Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/92
Nächste Seite
Gebruiks- en montagehandleiding
Inbouwkoffieautomaat
CVA 6805
Lees beslist de gebruiksaanwijzing
voordat u uw apparaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
schade aan uw apparaat.
M.-Nr. 09 549 970
nl-NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Mein Kaffeeautomat zeigt F233 an, wie kann man diesen Fehler beheben?
  Eingereicht am 19-8-2021 07:39

  Antworten Frage melden
 • Mein Kaffeeautomat zeigt F233 an, wie kann man diesen Fehler beheben? Eingereicht am 10-6-2021 14:36

  Antworten Frage melden
 • Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung: F 233
  Die Höhenverstellung funktioniert nicht!!
  Was ist zu tun?? Eingereicht am 31-12-2020 13:17

  Antworten Frage melden
 • Fehler F77 wir im Display angezeigt, was bedeutet das? Eingereicht am 23-11-2020 07:40

  Antworten Frage melden
 • beim milchleitungreinigen erscheint "Wassertank bis zur Verrastung einschieben" Wassertank ist verrastet und die Anzeige erscheint erneut. Fehlermeldung 233 erscheint. Wie komme ich aus dem Modus Milchleitungreinigen wieder raus? Eingereicht am 15-3-2018 11:31

  Antworten Frage melden
 • Fehler 233 wird angezeigt. Was bedeutet das? Eingereicht am 7-1-2014 15:30

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiks- en montagehandleiding

  Inbouwkoffieautomaat
  CVA 6805

  Lees beslist de gebruiksaanwijzing
  voordat u uw apparaat plaatst,
  installeert en in gebruik neemt.
  Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
  schade aan uw apparaat.

  nl - NL
  M.-Nr. 09 549 970 • Page 2

  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
  Het verpakkingsmateriaal

  Het afdanken van het apparaat

  De verpakking beschermt het apparaat
  tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het
  oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden
  voor recycling.

  Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter
  ook schadelijke stoffen die nodig zijn
  geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw
  oude apparaat bij het gewone afval
  doet of er op een andere manier niet
  goed mee omgaat, kunnen deze stoffen
  schadelijk zijn voor de gezondheid en
  het milieu.

  Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de
  leverancier de verpakking terug. Als u
  de verpakking zelf wegdoet, informeer
  dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven.

  Lever het apparaat in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en
  elektronische apparatuur.
  Het afgedankte apparaat moet tot die
  tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.

  2 • Page 3

  Inhoud
  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Eerste ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Vóór het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Als u het apparaat voor het eerst inschakelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Waterhardheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Waterreservoir vullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  Bonenreservoir vullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Koffieautomaat in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Hoogteaanpassing koffie-uitloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Dranken bereiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Espresso, koffie of caffè lungo bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Twee kopjes bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Bereiding afbreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Meerdere kopjes koffie meteen na elkaar bereiden (Koffiekan ²) . . . . . . . . . . . . 29
  Koffiedranken van gemalen koffie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Dranken met melk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Informatie over de melkkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Heet water bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Dranken van een individueel profiel bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Na de bereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Optimaal genieten van uw koffie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Maling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Drankparameters wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Koffiesterkte/koffiehoeveelheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Bereidingstemperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Bevochtigingsfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Hoeveelheid wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Hoeveelheid wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Dranken resetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  3 • Page 4

  Inhoud
  Profielen aanleggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Profielen oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Profiel samenstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Profiel kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Naam wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Profiel wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Profiel wisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Dranken voor profielen bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Drank samenstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Drank wijzigen: hoeveelheid, parameters en naam wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Drank wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  Menu "Instellingen" oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  Instellingen wijzigen en opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  Overzicht van de mogelijke instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Dagtijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Eco-stand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  Verlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  Info (informatie weergeven) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  Apparaat vergrendelen (Vergrendeling 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  Waterhardheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Lichtsterkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Vaste wateraansluiting activeren en deactiveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Serviesverwarmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Hoogteaanpassing koffie-uitloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Fabrieksinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Demo-functie (handelaar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  4 • Page 5

  Inhoud
  Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  Apparaat spoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Melkleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Melkleiding handmatig spoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Melkleiding met reinigingsmiddel voor melkleidingen reinigen . . . . . . . . . . . . 54
  Melkkan met deksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  Koffie-uitloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  Melkventiel onderhouden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  Sensorafdekking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  Waterreservoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  Afvalbakje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  Opvangschaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
  Opvangrooster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  Bonenreservoir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  Verbindingsstuk naar koffie-uitloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  Binnenkant en deur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Filtersysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Front. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
  Ontkalken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
  Nuttige tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
  Verstopte melkleiding reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
  Service en garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
  Energie besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
  Vaste wateraansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
  Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
  Inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
  Inbouw- en combinatiemogelijkheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
  Ventilatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
  Inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
  Deurscharnieren instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
  Auteursrecht en licenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

  5 • Page 6

  Algemeen
  Buitenkant

  a Aan/Uit-toets K
  b Touchscreen
  c Sensortoets "Terug" #
  d Deurgreep
  e Heetwatertap
  f Opvangrooster
  g Koffie-uitloop met verlichting en automatische hoogteaanpassing
  h Melkkan met deksel

  6 • Page 7

  Algemeen
  Binnenkant

  i Afdekking koffietrechter
  j Filtersysteem
  k Koffietrechter
  l Schuif voor het instellen van de maling
  m Bonenreservoir
  n Waterreservoir met instroomsysteem
  o Opvangschaal met rooster
  p Afvalbakje koffiedik
  q Opvangschaal voor druppels
  r Verbindingsstuk naar koffie-uitloop
  s Serviceklepje

  7 • Page 8

  Accessoires
  Bijgeleverde accessoires

  Bij te bestellen accessoires

  – Koffieschep
  Voor het doseren van gemalen koffie

  Het Miele-assortiment omvat tal van
  nuttige accessoires, alsmede
  reinigings- en onderhoudsmiddelen die
  speciaal op uw apparaat zijn afgestemd.

  – Melkkan met deksel
  Voor het bewaren en bereiden van
  melk
  – Reinigingsmiddel voor de
  melkleidingen
  Voor het reinigen van het
  melksysteem
  (startset)
  – 2 reservoirs (groot, klein)
  Voor reiniging en onderhoud
  – Ontkalkingstabletten
  Voor het ontkalken van de waterleidingen
  (startset)
  – Reinigingstabletten
  Voor het ontvetten van het filtersysteem
  (startset)
  – Teststrip
  Voor het bepalen van de waterhardheid
  – Reinigingsborstel
  Voor het reinigen van de melkleiding
  – Siliconenvet
  Voor het invetten van het kapje van
  het verbindingsstuk naar de koffieuitloop
  – Kapje verbindingsstuk
  – Bocht melkleiding
  (onderdeel)
  U kunt deze en vele andere producten
  via internet, bij Miele of bij uw Mielevakhandelaar bestellen.
  8

  – Universeel microvezeldoekje
  Voor het verwijderen van
  vingerafdrukken en lichte verontreinigingen
  – Melkkan met deksel
  Voor het bewaren en bereiden van
  melk
  – Koelkastdeksel
  Deksel voor de melkkan in de koelkast
  – Reinigingsmiddel voor de
  melkleidingen
  Voor het reinigen van het
  melksysteem
  – Ontkalkingstabletten
  Voor het ontkalken van de waterleidingen
  – Reinigingstabletten
  Voor het ontvetten van het filtersysteem
  – Siliconenvet
  Voor het invetten van het kapje van
  het verbindingsstuk naar de koffieuitloop • Page 9

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften.
  Onjuist gebruik echter kan persoonlijk letsel of beschadigingen
  tot gevolg hebben.
  Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u
  het apparaat in gebruik neemt. In de gebruiksaanwijzing vindt u
  belangrijke instructies met betrekking tot inbouw, veiligheid, gebruik en onderhoud.
  Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is
  Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar!

  Verantwoord gebruik

  ~ Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk
  gebruik (of daarmee vergelijkbaar).
  Het apparaat mag niet buiten worden gebruikt.

  ~ De koffieautomaat is voor huishoudelijk gebruik. U kunt met de
  koffieautomaat koffiedranken, zoals espresso, cappuccino, latte
  macchiato, etc. bereiden. Gebruik voor andere doeleinden is niet
  toegestaan.

  ~ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in
  staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de
  hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing! De personen
  die het apparaat bedienen, moeten zich bewust zijn van de gevaren
  van een foutieve bediening.

  9 • Page 10

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Kinderen

  , Bij de koffie-uitloop en de heetwatertap bestaat
  verbrandingsgevaar!
  De huid van kinderen is gevoeliger voor hoge temperaturen dan
  de huid van volwassenen.
  Voorkom dat kinderen hete onderdelen aanraken of lichaamsdelen eronder houden.

  ~ Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen.
  ~ Houd kinderen onder acht jaar op een afstand, tenzij u voortdurend toezicht houdt.

  ~ Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van
  een foutieve bediening.

  ~ Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen.
  ~ Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het
  apparaat bevinden. Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.
  Wij wijzen u erop dat espresso en koffie geen kinderdrankjes zijn.

  ~ Verstikkingsgevaar! Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in
  verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal
  over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij
  kinderen vandaan.

  10 • Page 11

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Technische veiligheid

  ~ Installatie- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden
  uitgevoerd door vakmensen die door Miele zijn geautoriseerd. Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden kunnen groot gevaar opleveren voor de gebruiker.

  ~ Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen.
  Controleer het voor de inbouw op zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat nooit in gebruik.

  ~ Voordat u het apparaat aansluit, dient u de aansluitgegevens
  (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de
  waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist
  overeenkomen om schade aan het apparaat te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

  ~ De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde moet worden voldaan. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een vakman inspecteren.

  ~ Het apparaat mag niet via een stekkerdoos of verlengsnoer op
  het elektriciteitsnet worden aangesloten. Hiermee kan een veilig gebruik van het apparaat niet worden gewaarborgd. Brandgevaar!

  ~ Gebruik het apparaat alleen als het is ingebouwd, zodat de veiligheid gewaarborgd is.

  ~ Bij een gecombineerde inbouw moet onder het apparaat een
  dichte tussenbodem worden aangebracht (behalve in combinatie
  met de Miele-serviesverwarmer/-warmhoudlade).

  11 • Page 12

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  ~ Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (zoals een
  boot) worden ingebouwd.

  ~ Op de tweede aansluiting aan de achterkant van het apparaat
  mag alleen een Miele-serviesverwarmer/-warmhoudlade van het
  type EGW 4000-14, -29, EGW 5000-14, ESW 6x14, 6x29 worden
  aangesloten.

  ~ Gebruik het apparaat alleen bij omgevingstemperaturen tussen
  +10 °C en +38 °C.

  ~ Zorg voor voldoende ventilatie van de automaat. De ventilatieope2
  ning in de meubels en onder het plafond moet minimaal 200 cm
  zijn. Er kan zich anders condens vormen die het apparaat of de
  meubels kan beschadigen.

  ~ Gebruik een apparaat dat achter een meubeldeur is ingebouwd
  alleen als de meubeldeur geopend is. Sluit de deur niet als u het apparaat gebruikt.

  ~ Let met betrekking tot de vaste wateraansluiting op het volgende:
  – Sluit de koffieautomaat niet op een warmwateraansluiting aan.
  – De waterkraan moet ook toegankelijk zijn als het apparaat is ingebouwd.
  – De watertoevoerslang mag niet beschadigd of geknikt zijn.

  12 • Page 13

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  ~ Het ingebouwde waterbeveiligingssysteem biedt optimale bescherming tegen waterschade als aan de volgende voorwaarden is
  voldaan:
  – De koffieautomaat moet correct zijn geïnstalleerd (elektrische aansluiting en wateraansluiting).
  – Bij herkenbare schade moet de automaat meteen worden gerepareerd.
  – Sluit de waterkraan bij langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld tijdens de vakantie).

  ~ De garantie vervalt als het apparaat niet wordt gerepareerd door
  een technicus die door Miele is geautoriseerd.

  ~ Alleen van originele onderdelen garandeert Miele dat deze aan
  de veiligheidseisen voldoen. Defecte onderdelen mogen alleen door
  originele onderdelen worden vervangen.

  ~ Voor reparatiewerkzaamheden moet het apparaat spanningsvrij
  worden gemaakt.
  Het apparaat is alleen spanningsvrij:
  – als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld.
  – als de zekering van de huisinstallatie er geheel is uitgedraaid.
  – als de stekker uit de contactdoos is getrokken.
  Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.

  ~ Open nooit de ommanteling van het apparaat. Als onderdelen
  worden aangeraakt die onder spanning staan of als elektrische of
  mechanische onderdelen worden veranderd, is dit gevaarlijk voor
  de gebruiker. Het kan er tevens toe leiden dat het apparaat niet
  meer goed functioneert.

  ~ Gebruik uitsluitend originele Miele-onderdelen. Als andere onderdelen worden gebruikt, kan geen beroep worden gedaan op bepalingen met betrekking tot de garantie en de productaansprakelijkheid.
  13 • Page 14

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Veilig gebruik

  , Bij de koffie-uitloop en de heetwatertap bestaat
  verbrandingsgevaar!
  De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet.
  Het water in de opvangschaal kan erg heet zijn. Wees voorzichtig
  als u de opvangschaal leeggiet.
  Let op het volgende:
  – Houd geen lichaamsdelen onder de koffie-uitloop of de heetwatertap als u hete vloeistoffen of stoom bereidt.
  – Raak geen hete onderdelen aan.
  – Uit de openingen kan hete vloeistof of stoom spuiten. Zorg in dit
  verband dat de koffie-uitloop altijd schoon is en altijd correct
  wordt gemonteerd.

  , Kijk nooit rechtstreeks of met optische instrumenten (zoals
  een loep) in de verlichting.

  ~ Gebruik het apparaat niet voor het reinigen van voorwerpen.
  ~ Reinig het apparaat en de melkkan grondig voor het eerste gebruik. Spoel de leidingen voor koffie en melk door (zie het hoofdstuk
  "Reiniging en onderhoud").

  14 • Page 15

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  ~ Let met betrekking tot het water op het volgende:
  – Bij gebruik van het waterreservoir: Vul het waterreservoir alleen
  met koud en vers drinkwater. Heet water of andere vloeistoffen
  kunnen beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben.
  – Vervang het water dagelijks om kiemvorming te voorkomen.
  Bij gebruik van de vaste wateraansluiting: Giet het waterreservoir
  eens per dag leeg.
  – Gebruik geen mineraalwater. Door mineraalwater verkalkt het apparaat te veel, waardoor het beschadigd kan raken.
  – Gebruik nooit water uit installaties voor omgekeerde osmose. Het
  apparaat kan daardoor beschadigd raken.

  ~ Vul het bonenreservoir alleen met gebrande koffiebonen. Doe
  geen met andere stoffen behandelde koffiebonen of gemalen koffie
  in het reservoir.

  ~ Suiker kan het apparaat onherstelbaar beschadigen! Gebruik
  geen koffiebonen die met suiker, karamel en dergelijke behandeld
  zijn of suikerhoudende vloeistoffen in het apparaat.

  ~ Doe alleen gemalen koffie in de koffietrechter of een Mielereinigingstablet als u het filtersysteem ontvet.

  ~ Gebruik uitsluitend melk zonder toevoegingen. De veelal suikerhoudende toevoegingen leiden tot verstoppingen in de melkleiding.
  De koffieautomaat kan beschadigd raken.

  ~ Gebruik alleen gepasteuriseerde melk als u dierlijke melk gebruikt.

  ~ Houd nooit een brandend alcoholmengsel onder de koffie-uitloop.
  De kunststof onderdelen van de automaat kunnen vlam vatten en
  smelten.

