Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
28
INHOUD
BEKNOPTE HANDLEIDING
PROGRAMMATABEL
HET WASGOED VOORBEREIDEN
EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN
EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN
HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA
EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN
DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
BOEKJE
VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT /
AANSLUITINGEN
PAGINA
29
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN
PAGINA
30
BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT
PAGINA
31
AFVOERSYSTEEM
PAGINA
32
DE OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR /
KINDERBEVEILIGING
PAGINA
33
WARMTEWISSELAAR
PAGINA
34
HET OPSPOREN VAN STORINGEN/ KLANTENSERVICE
PAGINA
35
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  INHOUD
  BEKNOPTE HANDLEIDING
  PROGRAMMATABEL
  HET WASGOED VOORBEREIDEN
  EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN
  EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN
  HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA
  EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN
  DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING

  GEBRUIKSAANWIJZINGEN
  BOEKJE

  28

  VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT /
  AANSLUITINGEN

  PAGINA

  29

  ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

  PAGINA

  30

  BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT

  PAGINA

  31

  AFVOERSYSTEEM

  PAGINA

  32

  DE OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR /
  KINDERBEVEILIGING

  PAGINA

  33

  WARMTEWISSELAAR

  PAGINA

  34

  HET OPSPOREN VAN STORINGEN/ KLANTENSERVICE

  PAGINA

  35 • Page 2

  VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT /
  AANSLUITINGEN
  1. Verwijder de verpakking en controleer
  • Controleer na het uitpakken of de droogautomaat
  niet beschadigd is. Twijfelt u, gebruik de
  droogautomaat dan niet. Neem contact op met de
  Servicedienst of uw plaatselijke leverancier.
  • Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken,
  polystyreen delen enz.) moet buiten het bereik van
  kinderen gehouden worden, want het zou een bron
  van gevaren kunnen vormen.
  • Verwijder de beschermende folie van het
  bedieningspaneel.
  2. Elektrische Aansluitingen
  • Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te
  worden door een deskundige monteur in
  overeenstemming met de instructies van de
  fabrikant en de geldende standaard
  veiligheidsvoorschriften.
  • De elektrische aansluiting dienen te voldoen aan de
  voorschriften van uw plaatselijke
  elektriciteitsmaatschappij.
  • Informatie over het voltage, stroomverbruik en de
  vereiste zekering vindt u vermeld op het plaatje aan
  de achterzijde van de droogautomaat.
  • De fabrikant aanvaardt geen enkele
  aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële
  schade die voortkomt uit veronachtzaming van deze
  instructies.
  • De droogautomaat dient te worden geaard zoals door de
  wet voorgeschreven.
  • Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
  • Voordat u onderhoud uitvoert, verdient het
  aanbeveling de stekker van de droogautomaat uit
  het stopcontact te trekken.
  • Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het
  transport schade heeft opgelopen. Neem contact op
  met één van de technici van onze Klantenservice.
  • De vervanging van de hoofdkabel dient alleen te
  worden uitgevoerd door de Servicedienst.
  • Na installatie moet de stekker bereikbaar blijven, of
  moet het mogelijk zijn de meerpolige aansluiting af
  te koppelen via een schakelaar.
  3. Installatie
  • Installeer uw droogautomaat niet op een plaats waar
  deze kan lijden onder extreme omstandigheden,
  zoals: slechte ventilatie, temperaturen rond het
  vriespunt (of boven 35° C).
  • Controleer voordat u de eerste droogcyclus laat
  draaien of de waterbak en de warmtewisselaar op de
  goede plaats zitten.
  • Alleen voor uitvoeringen met de waterbak boven:
  gebruik indien mogelijk de bijgeleverde slang om het
  water rechtstreeks af te voeren via de afvoer in huis.
  Hierdoor voorkomt u dat u de waterbak aan het einde
  van elke droogcyclus moet legen, aangezien het
  condenswater rechtstreeks weg kan lopen.
  • Zet de droogautomaat nooit op een hoogpolig tapijt.
  • Zorg ervoor dat de hoofdkabel niet bekneld raakt
  tussen de droogautomaat en de muur.

