Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
m_QuintezzLocator_Cover.pmd 07.03.2006, 11:271
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  m_QuintezzLocator_Cover.pmd

  1

  07.03.2006, 11:27 • Page 2

  m_QuintezzLocator_Ill.pmd

  1

  28.02.2006, 17:30 • Page 3

  INHOUDSTAFEL
  INLEIDING ...................................................................................................................... 2
  SNELHEIDSCONTROLES ............................................................................................ 2
  BESCHRIJVING VAN DE QUINTEZZ LOCATOR ......................................................... 2
  INSTALLATIE IN DE AUTO ............................................................................................ 3
  A. GPS ANTENNE ..................................................................................................... 3
  B. QUINTEZZ LOCATOR .......................................................................................... 3
  C. VOEDING .............................................................................................................. 3
  WERKING VAN DE QUINTEZZ LOCATOR IN DE AUTO ............................................. 3
  A. AUTOMATISCHE TEST ....................................................................................... 3
  B. ZOEKEN NAAR SATELLIETEN ........................................................................... 3
  C. SNELHEIDSAANDUIDING ................................................................................... 4
  D. INSTELLING MAXIMUM SNELHEID .................................................................. 4
  E. KOMPAS ............................................................................................................... 4
  F. AANDUIDING GEVAARLIJKE LOCATIE ............................................................. 4
  G. INVOEREN/WISSEN VAN NIEUWE LOCATIE .................................................... 4
  WERKING VAN DE QUINTEZZ LOCATOR BIJ DE PC ............................................... 5
  A. INLEIDING ............................................................................................................ 5
  B. AANSLUITEN VAN DE LOCATOR OP DE PC .................................................... 5
  C. HET INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE ......................................................... 5
  D. DE WEBSITE, EN HET UITWISSELEN VAN INFORMATIE .............................. 7
  E. HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE .................................................................. 8
  ONDERHOUD, AANWIJZINGEN EN TIPS .................................................................... 10
  A. ZEKERING VERVANGEN ..................................................................................... 10
  B. OMGEVING ........................................................................................................... 11
  C. DIEFSTAL .............................................................................................................. 11
  D. GARANTIE ............................................................................................................ 11

  Nederlands

  m_QuintezzLocator_NL.pmd

  1

  07.03.2006, 18:10 • Page 4

  Quintezz Locator

  INLEIDING
  Proficiat!
  U bent zojuist eigenaar geworden van één van ’s werelds meest geavanceerde GPS producten.
  Lees aandachtig deze handleiding voordat u overgaat tot installatie. Alle instructies dienen opgevolgd
  te worden voor een optimale werking en probleemloos gebruik van uw QUINTEZZ LOCATOR. Het
  gebruik van de QUINTEZZ LOCATOR biedt u meer veiligheid tijdens het rijden omdat het toevallige
  onoplettendheden signaleert. De QUINTEZZ LOCATOR geeft u geen recht tot overdreven snelheid.
  Zorg ervoor steeds voorzichtig te rijden !
  Deze handleiding geeft u uitleg over de installatie van de QUINTEZZ LOCATOR in de auto, het gebruik
  en werking in de auto, en de mogelijkheden om via de computer en Internet de nieuwste gegevens
  over locaties uit te wisselen met andere gebruikers.
  U heeft bovendien een gratis, levenslang abonnement om de nieuwste beschikbare gegevens over
  locaties in uw QUINTEZZ LOCATOR te laden!

  SNELHEIDSCONTROLES
  Snelheidscontroles kunnen op verschillende manieren plaats vinden. Veel gebruikte manieren zijn de
  radar-flitspalen, laserguns, mobiele radarcontroles en trajectcontroles.
  Een radardetector is in staat om een aantal van deze controles op te sporen, maar kan niet alle
  controles detecteren. De nieuwe generatie radarcontrole apparaten wordt steeds moeilijker op te
  sporen met een radardetector. Daarnaast is de radardetector in veel landen verboden. Valse meldingen
  komen bij elke radardetector regelmatig voor.
  De QUINTEZZ LOCATOR is hierop het juiste antwoord. Dit geavanceerde GPS apparaat signaleert
  snelheidsoverschrijdingen, locaties en biedt als extra nog een electronisch kompas.
  LET OP:
  De QUINTEZZ LOCATOR is geen navigatiesysteem dat u via gesproken tekst de route van A
  naar B opgeeft.

