Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/46
Nächste Seite
Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing
en Installatie gids
www.whirlpool.eu/register
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing
  en Installatie gids

  www.whirlpool.eu/register • Page 2

  NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  2 • Page 3

  NEDERLANDS

  NL

  Gezondheid & Veiligheid,
  Gebruiksaanwijzing en Installatiegids
  DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT.
  Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op
  www.whirlpool.eu/register

  Index
  Gids voor Gezondheid en Veiligheid
  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN ACHT GENOMEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  MILIEUTIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  CONFORMITEITSVERKLARING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Gids voor Gebruik en Verzorging
  PRODUCTBESCHRIJVING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  APPARAAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  BEDIENINGSPANEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  DEUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  TROMMELVERLICHTING (indien beschikbaar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  BESCHIKBARE ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  GEBRUIK VAN HET APPARAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  DAGELIJKS GEBRUIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  PROGRAMMA 'S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  VERFRISSINGSBAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  OPTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  FUNCTIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  3 • Page 4

  INDICATOREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  ENERGIEBESPARING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  ONDERHOUD EN REINIGING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  HET WATERRESERVOIR LEGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  REINIGEN VAN HET DEURFILTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  REINIGEN VAN HET BODEMFILTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  REINIGEN VAN DE BUITENKANT VAN DE DROGER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  OMKEREN VAN DE DEURSTOP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  OPSPOREN VAN STORINGEN / KLANTENSERVICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  STORINGSINDICATOR EN MELDINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  TRANSPORT EN BEHANDELING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  CONSUMENTEN SERVICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Installatiegids. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  4 • Page 5

  NL

  Gids voor Gezondheid en Veiligheid

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN
  ACHT GENOMEN
  Lees voordat u de wasdroger
  gaat gebruiken zorgvuldig de
  gids voor Gezondheid & Veiligheid en Gebruik.
  Bewaar deze instructies dicht
  bij de hand voor toekomstige
  raadpleging.
  UW VEILIGHEID EN DE VEILIGHEID VAN ANDEREN IS ERG
  BELANGRIJK.
  Deze handleiding en de wasdroger zelf zijn voorzien van
  belangrijke veiligheidsinformatie, die te allen tijde gelezen en
  opgevolgd moet worden.

  Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool.
  Dit symbool maakt u attent op
  mogelijke gevaren die u en anderen kunnen doden of verwonden.
  Alle veiligheidsberichten volgen
  het veiligheidswaarschuwingssymbool of het woord GEVAAR
  of WAARSCHUWING. Deze
  woorden betekenen:

  GEVAAR
  Geeft een gevaarlijke situatie
  aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt vermeden.

  WAARSCHUWING
  Geeft een gevaarlijke situatie
  aan, die ernstig letsel zou kunnen veroorzaken als deze niet
  wordt vermeden.
  Alle veiligheidsberichten geven
  het mogelijke gevaar aan en geven aan hoe het risico op letsel,
  schade en elektrische schokken
  voortvloeiend uit het onjuiste
  gebruik van de wasdroger beperkt kan worden. Houd u strikt
  aan de volgende aanwijzingen:.
  Het niet naleven van deze
  instructies kan risico's met zich
  meebrengen. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of letsel aan personen
  of dieren die/dat veroorzaakt is
  door het niet in acht nemen van
  het advies en de voorzorgsmaatregelen.
  Heel jonge (0-3 jaar) en jonge
  kinderen (3-8 jaar) dienen op
  afstand gehouden te worden,
  tenzij ze onder voortdurend
  toezicht staan.
  Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke,
  sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en
  kennis, mogen deze wasdroger
  alleen gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies
  hebben ontvangen over het
  gebruik van het apparaat en de
  mogelijke gevaren ervan begrij-

  pen. Kinderen mogen niet met
  de wasdroger spelen. Reiniging
  en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder
  toezicht worden uitgevoerd.
  Artikelen die zijn bevuild met
  stoffen als plantaardige olie,
  aceton, alcohol, petroleum,
  kerosine, vlekkenverwijderaars,
  terpentijn, was en wasverwijderaars moeten met een extra
  hoeveelheid wasmiddel met
  heet water worden gewassen,
  voordat ze in de wasdroger worden gedroogd.
  Artikelen zoals schuimrubber
  (latexschuim), douchemutsen,
  waterdicht textiel, rubberen artikelen en kleding of kussens met
  schuimrubber vulling mogen
  niet in de wasdroger worden
  gedroogd.
  Alle voorwerpen zoals aanstekers en lucifers uit de zakken
  verwijderen.
  De wasdroger niet gebruiken
  wanneer er chemische stoffen
  voor het reinigen zijn gebruikt.
  Met olie doordrenkte artikelen
  ontbranden spontaan, vooral
  wanneer ze worden blootgesteld aan warmtebronnen, zoals
  in een wasdroger. De artikelen
  worden warm en veroorzaken een oxidatie-reactie in de
  olie. Oxidatie creëert warmte.
  Wanneer de warmte niet kan
  ontsnappen kan het artikel
  warm genoeg worden om vlam
  te vatten. Stapelen, op elkaar
  5 • Page 6

  leggen of opslaan van met olie
  doordrenkte artikelen kan voorkomen dat de warmte ontsnapt
  en daardoor brandgevaar veroorzaken.

