdrukken
Papier plaatsen
Overzicht van het apparaat
Gebruikers-
handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Rote leuchte blinkt, Gerät druckt nicht.Einstellungen lassen sich nicht speichern Eingereicht am 26-6-2020 12:33

  Antworten Frage melden
 • Rotes licht leuchtet.
  Aus und Einschalten nützt nichts. Papier vorhanden.Windows Druckertestseite gedruckt Eingereicht am 11-10-2017 15:08

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruikershandleiding

  Overzicht van het apparaat
  Papier plaatsen
  Documenten afdrukken
  Het apparaat configureren met
  hulpprogramma's
  Het apparaat onderhouden
  Problemen oplossen
  Bijlage

  Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de
  "Veiligheidsinformatie" leest voordat u het apparaat gebruikt. • Page 2 • Page 3

  INHOUDSOPGAVE
  Hoe werkt deze handleiding?........................................................................................................................... 4
  Inleiding...........................................................................................................................................................4
  Wettelijk verbod............................................................................................................................................. 4
  Disclaimer........................................................................................................................................................4
  Informatie over het IP-adres.......................................................................................................................... 5
  Verschillen in prestaties/functies tussen verschillende modellen................................................................5
  Opmerking voor de beheerder.....................................................................................................................5
  Modelspecifieke informatie............................................................................................................................... 7
  Belangrijke veiligheidsvoorschriften

  .............................................................................................. 8

  Gebruikersinformatie over elektrische en elektronische apparaten...........................................................8
  Advies met betrekking tot het milieu .............................................................................................................8
  Opmerking m.b.t. het batterij-/accusymbool (alleen voor EU-landen).................................................... 9
  Belangrijke veiligheidsvoorschriften

  ............................................................................................ 11

  Opmerkingen voor gebruikers van de staat Californië............................................................................ 11

  1. Overzicht van het apparaat
  Overzicht van alle apparaatonderdelen....................................................................................................... 13
  Buitenkant..................................................................................................................................................... 13
  Binnenkant.................................................................................................................................................... 15
  De bedieningstoepassingen............................................................................................................................ 16
  Het stuurprogramma en de software installeren............................................................................................17
  Netwerk-snelinstallatie................................................................................................................................ 17
  Smart Organizing Monitor..........................................................................................................................17
  Netwerkinstellingen configureren................................................................................................................... 18
  De IP-adresinstellingen met de Smart Organizing Monitor configureren...............................................18
  Draadloze LAN-installatie...........................................................................................................................19

  2. Papier plaatsen
  Ondersteund papier.........................................................................................................................................23
  Niet aanbevolen papiertypen.........................................................................................................................25
  Afdrukgebied....................................................................................................................................................26
  Papier plaatsen.................................................................................................................................................27
  Papier plaatsen in lade 1............................................................................................................................ 27
  Papier in de handinvoer plaatsen...............................................................................................................31
  Papiertype en -formaat opgeven met Smart Organizing Monitor.......................................................... 32
  1 • Page 4

  3. Documenten afdrukken
  Basisbewerking................................................................................................................................................ 35
  Dubbelzijdig afdrukken............................................................................................................................... 35
  Een afdruktaak annuleren........................................................................................................................... 37

  4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's
  Web Image Monitor gebruiken...................................................................................................................... 39
  Bovenste pagina weergeven...........................................................................................................................40
  De taal van de interface wijzigen...............................................................................................................41
  De systeeminformatie controleren...................................................................................................................42
  Tabblad Status............................................................................................................................................. 42
  Tabblad Teller.............................................................................................................................................. 43
  Tabblad Apparaatinformatie...................................................................................................................... 43
  De systeeminstellingen configureren...............................................................................................................44
  Tabblad Papierlade-instellingen.................................................................................................................44
  Interfacetabblad.......................................................................................................................................... 45
  De netwerkinstellingen configureren.............................................................................................................. 46
  Tabblad Netwerkstatus............................................................................................................................... 46
  Tabblad IPv6-configuratie.......................................................................................................................... 47
  Tabblad Netwerkapplicatie........................................................................................................................47
  Tabblad DNS............................................................................................................................................... 48
  Tabblad Automatische E-mailmelding....................................................................................................... 49
  Tabblad SNMP............................................................................................................................................ 50
  Tabblad SMTP............................................................................................................................................. 51
  Tabblad POP3............................................................................................................................................. 52
  Tabblad Draadloos..................................................................................................................................... 52
  De IPsec-instellingen configureren..................................................................................................................55
  Tabblad Algemene IPsec-instellingen........................................................................................................ 55
  Tabblad IPsec-beleidslijst............................................................................................................................ 55
  Lijsten/rapporten afdrukken............................................................................................................................59
  De beheerderinstellingen configureren.......................................................................................................... 60
  Tabblad Beheerder......................................................................................................................................60
  Tabblad Instellingen resetten...................................................................................................................... 60
  Tabblad Instellingen back-uppen...............................................................................................................61

  2 • Page 5

  Tabblad Instellingen herstellen................................................................................................................... 61
  Tabblad Instelling Help-bronbestand........................................................................................................ 62
  De Smart Organizing Monitor gebruiken...................................................................................................... 63
  De statusinformatie controleren.................................................................................................................. 63
  De apparaatinstellingen configureren....................................................................................................... 64
  De configuratiepagina afdrukken...............................................................................................................66

  5. Het apparaat onderhouden
  De printcartridge vervangen........................................................................................................................... 67
  Aandachtspunten bij het schoonmaken..........................................................................................................69
  De binnenkant van het apparaat schoonmaken........................................................................................... 70

  6. Problemen oplossen
  Veelvoorkomende problemen.........................................................................................................................73
  Problemen met papierdoorvoer......................................................................................................................74
  Een papierstoring verwijderen....................................................................................................................75
  Problemen met de afdrukkwaliteit...................................................................................................................81
  De toestand van het apparaat controleren............................................................................................... 81
  Problemen met de printer................................................................................................................................ 82
  Afdrukposities komen niet overeen met het computerscherm...................................................................83
  Fout- en statusmeldingen op het bedieningspaneel...................................................................................... 84
  Fout- en statusmeldingen die in de Smart Organizing Monitor worden weergegeven.............................86

  7. Bijlage
  Opmerkingen over de toner............................................................................................................................89
  Het apparaat verplaatsen en vervoeren........................................................................................................ 90
  Het apparaat weggooien........................................................................................................................... 90
  Waar kan ik meer informatie krijgen?........................................................................................................91
  Verbruiksartikelen.............................................................................................................................................92
  Printcartridge................................................................................................................................................ 92
  Specificaties van het apparaat....................................................................................................................... 93
  Algemene functie Specificaties................................................................................................................... 93
  Specificaties van de printerfunctie..............................................................................................................94
  Handelsmerken................................................................................................................................................ 96

  INDEX............................................................................................................................................................. 99

  3 • Page 6

  Hoe werkt deze handleiding?
  Inleiding
  Deze handleiding bevat gedetailleerde instructies en opmerkingen over de bediening en het gebruik
  van dit apparaat. Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding zorgvuldig door voordat u het
  apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding op een handige plaats binnen handbereik.

  Wettelijk verbod
  Kopieer of druk geen documenten af waarvan de reproductie verboden is door de wet.
  Het kopiëren of afdrukken van de volgende documenten is over het algemeen verboden door
  plaatselijke wetgeving:
  bankbiljetten, belastingzegels, obligaties, aandeelcertificaten, bankcheques, cheques, paspoorten,
  rijbewijzen.
  De bovenstaande lijst is alleen bedoeld als richtlijn en is zeker niet volledig. Wij accepteren geen
  aansprakelijkheid voor de volledigheid of nauwkeurigheid ervan. Als u vragen heeft betreffende de
  wettelijkheid van het kopiëren of afdrukken van sommige documenten, neem dan contact op met uw
  wettelijk adviseur.

  Disclaimer
  De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  Tot de maximale mate die is omschreven in de betreffende wetten, is de fabrikant in geen enkel geval
  aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit storingen van dit product, verlies van opgeslagen
  gegevens of het gebruik of het niet gebruiken van dit product en de gebruikershandleidingen die zijn
  meegeleverd.
  Zorg ervoor dat u altijd een kopie heeft of back-ups maakt van de gegevens die op dit apparaat staan
  opgeslagen. Documenten of gegevens kunnen mogelijk gewist worden vanwege bedieningsfouten of
  apparaatstoringen.
  De fabrikant is in geen enkel geval aansprakelijk voor documenten die door u zijn gemaakt met behulp
  van dit apparaat of voor de resultaten die voortvloeien uit het gebruik van gegevens door u.
  Voor een goede afdrukkwaliteit adviseert de fabrikant u om de originele toner van de fabrikant te
  gebruiken.
  In deze handleiding gebruiken we twee soorten vermeldingen voor de afmetingen.
  Sommige illustraties of toelichtingen in deze handleiding verschillen mogelijk van uw product wegens
  verbetering of verandering van het product.
  4 • Page 7

  Informatie over het IP-adres
  In deze handleiding verwijst 'IP-adres' naar zowel de IPv4- als de IPv6-omgeving. Lees de instructies
  door die betrekking hebben op de omgeving die u gebruikt.

  Verschillen in prestaties/functies tussen verschillende modellen
  De verschillen in hoofdprestaties/functies van verschillende modellen zijn als volgt:
  SP 211

  SP 213w

  (voornamelijk in
  Europa en Azië)

  (voornamelijk in
  Europa en Azië)

  Type 1

  Type 2

  Type 3

  PCL-stuurprogramma

  Niet beschikbaar

  Beschikbaar

  Beschikbaar

  GDI-stuurprogramma

  Beschikbaar

  Niet beschikbaar

  Niet beschikbaar

  Ethernetpoort (netwerk)

  Niet beschikbaar

  Niet beschikbaar

  Beschikbaar

  Draadloos LAN

  Niet beschikbaar

  Beschikbaar

  Beschikbaar

  Web Image Monitor

  Niet beschikbaar

  Beschikbaar

  Beschikbaar

  Type

  SP 213Nw

  Opmerking voor de beheerder
  Wachtwoord
  Bepaalde configuraties van dit apparaat zijn mogelijk met een wachtwoord beveiligd om onbevoegde
  aanpassingen door anderen te voorkomen. We raden u ten zeerste aan meteen uw eigen wachtwoord
  te maken.
  De volgende bewerkingen zijn mogelijk met een wachtwoord beveiligd:
  • De menu's [Systeeminstellingen], [Netwerkinstellingen], [IPsec-instellingen] of
  [Beheerdertoepassingen] configureren via Web Image Monitor
  Standaard is de toegang tot het apparaat via Web Image Monitor niet beveiligd met een
  wachtwoord.
  De instelling voor het configureren van het wachtwoord vindt u in [Beheerderinstellingen].

  5 • Page 8

  • Voor meer informatie over het instellen van een wachtwoord, zie Pag. 60 "De
  beheerderinstellingen configureren".

  6 • Page 9

  Modelspecifieke informatie
  In dit gedeelte wordt uitgelegd tot welke regio uw apparaat behoort.
  Op de achterkant van het apparaat bevindt zich een sticker op de plaats die hieronder wordt
  weergegeven. De sticker bevat gegevens waarmee de regio van uw apparaat wordt geïdentificeerd.
  Lees wat er op de sticker staat.

  DCT065

  De volgende informatie is regiospecifiek. Lees de informatie onder het symbool dat overeenkomt met de
  regio van uw apparaat.
  (voornamelijk in Europa en Azië)
  Als de sticker de volgende informatie bevat, is uw apparaat een Regio A-model:
  • CODE XXXX -27, -29
  • 220-240V
  (voornamelijk in Noord-Amerika)
  Als de sticker de volgende informatie bevat, is uw apparaat een Regio B-model:
  • CODE XXXX -17
  • 120V
  • De afmetingen in deze handleiding worden gegeven in twee meeteenheden: metrisch en in inches.
  Als uw apparaat een model uit regio A is, raadpleegt u de metrische meeteenheid. Als uw
  apparaat een model uit regio B is, raadpleegt u de meeteenheid in inch.

  7 • Page 10

  Belangrijke veiligheidsvoorschriften
  Gebruikersinformatie over elektrische en elektronische apparaten
  Voor gebruikers in landen waar het symbool zoals hier is afgebeeld is gespecificeerd
  in de nationale wetgeving aangaande de verwerking van elektronisch afval
  Onze producten bevatten hoogwaardige componenten en zijn ontworpen om het recyclen te
  vergemakkelijken.
  Onze producten of productverpakkingen zijn gemarkeerd met het onderstaande symbool.

  Het symbool geeft aan dat het product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. Als u het
  apparaat wilt afdanken, doe dit dan via de aangewezen afvalverzamelingsystemen die hiervoor ter
  beschikking gesteld zijn. Door deze instructies na te leven, bent u zeker dat dit product op de juiste
  manier wordt verwerkt en helpt u de mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu en de openbare
  gezondheid, die het resultaat kunnen zijn van een foutieve verwerking van het product, te beperken. Het
  recyclen van producten is ten behoeve van het behoud van de natuurlijke grondstoffen en ter
  bescherming van het milieu.
  Voor meer informatie over inzamelsystemen en de recycling van dit product neemt u contact op met de
  winkel waar u het product gekocht heeft, of met uw plaatselijke dealer of leverancier.

  Alle overige gebruikers
  Als u dit product wilt afvoeren, neem dan contact op met uw gemeente of provincie, de winkel waar u
  dit product gekocht heeft, uw plaatselijke dealer of uw leverancier.

  Advies met betrekking tot het milieu
  Gebruikers in de EU, Zwitserland en Noorwegen
  Rendement van verbruiksartikelen
  Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor deze informatie of de verpakking van het
  verbruiksartikel.
  8 • Page 11

  Gerecycled papier
  Het apparaat kan gerecycled papier verwerken dat is geproduceerd volgens de Europese norm
  EN 12281:2002 of DIN 19309. Voor producten die gebruik maken van de EP-printtechnologie,
  kan het apparaat afdrukken op papier van 64 g/m2. Dit papier bevat minder ruwe materialen en
  is gemaakt met een lagere hoeveelheid nieuw gewonnen grondstoffen.
  Dubbelzijdig afdrukken (indien van toepassing)
  Met dubbelzijdig afdrukken maakt u gebruik van beide zijden van het papier. Dit bespaart papier
  en vermindert het aantal vellen per afgedrukt document. We raden u aan om dubbelzijdig
  afdrukken standaard in te schakelen, zodat u altijd dubbelzijdig afdrukt.
  Recycleprogramma voor toner- en inktcartridges
  U kunt toner- en inktcartridges gratis inleveren, zodat deze gerecycled worden. Dit gebeurt in
  overeenstemming met de milieuvoorschriften van uw gemeente.
  Voor meer informatie over het recycleprogramma, zie onze website of raadpleeg uw
  servicevertegenwoordiger.
  https://www.ricoh-return.com/
  Energiezuinig
  De hoeveelheid elektriciteit die een apparaat verbruikt is zowel afhankelijk van zijn specificaties als
  van de manier waarop u er gebruik van maakt. Het apparaat is speciaal ontworpen om uw
  elektriciteitskosten te verminderen door over te schakelen naar de modus 'Gereed' nadat de laatste
  pagina is afgedrukt. Indien nodig kan het apparaat vanuit deze modus direct afdrukken.
  Als u geen extra afdrukken meer hoeft te maken en de opgegeven tijdsperiode verstrijkt, schakelt
  het apparaat over naar de energiespaarstand.
  In deze modi verbruikt het apparaat minder elektriciteit (Watt). Als het apparaat weer moet
  afdrukken, heeft het iets langer nodig om te herstellen uit de energiespaarstand dan uit de modus
  'Gereed'.
  Als u een maximale energiebesparing wilt behalen, adviseren wij u om de standaardinstelling voor
  elektriciteitsbeheer te gebruiken.
  Producten die voldoen aan de Energy Star-vereisten zijn altijd energiezuinig.

