Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/76
Nächste Seite
Gebruiks- en montagehandleiding
Inbouwkoffieautomaat
CVA 6431
Lees beslist de gebruiksaanwijzing
voordat u uw apparaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
schade aan uw apparaat.
M.-Nr. 09 549 630
nl-NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Miele Nespressokaffeeautomat 6431
  lässt sich nicht anschalten Eingereicht am 21-9-2019 12:29

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiks- en montagehandleiding

  Inbouwkoffieautomaat
  CVA 6431

  Lees beslist de gebruiksaanwijzing
  voordat u uw apparaat plaatst,
  installeert en in gebruik neemt.
  Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
  schade aan uw apparaat.

  nl - NL
  M.-Nr. 09 549 630 • Page 2

  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
  Het verpakkingsmateriaal

  Het afdanken van het apparaat

  De verpakking beschermt het apparaat
  tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het
  oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden
  voor recycling.

  Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter
  ook schadelijke stoffen die nodig zijn
  geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw
  oude apparaat bij het gewone afval
  doet of er op een andere manier niet
  goed mee omgaat, kunnen deze stoffen
  schadelijk zijn voor de gezondheid en
  het milieu.

  Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de
  leverancier de verpakking terug. Als u
  de verpakking zelf wegdoet, informeer
  dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven.

  Lever het apparaat in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en
  elektronische apparatuur.
  Het afgedankte apparaat moet tot die
  tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.

  2 • Page 3

  Inhoud
  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  Voorbereiden en in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Vóór het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Als u het apparaat voor het eerst inschakelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Waterhardheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Waterreservoir vullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Koffieautomaat in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Bij langdurige afwezigheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Voorraadhouder vullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Voorraadhouder vullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Capsules uit de voorraadhouder halen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  Dranken bereiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Espresso of koffie bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Twee kopjes bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Bereiding afbreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Na de bereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Hete melk, melkschuim en cappuccino bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Aanwijzingen voor het gebruik van de cappuccinatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Melkschuim in het kopje bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Cappuccino bereiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Melkschuim in de cappuccinatore bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Hete melk bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Na de melkbereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Dranken van een individueel profiel bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Koffiesoorten toewijzen ("Koffietoewijzing") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Koffietoewijzing oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Soort kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Soort invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Soort wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Soort wissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  3 • Page 4

  Inhoud
  Hoeveelheid wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Hoeveelheid wijzigen tijdens de bereiding van een drank . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  "Hoeveelheid" oproepen in het menu "Instellingen" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Hoeveelheid voor verschillende profielen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Profielen aanleggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Profielen oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Profiel samenstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Profiel kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Naam wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Profiel wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Profiel wisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Menu "Instellingen" oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Instellingen wijzigen en opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Overzicht van de mogelijke instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  Taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Dagtijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Weergave (dagtijdweergave) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Tijdformaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Timer kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Toewijzing weekdagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Timer activeren en deactiveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  Eco-stand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  Verlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  Lichtsterkte instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  Uitschakeltijd verlichting instellen (Uitschakelen na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  Info (informatie weergeven) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Apparaat vergrendelen (Vergrendeling 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Vergrendeling 0 activeren en deactiveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Vergrendeling tijdelijk deactiveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Waterhardheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Lichtsterkte display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Fabrieksinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Handelaar (demo-functie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  4 • Page 5

  Inhoud
  Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Apparaat spoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Waterreservoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Afvalbakje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  Opvangschaal met rooster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  Kunststof opvangplaat en metalen opvangrooster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  Voorraadhouder en slede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Afdekking koffie-uitloop en opvangschaal druppels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Binnenkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Perforator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  Stoomventiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  Cappuccinatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  Front. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Vervanging capsulehouder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
  Ontkalken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  Ontkalken nadat een verzoek op het display verschijnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  Ontkalken zonder verzoek op het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  Nuttige tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  Service en garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  Energie besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
  Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
  Inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
  Inbouw- en combinatiemogelijkheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
  Ventilatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  Inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  Deurscharnieren instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  5 • Page 6

  Algemeen
  Buitenkant

  a Bedieningselementen en display
  b Deurgreep
  c Kunststof opvangplaat.
  d Metalen opvangrooster
  e Koffie-uitloop
  f Uitsparing voor cappuccinatore (melkopschuimer)
  g Stoomventiel

  6 • Page 7

  Algemeen
  Binnenkant

  a Perforator
  (Wordt bij het ontkalken vervangen door de ontkalkingstrechter.)
  b Filtersysteem
  c Voorraadhouder
  d Slede
  e Waterreservoir
  f Opvangschaal met rooster
  g Afvalbakje
  h Afdekking koffie-uitloop
  i Opvangschaal voor druppels

  7 • Page 8

  Algemeen
  Bedieningselementen en display

  a Aan/Uit-toets K

  In- en uitschakelen

  b "Profielen" {

  Profielen opslaan en beheren

  c "Twee bereidingen" °

  Er worden twee kopjes van een drank bereid

  d Koffietoetsen

  Voor de bereiding van
  . Espresso
  / Koffie
  y Caffè lungo

  e Display

  Informatie over een actuele actie of over de status

  f "Instellingen" X

  Instellingen wijzigen, informatie weergeven of controleren welke instellingen op dit moment actief zijn

  g "Terug" #

  Terug naar het eerstvolgende hogere menu, een
  onbedoelde actie afbreken

  h Pijltoetsen Y X

  Meer keuzemogelijkheden op het display weergeven en een keuze markeren

  i OK-toets

  Displaymeldingen bevestigen en instellingen opslaan

  j "Onderhoud" y

  Onderhoudsprogramma's oproepen

  8 • Page 9

  Accessoires
  Bijgeleverde accessoires

  Bij te bestellen accessoires

  – Cappuccinatore
  Glazen kan voor de bereiding van
  hete melk en melkschuim

  Het Miele-assortiment omvat tal van
  nuttige accessoires, alsmede
  reinigings- en onderhoudsmiddelen die
  speciaal op uw apparaat zijn afgestemd.

  – Ontkalkingstrechter (rood)
  Voor het ontkalken van de waterleidingen
  – Ontkalkingstabletten
  Voor het ontkalken van de waterleidingen
  (startset)
  – Reinigingstabletten
  Voor het ontvetten van de perforator
  (startset)
  – Teststrip
  Voor het bepalen van de waterhardheid
  – Onderhoudssleutel
  Voor het vervangen van de
  capsulehouder en voor het loshalen
  van het stoomventiel

  – Universeel microvezeldoekje
  Voor het verwijderen van
  vingerafdrukken en lichte verontreinigingen
  – Capsulehouder
  Deze moet na ca. 15.000 capsules
  worden vervangen
  – Cappuccinatore
  Glazen kan voor de bereiding van
  hete melk en melkschuim
  – Ontkalkingstabletten
  Voor het ontkalken van de waterleidingen
  – Reinigingstabletten
  Voor het ontvetten van de perforator
  – GCEO - inzet voor afwasautomaat
  Een inzet voor de afwasautomaat
  waarin u de cappuccinatore kunt reinigen

  U kunt deze en vele andere producten
  via internet, bij Miele of bij uw Mielevakhandelaar bestellen.

  9 • Page 10

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften.
  Onjuist gebruik echter kan persoonlijk letsel of beschadigingen
  tot gevolg hebben.
  Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u
  het apparaat in gebruik neemt. In de gebruiksaanwijzing vindt u
  belangrijke instructies met betrekking tot inbouw, veiligheid, gebruik en onderhoud.
  Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is
  Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar!

  Verantwoord gebruik

  ~ Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk
  gebruik (of daarmee vergelijkbaar).
  Het apparaat mag niet buiten worden gebruikt.

  ~ De koffieautomaat is voor huishoudelijk gebruik. U kunt met de
  koffieautomaat koffiedranken, zoals espresso, koffie en cappuccino
  bereiden. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.

  ~ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in
  staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de
  hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing! De personen
  die het apparaat bedienen, moeten zich bewust zijn van de gevaren
  van een foutieve bediening.

  10 • Page 11

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Kinderen

  , Bij de koffie-uitloop en het stoomventiel bestaat
  verbrandingsgevaar!
  De huid van kinderen is gevoeliger voor hoge temperaturen dan
  de huid van volwassenen.
  Voorkom dat kinderen hete onderdelen aanraken of lichaamsdelen eronder houden.

  ~ Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen.
  ~ Houd kinderen onder acht jaar op een afstand, tenzij u voortdurend toezicht houdt.

  ~ Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van
  een foutieve bediening.

  ~ Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden

  ~ Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het
  apparaat bevinden. Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.
  Wij wijzen u erop dat espresso en koffie geen kinderdrankjes zijn.

  ~ Verstikkingsgevaar! Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in
  verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal
  over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij
  kinderen vandaan.

  11 • Page 12

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Technische veiligheid

  ~ Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen.
  Controleer het voor de inbouw op zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat nooit in gebruik.

  ~ Voordat u het apparaat aansluit, dient u de aansluitgegevens
  (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de
  waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist
  overeenkomen om schade aan het apparaat te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

  ~ De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde moet worden voldaan. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een vakman inspecteren.

  ~ Het apparaat mag niet via een stekkerdoos of verlengsnoer op
  het elektriciteitsnet worden aangesloten. Hiermee kan een veilig gebruik van het apparaat niet worden gewaarborgd. Brandgevaar!

  ~ Gebruik het apparaat alleen als het is ingebouwd, zodat de veiligheid gewaarborgd is.

  ~ Bij een gecombineerde inbouw moet onder de koffieautomaat
  een dichte tussenbodem worden aangebracht.

  ~ Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (zoals een
  boot) worden gebruikt.

  ~ Gebruik het apparaat alleen bij omgevingstemperaturen tussen
  +10 °C en +38 °C.

  12 • Page 13

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  ~ Zorg voor voldoende ventilatie van de automaat. Er kan zich anders condens vormen die het apparaat of de meubels kan beschadigen.

  ~ Gebruik een apparaat dat achter een meubeldeur is ingebouwd
  alleen als de meubeldeur geopend is. Sluit de deur niet als u het apparaat gebruikt.

  ~ Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door vakmensen
  die door Miele zijn geautoriseerd. Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden kunnen groot gevaar opleveren voor de gebruiker.

  ~ De garantie vervalt als het apparaat niet wordt gerepareerd door
  een technicus die door Miele is geautoriseerd.

  ~ Alleen van originele onderdelen garandeert Miele dat deze aan
  de veiligheidseisen voldoen. Defecte onderdelen mogen alleen door
  originele onderdelen worden vervangen.

  ~ Voor reparatiewerkzaamheden moet het apparaat spanningsvrij
  worden gemaakt.
  Het apparaat is alleen spanningsvrij:
  – als de aansluitkabel van het elektriciteitsnet is losgehaald. Trek bij
  apparaten met een stekker de stekker uit het stopcontact. Trek
  daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.
  – als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld.
  – als de zekering van de huisinstallatie er geheel is uitgedraaid.

  ~ Open nooit de ommanteling van het apparaat. Als onderdelen
  worden aangeraakt die onder spanning staan of als elektrische of
  mechanische onderdelen worden veranderd, is dit gevaarlijk voor
  de gebruiker. Het kan er tevens toe leiden dat het apparaat niet
  meer goed functioneert.

  13 • Page 14

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  ~ Gebruik uitsluitend originele Miele-onderdelen. Als andere onderdelen worden gebruikt, kan geen beroep worden gedaan op bepalingen met betrekking tot de garantie en de productaansprakelijkheid.

  Veilig gebruik

  , Pas op! U kunt zich branden aan de koffie-uitloop en het
  stoomventiel! De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet.
  Let op het volgende:
  – Houd geen lichaamsdelen onder de koffie-uitloop of het stoomventiel als hete vloeistoffen of stoom worden bereid.
  – Raak geen hete onderdelen aan.
  – Uit de openingen kan hete vloeistof of stoom spuiten.
  – Ook het water in de opvangschaal kan erg heet zijn. Wees voorzichtig als u de opvangschaal leeggiet.

  , Verwondingsgevaar!
  Grijp nooit in het filtersysteem als het apparaat niet spanningsvrij
  is gemaakt.
  Reinig niet de ruimte waarin zich de perforator bevindt.
  , Kijk nooit rechtstreeks of met optische instrumenten (zoals
  een loep) in de verlichting.
  ~ Reinig de koffieautomaat en de cappuccinatore
  (melkopschuimer) grondig voor het eerste gebruik (zie "Reiniging en
  onderhoud").

