Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
Oyster Vision, Cosmo en Caro
.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing
  Oyster Vision, Cosmo en Caro. • Page 2

  Inhoud.
  1.Belangrijke mededelingen.
  2.Inleiding
  3.Ingebruikneming.
  4.Aansluiting van de apparaten
  5.Bediening van besturingsapparaat.
  6.Configuratie besturingsapparaat.
  7.Ontvangst in vergelegen landen.
  8.Foutmeldingen.
  9.Beschrijving zoeksatellieten. • Page 3

  1.Belangrijke mededelingen.
  Besturingsapparaat niet aan vocht en regen blootstellen.
  Apparaat bevat geen onderdelen die service nodig hebben en dient niet geopend te worden.
  Alleen technisch bevoegd personeel mag de behuizing openen.
  Als het apparaat nat geworden is, of er een voorwerp in gekomen is, het apparaat loskoppelen
  van de stroomvoorziening (stekkers uitnemen) en door een vakman laten onderzoeken.
  Het apparaat zo plaatsen dat er genoeg luchtcirculatie is en er geen warmtebronnen in de
  direkte nabijheid zijn.Hierdoor wordt oververhitting voorkomen en gaat het apparaat langer
  mee,
  Ook als u rook of vreemde geuren uit het apparaat waarneemt, loskoppelen en door een
  vakman laten onderzoeken.
  Besturingsapparaat uitschakelen voor u andere apparaten aan of ontkoppelt.
  De installatie dient met 2 mm² bij korte verbindingen of 4 mm² bij langere verbindingen ,
  kabel aan de stroomvoorziening te worden aangesloten en wel direkt aan de accu, pas op!
  Beslist NIET aan een electronische lader in het voertuig.
  De kabels zo voeren dat er geen storingsbronnen, zoals elektronische laders, mobiele
  telefoons en andere elektronische apparaten, in de direkte omgeving zijn.
  Om storingen van uw tv of sat.installatie te voorkomen, doet u er goed aan uw tv te aarden
  aan de massa van uw voertuig, u kunt hiervoor de niet gebruikte scart of tv antenne “aarde”
  gebruiken.
  Gebruik alleen de bijgevoegde kabelset om de buiteneenheid (Antenne) met het
  besturingsapparaat te verbinden.
  Voor het wegrijden altijd controleren of de antenne volledig is ingeklapt.
  U dient zich altijd aan de wetgeving van het land te houden, wat betreft elektronische of
  elektrische apparaten.Voor sommige landen houdt dat in, dat uw receiver uitgeschakeld moet
  zijn voor u aan een rit begint
  Om problemen te voorkomen is het raadzaam om de installatie volledig van de
  stroomvoorziening weg te nemen voor u wegrijdt.Dat houdt in de kleine witte stekker met de
  rode, bruine en zwarte leidingen uit het besturingsapparaat nemen.
  2.Inleiding
  Uw automatische sat-installatie is een intelligent systeem, dat volautomatisch functioneert en
  u de rompslomp van het handmatig zoeken met een sat-.antenne wegneemt. • Page 4

