Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
FORD B-MAX Korte beschrijving
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  FORD B-MAX Korte beschrijving • Page 2

  Over deze snelreferentiegids
  Deze gids is opgesteld om u te helpen bepaalde functies van de auto snel te leren kennen. De gids bevat
  alleen basisinstructies (korte beschrijvingen) en is geen vervanging voor de Handleiding.
  U dient de volledige instructies in de Handleiding en alle waarschuwingen te lezen. Hoe meer u van uw
  auto afweet, des te beter kunt u ermee omgaan en dat komt de veiligheid en het rijplezier ten goede.
  Hartelijk dank voor het kiezen van een Ford.
  WAARSCHUWING
  Rijd altijd voorzichtig en oplettend wanneer u de bedieningselementen en functies van uw auto
  bedient.

  N.B.: In deze gids worden de producteigenschappen en beschikbare opties van de gehele serie beschreven
  (soms zelfs wanneer deze nog niet algemeen verkrijgbaar zijn). Soms worden opties beschreven waarmee
  uw auto niet is uitgerust.
  N.B.: Sommige afbeeldingen in deze gids kunnen voor verschillende modellen worden gebruikt, maar kunnen
  er anders uitzien in vergelijking tot uw voertuig. De essentiële informatie in de afbeeldingen is echter altijd
  correct.
  N.B.: Gebruik uw auto altijd volgens de geldende regels en voorschriften.
  De informatie in deze publicatie was correct ten tijde van het ter perse gaan. In het belang van de continue
  productontwikkeling behouden we ons het recht voor om specificaties, ontwerp en uitrusting op ieder
  moment zonder aankondiging of verplichting te wijzigen. Niets uit deze uitgave mag in enigerlei vorm en
  door enig middel gereproduceerd, verzonden of in een oproepsysteem opgeslagen of in een andere taal
  vertaald worden zonder schriftelijke toestemming van Ford. Fouten of omissies uitgesloten.
  © Ford Motor Company 2013
  Alle rechten voorbehouden.
  Onderdeelnummer: CG3574nl 07/2013 20130715125741 • Page 3

  IN ÉÉN OOGOPSLAG

  1

  B-MAX (CB2) Vehicles Built From: 25-06-2012, Vehicles Built Up To: 31-12-2013 • Page 4

  A

  Luchtroosters.

  B

  Richtingaanwijzers. Grootlicht.

  C

  Instrumentengroep.

  D

  Startknop.

  E

  Ruitenwisserschakelaar.

  F

  Informatie- en
  entertainmentdisplay.

  G

  Audioeenheid.

  H

  Knop centrale
  portiervergrendeling.

  I

  Schakelaar
  waarschuwingsknipperlichten.

  J

  Bedieningselementen
  klimaatregeling. Schakelaar
  achterruitverwarming. Schakelaar
  voorruitverwarming.

  K

  Schakelaar parkeerhulp.

  L

  Start/stop-schakelaar.

  M

  Kaarthouder of
  waarschuwingslamp
  passagiersairbag.

  N

  Contactslot.

  O

  Schakelaars snelheidsregeling
  (cruise control).

  P

  Claxon.

  Q

  Knieairbag voor bestuurder.

  R

  Stuurwielverstelling.

  S

  Bediening audio-unit.
  Spraakbesturing.

  T

  Hefboom
  motorkapontgrendeling.

  U

  Lichtschakelaar. Mistlampen,
  voor Achtermistlicht. Regelknop
  instrumentenverlichting.

  VEILIGHEIDSGORDELS
  VASTMAKEN

  Trek de veiligheidsgordel gelijkmatig uit.
  Houd de tong vast en laat deze volledig en
  soepel in zijn opbergpositie terugtrekken.