  Opmerking m.b.t. het batterij-/accusymbool (alleen voor EU-landen)

  Overeenkomstig de Batterijrichtlijn 2006/66/EC artikel 20, Informatie voor eindgebruikers, bijlage II,
  wordt het hierboven weergegeven symbool weergegeven op batterijen en accu's.

  9 • Page 12

  Dit symbool geeft aan dat in de Europese Unie gebruikte batterijen en accu's gescheiden van uw
  huishoudelijke afval afgevoerd moeten worden.
  In de EU bestaan aparte inzamelingssystemen voor elektrische en elektronische apparaten, maar ook
  voor batterijen en accu's.
  Zorg ervoor dat u deze op de juiste wijze inlevert bij uw lokale afvalinzamelings-/recyclingcentrum.

  10 • Page 13

  Belangrijke veiligheidsvoorschriften
  Opmerkingen voor gebruikers van de staat Californië
  Perchloormaterialen - speciale behandeling is mogelijk van toepassing. Zie: www.dtsc.ca.gov/
  hazardouswaste/perchlorate

  11 • Page 14

  12 • Page 15

  1. Overzicht van het apparaat
  Overzicht van alle apparaatonderdelen
  In dit deel staan de namen van de verschillende onderdelen van de voor- en achterkant van het
  apparaat samen met een beschrijving van hun functie.

  Buitenkant

  • Modellen van type 1 en type 2 zijn niet uitgerust met een ethernetpoort.
  • Modellen van type 1 zijn niet uitgerust met de [Wi-Fi]-knop.
  • Alleen modeltype 2 en 3 kunnen de testpagina afdrukken met de knop [Job Reset].

  11

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  12

  7
  8
  9
  10

  13
  14
  15
  16
  DCT831

  1. [Wi-Fi]-knop
  Druk op deze knop om naar het draadloos LAN te schakelen.
  Door deze toets ingedrukt te houden, kunt u het menu zien om de WPS te configureren aan de hand van de
  pincode of in de PBC-modus.
  2. [Job reset]-knop
  Druk op deze knop om een lopende taak te annuleren. U kunt de testpagina ook afdrukken door de stroom in
  te schakelen terwijl u deze knop ten minste 13 seconden ingedrukt houdt.

  13 • Page 16

  1. Overzicht van het apparaat

  3. [Stop/Start]-knop
  U kunt deze knop gebruiken om op de achterkant van papier af te drukken bij dubbelzijdig afdrukken en om
  afdrukken te forceren.
  U kunt de configuratiepagina of onderhoudspagina ook afdrukken door de stroom in te schakelen terwijl u
  deze knop ten minste 13 seconden ingedrukt houdt. De onderhoudspagina wordt afgedrukt bij modellen van
  het type 1 en de configturatiepagina wordt afgedrukt bij modellen van het type 2 of type 3.
  4. Indicatielampje apparaat aan/uit
  Dit indicatielampje brandt blauw als het apparaat aan staat. Het lampje knippert als een afdruktaak wordt
  ontvangen en als er wordt afgedrukt.
  5. Waarschuwingsindicatielampje
  Dit indicatielampje knippert in het rood als het papier vast zit, en brandt continu als er een andere fout
  optreedt.
  6. Indicatielampje toner/papier op
  Dit indicatielampje knippert in rood als de toner bijna op is en het gaat branden als het papier of de toner op
  is en als de toner niet goed is geplaatst.
  7. Papierstopper
  Zet dit klepje omhoog om te voorkomen dat het papier eraf valt.
  8. Voorpaneel
  Open dit paneel om verbruiksartikelen te vervangen of om vastgelopen papier te verwijderen.
  9. Handinvoer
  Deze lade kan één vel normaal papier bevatten.
  10. Lade 1
  Deze lade kan maximaal 150 vellen normaal papier bevatten.
  11. Aan-/uitschakelaar
  Gebruik deze schakelaar om het apparaat aan of uit te zetten.
  12. Voeding
  Hier sluit u de stroomkabel op het apparaat aan. Steek de stekker van de kabel in een stopcontact.
  13. Achterklep
  Open deze klep om vellen papier met de bedrukte zijde naar boven te plaatsen of om vastgelopen papier te
  verwijderen.
  14. USB-poort
  Gebruik deze poort om het apparaat op een computer aan te sluiten met een USB-kabel.
  15. Ethernetpoort
  Gebruik deze poort om het apparaat met een netwerkkabel op een netwerk aan te sluiten.
  16. Ladeklep
  Bevestig deze klep als u de lade eruit trekt.

  14 • Page 17

  Overzicht van alle apparaatonderdelen

  Binnenkant

  1

  DCT064

  1. Printcartridge
  Dit verbruiksartikel zorgt ervoor dat u afdrukken op papier kunt maken. Voor meer informatie over het
  vervangen van de cartridge raadpleegt u Pag. 67 "De printcartridge vervangen".

  15 • Page 18

  1. Overzicht van het apparaat

  De bedieningstoepassingen
  In dit hoofdstuk worden de bedieningstoepassingen van dit apparaat uitgelegd.
  • Afhankelijk van het model is het mogelijk dat Web Image Monitor niet beschikbaar is. Raadpleeg
  Pag. 5 "Verschillen in prestaties/functies tussen verschillende modellen" voor informatie over
  modelspecifieke verschillen.
  Smart Organizing Monitor
  Installeer dit hulpprogramma vanaf de meegeleverde cd-rom op uw computer. Met behulp van
  Smart Organizing Monitor kunt u de status van het apparaat controleren, instellingen configureren
  en andere functies gebruiken. Voor meer informatie over het gebruik van Smart Organizing
  Monitor, zie Pag. 63 "De Smart Organizing Monitor gebruiken".
  Web Image Monitor
  U kunt de status van het apparaat controleren en zijn instellingen configureren door rechtstreeks
  toegang tot het apparaat te krijgen via Web Image Monitor. Voor meer informatie over het
  gebruik van Web Image Monitor, zie Pag. 39 "Web Image Monitor gebruiken".

  16 • Page 19

  Het stuurprogramma en de software installeren

  Het stuurprogramma en de software
  installeren
  Netwerk-snelinstallatie
  1. Zet de computer aan.
  2. Plaats de cd-rom in het cd-romstation.
  3. Selecteer een taal en product voor de interface en klik vervolgens op [OK].
  4. Klik op [Netwerk-snelinstallatie].
  5. Lees de volledige licentieovereenkomst zorgvuldig door. Als u de voorwaarden ervan
  accepteert, klikt u op [Ik ga akkoord met de overeenkomst.] en klikt u op [Volgende >].
  6. Selecteer [Een nieuwe printer toevoegen] en klik vervolgens op [Volgende>].
  7. Selecteer de printerdetectiemethode, en klik vervolgens op [Volgende>].
  Als u automatisch naar printers wilt zoeken, selecteert u [Automatisch naar printers zoeken].
  Als u naar een printer wilt zoeken met het IP-adres, selecteert u [Zoeken naar printers op IP-adres].
  Als u een poort wilt selecteren of een nieuwe poort wilt opgeven, selecteert u [Selecteer een poort
  of geef een nieuwe poort op]. Als er een dialoogvenster wordt weergegeven voor het selecteren
  van het poorttype, is het aanbevolen om de standaard TCP/IP-poort te selecteren.
  8. Volg de instructies in de installatiewizard.

  Smart Organizing Monitor
  1. Zet de computer aan.
  2. Plaats de cd-rom in het cd-romstation.
  3. Selecteer een taal en product voor de interface en klik vervolgens op [OK].
  4. Klik op [Smart Organizing Monitor].
  5. Volg de instructies in de installatiewizard.
  • Raadpleeg de handleiding voor informatie over USB-snelinstallatie.

  17 • Page 20

  1. Overzicht van het apparaat

  Netwerkinstellingen configureren
  In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de netwerkinstellingen moet configureren.
  • De instellingen voor Ethernet en draadloos LAN kunnen niet tegelijkertijd worden ingeschakeld.

  De IP-adresinstellingen met de Smart Organizing Monitor configureren
  De stappen om de netwerkinstellingen te configureren variëren afhankelijk van of de informatie over het
  IP-adres automatisch door het netwerk (DHCP) wordt toegewezen of dat dit handmatig gebeurt.
  • Raadpleeg de Installatiehandleiding voor meer informatie over het configureren van het IPv4adres.
  • Voor meer informatie over het afdrukken van de configuratiepagina, zie Pag. 63 "De Smart
  Organizing Monitor gebruiken".

  Automatisch een IPv6-adres ophalen

  • Alleen met een DHCP-server op het netwerk kan het apparaat automatisch een IPv6-adres krijgen.
  1. Klik in het [Start]-menu op [Alle programma's].
  2. Klik op [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
  3. Klik op [Smart Organizing Monitor Status].
  Als het apparaat dat u gebruikt niet is geselecteerd, klik dan op [Printer verbinden] en selecteer
  vervolgens het apparaatmodel.
  4. Klik op het tabblad [Gebr.tools].
  5. Klik op [Printerconfiguratie].
  6. Voer de toegangscode in en klik vervolgens op [OK].
  De standaardtoegangscode is "Admin". Voer "Admin" in als u dit niet heeft gewijzigd. Dit is
  hoofdlettergevoelig.
  7. Klik op het tabblad [IPv6].
  8. Selecteer [Inschakelen] in [IPv6 DHCP:].
  9. Selecteer [Inschakelen] in [IPv6:] en klik vervolgens op [OK].
  10. Klik op [Afsl.].

  18 • Page 21

  Netwerkinstellingen configureren

  Het IPv6-adres van het apparaat handmatig toewijzen

  • Het IPv6-adres dat het apparaat toegewezen krijgt, mag niet door een ander apparaat op
  hetzelfde netwerk gebruikt worden.
  1. Klik in het [Start]-menu op [Alle programma's].
  2. Klik op [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
  3. Klik op [Smart Organizing Monitor Status].
  Als het apparaat dat u gebruikt niet is geselecteerd, klik dan op [Printer verbinden] en selecteer
  vervolgens het apparaatmodel.
  4. Klik op het tabblad [Gebr.tools].
  5. Klik op [Printerconfiguratie].
  6. Voer de toegangscode in en klik vervolgens op [OK].
  De standaardtoegangscode is "Admin". Voer "Admin" in als u dit niet heeft gewijzigd. Dit is
  hoofdlettergevoelig.
  7. Klik op het tabblad [IPv6].
  8. Selecteer [Uitschakelen] in [IPv6 DHCP:].
  9. Selecteer [Inschakelen] in [IPv6:].
  10. Voer waarden in bij [Handmatig adres:], [Prefixlengte:] en [Gateway:] en klik
  vervolgens op [OK].
  11. Klik op [Afsl.].

  Draadloze LAN-installatie
  In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de instellingen voor het draadloos LAN handmatig configureert
  via Smart Organizing Monitor. Zie de handleiding voor WiFi-instellingen voor het eenvoudig instellen
  met behulp van WPS (Wi-Fi Protected Setup).
  • Als DHCP is ingeschakeld, geeft u de instellingen van het draadloos LAN op via een
  kabelverbinding, en maakt u vervolgens opnieuw verbinding met het draadloze IP-adres.

  De Infrastructuurmodus configureren via Smart Organizing Monitor

  • Zorg ervoor dat de router, het toegangspunt of het apparaat met draadloos LAN is ingeschakeld.

  19 • Page 22

  1. Overzicht van het apparaat

  • Controleer eerst de verificatiemethode en de naam van de router, het toegangspunt of het
  apparaat met draadloos LAN (SSID/IBSS).
  1. Klik in het [Start]-menu op [Alle programma's].
  2. Klik op [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
  3. Klik op [Smart Organizing Monitor Status].
  Als het apparaat dat u gebruikt niet is geselecteerd, klik dan op [Printer verbinden] en selecteer
  vervolgens het apparaatmodel.
  4. Klik op het tabblad [Gebr.tools].
  5. Klik op [Printerconfiguratie].
  6. Voer de toegangscode in en klik vervolgens op [OK].
  De standaardtoegangscode is "Admin". Voer "Admin" in als u dit niet heeft gewijzigd. Dit is
  hoofdlettergevoelig.
  7. Op het tabblad [Netwerk 1] stelt u [Draadloze functie:] in op [Actief].
  8. Op het tabblad [Draadloos] stelt u [Handmatige set-up] in op [Configuratiemethode].
  9. Geef in [SSID] de SSID op in [Instelling draadloos LAN].
  10. Stel[Communicatiemodus] in op [Infrastructuur].
  11. In het vak [Verificatie] stelt u de authenticatiemethode in.
  12. In het vak [Codering] stelt u de encryptiemethode in.
  Als u [WPA2-PSK] of [Gemengde WPA/WPA2-modus] heeft geselecteerd bij [Verificatie], gaat u
  door naar stap 17.
  13. In het vak [WEP-sleutellengte] selecteert u [64 bit] of [128 bit].
  14. In het vak [ID WEP-verzendsleutel] selecteert u de ID.
  15. In het vak [WEP-sleutelindeling] selecteert u [Hexadecimaal] of [ASCII].
  16. In [WEP-sleutel] voert u het wachtwoord in.
  Indien u [WEP-sleutel] heeft opgegeven, gaat u door naar stap 18.
  17. In [WPA-wachtwoord] voert u het wachtwoord in.
  18. Klik op [OK].
  19. Klik op [Afsl.].
  20. Druk op de knop [Wi-Fi].
  21. Controleer het resultaat.
  De verbinding is geslaagd:
  De [Wi-Fi]-knop stopt met knipperen en brandt nu continu.

  20 • Page 23

  Netwerkinstellingen configureren

  De verbinding is mislukt:
  De waarschuwingsindicatielampjes beginnen te knipperen, en na 30 seconden dooft het
  waarschuwingsindicatielampje en brandt het stroomindicatielampje continu.