  ~ Oefen geen kracht uit op de geopende deur om schade aan het
  apparaat te voorkomen.
  15 • Page 16

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  ~ Let op het volgende wat de reiniging van het apparaat betreft:
  – Schakel het apparaat voor de reiniging uit.
  – Reinig het apparaat en de melkkan dagelijks (zie ook het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud").
  – Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen stoomreiniger.
  De stoom kan in aanraking komen met delen die onder spanning
  staan en zo kortsluiting veroorzaken.
  – Ontkalk het apparaat regelmatig met Miele-ontkalkingstabletten.
  Houd daarbij rekening met de waterhardheid. Ontkalk het apparaat vaker als het water in uw regio veel kalk bevat. Als het apparaat niet regelmatig wordt ontkalkt, kan Miele niet aansprakelijk
  worden gesteld voor schade die daar het gevolg van is.
  – Ontvet het filtersysteem regelmatig met Miele-reinigingstabletten.
  Bij een koffiesoort met een hoog vetgehalte kan het filtersysteem
  sneller verstopt raken.

  ~ Het kapje van het verbindingsstuk naar de koffie-uitloop is met siliconenvet ingesmeerd. Let op uw kleding als u reservoirs of andere
  delen uit de binnenruimte verwijdert of terugzet.

  Voor apparaten met roestvrijstalen oppervlakken geldt:

  ~ Plak geen notitieblaadjes, plakband, afplaktape of andere
  kleefmiddelen op het roestvrije staal. De coating van het roestvrije
  staal wordt door kleefmiddelen aangetast en kan dan zijn beschermende werking tegen verontreinigingen verliezen.

  ~ De coating van de roestvrijstalen oppervlakken is krasgevoelig.
  Zelfs magneten kunnen krassen veroorzaken.

  16 • Page 17

  Bediening
  Aanwijzingen voor het touchscreen
  U bedient het touchscreen (display) met uw vingertoppen.
  Bij aanraking worden kleine elektrische ladingen afgegeven die een elektrische
  impuls creëren die het touchscreen herkent.
  Als uw vingers koud zijn, reageert het display mogelijk niet.
  Gebruik geen spitse of scherpe voorwerpen, zoals pennen. Deze kunnen het
  oppervlak van het touchscreen beschadigen.
  Bovendien reageert het display niet op contact met voorwerpen.
  Voorkom dat er vocht achter het display komt.

  Touchscreen
  Het touchscreen bestaat uit drie delen:

  In de bovenste regel kunt u zien, waar u zich in het menu bevindt. Door de betreffende menu-aanduiding aan te tippen, roept u het menu op. Als u "..." aantipt,
  komt u in het menu erboven. Rechts verschijnt de dagtijd.
  In het midden bevindt zich het bedieningspaneel. Hier wordt het actuele menu
  met de menupunten weergegeven. U kunt met de pijltoetsen V en W naar rechts of
  links bladeren en diverse functies kiezen.
  Via de onderste regel kunt u naar de weergegeven menu's springen door op de
  betreffende grijze toetsen te drukken.
  Het aantal blokjes in het midden geeft aan hoeveel pagina's het actuele menu
  heeft.

  17 • Page 18

  Bediening
  Bediening
  Als u een mogelijke keuze aantipt, kleurt de betreffende toets oranje.
  Functie / instelling kiezen of menu oproepen
  ^ Tip één keer de gewenste toets aan.
  Bladeren
  ^ Strijk over het beeldscherm. Houd uw vinger tegen het display en strijk met de
  vinger in de gewenste richting (scrollen).
  U kunt naar links en naar rechts bladeren. Bij sommige menupunten kunt u ook
  omhoog of omlaag bladeren.
  ^ Tip de pijltoetsen V en W aan om naar links of rechts te bladeren.
  Menu verlaten (sensortoets #)
  Tip de sensortoets # aan om naar het vorige scherm te gaan. Wat u tot dat moment heeft ingevoerd en niet met "OK" heeft bevestigd, wordt niet opgeslagen.
  Als u # drie keer achtereen aantipt, komt u in het drankenmenu. In het menu
  "Profielen" gaat u met "Terug" # stap voor stap terug naar het beginpunt.
  Cijfers invoeren met het cijferblok z
  U kunt cijfers invoeren door te scrollen en de gewenste waarde aan te tippen.
  Maar u kunt ook het cijferblok gebruiken.
  Wacht tot de cijferrol weer grijs wordt. Pas dan is de gewijzigde instelling opgeslagen.
  ^ Druk op z.

  18 • Page 19

  Bediening
  Het cijferblok wordt geactiveerd.

  ^ Druk op de betreffende cijfers.
  Als u een geldige waarde heeft ingevoerd, wordt de "OK"-toets groen.
  ^ Druk op "OK".
  Letters invoeren
  Profielnamen of namen van eigen dranken voert u via een toetsenbord in. Kies
  korte namen.

  ^ Druk op de gewenste letters en tekens.
  ^ Druk op "Opslaan".

  19 • Page 20

  Bediening
  Naast de teksten en de dranksymbolen kunnen ook de volgende symbolen verschijnen:
  P P P P G G GM

  20

  Instellingen, zoals de lichtsterkte van het display en het volume van de geluidssignalen, stelt u met behulp van een
  balkje in.

  :

  Geeft aan dat er informatie is of dat er aanwijzingen zijn
  voor de bediening.
  Bevestig de meldingen met "OK".

  0

  De vergrendeling is geactiveerd (zie "Instellingen – Apparaat vergrendelen (Vergrendeling 0)"): Het apparaat kan
  niet worden bediend.

  +

  De timer voor "Inschakelen om" is geactiveerd (zie "Instellingen – Timer").
  Het symbool verschijnt 23:59 uur eerder in het display, alsmede de gewenste inschakeltijd, voor zover voor de dagtijdweergave "Aan" of " Nachtschakeling" is gekozen.

  8

  Verschijnt tijdens "Melkleiding reinigen".
  (Het symbool bevindt zich ook op het waterreservoir. Vul het
  reservoir tot aan deze markering met water.)

  F

  Verschijnt tijdens "Apparaat ontkalken".
  (Het symbool bevindt zich ook op het waterreservoir. Vul het
  reservoir tot aan deze markering met water.) • Page 21

  Eerste ingebruikneming
  Taal instellen
  Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u de koffieautomaat in gebruik neemt. Maak u
  vertrouwd met het apparaat en de
  bediening.

  Vóór het eerste gebruik

  ^ Tip de gewenste taal aan en druk op
  "OK".
  ^ Tip het gewenste land aan en druk
  op "OK".
  De instelling wordt opgeslagen.

  ^ Plaats het apparaat en sluit het op de
  netspanning aan (zie "Elektrische
  aansluiting" en "Inbouwen").

  Datum instellen

  ^ Verwijder eventueel aanwezige
  beschermfolies.

  ^ Herhaal deze procedure voor de
  velden "Maand" en "Jaar", totdat de
  juiste datum is ingesteld.

  Reinig het apparaat grondig, voordat u de koffieautomaat met water
  en koffiebonen vult (zie "Reiniging
  en onderhoud").

  Als u het apparaat voor het
  eerst inschakelt
  Als u het apparaat voor het eerst inschakelt, verschijnt er een
  welkomstscherm en moet u de volgende instellingen uitvoeren:
  – Taal
  – Datum

  ^ Scrol in het veld "Dag", totdat de
  juiste dag verschijnt.

  ^ Druk op "OK".
  De instelling wordt opgeslagen.
  Dagtijd instellen
  ^ Scrol in het veld "Uren", totdat het
  juiste uur verschijnt.
  ^ Herhaal deze procedure voor het
  veld "Minuten", totdat de juiste dagtijd
  is ingesteld.
  ^ Druk op "OK".
  De instelling wordt opgeslagen.

  – Dagtijd
  – Weergave (dagtijdweergave)
  ^ Tip de Aan/Uit-toets K aan.
  In het display verschijnt kort in het Duits
  de melding "Miele - Willkommen".

  21 • Page 22

  Eerste ingebruikneming
  Weergave

  Waterhardheid

  U kunt uit de volgende mogelijkheden
  kiezen:

  De waterhardheid geeft aan hoeveel
  kalk het water bevat. Hoe hoger het
  kalkgehalte, des te harder is het water
  en des te vaker moet het apparaat worden ontkalkt.

  – Aan: De datum en de dagtijd worden
  weergegeven als het apparaat wordt
  uitgeschakeld.
  – Uit: Het display is donker als het apparaat uitgeschakeld wordt.
  – Nachtschakeling: De datum en de
  dagtijd worden tussen 5:00 en
  23:00 uur weergegeven.
  ^ Tip de gewenste weergave aan en
  druk op "OK".
  Afhankelijk van uw keuze verbruikt
  uw apparaat meer of minder energie.
  In het display verschijnt een betreffende melding.
  In het display verschijnt vervolgens de
  melding "Eerste ingebruikneming
  succesvol afgerond".
  In het display verschijnt de melding "Vul
  het waterreservoir en plaats het terug".
  ^ Vul het waterreservoir met vers, koud
  drinkwater.
  Tip: Volg ook de overige aanwijzingen
  uit de gebruiksaanwijzing om uw apparaat individueel in te stellen en het goed
  te leren kennen.

  22

  Het apparaat meet de water- en
  stoomhoeveelheid die wordt
  afgenomen. Afhankelijk van de ingestelde waterhardheid mogen meer of
  minder dranken worden bereid, voordat
  u het apparaat moet ontkalken.
  Stel het apparaat op de plaatselijke waterhardheid in. Alleen dan kan het apparaat correct functioneren en niet beschadigd raken en verschijnt op het
  juiste tijdstip het verzoek het ontkalkingsprogramma te starten.
  U kunt vier standen instellen:
  Waterhardheid

  Hardheidsgraad (volgens waterbedrijf)

  Instelling
  (stand)

  0 - 8,4 °dH
  (0 - 1,5 mmol/l)

  Zacht

  Zacht 1

  8,4 - 14 °dH
  (1,5 - 2,5 mmol/l)

  Gemiddeld

  Gemiddeld 2

  14 - 21 °dH
  (2,5 - 3,7 mmol/l)

  Hard

  Hard 3

  > 21 °dH
  (> 3,7 mmol/l)

  Hard

  Zeer hard 4 • Page 23

  Eerste ingebruikneming
  Waterhardheid bepalen
  U kunt de waterhardheid met de bijgeleverde teststrip bepalen. Maar u kunt
  ook contact opnemen met het waterleidingbedrijf.

  ^ Dompel de teststrip ca. 1 seconde in
  het water en schud daarna het overtollige water van de strip. Na ongeveer 1 minuut kunt u het resultaat aflezen.
  U kunt nu de hardheidsgraad op het
  apparaat instellen.
  Waterhardheid instellen
  ^ Druk op "Instellingen" %.
  ^ Scrol over het display totdat "Waterhardheid" verschijnt en druk erop.
  ^ Tip de gewenste hardheid in en druk
  op "OK".
  De instelling wordt opgeslagen.

  23 • Page 24

  Waterreservoir vullen
  Als het apparaat een vaste wateraansluiting heeft, wordt het waterreservoir
  automatisch gevuld, zodra het apparaat wordt ingeschakeld.
  Het instroomsysteem in het deksel van
  het waterreservoir zorgt ervoor dat het
  water rustig in het reservoir loopt.
  U kunt het waterreservoir natuurlijk ook
  handmatig vullen als u de automaat
  zonder vaste wateraansluiting wilt gebruiken.

  ,In het water kan kiemvorming

  ^ Open de deur.

  optreden.
  Vervang het water daarom dagelijks.

  Als u het apparaat niet met de vaste
  wateraansluiting gebruikt, maar met
  het waterreservoir, moet u het volgende in acht nemen: Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud
  drinkwater.
  Warm of heet water c.q. andere
  vloeistoffen kunnen beschadiging
  van het apparaat tot gevolg hebben.
  Gebruik geen mineraalwater. Door
  mineraalwater verkalkt het apparaat
  te veel, waardoor het beschadigd
  kan raken.

  24

  ^ Trek het waterreservoir er naar voren
  toe uit.
  ^ Verwijder het deksel en vul het reservoir tot aan de markering "max." met
  koud, vers drinkwater.
  ^ Schuif het reservoir in het apparaat.
  Het reservoir moet vastklikken.
  Controleer of het plateau onder het
  waterreservoir verontreinigd is, als
  het reservoir iets uitsteekt of verhoogd staat. Het uitstroomventiel kan
  anders gaan lekken. Reinig zo nodig
  het plateau. • Page 25

  Bonenreservoir vullen
  Voor uw koffie of espresso gebruikt de
  automaat hele, gebrande koffiebonen
  die voor elk kopje vers worden gemalen. Vul het bonenreservoir daarvoor
  met koffiebonen.
  U kunt ook koffie of espresso met reeds
  gemalen koffie bereiden (zie "Koffiedranken van gemalen koffie").
  Let op!
  Vul het bonenreservoir uitsluitend
  met gebrande koffiebonen voor espresso of koffie.
  Doe geen gemalen koffie in het reservoir, anders kan de koffiemolen
  beschadigd raken!

  Let op! Doe geen koffiebonen die
  met suiker, karamel en dergelijke
  behandeld zijn of suikerhoudende
  vloeistoffen in het apparaat. Suiker
  kan het apparaat onherstelbaar beschadigen!

  ^ Trek het bonenreservoir uit de automaat.
  ^ Schuif het deksel naar achteren en
  vul het bonenreservoir met koffiebonen
  ^ Schuif het deksel weer naar voren.
  ^ Schuif het bonenreservoir helemaal in
  het apparaat en sluit de deur.

  25 • Page 26

  Koffieautomaat in- en uitschakelen
  Inschakelen

  Uitschakelen

  Als u het apparaat inschakelt, wordt het
  apparaat opgewarmd en worden de leidingen doorgespoeld. Daarbij worden
  de leidingen gereinigd en voorverwarmd.

  ^ Tip de Aan/Uit-toets K aan.

  Het systeem wordt niet doorgespoeld
  als de bedrijfstemperatuur van de
  koffieautomaat nog hoger is dan
  60 °C.
  ^ Tip de Aan/Uit-toets K aan.
  Tip: Als het spoelwater niet in de opvangschaal mag lopen, moet u een geschikt bakje (bijvoorbeeld het kleine
  onderhoudsreservoir) onder de koffieuitloop zetten.

  Als u al koffie heeft bereid, worden de
  koffieleidingen altijd eerst doorgespoeld, voordat het apparaat wordt uitgeschakeld.

  Bij langdurige afwezigheid
  Als u het apparaat lange tijd niet zult
  gebruiken, gaat u als volgt te werk:
  ^ Leeg de opvangschaal, het afvalbakje en het waterreservoir.

  In het display verschijnt eerst "Opwarmfase". Na het opwarmen spoelt het apparaat de leidingen door. Uit de koffieuitloop stroomt heet water.
  U kunt nu dranken bereiden.
  ^ Reinig alle onderdelen van het apparaat grondig. Ook het filtersysteem,
  het verbindingsstuk naar de koffieuitloop en de opvangschaal voor
  druppels in de deur.
  ^ Schakel het apparaat uit.
  Trek de stekker uit de contactdoos
  als u de deur langdurig open laat. U
  bespaart zo energie.

