Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
Bedieningshandleiding
DVD RDS AV-ONTVANGER
AVH-2300DVD
Nederlands
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Bedieningshandleiding
  DVD RDS AV-ONTVANGER

  AVH-2300DVD

  Nederlands • Page 2

  Inhoud

  Hartelijk dank voor uw keuze voor dit Pioneer-product.
  Lees deze handleiding voordat u het product in gebruik neemt zodat u het goed leert gebruiken. Lees vooral de gedeelten die met WAARSCHUWING en LET OP gemarkeerd zijn aandachtig. Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige, bereikbare plaats zodat u hem
  indien nodig altijd bij de hand hebt.

  Lees dit in elk geval
  ! Regionummers voor dvd-video 6
  ! Aanwijzingen voor het gebruik 55
  Voorzorgsmaatregelen
  BELANGRIJKE
  VEILIGHEIDSMAATREGELEN 4
  Veilig rijden 4
  Voorkomen dat de accu leegloopt 5
  Vóór u begint
  Informatie over dit toestel 6
  Informatie over deze handleiding 7
  Gebruiksomgeving 7
  Bij problemen 7
  De microprocessor resetten 7
  Demostand 7
  De positie van de toetsen op het
  aanraakpaneel bijstellen (kalibratie van het
  aanraakpaneel) 7
  Wat is wat
  Hoofdtoestel 8
  Optionele afstandsbediening 8
  Basisbediening
  Basisbediening 9
  De schuifbalk en de voortgangsbalk 10
  De toetsen op het aanraakpaneel 10
  Gemeenschappelijke functies voor menu’s en
  lijsten 11
  Een disc uitwerpen 11
  De klok instellen 11
  Tuner
  Bediening van de tuner 12
  Video afspelen
  Functies voor het afspelen van video 13

  2

  Nl

  Audio afspelen
  Functies voor het afspelen van audio 16
  Afbeeldingen weergeven
  Functies voor het weergeven van
  afbeeldingen 19
  Functies voor het weergeven van
  afbeeldingen als een diavoorstelling 20
  Gedetailleerde informatie
  Zenders opslaan en oproepen 21
  Radiotekst weergeven 21
  Radiotekst opslaan en oproepen 21
  De sterkste zenders opslaan 21
  Op sterke signalen afstemmen 21
  Verkeersberichten ontvangen (TA) 22
  PTY-functies 22
  Een ander mediabestandstype
  selecteren 23
  Bediening van het dvd-menu 23
  De iPod-functie van dit toestel via de iPod
  bedienen 24
  Afspelen in willekeurige volgorde
  (shuffle) 24
  Alle songs in willekeurige volgorde afspelen
  (shuffle all) 24
  Herhaalde weergave 24
  Video’s afspelen van uw iPod 25
  Naar video’s en muziek bladeren op de
  iPod 25
  Het afspelen hervatten (bladwijzer) 26
  Beeld voor beeld afspelen 26
  In slow motion afspelen 26
  Zoeken 27
  De audiotaal wijzigen tijdens het afspelen
  (multi-audio) 27
  De ondertitelingstaal wijzigen tijdens het
  afspelen (multi-ondertiteling) 27
  De camerahoek wijzigen tijdens het afspelen
  (meerdere camerahoeken) 28 • Page 3

  Inhoud

  Naar een bepaalde scène terugkeren 28
  De audio-uitgang selecteren 28
  PBC-weergave 28
  Fragmenten uit de lijst met fragmenttitels
  selecteren 28
  Bestanden uit de lijst met bestandsnamen
  selecteren 29
  Sound retriever gebruiken 29
  De weergavesnelheid van een audioboek
  wijzigen 29
  Lijsten weergeven die verwant zijn met de
  huidige song (gekoppeld zoeken) 29
  DivXâ VOD-inhoud afspelen 30
  JPEG-bestanden vastleggen 30
  De breedbeeldstand wijzigen 30

  Volgorde van audiobestanden 59
  Correct gebruik van het display 60
  Copyright en handelsmerken 61
  Taalcodekaart voor dvd 63
  Technische gegevens 64

  Menufuncties
  Inleiding van de menufuncties 32
  Audio-instellingen 33
  De dvd-speler instellen 36
  Systeeminstellingen 40
  Entertainment-instellingen 44
  Menu’s aanpassen 45
  Overige functies
  De beeldinstellingen aanpassen 46
  De positie van de toetsen op het
  aanraakpaneel bijstellen (kalibratie van het
  aanraakpaneel) 47
  De AUX-signaalbron 47
  Aanvullende informatie
  Problemen verhelpen 48
  Foutmeldingen 50
  Meldingen 53
  Indicatorlijst 53
  Aanwijzingen voor het gebruik 55
  Compatibiliteit met gecomprimeerde audio
  (disc, USB) 57
  Compatibiliteit met iPod 59
  Nl

  3 • Page 4

  Hoofdstuk

  01

  Voorzorgsmaatregelen
  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
  Lees onderstaande instructies over het display
  goed door en houd ze bij de hand voor later.
  1 Lees deze handleiding volledig en aandachtig door voordat u het display gebruikt.
  2 Houd deze handleiding bij de hand om bedieningsprocedures en informatie over
  veilig gebruik op te zoeken.
  3 Let goed op de waarschuwingen in deze
  handleiding en volg de instructies zorgvuldig op.
  4 Laat andere personen het systeem niet gebruiken tenzij ze de bedieningsinstructies
  hebben gelezen en begrepen.
  5 Monteer het display niet op plaatsen waar
  het (i) het zicht van de bestuurder kan hinderen, (ii) de bediening of veiligheidsvoorzieningen van het voertuig, zoals de
  airbags of alarmlichten, kan belemmeren,
  of (iii) de bestuurder kan hinderen bij het
  veilig besturen van het voertuig.
  6 Bedien het display niet als dat uw aandacht van het besturen van het voertuig
  afleidt. U dient het voertuig altijd veilig te
  besturen en alle verkeersregels na te
  leven. Als u problemen ondervindt met de
  bediening van het systeem of het aflezen
  van het display, parkeer het voertuig dan
  op een veilige plaats voordat u het probleem probeert te verhelpen.
  7 Draag altijd uw veiligheidsgordel als u
  het voertuig bestuurt. Mocht u ooit betrokken raken bij een ongeval, dan kunnen uw
  verwondingen aanzienlijk ernstiger zijn
  als u uw gordel niet of niet goed draagt.
  8 Gebruik tijdens het rijden nooit een koptelefoon.
  9 Uit veiligheidsoverwegingen zijn bepaalde functies alleen beschikbaar als de
  handrem is aangetrokken en het voertuig
  stilstaat.
  10 Stel het volumeniveau altijd zodanig af
  dat u geluiden van buitenaf en de sirenes
  van hulpvoertuigen zoals politieauto’s,

  4

  Nl

  brandweerauto’s en ambulances kunt
  horen.

  WAARSCHUWING
  ! Probeer het display niet zelf te monteren
  en voer er geen onderhoud aan uit. Montage of onderhoud van het display door
  personen zonder technische opleiding en
  ervaring met elektronische apparatuur en
  auto-accessoires kan gevaarlijk zijn en
  kan een elektrische schok of andere gevaren veroorzaken.

  Veilig rijden
  WAARSCHUWING
  ! DE LICHTGROENE KABEL BIJ DE VOEDINGSSTEKKER DIENT OM DE PARKEERSTATUS TE DETECTEREN EN
  MOET WORDEN AANGESLOTEN OP DE
  VOEDINGSZIJDE VAN HET HANDREMCONTACT. ONJUISTE AANSLUITING
  OF ONJUIST GEBRUIK VAN DEZE
  KABEL KAN EEN WETSOVERTREDING
  ZIJN EN KAN ERNSTIGE SCHADE OF
  LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.
  ! Om de kans op ongevallen en letsel en mogelijke wetsovertreding te voorkomen, mag dit
  toestel niet worden gebruikt met een beeldscherm dat zichtbaar is voor de bestuurder.
  ! Om ongevallen en mogelijke wetsovertreding
  te voorkomen, mag de video-functie voorin
  nooit worden gebruikt terwijl het voertuig
  wordt bestuurd. De displays achterin mogen
  niet worden gemonteerd op een plaats waar
  de bestuurder ze kan zien of erdoor kan worden afgeleid.
  ! In sommige landen of staten is het verbod op
  kijken naar beelden op een display in een voertuig niet beperkt tot de bestuurder. Waar dergelijke regels van toepassing zijn, dient u zich
  daaraan te houden en mag u de dvd-functies
  van dit toestel niet gebruiken. • Page 5

  Hoofdstuk

  Voorzorgsmaatregelen

  Gebruik van een display dat op
  V OUT is aangesloten
  Als u een display aansluit op de uitgang V
  OUT van dit toestel, kunnen passagiers op de
  achterbank ook dvd’s en televisie kijken.

  WAARSCHUWING
  Monteer het display achterin NOOIT zodanig dat
  de bestuurder naar een dvd of televisie kan kijken
  tijdens het rijden.

  ! Merk op dat de beeldrand van de achteruitrijcamera kan verschillen tijdens het achteruitparkeren met vol scherm en tijdens het
  vooruitijden als controle naar achteren.

  Voorkomen dat de accu
  leegloopt
  Laat de motor van het voertuig draaien terwijl
  u het toestel gebruikt om te voorkomen dat het
  de accu uitput.
  ! Als het toestel niet van stroom wordt voorzien, bijvoorbeeld omdat de accu wordt vervangen, keert de microprocessor terug
  naar de beginstand. Het is daarom raadzaam uw audio-instellingen ter herinnering
  op te schrijven.

  Voorzorgsmaatregelen

  Als u tijdens het rijden naar video probeert te
  kijken, verschijnt de waarschuwing Viewing
  of front seat video source while driving is
  strictly prohibited. op het display voorin.
  Als u naar video op het display voorin wilt kijken, moet u de auto op een veilige plaats parkeren en op de handrem zetten.

  01

  WAARSCHUWING

  Gebruik van de achteruitrijcamera

  Gebruik het toestel niet in voertuigen zonder accessoirestand op het contactslot.

  U kunt dit toestel in combinatie met een achteruitrijcamera (optioneel) gebruiken om een
  aanhangwagen in het oog te houden of als
  hulp bij het parkeren.

  WAARSCHUWING
  ! HET BEELD KAN IN SPIEGELBEELD
  WORDEN WEERGEGEVEN.
  ! GEBRUIK DEZE INGANG ALLEEN VOOR
  EEN ACHTERUITRIJCAMERA DIE HET
  BEELD OMGEKEERD OF IN SPIEGELBEELD WEERGEEFT. ANDER GEBRUIK
  KAN RESULTEREN IN VERWONDINGEN
  OF SCHADE.

  LET OP
  ! De mogelijkheid om het beeld van de achteruitrijcamera weer te geven is bedoeld als een
  hulpmiddel om beter zicht te hebben op een
  aanhangwagen of bij het parkeren. Gebruik
  deze functie niet voor andere doeleinden of
  spelletjes.

  Nl

  5 • Page 6

  Hoofdstuk

  02

  Vóór u begint

  Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen.
  Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de
  recycling van gebruikte elektronische producten.

  In de lidstaten van de EU en in Zwitserland en
  Noorwegen kunnen particulieren afgedankte
  elektronische producten gratis bij de daarvoor
  bestemde verzamelplaatsen inleveren. Als u
  een soortgelijk nieuw product koopt, kunt u
  het afgedankte product ook bij uw verkooppunt inleveren.
  Als u in een ander land woont, neem dan contact op met de plaatselijke overheid voor informatie over het weggooien van afgedankte
  producten.
  Op die manier zorgt u ervoor dat uw afgedankte product op de juiste wijze wordt verwerkt, hergebruikt en gerecycled, zonder
  schadelijke gevolgen voor het milieu en de
  volksgezondheid.

  Informatie over dit toestel
  De tuner van dit toestel kan worden afgestemd
  op frequenties die gebruikt worden in West-Europa, Azië, het Midden-Oosten, Afrika en
  Oceanië. In andere gebieden is de ontvangst
  wellicht slecht. De RDS-functie (Radio Data
  System) werkt alleen in gebieden waar FMzenders RDS-informatie uitzenden.

  6

  Nl

  LET OP
  Dit product is een laserproduct van klasse 1
  zoals geregeld in IEC 60825-1:2007, Safety of
  laser products (Veiligheid van laserproducten)
  en bevat een lasermodule van klasse 1M. Om
  veiligheidsredenen mag u de behuizing niet
  verwijderen en niet proberen toegang te krijgen tot de binnenzijde van het toestel. Laat alle
  onderhoudswerkzaamheden over aan gekwalificeerde technici.

  CAUTION—CLASS 1M VISIBLE AND INVISIBLE
  LASER RADIATION WHEN OPEN, DO NOT VIEW
  DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.

  LET OP
  ! Zorg ervoor dat dit toestel niet met vloeistof in
  aanraking komt. Een elektrische schok kan
  daarvan het gevolg zijn. Bovendien kan contact met vloeistoffen rookvorming, oververhitting en andere schade aan het toestel
  veroorzaken.
  ! De Pioneer CarStereo-Pass wordt alleen in
  Duitsland gebruikt.
  ! Zet het volume nooit zo hoog dat u geluiden
  buiten het voertuig niet meer kunt horen.
  ! Zorg dat dit toestel niet in aanraking komt met
  vocht.
  ! Als de accu wordt losgekoppeld of leeg raakt,
  wordt het voorkeuzegeheugen gewist.

  Regionummers voor dvd-video
  Op dit toestel kunnen uitsluitend dvd-videodiscs worden afgespeeld waarvan het regionummer overeenkomt met dit toestel. Het
  regionummer van de speler vindt u op de onderzijde van dit toestel en in deze handleiding
  (zie Technische gegevens op bladzijde 64). • Page 7

  Hoofdstuk

  Vóór u begint
  Informatie over deze
  handleiding

  Gebruiksomgeving
  Dit toestel moet binnen de onderstaande temperatuurbereiken worden gebruikt.
  Bereik bedrijfstemperatuur: –10 °C t/m +60 °C
  EN 300 328 ETC-testtemperatuur: –20 °C en
  +55 °C

  Bij problemen
  Als dit product niet naar behoren functioneert,
  kunt u uw leverancier of het dichtstbijzijnde erkende Pioneer-servicecentrum raadplegen.

  De microprocessor resetten
  Als u op RESET drukt, wordt de microprocessor naar de begininstellingen teruggezet. Bladwijzergegevens worden daarbij niet gewijzigd.
  De microprocessor moet in de volgende gevallen worden gereset:
  ! Voordat u dit toestel na installatie ervan
  voor de eerste keer gebruikt
  ! Als het toestel niet naar behoren werkt
  ! Als er vreemde of onjuiste berichten op het
  scherm verschijnen
  1

  Zet de contactschakelaar UIT.

  2 Druk met een pen of een ander puntig
  voorwerp op RESET.

  Vóór u begint

  Dit toestel beschikt over een aantal geavanceerde functies voor superieure ontvangst en
  bediening. Alle functies zijn ontworpen om het
  gebruik zo eenvoudig mogelijk te maken, maar
  ze spreken niet altijd voor zich. Deze bedieningshandleiding helpt u om alles uit het toestel te halen.
  We raden u aan om u met de functies en de
  bediening van de functies vertrouwd te maken
  door deze handleiding te lezen voordat u het
  toestel gaat gebruiken. Het is met name belangrijk dat u de teksten met WAARSCHUWING en LET OP in deze handleiding leest
  en dat u zich aan deze teksten houdt.

  02

  RESET-toets

  Opmerking
  Zet in de volgende gevallen de motor aan of het
  contactslot in de accessoirestand (ACC) voordat
  u op RESET drukt:
  ! Na het voltooien van aansluitingen
  ! U wilt alle opgeslagen instellingen wissen
  ! U wilt het toestel naar de begininstellingen
  (fabrieksinstellingen) terugzetten

  Demostand
  De functiedemo start automatisch als de signaalbron op Source Off wordt ingesteld en
  blijft spelen zolang het contactslot op ACC of
  aan staat. Houd MUTE ingedrukt om de functiedemo uit te schakelen. Houd MUTE ingedrukt om de functiedemo opnieuw te starten.
  Let op: de accu kan leeglopen als de functiedemo actief is terwijl de motor uit staat.
  Belangrijk
  Als de rode draad (ACC) van dit toestel niet wordt
  aangesloten op een aansluiting die is gekoppeld
  aan de aan/uit-stand van het contactslot, kan de
  accu uitgeput worden.

  De positie van de toetsen
  op het aanraakpaneel
  bijstellen (kalibratie van
  het aanraakpaneel)
  Als u merkt dat de toetsen op het aanraakpaneel niet overeenkomen met de plaats die u
  aanraakt, kunt u de positie van de toetsen bijstellen. Raadpleeg De positie van de toetsen op
  het aanraakpaneel bijstellen (kalibratie van het
  aanraakpaneel) op bladzijde 47.
  Nl

  7 • Page 8

  Hoofdstuk

  03

  Wat is wat
  Hoofdtoestel
  2
  1

  Opmerking
  Als het navigatiesysteem is aangesloten, kunt u
  naar het navigatiedisplay overschakelen door op
  MODE te drukken. Houd MODE ingedrukt om
  het display uit te schakelen.
  Druk nogmaals op MODE om het display in te
  schakelen.

  3

  4
  5
  76
  8
  9
  a
  b

  Optionele afstandsbediening

  Onderdeel

  Onderdeel

  1

  RESET

  7

  MUTE

  2

  h (uitwerpen)

  8

  MODE
  Het informatiedisplay uitschakelen.

  9

  MENU
  Het menu weergeven
  Terugkeren naar het
  normale display.

  a

  USB-poort
  Open het deksel
  van de USB-poort
  als u een apparaat
  wilt aansluiten.

  b

  AUX-ingang
  (3,5mm-stereo-/videoplug)
  Gebruik deze om
  een extern toestel
  aan te sluiten.

  3

  Laadsleuf voor disc

  4

  +/– (VOLUME/
  VOL)

  5

  c/d (TRACK/
  SEEK)

  6

  SRC/OFF

  LET OP
  ! Verbind uw USB-speler/USB-geheugen door
  middel van een Pioneer USB-kabel (CD-U50E)
  (optioneel) met dit toestel. Sluit ze niet rechtstreeks op dit toestel aan omdat ze dan uitsteken en verwondingen of beschadigingen
  kunnen veroorzaken.
  ! Gebruik geen producten van andere fabrikanten.
  ! Raadpleeg de bedieningshandleiding van het
  navigatiesysteem voor meer informatie over
  de bediening van dat apparaat.

  8

  Nl

  De afstandsbediening CD-R55 is apart verkrijgbaar.
  Raadpleeg de handleiding van de afstandsbediening voor informatie over het gebruik van
  de afstandsbediening. • Page 9

  Hoofdstuk

  Basisbediening

  04

  Basisbediening
  1

  2
  Wed 28 May

  12:45 PM

  4

  Radio

  5

  Rear
  View

  Disc

  Het volume afstellen
  1 Druk op +/– (VOLUME/VOL) om het niveau aan
  te passen.

  iPod
  AUX

  ! Toetsen op het aanraakpaneel
  Het signaalbronmenu weergeven.

  1

  2

  Wed 28 May

  12:45 PM

  Hiermee gaat u naar het
  scherm voor het instellen van
  de klok.
  Raadpleeg De klok instellen
  op bladzijde 11.

  3

  Radio

  Bronpictogram
  Een favoriete signaalbron selecteren.
  Als er geen bronpictogram
  wordt weergegeven, kunt u
  het weergeven door het
  scherm aan te raken.

  4

  Rear
  View

  Het beeld van de achteruitrijcamera in- of uitschakelen.

  5

  Basisbediening

  3

  Een bron selecteren met de knoppen
  1 Druk op SRC/OFF om de beschikbare signaalbronnen in deze volgorde te selecteren:
  Een bron selecteren met de toetsen op het aanraakpaneel
  1 Raak het bronpictogram en daarna de gewenste
  bron aan.
  ! Radio – Radio
  ! AV – AV-ingang
  ! Disc – Ingebouwde dvd-speler
  ! USB/iPod – USB/iPod
  ! AUX – AUX
  ! Als er geen bronpictogram wordt weergegeven,
  kunt u het weergeven door het scherm aan te
  raken.

  Opmerkingen
  ! In deze handleiding verwijst “iPod” naar de
  iPod en iPhone.
  ! Het pictogram USB/iPod kan verschillend
  worden weergegeven, als volgt:
  — USB wordt weergegeven als er een USBopslagapparaat is aangesloten.
  — iPod wordt weergegeven als er een iPod is
  aangesloten.
  — USB/iPod wordt weergegeven als er geen
  apparaat is aangesloten.
  ! Het beeld van de achteruitrijcamera kan automatisch worden weergegeven als het toestel
  juist is ingesteld. Raadpleeg Instellingen voor
  de achteruitrijcamera op bladzijde 43 voor
  meer informatie.

  Het toestel uitschakelen.

  Het toestel met de knoppen aanzetten
  1 Druk op SRC/OFF om het toestel in te schakelen.
  Het toestel met de knoppen uitzetten
  1 Houd SRC/OFF ingedrukt tot het toestel uit gaat.

  Nl

  9 • Page 10

  Hoofdstuk

  04

  Basisbediening
  De schuifbalk en de
  voortgangsbalk

  De toetsen op het
  aanraakpaneel
  1

  1

  12

  Audio
  Fader/Balance

  F/R 0 L/R 0

  Graphic EQ

  Super Bass

  Loudness

  High

  Subwoofer

  Off

  Bass Booster

  Wed 28 May

  12:45 PM

  1

  0

  High Pass Filter

  01

  L+R

  1

  Abcdeabcdeabcdeabcdeab

  8

  12

  Off
  01:45

  21

  1

  -02:45

  22

  1

  Wed 28 May

  12:45 PM

  1

  01

  Return

  L+R

  1

  3
  2

  Abcdeabcdeabcdeabcdeab

  8

  12

  01:45

  -02:45

  2
  1 Schuifpictogram
  Dit verschijnt wanneer items die u kunt selecteren niet zichtbaar zijn in het scherm.
  2 Voortgangsbalk
  Deze verschijnt wanneer u het afspeelpunt
  kunt instellen of verslepen.

  1 Toetsen op het aanraakpaneel
  Met de aanraaktoetsen op het paneel kunt u
  verschillende bedieningen uitvoeren.
  2 Openen/sluiten
  Met deze aanraaktoetsen bedient u het aanraakpaneel.