  In tegenstelling tot normale antennes moet een sat-antenne(schotelantenne) altijd exact op de
  uitstralende satelliet gericht worden en mogen er zich geen obstakels tussen antenne en
  satelliet bevinden, zoals bomen en gebouwen.
  Dus vanuit de antenne-schotel gezien moet er altijd vrije zicht naar het zuiden zijn.
  De meeste ontvangstproblemen hebben als oorzaak belemmering van het zicht van de antenne
  richting uitstralende satelliet.
  Als uw een schotel-antenne op uw huis plaatst, moet de antenne eenmaal gericht worden en
  kan dan gefixeerd worden.
  Als uw onderweg bent, zelfs een paar meter, met uw bij elke wijziging van uw standplaats de
  antenne opnieuw uitrichten.Voor u als bezitter van een volautomatisch systeem, betekend dat
  slechts een druk op de knop en het systeem vindt de gewenste, vooringestelde, satelliet.
  De microprocessorgestuurde fijninstelling en de digitale ontvangsttechniek zorgen voor
  optimale ontvangst.
  U vindt op de eerste pagina’s van deze gebruiksaanwijzing algemene bedieningsuitleg,
  verderop worden de bijzondere functies en de zoekprogramma’s uitgebreider behandeld.
  3.Ingebruikname.
  Controleert u eest alstublieft. of alle onderdelen van het totale sat-systeem aanwezig zijn,
  zoals hieronder beschreven:
  1.Besturingsapparaat.
  2.Buiteneenheid
  3.Schotel
  4.Montageplaat
  5.Schroevenset
  6.Kabelset
  7.Coaxkabel
  8.Gebruiksaanwijzing
  9.Montageaanwijzing
  Wij verzoeken u het verpakkingsmateriaal milieubewust weg te doen en buiten bereik van
  kinderen te houden.
  4.Aansluiting van de apparaten.
  SAT.:Aan deze aansluiting de witte coaxkabel, die van de buiteneenheid komt, verbinden.
  RECEIVER :Aan deze aansluiting uw sat-receiver verbinden (met coaxkabel).
  4-polige STEKKERINGANG :Aan deze aansluiting de kleinere witte stekker met rode,
  bruine en zwarte kabel verbinden die van de stroomvoorziening (accu) komt, hierbij is rood
  de +, bruin de massa(-) en zwart de kabel vanaf de contactschakelaar van uw voertuig.
  PAS OP: Verkeerd polen van deze kabel kan het besturingsapparaat beschagdigen!
  14-polige STEKKERINGANG : Aan deze aansluiting de grote wiite stekker vanaf de
  buiteneenheid verbinden • Page 5

  5.Bediening van het besturingsapparaat.
  Voor ingebruikname controleren of uw TV correct is aan gesloten op uw sat-receiver.
  Verklaring van de toetsen op het besturingsapparaat:
  MENU : Opent het menu om simpel verschillende functies aan te kunnen kiezen.
  Dient ook om een lopende zoekfunctie af te breken.
  ON/OFF : In en uitschakelen en onderbreken lopende zoekfunctie.
  PEILTOETSEN : Keuze uit de verschillende menufuncties.
  Sturing bij handmatig zoeken.
  OK : Bevestigen of bewerken van uitgekozen menufuncties.

  VOLAUTOMATISCH ZOEKEN.
  Tijdens het zoeken moet uw receiver aan zijn.
  Na het inschakelen met de ON/OFF toets klapt de antenne uit en gaat naar de laatste positie
  waar ontvangst was, wordt hier geen satelliet gevonden, begint automatisch het zoeken naar
  de vooringestelde satelliet.Hoe deze voorinstelling gebeurd kunt u lezen in de configuratie
  van het besturingsapparaat (6).
  Zodra de satelliet gevonden is, wordt het zoeken gestopt en het signaal aan uw sat-receiver
  doorgegeven.
  Als het zoeken erg lang duurt (meerdere minuten) en er nog geen beeld komt, bevindt u zich
  waarschijnlijk in een gebied, waar de vooringestelde satelliet niet ontvangen kan worden, of
  er bevindt zich een belemmering tussen schotel en satelliet.
  In dit geval komt de melding “geen satelliet gevonden” in het display.U kunt dan bijvoorbeeld
  proberen een andere satelliet te laten zoeken.
  De volautomatische zoekfunctie gaat er vanuit dat uw voertuig loodrecht staat.Is dit niet het
  geval, dan kan de zoektijd langer zijn.
  Als uw antenne al is uitgeklapt, kunt u de volautomatisch zoekfunctie opnieuw starten door de
  toets MENU in te drukken en dan door op de rechtspijltoets drukken totdat in het display
  komt “AUTOMATISCH ZOEKEN”,dan met de OK toets bevestigen.
  ZOEKEN VANUIT STANDPLAATSLOCATIE.
  Als uw langere afstanden heeft afgelegd sinds uw laatste sat-ontvangst, is het vaak van
  voordeel om uw huidige locatie aan te geven op het besturingsapparaat.
  U ziet op het besturingsapparaat een weergave van europa, verdeeld in 3 velden: noord,
  midden en zuid.
  U kiest dan de toets in het veld waarin u zich bevindt en het zoeken wordt dan meestal
  versneld, het zoeken verloopt dan verder zoals bij volautomatisch zoeken. • Page 6