  14 • Page 15

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  ~ Let met betrekking tot het water op het volgende:
  – Vul het waterreservoir alleen met koud en vers drinkwater. Warm
  of heet water c.q. andere vloeistoffen kunnen beschadiging van
  het apparaat tot gevolg hebben.
  – Ververs het water dagelijks om kiemvorming tegen te gaan.
  – Gebruik geen mineraalwater. Door mineraalwater verkalkt het apparaat te veel, waardoor het beschadigd kan raken.
  – Gebruik nooit water uit installaties voor omgekeerde osmose. Het
  apparaat kan daardoor beschadigd raken.

  ~ Vul de voorraadhouder uitsluitend met Nespresso-koffiecapsules.
  Het apparaat raakt anders beschadigd.

  ~ De capsules mogen niet beschadigd zijn (bijvoorbeeld
  gescheurd of ingedeukt). De capsules kunnen anders vast komen te
  zitten en het apparaat beschadigen.

  ~ Gebruik uitsluitend melk zonder toevoegingen. De veelal suikerhoudende toevoegingen leiden tot verstoppingen in de onderdelen.
  De automaat en de cappuccinatore kunnen hierdoor beschadigd raken.

  ~ Gebruik alleen gepasteuriseerde melk als u dierlijke melk gebruikt.

  ~ Houd nooit een kopje met een brandend mengsel van alcohol en
  koffie onder de koffie-uitloop. De kunststof onderdelen van de automaat zouden vlam kunnen vatten en smelten!

  ~ Oefen geen kracht uit op de geopende deur om schade aan het
  apparaat te voorkomen.

  15 • Page 16

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  ~ Let op het volgende wat de reiniging van het apparaat betreft:
  – Reinig de koffieautomaat en de cappuccinatore dagelijks (zie
  "Reiniging en onderhoud").
  – Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen stoomreiniger.
  De stoom kan in aanraking komen met delen die onder spanning
  staan en zo kortsluiting veroorzaken.
  – Ontkalk het apparaat regelmatig met Miele-ontkalkingstabletten.
  Houd daarbij rekening met de waterhardheid. Ontkalk het apparaat vaker als het water in uw regio veel kalk bevat. Als het apparaat niet regelmatig wordt ontkalkt, kan Miele niet aansprakelijk
  worden gesteld voor schade die daar het gevolg van is.

  ~ Gebruik de koffieautomaat of de cappuccinatore niet voor het reinigen van voorwerpen.

  Voor apparaten met roestvrijstalen bedieningspaneel geldt:

  ~ Plak geen notitieblaadjes, plakband, afplaktape of andere
  kleefmiddelen op het roestvrije staal. De coating van het roestvrije
  staal wordt door kleefmiddelen aangetast en kan dan zijn beschermende werking tegen verontreinigingen verliezen.

  ~ De coating van het roestvrijstalen bedieningspaneel is krasgevoelig. Zelfs magneten kunnen krassen veroorzaken.

  16 • Page 17

  Voorbereiden en in gebruik nemen
  Taal kiezen
  Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u de koffieautomaat in gebruik neemt. Maak u
  vertrouwd met het apparaat en de
  bediening.

  Vóór het eerste gebruik

  ^ Druk op de pijltoetsen totdat de gewenste taal gemarkeerd is. Bevestig
  uw keuze met de OK-toets.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat het gewenste land gemarkeerd is. Bevestig
  uw keuze met de OK-toets.

  ^ Plaats het apparaat en sluit het op de
  netspanning aan (zie "Elektrische
  aansluiting" en "Inbouwen").

  De instelling wordt opgeslagen.

  ^ Verwijder eventueel aanwezige
  beschermfolies.

  ^ Druk op de pijltoetsen totdat de juiste
  waarde voor de uren verschijnt. Druk
  op de OK-toets.

  Reinig het apparaat grondig, voordat u de koffieautomaat met water
  en capsules vult (zie "Reiniging en
  onderhoud").

  Dagtijd instellen

  ^ Druk op de pijltoetsen totdat de juiste
  waarde voor de minuten verschijnt.
  Druk op de OK-toets.
  De instelling wordt opgeslagen.

  Als u het apparaat voor het
  eerst inschakelt
  Als u het apparaat voor het eerst inschakelt, verschijnt er een
  welkomstscherm en moet u de volgende instellingen uitvoeren:
  – Taal en land
  – Dagtijd

  Datum instellen
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat het
  juiste jaar verschijnt. Druk op de OKtoets.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat de juiste
  maand verschijnt. Druk op de OKtoets.

  – Datum

  ^ Druk op de pijltoetsen totdat de juiste
  dag verschijnt. Druk op de OK-toets.

  – Weergave (dagtijdweergave)

  De instelling wordt opgeslagen.

  ^ Tip de Aan/Uit-toets K aan.
  In het display verschijnt kort in het Duits
  de melding "Miele - Willkommen".

  17 • Page 18

  Voorbereiden en in gebruik nemen
  Weergave instellen

  Waterhardheid

  U kunt uit de volgende mogelijkheden
  kiezen:

  De waterhardheid geeft aan hoeveel
  kalk het water bevat. Hoe hoger het
  kalkgehalte, des te harder is het water
  en des te vaker moet het apparaat worden ontkalkt.

  – Aan: De datum en de dagtijd worden
  weergegeven als het apparaat wordt
  uitgeschakeld.
  – Uit: De datum en de dagtijd worden
  niet weergegeven als het apparaat
  wordt uitgeschakeld.
  – Nachtschakeling: De datum en de
  dagtijd worden tussen 5:00 en
  23:00 uur weergegeven.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat de gewenste weergave gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
  Afhankelijk van uw keuze verbruikt
  uw apparaat meer of minder energie.
  In het display verschijnt een betreffende melding.
  In het display verschijnt vervolgens de
  melding "Eerste ingebruikneming
  succesvol afgerond".
  In het display verschijnt de melding "Vul
  het waterreservoir en plaats het terug".
  ^ Vul het waterreservoir met vers, koud
  drinkwater.
  Tip: Volg ook de overige aanwijzingen
  uit de gebruiksaanwijzing om uw apparaat individueel in te stellen en het goed
  te leren kennen.

  18

  Het apparaat meet de water- en
  stoomhoeveelheid die wordt
  afgenomen. Afhankelijk van de ingestelde waterhardheid mogen meer of
  minder dranken worden bereid, voordat
  u het apparaat moet ontkalken.
  Stel het apparaat op de plaatselijke waterhardheid in. Alleen dan kan het apparaat correct functioneren en niet beschadigd raken en verschijnt op het
  juiste tijdstip het verzoek het ontkalkingsprogramma te starten.
  U kunt vier standen instellen:
  Waterhardheid

  Hardheidsgraad (volgens waterbedrijf)

  Instelling
  (stand)

  0 - 8,4 °dH
  (0 - 1,5 mmol/l)

  Zacht

  Zacht

  8,4 - 14 °dH
  (1,5 - 2,5 mmol/l)

  Gemiddeld

  Gemiddeld

  14 - 21 °dH
  (2,5 - 3,7 mmol/l)

  Hard

  Hard

  Meer dan 21 °dH
  (meer dan
  3,7 mmol/l)

  Hard

  Zeer hard • Page 19

  Voorbereiden en in gebruik nemen
  Waterhardheid bepalen
  U kunt de waterhardheid met de bijgeleverde teststrip bepalen. Maar u kunt
  ook contact opnemen met het waterleidingbedrijf.

  ^ Dompel de teststrip ca. 1 seconde in
  het water en schud daarna het overtollige water van de strip. Na ongeveer 1 minuut kunt u het resultaat aflezen.
  U kunt nu de waterhardheid op het apparaat instellen.
  Waterhardheid instellen
  ^ Druk op X.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat "Waterhardheid" gemarkeerd is. Bevestig
  uw keuze met de OK-toets.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat de gewenste stand gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
  De instelling wordt opgeslagen.

  19 • Page 20

  Bediening
  U bedient het apparaat door de sensortoetsen aan te tippen.
  U bevindt zich in het drankenmenu, als
  de volgende melding in het display verschijnt:

  Als u een optie wil kiezen, drukt u op de
  pijltoets X of Y, totdat de gewenste optie gemarkeerd is.
  Druk op de OK-toets om uw keuze te
  bevestigen.

  { Miele

  Menu verlaten of actie afbreken

  Cosi

  Om het actuele menu te verlaten, drukt
  u op "Terug" #.

  Ristretto
  Roma
  Om een drank te bereiden, drukt u op
  een van de koffietoetsen.
  Een menu oproepen en binnen een
  menu navigeren
  Om een menu op te roepen, tipt u de
  betreffende toets aan. In het bijbehorende menu kunt u acties starten of instellingen wijzigen.

  Instellingen
  Taal

  F

  Dagtijd
  Timer
  Een balkje rechts in het display geeft
  aan dat meer opties of meer tekst volgen. Met de pijltoetsen kunt u de opties
  of de tekst laten weergeven.
  U ziet aan het vinkje (, welke instelling
  op dit moment gekozen is.

  20

  Wanneer u enige tijd geen toets bedient, springt de koffieautomaat terug
  naar het drankenmenu. • Page 21

  Waterreservoir vullen
  Let op! In het water kan kiemvorming optreden.
  Vervang het water daarom dagelijks.

  Vul het waterreservoir uitsluitend met
  vers, koud drinkwater.
  Warm of heet water c.q. andere
  vloeistoffen kunnen beschadiging
  van het apparaat tot gevolg hebben.

  ^ Open de deur.

  Gebruik geen mineraalwater. Door
  mineraalwater verkalkt het apparaat
  te veel, waardoor het beschadigd
  kan raken.

  ^ Til het waterreservoir iets omhoog en
  trek het dan uit het apparaat.
  ^ Vul het reservoir met koud, vers
  drinkwater tot aan de markering
  "max.".
  ^ Schuif het waterreservoir helemaal in
  het apparaat. Het reservoir moet
  vastklikken. Sluit de deur.
  Controleer of het plateau onder het
  waterreservoir verontreinigd is, als
  het reservoir iets uitsteekt of verhoogd staat. Het uitstroomventiel
  kan anders gaan lekken. Reinig zo
  nodig het plateau.

  21 • Page 22

  Koffieautomaat in- en uitschakelen
  Inschakelen

  Uitschakelen

  ^ Tip de Aan/Uit-toets K aan.

  ^ Tip de Aan/Uit-toets K aan.

  Tip: Als het spoelwater niet in de opvangschaal mag lopen, moet u een geschikt bakje onder de koffie-uitloop zetten.

  Als een koffiedrank is bereid, worden
  de koffieleidingen voor het uitschakelen
  doorgespoeld.

  In het display verschijnt eerst "Opwarmfase". Na het opwarmen spoelt het apparaat. Uit de koffie-uitloop stroomt
  heet water.

  Bij langdurige afwezigheid

  Het systeem wordt niet doorgespoeld
  als de bedrijfstemperatuur van de
  koffieautomaat nog hoger is dan
  60 °C.

  Als u het apparaat lange tijd niet zult
  gebruiken, gaat u als volgt te werk:
  ^ Leeg de opvangschaal, het afvalbakje en het waterreservoir.

  Het apparaat positioneert nu de
  voorraadhouder en controleert de kamers. U hoort daarbij enkele geluiden.
  Als de verschillende koffiesoorten in het
  display verschijnen, kunt u een drank
  bereiden.
  ^ Reinig alle onderdelen van het apparaat grondig. Ook de afdekking van
  de koffie-uitloop a en de opvangschaal voor druppels b in de deur.
  ^ Schakel het apparaat uit.
  Trek de stekker uit de contactdoos
  als u de deur langdurig open laat. U
  bespaart zo energie.

  22 • Page 23

  Voorraadhouder vullen
  U plaatst de Nespresso-koffiecapsules
  in de voorraadhouder. De
  voorraadhouder heeft vijf kamers voor
  telkens vier capsules.
  In die kamers kunt u vijf verschillende
  koffiesoorten plaatsen. Als de verschillende koffiesoorten correct zijn toegewezen, kunt u op het display de gewenste koffiesoort kiezen.

  Voorraadhouder vullen
  Plaats uitsluitend Nespressokoffiecapsules in de
  voorraadhouder. Nespressokoffiecapsules zijn exclusief verkrijgbaar bij de Nespresso Club en bij
  geautoriseerde dealers. De
  Nespresso-kwaliteit wordt alleen gegarandeerd, als Nespressokoffiecapsules in Nespressoapparatuur worden gebruikt.
  De capsules mogen niet beschadigd, gescheurd of ingedeukt zijn.
  De rand mag niet omgebogen zijn.
  De capsules kunnen anders vast komen te zitten in het apparaat en het
  apparaat beschadigen.
  Alleen met Nespressokoffiecapsules kan uw Nespressokoffieautomaat correct functioneren
  en is een lange levensduur gewaarborgd.