  1

  Overschakelen naar het vereenvoudigde display.
  Als video wordt afgespeeld
  terugkeren naar het gewone
  display door het scherm aan
  te raken.
  Terugkeren naar het gewone
  display door dezelfde positie
  aan te raken wanneer audio
  wordt afgespeeld.

  2

  De verborgen aanraaktoetsen
  op het paneel weergeven.

  3

  Het aanraakpaneel kleiner
  maken.

  Verborgen onderdelen weergeven
  1 Raak het schuifpictogram aan of versleep de
  voortgangsbalk om verborgen onderdelen in
  beeld te brengen.
  Het weergavepunt instellen
  1 Versleep de voortgangsbalk over het scherm.
  (Deze functie is niet beschikbaar als de voortgangsbalk grijs wordt weergegeven.)

  10

  Nl • Page 11

  Hoofdstuk

  Basisbediening

  04

  Gemeenschappelijke functies
  voor menu’s en lijsten
  Geef het lijstmenu weer.
  De zoekfunctie gebruiken.

  Basisbediening

  Het menu weergeven
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op bladzijde 32.
  Een diavoorstelling weergeven wanneer naar een andere signaalbron
  wordt geluisterd.
  Een diavoorstelling bekijken
  Raadpleeg Functies voor het weergeven van afbeeldingen op bladzijde 19.
  Terugkeren naar het vorige display
  Terugkeren naar de vorige lijst of categorie (de map of categorie die een
  niveau hoger ligt)

  ! Houd MENU ingedrukt om
  Picture Adjustment weer te geven.
  Raadpleeg De beeldinstellingen aanpassen
  op bladzijde 46.

  Een disc uitwerpen
  % Druk op h (uitwerpen).

  De klok instellen
  1 Ga naar het scherm Clock Adjustment.
  Raadpleeg Basisbediening op bladzijde 9.
  2 Selecteer het onderdeel dat u wilt instellen.
  3 Raak a of b aan om de datum en tijd in
  te stellen.

  Nl

  11 • Page 12

  Hoofdstuk

  05

  Tuner
  Bediening van de tuner
  1 2 3
  Radio

  Local

  TA

  Abcdeabcdeabcde
  Abcdeabcdeabcde

  News

  4

  5

  7

  Radiozenderfrequenties opvragen die aan de voorkeuzetoetsen zijn toegewezen.

  8

  Radiotekst weergeven
  Raadpleeg Radiotekst weergeven op bladzijde 21.
  Radiotekst opslaan en oproepen
  Raadpleeg Radiotekst opslaan en oproepen op bladzijde 21.

  Wed 28 may

  12:45 PM

  87.50
  MHz

  P.CH 2
  Band:

  FM1

  87.50 MHz

  6

  7

  8

  ! Toetsen op het aanraakpaneel
  Automatisch afstemmen op
  lokale zenders in- en uitschakelen
  Raadpleeg Op sterke signalen
  afstemmen op bladzijde 21.

  1

  2

  Stand-by voor verkeersberichten (TA) in- en uitschakelen
  Raadpleeg Verkeersberichten
  ontvangen (TA) op bladzijde
  22.

  3

  Onderbreking door nieuwsprogramma’s in- en uitschakelen
  Raadpleeg Onderbreking door
  nieuwsberichten op bladzijde
  23.

  4

  Overschakelen tussen equalizercurven.
  Raadpleeg De equalizer op
  bladzijde 33.

  5

  De lijst met voorkeuzezenders weergeven
  Raadpleeg Zenders opslaan
  en oproepen op bladzijde 21.
  Raadpleeg De sterkste zenders opslaan op bladzijde 21.
  Raadpleeg PTY-functies op
  bladzijde 22.

  6

  12

  Nl

  Band:

  Een frequentieband selecteren (FM1, FM2, FM3 voor FM,
  en MW/LW)

  Handmatig afstemmen (stap voor stap) met de knoppen
  1 Druk op c of d (TRACK/SEEK).
  Automatisch afstemmen met de knoppen
  1 Houd c of d (TRACK/SEEK) ingedrukt.

  Opmerking
  Als u een iPod via dit toestel oplaadt terwijl u
  naar MW/LW-radio luistert, kan de radio-ontvangst worden verstoord. Ontkoppel de iPod in
  dat geval. • Page 13

  Hoofdstuk

  Video afspelen

  06

  Functies voor het afspelen
  van video
  Op dit toestel kunt u video op de volgende informatiedragers afspelen: dvd, dvd-r, dvd-rw,
  cd, cd-r, cd-rw, USB-opslagapparaat, iPod.
  Dvd-video

  Wed 28 May

  ! Als u een iPod met videofunctie via een interfacekabel zoals CD-IU200V (los verkrijgbaar) op dit toestel aansluit, kunt u de
  video’s weergeven die op de iPod staan. De
  iPod wordt daarbij als signaalbron iPod gebruikt.
  ! Toetsen op het aanraakpaneel
  1

  Het herhaalbereik selecteren.
  Raadpleeg Herhaalde weergave op bladzijde 24.

  2

  Raak tijdens het afspelen het
  punt aan waarop het afspelen de volgende keer moet
  worden hervat als de disc
  wordt geplaatst.
  Raadpleeg Het afspelen hervatten (bladwijzer) op bladzijde 26.

  3

  De schermmodus wijzigen.
  Raadpleeg De breedbeeldstand wijzigen op bladzijde
  30.

  4

  Overschakelen tussen equalizercurven.
  Raadpleeg De equalizer op
  bladzijde 33.

  5

  Overschakelen tussen verschillende audiotalen tijdens
  het afspelen.
  Raadpleeg De audiotaal wijzigen tijdens het afspelen
  (multi-audio) op bladzijde 27.

  6

  Overschakelen tussen verschillende ondertitelingstalen tijdens het afspelen.
  Raadpleeg De ondertitelingstaal wijzigen tijdens het afspelen (multi-ondertiteling) op
  bladzijde 27.

  7

  Overschakelen tussen verschillende kijkhoeken tijdens
  het afspelen.
  Raadpleeg De camerahoek
  wijzigen tijdens het afspelen
  (meerdere camerahoeken) op
  bladzijde 28.

  12:45 PM

  1

  01

  L+R

  1

  8

  12

  01:45

  -02:45

  Return

  Video-cd
  Return

  DivX

  iPod video

  iPod

  S.Rtrv
  ALL

  Songs

  Wed 28 May

  12:45 PM

  Abcdeabcdeabcdeabcdeab
  Abcdeabcdeabcdeabcdeab
  Abcdeabcdeabcdeabcdeab

  Video afspelen

  Abcdeabcdeabcdeabcdeab

  2067/12345

  01:45

  -02:45

  Tijdens het afspelen van een disc die verschillende mediabestandstypen bevat
  01:45

  -02:45

  Nl

  13 • Page 14

  Hoofdstuk

  06

  Video afspelen

  8

  14

  De audio-uitgang wijzigen tijdens het afspelen van videodiscs die met LPCM-audio
  zijn opgenomen.
  Raadpleeg De audio-uitgang
  selecteren op bladzijde 28.
  Overschakelen tussen stereoen monogeluid bij het afspelen van een video-cd.

  9

  De zoekfunctie gebruiken.
  Raadpleeg Zoeken op bladzijde 27.
  Raadpleeg Bestanden uit de
  lijst met bestandsnamen selecteren op bladzijde 29.
  Menu’s van de iPod weergeven.
  Raadpleeg Video’s afspelen
  van uw iPod op bladzijde 25
  en Naar video’s en muziek
  bladeren op de iPod op bladzijde 25.

  a

  Het afspelen onderbreken
  Terugkeren naar normale
  weergave tijdens een onderbreking (pauze), slow motion
  of weergave beeld voor
  beeld.

  b

  Tijdens het afspelen van een
  dvd het dvd-menu weergeven.
  Raadpleeg Bediening van het
  dvd-menu op bladzijde 23.

  c

  Tijdens het afspelen van een
  dvd terugkeren naar het
  hoofdmenu.

  d

  Het afspelen stoppen.
  Stoppen met afspelen bij de
  bladwijzer vanaf waar het afspelen moet worden hervat.
  Nog een keer aanraken om
  het afspelen van DivX volledig te stoppen.
  Raadpleeg Het afspelen hervatten (bladwijzer) op bladzijde 26.

  e

  De pijltoetsen weergeven
  voor de bediening van het
  dvd-menu.
  Raadpleeg Bediening met de
  pijltoetsen op bladzijde 23.

  Nl

  f

  Naar een andere titel vooruit
  gaan.
  Een map selecteren tijdens
  het afspelen van een DivX-bestand.

  g

  De afspeelsnelheid van een
  video-cd tijdens slow motion
  afspelen in vier stappen vertragen.

  h

  Het afspelen met één beeld
  tegelijk laten verlopen.
  Raadpleeg Beeld voor beeld
  afspelen op bladzijde 26.
  Raak deze toets meer dan
  twee seconden aan om de afspeelsnelheid te verlagen.
  De afspeelsnelheid van een
  dvd-video/video-cd tijdens
  slow motion afspelen in vier
  stappen verhogen.

  i

  Terugkeren naar de opgegeven scène die op de huidige
  dvd is vastgelegd.
  Raadpleeg Naar een bepaalde
  scène terugkeren op bladzijde
  28.

  Return

  j

  De video’s op uw iPod in willekeurige volgorde afspelen.
  Raadpleeg Afspelen in willekeurige volgorde (shuffle) op
  bladzijde 24.

  k

  De instelling van de S.Rtrv
  (sound retriever) wijzigen tijdens het afspelen van een
  video op de iPod.
  Raadpleeg Sound retriever gebruiken op bladzijde 29.

  l

  De bediening vanaf de iPod
  uitvoeren en het geluid via de
  luidsprekers van het voertuig
  weergeven.
  Raadpleeg De iPod-functie
  van dit toestel via de iPod bedienen op bladzijde 24.

  m

  Overschakelen tussen verschillende mediatypen op
  dvd, cd en USB-opslagapparaat.
  Raadpleeg Een ander mediabestandstype selecteren op
  bladzijde 23. • Page 15

  Hoofdstuk

  Video afspelen
  ! Plaats nooit iets anders dan een dvd (-r/-rw) of
  cd (-r/-rw) in de cd-laadsleuf.
  ! Als de bladwijzerfunctie is ingeschakeld,
  wordt het afspelen van de dvd hervat vanaf
  het geselecteerde punt. Raadpleeg Het afspelen hervatten (bladwijzer) op bladzijde 26 voor
  meer informatie.
  ! Afhankelijk van de programmering van de
  disc is het mogelijk dat bepaalde handelingen
  niet uitgevoerd kunnen worden tijdens het afspelen. In dat geval wordt op het scherm
  weergegeven.
  ! Sluit voor een goede werking de dock connector-kabel van de iPod rechtstreeks op dit toestel aan.
  ! Wanneer de iPod op dit toestel is aangesloten,
  kunt u de iPod niet zelf aan- of uitzetten.

  Video afspelen

  Video afspelen
  1 Plaats een disc met het etiket omhoog in de laadsleuf.
  Het afspelen begint automatisch.
  ! Wanneer u een dvd of video-cd afspeelt, kan er
  een menu verschijnen. Raadpleeg Bediening van
  het dvd-menu op bladzijde 23 en PBC-weergave op
  bladzijde 28.
  ! Als automatisch afspelen is ingeschakeld, wordt
  het dvd-menu niet weergegeven en wordt de disc
  automatisch vanaf het eerste hoofdstuk van de
  eerste titel afgespeeld. Raadpleeg Automatisch afspelen van dvd’s op bladzijde 40.
  ! Als er een iPod op dit toestel is aangesloten,
  wordt PIONEER, OK to disconnect of (vinkje)
  op de iPod weergegeven.
  ! Als er geen bronpictogram wordt weergegeven,
  kunt u het weergeven door het scherm aan te
  raken.
  ! Verwijder de koptelefoon van de iPod voordat u
  hem op dit toestel aansluit.
  ! Afhankelijk van het model iPod en de hoeveelheid
  gegevens erop kan het even duren voordat het afspelen begint.
  ! Selecteer de iPod met de toetsen op het aanraakpaneel nadat u hem hebt aangesloten.
  ! No Device wordt weergegeven als er geen iPod is
  aangesloten.
  ! Als het bericht wordt weergegeven nadat u een
  disc met DivX VOD-inhoud hebt geplaatst, raakt u
  Play aan.
  Raadpleeg DivXâ VOD-inhoud afspelen op bladzijde 30.

  06

  Een disc uitwerpen
  Raadpleeg Een disc uitwerpen op bladzijde 11.
  Een hoofdstuk selecteren met de knoppen
  1 Druk op c of d (TRACK/SEEK).
  Snel vooruit en achteruit spoelen met de knoppen
  1 Houd c of d (TRACK/SEEK) ingedrukt.
  ! Snel vooruit en achteruit spoelen kan op sommige discs niet mogelijk zijn. In dat geval wordt
  normaal afspelen automatisch hervat.

  Opmerkingen
  ! De dvd-speler kan DivX-bestanden afspelen
  die zijn opgenomen op cd-r/rw en dvd-r/rw.
  (Raadpleeg het volgende gedeelte voor informatie over afspeelbare bestanden: bladzijde
  57.)

  Nl

  15 • Page 16

  Hoofdstuk

  07

  Audio afspelen
  Functies voor het afspelen
  van audio
  Op dit toestel kunt u muziek op de volgende informatiedragers afspelen: dvd-r, dvd-rw, cd, cdr, cd-rw, USB-opslagapparaat, iPod.

  3

  De instelling van S.Rtrv
  (sound retriever) wijzigen
  tijdens het afspelen van
  audio.
  Raadpleeg Sound retriever gebruiken op bladzijde
  29.

  4

  Overschakelen tussen
  equalizercurven.
  Raadpleeg De equalizer
  op bladzijde 33.

  5

  Een keuzelijst met
  namen van fragmenten
  of bestanden op een cd
  weergeven.
  Raadpleeg Fragmenten
  uit de lijst met fragmenttitels selecteren op bladzijde 28.
  De lijst met bestandsnamen weergeven waarin u
  bestanden kunt selecteren.
  Raadpleeg Bestanden uit
  de lijst met bestandsnamen selecteren op bladzijde 29.
  Menu’s van de iPod weergeven.
  Raadpleeg Naar video’s
  en muziek bladeren op de
  iPod op bladzijde 25.

  6

  Pauze en afspelen

  7

  Omschakelen van de
  tekstinformatie die wordt
  weergegeven tijdens het
  afspelen van MP3/WMA/
  AAC-bestanden.

  8

  Een map selecteren.

  9

  Overschakelen tussen
  verschillende mediatypen
  op dvd, cd en USB-opslagapparaat.
  Raadpleeg Een ander mediabestandstype selecteren op bladzijde 23.

  Cd

  1 2

  3 4
  S.Rtrv

  ROM

  Disc

  On

  5
  Wed 28 May

  12:45 PM

  Abcdeabcdeabcdeabcdeab
  Abcdeabcdeabcdeabcdeab
  Abcdeabcdeabcdeabcdeab
  87

  125

  01:45

  -02:45

  6

  7

  8

  9

  iPod audio

  f

  1 a b 3 4i

  iPod

  S.Rtrv
  ALL

  Songs

  5

  Wed 28 May

  12:45 PM

  Abcdeabcdeabcdeabcdea
  Abcdeabcdeabcdeabcdea
  Abcdeabcdeabcdeabcdea
  2067/12345

  01:45

  6

  -02:45

  h

  g c d e

  Door gebruik te maken van een kabel zoals
  CD-IU50 (los verkrijgbaar) kunt u een iPod in
  combinatie met dit toestel gebruiken.
  ! Toetsen op het aanraakpaneel

  16

  1

  Het herhaalbereik selecteren.
  Raadpleeg Herhaalde
  weergave op bladzijde 24.

  2

  Songs in willekeurige
  volgorde afspelen.
  Raadpleeg Afspelen in
  willekeurige volgorde
  (shuffle) op bladzijde 24.

  Nl • Page 17

  Hoofdstuk

  Audio afspelen

  a

  De songs op de iPod in
  willekeurige volgorde afspelen.
  Raadpleeg Afspelen in
  willekeurige volgorde
  (shuffle) op bladzijde 24.

  b

  De afspeelsnelheid van
  audioboeken op de iPod
  wijzigen.
  Raadpleeg De weergavesnelheid van een audioboek wijzigen op bladzijde
  29.

  d

  Alle songs op de iPod in
  willekeurige volgorde afspelen.
  Raadpleeg Alle songs in
  willekeurige volgorde afspelen (shuffle all) op
  bladzijde 24.

  e

  De bediening vanaf de
  iPod uitvoeren en het geluid via de luidsprekers
  van het voertuig weergeven.
  Raadpleeg De iPod-functie van dit toestel via de
  iPod bedienen op bladzijde 24.

  ! Tekstinformatie

  f

  De lijst Songs op de iPod
  weergeven.
  Raadpleeg Video’s of muziek op categorie zoeken
  op bladzijde 25.

  g

  De lijst Artists op de
  iPod weergeven.
  Raadpleeg Video’s of muziek op categorie zoeken
  op bladzijde 25.

  h

  De lijst Albums op de
  iPod weergeven.
  Raadpleeg Video’s of muziek op categorie zoeken
  op bladzijde 25.

  ! Illustraties weergeven

  i

  Album Link Search op de iPod starten als u
  illustraties aanraakt.
  Raadpleeg Lijsten weergeven die verwant
  zijn met de huidige song (gekoppeld zoeken)
  op bladzijde 29.

  Audio afspelen

  c

  Overschakelen naar gekoppeld zoeken om
  songs af te spelen die
  verwant zijn met de huidige song op de iPod.
  Raadpleeg Lijsten weergeven die verwant zijn
  met de huidige song (gekoppeld zoeken) op bladzijde 29.

  07

  Audio afspelen
  1 Plaats een disc met het etiket omhoog in de laadsleuf.
  Het afspelen begint automatisch.
  ! Als er een iPod op dit toestel is aangesloten,
  wordt PIONEER, OK to disconnect of (vinkje)
  op de iPod weergegeven.
  ! Als er geen bronpictogram wordt weergegeven,
  kunt u het weergeven door het scherm aan te
  raken.
  ! Verwijder de koptelefoon van de iPod voordat u
  hem op dit toestel aansluit.
  ! Afhankelijk van het model iPod en de hoeveelheid
  gegevens erop kan het even duren voordat het afspelen begint.
  ! Selecteer de iPod met de toetsen op het aanraakpaneel nadat u hem hebt aangesloten.
  ! No Device wordt weergegeven als er geen iPod is
  aangesloten.
  Een disc uitwerpen
  Raadpleeg Een disc uitwerpen op bladzijde 11.
  Een fragment selecteren met de knoppen
  1 Druk op c of d (TRACK/SEEK).
  Snel vooruit en achteruit spoelen met de knoppen
  1 Houd c of d (TRACK/SEEK) ingedrukt.

  Nl

  17 • Page 18

  Hoofdstuk

  07

  Audio afspelen
  Opmerkingen
  ! Als u bestanden afspeelt die met een variabele
  bitsnelheid (VBR) zijn opgenomen, wordt de
  weergavetijd niet juist weergegeven als u vooruit- of achteruitspoelt.
  ! Sluit voor een goede werking de dock connector-kabel van de iPod rechtstreeks op dit toestel aan.
  ! Wanneer de iPod op dit toestel is aangesloten,
  kunt u de iPod niet zelf aan- of uitzetten.
  ! Tekst op de disc die niet compatibel is met dit
  toestel, wordt niet weergegeven.
  ! Tekstinformatie wordt soms niet correct weergegeven. Dat is afhankelijk van de manier
  waarop de disc is opgenomen.
  ! Ontkoppel de draagbare USB-audiospeler/het
  USB-geheugen als u deze niet meer gebruikt.
  ! Als u Clock selecteert in Een achtergronddisplay selecteren op bladzijde 45, worden illustraties niet weergegeven.

  18

  Nl • Page 19

  Hoofdstuk

  Afbeeldingen weergeven
  Functies voor het weergeven
  van afbeeldingen
  Op dit toestel kunt u afbeeldingen weergeven
  op cd-r, cd-rw en USB-opslagapparaat.

  08

  4

  De lijst met bestandsnamen weergeven waarin u
  bestanden kunt selecteren.
  Raadpleeg Bestanden uit
  de lijst met bestandsnamen
  selecteren op bladzijde 29.

  5

  De diavoorstelling starten
  of onderbreken (pauzeren).

  6

  De afbeelding 90° met de
  klok mee draaien

  7

  Een afbeelding in JPEG
  vastleggen.
  Raadpleeg JPEG-bestanden
  vastleggen op bladzijde 30.

  8

  Een map selecteren.

  9

  Een ander mediabestandstype selecteren.
  Raadpleeg Een ander mediabestandstype selecteren
  op bladzijde 23.

  Cd

  1 2 3

  4
  Wed 28 May

  Photo

  Off

  12:45 PM

  Full

  Abcdeabcdeabcde
  Abcdeabcdeabcde

  2

  2
  Capture

  6 7

  8

  01:45

  -02:45

  Als u een cd-r/rw of USB-opslagapparaat met
  JPEG-afbeeldingen plaatst, wordt er een diavoorstelling gestart, beginnend bij de eerste
  map of afbeelding op de informatiedrager. De
  afbeeldingen in mappen op de cd-r/rw worden
  in alfabetische volgorde van bestandsnaam
  getoond.
  In de volgende tabel wordt de bediening van
  diavoorstellingen beschreven.
  ! Toetsen op het aanraakpaneel
  Gebruik de volgende aanraaktoetsen op het
  paneel om de gewenste functie te bedienen.

  1

  Het herhaalbereik selecteren.
  Raadpleeg Herhaalde weergave op bladzijde 24.

  2

  De bestanden in willekeurige volgorde weergeven.
  Raadpleeg Afspelen in willekeurige volgorde (shuffle) op
  bladzijde 24.

  3

  De schermmodus wijzigen
  Raadpleeg De breedbeeldstand wijzigen op bladzijde
  30.

  Afbeeldingen weergeven
  1 Plaats een disc met het etiket omhoog in de laadsleuf.
  Het afspelen begint automatisch.
  ! Als er geen bronpictogram wordt weergegeven,
  kunt u het weergeven door het scherm aan te
  raken.

  Afbeeldingen weergeven

  5

  Tijdens het afspelen van een disc die verschillende mediabestandstypen bevat

  Een disc uitwerpen
  Raadpleeg Een disc uitwerpen op bladzijde 11.
  Een bestand selecteren met de knoppen
  1 Druk op c of d (TRACK/SEEK).
  Snel een bestand zoeken
  1 Houd c of d (TRACK/SEEK) ingedrukt.
  ! U kunt 10 JPEG-bestanden tegelijkertijd zoeken.