  BESCHRIJVING VAN DE QUINTEZZ LOCATOR
  a.
  b.
  c.
  d.
  e.
  f.
  g.
  h.
  i.
  j.
  k.
  l.
  m.
  n.
  o.
  p.
  q.
  r.

  Aansluiting voor GPS antenne
  Aansluiting voor data kabel naar de computer
  Setting knop – De maximum snelheid en de verbinding met de PC kunnen hiermee worden
  ingesteld
  Aan/uit knop en Volume regelaar
  Vergrendeling voor montageklem
  Aansluiting voor sigarettenplug of adapter
  Mute knop – Hiermee schakelt u de gesproken tekst uit
  Memory knop – Hiermee kunt u handmatig nieuwe locaties toevoegen waar voortaan
  waarschuwingen worden gegeven
  Montageklem
  Handleiding
  Kabelclips
  Data Kabel
  Externe GPS antenne
  Adapter
  Klitteband bevestigingsstrip
  Voedingskabel met sigarettenplug
  CD met software voor de PC
  Niet-Radar verklaring

  Nederlands

  m_QuintezzLocator_NL.pmd

  2

  2

  07.03.2006, 18:10 • Page 5

  Quintezz Locator

  INSTALLATIE IN DE AUTO
  A.

  GPS ANTENNE

  Het ontvangen van GPS signalen gebeurt via de externe GPS antenne. Het is belangrijk om hiervoor
  de optimale locatie te kiezen, zodat het GPS signaal goed wordt ontvangen. Let hierbij op de volgende aandachtspunten:
  • De antenne dient minimaal 50 cm van de QUINTEZZ LOCATOR geplaatst te worden.
  • De antenne dient aan de buitenzijde van de auto geplaatst te worden voor optimale ontvangst. Bij
  diverse auto’s met metaalfilm-glas is goede ontvangst binnen niet mogelijk.
  • De antenne dient op een metalen deel geplaatst te worden, om de ingebouwde magneet te
  kunnen gebruiken.
  • Na plaatsing van de antenne dient de stekker van de antennekabel in de aansluiting ANT gestoken te worden.
  OPMERKING: Verplaatsing van de antenne blijft mogelijk door vele oorzaken, zoals afgewaaide takken, parkeren langs struiken etc. Doordat deze zaken niet controleerbaar zijn, is garantie op de auto
  uitgesloten.

  B.

  QUINTEZZ LOCATOR

  De QUINTEZZ LOCATOR is speciaal ontworpen voor gebruik in de auto en hoeft niet noodzakelijk
  (zoals bij een radardetector of hand-held GPS) direct achter de voorruit geplaatst te worden. De
  ontvangst van GPS signalen gaat namelijk via de externe antenne.
  Het informatievenster van de QUINTEZZ LOCATOR dient goed zichtbaar te zijn voor de bestuurder.
  Er zijn 2 mogelijkheden om de QUINTEZZ LOCATOR te installeren:
  1. Klitteband strips
  Bij montage met klitteband strips is het van belang dat de oppervlakken van QUINTEZZ LOCATOR en
  dashboard goed op elkaar aansluiten en schoon (vetvrij) zijn.
  2. Montagebeugel
  De bijgeleverde montagebeugel kan worden gebruikt voor raammontage (met behulp van de meegeleverde zuignappen) of om vast te schroeven (schroeven en ander bevestigingsmateriaal is niet
  meegeleverd) aan het dashboard. De bevestigingsbeugel dient vergrendeld te worden met de vergren
  delknop aan de onderzijde van de QUINTEZZ LOCATOR.