  Om de juiste koffiesoort op het display
  te kunnen kiezen,
  – moet u de kamers met de koffiesoorten vullen die aan die kamers
  zijn toegewezen.
  – moet u bij gebruik van andere koffiesoorten de namen ervan opslaan (zie
  "Koffiesoorten toewijzen").
  Natuurlijk kunt u ook alle kamers met
  dezelfde koffiesoort vullen.
  ^ Open de deur.

  ^ Trek de slede tot de aanslag naar
  buiten.
  Als de koffieautomaat ingeschakeld
  is en u de slede naar buiten trekt,
  kunt u op het display zien welke koffiesoorten aan de kamers zijn toegewezen. Zo kunt u de kamers met de
  juiste koffiesoorten vullen.
  U kunt nu de voorraadhouder naar boven toe uitnemen of u vult de houder,
  terwijl deze in de slede zit.

  23 • Page 24

  Voorraadhouder vullen
  Capsules uit de
  voorraadhouder halen

  ^ Doe de capsules met de
  zilverkleurige kant naar beneden in
  de kamers van de voorraadhouder.
  De capsules in de voorraadhouder
  moeten losjes in de houder zitten,
  zodat ze niet vastgeklemd raken.

  ^ Trek de slede eruit en verwijder de
  voorraadhouder.

  Als u de voorraadhouder heeft verwijderd,
  ^ plaats deze dan weer terug op de
  slede.
  ^ Schuif de slede in het apparaat en
  sluit de deur.
  Het apparaat positioneert nu de
  voorraadhouder en controleert de kamers. U hoort daarbij enkele geluiden.

  24

  ^ Schuif de ring naar boven a die zich
  aan de onderkant van de
  voorraadhouder bevindt en verwijder
  de koffiecapsules b. • Page 25

  Dranken bereiden
  Espresso of koffie bereiden
  Als u enige tijd geen koffietoetsen
  heeft bediend, wordt de instelling
  "Dubbele bereiding °" gereset.

  Bereiding afbreken
  U kunt de bereiding afbreken zolang in
  het display "Stop" staat.
  ^ Tip de OK-toets aan.
  De automaat breekt de bereiding af.
  ^ Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat de gewenste koffiesoort gemarkeerd is.
  Kies de gewenste koffiesoort.
  ^ Tip de toets ., / of y aan.

  Als u bij de bereiding van twee kopjes één keer op de OK-toets drukt,
  wordt alleen de bereiding van het
  eerste kopje afgebroken.
  Als u de bereiding helemaal wilt afbreken, moet u de OK-toets langer
  ingedrukt houden.

  Uit de koffie-uitloop stroomt de drank in
  het kopje.

  Na de bereiding

  Twee kopjes bereiden

  Als een koffiedrank is bereid, worden
  de koffieleidingen voor het uitschakelen
  doorgespoeld.

  U kunt ook een dubbele hoeveelheid
  espresso of koffie laten maken, voor
  één grote kop of voor twee kopjes. Een
  dubbele hoeveelheid wordt in twee
  stappen bereid.
  ^ Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat de gewenste koffiesoort gemarkeerd is.
  ^ Druk op °.
  De toets ° licht op.
  ^ Tip de toets ., / of y aan.
  Uit de koffie-uitloop stroomt de gewenste drank.

  25 • Page 26

  Dranken bereiden
  Hete melk, melkschuim en
  cappuccino bereiden

  ,Bij het stoomventiel bestaat
  verbrandingsgevaar!
  De stoom en het eventueel vrijkomende water zijn zeer heet.
  Houd geen lichaamsdelen onder het
  stoomventiel, als het geopend is.
  Raak geen hete onderdelen aan.
  Zorg dat het stoomventiel in de onderste stand vastklikt. Alleen dan is
  het ventiel goed met de
  cappuccinatore verbonden.
  Als u het stoomventiel opent, duurt
  het even totdat er stoom uitkomt. Dit
  geldt men name als de "Eco-stand" is
  ingesteld, want het stoomsysteem
  moet dan eerst opwarmen.
  Tijdens de melkbereiding verschijnen
  geen meldingen in het display.

  Reinig de cappuccinatore voor het
  eerste gebruik grondig, bij voorkeur
  in de afwasautomaat (zie "Reiniging
  en onderhoud").

  De cappuccinatore heeft boven de
  greep een draaiknop a en aan de zijkant een schuimpijpje b.
  De draaiknop heeft twee instelmogelijkheden:

  Aanwijzingen voor het gebruik van
  de cappuccinatore
  Gebruik uitsluitend melk zonder
  toevoegingen. De veelal suikerhoudende toevoegingen leiden tot verstoppingen in de melkvoerende delen. De automaat en de
  cappuccinatore kunnen hierdoor beschadigd raken.
  Tip: Het mooiste melkschuim maakt u
  met koude melk (onder 13 °C).
  Bij dit apparaat hoort een
  cappuccinatore (melkopschuimer),
  waarmee u hete melk en melkschuim
  kunt maken.
  26

  }

  Hete melk
  (knop naar links draaien)

  {

  Melkschuim
  (knop naar rechts draaien)

  Draai de knop tot aan de aanslag
  naar links of rechts. Bij een
  tussenstand spat de melk erg. • Page 27

  Dranken bereiden
  U kunt de hete melk of het melkschuim
  meteen in een kopje laten stromen of in
  het kannetje bereiden. Hiervoor moet u
  het schuimpijpje naar binnen duwen of
  uittrekken:

  ^ Zet de cappucinatore in de daarvoor
  bestemde uitsparing in het
  opvangrooster. Zet een kopje onder
  de koffie-uitloop.
  Schuimpijpje ingeschoven (H): De
  melk stroomt in het kopje.
  Schuimpijpje uitgetrokken (|):
  De melk wordt in de cappuccinatore
  bereid.
  Tip: Als u de melk in het kannetje verhit, wordt de melk heter.
  Melkschuim in het kopje bereiden
  ^ Druk het schuimpijpje tot de aanslag
  in het deksel (H).
  ^ Draai de knop helemaal naar rechts
  op het symbool {.
  ^ Vul de cappuccinatore maximaal tot
  de bovenste markering met koude
  melk en plaats het deksel.

  ^ Duw de schuifknop van het stoomventiel langzaam omlaag en "verbind"
  zo het ventiel met de
  cappuccinatore. Het ventiel moet
  vastklikken.
  ^ Duw de schuifknop weer omhoog, als
  er genoeg schuim in het kopje zit.

  27 • Page 28

  Dranken bereiden
  De stoomtoevoer is aan een bepaalde tijd gebonden. Mocht u nog
  niet voldoende melkschuim hebben
  en komt er geen stoom meer uit het
  ventiel, duw de schuifknop dan weer
  omhoog. Duw de knop vervolgens
  opnieuw omlaag.
  Cappuccino bereiden
  ^ Bereid het schuim in het kopje, zoals
  in het voorgaande is beschreven. Vul
  het kopje voor 2/3 met melkschuim.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat de gewenste koffiesoort gemarkeerd is.
  ^ Druk op de toets . om een espresso
  te bereiden.
  Uit de koffie-uitloop stroomt de espresso en daarmee is uw cappuccino klaar!
  Melkschuim in de cappuccinatore
  bereiden
  ^ Trek het schuimpijpje tot de aanslag
  uit het deksel (|).
  ^ Draai de knop helemaal naar rechts
  op het symbool {.
  ^ Vul de cappuccinatore maximaal tot
  de onderste markering met koude
  melk en plaats het deksel.
  ^ Zet de cappuccinatore in de daarvoor bestemde uitsparing in het
  opvangrooster.
  ^ Duw de schuifknop van het stoomventiel langzaam omlaag en "verbind"
  zo het ventiel met de
  cappuccinatore. Het ventiel moet
  vastklikken.

  28

  ^ Duw de schuifknop weer omhoog als
  de melk voldoende opgeschuimd is.
  Hete melk bereiden
  ^ Draai de knop helemaal naar links op
  het symbool }.
  ^ Vul de cappuccinatore maximaal tot
  de bovenste markering met koude
  melk en plaats het deksel.
  ^ Duw het schuimpijpje tot de aanslag
  naar binnen H (hete melk in het kopje) of trek het schuimpijpje uit | (hete
  melk in het kannetje). Zet de
  cappuccinatore in de daarvoor bestemde uitsparing in het
  opvangrooster.
  ^ Duw de schuifknop van het stoomventiel langzaam omlaag en "verbind"
  zo het ventiel met de
  cappuccinatore. Het ventiel moet
  vastklikken.
  Tip: Als u de melk in het kannetje verhit, wordt de melk heter. • Page 29

  Dranken bereiden
  Na de melkbereiding
  Let op!
  Melk bevat van nature kiemen
  (micro-organismen) die zich bij onvoldoende reiniging snel vermeerderen. Verontreinigingen in het apparaat kunnen schadelijk zijn voor
  de gezondheid.
  Reinig de cappuccinatore en het
  stoomventiel regelmatig om kiemvorming tegen te gaan.
  Haal het deksel van de cappuccinatore
  uit elkaar en spoel de onderdelen door
  en spoel ook het kannetje om als u al
  langer dan een uur geen melk heeft bereid. De cappuccinatore kan door melkresten verstopt raken.

  Dranken van een individueel
  profiel bereiden
  Via de profielen kunt u uw koffie of espresso aan uw individuele wensen aanpassen (zie "Profielen aanleggen").
  Als u al een eigen profiel heeft geprogrammeerd, kies dan eerst uw profiel
  voordat u een drank bereidt.
  ^ Druk op {.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat "Profiel
  kiezen" gemarkeerd is.
  Bevestig uw keuze met de OK-toets.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat het gewenste profiel gemarkeerd is.
  Bevestig uw keuze met de OK-toets.
  { Moeder
  Cosi

  Y

  Ristretto
  Roma

  X

  De naam van het gekozen profiel verschijnt boven in het display.
  U kunt nu de gewenste drank bereiden,
  zoals beschreven onder "Espresso of
  koffie bereiden".

  29 • Page 30

  Koffiesoorten toewijzen ("Koffietoewijzing")
  Er zijn 16 verschillende koffiesoorten
  van Nespresso. Daarnaast worden
  meermaals per jaar speciale,
  gelimiteerde soorten aangeboden. U
  kunt kiezen uit espressosoorten uit verschillende regio's of uit één regio, uit
  lungosoorten voor grote kopjes en uit
  cafeïnevrije soorten.
  U kunt de koffieautomaat met vijf verschillende koffiesoorten vullen.

  Soort kiezen
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat "Soort
  kiezen" gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.
  U ziet aan het vinkje (, welke koffiesoort op dit moment aan de kamer is
  toegewezen.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat de gewenste koffiesoort gemarkeerd is.
  Bevestig uw keuze met de OK-toets.

  De voorraadhouder heeft vijf kamers
  die van 1 tot 5 genummerd zijn.

  De instelling wordt opgeslagen.

  Af fabriek zijn al aan de kamers koffiesoorten toegewezen.

  Soort invoeren

  Koffietoewijzing oproepen

  ^ Druk op de pijltoetsen totdat "Soort
  invoeren" gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.

  ^ Druk op X.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat
  "Koffietoewijzing" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat de gewenste kamer gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
  U kunt nu voor deze kamer
  – een Soort kiezen uit de koffiesoorten
  die al in het apparaat staan.

  In het display verschijnen letters die u
  met de pijltoetsen kunt kiezen. Cijfers,
  hoofdletters en kleine letters kunt u ook
  met de pijltoetsen kiezen.
  ^ Druk op de pijltoetsen om het gewenste teken te kiezen. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.
  Het teken verschijnt in de regel erboven.

  – een Soort invoeren, als u een
  nieuwe koffiesoort wilt invoeren.

  ^ Herhaal deze stappen totdat de gewenste soortnaam in de displayregel
  erboven staat.

  Als u al koffiesoorten heeft ingevoerd,
  kunt u

  Tip: Met # kunt u het laatst ingevoerde
  teken wissen.

  – de Soort wijzigen als u de
  soortnaam wilt veranderen of
  – de Soort wissen als u de soort helemaal wilt verwijderen.

  30 • Page 31

  Koffiesoorten toewijzen ("Koffietoewijzing")
  Als u klaar bent met het invoeren van
  de tekens en de naam wilt opslaan,
  ^ drukt u op de pijltoetsen, totdat het
  vinkje ( gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.
  Als u de invoer niet wilt opslaan,
  ^ drukt u zo lang op # totdat alle tekens gewist zijn en de elektronica
  terugspringt naar het vorige menu.

  Soort wijzigen
  U kunt alleen die soorten wijzigen die u
  naast de reeds aanwezige soorten
  heeft ingevoerd.

  Soort wissen
  U kunt alleen die soorten wissen die u
  naast de reeds aanwezige soorten
  heeft ingevoerd.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat "Soort
  wissen" gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.
  ^ Kies met de pijltoetsen de te wissen
  soort.
  ^ Druk op de OK-toets.
  Achter de soort verschijnt een vinkje (
  en na korte tijd wordt de soort gewist.