  MYKEY™
  Met het systeem kunt u sleutels
  programmeren met beperkte rijfuncties om
  goed rijgedrag te stimuleren. Met
  uitzondering van één sleutel kunt u alle
  sleutels gebruiken die voor uw auto met
  deze beperkte rijfuncties zijn
  geprogrammeerd.
  Sleutels die niet geprogrammeerd zijn
  worden admin-sleutels genoemd. Met deze
  sleutels kunt u:
  • een MyKey maken
  • optionele MyKey instellingen
  programmeren
  • alle MyKey-functies wissen.
  Wanneer u een MyKey geprogrammeerd
  heeft, kunt u met behulp van het
  informatiedisplay toegang verkrijgen tot de
  volgende informatie:
  • Hoeveel admin-sleutels en MyKeys bij
  de auto geprogrammeerd zijn.
  • De totale met uw auto gereden afstand
  bij het gebruik van een MyKey.
  2

  B-MAX (CB2) Vehicles Built From: 25-06-2012, Vehicles Built Up To: 31-12-2013 • Page 5

  N.B.: Schakel het contact in om het systeem
  te gebruiken.

  De volgende instellingen kunnen
  geconfigureerd worden met behulp van een
  admin-sleutel:
  • Er kunnen diverse snelheidslimieten
  worden ingesteld. Er worden
  waarschuwingen in het display
  weergegeven, gevolgd door een
  akoestisch signaal, wanneer uw auto
  de ingestelde snelheid bereikt. Een
  override van de ingestelde snelheid door
  het gaspedaal volledig in te drukken, is
  niet mogelijk.
  • Er kunnen diverse
  snelheidsherinneringen worden
  ingesteld. Er worden waarschuwingen
  in het display weergegeven, gevolgd
  door een akoestisch signaal, wanneer
  de ingestelde rijsnelheid wordt
  overschreden.
  • Het maximale volume van
  audiosysteem is 45%. Er wordt een
  bericht in het display weergegeven
  wanneer u probeert het beperkte
  volume te overschrijden. De
  automatische volumeregeling wordt
  uitgeschakeld.
  • Instelling Altijd aan. Wanneer deze
  instelling geselecteerd wordt, kunt u de
  functie Noodhulpassistentie of Niet
  storen niet uitschakelen.

  N.B.: Alle MyKeys worden met dezelfde
  instellingen geprogrammeerd. U kunt de
  sleutels niet afzonderlijk programmeren.

  Standaardinstellingen
  De volgende instellingen kunnen niet
  gewijzigd worden:
  • Waarschuwing veiligheidsgordel. Deze
  functie kan niet worden uitgeschakeld.
  Wanneer deze functie geactiveerd
  wordt, wordt de geluidsweergave van
  het audiosysteem onderbroken.
  • Waarschuwing laag brandstofpeil. Er
  worden waarschuwingen in het display
  weergegeven, gevolgd door een
  akoestisch signaal, wanneer het
  brandstofpeil laag is.
  • Bestuurdersondersteuningfuncties,
  bijvoorbeeld navigatie- en
  parkeerhulpsystemen. Deze systemen
  worden automatisch ingeschakeld
  wanneer u het contact inschakelt.

  Optionele Instellingen
  U kunt de MyKey-instellingen configureren
  wanneer u voor het eerst een MyKey maakt.
  U kunt de instellingen ook achteraf wijzigen
  met behulp van een admin-sleutel.

  Auto's met sleutelloos
  toegangssysteem
  Als er een MyKey en een admin-sleutel
  aanwezig zijn, registreert uw auto alleen de
  admin-sleutel.

  3

  B-MAX (CB2) Vehicles Built From: 25-06-2012, Vehicles Built Up To: 31-12-2013 • Page 6

  STORINGSDIAGNOSE MYKEY
  Alle auto's
  Storing

  Mogelijke oorzaken

  Ik kan geen MyKey maken.

  De sleutel die werd gebruikt om de auto te starten is geen
  admin-sleutel.
  De sleutel die werd gebruikt om de auto te starten is de
  enige sleutel. Er moet op zijn minst één admin-sleutel zijn.

