Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/74
Nächste Seite
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruikershandleiding • Page 2

  © Copyright 2018 HP Development Company,
  L.P.
  Bluetooth is een handelsmerk van de
  desbetreffende houder en wordt door HP Inc.
  onder licentie gebruikt. Intel, Celeron en
  Pentium zijn handelsmerken van Intel
  Corporation in de Verenigde Staten en andere
  landen. Windows is een gedeponeerd
  handelsmerk of een handelsmerk van
  Microsoft Corporation in de Verenigde Staten
  en/of andere landen.
  De informatie in deze documentatie kan zonder
  kennisgeving worden gewijzigd. De enige
  garanties voor HP producten en diensten staan
  vermeld in de expliciete garantievoorwaarden
  bij de betreffende producten en diensten. Aan
  de informatie in deze handleiding kunnen geen
  aanvullende rechten worden ontleend. HP
  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
  technische fouten, drukfouten of weglatingen
  in deze publicatie.
  Eerste editie: april 2018
  Onderdeelnummer van document: L19676-331

  Kennisgeving over het product

  Softwarevoorwaarden

  In deze handleiding worden de voorzieningen
  beschreven die voor de meeste producten
  beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle
  voorzieningen op uw computer beschikbaar.

  Door het installeren, kopiëren, downloaden of
  anderszins gebruiken van een softwareproduct
  dat vooraf op deze computer is geïnstalleerd,
  bevestigt u dat u gehouden bent aan de
  voorwaarden van de HP EULA (End User License
  Agreement). Indien u niet akkoord gaat met
  deze licentievoorwaarden, kunt u uitsluitend
  aanspraak maken op de mogelijkheid het
  gehele, ongebruikte product (hardware en
  software) binnen 14 dagen te retourneren,
  voor een volledige restitutie op basis van het
  restitutiebeleid van de desbetreffende
  verkoper.

  Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities
  of versies van Windows. Voor systemen zijn
  mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk
  aangeschafte hardware, stuurprogramma's,
  software en/of een BIOS-update vereist om
  volledig te kunnen profiteren van de
  functionaliteit van Windows. Windows 10
  wordt automatisch bijgewerkt. Deze optie is
  altijd ingeschakeld. Uw internetprovider kan
  hiervoor kosten in rekening brengen. Voor
  latere updates kunnen mogelijk aanvullende
  vereisten gelden. Ga naar
  http://www.microsoft.com voor meer
  informatie.
  Voor toegang tot de meest recente
  gebruikershandleidingen gaat u naar
  http://www.hp.com/support en volgt u de
  instructies om uw product te zoeken. Selecteer
  daarna Gebruikershandleidingen.

  Neem contact op met de verkoper voor meer
  informatie of om te vragen om een volledige
  restitutie van de prijs van de computer. • Page 3

  Kennisgeving aangaande de veiligheid
  WAARSCHUWING! U kunt het risico van letsel door verbranding of van oververhitting van de computer
  beperken door de computer niet op schoot te nemen en de ventilatieopeningen van de computer niet te
  blokkeren. Gebruik de computer alleen op een stevige, vlakke ondergrond. Zorg dat de luchtcirculatie niet
  wordt geblokkeerd door een voorwerp van hard materiaal (zoals een optionele printer naast de computer) of
  een voorwerp van zacht materiaal (zoals een kussen, een kleed of kleding). Zorg er ook voor dat de
  netvoedingsadapter tijdens het gebruik niet in contact kan komen met de huid of een voorwerp van zacht
  materiaal. De computer en de netvoedingsadapter voldoen aan de temperatuurlimieten voor oppervlakken
  die voor de gebruiker toegankelijk zijn, zoals gedefinieerd door de International Standard for Safety of
  Information Technology Equipment (IEC 60950).

  iii • Page 4

  iv

  Kennisgeving aangaande de veiligheid • Page 5

  Configuratie-instelling van de processor (alleen bepaalde producten)
  BELANGRIJK: Bepaalde producten zijn geconfigureerd met een Intel® Pentium® N35xx/N37xx-processor of
  een Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx-processor en een Windows®-besturingssysteem. Wijzig op deze
  modellen de configuratie-instelling van de processor in msconfig.exe niet van 4 of 2 processors naar 1
  processor. Als u dat wel doet, start uw computer niet opnieuw op. U moet de fabrieksinstellingen herstellen
  om de oorspronkelijke instellingen te herstellen.

  v • Page 6

  vi

  Configuratie-instelling van de processor (alleen bepaalde producten) • Page 7

  Inhoudsopgave
  1 Direct aan de slag .......................................................................................................................................... 1
  Aanbevolen procedures ......................................................................................................................................... 1
  Meer HP bronnen ................................................................................................................................................... 2
  2 Vertrouwd raken met de computer .................................................................................................................. 4
  Hardware zoeken ................................................................................................................................................... 4
  Software zoeken .................................................................................................................................................... 4
  Rechterkant ............................................................................................................................................................ 5
  Linkerkant .............................................................................................................................................................. 6
  Beeldscherm .......................................................................................................................................................... 7
  Toetsenbordzone ................................................................................................................................................... 8
  Touchpad ............................................................................................................................................. 8
  Lampjes ............................................................................................................................................... 9
  Aan/uit-knop, luidsprekers en ventilatieopening ............................................................................. 10
  Speciale toetsen ................................................................................................................................ 11
  Actietoetsen ...................................................................................................................................... 12
  Onderkant ............................................................................................................................................................ 13
  Labels ................................................................................................................................................................... 14
  3 Verbinding maken met een netwerk .............................................................................................................. 16
  Verbinding maken met een draadloos netwerk .................................................................................................. 16
  Voorzieningen voor draadloze communicatie gebruiken ................................................................. 16
  Toets voor de vliegtuigmodus ........................................................................................ 16
  Voorzieningen van het besturingssysteem .................................................................... 16
  Verbinding maken met een WLAN ..................................................................................................... 17
  HP Mobiele breedband gebruiken (alleen bepaalde producten) ...................................................... 17
  GPS gebruiken (alleen bepaalde producten) .................................................................................... 18
  Bluetooth-apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen bepaalde producten) ....... 18
  Bluetooth-apparaten aansluiten .................................................................................... 19
  Verbinding maken met een bekabeld netwerk (LAN) (alleen bepaalde producten) ........................................... 19
  4 Geniet van entertainmentvoorzieningen ....................................................................................................... 20
  De camera gebruiken ........................................................................................................................................... 20
  Audio gebruiken ................................................................................................................................................... 20
  Luidsprekers aansluiten .................................................................................................................... 20
  Een hoofdtelefoon aansluiten ........................................................................................................... 20

  vii • Page 8

  Een headset aansluiten ..................................................................................................................... 21
  Geluidsinstellingen gebruiken .......................................................................................................... 21
  Video gebruiken ................................................................................................................................................... 21
  Videoapparaten aansluiten met een HDMI-kabel (alleen bepaalde producten) .............................. 22
  HDMI-audio configureren ............................................................................................... 22
  Met Miracast compatibele draadloze beeldschermen zoeken en aansluiten (alleen bepaalde
  producten) ......................................................................................................................................... 23
  5 Navigeren op het scherm .............................................................................................................................. 24
  Bewegingen voor het touchpad en het aanraakscherm gebruiken .................................................................... 24
  Tikken ................................................................................................................................................ 24
  Zoomen door met twee vingers te knijpen ....................................................................................... 25
  Schuiven met twee vingers (alleen touchpad) .................................................................................. 25
  Tikken met twee vingers (alleen touchpad) ..................................................................................... 25
  Tikken met vier vingers (alleen touchpad) ....................................................................................... 26
  Vegen met drie vingers (alleen touchpad) ........................................................................................ 26
  Schuiven met één vinger (alleen aanraakscherm) ........................................................................... 27
  Een optioneel toetsenbord of een optionele muis gebruiken ............................................................................ 27
  Een toetsenbord op het scherm gebruiken (alleen bepaalde producten) .......................................................... 27
  6 Energiebeheer ............................................................................................................................................. 28
  Slaapstand en hibernationstand gebruiken ........................................................................................................ 28
  Slaapstand activeren en beëindigen ................................................................................................. 28
  Hibernationstand activeren en beëindigen (alleen bepaalde producten) ........................................ 29
  Computer afsluiten (uitschakelen) ...................................................................................................................... 29
  Het pictogram Energie en Energiebeheer gebruiken .......................................................................................... 30
  Werkt op accuvoeding ......................................................................................................................................... 30
  HP Fast Charge gebruiken (alleen bepaalde producten) .................................................................. 30
  Acculading weergeven ...................................................................................................................... 31
  Informatie over de accu zoeken in HP Support Assistant (alleen bepaalde producten) .................. 31
  Accuvoeding besparen ...................................................................................................................... 31
  Lage acculading herkennen .............................................................................................................. 31
  Problemen met een laag accuniveau verhelpen ............................................................................... 32
  Lage acculading verhelpen wanneer er een externe voedingsbron beschikbaar is ...... 32
  Een lage acculading verhelpen wanneer er geen voedingsbron beschikbaar is ........... 32
  Lage acculading verhelpen wanneer de computer de hibernationstand niet kan
  beëindigen ....................................................................................................................... 32
  In de fabriek verzegelde accu ............................................................................................................ 32
  Externe voeding gebruiken .................................................................................................................................. 33

  viii • Page 9

  7 De computer onderhouden ........................................................................................................................... 34
  Prestaties verbeteren .......................................................................................................................................... 34
  Schijfdefragmentatie gebruiken ....................................................................................................... 34
  Schijfopruiming gebruiken ................................................................................................................ 34
  HP 3D DriveGuard gebruiken (alleen bepaalde producten) .............................................................. 34
  De status van HP 3D DriveGuard herkennen .................................................................. 35
  Updates van programma's en stuurprogramma's uitvoeren .............................................................................. 35
  De computer schoonmaken ................................................................................................................................. 35
  Reinigingsprocedures ........................................................................................................................ 35
  Het beeldscherm reinigen ............................................................................................... 36
  De zijkanten en het deksel reinigen ............................................................................... 36
  Het touchpad, het toetsenbord of de muis reinigen (alleen bepaalde producten) ....... 36
  Reizen met of verzenden van de computer ......................................................................................................... 36
  8 De computer en gegevens beveiligen ............................................................................................................. 38
  Wachtwoorden gebruiken ................................................................................................................................... 38
  Windows-wachtwoorden instellen ................................................................................................... 38
  Setup Utility (BIOS)-wachtwoorden instellen ................................................................................... 39
  Windows Hello gebruiken (alleen bepaalde producten) ..................................................................................... 40
  Internetbeveiligingssoftware gebruiken ............................................................................................................. 40
  Antivirussoftware gebruiken ............................................................................................................ 40
  Firewallsoftware gebruiken .............................................................................................................. 40
  Software-updates installeren ............................................................................................................................. 41
  HP Managed Services gebruiken (alleen bepaalde producten) .......................................................................... 41
  Draadloos netwerk beveiligen ............................................................................................................................. 41
  Back-up maken van applicaties en gegevens ..................................................................................................... 41
  Een optionele beveiligingskabel gebruiken (alleen bepaalde producten) ......................................................... 41
  9 Setup Utility (BIOS) gebruiken ...................................................................................................................... 42
  Setup Utility (BIOS) starten ................................................................................................................................. 42
  Setup Utility (BIOS) bijwerken ............................................................................................................................. 42
  BIOS-versie vaststellen ..................................................................................................................... 42
  BIOS-update downloaden ................................................................................................................. 43
  10 HP PC Hardware Diagnostics gebruiken ........................................................................................................ 44
  HP PC Hardware Diagnostics (Windows) gebruiken ............................................................................................ 44
  HP PC Hardware Diagnostics (Windows) downloaden ...................................................................... 44
  De nieuwste versie van HP PC Hardware Diagnostics (Windows) downloaden ............. 45
  HP Hardware Diagnostics (Windows) op productnaam of -nummer downloaden
  (alleen bepaalde producten) ........................................................................................... 45

  ix • Page 10

  HP PC Hardware Diagnostics (Windows) installeren ........................................................................ 45
  HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) gebruiken ................................................................................................... 45
  HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) starten ..................................................................................... 46
  HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-flashstation downloaden ................................. 46
  De nieuwste versie van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) downloaden .................... 46
  HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) downloaden aan de hand van de productnaam
  of het productnummer (alleen bepaalde producten) ..................................................... 47
  Instellingen voor Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) gebruiken (alleen bepaalde producten) ........... 47
  Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) downloaden ................................................................ 47
  De nieuwste versie van Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) downloaden ....... 47
  Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) download aan de hand van de
  productnaam of het productnummer ............................................................................ 47
  Instellingen voor Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) aanpassen ...................................... 48
  11 Back-ups maken, herstellen en terugzetten ................................................................................................. 49
  Windows-hulpprogramma's gebruiken ............................................................................................................... 49
  HP terugzetmedia maken (alleen bepaalde producten) ..................................................................................... 49
  HP Herstelbeheer gebruiken om terugzetmedia te maken .............................................................. 50
  Voordat u begint ............................................................................................................. 50
  Terugzetmedia maken .................................................................................................... 50
  Het downloadhulpprogramma HP Cloud Recovery gebruiken om terugzetmedia te maken .......... 51
  Herstellen en terugzetten ................................................................................................................................... 51
  Herstellen, opnieuw instellen en vernieuwen met Windows-hulpprogramma's ............................. 51
  Herstellen met HP Herstelbeheer en de HP Terugzetpartitie .......................................................... 51
  Herstellen met HP Herstelbeheer ..................................................................................................... 52
  Herstellen met de HP Terugzetpartitie (alleen bepaalde producten) .............................................. 52
  Herstellen met HP terugzetmedia .................................................................................................... 53
  Opstartvolgorde van de computer wijzigen ..................................................................................... 53
  De HP Terugzetpartitie verwijderen (alleen bepaalde producten) ................................................... 54
  12 Specificaties .............................................................................................................................................. 55
  Ingangsvermogen ................................................................................................................................................ 55
  Omgevingsvereisten ............................................................................................................................................ 56
  13 Elektrostatische ontlading ......................................................................................................................... 57
  14 Toegankelijkheid ....................................................................................................................................... 58
  Ondersteunde assistieve technologieën (hulpmiddelen voor gehandicapten) .................................................. 58
  Contact opnemen met ondersteuning ................................................................................................................ 58

  x • Page 11

  Index ............................................................................................................................................................. 59

  xi • Page 12

  xii • Page 13

  1

  Direct aan de slag
  Deze computer is een krachtig hulpmiddel waarmee u uw werkprestaties en entertainmentervaring kunt
  verbeteren. Dit hoofdstuk bevat informatie over wat u na de configuratie van uw computer moet doen en
  waar u meer HP bronnen kunt vinden. U leest hier ook wat u allemaal voor leuke dingen met uw computer
  kunt doen.

  Aanbevolen procedures
  Nadat u de computer hebt geconfigureerd en geregistreerd, wordt u aangeraden de volgende stappen uit te
  voeren om optimaal te profiteren van uw slimme investering:


  Maak een back-up van uw vaste schijf door herstelmedia te maken. Zie Back-ups maken, herstellen en
  terugzetten op pagina 49.  Als u dat nog niet heeft gedaan, verbindt u de computer met een bekabeld of draadloos netwerk.
  Raadpleeg Verbinding maken met een netwerk op pagina 16 voor meer informatie.  Leer de hardware en software van de computer kennen. Raadpleeg Vertrouwd raken met de computer
  op pagina 4 en Geniet van entertainmentvoorzieningen op pagina 20 voor meer informatie.  Koop antivirussoftware of voer een update uit. Zie Antivirussoftware gebruiken op pagina 40.

  Aanbevolen procedures

  1 • Page 14

  Meer HP bronnen
  Gebruik de volgende tabel voor informatiebronnen met productinformatie, instructies en meer.
  Bron

  Inhoud

  Installatie-instructies  Overzicht van computerinstallatie en -functies

  HP ondersteuning  Online chatten met een technicus van HP

  Voor HP ondersteuning gaat u naar http://www.hp.com/
  support.  Telefoonnummers voor ondersteuning  Video van vervangende onderdelen (alleen voor bepaalde
  producten)  Onderhouds- en servicehandleidingen  Locaties HP Servicecentrum

  Handleiding voor veiligheid en comfort  Aanwijzingen voor een optimale werkplek

  U krijgt als volgt toegang tot deze handleiding:  Richtlijnen voor houding en manier van werken voor meer comfort
  en minder risico op lichamelijk letsel  Informatie over elektrische en mechanische veiligheid  Belangrijke kennisgevingen over voorschriften, waaronder
  informatie over het correct afvoeren van accu's (indien nodig)  Specifieke garantiegegevens voor deze computer  Selecteer de knop Start, selecteer HP Help en
  ondersteuning en vervolgens HP documentatie.

  – of –


  Selecteer de knop Start, selecteer HP en vervolgens
  HP documentatie.

  – of –


  Ga naar http://www.hp.com/ergo.
  BELANGRIJK: U moet voor toegang tot de nieuwste
  versie van de gebruikershandleiding verbonden zijn
  met internet.

  Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu
  U krijgt als volgt toegang tot dit document:


  Selecteer de knop Start, selecteer HP Help en
  ondersteuning en vervolgens HP documentatie.

  – of –


  Selecteer de knop Start, selecteer HP en vervolgens
  HP documentatie.

  Garantie*
  U krijgt als volgt toegang tot dit document:


  Selecteer de knop Start, selecteer HP Help en
  ondersteuning en vervolgens HP documentatie.

  – of –


  Selecteer de knop Start, selecteer HP en vervolgens
  HP documentatie.

  – of –


  2

  Ga naar http://www.hp.com/go/orderdocuments.

  Hoofdstuk 1 Direct aan de slag • Page 15

  Bron

  Inhoud
  BELANGRIJK: U moet voor toegang tot de nieuwste
  versie van de gebruikershandleiding verbonden zijn
  met internet.

  *U kunt de HP garantie vinden bij de gebruikershandleidingen op het product en/of op de cd of dvd die is meegeleverd in de doos. In
  sommige landen of regio's wordt door HP een gedrukte versie van de garantie meegeleverd in de doos. In landen of regio's waar de
  garantie niet in drukvorm wordt verstrekt, kunt u via http://www.hp.com/go/orderdocuments een exemplaar aanvragen. Voor
  producten gekocht in Azië en Oceanië kunt u HP aanschrijven op het volgende adres: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office,
  Singapore 912006. Vermeld de productnaam en uw naam, telefoonnummer en postadres.