  WAARSCHUWING
  Stop een wasdroger nooit voor
  het einde van de droogcyclus,
  tenzij alle artikelen snel verwijderd en uitgespreid worden om
  de hitte te laten ontsnappen.
  De laatste fase van de droogcyclus wordt zonder warmte uitgevoerd (afkoelfase), om ervoor te
  zorgen dat het wasgoed op een
  temperatuurniveau blijft dat niet
  leidt tot beschadiging van het
  wasgoed.
  Als u de droger op een wasmachine wilt plaatsen, neem
  dan eerst contact op met de
  klantenservice om te verifiëren
  of dit mogelijk is. Dit is alleen
  toegestaan als de wasdroger
  door middel van een daarvoor
  bestemde stapelset op de wasmachine wordt bevestigd.
  BEOOGD GEBRUIK
  VAN HET PRODUCT
  Deze wasdroger is uitsluitend
  bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Professioneel gebruik van
  de wasdroger is verboden. De
  fabrikant aanvaardt geen enkele
  aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van het apparaat of
  onjuiste instelling van de bedieningsknoppen.
  LET OP: Het is niet de bedoeling
  dat de wasdroger in werking
  gesteld kan worden met een
  externe timer of met een afzonderlijke afstandsbediening.
  6

  Gebruik de wasdroger niet buitenshuis.
  Geen ontplofbare of ontvlambare stoffen zoals spuitbussen
  opslaan en geen benzine of
  andere brandbare materialen
  plaatsen of gebruiken in of in de
  buurt van de wasdroger: als de
  wasdroger onbedoeld in werking zou worden gesteld, kan er
  brand ontstaan.

  De wasdroger moet worden
  losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert.
  Zorg er tijdens de installatie voor
  dat de wasdroger het netsnoer
  niet beschadigt.
  De wasdroger alleen activeren
  als de installatie is voltooid.

  Wacht na de installatie van het
  apparaat enkele uren alvorens
  INSTALLATIE
  het te starten, zodat het zich kan
  aanpassen aan de omgevingsInstallatie en reparaties moeten
  condities van de ruimte.
  worden uitgevoerd door een ge- Uw apparaat niet installeren
  specialiseerd monteur, volgens
  daar waar het kan worden blootde instructies van de fabrikant
  gesteld aan extreme omstandigen in overeenstemming met
  heden, zoals: slechte ventilatie,
  de plaatselijke veiligheidsvoorhoge temperaturen of temperaschriften. Repareer of vervang
  tuur beneden 5 °C of boven
  geen enkel onderdeel van de
  35 °C.
  wasdroger, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de
  De wasdroger mag niet worden
  gebruikshandleiding.
  geïnstalleerd achter een afsluitKinderen mogen geen installabare deur, een schuifdeur of een
  tiewerkzaamheden uitvoeren.
  deur met een scharnier aan de
  Houd kinderen uit de buurt
  tegenovergestelde zijde van die
  wanneer u de wasdroger instal- van de wasdroger, op een zodaleert. Houd verpakkingsmateria- nige wijze dat volledig openen
  len (plastic zakken, polystyreen
  van de deur van de wasdroger
  delen enz.) buiten het bereik van deur beperkt is.
  kinderen tijdens en na de installatie van de wasdroger.
  De droger moet worden geplaatst met de achterkant naar
  Gebruik beschermende handeen muur, om verwondingen
  schoenen voor het uitpakken en door het aanraken van het
  installeren.
  achterpaneel, dat tijdens het
  Controleer na het uitpakken van droogproces warm kan worden,
  de wasdroger of deze tijdens het te voorkomen.
  transport geen beschadigingen
  heeft opgelopen. Neem in geval Installeer de wasdroger niet in
  van problemen contact op met
  ruimtes met slechte ventilatie.
  uw leverancier of de dichtstbijAls u de droger in een kleine
  zijnde Klantenservice.
  opslagruimte, WC, badkamer of
  De wasdroger moet door twee
  iets dergelijks wilt installeren,
  of meer personen worden verzorg dan voor een goede ventiplaatst en geïnstalleerd.
  latie (geopende deur, ventilatie
  Houd kinderen uit de buurt
  rooster of sleuf van meer dan
  wanneer u de wasdroger instal- 500 cm²).
  leert. • Page 7

  NL
  Controleer bij de installatie van
  de droger of de vier pootjes
  stevig op de vloer rusten, stel ze
  naar wens af en controleer of de
  droger exact horizontaal staat
  en gebruik hiervoor een waterpas.
  Gebruik indien mogelijk een
  slang, om het water rechtstreeks
  in het huishoudelijk afvalwatersysteem af te tappen. Dit voorkomt dat de watercontainer aan
  het einde van elke droogcyclus
  moet worden geleegd, aangezien het condenswater direct
  kan worden afgevoerd.

  Om ervoor te zorgen dat de
  installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften
  is een omnipolaire schakelaar
  met een afstand van minstens 3
  mm benodigd.
  De aarding van de wasdroger is
  wettelijk verplicht.