  De Ad-hoc modus configureren met behulp van Smart Organizing Monitor

  • In een ad-hocnetwerk moet aan elk apparaat handmatig een IP-adres voor TCP/IP worden
  toegewezen als er geen DHCP-server is.
  • In de ad-hocmodus worden alleen Open systeem of WEP-codering ondersteund. De
  verificatiemethoden WPA2-PSK en Gemengde modus WPA2/WPA worden niet ondersteund.
  1. Klik in het [Start]-menu op [Alle programma's].
  2. Klik op [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
  3. Klik op [Smart Organizing Monitor Status].
  Als het apparaat dat u gebruikt niet is geselecteerd, klik dan op [Printer verbinden] en selecteer
  vervolgens het apparaatmodel.
  4. Klik op het tabblad [Gebr.tools].
  5. Klik op [Printerconfiguratie].
  6. Voer de toegangscode in en klik vervolgens op [OK].
  De standaardtoegangscode is "Admin". Voer "Admin" in als u dit niet heeft gewijzigd. Dit is
  hoofdlettergevoelig.
  7. Op het tabblad [Netwerk 1] stelt u [Draadloze functie:] in op [Actief].
  8. Op het tabblad [Draadloos] stelt u [Handmatige set-up] in op [Configuratiemethode].
  9. Geef in [SSID] de SSID op in [Instelling draadloos LAN].
  10. Stel [Communicatiemodus] in op [Ad-hoc].
  11. In het vak [Ad-hoc kanaal] selecteert u het kanaalnummer.
  12. In het vak [Verificatie] stelt u de authenticatiemethode in.
  13. In het vak [Codering] stelt u de encryptiemethode in.
  14. In het vak [WEP-sleutellengte] selecteert u [64 bit] of [128 bit].
  15. In het vak [ID WEP-verzendsleutel] selecteert u de ID.
  16. In het vak [WEP-sleutelindeling] selecteert u [Hexadecimaal] of [ASCII].
  17. In [WEP-sleutel] voert u het wachtwoord in.
  18. Klik op [OK].
  19. Klik op [Afsl.].
  20. Druk op de knop [Wi-Fi].
  21 • Page 24

  1. Overzicht van het apparaat

  21. Controleer het resultaat.
  De verbinding is geslaagd:
  De [Wi-Fi]-knop stopt met knipperen en brandt nu continu.
  De verbinding is mislukt:
  De waarschuwingsindicatielampjes beginnen te knipperen, en na 30 seconden dooft het
  waarschuwingsindicatielampje en brandt het stroomindicatielampje continu.
  • Voor meer informatie over het gebruik van Smart Organizing Monitor, zie Pag. 63 "De Smart
  Organizing Monitor gebruiken".

  22 • Page 25

  2. Papier plaatsen
  Ondersteund papier
  Papierformaat
  • A4
  • 81/2 " × 11 " (Letter)
  • 81/2 " × 14 " (Legal)
  • B5 JIS
  • 51/2 " × 81/2 " (Half Letter)
  • 71/4 " × 101/2 " (Executive)
  • A5
  • A6
  • B6 JIS
  • 16K (197 × 273 mm)
  • 16K (195 × 270 mm)
  • 16K (184 × 260 mm)
  • Aangepast formaat
  De volgende aangepaste papierformaten worden ondersteund:
  • Horiz.
  Lade 1: ongeveer 100 - 216 mm (3,9-8,5 inch)
  Handinvoer: ongeveer 90 - 216 mm (3,6-8,5 inch)
  • Vert.
  Ongeveer 148 - 356 mm (5,8-14 inch)
  Papiertype
  • Normaal papier (65 - 99 g/m2 (17 - 26 lb.))
  • Gerecycled papier (75 - 90 g/m2 (20 - 24 lb.))
  • Dun papier (52 - 64 g/m2 14-17 lb.))
  • Dik papier (100 - 130 g/m2 (26,6 - 34 lb.))
  Papiercapaciteit
  • Lade 1
  150 vellen
  (70 g/m2 19 lb.)

  23 • Page 26

  2. Papier plaatsen

  • Handinvoer
  1 vel
  (70 g/m2 19 lb.)

  24 • Page 27

  Niet aanbevolen papiertypen

  Niet aanbevolen papiertypen
  Gebruik de volgende papiertypen niet:
  • Papier voor inkjetprinters
  • Speciaal GelJet-papier
  • Gegolfd, gevouwen of gekreukeld papier
  • Opgekruld of verdraaid papier
  • Gekreukt papier
  • Vochtig papier
  • Vuil of beschadigd papier
  • Papier dat droog genoeg is om statische elektriciteit te veroorzaken
  • Papier waarop al is afgedrukt, met uitzondering van een voorgedrukt briefhoofd.
  Storingen kunnen in het bijzonder worden verwacht, indien papier wordt gebruikt dat reeds door
  een andere dan een laserprinter is bedrukt (bijvoorbeeld door monochrome of
  kleurenkopieerapparaten, inkjetprinters, enz.)
  • Speciaal papier, zoals thermisch papier of carbonpapier
  • Papier dat zwaarder of lichter dan de limiet is
  • Papier met vensters, gaatjes, perforaties, uitsparingen of reliëf
  • Zelfklevende etikettenvellen waarvan de lijm of de onderlaag zichtbaar is
  • Papier dat met paperclips of nietjes bijeen wordt gehouden
  • Raak tijdens het plaatsen van papier het oppervlak van het papier niet aan.
  • Zelfs als papier geschikt is voor het apparaat, kan papier dat niet juist wordt opgeslagen, leiden
  tot papierstoringen, een slechte afdrukkwaliteit of defecten.

  25 • Page 28

  2. Papier plaatsen

  Afdrukgebied
  De volgende illustratie laat het gedeelte van het papier zien waarop het apparaat kan adrukken.
  Van het printerstuurprogramma
  4

  4

  3

  1

  3

  2
  CHZ904

  1. Afdrukgebied
  2. Invoerrichting
  3. Ongeveer 4,2 mm (0,2 inch)
  4. Ongeveer 4,2 mm (0,2 inch)

  • Het afdrukgebied kan variëren, afhankelijk van het papierformaat en de instellingen van het
  printerstuurprogramma.
  • Om de afdrukpositie aan te passen, geeft u [Registratie: Lade 1] of [Registratie: Handinvoer]
  op op het tabblad [Onderhoud] in Smart Organizing Monitor.

  26 • Page 29

  Papier plaatsen

  Papier plaatsen
  Plaats een stapel papier om op af te drukken in de invoerlade.
  • Als u papier plaatst, zorg er dan voor dat het papierformaat en het papiertype voor de handinvoer
  en lade 1 zijn geconfigureerd. Als u een document afdrukt, geef dan het papierformaat en het
  papiertype op en selecteer de papierlade in het printerstuurprogramma zodat de instellingen die
  geconfigureerd zijn als het papier is geplaatst, voor het afdrukken kunnen worden gebruikt.

  Papier plaatsen in lade 1
  1. Trek lade 1 langzaam uit en haal deze er met beide handen uit.

  DCT063

  Plaats de lade op een vlak oppervlak.
  2. Maak de klemmen aan de zijgeleiders vast en schuif deze tot het standaardformaat.

  DCT030

  27 • Page 30

  2. Papier plaatsen

  3. Knijp in de eindgeleider en schuif deze naar binnen tot het standaardformaat.

  DCT031

  Wanneer u papier van A4- of Letter-formaat plaatst, moet u de papiergeleider in de volgende
  positie zetten:

  DCT871

  4. Waaier de stapel even los voordat u deze in de lade plaatst.
  5. Plaats het papier zodanig dat de afdrukzijde naar beneden ligt.
  Zorg dat het papier niet hoger wordt gestapeld dan de bovenste limietmarkering binnenin de lade.

  DCT032

  28 • Page 31

  Papier plaatsen

  6. Controleer of er geen openingen tussen het papier en de papiergeleiders zijn; zowel bij
  de papiergeleiders aan de zijkant als aan de achterkant.

  DCT049

  7. Duw lade 1 voorzichtig recht in het apparaat.

  DCT011

  Zorg om papierstoringen te voorkomen, dat de lade stevig is geplaatst.
  Om de vellen met de afdrukzijde naar boven te leveren, dient u de achterklep te openen.

  DCT037

  Lade 1 uittrekken om papier te plaatsen
  1. Trek lade 1 langzaam uit en haal deze er met beide handen uit.

  29 • Page 32

  2. Papier plaatsen

  2. Ontgrendel de vergrendelingen van het verlengstuk aan beide zijden van de lade en trek
  het verlengstuk uit.

  DCT034

  Let op dat de binnenkant van het verlengstuk en de schaal uitgelijnd zijn.
  U kunt de lengte van het verlengstuk in drie stappen aanpassen. Als u papier van A4- of Letterformaat gebruikt, pas de lengte dan aan tot de positie die wordt aangegeven met de markering
  " " in de lade.

  DCT042

  3. Trek het verlengstuk uit en vergrendel het.

  DCT033

  4. Volg stap 2 tot en met 7 in 'Papier in lade 1 plaatsen'.

  30 • Page 33

  Papier plaatsen

  5. Plaats de ladeklep.

  DCT038

  • Legal papier of papier met een aangepast formaat groter dan A4 moeten worden geplaatst
  zonder de ladeklep te bevestigen. (alleen
  )

  Papier in de handinvoer plaatsen

  • Laad geen papier in de handinvoer, tenzij het bericht "Gereed" wordt weergegeven in Smart
  Organizing Monitor.
  1. Open de handinvoer.

  DCT029

  31 • Page 34

  2. Papier plaatsen

  2. Schuif de zijgeleiders naar buiten, plaats het papier met de afdrukzijde naar boven en
  druk dit aan totdat het niet verder kan.

  DCT013

  3. Pas de zijgeleiders aan de papierbreedte aan.

  DCT014

  Om de vellen met de afdrukzijde naar boven te leveren, dient u de achterklep te openen.

  DCT037

  Papiertype en -formaat opgeven met Smart Organizing Monitor
  De procedure in dit onderdeel is een voorbeeld en is gebaseerd op Windows 7. De werkelijke
  procedure kan afwijken afhankelijk van het door u gebruikte besturingssysteem.

  32 • Page 35

  Papier plaatsen

  Het papiertype en -formaat opgeven
  1. Klik in het [Start]-menu op [Alle programma's].
  2. Klik op [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
  3. Klik op [Smart Organizing Monitor Status].
  Als het apparaat dat u gebruikt niet is geselecteerd, klik dan op [Printer verbinden] en selecteer
  vervolgens het apparaatmodel.
  4. Klik op [Printerconfiguratie] op het tabblad [Gebr.tools].
  5. Klik op het tabblad [Papierinvoer].
  6. Selecteer de papiersoort en het papierformaat voor de gewenste lade en klik op [OK].
  7. Klik op [Afsl.].

  Het aangepaste papierformaat wijzigen
  1. Klik in het [Start]-menu op [Alle programma's].
  2. Klik op [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
  3. Klik op [Smart Organizing Monitor Status].
  Als het apparaat dat u gebruikt niet is geselecteerd, klik dan op [Printer verbinden] en selecteer
  vervolgens het apparaatmodel.
  4. Klik op [Printerconfiguratie] op het tabblad [Gebr.tools].
  5. Op het tabblad [Papierinvoer] seleceert u [Aangep. papierform.] in de lijst
  [Papierformaat:] van de papierlade die u gebruikt.
  6. In de lijst [Eenheid:] selecteert u [mm] of [inch].
  7. In het vak [Horizontaal:] en het vak [Verticaal:] geeft u de breedte en lengte op.
  8. Klik op [OK].
  9. Klik op [Afsl.].

  33 • Page 36

  2. Papier plaatsen

  34 • Page 37

  3. Documenten afdrukken
  Basisbewerking
  Gebruik het printerstuurprogramma om een document vanaf uw computer af te drukken.
  1. Nadat u een document heeft aangemaakt, opent u het dialoogvenster
  [Voorkeursinstellingen] in de oorspronkelijke toepassing van het document.

  2. Wijzig desgewenst ook andere afdrukinstellingen.
  Voor meer informatie over elke instellingsitem, klikt u op [Help].
  3. Als de wijzigingen van de instellingen voltooid zijn, klik dan op [OK].
  4. Druk het document af met de afdrukfunctie in de toepassing waarin het document is
  opgesteld.
  • Als er een papierstoring optreedt, stopt het afdrukken halverwege. Open het voorpaneel,
  verwijder de printcartridge en verwijder vervolgens het vastgelopen papier. Als het papier op deze
  manier niet kan worden verwijderd, verwijder het dan door het fuseerpaneel te openen. Het
  afdrukken wordt automatisch hervat als het paneel is gesloten.

  Dubbelzijdig afdrukken

  • Deze functie is niet beschikbaar bij de handinvoer.
  1. Nadat u een document heeft aangemaakt, opent u het dialoogvenster
  [Voorkeursinstellingen] in de oorspronkelijke toepassing van het document.

  35 • Page 38

  3. Documenten afdrukken

  2. Selecteer in het lijstvenster [Duplex:] op het tabblad [Setup] hoe u de ingebonden uitvoer
  wilt openen.
  3. Geef eventueel nog verdere instellingen op en klik op [OK].
  4. Start de afdruktaak.
  Het apparaat drukt alleen één en dezelfde zijde van de pagina's af en geeft dan op het scherm
  van de Smart Organizing Monitor een bericht weer dat aangeeft dat de uitgevoerde pagina's
  moeten worden omgedraaid en opnieuw moeten worden geplaatst.
  5. Pak alle afdrukken uit de uitvoerlade en plaats ze in lade 1.
  Om op de achterkant van de afdrukken af te drukken, draait u deze om en plaatst u ze in lade 1
  zodat ze met de blanco zijde naar beneden liggen. Waaier het papier goed los voordat u het
  plaatst.
  Staand

  DCT005

  Liggend

  DCT006

  6. Druk op de [Stop/Start]-knop.
  • Als het achterpaneel open is, wordt het papier met de bedrukte zijde omlaag en achterstevoren
  uitgevoerd. Plaats de afgedrukte vellen in de juiste volgorde.

  36 • Page 39

  Basisbewerking

  Een afdruktaak annuleren
  U kunt afdruktaken annuleren door het bedieningspaneel van het apparaat of uw computer te
  gebruiken, afhankelijk van de status van de taak.

  Een afdruktaak annuleren voordat het afdrukken is gestart
  1. Dubbelklik op het printerpictogram in de taakbalk van uw computer.
  2. Selecteer de afdruktaak die u wilt annuleren en klik vervolgens op [Annuleren] in het
  menu [Document].
  • Als u een afdruktaak annuleert die al verwerkt wordt, kan het afdrukken een paar pagina's
  doorgaan voordat het wordt geannuleerd.
  • Het kan wat tijd kosten om een grote afdruktaak te annuleren.

  Een afdruktaak annuleren tijdens het afdrukken
  1. Druk op de [Job Reset]-knop.

  37 • Page 40

  3. Documenten afdrukken

  38 • Page 41

  4. Het apparaat configureren met
  hulpprogramma's
  Web Image Monitor gebruiken
  • Om het apparaat te bedienen via Web Image Monitor, moet u eerst de TCP/IP- of draadloze
  LAN-instellingen van het apparaat instellen. Voor meer informatie, zie Pag. 46 "De
  netwerkinstellingen configureren".
  • Sommige items worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het modeltype dat u gebruikt.
  Beschikbare bewerkingen
  De volgende bewerkingen kunnen vanaf een computer op afstand worden uitgevoerd met Web
  Image Monitor:
  • De status of instellingen van het apparaat weergeven
  • Apparaatinstellingen configureren
  • Netwerkinstellingen configureren
  • IPsec-instellingen configureren
  • Rapporten afdrukken
  • Het wachtwoord voor de beheerder instellen
  • Apparaatconfiguratie terugzetten naar de fabrieksinstellingen
  • Back-upbestanden maken van de apparaatconfiguratie
  • De apparaatconfiguratie herstellen via back-upbestanden
  Ondersteunde webbrowsers
  • Internet Explorer 6 - 11
  • Firefox 3.0 – 23

  39 • Page 42

  4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's

  Bovenste pagina weergeven
  Als u via Web Image Monitor toegang tot het apparaat verkrijgt, wordt de bovenste pagina in uw
  browservenster weergegeven.
  1. Start de internetbrowser.
  2. Voer in de adresbalk van de browser "http://(IP-adres van apparaat)/" in om toegang
  te krijgen tot dit apparaat.
  Als u een DNS- of WINS-server gebruikt wordt en de hostnaam van het apparaat is opgegeven,
  kunt u in plaats van het IP-adres de hostnaam opgeven.
  De eerste pagina van Web Image Monitor wordt weergegeven.
  Bovenste pagina
  Elke pagina van Web Image Monitor is onderverdeeld in de volgende gedeeltes:
  2

  3

  1

  4

  DCT880

  1. Menugedeelte
  Als u op een menu klikt, wordt de inhoud ervan in het hoofdgedeelte weergegeven.
  2. Tabbladen
  Bevat tabbladen met informatie en instellingen die u wilt bekijken of configureren.
  3. Veelgest. vragen/Kennisdatabase
  Biedt antwoord op veelgestelde vragen en andere nuttige informatie over het gebruik van dit
  apparaat.
  Om deze informatie te bekijken, is een internetverbinding vereist.
  40 • Page 43

  Bovenste pagina weergeven

  4. Algemeen gebied
  Hier wordt de inhoud weergegeven van het item dat in het menugedeelte is geselecteerd.
  De informatie in het algemene gedeelte wordt niet automatisch bijgewerkt. Klik op
  [Vernieuwen] in de rechterbovenhoek van het algemene gebied om de informatie bij te
  werken. Klik op de button [Vernieuwen] van de webbrowser om het volledige browserscherm
  bij te werken.
  • Als er een oudere versie van een ondersteunde browser wordt gebruikt of JavaScript en cookies
  zijn uitgeschakeld, kunnen er weergave- en bewerkingsproblemen optreden.
  • Als u een proxyserver gebruikt, wijzigt u de instellingen van de webbrowser indien nodig. Neem
  contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de instellingen.
  • De vorige pagina wordt mogelijk niet weergegeven, zelfs niet als op de knop [Vorige] in de
  webbrowser wordt geklikt. Als dit gebeurt, klikt u op de knop [Vernieuwen] van de webbrowser.
  • De veelgestelde vragen/kennisdatabase zijn in bepaalde talen niet beschikbaar.