  Stabiliteit:
  Wanneer u uw droogautomaat installeert, moet hij
  waterpas worden gezet met behulp van de
  stelpootjes en moet de horizontale stand worden
  gecontroleerd met een waterpas.
  Inbouwen van de droogautomaat
  Verwijder het werkblad en vervang het door het
  inbouwpakket UBS 10 (in overeenstemming met de
  EEG-elektriciteitsvoorschriften), die bij uw dealer
  verkrijgbaar is.
  Opbouwpakket
  Uw droogautomaat kan op uw frontladerwasmachine geplaatst worden. Om dit te doen
  gebruikt u het opbouwpakket AMH 542, dat u bij uw
  leverancier kunt verkrijgen.
  Minimale afmetingen behuizing:
  Breedte: 600 mm
  Hoogte:
  850 mm
  Diepte:
  600 mm

  29 • Page 3

  ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN
  1. Verpakking

  De verpakking is 100% recyclebaar, zoals
  aangegeven door het
  kringloopsymbool.
  2. Tips voor het besparen van energie
  • Droog altijd een volledige lading: afhankelijk van
  het soort wasgoed en het programma/de droogtijd.
  • Gebruik bij voorkeur de maximale
  centrifugeersnelheid van de wasmachine; er is
  namelijk minder energie nodig voor het
  mechanisch afvoeren van water. U zult tijd en
  energie besparen bij het uitvoeren van een
  droogcyclus.
  • Laat het wasgoed niet te sterk drogen.
  • Maak het pluisfilter schoon na elke droogcyclus.
  • Plaats uw droogautomaat in een ruimte met een
  temperatuur tussen 15° C en 20° C. Zorg voor
  ventilatie in het vertrek, als de temperatuur
  hoger is.
  • Selecteer altijd het juiste programma/de juiste
  droogtijd voor de lading om de gewenste
  droogresultaten te krijgen.
  • Selecteer de optie Delicaat alleen bij kleine
  ladingen.
  • Bij het drogen van katoen bijvoorbeeld. droog
  strijkdroge en kastdroge ladingen samen. Start met
  de programma-/droogtijdinstelling strijkdroog,
  verwijder het wasgoed dat gestreken moet worden
  aan het einde van de droogcyclus en droog de rest
  van de lading op de instelling kastdroog.
  3. De verpakking en oude droogautomaten als
  afval verwerken.
  De droogautomaat is vervaardigd van recyclebare
  materialen. De droogautomaat dient verwijderd te
  worden in overeenstemming met de plaatselijke
  voorschriften inzake afvalverwerking.
  • Snijd het netsnoer door voordat u de
  droogautomaat afdankt, zodat hij geen
  stroomtoevoer kan krijgen.
  4. Kinderbeveiliging:
  Laat kinderen niet met de droogautomaat spelen.
  5. Algemene adviezen:
  • Zet de programma- of tijdskeuzeknop na het
  gebruik altijd op “0”. Dit voorkomt dat de
  droogautomaat per ongeluk wordt aangezet.
  • Voor het schoonmaken of onderhoud, dient u de
  droogautomaat uit te zetten en de stekker daarvan
  uit het stopcontact te halen.

  30  Om de buitenkant van de droogautomaat te
  reinigen gebruikt u een neutraal afwasmiddel en
  een vochtige doek.
  Gebruik geen schuurmiddelen.
  Veeg pluis van de deurafdichting en de deur met
  behulp van een vochtige doek.
  Wanneer de mazen van het pluisfilter verstopt zijn,
  moet het worden schoongemaakt met water en een
  zachte borstel.
  Aangezien pluis het filter kan passeren moet het
  hele filtergebied (ook het gebied onder het filter)
  van tijd tot tijd worden schoongemaakt met een
  borstel, een vochtige doek of met een stofzuiger.
  Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden
  door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de
  Klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend
  worden vervangen door gekwalificeerde technici.
  EC Verklaring van overeenstemming
  Deze droogautomaat is ontworpen, geconstrueerd
  en gedistribueerd in overeenstemming met de
  veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen:
  • 73/23/EEG Laagspanningsrichtlijn
  • 89/336/EEG EMC-richtlijn
  • 93/68/EEG Richtlijn inzake CE-markering.