  Meer HP bronnen

  3 • Page 16

  2

  Vertrouwd raken met de computer
  Uw computer is voorzien van kwalitatief zeer hoogstaande onderdelen. Dit hoofdstuk biedt informatie over
  de onderdelen, waar ze zich bevinden en hoe ze werken.

  Hardware zoeken
  Ga als volgt te werk om te zien welke hardware in uw computer is geïnstalleerd:


  Typ apparaatbeheer in het zoekvak van de taakbalk en selecteer de app Apparaatbeheer.
  U ziet een lijst met alle apparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd.

  Druk voor informatie over de hardwareonderdelen van het systeem en het versienummer van het systeemBIOS op fn+esc (alleen bepaalde producten).

  Software zoeken
  Ga als volgt te werk om te zien welke software op uw computer is geïnstalleerd:


  Klik op de knop Start.

  – of –


  4

  Klik met de rechtermuisknop op de knop Start en selecteer vervolgens Apps en onderdelen.

  Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met de computer • Page 17

  Rechterkant

  Onderdeel
  (1)

  Beschrijving
  Aan-uitlampje  Aan: De computer is ingeschakeld.  Knipperend: de computer staat in de slaapstand, een
  energiebesparingsmodus. Het beeldscherm en andere
  niet-benodigde onderdelen worden uitgeschakeld.  Uit: de computer is uitgeschakeld of staat in de
  hibernationstand. De hibernationstand is een
  energiebesparingsmodus waarin zo min mogelijk energie
  wordt verbruikt.
  Wit knipperend: er wordt geschreven naar of gelezen van
  de vaste schijf.

  (2)

  Schijfeenheidlampje (alleen bepaalde
  producten)  (3)

  Geheugenkaartlezer

  Hiermee kunnen optionele geheugenkaarten worden gelezen
  waarop u gegevens kunt opslaan, bekijken, beheren en delen.
  Ga als volgt te werk om een kaart te plaatsen:
  1.

  Houd de kaart met het label naar boven en de connectoren
  naar de computer gericht.

  2.

  Plaats de kaart in de geheugenkaartlezer en druk de kaart
  aan totdat deze goed op zijn plaats zit.

  Ga als volgt te werk om een kaart te verwijderen:


  Druk de kaart iets naar binnen en verwijder deze
  vervolgens uit de geheugenkaartlezer.

  (4)

  USB-poort

  Hiermee sluit u een USB-apparaat, zoals een mobiele telefoon,
  camera, activiteittracker of smartwatch, aan. Deze poort biedt
  ook gegevensoverdracht.

  (5)

  Optischeschijfeenheid

  Hiermee wordt een optische schijf gelezen of wordt naar een
  optische schijf geschreven (afhankelijk van het computermodel).

  (6)

  Uitwerpknop voor optische schijf

  Hiermee ontgrendelt u de schijflade van de
  optischeschijfeenheid.

  (7)

  Bevestigingspunt voor de beveiligingskabel

  Hier kunt u een optionele beveiligingskabel bevestigen op de
  computer.
  OPMERKING: De beveiligingskabel is bedoeld om diefstal te
  ontmoedigen, maar kan mogelijk niet voorkomen dat de
  computer wordt gestolen of beschadigd.

  Rechterkant

  5 • Page 18

  Linkerkant

  Onderdeel

  Beschrijving

  (1)

  Voedingsconnector

  Hierop kunt u een netvoedingsadapter aansluiten.

  (2)

  Lampje van netvoedingsadapter/accu  Wit: De netvoedingsadapter is aangesloten en de accu is
  volledig opgeladen.  Wit knipperend: De netvoedingsadapter is niet
  aangesloten en de accu heeft een lage acculading bereikt.  Oranje: De netvoedingsadapter is aangesloten en de accu
  wordt opgeladen.  Uit: de accu wordt niet opgeladen.

  (3)

  RJ-45-netwerkconnector met statuslampjes

  Hierop sluit u een netwerkkabel aan.


  Wit: het netwerk is aangesloten.  Oranje: er vindt een nieuwe activiteit plaats in het netwerk.

  (4)

  HDMI-poort

  Hiermee kunt u de computer aansluiten op een optioneel videoof audioapparaat, zoals een high-definition televisie, andere
  compatibele digitale apparatuur of audioapparatuur, of een snel
  HDMI 1.4-apparaat (High-Definition Multimedia Interface).

  (5)

  USB- of SuperSpeed USB-poorten (2)

  Hiermee sluit u een USB-apparaat, zoals een mobiele telefoon,
  camera, activiteitentracker of smartwatch, aan. Deze poort
  biedt ook gegevensoverdracht in hoge snelheid.

  (6)

  Combostekker voor audio-uit (hoofdtelefoon)/
  audio-in (microfoon)

  Hierop kunt u optionele stereoluidsprekers met eigen voeding,
  een hoofdtelefoon, een oortelefoon, een headset of een kabel
  van een televisietoestel aansluiten. Ook kunt u hierop de
  microfoon van een optionele headset aansluiten. Deze ingang
  ondersteunt geen optionele zelfstandige microfoons.
  WAARSCHUWING! Zet het geluidsvolume laag voordat u de
  hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet. Zo beperkt u het
  risico van gehoorbeschadiging. Raadpleeg Informatie over
  voorschriften, veiligheid en milieu voor aanvullende informatie
  over veiligheid.
  U krijgt als volgt toegang tot deze handleiding:


  Selecteer de knop Start, HP Help en ondersteuning en
  vervolgens HP documentatie.

  OPMERKING: Wanneer u een apparaat aansluit op deze
  connector, worden de computerluidsprekers uitgeschakeld.

  6

  Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met de computer • Page 19

  Beeldscherm

  Onderdeel

  Beschrijving

  (1)

  WLAN-antennes*

  Met deze antennes worden draadloze signalen verzonden en
  ontvangen binnen een draadloos lokaal netwerk (WLAN).

  (2)

  Cameralampje

  Aan: De camera is in gebruik.

  (3)

  Camera

  Hiermee kunt u videochatten, video opnemen en stilstaande foto's
  nemen. Zie De camera gebruiken op pagina 20 voor het gebruik van
  de camera. Met sommige camera's kunt u zich op bepaalde producten
  bij Windows ook aanmelden met gezichtsherkenning in plaats van
  een wachtwoord. Zie Windows Hello gebruiken (alleen bepaalde
  producten) op pagina 40 voor meer informatie.
  OPMERKING: De functies van de camera zijn afhankelijk van de
  hardware van de camera en de software die op uw product is
  geïnstalleerd.

  (4)

  Interne microfoon

  Hiermee kunt u geluid opnemen.

  *De antennes zijn niet zichtbaar aan de buitenkant van de computer. Voor een optimale signaaloverdracht houdt u de directe omgeving
  van de antennes vrij.
  Voor informatie over de voorschriften voor draadloze communicatie raadpleegt u het gedeelte over uw land of regio in Informatie over
  voorschriften, veiligheid en milieu.
  U krijgt als volgt toegang tot deze handleiding:
  1.

  Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
  – of –
  Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.

  2.

  Selecteer Mijn pc, selecteer het tabblad Specificaties en selecteer vervolgens Gebruikershandleidingen.

  Beeldscherm

  7 • Page 20

  Toetsenbordzone
  Touchpad

  Onderdeel
  (1)

  Beschrijving
  Touchpadzone

  Hiermee worden uw vingerbewegingen gelezen om de aanwijzer
  te verplaatsen of items op het scherm te activeren.
  OPMERKING: Zie Bewegingen voor het touchpad en het
  aanraakscherm gebruiken op pagina 24 voor meer informatie.

  8

  (2)

  Linkerknop van het touchpad

  Deze knop heeft dezelfde functie als de linkerknop op een
  externe muis.

  (3)

  Rechterknop van het touchpad

  Deze knop heeft dezelfde functie als de rechterknop op een
  externe muis.

  Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met de computer • Page 21

  Lampjes

  (1)

  Caps Lock-lampje

  Aan: Caps lock is ingeschakeld. Met het toetsenbord typt u nu
  alles in hoofdletters.

  (2)

  Lampje Geluid uit  Aan: het geluid van de computer is uitgeschakeld.  Uit: het geluid van de computer is ingeschakeld.

  Toetsenbordzone

  9 • Page 22

  Aan/uit-knop, luidsprekers en ventilatieopening

  Onderdeel
  (1)

  Beschrijving
  Aan-uitknop  Als de computer is uitgeschakeld, drukt u op de aanuitknop om de computer in te schakelen.  Als de computer is ingeschakeld, drukt u kort op de aanuitknop om de slaapstand te activeren.  Als de computer in de slaapstand staat, drukt u kort op de
  aan-uitknop om de slaapstand te beëindigen.  Als de computer in de hibernationstand staat, drukt u kort
  op de aan-uitknop om de hibernationstand te beëindigen.

  VOORZICHTIG: De aan-uitknop ingedrukt houden, resulteert in
  het verlies van niet-opgeslagen gegevens.
  Als de computer niet meer reageert en de afsluitprocedures
  geen resultaat hebben, houdt u de aan-uitknop minstens vijf
  seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen.
  Raadpleeg de opties in energiebeheer voor meer informatie over
  uw energie-instellingen.


  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Energie
  en selecteer vervolgens Energiebeheer.

  (2)

  Luidsprekers

  Deze produceren geluid.

  (3)

  Ventilatieopening

  Deze opening zorgt voor luchtkoeling van de interne onderdelen.
  OPMERKING: De ventilator van de computer start automatisch
  om interne onderdelen te koelen en oververhitting te
  voorkomen. Het is normaal dat de interne ventilator
  automatisch aan- en uitgaat wanneer u de computer gebruikt.

  10

  Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met de computer • Page 23

  Speciale toetsen

  Onderdeel

  Beschrijving

  (1)

  esc-toets

  Druk op deze toets in combinatie met de fn-toets om
  systeeminformatie weer te geven.

  (2)

  fn-toets

  Druk op deze toets in combinatie met een andere toets om
  bepaalde systeemfuncties uit te voeren.

  (3)

  Windows-toets

  Opent het Startmenu.
  OPMERKING: Als u nogmaals op de Windows-toets drukt,
  wordt het Startmenu afgesloten.

  (4)

  Actietoetsen

  Hiermee voert u veelgebruikte systeemfuncties uit.
  OPMERKING: Bij bepaalde producten wordt met de actietoets
  f5 de achtergrondverlichting van het toetsenbord uit- of
  ingeschakeld.

  (5)

  Num Lock-toets

  Hiermee schakelt u tussen de navigatiefuncties en numerieke
  functies op het geïntegreerde numerieke toetsenblok.

  (6)

  Geïntegreerd numeriek toetsenblok

  Een afzonderlijk toetsenblok rechts van het alfabettoetsenbord.
  Wanneer Num Lock wordt ingedrukt, kan het toetsenblok
  worden gebruikt als een extern numeriek toetsenblok.
  OPMERKING: Als de toetsenblokfunctie actief is op het
  moment dat de computer wordt uitgeschakeld, wordt die functie
  opnieuw actief wanneer de computer weer wordt ingeschakeld.

  Toetsenbordzone

  11 • Page 24

  Actietoetsen
  Een actietoets voert de functie uit die wordt aangegeven door het pictogram op de toets. Om te bepalen
  welke toetsen uw product heeft, raadpleegt u Speciale toetsen op pagina 11.


  Om een actietoets te gebruiken, houdt u de toets ingedrukt.

  Symbool

  Beschrijving
  Hiermee kunt u voorkomen dat er van opzij wordt meegekeken. Indien nodig verlaagt of verhoogt u de
  helderheid bij goed verlichte of donkere omgevingen. Druk opnieuw op de toets om het privacyscherm uit te
  schakelen.

  Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verlaagd.

  Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verhoogd.

  Hiermee opent u de webpagina "Hoe om hulp te vragen in Windows 10".

  Hiermee schakelt u tussen de weergaveapparaten die op het systeem zijn aangesloten. Als u bijvoorbeeld op
  deze toets drukt terwijl er een monitor is aangesloten op de computer, wordt er geschakeld tussen weergave
  op het scherm van de computer, weergave op de monitor en gelijktijdige weergave op het computerscherm
  en de monitor.
  Hiermee wordt de achtergrondverlichting van het toetsenbord in- of uitgeschakeld.
  OPMERKING:

  Als u accustroom wilt besparen, schakelt u deze voorziening uit.

  Hiermee speelt u het vorige nummer van een audio-cd of het vorige gedeelte van een dvd of Blu-ray-schijf
  (bd) af.
  Hiermee kunt u een audio-cd, dvd of bd afspelen of het afspelen onderbreken of hervatten.

  Hiermee speelt u het volgende nummer van een audio-cd of het volgende gedeelte van een dvd of bd af.

  Hiermee stopt u het afspelen van audio of video op een cd, dvd of bd.

  Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verlaagd.

  Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verhoogd.

  12

  Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met de computer • Page 25

  Symbool

  Beschrijving
  Hiermee schakelt u de geluidsweergave uit (en weer in).

  Hiermee schakelt u de vliegtuigmodus en de voorziening voor draadloze communicatie in of uit.
  OPMERKING:

  De toets voor de vliegtuigmodus wordt ook wel knop voor draadloze communicatie genoemd.

  OPMERKING: Er moet een draadloos netwerk zijn ingesteld voordat er een draadloze verbinding kan
  worden gemaakt.

  Onderkant

  Onderdeel

  Beschrijving

  Ventilatieopening

  Deze opening zorgt voor luchtkoeling van de interne onderdelen.
  OPMERKING: De ventilator van de computer start automatisch om interne onderdelen
  te koelen en oververhitting te voorkomen. Het is normaal dat de interne ventilator
  automatisch aan- en uitgaat wanneer u de computer gebruikt.

  Onderkant

  13 • Page 26

  Labels
  De labels die zijn aangebracht op de computer, bieden informatie die u nodig kunt hebben wanneer u
  problemen met het systeem probeert op te lossen of wanneer u de computer in het buitenland gebruikt.
  Labels kunnen van papier zijn of gedrukt zijn op het product.
  BELANGRIJK: Controleer de volgende locaties voor de in dit gedeelte beschreven labels: de onderkant van
  de computer, in de accuruimte, onder de onderhoudsklep, op de achterkant van het scherm of aan de
  onderkant van een tabletstandaard.


  Servicelabel—Geeft belangrijke informatie om vast te stellen welke computer u hebt. Wanneer u contact
  opneemt met de ondersteuning, moet u mogelijk het serie-, product- en modelnummer opgeven. Zoek
  deze nummers voordat u met ondersteuning contact opneemt.
  Het servicelabel lijkt op een van de onderstaande voorbeelden. Raadpleeg de afbeelding die het meest
  overeenkomt met het servicelabel van uw computer.

  Onderdeel
  (1)

  Productnaam HP

  (2)

  Modelnummer

  (3)

  Product-id

  (4)

  Serienummer

  (5)

  Garantieperiode

  Onderdeel

  14

  (1)

  Productnaam HP

  (2)

  Product-id

  Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met de computer • Page 27

  Onderdeel
  (3)

  Serienummer

  (4)

  Garantieperiode  Label(s) met kennisgevingen—Deze labels bevatten kennisgevingen betreffende de computer.  Label(s) met keurmerk voor draadloze communicatie—Deze labels bevatten informatie over optionele
  apparaten voor draadloze communicatie en de keurmerken van de landen/regio's waarin deze apparaten
  zijn goedgekeurd voor gebruik.

  Labels

  15 • Page 28

  3

  Verbinding maken met een netwerk
  U kunt de computer meenemen waar u ook naar toe gaat. Maar ook thuis kunt u de wereld verkennen en de
  informatie van miljoenen websites ontsluiten met de computer en een bekabelde of draadloze
  netwerkverbinding. In dit hoofdstuk vindt u informatie over hoe u met deze wereld in contact komt.

  Verbinding maken met een draadloos netwerk
  Uw computer beschikt mogelijk over een of meer van de volgende apparaten voor draadloze communicatie:


  WLAN-apparaat: via dit apparaat maakt u verbinding met draadloze lokale netwerken (ook wel Wi-Finetwerk, draadloos LAN of WLAN genoemd) in bedrijfsruimten, bij u thuis en in openbare ruimten, zoals
  vliegvelden, restaurants, cafés, hotels en universiteiten. In een draadloos netwerk communiceert de
  computer met een draadloze router of een draadloos toegangspunt.  HP module voor mobiel breedband: biedt u een draadloze verbinding via een WWAN (wireless wide-area
  network), een veel groter gebied. Aanbieders van mobiele netwerkdiensten zetten basisstations op
  (vergelijkbaar met zendmasten voor mobiele telefonie) die dekking bieden in hele regio’s, provincies of
  zelfs landen.  Bluetooth®-apparaat: een apparaat waarmee u een PAN (personal area network) tot stand kunt
  brengen, zodat u verbinding kunt maken met andere apparaten die draadloze communicatie via
  Bluetooth ondersteunen, zoals computers, telefoons, printers, headsets, luidsprekers en camera's.
  Binnen een PAN communiceert elk apparaat direct met andere apparaten en moeten apparaten zich op
  relatief korte afstand (doorgaans 10 meter) van elkaar bevinden.

  Voorzieningen voor draadloze communicatie gebruiken
  Met een of meer van deze functies kunt u de apparaten voor draadloze communicatie in uw computer regelen:


  Toets voor de vliegtuigmodus (ook wel de knop of toets voor draadloze communicatie genoemd)  Voorzieningen van het besturingssysteem

  Toets voor de vliegtuigmodus
  De computer bevat mogelijk een toets voor de vliegtuigmodus, een of meer apparaten voor draadloze
  communicatie en een of twee lampjes voor draadloze communicatie. Alle apparaten voor draadloze
  communicatie op de computer worden in de fabriek ingeschakeld.
  Het lampje voor draadloze communicatie geeft niet de status van afzonderlijke apparaten voor draadloze
  communicatie aan, maar de status van deze apparaten als groep.

  Voorzieningen van het besturingssysteem
  Met het Netwerkcentrum kunt u een verbinding of netwerk tot stand brengen, verbinding maken met een
  netwerk en netwerkproblemen diagnosticeren en verhelpen.
  U gebruikt de voorzieningen van het besturingssysteem als volgt:


  Klik met de rechtermuisknop op het netwerkstatuspictogram op de taakbalk en selecteer
  Netwerkcentrum openen.

