Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/25
Nächste Seite
AIRTOP
2000 (S)
3500 (VP)
5000
LUCHTVERWARMERS
Handleiding
December 2003
Feel the drive
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Feel the drive

  AIRTOP
  2000 (S)
  3500 (VP)
  5000
  LUCHTVERWARMERS

  Handleiding
  December 2003 • Page 2

  AirTop 2000 (S), 3500, 5000

  Feel the drive

  Inhoudsopgave

  Blz.

  1.

  2
  2
  2
  2
  3
  3
  3
  3
  4
  4
  5
  5
  8
  8
  8
  8
  9
  9
  9
  9
  9
  10
  11
  11
  12
  12
  13
  15
  16
  18
  19
  19
  19
  19
  20
  20
  20
  20
  20
  20
  21
  21
  21
  21
  22
  22
  23

  2.

  3.

  4.
  5.

  6.
  7.
  8.

  9.
  10.

  Technische gegevens
  1.1
  Elektrische componenten
  1.2
  Brandstof AirTop 2000 (S)/3500/5000 Benzine
  1.3
  Brandstof AirTop 2000 (S)/3500/5000 Diesel
  Inbouw
  2.1
  Toepassing
  2.2
  Algemeen
  2.3
  Inbouwplaats
  2.4
  Montage
  2.5
  Verwarmingsluchtsysteem
  2.6
  Aanvoer verwarmingslucht
  2.7
  Verwarmingslucht
  Brandstofverzorging
  3.1
  Doseerpomp
  3.2
  Brandstofaansluiting
  3.3
  Brandstofleidingen
  3.4
  Voertuigen met carburateurs
  3.5
  Voertuigen met benzine injectie
  3.6
  Voertuigen met dieselmotoren
  3.7
  Vaartuigen
  3.8
  Brandstoffilter
  Verbrandingslucht toevoer/uitlaatgas afvoer
  Elektrische aansluiting
  5.1
  Aansluiting verwarmingsapparaat
  5.2
  TRS/VLG
  5.3
  Ventilatie
  Schakelschema’s AirTop 2000(S)
  6.1
  Legenda schakelschema’s AirTop 2000(S)
  Schakelschema’s AirTop 3500/5000
  7.1
  Legenda schakelschema’s AirTop 3500/5000
  Ingebruikname
  8.1
  Uitschakeling door storing
  8.1.1
  Foutcode indicatie
  8.2
  Bedieningsvoorschrift
  8.2.1
  Bedieningselement
  8.2.2
  Inschakelen
  8.2.3
  Startverloop
  8.2.4.1
  Stabilisatie (dieseluitvoering)
  8.2.4.2
  Stabilisatie (benzine uitvoering)
  8.2.5
  Volbedrijf
  8.2.6
  Regelpauze
  8.2.7
  Uitschakelen
  8.3
  Onderhoud
  8.4
  Oververhitting
  Gebruiksaanwijzing combinatieklok
  9.1
  Combinatieklok
  AirTop 3500 VP

  Vóór ingebruikname van het apparaat dient deze inbouwhandleiding en
  gebruiksaanwijzing geheel doorgelezen te worden.
  Belangrijke tips:

  Zorg voor een droge opstelling van het verwarmingsapparaat.


  Bij voorkeur het uitlaatsysteem kort houden.  De kabellengte van de brandstof-doseerpomp mag niet langer zijn dan
  noodzakelijk.  Let op de goede massa en op de voorgeschreven kabeldikte.  Let op dat er geen uitlaatgassen door de kachel kunnen worden aangezogen.  Voldoende inbouwruimte vrijhouden voor uitbouw c.q. onderhoud.

  1 • Page 3

  AirTop 2000 (S), 3500, 5000
  1. Technische gegevens
  Tenzij de toleranties in het technische schema zijn vermeld, moet een tolerantie van ± 10% worden toegepast bij
  een buitentemperatuur van + 20°C en bij de nominale voltage en condities.
  1.1
  Elektrische componenten
  De stuureenheid, motor, brandstofdoseerpomp, gloeilamp in de digitale tijdklok en gloeistift zijn ontworpen voor
  ofwel een 12 volts ofwel 24 volts werking.
  De digitale tijdklok*, temperatuursensor en vlambewaker zijn voltage-onafhankelijke onderdelen (niet bij AT
  3500/5000).
  * Van tevoren instellen van de verwarmingstijd is niet toegelaten bij TRS-werking.
  1.2
  Brandstof voor AT 2000 (S), 3500, 5000 B (Benzine):
  De brandstof die gespecificeerd is door de autofabrikant is geschikt als brandstof voor de kachel.
  1.3
  Brandstof voor AT 2000 (S), 3500, 5000 D (Diesel/Stook olie EL):
  De dieselbrandstof die is voorgeschreven door de autofabrikant is geschikt als brandstof voor de kachel.
  Tevens kan stookolie klasse EL - echter niet stookolie type L - gebruikt worden onder voorwaarde, dat het
  voldoet aan de standaard kwaliteitseis DIN 51603. Negatieve effecten als gevolg van additieven zijn niet bekend.
  Als de brandstof voor de kachel wordt onttrokken uit de brandstoftank, dan moeten de specificaties van de
  autofabrikant aangaande de additieven worden geraadpleegd.
  Als men wisselt tussen verschillende brandstoffen, moet de kachel eerst ± 15 minuten operatief zijn om ervoor te
  zorgen, dat de brandstofpomp gevuld is met de nieuwe brandstof.
  Enige toevoeging of afvalolie is niet toegestaan.
  Kachel
  Keuringsmerk
  Type
  Warmtecapaciteit
  *(boosterstand max. 30 min.)
  Brandstofverbruik
  Voltage
  Bedrijfsspanning
  Opgenomen elektr. vermogen
  Toelaatbare omgevingstemp.:
  Apparaat:
  - in gebruik
  - buiten gebruik
  Doseerpomp: - in gebruik
  - buiten gebruik
  Stuureenheid: - in gebruik
  - buiten gebruik
  Toelaatbare verbrandingslucht
  inlaattemperatuur
  Instelgebied binnentemperatuur
  Luchtverplaatsing bij 0,5 mbar
  max.
  CO2 in uitlaatgassen (toelaatbaar
  werkbereik)
  Afmetingen verwarmingsapparaat
  Gewicht verwarmingsapparaat

  AT 2000 (S)
  Benzine
  Diesel
  -S277
  -S270
  (-S325,
  (-S324,
  AT 2000 S)
  AT 2000S)
  1.1 – 2.0 kW
  traploos
  (0.16 - 0.27 l/h)
  traploos
  12 V
  10-15 V

  0.9 – 2.0 kW
  traploos
  (0.12 - 0.24 l/h)
  traploos

  AT 3500
  Benzine
  -S305

  Benzine
  -S304

  Luchtverwarmer met verdamperbrander
  1.5 – 3.5 kW
  traploos
  0.17 – 0.46 l/h
  0.17 – 0.42 l/h