  Voor wasdrogers voorzien van
  een stekker, als de stekker niet
  geschikt voor uw wandcontactdoos is, contact opnemen met
  een gekwalificeerde technicus.
  Gebruik geen verlengkabels,
  meervoudige stopcontacten
  of adapters. Sluit de wasdroger
  niet aan op een stopcontact dat
  Let er op dat de droger niet op
  kan bediend worden met een
  een hoogpolig tapijt wordt geïn- afstandsbediening.
  stalleerd.
  Het netsnoer van de wasdroger
  moet lang genoeg zijn om hem
  Als de droger, wegens gebrek
  vanuit de inbouwpositie in het
  aan ruimte, direct naast een
  meubel te kunnen aansluiten op
  gas- of kolenkachel moet worhet stopcontact van de netvoeden geïnstalleerd, moet er een
  ding.
  warmte-isolerende plaat (85 x 57 Trek niet aan het netsnoer.
  cm) tussen worden geïnstalleerd Een beschadigd netsnoer moet
  en de kant van de plaat tegendoor een soortgelijk exemover de kachel moet met alumi- plaar worden vervangen. De
  niumfolie worden afgedekt.
  stroomkabel mag alleen worden
  vervangen door een gespeciDe wasdroger is niet bestemd
  aliseerde monteur, in overeenals inbouwinstallatie.
  stemming met de aanwijzingen
  van de fabrikant en in naleving
  De droger kan onder een aanvan de geldende veiligheidsnorrecht worden geïnstalleerd, mits men. Neem contact op met een
  er voor voldoende ventilatie
  erkend servicecentrum.
  van de droger wordt gezorgd.
  Installeer een ventilatierooster
  Gebruik de wasdroger niet
  (minimaal 45 cm x 8 cm) aan
  als het netsnoer of de stekker
  de achterkant van het aanrecht
  beschadigd is, als de wasdroger
  waaronder de droger is geïnstal- niet goed werkt of als hij beleerd.
  schadigd of gevallen is. Dompel
  het netsnoer of de stekker niet
  ELEKTRISCHE
  onder in water. Houd het snoer
  WAARSCHUWINGEN
  uit de buurt van warme oppervlakken
  Controleer of de spanning op het Na de installatie mogen de
  typeplaatje overeenkomt met de elektrische onderdelen niet
  netspanning in uw woning.
  meer toegankelijk zijn voor de

  gebruiker.
  Raak de wasdroger niet aan met
  vochtige lichaamsdelen en gebruik het niet op als u op blote
  voeten loopt.
  ELEKTRISCHE AANSLUITING,
  ALLEEN VOOR GROOTBRITTANNIË EN IERLAND
  Vervangen van de zekering.
  Als de elektriciteitskabel van
  deze wasdroger een stekker met
  een zekering van het type BS
  1363A 13 ampère heeft, vervang
  de zekering in dit type stekker
  dan door een door de A.S.T.A.
  goedgekeurde zekering voor
  het stekkertype BS 1362 en ga
  als volgt te werk:

  1. Verwijder het zekeringsdeksel
  (A) en de zekering (B).
  2. Breng de vervangende 13A
  zekering in het zekeringdeksel
  aan.
  3. Breng beide aan in de stekker.
  Belangrijk:
  Na vervanging van een zekering
  moet het zekeringdeksel weer
  worden teruggeplaatst; als het
  zekeringdeksel kwijtraakt, mag
  de stekker pas weer worden
  gebruikt nadat het juiste vervangende deksel is aangebracht.
  De juiste vervanging wordt geïdentificeerd door het gekleurde
  inzetstuk of de gekleurde woorden in reliëf op de onderkant
  van de stekker.
  Vervangende zekeringafdekkingen zijn verkrijgbaar bij uw
  7 • Page 8

  plaatselijke elektriciteitswinkel.
  Alleen voor de Republiek
  Ierland
  De informatie die gegeven is
  voor Groot-Brittannië zal vaak
  van toepassing zijn, maar er
  wordt nog een derde type stekker en stopcontact gebruikt: met
  2 pinnen en zijdelingse aarding.
  Stopcontact/stekker (geldig
  voor beide landen)
  Als de bijgeleverde stekker niet
  geschikt is voor uw stopcontact,
  neem dan contact op met de
  Klantenservice voor verdere instructies. Probeer de stekker niet
  zelf aan te passen. Deze procedure moet uitgevoerd worden

  door een gekwalificeerd technicus, in overeenstemming met
  de instructies van de fabrikant
  en de geldende veiligheidsvoorschriften.
  CORRECT GEBRUIK
  Overschrijd de maximale toegestane belading niet. Controleer
  de maximale toegestane belading in de programmatabel.
  Geen ongewassen artikelen in
  de wasdroger doen.
  Laat het wasgoed niet te lang
  drogen.

  Zorg dat er geen proppen of
  stof wordt opgehoopt rond de
  droger.
  Wasverzachters of soortgelijke
  producten moeten worden
  gebruikt zoals opgegeven door
  de instructies van de wasverzachter.
  REINIGING EN ONDERHOUD
  De wasdroger moet worden
  losgekoppeld van het elektriciteitsnet, voordat u reinigings- of
  onderhoudswerkzaamheden
  uitvoert.
  Gebruik nooit stoomreinigers.

  MILIEUTIPS
  Voor wasdrogermodellen met
  warmtepomptechnologie:
  Deze wasdroger bevat gefluoreerd broeikasgas (R134a).
  Het circuit met dit gas is hermetisch afgesloten. Het elektrische regelstation heeft een
  getest lektempo van minder
  dan 0,1% per jaar.
  VERWERKING VAN DE
  VERPAKKING
  De verpakking kan volledig
  gerecycled worden, zoals door
  het recyclingsymbool wordt
  aangegeven:

  De diverse onderdelen van de
  verpakking mogen daarom
  niet bij het gewone huisvuil
  worden weggegooid, maar
  moeten worden afgevoerd
  8

  volgens de plaatselijke voorschriften.
  AFVALVERWERKING
  VAN HUISHOUDELIJKE
  APPARATEN
  Bij het afdanken van de wasdroger dient u het onbruikbaar
  te maken door de stroomkabel
  af te snijden en de deuren en
  schappen te verwijderen (indien aanwezig), zodat kinderen
  niet in het apparaat kunnen
  klauteren en vast komen te
  zitten.
  Deze droger is vervaardigd van
  recyclebaar
  of herbruikbaar materiaal.
  Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke
  milieuvoorschriften voor
  afvalverwerking.