  Ik kan de configureerbare
  instellingen niet programmeren.

  De sleutel die werd gebruikt om de auto te starten is geen
  admin-sleutel.
  Er zijn geen MyKeys voor uw auto geprogrammeerd.

  Ik kan de MyKeys niet wissen. De sleutel die werd gebruikt om de auto te starten is geen
  admin-sleutel.
  Er zijn geen MyKeys voor uw auto geprogrammeerd.
  Ik ben de enige beheerdersleutel kwijtgeraakt.

  Koop een nieuwe sleutel bij een erkende dealer.

  Ik ben een sleutel kwijtgeraakt.

  Programmeer een reservesleutel.

  De MyKey-afstand neemt
  niet toe.

  De MyKey wordt niet door de bedoelde gebruiker gebruikt.
  De MyKeys zijn gewist.

  Auto's met drukknop om te starten
  Storing

  Mogelijke oorzaken

  Ik kan geen MyKey maken.

  De sleutel staat niet in de backup-positie.

  Er zijn geen MyKey-rijmodi.

  Er is een admin-sleutel aanwezig wanneer u het contact
  inschakelt.
  Er zijn geen MyKeys voor uw auto geprogrammeerd.

  4

  B-MAX (CB2) Vehicles Built From: 25-06-2012, Vehicles Built Up To: 31-12-2013 • Page 7

  VERGRENDELEN EN
  ONTGRENDELEN

  A

  Ontgrendelen

  B

  Vergrendelen

  C

  Achterklep

  SCHUIFDEUR

  Stap wanneer de achterportieren volledig
  geopend zijn niet op de kabel of het
  mechanisme aan de onderzijde van de
  portieropening.

  Met afstandsbediening dubbel
  vergrendelen
  Druk toets B tweemaal binnen drie
  seconden in.

  SLEUTELLOZE TOEGANG

  Achterklep

  Auto vergrendelen

  Druk toets C tweemaal binnen drie
  seconden in.

  Elektrische portiersloten
  Druk eenmaal op de toets elektrische
  portiersloten op het
  instrumentenpaneel. De portieren
  worden vergrendeld.
  Druk nogmaals op de toets. De portieren
  worden ontgrendeld.

  Op ieder voorportier zijn vergrendelknoppen
  aangebracht.
  Druk eenmaal op de vergrendelknop om de
  centrale vergrendeling en het alarm te
  activeren.
  Druk tweemaal binnen drie seconden op de
  vergrendelknop om de dubbele
  vergrendeling en het alarm te activeren.

  Auto ontgrendelen
  Druk een vergrendelknop eenmaal in.
  5

  B-MAX (CB2) Vehicles Built From: 25-06-2012, Vehicles Built Up To: 31-12-2013 • Page 8

  STUURWIEL AFSTELLEN

  AUTOMATISCH IN- EN
  UITSCHAKELENDE
  RUITENWISSERS

  1. Ontgrendel de stuurkolom.
  2. Zet het stuurwiel in de gewenste stand.

  A

  Maximale automatische
  wisfunctie

  B

  Aan

  C

  Minimale automatische
  wisfunctie

  De ruitenwissers worden ingeschakeld
  zodra water op de voorruit wordt ontdekt.
  De regensensor meet voortdurend de
  hoeveelheid water op de voorruit en stelt
  de wissnelheid van de ruitenwissers
  automatisch af.
  Gebruik de draaiknop wanneer de
  wissnelheid of het wisinterval te snel of te
  langzaam is.

  ELEKTRISCH BEDIENBARE
  RUITEN
  Open de tegenovergestelde ruit enigszins
  om windgeluiden of schudden door
  windstoten te voorkomen wanneer één ruit
  open staat.