  26 • Page 27

  Hoogteaanpassing koffie-uitloop
  U kunt de koffie-uitloop niet handmatig verstellen.
  Het apparaat herkent automatisch de
  hoogte van de gebruikte kopjes of glazen. Als u een drankt kiest, wordt de
  koffie-uitloop voor de bereiding op de
  juiste hoogte ingesteld.
  Er mag zich geen lepel of iets dergelijks in het kopje bevinden. Anders wordt de hoogte van het kopje
  niet goed herkend.
  U kunt de hoogteaanpassing uitschakelen. De koffie-uitloop blijft dan in de bovenste positie staan, zolang de koffieautomaat ingeschakeld is. Als u een
  onderhoudsprogramma uitvoert, past
  de koffie-uitloop zich aan de hoogte
  van het betreffende reservoir aan of
  neemt een onderhoudspositie in.

  Hoogteaanpassing in- of uitschakelen
  ^ Druk op "Hoofdmenu" of druk op de
  sensortoets #.
  ^ Druk op "Instellingen" %.
  ^ Scrol over het display totdat "Instelling uitloop" verschijnt en druk erop.
  ^ Druk op de gewenste instelling om
  de hoogteaanpassing in of uit te
  schakelen.
  ^ Druk op "OK".
  De instelling wordt opgeslagen.

  Als de koffieautomaat uitgeschakeld is,
  bevindt zich de koffie-uitloop in de middelste stand.

  27 • Page 28

  Dranken bereiden
  Espresso, koffie of caffè lungo
  bereiden
  U bevindt zich in het drankenmenu.

  Twee kopjes bereiden
  U kunt ook een dubbele hoeveelheid
  espresso, koffie of caffè lungo laten
  maken, voor één grote kop of voor twee
  kopjes.
  U bevindt zich in het drankenmenu.
  Om twee kopjes tegelijk te bereiden,

  ^ Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
  ^ Druk op espresso ., koffie / of caffè
  lungo /.
  Uit de koffie-uitloop stroomt de drank in
  het kopje.
  Gooi bij de eerste ingebruikneming
  de eerste twee kopjes koffie weg.
  Eventuele koffieresten van de controle in de fabriek worden zo verwijderd.

  28

  ^ zet u een kopje onder elk van de
  schenktuitjes van de koffie-uitloop.
  ^ Druk op het symbool voor twee kopjes van de gewenste drank.
  De bereiding start en uit de koffieuitloop stroomt de gewenste drank. • Page 29

  Dranken bereiden
  Bereiding afbreken
  Om de bereiding af te breken:
  ^ drukt u op "Stop".
  of:
  ^ drukt u op "Afbreken".

  Meerdere kopjes koffie meteen
  na elkaar bereiden
  (Koffiekan ²)
  U kunt met de functie "Koffiekan" automatisch meerdere kopjes koffie na elkaar bereiden (max. 1 l), bijvoorbeeld
  om een koffiekan te vullen. U kunt maximaal acht kopjes in een keer bereiden.
  ^ Zet een geschikte kan onder de
  koffie-uitloop.

  Koffiedranken van gemalen
  koffie
  Voor het bereiden van espresso of koffie met reeds gemalen koffie, doseert u
  de hoeveelheid voor één kopje in de
  koffietrechter.
  Zo kunt u bijvoorbeeld een kopje
  cafeïnevrije koffie bereiden, terwijl in
  het bonenreservoir alleen maar
  cafeïnehoudende bonen zitten.
  Als u gemalen koffie in de koffietrechter
  doet, wordt dit automatisch door de
  koffieautomaat herkend.
  Met gemalen koffie kunt u altijd maar
  een kopje koffie of espresso tegelijk bereiden.

  ^ Scrol over het display totdat
  "Koffiekan" ² verschijnt en druk erop.
  ^ Druk op het gewenste aantal kopjes
  (3 tot 8).
  ^ Volg de aanwijzingen op het display.
  Voor elk kopje worden de bonen afzonderlijk gemalen en wordt de koffie gezet. Op het display wordt het verloop
  weergegeven.
  U kunt de bereiding op elk moment afbreken:
  ^ Druk op "Afbreken" of "Stop".
  U kunt de functie "Koffiekan" twee
  keer achter elkaar gebruiken. Daarna
  moet de koffieautomaat minimaal één
  uur afkoelen, om te voorkomen dat
  het apparaat beschadigd raakt.

  29 • Page 30

  Dranken bereiden
  Gemalen koffie doseren

  Koffiedranken van gemalen koffie

  Gebruik de bijgeleverde schep voor de
  juiste dosering van de gemalen koffie.

  Als u een drank van gemalen koffie wilt
  bereiden:

  Doe niet meer dan één afgestreken
  schep koffie in de trechter. Als u te
  veel koffie doseert, kan het filtersysteem de hoeveelheid niet
  samenpersen.

  ^ Druk op "Ja".
  U kunt nu kiezen welke koffiedrank het
  apparaat moet bereiden.
  ^ Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
  ^ Druk op de gewenste drank.

  De automaat gebruikt alle gemalen
  koffie voor de volgende bereiding.
  ^ Open de deur.

  De gewenste drank wordt bereid.
  Als u geen drank van gemalen koffie
  wilt bereiden:
  ^ Druk op "Nee".
  De gemalen koffie wordt in het afvalbakje gegooid.
  Als u binnen ca. 15 seconden geen
  keuze maakt, wordt de gemalen koffie in het afvalbakje gegooid.

  ^ Verwijder de afdekking van de
  koffietrechter en open het deksel van
  de koffietrechter.
  ^ Doseer een afgestreken schep koffie
  in de trechter.
  ^ Sluit de koffietrechter en schuif de afdekking van de koffietrechter weer in
  het apparaat. Sluit de deur.
  In het display verschijnt "Gemalen koffie
  bereiden?".

  30 • Page 31

  Dranken bereiden
  Dranken met melk
  Gebruik alleen gepasteuriseerde
  melk om kiemvorming in het apparaat te vermijden.
  U kunt diverse koffiespecialiteiten met
  melk bereiden, maar ook hete melk en
  melkschuim.
  De volgende koffiespecialiteiten zijn
  mogelijk:
  Cappuccino H bestaat voor ca. twee
  derde uit melkschuim en voor een derde uit espresso.
  Latte macchiato k bestaat voor telkens
  een derde uit hete melk, melkschuim en
  espresso.
  Caffè latte ± bestaat uit hete melk en
  espresso.
  Informatie over de melkkan
  De melk blijft niet koel in de melkkan.
  Zet de kan daarom in de koelkast als
  u enige tijd geen melk gaat bereiden.
  Alleen met koude melk (< 13°C) krijgt
  u mooi melkschuim.

  a Deksel
  b Sensorstaafje
  c Aanzuigbuis
  d Glazen kan
  ^ Vul de melkkan tot max. 2 cm onder
  de rand met melk. Draai het deksel
  op de kan.
  Zorg dat de opening en de hals van
  de kan schoon blijven (zowel bij het
  vullen als bij het transporteren van
  de kan). Verontreinigingen kunnen
  storingen veroorzaken.

  Gebruik uitsluitend melk zonder
  toevoegingen. De veelal suikerhoudende toevoegingen leiden tot verstoppingen in de melkvoerende delen.

  ^ Schuif de melkkan van voren in de
  koffieautomaat.

  31 • Page 32

  Dranken bereiden
  Dranken met melk bereiden
  U bevindt zich in het drankenmenu.
  ^ Zet een geschikt kopje (glas) onder
  de koffie-uitloop.
  ^ Scrol over het display totdat de gewenste drank verschijnt en druk erop.

  Dranken van een individueel
  profiel bereiden
  Als u al een eigen profiel heeft samengesteld (zie "Profielen"), kies dan eerst
  uw profiel, voordat u een drank bereidt.
  ^ Druk op "Profielen" {.

  De gekozen drank wordt bereid.

  ^ Scrol over het display totdat "Profielen" verschijnt en druk erop.

  Heet water bereiden

  ^ Kies het gewenste profiel.

  ,Pas op! U kunt zich branden aan
  de heetwatertap! Het uitstromende
  water is heet.

  Om aan te geven dat een profiel is gekozen, verschijnt in het display de
  naam van het profiel.
  U kunt nu de door u gewenste drank
  bereiden.

  Het water is niet kokend heet en
  daarom niet geschikt voor de bereiding van thee.
  U bevindt zich in het drankenmenu.
  ^ Zet een geschikt kopje onder de
  heetwatertap.
  ^ Scrol over het display totdat "Heet
  water" verschijnt en druk erop.
  Er stroomt nu heet water in het kopje
  onder de heetwatertap.
  Om de bereiding af te breken:
  ^ Druk op "Afbreken" of "Stop".
  De automaat breekt de bereiding af.

  32

  Na de bereiding
  Als u een drank met melk heeft bereid,
  verschijnt na enige tijd "Spoelen
  starten" in het display.
  ^ Druk op "OK".
  De melkleiding wordt gespoeld.
  Ook als u de melding niet met "OK"
  bevestigt, spoelt de automaat na enige tijd automatisch de melkleiding
  door. • Page 33

  Optimaal genieten van uw koffie
  U kunt de koffieautomaat volledig aan
  de door u gebruikte koffiesoort aanpassen. U kunt
  – de maling instellen.
  – de koffiesterkte (koffiehoeveelheid)
  instellen.
  – de bereidingstemperatuur instellen.
  – de optie "Bevochtigen" inschakelen.

  Maling
  U kunt de koffiemolen (het maalwerk)
  volledig aan de gebruikte koffiesoort
  aanpassen. U doet dit door de maling
  in te stellen.

  Houd rekening met het volgende om
  te voorkomen dat de koffiemolen beschadigd raakt:
  Wijzig de maling per keer met maximaal 1 stap.
  Laat de automaat opnieuw bonen
  malen, voordat u de maling nog een
  stap wijzigt.
  ^ Open de deur.

  Als het poeder de juiste maling heeft,
  stroomt de koffie of de espresso gelijkmatig in het kopje en ontstaat er een fijne crema.
  De ideale crema is hazelnootbruin van
  kleur.
  Aan de volgende kenmerken ziet u of u
  de maling anders moet instellen.
  De maling is te grof als
  – de espresso of de koffie heel snel in
  het kopje loopt.
  – de crema erg licht van kleur en
  onbestendig is.
  Stel een fijnere maling in.
  De maling is te fijn als
  – de espresso of de koffie slechts
  druppelsgewijs in het kopje loopt.

  ^ Duw de schuifknop in het apparaat
  maximaal één stand naar links (fijnere maling) of rechts (grovere maling).
  ^ Sluit de deur van het apparaat.
  ^ Bereid een koffiedrank.
  Daarna kunt u de instelling van de maling opnieuw veranderen.
  De gewijzigde maling zal pas bij het
  tweede kopje te merken zijn.

  – de crema donkerbruin is.
  Stel een grovere maling in.

  33 • Page 34

  Optimaal genieten van uw koffie
  Drankparameters wijzigen

  De koffiehoeveelheid is te groot als

  U kunt de koffiehoeveelheid, het bevochtigen en de bereidingstemperatuur
  voor iedere koffiedrank afzonderlijk instellen.

  – de espresso of de koffie slechts
  druppelsgewijs in het kopje loopt.

  U bevindt zich in het drankenmenu.
  ^ Druk op "Bewerken" of scrol over het
  display totdat "Dranken bewerken"
  verschijnt en druk erop.

  – de crema donkerbruin is.
  – de espresso of koffie bitter smaakt.
  Verlaag de koffiehoeveelheid.
  ^ Druk op "Koffiehoeveelheid".

  ^ Druk op "Drank wijzigen".

  ^ Kies op het balkje de gewenste hoeveelheid en druk op "OK".

  ^ Scrol over het display totdat de gewenste drank verschijnt en druk erop.

  Bereidingstemperatuur

  ^ Druk op "Drankparameters".

  De juiste bereidingstemperatuur is afhankelijk

  U kunt nu
  – de koffiesterkte (koffiehoeveelheid)
  instellen.
  – de bereidingstemperatuur instellen.
  – de optie "Bevochtigen" inschakelen.

  – van de gebruikte koffiesoort.
  – van de vraag of u espresso of koffie
  bereidt.
  – van de luchtdruk op de plaats van
  opstelling.

  de automaat in de bergen wordt opKoffiesterkte/koffiehoeveelheid Als
  gesteld (boven 2000 meter), moet u de
  De automaat kan 6-14 g koffie per kopje malen en bereiden. Hoe meer koffie
  u gebruikt, des te sterker wordt de koffie of espresso.
  Aan de volgende kenmerken ziet u of u
  de koffiehoeveelheid moet wijzigen:
  De koffiehoeveelheid is te klein als
  – de espresso of de koffie heel snel in
  het kopje loopt.
  – de crema erg licht van kleur en
  onbestendig is.
  – de espresso of koffie slap smaakt.
  Vergroot de koffiehoeveelheid.
  34

  bereidingstemperatuur verlagen. Bij
  een lagere luchtdruk kookt het water
  namelijk al bij een lagere temperatuur.
  U kunt uit vijf temperaturen kiezen.
  Tip: Sommige koffiesoorten houden
  niet van hoge temperaturen. Deze kunnen van invloed zijn op de cremavorming en de smaak. • Page 35

  Optimaal genieten van uw koffie
  ^ Scrol in het veld "Bereidingstemperatuur", totdat de gewenste waarde verschijnt.
  ^ Druk op "OK".
  De instelling wordt opgeslagen.

  Bevochtigingsfunctie
  Is de bevochtigingsfunctie ingeschakeld, dan wordt het koffiepoeder na het
  malen eerst met een kleine hoeveelheid
  heet water bevochtigd. Na korte tijd
  wordt de resterende waterhoeveelheid
  door het vochtige koffiepoeder geperst.
  Het aroma van de koffie komt zo nog
  beter tot zijn recht.
  U kunt kort of lang bevochtigen instellen, maar u kunt de functie ook uitzetten.
  Bij aflevering is deze functie uitgeschakeld.
  ^ Scrol in het veld "Bevochtigen", totdat
  de gewenste instelling verschijnt.
  ^ Druk op "OK".
  De instelling wordt opgeslagen.

  35 • Page 36

  Hoeveelheid wijzigen
  De smaak van de koffiedrank hangt
  niet alleen van de koffiesoort af, maar
  ook van de gebruikte waterhoeveelheid.
  U kunt de waterhoeveelheid aanpassen
  aan de inhoud van uw kopjes en aan
  de gebruikte koffiesoort.
  Voor koffiespecialiteiten met melk kunt
  u naast de espresso- en koffiehoeveelheid ook het melk- en
  melkschuimaandeel aan uw wensen
  aanpassen. Ook de hoeveelheden voor
  hete melk en melkschuim kunt u vastleggen.
  Voor elke drank kunt u de maximale
  hoeveelheid programmeren. Als de
  maximale hoeveelheid is bereikt, stopt
  de bereiding. Voor de betreffende
  drank wordt dan de maximale hoeveelheid opgeslagen.
  De gewijzigde hoeveelheid wordt altijd in het actuele profiel opgeslagen.
  De naam van het actuele profiel staat
  links boven in het display.

  Hoeveelheid wijzigen
  U bevindt zich in het drankenmenu.
  ^ Plaats het gewenste kopje onder de
  koffie-uitloop.
  ^ Druk op "Bewerken".
  ^ Druk op "Drank wijzigen".
  ^ Scrol over het display totdat de gewenste drank verschijnt en druk erop.
  ^ Druk op "Hoeveelheid wijzigen".
  De drank wordt bereid en in het display
  verschijnt "Opslaan".
  ^ Druk op "Opslaan" als het kopje vol
  genoeg is.
  Als u de hoeveelheden voor cappuccino, latte macchiato of caffè latte wilt
  wijzigen, verschijnen in het display de
  bestanddelen van die dranken.
  Cappuccino: melkschuim, espresso
  Latte macchiato: hete melk, melkschuim, espresso
  Caffè latte: hete melk, espresso

  Als het waterreservoir tijdens de bereiding leegraakt, breekt de automaat
  de hoeveelheidsprogrammering af.
  De hoeveelheid van dat moment
  wordt niet opgeslagen.