  Voor verdere informatie over
  de behandeling, het terugwinnen en de recycling van
  elektrische huishoudapparaten
  neemt u contact op met de bevoegde plaatselijke overheid,
  de inzameldienst van huishoudelijk afval of de winkel waar u
  de wasdroger heeft gekocht.
  Deze wasdroger is voorzien
  van het merkteken volgens de
  Europese Richtlijn 2012/19/EU
  inzake Afgedankte elektrische
  en elektronische apparaten
  (AEEA).
  Door ervoor te zorgen dat dit
  product op de juiste manier als
  afval wordt verwerkt, helpt u
  mogelijke schadelijke gevolgen
  voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die
  veroorzaakt zouden kunnen
  worden door onjuiste verwerking van dit product als afval. • Page 9

  NL
  TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

  Dit symbool op het product of
  op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat
  niet als huishoudelijk afval
  behandeld mag worden, maar
  dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling
  van elektrische en elektronische apparatuur.

  Droog altijd een volledige lading, afhankelijk van het soort
  was en de programma/droogtijd. Kijk voor verdere informatie in de programmatabel.
  Gebruik bij voorkeur de maximale toegestane centrifugeersnelheid voor uw wasmachine,
  omdat het mechanisch water
  aftappen minder energie vereist. U bespaart tijd en energie bij het uitvoeren van uw
  droogcyclus.
  Selecteer altijd het juiste pro-

  gramma/droogtijd voor het
  laden, om de gewenste droogresultaten te verkrijgen.
  Selecteer de 'Delicate' optie alleen bij het drogen van kleine
  hoeveelheden wasgoed.
  Bij het drogen van katoen,
  bijvoorbeeld strijkdroog en
  kastdroog, het wasgoed tegelijk laten draaien. Begin met
  het instellen van het programma/droogtijd strijkdroog,
  verwijder de was die gestreken
  moet worden aan het einde
  van die cyclus en droog de rest
  van de lading op de instelling
  kastdroog.

  CONFORMITEITSVERKLARING
  Deze droger is ontworpen,
  vervaardigd en gedistribueerd
  in overeenstemming met de
  veiligheidsvoorschriften van de
  Europese richtlijnen:
  • 2006/95/EC
  Laagspanningsrichtlijn
  • 2004/108/EC Richtlijn
  m.b.t. Elektromagnetische
  compatibiliteit.

  9 • Page 10

  Gids voor Gebruik en Verzorging

  PRODUCTBESCHRIJVING
  APPARAAT
  1. Werkblad
  2. Bedieningspaneel
  3. Waterreservoir
  4. Deur
  5. Deurknop
  6. Deurfilter (achter de deur)
  7. Plint
  8. Verstelbare pootjes (4)

  1.
  2.

  3.

  5.

  4.
  6.

  7.

  8.

  BEDIENINGSPANEEL
  14.

  1.

  10

  13.

  2.

  3.

  12.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  1. Aan/uit-knop (Resetten
  indien lang ingedrukt)
  2. Programmatoets
  3. Instellingen
  4. Toets
  "Toetsenvergrendeling"
  5. Toets "Opfrissen met
  stoom"
  6. Knop (Ronddraaien voor
  selectie /Indrukken voor
  bevestiging)
  7. Klaar in-toets
  8. Toets Droog- / Luchttijd
  9. Toets Droogniveau
  10. Optietoets
  11. Start / Pauze-toets
  12. Eco monitor
  13. Display
  14. Gebied programma's • Page 11

  NL

  DEUR
  Trek aan de hendel om de deur te openen.

  Voor het sluiten van de deur de hendel vasthouden
  en aanduwen, zodanig dat u de sluitklik hoort.

  Als u een lopend programma wilt onderbreken
  door het openen van de deur zal het programma,
  als de drogerdeur niet opnieuw wordt gesloten,
  binnen één minuut worden gereset.

  TROMMELVERLICHTING (indien beschikbaar)
  • Tijdens de programmakeuze: het licht gaat aan
  voor het laden van het wasgoed
  • Nadat het programma is gestart: het licht flakkert
  aan en uit terwijl het wasgoed wordt geïnspecteerd.
  • Nadat het programma is beëindigd en de deur

  BESCHIKBARE
  ACCESSOIRES

  wordt geopend gaat het licht even aan, om het
  wasgoed er uit te kunnen halen. Daarna gaat
  het licht uit, om energie te besparen; raak een
  willekeurige toets aan om het weer in te schakelen.

  Neem contact op met onze klantenservice om te
  controleren of het volgende accessoire voor uw model
  wasdroger verkrijgbaar is.

  PLANK VOOR STAPELSET
  , waarmee uw droger bovenop uw wasmachine
  geïnstalleerd kan worden om ruimte te besparen
  en om het in- en uitladen van uw droger te
  vergemakkelijken.

  11 • Page 12

  GEBRUIK VAN HET APPARAAT
  EERSTE GEBRUIK
  1. WANNEER DE DROGER VOOR DE EERSTE
  KEER WORDT INGESCHAKELD WORDT U
  GEVRAAGD OM

  De gewenst taal in te stellen
  De toets draaien, totdat de gewenste taal op het
  display verschijnt.

  De droger instellen om al dan niet de laatst
  gebruikte programma-instelling op te roepen
  Selecteer een van de volgende instellingen door
  aan de knop te draaien
  Aan: Aan: de droger roept het laatst gebruikte
  programma op wanneer het apparaat wordt
  ingeschakeld
  Uit: Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld
  wordt standaard Eco Katoen geselecteerd.
  Bevestig met de knop :.