  3. Vergrendel het stuurkolom.

  De inklembeveiliging resetten
  Indien u de accu hebt losgekoppeld, moet
  u het geheugen van de inklembeveiliging
  afzonderlijk voor elke ruit resetten.
  1.

  Trek de schakelaar omhoog en houd
  hem in deze stand tot de ruit volledig is
  gesloten.
  2. Laat de schakelaar los.
  6

  B-MAX (CB2) Vehicles Built From: 25-06-2012, Vehicles Built Up To: 31-12-2013 • Page 9

  3. Trek de schakelaar opnieuw langer dan
  een seconde omhoog.
  4. Druk de schakelaar in en houd deze
  ingedrukt tot de ruit volledig is geopend.
  5. Laat de schakelaar los.
  6. Trek de schakelaar omhoog en houd
  hem in deze stand tot de ruit volledig is
  gesloten.
  7. Open de ruit en probeer deze vervolgens
  automatisch te sluiten.
  8. Reset de procedure en herhaal deze
  indien de ruit niet automatisch sluit.

  Auto's met sleutelloze toegang

  CENTRALE VERGRENDELING

  Om alle ruiten te sluiten houd u de
  handgreep op het bestuurdersportier
  tenminste twee seconden lang ingedrukt.

  Centrale vergrendeling

  Auto's zonder sleutelloze toegang

  KLOK
  Type 1
  Schakel om de klok af te stellen het contact
  in en druk indien nodig op de toets H of M
  op het informatie- en entertainmentdisplay.

  Type 2
  Integraal openen

  N.B.: Gebruik het informatiedisplay om de
  klok in te stellen.

  Om alle ruiten te openen:

  TRIPCOMPUTER

  1.

  Druk de ontgrendelknop van de
  afstandsbediening in en laat deze los.
  2. Houd de ontgrendelknop van de
  afstandsbediening minimaal 3
  seconden ingedrukt.
  Integraal sluiten
  Voor het sluiten van alle ruiten
  drukt u op de vergrendelknop van
  de afstandsbediening en houd u
  deze tenminste drie seconden lang
  ingedrukt.

  Druk op de toets om door de schermen te
  scrollen.
  U kunt de dagteller, het
  gemiddelde brandstofverbruik en
  de gemiddelde snelheid resetten.
  Scroll naar het gewenste display en houd
  de knop vervolgens ingedrukt.
  7

  B-MAX (CB2) Vehicles Built From: 25-06-2012, Vehicles Built Up To: 31-12-2013 • Page 10

  Kilometerteller

  De boordcomputer beschikt over de
  volgende informatiedisplays:

  Registreert de totale afstand die
  met uw voertuig gereden is.

  Dagteller
  Registreert de gereden afstand
  van de afzonderlijke ritten.

  TIPS VOOR DE
  KLIMAATREGELING IN HET
  INTERIEUR

  Resterende afstand tot tank leeg is
  Geeft bij benadering de afstand
  aan die nog met uw auto kan
  worden afgelegd tot de tank leeg
  is. De waarde kan variëren naarmate de
  rijomstandigheden veranderen.

  Handbediende klimaatregeling
  Aanbevolen instellingen voor koelen

  Gemiddeld brandstofverbruik
  Geeft het gemiddelde
  brandstofverbruik aan vanaf het
  moment dat de functie op nul
  werd teruggesteld.

  Momenteel brandstofverbruik

  Aanbevolen instellingen voor
  verwarmen

  Geeft het actuele
  brandstofverbruik aan.

  Stationair brandstofverbruik
  Geeft het actuele
  brandstofverbruik tijdens
  stationair draaien aan.

  Voorruit ontdooien en ontwasemen

  Gemiddelde snelheid
  Geeft de berekende gemiddelde
  snelheid aan vanaf het moment
  dat de functie op nul werd
  teruggesteld.

