Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
Oyster Vision
Montage Handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Oyster Vision

  Montage Handleiding • Page 2

  Inhoudsopgave

  I

  1

  Inleiding

  3

  2

  Installatie op het dak

  4

  3

  Installatie binnen

  6

  4

  Installatieschema

  7

  5

  Plaatsen van de schotel

  8

  6

  Beknopte handleiding

  9

  7

  Inbouwtips

  10

  8

  Foutmeldingen

  11

  2 • Page 3

  1

  Inleiding

  Uw automatische satelliet-installatie is een intelligent systeem, dat volautomatisch
  functioneert en u de rompslomp van het handmatig zoeken met een satellietantenne
  wegneemt.
  In tegenstelling tot normale antennes moet een satellietantenne (schotelantenne) altijd exact op de uitstralende satelliet gericht worden en mogen er zich geen obstakels
  tussen antenne en satelliet bevinden, zoals bomen en gebouwen.
  Dus vanuit de schotelantenne gezien moet er altijd vrije zicht naar het zuiden zijn.
  De meeste ontvangstproblemen hebben als oorzaak belemmering van het zicht van de
  antenne richting uitstralende satelliet.
  Als u een schotelantenne op uw huis plaatst, moet de antenne eenmaal gericht worden
  en kan dan gefixeerd worden.
  Als u onderweg bent, zelfs een paar meter, moet u bij elke wijziging van uw standplaats
  de antenne opnieuw uitrichten. Voor u als bezitter van een volautomatisch systeem,
  betekend dat slechts een druk op de knop en het systeem vindt de gewenste, vooringestelde, satelliet. De microprocessorgestuurde fijninstelling en de digitale ontvangsttechniek zorgen voor optimale ontvangst.
  U vindt op de eerste pagina’s van deze gebruiksaanwijzing de algemene bedieningsuitleg, verderop worden de bijzondere functies en de zoekprogramma’s uitgebreider
  behandeld.

  3 • Page 4

  2

  Installatie op het dak

  Wanneer een camper of caravan is voorzien van een schotelantenne moet het mogelijk
  zijn, vanwege de te grote luchtweerstand, deze in te klappen alvorens men met het
  voertuig gaat rijden. De schotel zal daarom in standby-stand of wanneer het voertuig
  wordt gestart automatisch dichtklappen. De motorunit van Oyster Vision is vanuit de
  fabriek in elkaar gezet en individueel getest. De montageplaat is vanwege logistieke
  redenen reeds bevestigd aan de motorunit.

  .

  Deze montageplaat moet op het dak worden vastgelijmd met speciale montagelijm welke u bij uw leverancier kunt verkrijgen!

  Voordat het systeem kan worden geplaatst moet het dak, op de plaats waar het schotelsysteem moet komen, vet en vochtvrij worden gemaakt. Bij het kiezen van een
  juiste montageplaats op het dak moet u rekening houden met de draaicirkel van het
  schotelsysteem. Hier mogen geen blokkerende elementen aanwezig zijn, zoals schoorstenen, andere antennes, airconditioning of zonnepanelen.
  draaicirkel Oyster 65
  54 cm bij 55 cm hoogte

  Oyster 85

  Oyster 65

  92 cm

  72 cm

  111,5 cm

  Oyster 85
  midden

  91,5 cm

  Oyster 65

  draaicirkel Oyster 85
  65 cm bij 55 cm hoogte

  Houdt ook rekening met de kabeldoorvoer vanuit het schotelgedeelte, bagagerekken,
  dakverhogingen en railing. Wanneer de juiste plaats is bepaald verwijder dan de montageplaat met de 4 moeren. Lijm nu de plaat op de juiste positie en druk deze stevig
  aan. Houdt er wel rekening mee dat het systeem dusdanig wordt geplaatst dat de schotel naar achteren staat gericht in gesloten situatie.

  rijrichting

  Wanneer de lijm gedroogd is kunnen de kabels worden aangesloten aan de onderzijde
  van het schotelsysteem en kan het schotelsysteem terug worden geplaatst op de montageplaat. Controleer nogmaals of het systeem goed vast zit.