  12 V

  24 V

  12 V

  10-15 V

  20-30 V

  10.5–15 V

  9 – 22 W
  traploos

  AT 5000
  Diesel
  -S306

  Diesel
  -S303

  1.5 – 5.0 (5.5)*
  traploos
  0.17 – 0.60 l/h
  (0.66)* l/h

  12 V

  24 V

  0.19 – 0.66
  l/h
  (0.73)* l/h
  12 V

  10.5–15 V

  21–30 V

  10.5–15 V

  15 – 36 W
  traploos

  12 V

  24 V

  10.5–15 V

  21–30 V

  15 – 90 W
  traploos

  -40° - +40°C
  -40° - +85°C
  -40° - +20°C
  -40° - +85°C
  -40° - +75°C
  -40° - +85°C
  -40° - +20°C
  +10° - +40°C
  traploos
  70 m3/h
  9.5 – 10.5

  9.5 – 12.0

  L 322 ± 2 mm (AT2000S: L: 311 ± 2 mm)
  B 130 ± 1 mm (AT2000S: B: 120 ± 1 mm)
  H 122 ± 1 mm (AT2000S: H: 121 ± 1mm)

  2.6 kg

  3

  +10 - +45°C
  traploos

  139 m /h

  218 m3/h

  1.5 kW: 5.0 – 8.0 %
  3.5 / 5.0 kW: 9.0 – 12.5 %
  L: 425 ± 2 mm
  B: 148 ± 1 mm
  H: 148 ± 1 mm
  5.9 kg

  Bij een inbouw die afwijkt van deze algemene beschrijving vervalt de type goedkeuring van het
  verwarmingsapparaat en tevens de wettelijke aansprakelijkheid van Webasto. Hetzelfde geldt wanneer
  reparaties worden uitgevoerd door niet Webasto geschoolde personen of wanneer er niet originele
  Webasto onderdelen worden toegepast.

  2 • Page 4

  AirTop 2000 (S), 3500, 5000
  2. Inbouw
  2.1.
  Toepassing
  De luchtverwarmingsapparaten AirTop 2000 (S)/3500/5000 dient voor:
  verwarmen van vrachtwagencabines, kraancabines, mobiele werkplaatsen, zeil- en motorjachten,
  laadruimten etc.
  ontdooien van de ramen van bovengenoemde voer(vaar)tuigen.
  De verwarmingsapparaten werken onafhankelijk van de voer(vaar)tuigmotor en worden aangesloten op de
  brandstoftank en het elektrische systeem van het betreffende voer(vaar)tuig.
  2.2
  Algemeen
  Het apparaat mag niet zonder afdekkap van het elektronische stuurdeel gebruikt worden (leidt tot
  oververhitting). Er dient op de inbouwmogelijkheden van het betreffende voer(vaar)tuig gelet te worden.
  Tevens moeten de regels en voorschriften van de Rijksdienst Wegverkeer in acht genomen te worden.
  2.3
  Inbouwplaats
  Het apparaat wordt veelal in de te verwarmen ruimte gemonteerd. Indien een plaats buiten de te
  verwarmen ruimte wordt gekozen, dient er voor gezorgd te worden dat het verwarmingsluchtsysteem
  hercirculerend wordt gemaakt. Bij gebruik van verse buitenlucht dient een externe temperatuursensor te
  worden toegepast (zie hoofdstukken 2.5 en 5). Voor buitenmontage is ook een inbouwkast leverbaar. Het
  verwarmingsapparaat dient op een schone droge plaats gemonteerd te zijn.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  6

  verwarmingslucht toevoer
  verwarmingslucht afvoer
  verbrandingslucht toevoer
  uitlaatgas afvoer
  brandstoftoevoer
  benodigde ruimte voor verwarmingslucht afvoer
  Benodigde ruimte voor uitbouw apparaat
  Kabeluitvoer (rechts of links)

  Afb. 1: AT 2000 S

  8

  8

  1

  2

  3

  5

  4

  7

  1. verwarmingslucht toevoer
  2. verwarmingslucht afvoer
  3. verbrandingslucht toevoer
  4. uitlaatgas afvoer
  5. brandstoftoevoer
  6. benodigde ruimte voor verwarmingslucht afvoer
  7. benodigede ruimte voor uitbouw apparaat
  8. Kabeluitvoer (rechts of links)

  6

  Afb. 2: AT 3500 / 5000

  Benzine verwarmingsapparaat

  Diesel verwarmingsapparaat

  Afb. 3-4: toegestane inbouwposities

  3 • Page 5

  AirTop 2000 (S), 3500, 5000
  2.4
  Montage
  De moeren M6 moeten bij de montage van het verwarmingsapparaat AirTop 2000 (S)/ 3500/5000 met een
  draaimoment van 6 Nm + 1Nm aangetrokken worden.
  De afmetingen voor de montage en de benodigde plaats voor service zijn te vinden op de
  montagetekening (afb. 1&2). De horizontale en axiale hoek mag de opgave niet te boven gaan (afb. 3/4).
  Tussen het apparaat en de (cabine)vloer wordt de bijgeleverde pakking gemonteerd. Indien de
  montageplaat niet vlak is (ribbels tot 1 mm hoogte worden door de pakkingplaat gecompenseerd) dan dient
  de plaat vlak getrokken te worden. De pakking/afdichting moet voor iedere hermontage vernieuwd worden.
  Belangrijk is dat het verwarmingsapparaat rondom vrij ligt van de montagebodem. Eventuele
  vloerbedekking, isolatiemateriaal e.d. dient rondom het apparaat verwijderd te worden. Eventueel is er een
  6 mm dikke extra tussenplaat leverbaar. Het aanliggen van de behuizing van het apparaat tegen de
  bodem van de montagevloer leidt tot blokkering van de in het apparaat gemonteerde elektromotor.

  Afb. 5: Gatenpatroon

  Afb. 6: Pakking

  De inbouwer dient ervoor te zorgen dat het jaar van ingebruikname definitief kenbaar gemaakt wordt
  op het typeplaatje.

  Afb. 7: Inbouw, let op vrij liggen!

  2.5
  Verwarmingsluchtsysteem
  Aan de luchttoevoerzijde van het verwarmingsapparaat is de
  temperatuurvoeler gemonteerd. Deze zorgt, afhankelijk van de stand van
  het bedieningselement, voor een automatische traploze
  capaciteitsregeling. Het verwarmingsapparaat moet daarom met
  hercirculerende lucht werken zodat het kan reageren op de
  temperatuursontwikkeling in de te verwarmen ruimte. “Kortsluiting” van het
  verwarmingsluchtsysteem (aanzuig- en uitblaas vlak boven elkaar) moet
  voorkomen worden.