  8

  B-MAX (CB2) Vehicles Built From: 25-06-2012, Vehicles Built Up To: 31-12-2013 • Page 11

  Automatische klimaatregeling
  Aanbevolen instellingen voor koelen

  N.B.: Stel de temperatuur in op 22 °C.
  Aanbevolen instellingen voor
  verwarmen

  1.

  Druk op knop A om de hoofdsteun
  achterwaarts te verplaatsen.
  2. Om de hoofdsteun voorwaarts te
  verplaatsen trekt u aan de hoofdsteun.

  De hoofdsteun verwijderen

  N.B.: Stel de temperatuur in op 22 °C.
  Voorruit ontdooien en ontwasemen

  1.

  Druk de vergrendelknop in en houd deze
  ingedrukt.
  2. Maak de bevestigingsklem m.b.v. een
  geschikt werktuig los.

  HOOFDSTEUNEN
  De hoofdsteunen afstellen
  Stel de hoofdsteun zodanig af dat de
  bovenzijde ervan op dezelfde hoogte ligt
  als de bovenzijde van uw hoofd.

  9

  B-MAX (CB2) Vehicles Built From: 25-06-2012, Vehicles Built Up To: 31-12-2013 • Page 12

  Hoofdsteun buitenzijde achterbank

  HANDMATIG VERSTELBARE
  STOELEN
  De stoel naar achteren en naar
  voren bewegen

  1.

  Druk de vergrendelknop in en houd deze
  ingedrukt.
  2. Maak de bevestigingsklem m.b.v. een
  geschikt werktuig los.
  Hoofdsteun midden achterbank

  Lendensteun afstellen

  Druk de borgknoppen in en verwijder de
  hoofdsteun.

  Hoogte van de bestuurdersstoel
  verstellen

  10

  B-MAX (CB2) Vehicles Built From: 25-06-2012, Vehicles Built Up To: 31-12-2013 • Page 13

  Kantelhoek afstellen

  N.B.: Auto's met drukknop om te starten:
  druk kort op de knop.
  3. Start de motor.

  Auto's met dieselmotor
  N.B.: De startmotor kan pas worden
  ingeschakeld wanneer de controlelamp
  gloeibougies is gedoofd. Onder extreem
  koude omstandigheden kan dit enkele
  seconden duren.

  De motor stopzetten terwijl de auto
  in beweging is - Auto's met
  drukknop om te starten

  MOTOR STARTEN EN STOPPEN
  - 1,0 L ECOBOOST™

  1.

  Houd de toets minimaal 1 seconde
  ingedrukt of druk driemaal binnen 2
  seconden op de toets.
  2. Zet de keuzehendel van de transmissie
  in de stand N en zet uw voertuig met de
  rem veilig stil.
  3. Wanneer de auto is gestopt, zet u de
  keuzehendel van de transmissie in de
  stand P of N en zet u het contact uit.

  Onze driecilindermotoren klinken anders
  dan de viercilindermotor die u wellicht
  gewend bent. Het kan even duren voor u
  went aan dit andere geluid.

  MOTOR STARTEN
  Auto's met handgeschakelde
  versnellingsbak

  AUTO-START-STOP

  N.B.: Druk het gaspedaal niet in.

  Start-Stop knop gebruiken

  N.B.: Door tijdens het starten het
  koppelingspedaal op te laten komen, wordt
  de startmotor uitgeschakeld maar blijft het
  contact aan.

  N.B.: Het systeem is standaard
  ingeschakeld. Druk op de schakelaar in het
  instrumentenpaneel om het systeem uit te
  schakelen. Het systeem wordt alleen
  uitgeschakeld gedurende de huidige
  contactcyclus. Druk nogmaals op de
  schakelaar om het systeem in te schakelen.

  1. Druk het koppelingspedaal volledig in.
  N.B.: Auto's met drukknop om te starten:
  druk kort op de knop.
  2. Start de motor.

  Auto's met automatische
  transmissie

  Motor afzetten

  N.B.: Druk het gaspedaal niet in.