  Opmerkingen
  ! Dit toestel kan JPEG-bestanden afspelen die
  zijn opgenomen op cd-r/rw of een USB-opslagapparaat. (Raadpleeg het volgende gedeelte voor informatie over afspeelbare
  bestanden: JPEG-afbeeldingen op bladzijde
  57.)

  Nl

  19 • Page 20

  Hoofdstuk

  08

  Afbeeldingen weergeven
  ! Bestanden worden afgespeeld in de volgorde
  van de bestandsnummers. Mappen die geen
  bestanden bevatten worden overgeslagen.
  (Als de ROOT-map 01 geen bestanden bevat,
  begint het afspelen bij map 02.)

  Functies voor het weergeven
  van afbeeldingen als een
  diavoorstelling
  Op dit toestel kunt u afbeeldingen op cd-r, cdrw en USB-opslagapparaat weergeven als een
  diavoorstelling terwijl u naar een andere bron
  luistert.

  1 2 3
  Off

  4

  Full

  7 8

  In de volgende tabel wordt de bediening van
  diavoorstellingen beschreven.
  ! Toetsen op het aanraakpaneel
  Gebruik de volgende aanraaktoetsen op het
  paneel om de gewenste functie te bedienen.

  20

  1

  Het herhaalbereik selecteren.
  Raadpleeg Herhaalde weergave op bladzijde 24.

  2

  De bestanden in willekeurige volgorde weergeven.
  Raadpleeg Afspelen in willekeurige volgorde (shuffle) op
  bladzijde 24.

  3

  De schermmodus wijzigen.
  Raadpleeg De breedbeeldstand wijzigen op bladzijde
  30.

  Nl

  Een map selecteren.

  5

  Een bestand selecteren.

  6

  De diavoorstelling starten
  of onderbreken (pauzeren).

  7

  De afbeelding 90° met de
  klok mee draaien

  8

  Een afbeelding in JPEG
  vastleggen.
  Raadpleeg JPEG-bestanden
  vastleggen op bladzijde 30.

  5

  Capture

  6

  4

  1 De diavoorstelling starten tijdens het
  luisteren naar een andere bron.
  Raadpleeg Gemeenschappelijke functies voor
  menu’s en lijsten op bladzijde 11.
  Afbeeldingen als diavoorstelling
  weergeven.

  2 Selecteer het apparaat dat de bestanden bevat die u wilt weergeven.
  ! Disc – Ingebouwde dvd-speler
  ! USB – USB
  # Raak Cancel aan om het zoeken te annuleren.
  Opmerkingen
  ! Als disc of USB-opslagapparaat reeds als
  bron is geselecteerd, kan geen diavoorstelling
  worden gegeven van afbeeldingen op disc of
  USB-opslagapparaat.
  ! Als de MW/LW-band is geselecteerd, kan dit
  apparaat geen op disc opgeslagen afbeeldingen als diavoorstelling weergeven. • Page 21

  Hoofdstuk

  Gedetailleerde informatie
  Zenders opslaan en oproepen
  U kunt voor elke frequentieband zes zenders
  als voorkeuzezender in het geheugen opslaan.
  1 Geef het scherm met voorkeuze-instellingen weer.
  Raadpleeg Bediening van de tuner op bladzijde
  12.
  Het scherm met voorkeuzenummers verschijnt op het display.
  2 Raak de gewenste voorkeuzetoets aan
  en houd deze even vast om de geselecteerde frequentie op te slaan.
  De frequentie van de geselecteerde radiozender is in het geheugen opgeslagen.

  Radiotekst weergeven
  De tuner kan op het display radiotekst weergeven die door RDS-zenders wordt uitgezonden
  zoals zendergegevens, de titel van de uitgezonden muziek en de naam van de artiest.
  ! Wanneer er geen radiotekst wordt ontvangen, verschijnt No Text op het display.

  Radiotekst opslaan en
  oproepen
  U kunt gegevens van maximaal zes radiotekstuitzendingen opslaan onder de toetsen
  Memo1 t/m Memo6.
  1 Geef op het display het radiotekstbericht weer dat u in het geheugen wilt opslaan.
  Raadpleeg Bediening van de tuner op bladzijde
  12.

  2 Houd een van de toetsen ingedrukt om
  de geselecteerde radiotekst op te slaan.
  Het geheugennummer verschijnt op het display en de geselecteerde radiotekst wordt opgeslagen in het geheugen.
  Wanneer u de volgende keer op dezelfde toets
  drukt op het radiotekstdisplay, wordt de opgeslagen tekst uit het geheugen opgeroepen.

  De sterkste zenders opslaan
  Met de functie BSM (Best Stations Memory)
  kunt u automatisch de zes sterkste zenders in
  het geheugen opslaan. Deze worden opgeslagen in volgorde van signaalsterkte.
  Het is mogelijk dat zenders die via de BSMfunctie worden opgeslagen, andere zenders
  vervangen die u eerder met de voorkeuzetoetsen had opgeslagen.
  1 Geef het scherm met voorkeuze-instellingen weer.
  Raadpleeg Bediening van de tuner op bladzijde
  12.
  Het scherm met voorkeuzenummers verschijnt op het display.
  2 Raak BSM aan om de BSM-functie in te
  schakelen.
  De zes sterkste zenderfrequenties worden opgeslagen onder voorkeuzetoetsen in de volgorde van signaalsterkte.

  Gedetailleerde informatie

  3 Druk op de gewenste voorkeuzetoets
  om de betreffende zender te selecteren.

  09

  # Raak Cancel aan om het opslaan te
  annuleren.

  Op sterke signalen afstemmen
  Als deze functie is ingeschakeld, stemt het
  toestel alleen af op zenders waarvan het signaal voldoende sterk is voor een goede ontvangst.

  FM: uit — —
  MW/LW: uit — —  Nl

  21 • Page 22

  Hoofdstuk

  09

  Gedetailleerde informatie
  Als u het hoogste niveau selecteert, wordt alleen afgestemd op de sterkste zenders. Bij lagere niveaus wordt ook afgestemd op
  zwakkere zenders.

  PTY-functies

  Verkeersberichten
  ontvangen (TA)

  RDS-zenders zoeken via PTYinformatie

  Als de TA-functie (stand-by voor verkeersberichten) is ingeschakeld, worden verkeersberichten automatisch ontvangen, ongeacht de
  signaalbron waarnaar u aan het luisteren
  bent.

  U kunt naar bepaalde soorten uitzendingen
  zoeken, zoals de uitzendingen die in het volgende gedeelte worden genoemd: de volgende
  bladzijde.

  1 Stem af op een TP-zender of een uitgebreide TP-zender van een ander netwerk.
  De indicator
  licht op.
  2 Schakel de ontvangst van verkeersberichten in.
  Raadpleeg Bediening van de tuner op bladzijde
  12.
  # Als de functie TA is ingeschakeld terwijl u niet
  hebt afgestemd op een TP-zender of een uitgebreide TP-zender van een ander netwerk, brandt
  gedimd.
  de indicator

  3 Wanneer er een verkeersbericht wordt
  uitgezonden, kunt u het volume van het
  bericht regelen met +/– (VOLUME/VOL).
  Het ingestelde volume wordt in het geheugen
  opgeslagen en opnieuw gebruikt voor volgende verkeersberichten.
  4 U kunt een verkeersbericht onderbreken
  Raadpleeg Bediening van de tuner op bladzijde
  12.
  De tuner keert terug naar de oorspronkelijke
  signaalbron maar blijft stand-by voor de functie TA totdat u het pictogram nogmaals aanraakt.

  22

  Nl

  U kunt PTY-informatie (programmatype-informatie) gebruiken om op een bepaalde zender
  af te stemmen.

  1 Geef het scherm met voorkeuze-instellingen weer.
  Raadpleeg Bediening van de tuner op bladzijde
  12.
  2

  Raak PTY aan.

  3 Raak a of b aan en selecteer een programmatype.
  Er zijn vier programmatypen:
  News&Info—Popular—Classics—Others
  4 Raak Start aan om te beginnen met
  zoeken.
  Het toestel begint te zoeken naar een zender
  die het geselecteerde programmatype uitzendt. Als er een zender is gevonden, wordt de
  programmaservicenaam weergegeven.
  De PTY-lijst met ID-codes en programmatypen
  vindt u in het volgende gedeelte. Raadpleeg de
  volgende bladzijde.
  # Raak Cancel aan om het zoeken te annuleren.
  # Het programma van een zender kan soms afwijken van de informatie die door de PTY-code
  wordt aangegeven.
  # Als er geen zender gevonden wordt die een
  programma van het gewenste type uitzendt,
  wordt ongeveer twee seconden Not Found op
  het display getoond en keert de tuner terug naar
  de oorspronkelijke zender. • Page 23

  Hoofdstuk

  Gedetailleerde informatie
  Onderbreking door
  nieuwsberichten

  09
  CD (audiogegevens (cd-da))—Music/ROM
  (gecomprimeerde audio)—Video (DivX-videobestanden)—Photo (JPEG-afbeeldingen)

  Als deze functie is ingeschakeld en er een
  nieuwsbericht wordt uitgezonden door een
  nieuwszender met PTY-code, schakelt het toestel automatisch van een andere zender over
  naar de nieuwszender. Als het nieuwsbericht
  is afgelopen, schakelt het toestel terug naar
  het oorspronkelijke programma.

  Bediening van het dvd-menu

  PTY-lijst

  Bediening met de pijltoetsen

  News&Info
  News (nieuws), Affairs (actualiteiten), Info (informatie), Sport (sport), Weather (weer), Finance (economisch nieuws)

  1 Geef de pijltoetsen weer voor de bediening van het dvd-menu.
  Raadpleeg Video afspelen op bladzijde 13.
  2 Selecteer het gewenste menuonderdeel.

  Pop Mus (populaire muziek), Rock Mus (rockmuziek),
  Easy Mus (lichte muziek), Oth Mus (andere muziek),
  Jazz (jazz), Country (countrymuziek), Nat Mus (nationale muziek), Oldies (Gouwe Ouwe), Folk Mus (folkmuziek)
  Classics

  Het gewenste menuonderdeel selecteren.

  L. Class (lichte klassieke muziek), Classic (klassieke
  muziek)
  Others
  Educate (educatief), Drama (toneel), Culture (cultuur), Science (wetenschap), Varied (varia), Children
  (kinderprogramma’s), Social (praatprogramma’s), Religion (religieus), Phone In (praatprogramma’s),
  Touring (reizen), Leisure (ontspanning), Document
  (documentaires)

  Een ander mediabestandstype
  selecteren
  Als u een disc afspeelt die verschillende mediabestandstypen bevat, bijvoorbeeld zowel
  DivX als MP3, kunt u tussen de verschillende
  typen overschakelen.
  Audiogegevens (cd-da) en JPEG-afbeeldingen
  op dvd-r/rw/rom kunnen op dit toestel niet afgespeeld worden.

  Gedetailleerde informatie

  Popular

  (Functie voor dvd-video)
  Bij sommige dvd’s kunt u verschillende mogelijkheden uit een menu kiezen.

  De disc afspelen vanaf het geselecteerde menuonderdeel.
  Het dvd-menu bedienen door het
  gewenste menuonderdeel aan te
  raken.

  # Als u het dvd-menu via aanraakbediening gebruikt, raakt u het pictogram aan om de handeling uit te voeren.
  Terugkeren naar het normale
  video-display van de dvd.

  De pijltoetsen weergeven.

  # De manier waarop het menu wordt weergegeven is afhankelijk van de disc.
  Nl

  23 • Page 24

  Hoofdstuk

  09

  Gedetailleerde informatie
  # De correcte werking van deze functie is mede
  afhankelijk van de inhoud van de dvd. Als u het
  dvd-menu niet op deze manier kunt bedienen, gebruikt u de toetsen op het aanraakpaneel om het
  menu te bedienen.

  De iPod-functie van dit
  toestel via de iPod bedienen
  Als App Mode is geselecteerd, kunt u muziek
  van de iPod via de luidsprekers van het voertuig beluisteren.
  Deze functie kan niet worden gebruikt met de
  volgende modellen iPod.
  ! iPod nano 1e generatie
  ! iPod 5e generatie
  De modus APP kan worden gebruikt met de
  volgende modellen iPod.
  ! iPhone 4 (softwareversie 4.1 of hoger)
  ! iPhone 3GS (softwareversie 4.1 of hoger)
  ! iPhone 3G (softwareversie 4.1 of hoger)
  ! iPhone (softwareversie 3.1.3 of hoger)
  ! iPod touch 4e generatie (softwareversie 4.1
  of hoger)
  ! iPod touch 3e generatie (softwareversie 4.0
  of hoger)
  ! iPod touch 2e generatie (softwareversie 4.0
  of hoger)
  ! iPod touch 1e generatie (softwareversie
  3.1.3 of hoger)

  Afspelen in willekeurige
  volgorde (shuffle)
  iPod-video’s/songs kunnen in willekeurige
  volgorde worden afgespeeld.
  ! Songs – De songs of video’s in de geselecteerde lijst in willekeurige volgorde afspelen.
  ! Albums – De songs of video’s van een willekeurig album op volgorde afspelen.
  ! Folder – De songs of fragmenten in de geselecteerde map in willekeurige volgorde
  afspelen.
  ! Disc – De songs of fragmenten op de geselecteerde disc in willekeurige volgorde afspelen.
  ! On – Bestanden in het herhaalbereik
  Folder of Disc in willekeurige volgorde afspelen.
  ! Off – Het afspelen in willekeurige volgorde
  annuleren.

  Alle songs in willekeurige
  volgorde afspelen (shuffle all)

  1 Schakel de bedieningsmodus over naar
  App Mode.
  Raadpleeg Functies voor het afspelen van video
  op bladzijde 13.
  Raadpleeg Functies voor het afspelen van
  audio op bladzijde 16.

  (Functie voor iPod)
  Met deze functie worden alle songs op de iPod
  in willekeurige volgorde afgespeeld.

  2 Selecteer een song of video en speel
  deze af vanaf de aangesloten iPod.

  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !

  Opmerking
  Ook als de bedieningsmodus is ingesteld op
  App Mode, kunnen de volgende functies vanaf
  dit toestel bediend worden.
  ! Pauze

  24

  ! Vooruit en achteruit spoelen
  ! Naar volgende of vorige fragment gaan
  ! Naar volgende of vorige hoofdstuk gaan

  Nl

  Herhaalde weergave
  Disc – De huidige disc herhalen
  Chapter – Het huidige hoofdstuk herhalen
  Title – De huidige titel herhalen
  Track – Het huidige fragment herhalen
  File – Het huidige bestand herhalen
  Folder – De huidige map herhalen
  One – Alleen de huidige song/ video of
  fragment herhalen • Page 25

  Hoofdstuk

  Gedetailleerde informatie
  ! All – Alle video’s of songs in de geselecteerde lijst op de iPod en alle bestanden op
  het USB-opslagapparaat herhalen

  Video’s afspelen van uw iPod
  (Functie voor iPod)
  Als een iPod met video op dit toestel is aangesloten, kunt u die video’s afspelen.
  ! Dit toestel kan films, muziekvideo’s, videopodcasts en tv-programma’s weergeven die
  zijn gedownload van de iTunes Store.
  ! Voordat u video via de iPod afspeelt, moet u
  de video-instellingen op de iPod zodanig in-

  stellen dat deze video op een extern toestel
  kan weergeven.
  1 Geef het menu voor de iPod weer.
  Raadpleeg Video afspelen op bladzijde 13.
  2 Schakel over naar de videomodus voor
  iPod.

  Video
  3

  Overschakelen naar de videomodus
  voor iPod.

  Speel de video af op de iPod.

  # Raak het pictogram aan als u wilt overschakelen naar de muziekmodus van de iPod.

  Music

  Overschakelen naar de muziekmodus van de iPod.

  Naar video’s en muziek
  bladeren op de iPod
  (Functie voor iPod)
  Om de bediening en het zoeken te vereenvoudigen, is ernaar gestreefd de bediening van
  deze functies via dit toestel zoveel mogelijk te
  laten lijken op de bediening ervan via de iPod.

  Gedetailleerde informatie

  ! Tijdens het afspelen van video-cd’s met
  PBC (afspeelregeling) kan deze functie niet
  worden gebruikt.
  ! De herhaalde weergave wordt uitgeschakeld als u een hoofdstuk zoekt, snel vooruit
  of achteruit spoelt, beeld voor beeld afspeelt of slow motion gebruikt.
  ! Als u discs met gecomprimeerde audio en
  audiogegevens (cd-da) afspeelt, worden alleen de bestanden van het huidige gegevenstype herhaald, zelfs als Disc is
  geselecteerd.
  ! Als u tijdens de herhaalde weergave een
  andere map kiest, wordt het herhaalbereik
  gewijzigd in Disc.
  Als u USB-opslagapparaat als bron selecteert, wordt het bereik voor herhaalde weergave gewijzigd in All.
  ! Als u tijdens File een fragment zoekt of
  vooruit- of achteruitspoelt, wordt het bereik
  voor herhaalde weergave gewijzigd in
  Folder.
  ! Als u een titel/hoofdstuk zoekt of snel vooruit/achteruit spoelt tijdens Chapter, wordt
  het bereik voor herhaalde weergave gewijzigd in Disc.
  ! Als u tijdens Track een fragment zoekt of
  vooruit- of achteruitspoelt, wordt het bereik
  voor herhaalde weergave gewijzigd in Disc.
  ! Als Folder is geselecteerd, kunt u geen
  submap van die map afspelen.

  09

  Video’s of muziek op categorie
  zoeken
  1 Geef het menu voor de iPod weer.
  Raadpleeg Video afspelen op bladzijde 13.
  Raadpleeg Audio afspelen op bladzijde 16.
  2 Raak de categorie aan waarin u naar
  een video of muziek wilt zoeken.
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !

  Video Playlists (videospeellijsten)
  Movies (films)
  Music Videos (muziekvideo’s)
  Video Podcasts (videopodcasts)
  TV Shows (tv-programma’s)
  Playlists (speellijsten)
  Artists (artiesten)

  Nl

  25 • Page 26

  Hoofdstuk

  Gedetailleerde informatie

  09

  !
  !
  !
  !
  !
  !

  Albums (albums)
  Songs (songs)
  Podcasts (podcasts)
  Genres (genres)
  Composers (componisten)
  Audiobooks (audioboeken)

  3 Raak de titel van de lijst aan die u wilt
  afspelen.
  Herhaal dit totdat u de gezochte video of muziek hebt gevonden.
  4

  Speel de geselecteerde lijst af.
  Afspelen van de geselecteerde lijst.

  Speel de geselecteerde lijst af.
  Afspelen van de geselecteerde lijst.

  Het afspelen hervatten
  (bladwijzer)
  (Functie voor dvd-video)
  Met de bladwijzer kunt u een scène markeren
  vanaf waar het afspelen de volgende keer
  wordt hervat als u de disc plaatst.

  1 Selecteer een categorie.
  Raadpleeg Video’s of muziek op categorie zoeken op de vorige bladzijde.

  De geselecteerde scène wordt gemarkeerd
  zodat het afspelen de volgende keer vanaf dat
  punt wordt hervat.
  ! Als u de markering op een disc wilt wissen,
  houdt u de toets tijdens het afspelen ingedrukt.
  ! De oudste bladwijzer wordt telkens vervangen door de nieuwste.

  2 Schakel over naar de alfabetische zoekfunctie.

  Beeld voor beeld afspelen

  Alfabetisch in een lijst zoeken
  (Functie voor iPod)

  Overschakelen naar alfabetische
  zoekfunctie.

  U kunt nu alfabetisch zoeken.
  3 Raak de eerste letter aan van de titel
  van de song/video die u zoekt.
  Tijdens het zoeken kunnen de toetsen van het
  aanraakpaneel niet gebruikt worden.
  # Als u op een andere letter wilt zoeken, raakt u
  Cancel aan.

  4 Raak de titel van de lijst aan die u wilt
  afspelen.
  Herhaal dit totdat u de gewenste song of video
  hebt gevonden.

  26

  5

  Nl

  (Functie voor dvd-video, video-cd en DivX-bestand)
  Opmerking
  Bij sommige discs worden beelden onscherp bij
  het beeld voor beeld afspelen.

  In slow motion afspelen
  Opmerkingen
  ! Tijdens het afspelen in slow motion wordt
  geen geluid weergegeven.
  ! Bij sommige discs worden beelden onscherp
  bij het afspelen in slow motion.
  ! Slow motion achteruit is niet mogelijk. • Page 27

  Hoofdstuk

  Gedetailleerde informatie
  Zoeken
  Met de zoekfunctie kunt u het gedeelte zoeken
  dat u wilt afspelen.
  Voor dvd-video’s kunt u gebruik maken van de
  zoekmogelijkheden Title (titel), Chapter
  (hoofdstuk) of 10key (numeriek toetsenblok).
  Voor video-cd’s kunt u gebruik maken van de
  zoekmogelijkheden Track (fragment) of 10key
  (numeriek toetsenblok).
  ! Zoeken naar een hoofdstuk is niet beschikbaar als het afspelen van een disc gestopt
  is.
  ! Tijdens het afspelen van bepaalde dvd-video’s of video-cd’s met PBC (afspeelregeling)
  kan deze functie niet worden gebruikt.

  09
  Opmerkingen
  ! Bij sommige dvd’s kunt u alleen vanuit het
  menu een andere taal of een ander audiosysteem kiezen.
  ! U kunt ook het menu Video Setup gebruiken
  om een andere taal of een ander audiosysteem te kiezen. Raadpleeg De audiotaal instellen op bladzijde 36 voor meer informatie.
  ! Sommige video’s kunnen niet met hetzelfde
  audiosysteem afgespeeld worden waarmee de
  dvd werd opgenomen. Dit is afhankelijk van
  de instelling.
  ! Als u de instelling Audio wijzigt terwijl u snel
  vooruit of achteruit spoelt of pauze of slow
  motion gebruikt, keert het toestel terug naar
  de normale weergave.

  2 Raak de gewenste zoekoptie aan (bijvoorbeeld Chapter).
  3 Voer het gewenste nummer in met 0 t/
  m 9.
  # Raak C aan om de ingevoerde cijfers te annuleren.

  4 De disc afspelen vanaf de geselecteerde locatie.
  De nummers registreren en beginnen met afspelen.

  Opmerking
  Bij discs met een menufunctie kunt u ook het
  dvd-menu gebruiken om uw keuze te maken.
  Raadpleeg Video afspelen op bladzijde 13.