  C.

  VOEDING

  De QUINTEZZ LOCATOR is ontworpen om op het normale electrische circuit (12 Volt) van de auto
  aangesloten te worden, dat negatief is geaard. Raadpleeg de handleiding van uw auto indien u niet
  zeker bent van de polariteit.
  Na installatie van de GPS antenne en de QUIINTEZZ LOCATOR dient de voedingskabel in de aansluiting
  POWER gestoken te worden.
  Vervolgens verwijdert u de sigarettenaansteker, en steekt u de sigarettenplug in dit contact.

  WERKING VAN DE QUINTEZZ LOCATOR IN DE AUTO
  A.

  AUTOMATISCHE TEST

  Na het inschakelen voert de QUINTEZZ LOCATOR een automatische zelftest uit. Als u de gesproken
  tekst ‘QUINTEZZ LOCATOR Self Test OK’ hoort, is deze test goed uitgevoerd. Indien u de gesproken
  tekst heeft uitgeschakeld, is deze melding niet hoorbaar.

  B.

  ZOEKEN NAAR SATELLIETEN

  Na de automatische test zoekt de LOCATOR verbinding met de GPS satellieten. In het display worden
  ofwel 3 mintekens getoond of wordt de status weergegeven door de letter A met daarachter het aantal
  satellieten waarmee de verbinding gemaakt is.
  Zodra er verbinding is met minimaal 4 satellieten is de QUINTEZZ LOCATOR in staat om een betrouwbare plaatsbepaling uit te voeren, en zijn alle functies van de QUINTEZZ LOCATOR beschikbaar.

  3

  m_QuintezzLocator_NL.pmd

  3

  07.03.2006, 18:10

  Nederlands • Page 6

  Quintezz Locator
  De QUINTEZZ LOCATOR houdt verbinding met 4 tot 12 satellieten. Ingeval de verbinding kort wegvalt
  (bijvoorbeeld door viaducten en tunnels) zal de snelheidsaanduiding even een niet correcte waarde
  tonen.
  LET OP: De eerste keer dat de QUINTEZZ LOCATOR ingeschakeld wordt, kan het ongeveer 15
  minuten duren om de satellieten te vinden.

  C.

  SNELHEIDSAANDUIDING

  In het display wordt de werkelijke snelheid in Km/h aangegeven.
  De QUINTEZZ LOCATOR is de ideale oplossing om te voorkomen dat u per ongeluk enige kilometers te
  hard rijdt.
  U stelt eenvoudig een maximum snelheid in op de QUINTEZZ LOCATOR. Zodra u deze snelheid
  overschrijdt, wordt een waarschuwing gegeven (‘Speed Alert’).

  D.

  E.

  INSTELLING MAXIMUM SNELHEID
  De maximum snelheid kunt u instellen door tijdens het gebruik in de auto kort op de ‘Setting’
  knop te drukken.
  In het display verschijnt nu de ingestelde maximum snelheid.
  Met de ‘Memory ’ knop kunt u deze instelling in stappen van 10 km/h verhogen, en met de ‘Mute’
  knop kunt u deze verlagen.
  Indien u de maximum snelheid instelt op 0 Km/h is de snelheidswaarschuwing uitgeschakeld.

  KOMPAS

  De QUINTEZZ LOCATOR is tevens uitgerust met een electronisch kompas dat 8 verschillende richtingen kan aanduiden (N – NO – O – ZO – Z – ZW – W – NW). Dit wordt visueel aangeduid in een
  kompasroos in het display van de QUINTEZZ LOCATOR. Dit kompas voorkomt het verliezen van het
  richtingsgevoel in onbekende gebieden.

  F.