  1.
  2.
  3.
  4.

  N.B.: Door tijdens het starten het rempedaal
  op te laten komen, wordt de startmotor
  uitgeschakeld maar blijft het contact aan.
  1.

  Zet de keuzehendel van de transmissie
  in stand P of N.
  2. Trap het rempedaal volledig in.

  Het systeem zet de motor wellicht niet af
  onder bepaalde omstandigheden,
  bijvoorbeeld:
  11

  B-MAX (CB2) Vehicles Built From: 25-06-2012, Vehicles Built Up To: 31-12-2013

  Stop de auto.
  Zet de keuzehendel in de neutraalstand.
  Laat het koppelingspedaal los.
  Laat het gaspedaal los. • Page 14


  Om het interieurklimaat te behouden.
  Lage accuspanning.
  De buitentemperatuur is te laag of te
  hoog.
  Het bestuurdersportier is geopend.
  Lage bedrijfstemperatuur motor.
  Weinig vacuüm in remsysteem.
  Als een snelheid van 5 km/u niet is
  overschreden.
  De veiligheidsgordel van de
  bestuurdersstoel is niet vastgemaakt.

  Motor starten
  N.B.: De keuzehendel moet in de
  neutraalstand staan.
  Druk het koppelingspedaal in.

  2. Breng het vulpistool tot en met de
  eerste nok op het vulpistool A in. Laat
  het rusten op de afdekking van de
  vulbuis.

  Het systeem kan de motor onder bepaalde
  omstandigheden weer starten, bijvoorbeeld:  Lage accuspanning.
  Om het interieurklimaat te behouden.

  TANKEN

  3. Bedien het vulpistool binnen de
  getoonde gebieden.

  1.

  Druk op de klep om deze te openen.
  Open de klep volledig tot hij vergrendelt.

  4. Til het vulpistool licht op om het te
  verwijderen.

  12

  B-MAX (CB2) Vehicles Built From: 25-06-2012, Vehicles Built Up To: 31-12-2013 • Page 15

  REGELING VOOR BERGOP
  RIJDEN

  GEBRUIK MAKEN VAN
  SNELHEIDSREGELING

  Het systeem maakt het eenvoudiger op te
  trekken wanneer uw auto op een helling
  staat zonder dat het noodzakelijk is gebruik
  te maken van de parkeerrem.

  Cruise control inschakelen

  Wanneer het systeem actief is, blijft de auto
  nadat u het rempedaal hebt losgelaten
  twee tot drie seconden op de helling
  stilstaan. Hierdoor heeft u tijd om uw voet
  van het rempedaal naar het gaspedaal te
  verplaatsen. De remmen worden
  automatisch gelost zodra de motor
  voldoende vermogen heeft opgebouwd om
  weg te rijden. Zo wordt voorkomen dat de
  auto op een helling kan terugrollen.

  Snelheid instellen

  TIPS VOOR RIJDEN MET ABS
  N.B.: Wanneer het systeem in werking is,
  pulseert het rempedaal en legt wellicht een
  langere weg af. Blijf het rempedaal
  indrukken. Er is tevens wellicht een geluid
  hoorbaar vanaf het systeem. Dat is normaal.
  Het anti-blokkeerremsysteem voorkomt
  geen risico's die ontstaan wanneer:
  • u te weinig afstand ten opzichte van
  voor u rijdend verkeer houdt;
  • uw auto last heeft van aquaplanning;
  • u bochten te snel neemt;
  • het wegdek slecht is.

  Druk de schakelaar in om de huidige
  snelheid op te slaan en aan te houden. De
  waarschuwingslamp van de cruise control
  gaat branden.

  13

  B-MAX (CB2) Vehicles Built From: 25-06-2012, Vehicles Built Up To: 31-12-2013 • Page 16

  Ingestelde snelheid veranderen

  ACTIVE CITY STOP
  Algemene informatie
  Er is een sensor gemonteerd achter de
  binnenspiegel. De sensor controleert
  voortdurend de omstandigheden om te
  bepalen wanneer er ingegrepen moet
  worden.