  Bevestig de aangegeven taal door het indrukken
  van de knop..

  Deze instellingen kunnen later eventueel worden
  gewijzigd. Raadpleeg de paragraaf OPTIES,
  FUNCTIES EN INDICATOREN / Instellingen.

  2. CONTROLEER HET WATERRESERVOIR

  Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is
  aangesloten

  De waarde van uw lokale watergeleiding aan te
  passen
  De droogresultaten worden beïnvloed door
  de geleidbaarheid van het water tijdens
  het wassen. Indien u na de aanpassing van
  de beschikbare droogniveaus (strijkdroog;
  kastdroog; extra droog) niet tevreden bent met
  de uiteindelijke droogresultaten, kunt u het
  watergeleidbaarheidsniveau aanpassen.
  De droger wordt geleverd met vooraf ingesteld
  niveau 2.
  Kies tussen niveau 1 (meest vochtige resultaten) en
  5 (meest droge resultaten), door het draaien van de
  knop. Bevestig met de knop :.

  12

  3. CONTROLEER DE AFVOERSLANG

  Zorg ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant
  van de droger is bevestigd, op het waterreservoir
  van de droger, of op uw huishoudelijk
  afvalwatersysteem (zie INSTALLATIEGIDS). • Page 13

  NL

  DAGELIJKS GEBRUIK
  WAARSCHUWING

  Controleer of er geen
  aanstekers of lucifers
  in het wasgoed zijn
  achtergebleven.

  1. WAS IN DE MACHINE DOEN

  Kijk naar de onderhoudslabels van uw wasgoed; controleer of het geschikt is voor behandeling in een droger.
  Drooglabels
  De stippen geven het aantal graden voor het
  drogen van de was aan.
  Normale temperatuur
  Verlaagde temperatuur

  Controleer of het wasgoed
  niet is doorweekt met
  brandbare vloeistoffen.

  in de volgende volgorde: keuze van programma
  / droogtijd (ALLEEN als Droogtijd of Luchten is geselecteerd) / droogniveau (alleen wanneer selecteerbaar / aanpasbaar) / opties. Zodra u een keuze
  bevestigt door de toets in te drukken springt het
  lampje van de toets naar de volgende stap.
  Keuze van het programma:
  Zorg ervoor dat de programmatoets « brandt.
  Selecteer het gewenste programma door aan
  de knop te draaien. Het indicatielampje bij het
  gekozen programma gaat branden .

  Niet drogen in wasdroger
  Maak de deur open en doe de was in de machine. Houd u aan de maximale belading die te
  vinden is in de paragraaf Programma's.
  Bevestig het gewenste programma door het
  indrukken van de knop.

  2. SLUIT DE DEUR
  Zorg ervoor dat er geen was vast komt te zitten
  tussen het deurglas en het deurfilter.

  De deur zodanig sluiten dat u de sluitklik hoort.

  3. DE DROGER INSCHAKELEN

  De Aan/Uit toets indrukken «totdat de programmatoets gaat branden. Er wordt een animatie
  weergegeven en er is een geluid. Daarna is de
  droger bedrijfsklaar.

  4. HET GEWENSTE PROGRAMMA INSTELLEN

  BEGELEIDE MODUS - het lampje van de toets
  geleidt u door het instellen van uw programma,

  Deze positie van het programma biedt een
  keuze van speciale programma's, die u kunt
  selecteren door de knop te draaien; het geselecteerde programma verschijnt op het display.
  Daarna op de knop drukken om het gewenste
  programma te bevestigen.
  Kijk voor meer informatie over programma's
  in de paragraaf PROGRAMMA'S, OPTIES en
  INDICATOREN.
  Droogtijd selecteren, indien nodig
  Alleen als u het programma Droogtijd of Luchten « hebt geselecteerd, kunt u de gewenste
  droogtijd instellen van minimaal 10 minuten tot
  maximaal 180 minuten (drie uur).
  Controleer of de toets Droogtijd brandt.
  13 • Page 14

  Selecteer de gewenste droogtijd / luchttijd
  door aan de knop te draaien. Bevestig met de
  knop.
  Droogheidsniveau instellen, indien nodig
  Wanneer u het droogniveau wilt wijzigen, zorg
  er dan voor dat de droogniveautoets « brandt.
  Draai de knop om het gewenste droogniveau
  te selecteren en daarna de knop indrukken om
  te bevestigen.
  Selecteer opties, indien nodig
  Wanneer u extra opties wilt selecteren ervoor
  zorgen dat de Opties toets « brandt. De opties
  die voor uw programma geselecteerd kunnen
  worden staan aangegeven met een verlichte
  pijl.
  Selecteer de gewenste opties door aan de knop
  te draaien. Het symbool voor de geselecteerde
  optie knippert. Druk op de knop om te
  bevestigen.
  Een aantal opties / functies kunnen worden
  geselecteerd door rechtstreeks op de toets te
  drukken.

  Raadpleeg de paragraaf OPTIES, FUNCTIES
  EN INDICATOREN voor meer informatie.
  INDIVIDUELE MODUS
  Nadat u de droger heeft ingeschakeld bent u
  niet gedwongen de BEGELEIDE MODUS te
  volgen.
  Het is aan u om de volgorde te kiezen waarin u
  het programma instelt. Voor een instelling eerst
  de betreffende toets indrukken, daarna voor de
  keuze de knop draaien, en tenslotte op de knop
  drukken voor bevestiging.
  De diversiteit van opties en droogniveaus is
  afhankelijk van het geselecteerde programma.
  Daarom is het raadzaam om te beginnen met
  het selecteren van het programma.