  Afb. 8: Voorkom “kortsluiting” luchtcircuit

  Tevens mag het apparaat geen lucht aanzuigen direct uit het voertuig eigen verwarmingssysteem.
  Wanneer het apparaat buiten de te verwarmen ruimte staat, zijn er hulpstukken leverbaar om het
  hercirculeren van de verwarmingslucht mogelijk te maken middels een luchtaanzuigslang. De apparaten zijn
  ook te gebruiken door toepassing van een externe temperatuurvoeler (standaard in de scheepssets). De
  AT 2000 (S) dient bij toepassing met externe voeler als set aangeschaft te worden. Deze voeler (optie)
  dient op een gunstige plaats in de te verwarmen ruimte gemonteerd te worden op ca. 1,5 meter hoogte,
  niet direct in de uitstroomlucht of in het directe zonlicht.
  De temperatuursensor mag niet:
  • direct de warme lucht (van voertuig- resp. verwarmingsapparaat) ontvangen
  • in de buurt van warmtebronnen (bijv. de autoverwarming) gemonteerd worden
  • direct in de zon (bijv. dashboard/stuurkast) liggen
  • achter gordijnen of iets dergelijks gemonteerd worden

  4 • Page 6

  AirTop 2000 (S), 3500, 5000
  De temperatuurvoeler kan, na het afdekkapje losgenomen te hebben direct op het elektronische stuurdeel
  aangesloten worden. Afhankelijk van het geleverde model moet eerst de interne sensor uitgenomen
  worden.
  afdekkapje

  X
  9

  Externe temperatuurvoeler

  stekker

  AT 2000 (S)

  1

  2

  3

  4

  1.
  2.
  3.
  4.

  doseerpomp (kabel voorgemonteerd)
  interne of externe temperatuurvoeler
  hoofdaansluiting
  TRS bij voertuigen, blijft vrij bij scheepsset

  AT 3500/5000

  Minimale binnendiameter luchtvoerende delen is 55 mm Ø bij de AT 2000 (S), 80 mm Ø bij de AT 3500 en
  90 mm Ø bij de AT 5000. De toegepaste materialen voor het verwarmingsluchtsysteem moeten tegen een
  minimale temperatuur van 130°C bestand zijn. Maximale weerstand tussen luchttoevoer en luchtafvoer is
  1,0 mbar (10 mm waterkolom), overschrijding leidt tot oververhitting.
  Apparaat
  AirTop 2000 (S)
  AirTop 3500
  AirTop 5000

  Aansluiting op
  apparaat ø mm
  60
  90
  90

  Min. maat
  luchtvoering ø mm
  55
  80
  90

  2.6
  Aanvoer verwarmingslucht
  • Verwarmingslucht moet gehaald worden uit een schone ruimte (niet uit de machinekamer) of
  gerecirculeerd vanuit het schip
  • Een combinatie van verse lucht en gerecirculeerde lucht kan verkregen worden door het
  gebruiken van een Y-stuk (met een klep)
  • Let op voldoende beluchting van ruimten waaruit de lucht onttrokken wordt
  2.7
  Verwarmingslucht
  • Het beste comfort krijgt men wanneer men de te verwarmen ruimte als uitblaas, twee keer de
  oppervlakte van de uitblaasslang aan vrij uitblazende roosters toepast. Andere uitblaasmonden mogen
  kleiner en afsluitbaar zijn.
  • Gebruik voor de hoofdkajuit een niet afsluitbaar rooster van dezelfde diameter als de uitlaat van
  het verwarmingsapparaat. Gerecirculeerde lucht moet uit dezelfde ruimte genomen worden als
  waarin deze uitblaast.

  5 • Page 7

  AirTop 2000 (S), 3500, 5000

  Bediening

  Warme lucht uitlaat

  Afb. 10: inbouwvoorbeeld in een boot
  1. Verwarmingsapparaat
  2. Brandstofaansluiting
  3. Uitlaatgas afvoer
  4. Verbrandingslucht afvoer
  5. Verwarmingslucht toevoer
  6. Verwarmingslucht uitblaasmond

  6

  Brandstofaansluiting

  Condensafvoer

  Uitlaatgas afvoer

  Uitlaatdemper • Page 8

  AirTop 2000 (S), 3500, 5000
  1. Bedieningselement
  2. Verwarmingsapparaat
  3. Doseerpomp met membraamdemper
  4. Brandstoffilter (optie)
  5. Tankaansluiting
  6. Uitlaatdemper (optie)
  7. Zekering

  1

  2

  7

  4
  5
  6

  3

  Afb. 11: Voorbeeld voor de inbouw van een luchtverwarmingsapparaat met circulatie van binnenlucht

  Afb. 12: Inbouwschema luchtverwarmer AT 2000 (S)

  7 • Page 9

  AirTop 2000 (S), 3500, 5000
  3. Brandstofverzorging
  3.1
  Doseerpomp
  De doseerpomp is een gecombineerde brandstofopvoer- en doseringspomp. De montage dient speciaal
  bij de benzine uitvoering op een koele plaats te geschieden (dus niet bij de motor) en zal veelal in de
  nabijheid van de tank geschieden. De toelaatbare omgevingstemperaturen tijdens het in bedrijf zijn,
  dienen tot +20°C bij benzine, en tot +40°C bij diesel te liggen.
  Om geluidsoverdracht te voorkomen, dient de doseerpomp middels
  de bijgeleverde trillingsdemper en rubberband flexibel te worden
  gemonteerd. De afmetingen, maximale inbouwhoeken en maximale
  lengte en hoogteverschillen doseerpomp t.o.v. het verwarmingsmax.3m
  apparaat worden in de afbeeldingen 13 t/m 16 aangegeven. De
  I2
  doseerpomp en brandstofleidingen mogen niet in het stralingsbereik
  van hete voer- of vaartuigdelen gemonteerd worden.
  iO2mm
  iO2mm

  0,00
  1,00
  2,00
  S (m)
  0,00
  0,50
  1,00

  Max.
  overdruk (bar)
  0,20
  0,11
  0,03
  Max.
  onderdruk (bar)
  - 0,10
  - 0,06
  - 0,02

  iO2mm

  I2

  l1 + l 2 ≤ 10m
  l1 ≤ 1,2 m
  l2 ≤ 8,8 m

  I1
  i O2mm

  H (m)

  H

  S

  I1

  Afb. 13: Brandstoftoevoer

  Opmerking:
  De kabel van de automaatkast naar de doseerpomp dient op de juiste lengte ingekort te worden i.v.m.
  spanningsverlies. De waterdichte stekerverbinding moet zorgvuldig aangebracht worden.
  3.2
  Brandstofaansluiting
  De brandstof voor het verwarmingsapparaat wordt uit de brandstoftank
  van het voer- of vaartuig of uit een aparte brandstoftank onttrokken.
  Een speciale tankaansluiting is leverbaar, die boven in de bestaande
  brandstoftank kan worden geïnstalleerd, zonder deze af te tappen.
  De zuigbuis van de tankaansluiting moet zo nodig worden ingekort, zodat
  deze tot 1 á 2 cm boven de bodem van de tank reikt (zie afb. 13). De buis
  moet schuin worden afgezaagd. Eveneens is het mogelijk het speciaal
  bijgeleverde T-stuk in de brandstofretourleiding te monteren i.p.v. een
  aparte tankaansluiting te maken.
  Afb. 14: Brandstof aansluitstuk (T-stuk)

  In dit geval is de inbouwhoek belangrijk, welke in afb. 14 wordt aangegeven. Men dient zich er wel van te
  overtuigen, dat de retourleiding voldoende diep in de tank steekt. De in de tabel (blz. 8) aangegeven
  drukken mogen niet overschreden worden.
  25

  > 25 mm

  Afb. 15: Webasto tankaansluiting
  met rubberpakking

  Afb. 16: aansluiting verwarmingsapparaat met koppelslangen

  8

  3.3
  Brandstofleidingen
  Als brandstofslang moet men de meegeleverde slang
  gebruiken. Past men deze niet toe, dan moet men slang of
  leiding toepassen die minstens aan de eisen van DIN73378
  voldoen. De slang mag de binnendiameter van 4 mm niet overschrijden, daar
  men anders de kans loopt dat luchtbellen zich in de bochten e.d. gaan ophopen,
  wat een onregelmatige verbranding tot gevolg kan hebben. De doseerpomp en
  het verwarmingsapparaat worden middels de bijgeleverde koppelslangen met de
  brandstofleiding verbonden en met passende slangklemmen vastgezet (zie
  afb.16). • Page 10