  – of –

  16

  Hoofdstuk 3 Verbinding maken met een netwerk • Page 29  Klik met de rechtermuisknop op het netwerkstatuspictogram op de taakbalk en selecteer Netwerk- en
  internetinstellingen.

  Verbinding maken met een WLAN
  OPMERKING: Om thuis internet te gebruiken, opent u een account bij een internetprovider. Neem contact op
  met een lokale internetprovider voor het aanschaffen van een internetservice en een modem. De
  internetprovider helpt u bij het instellen van het modem, het installeren van een netwerkkabel waarmee u de
  draadloze router aansluit op het modem, en het testen van de internetservice.
  Zo maakt u een verbinding met een draadloos netwerk:
  1.

  Controleer of het WLAN-apparaat is ingeschakeld.

  2.

  Klik met de rechtermuisknop op het netwerkstatuspictogram op de taakbalk en maak verbinding met
  een van de beschikbare netwerken.
  Als het draadloze netwerk een beveiligd WLAN is, wordt u gevraagd een netwerkbeveiligingscode in te
  voeren. Voer de code in en selecteer Volgende om de verbinding tot stand te brengen.
  OPMERKING: Als er geen WLAN's worden weergegeven, betekent dit mogelijk dat u zich buiten het
  bereik van een draadloze router of toegangspunt bevindt.
  OPMERKING:

  Als het WLAN waarmee u verbinding wilt maken niet wordt weergegeven:

  1.

  Klik met de rechtermuisknop op het netwerkstatuspictogram op de taakbalk en selecteer
  Netwerkcentrum openen.

  2.

  Selecteer Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen.
  Er verschijnt een lijst met opties om handmatig te zoeken naar een netwerk en hier verbinding mee
  te maken, of om een nieuwe netwerkverbinding te maken.

  – of –
  1.

  Klik met de rechtermuisknop op het netwerkstatuspictogram op de taakbalk en selecteer
  Netwerk- en internetinstellingen.

  2.

  Selecteer onder het gedeelte Netwerk- en internetstatus Netwerkcentrum.

  3.

  Selecteer Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen.
  Er verschijnt een lijst met opties om handmatig te zoeken naar een netwerk en hier verbinding mee
  te maken, of om een nieuwe netwerkverbinding te maken.

  3.

  Volg de instructies op het scherm om de verbinding te voltooien.

  Nadat u verbinding hebt gemaakt, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram voor de netwerkstatus
  helemaal rechts op de taakbalk om de naam en status van de verbinding te controleren.
  OPMERKING: Het effectieve bereik (de reikwijdte van de draadloze signalen) varieert al naargelang de
  WLAN-implementatie, het merk van de router en interferentie van andere elektronische apparatuur of vaste
  obstakels zoals wanden en vloeren.

  HP Mobiele breedband gebruiken (alleen bepaalde producten)
  Uw computer met HP Mobiele breedband heeft ingebouwde ondersteuning voor diensten voor mobiel
  breedband. In combinatie met een mobiel netwerk biedt uw nieuwe computer u volledige vrijheid: u kunt
  verbinding maken met internet, e-mailen en uw bedrijfsnetwerk bereiken zonder dat u daarvoor een Wi-Fihotspot nodig hebt.

  Verbinding maken met een draadloos netwerk

  17 • Page 30

  Mogelijk hebt u het IMEI- en/of MEID-nummer van de HP module voor mobiel breedband nodig om de dienst
  voor mobiel breedband te activeren. U kunt dit nummer vinden op een label aan de onderkant van de
  computer, in de accuruimte, onder de onderhoudsklep of op de achterkant van het beeldscherm.
  – of –
  U kunt het nummer ook als volgt vinden:
  1.

  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor de netwerkstatus op de taakbalk.

  2.

  Selecteer Netwerk- en internetinstellingen.

  3.

  Selecteer onder het gedeelte Netwerk en internet Status.

  – of –
  1.

  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor de netwerkstatus op de taakbalk.

  2.

  Selecteer Netwerk- en internetinstellingen.

  3.

  Selecteer in het gedeelte Netwerk en internet de optie Mobiel en selecteer vervolgens Geavanceerde
  opties.

  Sommige aanbieders van mobiele netwerkdiensten vereisen het gebruik van een SIM-kaart (Subscriber
  Identity Module). Een SIM-kaart bevat basisgegevens over u, zoals een persoonlijk identificatienummer (PIN),
  en over het netwerk. Op sommige computers is een SIM-kaart vooraf geïnstalleerd. Als de SIM-kaart niet
  vooraf is geïnstalleerd, wordt deze geleverd bij de documenten voor HP Mobiele breedband of wordt deze
  apart geleverd door de aanbieder van de mobiele netwerkdiensten.
  Informatie over HP Mobiele breedband en over de manier waarop u de diensten van een aanbieder van
  mobiele netwerkdiensten activeert, vindt u in het pakket met informatie over HP Mobiele breedband dat bij de
  computer is geleverd.

  GPS gebruiken (alleen bepaalde producten)
  De computer kan zijn voorzien van een GPS-apparaat (Global Positioning System). GPS-satellieten geven
  locatie-, snelheids- en richtinggegevens door aan systemen die met GPS zijn uitgerust.
  Als u GPS wilt inschakelen, moet de locatie ingeschakeld zijn bij de instelling Locatie.
  1.

  Typ locatie in het zoekvak van de taakbalk en kies de gewenste optie voor locatie.

  2.

  Volg de instructies op het scherm voor het gebruik van de locatie-instellingen.

  Bluetooth-apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen bepaalde
  producten)
  Een Bluetooth-apparaat biedt draadloze communicatie binnen een klein bereik, ter vervanging van fysieke
  kabelverbindingen waarmee elektronische apparaten vroeger werden aangesloten. Voorbeelden van
  dergelijke apparaten zijn:

  18  Computers (desktopcomputer, notebookcomputer)  Telefoons (mobiele telefoon, draadloze telefoon, smartphone)  Weergaveapparaten (printer, camera)  Audioapparaten (headset, luidsprekers)  Muis  Extern toetsenbord

  Hoofdstuk 3 Verbinding maken met een netwerk • Page 31

  Bluetooth-apparaten aansluiten
  Voordat u een Bluetooth-apparaat kunt gebruiken, moet u een Bluetooth-verbinding tot stand brengen.
  1.

  Typ bluetooth in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens Bluetooth-instellingen en
  instellingen van overige apparaten.

  2.

  Selecteer Bluetooth of ander apparaat toevoegen.

  3.

  Selecteer uw apparaat in de lijst en volg de aanwijzingen op het scherm.

  OPMERKING: Als het apparaat verificatie vereist, wordt er een koppelingscode weergegeven. Volg bij het
  apparaat dat u toevoegt de instructies op het scherm om te controleren of de code op uw apparaat
  overeenkomt met de koppelingscode. Raadpleeg de met het apparaat meegeleverde documentatie voor meer
  informatie.
  OPMERKING: Zorg dat Bluetooth op het apparaat is ingeschakeld als uw apparaat niet wordt weergegeven
  in de lijst. Sommige apparaten hebben mogelijk aanvullende vereisten. Raadpleeg de met het apparaat
  meegeleverde documentatie.

  Verbinding maken met een bekabeld netwerk (LAN) (alleen
  bepaalde producten)
  Gebruik een LAN-verbinding als u de computer direct wilt aansluiten op een router in uw huis (in plaats van
  draadloos werken) of als u de computer wilt aansluiten op een bestaand netwerk in uw kantoor.
  Om verbinding te maken met een LAN hebt u een RJ-45-netwerkkabel en een netwerkconnector of een
  optioneel dockingapparaat of uitbreidingspoort nodig, als de computer niet beschikt over een RJ-45connector.
  U sluit de netwerkkabel als volgt aan:
  1.

  Sluit de netwerkkabel aan op de netwerkconnector (1) van de computer.

  2.

  Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op een netwerkaansluiting in de wand (2) of op een
  router.
  OPMERKING: Als de netwerkkabel een ruisonderdrukkingscircuit (3) bevat (dat voorkomt dat de
  ontvangst van tv- en radiosignalen wordt gestoord), sluit u de kabel op de computer aan met het
  uiteinde waar zich het ruisonderdrukkingscircuit bevindt.

  Verbinding maken met een bekabeld netwerk (LAN) (alleen bepaalde producten)

  19 • Page 32

  4

  Geniet van entertainmentvoorzieningen
  Gebruik uw computer van HP als entertainment-hub om via de camera uw sociale contacten te onderhouden,
  geniet van en beheer uw muziek en download en bekijk films. Of sluit externe apparaten zoals een monitor,
  projector, tv, luidsprekers of een hoofdtelefoon aan om van de computer een nog krachtiger
  entertainmentcentrum te maken.

  De camera gebruiken
  Uw computer heeft een of meerdere camera's waarmee u verbinding kunt maken met anderen om te spelen
  of te werken. Camera's kunnen naar voren of achteren zijn gericht of omhoog komen. Zie Vertrouwd raken
  met de computer op pagina 4 voor meer informatie over de camera.
  Met de meeste camera's kunt u videochatten, video opnemen en stilstaande foto's nemen. Andere bieden ook
  HD (high-definition)-mogelijkheden, games of gezichtsherkenningssoftware, zoals Windows Hello. Zie De
  computer en gegevens beveiligen op pagina 38 voor meer informatie over het gebruik van Windows Hello.
  Als u de camera wilt gebruiken, typt u camera in het zoekvak van de taakbalk en selecteert u vervolgens
  Camera in de lijst met applicaties.

  Audio gebruiken
  U kunt muziek downloaden en beluisteren, audio-inhoud (inclusief radio) van internet streamen, audio
  opnemen, of audio en video mixen om multimedia te creëren. U kunt ook muziek-cd's afspelen op de
  computer (op bepaalde modellen) of een externe optischeschijfeenheid aansluiten om cd's af te spelen. Om
  uw luisterervaring te verbeteren sluit u externe audioapparaten, zoals luidsprekers of hoofdtelefoons, aan.

  Luidsprekers aansluiten
  U kunt bekabelde luidsprekers op de computer aansluiten door deze aan te sluiten op een USB-poort of de
  combostekker voor audio-uit (hoofdtelefoon)/audio-in (microfoon) van de computer of op een
  dockingstation.
  Volg de apparaatinstructies van de fabrikant om draadloze luidsprekers aan te sluiten op de computer. Zie
  HDMI-audio configureren op pagina 22 voor informatie over het aansluiten van high-definition luidsprekers
  op de computer. Zet het geluid zachter voordat u de luidsprekers aansluit.

  Een hoofdtelefoon aansluiten
  WAARSCHUWING! Zet het volume laag voordat u de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet. Zo
  beperkt u het risico van gehoorbeschadiging. Zie Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu voor meer
  informatie over veiligheid.
  Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot dit document:


  Selecteer de knop Start, HP Help en ondersteuning en vervolgens HP documentatie.

  U kunt hoofdtelefoons of headsets met kabel aansluiten op de audio-uitgang (hoofdtelefoon)/audio-ingang
  (microfoon) van uw computer.
  Volg de instructies van de fabrikant van het apparaat om een draadloze hoofdtelefoon aan te sluiten op de
  computer.

  20

  Hoofdstuk 4 Geniet van entertainmentvoorzieningen • Page 33

  Een headset aansluiten
  WAARSCHUWING! Zet het volume laag voordat u de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet. Zo
  beperkt u het risico van gehoorbeschadiging. Zie Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu voor meer
  informatie over veiligheid.
  Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot dit document:


  Selecteer de knop Start, HP Help en ondersteuning en vervolgens HP documentatie.

  Hoofdtelefoons die zijn gecombineerd met een microfoon worden headsets genoemd. U kunt een headset
  met kabel aansluiten op de combostekker voor audio-uit (hoofdtelefoon)/audio-in (microfoon) van de
  computer.
  Volg de instructies van de fabrikant van het apparaat om een draadloze headset aan te sluiten op de
  computer.

  Geluidsinstellingen gebruiken
  Gebruik geluidsinstellingen om het systeemvolume aan te passen, systeemgeluiden te wijzigen of
  audioapparaten te beheren.
  Ga als volgt te werk om de geluidsinstellingen te bekijken of te wijzigen:


  Typ configuratiescherm in het zoekvak van de taakbalk, selecteer Configuratiescherm, selecteer
  Hardware en geluiden en selecteer vervolgens Geluid.

  Uw computer beschikt mogelijk over een geavanceerd geluidssysteem van Bang & Olufsen of een andere
  leverancier. De computer kan daarom geavanceerde audiovoorzieningen hebben die kunnen worden geregeld
  via een configuratiescherm voor audio dat specifiek voor uw geluidssysteem is.
  Gebruik het configuratiescherm voor audio om audio-instellingen te bekijken en beheren.


  Typ configuratiescherm in het zoekvak van de taakbalk, selecteer Configuratiescherm, selecteer
  Hardware en geluiden en selecteer vervolgens het configuratiescherm voor uw audiosysteem.

  Video gebruiken
  Uw computer is een krachtig videoapparaat waarmee u streaming video van uw favoriete websites kunt
  bekijken en video's en films kunt downloaden om deze op uw computer te bekijken als u geen verbinding hebt
  met een netwerk.
  Om uw kijkgenot te verbeteren, gebruikt u een van de videopoorten op de computer om een externe monitor,
  projector of tv aan te sluiten.
  BELANGRIJK: Zorg ervoor dat het externe apparaat met de juiste kabel is aangesloten op de juiste poort van
  de computer. Volg de instructies van de fabrikant van het apparaat.
  Raadpleeg HP Support Assistant voor informatie over het gebruik van de videofuncties.

  Video gebruiken

  21 • Page 34

  Videoapparaten aansluiten met een HDMI-kabel (alleen bepaalde producten)
  OPMERKING: Als u een HDMI-apparaat op de computer wilt aansluiten, hebt u een HDMI-kabel nodig die u
  apart moet aanschaffen.
  Als u het beeld van het computerscherm op een high-definition-televisie of -monitor wilt weergeven, sluit u
  het high-definition-apparaat aan de hand van de volgende instructies aan:
  1.

  Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van de computer.

  2.

  Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de high-definition televisie of monitor.

  3.

  Druk op f4 om te schakelen tussen vier weergavetoestanden:


  Alleen computerscherm: hiermee wordt het beeld alleen weergegeven op het beeldscherm van de
  computer.  Dupliceren: hiermee wordt het beeld gelijktijdig weergegeven op zowel de computer als het
  externe apparaat.  Uitspreiden: hiermee wordt het beeld uitgespreid weergegeven op zowel de computer als het
  externe apparaat.  Alleen tweede scherm: hiermee wordt het beeld alleen weergegeven op het externe apparaat.

  Telkens wanneer u op f4 drukt, verandert de weergavetoestand.
  OPMERKING: Als u de optie Uitbreiden kiest, moet u voor de beste resultaten de schermresolutie van
  het externe apparaat als volgt verhogen: Selecteer de knop Start, vervolgens het pictogram
  Instellingen
  en daarna Systeem. Selecteer onder Beeldscherm de juiste resolutie en selecteer
  vervolgens Wijzigingen behouden.

  HDMI-audio configureren
  HDMI is de enige video-interface die high-definition video en audio ondersteunt. Ga als volgt te werk om
  HDMI-audio in te schakelen nadat u een HDMI-tv op de computer hebt aangesloten:

  22

  1.

  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Luidsprekers in het systeemvak aan de rechterkant van
  de taakbalk en selecteer daarna Afspeelapparaten.

  2.

  Selecteer op het tabblad Afspelen de naam van het digitale uitvoerapparaat.

  3.

  Klik op Als standaard instellen en daarna op OK.

  Hoofdstuk 4 Geniet van entertainmentvoorzieningen • Page 35

  Ga als volgt te werk om de audiostream weer via de luidsprekers van de computer weer te geven:
  1.

  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Luidsprekers in het systeemvak aan de rechterkant van
  de taakbalk. Klik daarna op Afspeelapparaten.

  2.

  Klik op het tabblad Afspelen op Luidsprekers.

  3.

  Klik op Als standaard instellen en daarna op OK.

  Met Miracast compatibele draadloze beeldschermen zoeken en aansluiten (alleen
  bepaalde producten)
  Volg de onderstaande stappen om met Miracast compatibele draadloze schermen te zoeken en weer te geven
  zonder uw huidige apps te verlaten.
  Miracast openen:


  Typ projecteren in het zoekvak van de taakbalk en klik op Projecteren op een tweede scherm. Klik
  op Verbinding maken met een draadloos beeldscherm en volg de instructies op het scherm.

  Video gebruiken

  23 • Page 36

  5

  Navigeren op het scherm
  U kunt op een of meer van de volgende manieren door het computerscherm navigeren:


  Aanraakbewegingen rechtstreeks op het computerscherm gebruiken  Met aanraakbewegingen op het touchpad  Een optionele muis of een optioneel toetsenbord gebruiken (moet apart worden aangeschaft)  Een schermtoetsenbord gebruiken  EasyPoint-muisbesturing gebruiken

  Bewegingen voor het touchpad en het aanraakscherm gebruiken
  Met het touchpad kunt u met eenvoudige vingerbewegingen op het computerscherm navigeren en de pointer
  besturen. U kunt ook de linker- en rechterknoppen van het touchpad gebruiken zoals u de corresponderende
  knoppen van een externe muis zou gebruiken. Om op een aanraakscherm te navigeren (alleen bepaalde
  producten), raakt u het scherm aan met behulp van de bewegingen die in dit hoofdstuk worden beschreven.
  U kunt bewegingen ook aanpassen en demonstraties van de werking ervan bekijken. Typ
  configuratiescherm in het zoekvak van de taakbalk, selecteer Configuratiescherm en selecteer
  vervolgens Hardware en geluiden. Klik onder Apparaten en printers op Muis.
  OPMERKING: Tenzij anders vermeld, kunnen bewegingen worden gebruikt op een touchpad of op een
  aanraakscherm (alleen bepaalde producten).

  Tikken
  Gebruik de beweging tikken/dubbeltikken om een item op het scherm te selecteren of te openen.


  24

  Wijs een item op het scherm aan en tik met uw vinger in de touchpadzone of op het aanraakscherm om
  het item te selecteren. Dubbeltik op een item om het te openen.