  AANDUIDING GEVAARLIJKE LOCATIE

  Het is van belang voor uw veiligheid dat gevaarlijke locaties worden aangegeven. Op een locatie waar
  snelheidscontroles plaats vinden wordt soms onverwacht geremd. Derhalve worden bijvoorbeeld deze
  locaties door de QUINTEZZ LOCATOR 500 meter tevoren aangegeven. Mobiele controles worden niet
  op een vaste plaats gehouden, en worden daarom niet door de QUINTEZZ LOCATOR aangegeven.
  Het geavanceerde processorgestuurde GPS systeem legt niet alleen de locatie zelf vast, maar ook
  de rijrichting. Indien er sprake is van een gevaarlijke locatie op de opgaande rijbaan, zal op de afgaande rijbaan geen waarschuwing worden gegeven. Deze functie is belangrijk om valse alarmen te
  voorkomen.
  De gesproken tekst bij een gevaarlijke locatie kan zijn:
  ‘Camera’, ‘Two way Camera’, ‘Dangerous Location’, ‘Track control’, ‘Track control end’, ‘Warning
  One’, ‘Warning Two’.
  Naast de gesproken tekst wordt ook een belsignaal gegeven, licht de LED bij de letter ‘S’ op (van
  Systeem Gegevens) en wordt de afstand in meters tot de locatie afgeteld.

  G.

  INVOEREN/WISSEN VAN NIEUWE LOCATIE

  U kunt handmatig locaties toevoegen en verwijderen uit het geheugen van de QUINTEZZ LOCATOR.
  Deze locaties worden ‘Gebruikers gegevens’ genoemd, en zijn uitwisselbaar met andere gebruikers
  van de QUINTEZZ LOCATOR via het forum op de website www.quintezz.com.
  • Als u een locatie handmatig wilt toevoegen, dient u op die plaats kort de ‘Memory’ knop in te
  drukken.
  • De QUINTEZZ LOCATOR zal het opslaan van deze locatie bevestigen met de melding ‘Saving
  Data’.
  • Het is mogelijk om een locatie die handmatig is toegevoegd ook weer te wissen.
  • Op de locatie zelf dient daartoe de ‘Memory’ knop ingedrukt te worden.
  De locatie wordt dan gewist.
  • Het wissen wordt bevestigd met de melding ‘Deleted Data’.

  Nederlands

  m_QuintezzLocator_NL.pmd

  4

  4

  07.03.2006, 18:10 • Page 7

  Quintezz Locator  Het geheugen voor gebruikers gegevens kan 500 locaties bevatten.
  Als het niet mogelijk is om gegevens op te slaan krijgt u de melding ‘Not saved’.
  De locaties die handmatig zijn ingegeven worden gemeld met de tekst ‘Watch out’. Tevens
  wordt een belsignaal gegeven, licht de letter ‘U’ op (van User gegevens) en wordt de afstand in
  meters tot de locatie afgeteld.

  WERKING VAN DE QUINTEZZ LOCATOR BIJ DE PC
  A.

  INLEIDING

  De meegeleverde CD-ROM bevat software om gegevens uit te wisselen tussen de QUINTEZZ LOCATOR
  en de PC. Deze gegevens zijn de 2 soorten locaties: Gebruikers gegevens (die handmatig door
  gebruikers zijn ingegeven) en Systeem gegevens (die door QUINTEZZ ter beschikking worden gesteld).
  Er kunnen maximaal 7.500 systeem locaties en 500 gebruikers locaties in de LOCATOR worden
  gezet. Met het laden van nieuwe systeem gegevens worden de oude systeem gegevens gewist.

  B.


  C.

  AANSLUITEN VAN DE LOCATOR OP DE PC
  De QUINTEZZ LOCATOR wordt geleverd met een adapter en een data kabel.
  De adapter dient in een stopcontact gestoken te worden en verbonden te worden met de POWER
  aansluiting van de QUINTEZZ LOCATOR.
  De data kabel dient verbonden te worden met de PC aansluiting van de QUINTEZZ LOCATOR en de
  seriële poort van de PC (COM 1 of COM 2 of COM A of COM B of |0|0|).
  Om de QUINTEZZ LOCATOR in te stellen op gebruik met de PC dient (na het inschakelen) de
  ‘Setting’ knop van de LOCATOR 6 seconden ingedrukt te worden totdat de bel heeft geklonken.
  In het display van de LOCATOR knipperen langzaam drie nullen.