  De ondertitelingstaal
  wijzigen tijdens het afspelen
  (multi-ondertiteling)
  Bij dvd’s en DivX-bestanden met meerdere ondertitelingstalen kunt u tijdens het afspelen
  kiezen uit de verschillende talen.
  Opmerkingen
  ! Bij sommige dvd’s kunt u alleen een andere
  ondertitelingstaal kiezen als het menu wordt
  weergegeven.
  ! U kunt ook uit de verschillende ondertitelingstalen kiezen met het menu Video Setup.
  Raadpleeg De ondertitelingstaal instellen op
  bladzijde 36 voor meer informatie.
  ! Als u de instelling Subtitle wijzigt terwijl u
  snel vooruit of achteruit spoelt of pauze of
  slow motion gebruikt, keert het toestel terug
  naar de normale weergave.

  Gedetailleerde informatie

  1 Activeer de zoekfunctie.
  Raadpleeg Video afspelen op bladzijde 13.

  De audiotaal wijzigen tijdens
  het afspelen (multi-audio)
  Bij dvd’s en DivX-bestanden met audio in
  meerdere talen en systemen zoals Dolby Digital kunt u de taal of het systeem tijdens het afspelen instellen.

  Nl

  27 • Page 28

  Hoofdstuk

  Gedetailleerde informatie

  09

  De camerahoek wijzigen
  tijdens het afspelen
  (meerdere camerahoeken)
  Sommige dvd’s bevatten scènes die vanuit verschillende camerahoeken zijn opgenomen
  waaruit u tijdens het afspelen kunt kiezen.
  ! Tijdens het afspelen van een scène die vanuit meerdere hoeken is opgenomen, verschijnt het hoekpictogram in beeld. U kunt
  de weergave van het hoekpictogram in- en
  uitschakelen met het menu Video Setup.
  Raadpleeg Instellen van de camerahoek
  voor dvd-weergave op bladzijde 37 voor
  meer informatie.
  Opmerking
  Als u de camerahoek wijzigt terwijl u snel vooruit
  of achteruit spoelt, pauze of slowmotion gebruikt,
  zal het toestel terugkeren naar de normale
  weergave.

  Afhankelijk van de disc en de afspeellocatie
  van de disc, is deze functie misschien niet
  beschikbaar.

  PBC-weergave
  (Functie voor video-cd’s)
  Tijdens het afspelen van video-cd’s met PBC
  (afspeelregeling) wordt PBC ON weergegeven.
  1 Activeer de zoekfunctie.
  Raadpleeg Video afspelen op bladzijde 13.
  2 Raak 10key aan om het numerieke
  toetsenbord weer te geven.
  3 Druk op 0 tot 9 voor het gewenste menunummer.
  4 De disc afspelen vanaf de geselecteerde locatie.
  De nummers registreren en beginnen met afspelen.

  Naar een bepaalde scène
  terugkeren
  (Functie voor dvd-video)
  Als er op de dvd hiervoor geen scènes zijn
  vastgelegd, kan deze functie niet worden gebruikt.

  De audio-uitgang selecteren
  Bij het afspelen van video-cd’s kunt u kiezen
  tussen stereo en mono.
  ! Deze functie is niet beschikbaar als het afspelen van een disc gestopt is.
  !
  !
  !
  !

  28

  L+R – links en rechts
  Left – links
  Right – rechts
  Mix – links en rechts mengen

  Nl

  Opmerkingen
  ! U kunt het menu weergeven door tijdens
  PBC-weergave Return aan te raken. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die
  bij de disc worden geleverd.
  ! PBC-weergave van een video-cd kan niet worden geannuleerd.
  ! Tijdens weergave van video-cd’s met PBC (afspeelregeling) kunt u de zoekfunctie niet gebruiken en geen bereik voor herhaalde
  weergave selecteren.

  Fragmenten uit de lijst met
  fragmenttitels selecteren
  Door gebruik te maken van de lijst met fragmenttitels kunt u fragmenten selecteren die u
  wilt afspelen. Deze lijst bevat alle fragmenten
  die op de disc zijn opgenomen. • Page 29

  Hoofdstuk

  Gedetailleerde informatie

  09

  1 Geef de lijst weer met fragmenttitels.
  Raadpleeg Audio afspelen op bladzijde 16.

  De weergavesnelheid van
  een audioboek wijzigen

  2 Raak de gewenste titel aan.
  Uw keuze wordt vervolgens afgespeeld.

  (Functie voor iPod)
  !
  – Weergave is sneller dan normaal
  – Weergave met normale snelheid
  !
  !
  – Weergave is langzamer dan
  normaal

  Bestanden uit de lijst met
  bestandsnamen selecteren
  (Functie voor gecomprimeerde audio, DIVX en
  JPEG)
  In de lijst met bestandsnamen (of mapnamen)
  ziet u de namen van de bestanden (of mappen) en kunt u één van deze namen selecteren
  om af te spelen.

  2 Raak de naam van het gewenste bestand (of de gewenste map) aan.
  # Als u een map selecteert, worden de namen
  van de bestanden (of mappen) in deze map weergegeven. Herhaal dit zo vaak als nodig om de gewenste bestandsnaam te selecteren.
  # Als de map 01 (ROOT) geen bestanden bevat,
  begint het afspelen bij map 02.

  3

  Speel de geselecteerde lijst af.

  (Functie voor iPod)
  1 Start Link Search.
  Raadpleeg Functies voor het afspelen van
  audio op bladzijde 16.
  2 Raak de categorie aan waarin u een
  song wilt afspelen.
  ! Artist – Geeft een lijst van albums van de
  huidige artiest weer.
  ! Album – Geeft een lijst van songs van het
  huidige album weer.
  ! Genre – Geeft een lijst met albums van het
  huidige genre weer.
  # Raak Cancel aan om het zoeken te annuleren.

  Gedetailleerde informatie

  1 Geef de lijst met bestandsnamen (mapnamen) weer.
  Raadpleeg Audio afspelen op bladzijde 16.
  Raadpleeg Functies voor het weergeven van afbeeldingen op bladzijde 19.

  Lijsten weergeven die
  verwant zijn met de huidige
  song (gekoppeld zoeken)

  3 Raak de titel van de lijst aan die u wilt
  afspelen.
  4

  Speel de geselecteerde lijst af.

  Afspelen van de geselecteerde lijst.
  Afspelen van de geselecteerde lijst.

  Sound retriever gebruiken
  Verbetert automatisch de weergave van gecomprimeerde audio en zorgt voor een vol geluid.
  Uit —
  !


  heeft meer effect dan

  .

  Nl

  29 • Page 30

  Hoofdstuk

  09

  Gedetailleerde informatie
  DivXâ VOD-inhoud afspelen
  Voor sommige DivX VOD-inhoud (video op
  aanvraag) kan een beperking ingesteld zijn
  voor het aantal weergaven. Als u een disc met
  deze afspeelbeperking in uw speler plaatst zal
  het resterende aantal maal op het scherm worden weergegeven. U heeft dan de keuze om de
  disc te laten afspelen of niet te laten afspelen.
  ! Als u een disc in de speler plaatst met DivX
  VOD-inhoud zonder afspeelbeperking, kunt
  u deze gewoon afspelen zonder dat er een
  melding op het scherm wordt weergegeven.
  ! Het aantal maal dat de inhoud kan worden
  afgespeeld wordt aangegeven door het bericht achter “This DivX rental has used”.
  Belangrijk
  ! Voordat u DivX VOD-inhoud op dit toestel kunt
  afspelen, moet u het toestel registreren bij de
  aanbieder van de DivX VOD-inhoud. Raadpleeg Uw DivXâ VOD-registratiecode weergeven
  op bladzijde 39 voor meer informatie over de
  registratiecode.
  ! DivX VOD-inhoud wordt door een DRM-systeem (Digital Rights Management) beveiligd.
  Hierdoor kan inhoud alleen op bepaalde, geregistreerde apparaten worden afgespeeld.

  % Als het bericht wordt weergegeven
  nadat u een disc met DivX VOD-inhoud
  hebt geplaatst, raakt u Play aan.
  Het afspelen van de DivX VOD-inhoud wordt
  gestart.
  # Raak Next Play aan om naar het volgende bestand te gaan.
  # Als u de DivX VOD-inhoud niet wilt afspelen,
  raakt u Stop aan.

  JPEG-bestanden vastleggen
  U kunt afbeeldingsbestanden vastleggen
  zodat u die als achtergrond kunt gebruiken.
  De afbeeldingen worden in het toestel opgeslagen en kunnen eenvoudig worden gebruikt.

  30

  Nl

  ! Op dit toestel kan slechts één afbeeldingsbestand worden opgeslagen. Als u een
  nieuwe afbeelding opslaat, wordt de oude
  overschreven.
  1 Onderbreek de diavoorstelling als de
  gewenste afbeelding wordt weergegeven.
  Raadpleeg Functies voor het weergeven van afbeeldingen op bladzijde 19.
  Raadpleeg Functies voor het weergeven van afbeeldingen als een diavoorstelling op bladzijde
  20.
  2 Leg de afbeelding vast.
  Raadpleeg Functies voor het weergeven van afbeeldingen op bladzijde 19.
  Raadpleeg Functies voor het weergeven van afbeeldingen als een diavoorstelling op bladzijde
  20.
  3 Als Do you save this image? wordt
  weergegeven, raakt u Yes aan.
  Tijdens het opslaan van de afbeelding wordt
  Saving the image Don’t switch off the battery. weergegeven. Als het opslaan is voltooid,
  wordt Image saved. weergegeven.
  # Raak No aan om het opslaan te annuleren.

  De breedbeeldstand wijzigen
  U kunt de gewenste modus selecteren voor
  vergroting van een beeld van 4:3 naar 16:9.
  1 Geef de schermmodus weer.
  Raadpleeg Functies voor het afspelen van video
  op bladzijde 13.
  Raadpleeg Functies voor het weergeven van afbeeldingen op bladzijde 19.
  Raadpleeg Functies voor het weergeven van afbeeldingen als een diavoorstelling op bladzijde
  20.
  2 Raak de gewenste breedte-instelling
  aan. • Page 31

  Hoofdstuk

  Gedetailleerde informatie

  09

  Full (volledig scherm)
  Een beeld van 4:3 wordt alleen horizontaal vergroot, waardoor u een tv-beeld van 4:3 (normaal
  beeld) krijgt zonder weggevallen delen.
  Just (passend)
  Het beeld wordt iets vergroot in het midden en de
  vergroting neemt horizontaal geleidelijk toe tot de
  rand. Daardoor krijgt u een beeld van 4:3 dat niet
  ongelijk aandoet, ook niet bij breedbeeld.
  Cinema (cinema)
  Het beeld wordt horizontaal in dezelfde verhouding vergroot als Full of Zoom, en verticaal in een
  verhouding tussen Full en Zoom in. Dit is ideaal
  voor een bioscoopbeeld (breedbeeld) waarbij de
  ondertiteling buiten het beeld valt.

  Gedetailleerde informatie

  Zoom (zoom)
  Het beeld van 4:3 wordt horizontaal en verticaal
  in dezelfde verhouding vergroot. Dit is ideaal voor
  bioscoopbeeld (breedbeeld).
  Normal (normaal)
  Het beeld van 4:3 wordt weergegeven zoals het is.
  Het beeld maakt geen onnatuurlijke indruk
  omdat de verhoudingen gelijk zijn aan het normale beeld.
  Opmerkingen
  ! U kunt deze functie tijdens het rijden niet bedienen.
  ! Voor elke videobron kunnen andere instellingen worden opgeslagen.
  ! Als u een video bekijkt op breedbeeldformaat
  terwijl dit niet het normale beeldformaat is,
  kan het beeld er anders uitzien.
  ! Merk op dat als u de breedbeeldmodus van dit
  systeem voor commerciële of openbare vertoningen gebruikt, dit een inbreuk kan zijn op de
  auteursrechten, die door de wet worden beschermd.
  ! Het beeld wordt korreliger als het in de modus
  Cinema of Zoom wordt bekeken.

  Nl

  31 • Page 32

  Hoofdstuk

  10

  Menufuncties
  Inleiding van de menufuncties
  21
  Audio
  Fader/Balance

  F/R 0 L/R 0

  Graphic EQ

  Super Bass

  Loudness

  High

  Subwoofer

  Off

  Bass Booster
  High Pass Filter

  0
  Off

  34 5
  1 Menu’s weergeven.
  Raadpleeg Gemeenschappelijke functies voor
  menu’s en lijsten op bladzijde 11.
  2 Gebruik de volgende aanraaktoetsen
  op het paneel om het gewenste menu aan
  te passen.
  ! Toetsen op het aanraakpaneel
  1

  Video-instellingenmenu
  Raadpleeg De dvd-speler instellen op bladzijde 36.

  2

  Audiofunctiemenu
  Raadpleeg Audio-instellingen
  op de volgende bladzijde.

  3

  Systeemmenu
  Raadpleeg Systeeminstellingen
  op bladzijde 40.

  4

  Entertainment-menu
  Raadpleeg Entertainment-instellingen op bladzijde 44.

  5

  Aangepast menu
  Binnen elk menu (audiofunctiemenu, enz.) kunt u menu’s
  uitkiezen en in dit aangepaste
  menu registreren.
  Raadpleeg Menu’s aanpassen
  op bladzijde 45.

  Opmerkingen
  ! U kunt het menu Video Setup alleen weergeven als Disc of USB is geselecteerd als bron.
  ! Als u het menu Video Setup opent, wordt de
  weergave gestopt.
  ! U kunt het audiofunctiemenu niet weergeven
  als de uitschakelingsfunctie/demping geacti-

  32

  Nl

  veerd is of een JPEG-bestand word afgespeeld. • Page 33

  Hoofdstuk

  Menufuncties
  Audio-instellingen

  10
  Display

  Equalizercurve

  Powerful

  Power

  Natural

  Natuurlijk

  Vocal

  Vocaal

  Custom1

  Aangepast 1

  De fader/balansinstelling
  gebruiken

  Custom2

  Aangepast 2

  Flat

  Vlak

  U kunt de fader-/balansinstelling aanpassen
  voor een optimale geluidsweergave op alle
  plaatsen in het voertuig.

  Super Bass

  Superbas

  Opmerking
  Wanneer FM als signaalbron wordt gebruikt, kunt
  u niet overschakelen naar
  Source Level Adjuster.

  1 Geef het audiofunctiemenu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  de vorige bladzijde.
  2 Raak Fader/Balance aan in het audiofunctiemenu.

  1 Geef het audiofunctiemenu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  de vorige bladzijde.

  # F/R: 0 L/R: 0 is de aanbevolen instelling wanneer u slechts twee luidsprekers gebruikt.
  # Als de achteruitgang op Subwoofer is ingesteld, kunt u de balans tussen de luidsprekers
  voorin en achterin niet instellen. Raadpleeg De
  achteruitgang en de subwoofer instellen op bladzijde 40.

  3 Raak c of d aan om de gewenste functie aan te passen.
  Powerful—Natural—Vocal—Custom1—
  Custom2—Flat—Super Bass

  4 Raak c of d aan om de balans tussen
  de luidsprekers links en rechts in te stellen.
  Bereik: Left:15 t/m Right:15

  De 5-bands grafische equalizer
  aanpassen

  De equalizer
  Met de equalizer kunt u de geluidsweergave
  nog beter aanpassen aan de akoestische eigenschappen van het voertuiginterieur.

  Equalizercurven selecteren

  2 Raak Graphic EQ aan in het audiofunctiemenu.

  Menufuncties

  3 Raak a of b aan om de balans tussen
  de luidsprekers voorin en achterin in te
  stellen.
  Bereik: Front:15 t/m Rear:15

  ! De equalizercurven voor Custom1 en
  Custom2 kunnen worden aangepast.
  ! Als Flat is geselecteerd, wordt het geluid
  niet aangevuld of gecorrigeerd. Door afwisselend te luisteren met Flat en een van de
  andere equalizercurven kunt u het effect
  van de verschillende curven beter beoordelen.

  In de equalizercurven kunt u het niveau van
  elke band aanpassen.
  ! Voor elke signaalbron kunt u een afzonderlijke Custom1-curve maken. Als u aanpassingen maakt terwijl er een andere curve
  dan Custom2 is geselecteerd, worden de
  aangepaste instellingen opgeslagen in
  Custom1.

  Er zijn zeven vooringestelde equalizercurven
  die u op elk moment kunt oproepen. In de onderstaande lijst worden de equalizercurven
  weergegeven.
  Nl

  33 • Page 34

  Hoofdstuk

  10

  Menufuncties
  ! U kunt een algemene Custom2-curve instellen voor alle signaalbronnen. Als u aanpassingen maakt terwijl de Custom2-curve
  is geselecteerd, wordt de Custom2-curve
  bijgewerkt.
  1 Geef het audiofunctiemenu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2 Raak Graphic EQ aan in het audiofunctiemenu.
  3 Raak c of d aan om de gewenste functie aan te passen.
  Powerful—Natural—Vocal—Custom1—
  Custom2—Flat—Super Bass
  4 Raak de frequentieband aan die u wilt
  aanpassen.
  5 Raak a of b aan om het niveau van de
  frequentieband van de equalizer aan te
  passen.
  Bereik: +12dB t/m –12dB

  # Vervolgens kunt u een andere band kiezen en
  daarvan het niveau aanpassen.

  De loudness aanpassen
  De loudness-functie compenseert een tekort
  aan hoge en lage tonen bij lage volumes.
  1 Geef het audiofunctiemenu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2 Raak Loudness aan in het audiofunctiemenu.
  3 Raak c of d aan en selecteer het gewenste niveau.
  Off (uit)—Low (laag)—Mid (midden)—High
  (hoog)

  De subwooferuitgang
  Dit toestel is voorzien van een in- en uitschakelbare subwooferuitgang.

  34

  Nl

  ! Als de subwooferuitgang is ingeschakeld,
  kunt u de drempelfrequentie en het uitgangsniveau van de subwoofer instellen.
  1 Geef het audiofunctiemenu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2 Raak Subwoofer aan in het audiofunctiemenu.
  3 Raak On of Off naast Subwoofer aan
  om het uitgangssignaal van de subwoofer
  in- of uit te schakelen.
  4 Raak Normal of Reverse naast Phase
  aan om de fase-instelling voor het uitgangssignaal van de subwoofer te selecteren.
  5 Raak c of d naast Level aan om het uitgangsniveau van de subwoofer in te stellen.
  Bereik: +6 t/m –24
  6 Raak c of d naast Frequency aan om
  de drempelfrequentie te selecteren.
  50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz
  De subwoofer geeft alleen frequenties beneden de geselecteerde waarde weer.

  De lage tonen versterken
  U kunt het niveau van de lage tonen versterken.
  1 Geef het audiofunctiemenu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2 Raak c of d aan en selecteer het gewenste niveau.
  Bereik: 0 t/m +6 • Page 35

  Hoofdstuk

  Menufuncties
  Het high pass filter
  Als u wilt dat de luidsprekers voorin of achterin geen lage tonen (uit het frequentiebereik
  van de subwoofer) weergeven, kunt u het high
  pass filter (HPF) aanzetten. Alleen frequenties
  boven het geselecteerde bereik worden weergegeven door de voor- of achterluidsprekers.

  10
  Opmerkingen
  ! Het MW/LW-volumeniveau kan ook met de
  deze functie worden aangepast.
  ! Video-cd, cd, gecomprimeerde audio en DivX
  worden automatisch op hetzelfde volumeniveau ingesteld.
  ! De iPod en het USB-opslagapparaat worden
  automatisch op hetzelfde volume afgesteld.

  1 Geef het audiofunctiemenu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2 Raak c of d naast Frequency aan om
  de drempelfrequentie te selecteren.
  Off (uit)—50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—
  125Hz
  Alleen frequenties boven het geselecteerde bereik worden weergegeven via de voor- of achterluidsprekers.

  Menufuncties

  Het bronniveau aanpassen
  Met de functie SLA (Source Level Adjustment,
  bronniveauregeling) kunt u het volumeniveau
  van elke signaalbron afzonderlijk instellen.
  Hierdoor kunt u plotselinge volumewisselingen voorkomen wanneer naar een andere signaalbron wordt overgeschakeld.
  ! De instellingen zijn gebaseerd op het FMvolumeniveau, dat zelf niet gewijzigd kan
  worden.
  1 Geef het audiofunctiemenu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2 Vergelijk het volumeniveau van de signaalbron die u wilt aanpassen met het FMvolumeniveau.
  3 Raak Source Level Adjuster aan in het
  audiofunctiemenu.
  4 Raak a of b aan om het bronvolume
  aan te passen.
  Bereik: +4 t/m –4

  Nl

  35 • Page 36

  Hoofdstuk

  10

  Menufuncties
  De dvd-speler instellen
  De ondertitelingstaal instellen
  U kunt de ondertitelingstaal naar wens instellen. Als de geselecteerde ondertitelingstaal op
  de dvd is vastgelegd, worden de ondertitels in
  die taal weergegeven.
  1 Het menu Video Setup weergeven
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2 Raak Subtitle Language aan in het
  menu Video Setup.
  Er verschijnt een menu voor de ondertitelingstaal.
  3 Raak de gewenste taal aan.
  De ondertitelingstaal is ingesteld.
  # Als u Others hebt ingesteld, raadpleeg dan
  Als u Others selecteert op deze bladzijde.
  Opmerkingen
  ! Als de disc de geselecteerde taal niet bevat,
  wordt de taal die op de disc is vastgelegd
  weergegeven.
  ! U kunt de ondertitelingstaal ook wijzigen door
  het pictogram aan te raken tijdens het afspelen. (Raadpleeg Video afspelen op bladzijde
  13.)
  ! Als u tijdens het afspelen Subtitle gebruikt
  om de ondertitelingstaal te wijzigen, heeft dat
  geen invloed op deze instellingen.

  Als u Others selecteert
  Als u Others selecteert, verschijnt er een invoerdisplay voor de taalcode. Raadpleeg het
  volgende gedeelte om de viercijferige code van
  de gewenste taal in te voeren. Raadpleeg Taalcodekaart voor dvd op bladzijde 63.
  1 Voer de taalcode in met de aanraaktoetsen 0 t/m 9.
  # Raak C aan om de ingevoerde cijfers te annuleren.

  36

  Nl

  2

  De code registreren.
  De code registreren.