  Hoofdstuk 5 Navigeren op het scherm • Page 37

  Zoomen door met twee vingers te knijpen
  Gebruik de knijpbeweging met twee vingers om op afbeeldingen of tekst in en uit te zoomen.


  Zoom uit door twee vingers uit elkaar te plaatsen op de touchpadzone of op het aanraakscherm en ze
  vervolgens naar elkaar toe te bewegen.  Zoom in door twee vingers bij elkaar te plaatsen op de touchpadzone of op het aanraakscherm en ze
  vervolgens van elkaar af te bewegen.

  Schuiven met twee vingers (alleen touchpad)
  Gebruik het schuiven met twee vingers om naar boven, naar beneden of opzij te schuiven op een pagina of
  afbeelding.


  Plaats twee vingers iets uit elkaar op de touchpadzone en sleep ze omhoog, omlaag, naar links of naar
  rechts.

  Tikken met twee vingers (alleen touchpad)
  Tik met twee vingers om het menu voor een object op het scherm te openen.
  OPMERKING: Als u met twee vingers tikt, wordt dezelfde actie uitgevoerd als wanneer u met de
  rechtermuisknop klikt.


  Tik met twee vingers op de touchpadzone om het menu Opties voor het geselecteerde object te openen.

  Bewegingen voor het touchpad en het aanraakscherm gebruiken

  25 • Page 38

  Tikken met vier vingers (alleen touchpad)
  Gebruik tikken met vier vingers om het actiecentrum te openen.


  Tik met vier vingers op het touchpad om het actiecentrum te openen en huidige instellingen en de
  meldingen te bekijken.

  Vegen met drie vingers (alleen touchpad)
  Gebruik vegen met drie vingers om geopende vensters te bekijken en om te schakelen tussen geopende
  vensters en het bureaublad.

  26  Veeg drie vingers van u af om alle geopende vensters te zien.  Veeg drie vingers naar u toe om het bureaublad weer te geven.  Veeg drie vingers naar links of rechts om te schakelen tussen geopende vensters.

  Hoofdstuk 5 Navigeren op het scherm • Page 39

  Schuiven met één vinger (alleen aanraakscherm)
  Schuif met één vinger om te pannen of te schuiven door lijsten en pagina's, of om een object te verplaatsen.


  Als u over het scherm wilt schuiven, schuift u één vinger langzaam over het scherm in de richting waarin
  u wilt bewegen.  Als u een object wilt verplaatsen, drukt u met uw vinger op een object en sleept u vervolgens om het
  object te verplaatsen.

  Een optioneel toetsenbord of een optionele muis gebruiken
  Met een optioneel toetsenbord of een optionele muis kunt u typen, items selecteren, schuiven en dezelfde
  functies uitvoeren als bij het gebruik van aanraakbewegingen. Met de actietoetsen en hotkeys op het
  toetsenbord kunt u specifieke functies uitvoeren.

  Een toetsenbord op het scherm gebruiken (alleen bepaalde
  producten)
  1.

  Om een toetsenbord op het scherm weer te geven, tikt u op het toetsenbordpictogram in het
  systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.

  2.

  Begin te typen.
  OPMERKING: Boven het toetsenbord op het scherm kunnen suggesties voor woorden verschijnen. Tik
  op een woord om het te selecteren.
  OPMERKING:
  het scherm.

  Actietoetsen en hotkeys worden niet weergegeven of werken niet op het toetsenbord op

  Een optioneel toetsenbord of een optionele muis gebruiken

  27 • Page 40

  6

  Energiebeheer
  Uw computer werkt op accuvoeding of maakt gebruik van een externe voedingsbron. Wanneer de computer
  alleen op accuvoeding werkt en er geen externe voedingsbron is om de accu op te laden, is het van belang om
  de acculading te bewaken en op peil te houden.
  Mogelijk zijn niet alle in dit hoofdstuk beschreven voorzieningen voor energiebeheer beschikbaar op uw
  computer.

  Slaapstand en hibernationstand gebruiken
  VOORZICHTIG: Er bestaan verschillende bekende beveiligingsrisico's als een computer in de slaapstand
  staat. Om te voorkomen dat een onbevoegde gebruiker toegang krijgt tot de gegevens op uw computer, zelfs
  gecodeerde gegevens, raadt HP aan om in plaats van de slaapstand de hibernationstand te activeren wanneer
  u niet fysiek bij de computer bent. Dit is vooral belangrijk als u met de computer reist.
  VOORZICHTIG: Activeer de slaapstand niet terwijl er wordt gelezen van of geschreven naar een schijf of een
  externe mediakaart. Zo voorkomt u mogelijke verslechtering van de audio- of videokwaliteit, verlies van
  audio- of video-afspeelfunctionaliteit of verlies van gegevens.
  Windows kent twee energiebesparende standen, de slaapstand en de hibernationstand.


  Slaapstand: de slaapstand wordt automatisch geactiveerd na een periode van inactiviteit. Uw werk
  wordt opgeslagen, zodat u uw werk zeer snel kunt hervatten. U kunt de slaapstand ook handmatig
  activeren. Zie Slaapstand activeren en beëindigen op pagina 28 voor meer informatie.  Sluimerstand: de sluimerstand wordt automatisch geactiveerd als de accu een kritische ladingstoestand
  bereikt. In de sluimerstand wordt uw werk opgeslagen in een sluimerstandbestand op de vaste schijf en
  wordt de computer uitgeschakeld. U kunt de sluimerstand ook handmatig activeren. Zie
  Hibernationstand activeren en beëindigen (alleen bepaalde producten) op pagina 29 voor meer
  informatie.

  Slaapstand activeren en beëindigen
  U kunt op elk van de volgende manieren de slaapstand activeren:


  Het scherm sluiten (alleen bepaalde producten)  Selecteer de knop Start, selecteer het pictogram Energie en daarna Slaapstand.  Druk op de slaapstand-hotkey; bijvoorbeeld fn+f3 (alleen bepaalde producten).

  U kunt op een van de volgende manieren de slaapstand beëindigen:


  Druk kort op de aan/uit-knop.  Als de computer gesloten is, tilt u het beeldscherm omhoog (alleen bepaalde producten).  Druk op een toets op het toetsenbord (alleen bepaalde producten).  Tik op het touchpad (alleen bepaalde producten)

  Als de slaapstand van de computer wordt beëindigd, wordt uw werk weer weergegeven op het scherm.

  28

  Hoofdstuk 6 Energiebeheer • Page 41

  OPMERKING: Als u een wachtwoord hebt ingesteld dat nodig is om de slaapstand te beëindigen, moet u uw
  Windows-wachtwoord opgeven voordat uw werk weer op het scherm verschijnt.

  Hibernationstand activeren en beëindigen (alleen bepaalde producten)
  U kunt gebruikers als volgt de sluimerstand handmatig laten activeren en energiebeheerinstellingen en timeouts laten wijzigen via het onderdeel Energiebeheer.
  1.

  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Energie

  en selecteer vervolgens Energiebeheer.

  2.

  Selecteer in het linkerdeelvenster Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen (aanduiding kan
  verschillen per product).

  3.

  Afhankelijk van uw product kunt u de hibernationstand inschakelen voor accuvoeding of een externe
  voedingsbron op een van de volgende manieren:


  Aan/uit-knop: Selecteer onder Instellingen voor aan/uit-knop, slaapstandknop en klep
  (aanduiding kan verschillen per product) Als ik op de aan/uit-knop druk en vervolgens
  Hibernationstand.  Slaapstandknop (alleen bepaalde producten): Selecteer onder Instellingen voor aan/uit-knop,
  slaapstandknop en klep (aanduiding kan verschillen per product) Als ik op de slaapstandknop
  druk en vervolgens Hibernationstand.  Deksel (alleen bepaalde producten): Selecteer onder Instellingen voor aan/uit-knop,
  slaapstandknop en deksel (aanduiding kan verschillen per product) Als ik de klep sluit en
  vervolgens Hibernationstand.  Aan/uit-menu: Selecteer Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn en onder
  Instellingen voor afsluiten schakelt u het selectievakje Hibernationstand in.
  Het aan/uit-menu kan worden geopend door de knop Start te selecteren.

  4.

  Selecteer Wijzigingen opslaan.  Om de hibernationstand te activeren, gebruikt u de methode die u in stap 3 hebt gebruikt.  Om de hibernationstand te beëindigen, drukt u kort op de aan/uit-knop.

  OPMERKING: Als u een wachtwoord hebt ingesteld dat nodig is om de slaapstand te beëindigen, moet u uw
  Windows-wachtwoord opgeven voordat uw werk weer op het scherm verschijnt.

  Computer afsluiten (uitschakelen)
  VOORZICHTIG: Wanneer u de computer uitschakelt, gaat alle informatie verloren die u niet hebt opgeslagen.
  Zorg dat u uw werk opslaat voor u de computer uitschakelt.
  Met de opdracht Afsluiten worden alle geopende programma's gesloten, inclusief het besturingssysteem, en
  worden vervolgens het beeldscherm en de computer uitgeschakeld.
  Schakel de computer uit als deze lange tijd niet wordt gebruikt en koppel deze los van de externe
  voedingsbron.
  De aanbevolen procedure is de opdracht Afsluiten in Windows.
  OPMERKING: Als de computer in de slaap- of hibernationstand staat, moet u eerst de slaap- of
  hibernationstand beëindigen door kort op de aan/uit-knop te drukken.

  Computer afsluiten (uitschakelen)

  29 • Page 42

  1.

  Sla uw werk op en sluit alle geopende programma's af.

  2.

  Selecteer de knop Start, het pictogram Energie en daarna Afsluiten.

  Als de computer niet reageert en het niet mogelijk is de hiervoor beschreven afsluitprocedures te gebruiken,
  probeert u de volgende noodprocedures in de beschreven volgorde:


  Druk op ctrl+alt+delete, selecteer het pictogram Energie en selecteer daarna Afsluiten.  Druk op de aan-uitknop en houd deze minimaal 10 seconden ingedrukt.

  Het pictogram Energie en Energiebeheer gebruiken
  Het pictogram Energie

  bevindt zich op de taakbalk van Windows. Met behulp van de energiemeter

  krijgt u snel toegang tot de instellingen voor energiebeheer en kunt u de resterende acculading bekijken.


  Plaats de muisaanwijzer op het pictogram Energie

  om het percentage resterende acculading en

  het huidige energiebeheerschema weer te geven.


  Om Energiebeheer te gebruiken, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram Energie

  en

  vervolgens selecteert u Energiebeheer.
  Aan de verschillende pictogrammen kunt u zien of de computer op accuvoeding of op externe voeding werkt.
  Wanneer u de muisaanwijzer op het pictogram plaatst als de accu bijna leeg is, wordt er een bericht
  weergegeven.

  Werkt op accuvoeding
  WAARSCHUWING! Gebruik uitsluitend de volgende producten om veiligheidsrisico's te beperken: de bij de
  computer geleverde accu, een door HP geleverde vervangende accu of een compatibele accu die als
  accessoire is aangeschaft bij HP.
  Wanneer zich een opgeladen accu in de computer bevindt en de computer niet is aangesloten op een externe
  voedingsbron, werkt de computer op accuvoeding. Wanneer de computer is uitgeschakeld en niet is
  aangesloten op een externe voedingsbron, loopt de accu in de computer langzaam leeg. De computer geeft
  een bericht weer wanneer de accu bijna leeg is.
  De accuwerktijd van de accu van een computer kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor
  energiebeheer, geopende programma's, de helderheid van het beeldscherm, externe apparatuur die op de
  computer is aangesloten, en andere factoren.
  OPMERKING: Wanneer u de computer loskoppelt van de externe voeding, wordt de helderheid van het
  beeldscherm automatisch verminderd, zodat u de accu langer kunt gebruiken. Op bepaalde
  computermodellen kunt u tussen grafische modi schakelen, zodat u de accu langer kunt gebruiken.

  HP Fast Charge gebruiken (alleen bepaalde producten)
  Met de functie HP Fast Charge kunt u snel de accu van uw computer opladen. De oplaadtijd kan +/- 10%
  verschillen. Afhankelijk van het computermodel en de netvoedingsadapter van HP die met uw computer is
  meegeleverd, werkt HP Fast Charge op een of meer van de volgende manieren:

  30

  Hoofdstuk 6 Energiebeheer • Page 43  Als de resterende acculading tussen nul en 50% ligt, wordt de accu afhankelijk van het computermodel
  in minder dan 30 tot 45 minuten opgeladen tot 50% van de volledige capaciteit.  Als de resterende acculading tussen nul en 90% ligt, wordt de accu in minder dan 90 minuten opgeladen
  tot 90% van de volledige capaciteit.

  Om HP Fast Charge te gebruiken, schakelt u uw computer uit en sluit u vervolgens de netvoedingsadapter aan
  op uw computer en op een externe voeding.

  Acculading weergeven
  Plaats de muisaanwijzer op het pictogram Energie

  om het percentage resterende acculading en het

  huidige energiebeheerschema weer te geven.

  Informatie over de accu zoeken in HP Support Assistant (alleen bepaalde
  producten)
  U krijgt als volgt toegang tot de informatie over accu's:
  1.

  Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
  – of –
  Selecteer het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.

  2.

  Selecteer achtereenvolgens Mijn pc, het tabblad Diagnoseprogramma's en hulpprogramma's en HP
  Accucontrole. Als in HP Accucontrole wordt aangegeven dat de accu moet worden vervangen, neemt u
  contact op met de ondersteuning.

  HP Support Assistant biedt de volgende hulpprogramma’s en informatie over de accu:


  HP Accucontrole  Informatie over soorten accu's, specificaties, levensduur en capaciteit

  Accuvoeding besparen
  Gebruik de volgende tips om accustroom te besparen en de levensduur van de accu te maximaliseren:


  Verlaag de helderheid van het scherm.  Selecteer de instelling Energiebesparing in Energiebeheer.  Schakel draadloze apparaten uit wanneer u deze niet gebruikt.  Ontkoppel ongebruikte externe apparatuur die niet is aangesloten op een externe voedingsbron, zoals
  een externe vaste schijf die op een USB-poort aangesloten is.  Zet alle optionele externe mediakaarten die u niet gebruikt, stop, schakel ze uit of verwijder ze.  Activeer de slaapstand of sluit de computer af zodra u stopt met werken.

  Lage acculading herkennen
  Als een accu de enige voedingsbron van de computer is en een laag of kritiek laag niveau bereikt, gebeurt het
  volgende:


  Het acculampje (alleen bepaalde producten) geeft een laag of kritiek laag niveau van de acculading aan.

  – of –

  Werkt op accuvoeding

  31 • Page 44  Het pictogram Energie

  geeft een lage of kritiek lage acculading aan.

  OPMERKING: Raadpleeg Het pictogram Energie en Energiebeheer gebruiken op pagina 30 voor meer
  informatie over het pictogram Energie.
  Wanneer de acculading een kritiek laag niveau bereikt, gebeurt het volgende:


  Als de hibernationstand is uitgeschakeld en de computer aan staat of in de slaapstand staat, blijft de
  computer nog even in de slaapstand staan. Vervolgens wordt de computer uitgeschakeld, waarbij nietopgeslagen werk verloren gaat.  Als de hibernationstand is ingeschakeld en de computer aan staat of in de slaapstand staat, wordt de
  hibernationstand geactiveerd.

  Problemen met een laag accuniveau verhelpen
  Lage acculading verhelpen wanneer er een externe voedingsbron beschikbaar is
  Sluit een van de volgende apparaten op de computer en op een externe voedingsbron aan:


  Netvoedingsadapter  Optioneel dockingapparaat of dockingproduct  Optionele netvoedingsadapter die als accessoire bij HP is aangeschaft

  Een lage acculading verhelpen wanneer er geen voedingsbron beschikbaar is
  Sla uw werk op en sluit de computer af.

  Lage acculading verhelpen wanneer de computer de hibernationstand niet kan beëindigen
  1.

  Sluit de netvoedingsadapter aan op de computer en op een externe voedingsbron.

  2.

  Beëindig de hibernationstand door op de aan/uit-knop te drukken.

  In de fabriek verzegelde accu
  Als u de status van de accu wilt bekijken of als de accu leeg is, voert u HP Accucontrole uit in de app HP
  Support Assistant (alleen bepaalde producten).
  1.

  Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
  – of –
  Selecteer het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.

  2.

  Selecteer achtereenvolgens Mijn pc, het tabblad Diagnoseprogramma's en hulpprogramma's en HP
  Accucontrole. Als in HP Accucontrole wordt aangegeven dat de accu moet worden vervangen, neemt u
  contact op met de ondersteuning.

  Een of meerdere accu's in dit product kunnen niet makkelijk door de gebruiker zelf worden vervangen. Het
  verwijderen of vervangen van de accu kan van invloed zijn op de garantie. Als een accu leeg is, neemt u
  contact op met de ondersteuning.
  Werp de accu niet weg bij het huishoudelijk afval als een accu niet meer bruikbaar is. Informeer bij uw
  gemeente hoe u klein chemisch afval kunt inleveren.

  32

  Hoofdstuk 6 Energiebeheer • Page 45

  Externe voeding gebruiken
  Raadpleeg de poster Installatie-instructies die meegeleverd is in de doos van de computer voor informatie
  over het aansluiten van de computer op een externe voeding.
  De computer gebruikt geen accuvoeding wanneer de computer is aangesloten op een externe voeding via een
  goedgekeurde netvoedingsadapter of een optioneel dockingapparaat of dockingproduct.
  WAARSCHUWING! Gebruik om veiligheidsredenen alleen de bij de computer geleverde netvoedingsadapter,
  een door HP geleverde vervangende adapter of een door HP geleverde compatibele adapter.
  WAARSCHUWING! Laad de computeraccu niet op aan boord van een vliegtuig.
  Sluit in de volgende gevallen de computer aan op een externe voedingsbron:


  Wanneer u een accu oplaadt of kalibreert.  Wanneer u systeemsoftware installeert of bijwerkt  Wanneer u het systeem-BIOS bijwerkt  Wanneer u informatie schrijft naar een schijf (alleen bepaalde producten).  Wanneer u Schijfdefragmentatie uitvoert op computers met interne vaste schijven  Wanneer u een back-up of hersteltaak uitvoert.

  Wanneer u de computer op een externe voedingsbron aansluit:


  De accu wordt opgeladen.  De helderheid van het beeldscherm wordt verhoogd.  Het uiterlijk van het pictogram Energie

  verandert.