  HET INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE

  De bijgeleverde CD-ROM bevat het programma SETUP. Met behulp van dit programma wordt de PC
  software geïnstalleerd. Deze software is getest met de besturingsystemen die op de CD zijn aangegeven. Het is niet mogelijk om de combinatie van de QUINTEZZ software met alle huidige en toekomstige programma’s te testen. Dit wordt daarom ook uitgesloten van garantie.
  Als u het SETUP programma start, krijgt u het volgende scherm te zien:

  Nadat de nodige bewerkingen zijn uitgevoerd, wordt het volgende scherm getoond en klikt u op ‘Volgende’:

  5

  m_QuintezzLocator_NL.pmd

  5

  07.03.2006, 18:10

  Nederlands • Page 8

  Quintezz Locator

  Er wordt door het installatieprogramma een locatie aanbevolen om het programma te installeren. Als
  u hiermee akkoord bent, klikt u op ‘Volgende’ en krijgt u het volgende scherm in beeld:

  Als u akkoord bent met de gekozen instellingen, klikt u op ‘Installeren’:

  Nederlands

  m_QuintezzLocator_NL.pmd

  6

  6

  07.03.2006, 18:10 • Page 9

  Quintezz Locator

  Zodra de installatie succesvol is afgerond, krijgt u het volgende scherm en klikt u op ‘Voltooien’:

  U kunt de software nu opstarten via de Start knop van Windows, vervolgens kiest u achtereenvolgens:
  Programma’s, Quintezz, Locator PC Software.

  D.

  DE WEBSITE, EN HET UITWISSELEN VAN INFORMATIE

  U kunt handmatig locaties toevoegen en verwijderen uit het geheugen van de QUINTEZZ LOCATOR.
  Deze locaties worden ‘Gebruikers gegevens’ genoemd, en zijn uitwisselbaar met andere gebruikers
  van de QUINTEZZ LOCATOR via het forum op de website www.quintezz.com.
  QUINTEZZ heeft zelf ook gegevens over locaties verzameld. Deze gegevens worden periodiek aangevuld met de gegevens die de gebruikers op het forum plaatsen, en door QUINTEZZ gecontroleerd
  kunnen worden. Deze gegevens zijn per land of groep van landen beschikbaar op de website
  www.quintezz.com.
  De goede werking van uw PC met Internet, het downloaden van gegevens etc. valt buiten de garantie
  van de QUINTEZZ LOCATOR.
  Op de website www.quintezz.com kunt u online productinformatie bekijken, producten aanschaffen en het forum bezoeken. Een forum is een ontmoetingsplaats waarin over een bepaald onderwerp
  gegevens worden uitgewisseld. Gebruikers kunnen hier nieuwe gegevens van locaties uitwisselen,
  elkaar vragen stellen, suggesties doen etc. Alle eigenaars van een QUINTEZZ LOCATOR kunnen zich
  gratis aanmelden als forum-lid om informatie toe te voegen.
  De informatie op het forum is ook voor niet-leden beschikbaar.

  7

  m_QuintezzLocator_NL.pmd

  7

  07.03.2006, 18:10

  Nederlands • Page 10

  Quintezz Locator
  D-1.
  REGISTREREN IN HET FORUM
  Voordat u gegevens op het forum kunt plaatsen, dient u zich eenmalig aan te melden als lid. Hierbij
  dient u het serienummer van uw QUINTEZZ LOCATOR, uw e-mail adres en andere relevante zaken op
  te geven.
  Het gebruik van het forum wordt uitgelegd door middel van een film die op de CD-ROM te vinden is.
  U start deze film door het bestand ‘FORUM’ op de CD-ROM te dubbelklikken.
  D-2.
  GEGEVENS OP HET FORUM ZETTEN
  Als u zich aanmeldt bij het forum kunt u reageren op onderwerpen op het forum. Als u een nieuw
  onderwerp op het forum wilt plaatsen, dient u verplicht een bestand met locaties bij te voegen, omdat
  het doel van het forum het uitwisselen van locaties is.
  D-3.
  GEGEVENS VAN HET FORUM HALEN
  Een ieder die het forum bezoekt, kan locaties van het forum downloaden.