  5. PROGRAMMA STARTEN

  "Start/Pauze" « ingedrukt houden, totdat de
  toets ononderbroken brandt; het programma
  wordt gestart.
  In de loop van het programma kan de duur

  14

  opnieuw worden berekend en aangepast.
  Tijdens deze fasen wordt er een animatie op
  het scherm weergegeven.

  6. DE INSTELLINGEN VAN EEN

  PROGRAMMA IN UITVOERING WIJZIGEN,
  INDIEN NODIG
  U kunt een aantal instellingen nog steeds
  wijzigen na het starten van een programma:
  • Droogtijd aanpassen (alleen als programma
  Droogtijd of Luchten is geselecteerd)
  • "Klaar in" aanpassen of wissen als er een
  vertraging is geselecteerd en gestart
  • Een optie toevoegen of wissen, mits de
  voortgang van het programma dit nog steeds
  toelaat.Een optie toevoegen of wissen, mits de
  voortgang van het programma dit nog steeds
  toelaat.
  De betreffende toets indrukken. De
  geselecteerde instelling knippert een aantal
  seconden.
  Terwijl het knippert kunt u de instelling
  aanpassen door aan de knop te draaien. Als
  de waarde of instelling niet meer knippert
  nogmaals de toets indrukken.
  Druk op de knop om de aanpassing te
  bevestigen. Als u het niet bevestigt zal de
  aanpassing automatisch worden bevestigd
  — de gewijzigde instelling zal stoppen met
  knipperen.
  Het programma gaat automatisch verder.
  Om de instellingen van een programma in
  uitvoering of vertraging te wijzigen kunt u ook:
  • Start/Pauze indrukken om het programma in
  uitvoering te onderbreken
  • uw Instellingen wijzigen
  • druk opnieuw op "Start/Pauze" om het
  programma te vervolgen.

  7. EEN PROGRAMMA IN UITVOERING

  WISSEN, INDIEN NODIG
  De Aan/Uit toets « ingedrukt houden totdat het
  display aangeeft dat het programma is gewist.

  WAARSCHUWING
  Na het annuleren van een lopende
  programma snel alle stukken
  verwijderen en ze verspreiden, zodat de
  warmte is verdwenen. • Page 15

  NL
  8. DE DROGER UITSCHAKELEN NADAT

  HET PROGRAMMA IS BEËINDIGD
  Het display geeft aan dat de cyclus is beëindigd.
  De "Aan/Uit" « toets indrukken om de droger uit
  te schakelen. De deur openen en uw wasgoed
  er uit halen.
  Binnen ongeveer een kwartier nadat het
  programma is beëindigd wordt de droger
  volledig uitgeschakeld, om energie te besparen.
  Als de droger niet direct na afloop van het
  programma wordt uitgeschakeld zal de droger

  het wasgoed ongeveer 10 minuten draaien, om
  kreuken te voorkomen. Het display toont een
  animatie.

  9. WATERRESERVOIR LEGEN / DEURFILTER
  REINIGEN / BODEMFILTER REINIGEN
  Leeg
  • het waterreservoir na elk programma
  • het deurfilter na elk programma
  • het bodemfilter na elk vijfde programma.
  Raadpleeg het hoofdstuk VERZORGING EN
  ONDERHOUD

  PROGRAMMA 'S
  De stippen geven het aantal graden voor het drogen van de was aan.
  Normale temperatuur
  Verlaagde temperatuur
  Niet drogen in wasdroger
  PROGRAMMA

  Soort was en aanbevelingen

  ECO KATOEN

  Standaard katoenprogramma,
  geschikt voor drogen van normaal,
  vochtig katoenen wasgoed.
  Meest efficiënte programma met
  betrekking tot energieverbruik voor
  het drogen van katoenen wasgoed.
  De waarden op het energielabel zijn
  gebaseerd op dit programma.

  KATOEN

  Voor het drogen van katoenen
  wasgoed.

  Waslabels

  Voorschriften
  max. belading (kg):

  max

  standaard programmaduur (u):

  2:10

  extra functies:

  Anti-kreuk

  max. belading (kg):

  max

  standaard programmaduur (u):

  2:30

  extra functies:
  Stoomoptie,
  Droogniveau, Antikreuk, Delicaat, Snelwas

  GEMENGDE WAS

  Voor het drogen van gemengd
  wasgoed van katoen, linnen,
  synthetische stoffen en gemengde
  weefsels.

  max. belading (kg):

  2,0

  standaard programmaduur (h):

  1:15

  extra functies:

  Stoomoptie, Anti-kreuk,
  Delicaat

  15 • Page 16

  PROGRAMMA

  Soort was en aanbevelingen

  SYNTHETISCH

  Voor het drogen van wasgoed van
  synthetische stoffen.

  Waslabels

  Voorschriften
  max. belading (kg):

  3,5

  standaard programmaduur (h):

  1:20

  extra functies:

  Stoomoptie,
  Droogniveau,
  Anti-kreuk,
  Delicaat
  FIJNE WAS

  Voor het drogen van fijn wasgoed dat
  een zachte behandeling nodig heeft.

  max. belading (kg):

  2,5

  standaard programmaduur (h):

  1:15

  extra functies:

  Anti-kreuk
  WOOL
  EXCELLENCE

  JEANS

  GROTE STUKKEN

  Voor het drogen van wollen kleding
  met het wolmerk TOTAL EASY CARE
  WOOL.

  max. belading (kg):

  Voor het drogen van wasgoed van
  spijkerstof of kledingstukken van
  zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal
  zoals broeken en jacks.

  max. belading (kg):

  Voor het drogen van grote stukken
  wasgoed, zoals badmatten, dekens
  enz.