  AirTop 2000 (S), 3500, 5000
  3.4
  Voertuigen met carburateurs
  De brandstofaansluiting naar de impulspomp wordt via het speciaal meegeleverde T-stuk gemaakt in de
  brandstoftoevoer- of retourleiding (mits deze diep genoeg in de tank steekt). Het T-stuk moet dusdanig
  worden gemonteerd dat eventuele luchtbellen in de benzineleiding vanzelf naar de benzinetank
  terugvloeien (zie afb. 14).
  3.5
  Voertuigen met benzine-injectie
  Wanneer de pomp in de tank is gemonteerd, kan het T-stuk in de benzine retourleiding worden geplaatst,
  mits deze leiding diep genoeg in de tank steekt. Gebruik van een aparte tankaansluiting is natuurlijk ook
  mogelijk. Wanneer de benzinepomp niet in de tank is gemonteerd, kan men een aansluiting tussen de
  pomp en de tank maken. Er dient aandacht te worden besteed aan warmte-storende invloeden en de
  juiste montagestand van het T-stuk zoals reeds eerder is beschreven.
  Let op: de retourleiding dient drukloos naar de benzinetank te lopen, indien niet: separate
  tankaansluiting monteren. Er mag zich geen terugslagklep in de retourleiding bevinden.
  3.6
  Voertuigen met dieselmotoren
  Brandstofaansluiting geschiedt als onder 3.2 omschreven.
  3.7
  Vaartuigen
  Indien conform ERP-norm ingebouwd wordt (ISO 7840), moet de brandstofleiding in de machinekamer van
  een niet brandbaar materiaal zijn.
  3.8
  Brandstoffilter
  Indien er vervuiling verwacht wordt, moet het Webasto brandstoffilter met artikelnummer 487.171
  gemonteerd worden, let op: zelfontluchtend monteren (afb. 17), let op doorstroomrichting.

  Afb. 17: Brandstoffilter

  0-90°
  0-90°

  090°

  Afb. 19: Doseerpomp AT3500/5000 12 V diesel

  Afb. 19a: Doseerpomp AT2000 S 12 Volt, benzine

  0

  +  +

  0180°

  0-180°

  Afb. 18: Doseerpomp AT3500/5000 12-24 V benzine/diesel

  Afb. 18a: Doseerpomp AT2000 S 12-24 Volt, diesel

  9 • Page 11

  AirTop 2000 (S), 3500, 5000
  4. Verbrandingslucht toevoer/uitlaatgasafvoer
  Toevoer
  Verbrandingslucht mag nooit uit ruimten onttrokken worden waarin zich personen bevinden. De
  verbrandingsluchttoevoer moet met de bijgeleverde slang dusdanig verlengd worden dat er schone droge
  lucht aangezogen wordt, het uiteinde van de slang mag niet door rijwind beïnvloed worden.

  Afb. 21: Voorkom condensatievorming

  Afb. 22: Leidingen niet in rijrichting

  Indien de slang niet aflopend gemonteerd wordt, dan dient er een gaatje
  van 4 mm op laagste punt aangebracht te worden. Om beschadiging van
  de doseerpompkabel te voorkomen mag alleen de papier/kunststofslang
  gebruikt worden. De bijgeleverde verwarmingslucht toevoerslang dient ten
  alle tijden gemonteerd te worden.
  Afb. 23: Niet in ruimtes die blootgesteld
  worden aan water, modder of sneeuw

  Verlenging
  Maximale som verlenging verbrandingsluchttoevoer en uitlaatgasafvoer:
  zonder uitlaatdemper 5,0 meter
  met uitlaatdemper 2,0 meter
  diameter 22 mm AT 2000 (S), diameter 24 mm AT 3500-5000, kleinste buigradius 50 mm
  som van bochten verbrandingsluchttoevoerleiding 270°
  som van bochten uitlaatgasafvoerleiding 270°
  Afvoer
  De RVS uitlaatslang moet aflopend gemonteerd worden, indien niet mogelijk dan dient er op laagste punt
  een gaatje van 4 mm aangebracht te worden, voor de afvoer van eventuele condens. Bij voertuigen moet
  het uiteinde van de uitlaatslang verticaal (90° +/- 10°) naar beneden gericht zijn.
  De verbindingen worden met klemmen vastgezet. De uitlaatgassen mogen natuurlijk niet in het voer- of
  vaartuig binnen kunnen dringen of worden aangezogen door de ventilator van de originele
  cabineverwarmer of Webasto verwarmer. Bij een voertuig mag het uiteinde van de uitlaatpijp niet buiten de
  carrosserie steken.
  Bij een zeiljacht zal de huiddoorvoer veelal in de spiegel gemonteerd worden, bij een motorjacht hoog
  boven de waterlijn, onder het gangboord. De huiddoorvoer, de uitlaat en eventueel de
  verbrandingsluchtslang dienen dusdanig gemonteerd te worden, dat er onder geen enkele omstandigheid
  water in het verwarmingsapparaat kan dringen. Dit door eventueel een zwanenhals in de slangen te
  vormen. Nooit de huiddoorvoer boven een teakhouten zwemplateau monteren, roetdelen kunnen vlekken
  veroorzaken.
  Bij toepassing in schepen dient de gasdichte uitlaatdemper toegepast te worden. Let op: Niet dichtbij de
  verdikking buigen (isolatie kan scheuren), en bij de AT 2000 (s) scheepsset het verloopbusje 22-24 over
  de uitlaatpijp van het apparaat schuiven. Bij verlenging van meer dan 2 meter dient de uitlaatgasafvoerslang geïsoleerd te worden om condensvorming te voorkomen. Als alternatief kan een condensafvoer
  gemonteerd worden (na installatie de drainage vullen met water).
  Pas op:
  Het uitlaatsysteem dient vrij te liggen van brandbare delen en waar nodig geïsoleerd te worden.
  De huidtoevoer en de verwarmingslucht toevoermond moeten ver uit elkaar geplaatst worden.

  10 • Page 12

  AirTop 2000 (S), 3500, 5000

  Afb. 24: Uitlaatdemper (optie), let op Inbouwhoeken

  Afb. 25: Stand uiteinde uitlaatslang

  Afb.27 Huiddoorvoer

  Afb. 26: scheeps uitlaatdemper ‘dicht’

  5. Elektrische aansluiting
  De elektrische aansluiting geschiedt volgens onderstaand schema:
  Bedieningsvorm
  Bedieningselement
  Combinatieklok
  Bedieningselement
  TRS
  Bedieningselement
  TRS met pomp

  AT 2000 S
  Afb. 37
  Afb. 39
  Afb. 38

  Pagina
  13
  14
  13

  AT 3500/5000
  Afb. 42
  Afb. 43
  Afb. 45

  Pagina
  16
  16
  17

  Afb. 41

  15

  Afb. 44

  17

  Middels de bijgeleverde zekeringhouder dient de voedingskabel op het voer- en vaartuignet aangesloten
  te worden, zekeringhouder mag alleen in een droge ruimte gemonteerd worden. Om altijd een
  naloopperiode te garanderen dient het verwarmingsapparaat altijd voor de hoofdschakelaar aangesloten
  te worden.