  Wanneer u de externe voeding loskoppelt, gebeurt het volgende:


  De computer schakelt over naar accuvoeding.  De helderheid van het beeldscherm wordt automatisch verlaagd om accuvoeding te besparen.  Het uiterlijk van het pictogram Energie

  verandert.

  Externe voeding gebruiken

  33 • Page 46

  7

  De computer onderhouden
  Voer regelmatig onderhoud uit aan uw computer zodat deze optimaal blijft functioneren. In dit hoofdstuk
  wordt uitgelegd hoe u hulpprogramma's, zoals Schijfdefragmentatie en Schijfopruiming, gebruikt. Dit
  hoofdstuk bevat ook instructies voor het bijwerken van programma's en stuurprogramma's, het opschonen
  van de computer en tips voor het reizen met (of het verzenden van) de computer.

  Prestaties verbeteren
  Door de computer regelmatig te onderhouden met hulpprogramma's, zoals Schijfdefragmentatie en
  Schijfopruiming, kunt u de prestaties van uw computer aanzienlijk verbeteren.

  Schijfdefragmentatie gebruiken
  HP adviseert om uw vaste schijf ten minste één keer per maand te defragmenteren met Schijfdefragmentatie.
  OPMERKING:

  Schijfdefragmentatie hoeft niet te worden uitgevoerd voor SSD's (solid-state drives).

  U gebruikt Schijfdefragmentatie als volgt:
  1.

  Sluit de computer aan op een netvoedingsbron.

  2.

  Typ defragmenteren in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens Stations
  defragmenteren en optimaliseren.

  3.

  Volg de instructies op het scherm.

  Raadpleeg voor meer informatie de helpfunctie van Schijfdefragmentatie.

  Schijfopruiming gebruiken
  Gebruik Schijfopruiming om op de vaste schijf naar overbodige bestanden te zoeken die u veilig kunt
  verwijderen. Maak schijfruimte vrij zodat de computer efficiënter werkt.
  U gebruikt Schijfopruiming als volgt:
  1.

  Typ schijf in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens Schijfopruiming.

  2.

  Volg de instructies op het scherm.

  HP 3D DriveGuard gebruiken (alleen bepaalde producten)
  HP 3D DriveGuard beschermt een vaste schijf door deze te parkeren en gegevensverzoeken tegen te houden
  wanneer zich de volgende gebeurtenissen voordoen:


  U laat de computer vallen.  U verplaatst de computer met het beeldscherm gesloten en terwijl de computer op accuvoeding werkt.

  Kort hierna wordt de normale werking van de vaste schijf hersteld door HP 3D DriveGuard.
  OPMERKING: Alleen interne vaste schijven worden beschermd door HP 3D DriveGuard. Een vaste schijf die is
  geplaatst in een optioneel dockingapparaat of is aangesloten op een USB-poort, wordt niet beschermd door
  HP 3D DriveGuard.

  34

  Hoofdstuk 7 De computer onderhouden • Page 47

  OPMERKING: Omdat solid-state drives (SSD's) geen bewegende onderdelen bevatten, is HP 3D DriveGuard
  niet nodig voor deze schijfeenheden.

  De status van HP 3D DriveGuard herkennen
  Het vasteschijflampje op de computer verandert van kleur, ten teken dat een schijf in de ruimte van de
  primaire vaste schijf en/of een schijf in de ruimte van de secundaire vaste schijf (alleen bepaalde producten) is
  geparkeerd.

  Updates van programma's en stuurprogramma's uitvoeren
  HP raadt u aan regelmatig uw programma's en stuurprogramma's bij te werken. Met updates worden
  problemen opgelost en worden nieuwe functies en opties op de computer geïnstalleerd. Het is bijvoorbeeld
  mogelijk dat oude grafische onderdelen niet meer correct werken met de nieuwste spelsoftware. Zonder het
  nieuwste stuurprogramma zou u niet optimaal gebruik kunnen maken van uw apparatuur.
  Ga naar http://www.hp.com/support om de meest recente versie van programma's en stuurprogramma's van
  HP te downloaden. U kunt zich ook registreren als u automatisch berichten wilt ontvangen wanneer er nieuwe
  updates beschikbaar zijn.
  Volg deze instructies om uw programma's en stuurprogramma's bij te werken:
  1.

  Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
  – of –
  Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.

  2.

  Selecteer Mijn pc, selecteer het tabblad Updates en selecteer vervolgens Controleren op updates en
  berichten.

  3.

  Volg de instructies op het scherm.

  De computer schoonmaken
  Gebruik de volgende producten voor het veilig reinigen van uw computer:


  Dimethylbenzylammoniumchloride met een concentratie van maximaal 0,3 procent (bijvoorbeeld
  wegwerpdoekjes van verschillende merken)  Glasreinigingsmiddel zonder alcohol  Oplossing van water en milde zeep  Droge microvezel-reinigingsdoek of een zeemlap (antistatische doek zonder olie)  Antistatische veegdoekjes

  VOORZICHTIG: Gebruik geen schoonmaakmiddelen die permanente schade aan uw computer kunnen
  veroorzaken. Gebruik een bepaald schoonmaakmiddel pas als u zeker weet dat het geen alcohol, aceton,
  ammoniumchloride, methyleenchloride of koolwaterstoffen bevat.
  Materiaal met vezels, zoals papieren doekjes, kan krassen achterlaten op de computer. In de loop der tijd
  kunnen in deze krassen vuildeeltjes en reinigingsmiddelen achterblijven.

  Reinigingsprocedures
  Volg de in dit gedeelte beschreven procedures voor het veilig reinigen en desinfecteren van uw computer.

  Updates van programma's en stuurprogramma's uitvoeren

  35 • Page 48

  WAARSCHUWING! Voorkom elektrische schokken of schade aan onderdelen en maak de computer niet
  schoon terwijl deze is ingeschakeld.
  1.

  Schakel de computer uit.

  2.

  Koppel de netvoeding los.

  3.

  Koppel alle externe apparaten los.

  VOORZICHTIG: Om schade aan interne onderdelen te voorkomen, mag u geen schoonmaakmiddelen of
  vloeistoffen direct op het oppervlak van de computer spuiten. Als er vloeistoffen op het oppervlak terecht
  komen, kunnen er interne onderdelen beschadigd raken.

  Het beeldscherm reinigen
  Maak het beeldscherm schoon met een zachte, pluisvrije doek bevochtigd met een alcoholvrij
  glasreinigingsmiddel. Zorg ervoor dat het beeldscherm droog is voordat u de computer sluit.

  De zijkanten en het deksel reinigen
  Gebruik voor het reinigen van de zijkanten en het deksel een zachte microvezeldoek of een zeemvel die
  bevochtigd is met een van de eerder genoemde reinigingsmiddelen. U kunt ook een hiervoor geschikt
  wegwerpdoekje gebruiken.
  OPMERKING: Wanneer u het deksel van de computer reinigt, maakt u ronddraaiende bewegingen om het
  vuil te verwijderen.

  Het touchpad, het toetsenbord of de muis reinigen (alleen bepaalde producten)
  WAARSCHUWING! Voorkom elektrische schokken of schade aan interne onderdelen en gebruik geen
  stofzuiger om het toetsenbord te reinigen. Een stofzuiger kan stofdeeltjes achterlaten op het oppervlak van
  het toetsenbord.
  VOORZICHTIG: Om schade aan interne onderdelen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat er geen
  vloeistof tussen de toetsen komt.


  Gebruik voor het reinigen van het touchpad, het toetsenbord of de muis een zachte microvezeldoek of
  een zeemlap die bevochtigd is met een van de eerder genoemde reinigingsmiddelen. U kunt ook een
  hiervoor geschikt wegwerpdoekje gebruiken.  Om te voorkomen dat de toetsen vast komen te zitten en om vuil, pluizen en vuildeeltjes te verwijderen,
  gebruikt u een spuitbus met perslucht en een rietje.

  Reizen met of verzenden van de computer
  Als u de computer wilt meenemen op reis of als u de computer wilt verzenden, neemt u de volgende tips in
  acht om de apparatuur te beschermen.
  36

  Ga als volgt te werk om de computer gereed te maken voor transport:


  Maak een back-up van uw gegevens op een externe schijfeenheid.  Verwijder alle schijven en alle externe mediakaarten, zoals geheugenkaarten.  Schakel alle externe apparaten uit en koppel ze vervolgens los.  Schakel de computer uit.

  Neem een back-up van uw gegevens mee. Bewaar de back-up niet bij de computer.

  Hoofdstuk 7 De computer onderhouden • Page 49  Als u moet vliegen, neem de computer dan mee als handbagage; geef de computer niet af met uw
  overige bagage.
  VOORZICHTIG: Stel schijfeenheden niet bloot aan magnetische velden. Voorbeelden van
  beveiligingsapparatuur met magnetische velden zijn detectiepoortjes op vliegvelden en detectorstaven.
  In beveiligingsapparatuur waarmee handbagage wordt gescand, worden röntgenstralen gebruikt in
  plaats van magnetische velden. Deze beveiligingsapparatuur brengt geen schade toe aan
  schijfeenheden.  Als u de computer tijdens een vlucht wilt gebruiken, luister dan naar mededelingen tijdens de vlucht
  waarin wordt aangegeven wanneer u de computer mag gebruiken. Elke maatschappij heeft eigen regels
  voor het gebruik van computers tijdens vluchten.  Verzend een computer of schijfeenheid in goed beschermend verpakkingsmateriaal. Vermeld op de
  verpakking dat het om breekbare apparatuur gaat.  Het gebruik van draadloze apparaten is mogelijk in sommige omgevingen niet toegestaan. Dit kan het
  geval zijn aan boord van een vliegtuig, in ziekenhuizen, in de buurt van explosieven en op gevaarlijke
  locaties. Als u niet zeker weet wat het beleid is ten aanzien van het gebruik van een bepaald apparaat,
  kunt u het beste vooraf toestemming vragen voordat u de computer inschakelt.  Neem de volgende suggesties in acht als u de computer in het buitenland wilt gebruiken:


  Informeer naar de douanebepalingen voor computers in de landen of regio's die u gaat bezoeken.  Controleer de netsnoer- en adaptervereisten voor elke locatie waar u de computer wilt gebruiken.
  De netspanning, frequentie en stekkers kunnen per land of regio verschillen.
  WAARSCHUWING! Gebruik voor de computer geen adaptersets die voor andere apparaten zijn
  bedoeld, om het risico van een elektrische schok, brand of schade aan de apparatuur te beperken.

  Reizen met of verzenden van de computer

  37 • Page 50

  8

  De computer en gegevens beveiligen
  Computerbeveiliging is essentieel om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te
  waarborgen. Standaardbeveiligingsoplossingen die worden geboden door het besturingssysteem Windows,
  applicaties van HP, Setup Utility (BIOS) en andere software van derden kunnen uw persoonlijke instellingen en
  gegevens beschermen tegen uiteenlopende risico's zoals virussen, wormen en andere types schadelijke code.
  BELANGRIJK: Mogelijk zijn niet alle in dit hoofdstuk genoemde beveiligingsvoorzieningen beschikbaar op
  uw computer.

  Wachtwoorden gebruiken
  Een wachtwoord is een groep tekens die u kiest om uw computergegevens en online transacties te beveiligen.
  Er kunnen verschillende soorten wachtwoorden worden ingesteld. Toen u de computer bijvoorbeeld voor de
  eerste keer configureerde, werd u gevraagd een gebruikerswachtwoord in te stellen om de computer te
  beveiligen. Aanvullende wachtwoorden kunnen worden ingesteld in Windows of in Setup Utility (BIOS) van HP
  dat vooraf is geïnstalleerd op de computer.
  Wellicht vindt u het handig om hetzelfde wachtwoord te gebruiken voor een voorziening van Setup Utility
  (BIOS) en een beveiligingsvoorziening van Windows.
  Gebruik de volgende tips voor het maken en opslaan van wachtwoorden:


  Om het risico te beperken dat u geen toegang meer heeft tot bepaalde voorzieningen van de computer,
  moet elk wachtwoord worden vastgelegd en op een veilige plaats worden bewaard. Bewaar de
  wachtwoorden niet in een bestand op de computer.  Volg, bij het maken van wachtwoorden, de voorschriften die worden gesteld door het programma.  Wijzig uw wachtwoorden ten minste één keer per kwartaal.  Een ideaal wachtwoord is lang en bestaat uit letters, leestekens, symbolen en cijfers.  Voordat u de computer verzendt voor reparatie, maakt u een back-up van uw bestanden. Verwijder
  daarna vertrouwelijke bestanden en alle wachtwoordinstellingen.

  Ga als volgt te werk voor meer informatie over Windows-wachtwoorden, zoals wachtwoorden voor de
  schermbeveiliging:


  Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
  – of –
  Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.

  Windows-wachtwoorden instellen

  38

  Wachtwoord

  Functie

  Gebruikerswachtwoord

  Beveiligt de toegang tot een Windows-gebruikersaccount.

  Beheerderswachtwoord

  Beveiligt de toegang tot de inhoud van de computer op
  beheerdersniveau.

  Hoofdstuk 8 De computer en gegevens beveiligen • Page 51

  Wachtwoord

  Functie
  OPMERKING: Met dit wachtwoord krijgt u geen toegang tot de
  inhoud van Setup Utility (BIOS).

  Setup Utility (BIOS)-wachtwoorden instellen
  Wachtwoord

  Functie

  Beheerderswachtwoord  Dit wachtwoord moet worden opgegeven om toegang te
  krijgen tot Setup Utility (BIOS).  Als u het beheerderswachtwoord vergeten bent, kunt u
  Setup Utility (BIOS) niet openen.  Dit wachtwoord moet worden opgegeven wanneer u de
  computer inschakelt of opnieuw opstart.  Als u het opstartwachtwoord vergeet, kunt u de computer
  niet meer inschakelen of opnieuw opstarten.

  Opstartwachtwoord

  Ga als volgt te werk om een beheerders- of opstartwachtwoord in Setup Utility (BIOS) in te stellen, te wijzigen
  of te verwijderen:
  VOORZICHTIG: Wees zeer voorzichtig wanneer u wijzigingen aanbrengt in Setup Utility (BIOS). Fouten
  kunnen ertoe leiden dat de computer niet meer goed functioneert.
  OPMERKING: Als u Setup Utility wilt opstarten, zet u de computer in de notebookstand en gebruikt u het
  toetsenbord dat is aangesloten op de notebook. Als u het schermtoetsenbord in de tabletmodus gebruikt,
  hebt u geen toegang tot Setup Utility.
  1.

  Start als volgt Setup Utility (BIOS):


  Computers of tablets met een toetsenbord:
  Schakel de computer in of start deze opnieuw op, druk snel op esc en druk daarna op F10.

  Tablets zonder toetsenbord:
  1.

  Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Volume omhoog en houd
  deze knop ingedrukt.
  – of –
  Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Volume omlaag en houd
  deze knop ingedrukt.
  – of –
  Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de Windows-knop en houd deze knop
  ingedrukt.

  2.
  2.

  Tik op F10.

  Druk op Beveiliging en volg de instructies op het scherm.

  De voorkeursinstellingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.

  Wachtwoorden gebruiken

  39 • Page 52

  Windows Hello gebruiken (alleen bepaalde producten)
  Op producten die zijn voorzien van een vingerafdruklezer of een infraroodcamera kunt u zich met Windows
  Hello aanmelden door met uw vinger te vegen of naar de camera te kijken.
  Ga als volgt te werk voor het configureren van Windows Hello:
  1.

  Selecteer de knop Start, Instellingen, Accounts en vervolgens Aanmeldopties.

  2.

  Volg onder Windows Hello de instructies op het scherm voor het toevoegen van zowel een wachtwoord
  als een numerieke pincode en registreer vervolgens uw vingerafdruk of gezichts-id.
  OPMERKING: De pincode is niet beperkt in lengte, maar mag alleen uit cijfers bestaan. Alfabetische of
  speciale tekens zijn niet toegestaan.

  Internetbeveiligingssoftware gebruiken
  Wanneer u de computer gebruikt voor toegang tot e-mail, een netwerk of internet, wordt de computer
  blootgesteld aan computervirussen, spyware en andere online bedreigingen. Om de computer te beschermen,
  kan op de computer vooraf internetbeveiligingssoftware zijn geïnstalleerd met antivirus- en
  firewallvoorzieningen. Deze software wordt dan aangeboden als proefversie. Het is noodzakelijk om
  beveiligingssoftware regelmatig bij te werken, zodat deze ook bescherming biedt tegen pas ontdekte
  virussen en andere veiligheidsrisico's. Wij raden u dringend aan de proefaanbieding te upgraden of de door u
  gewenste software aan te schaffen om de computer volledig te beveiligen.

  Antivirussoftware gebruiken
  Computervirussen kunnen programma's, hulpprogramma's of het besturingssysteem buiten werking stellen
  of de werking ervan verstoren. Met antivirussoftware kunnen de meeste virussen worden opgespoord en
  vernietigd. In de meeste gevallen kan ook schade die door virussen is aangericht, worden hersteld.
  Het is noodzakelijk om antivirussoftware regelmatig bij te werken, zodat deze ook bescherming biedt tegen
  pas ontdekte virussen.
  Er is op uw computer mogelijk een antivirusprogramma vooraf geïnstalleerd. Wij raden u aan de door u
  gewenste antivirussoftware te gebruiken om uw computer volledig te beveiligen.
  Voor meer informatie over computervirussen typt u support in het zoekvak van de taakbalk en selecteert u
  vervolgens de app HP Support Assistant.
  – of –
  Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.

  Firewallsoftware gebruiken
  Firewalls zijn bedoeld om ongeoorloofde toegang tot een systeem of netwerk te voorkomen. Een firewall kan
  software zijn die u op de computer en/of het netwerk installeert, of een combinatie van hardware en
  software.
  Er zijn twee soorten firewalls waaruit u kunt kiezen:

  40  Hostgebaseerde firewallsoftware die alleen de computer beschermt waarop deze is geïnstalleerd.  Netwerkgebaseerde firewalls die tussen het ADSL- of kabelmodem en uw thuisnetwerk worden
  geïnstalleerd om alle computers in het netwerk te beschermen.

  Hoofdstuk 8 De computer en gegevens beveiligen • Page 53

  Wanneer een firewall is geïnstalleerd op een systeem, worden alle gegevens die vanaf en naar het systeem
  worden verzonden, gecontroleerd en vergeleken met een reeks door de gebruiker gedefinieerde
  beveiligingscriteria. Gegevens die niet aan deze criteria voldoen, worden geblokkeerd.