  HANDMATIG ZOEKEN.
  Deze functie alleen gebruiken bij het zoeken naar een satelliet die niet in de voorinstellingen
  zijn aangegeven of als de ontvangst slecht is bij de vooringestelde satelliet en u wilt het
  ontvangstsignaal optimaliseren.
  U drukt dan de MENU toets, dan de rechtspijltoets tot in het display de melding
  “HANDMATIG ZOEKEN” komt, dan met OK toets bevestigen.Dan kunt u met de pijltoetsen
  de antennestand stapsgewijs wijzigen, met de rechts en links toets de antenne rechts of links
  laten draaien en met de hoog en laag toetsen de antenne omhoog of omlaag laten bewegen.
  U kunt dan de antenne zo bewegen totdat u optimaal beeld op uw TV krijgt.Als u deze positie
  wilt opslaan , moet u deze positie bevestigen met de OK toets.Als u dan de antenne weer
  inschakelt wordt automatisch deze positie weer gevonden.
  ANTENNE LATEN INKLAPPEN.
  Door de ON/OFF toets te drukken wordt de antenne ingeklapt en uitgeschakeld.
  Niet wegrijden voordat u heeft vastgesteld dat de antenne volledig is ingeklapt en
  uitgeschakeld.
  DUS ALTIJD VOOR HET WEGRIJDEN CONTROLEREN OF ANTENNE VOLLEDIG IS
  INGEKLAPT!
  6.Configuratie van het besturingsapparaat
  Voor instellen van de zoek-satelliet.
  Met ingeschakeld apparaat de MENU-toets drukken, dan de RECHTSPIJL-toets zo vaak
  drukken totdat in het display “ZOEKSATELLIET” komt, dan met OK-toets bevestigen, dan
  weer de RECHTPIJL-toets zo vaak drukken totdat de gewenste zoeksatelliet in het display
  verschijnt, dan weer met de OK-toets bevestigen.
  De verschillende satellieten worden verderop in deze handleiding uitgebreider beschreven.
  Instellen van de taal.
  Met ingeschakeld apparaat de MENU-toets drukken, dan de RECHTSPIJL-toets zo vaak
  drukken totdat in het display “INSTELLINGEN” komt, dan met OK-toets bevestigen, dan
  weer de RECHTSPIJL-toets zo vaak drukken totdat “TAAL” (“SPRACHE”) in het display
  verschijnt, dan weer de OK-toets bevestigen, dan weer de RECHTSPIJL-toets zo vaak
  drukken totdat de gewenste taal in het display verschijnt, dan weer met de OK-toets
  bevestigen.
  Updates van zoeksatellieten.
  Als er nieuwe zoeksatellieten komen, kan met de ingebouwde kaartlezer in het
  besturingsapparaat de software worden aangepast aan deze nieuwe satellieten, zodat het
  systeem deze dan ook aan kan sturen (vinden). • Page 7