  A

  Accelereren (versnellen)

  B

  Decelereren (vertragen)

  Het systeem is ontworpen om u te helpen
  bij het reduceren van aanrijdingen met
  voorgangers bij lage snelheden. Het helpt
  u ook bij het reduceren van
  aanrijdingsschade of het volledig
  voorkomen van de aanrijding.

  Ingestelde snelheid annuleren

  Het systeem werkt bij snelheden tot ca. 30
  km/u door bediening van de remmen
  wanneer de sensor een waarschijnlijke
  aanrijding detecteert.

  Druk het rempedaal of de CAN RES
  schakelaar in.

  U moet het rempedaal intrappen om de
  volledige remkracht te verkrijgen.

  Ingestelde snelheid hervatten

  Wanneer het systeem remt of de remmen
  automatisch heeft bediend, dan wordt er
  een bericht in het informatiedisplay
  weergegeven.

  Active City Stop gebruiken
  Het systeem uit- en inschakelen
  N.B.: Het systeem is standaard
  ingeschakeld.
  N.B.: In bepaalde situaties wordt
  aanbevolen het systeem te deactiveren,
  bijvoorbeeld tijdens off-road rijden wanneer
  objecten de voorruit kunnen bedekken.

  Cruise control uitschakelen

  Het systeem kan worden uit- en
  ingeschakeld met behulp van de
  informatiedisplay.

  14

  B-MAX (CB2) Vehicles Built From: 25-06-2012, Vehicles Built Up To: 31-12-2013 • Page 17

  OPBERGRUIMTE ONDER
  VLOER ACHTERIN

  ONDERHOUD

  Afstelbare laadvloer

  Zorg dat uw handen en
  kledingstukken niet met de
  koelventilateur in aanraking kunnen
  komen.

  WAARSCHUWING

  N.B.: Onder bepaalde omstandigheden kan
  de koelventilateur na het afzetten van de
  motor nog enkele minuten blijven
  doordraaien.

  DE MOTORKAP OPENEN EN
  SLUITEN
  Bij auto's met een reservewiel van de
  standaard afmeting kan de laadvloer
  worden afgesteld in twee standen. De
  laadvloer kan in de hoge of de lage stand
  worden gebracht op planken aan de
  achterzijde van de afwerking van de
  bagageruimte.

  ECONOMISCH RIJDEN
  De volgende items kunnen het
  brandstofverbruik verlagen.
  Controleer de bandenspanningen
  regelmatig voor een optimaal
  brandstofverbruik.

  Schakelen
  Trek aan de ontgrendelhendel.

  Gebruik de hoogste versnelling waarin
  onder de betreffende omstandigheden
  gereden kan worden.

  REINIGEN VAN BUITENZIJDE
  AUTO

  Anticipatie
  Door uw rijsnelheid aan te passen en de
  afstand tot voertuigen voor u aan te passen
  zodat hard remmen of versnellen niet nodig
  is.

  WAARSCHUWING
  Sommige wasinstallaties maken
  gebruik van water onder hoge druk.
  Hierdoor kunnen sommige
  onderdelen van uw auto worden
  beschadigd.

  Efficiënte snelheid
  Bij een hogere snelheid wordt meer
  brandstof verbruikt. Verlaag uw
  kruissnelheid op buitenwegen.

  Wij raden aan uw auto met een spons en
  handwarm water en autoshampoo te
  wassen.
  15

  B-MAX (CB2) Vehicles Built From: 25-06-2012, Vehicles Built Up To: 31-12-2013 • Page 18

  Koplampen reinigen

  Reinig de veiligheidsgordels met behulp van
  interieurreiniger of water en een zachte
  spons. Laat de veiligheidsgordels aan de
  lucht drogen en uit de buurt van
  kunstmatige warmtebronnen.