  De audiotaal instellen
  U kunt een audiotaal naar keuze instellen.
  1 Het menu Video Setup weergeven
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2 Raak Audio Language aan in het menu
  Video Setup.
  Er verschijnt een menu voor de audiotaalkeuze.
  3 Raak de gewenste taal aan.
  De audiotaal is ingesteld.
  # Als u Others hebt ingesteld, raadpleeg dan
  Als u Others selecteert op deze bladzijde.
  Opmerkingen
  ! Als de geselecteerde taal niet op de disc is
  vastgelegd, wordt de taal die op de disc is geselecteerd toegepast.
  ! U kunt de audiotaal inschakelen door Audio
  aan te raken tijdens het afspelen. (Raadpleeg
  Video afspelen op bladzijde 13.)
  ! Als u tijdens het afspelen Audio gebruikt om
  de audiotaal te wijzigen, heeft dat geen invloed op deze instellingen.

  De menutaal instellen
  U kunt de taal instellen waarin de menu’s op
  een disc worden weergegeven.
  1 Het menu Video Setup weergeven
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2 Raak Menu Language aan in het menu
  Video Setup.
  Er verschijnt een menu voor de menutaal. • Page 37

  Hoofdstuk

  Menufuncties
  3 Raak de gewenste taal aan.
  De menutaal is ingesteld.
  # Als u Others hebt ingesteld, raadpleeg dan
  Als u Others selecteert op de vorige bladzijde.
  Opmerking
  Als de disc de geselecteerde taal niet bevat,
  wordt de taal die op de disc is vastgelegd weergegeven.

  Instellen van de camerahoek
  voor dvd-weergave
  U kunt het camerahoekpictogram laten verschijnen bij scènes waarbij meerdere camerahoeken mogelijk zijn.

  2 Raak Multi Angle aan in het menu
  Video Setup om de weergave van het camerahoekpictogram in- of uit- te schakelen.

  De beeldverhouding instellen
  Er zijn twee soorten beeldformaten. Breedbeeldweergave heeft een breedte-hoogteverhouding (tv-aspect) van 16:9, en normale
  weergave heeft een verhouding van 4:3. Selecteer de juiste beeldverhouding voor het display
  dat is aangesloten op V OUT.
  ! Als u een normaal beeldscherm gebruikt,
  selecteert u Letter Box of Pan Scan. Als u
  16 : 9 selecteert, krijgt u een onnatuurlijk
  beeld.
  ! De geselecteerde tv-beeldverhouding wordt
  ook voor het display van dit toestel gebruikt.
  1 Het menu Video Setup weergeven
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.

  2 Raak TV Aspect aan in het menu
  Video Setup en selecteer de gewenste
  beeldverhouding.
  Raak zo vaak als nodig TV Aspect aan tot de
  gewenste beeldverhouding op het display verschijnt.
  ! 16 : 9 – Breedbeeld (16:9) wordt weergegeven zoals het is (begininstelling)
  ! Letter Box – Het beeld heeft de vorm van
  een brievenbus met zwarte strepen boven
  en onder in het scherm
  ! Pan Scan – Het beeld is aan de linker- en
  rechterkant van het scherm ingekort
  Opmerkingen
  ! Bij het afspelen van discs zonder de aanduiding Pan Scan, wordt automatisch de weergave Letter Box gebruikt, zelfs als u de
  instelling Pan Scan hebt geselecteerd. Controleer of op de verpakking van de disc de markering 16 : 9 LB is aangebracht.
  ! Bij sommige discs kan de beeldverhouding
  niet worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer
  informatie de informatie bij de disc.

  Menufuncties

  1 Het menu Video Setup weergeven
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.

  10

  Het interval voor
  diavoorstellingen instellen
  Als u via dit toestel JPEG-bestanden weergeeft, kunt u die in een diavoorstelling weergeven. Met deze instelling kunt u het interval
  voor de diavoorstelling bepalen.
  1 Het menu Video Setup weergeven
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2 Raak Time Per Photo Slide aan in het
  menu Video Setup en selecteer de diavoorstelling.
  Raak Time Per Photo Slide herhaaldelijk aan
  tot de gewenste instelling op het display verschijnt.
  ! 5sec – JPEG-afbeeldingen weergeven met
  een tijdsinterval van 5 seconden
  ! 10sec – JPEG-afbeeldingen weergeven met
  een tijdsinterval van 10 seconden

  Nl

  37 • Page 38

  Hoofdstuk

  Menufuncties

  10

  ! 15sec – JPEG-afbeeldingen weergeven met
  een tijdsinterval van 15 seconden
  ! Manual – JPEG-afbeeldingen handmatig
  weergeven

  ! 8 – De hele disc kan worden afgespeeld (begininstelling)
  ! 7 t/m 2 – Discs voor kinderen en discs voor
  volwassen zonder aanstootgevende inhoud
  kunnen worden afgespeeld
  ! 1 – Alleen discs voor kinderen kunnen worden afgespeeld

  De kinderbeveiliging instellen
  Bij sommige dvd’s kunt u kinderbeveiliging gebruiken om te voorkomen dat kinderen gewelddadige en seksueel getinte scènes te zien
  krijgen. U kunt de kinderbeveiliging zelf op het
  gewenste niveau instellen.
  ! Als u een kinderbeveiligingsniveau hebt ingesteld en een disc met kinderbeveiliging
  afspeelt, moet u mogelijk het codenummer
  invoeren. Het afspelen begint nadat het
  juiste codenummer is ingevoerd.

  Het codenummer en niveau instellen
  Discs kunnen alleen met kinderbeveiliging
  worden afgespeeld als u een codenummer
  hebt geregistreerd.
  1 Het menu Video Setup weergeven
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.

  Het niveau wijzigen

  2 Raak Parental aan in het menu
  Video Setup.

  1 Het menu Video Setup weergeven
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.

  3 Voer een viercijferig codenummer in
  met de toetsen 0 t/m 9.
  # Raak C aan om de ingevoerde cijfers te annuleren.

  4

  De code registreren.
  De code registreren.

  Het codenummer is ingesteld. Vervolgens
  kunt u het niveau instellen.
  5 Raak 1 of 8 aan en selecteer het gewenste niveau.
  6 Raak Enter aan.
  Het kinderbeveiligingsniveau is ingesteld.

  38

  Opmerkingen
  ! We raden u aan uw codenummer ergens te
  noteren voor het geval u dit vergeet.
  ! Het kinderbeveiligingsniveau van een disc is
  op de disc zelf vastgelegd. Controleer dit op
  de verpakking van de disc, het boekje bij de
  disc of op de disc zelf. De kinderbeveiliging
  van dit toestel werkt alleen als er op de disc
  een kinderbeveiligingsniveau is vastgelegd.
  ! Bij sommige discs is de kinderbeveiliging alleen actief bij mogelijk aanstootgevende scènes. Deze scènes worden dan overgeslagen.
  Raadpleeg de documentatie bij de disc voor
  meer informatie.

  Nl

  U kunt het niveau van de kinderbeveiliging wijzigen.

  2 Raak Parental aan in het menu
  Video Setup.
  3 Voer het geregistreerde codenummer
  in met de aanraaktoetsen 0 t/m 9.
  4

  De code registreren.
  De code registreren.

  Het codenummer wordt geaccepteerd en u
  kunt nu het niveau wijzigen.
  # Als u een onjuist codenummer invoert, verschijnt het pictogram . Raak C aan en voer het
  juiste codenummer in. • Page 39

  Hoofdstuk

  Menufuncties
  # Raadpleeg Als u het codenummer bent vergeten op deze bladzijde als u uw codenummer vergeten bent.

  5 Raak 1 of 8 aan en selecteer het gewenste niveau.
  6 Raak Enter aan.
  Het nieuwe niveau van de kinderbeveiliging is
  ingesteld.

  Als u het codenummer bent vergeten
  Druk op RESET.

  Het DivX-ondertitelbestand
  instellen

  1 Het menu Video Setup weergeven
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2 Raak DivX Subtitle aan in het menu
  Video Setup en selecteer de gewenste instelling voor de ondertiteling.
  ! Original – De DivX-ondertiteling weergegeven
  ! Custom – De externe DivX-ondertiteling
  weergegeven
  Opmerkingen
  ! Er kunnen maximaal 42 tekens op één regel
  worden weergegeven. Als een regel meer dan
  42 tekens bevat, wordt deze afgebroken en op
  de volgende regel vervolgd.
  ! Er kunnen maximaal 126 tekens op één
  scherm worden weergegeven. Als er meer dan
  126 tekens zijn, worden de overtollige tekens
  niet weergegeven.

  Uw DivXâ VOD-registratiecode
  weergeven
  Voordat u DivX VOD-inhoud (video on demand,
  video-op-aanvraag) op dit toestel kunt afspelen, moet u het toestel registreren bij de aanbieder van de DivX VOD-inhoud. Daarvoor
  moet u een DivX VOD-registratiecode aanmaken en indienen bij de aanbieder van de DivX
  VOD-inhoud.
  ! Noteer het codenummer. U hebt dit nummer nodig als u zich bij een aanbieder van
  DivX VOD-inhoud registreert.
  1 Het menu Video Setup weergeven
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2 Raak DivX VOD aan in het menu
  Video Setup.
  De Registration Code en
  Deregistration Code verschijnen.

  Menufuncties

  U kunt aangeven of externe ondertiteling van
  DivX al dan niet moet worden weergegeven.
  ! De DivX-ondertiteling wordt ook weergegeven als Custom is geselecteerd en er geen
  externe DivX-ondertitelbestanden bestaan.

  10

  3 Raak Registration Code aan.
  Uw registratiecode wordt weergegeven.

  De deactiveringscode weergeven
  Als uw toestel al geactiveerd was, heft u die
  activering op door de deactiveringscode in te
  voeren.
  1 Het menu Video Setup weergeven
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2 Raak DivX VOD aan in het menu
  Video Setup.
  3

  Raak Deregistration Code aan.

  # Raak Cancel aan om de deactivering te annuleren.

  4 Raak OK aan.
  De deactivering is voltooid.

  Nl

  39 • Page 40

  Hoofdstuk

  10

  Menufuncties
  Automatisch afspelen van dvd’s

  Systeeminstellingen

  Als deze functie is geactiveerd en een dvd met
  dvd-menu in het toestel wordt geplaatst, wordt
  het dvd-menu niet weergegeven en wordt automatisch het eerste hoofdstuk van de eerste
  titel afgespeeld.
  ! Sommige dvd’s worden mogelijk niet goed
  weergegeven. Als deze functie niet goed
  werkt, moet u deze uitschakelen en het afspelen zelf starten.

  De externe ingang in- of
  uitschakelen

  1 Het menu Video Setup weergeven
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2 Raak DVD Auto Play aan om automatisch afspelen in te schakelen.
  # Raak DVD Auto Play nogmaals aan om de
  functie Automatisch afspelen uit te schakelen.

  Schakel deze instelling in als een extern apparaat op dit toestel is aangesloten.
  1 Geef het systeemmenu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2 Raak AUX Input op het systeemmenu
  aan om AUX Input in- of uit- te schakelen.

  Het AV-ingangssignaal instellen
  Schakel deze instelling in als een externe videocomponent op dit toestel is aangesloten.
  1 Geef het systeemmenu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2 Raak AV Input op het systeemmenu
  aan om AV Input in- of uit- te schakelen.

  De achteruitgang en de
  subwoofer instellen
  U kunt de uitgang van de luidspreker achterin
  gebruiken om een luidspreker met volledig bereik (Full) of een subwoofer (Subwoofer) aan
  te sluiten. Als u de luidspreker achterin op
  Subwoofer zet, kunt u de uitgang daarvan
  rechtstreeks op een subwoofer aansluiten,
  zonder een externe versterker te gebruiken.
  ! Als er geen subwoofer op de achteruitgang
  is aangesloten, selecteert u Full (luidspreker met volledig bereik).
  ! Als de luidspreker achterin aangesloten is
  op een subwoofer, selecteert u Subwoofer
  (subwoofer).
  U kunt de achteruitgang van dit toestel (de
  RCA-achteruitgang) gebruiken om een subwoofer (Subwoofer) aan te sluiten of als achteraansluiting (Rear).

  40

  Nl • Page 41

  Hoofdstuk

  Menufuncties
  ! Als er geen subwoofer op de achteruitgang
  is aangesloten, selecteert u Rear (Achter).
  ! Als er een subwoofer op de achteruitgang
  is aangesloten, selecteert u Subwoofer
  (subwoofer).
  1 Zet het toestel uit.
  Raadpleeg Basisbediening op bladzijde 9.
  2 Geef het systeemmenu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  3 Raak Rear Speaker aan in het systeemmenu.
  4 Raak Rear Speaker aan om de subwooferuitgang of luidspreker met volledig bereik in te stellen.

  Opmerkingen
  ! Als u deze instelling wijzigt, is er pas een uitgangssignaal als u de subwooferuitgang inschakelt (raadpleeg De subwooferuitgang op
  bladzijde 34).
  ! Als u deze instelling wijzigt, wordt de subwooferuitgang in het audiomenu teruggezet naar
  de fabrieksinstellingen.

  De FM-afstemstap instellen
  Standaard wordt er bij automatisch afstemmen een FM-afstemstap van 50 kHz gebruikt,
  en 100 kHz als de functie AF of TA is ingeschakeld. Maar soms krijgt u een beter resultaat
  als ook bij het afstemmen op alternatieve frequenties (AF) een afstemstap van 50 kHz
  wordt gebruikt.
  ! Bij handmatig afstemmen blijft de afstemstap 50 kHz.
  1 Zet het toestel uit.
  Raadpleeg Basisbediening op bladzijde 9.

  2 Geef het systeemmenu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  3 Raak FM Step aan in het systeemmenu
  om de FM-afstemstap te selecteren.
  Telkens als u FM Step aanraakt, wijzigt u de
  FM-afstemstap tussen 50 kHz en 100 kHz. De
  geselecteerde FM-afstemstap verschijnt op het
  display.

  RDS-instelling
  Alleen regionale zenders zoeken
  Als de functie AF is ingeschakeld, kan de regionale functie gebruikt worden om het zoeken tot regionale programma’s te beperken.
  De regionale functie kan voor elke FM-frequentieband afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld.
  1 Zet het toestel uit.
  Raadpleeg Basisbediening op bladzijde 9.
  2 Geef het systeemmenu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.

  Menufuncties

  5 Raak Preout aan om de gewenste instelling voor de achteruitgang of subwoofer in te schakelen.

  10

  3 Raak RDS Setup aan in het systeemmenu.
  4 Raak Regional in het menu aan om de
  regionale functie in te schakelen.
  # Raak Regional nogmaals aan om de regionale functie uit te schakelen.

  Alternatieve frequenties kiezen (AF)
  Als deze functie is ingeschakeld, zoekt de
  tuner automatisch naar een andere zender in
  hetzelfde netwerk wanneer de ontvangst niet
  goed is.
  De AF-functie kan voor elke FM-frequentieband afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld.
  1 Zet het toestel uit.
  Raadpleeg Basisbediening op bladzijde 9.

  Nl

  41 • Page 42

  Hoofdstuk

  10

  Menufuncties
  2 Geef het systeemmenu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.

  ! Het volume keert terug naar het oorspronkelijke niveau wanneer de uitschakeling of
  demping wordt opgeheven.

  3 Raak RDS Setup aan in het systeemmenu.

  1 Geef het systeemmenu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.

  4 Raak Alternative FREQ aan om de AFfunctie in te schakelen.
  # Raak Alternative FREQ nogmaals aan om AF
  uit te schakelen.
  Opmerking
  Het is mogelijk dat de geluidsweergave tijdelijk
  wordt onderbroken door een ander programma
  terwijl de AF-zoekfunctie actief is.

  Automatisch PI-zoeken in- of
  uitschakelen
  Als deze functie is ingeschakeld, probeert het
  toestel bij slechte ontvangst automatisch een
  andere zender met gelijkaardige programma’s
  te vinden, ook als u een voorkeuzezender selecteerde.
  1 Zet het toestel uit.
  Raadpleeg Basisbediening op bladzijde 9.
  2 Geef het systeemmenu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  3 Raak Auto PI aan in het systeemmenu
  om de automatische PI-zoekfunctie in te
  schakelen.
  # Raak Auto PI nogmaals aan om de automatische PI-zoekfunctie uit te schakelen.

  Het geluid tijdelijk
  uitschakelen of dempen
  Het geluid van dit toestel kan automatisch
  worden uitgeschakeld of gedempt wanneer
  een andere apparaat met uitschakelingsfunctie daarom vraagt met een speciaal signaal.

  42

  Nl

  2 Raak Mute/ATT aan tot de gewenste instelling op het display verschijnt.
  Raak Mute/ATT aan tot de gewenste instelling op het display verschijnt.
  ! Mute – Tijdelijk uitschakelen
  ! ATT –20dB – Dempen (ATT –20dB heeft
  meer effect dan ATT –10dB)
  ! ATT –10dB – Dempen
  ! Off – Geluid tijdelijk uitschakelen/dempen
  uitzetten
  Opmerkingen
  ! Het geluid wordt uitgeschakeld en Mute verschijnt op het display. Het geluid kan niet worden aangepast.
  ! Als ATT op het display verschijnt, wordt het
  geluid gedempt en kunnen er geen andere
  aanpassingen aan het geluid gemaakt worden.
  ! De bediening keert weer terug naar normaal
  wanneer het telefoongesprek is afgelopen.

  Het taalkeuzemenu
  U kunt voor de menutaal uit vier talen kiezen.
  Op dit toestel kan tekstinformatie (zoals titels,
  de naam van een artiest en opmerkingen) worden weergeven in een Europese taal en in het
  Russisch.
  ! U kunt de taal van de volgende onderdelen
  wijzigen:
  — Systeemmenu
  — Video-instellingenmenu
  — Schermmenu
  — Taalinstellingen voor DivX
  ! Als de gebruikte taal niet overeenkomt met
  de taalinstelling van dit toestel, wordt tekst
  wellicht niet correct weergegeven. • Page 43

  Hoofdstuk

  Menufuncties
  ! Het is mogelijk dat sommige tekens niet
  juist worden weergegeven.
  ! Nadat u de gewenste instelling hebt gemaakt, moet u het contact uitzetten en
  weer aanzetten om deze van kracht te laten
  worden.
  1 Geef het systeemmenu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2 Raak System Language aan in het systeemmenu en selecteer de gewenste taalinstelling.
  3 Raak de gewenste taal aan.
  English (Engels)—Français (Frans)—Español
  (Spaans)—Русский (Russisch)

  LET OP
  Pioneer raadt aan een camera te gebruiken
  die de beelden in spiegelbeeld weergeeft,
  omdat anders het beeld op het scherm verkeerd om kan verschijnen.

  Dit toestel is voorzien van een functie die ervoor zorgt dat automatisch wordt overgeschakeld naar het beeld van de achteruitrijcamera
  (stekker R.C IN) als die aanwezig is op het
  voertuig. Als de versnellingspook in de stand
  ACHTERUIT (R) staat, wordt het videobeeld
  automatisch overgeschakeld naar het beeld
  van de achteruitrijcamera. (Neem voor meer
  informatie contact op met uw leverancier.)
  ! Nadat de achteruitrijcamera is ingesteld,
  dient u de werking te controleren door de
  versnelling in ACHTERUIT (R) te zetten;
  het beeld van de achteruitrijcamera moet
  op het display verschijnen.
  ! Als het beeld van de achteruitrijcamera op
  het display verschijnt terwijl u gewoon vooruit rijdt, moet u de instellingen van de achteruitrijcamera aanpassen.

  ! Houd MUTE ingedrukt als u het beeld van
  de achteruitrijcamera niet langer wilt weergeven en wilt terugkeren naar het display
  van de signaalbron.
  ! Raak het bronpictogram RearView aan als
  u het beeld van de achteruitrijcamera wilt
  weergeven terwijl u rijdt. Raak het bronpictogram nogmaals aan om de achteruitrijcamera uit te schakelen. Raadpleeg Een bron
  selecteren met de toetsen op het aanraakpaneel op bladzijde 9 voor meer informatie.
  1 Geef het systeemmenu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2 Raak Camera Polarity aan in het systeemmenu om de juiste instelling te selecteren.
  ! Battery – Als de polariteit van de aangesloten kabel positief is als de versnellingspook
  in de stand ACHTERUIT (R) staat
  ! Ground – Als de polariteit van de aangesloten kabel negatief is als de versnellingspook
  in de stand ACHTERUIT (R) staat
  ! Off – Als er geen achteruitrijcamera op dit
  toestel is aangesloten

  Menufuncties

  Instellingen voor de
  achteruitrijcamera

  10

  Het videoformaat selecteren
  U kunt het video-uitgangformaat van V OUT
  instellen op NTSC en PAL.
  1 Zet het toestel uit.
  Raadpleeg Basisbediening op bladzijde 9.
  2 Geef het systeemmenu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  3 Raak Video Output Format aan in het
  systeemmenu om het video-uitgangformaat te selecteren.
  PAL—NTSC
  Opmerking
  Vanaf dit toestel kunt u het video-uitgangformaat
  alleen instellen voor de bron.

  Nl

  43 • Page 44

  Hoofdstuk

  10

  Menufuncties
  Het videosignaal instellen

  Entertainment-instellingen

  Als u een AV-apparaat op dit toestel aansluit,
  moet u een geschikt videosignaal voor dat apparaat instellen.
  ! Standaard is deze functie ingesteld op
  Auto zodat dit toestel de videosignaalinstelling automatisch aanpast.
  Als de ontvangst slecht is bij Auto, wordt
  het beeld wellicht zwart of niet correct
  weergegeven. Aangeraden wordt het videosignaal zelf te selecteren.

  De verlichtingskleur selecteren

  1 Geef het systeemmenu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2 Raak Video Signal Setting aan in het
  functiemenu.
  De onderdelen in Video Signal Setting worden weergegeven.
  ! AV – Het videosignaal voor AV aanpassen
  ! AUX – Het videosignaal voor AUX aanpassen
  ! Camera – Het videosignaal voor de achteruitrijcamera aanpassen

  3 Raak c of d aan om het gewenste videosignaal te selecteren.
  Auto—PAL—NTSC—PAL-M—PAL-N—
  SECAM

  Dit toestel is voorzien van meerdere verlichtingskleuren.

  Een voorgedefinieerde
  verlichtingskleur kiezen
  U kunt een verlichtingskleur uit de lijst selecteren.
  1 Geef het entertainment-menu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2

  Raak Appearance aan.

  3 Raak Illumination aan en kies dan een
  kleur uit de lijst.

  De verlichtingskleur zelf aanpassen
  1 Geef het entertainment-menu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2

  Raak Appearance aan.