  7.Ontvangst in vergelegen landen.
  Doordat deze installatie gebruik maakt van digitale zoektechniek is het ontvangstbereik erg
  groot.
  Toch kan het voorkomen dat u zich buiten het bereik van de interessantere satellieten bevindt,
  vooral omdat de uitstraling van deze satellieten zich hoofdzakelijk op Midden-europa
  richt.Als uw positie erg ver van Midden-europa verwijderd is, kijkt de antenne als het ware
  “schuin” naar de satelliet, dit wordt ook wel “skew”of “polarisatie” hoek genoemd.
  Dit effect treedt meestal op in landen, zoals Portugal, Zuid-Spanje, Marokko, Griekenland en
  extreem de Canarische eilanden.De moderne ontvangsttechniek vangt dit grotendeels op,
  alleen in uitzonderlijke gevallen moet er een handmatige correctie van de
  “LNB”(ontvanstkop) plaatsvinden.Deze is met een zwarte plastic houder aan het einde van de
  LNB-arm bevestigd en kan, als u een van de twee schroeven iets losdraait, verdraaid
  worden.Op de LNB (ontvangstkop) is een graadverdeling om het iets eenvoudiger te maken.
  Hieronder vindt u de verschillende instellingen van de LNB positie.
  Zuid-Spanje,Algerije……….+ 10 graden
  Portugal,Gibraltar…………..+ 20 graden
  Marokko................................+ 30 graden
  Canarische eilanden..............+ 40 graden
  Griekenland……………….. - 10 graden
  Turkije,West-Rusland…….. - 20 graden
  Alle andere landen………….. 0 graden.
  De gegeven waarden in te stellen vanaf de schotel gezien kijkend op de LNB, dan met de +
  waarden de LNB met de klok mee verdraaien en met de – waarden de LNB tegen de klok in
  verdraaien.
  Correcties onder de 15 graden zijn niet noodzakelijk, als de ontvangstkwaliteit goed is.
  8.Foutmeldingen.
  Bij het zoeken geen signaal gevonden.
  Oplossing: Positie veranderen
  Controleren of de antenne vrij zicht op het zuiden heeft
  Zeker stellen dat u in ontvangst (uitstraling) gebied van zoeksatelliet bent
  In display komt fout “Y” of "X" motor.
  Oorzaken: Obstakel blokkeert antennebeweging
  Stroomvoorziening te zwak
  Antenne reageert niet met inschakelen.
  Oorzaken: Zekeringen doorgebrand.
  Kabels niet correct aangesloten
  In het display verschijnt de melding, geen LNB aangesloten.
  Oplossing : Controleert u of de witte coax-kabel van de sat-antenne correct is aangekoppeld
  en er geen onderbrekingen zijn. • Page 8

  9.Beschrijving zoeksatellieten.
  Astra 1
  De satelliet voor de Duitstaligen, meer dan 50 vrij te ontvangen programma’s in Duitse taal en
  vele andere Europese zenders.
  Alleen in Griekenland, Turkije en het oostelijk Middenlandse zeegebied beperkte
  ontvangstmogelijkheid.
  Met de 85 cm schotel is zelfs op de Canarische eilanden nog ontvangst mogelijk.
  Vergeleken met de analoog uitgestraalde programma’s op Astra 1 zijn de digitaal
  uitgestraalde programma’s in een veel groter gebied te ontvangen.
  Astra 2
  Hoofdzakelijk Engelstalige programma’s met een grotere uitstraling als de Astra 1, alleen
  opgedeeld in noord en zuid, wat inhoudt dat alleen in Midden-europa alle programma’s
  ontvangen kunnen worden, die op Astra 2 worden uitgestraald.
  Hotbird (ook wel Eutelsat-hotbird genoemd)
  Zoals ook Astra is ook de Hotbird een satellietensysteem wat uit vele kleinere
  satellietentransponders bestaat.In totaal zo’n 200 digitale programma’s vrij te ontvangen in
  verschillende talen.
  Hotbird dekt heel Europa, al zijn de signalen zwakker als die van de Astra.
  In Griekenland en Turkije is Hotbird de beste mogelijkheid om Duitstalige programma’s te
  ontvangen.
  Thor/Sirius
  Voor de Noordeuropese landen, zowel wat betreft uitstraling als programma-aanbod.
  Met 85 cm schotel nog tot in Zuid-Duitsland te ontvangen.
  Telecom 2A/2B/2D
  Hoofdzakelijk Franstalig aanbod met zeer beperkte ontvangstmogelijkheden( Frankrijk en
  directe omgeving).
  Hispasat
  Hoofdzakelijk Spaanstalig aanbod, dekt Spanje, Portugal en de Canarische eilanden af, in
  Frankrijk beperkt ontvangst mogelijk.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ten Haaft Oyster Vision wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ten Haaft Oyster Vision in der Sprache / Sprachen: Englisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,13 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Ten Haaft Oyster Vision

Ten Haaft Oyster Vision Installationsanweisung - Deutsch - 44 seiten

Ten Haaft Oyster Vision Bedienungsanleitung - Deutsch - 30 seiten

Ten Haaft Oyster Vision Installationsanweisung - Englisch - 44 seiten

Ten Haaft Oyster Vision Installationsanweisung - Holländisch - 11 seiten

Ten Haaft Oyster Vision Installationsanweisung - Französisch - 44 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info