  ^ Druk op de pijltoetsen totdat "Soort
  wijzigen" gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.
  Ga verder te werk zoals beschreven
  onder "Soort invoeren":
  – Kies voor het wissen van een teken
  #.
  – Om een nieuw teken in te voeren,
  kiest u het gewenste teken en bevestigt u uw keuze met OK.
  – Om de gewijzigde naam op te slaan,
  kiest u ( en drukt u op de OK-toets.

  31 • Page 32

  Hoeveelheid wijzigen
  De smaak van de koffie hangt niet alleen van de koffiesoort af, maar ook van
  de waterhoeveelheid.
  U kunt de hoeveelheden die de koffieautomaat bereidt, aanpassen aan de
  inhoud van uw kopjes en aan de door u
  gebruikte koffiesoort. U stelt hiervoor de
  waterhoeveelheid in die het apparaat
  voor het bereiden van koffiedranken
  moet gebruiken.
  De nieuw ingestelde hoeveelheid
  geldt alleen voor de gekozen
  koffiedrank. De instelling geldt niet
  voor een van de koffiesoorten of een
  van de kamers.
  Voor elke drank kunt u de maximale
  hoeveelheid programmeren. Als de
  maximale hoeveelheid is bereikt, stopt
  de bereiding. Voor de betreffende
  drank wordt dan de maximale hoeveelheid opgeslagen.
  De gewijzigde hoeveelheid wordt altijd in het actuele profiel opgeslagen.
  De naam van het actuele profiel staat
  links boven in het display.
  U kunt op twee manieren de programmering van de hoeveelheden oproepen:
  – Met de koffietoets als u een
  koffiedrank bereidt of
  – door de functie "Hoeveelheid" op te
  roepen in het menu "Instellingen".
  Als het waterreservoir tijdens de bereiding leegraakt, breekt de automaat
  de hoeveelheidsprogrammering af.
  De hoeveelheid van dat moment
  wordt niet opgeslagen.
  32

  Hoeveelheid wijzigen tijdens
  de bereiding van een drank
  Als u minimaal 3 seconden op de
  koffietoets ., / of y drukt, start de programmeerfunctie voor de hoeveelheid.
  ^ Plaats het gewenste kopje onder de
  koffie-uitloop.
  ^ Druk zo lang op de toets van de gewenste drank totdat in het display
  "Wijzigen" verschijnt.
  De drank wordt bereid en in het display
  verschijnt "Opslaan".
  ^ Druk op de OK-toets als het kopje vol
  genoeg is.
  Vanaf nu wordt van deze drank de ingestelde hoeveelheid bereid.
  Tip: U kunt de programmering afbreken zolang in het display "Stop" staat. • Page 33

  Hoeveelheid wijzigen
  "Hoeveelheid" oproepen in het
  menu "Instellingen"
  ^ Druk op X.

  Hoeveelheid voor
  verschillende profielen
  wijzigen

  ^ Druk op de pijltoetsen totdat "Hoeveelheid" gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.

  U kunt voor elk profiel de individuele
  hoeveelheid instellen voor espresso,
  koffie en caffè lungo.

  ^ Druk op de pijltoetsen totdat de gewenste koffiedrank gemarkeerd is.
  Bevestig uw keuze met de OK-toets.

  ^ Druk op {.

  Vanaf nu is de werkwijze gelijk aan het
  programmeren van de hoeveelheid tijdens de bereiding van een drank.

  ^ Kies het gewenste profiel.
  De naam van het actuele profiel verschijnt links boven in het display.
  U kunt nu, zoals hiervoor beschreven,
  de functie "Hoeveelheid" oproepen in
  het menu "Instellingen" of de instelling
  tijdens de bereiding wijzigen.

  33 • Page 34

  Profielen aanleggen
  Als u het apparaat samen met anderen
  gebruikt en iedereen heeft een eigen
  smaak en eigen voorkeuren, dan kunt u
  7 individuele profielen invoeren, waarbij
  u voor elke drank individuele hoeveelheden kunt instellen (zie "Hoeveelheid
  wijzigen").

  Tip: Als u op de toets # of { drukt,
  gaat u terug naar het hoofdmenu.

  { Moeder

  In het display verschijnen letters die u
  met de pijltoetsen kunt kiezen. Ook cijfers, hoofdletters en kleine letters kunt u
  met de pijltoetsen kiezen.

  Cosi

  Y

  Ristretto
  Roma

  X

  De naam van het actuele profiel verschijnt links boven in het display.

  Profielen oproepen
  ^ Druk op {.
  De toets { licht op.
  U kunt nu een "Profiel samenstellen".
  Als u naast het Miele-standaardprofiel
  zelf al een profiel heeft aangelegd,
  heeft u ook de volgende mogelijkheden:
  – Profiel kiezen: Met deze functie kunt
  u kiezen uit de profielen die al in het
  apparaat staan.
  – Naam wijzigen, als u de naam van
  een profiel wilt veranderen.
  – Profiel wissen, als u een profiel wilt
  wissen.
  – Profiel wisselen: Met deze functie
  kunt u instellen of de koffieautomaat
  automatisch moet terugschakelen
  naar het Miele-standaardprofiel of
  dat het apparaat bij het laatst gekozen profiel blijft.
  34

  Profiel samenstellen
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat "Profiel
  samenstellen" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.

  ^ Druk op de pijltoetsen om het gewenste teken te kiezen. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.
  Het teken verschijnt in de regel erboven.
  ^ Herhaal deze stappen totdat de gewenste naam in de displayregel erboven staat.
  Tip: Met # kunt u het laatst ingevoerde
  teken wissen.
  Als u klaar bent met het invoeren van
  de tekens en de naam wilt opslaan,
  ^ drukt u op de pijltoetsen, totdat het
  vinkje ( gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets. • Page 35

  Profielen aanleggen
  Als u de invoer niet wilt opslaan,
  ^ drukt u zo lang op # totdat alle tekens gewist zijn en de elektronica
  terugspringt naar het vorige menu.
  Het laatst gekozen profiel is als actueel profiel geselecteerd.

  Profiel kiezen
  Deze keuzemogelijkheid is alleen beschikbaar als u naast het Mielestandaardprofiel al een eigen profiel
  heeft aangelegd.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat "Profiel
  kiezen" gemarkeerd is.
  Bevestig uw keuze met de OK-toets.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat het gewenste profiel gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
  Onder "Maak uw keuze" wordt de naam
  van het actuele profiel boven in het display weergegeven.

  – Om een nieuw teken in te voeren,
  kiest u het gewenste teken en bevestigt u uw keuze met OK.
  – Om de gewijzigde naam op te slaan,
  kiest u ( en drukt u op de OK-toets.

  Profiel wissen
  Deze keuzemogelijkheid is alleen beschikbaar als u naast het Mielestandaardprofiel al een eigen profiel
  heeft aangelegd.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat "Profiel
  wissen" gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.
  ^ Kies met de pijltoetsen het te wissen
  profiel.
  ^ Druk op de OK-toets.
  Achter het profiel verschijnt een vinkje
  ( en na korte tijd wordt het profiel gewist.

  Naam wijzigen
  Deze keuzemogelijkheid is alleen beschikbaar als u naast het Mielestandaardprofiel al een eigen profiel
  heeft aangelegd.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat "Naam
  wijzigen" gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.
  Ga verder te werk zoals beschreven
  onder "Profiel samenstellen":
  – Kies voor het wissen van een teken
  #.

  35 • Page 36

  Profielen aanleggen
  Profiel wisselen
  U kunt het apparaat zo instellen dat het
  na elke bereiding of na het inschakelen
  automatisch weer terugschakelt naar
  het Miele-standaardprofiel of dat het bij
  het laatst gekozen profiel blijft.
  Deze keuzemogelijkheid is alleen beschikbaar als u naast het Mielestandaardprofiel al een eigen profiel
  heeft aangelegd.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat "Profiel
  wisselen" gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.
  U heeft nu de volgende mogelijkheden:
  – Handmatig: Het profiel blijft actief,
  totdat u een ander profiel kiest.
  – Na elke bereiding: Na elke bereiding wisselt het apparaat automatisch naar het Miele-standaardprofiel.
  – Na elk inschakelen: Telkens als u
  het apparaat inschakelt, wordt automatisch het Miele-standaardprofiel
  gekozen, ongeacht welk profiel voor
  het laatste uitschakelen ingesteld
  was.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat de gewenste optie gemarkeerd is. Bevestig
  uw keuze met de OK-toets.

  36 • Page 37

  Instellingen
  Via het menu "Instellingen" kunt u de
  automaat aan uw eigen wensen aanpassen.

  Menu "Instellingen" oproepen
  ^ Druk op X.
  U kunt nu de instellingen controleren of
  wijzigen.
  Aan het vinkje ( achter een instelling
  ziet u welke instelling op dit moment
  actief is.

  Instellingen wijzigen en
  opslaan
  ^ Druk op X.
  ^ Selecteer met de pijltoetsen de betreffende instelling en druk op de OKtoets.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat de gewenste instelling gemarkeerd is.
  ^ Druk op de OK-toets.
  De instelling wordt opgeslagen.

  Als u op # drukt, gaat u terug naar
  het eerstvolgende hogere menu.
  Als u op X drukt, gaar u terug naar
  "Maak uw keuze".
  Tip: Als u de dagtijdweergave heeft ingeschakeld of de "Nachtschakeling"
  heeft ingesteld, kunt u instellingen
  wijzingen, zonder de koffieautomaat in
  te schakelen.
  Druk op X.

  37 • Page 38

  Instellingen
  Overzicht van de mogelijke instellingen
  De fabrieksinstelling van het betreffende menupunt is vet weergegeven.
  Menupunt

  Mogelijke instellingen

  Taal

  Duits, Nederlands, andere talen
  Land

  Datum instellen

  Jaar/Maand/Dag

  Dagtijd

  Weergave
  Uit / Aan / Nachtschakeling
  Tijdformaat
  12 h / 24 h
  Instellen

  Timer

  Timer 1
  Instellen
  Inschakelen om / Uitschakelen na (1:00) / Uitschakelen om
  Toewijzing weekdagen
  Maandag / Dinsdag / Woensdag / Donderdag / Vrijdag / Zaterdag /
  Zondag / Overnemen
  Activeren
  Inschakelen om (Ja / Nee) / Uitschakelen om (Ja / Nee)
  Timer 2
  Instellen
  Inschakelen om / Uitschakelen om
  Toewijzing weekdagen
  Maandag / Dinsdag / Woensdag / Donderdag / Vrijdag / Zaterdag /
  Zondag / Overnemen
  Activeren
  Inschakelen om (Ja / Nee) / Uitschakelen om (Ja / Nee)

  Koffietoewijzing

  Kamer 1
  Soort kiezen / Soort invoeren / Soort wijzigen* / Soort wissen*
  Kamer 2
  Soort kiezen / Soort invoeren / Soort wijzigen* / Soort wissen*
  Kamer 3
  Soort kiezen / Soort invoeren / Soort wijzigen* / Soort wissen*
  Kamer 4
  Soort kiezen / Soort invoeren / Soort wijzigen* / Soort wissen*
  Kamer 5
  Soort kiezen / Soort invoeren / Soort wijzigen* / Soort wissen*

  Hoeveelheid

  Espresso
  Koffie
  Caffè lungo

  Eco-stand

  Aan / Uit

  38 • Page 39

  Instellingen
  Menupunt

  Mogelijke instellingen

  Verlichting

  Lichtsterkte
  Apparaat ingeschakeld / Apparaat uitgeschakeld
  Uitschakelen na

  Info

  Bereidingen
  Bereidingen totaal / Espresso / Koffie / Caffè lungo / Stoom
  Aantal bereidingen tot ontkalken

  Vergrendeling

  Aan / Uit

  Waterhardheid

  Zacht
  Gemiddeld
  Hard
  Zeer hard

  Lichtsterkte display
  Volume

  Geluidssignalen
  Toetssignaal

  Handelaar

  Demo-functie Aan / Uit

  Fabrieksinstellingen

  Niet resetten
  Resetten

  * Verschijnt alleen als een extra koffiesoort is aangelegd.

  39 • Page 40

  Instellingen
  Taal

  Instellen

  Voor de teksten in het display kunt u uw
  eigen taal en land kiezen.

  Met de pijltoetsen stelt u de uren en de
  minuten in.

  Tip: Als u per ongeluk een verkeerde
  taal kiest, kunt u het menupunt "Taal"
  gemakkelijk terugvinden met behulp
  van het vlaggetje F.

  Datum
  Met de pijltoetsen stelt u het jaar, de
  maand en de dag in.