  Afb. 28: Zekeringhouder

  5.1

  Afb. 29: Zekeringhouder

  Aansluiting verwarmingsapparaat

  Teneinde de kabelboom aan te kunnen sluiten moet het deksel van het stuurapparaat afgenomen worden
  en de stekker aangesloten worden op het stuurapparaat.

  Afb. 30: Openen afdekkapje

  Afb. 31: kabelboom
  AT3500/5000

  11 • Page 13

  AirTop 2000 (S), 3500, 5000
  De stekerverbinding voor het bedieningselement is voorgemonteerd, bij demontage alleen aan het
  stekerblokje trekken (niet aan bedrading). Bij montage van het bedieningselement dient op de juiste
  montage gelet te worden, zie afb. 33 en 34.

  Incorrect!
  Afb. 32: Bedieningselement

  Afb. 33: Montage bedieningselement

  Afb. 34: montage bedieningselement

  De doseerpompkabel moet op de juiste lengte worden ingekort en met de bijgeleverde waterdichte
  stekerverbinding aangesloten worden. Aansluiting bij de AT 2000 (S) is ook mogelijk op pin 4 en 6 van de
  8-polige steker (X6).
  5.2

  TRS/VLG

  Bij montage conform TRS voorschriften dient het apparaat volgens het desbetreffende schema aangesloten te
  worden. Het apparaat wordt normaal met het bedienelement ingeschakeld, uitschakeling volgt wanneer:
  1. het apparaat normaal wordt uitgezet
  2. de voertuigmotor uitgezet wordt (D+/61 wordt spanningsloos)
  3. een pompinstallatie wordt ingeschakeld middels S4
  Bij 2 en 3 stopt het apparaat met een korte naloopperiode van ca. 20 seconden. Opmerking: steker X11/2
  dient bij de AT 2000 (S) voor het inschakelen van het apparaat aan de massa te liggen, anders geen TRS
  functie. Voor de AT 3500/5000 is dit steker X6/1.
  Bij de combinatieklok kan S3 gebruikt worden om vanaf een willekeurige montageplaats het apparaat direct in
  te schakelen.
  5.3
  Ventilatie
  De modellen AT 3500 en AT 5000 hebben ook een ventilatiemogelijkheid. Aansluiting van de extra
  ventilatieschakelaar geschiedt conform schema en onderstaande afbeeldingen.
  Bedieningselement
  Wit/zwart

  Wit/rood

  Ring vervalt

  Aansluiting
  ventilatieschakelaar

  Draaischakelaar

  Bedieningspaneel

  Afb. 35

  12

  Ventilatieschakelaar • Page 14

  AirTop 2000 (S)
  6. Schakelschema’s AirTop 2000 (S)

  Afb. 37: Schema 12/24 volt met bedieningselement

  Afb. 38: Schema 24 volt met bedieningselement TRS zonder pompinrichting

  13 • Page 15

  AirTop 2000 (S)

  Afb. 39: Schema 12/24 volt met combinatieklok

  Afb. 40: Schema 12/24 volt met combinatieklok

  14 • Page 16

  AirTop 2000 (S)

  Afb. 41: schema 24 volt met bedieningselement TRS pompinrichting

  6.1
  POS
  A1
  A2
  B1
  B2
  B3
  E
  F2
  H1
  H6
  H7
  H8
  H9
  M
  P1
  P2
  S1
  S2
  S3
  S4
  S5
  X1-X5
  X6
  X7
  X8
  X9
  X11
  X12
  X13
  Y1
  Y2
  Y3

  Legenda voor schakelschema’s AirTop 2000 (S)
  Omschrijving
  Verwarmingsapparaat
  Elektronisch stuurdeel
  Vlambewaker
  Temperatuursensor
  Oververhittingsbeveiliging
  Gloeistift
  Zekering 24V 10A / 12V 15 A
  LED
  Lampje (min. 1,2W)
  LED
  Verwarmingssymbool in display
  (in pos. P)
  Lampjes (in pos. P)
  Motor
  Combinatieklok
  Standard schakelklok 1531
  Bedieningselement
  Hoofdschakelaar
  Drukknop
  Schakelaar
  Schakelaar
  2 polige stekers
  8 polige steker
  4 polige steker
  2 polige steker
  2 polige steker
  6 polige steker
  1 polige steker
  12 polige steker
  Doseerpomp
  Solenoid klep
  Solenoid klep

  Opmerking
  AirTop 2000 (S)

  Steekzekering SAE J 1284
  Groen in pos. S1
  Inschakelcontrole pompinstallatie
  Rood in pos. P
  Inschakelcontrole, oververhittingsindicator

  Draadkleuren
  bl
  blauw
  br
  bruin
  ge
  geel
  gn
  groen
  gr
  grijs
  or
  oranje
  rt
  rood
  sw
  zwart
  vi
  violet
  ws
  wit

  Display verlichting

  Direct bediening
  Op pompinstallatie 1
  Op pompinstallatie 2
  Op pos. A2
  Op pos. A2
  Op pos. A2
  Op pos. A2
  Op pos. A2
  Diagnose aansl. (K-signaal)
  Op pos. P
  Pompinstallatie 1
  Pompinstallatie 2

  ᕃ Plus 15/75 op aansluiting 10:
  Continu bedrijf mogelijk zolang contact aan is.
  Geen aansluiting op 10:
  Variabele verwarmingsduur kan worden geprogrammeerd (10 … 120 min.)
  ᕄ Stekers X11/2 en X11/3 alleen voor TRS functie

  15 • Page 17

  AirTop 3500, 5000
  7. Schakelschema’s AirTop 3500/5000

  ws/sw

  Afb. 42: schakelschema AirTop 3500/5000, 12V/24V met bedieningselement en ventilatie (S6)

  ws/sw

  Afb. 43: schakelschema AirTop 3500/500, 12V/24V met combinatieklok

  16 • Page 18

  AirTop 3500, 5000

  ws/sw

  Afb. 44: schakelschema AirTop 3500/5000 D, TRS uitvoering met pompinrichting

  Afb. 45: schakelschema AirTop 3500/5000 D, TRS uitvoering zonder pompinrichting

  17 • Page 19

  AirTop 3500, 5000
  7.1

  Legenda voor schakelschema’s AT 3500/5000
  POS.
  A1
  A1
  B2
  B3
  E
  F1
  F2
  F3
  H1
  H3
  H4
  H5
  H6
  M1
  M3
  P
  S1
  S2
  S3
  S6
  S7
  S8
  V1
  V2
  X1
  X2
  X3
  X4
  X5
  X6
  X7
  X8
  X9
  X10
  X11
  X12
  Y1
  Y2