  De taal van de interface wijzigen
  Selecteer de gewenste interfacetaal uit de lijst [Taal].

  41 • Page 44

  4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's

  De systeeminformatie controleren
  Klik op [Home] om de hoofdpagina van Web Image Monitor weer te geven. Op deze pagina kunt u de
  huidige systeeminformatie controleren.
  Deze pagina bevat drie tabbladen: [Status], [Teller] en [Apparaatinformatie].

  Tabblad Status
  Item

  Beschrijving

  Modelnaam

  Toont de naam van het apparaat.

  Locatie

  Toont de locatie van het apparaat zoals is geregistreerd op de [SNMP]pagina.

  Contact

  Toont de contactinformatie van het apparaat zoals is geregistreerd op de
  [SNMP]-pagina.

  Hostnaam

  Toont de hostnaam zoals is opgegeven in de [Hostnaam] op de [DNS]pagina.

  Status

  Toont de huidige berichten op het display van het apparaat.

  Status
  Item
  Printcartridge

  Beschrijving
  Geeft de resterende toner weer.

  Papierlade
  Item

  42

  Beschrijving

  Lade 1

  Toont de huidige status en instelling voor papierformaat/-soort van lade 1.

  Handinvoer

  Toont de huidige status en instelling voor het papierformaat/-type van de
  handinvoer. • Page 45

  De systeeminformatie controleren

  Tabblad Teller
  Afdrukteller
  Item
  Totaal aantal pagina's

  Beschrijving
  Geeft het totaal aantal afgedrukte pagina's weer.

  Tabblad Apparaatinformatie
  Apparaatinformatie
  Item

  Beschrijving

  Firmwareversie

  Toont de versie van de firmware die op het apparaat is geïnstalleerd.

  Firmwareversie van
  apparaat

  Toont het versienummer voor de firmware van de elektromotor van het
  apparaat.

  Apparaat-ID

  Toont het identificatieummer van het apparaat.

  Totale hoeveelheid
  geheugen

  Toont het totale geheugen dat op het apparaat is geïnstalleerd.

  43 • Page 46

  4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's

  De systeeminstellingen configureren
  Klik op [Systeeminstellingen] om de pagina voor configuratie van de systeeminstellingen weer te geven.
  Deze pagina bevat de volgende tabbladen: [Papierlade-instellingen] en [Interface].

  Tabblad Papierlade-instellingen
  Lade 1
  Item
  Papierformaat

  Beschrijving
  Selecteer het papierformaat voor lade 1:
  A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 5 1/2 × 8 1/2, 7
  1/4 × 10 1/2, 16K (197 × 273 mm), 16K (195 × 270 mm), 16K (184 ×
  260 mm), Aangepast formaat

  Papiersoort

  Selecteer de papiersoort voor lade 1:
  Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier (100 tot 130 g/m2), Dun
  papier (52 tot 64 g/m2)

  Handinvoer
  Item
  Papierformaat

  Beschrijving
  Selecteer het papierformaat voor de handinvoer:
  A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 5 1/2 × 8 1/2, 7
  1/4 × 10 1/2, 16K (197 × 273 mm), 16K (195 × 270 mm), 16K (184 ×
  260 mm), Aangepast formaat

  Papiersoort

  Selecteer de papiersoort voor de handinvoer:
  Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier (100 tot 130 g/m2), Dun
  papier (52 tot 64 g/m2)

  Formaat komt niet overeen
  Item
  Formaat komt niet
  overeen

  44

  Beschrijving
  Selecteer of u een foutenrapport wilt ontvangen wanneer het papierformaat
  niet overeenkomt met de instellingen van de afdruktaak. • Page 47

  De systeeminstellingen configureren

  Interfacetabblad
  Interface
  Item
  Vaste USB-poort

  Beschrijving
  Bepaalt of dezelfde printer kan worden gebruikt voor meerdere apparaten
  via een USB-verbinding.
  Als deze instelling is ingeschakeld, kan het printerstuurprogramma dat u op
  uw computer heeft geïnstalleerd, worden gebruikt met elke andere printer
  die van hetzelfde model is als de printer die oorspronkelijk voor installatie
  was gebruikt.
  Indien uitgeschakeld, moet u het printerstuurprogramma apart installeren
  voor afzonderlijke apparaten, omdat alle apparaten die niet de
  oorspronkelijke printer zijn, worden gezien als nieuw apparaat bij
  aansluiting via USB.

  45 • Page 48

  4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's

  De netwerkinstellingen configureren
  Klik op [Netwerkinstellingen] om de pagina weer te geven waarop u de netwerkinstellingen kunt
  configureren.
  Deze pagina bevat de volgende tabbladen: [Netwerkstatus], [IPv6-configuratie], [Netwerkapplicatie],
  [DNS], [Automatische E-mailmelding], [SNMP], [SMTP], [POP3] en [Draadloos].
  • Mogelijk moet u uw apparaat, afhankelijk van de instellingen die u wijzigt, opnieuw opstarten.
  • Op sommige modellen wordt een aantal items mogelijk niet weergegeven.

  Tabblad Netwerkstatus
  Algemene status
  Item

  Beschrijving

  Ethernetsnelheid

  Toont het type en de snelheid van de netwerkverbinding.

  IPP-printernaam

  Toont de naam waarmee het apparaat op het netwerk wordt aangeduid.

  Netwerkversie

  Toont de versie van de netwerkmodule van het apparaat (onderdeel van
  de printerfirmware).

  Ethernet MAC-adres

  Toont het Ethernet MAC-adres van het apparaat.

  Actieve interface

  Geeft de actieve communicatiemethode weer.

  TCP/IP-status
  Item

  46

  Beschrijving

  DHCP

  Selecteer of het apparaat automatisch een dynamisch IPv4-adres moet
  ontvangen via DHCP. Selecteer [Actief] als u DHCP wilt gebruiken. Indien
  ingeschakeld kunnen onderstaande items niet worden geconfigureerd.

  IP-adres

  Voer het IPv4-adres voor het apparaat in.

  Subnetmasker

  Voer het subnetmasker van het netwerk in.

  Gateway

  Voer het IPv4-adres van de netwerkgateway in. • Page 49

  De netwerkinstellingen configureren

  Tabblad IPv6-configuratie
  IPv6
  Item
  IPv6

  Beschrijving
  Selecteer of u IPv6 wilt in- of uitschakelen U kunt IPv6 niet uitschakelen via
  Web Image Monitor als het apparaat momenteel in gebruik is in een IPv6omgeving.
  Indien uitgeschakeld kunnen [DHCP], [Handmatige adresconfiguratie],
  [Prefixlengte] en [Gateway-adres] hieronder niet worden geconfigureerd.

  IPv6-adres
  Item

  Beschrijving

  DHCP

  Selecteer of het apparaat zijn IPv6-adres verkrijgt van de DHCP-server.

  IP-adres (DHCP)

  Toont het IPv6-adres dat is verkregen van de DHCP-server wanneer
  [DHCP] is ingesteld op [Actief].

  Staatloos adres

  Toont tot vier staatloze automatische adressen.

  Gateway-adres

  Toont het standaard gatewayadres van het apparaat.

  Link-plaats. adres

  Toont het gelinkte lokale adres van het apparaat. Het link lokale adres is
  een adres dat alleen geldig is binnen het lokale netwerk (lokaal segment).

  Handmatig
  adresconfiguratie

  Voer het IPv6-adres van het apparaat in. Kan tot 39 tekens bevatten.

  Lengte prefix

  Geef de prefixlengte een waarde tussen 0 en 128.

  Gateway-adres

  Voer het IPv6-adres voor de standaard gateway in. Kan tot 39 tekens
  bevatten.

  Tabblad Netwerkapplicatie
  Afdrukinstelling van netwerk
  Item
  IPP

  Beschrijving
  Selecteer deze optie om afdrukken via het netwerk met behulp van Internet
  Print Protocol (via TCP-poort 631/80) in te schakelen.

  47 • Page 50

  4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's

  Item

  Beschrijving

  FTP

  Selecteer deze optie om afdrukken via het netwerk met behulp van een
  ingesloten FTP-server in het apparaat (via TCP-poort 20/21) in te
  schakelen.

  RAW

  Selecteer deze optie om RAW-afdrukken via het netwerk in te schakelen.

  Poortnummer

  Voer het TCP-poortnummer in voor RAW-afdrukken. Het geldige bereik is
  1024 t/m 65535, met uitzondering van 53550 en 49999
  (standaardinstelling is 9100).

  LPR

  Selecteer deze optie om afdrukken via het netwerk met behulp van
  LPR/LPD (via TCP-poort 515) in te schakelen.

  mDNS-instelling
  Item

  Beschrijving

  mDNS

  Selecteer deze optie om Multicast DNS (via UDP-poort 5353) in te
  schakelen. Indien uitgeschakeld kan onderstaand item niet worden
  geconfigureerd.

  Printernaam

  Voer de naam van het apparaat in. Kan tot 32 tekens bevatten.

  Tabblad DNS
  DNS
  Item

  Beschrijving

  DNS-methode

  Selecteer of u handmatig domeinnaamservers wilt opgeven of automatisch
  DNS-informatie van het netwerk wilt ophalen. Indien ingesteld op
  [Automatisch verkrijgen (DHCP)] zijn de opties [Primaire DNS-server],
  [Secundaire DNS-server] en [Domeinnaam] hieronder niet beschikbaar.

  Primaire DNS-server

  Voer het IPv4-adres van de primaire DNS in.

  Secundaire DNS-server Voer het IPv4-adres van de secundaire DNS in.
  Domeinnaam

  48

  Voer de IPv4-domeinnaam voor het apparaat in. Kan tot 32 tekens
  bevatten. • Page 51

  De netwerkinstellingen configureren

  Item
  IPv6 DNS-methode

  Beschrijving
  Selecteer of u de domeinserver handmatig wilt opgeven of dat het
  apparaat zijn DNS-informatie automatisch verkrijgt.
  Indien ingesteld op [Automatisch verkrijgen (DHCP)] zijn de opties [Primaire
  IPv6 DNS-server], [Secundaire IPv6 DNS-server] en [IPv6-domeinnaam]
  niet beschikbaar.

  Primaire IPv6 DNSserver

  Voer het IPv6-adres van de primaire IPv6 DNS-server in. Kan tot 39 tekens
  bevatten.

  Secundaire IPv6 DNSserver

  Voer het IPv6-adres van de secundaire IPv6 DNS-server in. Kan tot 39
  tekens bevatten.

  IPv6-domeinnaam

  Voer de IPv6-domeinnaam voor het apparaat in. Kan tot 32 tekens
  bevatten.

  DNS oplossen prioriteit

  Selecteer of u prioriteit wilt geven aan IPv4 of IPv6 voor het omzetten van
  DNS-namen.

  DNS-time-out
  (seconden)

  Voer het aantal seconden in dat het apparaat wacht totdat deze een DNSaanvraag als verlopen beschouwt (1-999 seconden).

  Hostnaam

  Voer een hostnaam in voor het apparaat. Kan tot 15 tekens bevatten.

  Tabblad Automatische E-mailmelding
  E-mailmelding 1/E-mailmelding 2
  Item

  Beschrijving

  Weergavenaam

  Voer een naam in voor de de afzender van de e-mailmelding. Kan tot 32
  tekens bevatten.

  E-mailadres

  Voer een naam in voor de ontvanger van de waarschuwingsmail. Kan tot
  64 tekens bevatten.

  Papierstoring

  Selecteer deze optie als u wilt dat er een waarschuwingsmail wordt
  verzonden naar het opgegeven adres wanneer zich een papierstoring
  voordoet.

  Vervang printcartridge
  binnenkort

  Selecteer deze optie als u wilt dat er een waarschuwingsmail wordt
  verzonden naar het opgegeven adres wanneer de toner bijna leeg is.

  Vervang printcartridge

  Selecteer deze optie als u wilt dat er een waarschuwingsmail wordt
  verzonden naar het opgegeven adres wanneer de toner op is.
  49 • Page 52

  4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's

  Item

  Beschrijving

  Papier is op

  Selecteer deze optie als u wilt dat er een waarschuwingsmail wordt
  verzonden naar het opgegeven adres wanneer het papier op is.

  Service bellen

  Selecteer deze optie als u wilt dat er een waarschuwingsmail wordt
  verzonden naar het opgegeven adres wanneer een onderhoudsbeurt
  vereist is.

  Paneel open

  Selecteer deze optie als u wilt dat er een waarschuwingsmail wordt
  verzonden naar het opgegeven adres wanneer er een paneel openstaat.

  Tabblad SNMP
  SNMP
  Item
  SNMP

  Beschrijving
  Selecteer of het apparaat SNMP-services kan gebruiken.

  Trap
  Item
  Trap gebruiken

  Beschrijving
  Selecteer of het apparaat traps kan verzenden naar de managementhost
  (NMS).
  Als deze optie is uitgeschakeld, zijn [SNMP-beheer host 1] en [SNMPbeheer host 2] hieronder niet beschikbaar.

  SNMP-beheer host 1

  Voer het IP-adres of de hostnaam van de beheerhost in. Kan tot 64 tekens
  bevatten.

  SNMP-beheer host 2

  Voer het IP-adres of de hostnaam van de beheerhost in. Kan tot 64 tekens
  bevatten.

  Community
  Item

  50

  Beschrijving

  Get Community

  Voer de naam van de community in die moet worden gebruikt voor
  verificatie van Get-aanvragen. Kan tot 32 tekens bevatten.

  Trapcommunity

  Voer de naam van de community in die moet worden gebruikt voor
  verificatie van Trap-aanvragen. Kan tot 32 tekens bevatten. • Page 53

  De netwerkinstellingen configureren

  Systeem
  Item

  Beschrijving

  Locatie

  Voer de locatie van het apparaat in. De locatie die u hier invoert, wordt
  weergegeven op de hoofdpagina. Kan tot 64 tekens bevatten.