  WAARSCHUWINGEN
  Gebruik geen scherpe voorwerpen,
  schurende reinigingsmiddelen of
  oplossingen op alcoholische of
  chemische basis om de koplampglazen te
  reinigen.

  Instrumentenpaneelschermen,
  LCD-schermen en radioschermen

  Veeg de koplampglazen niet schoon
  wanneer ze droog zijn.

  WAARSCHUWING
  Gebruik voor het reinigen geen
  schurende middelen, oplosmiddelen
  op basis van alcohol of chemische
  oplosmiddelen.

  Achterruit reinigen
  WAARSCHUWING
  Gebruik geen scherpe voorwerpen,
  schurende reinigingsmiddelen of
  chemische oplossingen op de
  binnenzijde van de achterruit te reinigen.

  Achterruiten
  WAARSCHUWING
  Gebruik geen schurende materialen
  voor het reinigen van de binnenzijde
  van de achterruiten.

  Gebruik een schone, niet pluizende doek of
  een vochtige zeem om de binnenzijde van
  de achterruit te reinigen.

  N.B.: Breng geen stickers of labels aan op
  de binnenzijde van de achterruiten.

  Onderhoud van de lak
  Wij raden u aan de lak één- of tweemaal
  per jaar in de was te zetten.

  LICHTMETALEN VELGEN
  REINIGEN

  REINIGEN VAN BINNENZIJDE
  AUTO

  Lichtmetalen velgen en wieldeksels zijn
  voorzien van een blanke laklaag. Om de
  goede staat van de velgen en wieldeksels
  te behouden wordt het volgende
  aangeraden:
  • Reinig ze wekelijks met de aanbevolen
  velgen- en bandenreiniger.
  • Een spons gebruiken om zware
  afzettingen (vuil en remmenstof) te
  verwijderen.
  • Spoel ze na het reinigen met behulp van
  een hogedrukreiniger grondig af met
  water.

  N.B.: Mors niet met luchtverfrissers en
  handzeep op bekledingsoppervlakken van
  het interieur. Wrijf gemorste vloeistof
  onmiddellijk weg. Schade wordt mogelijk
  niet door uw garantie vergoed.

  Veiligheidsgordels
  WAARSCHUWINGEN
  Gebruik voor het reinigen geen
  schurende middelen of chemische
  oplosmiddelen.

  Er wordt aanbevolen Ford-wielenreiniger
  te gebruiken. Lees en volg de aanwijzingen
  van de fabrikant.

  Laat geen vocht het
  oprolmechanisme van de
  veiligheidsgordel binnendringen.

  Het gebruik van niet aanbevolen
  reinigingsmiddelen kan leiden tot ernstige
  en permanente cosmetische beschadiging.

  16

  B-MAX (CB2) Vehicles Built From: 25-06-2012, Vehicles Built Up To: 31-12-2013 • Page 19

  CG3574nl


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ford B-Max - juni 2012 - dec 2013 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ford B-Max - juni 2012 - dec 2013 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 10,78 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Ford B-Max - juni 2012 - dec 2013

Ford B-Max - juni 2012 - dec 2013 Zusatzinformation - Deutsch - 12 seiten

Ford B-Max - juni 2012 - dec 2013 Kurzanleitung - Deutsch - 20 seiten

Ford B-Max - juni 2012 - dec 2013 Bedienungsanleitung - Deutsch - 326 seiten

Ford B-Max - juni 2012 - dec 2013 Kurzanleitung - Englisch - 17 seiten

Ford B-Max - juni 2012 - dec 2013 Bedienungsanleitung - Englisch - 298 seiten

Ford B-Max - juni 2012 - dec 2013 Zusatzinformation - Holländisch - 12 seiten

Ford B-Max - juni 2012 - dec 2013 Bedienungsanleitung - Holländisch - 314 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info