  Omschrijving
  Verwarmingsapparaat
  Stuurapparaat
  Temperatuursensor
  Temperatuursensor (-begrenzer)
  Gloeistift/vlambewaking
  Zekering 24V 15A / 12V 20A
  Zekering 20A
  Zekering max. 15A
  LED groen (in pos. S1)
  LED rood (in pos. P)
  Symbool verwarmen op display (in pos. P.)
  Lampen (in pos. P)
  Lamp (mind. 1,2 W)
  Motor
  Motor
  Combinatieklok (1531)
  Bedieningselement
  Onderbrekingsschakelaar 1 of 2 pol.
  Schakelaar
  Schakelaar
  Drukknop
  Batterijschakelaar
  Diode
  Diode
  Steekverbinding 2 polig
  Steekverbinding 2 polig
  Steekverbinding 2 polig
  Steekverbinding 2 polig
  Steekverbinding 2 polig
  Steekverbinding 2 polig
  Steekverbinding 12 polig
  Steekverbinding 2 polig
  Steekverbinding 4 polig
  Steekverbinding 2 polig
  Steekverbinding 2 polig
  Steekverbinding 12 polig
  Doseerpomp
  Magneetventiel

  Opmerking
  AirTop 3500/5000

  Bescherming oververhitting
  Vlakke zekering SAE J 1284
  Vlakke zekering SAE J 1284
  Vlakke zekering SAE J 1284
  Aan lampje
  Verlichting knop direct verwarmen, standby lampje
  Aan lampje
  Verlichting display- en schakelaars
  Inschakelcontrole transporteur
  Verbrandings- en warmelucht aanjager
  Aanjager voertuig
  Voorkeuzeklok en normwaardegever
  Normwaardegever-schakelaar
  Noodknop
  Aan of voor transporteur
  Beluchten
  Drukknop direct verwarmen afstandsbediening

  Op pos. A2 (ST B)
  Op pos. A2 (ST V)
  Op pos. A2 (ST U)
  Op pos. A2 (ST Z)
  Op pos. A2 (ST Y)
  Op pos. A2 (ST X)
  Op pos. A2 (ST1)
  Op pos. S1
  Op pos. Y1
  Op pos. P
  Voor transporteur

  Draadkleuren
  bl
  blauw
  br
  bruin
  ge
  geel
  gn
  groen
  gr
  grijs
  or
  oranje
  rt
  rood
  sw
  zwart
  vi
  violet
  ws
  wit
  Met plus van klem (15/75) naar aansluiting 10:
  Continu in bedrijf bij direct verwarmen zolang het contact aan is.
  Zonder plus aansluiting 10:
  Verwarmingsperiode is variabel te programmeren (10 … 120 min.), basisinstelling is 120 minuten.
  Diagnose K-leiding
  Diagnose L-leiding
  Ingangspin (pin 7/stekker X7, kleur in kabelboom: wt/rd): “Beluchten” (toerental aanjager hangt af van de stand van
  het bedienelement)
  CO2 instelling (zie handboek werkplaats)
  OPMERKING: Wordt aangesloten aan klem 30, is het mogelijk continu te verwarmen bij uitgeschakelde ontsteking!
  OPMERKING: De grijze en paarse draden zijn noodzakelijk voor de TRS functie.

  18 • Page 20

  AirTop 2000 (S), 3500, 5000
  8. Ingebruikname
  Na inbouw dient het brandstofsysteem ontlucht te worden, tijdens het proefdraaien moeten alle verbindingen op
  dichtheid gecontroleerd worden.
  8.1
  Uitschakeling door storing
  In het elektronisch stuurdeel worden problemen in componenten en storingen tijdens de werking herkend. Het
  apparaat wordt uitgeschakeld (en geblokkeerd) wanneer:
  vlambewakerweerstand te gering is
  gloeistift aansturing defect is
  te laag motortoerental, kortsluiting of onderbreking
  fout in stroomkring doseerpomp of oververhitting (alleen tijdens de start)
  onderspanning lager als 10 resp. 20 volt bij 12 resp. 24 volt, langer dan 20 seconden
  overspanning hoger als 15 resp. 30 volt bij 12 resp. 24 volt, langer dan 20 seconden
  defect stuurdeel
  Bij oververhitting komt geen brandstof meer en volgt een nakoelperiode, waarna het apparaat geblokkeerd
  wordt. Oververhitting wordt aangegeven door het knipperen van de groene LED in de bedieningseenheid.
  Storingsoorzaak oplossen, apparaat kort uit- en daarna weer inschakelen (minimaal 2 seconden uit).
  8.1.1 Fout code indicatie
  Als de verwarmer bediend wordt middels de combinatieklok of met standaard digitale schakelklok, dan zal
  ingeval van storing de foutcode in het display aangegeven worden.
  F 00
  F 01
  F 02
  F 03
  F 04
  F 05
  F 06
  F 07
  F 08
  F 09
  F 10
  F 11
  F 12

  Fout in stuurapparaat
  geen start (na 2 startpogingen)
  vlamonderbreking (meer dan 5 keer)
  onder- of overspanning
  vlambewaker “vreemdlicht”
  vlambewaker onderbroken of kortsluiting
  temperatuursensor onderbroken of kortsluiting
  doseerpomp onderbroken of kortsluiting
  ventilatormotor onderbroken of kortsluiting
  gloeistift onderbroken of kortsluiting
  Oververhitting
  Temperatuurbegrenzer onderbroken of kortsluiting
  Bedieningselement onderbroken of kortsluiting

  Bij gebruik middels het standaard bedieningselement wordt de storing middels een knippercode aangegeven.
  De lange pulsen moeten geteld worden, het aantal pulsen komt overeen met de foutcode indicatie van de
  digitale klok.
  8.2 Bedieningsvoorschrift
  Het bedieningselement dient zowel voor het in- en uitschakelen als voor het instellen van de gewenste
  temperatuur. Instelveranderingen worden met inachtneming van een tijdsvertraging door elektronisch stuurdeel
  uitgevoerd.

  !

  Veranderingen van de
  instelling via het bedieningselement treden met een zekere
  vertraging in werking.

  Draaiknop voor:
  Aan- en uitzetten
  Instellen van de binnentemperatuur
  Deblokkeren van storingen
  Controle voor inschakelen / Foutcode indicator
  Afb. 46: Standaard bedieningselement

  Wordt het apparaat middels een digitale schakelklok bediend, dan moet tijdens het programmeren hiervan ook
  reeds de temperatuur instelknop op de gewenste waarde ingesteld worden.