  De droogautomaat is uitsluitend bestemd voor
  huishoudelijk gebruik en voor de beschreven
  doeleinden. • Page 4

  BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT
  A. Werkblad.
  B1. Uitvoering met waterbak onder
  of
  B2. Uitvoering met waterbak
  boven.
  C. Contactpin.
  D. Deur:
  Als u de deur wilt openen:
  trekt u aan de hendel.
  Als u de deur wilt sluiten:
  drukt u deze licht aan totdat
  hij sluit.
  E. Filter.
  F. Kinderbeveiliging.
  G. Toets voor opening van de klep
  van de warmtewisselaar.
  H. Warmtewisselaar.

  A
  B2
  C
  D

  F
  E
  G

  H
  B1
  Geheugensteuntje - Onderhoud en reiniging
  Maak het pluisfilter aan het einde van elke droogcyclus schoon.
  Open de deur
  Trek het filter naar boven
  Open het filter
  Verwijder het pluis met behulp van een zachte borstel of uw vingers
  Sluit het filter
  Druk het filter weer stevig in zijn plaats.

  Warmtewisselaar
  Maak de condensator op zijn minst elke drie maanden schoon (zie het hoofdstuk “2Condensator”).
  Veeg eventueel aanwezig pluis uit de deurafdichting en de binnenkant met behulp van een vochtige doek.

  31 • Page 5

  AFVOERSYSTEEM
  Alleen voor uitvoeringen met de
  waterbak boven

  B

  Om de waterbak niet aan het einde
  van elke droogcyclus te hoeven
  legen, kan het condenswater
  rechtstreeks worden afgevoerd.
  N.B.: als de afvoerslang niet wordt
  geleverd, dient de optionele
  accessoirekit AMH 883 kit, die
  verkrijgbaar is bij uw dealer, worden
  gebruikt.
  De aansluiting voor rechtstreekse
  afvoer zit op de achterkant van de
  droger.
  A. Leg er een doek onder om gemorst
  water op te vangen.
  B. Verwijder de slang onder op de
  achterkant van de droger en steek
  hem in het gat dat er vlakbij zit.
  C. Zet de slang vast (lengte: 1.5 m)
  op de afvoeraansluiting. Het
  hoogteverschil tussen de twee
  afvoeraansluitingen mag niet
  groter zijn dan 1 m.
  N.B.: om sifonvorming te vermijden
  mag het uiteinde van de slang
  niet in het afvoerwater
  ondergedompeld zijn. Buig en
  verdraai de slang niet.

  32

  C • Page 6

  DE OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR / KINDERBEVEILIGING
  De omkeerbaarheid van de deur

  C

  A. Haal de stekker uit het stopcontact.
  B. Open de deur.
  C. Draai de contactpin aan de bovenkant van de deur 90° met behulp
  van een sleutel, en verwijder hem.

  D. Draai de 2 schroeven van het deurscharnier los en haal de deur weg.
  E. De deurvergrendeling verwijderen:
  Maak de twee schroeven boven en onder het
  deurvergrendelingssysteem los.
  Schuif de deurvergrendeling ongeveer 1,5 cm naar boven en haal
  hem weg.
  F. Draai de deur om:
  Bevestig de deur aan de gewenste zijde met de twee schroeven.
  G. Bevestig het deurvergrendelingssysteem aan de andere kant van
  de scharnierbevestiging en duw hem 1,5 cm naar beneden.
  H. Draai de twee schroeven boven en onder het
  deurvergrendelingssysteem aan.
  I. Zorg ervoor dat de richting van het deurvergrendelingssysteem
  niet omgedraaid wordt. De kinderbeveiliging moet boven het
  vergrendelingssysteem zitten.
  J. Vervang de contactpin aan de binnenkant van de deur
  (bovenzijde).

  C

  D

  Kinderbeveiliging
  Het gebruik van de kinderbeveiliging
  1. Open de deur.
  2. Draai met behulp van een munt of een schroevendraaier de plastic
  schroef (J) met de klok mee.
  Gleuf verticaal: de deur kan niet worden vergrendeld.
  Gleuf horizontaal: de deur kan worden vergrendeld.