  1,0

  standaard programmaduur (h):

  1:20

  extra functies:

  --3,0

  standaard programmaduur (h):

  1:50

  extra functies:

  Anti-kreuk, Delicaat
  max. belading (kg):

  3,0

  standaard programmaduur (h):

  2:00

  extra functies:

  Anti-kreuk
  LUCHTEN

  Voor het luchten, verfrissen en
  losmaken van wasgoed voor 30
  minuten, zonder verwarming.

  max. belading (kg):

  max

  standaard programmaduur (h):

  0:15

  extra functies:

  Droogtijd, Anti-kreuk

  16 • Page 17

  NL
  PROGRAMMA

  Soort was en aanbevelingen

  OPFRISSEN MET
  STOOM

  Voor het opfrissen van wasgoed met
  stoom.
  Speciaal ontworpen voor het opfrissen
  en verwijderen van geuren van droge
  en schone vrijetijdskleding, zoals
  shirts, blouses, broeken van katoen,
  synthetische stoffen en gemengde
  weefsels. Helpt bij het verwijderen van
  geuren, gebruik de verfrissingsbal (zie
  aparte paragraaf VERFRISSINGSBAL).
  Na het einde van het programma
  moet de kleding onmiddellijk worden
  verwijderd en op kleerhangers
  worden gehangen, om kreuken te
  minimaliseren.

  DROOGTIJD

  OVERHEMDEN

  ZIJDE

  Tijdbeperkt droogprogramma.
  Kies de programmaduur met de optie
  Droogtijd.
  Voor alle stoffen die geschikt zijn voor
  de droogtrommel. Geschikt voor een ​​
  extra korte droogtijd na afloop van
  het programma.
  Raadpleeg OPTIES, FUNCTIES EN
  INDICATOREN / optie Droogtijd voor
  meer informatie.
  Behoedzaam drogen van shirts
  en bloezen van katoen, linnen,
  synthetische weefsels of gemengde
  weefsels.
  Behoedzaam drogen van zijden
  kleding.

  Waslabels

  Voorschriften
  max. belading (kg):

  1,5

  standaard programmaduur (h):

  0:30

  extra functies:

  ---

  max. belading (kg):

  max

  standaard programmaduur (h):

  0:10

  extra functies:

  Droogtijd, Anti-kreuk

  max. belading (kg):

  2,5

  standaard programmaduur (h):

  1:15

  extra functies:

  Anti-kreuk, Delicaat
  max. belading (kg):

  2,5

  standaard programmaduur (h):

  1:05

  extra functies:

  Anti-kreuk
  SPORTKLEDING

  Voor het drogen van sportkleding van
  synthetische stoffen of katoen.

  max. belading (kg):

  2,5

  standaard programmaduur (h):

  1:15

  extra functies:

  Anti-kreuk
  HANDDOEKEN

  Voor het drogen van stevig
  wasgoed van katoen, zoals badstof
  handdoeken.

  max. belading (kg):

  5,0

  standaard programmaduur (u):

  2:00

  extra functies:
  Anti-kreuk, Delicaat,
  Snelwas

  17 • Page 18

  PROGRAMMA

  Soort was en aanbevelingen

  OUTDOOR

  Voor het drogen van outdoor kleding
  die geschikt is voor behandeling in
  een droger.

  Waslabels

  Voorschriften
  max. belading (kg):

  2,0

  standaard programmaduur (h):

  1:15

  extra functies:

  Anti-kreuk
  DONSJACKS

  Voor het drogen van grote enkele
  stukken zoals donsjacks.

  max. belading (kg):

  1,5

  standaard programmaduur (h):

  1:45

  extra functies:

  Anti-kreuk
  MINI LADING

  Economisch drogen van kleine
  wasladingen.

  max. belading (kg):

  1:00

  extra functies:

  Anti-kreuk

  max = maximale capaciteit van de droger
  De in de tabel aangegeven programmaduur is
  de standaard waarde. De programmaduur hangt
  voornamelijk af van het vochtigheidsniveau van
  het wasgoed en het volume van de waslading.
  Daarom kan de werkelijke programmaduur
  afwijken van de aangegeven waarden.

  18

  1,0

  standaard programmaduur (h): • Page 19

  NL

  VERFRISSINGSBAL
  Dit accessoire is bestemd voor gebruik::
  Met Water: in het programma "opfrissen met
  Stoom", voor de benodigde vochtigheid
  GEBRUIK MET PROGRAMMA "OPFRISSEN MET
  STOOM":

  1. Draai de dop om de verfrissingsbal te openen. 3. In het midden van het droge wasgoed
  2

  plaatsen, met de openingen naar boven. Daarna het
  programma starten.

  1

  2.

  Met water vullen tot aan de "max" streep en
  weer sluiten.

  In plaats van het gebruik van de verfrissingsbal kan
  de was een beetje worden bevochtigd met een
  waternevelfles, voordat u het in de trommel gaat
  laden.

  MAX

  De verfrissingsbal is een verbruiksartikel.
  Wanneer het na verloop van tijd sporen van slijtage
  of schade vertoont is een reserveonderdeel te
  verkrijgen bij onze Klantenservice.