  19 • Page 21

  AirTop 2000 (S), 3500, 5000
  Het apparaat mag niet in afgesloten ruimten zoals garages en werkplaatsen zonder uitlaatgas afzuigsysteem
  worden ingeschakeld. Tijdens het tanken moet het apparaat uitgeschakeld zijn.
  8.2.1 Bedieningselement
  Het bedieningselement dient voor het in- en uitschakelen van het verwarmingsapparaat, het instellen van de
  gewenste ruimte temperatuur (aanzuigtemperatuur tussen de 10° en 45°C) en voor het déblokkeren na een
  storing. De ingebouwde groene LED werkt als inschakelcontrole en foutcode indicator.
  Opmerking:
  Als de constante voeding van het apparaat onderbroken is geweest en daarna het bedieningselement
  wordt ingesteld, dan wordt het apparaat elektronisch geblokkeerd, eerst weer uit- en daarna weer
  inschakelen waarna normale werking weer mogelijk is.
  8.2.2 Inschakelen
  Bedieningselement op de gewenste temperatuur instellen, inschakelcontrole licht op, gloeistift wordt pulserend
  ingeschakeld, verbrandingssetmotor start gedurende 1 seconde met hoog toerental daarna op laag.
  Opmerking:
  Ligt de aangezogen luchttemperatuur boven de ingestelde waarde van het bedieningselement dan
  draait alleen de elektromotor op “regelpauze” snelheid. Bij de AT 3500/5000 scheepsuitvoering gaat het
  apparaat in de stand-by functie, de motor draait niet.
  8.2.3 Startverloop
  Na 20 seconden (15 seconden bij benzineapparaten) wordt de doseerpomp ingeschakeld.
  Vervolgens na weer 25 seconden wordt het motortoerental in 20 seconden traploos verhoogd en begint de
  verbranding. Na de vlamstabilisatieperiode, volgt de vlambewaking.
  Opmerking:
  Wanneer na 120 seconden (115 bij benzine-uitvoering) geen verbranding tot stand gekomen is, wordt bij
  een ingeschakelde gloeistift en uitgeschakelde doseerpomp het toerental verhoogd voor 30 seconden,
  hierna volgt automatisch een startherhaling. Wanneer deze ook geen resultaat heeft, volgt na 80
  seconden (85 bij benzine) een storingsuitschakeling waarbij de verbrandingsmotor 120 seconden op 2/3
  van zijn maximum toerental draait.
  8.2.4.1 Stabilisatie (diesel uitvoering)
  Bij een nog steeds ingeschakelde gloeistift wordt het toerental traploos naar 2/3 van zijn maximum verhoogd.
  Na 20 seconden volgt een verdere toerentalverhoging naar vollast, de looptijd van deze verhoging geschiedt in
  17 seconden. Bij een eventuele vlamonderbreking tijdens deze periode volgt automatisch een nieuwe start.
  8.2.4.2 Stabilisatie (benzine uitvoering)
  Bij een nog steeds ingeschakelde gloeistift wordt het toerental traploos binnen 4 seconden naar het maximum
  verhoogd. Bij een eventuele vlamonderbreking tijdens deze periode volgt automatisch een nieuwe start.
  8.2.5 Volbedrijf
  Tijdens het in bedrijf zijn, wordt de in de branderkamer geproduceerde warmte afgegeven aan de
  warmtewisselaar. Deze warmte wordt afgegeven aan de lucht die de verwarmingsluchtwaaier langs de
  buitenzijde van de warmtewisselaar voert.
  De temperatuur van de aangezogen lucht wordt door de in het apparaat gemonteerde temperatuurvoeler
  gemeten. Ligt deze temperatuur onder de met het bedieningselement ingestelde waarde, dan wordt de
  verwarmingscapaciteit traploos naar zijn maximum opgevoerd.
  Na het bereiken van de ingestelde waarde, wordt het toerental van de verbrandingsset en de door de
  doseerpomp aangevoerde brandstof traploos verminderd, waardoor het afgegeven vermogen zich aanpast aan
  de gevraagde hoeveelheid.
  Wordt bij een minimale capaciteit de ingestelde aanzuigtemperatuur overschreden dan wordt na 5 seconden de
  doseerpomp en daarmee tevens de verbranding uitgeschakeld.

  20 • Page 22

  AirTop 2000 (S), 3500, 5000
  Opmerking:
  Bij het in bedrijf zijn met een capaciteit van meer dan 1,2 kW, resp. 1,5 kW bij de AT 3500/5000, wordt de
  doseerpomp om de 30 minuten voor 20 seconden onderbroken. Bij een kleinere warmte-afgifte wordt
  om de 30 minuten voor 4 seconden de brandstoftoevoer onderbroken. Bij de diesel- en
  benzineapparaten wordt de verbranding automatisch om de 9 uur door een korte regelpauze
  onderbroken. Veranderingen in de instelling van het bedieningselement worden tijdsvertraagd aan het
  verwarmingsapparaat doorgegeven.
  8.2.6
  Regelpauze
  Is de ingestelde temperatuurwaarde overschreden en de minimale capaciteit langer dan 5 seconden bereikt,
  dan wordt de brandstoftoevoer onderbroken en de verbranding beëindigt. De verbrandingsset loopt eerst nog
  35 seconden op het huidige toerental door, vervolgens volgt een naloopperiode van 120 seconden op 2/3
  maximumsnelheid om het apparaat te kunnen nakoelen. Tijdens de regelpauze loopt de verwarmingsluchtmotor
  op minimum toerental verder, bij de AT3500 en AT5000 scheepsuitvoering stopt deze motor ook. De inschakel
  LED blijft branden. Daalt de temperatuur onder de ingestelde waarde dan volgt een nieuwe start.
  8.2.7
  Uitschakelen
  Na het uitschakelen met het bedieningselement gaat de groene LED uit. De brandstofdoseerpomp wordt
  uitgeschakeld en hiermee ook de verbranding. Het toerental blijft nog minimaal 5 seconden ongewijzigd en
  wordt vervolgens binnen 30 seconden gereduceerd tot 2/3 van het maximum. Daarna of als de vlamwachter
  “vlam uit” herkend heeft, wordt het toerental voor 60 seconden naar maximum verhoogd en begint een
  naloopperiode van 120 seconden op 2/3 snelheid.
  Aan het eind van deze periode wordt het apparaat uitgeschakeld.
  Opmerking:
  Als het apparaat tijdens de regelpauze of binnen 20 seconden (15 seconden bij benzine-uitvoering) na
  inschakeling wordt uitgezet, dan volgt er geen naloopperiode. Tijdens de naloopperiode mag het
  apparaat weer ingeschakeld worden. Het apparaat maakt dan wel eerst zijn naloopperiode af alvorens
  weer opnieuw te starten.
  8.3
  Onderhoud
  Verwarmingslucht toe- en afvoer vrijhouden, slangen en roosters controleren op blokkering en beschadiging.
  Vervuiling en blokkering leiden tot oververhitting. Om vastzitten van mechanische delen te voorkomen, moet het
  apparaat om de 4 weken minimaal 10 minuten branden.
  Wij adviseren om het verwarmingsapparaat de AirTop 2000 (S)/3500/5000 jaarlijks door een erkend Webasto
  service station voor het begin van het verwarmingsseizoen te laten controleren.
  Bij langdurig aanhoudende rookontwikkeling, ongebruikelijke verbrandingsgeluiden of brandstoflucht moet het
  apparaat uitgeschakeld worden en buitengebruik gesteld worden door het uitnemen van de zekering. Na
  controle door Webasto geschoolde technici mag het apparaat weer in gebruik genomen worden.
  Webasto kan alleen aansprakelijk gesteld worden indien aangetoond kan worden dat het apparaat conform de
  voorschriften onderhouden is.
  8.4
  Oververhitting
  Oververhitting wordt door het knipperen van de groene LED in het bedieningselement aangegeven. Na het
  verhelpen van de oorzaak kan door het uit- en vervolgens weer inschakelen van de bedieningsknop, het
  apparaat weer in gebruik genomen worden.