  36

  ^ Druk op de bestanddelen waarvan u
  de hoeveelheid wilt aanpassen.
  U ziet aan de vinkjes 9, welke bestanddelen u heeft gekozen.
  ^ Druk op "OK". • Page 37

  Hoeveelheid wijzigen
  De automaat begint met de bereiding.
  U kunt nu voor elk geselecteerd bestanddeel de hoeveelheid vastleggen,
  zodra in het display "Opslaan" verschijnt.
  ^ Druk op "Opslaan" als de betreffende
  hoeveelheid voldoende is.
  ^ Sla de hoeveelheden voor de
  geselecteerde bestanddelen op.
  Vanaf nu wordt deze drank met deze
  instellingen bereid.

  37 • Page 38

  Dranken resetten
  U kunt de hoeveelheden en de parameters voor alle dranken weer op de fabrieksinstellingen zetten.
  U bevindt zich in het drankenmenu.
  ^ Druk op "Bewerken".
  ^ Druk op "Dranken resetten".
  In het display verschijnt "Alle dranken
  weer op de fabrieksinstellingen zetten?".
  ^ Druk op "Ja".

  38 • Page 39

  Profielen aanleggen
  Als u het apparaat samen met anderen
  gebruikt en iedereen heeft een eigen
  smaak en eigen voorkeuren, dan kunt u
  individuele profielen invoeren, waarbij u
  voor elke drank individuele hoeveelheden kunt instellen (zie "Hoeveelheid wijzigen").
  De naam van het actuele profiel verschijnt links boven in het display.

  – Profiel wisselen: Met deze functie
  kunt u instellen of de koffieautomaat
  na elke bereiding automatisch moet
  terugschakelen naar het Mielestandaardprofiel of dat het apparaat
  bij het laatst gekozen profiel blijft.

  Profiel samenstellen
  ^ Druk op "Profiel samenstellen".

  Profielen oproepen

  In het display wordt een editor geopend.

  ^ Druk in het hoofdmenu op
  "Profielen" { of op de toets "Profielen"
  in het drankenmenu.

  ^ Voer de gewenste naam in en druk
  op "OK".

  ^ U kunt nu een profiel samenstellen.

  Profiel kiezen

  Als u naast het Miele-standaardprofiel
  zelf al een profiel heeft aangelegd,
  heeft u ook de volgende mogelijkheden:

  ^ Kies het gewenste profiel.

  – Profiel kiezen: Met deze functie kunt
  u kiezen uit de profielen die al in het
  apparaat staan.

  Naam wijzigen

  – Naam wijzigen, als u de naam van
  een profiel wilt veranderen.
  – Profiel wissen, als u een profiel wilt
  wissen.

  De naam van het actuele profiel verschijnt links boven in het display.

  ^ Druk op "Bewerken".
  ^ Druk op "Naam wijzigen".
  ^ Tip het gewenste profiel aan en druk
  op "OK".
  ^ Voer de gewenste naam in en druk
  op "OK".

  39 • Page 40

  Profielen aanleggen
  Profiel wissen
  ^ Druk op "Bewerken".
  ^ Druk op "Profiel wissen".
  ^ Tip het gewenste profiel aan en druk
  op "OK".

  Profiel wisselen
  U kunt het apparaat zo instellen dat het
  na elke bereiding automatisch weer
  terugschakelt naar het Mielestandaardprofiel of dat het bij het laatst
  gekozen profiel blijft.
  ^ Druk op "Bewerken".
  ^ Druk op "Profiel wisselen".
  U heeft nu de volgende mogelijkheden:
  Handmatig
  Het profiel blijft actief, totdat u een ander profiel kiest.
  Na elke bereiding
  Na elke bereiding wordt automatisch
  het Miele-standaardprofiel gekozen.
  Na elk inschakelen
  Telkens als u het apparaat inschakelt,
  wordt automatisch het Mielestandaardprofiel gekozen, ongeacht
  welk profiel voor het laatste uitschakelen ingesteld was.
  ^ Tip de gewenste optie aan en druk
  op "OK".

  40 • Page 41

  Dranken voor profielen bewerken
  U kunt voor elk profiel eigen dranken
  samenstellen. Voor die dranken kunt u
  de hoeveelheden en de parameters
  (zoals koffiehoeveelheid en temperatuur) aanpassen.
  Daarnaast kunt u de namen van dranken wijzigen en ongewenste dranken
  uit het profiel verwijderen. U kunt maximaal negen dranken in een profiel instellen.

  De bereiding start en u kunt de hoeveelheden van de afzonderlijke bestanddelen individueel opslaan.
  ^ Voer een naam in voor de nieuw
  samengestelde drank (maximaal 8
  tekens) en druk op "Opslaan".
  De nieuwe drank verschijnt in het profiel.

  Drank wijzigen: hoeveelheid,
  parameters en naam wijzigen

  ^ Druk in het hoofdmenu op "Profielen"
  { of op de toets "Profiel" in het
  drankenmenu.

  ^ Druk op "Bewerken".

  ^ Kies het gewenste profiel.

  ^ Druk op "Drank wijzigen".

  De naam van het actuele profiel verschijnt links boven in het display.

  ^ Scrol over het display totdat de gewenste drank verschijnt en druk erop.

  Drank samenstellen

  U kunt nu, zoals beschreven, de hoeveelheid aanpassen, de parameters of
  de naam.

  U kunt op basis van de aanwezige
  dranken nieuwe dranken samenstellen.
  Een profiel kan uit maximaal negen
  dranken bestaan.
  De optie "Drank samenstellen" verschijnt alleen als het aantal dranken
  minder dan negen is.
  ^ Druk op "Bewerken".
  ^ Druk op "Drank samenstellen".

  Drank wissen
  ^ Druk op "Bewerken".
  ^ Druk op "Drank wissen".
  ^ Scrol over het display totdat de gewenste drank verschijnt en druk erop.
  ^ Druk op "OK".

  Maak uw keuze uit de
  standaarddranken:
  ^ Scrol over het display totdat de gewenste drank verschijnt en druk erop.
  ^ Wijzig de parameters en de hoeveelheid voor de gekozen drank (zie "Optimaal genieten van uw koffie" en
  "Hoeveelheid wijzigen").

  41 • Page 42

  Instellingen
  Via het menu "Instellingen" kunt u de
  automaat aan uw eigen wensen aanpassen.

  Menu "Instellingen" oproepen

  Instellingen wijzigen en
  opslaan
  ^ Druk op "Hoofdmenu" of druk op de
  sensortoets #.

  U bevindt zich in het drankenmenu.

  ^ Druk op "Instellingen" %.

  ^ Druk op "Hoofdmenu" of druk op de
  sensortoets #.

  ^ Scrol over het display totdat de gewenste instelling verschijnt en druk
  erop.

  ^ Druk op "Instellingen" %.
  U kunt nu de instellingen controleren of
  wijzigen.
  Als u op # drukt, gaat u terug naar
  het eerstvolgende hogere menu.
  U herkent de actuele instellingen aan
  het gekleurde kadertje.

  42

  ^ Scrol over het display totdat de gewenste optie verschijnt en druk erop.
  De instelling wordt opgeslagen. • Page 43

  Instellingen
  Overzicht van de mogelijke instellingen
  De fabrieksinstelling van het betreffende menupunt is vet weergegeven.
  Menupunt

  Mogelijke instellingen

  Taal

  Duits, Nederlands, andere talen
  Land

  Dagtijd

  Weergave
  Uit / Aan / Nachtschakeling
  Kloktype
  Analoog / Digitaal
  Tijdformaat
  12 h / 24 h
  Instellen

  Datum

  Instellen

  Timer

  Timer 1
  Instellen
  Inschakelen om / Uitschakelen na (1:00) / Uitschakelen om
  Toewijzing weekdagen
  Maandag / Dinsdag / Woensdag / Donderdag / Vrijdag / Zaterdag /
  Zondag / Overnemen
  Activeren
  Inschakelen om (Ja / Nee) / Uitschakelen om (Ja / Nee)
  Timer 2
  Instellen
  Inschakelen om / Uitschakelen om
  Toewijzing weekdagen
  Maandag / Dinsdag / Woensdag / Donderdag / Vrijdag / Zaterdag /
  Zondag / Overnemen
  Activeren
  Inschakelen om (Ja / Nee) / Uitschakelen om (Ja / Nee)

  Eco-stand

  Eco-stand (Aan / Uit)

  Verlichting

  Lichtsterkte
  Uitschakelen na

  Info

  Bereidingen
  Bereidingen totaal / Espresso / Koffie / Caffè lungo / Cappuccino /
  Latte macchiato / Caffè latte / Melkschuim / Hete melk / Heet water
  Aantal bereidingen tot
  Ontkalken / Filtersysteem ontvetten

  Vergrendeling

  Aan / Uit

  Waterhardheid

  Zacht 1
  Gemiddeld 2
  Hard 3
  Zeer hard 4

  43 • Page 44

  Instellingen
  Menupunt

  Mogelijke instellingen

  Lichtsterkte

  Instellen

  Volume

  Geluidssignalen
  Toetssignaal

  Serviesverwarmer

  Aan / Uit / Automatisch

  Vaste wateraansluiting

  Aan / Uit

  Hoogteaanpassing
  koffie-uitloop

  Aan / Uit

  Handelaar

  Demo-functie (Aan / Uit)

  Fabrieksinstellingen

  Niet resetten
  Resetten

  44 • Page 45

  Instellingen
  Taal

  Kloktype

  Voor de teksten in het display kunt u uw
  eigen taal en land kiezen.

  U kunt de dagtijd

  Tip: Als u per ongeluk een verkeerde
  taal kiest, kunt u het menupunt "Taal"
  gemakkelijk terugvinden met behulp
  van het vlaggetje F.

  Dagtijd

  analoog of

  U kunt de weergave van de dagtijd, het
  tijdformaat en de dagtijd instellen.
  Weergave (dagtijdweergave)
  U kunt uit de volgende mogelijkheden
  kiezen:
  – Aan: De dagtijd wordt weergegeven
  als het apparaat uitgeschakeld
  wordt.

  digitaal laten weergeven.

  – Uit: De dagtijd wordt niet weergegeven als het apparaat uitgeschakeld
  wordt.

  U kunt kiezen uit:

  – Nachtschakeling: De dagtijd wordt
  alleen overdag weergegeven.

  – 12-uurs-weergave (12 uur)

  Tijdformaat

  – 24-uurs-weergave (24 uur)

  Instellen
  Afhankelijk van uw keuze verbruikt
  uw apparaat meer of minder energie.
  In het display verschijnt een betreffende melding.

  U stelt de uren en de minuten in.

  Datum
  U stelt de dag, de maand en het jaar in.

  45 • Page 46

  Instellingen
  Timer
  Het apparaat heeft twee timers die u als
  volgt kunt gebruiken:
  Om de automaat
  – op een bepaalde tijd in te schakelen,
  bijvoorbeeld voor het ontbijt ("Inschakelen om").
  – op een bepaalde tijd uit te schakelen
  ("Uitschakelen om").
  – na een bepaalde tijd uit te schakelen, als geen toets is ingedrukt of
  geen drank is bereid ("Uitschakelen
  na"; alleen bij "Timer 1").
  De timerfuncties kunt u aan afzonderlijke weekdagen toewijzen.

  wordt het apparaat daarna niet meer
  automatisch ingeschakeld. Zo wordt
  voorkomen dat het apparaat elke dag
  wordt ingeschakeld, terwijl u niet aanwezig bent (bijvoorbeeld in de vakantie).
  De geprogrammeerde tijden blijven wel
  in het geheugen staan en worden weer
  geactiveerd, zodra u het apparaat
  handmatig inschakelt.
  Uitschakelen om
  Na langdurige afwezigheid worden de
  opgeslagen tijden weer geactiveerd,
  zodra u het apparaat handmatig inschakelt (zie "Inschakelen om").
  Uitschakelen na

  Voor "Inschakelen om" en "Uitschakelen om" moet de timer zijn geactiveerd en moet er minstens een
  weekdag zijn toegewezen.

  De timerfunctie "Uitschakelen na" is
  alleen voor "Timer 1" beschikbaar.

  U kunt kiezen uit:

  Als geen toets wordt bediend c.q. geen
  drank wordt bereid, wordt de automaat
  na 30 minuten uitgeschakeld. Zo bespaart u energie.

  – Timer 1:
  "Inschakelen om", "Uitschakelen om",
  "Uitschakelen na".

  U kunt deze standaardinstelling wijzigen en een tijd instellen tussen 15 minuten en 9 uur.

  Timer kiezen

  – Timer 2:
  "Inschakelen om", "Uitschakelen om".
  Inschakelen om
  Als de vergrendeling actief is, wordt
  de koffieautomaat niet op het ingestelde tijdstip ingeschakeld.
  Als het apparaat 3 keer wordt ingeschakeld (via de timerfunctie "Inschakelen om"), maar u gebruikt het niet, dan
  46 • Page 47

  Instellingen
  Weekdagen toewijzen

  Eco-stand

  Kies de gewenste weekdag. De gekozen weekdag is met 9 gemarkeerd.

  De "Eco-stand" is een energiebesparende functie. Pas wanneer u een drank
  of stoom voor hete melk of melkschuim
  gaat bereiden, wordt het stoomsysteem
  opgewarmd.

  Als alle gewenste dagen gemarkeerd
  zijn:
  ^ Druk op "OK".
  Timer activeren en deactiveren
  Als de timer voor "Inschakelen om" geactiveerd is, verschijnt 23:59 uur eerder
  het symbool + in het display en de gewenste inschakeltijd, voor zover voor
  de dagtijdweergave "Aan" of
  "Nachtschakeling" is gekozen.

  Als u de "Eco-stand" uitschakelt, kunt u
  melkschuim en hete melk, alsmede koffie en espresso meteen na elkaar bereiden. Het stoomsysteem blijft dan op
  temperatuur. Bij deze instelling is het
  energieverbruik aanzienlijk hoger.
  De koffieautomaat attendeert u op het
  gewijzigde energieverbruik.

  Als de vergrendeling geactiveerd is,
  kan de timerfunctie "Inschakelen om"
  niet worden gekozen.
  Kies de gewenste timerfunctie. De gekozen functie is met 9 gemarkeerd.
  Als alle gewenste timers gemarkeerd
  zijn:
  ^ Druk op "OK".

  47 • Page 48

  Instellingen
  Verlichting

  Info (informatie weergeven)

  U heeft de volgende mogelijkheden:

  Via het menupunt "Info" kunt u het aantal bereidingen van de afzonderlijke
  dranken laten weergeven.

  – U kunt de lichtsterkte instellen voor
  als het apparaat ingeschakeld is.
  – U kunt de lichtsterkte instellen voor
  als het apparaat uitgeschakeld is.
  – U kunt aangeven, wanneer de verlichting moet uitgaan ("Uitschakelen
  na").
  Lichtsterkte instellen
  Kies eerst:
  – Apparaat ingeschakeld
  – Apparaat uitgeschakeld

  Ook kunt u zien of u tot het volgende
  ontkalken nog meer dan 50 dranken
  kunt bereiden ("Aantal bereidingen tot
  ontkalken").
  Om terug te gaan naar de vorige displayweergave:
  ^ Druk op "OK".