  3 Raak Illumination en daarna het pictogram Custom aan.
  Aangepast pictogram

  4 Raak de kleurenbalk aan om de verlichtingskleur aan te passen.
  5 Raak c of d aan om de kleur nauwkeurig af te stellen.
  6 Raak het pictogram Memo aan en houd
  het even vast om de aangepaste kleur in
  het geheugen op te slaan.

  Memo

  44

  Nl

  Het pictogram Memo • Page 45

  Hoofdstuk

  Menufuncties
  De aangepaste kleur is nu in het geheugen opgeslagen.
  Als u hierna hetzelfde pictogram aanraakt,
  wordt deze kleur uit het geheugen opgeroepen.

  De OSD-kleur selecteren
  U kunt de kleur van de OSD wijzigen.
  1 Geef het entertainment-menu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2

  Raak Appearance aan.

  3

  Raak Screen aan.

  4

  Raak een van de kleuren uit de lijst aan.

  Menu’s aanpassen
  1 Geef de menukolommen weer die u
  wilt registreren.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  U kunt menu’s aanpassen met uitzondering
  van het menu Video Setup.
  2 De menukolom aanraken en vasthouden om deze te registreren.
  # De menukolom opnieuw aanraken en vasthouden om de registratie te annuleren.

  3 Geef het aangepaste menu weer en
  kies een geregistreerd menu.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  Opmerking
  U kunt tot 12 kolommen registreren.

  Menufuncties

  Een achtergronddisplay selecteren

  10

  U kunt de achtergronddisplays wijzigen terwijl
  u naar een signaalbron luistert.
  1 Geef het entertainment-menu weer.
  Raadpleeg Inleiding van de menufuncties op
  bladzijde 32.
  2

  Raak Background aan.

  3

  Raak de gewenste instelling aan.

  # Als er geen JPEG-afbeeldingen op dit toestel
  zijn opgeslagen, kunt u Foto niet selecteren. Voor
  het vastleggen van JPEG-afbeeldingen op dit toestel, raadpleeg JPEG-bestanden vastleggen op
  bladzijde 30.

  Nl

  45 • Page 46

  Hoofdstuk

  11

  Overige functies
  De beeldinstellingen
  aanpassen
  Voor elke bron en de achteruitrijcamera kunt u
  de volgende instellingen aanpassen:
  Brightness (helderheid), Contrast (contrast),
  Color (kleur), Hue (tint), Dimmer (dimmer),
  Temperature (temperatuur), Black Level
  (zwartniveau) en RGB Dot Adjustment (RGBklokaanpassing).
  ! Voor een audiosignaalbron kunnen Color,
  Hue, Contrast en Black Level niet worden
  aangepast.
  1 Houd MENU ingedrukt om
  Picture Adjustment weer te geven.
  De namen van de instellingsfuncties worden
  weergegeven.
  2 Als u Picture Adjustment aanpast, selecteert u het toestel.

  NAVI

  Picture Adjustment aanpassen
  voor het navigatiesysteem.

  Rear
  View

  Picture Adjustment aanpassen
  voor de achteruitrijcamera.

  Source

  Picture Adjustment aanpassen
  voor de bron.

  3 Raak één van de volgende toetsen op
  het aanraakpaneel aan om de aan te passen functie te selecteren.
  De onderdelen in Picture Adjustment worden
  weergegeven.
  !
  !
  !
  !
  !
  !

  Brightness – Helderheid
  Contrast – Contrast
  Color – Kleurverzadiging
  Hue – Tint (rood of groen wordt benadrukt)
  Dimmer – Helderheid van het display
  Temperature – Kleurtemperatuur. Hiermee
  kunt u de witbalans aanpassen.
  ! Black Level – Zwartniveau. Hiermee worden de donkere beeldgebieden benadrukt

  46

  Nl

  zodat er een groter verschil is tussen lichte
  en donkere partijen.
  ! RGB Dot Adjustment – Past de faseverschuiving van de dotklok aan als een navigatiesysteem is aangesloten
  # U kunt de beeldinstelling voor de achteruitrijcamera niet aanpassen als Camera Polarity op
  Off is ingesteld. (Raadpleeg Instellingen voor de
  achteruitrijcamera op bladzijde 43.)
  # Hue kan niet worden aangepast als het kleursysteem is ingesteld op PAL/PAL-N/PAL-M/
  SECAM.
  # Bij sommige achteruitrijcamera’s kan het
  beeld niet worden aangepast.

  4 Raak c of d aan en pas het geselecteerde item aan.
  Telkens als u c of d aanraakt, wordt het niveau van het geselecteerde item verhoogd of
  verlaagd.
  # Dimmer kan worden ingesteld tussen +1 en
  +48.
  # Temperature kan worden ingesteld tussen +3
  en –3.

  5 Raak Black Level en
  RGB Dot Adjustment aan om de waarde
  aan te passen.
  # Black Level kan worden in- of uitgeschakeld.
  # RGB Dot Adjustment kan worden ingesteld
  op 1 of 2.
  Opmerkingen
  ! U kunt deze functie tijdens het rijden niet bedienen.
  ! Voor Brightness/Contrast/Dimmer kunt u
  verschillende instellingen maken voor als de
  verlichting aan of uit is. • Page 47

  Hoofdstuk

  Overige functies
  De positie van de toetsen
  op het aanraakpaneel
  bijstellen (kalibratie van
  het aanraakpaneel)
  Als u merkt dat de toetsen op het aanraakpaneel niet overeenkomen met de plaats die u
  aanraakt, kunt u de positie van de toetsen bijstellen. Dat kan op twee manieren: 4-puntsbijstelling, waarbij u de vier hoeken van het
  scherm aanraakt; en 16-puntsbijstelling, waarbij u het gehele scherm gebruikt om de posities nauwkeurig te bepalen.
  ! Het scherm zacht aanraken tijdens het bijstellen. Te hard drukken op het aanraakpaneel kan tot beschadiging leiden. Gebruik
  geen scherpe voorwerpen zoals een balpen
  of mechanische pen. Dit zou het aanraakscherm kunnen beschadigen.
  ! Als u de posities niet naar wens kunt bijstellen, neem dan contact op met uw
  Pioneer-leverancier.

  2 Houd MENU ingedrukt om
  Picture Adjustment weer te geven.
  3 Houd MENU ingedrukt om de kalibratie
  van het aanraakpaneel te starten.
  Het scherm voor de 4-puntsbijstelling van de
  toetsen op het aanraakpaneel wordt weergegeven.
  4 Raak alle pijlen aan in de vier hoeken
  van het scherm.
  # Houd MENU ingedrukt om het bijstellen te annuleren.

  5 Druk op MENU om de 4-puntsbijstelling
  te voltooien.
  De aangepaste positiegegevens worden opgeslagen.
  # Schakel de motor niet uit terwijl de aangepaste positiegegevens worden opgeslagen.

  6 Druk op MENU om verder te gaan met
  de 16-puntsbijstelling.
  Het scherm voor de 16-puntsbijstelling van de
  toetsen op het aanraakpaneel wordt weergegeven.

  # Houd MENU ingedrukt om het bijstellen te annuleren.

  7 Raak zachtjes het midden van de + markering aan dat op het scherm wordt weergegeven.
  Nadat u alle markeringen hebt aangeraakt,
  worden de aangepaste positiegegevens opgeslagen.
  # Schakel de motor niet uit terwijl de aangepaste positiegegevens worden opgeslagen.

  8 Houd MENU ingedrukt om het bijstellen te voltooien.

  De AUX-signaalbron
  Dit toestel biedt de mogelijkheid om een extern apparaat aan te sluiten, zoals een videorecorder of een draagbaar toestel (los
  verkrijgbaar). Als een extern apparaat wordt
  aangesloten, wordt dit automatisch als een
  AUX-signaalbron herkend en aan AUX toegewezen.

  Externe apparaten aansluiten
  U kunt externe apparaten op dit toestel aansluiten.

  Mini-pinplugkabel (AUX)

  Overige functies

  1 Zet het toestel uit.
  Raadpleeg Basisbediening op bladzijde 9.

  11

  Als u een extern apparaat aansluit met een miniplugkabel
  iPods en draagbare audio- of videospelers kunnen met een miniplugkabel op dit toestel worden aangesloten.
  ! Om video van een iPod met videofunctie te
  bekijken, moet u de iPod met een vierpolige
  kabel en 3,5mm-stekker (bijvoorbeeld CDV150M) op dit toestel aansluiten.
  ! U kunt een draagbare audio-/videospeler
  aansluiten met een los verkrijgbare vierpolige RCA-kabel met 3,5mm-stekker. Afhankelijk van de kabel moet u mogelijk de rode
  kabel (audio rechts) en de gele kabel
  (video) omdraaien voor een juiste geluidsen beeldweergave.
  % Steek de stereo-miniplugkabel in de
  AUX-ingang van dit toestel.
  Raadpleeg Wat is wat op bladzijde 8.
  Nl

  47 • Page 48

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie
  Problemen verhelpen
  Algemeen
  Symptoom

  Oorzaak

  Geen voeding.
  Het toestel
  werkt niet.

  Controleer of alle
  Kabels en stekkers zijn verkeerd aansluitingen juist
  zijn.
  aangesloten.
  De zekering is
  gesprongen.

  Bediening met
  de afstandsbediening is niet
  mogelijk.
  Het toestel
  werkt niet
  goed, zelfs niet
  als de juiste
  knoppen op de
  afstandsbediening worden ingedrukt.

  Maatregel (Zie)

  Verhelp de reden
  waardoor de zekering is gesprongen
  en vervang vervolgens de zekering.
  Zorg dat u een zekering met dezelfde spanning
  gebruikt.

  Door storing en
  andere factoren
  werkt de ingebouwde microprocessor niet
  goed.

  Druk op RESET.
  (Bladzijde 8)

  De batterij is
  bijna leeg.

  Plaats een nieuwe
  batterij.

  Bij bepaalde
  discs zijn sommige handelingen niet
  mogelijk.

  Controleer dit door
  een andere disc te
  gebruiken.

  Het afspelen is De disc is vuil.
  Reinig de disc.
  niet mogelijk.
  Dit type disc kan Controleer het type
  niet op dit toestel disc.
  worden afgespeeld.
  Er is een disc
  met een nietcompatibel videosysteem in
  het toestel geplaatst.

  48

  Nl

  Gebruik een disc
  die compatibel is
  met uw videosysteem.

  Symptoom

  Oorzaak

  Er is geen geluid.
  Het volume
  kan niet hoger.

  Sluit de kabels op
  De kabels zijn
  niet goed aange- de juiste manier
  aan.
  sloten.

  Maatregel (Zie)

  Het toestel geeft
  stilstaand beeld,
  speelt in slow
  motion of beeld
  voor beeld af.

  Er is geen geluid
  bij stilstaand
  beeld, afspelen in
  slow motion of
  beeld voor beeld afspelen.

  Er is geen
  beeld.

  De kabel van de
  handrem is niet
  aangesloten.

  Sluit de kabel van
  de handrem aan
  en trek de handrem aan.

  De handrem is
  niet ingeschakeld.

  Sluit de kabel van
  de handrem aan
  en trek de handrem aan.

  Het pictogram
  wordt weergegeven. Bediening is niet
  mogelijk.

  Deze handeling Deze handeling is
  is niet toegelaten niet mogelijk.
  voor deze disc.
  Deze handeling
  is niet compatibel met de indeling van de disc.

  Deze handeling is
  niet mogelijk.

  Het beeld stopt
  (wordt onderbroken) en het
  toestel kan niet
  worden bediend.

  Gegevens kunnen tijdens het
  afspelen niet
  worden afgelezen.

  Stop en herstart
  het afspelen.

  Er is geen geluid.
  Het volumeniveau staat laag.

  Het volume staat Stel het volume af.
  laag.

  Er worden
  delen van het
  geluid en beeld
  overgeslagen.

  Het toestel is niet Zet het toestel stestevig bevestigd. vig vast.
  De bestandsgrootte en overdrachtssnelheid
  zijn groter dan de
  aanbevolen waarden.

  Gebruik een DivXbestand dat de
  aanbevolen grootte
  en transmissiesnelheid niet overschrijdt.

  Het beeld is uitgerekt, het
  beeldformaat is
  onjuist.

  De beeldinstelling is niet juist
  voor de weergave.

  Selecteer de juiste
  instelling voor uw
  display. (Bladzijde
  37)

  Als u de contactschakelaar
  op ON zet (of
  ACC), hoort u
  de motor.

  Het toestel con- Dit is normaal.
  troleert of er een
  disc in het toestel
  zit.

  De demping
  staat aan.

  Zet de demping uit. • Page 49

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie
  Symptoom

  Oorzaak

  Er wordt niets
  weergegeven.
  De toetsen van
  het aanraakpaneel kunnen
  niet worden gebruikt.

  De acheruitrijca- Sluit een achteruitmera is niet aan- rijcamera aan.
  gesluiten.
  Camera Polarity Houd MENU ingeis niet juist inge- drukt om terug te
  keren naar het dissteld.
  play van de signaalbron en
  selecteer vervolgens de juiste instelling voor
  Camera Polarity.
  (Bladzijde 43)

  Als het display Er is geen tekstinformatie bewordt gewijzigd, verschijnt schikbaar.
  No xxxx (bijvoorbeeld No
  Title).
  De submappen
  kunnen niet afgespeeld worden.

  Maatregel (Zie)

  Oorzaak

  Plaats een disc
  met hetzelfde regionummer als dit
  toestel.

  De kinderbeveiliEr verschijnt
  een bericht van ging staat aan.
  de kinderbeveiliging en afspelen is niet
  mogelijk.

  Zet de kinderbeveiliging uit of verander het niveau.
  (Bladzijde 38)

  Druk op RESET.
  (Bladzijde 39)

  De dvd bevat
  geen opnamen
  met meerdere
  talen.

  U kunt niet uit verschillende talen
  kiezen als ze niet
  op de disc zijn vastgelegd.

  U kunt alleen
  functies selecteren die in het
  menu van de
  disc staan.

  Gebruik het menu
  van de disc.

  De ondertiteling
  wordt niet weergegeven als deze niet
  op de disc staat.

  U kunt alleen
  functies selecteren die in het
  menu van de
  disc staan.

  Gebruik het menu
  van de disc.

  Afspelen is niet
  mogelijk met
  de audiotaal en
  ondertitelingstaal die in het
  menu Video
  Setup zijn geselecteerd.

  De dvd bevat
  geen gesproken
  taal of ondertiteling in de taal die
  is geselecteerd.

  U kunt niet uit verschillende talen
  kiezen als ze niet
  op de disc zijn vastgelegd.

  Overschakelen
  naar een andere camerahoek is niet
  mogelijk.

  De dvd heeft
  geen scènes die
  vanuit meerdere
  hoeken zijn opgenomen.

  U kunt niet overschakelen tussen
  meerdere camerahoeken als de dvd
  geen scènes bevat
  die vanuit meerdere hoeken zijn
  opgenomen.

  U probeert over
  te schakelen
  naar een andere
  camerahoek van
  een scène die
  niet vanuit meerdere hoeken is
  opgenomen.

  Schakel over tussen meerdere camerahoeken bij
  scènes die vanuit
  meerdere hoeken
  zijn opgenomen.

  Maatregel (Zie)

  Het afspelen is De disc heeft een
  niet mogelijk.
  ander regionummer dan het toestel.

  Maatregel (Zie)
  Voer het juiste codenummer in.
  (Bladzijde 38)

  Nl

  Aanvullende informatie

  Dvd

  Oorzaak

  De dvd heeft
  Er verschijnt
  geen ondertite- geen ondertitelingsmogelijkheling.
  den.

  Selecteer het herhaalbereik opnieuw.

  Selecteer het herHet zoeken op
  haalbereik opfragmenten of
  nieuw.
  snel vooruit en
  achteruit spoelen
  werd uitgevoerd
  tijdens herhaalde
  weergave van het
  bestand.

  Symptoom

  Gesproken taal
  (en ondertitelingstaal) kunnen niet
  worden gewijzigd.

  Wijzig de displaystand of speel een
  ander fragment of
  bestand af.

  Selecteer het herDe herhaalde
  weergave van de haalbereik opmap is geselec- nieuw.
  teerd.

  Het herhaalbe- Er is een andere
  reik wijzigt au- map geselecteerd tijdens de
  tomatisch.
  herhaalde weergave.

  Symptoom

  De kinderbevei- Het codenumliging kan niet mer is niet juist.
  worden geannuleerd.
  U bent het codenummer vergeten.

  49 • Page 50

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie
  Symptoom

  Oorzaak

  Maatregel (Zie)

  Het beeld is
  erg onscherp
  of vervormd en
  donker tijdens
  het afspelen.

  Deze disc is voorzien van een signaal dat kopiëren
  voorkomt.

  Omdat dit toestel
  compatibel is met
  het anti-kopieersysteem, kan het
  beeld bij het afspelen van een disc
  met zo een signaal
  op sommige displays horizontale
  strepen of andere
  problemen vertonen. Dit betekent
  niet dat het toestel
  niet goed werkt.

  Video-cd
  Symptoom

  Oorzaak

  Tuner
  Melding

  Oorzaak

  No Data

  Ga naar een geHet toestel kan
  geen informatie schikte locatie met
  over de program- goede ontvangst.
  maservicenaam
  ontvangen.

  Dvd
  Melding

  Oorzaak

  Maatregel

  Different Region Disc

  De disc heeft een
  ander regionummer dan het toestel.

  Vervang de dvd
  door een dvd met
  het juiste regionummer.

  Error-02-XX/
  FF-FF

  De disc is vuil.

  Reinig de disc.

  De disc is bekrast.

  Plaats een andere
  disc.

  Maatregel

  Het PBC-menu De video-cd heeft
  geen PBC.
  (afspeelregeling) kan niet
  worden opgeroepen.

  Deze handeling is
  niet mogelijk met
  video-cd’s zonder
  PBC.

  De geplaatste
  Herhaalde
  video-cd heeft
  weergave en
  fragment-/tijd- PBC.
  zoeken zijn niet
  mogelijk.

  Deze handeling is
  niet mogelijk met
  video-cd’s zonder
  PBC.

  De disc is onder- Controleer of de
  disc op de juiste
  steboven gemanier is geplaatst.
  plaatst.
  Elektrisch of me- Druk op RESET.
  chanisch probleem.
  Unplayable
  Disc

  iPod
  Symptoom

  Oorzaak

  Maatregel

  Verwijder de kabel
  De iPod werkt De kabels zijn
  niet naar beho- niet goed aange- uit de iPod. Sluit de
  kabel weer aan als
  sloten.
  ren.
  het hoofdmenu
  van de iPod wordt
  weergegeven.Reset
  de iPod.
  De iPod-versie is
  verouderd.

  Werk de versie van
  de iPod bij.

  Foutmeldingen
  Schrijf een foutmelding altijd nauwkeurig op
  en houd deze bij de hand als u contact opneemt met uw leverancier of Pioneer-servicecentrum.

  50

  Nl

  Maatregel

  Dit type disc kan
  niet op dit toestel
  worden afgespeeld.

  Plaats een disc die
  wel op dit toestel
  kan worden afgespeeld.

  De geplaatste
  disc bevat geen
  afspeelbare bestanden.

  Plaats een andere
  disc.

  Protect

  Plaats een andere
  Alle bestanden
  disc.
  op de disc zijn
  door digitaal
  rechtenbeheer
  (DRM) beveiligd.

  Skipped

  De geplaatste
  disc bevat bestanden die door
  digitaal rechtenbeheer (DRM)
  beveiligd zijn.

  Speel audiobestanden af die niet met
  Windows Media
  DRM 9/10 zijn beveiligd.

  TEMP

  De temperatuur
  van het toestel
  valt buiten het
  normale bedrijfsbereik.

  Wacht tot de temperatuur van het
  toestel binnen de
  normale grenzen
  valt. • Page 51

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie
  Melding

  Oorzaak

  Maatregel

  Rental Expired.

  De geplaatste
  disc bevat DivX
  VOD-inhoud die
  is verstreken.

  Selecteer een afspeelbaar bestand.

  Video resolution not supported

  Selecteer een afDe geplaatste
  speelbaar bestand.
  disc bevat een
  DivX HD-bestand
  (high definition).

  Extern opslagapparaat (USB)
  Melding

  Oorzaak

  Unplayable
  File

  Dit bestandstype Selecteer een afspeelbaar bestand.
  kan niet op dit
  toestel worden
  afgespeeld.

  It is not possi- Het flash-geheu- Selecteer een afspeelbaar bestand.
  ble to write it gen van dit toestel dat als
  in the flash.
  tijdelijk opslaggebied wordt gebruikt, is vol.
  De DivX-registratiecode van dit
  toestel is niet geautoriseerd door
  de aanbieder van
  de DivX VOD-inhoud.

  Unplayable
  File

  Dit bestandstype Selecteer een afspeelbaar bestand.
  kan niet op dit
  toestel worden
  afgespeeld.

  Format Read

  Na het begin van Wacht tot het bericht verdwijnt en
  het afspelen
  er geluid klinkt.
  duurt het soms
  even totdat er geluid klinkt.

  Video frame
  rate not supported.

  De beeldsnelheid Selecteer een afvan het DivX-be- speelbaar bestand.
  stand is hoger
  dan 30 beelden
  per seconde.

  Audio format
  not supported.

  Dit bestandstype Selecteer een afwordt niet onder- speelbaar bestand.
  steund op dit toestel.

  Registreer dit toestel bij de aanbieder van de DivX
  VOD-inhoud.

  Geen songs.

  Zet de audiobestanden over naar
  de draagbare USBaudiospeler/het
  USB-geheugen en
  maak verbinding.

  Er is USB-geheugen met ingeschakelde beveiliging aangesloten.

  Raadpleeg de instructies van het
  USB-geheugen om
  de beveiliging uit
  te schakelen.

  Format Read

  Na het begin van Wacht tot het bericht verdwijnt en
  het afspelen
  er geluid klinkt.
  duurt het soms
  even totdat er geluid klinkt.

  Skipped

  De aangesloten
  draagbare USBaudiospeler/het
  USB-geheugen
  bevat WMA-bestanden die door
  Windows
  Media ä
  DRM 9/10 zijn beveiligd.

  Speel audiobestanden af die niet met
  Windows Media
  DRM 9/10 zijn beveiligd.

  Protect

  Alle bestanden
  op de aangesloten draagbare
  USB-audiospeler/in het USBgeheugen zijn
  door Windows
  Media DRM 9/10
  beveiligd.

  Zet audiobestanden die niet door
  Windows Media
  DRM 9/10 zijn beveiligd over naar de
  draagbare USB-audiospeler/het USBgeheugen en sluit
  het apparaat aan.

  Incompatible
  USB

  Het aangesloten
  USB-apparaat
  wordt door dit
  toestel niet ondersteund.