  WAARSCHUWING: VERMIJD BRAND- EN VERWONDINGSGEVAAR!
  • Houdt de lucht in- en uitlaat van het extra verwarmingstoestel in de chauffeurscabine altijd vrij.
  Daarom:
  - Geen kleding, poetslappen of voorwerpen op of rondom het extra verwarmingstoestel leggen.
  - Geen brandbaar of licht ontvlambaar materiaal in de buurt van het extra verwarmingstoestel
  brengen.
  • Het rooster voor de luchtuitlaat van het extra verwarmingstoestel nooit verwijderen.

  21 • Page 23

  Gebruiksaanwijzing bedieningselement
  9. Gebruiksaanwijzing combinatieklok
  9.1 Combinatieklok

  Afb. 48

  Algemeen

  Met de standaard/combiklok kan het tijdstip van het begin van de verwarming in een
  periode van 7 dagen vooruit gekozen worden. Het is mogelijk tot 3 verschillende
  tijdstippen voor het inschakelen te kiezen, echter slechts één kan geactiveerd
  worden. De standaardklok heeft een wekfunctie, de combiklok heeft een
  temperatuurregelaar. De combiklok kan slechts gebruikt worden voor de
  verwarmingsapparaten AT 2000 (S), 3500, 5000, waar men de temperatuur vooraf
  kan kiezen.
  Na het inschakelen van de ontsteking toont de klok de actuele tijd en dag van de
  week. Wanneer het verwarmingsapparaat aan is, zijn de toetsen en het display
  verlicht.

  Bediening

  AirTop
  2000 (S)/3500/5000
  Aanzetten
  Uitzetten

  Tijd/dag instellen
  Opvragen tijd
  Programmeren begin
  verwarming

  22

  Na het aansluiten van de stroomtoevoer knipperen alle symbolen in het display. De
  juiste tijd en de dag van de week moeten ingesteld worden. TRS-voertuigen hebben
  geen display.
  Het bedienen van de klok is zo, dat alle knipperende symbolen met de toetsen
  en ingesteld kunnen worden. Drukt men langer dan 5 seconden niet op een
  toets, dan wordt de zichtbare tijd opgeslagen. Drukt men de toetsen en langer
  dan twee seconden, dan wordt het snel voor- en teruglopen geactiveerd. Wordt het
  contact uitgeschakeld terwijl het verwarmingsapparaat in continu bedrijf is, dan
  verschijnt op het display een restlooptijd van 15 minuten, maar het verwarmingsapparaat blijft in werking.
  In geval van verwarmingsapparaten die een storingscode geven, kan op het display
  een getal (een foutcode) verschijnen. Zoekt u in dat geval een Webasto service punt
  op.
  Handmatig: druk op de toets (continu verwarmen).
  Automatisch: programmeer het begintijdstip van de verwarming
  Handmatig: druk op de toets
  Automatisch: programmeer de uitschakeltijd, is het verwarmingsapparaat reeds in
  werking, stel dan de restlooptijd in.
  Toets langer dan 2 seconden indrukken – tijd knippert – met de toetsten en
  tijd instellen – dag knippert – dag van de week instellen.
  Indien de ontsteking uit is: druk op toets
  Druk op toets – geheugenplaats knippert – met de toetsen en het begintijdstip
  instellen – Na herhaalde keren de toets indrukken kunnen de geheugenplaatsen 2
  en 3 geprogrammeerd of in de modus tijd gewisseld worden. • Page 24

  Gebruiksaanwijzing bedieningselement
  Voorkeuzetijd
  opvragen/wissen
  Inschakeltijd
  programmeren
  Restlooptijd instellen
  Wektijdstip instellen

  Wektijdstip
  opvragen/wissen
  Afstandsbediening
  Voertuigen in TRSuitvoering

  De toets meerdere keren indrukken tot de gewenste geheugenplaats verschijnt in
  het display. Wissen van de voorkeuzetijd – meerdere keren de toets indrukken
  totdat de tijd en geheugenplaats niet meer in het display getoond worden.
  Het verwarmingsapparaat mag niet aan zijn. De toets gedurende 3 seconden
  indrukken – inschakeltijd knippert – met de toetsen en de gewenste inschakeltijd
  instellen (van 10 tot 120 minuten)
  Met behulp van de toetsen en de gewenste restlooptijd instellen (van 1 tot 120
  minuten). De restlooptijd is die tijd dat het verwarmingsapparaat nog in werking is.
  Het wektijdstip kan alleen maar met de standaardklok ingesteld worden. De wektijd is
  onafhankelijk van de dag van de week. De toets meerdere keren indrukken totdat
  het symbool met het klokje in het display verschijnt. Met de toetsen en het
  gewenste wektijdstip instellen. De wekker schakelt zich na 5 minuten rinkelen vanzelf
  uit of na het indrukken van een willekeurige toets.
  De toets meerdere keren indrukken totdat het symbool met het klokje verschijnt
  in het display – wektijdstip is zichtbaar. Wissen van het tijdstip – de toets zolang
  indrukken dat het symbool met het klokje niet meer zichtbaar is in het display.
  Als optie mogelijk door een afzonderlijk toets voor direct verwarmen.
  Voertuigen met de TRS uitrusting hebben geen mogelijk voor voorkeuze. Op het
  display verschijnt de restlooptijd, wanneer het verwarmingsapparaat in bedrijf is. De
  tijd kan ingesteld worden. In het geval van de standaardklok kan de wekker
  geprogrammeerd worden.

  10. AirTop 3500 VP
  De AirTop 3500 VP is een variant van de normale AirTop 3500. De AirTop 3500 VP wordt
  gebruikt in situaties waar lange luchtleidingen en/of veel uitblaaspunten toegepast worden.
  Ten opzichte van de normale versie gelden de volgende technische afwijkingen:
  - opgenomen elektrisch vermogen
  - luchtverplaatsing

  15 … 90 Watt
  218 m3/h (max.)

  De aansluiting van de doseerpomp geschiedt niet onder het apparaat, maar wordt via de
  kabelboom naar buiten gebracht in de vorm van een 2 polige (zwart-zwart) kabel.

  Onjuiste installatie of reparatie van Websto verwarmings- en koelsystemen kan resulteren in brand of in het uitstromen van dodelijke
  koolmonoxide, wat kan leiden tot ernstige verwondingen of de dood. Installatie en reparatie van Webasto verwarmings- en koelsystemen
  vereisen een speciaal daarop afgestemde in-factory opleiding, technische informatie, speciaal gereedschap en speciale apparatuur.
  Probeeer NOOIT Webasto verwarmings- en koelsystemen te installeren of te repareren, tenzij u de in-factory opleiding met succes
  hebt afgerond en bechikt over de technische vaardigheden, technische informatie, gereedschap en apparatuur die nodig zijn om de
  benodigde procedures op de juiste manier uit te voeren. Volg ALTIJD de Webasto installatie- en reparatieinstructies op en neem alle
  WAARSCHUWINGEN in acht. Webasto is niet aansprakelijk voor problemen en schade veroorzaakt door het systeem die het gevolg
  zijn van ongeschoold personeel.

  23 • Page 25

  Feel the drive

  Webasto Product Nederland
  Postbus 41, 8260 AA Kampen
  Tel.

  038 - 337 11 37

  Fax.

  038 - 337 11 71

  E-mail

  info@webasto.nl

  Internet

  www.webasto.nl

  © 2004 Webasto Product International 99600012A

  Advies, inbouw, service:


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Webasto AIRTOP 5000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Webasto AIRTOP 5000 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,59 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info