  Software-updates installeren
  Werk de software van HP, Windows en externe software regelmatig bij om eventuele problemen met de
  beveiliging op te lossen en de prestaties van de software te verbeteren.
  VOORZICHTIG: Microsoft stuurt meldingen over Windows-updates. Deze updates kunnen ook
  beveiligingsupdates bevatten. Installeer alle updates van Microsoft zodra u een melding ontvangt. Zo
  beschermt u de computer tegen beveiligingslekken en computervirussen.
  U kunt deze updates automatisch installeren.
  Ga als volgt te werk om de instellingen te bekijken of te wijzigen:
  1.

  Selecteer de knop Start, selecteer Instellingen en selecteer vervolgens Updates en beveiliging.

  2.

  Selecteer Windows Update en volg de instructies op het scherm.

  3.

  Als u een tijdstip wilt plannen voor het installeren van updates, selecteert u Geavanceerde opties en
  volgt u de instructies op het scherm.

  HP Managed Services gebruiken (alleen bepaalde producten)
  HP Managed Services is een IT-cloudoplossing waarmee bedrijven hun activa op effectieve wijze kunnen
  beheren en beveiligen. Met HP Managed Services bent u beveiligd tegen schadelijke software en andere
  aanvallen, wordt de status van het apparaat gecontroleerd en bent u minder tijd kwijt aan het oplossen van
  problemen met het apparaat en beveiligingsproblemen. U kunt de software snel downloaden en installeren.
  Dit is veel voordeliger dan wanneer u intern op zoek gaat naar een oplossing. Raadpleeg
  https://www.hptouchpointmanager.com/ voor meer informatie.

  Draadloos netwerk beveiligen
  Schakel bij het instellen van een WLAN of het gebruiken van een bestaand WLAN altijd
  beveiligingsvoorzieningen in om uw netwerk te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. WLAN's in
  openbare gelegenheden, zoals hotspots in cafés en op luchthavens, bieden mogelijk geen extra beveiliging.

  Back-up maken van applicaties en gegevens
  Maak regelmatig een back-up van uw software-applicaties en gegevens om deze te beveiligen tegen
  permanent verlies of schade door een virusaanval of een software- of hardwarestoring.

  Een optionele beveiligingskabel gebruiken (alleen bepaalde
  producten)
  Er is een beveiligingskabel (afzonderlijk aan te schaffen) ontworpen waarvan op de eerste plaats een
  ontmoedigingseffect moet uitgaan. Deze voorziening kan echter niet voorkomen dat de computer verkeerd
  wordt gebruikt of wordt gestolen. Om een beveiligingskabel aan te sluiten op uw computer volgt u de
  instructies van de fabrikant van het apparaat.

  Software-updates installeren

  41 • Page 54

  9

  Setup Utility (BIOS) gebruiken
  Setup Utility, ook wel Basic Input/Output System (BIOS) genoemd, regelt de communicatie tussen alle invoeren uitvoerapparaten in het systeem (zoals schijfeenheden, het beeldscherm, het toetsenbord, de muis en de
  printer). Setup Utility (BIOS) bevat instellingen voor de soorten apparaten die zijn geïnstalleerd, voor de
  opstartvolgorde van de computer en voor de hoeveelheid systeemgeheugen en uitbreidingsgeheugen.
  OPMERKING: Als u Setup Utility wilt openen op een convertible computer, moet u de computer in de
  notebookmodus zetten en moet u het toetsenbord gebruiken dat aangesloten is op uw notebook.

  Setup Utility (BIOS) starten
  VOORZICHTIG: Wees zeer voorzichtig wanneer u wijzigingen aanbrengt in Setup Utility (BIOS). Fouten
  kunnen ertoe leiden dat de computer niet meer goed functioneert.


  Zet de computer aan of start deze opnieuw op, druk snel op esc en druk vervolgens op f10.

  Setup Utility (BIOS) bijwerken
  Op de website van HP is de meest recente versie van Setup Utility (BIOS) beschikbaar.
  De meeste BIOS-updates op de website van HP zijn ingepakt in gecomprimeerde bestanden die SoftPaqs
  worden genoemd.
  Sommige downloadpakketten bevatten een bestand met de naam Readme.txt. Dit bestand bevat informatie
  over de installatie en het oplossen van problemen.

  BIOS-versie vaststellen
  Om te bepalen of u Setup Utility (BIOS) moet bijwerken, controleert u eerst welke BIOS-versie op uw computer
  is geïnstalleerd.
  Gebruik een van deze opties om de BIOS-versiegegevens weer te geven (ook wel de ROM-datum en het
  systeem-BIOS genoemd).


  HP Support Assistant
  1.

  Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support
  Assistant.
  – of –
  Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.

  2.


  42

  Selecteer Mijn pc en selecteer vervolgens Specificaties.

  Setup Utility (BIOS)
  1.

  Start Setup Utility (BIOS) (zie Setup Utility (BIOS) starten op pagina 42).

  2.

  Selecteer Main (Hoofd), selecteer System Information (Systeeminformatie) en noteer de BIOSversie.

  3.

  Selecteer Exit (Afsluiten), selecteer No (Nee) en volg de instructies op het scherm.

  Hoofdstuk 9 Setup Utility (BIOS) gebruiken • Page 55

  Zie BIOS-update downloaden op pagina 43 om te controleren of er een nieuwere BIOS-versie beschikbaar is.

  BIOS-update downloaden
  VOORZICHTIG: Om het risico van schade aan de computer of een mislukte installatie te beperken,
  downloadt en installeert u een BIOS-update alleen terwijl de computer met de netvoedingsadapter is
  aangesloten op een betrouwbare externe voedingsbron. Download of installeer een BIOS-update niet
  wanneer de computer op accuvoeding werkt of wanneer de computer is aangesloten op een optioneel
  dockingapparaat of een optionele voedingsbron. Volg de onderstaande instructies tijdens het downloaden en
  installeren:


  Schakel de stroomvoorziening van de computer niet uit door de stekker van het netsnoer uit het
  stopcontact te halen.  Zet de computer niet uit en activeer de slaapstand niet.  Zorg dat u geen apparaten, kabels of snoeren plaatst, verwijdert, aansluit of loskoppelt.

  OPMERKING: Als de computer op een netwerk is aangesloten, neemt u contact op met de
  netwerkbeheerder voordat u software-updates installeert, vooral als het gaat om updates van het systeemBIOS.
  1.

  Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
  – of –
  Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.

  2.

  Klik op Updates en klik vervolgens op Controleren op updates en berichten.

  3.

  Volg de instructies op het scherm om de computer te selecteren en de BIOS-update te zoeken die u wilt
  downloaden.

  4.

  Voer in de downloadsectie de volgende stappen uit:
  a.

  Zoek de BIOS-update die recenter is dan de BIOS-versie die momenteel op de computer is
  geïnstalleerd en vergelijk ze. Als de update recenter is dan uw BIOS-versie, noteert u de datum,
  naam of een ander typerend kenmerk van de update. Aan de hand van deze gegevens kunt u de
  update terugvinden nadat deze naar de vaste schijf is gedownload.

  b.

  Volg de instructies op het scherm om uw selectie te downloaden naar de vaste schijf.
  Noteer het pad naar de locatie op de vaste schijf waarnaar de BIOS-update wordt gedownload. U
  hebt dit pad nodig wanneer u klaar bent om de update te installeren.

  De procedures voor de installatie van BIOS-updates kunnen verschillen. Voer de instructies op het scherm pas
  uit als de download is voltooid. Als er geen instructies verschijnen, gaat u als volgt te werk:
  1.

  Typ bestand in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens Verkenner.

  2.

  Dubbelklik op de aanduiding van de vasteschijfeenheid. De vasteschijfaanduiding is gewoonlijk Lokaal
  station (C:).

  3.

  Volg het pad dat u eerder hebt genoteerd en open de map waarin de update is opgeslagen.

  4.

  Dubbelklik op het bestand met de extensie .exe (bijvoorbeeld bestandsnaam.exe).
  De installatie van het BIOS begint.

  5.

  Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

  OPMERKING: Nadat op het scherm is aangegeven dat de installatie is geslaagd, kunt u het gedownloade
  bestand van de vaste schijf verwijderen.

  Setup Utility (BIOS) bijwerken

  43 • Page 56

  10 HP PC Hardware Diagnostics gebruiken
  HP PC Hardware Diagnostics (Windows) gebruiken
  HP PC Hardware Diagnostics (Windows) is een hulpprogramma voor Windows waarmee u diagnosetests kunt
  uitvoeren om te bepalen of de computerhardware goed werkt. Het hulpprogramma wordt uitgevoerd in het
  besturingssysteem Microsoft Windows om hardwareproblemen te diagnosticeren.
  Als HP PC Hardware Diagnostics (Windows) niet op uw computer is geïnstalleerd, moet u dit eerst downloaden
  en installeren. Zie HP PC Hardware Diagnostics (Windows) downloaden op pagina 44 om HP PC Hardware
  Diagnostics (Windows) te downloaden.
  Nadat HP PC Hardware Diagnostics (Windows) is geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk dit vanuit HP Help en
  ondersteuning of HP Support Assistant te openen.
  1.

  HP PC Hardware Diagnostics (Windows) openen vanuit HP Help en ondersteuning:
  a.

  Klik op de knop Start en selecteer HP Help en ondersteuning.

  b.

  Klik met de rechtermuisknop op de HP PC Hardware Diagnostics (Windows), selecteer Meer en
  selecteer vervolgens Als administrator uitvoeren.

  – of –
  HP PC Hardware Diagnostics (Windows) openen vanuit HP Support Assistant:
  a.

  Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support
  Assistant.
  – of –
  Selecteer het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.

  2.

  b.

  Selecteer Problemen oplossen en oplossingen.

  c.

  Selecteer Diagnostics en vervolgens HP PC Hardware Diagnostics (Windows).

  Wanneer het diagnoseprogramma wordt geopend, selecteert u het soort diagnosetest dat u wilt
  uitvoeren en volgt u de instructies op het scherm.
  OPMERKING:

  3.

  Als u een diagnostische test wilt stoppen, selecteert u Annuleren.

  Als HP PC Hardware Diagnostics (Windows) een fout detecteert waarvoor hardware vervangen moet
  worden, wordt er een 24-cijferige fout-id-code gegenereerd. Neem contact op met de ondersteuning
  voor hulp bij het oplossen van problemen en geef hierbij de fout-id-code op.

  HP PC Hardware Diagnostics (Windows) downloaden

  44  De instructies voor het downloaden van HP PC Hardware Diagnostics (Windows) zijn alleen beschikbaar
  in het Engels.  U moet een Windows-computer gebruiken om dit hulpprogramma te downloaden omdat er alleen .exebestanden worden verstrekt.

  Hoofdstuk 10 HP PC Hardware Diagnostics gebruiken • Page 57

  De nieuwste versie van HP PC Hardware Diagnostics (Windows) downloaden
  Ga als volgt te werk om HP PC Hardware Diagnostics (Windows) te downloaden:
  1.

  Ga naar http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. De startpagina van HP PC Diagnostics wordt
  weergegeven.

  2.

  Selecteer de koppeling Downloaden in het gedeelte HP PC Hardware Diagnostics en selecteer
  vervolgens de locatie voor de installatie:
  Om uit het hulpprogramma op uw computer uit te voeren, downloadt u dit naar het bureaublad van uw
  computer.
  – of –
  Om het hulpprogramma vanaf een USB-flashstation uit te voeren, downloadt u dit naar een USBflashstation.

  3.

  Selecteer Uitvoeren.

  HP Hardware Diagnostics (Windows) op productnaam of -nummer downloaden (alleen bepaalde
  producten)
  OPMERKING: Voor bepaalde producten is het mogelijk nodig om de software naar een USB-flashstation te
  downloaden aan de hand van de productnaam of het productnummer.
  Ga als volgt te werk om HP Hardware Diagnostics (Windows) aan de hand van de productnaam of het
  productnummer te downloaden (alleen bepaalde producten):
  1.

  Ga naar http://www.hp.com/support.

  2.

  Selecteer Software en stuurprogramma's downloaden en voer de productnaam of het productnummer
  in.

  3.

  Selecteer de koppeling Downloaden in het gedeelte HP PC Hardware Diagnostics en selecteer
  vervolgens de locatie voor de installatie:
  Om uit het hulpprogramma op uw computer uit te voeren, downloadt u dit naar het bureaublad van uw
  computer.
  – of –
  Om het hulpprogramma vanaf een USB-flashstation uit te voeren, downloadt u dit naar een USBflashstation.

  4.

  Selecteer Uitvoeren.

  HP PC Hardware Diagnostics (Windows) installeren
  Ga als volgt te werk om HP PC Hardware Diagnostics (Windows) te installeren:


  Ga naar de map op uw computer of het flashstation waarnaar het .exe-bestand is gedownload,
  dubbelklik op het .exe-bestand en volg de instructies op het scherm.

  HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) gebruiken
  Met HP PC Hardware Diagnostics (UEFI, Unified Extensible Firmware Interface) kunt u diagnostische tests
  uitvoeren om te bepalen of de computerhardware goed werkt. Het hulpprogramma wordt buiten het
  besturingssysteem uitgevoerd om hardwareproblemen te kunnen isoleren van problemen die worden
  veroorzaakt door het besturingssysteem of andere softwarecomponenten.

  HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) gebruiken

  45 • Page 58

  Als uw pc niet in Windows opgestart wordt, kunt u HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) gebruiken om
  hardwareproblemen te diagnosticeren.
  Als HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) een fout detecteert waarvoor hardware vervangen moet worden,
  wordt er een 24-cijferige fout-id-code gegenereerd. Neem contact op met de ondersteuning voor hulp bij het
  oplossen van problemen en geef hierbij de fout-id-code op.
  OPMERKING: Als u diagnostiek wilt openen op een convertible computer, moet u de computer in de
  notebookmodus zetten en moet u toetsenbord gebruiken dat aangesloten is.
  OPMERKING:

  Als u een diagnosetest wilt stoppen, drukt u op esc.

  HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) starten
  Ga als volgt te werk om HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) te starten:
  1.

  Zet de computer aan of start deze opnieuw op en druk snel op esc.

  2.

  Druk op f2.
  Het BIOS zoekt op drie plaatsen en in de onderstaande volgorde naar diagnoseprogramma's:
  a.

  Aangesloten USB-flashstation
  OPMERKING: Zie De nieuwste versie van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) downloaden
  op pagina 46 om het hulpprogramma HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USBflashstation te downloaden.

  3.

  b.

  Vaste schijf

  c.

  BIOS

  Wanneer het diagnoseprogramma wordt geopend, selecteert u het soort diagnosetest dat u wilt
  uitvoeren en volgt u de instructies op het scherm.

  HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-flashstation downloaden
  Het downloaden van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-flashstation kan in de volgende
  situaties handig zijn:


  HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) is niet inbegrepen in de vooraf geïnstalleerde image.  HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) is niet inbegrepen in de partitie HP Tool.  De vaste schijf is beschadigd.

  OPMERKING: Instructies voor het downloaden van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) zijn alleen
  beschikbaar in het Engels en u moet een Windows-computer gebruiken voor het downloaden en maken van
  de HP UEFI ondersteuningsomgeving omdat alleen .exe-bestanden worden verstrekt.

  De nieuwste versie van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) downloaden
  Ga als volgt te werk om de nieuwste versie van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-flashstation
  te downloaden:

  46

  1.

  Ga naar http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. De startpagina van HP PC Diagnostics wordt
  weergegeven.

  2.

  Selecteer de koppeling UEFI Diagnostics downloaden in het gedeelte HP PC Hardware Diagnostics
  (UEFI) en selecteer vervolgens Uitvoeren.

  Hoofdstuk 10 HP PC Hardware Diagnostics gebruiken • Page 59

  HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) downloaden aan de hand van de productnaam of het
  productnummer (alleen bepaalde producten)
  OPMERKING: Voor bepaalde producten is het mogelijk nodig om de software naar een USB-flashstation te
  downloaden aan de hand van de productnaam of het productnummer.
  HP Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-flashstation downloaden aan de hand van de productnaam of
  het productnummer (alleen bepaalde producten):
  1.

  Ga naar http://www.hp.com/support.

  2.

  Voer de productnaam of het productnummer in, selecteer uw computer en selecteer uw
  besturingssysteem.

  3.

  In het gedeelte Diagnostics volgt u de instructies op het scherm om de gewenste UEFI Diagnosticsversie te selecteren en te downloaden.

  Instellingen voor Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
  gebruiken (alleen bepaalde producten)
  Remote HP PC Hardware Diagnostics is een firmware (BIOS)-functie waarmee u HP PC Hardware Diagnostics
  (UEFI) naar uw computer kunt downloaden. Deze voert vervolgens diagnoses op uw computer uit en kan de
  resultaten naar een vooraf geconfigureerde server uploaden. Voor meer informatie over Remote HP PC
  Hardware Diagnostics (UEFI) gaat u naar http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags en selecteert u Meer
  informatie.

  Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) downloaden
  OPMERKING: Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) is ook beschikbaar als SoftPaq die naar een server
  kan worden gedownload.

  De nieuwste versie van Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) downloaden
  Ga als volgt te werk om de nieuwste versie van Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) te downloaden:
  1.

  Ga naar http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. De startpagina van HP PC Diagnostics wordt
  weergegeven.

  2.

  Selecteer de koppeling Remote Diagnostics downloaden in het gedeelte HP PC Hardware Diagnostics
  (UEFI) en selecteer vervolgens Uitvoeren.

  Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) download aan de hand van de productnaam of het
  productnummer
  OPMERKING: Voor bepaalde producten is het mogelijk nodig om de software te downloaden aan de hand
  van de productnaam of het productnummer.
  Volg deze stappen om Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) te downloaden aan de hand van de
  productnaam of het productnummer:
  1.

  Ga naar http://www.hp.com/support.

  2.

  Selecteer Software en stuurprogramma's downloaden, voer de productnaam of het productnummer in,
  selecteer uw computer en selecteer vervolgens uw besturingssysteem.

  3.

  In het gedeelte Diagnostics volgt u de instructies op het scherm om de gewenste Remote UEFI-versie te
  selecteren en te downloaden.