  Dagtijd

  Timer

  U kunt de weergave van de dagtijd, het
  tijdformaat en de dagtijd instellen.

  Het apparaat heeft twee timers die u als
  volgt kunt gebruiken:

  Weergave (dagtijdweergave)

  Om de automaat

  U kunt uit de volgende mogelijkheden
  kiezen:

  – op een bepaalde tijd in te schakelen,
  bijvoorbeeld voor het ontbijt ("Inschakelen om").

  – Aan: De dagtijd wordt weergegeven
  als het apparaat uitgeschakeld
  wordt.

  – op een bepaalde tijd uit te schakelen
  ("Uitschakelen om").

  – Uit: De dagtijd wordt niet weergegeven als het apparaat uitgeschakeld
  wordt.

  – na een bepaalde tijd uit te schakelen, als geen toets is ingedrukt of
  geen drank is bereid ("Uitschakelen
  na"; alleen bij "Timer 1").

  – Nachtschakeling: De dagtijd wordt
  alleen overdag weergegeven.
  Afhankelijk van uw keuze verbruikt
  uw apparaat meer of minder energie.
  In het display verschijnt een betreffende melding.
  Tijdformaat
  U kunt kiezen uit:
  – 24-uurs-weergave (24 uur)
  – 12-uurs-weergave (12 uur)

  40

  De timerfuncties kunt u aan afzonderlijke weekdagen toewijzen.
  Voor "Inschakelen om" en "Uitschakelen om" moet de timer zijn geactiveerd en moet er minstens een
  weekdag zijn toegewezen. • Page 41

  Instellingen
  Timer kiezen
  U kunt kiezen uit:
  – Timer 1:
  "Inschakelen om", "Uitschakelen om",
  "Uitschakelen na".
  – Timer 2:
  "Inschakelen om", "Uitschakelen om".
  Inschakelen om
  Als de vergrendeling actief is, wordt
  de koffieautomaat niet op het ingestelde tijdstip ingeschakeld.
  Met de pijltoetsen stelt u de uren en de
  minuten in.
  Als het apparaat 3 keer wordt ingeschakeld (via de timerfunctie "Inschakelen om"), maar u gebruikt het niet, dan
  wordt het apparaat daarna niet meer
  automatisch ingeschakeld. Zo wordt
  voorkomen dat het apparaat elke dag
  wordt ingeschakeld, terwijl u niet aanwezig bent (bijvoorbeeld in de vakantie).

  Uitschakelen na
  De timerfunctie "Uitschakelen na" is
  alleen voor "Timer 1" beschikbaar.
  Als geen toets wordt bediend c.q. geen
  drank wordt bereid, wordt de automaat
  na 30 minuten uitgeschakeld. Zo bespaart u energie.
  U kunt deze standaardinstelling met de
  pijltoetsen wijzigen en een tijd instellen
  tussen 15 minuten en 9 uur.
  Toewijzing weekdagen
  Kies de gewenste weekdag. De gekozen weekdag is met 9 gemarkeerd.
  Als alle gewenste dagen gemarkeerd
  zijn,
  ^ drukt u zo vaak op de pijltoets X totdat "Overnemen" gemarkeerd is.
  Druk op de OK-toets.

  De geprogrammeerde tijden blijven wel
  in het geheugen staan en worden weer
  geactiveerd, zodra u het apparaat
  handmatig inschakelt.
  Uitschakelen om
  Met de pijltoetsen stelt u de uren en de
  minuten in.
  Bij langdurige afwezigheid worden de
  opgeslagen tijden weer geactiveerd,
  zodra u het apparaat handmatig inschakelt (zie "Inschakelen om").

  41 • Page 42

  Instellingen
  Timer activeren en deactiveren

  Verlichting

  Als de timer voor "Inschakelen om" geactiveerd is, verschijnt 23:59 uur eerder
  het symbool + in het display en de gewenste inschakeltijd, voor zover voor
  de dagtijdweergave "Aan" of
  "Nachtschakeling" is gekozen.

  U heeft de volgende mogelijkheden:

  Als de vergrendeling geactiveerd is,
  kan de timerfunctie "Inschakelen om"
  niet worden gekozen.
  Kies de gewenste timerfunctie. De gekozen functie is met 9 gemarkeerd.
  ^ Druk zo vaak op de pijltoets X totdat
  "Overnemen" gemarkeerd is.
  Druk op de OK-toets.

  Eco-stand
  De "Eco-stand" is een energiebesparende functie. Pas wanneer u een drank
  of stoom voor hete melk of melkschuim
  gaat bereiden, wordt het stoomsysteem
  opgewarmd.
  Als u de "Eco-stand" uitschakelt, kunt u
  melkschuim / hete melk en koffie / espresso meteen na elkaar bereiden. Het
  stoomsysteem blijft dan op temperatuur. Bij deze instelling is het energieverbruik aanzienlijk hoger.
  De koffieautomaat attendeert u op het
  gewijzigde energieverbruik.

  – U kunt de lichtsterkte instellen voor
  als het apparaat ingeschakeld is.
  – U kunt de lichtsterkte instellen voor
  als het apparaat uitgeschakeld is.
  – U kunt aangeven, wanneer de verlichting moet uitgaan ("Uitschakelen
  na").
  Lichtsterkte instellen
  Kies eerst:
  – Apparaat ingeschakeld
  – Apparaat uitgeschakeld
  Met de pijltoetsen wijzigt u de lichtsterkte.
  Om de verlichting uit te schakelen, gaat
  u als volgt te werk:
  ^ Druk op de pijltoets X totdat geen
  enkel segment meer gevuld is en
  "Uitgeschakeld" verschijnt.
  Uitschakeltijd verlichting instellen
  (Uitschakelen na)
  U kunt instellen, hoe lang de automaat
  na het uitschakelen verlicht moet blijven.
  Als de automaat is ingeschakeld, wordt
  het apparaat na de laatste bediening
  nog 10 minuten verlicht. Deze tijd kunt
  u niet veranderen.
  Met de pijltoetsen stelt u de uren en de
  minuten in.

  42 • Page 43

  Instellingen
  Info (informatie weergeven)

  Waterhardheid

  Via het menupunt "Info" kunt u het aantal bereidingen van de afzonderlijke
  dranken laten weergeven.

  Informatie over de waterhardheid vindt
  u in het hoofdstuk "Voorbereiden en in
  gebruik nemen".

  Ook kunt u zien of u tot het volgende
  ontkalken nog meer dan 50 dranken
  kunt bereiden ("Aantal bereidingen tot
  ontkalken").
  Om terug te gaan naar de vorige displayweergave,
  ^ drukt u op de OK-toets.

  Apparaat vergrendelen
  (Vergrendeling 0)
  Met de vergrendelingsfunctie kunt u de
  automaat tegen ongewenst gebruik
  beveiligen (kinderen, onbevoegde personen).
  Vergrendeling 0 activeren en
  deactiveren
  Als de vergrendeling geactiveerd is,
  is de timerfunctie "Inschakelen om"
  uitgeschakeld.
  Vergrendeling tijdelijk deactiveren
  Zo lang in het display de melding "Druk
  6 seconden op de OK-toets om te ontgrendelen" te zien is,
  ^ kunt u de vergrendeling deactiveren
  door 6 seconden op de toets OK te
  drukken.
  Zodra u het apparaat uitschakelt, is
  het weer vergrendeld.

  Lichtsterkte display
  Met de pijltoetsen wijzigt u de lichtsterkte van het display.

  Volume
  U kunt het volume van de geluidssignalen en de toetssignalen met de
  pijltoetsen instellen.
  Als u de signalen wilt uitschakelen,
  gaat u als volgt te werk:
  ^ Druk op de pijltoets X totdat geen
  enkel segment meer gevuld is en
  "Uitgeschakeld" verschijnt.

  Fabrieksinstelling
  Via "Fabrieksinstelling" kunt u de instellingen van de automaat weer op de instellingen bij aflevering zetten (resetten).
  De fabrieksinstellingen vindt u in het
  "Overzicht van de mogelijke instellingen".
  De volgende instellingen worden niet
  gereset:
  - Taal
  - Dagtijd
  - Aantal bereidingen
  - Profielen
  - Hoeveelheid

  43 • Page 44

  Instellingen
  Handelaar (demo-functie)
  Voor particulier gebruik is deze functie niet relevant.
  De automaat kan met de functie "Handelaar" in de handel en in showrooms
  worden gepresenteerd. Daarbij wordt
  het apparaat verlicht, maar er kunnen
  geen dranken worden bereid of acties
  worden uitgevoerd.
  Als u de demo-functie activeert, kunt
  u de automaat niet met de Aan/Uittoets K uitschakelen.

  44 • Page 45

  Reiniging en onderhoud
  Overzicht
  Reinig het apparaat regelmatig om kiemvorming tegen te gaan.
  Aanbevolen interval

  Wat moet ik doen?

  Na elke melkbereiding als
  meer dan 1 uur tussen de
  bereidingen ligt

  Het deksel van de cappuccinatore doorspoelen

  Cappuccinatore reinigen
  Dagelijks
  (uiterlijk aan het einde van
  de dag, voordat u het apparaat uitschakelt)

  Waterreservoir reinigen
  Afvalbakje reinigen
  Opvangschaal reinigen
  Kunststof opvangplaat en metalen opvangrooster reinigen
  Afdekking koffie-uitloop reinigen

  1 x per week of
  indien nodig

  Voorraadhouder en slede reinigen
  Opvangschaaltje binnenkant deur reinigen
  Binnenkant reinigen
  Stoomventiel reinigen
  Front reinigen (met name meteen na het ontkalken)

  1 x maandelijks

  Perforator reinigen (met reinigingstablet)

  Na ca. 15.000 bereidingen

  Capsulehouder vervangen

  Afhankelijk van de waterhardheid

  Apparaat ontkalken

  Sommige onderdelen van de automaat zijn geschikt voor reiniging in de afwasautomaat. Bij veelvuldig reinigen in de afwasautomaat kunnen deze delen door
  resten van voedingsmiddelen (zoals tomaten) verkleuren of aangetast worden.
  U kunt alle uitneembare delen in de afwasautomaat reinigen, behalve:
  – de perforator.
  – de kunststof opvangplaat.
  – de voorraadhouder en de slede.

  45 • Page 46

  Reiniging en onderhoud
  ,Verbrandingsgevaar!
  Laat het apparaat afkoelen voordat
  u het reinigt. Het water in de opvangschaal kan zeer heet zijn.
  Schakel het apparaat uit als u de
  binnenruimte wilt reinigen
  Reinig niet de ruimte waarin zich de
  perforator bevindt.
  Gebruik voor het reinigen van het
  apparaat geen stoomreiniger. De
  stoom kan in aanraking komen met
  delen die onder spanning staan en
  zo kortsluiting veroorzaken.

  – vlekkensponsjes.
  – scherpe metalen schrapers.

  Apparaat spoelen
  Als u een koffiedrank heeft bereid,
  spoelt de automaat de leidingen door
  als u het aparaat uitschakelt. Zo worden eventuele koffieresten verwijderd.
  U kunt de leidingen ook handmatig
  doorspoelen.
  ^ Druk op y.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat "Apparaat spoelen" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
  Het apparaat wordt doorgespoeld.

  Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen, mogen de volgende middelen niet worden gebruikt:
  – soda-, ammoniak-, zuur- en chloridehoudende reinigingsmiddelen.
  – oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.
  – kalkoplossende reinigingsmiddelen.
  – reinigingsmiddelen voor roestvrij
  staal.
  – reinigingsmiddelen voor afwasautomaten.
  – ovenreinigers.
  – schurende reinigingsmiddelen, zoals
  schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel en reinigingssteen.
  – schurende sponsjes, zoals pannensponsjes of borstels en gebruikte
  sponsjes die nog resten schuurmiddel bevatten.
  46

  Waterreservoir
  Ververs het water dagelijks om kiemvorming tegen te gaan.
  ^ Reinig het waterreservoir in de afwasautomaat of handmatig met warm
  water en afwasmiddel. Droog het reservoir daarna af.
  ^ Reinig de ruimte voor het waterreservoir grondig, vooral de inkepingen.
  Maak alles daarna goed droog.
  Het ventiel, de onderkant van het
  waterreservoir en de ruimte waarin
  het reservoir staat, moeten schoon
  zijn. Alleen dan kunt u het reservoir
  correct in het apparaat plaatsen. • Page 47

  Reiniging en onderhoud
  Afvalbakje

  Opvangschaal met rooster

  Reinig het afvalbakje dagelijks om
  geur- en schimmelvorming te voorkomen.

  Reinig de opvangschaal dagelijks
  om geur- en schimmelvorming te
  voorkomen.

  In het afvalbakje bevindt zich vaak ook
  restwater van het spoelen.