  4 • Page 5

  3

  Installatie op het dak

  De kabel van het schotelsysteem kan nu door het dak worden gevoerd. Het is verstandig om eerst een positie te lokaliseren waarbij de kabel in een kabelgoot uit kan komen
  of verborgen achter een kast. Dit bevordert de nette afwerking binnen de camper of
  caravan. De kabel kan door een gat van ca. 32 x 20 mm worden gevoerd.
  Met sikaflex of andere niet siliconenhoudende afdichtstof kan de kabeldoorvoer waterdicht worden afgesloten. Houdt er rekening mee dat de kunststof afsluitring pas mag
  worden aangedraaid als de kit is uitgehard. Controleer daarna of de doorvoer waterdicht is. Wij adviseren u om de eventuele lengte kabel welke nu van de dakdoorvoer
  richting het schotelsysteem loopt met kit vast te maken op het dak. Ervaring leert dat
  een (kunststof) kabelgoot binnen korte tijd door windlast en temperatuurverschillen
  krom gaat staan en los gaat laten.
  Na het plaatsen van het motorgedeelte, dient eerst de besturingseenheid te worden
  geplaatst. Later in deze handleiding wordt besproken hoe u de schotel op het motorgedeelte kunt plaatsen.

  montagemoeren

  doorvoergat (32 x 20 mm)

  sikaflex op
  schroeven
  en moeren
  sikaflex
  rondom

  5 • Page 6

  3

  Installatie binnen

  Kies een juiste plek waar u de besturingseenheid kunt plaatsen. Houdt er rekening mee
  dat de afstand tot het televisietoestel en de te gebruiken satellietontvanger zo klein
  mogelijk wordt gehouden. Het is altijd verstandig om een plaats te kiezen die bij eventuele service makkelijk te bereiken is.
  Zorg ervoor dat de verschillende spanningen aanwezig zijn. De unit werkt op zowel
  12 V als 24 V, wanneer deze niet aanwezig is zal er dus een omvormer moeten worden
  geplaatst.

  .
  .

  De installatie dient met 2 mm2 bij korte verbindingen of 4 mm2 kabel bij
  langere verbindingen, aan de stroomvoorziening te worden aangesloten en wel
  direct aan de accu!
  De 12 V/24 V aansluiting mag niet achter de hoofdschakelaar van de camper
  of caravan worden afgetakt!

  Wanneer dit wordt gedaan kan de schotel niet inklappen wanneer de gebruiker dit vergeten is en gaat rijden met het voertuig.
  Houdt er ook rekening mee dat het satellietsysteem piekstromen kan trekken van zo’n
  6 ampère en een standaard motorstroom benut van zo’n 2 tot 3 ampère. Wanneer er
  geen 12 V/24 V aanwezig is, bijvoorbeeld in een caravan, is het gebruik van een gestabiliseerde netvoeding noodzakelijk.
  Zorg er ook voor dat de schakelspanning van het startcontact aanwezig is. Deze wordt
  ook vaak door autoradio’s of koelkasten gebruikt. Test van tevoren of deze spanning
  ook nog schakelt indien de 230 V aansluiting van de camper/caravan wordt benut.
  Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een losse netvoeding voor de besturingseenheid dient ook de massa aangesloten te worden op de besturingseenheid. De kabel van
  de motorunit wordt op onder in de besturingseenheid aangesloten.
  De te gebruiken satellietontvanger wordt met behulp van de bijgeleverde verloopkabel
  (F naar F) aangesloten op de besturingseenheid.

  6 • Page 7

  4

  Installatieschema

  Aansluitingen
  Digitale Satelliet-ontvanger

  TV
  VCR

  5

  1

  2

  3

  4

  Schotelgedeelte

  1

  LNB IN:
  Sluit hier de LNB op aan die op de buitenunit is gemonteerd.

  2

  LNB UIT:
  Sluit deze aansluiting op de LNB-ingang van uw satellietontvanger aan.

  3

  14P CONNECTOR:
  Sluit hier de 14-voudige kabel van de buitenunit op aan.

  4

  4P CONNECTOR:
  Sluit hier de spanningsvoorziening op aan.

  5

  SERVICE:
  Deze aansluiting is gereserveerd voor service doeleinden.

  Kleurencode spanningsvoorziening:
  ROOD:
  Dit is de

  + aansluiting voor de 12 V/24 V spanning.

  BRUIN:
  Dit is de

  – aansluiting voor de 12 V/24 V spanning.

  ZWART:
  Dit is de aansluiting voor de schakelspanning, indien hier 12 V op wordt gezet gaat
  de schotel automatisch dicht.

  7 • Page 8

  5

  Plaatsen van de schotel

  Nadat zowel het buitengedeelte als het binnengedeelte zijn afgewerkt dient de schotel
  te worden geplaatst.

  .
  .

  Schakel het systeem in door éénmaal op de ON/OFF toets te drukken. Het
  systeem klapt nu open. Op het moment dat het systeem gaat draaien, drukt
  u op de MENU toets.
  Wacht nu tot het systeem gestopt is met draaien.

  Zorg ervoor dat niemand het systeem kan bedienen terwijl u de schotel gaat monteren. Sluit het voertuig eventueel af. Plaats nu de schotel goed vast met behulp van de
  bijgeleverde schroeven (schroeven voor montage invetten).

  .

  Wanneer de schotel gemonteerd is kunt u het systeem weer uitschakelen door
  nogmaals op de ON/OFF toets te drukken.