  Contact

  Voer de contactgegevens voor het apparaat in. De contactgegevens die u
  hier invoert, worden weergegeven op de hoofdpagina. Kan tot 64 tekens
  bevatten.

  Tabblad SMTP
  SMTP
  Item

  Beschrijving

  Primaire SMTP-server

  Voer het IP-adres of hostnaam in van de SMTP-server. Kan tot 64 tekens
  bevatten.

  Poortnummer

  Voer het poortnummer in voor SMTP (1-65535).

  Verificatiemethode

  Selecteer een van de volgende verificatiemethoden:
  [Anoniem]: gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet nodig.
  [SMTP]: het apparaat biedt ondersteuning voor NTLM- en LOGINverificatie.
  [POP voor SMTP]: de POP3-server wordt gebruikt voor verificatie.
  Wanneer u e-mails verzendt naar een SMTP-server, kunt u het
  beveiligingsniveau van de SMTP-server verhogen door verbinding te
  maken met de POP-server t.b.v. verificatie.

  Gebruikersnaam

  Voer de gebruikersnaam in om u aan te melden bij de SMTP-server. Kan tot
  32 tekens bevatten.

  Wachtwoord

  Voer het wachtwoord in voor aanmelding bij de SMTP-server. Kan tot 32
  tekens bevatten.

  E-mailadres apparaat

  Geef het e-mailadres van het apparaat op.
  Dit adres wordt gebruikt als het adres van de afzender van e-mailberichten
  die vanaf dit apparaat worden verstuurd, zoals e-mailmeldingen. Kan tot
  64 tekens bevatten.

  Servertime-out
  (seconden)

  Voer het aantal seconden in dat het apparaat wacht voordat deze een
  SMTP-bewerking als verlopen beschouwt (1-999).

  51 • Page 54

  4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's

  Tabblad POP3
  POP3-instell.
  Item

  Beschrijving

  POP3-server

  Voer het IP-adres of de hostnaam van de POP3-server voor emailontvangst in. De POP3-server die hier is opgegeven, wordt gebruikt
  voor [POP voor SMTP]. Kan tot 64 tekens bevatten.

  Gebruikersaccount

  Voer de gebruikersnaam in voor aanmelding bij de POP3-server. Kan tot
  32 tekens bevatten.

  Gebruikerswachtwoord Voer het wachtwoord in voor aanmelding bij de POP3-server. Kan tot 32
  tekens bevatten.
  Verificatie

  Selecteer een van de volgende verificatiemethoden:
  [Geen]: wachtwoord wordt niet gecodeerd.
  [APOP-verificatie]: wachtwoord wordt gecodeerd.
  [Automatisch]: wachtwoord wordt wel of niet gecodeerd, afhankelijk van
  de POP3-serverinstellingen.

  Tabblad Draadloos
  Status draadloos LAN
  Item

  52

  Beschrijving

  Status draadloos LAN

  Hiermee wordt de status van de verbinding met draadloos LAN
  weergegeven.

  MAC-adres

  Dit geeft het MAC-adres weer.

  Communicatiemodus

  Hiermee wordt de communicatiemodus weergegeven waarin het apparaat
  verbinding maakt.

  SSID

  Hiermee wordt de SSID weergegeven van het toegangspunt waarmee het
  apparaat is verbonden.

  Kanaal

  Hiermee geeft u de kanaalinformatie weer van de huidige draadloze LANinstellingen als [Ad-hoc] geselecteerd is als [Communicatiemodus].

  Draadloze
  signaalstatus

  Hiermee wordt de sterkte weergegeven van het draadloze signaal dat
  wordt ontvangen. • Page 55

  De netwerkinstellingen configureren

  Item
  Draadloos

  Beschrijving
  Hiermee kunt u opgeven of u draadloos LAN wel of niet wilt gebruiken.

  Wireless LAN-instellingen
  Item
  SSID

  Beschrijving
  Voer de SSID van het toegangspunt in.
  De SSID mag maximaal 32 tekens bevatten.
  Als u op [Scanlijst] klikt, wordt een lijst met beschikbare toegangspunten
  weergegeven. U kunt de SSID uit de lijst selecteren.

  Communicatiemodus

  Selecteer de modus waarin u verbinding wilt maken.
  Selecteer [Infrastructuur] als u het apparaat wilt verbinden met een een
  draadloze router of toegangspunt. Selecteer [Ad-hoc] als u het apparaat
  rechtstreeks wilt verbinden met een apparaat met draadloos LAN.

  Ad-hoc kanaal

  Selecteer een kanaal als u [Ad-hoc] hebt geselecteerd als
  [Communicatiemodus].

  Verificatie

  Selecteer een verificatiemethode.
  Als [Ad-hoc] is geselecteerd voor [Communicatiemodus], kunt u alleen
  [Open systeem] en [Gedeelde sleutel] selecteren.

  Codering

  Selecteer een coderingsmethode.
  Als [Ad-hoc] is geselecteerd voor [Communicatiemodus], kunt u alleen
  [Geen] en [WEP] selecteren.

  WPA-wachtwoordzin

  Voer de WPA-coderingssleutel in als [WPA2-PSK] of [WPA/WPA2
  gemengde modus] geselecteerd is voor [Verificatie].

  WEP-sleutellengte

  Selecteer 64-bits of 128-bits als de lengte voor de coderingssleutel als
  [WEP] is geselecteerd voor [Codering].

  WEP verzendsleutel-ID

  Selecteer een ID-nummer waarmee u elke WEP-sleutel kunt identificeren in
  het geval er meerdere WEP-verbindingen worden geconfigureerd.

  WEP-sleutelindeling

  Selecteer een indeling waarin u de WEP-sleutel invoert.

  53 • Page 56

  4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's

  Item
  WEP-sleutel

  Beschrijving
  Voer de WEP-sleutel in. Het aantal en het type tekens dat u kunt invoeren
  hangt af van de lengte en indeling die u voor de sleutel hebt geselecteerd.
  Zie voor meer informatie:
  • Lengte WEP-sleutel: [64-bit], Indeling: [Hexadecimaal]
  Maximumlengte WEP-sleutel: 10 tekens (0-9, A-F, a-f)
  • Lengte WEP-sleutel: [64-bit], Indeling: [ASCII]
  Max. lengte WEP-sleutel: 5 tekens (0x20-0x7e)
  • Lengte WEP-sleutel: [128-bit], Indeling: [Hexadecimaal]
  Maximumlengte WEP-sleutel: 26 tekens (0-9, A-F, a-f)
  • Lengte WEP-sleutel: [128-bit], Indeling: [ASCII]
  Max. lengte WEP-sleutel: 13 tekens (0x20-0x7e)

  • Als u de verbindingsinstellingen handmatig configureert, moet u van tevoren de SSID, de
  verificatiemethode of de coderingssleutel van het toegangspunt of draadloze router controleren.

  54 • Page 57

  De IPsec-instellingen configureren

  De IPsec-instellingen configureren
  Klik op [IPsec-instellingen] om de pagina voor configuratie van de IPsec-instellingen te configureren.
  Deze pagina bevat de volgende tabbladen: [Algemene IPsec-instellingen] en [IPsec-beleidslijst].
  • Deze functie is alleen beschikbaar wanneer er een beheerderswachtwoord is opgegeven.

  Tabblad Algemene IPsec-instellingen
  Item

  Beschrijving

  IPsec-functie

  Geef op of u IPsec actief of inactief wilt maken.

  Standaard beleid

  Selecteer of u het standaard IPsec-beleid wilt toestaan.

  Broadcast en
  multibroadcast

  Selecteer de services waarop u IPsec niet wilt toepassen:

  Alle ICMP overslaan

  Selecteer of u IPsec wilt toepassen op ICMP-pakketten (IPv4 en IPv6):

  [DHCPv4], [DHCPv6], [SNMP], [mDNS], [NetBIOS], [UDP-poort 53550]

  [Actief]: alle ICMP-pakketten worden overgeslagen zonder IPsecbeveiliging.
  'ping'-opdracht (echoaanvraag en echoantwoord) niet ingesloten door
  IPsec.
  [Inactief]: sommige ICMP-berichttypen worden overgeslagen zonder IPsecbeveiliging.

  Tabblad IPsec-beleidslijst
  Item

  Beschrijving

  Nr.

  IPsec-beleidsnummer.

  Naam

  Toont de naam van het IPsec-beleid.

  Adresinstellingen

  Toont de IP-adresfilter van het IPsec-beleid zoals hieronder:
  Extern adres/Prefixlengte

  Actie

  Toont de actie van de IPsec-beleidsregels als "Toestaan", "Niet toestaan" of
  "Beveiliging vereisen".

  55 • Page 58

  4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's

  Item
  Status

  Beschrijving
  Toont de status van het IPsec-beleid als "Actief" of "Inactief".

  Als u IPsec-beleidsregels wilt configureren, selecteert u het gewenste IPsec-beleid en klikt u op
  [Wijzigen] om de pagina "IPsec-beleidsinstellingen" weer te geven. Op de pagina "IPsecbeleidsinstellingen" kunnen de volgende instellingen worden geconfigureerd.
  IP-beleidsinstellingen
  Item

  Beschrijving

  Nr.

  Geef een nummer op tussen 1 en 10 voor het IPsec-beleid. Het nummer dat
  u opgeeft, bepaalt de positie van het beleid in de IPsec-beleidslijst.
  Beleidszoekacties worden uitgevoerd op basis van de lijstvolgorde. Als het
  opgegeven nummer al is toegewezen aan een ander beleid, krijgt het
  huidige beleid het nummer van het eerdere beleid en worden het eerdere
  beleid en eventuele verdere beleidsregels opnieuw genummerd.

  Activiteit

  Selecteer of u het beleid in of uit wilt schakelen.

  Naam

  Voer de naam van het beleid in. Kan tot 16 tekens bevatten.

  Adrestype

  Selecteer IPv4 of IPv6 als het type IP-adres dat moet worden gebruikt in
  IPsec-communicatie.

  Lokaal adres

  Toont het IP-adres van deze printer.

  Extern adres

  Voer het IPv4- of IPv6-adres in van het appparaat waarmee u wilt
  communiceren. Kan tot 39 tekens bevatten.

  Lengte prefix

  Voer de prefixlengte van het externe adres in met een waarde tussen 1 en
  128. Als u deze instelling leeg laat, wordt automatisch '32' (IPv4) of '128'
  (IPv6) geselecteerd.

  Actie

  Geef op hoe de IP-pakketten worden verwerkt:
  • [Toestaan]: IP-pakketten worden verzonden en ontvangen zonder
  toepassing van IPsec.
  • [Niet toestaan]: IP-pakketten worden verworpen.
  • [Beveiliging vereisen]: IPsec wordt toegepast op IP-pakketten die
  worden verzonden en ontvangen.
  Als u [Beveiliging vereisen] heeft geselecteerd, moet u de [IPsecinstellingen] en [IKE-instellingen] configureren.

  56 • Page 59

  De IPsec-instellingen configureren

  IPsec-instellingen
  Item
  Encapsulation-type

  Beschrijving
  Geef het encapsulation-type op:
  • [Transport]: selecteer deze modus om alleen de nettolading van elk IPpakket te beveiligen wanneer er wordt gecommuniceerd met
  apparaten die met IPsec compatibel zijn.
  • [Tunnel]: selecteer deze modus om elk gedeelte van elk IP-pakket te
  beveiligen. Dit type wordt aangeraden voor communicatie tussen
  beveiligingsgateways (zoals VPN-apparaten).

  Beveiligingsprotocol

  Selecteer het beveiligingsprotocol:
  • [AH]: hiermee wordt veilige communicatie ingesteld die alleen
  verificatie ondersteunt.
  • [ESP]: hiermee wordt veilige communicatie ingesteld die zowel
  verificatie als gegevenscodering ondersteunt.
  • [ESP&AH]: hiermee wordt veilige communicatie ingesteld die zowel
  gegevenscodering als verificatie van pakketten, inclusief
  pakketheaders, ondersteunt. U kunt dit protocol niet specificeren
  wanneer [Tunnel] is geselecteerd als [Encapsulation-type].

  Verificatiealgoritme
  voor AH

  Geef het verificatiealgortime op dat moet worden toegepast wanneer [AH]
  of [ESP&AH] is geselecteerd als [Beveiligingsprotocol]:
  [MD5], [SHA1]

  Coderingsalgoritme
  voor ESP

  Geef het coderingsalgortime op dat moet worden toegepast wanneer [ESP]
  of [ESP&AH] is geselecteerd als [Beveiligingsprotocol]:
  [Geen], [DES], [3DES], [AES-128], [AES-192], [AES-256]

  Verificatiealgoritme
  voor ESP

  Geef het verificatiealgoritme op dat moet worden toegepast wanneer [ESP]
  is geselecteerd als [Beveiligingsprotocol]:
  [MD5], [SHA1]

  57 • Page 60

  4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's

  Item
  Levensduur

  Beschrijving
  Geef de levensduur van de IPsec SA (beveiligingskoppeling) op als
  tijdsperiode of gegevensvolume. De SA verloopt wanneer de opgegeven
  tijdsperiode verloopt of als het opgegeven gegevensvolume wordt bereikt.
  Als u zowel een periode als een gegevensvolume opgeeft, verloopt de SA
  zodra een van de twee is bereikt en wordt er door middel van
  onderhandeling een nieuwe SA verkregen.
  Als u de levensduur van de SA wilt opgegeven als tijdsperiode, voert u een
  aantal seconden in.
  Wilt u de levensduur van de SA opgegeven als gegegevensvolume, voer
  dan een aantal KB in.

  Key Perfect Forward
  Secrecy

  Selecteer of u PFS (Perfect Forward Secrecy) wilt in- of uitschakelen.

  IKE-instellingen
  Item

  Beschrijving

  IKE-versie

  Toont de IKE-versie.

  Coderingsalgoritme

  Geef het coderingsalgoritme op:
  [DES], [3DES], [AES-128], [AES-192], [AES-256]

  Verificatiealgoritme

  Geef het verificatiealgoritme op:
  [MD5], [SHA1]

  IKE-levensduur

  Geef de levensduur van de ISAKMP SA op als tijdsperiode. Voer een
  aantal seconden in.

  IKE Diffie-Hellman
  groep

  Selecteer de IKE Diffie-Hellmangroep die moet worden gebruikt bij het
  genereren van de IKE-coderingssleutel:
  [DH1], [DH2]

  58

  Vooraf gedeelde
  sleutel

  Geef de vooraf gedeelde sleutel op die moet worden gebruikt voor
  verificatie van een communicerend apparaat. Kan tot 32 tekens bevatten.

  Key Perfect Forward
  Secrecy

  Selecteer of u PFS (Perfect Forward Secrecy) wilt in- of uitschakelen. • Page 61

  Lijsten/rapporten afdrukken

  Lijsten/rapporten afdrukken
  Klik op [Rapport/ lijst afdrukken] om de pagina voor afdrukrapporten weer te geven. Selecteer
  vervolgens een item en klik op [Afdrukken] om informatie over dat item af te drukken.
  Rapport/ lijst afdrukken
  Item

  Beschrijving

  Configuratiepagina

  Hiermee wordt algemene informatie over het apparaat en de huidige
  configuratie afgedrukt.

  Testpagina

  Hiermee drukt u een testpagina af om de afdrukvoorwaarden te
  controleren.

  PCL-lettertypelijst

  Hiermee kunt u de huidige configuratie en de geïnstalleerde PCLlettertypelijst afdrukken.