  In het display verschijnt een melding
  als de opvangschaal vol is en moet
  worden geleegd. Uiterlijk dan moet u
  de schaal legen.

  ^ Til het bakje iets omhoog en trek het
  uit het apparaat.
  ^ Reinig het afvalbakje in de afwasautomaat of handmatig met warm
  water en afwasmiddel. Droog het
  bakje daarna af.
  ^ Reinig ook de ruimte waarin het afvalbakje wordt geplaatst.

  Controleer of de ruimte rechts en
  links boven (zie de pijlen) schoon is.
  Alleen dan functioneert het systeem
  dat het afvalbakje herkent en dat
  controleert of het bakje moet worden
  geleegd.
  ^ Schuif het afvalbakje weer in het apparaat.

  ,Verbrandingsgevaar!
  Als het apparaat zojuist is doorgespoeld, wacht dan even voordat u
  de opvangschaal uit het apparaat
  haalt. Er loopt misschien nog water
  uit.
  Het water in de opvangschaal kan
  erg heet zijn. Wees voorzichtig als u
  de opvangschaal leeggiet.

  ^ Open de deur en haal de opvangschaal voorzichtig uit het apparaat.
  In de opvangschaal bevindt zich een
  rooster. Dit rooster helpt te voorkomen dat u water morst als u met de
  volle schaal loopt.

  47 • Page 48

  Reiniging en onderhoud
  ^ Reinig de opvangschaal en het rooster in de afwasautomaat of handmatig met warm water en afwasmiddel.
  Droog de delen daarna af.

  Kunststof opvangplaat en
  metalen opvangrooster

  De metalen plaatjes (contacten) op
  de opvangschaal moeten schoon en
  droog zijn. Alleen dan herkent de
  elektronica of de opvangschaal vol
  is.
  ^ Reinig de ruimte onder de opvangschaal.
  ^ Schuif de opvangschaal in de koffieautomaat.
  Schuif de opvangschaal tot de aanslag in het apparaat.

  ^ Verwijder het opvangrooster en de
  opvangplaat.
  ^ Reinig de opvangplaat handmatig
  met warm water en afwasmiddel.
  ^ Reinig het rooster in de afwasautomaat of handmatig met warm water
  en afwasmiddel.
  ^ Droog de delen af en plaats ze weer
  terug.

  48 • Page 49

  Reiniging en onderhoud
  Voorraadhouder en slede

  ^ Reinig ook de ruimte onder de slede.
  ^ Open de deur. Trek de slede tot de
  aanslag naar buiten en verwijder de
  voorraadhouder.

  Het venster van de sensor die de
  kamers herkent, moet goed schoon
  zijn. Hetzelfde geldt voor de gleuf
  ernaast.
  ^ Wrijf alles daarna met een zachte
  doek droog.
  ^ Plaats de slede op de rails.
  ^ Plaats de voorraadhouder.
  ^ Schuif de slede met de
  voorraadhouder helemaal naar achteren.

  ^ Til de slede aan de voorkant iets omhoog en trek het onderdeel er vervolgens helemaal uit.
  ^ Reinig de voorraadhouder en de slede handmatig met warm water en afwasmiddel.
  Droog de delen af en plaats ze weer
  terug.

  49 • Page 50

  Reiniging en onderhoud
  Afdekking koffie-uitloop en
  opvangschaal druppels
  ^ Open de deur.

  ^ Schuif de afdekking weer op de
  koffie-uitloop.

  Binnenkant
  Verwijder eerst alle delen die u uit het
  apparaat kunt halen, vervolgens
  ^ reinigt u de binnenkant met warm water en afwasmiddel.
  ^ wrijft u de binnenkant met een zachte
  doek droog.
  ^ plaatst u alle onderdelen terug in het
  apparaat.

  ^ Schuif de afdekking in het midden
  van de deur omhoog en verwijder
  deze.
  ^ Reinig de afdekking in de afwasautomaat of handmatig met warm water
  en afwasmiddel.

  Onder bij de deur (binnenkant) bevindt
  zich een klein opvangschaaltje voor
  druppels.
  ^ Reinig ook dit schaaltje met warm
  water en afwasmiddel.
  ^ Droog alle delen weer af.
  50 • Page 51

  Reiniging en onderhoud
  Perforator

  Stoomventiel

  Afhankelijk van het vetgehalte van de
  gebruikte koffiesoort zal de perforator
  meer of minder snel vervuild raken.

  De kleine rubberen huls die het stoomventiel met de cappuccinatore verbindt,
  kunt u er voor reinigingsdoeleinden
  aftrekken. Eronder bevindt zich de punt
  van het stoomventiel.
  Reinig het rubberen hulsje regelmatig,
  evenals de punt van het stoomventiel.

  Reinig de perforator daarom eens per
  maand met de bijgeleverde reinigingstabletten, maar uiterlijk als het apparaat
  moet worden ontkalkt.
  De reinigingstabletten voor het ontvetten van de perforator zijn speciaal voor
  het apparaat ontwikkeld. De tabletten
  zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel,
  bij Miele en via de Miele-webshop.
  ^ Open de deur.

  ,Verbrandingsgevaar!
  Ook als de koffieautomaat uitgeschakeld is, kunnen hete stoom en
  hete vloeistoffen vrijkomen.
  Wacht nog even als u de schuifknop
  van het stoomventiel naar beneden
  heeft gedrukt, voordat u de rubberen huls verwijdert en het stoomventiel reinigt.
  ^ Open de deur.

  ^ Druk op de greep a en trek de
  perforator eruit.
  ^ Vul een bakje met heet water en los
  daarin een reinigingstablet op.
  ^ Leg de perforator ca. 1 uur in het
  bakje.
  ^ Als alle koffieresten verwijderd zijn,
  spoelt u de perforator met schoon
  water af. Droog het onderdeel af.
  ^ Schuif de perforator weer in het apparaat. De perforator moet hoorbaar
  vastklikken.
  51 • Page 52

  Reiniging en onderhoud
  Cappuccinatore
  Reinig de cappuccinatore regelmatig.
  Bij voorkeur dagelijks na gebruik. Het
  deksel van de cappuccinatore kunt u
  voor het reinigen uit elkaar halen.
  Reinig alle onderdelen - deksel en glazen kannetje - bij voorkeur in de afwasautomaat.

  ^ Duw de schuifknop omlaag en trek
  de rubberen huls eraf.
  ^ Reinig de huls en de punt van het
  ventiel met warm water en afwasmiddel.
  ^ Schuif de huls weer op de punt van
  het stoomventiel. Zorg dat de huls
  stevig op het ventiel zit.
  ^ Duw de schuifknop omhoog.
  Als u de deur sluit, terwijl de
  schuifknop omlaaggeduwd is, kan
  het ventiel afbreken.

  52

  ^ Haal het deksel van de
  cappuccinatore uit elkaar. Trek het
  pijpje en de draaiknop eruit.
  De draaiknop kunt u er alleen uittrekken als zich de punt op de knop midden tussen de symbolen voor "Hete
  melk" } en "Melkschuim" { bevindt.
  ^ Reinig alle dekselonderdelen en het
  glazen kannetje in de afwasautomaat
  of handmatig met warm water en afwasmiddel. • Page 53

  Reiniging en onderhoud
  Front
  De oppervlakken kunnen verkleuren
  of aangetast worden als verontreinigingen lang inwerken. Verwijder verontreinigingen daarom meteen
  Er mag geen vocht achter het display komen.

  ^ Zet het deksel weer in elkaar zoals
  op de afbeelding te zien is.
  Controleer of de cappuccinatore correct in elkaar is gezet.
  – Er mag geen spleet te zien zijn tussen de beide delen van het deksel.
  – Het deksel moet goed op het kannetje zitten. De draaiknop moet zich boven de greep van het kannetje bevinden.

  Alle oppervlakken zijn krasgevoelig.
  Bij glazen oppervlakken kunnen
  krassen ook glasbreuk tot gevolg
  hebben. Alle oppervlakken kunnen
  verkleuren als deze met ongeschikte
  reinigingsmiddelen in aanraking komen.
  Spatten van het ontkalken moeten
  meteen worden verwijderd.
  ^ Schakel het apparaat met de
  Aan/Uit-toets K uit.
  ^ Reinig de behuizing met een schoon,
  zacht sponsdoekje, warm water en
  afwasmiddel. Wrijf alles daarna met
  een zachte doek droog.
  Tip: U kunt het front ook met een Mielemicrovezeldoekje reinigen.

  53 • Page 54

  Reiniging en onderhoud
  Vervanging capsulehouder
  Nadat u ca. 15.000 kopjes koffie heeft
  bereid, moet u de capsulehouder in het
  filtersysteem vervangen. Een nieuwe
  capsulehouder is verkrijgbaar bij de
  Miele-vakhandel, bij Miele en via de
  Miele-webshop.
  ^ Druk op y.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat "Onderhoud" gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.
  Het apparaat transporteert de
  capsulehouder omlaag. In het display
  verschijnt de melding: "Verwijder de
  perforator en vervang de
  capsulehouder".

  ^ Steek de speciale sleutel voor het
  verwijderen van de capsulehouder
  van onderen in het filtersysteem a
  en draai de houder eruit (naar links
  draaien) b.

  ^ Open de deur.
  ^ Trek de perforator eruit.

  ,Verwondingsgevaar!
  Grijp nooit in de openingen van het
  filtersysteem.

  ^ Draai de nieuwe capsulehouder stevig in het filtersysteem. De veer met
  de kogel moet zo in de
  capsulehouder zitten dat de kogel
  zich aan de bovenkant bevindt.
  ^ Plaats het rubberen
  verbindingselement terug.
  ^ Verwijder het rubberen
  verbindingselement.

  54

  ^ Schuif de perforator terug in het apparaat en sluit de deur. • Page 55

  Ontkalken
  Let op! Kwetsbare oppervlakken en
  natuurvloeren kunnen beschadigd
  raken!
  Spatten van de ontkalkingsvloeistof
  kunnen op oppervlakken eromheen
  terechtkomen.
  Bescherm deze oppervlakken door
  ze af te dekken of leg tijdens het
  ontkalken een theedoek over het afvalbakje.
  Spatten van het ontkalken moeten
  meteen worden verwijderd.
  Het apparaat verkalkt na verloop van
  tijd. Hoe snel het apparaat verkalkt,
  hangt af van de hardheid van het gebruikte water. De kalkafzettingen moeten regelmatig worden verwijderd.
  Het apparaat begeleidt u door het ontkalkingsprogramma. In het display verschijnen de uit te voeren handelingen,
  zoals de opvangschaal leeggieten en
  het waterreservoir vullen.
  Het apparaat moet worden ontkalkt.
  Het ontkalkingsprogramma duurt
  ca. 12 minuten.

  ^ Druk op de OK-toets om de melding
  te bevestigen.
  Als het aantal resterende bereidingen 0
  is, wordt het apparaat geblokkeerd. In
  het display verschijnt "Ontkalken
  starten?".
  Als u op dat moment geen tijd heeft om
  het apparaat te ontkalken, kunt u het
  apparaat uitschakelen. U kunt pas weer
  dranken bereiden als het apparaat is
  ontkalkt.
  Deze accessoires zijn nodig als u het
  apparaat ontkalkt:
  – de rode ontkalkingstrechter.
  – Miele-ontkalkingstabletten.

  Ontkalken nadat een verzoek
  op het display verschijnt
  ^ Druk op de OK-toets om het ontkalkingsprogramma meteen te starten.
  Het programma kan niet worden onderbroken. Het moet volledig worden
  uitgevoerd.

  Tijdens het ontkalkingsprogramma
  stroomt water met ontkalkingsmiddel uit
  de koffie-uitloop en het stoomventiel. Er
  volgt een inwerktijd, waarna opnieuw
  water met ontkalkingsmiddel uitstroomt,
  etc.

  Oplossing met ontkalkingsmiddel
  maken

  Er verschijnt een melding op het display als u het apparaat moet ontkalken.
  In het display verschijnt "Aantal bereidingen tot ontkalken: 50". Het apparaat
  geeft bij elk volgend gebruik aan hoeveel bereidingen nog mogelijk zijn.

  Voor het ontkalkingsprogramma moet u
  twee tabletten gebruiken.

  De bijgevoegde ontkalkingstabletten
  zijn speciaal voor het apparaat ontwikkeld. De tabletten zijn verkrijgbaar bij
  de Miele-vakhandel en bij Miele.

  55 • Page 56

  Ontkalken
  Gebruik uitsluitend Mieleontkalkingstabletten. Andere ontkalkingsmiddelen kunnen de automaat
  beschadigen en de smaak van de
  koffie beïnvloeden.