  Apparaat vergrendelen
  (Vergrendeling 0)

  Uitschakeltijd verlichting instellen
  (Uitschakelen na)

  Met de vergrendelingsfunctie kunt u de
  automaat tegen ongewenst gebruik
  beveiligen (kinderen, onbevoegde personen).

  U kunt instellen, hoe lang de automaat
  na het uitschakelen verlicht moet blijven.

  Vergrendeling 0 activeren en deactiveren

  Als de automaat is ingeschakeld, wordt
  het apparaat na de laatste bediening
  nog 10 minuten verlicht. Deze tijd kunt
  u niet veranderen.

  Als de vergrendeling geactiveerd is,
  is de timerfunctie "Inschakelen om"
  uitgeschakeld.
  Vergrendeling tijdelijk deactiveren
  Zolang in het display de melding "Ontgrendelen: 5 sec. ingedrukt houden" te
  zien is,
  ^ kunt u de vergrendeling deactiveren
  door 5 seconden op het symbool
  "Slot" te drukken.
  Zodra u het apparaat uitschakelt, is
  het weer vergrendeld.

  48 • Page 49

  Instellingen
  Waterhardheid
  Informatie over de waterhardheid vindt
  u in het hoofdstuk "Eerste ingebruikneming".

  Lichtsterkte
  U kunt via het segmentbalkje de lichtsterkte van het display instellen.

  Volume

  – Automatisch: De serviesverwarmer
  wordt samen met de koffieautomaat
  in- of uitgeschakeld.
  Als u voor de koffieautomaat de timer
  "Inschakelen om" heeft geprogrammeerd, wordt de serviesverwarmer
  ca. 30 minuten voor het inschakelen
  van de koffieautomaat ingeschakeld.
  Zo zijn uw kopjes tijdig voorverwarmd.

  U kunt het volume van de geluidssignalen en de toetssignalen via het
  segmentbalkje instellen.

  – Aan: U kunt de serviesverwarmer op
  elk moment met de hand in- en uitschakelen, los van de koffieautomaat.

  Vaste wateraansluiting
  activeren en deactiveren

  – Uit: De serviesverwarmer kan niet
  worden ingeschakeld, omdat het apparaat geen stroom van de koffieautomaat krijgt.

  De automaat is bedoeld voor aansluiting op de waterleiding. Als u de functie
  "Vaste wateraansluiting" inschakelt,
  wordt het waterreservoir automatisch
  via de waterleiding gevuld. Als u de
  functie uitschakelt, moet u het waterreservoir handmatig vullen.

  Serviesverwarmer
  U kunt de serviesverwarmer met een
  speciale aansluitkabel (optie) rechtstreeks op de koffieautomaat aansluiten. Uw Miele-vakhandelaar of Miele
  kan u een geschikte serviesverwarmer
  aanbevelen.

  Bij aflevering staat deze functie van
  de koffieautomaat op "Uit".

  Hoogteaanpassing koffieuitloop
  Informatie over de hoogteaanpassing
  van de koffie-uitloop vindt u in het
  hoofdstuk "Hoogteaanpassing koffieuitloop".

  De vereiste kabel kunt u bij de Mielevakhandel of bij Miele bestellen.
  Na het aansluiten, moet u onder "Instellingen" de gewenste instelling voor de
  serviesverwarmer activeren.
  U kunt uit de volgende mogelijkheden
  kiezen:
  49 • Page 50

  Instellingen
  Fabrieksinstelling
  Via "Fabrieksinstelling" kunt u de instellingen van de automaat weer op de instellingen bij aflevering zetten (resetten).
  De fabrieksinstellingen vindt u in het
  "Overzicht van de mogelijke instellingen".
  De volgende instellingen worden niet
  gereset:
  - Taal
  - Dagtijd
  - Aantal bereidingen
  - Profielen

  50

  Demo-functie (handelaar)
  Voor particulier gebruik is deze functie niet relevant.
  De automaat kan met de functie "Handelaar" in de handel en in showrooms
  worden gepresenteerd. Daarbij wordt
  het apparaat verlicht, maar er kunnen
  geen dranken worden bereid of acties
  worden uitgevoerd.
  Als u de demo-functie activeert, kunt
  u de automaat niet met de Aan/Uittoets K uitschakelen. • Page 51

  Reiniging en onderhoud
  Overzicht

  ,Reinig het apparaat regelmatig om kiemvorming tegen te gaan.
  Aanbevolen interval

  Wat moet ik reinigen / onderhouden?

  Dagelijks
  (aan het einde van de dag)

  Melkkan en deksel
  Waterreservoir
  Afvalbakje
  Opvangschaal en opvangrooster

  1 x wekelijks
  (vaker bij ernstige verontreiniging)

  Koffie-uitloop
  Verbindingsstuk naar koffie-uitloop
  Melkventiel met reinigingsborstel
  Binnenkant
  Opvangschaaltje binnenkant deur
  Filtersysteem
  Front (met name meteen na het ontkalken)

  1 x maandelijks

  Kapje op verbindingsstuk koffie-uitloop invetten

  Nadat een melding verschijnt

  Melkleiding (met het reinigingsmiddel voor melkleidingen)
  Filtersysteem (met reinigingstabletten)
  Apparaat ontkalken

  Indien nodig

  Bonenreservoir
  Verstopte melkleiding met reinigingsborstel

  Sommige onderdelen van de automaat zijn geschikt voor reiniging in de afwasautomaat. Bij veelvuldig reinigen in de afwasautomaat kunnen deze delen door
  resten van voedingsmiddelen (zoals tomaten) verkleuren of aangetast worden.
  De volgende onderdelen mogen uitsluitend handmatig worden gereinigd:
  – Afdekking koffie-uitloop
  – Filtersysteem
  – Bonenreservoir en deksel bonenreservoir
  – Serviceklepje

  51 • Page 52

  Reiniging en onderhoud
  ,Verbrandingsgevaar!
  Laat het apparaat eerst afkoelen,
  voordat u het gaat reinigen. Dit geldt
  met name voor het water in de opvangschaal.
  Reinig het apparaat nooit met een
  stoomreiniger. Het apparaat zou
  hierdoor beschadigd raken.
  Gebruik nooit schoonmaakmiddelen
  die zand, soda, zuur of chloride bevatten! Deze stoffen tasten het oppervlak aan.
  Het is erg belangrijk dat u het apparaat
  regelmatig schoonmaakt, omdat koffiedik snel schimmelt. Melkresten kunnen
  bederven en de melkleiding verstoppen.
  Het kapje van het verbindingsstuk
  naar de koffie-uitloop is met siliconenvet ingesmeerd. Let op uw kleding als u reservoirs of andere delen
  uit de binnenruimte verwijdert of terugzet.

  Alle oppervlakken zijn krasgevoelig.
  Bij glazen oppervlakken kunnen
  krassen ook glasbreuk tot gevolg
  hebben.
  Alle oppervlakken kunnen verkleuren of aangetast worden als deze
  met ongeschikte reinigingsmiddelen
  in aanraking komen.
  Als er bij het ontkalken spatten op
  het front komen, wis deze dan meteen weg!
  Vermijd bij alle fronten
  – soda-, ammoniak-, zuur- en chloridehoudende reinigingsmiddelen.
  – oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.
  – kalkoplossende reinigingsmiddelen.
  – reinigingsmiddelen voor roestvrij
  staal.
  – reinigingsmiddelen voor afwasautomaten.
  – ovenreinigers.
  – glasreinigers.
  – schurende reinigingsmiddelen, zoals
  schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel en reinigingssteen.
  – schurende sponsjes, zoals pannensponsjes of borstels en gebruikte
  sponsjes die nog resten schuurmiddel bevatten.
  – vlekkensponsjes.
  – scherpe metalen schrapers.

  52 • Page 53

  Reiniging en onderhoud
  Apparaat spoelen
  Als u een koffiedrank heeft bereid,
  spoelt de automaat de leidingen ook
  door als het aparaat wordt uitgeschakeld. Zo worden eventuele koffieresten
  verwijderd.
  U kunt het apparaat ook handmatig
  doorspoelen.
  ^ Druk op "Hoofdmenu" of druk op de
  sensortoets #.
  ^ Druk op "Onderhoud" y.
  ^ Druk op "Apparaat spoelen".
  De leidingen worden doorgespoeld.
  Het spoelwater stroomt uit de koffieuitloop.

  Melkleiding
  Reinig de melkleidingen zorgvuldig
  en regelmatig.
  Melk bevat van nature kiemen
  (micro-organismen) die zich bij onvoldoende reiniging vermeerderen.
  Verontreinigingen in het apparaat
  kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.
  Melkleiding handmatig spoelen
  De melkleiding kan door melkresten
  verstopt raken. Als u een drank met
  melk heeft bereid, spoelt de automaat
  na enkele minuten de melkleiding door.
  U kunt de melkleiding ook handmatig
  doorspoelen.
  ^ Druk op "Hoofdmenu" of druk op de
  sensortoets #.
  ^ Druk op "Onderhoud" y.
  ^ Druk op "Melkleiding spoelen".
  De melkleiding wordt gespoeld.

  53 • Page 54

  Reiniging en onderhoud
  Melkleiding met reinigingsmiddel
  voor melkleidingen reinigen
  Reinig de melkleidingen zorgvuldig
  en regelmatig.
  Melk bevat van nature kiemen
  (micro-organismen) die zich bij onvoldoende reiniging snel vermeerderen. Verontreinigingen in het apparaat kunnen schadelijk zijn voor
  de gezondheid.
  De melkleiding moet ongeveer eens
  per week worden gereinigd. De koffieautomaat herinnert u hieraan. Drie dagen van tevoren verschijnt de melding
  "Dagen tot melkleiding reinigen: 3". De
  automaat toont bij elk inschakelen het
  resterende aantal dagen tot aan de reiniging.
  ^ Druk op de toets "OK" om de melding
  te bevestigen.
  Als het aantal resterende dagen "0" is,
  verschijnt in het display "Melkleiding
  reinigen". De bereiding van dranken
  met melk wordt geblokkeerd.
  ^ Druk op "OK".
  U kunt nu alleen espresso, koffie, caffè
  lungo en heet water bereiden. Dranken
  met melk kunt u pas weer bereiden als
  de melkleiding is gereinigd.
  Het reinigingsprogramma kan niet
  worden onderbroken. Het moet volledig worden uitgevoerd.

  54

  ^ Druk op "Hoofdmenu" of druk op de
  sensortoets #.
  ^ Druk op "Onderhoud" y.
  ^ Druk op "Melkleiding reinigen".
  Het programma wordt gestart en in het
  display verschijnen diverse meldingen.
  ^ Volg de aanwijzingen.
  Als in het display de melding "Vul het
  waterreservoir tot aan de
  reinigingsmarkering 8 met reinigingsmiddel en lauw water." verschijnt, gaat
  u als volgt te werk:
  Oplossing met reinigingsmiddel maken
  Het reinigingspoeder voor het
  melksysteem is speciaal voor deze koffieautomaat ontwikkeld. Het middel is
  verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel, bij
  Miele en via www.miele-shop.com.
  Gebruik alleen dit reinigingsmiddel,
  zodat het apparaat niet beschadigd
  raakt.
  ^ Doe een zakje reinigingsmiddel voor
  melkleidingen in het waterreservoir. • Page 55

  Reiniging en onderhoud
  Melkkan met deksel
  Zorg dat de hals en de flens van de kan
  altijd schoon blijven (zowel bij het vullen als bij het transporteren van de
  kan). Verontreinigingen kunnen storingen veroorzaken.
  ^ Reinig de melkkan in de afwasautomaat of handmatig met warm water
  en afwasmiddel. Droog de kan daarna af.
  ^ Vul het waterreservoir tot aan de markering 8 met lauw water en roer de
  oplossing goed door.

  Voordat u het deksel in de afwasautomaat doet:

  Houdt u zich aan de mengverhouding. Doe niet te weinig water in het
  waterreservoir. De reiniging zal anders onvolledig zijn.
  ^ Schuif het waterreservoir terug in het
  apparaat en sluit de deur.
  ^ Volg de aanwijzingen op het display.
  Als in het display "Vul het waterreservoir
  en plaats het terug" verschijnt, gaat u
  als volgt te werk:
  ^ Spoel het waterreservoir grondig met
  schoon water om. Er mogen geen
  resten reinigingsmiddel in het waterreservoir achterblijven. Vul het reservoir met vers drinkwater.
  Het reinigingsprogramma is beëindigd,
  als in het display "Verwijder het reservoir. Programma afgerond" verschijnt.

  ^ Spoel de melkleiding in het deksel
  goed door onder stromend water.
  Als daarbij geen water uit de
  melkleiding a stroomt,
  ^ reinig dan het deksel zoals beschreven onder "Verstopte melkleiding –
  Stap 1: Melkleiding in deksel melkkan
  reinigen".

  55 • Page 56

  Reiniging en onderhoud
  Koffie-uitloop
  Reinig de afdekking van de koffieuitloop uitsluitend handmatig met warm
  water en afwasmiddel. Alle andere onderdelen mogen in de afwasautomaat.
  Voor het reinigen moet de koffie-uitloop
  de onderhoudspositie innemen. Pas
  dan kunt u de onderdelen verwijderen.
  Als een voorwerp onder de koffieuitloop staat, moet u dat verwijderen.
  De koffie-uitloop zal anders niet de
  onderhoudspositie innemen.

  ^ Druk de vergrendeling a naar boven, pak de uitloop-unit bij de greep
  vast en verwijder deze b.

  ^ Druk op "Hoofdmenu" of druk op #.
  ^ Druk op "Onderhoud" y.
  ^ Druk op "Koffie-uitloop reinigen".
  De koffie-uitloop neemt de
  onderhoudspositie in a.

  ^ Haal de uitloop los door deze aan de
  zijkant bij de magneet vast te pakken
  en naar voren te trekken (zie afbeelding).

  ^ Haal de afdekking er naar voren toe
  af b.

  56 • Page 57

  Reiniging en onderhoud

  ^ Draai het bovenste aansluitstuk a en
  verwijder het naar boven toe. Trek
  ook het onderste aansluitstuk b er
  naar boven toe af.
  ^ Trek de schenktuitjes c eraf.
  Verwijder het Y-stuk niet.
  ^ Reinig alle onderdelen grondig.

  ^ Zet de uitloop-unit in omgekeerde
  volgorde weer in elkaar. Het bovenste aansluitstuk a moet met een klik
  vastklikken. Druk de schenktuitjes b
  stevig op de uitloop-unit.
  ^ Plaats de uitloop-unit terug in de
  koffie-uitloop.
  ^ Plaats de afdekking weer terug.

  ^ Reinig het oppervlak van de koffieuitloop met een vochtig sponsdoekje.

  57 • Page 58

  Reiniging en onderhoud
  Melkventiel onderhouden

  Sensorafdekking

  Reinig het melkventiel minimaal eens
  per week, zodat u altijd mooi melkschuim krijgt.

  Onder aan de koffie-uitloop bevindt
  zich de sensorafdekking van de
  kopjesbeveiliging. Als de sensoren van
  de automatische hoogteaanpassing
  een kopje of voorwerp niet herkennen,
  stopt de kopjesbeveiliging de beweging van de koffie-uitloop.

  ^ Druk op "Hoofdmenu" of druk op de
  sensortoets #.
  ^ Druk op "Onderhoud" y.
  ^ Druk op "Koffie-uitloop reinigen".
  De koffie-uitloop en het melkventiel nemen de onderhoudspositie in.

  Reinig de sensorafdekking handmatig
  met warm water en afwasmiddel.

  Belangrijk! Voordat u
  "Onderhoudspositie verlaten" met
  "OK" bevestigt, moet u beslist het
  reinigingsborsteltje verwijderen. De
  koffieautomaat kan anders beschadigd raken.