  Onderhoudspagina

  Hiermee wordt de onderhoudspagina afgedrukt.

  • Er kunnen geen rapporten worden afgedrukt via Web Image Monitor als er andere afdruktaken
  actief zijn. Controleer of het apparaat niet bezig is met afdrukken voordat u rapporten afdrukt.
  • Rapporten worden afgedrukt op papier van A4-, Letter- of Legal-formaat. Plaats één van deze
  formaten papier in de lade voordat u rapporten afdrukt.

  59 • Page 62

  4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's

  De beheerderinstellingen configureren
  Klik op [Beheerdertoepassingen] om de pagina voor configuratie van de beheerdersinstellingen te
  configureren.
  Deze pagina bevat de volgende tabbladen: [Beheerder], [Instellingen resetten], [Instellingen backuppen], [Instellingen herstellen] en [Instelling Help-bronbestand].

  Tabblad Beheerder
  Beheerderinstellingen
  Item

  Beschrijving

  Nieuw wachtwoord

  Voer het nieuwe beheerderswachtwoord in. Kan tot 16 tekens bevatten.

  Nieuw wachtwoord
  bevestigen

  Voer hetzelfde wachtwoord in ter bevestiging.

  Tabblad Instellingen resetten
  Instellingen terugzetten
  Item

  Beschrijving

  Netwerkinstell.
  terugzetten

  Herstelt de instellingen die zijn geconfigureerd onder [Netwerkinstellingen]
  en [Beheerdertoepassingen].

  Menu-instellingen
  terugzetten

  Selecteer deze optie om instellingen die niet met het netwerk te maken
  hebben, naar hun fabriekswaarden terug te zetten.

  IPsec-instellingen
  resetten

  Selecteer deze optie om IPsec-instellingen te wissen.

  • [IPsec-instellingen resetten] wordt alleen weergegeven als het beheerderswachtwoord is
  opgegeven.

  60 • Page 63

  De beheerderinstellingen configureren

  Tabblad Instellingen back-uppen

  • Wanneer u het apparaat wegbrengt voor reparatie, is het belangrijk om van tevoren backupbestanden te maken. De instellingen van het apparaat worden na de reparatie teruggezet op
  hun standaardwaarden.
  Instellingen back-uppen
  Item

  Beschrijving

  Back-up van
  netwerkinstellingen

  Maakt een back-up van de instellingen die zijn geconfigureerd onder
  [Netwerkinstell.] en [Beheerdertoepassingen].

  Back-up van menuinstellingen

  Hiermee maakt u een back-up van de instellingen die niet verwant zijn aan
  het netwerk.

  IPsec-instellingen backuppen

  Hiermee worden de IPsec-instellingen opgeslagen in een back-upbestand.

  Volg onderstaande procedure om back-upbestanden van de configuratie te maken.
  1. Selecteer het keuzerondje voor het gegevenstype waarvan u back-ups wilt maken.
  2. Voer indien nodig het beheerderswachtwoord in.
  3. Klik op [OK].
  4. Klik op [Opslaan] in het bevestigingsvenster.
  5. Ga naar de locatie waar u het back-upbestand wilt opslaan.
  6. Geef een naam voor het bestand op en klik op [Opslaan].
  • [IPsec-instellingen back-uppen] wordt alleen weergegeven als het beheerderswachtwoord is
  opgegeven.

  Tabblad Instellingen herstellen

  • Wanneer het apparaat terugkomt van reparatie, is het belangrijk om de apparaatinstellingen te
  herstellen vanuit back-upbestanden. De instellingen van het apparaat worden na de reparatie
  teruggezet op hun standaardwaarden.

  61 • Page 64

  4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's

  Instellingen herstellen
  Item
  Bestand om te
  herstellen

  Beschrijving
  Voer het pad in naar het bestand dat hersteld moet worden of klik op
  [Bladeren...] om het bestand te selecteren.

  Volg onderstaande procedure om back-upbestanden van uw configuratie te herstellen.
  1. Klik op [Bladeren...].
  2. Navigeer naar de map met het back-upbestand dat u wilt herstellen.
  3. Selecteer het back-upbestand en klik op [Openen].
  4. Voer indien nodig het beheerderswachtwoord in.
  5. Klik op [OK].
  • Als de instellingen niet juist worden hersteld, verschijnt er een foutmelding. Probeer nogmaals om
  het bestand volledig te herstellen.

  Tabblad Instelling Help-bronbestand
  Instelling Help-bronbestand
  Item
  Help-bronbestand

  62

  Beschrijving
  Voer het adres (URL) in van de Help-knop. U kunt maximaal 50
  alfanumerieke tekens invoeren. • Page 65

  De Smart Organizing Monitor gebruiken

  De Smart Organizing Monitor gebruiken
  De staat en statusinformatie van het apparaat kunnen worden gecontroleerd met Smart Organizing
  Monitor.
  • Sommige items worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het modeltype dat u gebruikt.

  De statusinformatie controleren

  1
  3

  4
  5
  2

  DCT881

  1. Afbeeldingsgebied
  Geeft de status van dit apparaat met een pictogram weer.
  2. Statusgebied
  • Printernaam
  • Printcartridge
  Hiermee geeft u de volgende berichten weer ter aanduiding van de resterende tonerniveaus: Resterend
  niveau 1 t/m 5, "Bijna leeg" en "Leeg"
  • Invoerlade
  U kunt de volgende informatie over de invoerladen controleren.
  [Invoerlade], [Status], [Papierform.], [Papiertype]
  Hiermee geeft u weer welk papiertype in elke invoerlade is geplaatst.
  • Systeem

  63 • Page 66

  4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's

  Hiermee geeft u de systeeminformatie over de printer weer, zoals de modelnaam, de systeemversie en
  de geheugengrootte.
  • Teller
  Hiermee geeft u informatie over de tellers weer.
  • Netwerk
  Hiermee geeft u netwerkdetails weer, zoals het IP-adres van de printer en netwerkgerelateerde
  opmerkingen.
  3. Berichtengebied
  Geeft de status van dit apparaat weer met een bericht.
  Zie Pag. 86 "Fout- en statusmeldingen die in de Smart Organizing Monitor worden weergegeven" voor
  meer informatie over foutmeldingen.
  4. [Printer verbinden]-knop
  Klik hierop om een printerstuurprogramma te selecteren.
  5. [Vernieuwen:]
  Geef hier de automatische update van het scherm op.

  De apparaatinstellingen configureren
  Smart Organizing Monitor wordt gebruikt om de apparaatinstellingen te wijzigen.
  1. Klik in het [Start]-menu op [Alle programma's].
  2. Klik op [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
  3. Klik op [Smart Organizing Monitor Status].
  Als het apparaat dat u gebruikt niet is geselecteerd, klik dan op [Printer verbinden] en selecteer
  vervolgens het apparaatmodel.
  4. Klik op [Printerconfiguratie] op het tabblad [Gebr.tools].
  5. Voer de toegangscode in.
  De standaardtoegangscode is "Admin".
  6. Pas desgewenst de instellingen aan.
  Voordat u een ander tabblad selecteert, klikt u op [Toep.].
  7. Klik op [OK].
  8. Klik op [Afsl.].
  Toegangscode
  De configureerbare functies zijn afhankelijk van de bevoegdheid die bij de ingevoerde
  toegangscode hoort.
  • Beheerder
  Alle tabbladen van het dialoogvenster [Printerconfiguratie] zijn beschikbaar.
  64 • Page 67

  De Smart Organizing Monitor gebruiken

  • Algemene gebruikers
  Alleen het tabblad [Papierinvoer] is beschikbaar.

  Tabbladinstellingen
  Dit onderdeel geeft per tabblad een overzicht van de apparaatinstellingen die met Smart Organizing
  Monitor kunnen worden gewijzigd. Ga voor meer informatie over elke instelling naar de helpfunctie van
  de Smart Organizing Monitor.
  Tabblad Papierinvoer
  • U kunt het papierformaat en andere pagina-instellingen wijzigen.
  Tabblad Onderhoud
  • Hier kunt ude startpositie voor afdrukken aanpassen.
  Tabblad Systeem
  • U kunt basisfuncties instellen die vereist zijn voor het gebruik van de printer. De printer kan
  worden gebruikt met de standaardfabrieksinstellingen, maar de configuratie kan worden
  gewijzigd afhankelijk van de vereisten van de gebruiker.
  • De gewijzigde toestand blijft ook van kracht als de printer is uitgeschakeld.
  • Op dit tabblad kunt u de toegangscode wijzigen.
  Tabbladen IPv6, Netwerk 1, Netwerk 2 en Netwerk 3
  • U kunt configuraties instellen voor netwerkverbindingen en -communicatie.
  • Op dit tabblad zijn de volgende bewerkingen mogelijk:
  • De printernaam, het actieve protocol en andere printerinformatie controleren
  • Interface-instellingen configureren, inclusief de time-outinstelling en protocolinstellingen
  • TCP/IP-verbindingen controleren of instellen
  • SMTP- en SNMP-instellingen controleren of configureren
  • De instellingen voor meldingen controleren of configureren
  Tabblad Wireless LAN-instellingen
  • U kunt configuraties instellen voor draadloze LAN-netwerkverbindingen en -communicatie.
  • Op het tabblad zijn de volgende bewerkingen mogelijk:
  • De draadloze LAN-status controleren
  • Draadloos LAN handmatig verbinden
  • Verbinding maken met behulp van WPS
  Printer-tabblad
  • U kunt configuraties over PCL instellen.

  65 • Page 68

  4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's

  De configuratiepagina afdrukken
  1. Klik in het [Start]-menu op [Alle programma's].
  2. Klik op [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
  3. Klik op [Smart Organizing Monitor Status].
  Als het apparaat dat u gebruikt niet is geselecteerd, klik dan op [Printer verbinden] en selecteer
  vervolgens het apparaatmodel.
  4. Selecteer [Configuratiepagina] in de lijst [Lijst/Proefafdr] op het tabblad [Gebr.tools].
  5. Klik op [Afdr.].
  • U kunt de firmwareversie controleren op de pagina's Configuratie of Onderhoud. Als u de
  firmware bijwerkt, kunt u problemen verhelpen of een aantal nieuwe functies toevoegen. Voor
  meer informatie over het bijwerken van de firmware raadpleegt u de firmware-updatehandleiding.
  U kunt de firmware-updatehandleiding downloaden op onze website.

  66 • Page 69

  5. Het apparaat onderhouden
  De printcartridge vervangen
  • Bewaar printcartridges altijd op een koele donkere plaats.
  • Het daadwerkelijke aantal kopieën die u kunt afdrukken, hangt af van het volume en de dichtheid
  van afbeeldingen, het aantal pagina's dat u gelijktijdig afdrukt, de papiersoort en het
  papierformaat en de omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur en luchtvochtigheid. De
  kwaliteit van toner verslechtert na verloop van tijd.
  • Voor een goede afdrukkwaliteit adviseert de fabrikant u de originele toner van de fabrikant te
  gebruiken.
  • De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten die kunnen voortvloeien uit het
  gebruik van onderdelen die geen originele onderdelen van de fabrikant zijn bij uw
  kantoorapparatuur.
  1. Open de voorklep en laat deze vervolgens voorzichtig zakken.
  2. Til de printercartridge er voorzichtig horizontaal uit, terwijl u deze in het midden
  vasthoudt.

  DCT024

  3. Haal de nieuwe printcartridge uit de verpakking en dan uit de plastic zak.
  4. Houd de printcartridge vast en schud deze vijf of zes keer heen en weer.
  Schud de printcartridge in horizontale richting. De eerste afgedrukte pagina's kunnen wazig of
  vlekkerig zijn als de cartridge niet goed geschud is.

  67 • Page 70

  5. Het apparaat onderhouden

  5. Schuif de printcartridge er horizontaal in en druk die er dan langzaam helemaal in. Duw
  de cartridge ten slotte naar beneden tot de cartridge op zijn plaats klikt.

  DCT026

  6. Duw de voorklep voorzichtig omhoog totdat deze sluit.

  68 • Page 71

  Aandachtspunten bij het schoonmaken

  Aandachtspunten bij het schoonmaken
  Maak het apparaat regelmatig schoon om een hoge afdrukkwaliteit te garanderen.
  Neem de buitenkant af met een zachte, droge doek. Als dit niet voldoende is, kunt u een zachte,
  vochtige doek gebruiken die goed is uitgewrongen. Als u er zo nog niet in slaagt om vlekken te
  verwijderen, kunt u een neutraal schoonmaakmiddel gebruiken. Neem het apparaat af met een goed
  uitgewrongen vochtige doek, veeg het daarna droog en laat het vervolgens goed opdrogen.
  • Gebruik geen vluchtige chemicaliën als benzine of thinner en spuit geen insectenspray op het
  apparaat, om vervorming, verkleuring of barstvorming te voorkomen.
  • Als er stof of aanslag binnen in het apparaat zit, verwijdert u deze met een schone, droge doek.
  • U moet ten minste eenmaal per jaar de stekker uit het stopcontact verwijderen. Verwijder stof en
  aanslag van en rond de stekker en het stopcontact voordat u de printer weer aansluit. Opgehoopt
  stof en aanslag verhogen het risico op brand.
  • Pas op dat er geen paperclips, nietjes of andere kleine voorwerpen in het apparaat vallen.

  69 • Page 72

  5. Het apparaat onderhouden

  De binnenkant van het apparaat schoonmaken
  1. Open de voorklep en laat deze vervolgens voorzichtig zakken.
  2. Til de printercartridge er voorzichtig horizontaal uit, terwijl u deze in het midden
  vasthoudt.

  DCT024

  3. Gebruik een doekje om de binnenkant van het apparaat schoon te vegen door het naar u
  toe en van u af te vegen.

  DCT040

  Veeg voorzichtig zodat u geen uitsteeksels aan de binnenkant van het apparaat aanraakt.
  4. Schuif de printcartridge er horizontaal in en druk die er dan langzaam helemaal in. Duw
  de cartridge ten slotte naar beneden tot de cartridge op zijn plaats klikt.

  DCT026

  70 • Page 73

  De binnenkant van het apparaat schoonmaken

  5. Duw de voorklep voorzichtig omhoog totdat deze sluit.

  71 • Page 74

  5. Het apparaat onderhouden

  72 • Page 75

  6. Problemen oplossen
  Veelvoorkomende problemen
  In dit onderdeel wordt beschreven hoe u algemene problemen kunt oplossen die kunnen optreden bij
  de bediening van dit apparaat.
  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing
  • Zorg dat de stekker goed
  in het stopcontact is
  bevestigd.

  Het apparaat kan niet worden
  aangezet.

  De stroomkabel is niet op de
  juiste wijze aangesloten.

  Pagina's worden niet afgedrukt.

  De USB-kabel of netwerkkabel
  is niet juist aangesloten.

  Haal de USB-kabel of
  netwerkkabel los en sluit deze
  opnieuw aan.

  Het apparaat maakt een
  vreemd geluid.

  Het verbruiksartikel is niet op de
  juiste wijze geïnstalleerd.

  Controleer of het
  verbruiksartikel op de juiste
  wijze is geïnstalleerd.

  • Controleer of het
  stopcontact functioneert
  door er een ander
  werkend apparaat op aan
  te sluiten.

  • Als deze problemen blijven aanhouden, schakel dan de stroom uit, haal de stekker uit het
  stopcontact en neem contact op met uw verkoop- of onderhoudsvertegenwoordiger.