  Als in het display "Verwijder de
  perforator. Plaats de
  ontkalkingstrechter. Sluit de deur" verschijnt,

  ^ Volg de aanwijzingen op het display.
  ^ Vul het waterreservoir tot aan de markering k met lauw water.
  ^ Doe 2 ontkalkingstabletten in het water.
  Houdt u zich aan de mengverhouding die voor het ontkalkingsmiddel
  geldt. Doe niet minder of meer water
  in het reservoir, anders wordt het ontkalkingsprogramma voortijdig afgebroken en moet worden herhaald.

  ^ verwijdert u de perforator en plaatst u
  de rode ontkalkingstrechter.
  In het display verschijnen diverse meldingen.

  ^ Plaats het waterreservoir terug.

  Tip: Plaats het afvalbakje onder de
  koffie-uitloop en het stoomventiel.

  56 • Page 57

  Ontkalken
  Als in het display de tekst "Spoel het
  waterreservoir om en vul het tot de
  ontkalkingsmarkering k met vers water" verschijnt,
  ^ spoelt u het waterreservoir grondig
  met schoon water om. Er mogen
  geen resten ontkalkingsmiddel in het
  waterreservoir achterblijven. Leeg
  ook het afvalbakje.
  Het ontkalken is beëindigd, als in het
  display de tekst "Giet de opvangschaal
  leeg en reinig de contacten. Programma afgerond" verschijnt.

  Ontkalken zonder verzoek op
  het display
  ^ Druk op y.
  ^ Druk op de pijltoetsen totdat
  "Ontkalken" gemarkeerd is.
  Het programma kan niet worden onderbroken. Het moet volledig worden
  uitgevoerd.
  ^ Druk op de OK-toets.
  Het ontkalkingsprogramma wordt gestart.

  ^ Druk op de OK-toets.
  Het apparaat is ontkalkt en u kunt weer
  dranken bereiden.
  Verwijder spatten van het ontkalken
  meteen. De oppervlakken kunnen
  anders worden aangetast.

  57 • Page 58

  Nuttige tips
  De meeste storingen en fouten die bij gebruik kunnen optreden, kunt u zelf oplossen. Het volgende overzicht helpt u de oorzaken van een probleem te vinden en
  het probleem te verhelpen. Let daarbij wel op het volgende:

  ,Open nooit de ommanteling van het apparaat!
  Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door vakmensen die door
  Miele zijn geautoriseerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen groot
  gevaar opleveren voor de gebruiker.
  Neem contact op met Miele als u de oorzaak van een probleem niet kunt vinden of
  het probleem niet kunt verhelpen.

  Meldingen in het display
  ^ Volg de aanwijzingen in het display om het probleem te verhelpen.

  Melding

  Oorzaak en oplossing

  Fout 1 tot
  fout 4
  Fout 80 tot
  fout 83

  Er is sprake van een interne storing.
  ^ Schakel het apparaat met de Aan/Uit-toets K uit. Wacht 1
  uur voordat u het weer inschakelt.

  Fout 71

  De voorraadhouder zit klem en kan niet meer goed draaien.
  ^ Open de deur.

  Neem contact op met Miele als de foutmelding opnieuw in
  het display verschijnt.

  ^ Trek de slede eruit en controleer of bijvoorbeeld een
  koffiecapsule verkeerd in de voorraadhouder zit.
  ^ Schuif de slede weer in het apparaat als alle capsules
  goed zitten.
  ^ Sluit de deur van het apparaat.
  Neem contact op met Miele als de foutmelding opnieuw in
  het display verschijnt.

  58 • Page 59

  Nuttige tips
  Melding

  Oorzaak en oplossing

  Fout 72

  Een capsule zit klem tussen de voorraadhouder en de
  perforator.
  ^ Probeer de perforator uit het apparaat te trekken.
  ^ Kijk in de filterruimte of u een vastzittende capsule ziet en
  probeer de capsule te verwijderen. Gooi de capsule weg
  (die waarschijnlijk beschadigd is), zodat de capsule niet
  opnieuw klem komt te zitten.
  ^ Schuif de perforator terug in het apparaat en sluit de deur.
  Als de foutmelding daarna opnieuw in het display verschijnt
  of als u de capsule niet kunt verwijderen, neem dan contact
  op met Miele.

  Fout 73
  Fout 76

  De koffiecapsule is niet goed op de perforator geschoven en
  is mogelijk beschadigd.
  ^ Open de deur van het apparaat, verwijder het afvalbakje,
  de voorraadhouder en de slede.

  ^ Rechts naast de inschuifopening voor de perforator bevindt zich een opening. Controleer of daar een
  koffiecapsule klem zit.
  Als zich een capsule op de perforator bevindt, gaat u als
  volgt te werk:
  ^ Schuif de capsule met de steel van een lepel of iets dergelijks naar achteren in het afvalbakje.
  ^ Plaats alles weer terug en sluit de deur.

  59 • Page 60

  Nuttige tips
  Melding

  Oorzaak en oplossing

  Fout 73
  Fout 76

  Op de perforator is geen koffiecapsule te zien. Waarschijnlijk
  zit de capsule in het filtersysteem vast.

  ,Verwondingsgevaar! Grijp nooit in het filtersysteem!
  Gebruik uitsluitend de steel van een lepel of iets dergelijks.

  ^ Probeer de koffiecapsule boven in het filtersysteem met
  een lepel of iets dergelijks te verwijderen.
  ^ Plaats alles weer terug en sluit de deur.
  Als de foutmelding daarna opnieuw in het display verschijnt
  of als u de capsule niet kunt verwijderen, neem dan contact
  op met Miele.

  60 • Page 61

  Nuttige tips
  Melding

  Oorzaak en oplossing

  Fout 75

  De sensoren voor het afvalbakje zijn verontreinigd.
  ^ Verwijder het afvalbakje en reinig de ruimte voor het afvalbakje. Controleer of de ruimte rechts en links boven
  schoon is.
  ^ Schuif het afvalbakje tot de aanslag in het apparaat. Sluit
  de deur.
  De koffiecapsule is niet op de perforator geschoven.
  ^ Open de deur van het apparaat, verwijder de
  voorraadhouder en de slede.
  ^ Reinig de ruimte onder de slede. Het venster van de sensor die de kamers herkent, moet goed schoon zijn. Hetzelfde geldt voor de gleuf ernaast. Wrijf vervolgens alle delen
  weer droog met een zachte doek.
  ^ Plaats alles weer terug en sluit de deur.
  De koffiecapsule is niet goed op de perforator geschoven en
  is mogelijk beschadigd.
  ^ Open de deur van het apparaat, verwijder de
  voorraadhouder en de slede.

  ^ Rechts naast de inschuifopening voor de perforator bevindt zich een opening. Controleer of op de perforator een
  capsule ligt.

  61 • Page 62

  Nuttige tips
  Melding

  Oorzaak en oplossing

  Fout 75

  ^ Schuif de capsule met de steel van een lepel of iets dergelijks naar achteren in het afvalbakje.
  ^ Sluit de deur van het apparaat.
  Als de foutmelding daarna opnieuw in het display verschijnt
  of als u de capsule niet kunt verwijderen, neem dan contact
  op met Miele.

  "Schuif het waterreservoir goed in
  het apparaat. Het
  reservoir moet
  vastklikken"

  Het waterreservoir is niet correct geplaatst.
  ^ Haal het waterreservoir uit het apparaat en plaats het daarna weer terug.
  Als het waterreservoir bij het ontkalken niet correct gevuld en
  geplaatst is, verschijnt deze foutmelding eveneens.
  ^ Vul het reservoir tot aan de ontkalkingsmarkering F en
  start het ontkalkingsprogramma opnieuw.
  Neem contact op met Miele als de foutmelding opnieuw in
  het display verschijnt.

  Hoewel u de opDe opvangschaal is niet correct geplaatst.
  vangschaal heeft ^ Schuif de opvangschaal helemaal in het apparaat.
  geleegd, verschijnt in het dis- De sensor voor de opvangschaal functioneert niet goed.
  play: "Giet de op- ^ Schakel het apparaat met de Aan/Uit-toets K uit.
  vangschaal leeg".
  De contacten zijn verontreinigd.
  ^ Reinig de contacten en droog ze goed af (zie "Reiniging
  en onderhoud – Opvangschaal").
  Neem contact op met Miele als de foutmelding opnieuw in
  het display verschijnt.

  62 • Page 63

  Nuttige tips
  De koffieautomaat reageert vreemd
  Storing

  Oorzaak en oplossing

  Na het inschakelen De verlichting is uitgeschakeld.
  van de automaat
  ^ Schakel de verlichting in (zie "Instellingen – Verlichting").
  blijft de verlichting
  De verlichting is defect.
  uit.
  ^ Neem contact op met Miele.
  Het display blijft
  U heeft de Aan/Uit-toets K te kort aangeraakt.
  donker als u de au- ^ Houd uw vinger minimaal 2 seconden op de Aan/Uittomaat met de Aan/
  toets K.
  Uit-toets K inschaDe stekker zit niet goed in de contactdoos.
  kelt.
  ^ Steek de stekker goed in de contactdoos.
  De zekering van de huisinstallatie is doorgeslagen, omdat
  de koffieautomaat, een ander apparaat of de huisinstallatie
  defect is.
  ^ Trek de stekker van het apparaat uit de contactdoos.
  ^ Neem zo nodig contact op met een elektricien of met
  Miele.
  De koffieautomaat De in de timer ingestelde uitschakeltijd is bereikt.
  wordt plotseling uit- ^ Stel eventueel een andere uitschakeltijd in (zie "Instelgeschakeld.
  lingen - Timer").
  De stekker zit niet goed in de contactdoos.
  ^ Steek de stekker goed in de contactdoos.
  De verlichting gaat
  plotseling uit.

  Als het apparaat niet wordt gebruikt, wordt de verlichting
  na 10 minuten automatisch uitgeschakeld.

  De sensortoetsen
  reageren niet. Het
  apparaat kan niet
  meer worden
  bediend.

  Er is sprake van een interne storing.
  ^ Open de deur.
  Een actieve functie wordt afgebroken.
  ^ Onderbreek de stroomtoevoer door de stekker van de automaat uit de contactdoos te trekken of door de zekering
  van de huisinstallatie uit te schakelen.
  63 • Page 64

  Nuttige tips
  Storing

  Oorzaak en oplossing

  Het apparaat wordt
  niet ingeschakeld,
  hoewel de
  timerinstelling "Inschakelen om" is
  geactiveerd.

  De vergrendeling is ingeschakeld.
  ^ Schakel de vergrendeling uit (zie "Instellingen – Vergrendeling").
  Er zijn geen weekdagen gekozen.
  ^ Controleer de timerinstellingen en wijzig deze eventueel
  (zie "Instellingen – Timer").
  Het apparaat is drie keer achtereen na het automatische inschakelen niet bediend (vakantiestand).
  ^ Schakel het apparaat in en bereid een drank.

  Het display is niet
  goed af te lezen.

  De lichtsterkte is te laag ingesteld.
  ^ Wijzig de instelling (zie "Instellingen – Lichtsterkte display").

  De deur kan niet
  Het stoomventiel is niet gesloten. De schuifknop bevindt
  worden geopend of zich niet in de bovenste positie.
  gesloten.
  ^ Duw de schuifknop helemaal omlaag en vervolgens tot
  de aanslag omhoog.
  De deurscharnieren zijn niet goed ingesteld.
  ^ Stel de scharnieren (zie "Inbouwen – Deurscharnieren instellen").
  Na het inschakelen Het systeem wordt niet doorgespoeld als de
  spoelt het apparaat bedrijfstemperatuur van de koffieautomaat nog hoger is
  niet.
  dan 60 °C.
  De datum en de
  dagtijd moeten opnieuw worden ingesteld.

  64

  Als de automaat spanningsvrij is geweest, worden de datum en de dagtijd gedurende minimaal 3 dagen opgeslagen. Daarna moeten de datum en dagtijd opnieuw worden
  ingesteld.
  De timerinstellingen gaan niet verloren. • Page 65

  Nuttige tips
  Storing

  Oorzaak en oplossing

  De bereiding van
  U heeft voor een dubbele bereiding gekozen.
  koffiedranken wordt Voor een dubbele hoeveelheid gebruikt het apparaat twee
  afgebroken.
  capsules. Bevat de betreffende kamer nog maar één
  capsule, dan wordt de bereiding na de eerste capsule afgebroken.
  ^ Vul de voorraadhouder met capsules.
  Er wordt geen
  drank bereid, hoewel zich
  koffiecapsules in
  de voorraadhouder
  bevinden en er genoeg water in het
  reservoir zit.

  Het waterreservoir is niet correct geplaatst.
  ^ Haal het waterreservoir uit het apparaat en plaats het
  daarna weer terug.
  In de voorraadhouder zit een capsule klem.
  ^ Open de deur.
  ^ Trek de slede eruit, verwijder de voorraadhouder (omhoog tillen) en maak de vastzittende capsules los. Alle
  capsules moeten los zitten.
  ^ Plaats de voorraadhouder in de slede en schuif de slede
  tot de aanslag in het apparaat. Sluit de deur.