  ^ Om de afdekking te verwijderen,
  drukt u tussen de schenktuitjes op de
  sensorafdekking a. Blijf drukken en
  druk tevens aan de zijkant (achter)
  van buiten op de koffie-uitloop b.
  De sensorafdekking laat los.

  ^ Steek de borstel in het melkventiel.
  Beweeg de borstel heen en weer.
  ^ Druk op "OK".
  Het melkventiel neemt de uitgangspositie in en de melkleiding wordt gespoeld.

  58

  ^ Om de afdekking terug te plaatsen,
  haakt u de beide haken er aan de
  achterkant in en drukt u de
  sensorafdekking naar boven. • Page 59

  Reiniging en onderhoud
  Waterreservoir

  Afvalbakje

  Ververs het water dagelijks om kiemvorming tegen te gaan.

  Na een bepaalde tijd verschijnt in het
  display de melding dat het afvalbakje
  moet worden geleegd. Reinig het afvalbakje uiterlijk dan! Nog beter kunt u het
  afvalbakje dagelijks reinigen. Koffiedik
  schimmelt snel.
  In het afvalbakje zit vaak ook wat water
  dat afkomstig is van het doorspoelen.

  Het ventiel, de onderkant van het
  waterreservoir en de ruimte waarin
  het reservoir staat, moeten schoon
  zijn. Alleen dan kunt u het reservoir
  correct in het apparaat plaatsen.

  ^ Reinig het bakje in de afwasautomaat
  of handmatig met een heet, mild sopje van afwasmiddel en droog het
  daarna weer af.
  ^ Reinig ook de ruimte waarin het afvalbakje staat grondig.

  ^ Reinig het waterreservoir in de afwasautomaat of handmatig met warm
  water en afwasmiddel. Droog het reservoir daarna af.
  ^ Reinig de ruimte voor het waterreservoir grondig, vooral de inkepingen.
  Maak alles daarna goed droog.

  59 • Page 60

  Reiniging en onderhoud
  Opvangschaal
  Reinig de opvangschaal dagelijks
  om geur- en schimmelvorming te
  voorkomen.

  De metalen plaatjes (contacten) op
  de opvangschaal moeten schoon en
  droog zijn. Alleen dan herkent de
  elektronica of de opvangschaal aanwezig is c.q. vol is.

  In het display verschijnt een melding
  als de opvangschaal vol is en moet
  worden geleegd. Uiterlijk dan moet u
  de schaal legen.

  ^ Reinig de ruimte onder de opvangschaal.

  ,Verbrandingsgevaar
  Als het apparaat zojuist is doorgespoeld, wacht dan even voordat u
  de opvangschaal uit het apparaat
  haalt. Er loopt misschien nog wat
  water uit.

  ^ Open de deur en haal de opvangschaal voorzichtig uit het apparaat.
  In de opvangschaal bevindt zich een
  rooster. Dit rooster voorkomt dat u
  water morst als u met de volle schaal
  loopt.
  ^ Reinig de opvangschaal en het rooster in de afwasautomaat of handmatig met een heet, mild sopje van afwasmiddel en droog de delen daarna
  weer af.
  60

  ^ Schuif de opvangschaal in de koffieautomaat.
  Schuif de opvangschaal tot de aanslag in het apparaat. • Page 61

  Reiniging en onderhoud
  Opvangrooster
  ^ Verwijder het opvangrooster.

  Verbindingsstuk naar koffieuitloop

  ^ Reinig het rooster in de afwasautomaat of handmatig met warm water
  en afwasmiddel.

  Aan de binnenkant van de deur bevindt
  zich het verbindingsstuk tussen het filtersysteem en de koffie-uitloop.

  ^ Droog het rooster af.

  ^ Plaats het rooster terug in de opvangschaal. Het rooster moet aan de
  voorkant strak aansluiten.

  Bonenreservoir

  ^ Reinig het verbindingsstuk regelmatig met een vochtige doek, zonder
  het vet van het kapje af te wissen.
  ^ Vet het kapje regelmatig (eens per
  maand) in met het bijgeleverde siliconenvet.

  ^ Trek het bonenreservoir uit het apparaat en verwijder het deksel (naar
  achteren schuiven).
  ^ Reinig het bonenreservoir en het deksel handmatig met warm water en afwasmiddel. Droog de beide delen
  daarna af.
  ^ Schuif het deksel er weer op en
  schuif het reservoir vervolgens in het
  apparaat.

  61 • Page 62

  Reiniging en onderhoud
  Binnenkant en deur
  ^ Reinig de binnenkant en de deur van
  het apparaat met een heet, mild sopje van afwasmiddel. Verwijder eerst
  alle delen die u uit het apparaat kunt
  halen.
  Tip: Droge resten koffiepoeder kunt u
  met een stofzuiger verwijderen.

  Filtersysteem
  Reinig het filtersysteem uitsluitend
  handmatig met warm water zonder
  reinigingsmiddel.
  De bewegende delen van het filtersysteem zijn ingevet. Reinigingsmiddelen beschadigen het filtersysteem.
  Reinig het filtersysteem eens per week.
  Filtersysteem verwijderen en handmatig afspoelen
  U kunt het filtersysteem voor de reiniging uit de koffieautomaat halen. Ga als
  volgt te werk:
  ^ Open de deur.

  Onder bij de deur (binnenkant) bevindt
  zich een klein opvangschaaltje voor
  druppels.

  ^ Verwijder het waterreservoir, het afvalbakje en de afdekking van de
  koffietrechter.

  ^ Reinig het schaaltje in de afwasautomaat of handmatig met warm water
  en afwasmiddel.
  Vergeet niet het schaaltje weer terug
  te plaatsen.

  ^ Druk op de toets onder aan de greep
  van het filtersysteem a en draai de
  greep daarbij naar links b.
  ^ Druk de vergrendeling voor het filtersysteem c naar beneden en trek het
  filtersysteem voorzichtig uit het apparaat.
  62 • Page 63

  Reiniging en onderhoud
  ^ Trek het filtersysteem voorzichtig uit
  de koffieautomaat.

  Ga in omgekeerde volgorde te werk als
  u het filtersysteem weer terugplaatst:

  Als u het filtersysteem niet of slechts
  met moeite uit het apparaat kunt trekken, bevindt het systeem zich niet in de
  uitgangspositie (zie "Nuttige tips").

  ^ Schuif het filtersysteem recht in de
  koffieautomaat.

  Verander niet de positie van de
  greep op het filtersysteem als u het
  filtersysteem uit het apparaat heeft
  gehaald. Het filtersysteem neemt anders ook een andere positie in. U
  kunt het systeem dan niet meer in
  de koffieautomaat schuiven.
  ^ Reinig het systeem handmatig onder stromend warm water zonder
  reinigingsmiddel.

  ^ Druk op de toets onder aan de greep
  van het filtersysteem a en draai de
  greep daarbij naar rechts b.
  ^ Sluit de deur van het apparaat.

  ^ Wrijf de koffieresten van de zeven.
  Een zeef bevindt zich in de trechter,
  de tweede links naast de trechter.
  ^ Droog de trechter af, zodat geen koffiepoeder in de trechter blijft plakken
  als u weer koffie bereidt.
  ^ Reinig de binnenkant van de koffieautomaat. Droge resten koffiepoeder
  kunt u met een stofzuiger verwijderen.
  63 • Page 64

  Reiniging en onderhoud
  Filtersysteem ontvetten
  Afhankelijk van het vetgehalte van de
  gebruikte koffiesoort kan het filtersysteem verstopt raken. Reinig het systeem daarom met de bijgeleverde reinigingstabletten.

  Als in het display de melding "Leg een
  reinigingstablet in de koffietrechter en
  sluit deze" verschijnt, gaat u als volgt te
  werk:

  De reinigingstabletten voor het ontvetten van het filtersysteem zijn speciaal
  voor het apparaat ontwikkeld. De tabletten zijn verkrijgbaar bij de Mielevakhandel, bij Miele en via www.mieleshop.com.
  Na 200 bereidingen verschijnt in het
  display "Filtersysteem ontvetten". Deze
  melding verschijnt zo lang totdat u het
  filtersysteem ontvet.
  Ontvet het filtersysteem regelmatig.
  Zo bereidt u altijd aromatische koffie
  en kan het apparaat optimaal functioneren.

  De reiniging kan niet worden onderbroken. Het programma moet volledig worden uitgevoerd.
  ^ Schakel het apparaat met de Aan/Uittoets K in.
  ^ Druk op "Hoofdmenu" of druk op de
  sensortoets #.
  ^ Druk op "Onderhoud" y.
  ^ Druk op "Filtersysteem ontvetten".
  ^ Volg de aanwijzingen op het display.

  64

  ^ Verwijder de afdekking van de
  koffietrechter en open het deksel van
  de koffietrechter.
  ^ Doe de reinigingstablet in de
  koffietrechter.
  ^ Sluit het deksel, plaats de afdekking
  weer in het apparaat en sluit de deur.
  ^ Volg de aanwijzingen op het display.
  Als in het display "Einde programma"
  verschijnt,
  ^ drukt u op "OK".
  Het filtersysteem is gereinigd. • Page 65

  Reiniging en onderhoud
  Front
  De oppervlakken kunnen verkleuren
  of aangetast worden als verontreinigingen lang inwerken. Verwijder verontreinigingen daarom meteen
  Er mag geen vocht achter het display komen.
  Alle oppervlakken zijn krasgevoelig.
  Bij glazen oppervlakken kunnen
  krassen ook glasbreuk tot gevolg
  hebben. Alle oppervlakken kunnen
  verkleuren als deze met ongeschikte
  reinigingsmiddelen in aanraking komen.
  Spatten van het ontkalken moeten
  meteen worden verwijderd.
  ^ Schakel het apparaat met de Aan/Uittoets K uit.
  ^ Reinig het front met een schoon
  sponsdoekje, afwasmiddel en warm
  water. Droog alles daarna met een
  zachte doek af.
  Tip: U kunt het front ook met een Mielemicrovezeldoekje reinigen.

  65 • Page 66

  Ontkalken
  Het apparaat verkalkt na verloop van
  tijd. Hoe snel het apparaat verkalkt,
  hangt af van de hardheid van het gebruikte water. De kalkafzettingen moeten regelmatig worden verwijderd.

  Ontkalken nadat een verzoek op het
  display verschijnt
  Het programma kan niet worden onderbroken. Het moet volledig worden
  uitgevoerd.

  Het apparaat begeleidt u door het ontkalkingsprogramma. In het display verschijnen de uit te voeren handelingen,
  zoals de opvangschaal leeggieten en
  het waterreservoir vullen.

  ^ Druk op "OK" om het ontkalkingsprogramma meteen te starten.

  Het apparaat moet worden ontkalkt.
  Het ontkalkingsprogramma duurt
  ca. 20 minuten.

  ^ Volg de aanwijzingen.

  Tijdens het ontkalkingsprogramma
  stroomt water met ontkalkingsmiddel uit
  de koffie-uitloop en de heetwatertap. Er
  volgt een inwerktijd, waarna opnieuw
  water met ontkalkingsmiddel uitstroomt,
  etc.
  Er verschijnt een melding op het display als u het apparaat moet ontkalken.
  In het display verschijnt "Aantal bereidingen tot ontkalken: 50". Het apparaat
  geeft bij elk volgend gebruik aan hoeveel bereidingen nog mogelijk zijn.

  Het programma wordt gestart en in het
  display verschijnen diverse meldingen.

  Als in het display de melding "Vul het
  waterreservoir tot aan de
  ontkalkingsmarkering F met ontkalkingsmiddel en lauw water." verschijnt,
  gaat u als volgt te werk:
  Oplossing met ontkalkingsmiddel
  maken
  De bijgevoegde ontkalkingstabletten
  zijn speciaal voor het apparaat ontwikkeld. De tabletten zijn verkrijgbaar bij
  de Miele-vakhandel, bij Miele en via
  www.miele-shop.com.

  ^ Druk op de toets "OK" om de melding
  te bevestigen.

  Voor het ontkalkingsprogramma moet u
  twee tabletten gebruiken.

  Als het aantal resterende bereidingen 0
  is, wordt het apparaat geblokkeerd. In
  het display verschijnt "Apparaat ontkalken".

  Gebruik uitsluitend Mieleontkalkingstabletten. Andere ontkalkingsmiddelen kunnen de automaat
  beschadigen en de smaak van de
  koffie beïnvloeden.

  Als u op dat moment geen tijd heeft om
  het apparaat te ontkalken, kunt u het
  apparaat uitschakelen. U kunt pas weer
  dranken bereiden als het apparaat is
  ontkalkt.

  66 • Page 67

  Ontkalken
  ^ Druk op "OK".
  Het apparaat is ontkalkt en u kunt weer
  dranken bereiden.
  Verwijder spatten van het ontkalken
  meteen! De oppervlakken kunnen
  anders worden aangetast.

  ^ Vul het waterreservoir tot aan de markering F met lauw water.
  ^ Doe 2 ontkalkingstabletten in het water.
  Houdt u zich aan de mengverhouding die voor het ontkalkingsmiddel
  geldt. Doe niet minder water in het
  reservoir, anders wordt het ontkalkingsprogramma voortijdig afgebroken.
  ^ Schuif het waterreservoir terug in het
  apparaat en sluit de deur.
  ^ Volg de aanwijzingen op het display.

  Reinig het waterreservoir en de opvangschaal grondig na het ontkalken
  om alle resten van het ontkalkingsmiddel te verwijderen.

  Tussendoor ontkalken
  Het ontkalkingsprogramma kan niet
  worden onderbroken. Het moet volledig worden uitgevoerd.
  ^ Druk op "Hoofdmenu" of druk op de
  sensortoets #.
  ^ Druk op "Onderhoud" y.
  ^ Druk op "Apparaat ontkalken".
  Het ontkalkingsprogramma wordt gestart.

  Als in het display de tekst "Vul het waterreservoir tot aan de
  ontkalkingsmarkering met vers water"
  verschijnt, gaat u als volgt te werk:
  ^ Spoel het waterreservoir met schoon
  water af. Er mogen geen
  ontkalkingsresten achterblijven. Vul
  het reservoir vervolgens tot aan de
  markering k met schoon drinkwater.
  Leeg ook het afvalbakje.
  Het ontkalkingsprogramma is afgerond
  als in het display "Programma afgerond" verschijnt.
  67 • Page 68

  Nuttige tips
  De meeste storingen en fouten die bij gebruik kunnen optreden, kunt u zelf oplossen. Het volgende overzicht helpt u de oorzaken van een probleem te vinden en
  het probleem te verhelpen. Let daarbij wel op het volgende:

  ,Open nooit de ommanteling van het apparaat!
  Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door vakmensen die door
  Miele zijn geautoriseerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen groot
  gevaar opleveren voor de gebruiker.
  Neem contact op met Miele als u de oorzaak van een probleem niet kunt vinden of
  het probleem niet kunt verhelpen.

  Meldingen in het display
  ^ Volg de aanwijzingen in het display om het probleem te verhelpen.
  ^ Neem contact op met Miele als de foutmelding opnieuw in het display verschijnt.

  Melding

  Oorzaak en oplossing

  Fout 1 - 4,
  80 - 83

  Er is sprake van een interne storing.
  ^ Schakel het apparaat met de Aan/Uit-toets K uit. Wacht 1
  uur voordat u het weer inschakelt.

  Fout 74, 77,
  fout 225, 226,
  fout 235, 236

  Er is sprake van een interne storing.
  ^ Schakel het apparaat met de Aan/Uit-toets K uit. Wacht
  ca. 2 minuten voordat u het weer inschakelt.