  73 • Page 76

  6. Problemen oplossen

  Problemen met papierdoorvoer
  Als het apparaat werkt, maar het papier niet wordt doorgevoerd of papier loopt telkens vast, controleer
  dan het apparaat en het papier.
  Probleem
  Het papier wordt niet soepel
  doorgevoerd.

  Oplossing
  • Gebruik ondersteunde papiertypen. Zie Pag. 23
  "Ondersteund papier".
  • Plaats papier zoals het moet en zorg er daarbij voor dat
  de papiergeleiders goed tegen het papier aan zijn
  geschoven. Zie Pag. 27 "Papier plaatsen".
  • Als het papier gekruld is, strijk het papier dan glad.
  • Neem het papier uit de lade en waaier het uit. Draai het
  papier dan om en plaats het terug in de lade.

  Het papier loopt vaak vast.

  • Als er ruimte tussen het papier en de papiergeleiders zit,
  druk de papiergeleiders dan aan.
  • Druk niet aan beide zijden van het papier af als u
  afbeeldingen afdrukt met grote effen vlakken met kleur,
  want deze vlakken verbruiken veel toner.
  • Gebruik ondersteunde papiertypen. Zie Pag. 23
  "Ondersteund papier".
  • Plaats papier maximaal zo hoog als de bovenste
  limietmarketing op de papiergeleider.

  Er worden meerdere vellen papier
  tegelijkertijd doorgevoerd.

  • Waaier het papier los voordat u het plaatst. Zorg er ook
  voor dat de randen gelijk zijn door de stapel op een
  vlakke ondergrond zoals een bureau te tikken.
  • Zorg ervoor dat de papiergeleiders in de juiste positie
  staan.
  • Gebruik ondersteunde papiertypen. Zie Pag. 23
  "Ondersteund papier".
  • Plaats papier maximaal zo hoog als de bovenste
  limietmarketing op de papiergeleider.
  • Controleer of er geen papier is toegevoegd terwijl er nog
  papier in de lade zat.
  Voeg alleen papier toe als er niets meer over is in de
  lade.

  74 • Page 77

  Problemen met papierdoorvoer

  Probleem
  Het papier krijgt plooien.

  Oplossing
  • Het papier is vochtig. Gebruik papier dat op de juiste
  wijze is bewaard.
  • Het papier is te dun. Zie Pag. 23 "Ondersteund papier".
  • Als er ruimte tussen het papier en de papiergeleiders zit,
  druk de papiergeleiders dan aan.

  Het afgedrukte papier is omgekruld.

  • Plaats het papier omgekeerd in de invoerlade.
  • Het papier is vochtig. Gebruik papier dat op de juiste
  wijze is bewaard.

  Afbeeldingen worden diagonaal ten
  opzichte van de pagina afgedrukt.

  Als er ruimte tussen het papier en de papiergeleiders zit, druk
  de papiergeleiders dan aan.

  CER091

  Een papierstoring verwijderen

  • Vastgelopen papier kan natte toner bevatten. Let erop dat u geen toner op uw handen en kleding
  krijgt.
  • Bij afdrukken die direct na het oplossen van een papierstoring worden gemaakt, kan de toner
  onvoldoende zijn gefuseerd en gaan vlekken. Druk testpagina's af totdat er geen strepen toner
  meer op de afdrukken verschijnen.
  • Verwijder het vastgelopen papier niet met te veel kracht. Verscheurde delen die in het apparaat
  achterblijven, zullen het papier opnieuw doen vastlopen en dit kan het apparaat beschadigen.
  • Papierstoringen kunnen ervoor zorgen dat papier verloren gaat. Controleer uw afdruktaak op
  ontbrekende pagina's en druk de pagina's af die nog niet zijn afgedrukt.
  • Het vastgelopen papier kan automatisch worden uitgeworpen door de voorklep te openen en te
  sluiten of door de stroom uit en weer in te schakelen.

  75 • Page 78

  6. Problemen oplossen

  Vastgelopen papier verwijderen uit lade 1
  1. Trek lade 1 er half uit en controleer of u vastgelopen papier ziet. Als er vastgelopen
  papier in de lade ligt, verwijder dit dan.

  DCT012

  2. Schuif lade 1 voorzichtig terug tot deze niet verder kan.
  3. Open de voorklep en laat deze vervolgens voorzichtig zakken.

  DCT027

  4. Til de printercartridge er voorzichtig horizontaal uit, terwijl u deze in het midden
  vasthoudt.

  DCT024

  • Schud de verwijderde printcartridge niet. Als u dit wel doet, kan de overgebleven toner gaan
  lekken.

  76 • Page 79

  Problemen met papierdoorvoer

  • Plaats de printcartridge op papier of gelijksoortig materiaal om uw werkruimte niet vuil te
  maken.
  5. Til de geleiderplaat op en verwijder voorzichtig het vastgelopen papier.

  DCT025

  6. Schuif de printcartridge er horizontaal in en druk die er dan langzaam helemaal in. Duw
  de cartridge ten slotte naar beneden tot de cartridge op zijn plaats klikt.

  DCT026

  7. Duw de voorklep voorzichtig omhoog totdat deze sluit.

  DCT028

  Als de fout opnieuw wordt weergegeven, voer dan de procedure uit onder "De achterklep openen
  om vastgelopen papier te verwijderen".

  77 • Page 80

  6. Problemen oplossen

  Vastgelopen papier uit de handinvoer verwijderen

  • Aangezien de temperatuur rondom de geleider hoog is moet u wachten totdat deze afgekoeld is
  voordat u op vastgelopen papier controleert.
  1. Als er papier in de buurt van de handinvoer is vastgelopen, verwijdert u dit voorzichtig.

  DCT015

  2. Sluit de handinvoer.
  3. Volg stap 3 tot en met 7 onder "Vastgelopen papier uit lade 1 verwijderen".
  Als de fout opnieuw wordt weergegeven, voer dan de procedure uit onder "De achterklep openen
  om vastgelopen papier te verwijderen".

  De achterklep openen om vastgelopen papier te verwijderen

  • Aangezien de temperatuur rondom de geleider hoog is moet u wachten totdat deze afgekoeld is
  voordat u op vastgelopen papier controleert.
  1. Open de klep aan de achterzijde.

  DCT022

  78 • Page 81

  Problemen met papierdoorvoer

  2. Open de fuseerklep.

  DCT035

  3. Druk de hendels aan beide kanten met uw duimen naar beneden.

  DCT036

  4. Verwijder het vastgelopen papier zorgvuldig.

  DCT068

  5. Druk de hendels aan beide kanten met uw duimen naar boven.
  6. Sluit de fuseerklep.

  79 • Page 82

  6. Problemen oplossen

  7. Sluit de achterklep.

  DCT023

  80 • Page 83

  Problemen met de afdrukkwaliteit

  Problemen met de afdrukkwaliteit
  De toestand van het apparaat controleren
  Als er een probleem is met de afdrukkwaliteit, controleer dan eerst de toestand van het apparaat.
  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Er is een probleem met de locatie
  van het apparaat.

  Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke ondergrond
  staat. Plaats het apparaat waar het niet is blootgesteld aan
  trillingen of schokken.

  Er wordt een papiertype gebruikt
  dat niet wordt ondersteund.

  Zorg ervoor dat het papier dat gebruikt wordt, door het
  apparaat ondersteund wordt. Zie Pag. 23 "Ondersteund
  papier".

  De instelling voor het papiertype is
  onjuist.

  Zorg dat de instelling voor het type papier van het
  printerstuurprogramma overeenkomt met het type papier dat is
  geplaatst. Zie Pag. 23 "Ondersteund papier".

  Er wordt een printcartridge gebruikt
  die niet authentiek is.

  Printcartridges van andere fabrikanten/merken verlagen de
  afdrukkwaliteit en kunnen voor defecten zorgen. Gebruik
  uitsluitend authentieke printcartridges. Zie Pag. 92
  "Verbruiksartikelen".

  Er wordt een oude printcartridge
  gebruikt.

  Printcartridges dienen voor hun vervaldatum te worden
  geopend en dan binnen zes maanden gebruikt te worden.

  Het apparaat is vuil.

  Zie Pag. 67 "Het apparaat onderhouden" en maak het
  apparaat schoon.

  81 • Page 84

  6. Problemen oplossen

  Problemen met de printer
  Probleem
  Er treedt een fout op.

  Oplossing
  Als een fout optreedt tijdens het afdrukken, wijzigt u de
  instellingen van de computer of het printerstuurprogramma.
  • Controleer of het pictogram van de printernaam niet
  langer is dan 32 alfanumerieke tekens. Maak deze
  korter als dit het geval is.
  • Controleer of andere applicaties actief zijn.
  Sluit alle andere applicaties, want die kunnen mogelijk
  een conflict veroorzaken met het afdrukken. Als het
  probleem niet is opgelost, sluit dan ook onnodige
  processen.
  • Controleer of het nieuwste printerstuurprogramma wordt
  gebruikt.

  Er wordt een afdruktaak
  geannuleerd.

  • Stel I/O Time-out op een hogere waarde in dan de
  huidige instelling.

  Er is een aanzienlijke vertraging
  tussen de startinstructie voor
  afdrukken en het daadwerkelijke
  afdrukken.

  • De verwerkingstijd hangt af van het volume van de
  gegevens. Een hoog datavolume, zoals documenten met
  veel afbeeldingen, duurt langer om te verwerken. Wacht
  even.
  • Om het afdrukken te versnellen, kunt u de afdrukresolutie
  verlagen via het printerstuurprogramma.

  De gehele afdruk is vaag.

  • Het papier is vochtig. Gebruik papier dat op de juiste
  wijze is bewaard. Zie Pag. 23 "Ondersteund papier".
  • Als u [Toner besparen] activeert, worden de afdrukken
  over het algemeen lichter.
  • Er heeft zich wellicht condens gevormd. Indien er een
  snelle verandering in temperatuur of luchtvochtigheid
  optreedt, gebruik het apparaat dan pas nadat het
  apparaat is geacclimatiseerd.

  82 • Page 85

  Problemen met de printer

  Probleem
  Het is niet mogelijk om bepaalde
  gegevens op de juiste manier af te
  drukken wanneer een bepaalde
  toepassing wordt gebruikt of het is
  niet mogelijk om
  afbeeldingsgegevens juist af te
  drukken.

  Oplossing
  • Wijzig de instellingen die effect hebben op de
  afdrukkwaliteit.

  Bepaalde tekens worden vaag of
  helemaal niet afgedrukt.
  De afdrukpositie is verkeerd
  uitgelijnd.

  Pas de afdrukpositie aan door [Registratie: Lade 1] of
  [Registratie: Handinvoer] op te geven op het tabblad
  [Onderhoud] in Smart Organizing Monitor.

  Afdrukposities komen niet overeen met het computerscherm
  Als de positie van items op de afgedrukte pagina afwijkt van de positie die op het computerscherm
  wordt weergegeven, kan de oorzaak bij één van de volgende zaken liggen.
  Mogelijke oorzaak
  De instellingen voor paginaopmaak zijn niet juist
  geconfigureerd.

  Oplossing
  Controleer of de instellingen voor de
  paginaopmaak juist zijn geconfigureerd in de
  applicatie.

  83 • Page 86

  6. Problemen oplossen

  Fout- en statusmeldingen op het
  bedieningspaneel
  De LED op het bedieningspaneel geven de status van het apparaat aan, inclusief alle eventuele fouten.
  Lampje

  84

  Toner/
  papier
  op

  Alarm

  Stroom

  -

  -

  Aan

  -

  -

  Knippere
  nd

  -

  Aan

  De printcartridge is bijna leeg.

  Vervang de printcartridge voor
  deze leeg is.

  Aan

  -

  Aan

  • De printcartridge is leeg.

  • De printcartridge is leeg.

  • De printcartridge is niet
  goed geplaatst.

  • Plaats de printcartridge op
  de goede manier.

  • Het papier in de lade is
  op.

  • Leg een nieuwe stapel
  papier in de lade.

  Status

  De stroom is ingeschakeld.

  Knippere Bezig met importeren van
  nd
  gegevens.

  Oplossing

  De status is normaal.
  De status is normaal.

  -

  Knippere
  nd

  Aan

  Er is papier in het apparaat
  vastgelopen.

  Gebruik Web Image Monitor
  of Smart Organizing Monitor
  om te bepalen waar het papier
  is vastgelopen en verwijder het
  vastgelopen papier. Zie
  Pag. 74 "Problemen met
  papierdoorvoer".

  -

  Aan

  Aan

  Er is een klep open.

  Controleer of alle kleppen
  helemaal zijn gesloten. • Page 87

  Fout- en statusmeldingen op het bedieningspaneel

  Lampje
  Toner/
  papier
  op

  Alarm

  Stroom

  -

  Aan

  Aan

  Er is een ander type fout
  opgetreden.

  Gebruik Web Image Monitor
  of Smart Organizing Monitor
  om de fout te controleren en
  neem maatregelen. Zie
  Pag. 39 "Web Image Monitor
  gebruiken" of Pag. 63 "De
  Smart Organizing Monitor
  gebruiken".

  Aan

  Aan

  Aan

  Er is een storing opgetreden.

  Neem contact op met uw
  verkoopvertegenwoordiger.

  Status

  Oplossing

  85 • Page 88

  6. Problemen oplossen

  Fout- en statusmeldingen die in de Smart
  Organizing Monitor worden weergegeven
  "X" staat voor een weergegeven bericht dat afhangt van de situatie.
  Meldingen
  Geen respons van
  I/O Apparaat
  Controleer de kabel,
  hoofdschakelaar en
  het netsnoer.

  Oorzaken

  Oplossing
  • Controleer het netsnoer van de
  printer.

  • Het netsnoer van het
  apparaat is niet
  aangesloten.

  • Controleer of de printer aan staat.

  • Het apparaat staat niet
  aan.

  • Controleer of de USB-kabel op de
  juiste wijze is aangesloten.

  • De USB-kabel is niet
  aangesloten.
  Lade niet gevonden
  of geen papier
  De aangegeven
  papierinvoerlade is
  niet correct
  geplaatst, of er is
  geen papier
  geplaatst.

  Het papier in lade 1 is op.
  Het papier in de handinvoer is
  op.

  Plaats papier in lade 1. Zie Pag. 27
  "Papier plaatsen".
  Plaats papier in de handinvoer. Zie
  Pag. 27 "Papier plaatsen".

  Controleer de
  aangegeven lade.
  Papierstoring

  Er is papier in het apparaat
  vastgelopen.

  Verwijder het vastgelopen papier. Zie
  Pag. 74 "Problemen met papierdoorvoer".

  Printercartridge is
  bijna leeg.

  De printcartridge is bijna leeg.

  Bereid een nieuwe cartridge voor.

  Geen toner

  De toner is op.

  Vervang de inktcartridge. Zie Pag. 67 "De
  printcartridge vervangen".

  X

  Toner is bijna op.
  Afdrukken is
  binnenkort niet meer
  mogelijk. Houd de
  printercartridge
  binnen handbereik.

  86 • Page 89

  Fout- en statusmeldingen die in de Smart Organizing Monitor worden weergegeven

  Meldingen

  Oorzaken

  Oplossing

  Afdrukken is
  onderbroken
  vanwege
  geheugenoverloop.

  De gegevens zijn te groot of te
  moeilijk om af te drukken.

  Selecteer [600 x 600 dpi] in [Resolutie:]
  om de omvang van de gegevens te
  verkleinen. Zie de helpfunctie van het
  printerstuurprogramma voor verdere
  informatie.

  Tonerafval vol

  De tonerafvalfles is vol.