  E
  J

  E
  33 • Page 7

  WARMTEWISSELAAR
  Voor het schoonmaken of
  onderhoud, dient u de
  droogautomaat uit te zetten.

  A

  Maak de warmtewisselaar op zijn
  minst elke drie maanden als volgt
  schoon:
  A. Open de deur en druk op de toets
  van de klep van de
  warmtewisselaar onder op de
  deuringang.
  B. De flap van de warmtewisselaar
  gaat open.
  C. Klap de handgreep van de
  warmtewisselaar omhoog in
  horizontale positie en verwijder
  de warmtewisselaar.
  D. Maak de warmtewisselaar onder
  stromend water schoon door hem
  rond te draaien om alle kanten te
  kunnen bereiken.
  E. Veeg stof en pluis van de
  afdichtingen en van de
  warmtewisselaar.
  F. Verwijder het pluis van de
  behuizing van de
  warmtewisselaar. Houd de
  afvoeropening (links voor in de
  behuizing) vrij van pluis.
  G. Vervang de condensator in de
  behuizing (markering BOVEN
  omhoog gericht) en druk op de
  hendel.
  H. Sluit de klep.

  B

  C

  De aluminium platen van de
  warmtewisselaar kunnen in de loop
  der tijd verbleken.

  D

  34 • Page 8

  HET OPSPOREN VAN STORINGEN/ KLANTENSERVICE
  Het opsporen van storingen

  Klantenservice

  Mocht de droogautomaat storingen in de
  werking vertonen, dan wordt u verzocht de
  volgende punten na te gaan alvorens contact
  op te nemen met de Servicedienst:

  Als de storing aanhoudt of opnieuw optreedt,
  nadat u de bovenstaande controles hebt
  uitgevoerd, dient u de droogautomaat uit te
  schakelen en onze Servicedienst te bellen
  (zie de garantie).

  Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet droog
  genoeg:
  • Is het juiste programma geselecteerd?
  • Was het wasgoed te nat toen het in de trommel
  gedaan werd? (de centrifugeersnelheid van de
  wasmachine minder dan 800 rpm? Wanneer de
  centrifugeersnelheid minder dan 800 rpm is, kan
  de fout van de waterbak optreden tijdens de
  droogcyclus)
  • Is het pluisfilter vuil (indicatielampje filter
  brandt)?
  • Is de warmtewisselaar vuil? (zie de
  gebruiksaanwijzingen)
  • Is de omgevingstemperatuur te hoog?

  Vermeld:


  De aard van de storing.
  Het type droogautomaat en het model.
  Het servicenummer (nummer achter het woord
  Service op het typeplaatje) aan de
  binnenkant van de deur rechts.
  Uw volledige adres en telefoonnummer.

  De droogautomaat werkt niet:
  (druk na een stroomstoring en/of onderbreking van
  de elektriciteit altijd op de Start/Pauzetoets).
  • Zit de stekker goed in het stopcontact?
  • Is de stroom uitgevallen?
  • Is de zekering doorgeslagen?
  • Is de deur goed gesloten?
  • Is het programma geselecteerd?
  • Is de functie Startselectie geselecteerd?
  • Is de Start/Pauze toets ingedrukt?
  Het indicatielampje van het pluisfilter of de
  waterbak is aan:
  • Is het pluisfilter schoon?
  • Is de waterbak leeg?
  • Is de waterbak goed geplaatst?
  • Is de warmtewisselaar schoon?
  Waterdruppels onder de droogautomaat:
  • Staat de warmtewisselaar goed?
  • Is er pluis van de afdichting van de
  warmtewisselaar weggeveegd?
  • Is er pluis van de deurafdichting weggeveegd?
  • Is de waterbak goed geplaatst?

  35


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 681 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool awz 681 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool awz 681

Whirlpool awz 681 Bedienungsanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool awz 681 Kurzanleitung - Englisch - 2 seiten

Whirlpool awz 681 Bedienungsanleitung - Englisch - 9 seiten

Whirlpool awz 681 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info