  Terwijl u de instelling van de hoeveelheid wijzigt
  (programmering
  hoeveelheid), stopt
  de bereiding.

  De maximale waterhoeveelheid is bereikt. De bereiding
  stopt en voor de betreffende drank wordt de maximale hoeveelheid opgeslagen.

  U heeft per ongeluk
  de
  ontkalkingsfunctie
  gestart.

  Zodra de OK-toets is ingedrukt, kunt u het ontkalkingsprogramma niet meer afbreken.
  Het programma moet nu volledig worden uitgevoerd. Dit is
  een veiligheidsinstelling die waarborgt dat het apparaat
  volledig wordt ontkalkt. Het ontkalken is erg belangrijk voor
  de levensduur en de correcte werking van het apparaat.
  ^ Ontkalk het apparaat (zie "Ontkalken").

  In het waterreservoir bevond zich te weinig water. De programmering van de hoeveelheid wordt afgebroken en de
  hoeveelheid wordt niet opgeslagen.
  ^ Vul het waterreservoir en wijzig de hoeveelheid opnieuw.

  65 • Page 66

  Nuttige tips
  Storing

  Oorzaak en oplossing

  U kunt melk (stoom)
  en espresso / koffie
  niet tegelijk bereiden.

  De energiebesparende functie "Eco-stand" is ingeschakeld.
  Hierbij moet het stoomsysteem voor de bereiding van hete
  melk en melkschuim eerst worden opgewarmd. Na de bereiding koelt het stoomsysteem weer af.
  Als u zonder extra wachttijd melk wilt bereiden, schakel
  dan
  ^ in het menu "Instellingen" de "Eco-stand" uit.
  Het stoomsysteem blijft dan op temperatuur en melk kan
  zonder opwarmfase worden bereid. Bij deze instelling is
  het energieverbruik aanzienlijk hoger.

  De "Eco-stand" is ingeschakeld. Toch
  kunnen melk
  (stoom) en espresso / koffie tegelijk
  worden bereid.

  Zolang het stoomsysteem nog warm is, kunnen melk
  (stoom) en espresso / koffie tegelijk worden bereid.
  Zodra het stoomsysteem afgekoeld is, kunt u melk en espresso / koffie alleen nog na elkaar bereiden.

  De schuifknop van
  het stoomventiel is
  omlaag geduwd en
  met de
  cappuccinatore verbonden, maar er
  komt geen stoom
  uit. De melk wordt
  niet verwarmd of
  opgeschuimd.

  Als u het stoomventiel opent, duurt het even totdat er stoom
  uitkomt. Het stoomsysteem moet eerst opwarmen. Er verschijnen geen meldingen in het display.
  Als u zonder extra wachttijd melk wilt bereiden, schakel
  dan
  ^ in het menu "Instellingen" de "Eco-stand" uit.
  Het stoomsysteem blijft dan op temperatuur en melk kan
  zonder opwarmfase worden bereid. Bij deze instelling is
  het energieverbruik aanzienlijk hoger.
  Het stoomventiel is niet goed verbonden met de
  cappuccinatore.
  ^ Duw de schuifknop omhoog. Duw de knop vervolgens
  weer omlaag, totdat u een duidelijke klik hoort.

  66 • Page 67

  Nuttige tips
  Storing

  Oorzaak en oplossing

  De schuifknop van Het stoomventiel is verstopt.
  het stoomventiel is ^ Open de deur.
  omlaag geduwd en
  ^ Duw de schuifknop omlaag en trek de rubberen huls eraf.
  met de
  cappuccinatore
  verbonden, maar er
  komt geen stoom
  uit. De melk wordt
  niet verwarmd of
  opgeschuimd.

  ^ Draai met de afgebeelde kant van de sleutel voor het verwijderen van de capsulehouder de punt van het stoomventiel eruit (linksom draaien).
  ^ Reinig de punt grondig en draai de punt er weer in.
  Uit de
  Het pijpje in het deksel is uitgetrokken (|). Het melkschuim
  cappuccinatore
  wordt in het kannetje bereid.
  stroomt geen melk- ^ Schuif het pijpje naar binnen (H).
  schuim.
  Het deksel van de cappuccinatore is niet correct in elkaar
  gezet.
  ^ Volg de aanwijzingen uit "Reiniging en onderhoud –
  Cappuccinatore".
  De melkvoerende delen van de cappuccinatore zijn verstopt.
  ^ Reinig de cappuccinatore (zie "Reiniging en onderhoud –
  Cappuccinatore").

  67 • Page 68

  Nuttige tips
  Onbevredigend resultaat
  Storing

  Oorzaak en oplossing

  In het kopje bevindt zich koffiedik.

  De perforator is verontreinigd.

  De koffiedrank is
  niet heet genoeg.

  Het kopje was niet voorverwarmd.
  Verwarm het kopje voor, bijvoorbeeld met heet water.
  Hoe kleiner en dikwandiger het kopje, des te belangrijker is
  het voorverwarmen.

  De koffie is slap.

  De opgeslagen waterhoeveelheid is te groot voor de gebruikte koffiesoort.
  ^ Wijzig de hoeveelheid (zie "Hoeveelheid wijzigen").

  ^ Reinig de perforator (zie "Reiniging en onderhoud").

  De bereidingstijd Afhankelijk van de koffiesoort en de gekozen drank (espresen de kleur van de so, koffie of caffè lungo) kunnen de bereidingstijd, de kleur
  koffie variëren.
  van de koffie en de smaak variëren.
  Dit is geen storing.
  ^ Houdt u zich aan de aanwijzingen voor de verschillende
  koffiesoorten (zie verpakking).
  In het afvalbakje
  bevindt zich
  koffiewater.

  Het water is afkomstig van het bereiden en spoelen. Dit is
  geen storing.

  De opwarmtijd
  wordt langer, de
  waterdoorvoer
  wordt minder en
  de prestaties van
  het apparaat nemen af.

  Het apparaat is verkalkt.
  ^ Ontkalk het apparaat (zie "Ontkalken").

  68 • Page 69

  Service en garantie
  Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u
  – uw Miele-vakhandelaar
  of
  – de service-organisatie van Miele.
  De gegevens van Miele vindt u op de
  achterkant van deze gebruiksaanwijzing.

  Voor een goede en vlotte afhandeling
  moet Miele weten welk type apparaat u
  heeft en wat het fabricagenummer is.
  Beide nummers vindt u op het typeplaatje dat zich in het apparaat bevindt.
  Voor informatie over het Miele-ServiceVerzekering-Certificaat kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de
  bijgaande folder raadplegen.

  Garantie en garantievoorwaarden
  De garantietermijn voor dit apparaat
  bedraagt 2 jaar.
  Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

  69 • Page 70

  Energie besparen
  Als u de fabrieksinstellingen van de volgende functies verandert, neemt het
  energieverbruik van de automaat toe:
  – Eco-stand
  – Verlichting
  – Dagtijdweergave
  – Timer
  Als u een van de instellingen wijzigt,
  verschijnt de melding "Deze instelling
  leidt tot een hoger energieverbruik".

  70 • Page 71

  Elektrische aansluiting
  Het apparaat wordt standaard geleverd
  met een aansluitkabel en een stekker,
  geschikt voor aansluiting op
  wisselstroom 50 Hz, 230 V.
  De zekering dient te geschieden met
  minimaal 10 A.

  Ook mag het apparaat niet in combinatie met zogenaamde spaarstekkers
  worden gebruikt. Dergelijke stekkers
  verminderen de energietoevoer, waardoor het apparaat te warm wordt.

  Het apparaat mag uitsluitend worden
  aangesloten op een contactdoos met
  randaarde en op een huisinstallatie die
  aan alle voorschriften voldoet (zoals
  NEN 1010).
  De contactdoos moet goed toegankelijk
  zijn. Als de gebruiker na de inbouw niet
  meer bij de contactdoos kan komen,
  moet het apparaat via een schakelaar
  met alle polen van de netspanning kunnen worden losgekoppeld. De contactopening in uitgeschakelde toestand
  moet minimaal 3 mm bedragen. Geschikte schakelaars zijn zelfuitschakelaars, zekeringen en relais
  (EN 60335).
  De van toepassing zijnde aansluitgegevens staan op het typeplaatje dat zich
  in het apparaat bevindt.
  Controleer of deze gegevens overeenkomen met de spanning en de frequentie van uw elektriciteitsnet.
  Het apparaat mag niet op wisselrichters
  worden aangesloten die bij autonome
  stroomvoorzieningen worden toegepast, zoals bij zonne-energie. Als het
  apparaat wordt ingeschakeld, kan het
  bij spanningspieken om veiligheidsredenen worden uitgeschakeld. De elektronica kan daarbij beschadigd raken!

  71 • Page 72

  Inbouwen
  Inbouw- en combinatiemogelijkheden
  Het apparaat kan in een hoge kast worden ingebouwd

  en in een bovenkast.

  72 • Page 73

  Inbouwen
  De koffieautomaat kan met andere
  Miele-inbouwapparatuur worden gecombineerd. Daarbij moet onder het
  apparaat wel een dichte tussenbodem
  worden aangebracht.

  Ventilatie
  De achterkant van de koffieautomaat
  moet voldoende worden geventileerd.
  De afvoer van stoom en warme lucht
  mag niet worden belemmerd.
  Er kan zich anders condens vormen die
  het apparaat of de meubels kan beschadigen.

  Inbouwen

  ^ Draai de 4 voetjes aan de onderkant
  van het apparaat er ca. 2 mm uit (met
  de grote inbussleutel).
  U kunt de voetjes er ca. 10 mm uitdraaien.

  Haal voordat u het apparaat inbouwt
  eerst de spanning van de contactdoos. Doe dit ook als u het apparaat
  weer uit de kast haalt.

  Als u een kast heeft met 19 mm dikke
  zijwanden, moet u aan de binnenkant
  vier gaatjes voorboren voor de bevestiging van het apparaat.

  Het apparaat mag alleen ingebouwd
  worden gebruikt, bij een omgevingstemperatuur tussen +15 °C tot
  +38 °C.

  Om de boorgaten te markeren, gaat u
  als volgt te werk:

  Voor de inbouw heeft u twee
  inbussleutels nodig (maat 3 en 5).
  Tip: Als u de koffieautomaat op nishoogte kunt neerzetten, kunt u het apparaat gemakkelijker elektrisch aansluiten.

  ^ Zorg dat het apparaat goed in de nis
  staat. Draai vervolgens de inbusschroeven (aan de zijkant) naar buiten tegen het hout aan, zodat er een
  afdruk op achterblijft. Draai de
  schroeven daarna weer los.
  ^ Haal het apparaat weer uit de nis en
  boor op de gemarkeerde plaatsen
  ca. 2 mm diepe gaatjes (Ø 4,5 mm).

  73 • Page 74

  Inbouwen
  ^ Sluit het apparaat op de netspanning
  aan.
  ^ Schuif de automaat tot aan de aanslag in de inbouwnis.

  Deurscharnieren instellen
  Als u de deur na het inbouwen alleen
  met moeite kunt openen of sluiten, moet
  u de deur stellen.

  Als u het apparaat in de nis schuift,
  mag de elektrische aansluiting niet
  beschadigd raken.
  ^ Open de deur van het apparaat en
  draai de schroeven aan de zijkant er
  losjes in.

  ^ Om de deur strak op het front van de
  kast te laten aansluiten, draait u aan
  schroef a.
  ^ Om de deur horizontaal en verticaal
  te stellen, draait u aan schroef b.

  ^ Stel het apparaat door voorzichtig
  aan de onderste inbusschroeven a
  te draaien. Zorg dat de automaat
  midden in de inbouwnis komt te
  staan.
  ^ Om het apparaat in de kast vast te
  zetten, draait u de twee bovenste inbusschroeven b handvast.

  74 • Page 75

  75 • Page 76

  Wijzigingen voorbehouden / 1313
  CVA 6431

  M.-Nr. 09 549 630 / 00


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele CVA 6431 Nespresso wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Miele CVA 6431 Nespresso in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 7,05 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Miele CVA 6431 Nespresso

Miele CVA 6431 Nespresso Kurzanleitung - Deutsch - 2 seiten

Miele CVA 6431 Nespresso Bedienungsanleitung - Deutsch - 76 seiten

Miele CVA 6431 Nespresso Kurzanleitung - Englisch - 2 seiten

Miele CVA 6431 Nespresso Bedienungsanleitung - Englisch - 76 seiten

Miele CVA 6431 Nespresso Bedienungsanleitung - Französisch - 80 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info