  Instellingen voor Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) gebruiken (alleen bepaalde producten)

  47 • Page 60

  Instellingen voor Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) aanpassen
  Door de instelling Remote HP PC Hardware Diagnostics in Computer Setup (BIOS) te gebruiken, kunt u de
  volgende aanpassingen uitvoeren:


  Een schema instellen voor het uitvoeren van diagnoses op de achtergrond. U kunt diagnoses ook direct
  in interactieve modus starten door Remote HP PC Hardware Diagnostics uitvoeren te selecteren.  De locatie instellen voor het downloaden van de diagnosehulpmiddelen. Deze functie biedt toegang tot
  de hulpprogramma's van de website van HP of vanaf een server die voor gebruik vooraf is
  geconfigureerd. De computer heeft de traditioneel lokale opslag (zoals een vaste schijf of USBflashstation) niet nodig om externe diagnoses uit te voeren.  Een locatie instellen voor het opslaan van de testresultaten. U kunt ook de instellingen voor de
  gebruikersnaam en het wachtwoord instellen die bij uploads worden gebruikt.  Statusinformatie weergeven over eerder uitgevoerde diagnoses.

  Volg deze stappen om de instellingen voor Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) aan te passen:
  1.

  Schakel de computer in of start de computer opnieuw op en druk als het HP logo wordt weergegeven op
  F10 om Computer Setup te openen.

  2.

  Selecteer Geavanceerd en selecteer vervolgens Instellingen.

  3.

  Maak uw aanpassingsselecties.

  4.

  Selecteer Hoofd en vervolgens Wijzigingen opslaan en afsluiten om de instellingen op te slaan.

  De voorkeursinstellingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.

  48

  Hoofdstuk 10 HP PC Hardware Diagnostics gebruiken • Page 61

  11 Back-ups maken, herstellen en terugzetten
  Dit hoofdstuk biedt informatie over de volgende processen, die voor de meeste producten
  standaardprocedures zijn:


  Back-up maken van uw persoonlijke gegevens: u kunt Windows-hulpprogramma's gebruiken om een
  back-up van uw persoonlijke gegevens te maken (zie Windows-hulpprogramma's gebruiken
  op pagina 49).  Herstelpunt maken: u kunt Windows-hulpprogramma's gebruiken om een herstelpunt te maken (zie
  Windows-hulpprogramma's gebruiken op pagina 49).  Terugzetmedia maken (alleen bepaalde producten): u kunt HP Herstelbeheer of het
  downloadhulpprogramma HP Cloud Recovery (alleen bepaalde producten) gebruiken om terugzetmedia
  te maken (zie HP terugzetmedia maken (alleen bepaalde producten) op pagina 49).  Herstellen en terugzetten: Windows biedt verschillende opties voor het herstellen vanaf een back-up,
  het vernieuwen van de computer en het terugzetten van de computer naar de oorspronkelijke staat (zie
  Windows-hulpprogramma's gebruiken op pagina 49).  Herstelpartitie verwijderen: om herstelpartitie te verwijderen om ruimte op de vaste schijf vrij te
  maken (alleen bepaalde producten), selecteert u de optie Herstelpartitie verwijderen in HP
  Herstelbeheer. Zie De HP Terugzetpartitie verwijderen (alleen bepaalde producten) op pagina 54 voor
  meer informatie.

  Windows-hulpprogramma's gebruiken
  BELANGRIJK: Windows is de enige optie om een back-up van uw persoonlijke gegevens te maken. Plan
  regelmatige back-ups in om te voorkomen dat uw gegevens verloren gaan.
  U kunt Windows-hulpprogramma's gebruiken om back-ups van persoonlijke gegevens, systeemherstelpunten
  en terugzetmedia te maken, zodat u vanaf een back-up kunt herstellen, de computer kunt vernieuwen en de
  computer naar de oorspronkelijke staat kunt terugzetten.
  OPMERKING:

  Als de opslag 32 GB of minder is, is Microsoft Systeemherstel standaard uitgeschakeld.

  Zie de app Hulp zoeken voor meer informatie en stappen.


  Selecteer de knop Start en vervolgens de app Hulp zoeken.
  OPMERKING:

  U moet om de app Hulp zoeken te openen, verbonden zijn met internet.

  HP terugzetmedia maken (alleen bepaalde producten)
  Nadat u de computer hebt geïnstalleerd, gebruikt u HP Herstelbeheer om een back-up van de HP
  Terugzetpartitie op de computer te maken. Deze back-up heet HP terugzetmedia. Wanneer de vaste schijf
  beschadigd raakt of is vervangen, kan de HP terugzetmedia worden gebruikt om het oorspronkelijke
  besturingssysteem opnieuw te installeren.
  Om de aanwezigheid van de herstelpartitie naar de Windows-partitie te controleren, klikt u met de
  rechtermuisknop op de knop Start, selecteert u Bestandsverkenner en vervolgens Deze pc.

  Windows-hulpprogramma's gebruiken

  49 • Page 62

  OPMERKING: Als er op uw computer naast de Windows-partitie geen herstelpartitie wordt weergegeven,
  neemt u dan contact op met ondersteuning om een herstelschijf te verkrijgen. Ga naar http://www.hp.com/
  support, selecteer uw land of regio en volg de instructies op het scherm.
  Voor bepaalde producten kunt u het downloadhulpprogramma HP Cloud Recovery gebruiken om HP
  terugzetmedia op een USB-flashstation te zetten waarmee kan worden opgestart. Zie Het
  downloadhulpprogramma HP Cloud Recovery gebruiken om terugzetmedia te maken op pagina 51 voor
  meer informatie.

  HP Herstelbeheer gebruiken om terugzetmedia te maken
  OPMERKING: Als u zelf geen terugzetmedia kunt maken, neemt u dan contact op met ondersteuning om
  een herstelschijf te verkrijgen. Ga naar http://www.hp.com/support, selecteer uw land of regio en volg de
  instructies op het scherm.

  Voordat u begint
  Noteer het volgende voordat u begint:


  U kunt slechts één set terugzetmedia maken. Wees voorzichtig met deze herstelmiddelen en bewaar ze
  op een veilige plaats.  HP Herstelbeheer controleert de computer en bepaalt de opslagcapaciteit van de vereiste media.  Voor het maken van terugzetmedia gebruikt u een van de volgende opties:
  OPMERKING: Als de computer geen herstelpartitie heeft, geeft HP Herstelbeheer de Windows-functie
  Herstelstation maken weer. Volg de instructies op het scherm om een herstelimage op een leeg USBflashstation of vaste schijf te maken.


  Als uw computer een optischeschijfeenheid heeft die dvd's kan schrijven, zorgt u ervoor dat u
  uitsluitend lege dvd-r-, dvd+r-, dvd-r dl- of dvd+r dl-schijven van hoge kwaliteit gebruikt. Gebruik
  geen herschrijfbare schijven, zoals cd±rw-, dvd±rw-, dubbellaags dvd±rw- en bd-re-schijven
  (herschrijfbare Blu-ray). Deze zijn niet compatibel met de software HP Herstelbeheer.  Als uw computer geen geïntegreerde optischeschijfeenheid heeft die dvd's kan schrijven, kunt u
  een externe optischeschijfeenheid (afzonderlijk aan te schaffen) gebruiken om herstelschijven te
  maken zoals hierboven beschreven. Als u een externe optischeschijfeenheid gebruikt, moet deze
  direct worden aangesloten op een USB-poort op de computer. De schijf kan niet verbonden worden
  met een USB-poort op een extern apparaat, zoals een USB-hub.  Om een flashstation voor terugzetbewerking te maken, gebruikt u een leeg USB-flashstation van
  hoge kwaliteit.  Zorg ervoor dat de computer is aangesloten op een netvoedingsbron voordat u de terugzetmedia
  maakt.  Dit proces kan een uur of langer duren. Onderbreek dit proces niet.  U kunt het programma eventueel afsluiten voordat u klaar bent met het maken van de terugzetmedia.
  HP Herstelbeheer maakt vervolgens de huidige DVD of het huidige flashstation af. De volgende keer dat
  u HP Herstelbeheer start, wordt u gevraagd om door te gaan met het proces.

  Terugzetmedia maken
  HP terugzetmedia maken met HP Herstelbeheer:
  BELANGRIJK: Sluit een tablet met een afneembaar toetsenbord aan op de keyboard-base voordat u deze
  stappen uitvoert.

  50

  Hoofdstuk 11 Back-ups maken, herstellen en terugzetten • Page 63

  1.

  Typ herstel in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens HP Herstelbeheer.

  2.

  Selecteer Terugzetmedia maken en volg de instructies op het scherm.

  Zie Herstellen met HP Herstelbeheer op pagina 52 als u het systeem wilt herstellen.

  Het downloadhulpprogramma HP Cloud Recovery gebruiken om terugzetmedia te
  maken
  HP terugzetmedia maken met het downloadhulpprogramma HP Cloud Recovery:
  1.

  Ga naar http://www.hp.com/support.

  2.

  Selecteer Software en drivers en volg de instructies op het scherm.

  Herstellen en terugzetten
  Gebruik een of meer van de volgende opties om te herstellen en terug te zetten: Windows-hulpprogramma's,
  HP Herstelbeheer of de HP Terugzetpartitie.
  BELANGRIJK: Sommige methoden zijn niet op alle producten beschikbaar.

  Herstellen, opnieuw instellen en vernieuwen met Windows-hulpprogramma's
  Windows biedt verschillende opties voor het herstellen, opnieuw instellen en vernieuwen van de computer.
  Zie Windows-hulpprogramma's gebruiken op pagina 49 voor meer informatie.

  Herstellen met HP Herstelbeheer en de HP Terugzetpartitie
  U kunt HP Herstelbeheer en de HP Terugzetpartitie (alleen bepaalde producten) gebruiken voor het herstellen
  van de computer naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen:


  Problemen oplossen met de vooraf geïnstalleerde toepassingen of stuurprogramma's: om een
  probleem met een vooraf geïnstalleerde toepassing of stuurprogramma te corrigeren:
  1.

  Typ herstel in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens HP Herstelbeheer.

  2.

  Selecteer Stuurprogramma's en/of toepassingen opnieuw installeren en volg de instructies op
  het scherm.  Systeemherstel gebruiken: als u de Windows-partitie wilt herstellen naar de oorspronkelijke
  fabrieksinhoud, selecteert u de optie Systeemherstel in de HP Terugzetpartitie (alleen bepaalde
  producten) of gebruikt u de HP terugzetmedia. Zie Herstellen met HP Herstelbeheer op pagina 52 voor
  meer informatie. Zie HP terugzetmedia maken (alleen bepaalde producten) op pagina 49 als u nog geen
  terugzetmedia hebt gemaakt.  Fabrieksinstellingen herstellen gebruiken (alleen bepaalde producten): hiermee worden de
  oorspronkelijke fabrieksinstellingen van de computer hersteld door alle gegevens op de vaste schijf te
  verwijderen, de partities opnieuw op te bouwen en vervolgens het besturingssysteem en de
  fabriekssoftware (alleen bepaalde producten) opnieuw te installeren. Voor de optie
  Fabrieksinstellingen herstellen moet u HP terugzetmedia gebruiken. Zie HP terugzetmedia maken
  (alleen bepaalde producten) op pagina 49 als u nog geen terugzetmedia hebt gemaakt.
  OPMERKING: Als u de vaste schijf in de computer hebt vervangen, kunt u de optie Fabrieksinstellingen
  herstellen gebruiken om het besturingssysteem en de fabriekssoftware te installeren.

  Herstellen en terugzetten

  51 • Page 64

  Herstellen met HP Herstelbeheer
  Met de software HP Herstelbeheer kunt u de computer herstellen naar de oorspronkelijke staat door gebruik
  te maken van de eerder gemaakte of bij HP aangevraagde HP terugzetmedia of de HP Terugzetpartitie (alleen
  bepaalde producten).
  Zie HP terugzetmedia maken (alleen bepaalde producten) op pagina 49 als u nog geen terugzetmedia hebt
  gemaakt.
  BELANGRIJK: HP Herstelbeheer maakt niet automatisch back-ups van uw persoonlijke gegevens. Maak een
  back-up van alle persoonlijke gegevens die u wilt behouden voordat u begint met herstellen. Zie Windowshulpprogramma's gebruiken op pagina 49.
  BELANGRIJK: Herstellen met HP Herstelbeheer moet worden gebruikt als laatste redmiddel om
  computerproblemen op te lossen.
  OPMERKING: Wanneer u het herstelproces start, worden alleen de beschikbare opties voor de computer
  weergegeven.
  Noteer het volgende voordat u begint:


  HP Herstelbeheer herstelt alleen software die standaard is geïnstalleerd. Voor software die niet bij deze
  computer is meegeleverd, moet de software worden gedownload van de website van de fabrikant of
  moet de software opnieuw worden geïnstalleerd vanaf de media die door de fabrikant is geleverd.  Als de vaste schijf van de computer niet meer werkt, moet u HP terugzetmedia gebruiken. Deze media
  wordt gemaakt met HP Herstelbeheer. Zie HP terugzetmedia maken (alleen bepaalde producten)
  op pagina 49.  Als u met de computer geen HP terugzetmedia kunt maken of als de HP terugzetmedia niet werkt, kunt
  u terugzetmedia voor de computer aanvragen bij de ondersteuning. Ga naar http://www.hp.com/
  support, selecteer uw land of regio en volg de instructies op het scherm.

  Herstellen met de HP Terugzetpartitie (alleen bepaalde producten)
  Met de HP Terugzetpartitie (alleen bepaalde producten) kunt u het systeem herstellen zonder dat u
  herstelschijven of een USB-flashstation nodig hebt. Dit type herstel kan alleen worden gebruikt als de vaste
  schijf nog werkt.
  Met de HP Terugzetpartitie (alleen bepaalde producten) kunt u alleen een systeemherstelbewerking
  uitvoeren.
  HP Herstelbeheer starten vanaf de HP Terugzetpartitie:
  BELANGRIJK: Sluit een tablet met een afneembaar toetsenbord aan op de keyboard-base voordat u deze
  stappen uitvoert (alleen bepaalde producten).
  1.

  Typ herstel in het zoekvak van de taakbalk, selecteer Herstelbeheer en selecteer vervolgens
  Windows-herstelomgeving.
  – of –
  Voor computers of tablets met een aangesloten toetsenbord:


  52

  Druk tijdens het opstarten van de computer op f11 of druk op de aan-uitknop en houd f11
  ingedrukt.

  Hoofdstuk 11 Back-ups maken, herstellen en terugzetten • Page 65

  Voor tablets zonder toetsenbord:


  Schakel de tablet in of start deze opnieuw op, houd snel de knop Geluid harder ingedrukt en
  selecteer vervolgens f11.

  2.

  Selecteer Problemen oplossen in het menu met opstartopties.

  3.

  Selecteer HP Herstelbeheer en volg de instructies op het scherm.
  OPMERKING: Als uw computer niet automatisch opnieuw opstart in HP Herstelbeheer, wijzigt u de
  opstartvolgorde van de computer en volgt u de instructies op het scherm. Zie Opstartvolgorde van de
  computer wijzigen op pagina 53.

  Herstellen met HP terugzetmedia
  Als uw computer geen HP Terugzetpartitie heeft of de vaste schijf niet meer juist werkt, kunt u HP
  terugzetmedia gebruiken om het oorspronkelijke besturingssysteem en de fabriekssoftware te herstellen.


  Plaats de HP terugzetmedia en start de computer opnieuw op.
  OPMERKING: Als uw computer niet automatisch opnieuw opstart in HP Herstelbeheer, wijzigt u de
  opstartvolgorde van de computer en volgt u de instructies op het scherm. Zie Opstartvolgorde van de
  computer wijzigen op pagina 53.

  Opstartvolgorde van de computer wijzigen
  Als de computer niet automatisch opnieuw opstart in HP Herstelbeheer, wijzigt u de opstartvolgorde van de
  computer. Dit is de volgorde van de apparaten in het BIOS waar de computer de opstartinformatie opzoekt. U
  kunt de selectie wijzigen in een optischeschijfeenheid of een USB-flashstation, afhankelijk van de locatie van
  uw HP terugzetmedia.
  De opstartvolgorde wijzigen:
  BELANGRIJK: Sluit een tablet met een afneembaar toetsenbord aan op de keyboard-base voordat u deze
  stappen uitvoert.
  1.

  Plaats de HP terugzetmedia.

  2.

  Open het systeemmenu Opstarten.
  Voor computers of tablets met een aangesloten toetsenbord:


  Schakel de computer of tablet in of start deze opnieuw op, druk snel op esc en druk op f9 om de
  opstartopties weer te geven.

  Voor tablets zonder toetsenbord:


  Schakel de tablet in of start deze opnieuw op, houd snel de knop Geluid harder ingedrukt en
  selecteer vervolgens f9.
  – of –
  Schakel de tablet in of start deze opnieuw op, houd snel de knop Geluid zachter ingedrukt en
  selecteer vervolgens f9.

  3.

  Selecteer de optischeschijfeenheid of het USB-flashstation waarmee u wilt opstarten en volg de
  instructies op het scherm.

  Herstellen en terugzetten

  53 • Page 66

  De HP Terugzetpartitie verwijderen (alleen bepaalde producten)
  Met HP Herstelbeheer-software kunt u de HP Terugzetpartitie (alleen bepaalde producten) verwijderen om
  meer schijfruimte vrij te maken op de vaste schijf.
  BELANGRIJK: Nadat u de HP Terugzetpartitie hebt verwijderd, kunt u geen systeemherstel uitvoeren of HP
  terugzetmedia maken. Maak daarom HP terugzetmedia voordat u de herstelpartitie verwijdert. Zie HP
  terugzetmedia maken (alleen bepaalde producten) op pagina 49.
  Ga als volgt te werk om de HP Terugzetpartitie te verwijderen:

  54

  1.

  Typ herstel in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens HP Herstelbeheer.

  2.

  Selecteer Herstelpartitie verwijderen en volg daarna de instructies op het scherm.