  Sluit een draagbare USB-audiospeler of USBgeheugen aan dat
  compatibel is met
  USB Mass Storage
  Class.

  Het USB-toestel
  is niet geformatteerd met de indeling FAT16 of
  FAT32.

  Sluit alleen een
  USB-toestel aan
  dat geformatteerd
  is met de indeling
  FAT16 of FAT32.

  Nl

  Aanvullende informatie

  Your device is
  not authorized to play
  this DivX protected video.

  Maatregel

  51 • Page 52

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie
  Melding

  Oorzaak

  Maatregel

  Melding

  Check USB

  Er is kortsluiting
  opgetreden in de
  USB-aansluiting
  of de USB-kabel.

  Controleer of de
  USB-stekker en de
  USB-kabel niet ergens ingeklemd
  zijn of beschadigd
  zijn.

  It is not possi- Het flash-geheu- Selecteer een afspeelbaar bestand.
  ble to write it gen van dit toestel dat als
  in the flash.
  tijdelijk opslaggebied wordt gebruikt, is vol.

  De aangesloten
  draagbare USBaudiospeler of
  het aangesloten
  USB-geheugen
  verbruikt meer
  stroom dan de
  maximaal toelaatbare stroomsterkte.

  Ontkoppel de
  draagbare USB-audiospeler/het USBgeheugen en gebruik dit apparaat
  niet meer. Zet de
  contactschakelaar
  op OFF, daarna op
  ACC of ON en sluit
  vervolgens een
  compatibele draagbare USB-audiospeler/compatibel
  USB-geheugen
  aan.

  Your device is
  not authorized to play
  this DivX protected video.

  De DivX-registratiecode van dit
  toestel is niet geautoriseerd door
  de aanbieder van
  de DivX VOD-inhoud.

  Format Read

  Na het begin van Wacht tot het bericht verdwijnt en
  het afspelen
  er geluid klinkt.
  duurt het soms
  even totdat er geluid klinkt.

  Video frame
  rate not supported.

  De beeldsnelheid Selecteer een afvan het DivX-be- speelbaar bestand.
  stand is hoger
  dan 30 beelden
  per seconde.

  Audio format
  not supported.

  Dit bestandstype Selecteer een afwordt niet onder- speelbaar bestand.
  steund op dit toestel.

  Error-02-9X/DX

  52

  Communicatiefout.

  Probeer de volgende mogelijkheden.
  –Zet het contact uit
  en dan weer aan.
  –Ontkoppel de
  draagbare USB-audiospeler/het USBgeheugen.
  –Schakel over naar
  een andere bron.
  Schakel vervolgens
  terug naar de USBaudiospeler/het
  USB-geheugen.

  Rental Expired.

  Selecteer een afHet geplaatste
  speelbaar bestand.
  externe opslagapparaat bevat
  DivX VOD-inhoud
  die is verstreken.

  Video resolution not supported

  Selecteer een afHet geplaatste
  speelbaar bestand.
  externe opslagapparaat bevat
  een DivX HD-bestand in hoge definitie (high
  definition).

  Nl

  Oorzaak

  Maatregel

  Registreer dit toestel bij de aanbieder van de DivX
  VOD-inhoud.

  iPod
  Melding

  Oorzaak

  Maatregel

  Format Read/
  Ready

  Na het begin van Wacht tot het bericht verdwijnt en
  het afspelen
  er geluid klinkt.
  duurt het soms
  even totdat er geluid klinkt.

  Error-02-6X/9X/-DX

  Communicatiefout.

  Verwijder de kabel
  uit de iPod. Sluit de
  kabel weer aan als
  het hoofdmenu
  van de iPod wordt
  weergegeven.Reset
  de iPod.

  iPod-fout

  Verwijder de kabel
  uit de iPod. Sluit de
  kabel weer aan als
  het hoofdmenu
  van de iPod wordt
  weergegeven.Reset
  de iPod. • Page 53

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie
  Melding

  Oorzaak

  Maatregel

  Error-02-67

  De versie van de
  iPod-firmware is
  verouderd.

  Werk de versie van
  de iPod bij.

  Geen songs.

  Zet songs over
  naar de iPod.

  De huidige lijst
  bevat geen
  songs.

  Selecteer een lijst
  die wel songs
  bevat.

  Geen verwante
  songs

  Zet songs over
  naar de iPod.

  Stop

  Not Found

  Indicatorlijst
  Gebied 1

  Gebied 2

  Gebied 3

  Meldingen

  Gebied 1
  Vertaling

  Screen image may appear reversed.

  Pioneer raadt aan een
  camera te gebruiken
  die de beelden in spiegelbeeld weergeeft,
  omdat anders het
  beeld op het scherm
  verkeerd om kan verschijnen.

  Deze geeft aan of op de gekozen
  frequentie in stereo wordt uitgezonden.
  Deze geeft aan dat er radiotekst
  werd ontvangen.
  Deze geeft aan dat de functie TA
  (stand-by voor verkeersberichten)
  is ingeschakeld.
  Deze geeft aan dat de functie Onderbreking door nieuwsberichten
  is ingeschakeld.
  Deze geeft aan dat het digitaal formaat Dolby Digital is.
  Deze geeft aan dat het digitaal formaat MPEG-audio is.
  Deze geeft aan dat het digitaal formaat Lineaire PCM is.

  Aanvullende informatie

  Berichten

  Deze geeft de bemonsteringsfrequentie aan.

  Nl

  53 • Page 54

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie

  Deze toont andere telefoongegevens.

  1+1ch
  2 ch

  Deze geeft de naam weer van de
  map die momenteel wordt afgespeeld.

  Deze geeft het audiokanaal aan.

  Deze geeft de naam weer van het bestand dat momenteel wordt afgespeeld.

  Mch

  Deze toont het voorgedefinieerde kanaal van de huidige radiozender.

  Deze geeft aan dat een disc met
  PBC-On word afgespeeld.
  Deze geeft aan welke audiotaal is
  geselecteerd.
  Deze geeft aan welke ondertitelingstaal is geselecteerd.
  Deze geeft aan welke camerahoek
  is geselecteerd.
  Deze toont welke audio-uitgang is
  geselecteerd.

  Gebied 2
  Deze toont het nummer/album dat
  momenteel wordt afgespeeld.
  Deze toont het fragment/de song die
  momenteel wordt afgespeeld.
  Deze toont de opmerking die momenteel wordt afgespeeld.
  Deze toont de naam van de artiest
  voor het huidige fragment/de huidige song.
  Deze toont de algemene telefoongegevens.
  Deze toont de gegevens van de vaste
  telefoon.
  Deze toont de gegevens van de werktelefoon.

  54

  Nl

  Gebied 3
  Deze toont het titelnummer dat
  momenteel wordt afgespeeld.
  Deze toont het hoofdstuknummer
  dat momenteel wordt afgespeeld.
  Deze geeft aan dat de demofunctie
  ingeschakeld is. • Page 55

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie
  Aanwijzingen voor het
  gebruik
  Discs en de player
  Gebruik uitsluitend discs die voorzien zijn van een van
  onderstaande twee logo’s.

  Condens en vochtvorming kunnen de werking van de
  speler tijdelijk negatief beïnvloeden. Laat de speler ongeveer een uur op temperatuur komen in de warmere
  omgeving. Veeg vochtige schijven met een zachte
  doek schoon.
  Sommige discs kunnen niet worden afgespeeld afhankelijk van het type disc, de indeling ervan, de toepassing waarmee deze is opgenomen, de omgeving
  waarin deze wordt afgespeeld, de manier waarop
  deze wordt bewaard, enzovoort.
  Schokken tijdens het rijden van het voertuig kunnen
  de disc laten overslaan.
  Lees de voor discs geldende voorzorgsmaatregelen
  voordat u ze gebruikt.
  Bij sommige dvd-videodiscs zijn bepaalde functies
  niet beschikbaar.
  Sommige dvd-videodiscs kunnen niet worden afgespeeld.
  Dit toestel kan geen dvd-ram-discs afspelen.

  Gebruik discs van 12 cm. Gebruik geen discs van 8
  cm en probeer deze ook niet met een adapter af te
  spelen.

  Extern opslagapparaat (USB)
  Plaats nooit iets anders dan een dvd (-r/-rw) of cd (-r/rw) in de cd-laadsleuf.
  Gebruik geen gebarste, gebroken, kromme of op andere wijze beschadigde discs, omdat zulke discs de
  speler kunnen beschadigen.
  Niet-gefinaliseerde cd-r/cd-rw-discs kunnen niet worden afgespeeld.

  Afhankelijk van het externe opslagapparaat (USB)
  kunnen de volgende problemen voorkomen:
  ! De bediening kan anders verlopen.
  ! Het opslagapparaat wordt niet herkend.
  ! Bestanden worden niet correct afgespeeld.

  USB-opslagapparaat

  Raak de gegevenszijde van de disc niet aan.

  Het maken van verbindingen via een USB-hub wordt
  niet ondersteund.

  Bewaar discs in het bijbehorende doosje wanneer u
  ze niet gebruikt.

  Sluit alleen een USB-opslagapparaat aan en geen andere apparaten.

  Plak geen labels op discs, schrijf er niet op en breng
  het oppervlak niet in aanraking met chemische middelen.

  Maak het USB-opslagapparaat stevig vast voordat u
  gaat rijden. Zorg dat het niet op de grond valt omdat
  het dan onder het rem- of gaspedaal terecht kan
  komen.

  Reinig een disc door deze met een zachte doek vanuit
  het midden naar buiten schoon te vegen.

  Aanvullende informatie

  Gebruik uitsluitend normale, ronde discs. Gebruik
  geen discs met een andere vorm (shaped discs).

  Dit toestel is niet compatibel met discs die in het formaat AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) zijn opgenomen. Plaats daarom geen AVCHDdiscs in dit toestel. Als u dat wel doet, kan het gebeuren dat de disc niet meer wordt uitgeworpen.

  Afhankelijk van het USB-opslagapparaat kunnen storingen optreden op de radio-ontvangst.
  Bestanden waarop auteursrechten rusten en die beschermd zijn kunnen echter niet van bovenstaande
  USB-apparaten worden afgespeeld.

  Nl

  55 • Page 56

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie
  Draagbare USB-audiospelers/USB-geheugen kunnen
  niet via een USB-hub op dit toestel worden aangesloten.
  Gepartitioneerd USB-geheugen is niet compatibel
  met dit toestel.
  Afhankelijk van het type draagbare USB-audiospeler/
  USB-geheugen dat u gebruikt, kan het voorkomen dat
  dit toestel de USB-audiospeler/het USB-geheugen
  niet herkent of dat de audiobestanden niet juist worden afgespeeld.
  Stel de draagbare USB-audiospeler/het USB-geheugen niet langdurig aan direct zonlicht bloot. Overmatige blootstelling aan direct zonlicht kan de
  temperatuur in de draagbare USB-audiospeler/het
  USB-geheugen doen oplopen en storingen veroorzaken.

  iPod
  Sluit voor een goede werking de dock connectorkabel van de iPod rechtstreeks op dit toestel aan.
  Maak de iPod stevig vast voordat u gaat rijden. Laat
  de iPod niet op de grond vallen, omdat deze dan
  onder het rem- of gaspedaal terecht kan komen.
  Informatie over iPod-instellingen
  ! Wanneer een iPod is aangesloten, wordt de equalizer van de iPod door dit toestel uitgeschakeld
  voor een optimale klankweergave. Als u de iPod
  loskoppelt, wordt de equalizer naar de oorspronkelijke instelling teruggezet.
  ! Tijdens gebruik van dit toestel kunt u de herhaalfunctie op de iPod niet uitschakelen. De herhaalfunctie wordt automatisch ingesteld op Alle als u
  de iPod op dit toestel aansluit.
  Tekst op de iPod die niet compatibel is met de specificaties van dit toestel kan niet worden weergegeven.

  Dvd-r/dvd-rw-discs
  Niet-gefinaliseerde dvd-r/-rw-discs die in het videoformaat (videomodus) zijn opgenomen, kunnen niet worden afgespeeld.
  Het kan voorkomen dat u bepaalde dvd-r/dvd-rw-discs
  niet kunt afspelen vanwege bepaalde eigenschappen
  van deze discs. Krassen of vuil op de disc, of vuil, condens en dergelijke op de lens van dit toestel kan daarvan ook de oorzaak zijn.
  Afhankelijk van de instellingen van de gebruikte toepassing, is afspelen van discs die op een computer
  zijn opgenomen soms niet mogelijk. Neem discs op
  in het juiste formaat. (Neem voor meer informatie
  contact op met de fabrikant van de toepassing.)

  Cd-r/cd-rw-discs
  Cd-r/cd-rw-discs kunnen alleen worden afgespeeld
  als ze gefinaliseerd zijn.
  Het kan voorkomen dat u bepaalde cd-r/cd-rw-discs
  niet kunt afspelen die op een audio-cd-recorder of
  computer zijn opgenomen. Dit kan worden veroorzaakt door bepaalde eigenschappen van deze cd’s.
  Krassen of vuil op de disc, of vuil, condens en dergelijke op de lens van dit toestel kunnen ook de oorzaak
  zijn.
  Afhankelijk van de instellingen van de gebruikte toepassing, is afspelen van discs die op een computer
  zijn opgenomen soms niet mogelijk. Neem discs op
  in het juiste formaat. (Neem voor meer informatie
  contact op met de fabrikant van de toepassing.)
  Cd-r/cd-rw-discs die zijn blootgesteld aan direct zonlicht of hoge temperaturen of onder ongunstige omstandigheden in het voertuig zijn bewaard, kunnen
  wellicht niet worden afgespeeld.
  Titels en andere tekstinformatie op een cd-r/cd-rwdisc worden mogelijk niet door dit toestel weergegeven (in het geval van audiogegevens, cd-da).

  DualDiscs
  DualDiscs zijn dubbelzijdige discs met aan de ene
  kant een beschrijfbaar cd-oppervlak voor audio-opnamen en aan de andere kant een beschrijfbaar dvd-oppervlak voor video-opnamen.
  De dvd-zijde kan met dit toestel worden afgespeeld.
  De cd-zijde kan mogelijk niet op dit toestel worden afgespeeld omdat deze zijde niet compatibel is met de
  algemene cd-standaard.

  56

  Nl • Page 57

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie
  Het regelmatig plaatsen en uitwerpen van een
  DualDisc kan krassen veroorzaken op de disc wat tot
  afspeelproblemen leidt. In sommige gevallen kan een
  DualDisc vast komen te zitten in de cd-laadsleuf en
  niet meer worden uitgeworpen. Om problemen te
  voorkomen wordt aangeraden om op dit toestel geen
  DualDiscs af te spelen.
  Raadpleeg de informatie van de fabrikant van de disc
  voor meer informatie over DualDiscs.

  JPEG-afbeeldingen
  JPEG is de afkorting van Joint Photographic Experts
  Group en verwijst naar een standaard voor afbeeldingscompressie.
  Bestanden zijn compatibel met Baseline JPEG en
  EXIF-afbeeldingen 2.1 met een maximale resolutie
  van 8 192 × 7 680. (De EXIF-indeling wordt vaak gebruikt in digitale fotocamera’s.)
  De EXIF-indeling die met een computer is gemaakt,
  kan wellicht niet worden weergegeven.
  Er is geen compatibiliteit voor progressieve JPEG.

  Belangrijk
  ! Als u een JPEG-afbeelding een naam geeft,
  moet u de juiste extensie (.jpg, .jpeg, .jpe of .
  jfif) toevoegen.
  ! Dit toestel geeft bestanden met de bestandsextensies .jpg, .jpeg, .jpe en .jfif als JPEG-afbeeldingsbestanden weer. Om storingen te
  voorkomen dient u deze extensies niet te gebruiken voor andere bestanden.

  Compatibiliteit met
  gecomprimeerde audio
  (disc, USB)
  WMA
  Bestandsextensie: .wma
  Bitsnelheid: 5 kbps tot 320 kbps (CBR), VBR
  Bemonsteringsfrequentie: 8 kHz tot 48 kHz

  DivX-videobestanden

  Sommige speciale functies kunnen ontoegankelijk
  zijn vanwege de samenstelling van DivX-bestanden.

  MP3
  Bestandsextensie: .mp3
  Bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps (VBR)

  DivX-bestanden die afkomstig zijn van de site van een
  DivX-partner worden zeker correct afgespeeld. Nietgeautoriseerde DivX-bestanden worden wellicht niet
  naar behoren afgespeeld.

  Bemonsteringsfrequentie: 8 kHz tot 48 kHz (32 kHz,
  44,1 kHz, 48 kHz voor de beste kwaliteit)

  Een gehuurd DRM-bestand kan pas worden bediend
  nadat het afspelen is gestart.

  M3u speellijst: Niet compatibel

  Aanbevolen bestandsgrootte en overdrachtssnelheid:
  4 GB of minder en 2 Mbps of minder.
  De ID-code van dit toestel moet geregistreerd zijn bij
  een aanbieder van DivX VOD-inhoud om de DivX
  VOD-bestanden te kunnen afspelen. Raadpleeg Uw
  DivXâ VOD-registratiecode weergeven op bladzijde 39
  voor informatie over ID-codes.

  Compatibele ID3-tag-versie: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (ID3-tag
  versie 2.x krijgt prioriteit boven versie 1.x.)

  Aanvullende informatie

  Afhankelijk van de samenstelling en bestandsinformatie, zoals het aantal audiostromen en de bestandsgrootte, kan er enige vertraging optreden bij het
  starten van een disc.

  Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/
  DRM Stream/Stream met video: Niet compatibel

  MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Niet compatibel

  AAC
  Compatibel formaat: AAC gecodeerd met iTunes
  Bestandsextensie: .m4a
  Bemonsteringsfrequentie: 8 kHz tot 44,1 kHz

  Bezoek de volgende website voor meer informatie
  over DivX:
  http://www.divx.com/

  Bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps
  Apple Lossless: Niet compatibel
  AAC-bestanden die bij de iTunes Store gekocht zijn
  (bestandsextensie .m4p): Niet compatibel

  Nl

  57 • Page 58

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie

  DivX-compatibiliteit
  Compatibel formaat: DivX-videoformaat dat overeenkomt met de DivX-standaard
  Bestandsextensies: .avi of .divx
  DivX Ultra-formaat: Niet compatibel
  DivX HD-formaat: Niet compatibel
  DivX-bestanden zonder videogegevens: Niet compatibel
  DivX-plus: Niet compatibel
  Compatibele audio-codec: MP2, MP3, Dolby Digital
  LPCM: Niet compatibel
  Bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps (CBR, VBR)
  Bemonsteringsfrequentie: 8 kHz tot 48 kHz
  Compatibele bestandsextensie externe ondertiteling: .
  srt

  Bijkomende informatie
  Het is mogelijk dat niet alle tekens van de bestandsnaam (inclusief de extensie) of mapnaam worden
  weergegeven.
  Een juiste werking van dit toestel is afhankelijk van de
  toepassing waarmee de WMA-bestanden zijn gecodeerd.
  Er kan een beetje vertraging optreden bij het beginnen met afspelen van audiobestanden die zijn ingebed in beeldgegevens of op een USB-opslagapparaat
  met een uitgebreide mappenstructuur.
  Russische tekst kan alleen op dit toestel worden weergegeven als die met een van de volgende tekensets is
  gecodeerd:
  ! Unicode (UTF-8, UTF-16)
  ! Andere tekensets dan Unicode die in een
  Windows-omgeving worden gebruikt en op Russisch zijn ingesteld bij de taalinstellingen

  Disc
  Afspeelbare mappen: maximaal 700
  Afspeelbare bestanden: maximaal 999 voor cd-r/cd-rw
  Afspeelbare bestanden: maximaal 3 500 voor dvd-r/
  dvd-rw

  58

  Nl

  Bestandssysteem: ISO 9660 niveau 1 en 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02, 1.50, 2.00, 2.01, 2.50 (dvd-r/rw)
  Afspelen van multisessie-discs: Compatibel
  Packet write data transfer: Niet compatibel
  Bij het afspelen van gecomprimeerde audiodiscs
  wordt altijd een korte pauze ingelast tussen de fragmenten. Dit gebeurt ongeacht de lengte van de lege
  ruimte tussen de fragmenten op de originele opname.

  Extern opslagapparaat (USB)
  Afspeelbare mappen: maximaal 6 000 (maximaal 700
  voor DivX)
  Afspeelbare bestanden: maximaal 65 535, maximaal
  255 per map
  Afspelen van auteursrechtelijk beschermde bestanden: Niet compatibel
  Gepartitioneerd extern opslagapparaat (USB): Alleen
  de eerste afspeelbare partitie kan worden afgespeeld.
  Dit toestel is niet compatibel met Multi Media Cards
  (MMC).

  LET OP
  ! Pioneer is niet verantwoordelijk voor eventueel
  verlies van gegevens in het USB-geheugen of
  de draagbare USB-audiospeler, zelfs niet als
  dat gebeurt tijdens gebruik van dit toestel.
  ! Stel discs, externe opslagapparaten (USB) en
  een iPod niet bloot aan hoge temperaturen. • Page 59

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie
  Compatibiliteit met iPod

  Voorbeeld van een boomstructuur
  01

  Alleen de volgende iPod-modellen kunnen met dit toestel gebruikt worden. Ondersteunde versies van de
  iPod-software worden hieronder genoemd. Oudere
  versies worden wellicht niet ondersteund.
  ! iPhone 4 (softwareversie 4.1)
  ! iPhone 3GS (softwareversie 4.1)
  ! iPhone 3G (softwareversie 4.1)
  ! iPhone (softwareversie 3.1.3)
  ! iPod nano 6e generatie (softwareversie 1.0)
  ! iPod nano 5e generatie (softwareversie 1.0.2)
  ! iPod nano 4e generatie (softwareversie 1.0.4)
  ! iPod nano 3e generatie (softwareversie 1.1.3)
  ! iPod nano 2e generatie (softwareversie 1.1.3)
  ! iPod nano 1e generatie (softwareversie 1.3.1)
  ! iPod touch 4e generatie (softwareversie 4.1)
  ! iPod touch 3e generatie (softwareversie 4.0)
  ! iPod touch 2e generatie (softwareversie 4.0)
  ! iPod touch 1e generatie (softwareversie 3.1.3)
  ! iPod classic 160 GB (softwareversie 2.0.4)
  ! iPod classic 120 GB (softwareversie 2.0.1)
  ! iPod classic (softwareversie 1.1.2)
  ! iPod 5e generatie (softwareversie 1.3)
  Afhankelijk van de generatie en de versie van de iPod
  zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

  Voor gebruik met een iPod is voor de iPod een dockconnector-naar-USB-verbindingskabel vereist.
  Raadpleeg als u een Pioneer CD-IU50V/CD-IU200V-interfacekabel gebruikt uw leverancier voor meer informatie.
  Raadpleeg de handleiding van de iPod voor meer informatie over ondersteunde bestandsindelingen.
  Audioboek, podcast: Compatibel

  1
  2
  03

  04

  5
  6

  3
  4

  05
  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

  : Map
  : Gecomprimeerd
  audiobestand
  01 tot 05: Mapnummer
  1 tot 6: Afspeelvolgorde

  Disc
  De mapvolgorde en andere instellingen zijn afhankelijk van de software die voor het coderen
  en schrijven is gebruikt.
  Extern opslagapparaat (USB)
  De afspeelvolgorde is gelijk aan de volgorde
  waarin de bestanden zijn opgenomen op het
  externe opslagapparaat (USB).
  Ga als volgt te werk als u wilt dat bestanden in
  een bepaalde volgorde worden afgespeeld.
  1 Geef de bestanden namen met nummers die
  de afspeelvolgorde aangeven, bijvoorbeeld
  001xxx.mp3 en 099yyy.mp3.
  2 Plaats de bestanden in een map.
  3 Bewaar de map met de bestanden op het externe opslagapparaat (USB).