  68 • Page 69

  Nuttige tips
  Melding

  Oorzaak en oplossing

  Fout 73
  of:
  "Controleer het filtersysteem"

  Het filtersysteem kan zijn uitgangspositie niet innemen of is
  verontreinigd. Het koffiepoeder kan niet worden samengeperst.
  ^ Probeer het filtersysteem te verwijderen (zie "Reiniging en
  onderhoud – Filtersysteem").
  ^ Reinig het filtersysteem als u het kunt verwijderen (zie "Reiniging en onderhoud – Filtersysteem").

  ^ Schuif het koffie-uitwerpmechanisme van het filtersysteem
  in de uitgangspositie (zie afbeelding).
  ^ Plaats het afvalbakje en het waterreservoir terug. Plaats het
  filtersysteem niet terug. Sluit de deur en schakel de automaat met de Aan/Uit-toets K in.
  De aandrijving van het filtersysteem wordt geïnitialiseerd.
  ^ Als de melding "Plaats het filtersysteem" verschijnt, kunt u
  de deur openen en alle onderdelen weer terugplaatsen.
  Sluit de deur.
  Als u het filtersysteem niet kunt verwijderen:
  ^ Schakel het apparaat met de Aan/Uit-toets K uit. Wacht
  ca. 2 minuten voordat u het weer inschakelt.
  Fout 227 tot fout
  230,
  fout 233

  Er is een probleem met de automatische hoogteaanpassing.
  ^ Bevestig de melding met OK.
  Tijdens de bereiding van dranken is de automatische
  hoogteaanpassing gedeactiveerd, zolang het apparaat ingeschakeld is. U kunt wel dranken bereiden.
  69 • Page 70

  Nuttige tips
  Melding

  Oorzaak en oplossing

  Fout 234

  De kopjesbeveiliging heeft sinds het inschakelen bij drie bereidingen gereageerd. De gebruikte kopjes of glazen worden
  niet goed door de automatische hoogteaanpassing herkend.
  ^ Gebruik geschikte kopjes en glazen.
  Er is een probleem met de automatische hoogteaanpassing.
  ^ Schakel het apparaat met de Aan/Uit-toets K uit. Wacht
  ca. 2 minuten voordat u het weer inschakelt.

  "De hoeveelheid
  gemalen koffie is
  te groot"

  In de koffietrechter bevindt zich te veel gemalen koffie.
  Als u meer dan 1 afgestreken schep koffie in de trechter
  doet, kan het filtersysteem het poeder niet samenpersen. De
  koffie wordt dan in het afvalbakje gegooid en in het display
  verschijnt de foutmelding.
  ^ Schakel het apparaat met de Aan/Uit-toets K uit.
  ^ Verwijder het filtersysteem en reinig het (zie "Reiniging en
  onderhoud – Filtersysteem").
  ^ Verwijder eventuele koffieresten uit de koffieautomaat. Droge resten kunt u met een stofzuiger verwijderen.
  ^ Doseer de gemalen koffie met de bijgeleverde koffielepel.
  Doe altijd maar een portie in de trechter.

  "Controleer de wa- Er is een probleem met de vaste wateraansluiting.
  tertoevoer"
  ^ Controleer of de toevoerslang geknikt is en of de kraan
  goed open staat.
  ^ Haal het waterreservoir uit het apparaat en giet het reservoir leeg.
  ^ Schuif het reservoir weer in het apparaat. Het reservoir
  moet vastklikken.

  70 • Page 71

  Nuttige tips
  Melding

  Oorzaak en oplossing

  "Schuif het water- Het waterreservoir is niet correct geplaatst.
  reservoir goed in ^ Haal het waterreservoir uit het apparaat en plaats het daarhet apparaat. Het
  na weer terug.
  reservoir moet
  Als het waterreservoir bij het ontkalken niet correct gevuld en
  vastklikken"
  geplaatst is, verschijnt deze foutmelding eveneens.
  ^ Vul het reservoir tot aan de ontkalkingsmarkering F en
  start het ontkalkingsprogramma opnieuw.
  Er is een probleem met de vaste wateraansluiting.
  ^ Controleer of de toevoerslang geknikt is en of de kraan
  goed open staat.

  71 • Page 72

  Nuttige tips
  De koffieautomaat reageert vreemd
  Storing

  Oorzaak en oplossing

  Na het inschakelen De verlichting is uitgeschakeld.
  van de automaat
  ^ Schakel de verlichting in (zie "Instellingen - Verlichting").
  blijft de verlichting
  De verlichting is defect.
  uit.
  ^ Neem contact op met Miele.
  Het display blijft
  U heeft de Aan/Uit-toets K te kort aangeraakt.
  donker als u de
  ^ Houd uw vinger minimaal 3 seconden op de Aan/Uit-toets
  automaat met de
  K.
  Aan/Uit-toets K inDe stekker zit niet goed in de contactdoos.
  schakelt.
  ^ Steek de stekker goed in de contactdoos.
  De zekering van de huisinstallatie is doorgeslagen, omdat
  de koffieautomaat, een ander apparaat of de huisinstallatie
  defect is.
  ^ Trek de stekker van het apparaat uit de contactdoos.
  ^ Neem zo nodig contact op met een elektricien of met
  Miele.
  De koffieautomaat
  wordt plotseling
  uitgeschakeld.

  De in de timer ingestelde uitschakeltijd is bereikt.
  ^ Stel eventueel een andere uitschakeltijd in (zie "Instellingen - Timer").
  De stekker zit niet goed in de contactdoos.
  ^ Steek de stekker goed in de contactdoos.

  De koffieautomaat Als het apparaat niet wordt gebruikt, wordt de verlichting na
  is ingeschakeld.
  10 minuten automatisch uitgeschakeld.
  Plotseling wordt de
  verlichting uitgeschakeld.

  72 • Page 73

  Nuttige tips
  Storing

  Oorzaak en oplossing

  De sensortoetsen
  reageren niet. Het
  apparaat kan niet
  meer worden
  bediend.

  Er is sprake van een interne storing.
  ^ Open de deur.

  Het apparaat
  wordt niet ingeschakeld, hoewel
  de timerinstelling
  "Inschakelen om" is
  geactiveerd.

  Een actieve functie wordt afgebroken.
  ^ Onderbreek de stroomtoevoer door de stekker van de automaat uit de contactdoos te trekken of door de zekering
  van de huisinstallatie uit te schakelen.
  De vergrendeling is ingeschakeld.
  ^ Schakel de vergrendeling uit (zie "Instellingen - Vergrendeling").
  Er zijn geen weekdagen gekozen.
  ^ Controleer de timerinstellingen en wijzig deze eventueel
  (zie "Instellingen - Timer").
  Het apparaat is 3 keer achtereen na het automatische inschakelen niet bediend (zie "Instellingen - Timer").
  ^ Schakel het apparaat in en bereid een drank.

  Het display is niet
  goed af te lezen.

  De lichtsterkte van het display is te laag ingesteld.
  ^ Wijzig de instelling (zie "Instellingen - Lichtsterkte).

  Na het inschakelen
  verschijnt "Vul het
  waterreservoir en
  plaats het terug",
  hoewel het reservoir gevuld en geplaatst is.
  Het apparaat
  spoelt niet.

  Het apparaat is verkalkt.
  ^ Schakel het apparaat met de Aan/Uit-toets K uit. Wacht
  ca. 1 uur.
  ^ Schakel het apparaat opnieuw in. Zodra "Opwarmfase"
  verschijnt, drukt u op "Onderhoud" (rechts onder) en kiest
  u "Ontkalken".
  ^ Ontkalk het apparaat. Voer het programma zo nodig
  meermaals uit.

  73 • Page 74

  Nuttige tips
  Storing

  Oorzaak en oplossing

  De melkleiding
  De melkleiding of de luchtaanzuigslang is verstopt.
  wordt gespoeld,
  ^ Volg de aanwijzingen uit het hoofdstuk "Verstopte
  maar er stroomt
  melkleiding reinigen".
  geen spoelwater
  uit de koffieuitloop. In het display verschijnt "Vul
  het waterreservoir
  en plaats het terug".
  Uit de koffieuitloop komt geen
  melk of melkschuim.

  De melkleiding of de luchtaanzuigslang is verstopt.
  ^ Volg de aanwijzingen uit het hoofdstuk "Verstopte
  melkleiding reinigen".

  In het display ver- Het deksel van de melkkan is mogelijk verontreinigd, waarschijnt "Vul en
  door de sensor niet goed functioneert.
  plaats de melk^ Reinig het deksel en de melkkan grondig (zie "Verstopte
  kan", hoewel de
  melkleiding reinigen").
  melkkan gevuld en
  geplaatst is.
  Hoewel u de opvangschaal heeft
  geleegd, verschijnt
  in het display: "Giet
  de opvangschaal
  leeg".

  De opvangschaal is niet correct geplaatst.
  ^ Schuif de opvangschaal helemaal in het apparaat.
  De sensor voor de opvangschaal functioneert niet goed.
  ^ Schakel het apparaat met de Aan/Uit-toets K uit.
  De contacten zijn verontreinigd.
  ^ Reinig de contacten en droog ze goed af (zie "Reiniging
  en onderhoud - Opvangschaal").

  De deur kan niet
  worden gesloten.

  De reservoirs zijn niet goed ingeschoven.
  ^ Controleer de reservoirs.

  De deur kan niet
  worden gesloten.

  De deurscharnieren zijn niet goed ingesteld.
  ^ Stel de scharnieren (zie "Inbouwen - Deurscharnieren instellen").

  74 • Page 75

  Nuttige tips
  Storing

  Oorzaak en oplossing

  Die koffiebereiding Als tijdens een bereiding het waterreservoir leegraakt, verwordt afgebroken. schijnt in het display de vraag "Bereiding voorzetten? Ja /
  Nee", als u het reservoir heeft gevuld en teruggezet. Als u
  de melding niet binnen 5 minuten met "Ja" bevestigt, wordt
  de bereiding afgebroken.
  Er is een probleem met de vaste wateraansluiting.
  ^ Controleer of de toevoerslang geknikt is en of de kraan
  goed open staat.
  Het waterreservoir is tijdens een bereiding leeggeraakt,
  hoewel "Vaste wateraansluiting - Aan" is ingesteld. De automaat is echter niet op de waterleiding aangesloten.
  ^ Controleer de instelling voor de vaste wateraansluiting (zie
  "Instellingen - Vaste wateraansluiting").
  In het display verschijnt continu
  "Even wachten
  a.u.b." of "Opwarmfase". U kunt
  geen dranken bereiden.
  Het gebruikte kopje wordt herhaaldelijk niet door de
  automatische
  hoogteaanpassing
  herkend. De koffieuitloop gaat tot aan
  de rand van het
  kopje, waarna de
  kopjesbeveiliging
  reageert.

  Waarschijnlijk is "Vaste wateraansluiting - Aan" ingesteld,
  maar is de automaat niet op de waterleiding aangesloten.
  ^ Vul het waterreservoir.
  ^ Controleer de instelling voor de vaste wateraansluiting (zie
  "Instellingen - Vaste wateraansluiting").
  ^ Gebruik geschikte kopjes en glazen.
  Er is een probleem met de automatische
  hoogteaanpassing.
  ^ Schakel het apparaat met de Aan/Uit-toets K uit. Wacht
  ca. 2 minuten voordat u het weer inschakelt.
  ^ Gebruik een ander kopje en bereid een drank.
  ^ Neem contact op met Miele als de kopjesbeveiliging opnieuw reageert of als de koffie-uitloop opnieuw tot aan de
  rand van het kopje gaat.

  75 • Page 76

  Nuttige tips
  Storing

  Oorzaak en oplossing

  De
  kopjesbeveiliging
  functioneert niet.
  De koffie-uitloop
  gaat tot aan de
  rand van het kopje
  of het reservoir en
  klemt het vast.

  Als het onderhoudsreservoir te dicht bij het venstertje van
  de sensor staat of ermee in aanraking komt, wordt de rand
  van het reservoir niet goed herkend.
  ^ Zet het reservoir iets verder naar voren.

  76 • Page 77

  Nuttige tips
  Onbevredigend resultaat
  Storing

  Oorzaak en oplossing

  De consistentie
  van het melkschuim is niet
  goed.

  De melk is te warm. Alleen met koude melk (onder 13?) krijgt
  u mooi melkschuim.
  ^ Controleer de temperatuur van de melk in de melkkan.
  De melkleiding of de luchtaanzuigslang is verstopt.
  ^ Volg de aanwijzingen uit het hoofdstuk "Verstopte
  melkleiding reinigen".

  Bij het malen van Het bonenreservoir is tijdens het malen leeggeraakt.
  de bonen is meer ^ Vul het reservoir met verse bonen.
  geluid dan anders
  Tussen de koffiebonen zitten mogelijk steentjes.
  te horen.
  ^ Schakel het apparaat meteen uit en neem contact op met
  Miele.
  De espresso of
  koffie stroomt te
  snel in het kopje.

  Controleer of de maling niet te grof is ingesteld.
  ^ Stel een fijnere maling in (zie "Maling").

  De espresso of
  koffie stroomt te
  langzaam in het
  kopje.

  Controleer of de maling niet te fijn is ingesteld.
  ^ Stel een grovere maling in (zie "Maling").

  De espresso of
  koffie is niet heet
  genoeg.

  Het kopje was niet voorverwarmd.
  De bereidingstemperatuur is te laag ingesteld.
  ^ Kies een hogere temperatuur (zie "Bereidingstemperatuur").
  De zeven in het filtersysteem zijn verstopt.
  ^ Verwijder en reinig het filtersysteem handmatig (zie "Filtersysteem").
  ^ Ontvet het filtersysteem (zie "Filtersysteem").

  77 • Page 78

  Nuttige tips
  Storing

  Oorzaak en oplossing

  De koffie of esDe maling is niet goed ingesteld.
  presso heeft geen ^ Stel een fijnere of grovere maling in (zie "Maling").
  mooie crema.
  De bereidingstemperatuur is voor deze koffiesoort te hoog
  ingesteld.
  ^ Kies een lagere temperatuur (zie "Bereidingstemperatuur").
  De koffiebonen zijn niet meer vers.
  ^ Vul het bonenreservoir met verse koffiebonen.

  78 • Page 79

  Verstopte melkleiding reinigen
  Als de kwaliteit van het melkschuim
  onvoldoende is, is mogelijk de
  luchtaanzuigslang verstopt. Volg dan
  de aanwijzingen onder "Stap 2:
  Luchtaanzuigslang en bocht reinigen".

  Stap 1: Melkleiding in deksel
  melkkan reinigen

  Als er geen melk uit de koffie-uitloop
  komt en er alleen stoom vrijkomt, volg
  dan de aanwijzingen onder de stappen
  1 tot 3.
  Controleer eerst of de melk in de
  melkkan niet bedorven is. De
  melkleiding kan door bedorven melk
  verstopt raken.
  Om de verstopte melkleiding te reinigen, gaat u stapsgewijs te werk. Controleer afsluitend of de bereide melk of
  het melkschuim in orde is.
  Als het melkschuim en de melk nog
  steeds niet in orde is, moet u de beschreven stappen nog eens uitvoeren,
  zonder tussendoor dranken te bereiden.

  ^ Trek de aanzuigbuis a uit het deksel
  van de melkkan.
  Verwijder daarbij ook de dichting b.
  ^ Reinig beide onderdelen onder stromend water.
  Steek het bijgeleverde reinigingsborsteltje in de roestvrijstalen buis en
  beweeg het borsteltje heen en weer,
  totdat alle melkresten verwijderd zijn.

  ^ Reinig ook de melkleiding in het deksel met het borsteltje.