  Hoofdstuk 11 Back-ups maken, herstellen en terugzetten • Page 67

  12 Specificaties
  Ingangsvermogen
  De gegevens over elektrische voeding in dit gedeelte kunnen van pas komen als u internationaal wilt reizen
  met de computer.
  De computer werkt op gelijkstroom, die kan worden geleverd via netvoeding of via een voedingsbron voor
  gelijkstroom. De netvoedingsbron moet 100-240 V, 50-60 Hz als nominale specificaties hebben. Hoewel de
  computer kan worden gevoed via een aparte gelijkstroomvoedingsbron, wordt u dringend verzocht de
  computer alleen aan te sluiten via een netvoedingsadapter of een gelijkstroombron die door HP is geleverd en
  goedgekeurd voor gebruik met deze computer.
  De computer is geschikt voor gelijkstroom binnen de volgende specificaties. De bedrijfsnetspanning en
  werkstroom variëren per platform. U vindt de bedrijfsspanning en werkstroom van de computer op het label
  met kennisgevingen.
  Ingangsvermogen

  Capaciteit

  Netspanning in bedrijf en
  werkstroom

  5 V gelijkspanning bij 2 A / 12 V gelijkspanning bij 3 A / 15 V gelijkspanning bij 3 A – 45 W USB-C
  5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 12 V dc @ 3.75 A /15 V dc @ 3 A – 45 W USB-C
  5 V gelijkspanning bij 3 A / 9 V gelijkspanning bij 3 A / 10 V gelijkspanning bij 3,75 A / 12 V
  gelijkspanning bij 3,75 A / 15 V gelijkspanning bij 3 A / 20 V gelijkspanning bij 2,25 A – 45 W USB-C
  5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 12 V dc @ 5 A / 15 V dc @ 4.33 A / 20 V dc @ 3.25 A – 65 W USB-C
  5 V gelijkspanning bij 3 A / 9 V gelijkspanning bij 3A / 10 V gelijkspanning bij 5 A / 12 V
  gelijkspanning bij 5 A / 15 V gelijkspanning bij 4,33 A / 20 V gelijkspanning bij 3,25 A – 65 W USB-C
  5 V gelijkspanning bij 3 A / 9 V gelijkspanning bij 3 A / 10 V gelijkspanning bij 5 A / 12 V
  gelijkspanning bij 5 A / 15 V gelijkspanning bij 5 A / 20 V gelijkspanning bij 4,5 A – 90 W USB-C
  19,5 V gelijkstroom bij 2,31 A - 45 W
  19,5 V gelijkstroom bij 3,33 A - 65 W
  19,5 V gelijkstroom bij 4,62 A - 90 W
  19,5 V gelijkstroom bij 6,15 A - 120 W
  19,5 V dc @ 6,9 A – 135 W
  19,5 V gelijkstroom bij 7,70 A - 150 W
  19,5 V gelijkstroom bij 10,3 A - 200 W
  19,5 V dc @ 11,8 A – 230 W
  19,5 V dc @ 16,92 A – 330 W

  Gelijkstroomstekker van externe
  HP voeding (alleen bepaalde
  producten)

  Ingangsvermogen

  55 • Page 68

  OPMERKING: Dit product is ontworpen voor IT-elektriciteitsnetten in Noorwegen met een fasefasespanning van maximaal 240 V wisselspanning.

  Omgevingsvereisten
  Factor

  Metrisch

  VS

  In bedrijf

  5 °C tot 35 °C

  41 °F tot 95 °F

  Buiten bedrijf

  -20 °C tot 60 °C

  -4 °F tot 140 °F

  Temperatuur

  Relatieve luchtvochtigheid (zonder condensatie)
  In bedrijf

  10% tot 90%

  10% tot 90%

  Buiten bedrijf

  5% tot 95%

  5% tot 95%

  In bedrijf

  -15 m tot 3.048 m

  -50 ft tot 10.000 ft

  Buiten bedrijf

  -15 m tot 12.192 m

  -50 ft tot 40.000 ft

  Maximale hoogte (zonder drukcabine)

  56

  Hoofdstuk 12 Specificaties • Page 69

  13 Elektrostatische ontlading
  Elektrostatische ontlading is het vrijkomen van statische elektriciteit wanneer twee objecten met elkaar in
  aanraking komen, bijvoorbeeld de schok die u krijgt wanneer u over tapijt loopt en vervolgens een metalen
  deurklink aanraakt.
  Elektronische onderdelen kunnen worden beschadigd door de ontlading van statische elektriciteit vanaf
  vingers of andere elektrostatische geleiders.
  Neem de volgende voorschriften in acht om het risico van schade aan de computer of een schijfeenheid, of
  verlies van gegevens te beperken:


  Als in de instructies voor het verwijderen of installeren van onderdelen wordt aangegeven dat u de
  computer moet loskoppelen, controleer dan eerst of de computer goed is geaard.  Bewaar onderdelen in de antistatische verpakking totdat u klaar bent om ze te installeren.  Raak pinnen, aansluitingen en circuits niet aan. Zorg dat u elektronische onderdelen zo min mogelijk
  hoeft aan te raken.  Gebruik niet-magnetisch gereedschap.  Raak voordat u de onderdelen aanraakt, een ongeverfd metalen oppervlak aan, zodat u niet statisch
  geladen bent.  Als u een onderdeel verwijdert, doet u het in een antistatische verpakking.

  57 • Page 70

  14 Toegankelijkheid
  HP ontwerpt, vervaardigt en verhandelt producten en apparaten die door iedereen kunnen worden gebruikt,
  waaronder ook mensen met een handicap. Dit kan zijn op basis van een autonoom systeem of met behulp van
  de juiste assistieve apparaten. Voor de meest recente informatie over HP toegankelijkheid gaat u naar
  http://www.hp.com/accessibility.

  Ondersteunde assistieve technologieën (hulpmiddelen voor
  gehandicapten)
  HP-producten ondersteunen een breed scala aan assistieve technologieën in het besturingssysteem en
  kunnen worden geconfigureerd voor het gebruik met aanvullende assistieve technologieën. Gebruik de
  zoekfunctie op uw apparaat voor meer informatie over de assistieve functies.
  OPMERKING: Voor aanvullende informatie over een bepaald product voor gehandicapten, kunt u contact
  opnemen met de klantenondersteuning voor dat product.

  Contact opnemen met ondersteuning
  Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van onze producten en services en
  ontvangen graag feedback van gebruikers. Als u problemen ondervindt met een product of als u ons wilt
  vertellen over toegankelijkheidsfuncties die u hebben geholpen, neemt u contact met ons op door te bellen
  naar +1 (888) 259-5707, van maandag tot vrijdag tussen 6:00 en 21:00 North American Mountain Time. Als u
  doof of slechthorend bent en TRS/VRS/WebCapTel gebruikt, neemt u contact met ons op als u technische
  ondersteuning nodig hebt of vragen hebt over toegankelijkheid door te bellen naar +1 (877) 656-7058, van
  maandag tot vrijdag tussen 06:00 en 21:00 North American Mountain Time.
  OPMERKING:

  58

  Ondersteuning is alleen in het Engels.

  Hoofdstuk 14 Toegankelijkheid • Page 71

  Index
  A
  aanbevolen procedures 1
  aan-uitknop, herkennen 10
  aan-uitlampjes, herkennen 5
  accu
  in de fabriek verzegeld 32
  informatie zoeken 31
  lage acculading 31
  ontladen 31
  problemen met een laag
  accuniveau verhelpen 32
  stroom besparen 31
  Accu-informatie zoeken 31
  accu laden 31
  accuvoeding 30
  actietoets afspelen 12
  actietoets afspelen onderbreken 12
  Actietoetsen
  afspelen 12
  afspelen onderbreken 12
  gebruiken 12
  geluid uit 13
  helderheid van het
  beeldscherm 12
  Help 12
  herkennen 11, 12
  privacyscherm 12
  schakelen tussen
  beeldschermen 12
  stoppen 12
  toetsenbordlampje 12
  vliegtuigmodus 13
  volgende nummer 12
  volume van speakers 12
  actietoetsen geluidsvolume 12
  actietoetsen helderheid van
  beeldscherm 12
  actietoets privacyscherm 12
  actietoets privacyscherm,
  herkennen 12
  actietoets stoppen 12
  actietoets volgend nummer 12
  actietoets volume dempen 13
  actietoets voor schakelen tussen
  beeldschermen 12

  activeren, slaap- en
  hibernationstand 28
  afsluiten 29
  Antivirussoftware, gebruiken 40
  audio 20
  geluidsinstellingen 21
  geluidsvolume aanpassen 12
  HDMI Audio 22
  headsets 21
  hoofdtelefoon 20
  Luidsprekers 20
  B
  back-up, maken 49
  Back-up maken, van software en
  gegevens 41
  back-ups 49
  Bedrijfs-WLAN, verbinding 17
  Beeldscherm, onderdelen 7
  bekabeld netwerk (LAN) 19
  Besturingssysteem, voorzieningen
  16
  beveiligingskabel, sleuf herkennen
  5
  beveiligingskabel bevestigen 41
  bewegingen op het aanraakscherm
  schuifbeweging met één vinger
  27
  Bewegingen op het touchpad en
  aanraakscherm
  tikken 24
  zoomen door met twee vingers te
  knijpen 25
  BIOS
  starten, Setup Utility 42
  update downloaden 43
  update uitvoeren 42
  versie vaststellen 42
  Bluetooth, label 15
  Bluetooth-apparaat 16, 18
  C
  camera
  gebruiken 20
  herkennen 7

  cameralampje, herkennen 7
  caps lock-lampje herkennen 9
  combostekker voor audio-uit
  (hoofdtelefoon)/audio-in
  (microfoon), herkennen 6
  computer reageert niet 29
  Connector, netvoeding 6
  D
  De computer schoonmaken 35
  de computer uitschakelen 29
  Draadloos netwerk, beveiligen 41
  Draadloos netwerk (WLAN)
  effectief bereik 17
  verbinding maken 17
  verbinding met bedrijfs-WLAN
  17
  verbinding met openbaar WLAN
  17
  Draadloze communicatie, knop 16
  Draadloze communicatie,
  voorzieningen
  Besturingssysteem 16
  knop 16
  E
  Elektrostatische ontlading 57
  energiebeheer 28
  energie-instellingen gebruiken 30
  esc-toets, herkennen 11
  externe voeding gebruiken 33
  F
  Firewallsoftware 40
  fn-toets herkennen 11
  G
  geïntegreerd numeriek toetsenblok,
  herkennen 11
  geluid. Zie audio
  geluidsinstellingen gebruiken 21
  geluidsvolume
  aanpassen 12
  geluid uit 13
  geminimaliseerde image, maken 52

  Index

  59 • Page 72

  geminimaliseerde image
  terugzetten 52
  Get Help in Windows 10 action key
  12
  GPS 18
  H
  hardware, zoeken 4
  HDMI-poort
  aansluiten 22
  herkennen 6
  headset aansluiten 21
  herstellen 49
  HP Herstelbeheer 52
  HP terugzetmedia gebruiken 51
  HP Terugzetpartitie 51
  media 53
  ondersteunde schijven 50
  schijven 50, 53
  starten 52
  systeem 52
  USB-flashstation 53
  herstelpartitie, verwijderen 54
  het toetsenbord en de optionele muis
  gebruiken 27
  Hibernationstand
  activeren 29
  beëindigen 29
  geactiveerd bij kritiek lage
  acculading 32
  high-definition-apparatuur,
  aansluiten 22, 23
  hoofdtelefoon aansluiten 20
  HP 3D DriveGuard 34
  HP bronnen 2
  HP Fast Charge 30
  HP Herstelbeheer
  opstartproblemen corrigeren 53
  starten 52
  HP Mobiele breedband
  activeren 17
  IMEI-nummer 17
  MEID-nummer 17
  HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
  downloaden 46
  gebruiken 45
  starten 46
  HP PC Hardware Diagnostics
  (Windows)
  downloaden 44

  60

  Index

  gebruiken 44
  installeren 45
  HP terugzetmedia
  gebruiken 50
  herstellen 53
  HP Terugzetpartitie
  herstellen 52
  verwijderen 54
  HP Touchpoint Manager

  41

  I
  IMEI-nummer 17
  In-/uitgangen
  audio-uitgang (hoofdtelefoon)/
  audio-ingang (microfoon) 6
  netwerk 6
  RJ-45 (netwerk) 6
  in de fabriek verzegelde accu 32
  Ingangsvermogen 55
  Instellingen voor Remote HP PC
  Hardware Diagnostics (UEFI)
  gebruiken
  aanpassen 48
  gebruiken 47
  Interne microfoons herkennen 7
  Internetbeveiligingssoftware,
  gebruiken 40
  K
  kennisgevingen
  label met kennisgevingen 15
  labels met keurmerk voor
  draadloze communicatie 15
  knoppen
  linkerknop van touchpad 8
  optischeschijfeenheid, schijf
  uitwerpen 5
  rechterknop van touchpad 8
  voeding 10
  kritiek lage acculading 32
  L
  label met keurmerk voor draadloze
  communicatie 15
  labels
  Bluetooth 15
  kennisgevingen 15
  keurmerk voor draadloze
  communicatie 15
  serienummer 14

  service 14
  WLAN 15
  lage acculading 31
  lampje geluid uit herkennen 9
  lampjes
  camera 7
  caps lock 9
  geluid uit 9
  Netvoedingsadapter en accu 6
  RJ-45-netwerkstatus 6
  schijfeenheid 5
  voeding 5
  lampjes voor de RJ-45netwerkstatus, herkennen 6
  Lampje van netvoedingsadapter/
  accu, herkennen 6
  lampje voor draadloze
  communicatie 16
  Luidsprekers
  aansluiten 20
  herkennen 10
  M
  MEID-nummer 17
  Micro SD-geheugenkaartlezer,
  herkennen 5
  Miracast 23
  mobiel breedband
  activeren 17
  IMEI-nummer 17
  MEID-nummer 17
  N
  Netvoedingsconnector
  herkennen 6
  netwerkconnector, herkennen

  6

  O
  Omgevingsvereisten 56
  onderdelen
  beeldscherm 7
  linkerkant 6
  Onderkant 13
  rechterkant 5
  toetsenbordzone 8
  onderdelen aan de linkerkant 6
  onderdelen aan de onderkant 13
  onderdelen aan de rechterkant 5 • Page 73

  onderhoud
  programma's en
  stuurprogramma's bijwerken
  35
  Onderhoud
  Schijfdefragmentatie 34
  Schijfopruiming 34
  Onderhoud van computer 35
  ondersteunde schijven, herstellen
  50
  oorspronkelijk systeem herstellen
  52
  Openbaar WLAN, verbinding 17
  opstartvolgorde, wijzigen 53
  optische schijf, herkennen 5
  P
  Pictogram Energie, gebruiken 30
  plaatsen
  optionele beveiligingskabel 41
  poorten
  HDMI 6, 22
  USB 5
  USB SuperSpeed 6
  productnaam en productnummer, van
  computer 14
  programma's en stuurprogramma's
  bijwerken 35
  R
  reizen met de computer 15, 36
  RJ-45-netwerkconnector,
  herkennen 6
  S
  Schijfdefragmentatie, software 34
  schijfeenheidlampje, herkennen 5
  Schijfopruiming, software 34
  schuiven met één vinger op
  aanraakscherm 27
  schuiven met twee vingers,
  touchpadbeweging 25
  serienummer, van computer 14
  servicelabels zoeken 14
  Setup Utility (BIOS), wachtwoorden
  39
  Slaap- en hibernationstand,
  activeren 28
  Sleep (Slaapstand)
  activeren 28
  beëindigen 28

  slots
  beveiligingskabel 5
  geheugenkaartlezer 5
  software
  locatie 4
  Software
  Schijfdefragmentatie 34
  Schijfopruiming 34
  Software geïnstalleerd
  locatie 4
  software-updates installeren 41
  speciale toetsen, gebruiken 11
  systeemherstel 52
  systeemherstelpunt, maken 49
  T
  terugzetmedia
  gebruiken 50
  HP Terugzetpartitie 49
  maken met het
  downloadhulpprogramma HP
  Cloud Recovery 51
  maken met HP Herstelbeheer 50
  maken met Windowshulpprogramma's 49
  schijven 50
  USB-flashstation 50
  terugzetten 49
  Tikken met twee vingers,
  touchpadbeweging 25
  Tikken met vier vingers,
  touchpadbeweging 26
  tikken op touchpad en bewegingen
  voor het aanraakscherm 24
  toegankelijkheid 58
  toetsen
  actie 11
  esc 11
  fn 11
  Num Lock 11
  vliegtuigmodus 13
  Windows 11
  Toetsenblok, geïntegreerd numeriek
  11
  Toetsenbord, actietoets voor
  achtergrondverlichting 12
  toetsenbord en een optionele muis
  gebruiken 27
  toets voor de vliegtuigmodus 16
  toets voor vliegtuigmodus 13

  Touchpad
  gebruiken 24
  Touchpadbewegingen
  schuiven met twee vingers 25
  tikken met twee vingers 25
  tikken met vier vingers 26
  Touchpad-bewegingen
  vegen met drie vingers 26
  Touchpad gebruiken 24
  Touchpadknoppen
  herkennen 8
  Touchpadzone herkennen 8
  U
  uitwerpknop van
  optischeschijfeenheid, herkennen
  5
  USB-poort herkennen 5
  USB SuperSpeed-poort, herkennen
  6
  V
  Vegen met drie vingers,
  touchpadbeweging 26
  Ventilatieopening, herkennen 10,
  13
  verbinding maken met een draadloos
  netwerk 16
  verbinding maken met een LAN 19
  verbinding maken met een netwerk
  16
  Verbinding maken met WLAN 17
  verzenden van de computer 36
  video
  draadloze beeldschermen 23
  HDMI-poort 22
  Video, gebruiken 21
  vingerafdrukken registreren 40
  vliegtuigmodus 16
  voeding
  accu 30
  externe 33
  W
  Wachtwoorden
  Setup Utility (BIOS) 39
  Windows 38
  Wachtwoorden gebruiken 38
  Windows
  back-up 49

  Index

  61 • Page 74

  systeemherstelpunt 49
  terugzetmedia 49
  Windows Hello 20
  gebruiken 40
  Windows-hulpprogramma's,
  gebruiken 49
  Windows-toets, herkennen 11
  Windows-wachtwoorden 38
  WLAN-antennes herkennen 7
  WLAN-apparaat 15
  WLAN label 15
  WWAN-apparaat 17
  Z
  zoomen door met twee vingers te
  knijpen, bewegingen op het
  touchpad en aanraakscherm 25

  62

  Index


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für HP Spectre X360-15 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von HP Spectre X360-15 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von HP Spectre X360-15

HP Spectre X360-15 Bedienungsanleitung - Deutsch - 88 seiten

HP Spectre X360-15 Bedienungsanleitung - Englisch - 80 seiten

HP Spectre X360-15 Bedienungsanleitung - Französisch - 85 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info