  Merk echter op dat de afspeelvolgorde niet altijd kan worden bepaald. Dit is afhankelijk van
  het gebruikte systeem.
  De afspeelvolgorde op draagbare USB-audiospelers is verschillend en hangt af van de gebruikte audiospeler.

  Aanvullende informatie

  De bediening kan variëren, afhankelijk van de softwareversie van de iPod.

  02

  LET OP
  Pioneer is niet verantwoordelijk voor verlies van
  gegevens op de iPod, ook niet tijdens gebruik van
  dit toestel.

  Volgorde van audiobestanden
  De gebruiker kan met dit toestel geen mapnummers toewijzen of de afspeelvolgorde wijzigen.

  Nl

  59 • Page 60

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie
  Correct gebruik van het
  display
  LET OP
  ! Als er vloeibare stoffen of materialen van buiten in het toestel komen, moet u onmiddellijk
  het toestel uitschakelen en uw dealer of het
  dichtstbijzijnde Pioneer-servicecentrum raadplegen. Gebruik het toestel niet langer omdat
  er een verhoogd risico bestaat op brand, elektrische schok en andere storingen.
  ! Als u rook, een vreemd geluid, een vreemde
  geur of andere ongebruikelijke signalen van
  het display waarneemt, moet u de voeding onmiddellijk onderbreken en uw dealer of het
  dichtstbijzijnde Servicestation van PIONEER
  raadplegen. Als u het toestel zo blijft gebruiken, kan het systeem permanent beschadigd
  raken.
  ! Demonteer het toestel niet en breng geen aanpassingen aan, omdat er hoogspanningsonderdelen in zitten die een elektrische schok
  kunnen veroorzaken. Raadpleeg uw dealer of
  het dichtstbijzijnde bevoegde Servicestation
  van PIONEER voor een interne controle van
  het apparaat en eventuele aanpassingen of reparaties.

  Behandeling van het display
  ! Als u het toestel via het aanraakpaneel bedient, raak het scherm dan uitsluitend aan
  met uw vingers. Anders komen er krassen
  op het paneel.
  ! Als het display langere tijd wordt blootgesteld aan direct zonlicht, wordt het bijzonder heet en kan het lcd-scherm schade
  oplopen. Zorg dat het display zo niet of zo
  min mogelijk aan direct zonlicht wordt
  blootgesteld.
  ! Het display moet worden gebruikt binnen
  een temperatuurbereik van –10°C t/m
  +60°C.
  Als de temperatuur dit bereik overschrijdt,
  kan het gebeuren dat het display niet normaal functioneert.

  60

  Nl

  ! Het lcd-scherm van dit toestel is verlicht
  zodat het in het voertuig beter zichtbaar is.
  Druk er niet te hard op omdat dit het
  scherm kan beschadigen.
  ! Druk niet te hard op het lcd-scherm, omdat
  dat krassen kan veroorzaken.

  Lcd-scherm (liquid crystal display)
  ! De warmte uit de verwarming kan het lcdscherm beschadigen en de koele lucht uit
  de koeler kan vochtvorming in het display
  veroorzaken, waardoor schade kan ontstaan.
  ! Er kunnen kleine zwarte of witte (heldere)
  stippen op het lcd-scherm verschijnen. Dit
  is eigen aan het lcd-scherm en betekent
  niet dat er een probleem is met het display.
  ! Als u een draadloze telefoon gebruikt, houd
  de antenne van de telefoon dan uit de
  buurt van het display om te voorkomen dat
  het beeld door vlekken, gekleurde strepen
  en dergelijke wordt gestoord.

  Led-achtergrondverlichting
  ! Als de led-achtergrondverlichting bij een lagere omgevingstemperatuur gebruikt
  wordt, kan het scherm trager reageren en
  een lagere beeldkwaliteit vertonen. Dit
  komt door de eigenschappen van het lcdscherm en duidt niet op een defect. De
  beeldkwaliteit verbetert weer bij een hogere
  omgevingstemperatuur.
  ! Om de led-achtergrondverlichting te beschermen, wordt deze in de volgende situaties uitgeschakeld:
  — In direct zonlicht
  — Nabij een warmtebron
  ! De productlevensduur van de led-achtergrondverlichting bedraagt meer dan 10 000
  uur. Dit kan afnemen door gebruik bij een
  hogere temperatuur. • Page 61

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie
  ! Als de led-achtergrondverlichting het einde
  van zijn levensduur bereikt, wordt het
  scherm donker en wordt er geen beeld
  meer weergegeven. In dat geval kunt u contact opnemen met uw leverancier of een erkend Pioneer-servicecentrum in uw
  omgeving.

  Onderhoud van het display
  ! Als u stof van het scherm veegt of het display reinigt, moet u het systeem eerst uitschakelen. Gebruik een droge, zachte doek.
  ! Als u het scherm afveegt, zorg dan dat u
  het oppervlak niet bekrast. Gebruik geen
  agressieve chemische reinigingsmiddelen.

  Copyright en handelsmerken

  Dvd-video
  is een handelsmerk van DVD Format/
  Logo Licensing Corporation.

  WMA
  Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft
  Corporation in de Verenigde Staten en/of in
  andere landen.
  Dit product bevat technologie die het eigendom is van Microsoft Corporation en die niet
  gebruikt of gedistribueerd mag worden zonder
  toestemming van Microsoft Licensing, Inc.
  iPod & iPhone
  iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod
  touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.
  “Gemaakt voor iPod” en “Gemaakt voor
  iPhone” wil zeggen dat een elektronische accessoire speciaal ontwikkeld is voor verbinding met respectievelijk een iPod of iPhone en
  door de maker gewaarborgd is als conform de
  Apple werkingsnormen.
  Apple is niet verantwoordelijk voor de werking
  van dit apparaat en de conformiteit ervan met
  veiligheidsnormen en wettelijke en andere normen.
  Houd er rekening mee dat het gebruik van dit
  accessoire met iPod of iPhone invloed kan
  hebben op de draadloze prestatie.

  iTunes
  Apple en iTunes zijn handelsmerken van Apple
  Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

  Dolby Digital
  Gefabriceerd onder licentie van Dolby
  Laboratories. “Dolby” en het symbool double-D
  zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

  MP3
  Dit product is uitsluitend bedoeld voor nietcommercieel privégebruik. Het mag niet in
  een commerciële omgeving worden gebruikt
  voor realtime-uitzendingen (over land, via satelliet, kabel en/of andere media), voor uitzendingen/streaming via internet, intranet en/of
  andere netwerken, of in andere elektronische
  distributiesystemen zoals betaalradio of audioop-aanvraagtoepassingen. Hiervoor is een
  aparte licentie nodig. Kijk voor meer informa-

  DivX
  DivXâ, DivX Certifiedâ en daaraan gerelateerde
  logo's zjn handelsmerken van DivX, Inc. en
  worden gebruikt onder licentie.
  OVER DIVX VIDEO: DivXâ is een digitaal videoformaat dat is gemaakt door DivX, Inc. Dit
  toestel is officieel DivX-gecertificeerd (DivX
  Certified) en kan DivX-video afspelen. Bezoek
  divx.com voor meer informatie en software om
  uw bestanden om te zetten naar DivX-video.

  Nl

  Aanvullende informatie

  Dit item maakt gebruik van auteursrechtbeschermende technologie die op haar beurt beschermd wordt door octrooien in de V.S. en
  andere intellectuele eigendomsrechten van
  Rovi Corporation. “Reverse engineering” en
  disassemblage zijn verboden.

  tie op
  http://www.mp3licensing.com.

  61 • Page 62

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie
  OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dit
  DivX-Certifiedâ apparaat moet geregistreerd
  zijn om DivX VOD (video-op-aanvraag) af te
  spelen. Ga naar het gedeelte over DivX VOD in
  Uw DivXâ VOD-registratiecode weergeven om
  de registratiecode te ontvangen. Ga naar vod.
  divx.com voor meer informatie over hoe u uw
  registratie kunt voltooien.

  62

  Nl • Page 63

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie
  Taalcodekaart voor dvd

  Corsicaans (co), 0315

  Gikuyu (ki), 1109

  Cree (cr), 0318
  Tsjechisch (cs), 0319

  Kwanyama (kj), 1110
  Kazaks (kk), 1111
  Groenlands, Kalaallisut
  (kl), 1112
  Khmer (km), 1113
  Kanarees (kn), 1114
  Kanuri (kr), 1118
  Kashmiri (ks), 1119

  Kerkslavisch (cu), 0321
  Tsjoevasjisch (cv), 0322
  Wels (cy), 0325
  Deens (da), 0401
  Divehi (dv), 0422

  Dzongkha (dz), 0426
  Ewe (ee), 0505
  Esperanto (eo), 0515
  Ests, Estisch (et), 0520
  Baskisch (eu), 0521
  Perzisch (fa), 0601
  Fula (ff), 0606

  Koerdisch (ku), 1121
  Zurjeens (kv), 1122
  Cornisch (kw), 1123
  Kirgizisch (ky), 1125
  Latijn (la), 1201
  Luxemburgs (lb), 1202
  Luganda (lg), 1207

  Kinyarwanda (rw), 1823
  Sanskriet (sa), 1901
  Sardijns (sc), 1903
  Sindhi (sd), 1904
  Noord-Samisch (se), 1905
  Sangho (sg), 1907
  Singalees (si), 1909

  Fins (fi), 0609

  Limburgs (li), 1209

  Slowaaks (sk), 1911

  Fijisch (fj), 0610
  Farøers (fo), 0615
  Fries (fy), 0625
  Iers (ga), 0701
  Gaelisch (gd), 0704
  Galicisch (gl), 0712
  Guarani (gn), 0714
  Gujarati (gu), 0721
  Manx (gv), 0722
  Haussa (ha), 0801
  Hebreeuws (he), 0805
  Hindi (hi), 0809
  Hiri Motu (ho), 0815
  Kroatisch (hr), 0818
  Kreyòl (ht), 0820
  Hongaars (hu), 0821
  Armeens (hy), 0825
  Herero (hz), 0826
  Interlingua (ia), 0901
  Indonesisch (id), 0904
  Interlingue (ie), 0905
  Igbo (ig), 0907
  Yi, Sichuan (ii), 0909
  Inupiak (ik), 0911
  Ido (io), 0915
  IJslands (is), 0919
  Inuktitut (iu), 0921
  Javaans (jv), 1022
  Georgisch (ka), 1101
  Kikongo (kg), 1107

  Lingala (ln), 1214
  Laotiaans (lo), 1215
  Litouws (lt), 1220
  Luba-Katanga (lu), 1221
  Lets (lv), 1222
  Malagasi (mg), 1307
  Marshallees (mh), 1308
  Maori (mi), 1309
  Macedonisch (mk), 1311
  Malayalam (ml), 1312
  Mongools (mn), 1314
  Marathi (mr), 1318
  Maleis (ms), 1319
  Maltees (mt), 1320
  Birmaans (my), 1325
  Nauruaans (na), 1401
  Bokmal (nb), 1402
  Noord-Ndebele (nd), 1404
  Nepalees (ne), 1405
  Ndonga (ng), 1407
  Nynorsk (nn), 1414
  Noors (no), 1415
  Zuid-Ndebele (nr), 1418
  Navajo (nv), 1422
  Nyanja (ny), 1425
  Occitaans (oc), 1503
  Ojibwe (oj), 1510
  Oromo (om), 1513
  Orija (or), 1518
  Ossetisch (os), 1519
  Punjabi, Punjabi (pa),
  1601
  Pali (pi), 1609
  Pools (pl), 1612

  Sloveens (sl), 1912
  Samoaans (sm), 1913
  Shona (sn), 1914
  Somalisch (so), 1915
  Albanees (sq), 1917
  Servisch (sr), 1918
  Swazi (ss), 1919
  Zuid-Sotho (st), 1920
  Soendanees (su), 1921
  Swahili (sw), 1923
  Tamil (ta), 2001
  Telugu (te), 2005
  Tadzieks (tg), 2007
  Thai (th), 2008
  Tigrinya (ti), 2009
  Turkmeens (tk), 2011
  Tagalog (tl), 2012
  Tswana (tn), 2014
  Tongaans (to), 2015
  Turks (tr), 2018
  Tsonga (ts), 2019
  Tataars (tt), 2020
  Twi (tw), 2023
  Tahitiaans (ty), 2025
  Oeigoers (ug), 2107
  Oekraïens (uk), 2111
  Urdu (ur), 2118
  Oezbeeks (uz), 2126
  Venda (ve), 2205
  Vietnamees (vi), 2209

  Waals (wa), 2301
  Wolof (wo), 2315

  Pashtoe (ps), 1619

  Xosa (xh), 2408

  Quechua (qu), 1721
  Reto-Romaans (rm), 1813
  Kirundi (rn), 1814
  Roemeens (ro), 1815

  Jiddisch (yi), 2509
  Yoruba (yo), 2515
  Zhuang (za), 2601
  Zoeloe (zu), 2621

  Aanvullende informatie

  Taal (code), invoercode
  Japans (ja), 1001
  Engels (en), 0514
  Frans (fr), 0618
  Spaans (es), 0519
  Duits (de), 0405
  Italiaans (it), 0920
  Chinees (zh), 2608
  Nederlands, Vlaams (nl),
  1412
  Portugees (pt), 1620
  Zweeds (sv), 1922
  Russisch (ru), 1821
  Koreaans (ko), 1115
  Grieks (el), 0512
  Afar (aa), 0101
  Abkhaziaans (ab), 0102
  Avestisch (ae), 0105
  Afrikaans (af), 0106
  Akan (ak), 0111
  Amharisch (am), 0113
  Aragonees (an), 0114
  Arabisch (ar), 0118
  Assamitisch (as), 0119
  Avaars (av), 0122
  Aymara (ay), 0125
  Azerbeidzjaans (az), 0126
  Bashkir (ba), 0201
  Wit-Russisch (be), 0205
  Bulgaars (bg), 0207
  Bihari (bh), 0208
  Bislama (bi), 0209
  Bambara (bm), 0213
  Bengaals (bn), 0214
  Tibetaans (bo), 0215
  Bretons (br), 0218
  Bosnisch (bs), 0219
  Catalaans (ca), 0301
  Tsjetsjeens (ce), 0305
  Chamorro (ch), 0308

  Volapük (vo), 2215

  Nl

  63 • Page 64

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie
  Technische gegevens
  Algemeen
  Nominale vermogensbron
  ..................................................... 14,4 V gelijkstroom
  (toegelaten spanningsbereik: 12,0 V tot 14,4 V gelijkstroom)
  Aarding ......................................... Negatief
  Maximaal stroomverbruik ... 10,0 A
  Afmetingen (B × H × D):
  DIN
  Chassis ..................... 180 mm × 100 mm ×
  157 mm
  Voorkant ................... 188 mm × 118 mm ×
  15 mm
  D
  Chassis ..................... 180 mm × 100 mm ×
  165 mm
  Voorkant ................... 171 mm × 97 mm × 7 mm
  Gewicht ........................................ 1,7 kg

  Display
  Schermgrootte/beeldformaat
  ..................................................... 5,8 inch breed/16:9
  (effectief beeld: 128,4 mm ×
  70,9 mm)
  Pixels ............................................. 345 600 (1 440 × 240)
  Weergave ..................................... TFT actieve matrix, aangestuurd
  Kleursysteem ............................. Compatibel met NTSC/PAL/
  PAL-M/PAL-N/SECAM
  Temperatuurbereik (uitgeschakeld)
  ..................................................... –20 °C t/m +80 °C

  Audio
  Maximaal uitgangsvermogen
  ..................................................... 50 W × 4
  70 W × 1/2 W (voor de subwoofer)
  Doorlopend uitgangsvermogen
  ..................................................... 22 W × 4 (50 Hz tot
  15 000 Hz, 5 % THD, 4 W belasting, beide kanalen)
  Belastingsimpedantie ........... 4 W (4 W tot 8 W (2 W voor 1
  kanaal) toegestaan)
  Preout maximaal uitgangsniveau
  ..................................................... 2,0 V
  Equalizer (5-bands grafische equalizer):
  Frequentie ......................... 100 Hz/315 Hz/1,25 kHz/
  3,15 kHz/8 kHz
  Gain ...................................... ±12 dB

  64

  Nl

  Hoogdoorlaatfilter:
  Frequentie ......................... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
  125 Hz
  Afval ..................................... –12 dB/oct
  Subwoofer (mono):
  Frequentie ......................... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
  125 Hz
  Afval ..................................... –18 dB/oct
  Gain ...................................... +6 dB tot –24 dB
  Fase ...................................... Normaal/tegengesteld
  Bass boost:
  Gain ...................................... +12 dB tot 0 dB

  Dvd-speler
  Systeem ....................................... Dvd-video, video-cd, cd,
  WMA, MP3, AAC, DivX,
  JPEG-speler
  Bruikbare discs ........................ dvd-video, video-cd, cd, cd-r/
  rw, dvd-r/rw/r dl
  Regionummer ........................... 2
  Frequentierespons .................. 5 tot 44 000 Hz (met dvd, bij
  bemonsteringsfrequentie 96
  kHz)
  Signaal-tot-ruisverhouding
  ..................................................... 96 dB (1 kHz) (IEC-A-netwerk) (RCA-niveau)
  Niveau uitgangssignaal:
  Video .................................... 1,0 Vp-p/75 W (±0,2 V)
  Aantal kanalen .......................... 2 (stereo)
  MP3-decoderingsformaat ... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
  WMA-decoderingsformaat
  ..................................................... Versie 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
  (2 kan. audio)
  (Windows Media Player)
  AAC-decoderingsformaat ... MPEG-4 AAC (alleen iTunes
  gecodeerd) (.m4a)
  (versie 9,0,3 en eerder)
  DivX-decoderingsformaat .... Home Theater versie 3, 4,
  5.2, 6 (.avi, .divx)

  USB
  Specificatie USB-standaard
  ..................................................... USB 1.1, USB 2.0 volledige
  snelheid
  Maximale voeding ................... 500 mA
  USB-klasse ................................. MSC-apparatuur (Mass Storage Class)
  Bestandssysteem .................... FAT16, FAT32
  MP3-decoderingsformaat ... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
  WMA-decoderingsformaat
  ..................................................... Versie 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
  (2 kan. audio)
  (Windows Media Player) • Page 65

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie
  AAC-decoderingsformaat ... MPEG-4 AAC (alleen iTunes
  gecodeerd)
  (versie 9,0,3 en eerder)
  DivX-decoderingsformaat .... Home Theater versie 3, 4,
  5.2, 6 (.avi, .divx)

  FM-tuner
  Frequentiebereik ...................... 87,5 tot 108,0 MHz
  Bruikbare gevoeligheid ......... 9 dBf (0,8 µV/75 W, mono,
  S/R: 30 dB)
  Signaal-tot-ruisverhouding
  ..................................................... 72 dB (IEC-A-netwerk)

  MW-tuner
  Frequentiebereik ...................... 531 kHz tot 1 602 kHz (9
  kHz)
  Bruikbare gevoeligheid ......... 25 µV (S/N: 20 dB)
  Signaal-tot-ruisverhouding
  ..................................................... 62 dB (IEC-A-netwerk)

  LW-tuner
  Frequentiebereik ...................... 153 kHz tot 281 kHz
  Bruikbare gevoeligheid ......... 28 µV (S/N: 20 dB)
  Signaal-tot-ruisverhouding
  ..................................................... 62 dB (IEC-A-netwerk)

  Aanvullende informatie

  Opmerking
  Technische gegevens en ontwerp kunnen zonder
  voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  Nl

  65 • Page 66

  66

  Nl • Page 67

  Nl

  67 • Page 68

  PIONEER CORPORATION
  1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
  Kanagawa 212-0031, JAPAN
  PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
  P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
  TEL: (800) 421-1404
  PIONEER EUROPE NV
  Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
  TEL: (0) 3/570.05.11
  PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
  253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
  TEL: 65-6472-7555
  PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
  5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
  TEL: (03) 9586-6300
  PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
  300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada
  TEL: 1-877-283-5901
  TEL: 905-479-4411
  PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.
  Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
  Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
  TEL: 55-9178-4270
  先鋒股份有限公司
  台北市內湖區瑞光路407號8樓
  電話: (02) 2657-3588
  先鋒電子(香港)有限公司
  香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心
  9樓901-6室
  電話: (0852) 2848-6488

  Uitgegeven door Pioneer Corporation.
  Copyright ã 2010 by Pioneer Corporation.
  Alle rechten voorbehouden.

  <KKMZX> <10L00000>

  <CRB3529-B> EW


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Pioneer AVH-2300DVD wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Pioneer AVH-2300DVD in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,29 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Pioneer AVH-2300DVD

Pioneer AVH-2300DVD Installationsanweisung - Deutsch - 64 seiten

Pioneer AVH-2300DVD Bedienungsanleitung - Deutsch - 72 seiten

Pioneer AVH-2300DVD Installationsanweisung - Englisch - 64 seiten

Pioneer AVH-2300DVD Bedienungsanleitung - Englisch - 64 seiten

Pioneer AVH-2300DVD Installationsanweisung - Holländisch, Französisch - 64 seiten

Pioneer AVH-2300DVD Bedienungsanleitung - Französisch - 72 seiten

Pioneer AVH-2300DVD Installationsanweisung - Italienisch, Spanisch - 64 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info