  Vervang de inktcartridge.

  Er is geen printcartridge
  geplaatst.

  Verwijder de tonerafvalfles en installeer
  deze opnieuw. Zie Pag. 67 "De
  printcartridge vervangen".

  Afdrukken is niet
  mogelijk.
  Open de
  aangegeven klep en
  vervang vervolgens
  de printercartridge.
  Eenheid niet
  gevonden
  Open de
  aangegeven klep en
  vervang vervolgens
  de printercartridge.

  87 • Page 90

  6. Problemen oplossen

  88 • Page 91

  7. Bijlage
  Opmerkingen over de toner
  • Er kan geen juiste werking worden gegarandeerd als er toner van een ander merk wordt gebruikt.
  • Afhankelijk van de afdrukvoorwaarden zijn er gevallen waarin de printer niet het aantal vellen kan
  afdrukken dat in de specificaties is opgegeven.

  89 • Page 92

  7. Bijlage

  Het apparaat verplaatsen en vervoeren
  In dit onderdeel worden voorzorgsmaatregelen genoemd die u dient te volgen als u het apparaat over
  korte of lange afstanden vervoert.
  Pak het apparaat in zijn oorspronkelijke verpakkingsmateriaal in als u het apparaat over een lange
  afstand vervoert.
  • Controleer voordat u het apparaat verplaatst of er geen kabels meer zijn aangesloten op het
  apparaat.
  • Het apparaat is een precisie-apparaat. Zorg dat u voorzichtig omgaat met het apparaat tijdens het
  verplaatsen.
  • Houd het apparaat horizontaal terwijl u het verplaatst. Wees extra voorzichtig wanneer het
  apparaat de trap op- of afgedragen moet worden.
  • Verwijder de printcartridges niet tijdens het verplaatsen van het apparaat.
  • Zorg ervoor dat u het apparaat horizontaal houdt tijdens het tillen. Verplaats het apparaat
  voorzichtig om te voorkomen dat er toner wordt gemorst.
  1. Controleer zorgvuldig het volgende:
  • De stroom is uitgeschakeld.
  • Het netsnoer is uit het stopcontact getrokken.
  • Alle andere kabels zijn van het apparaat losgehaald.
  2. Til het apparaat op via de inkepingen aan beide zijden van het apparaat en verplaats het
  apparaat vervolgens horizontaal naar de gewenste plek.
  • Als u het apparaat over een lange afstand vervoert, pak het apparaat dan goed in. Zorg ervoor
  dat u het apparaat goed horizontaal houdt tijdens het vervoer.
  • Aan de binnenkant van het apparaat kan toner gemorst worden als het apparaat tijdens het
  vervoer niet horizontaal wordt gehouden.
  • Neem contact op met uw verkoop- of onderhoudsvertegenwoordiger voor meer informatie over
  het vervoeren van het apparaat.

  Het apparaat weggooien
  Vraag uw verkoop- of onderhoudsvertegenwoordiger hoe u dit apparaat het best kunt afvoeren.

  90 • Page 93

  Het apparaat verplaatsen en vervoeren

  Waar kan ik meer informatie krijgen?
  Neem contact op met uw verkoop- of servicevertegenwoordiger voor meer informatie over de
  onderwerpen die in deze handleiding worden behandeld of om informatie te verkrijgen over
  onderwerpen die niet in de met het apparaat meegeleverde handleiding worden behandeld.

  91 • Page 94

  7. Bijlage

  Verbruiksartikelen
  Printcartridge
  Printcartridge
  Zwart

  Gemiddeld aantal af te drukken pagina's per cartridge *1
  1500 pagina's, 2600 pagina's

  *1 Het aantal afdrukbare pagina's is gebaseerd op pagina's die voldoen aan de norm ISO/IEC 19752 en op
  de afbeeldingsbelichting die als fabrieksstandaard is ingesteld. ISO/IEC 19752 is een internationale
  meetstandaard voor het afdrukken van pagina's, die door de ISO (International Organization for
  Standardization) is gesteld.

  • Tenzij een printcartridge wordt vervangen voordat de toner opraakt, kan er niet worden afgedrukt.
  Wij adviseren u dan ook om extra printcartridges te kopen en deze op voorraad te houden zodat
  u ze gemakkelijk kunt vervangen.
  • Het feitelijke aantal afgedrukte pagina's is afhankelijk van de grootte en dichtheid van de
  afbeelding, het aantal pagina's dat tegelijk moet worden afgedrukt, het papiertype, het
  papierformaat en omgevingsfactoren als temperatuur en vochtigheid.
  • Printcartridges kunnen minder lang mee gaan dan aangegeven staat, vanwege verslechtering
  gedurende de gebruiksperiode.
  • Printcartridges vallen niet onder de garantie. Neem in geval van problemen contact op met de
  winkel waar u ze heeft gekocht.
  • Met de meegeleverde printcartridge kunnen ongeveer 700 pagina's worden afgedrukt.
  • Dit apparaat voert regelmatig reinigingsbeurten uit. Tijdens het schoonmaken wordt er toner
  verbruikt om de afdrukkwaliteit te kunnen behouden.

  92 • Page 95

  Specificaties van het apparaat

  Specificaties van het apparaat
  In dit onderdeel worden de specificaties van het apparaat gegeven.

  Algemene functie Specificaties
  Configuratie
  Bureaumodel
  Afdrukmethode
  Laser electrostatische beeldoverdracht
  Maximaal papierformaat om af te drukken
  216 mm × 356 mm (8,5 × 14 inch)
  Opwarmtijd
  Minder dan 25 seconden (23 °C, 71,6 °F)
  Papierformaten
  A4, 81/2 " × 11 " (Letter), 81/2 " × 14 " (Legal), B5, 51/2 " × 81/2 " (Half Letter), 71/4 " × 101/2
  " (Executive), A5, A6, B6, 16K (197 × 273 mm), 16K (195 × 270 mm), 16K (184 × 260 mm),
  aangepast papierformaat
  • De volgende aangepaste papierformaten worden ondersteund:
  • Breedte
  Lade 1: ongeveer 100 - 216 mm (3,9-8,5 inch)
  Handinvoer: ongeveer 90 - 216 mm (3,6-8,5 inch)
  • Lengte
  Ongeveer 148 - 356 mm (5,8-14 inch)
  Papiertype
  Normaal papier (65-99 g/m2 (17 - 26 lb.)), Gerecycled papier (75 - 90 g/m2 (20 - 24 lb.)),
  dun papier (52 - 64 g/m2 (14 - 17 lb.)), dik papier (100 - 130 g/m2 (26,6 - 34 lb.))
  Papierinvoercapaciteit
  • Lade 1
  150 vellen (70 g/m2, 19 lb.)
  • Handinvoer
  1 vel (70 g/m2, 19 lb.)

  93 • Page 96

  7. Bijlage

  Maximale plaatsingshoogte
  15,5 mm (0,6 inch)
  Papieruitvoercapaciteit
  • Uitvoerlade
  50 vellen (70 g/m2, 19 lb.)
  • Achterkant
  1 vel (70 g/m2, 19 lb.)
  Geheugen
  128 MB
  Stroomvereisten


  (voornamelijk in Europa en Azië)
  220-240 V, 5 A, 50/60 Hz  (voornamelijk Noord-Amerika)
  120 V, 8 A, 60 Hz

  Stroomverbruik
  • Maximaal stroomverbruik
  762 W
  • Energiespaarstand 1
  36,1 W
  • Energiespaarstand 2
  3,4 W
  Afmetingen van het apparaat (Breedte x Diepte x Hoogte)
  402 × 360 × 165 mm (15,8 × 14,2 × 6,5 inch)
  Gewicht (apparaat zelf met verbruiksartikelen)
  Ongeveer 7,2 kg (16 lb.) of minder

  Specificaties van de printerfunctie
  Afdruksnelheid
  (voornamelijk in Europa en Azië)
  22 pagina's per minuut (A4)
  (voornamelijk Noord-Amerika)
  23 pagina's per minuut (Letter)

  94 • Page 97

  Specificaties van het apparaat

  Resolutie
  600 × 600 dpi (maximaal 1200 × 600 dpi)
  Afdruksnelheid vd 1e afdruk
  10 seconden (vanaf de voltooiing van gegevensverwerking tot de voltooiing van het afleveren van
  het papier)
  Interface
  • Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)
  • USB 2.0
  • WiFi
  Printertaal
  GDI, PCL

  95 • Page 98

  7. Bijlage

  Handelsmerken
  Firefox is een gedeponeerd handelsmerk van Mozilla Foundation.
  Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista en Internet Explorer zijn gedeponeerde
  handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of overige
  landen.
  Andere productnamen in deze handleiding dienen alleen ter aanduiding en kunnen handelsmerken zijn
  van hun respectievelijke eigenaren. Wij maken geen enkele aanspraak op enig recht op deze merken.
  De werkelijke namen van Internet Explorer 6, 7, 8, 9, 10 en 11 zijn:
  Microsoft® Internet Explorer® 6
  Windows® Internet Explorer® 7
  Windows® Internet Explorer® 8
  Windows® Internet Explorer® 9
  Internet Explorer® 10
  Internet Explorer® 11
  De eigennamen van de Windows-besturingssystemen zijn:
  • De productnamen van Windows XP zijn als volgt:
  Microsoft® Windows® XP Professional
  Microsoft® Windows® XP Home Edition
  Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
  • De productnamen van Windows Vista zijn als volgt:
  Microsoft® Windows Vista® Ultimate
  Microsoft® Windows Vista® Business
  Microsoft® Windows Vista® Home Premium
  Microsoft® Windows Vista® Home Basic
  Microsoft® Windows Vista® Enterprise
  • De productnamen van Windows 7 zijn als volgt:
  Microsoft® Windows® 7 Home Premium
  Microsoft® Windows® 7 Professional
  Microsoft® Windows® 7 Ultimate
  Microsoft® Windows® 7 Enterprise
  • De productnamen van Windows 8 zijn als volgt:
  Microsoft® Windows® 8
  Microsoft® Windows® 8 Pro
  96 • Page 99

  Handelsmerken

  Microsoft® Windows® 8 Enterprise
  • De productnamen van Windows 8.1 zijn als volgt:
  Microsoft® Windows® 8.1
  Microsoft® Windows® 8.1 Pro
  Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise
  • De productnamen van Windows Server 2003 zijn als volgt:
  Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition
  Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition
  • De productnamen van Windows Server 2003 R2 zijn als volgt:
  Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition
  Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition
  • De productnamen van Windows Server 2008 zijn als volgt:
  Microsoft® Windows Server® 2008 Foundation
  Microsoft® Windows Server® 2008 Standard
  Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise
  • De productnamen van Windows Server 2008 R2 zijn als volgt:
  Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Foundation
  Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard
  Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise
  • De productnamen van Windows Server 2012 zijn als volgt:
  Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation
  Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials
  Microsoft® Windows Server® 2012 Standard
  • De productnamen van Windows Server 2012 R2 zijn als volgt:
  Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation
  Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials
  Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard
  Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter
  Schermafbeeldingen van Microsoft-producten zijn afgedrukt met toestemming van Microsoft
  Corporation.

  97 • Page 100

  7. Bijlage

  98 • Page 101

  INDEX
  A
  Afdrukgebied......................................................... 26
  Algemene IPsec-instellingen................................. 55
  Apparaatinformatie............................................... 43
  Apparaatinstellingen............................................. 64
  B
  Basisbewerking......................................................35
  Bedieningstoepassingen....................................... 16
  Beheerderinstellingen............................................60
  Beheerdersinstellingen.......................................... 60
  Beheerderswachtwoord.......................................... 5
  Beheerderwachtwoord......................................... 60
  Belangrijke veiligheidsvoorschriften................ 8, 11
  Binnenkant............................................................. 15
  Bovenste pagina.................................................... 40
  Buitenkant............................................................... 13
  C
  Configuratiepagina........................................ 59, 66
  D
  DHCP...................................................................... 18
  Disclaimer................................................................. 4
  DNS-instelling........................................................ 48
  Draadloze LAN-installatie.................................... 19
  Dubbelzijdig afdrukken........................................ 35
  F
  Foutmeldingen................................................. 84, 86
  H
  Handelsmerken......................................................96
  Handinvoer............................................................ 31
  Handmatig IP-adres.............................................. 19
  Het aangepaste papierformaat wijzigen............ 33
  Het papiertype en -formaat opgeven.................. 33
  Het papiertype opgeven.......................................33
  Het standaard papierformaat opgeven.............. 33
  Het stuurprogramma en de software installeren. 17

  Instellingen Automatische E-mailmelding............ 49
  Instellingen back-uppen........................................61
  Instellingen draadloos LAN.................................. 64
  Instellingen herstellen............................................ 61
  Instellingen resetten............................................... 60
  Interface................................................................. 45
  IP-adres.............................................................. 5, 18
  IPsec-beleidsinstellingen....................................... 55
  IPsec-instellingen................................................... 55
  IPv6-configuratie................................................... 47
  L
  Lade 1.................................................................... 27
  Lijsten...................................................................... 59
  M
  Modellen.................................................................. 7
  N
  Netwerkapplicatie.................................................47
  Netwerkinstellingen........................................ 18, 46
  Netwerkstatus........................................................ 46
  Niet aanbevolen papiertypen.............................. 25
  O
  Ondersteund papier.............................................. 23
  P
  Papier plaatsen...................................................... 27
  Papierlade-instellingen......................................... 44
  Papierstoring................................................... 75, 78
  Papiertype en -formaat opgeven......................... 32
  POP3-instellingen.................................................. 52
  Printcartridge................................................... 67, 92
  Printerfunctie...........................................................94
  Problemen met de afdrukkwaliteit........................ 81
  Problemen met de printer......................................82
  Problemen met papierdoorvoer........................... 74
  Problemen oplossen.................... 73, 74, 81, 82, 83
  R

  I

  Rapporten.............................................................. 59

  Inleiding.................................................................... 4
  Instelling Help-bronbestand................................. 62

  S
  Schoonmaken................................................. 69, 70
  99 • Page 102

  Smart Organizing Monitor................................... 63
  SMTP-instellingen.................................................. 51
  SNMP-instellingen.................................................50
  Specificaties.................................................... 93, 94
  Standaardinstellingen........................................... 60
  Statusindicatie........................................................ 84
  Statusinformatie............................................... 42, 63
  Statusmeldingen.................................................... 86
  Systeeminformatie........................................... 42, 63
  Systeeminstellingen............................................... 44
  T
  Taak annuleren...................................................... 37
  Taal......................................................................... 41
  Tellerinformatie...................................................... 43
  Toestand van het apparaat.................................. 81
  Toner................................................................ 42, 89
  V
  Veelvoorkomende problemen.............................. 73
  Verbruiksartikelen.................................................. 92
  Verplaatsing........................................................... 90
  tussen
  Verschillen
  in
  prestaties/functies
  verschillende modellen............................................5
  Vervangen..............................................................67
  W
  Web Image Monitor............................................. 39
  Wettelijk verbod...................................................... 4
  Wireless LAN-instellingen..................................... 52

  100

  NL NL

  M213-8655 • Page 103

  © 2014 • Page 104

  NL NL

  M213-8655


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ricoh SP 213w wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ricoh SP 213w in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,15 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Ricoh SP 213w

Ricoh SP 213w Bedienungsanleitung - Deutsch - 104 seiten

Ricoh SP 213w Bedienungsanleitung - Englisch - 96 seiten

Ricoh SP 213w Installationsanweisung - Alle Sprachen - 24 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info