  79 • Page 80

  Verstopte melkleiding reinigen
  Zet het deksel als volgt weer in elkaar:
  ^ Plaats eerst de dichting weer in het
  deksel. Steek daarna de aanzuigbuis
  voor de melk in de dichting.
  Steek het schuine uiteinde van de
  aanzuigbuis niet in de dichting.

  Stap 2: Luchtaanzuigslang en
  bocht reinigen
  Gebruik nooit een naald of een ander spits voorwerp. Daarmee kunt u
  de delen beschadigen.

  ^ Haal eerst de luchtaanzuigslang a
  los uit de opening c. Trek vervolgens de bocht b los.
  ^ Trek de beide slangen uit de bocht.
  ^ Reinig de aanzuigslang a met het
  bijgeleverde borsteltje. Met
  doorblazen kunt u verstoppingen
  soms ook oplossen.
  ^ Reinig de opening voor de
  luchtaanzuigslang c in de deur.

  ^ Open het serviceklepje aan de achterkant van de deur.

  80

  ^ Reinig de bocht b onder stromend
  water. Vervang de bocht zo nodig
  door het bijgeleverde
  reserveonderdeel.
  ^ Steek de borstel in de melkslang d.
  Beweeg de borstel zo ver mogelijk
  heen en weer, totdat alle melkresten
  verwijderd zijn. • Page 81

  Verstopte melkleiding reinigen

  ^ Steek de slangen weer op de bocht
  en plaats de bocht terug.

  ^ Steek de borstel in het melkventiel.
  Beweeg de borstel heen en weer.

  ^ Steek de luchtaanzuigslang weer in
  de opening c.

  ^ Verwijder en demonteer de uitloopunit, zoals beschreven onder "Reiniging en onderhoud – Koffie-uitloop".

  Stap 3: Melkventiel onderhouden en melkleiding in
  koffie-uitloop reinigen

  ^ Spoel alle onderdelen zorgvuldig onder de kraan af.

  ^ Druk op "Hoofdmenu" of druk op de
  sensortoets #.
  ^ Druk op "Onderhoud" y.
  ^ Druk op "Koffie-uitloop reinigen".
  De koffie-uitloop en het melkventiel nemen de onderhoudspositie in.
  Belangrijk! Voordat u
  "Onderhoudspositie verlaten" met
  "OK" bevestigt, moet u beslist het
  reinigingsborsteltje verwijderen. De
  koffieautomaat kan anders beschadigd raken.

  Reinig alle onderdelen voorzichtig
  met het reinigingsborsteltje. Gebruik
  beslist geen naald of iets dergelijks,
  anders kunnen de siliconen delen
  beschadigd raken.
  ^ Zet de uitloop-unit weer in elkaar en
  plaats deze terug in de koffie-uitloop.
  ^ Plaats de afdekking weer terug.
  ^ Druk op "OK".
  Het melkventiel neemt de uitgangspositie in en de melkleiding wordt gespoeld.

  81 • Page 82

  Service en garantie
  Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u
  – uw Miele-vakhandelaar
  of
  – de service-organisatie van Miele.
  De gegevens van Miele vindt u op de
  achterkant van deze gebruiksaanwijzing.

  Voor een goede en vlotte afhandeling
  moet Miele weten welk type apparaat u
  heeft en wat het fabricagenummer is.
  Beide nummers vindt u op het typeplaatje dat zich in het apparaat bevindt.
  Voor informatie over het Miele-ServiceVerzekering-Certificaat kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de
  bijgaande folder raadplegen.

  Garantie en garantievoorwaarden
  De garantietermijn voor dit apparaat
  bedraagt 2 jaar.
  Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

  82 • Page 83

  Energie besparen
  Als u de fabrieksinstellingen van de volgende functies verandert, neemt het
  energieverbruik van de automaat toe:
  – Eco-stand
  – Verlichting
  – Dagtijdweergave
  – Timer
  Als u een van de instellingen wijzigt,
  verschijnt de melding "Deze instelling
  leidt tot een hoger energieverbruik".

  83 • Page 84

  Vaste wateraansluiting
  Aanwijzingen voor de vaste
  wateraansluiting
  De aansluiting op de waterleiding
  mag alleen door een vakman worden gerealiseerd.
  Maak het apparaat spanningsvrij,
  voordat u het op de waterleiding
  aansluit.
  Sluit de watertoevoer voor de aansluiting af.

  De waterkwaliteit dient te voldoen
  aan alle voorschriften die in het land
  van opstelling gelden voor drinkwater (bijvoorbeeld 98/83/EU) .
  Het apparaat voldoet aan de eisen van
  IEC 61770 en EN 61770.
  De aansluiting op de waterinstallatie
  in huis moet voldoen aan de voorschriften die gelden in het land van
  opstelling.
  Ook alle apparaten en systemen die
  voor de toevoer van het water naar
  het apparaat worden gebruikt, moeten voldoen aan de voorschriften die
  gelden in het land van opstelling.

  Voor de watertoevoer mag alleen een
  koudwaterleiding worden gebruikt
  die
  – rechtstreeks is aangesloten op een
  verswaterleiding, zodat de circulatie
  van het water in de koudwaterleiding
  gewaarborgd is.
  Vermijd een watertoevoer waarbij
  het water kan blijven staan. Dit zou
  de smaak van de koffiedranken kunnen beïnvloeden.
  – De automaat mag zonder terugslagklep op het waterleidingnet worden
  aangesloten, omdat het apparaat gebouwd is volgens de hiervoor geldende EU-normen.
  – De watertoevoer moet bestand zijn
  tegen de bedrijfsdruk.
  – De waterdruk moet liggen tussen
  1 en 10 bar (105 en 106 Pa).
  – De bijgeleverde roestvrijstalen slang
  heeft een lengte van 1,5 m. Deze
  slang mag niet worden verlengd.
  – Houdt u zich aan de
  hygiënevoorschriften.
  – Tussen de roestvrijstalen slang en de
  waterleiding moet een waterkraan
  worden geïnstalleerd, zodat de watertoevoer kan worden onderbroken,
  indien dat nodig is.
  De waterkraan moet ook na het inbouwen van de automaat toegankelijk zijn.

  84 • Page 85

  Vaste wateraansluiting
  Aansluiting op de waterleiding
  Vervang een defecte roestvrijstalen
  slang alleen door een origineel
  Miele-onderdeel (verkrijgbaar bij
  Miele, de vakhandel en via
  www.miele-shop.com). De waterslang moet geschikt zijn voor
  drinkwatergebruik.

  Roestvrijstalen slang aan apparaat monteren

  De aansluiting op de waterleiding
  mag niet worden uitgevoerd terwijl
  het apparaat op het elektriciteitsnet
  is aangesloten.
  Voor de aansluiting is een kraan met
  3/4" schroefkoppeling vereist.
  ^ Controleer of de dichtring aanwezig
  is. Plaats deze als dat niet zo is.

  De roestvrijstalen slang mag niet geknikt of beschadigd worden. Kort de
  slang niet in.
  ^ Verwijder de afdekking van de vaste
  wateraansluiting aan de achterkant
  van het apparaat.
  ^ Pak de kant van de slang met de
  bocht en controleer of de dichtring
  aanwezig is. Plaats deze als dat niet
  zo is.
  ^ Draai de schroefkoppeling van de
  slang op het schroefdraad.
  ^ Zorg dat de schroefkoppelingen vast
  zitten en goed afsluiten.

  ^ Sluit de roestvrijstalen slang op de
  waterkraan aan.
  Gebruik alleen de bijgeleverde
  roestvrijstalen slang. Sluit geen oude
  of reeds gebruikte slangen op het
  apparaat aan!
  ^ Zorg dat de schroefkoppeling vast zit
  en goed afsluit.
  ^ Open langzaam de waterkraan en
  controleer de aansluiting op lekkage.
  Corrigeer zo nodig de positie van de
  dichting en de schroefkoppeling.
  U kunt nu doorgaan met de inbouw van
  het apparaat (zie "Inbouwen").

  85 • Page 86

  Elektrische aansluiting
  Het apparaat wordt standaard geleverd
  met een aansluitkabel en een stekker,
  geschikt voor aansluiting op
  wisselstroom 50 Hz, 230 V.
  De zekering dient te geschieden met
  minimaal 10 A.
  Het apparaat mag uitsluitend worden
  aangesloten op een contactdoos met
  randaarde en op een huisinstallatie die
  aan alle voorschriften voldoet (zoals
  NEN 1010).
  De contactdoos moet goed toegankelijk
  zijn. Als de gebruiker na de inbouw niet
  meer bij de contactdoos kan komen,
  moet het apparaat via een schakelaar
  met alle polen van de netspanning kunnen worden losgekoppeld. De contactopening in uitgeschakelde toestand
  moet minimaal 3 mm bedragen. Geschikte schakelaars zijn zelfuitschakelaars, zekeringen en relais
  (EN 60335).
  De van toepassing zijnde aansluitgegevens staan op het typeplaatje dat zich
  in het apparaat bevindt.
  Controleer of deze gegevens overeenkomen met de spanning en de frequentie van uw elektriciteitsnet.
  Het apparaat mag niet op wisselrichters
  worden aangesloten die bij autonome
  stroomvoorzieningen worden toegepast, zoals bij zonne-energie. Als het
  apparaat wordt ingeschakeld, kan het
  bij spanningspieken om veiligheidsredenen worden uitgeschakeld. De elektronica kan daarbij beschadigd raken!

  86

  Ook mag het apparaat niet in combinatie met zogenaamde spaarstekkers
  worden gebruikt. Dergelijke stekkers
  verminderen de energietoevoer, waardoor het apparaat te warm wordt. • Page 87

  Inbouwen
  Inbouw- en combinatiemogelijkheden
  Het apparaat kan in een hoge kast worden ingebouwd.

  De koffieautomaat kan ook met andere Miele-inbouwapparatuur worden gecombineerd. Daarbij moet onder het apparaat wel een dichte tussenbodem worden aangebracht (behalve bij de Miele-serviesverwarmer/-warmhoudlade).
  U kunt de serviesverwarmer/warmhoudlade met een speciale aansluitkabel (niet
  bijgeleverd) rechtstreeks op de koffieautomaat aansluiten. Met deze aansluiting
  kan de serviesverwarmer/warmhoudlade tegelijk met de koffieautomaat worden inen uitgeschakeld.
  Sluit alleen een serviesverwarmer/warmhoudlade van Miele op de koffieautomaat aan. Uw Miele-vakhandelaar of Miele kan u een geschikte serviesverwarmer/warmhoudlade aanbevelen.

  87 • Page 88

  Inbouwen
  Ventilatie
  De achterkant van de koffieautomaat
  moet voldoende worden geventileerd.
  De afvoer van stoom en warme lucht
  mag niet worden belemmerd.

  Om het apparaat strak op het keukenfront te laten aansluiten, moet rondom
  de inbouwnis een dichting aanwezig
  zijn of er moet een afdichtstrip op het
  apparaat worden aangebracht.

  De ventilatieopeningen in de keukenkast en onder het plafond moeten minimaal 200 cm2 zijn.
  Er kan zich anders condens vormen die
  het apparaat of de meubels kan beschadigen.

  Inbouwen
  Haal voordat u het apparaat inbouwt
  eerst de spanning van de contactdoos. Doe dit ook als u het apparaat
  weer uit de kast haalt.
  Het apparaat mag alleen ingebouwd
  worden gebruikt, bij een omgevingstemperatuur tussen +15 °C en
  +38 °C.
  Voor de inbouw heeft u twee
  inbussleutels nodig (maat 3 en 5).

  88

  ^ Als aan de voorkant van de inbouwnis niet rondom een dichting aanwezig is, moet voor het inbouwen een
  Miele-afdichtstrip van achteren op
  het apparaat worden geplakt.
  Deze afdichtstrip is verkrijgbaar bij
  de Miele-vakhandel en bij Miele. • Page 89

  Inbouwen
  Tip: Als u de koffieautomaat op nishoogte kunt neerzetten, kunt u het apparaat gemakkelijker elektrisch en op
  de waterleiding aansluiten.

  ^ Draai de 4 voetjes aan de onderkant
  van het apparaat er ca. 2 mm uit (met
  de grote inbussleutel).
  U kunt de voetjes er maximaal 10 mm
  uitdraaien.
  ^ Sluit het apparaat op de waterleiding
  aan (zie "Vaste wateraansluiting").
  ^ Sluit het apparaat op de netspanning
  aan.

  Bijgeleverd zijn vier inbusschroeven
  M5. Hiermee kunt u het apparaat in de
  inbouwnis stellen en bevestigen.
  ^ Open de deur van het apparaat en
  draai de schroeven aan de zijkant er
  losjes in.

  ^ Stel het apparaat door voorzichtig
  aan de onderste inbusschroeven te
  draaien. Zorg dat de automaat midden in de inbouwnis komt te staan.
  ^ Om het apparaat in de kast vast te
  zetten, draait u de twee bovenste inbusschroeven handvast.

  ^ Schuif de automaat tot aan de aanslag in de inbouwnis.
  Als u het apparaat in de nis schuift,
  mag de elektrische aansluiting niet
  beschadigd raken.
  ^ Controleer of het apparaat in het midden van de nis en goed recht staat.
  Mocht dat niet het geval zijn, dan
  kunt u de automaat met de 4 voetjes
  stellen.

  89 • Page 90

  Inbouwen
  Deurscharnieren instellen
  Als u de deur na het inbouwen alleen
  met moeite kunt openen of sluiten, moet
  u de deur stellen.

  ^ Om de deur strak op het front van de
  kast te laten aansluiten, draait u aan
  schroef a.
  ^ Om de deur horizontaal en verticaal
  te stellen, draait u aan schroef b.

  90 • Page 91

  Auteursrecht en licenties
  Voor de bediening en de besturing van het apparaat maakt Miele gebruik van
  software.
  De auteursrechten van Miele en andere softwareleveranciers (zoals Adobe) dienen in acht te worden genomen.
  Miele en haar leveranciers behouden zich alle rechten ten aanzien van de
  softwarecomponenten voor.
  In het bijzonder zijn verboden:
  – Het vermenigvuldigen en verspreiden.
  – Het aanbrengen van wijzigingen en het maken van afgeleide versies.
  – Het decompileren, terugontwikkelen, opsplitsen of het anderszins reduceren
  van de software.
  In dit product is Adobe® Flash® Player-software geïntegreerd, onder licentie van
  Adobe Systems Incorporated, Adobe Macromedia Software LLC. Adobe en Flash
  zijn geregistreerde merken van Adobe Systems Incorporated.
  In de software zijn ook componenten geïntegreerd die vallen onder de GNU
  General Public License en andere Open Source-licenties.
  Een overzicht van de geïntegreerde Open Source-componenten en een kopie van
  de betreffende licentie vindt u op www.miele.com/device-software-licences na invoer van de concrete productnaam.
  Miele stelt de broncode voor alle componenten van software beschikbaar waarvoor een licentie is verleend die valt onder de GNU General Public License en
  vergelijkbare Open Source-licenties.
  Om een dergelijke broncode te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar
  info|miele.com.

  91 • Page 92

  Wijzigingen voorbehouden / 2013
  CVA 6805

  M.-Nr. 09 549 970 / 00


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele CVA 6805 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Miele CVA 6805 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,76 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Miele CVA 6805

Miele CVA 6805 Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Miele CVA 6805 Bedienungsanleitung - Deutsch - 96 seiten

Miele CVA 6805 Bedienungsanleitung - Englisch - 100 seiten

Miele CVA 6805 Bedienungsanleitung - Holländisch - 96 seiten

Miele CVA 6805 Bedienungsanleitung - Französisch - 108 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info