  Het systeem is nu klaar voor gebruik. Een korte bedieningshandleiding om het functioneren te kunnen testen vind u in het volgende hoofdstuk.
  Houdt er echter rekening mee dat u vrij zicht naar de satelliet moet hebben om de test
  goed uit te kunnen voeren.

  8 • Page 9

  6
  .
  .

  Beknopte handleiding
  Schakel het televisietoestel en de satellietontvanger in (uit stand-by).
  Druk éénmaal op de ON/OFF toets.

  Het systeem gaat nu automatisch de Astra satelliet zoeken. Wanneer de satelliet gevonden is wordt dit aangegeven in het scherm van de besturingsunit. Uw satellietontvanger wordt vanaf dan voorzien van het signaal van de Astra satelliet. U kunt nu uw
  satellietontvanger instellen en eventueel de smartcard activeren.
  Het systeem gaat altijd eerst naar de laatste bekende positie terug. Wanneer u het
  voertuig dus niet heeft verplaatst, scheelt dit zoektijd en energie. Wanneer u wel van
  plaats bent veranderd gaat het systeem automatisch op zoek naar de satelliet.
  In sommige gebieden, zoals delen van Griekenland en Turkije of het uiterste noorden
  van Scandinavië is de signaaldekking van de Astra satelliet beperkt. Het is dan mogelijk om handmatig het gebied te selecteren waarin u zich bevindt. Hierdoor wordt het
  systeem selectiever met zoeken. In zwakke signaalgebieden is het dan toch mogelijk
  om ontvangst te krijgen, dit is echter niet gegarandeerd.

  .

  Om het systeem weer uit te schakelen drukt u weer op de ON/OFF toets.

  9 • Page 10

  7
  .

  Inbouwtips
  Verleng nooit de kabel van het schotelsysteem naar de besturingseenheid, de
  meegeleverde kabel is de maximale lengte.

  .

  Gebruik nooit een spanning lager dan 11 V en hoger dan 25 V.

  .

  Zorg ervoor dat zekeringhouders vrij toegankelijk zijn.

  .

  Bouw het systeem in op een makkelijk toegankelijke plaats.

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  Wanneer er een 12 V televisie wordt gebruikt is het altijd verstandig om enkel
  voor de televisie extra spanningskabels aan te leggen.

  Monteer de besturingsunit stevig vast en zorg ervoor dat kabels niet snel los
  kunnen trillen

  Bij gebruik van verlengsetjes, zowel voor infrarood als voor video/audio overdracht, gebruik dan nooit draadloze systemen.

  Ga nooit aan het systeem sleutelen wanneer u geen technische kennis heeft
  van dit product. Neem bij problemen altijd contact op met de technische dienst
  van uw leverancier.

  In de besturingseenheid zitten geen zekeringen of schakelaars. Het heeft geen
  nut deze te openen.

  Licht de klant goed in over het systeem, waar u het heeft geplaatst en wat te
  doen bij problemen/nood.

  Controleer na het testen of de schotel geheel sluit bij het uitschakelen van het
  systeem. Controleer ook nogmaals of alles waterdicht is. Controleer ook of het
  systeem automatisch dicht gaat wanneer u de motor van het voertuig start.

  Het is altijd verstandig om uw klant te informeren over de werking van het systeem,
  wat er bijvoorbeeld gebeurt wanneer de accuspanning te laag is, wanneer het stormt of
  regent, wanneer de smartcard is uitgevallen en wat te doen bij noodsituaties.

  10 • Page 11

  8
  .

  Foutmeldingen
  Bij het zoeken geen signaal gevonden.

  Oplossingen:
  Positie veranderen.
  Controleren of de antenne vrij zicht op het zuiden heeft.
  Zeker stellen dat u in ontvangst (uitstraling) gebied van zoeksatelliet bent.

  .

  In display komt fout “Y” of “X” motor.

  Oorzaken:
  Obstakel blokkeert antennebeweging.
  Stroomvoorziening te zwak.

  .

  Antenne reageert niet met inschakelen.

  Oorzaken:
  Zekeringen doorgebrand.
  Kabels niet correct aangesloten.

  .

  In het display verschijnt de melding, geen LNB aangesloten.

  Oplossing:
  Controleert u of de witte coax-kabel van de satelliet-antenne correct is aangekoppeld en er geen onderbrekingen zijn.

  11


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ten Haaft Oyster Vision wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ten Haaft Oyster Vision in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,47 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Ten Haaft Oyster Vision

Ten Haaft Oyster Vision Installationsanweisung - Deutsch - 44 seiten

Ten Haaft Oyster Vision Bedienungsanleitung - Deutsch - 30 seiten

Ten Haaft Oyster Vision Bedienungsanleitung - Englisch - 8 seiten

Ten Haaft Oyster Vision Installationsanweisung - Englisch, Französisch - 44 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info