  E.

  HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE

  Voordat u de software kunt gebruiken, dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:
  • De LOCATOR staat aan.
  • De LOCATOR is aangesloten op de PC.
  • De ‘Setting’ knop van de LOCATOR is 6 seconden ingedrukt totdat de bel heeft geklonken. In het
  display van de LOCATOR knipperen langzaam drie nullen.
  • De QUINTEZZ LOCATOR software is geïnstalleerd op de PC.
  • De QUINTEZZ LOCATOR software is gestart. U heeft dan het volgende in beeld:

  COM 1 is standaard geselecteerd voor communicatie. Wanneer COM 2 gebruikt moet worden,
  dient u deze in het hoofdscherm te selecteren. Na de selectie dient u de software te herstarten.
  E-1.
  QUINTEZZ GEGEVENS SCHRIJVEN
  Met de PC software kunt u QUINTEZZ gegevens in de LOCATOR laden. De oude QUINTEZZ gegevens
  worden dan automatisch gewist. Door op de ‘Quintezz Gegevens Schrijven’ knop te klikken wordt
  deze functie gestart en krijgt u het volgende scherm te zien:

  Nederlands

  m_QuintezzLocator_NL.pmd

  8

  8

  07.03.2006, 18:10 • Page 11

  Quintezz Locator
  U dient hier het bestand aan te wijzen dat u in de QUINTEZZ LOCATOR wilt laden. Dit bestand dient
  op de harde schijf van de PC te staan, niet op Internet of op een netwerk. Nadat het juiste bestand
  is gekozen wordt dit bestand in de LOCATOR geladen en is onderstaand scherm te zien:

  Het overdragen van vele duizenden locaties kan enige tijd (tot 30 minuten) in beslag nemen. Het
  schrijven van gegevens mag niet onderbroken worden. Dit kan leiden tot software fouten.
  E-2.
  GEBRUIKERS GEGEVENS SCHRIJVEN
  Met de knop ‘Gebruikers gegevens schrijven’ kunt u gebruikers gegevens toevoegen aan uw
  QUINTEZZ LOCATOR. De oude gebruikersgegevens worden niet gewist. Als het aantal locaties in
  het gebruikers geheugen van de QUINTEZZ LOCATOR over de 500 gaat, worden de oudste locaties
  gewist.
  Als u de knop ‘Gebruikers gegevens schrijven’ aanklikt, verschijnt het volgende scherm:

  Nadat u in dit scherm het juiste bestand met gebruikers gegevens hebt gekozen, worden deze
  gegevens in de LOCATOR geladen. Dit bestand dient op de harde schijf van de PC te staan, niet op
  Internet of op een netwerk. Als alle gegevens in de QUINTEZZ LOCATOR zijn geladen krijgt u het
  volgende te zien:

  E-3.
  GEBRUIKERS GEGEVENS LEZEN
  Omdat gebruikers gegevens vrij uitwisselbaar zijn tussen gebruikers is het ook mogelijk om de
  gebruikers gegevens uit de QUINTEZZ LOCATOR in de PC te laden.

  9

  m_QuintezzLocator_NL.pmd

  9

  07.03.2006, 18:10

  Nederlands • Page 12

  Quintezz Locator
  Als u op de knop ‘Gebruikers gegevens lezen’ drukt, worden alle gebruikers gegevens uit de
  QUINTEZZ LOCATOR naar de PC gestuurd. U krijgt het volgende beeld:

  Deze gegevens kunnen gebruikt worden om uw nieuwe locaties voor anderen beschikbaar te stellen.
  Deze nieuwe locaties zullen als laatste zijn toegevoegd aan het Gebruikers geheugen van uw QUINTEZZ
  LOCATOR. U kunt in het volgende scherm dus kiezen om alle locaties op te slaan, of bijvoorbeeld
  alleen de laatste 3 nieuwe locaties:

  Nadat u aangegeven heeft of u alles (dan hoeft u niets te veranderen) of een aantal locaties wilt
  opslaan, klikt u op ‘Opslaan als’. Hier geeft u op met welke naam, en waar op de PC u het bestand
  wilt opslaan. De gegevens zijn nu beschikbaar op de PC om uitgewisseld te worden met andere
  gebruikers.
  E-4.
  HELP FUNCTIE
  De help functie is bedoeld ter verduidelijking. Als op de ‘Help’ knop wordt geklikt, wordt een kopie van
  de QUINTEZZ LOCATOR PC Software opgestart. Deze kopie werkt niet, maar geeft uitleg over alle
  knoppen waarop wordt geklikt.
  E-5.
  AFSLUITEN
  Met de knop ‘Afsluiten’ wordt het programma afgesloten. Tijdens het versturen van gegevens tussen
  de PC en de QUINTEZZ LOCATOR kan het afsluiten tot software fouten leiden. Daarom dient u na het
  aanklikken van de ‘Afsluiten’ knop nogmaals te bevestigen of u daadwerkelijk wilt afsluiten.
  Nadat u de QUINTEZZ LOCATOR PC Software heeft afgesloten kunt u de LOCATOR ook uitschakelen met het wieltje aan de zijkant.

  ONDERHOUD, AANWIJZINGEN EN TIPS
  A.

  ZEKERING VERVANGEN

  In de sigarettenplug van de QUINTEZZ LOCATOR bevindt zich een zekering. Als u de schroefdop van
  de sigarettenplug losdraait kunt u de zekering vervangen. De zekering dient altijd vervangen te worden door een zekering van dezelfde waarde.

  Nederlands

  m_QuintezzLocator_NL.pmd

  10

  10

  07.03.2006, 18:10 • Page 13

  Quintezz Locator

  B.

  OMGEVING

  De QUINTEZZ LOCATOR is een zeer geavanceerd GPS systeem dat is samengesteld uit hoogwaardige onderdelen. Extreme lage en hoge temperaturen, sterke schokken enz. dienen
  vermeden te worden. De QUINTEZZ LOCATOR dient niet langdurig blootgesteld te worden aan
  rechtstreeks zonlicht.

  C.

  DIEFSTAL

  QUINTEZZ apparatuur is ook voor mensen met minder goede bedoelingen aantrekkelijk. Om diefstal
  te voorkomen raden wij u aan om de QUINTEZZ LOCATOR niet onbeheerd in uw auto achter te laten.

  D.

  GARANTIE

  De QUINTEZZ LOCATOR wordt geleverd met 2 jaar garantie. Indien er sprake is van problemen of
  onduidelijkheden kunt u via het forum op Internet (www.quintezz.com) uw vragen stellen. Indien
  vastgesteld wordt dat er sprake is van een defect aan uw product, kunt u bij het betreffende verkooppunt binnen 2 jaar na aankoop beroep doen op garantie.
  Uitgesloten van garantie zijn o.a.: Problemen met uw PC of Internet, beschadigingen aan de auto en
  bekeuringen.

  11

  m_QuintezzLocator_NL.pmd

  11

  07.03.2006, 18:10

  Nederlands • Page 14

  Locator-EU/03-06/V04

  m_QuintezzLocator_Cover.pmd

  2

  07.03.2006, 11:27


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Quintezz Locater II wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Quintezz Locater II in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,31 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Quintezz Locater II

Quintezz Locater II Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten

Quintezz Locater II Bedienungsanleitung - Englisch - 13 seiten

Quintezz Locater II Bedienungsanleitung - Französisch - 13 seiten

Quintezz Locater II Bedienungsanleitung - Italienisch - 13 seiten

Quintezz Locater II Bedienungsanleitung - Spanisch - 13 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info