  2

  1

  19 • Page 20

  OPTIES
  OPTIES DIE DIRECT TE SELECTEREN ZIJN DOOR
  HET INDRUKKEN VAN DE BETREFFENDE TOETS
  STOOMOPTIE

  OPTIE DROOGTIJD

  Minimaliseert het kreuken van
  kleding gemaakt van katoen,
  synthetische stoffen en gemengde
  weefsels door het toevoegen van een
  luchtbevochtigingsfase aan het einde
  van de droogcyclus.
  Alleen de optie met kleine ladingen
  gebruiken, na het einde van het
  De gewenste droogtijd aanpassen als
  programma Droogtijd of Luchten is
  geselecteerd.
  De toets indrukken; het licht gaat aan,
  en de laatst gebruikte droogtijd op
  het display verschijnt.

  DROOGNIVEAU

  Het gewenste droogniveau voor de
  waslading selecteren.
  De toets indrukken; het licht gaat aan.
  Selecteer het gewenste droogniveau
  door aan de knop te draaien.

  programma onmiddellijk de
  kleding uit de droger halen en op
  kleerhangers hangen.
  De luchtvochtigheid wordt
  automatisch aanpast aan "kastdroog"
  en deze optie kan niet worden
  gewijzigd.
  Draai de knop om de gewenste
  droogtijd van minimaal 10 minuten
  tot maximaal 180 minuten te
  selecteren, daarna de knop indrukken
  om te bevestigen.

  Kastdroog (droog genoeg om in de
  kast te leggen aan het einde van de
  droogcyclus)

  Kies tussen:

  Extra droog (maximaal
  droogheidsniveau) en bevestigen
  door op de knop te drukken.

  Strijkdroog (geschikt voor het
  strijken na de droogcyclus, dus nog
  steeds enigszins vochtig)

  Het droogniveau kan in de
  programma's Katoen en Synthetische
  stoffen worden aangepast.

  OPTIES DIE TE SELECTEREN ZIJN MET DE
  TOETS OPTIES
  ANTI-KREUK

  Helpt kreuken te voorkomen als
  de was niet snel na afloop van het
  programma uit de machine kan
  worden gehaald.
  Een paar minuten na het einde van
  het programma begint de droger

  DELICAAT

  Maakt een zachtere behandeling
  van de was mogelijk door de
  droogtemperatuur te verlagen.

  SNEL

  Hiermee kunt u sneller drogen
  doordat de programmaduur korter is.

  20

  regelmatig te draaien. Dit draaien
  duurt tot ongeveer 12 uur na het
  einde van het programma.
  U kunt het op elk gewenst moment
  stoppen door de droger met de Aan/
  Uit-toets uit te schakelen. • Page 21

  NL

  FUNCTIES
  AAN/UIT

  De droger inschakelen: druk op de
  toets START/PAUZE totdat de letters.
  Om de droger uit te schakelen
  nadat het programma is beëindigd:
  de toets indrukken totdat de lichten
  uit gaan.

  WAARSCHUWING
  KNOP

  Na het annuleren van een
  lopende programma snel
  alle stukken verwijderen

  Selecteren en bevestigen van
  programma's, opties en instellingen.

  Een lopend programma annuleren:
  de toets ingedrukt houden totdat het
  display geeft aan dat het programma
  is gewist.

  en ze verspreiden, zodat de
  warmte is verdwenen.
  Drukken om te bevestigen

  Draaien om te selecteren

  START/PAUZE

  TOETSENVERGRENDELING

  Het programma starten nadat u uw
  instellingen hebt voltooid.
  Met deze functie kunt u de toetsen
  en de knop van het bedieningspaneel
  vergrendelen tegen ongewenste
  bediening, bijvoorbeeld door kleine
  kinderen.
  Moet de droger ingeschakeld zijn.
  De toets Toetsenvergrendeling
  ingedrukt houden totdat het display
  aangeeft dat het programma is
  gewist.

  KLAAR IN

  Een lopend programma onderbreken
  Een onderbroken programma
  voortzetten
  Knop en toetsen zijn nu vergrendeld.
  De enige werkende functie is "Aan/
  Uit", om de droger uit te schakelen.
  De toetsenvergrendeling blijft
  geactiveerd, ook als u de droger uit en
  weer aan zet.
  Om de toetsen/knop te ontgrendelen
  de optietoets opnieuw ingedrukt
  houden, totdat het display aangeeft
  dat de toetsen ontgrendeld zijn.

  Maakt het mogelijk om de was op
  een bepaald moment klaar te hebben
  door een vertraging in te stellen tot
  het einde van het programma.

  Draai de knop om een vertraging van
  tot 23:30 uur te selecteren. Bevestig
  de gewenste vertraging door het
  indrukken van de knop.

  Selecteer programma en opties.
  De "Klaar in-toets" indrukken - het
  symbool op de toets brandt.

  Druk op "Start/Pauze" – het aftellen
  van de vertraging wordt gestart. Het
  display geeft aan dat selectie Klaar in
  geactiveerd is.
  21 • Page 22

  De dubbele punt tussen de uren en
  minuten op het display knippert.
  Het programma begint automatisch,
  tijdig,om te worden beëindigd aan
  het einde van de vertragingsperiode.
  Wanneer het programma start
  wordt de vertraging op het scherm
  vervangen door de resterende duur
  van het programma.
  De duur van het programma kan door
  bepaalde factoren worden beïnvloed,
  vooral door de vochtigheidsgraad
  van het wasgoed. Daarom wordt de
  duur van het programma in bepaalde
  fasen van het programma opnieuw
  berekend en aangepast. Tijdens deze
  fasen wordt op het display de een
  animatie vertoond.
  Dit kan leiden tot een eerder of
  later einde van het programma dan
  oorspronkelijk met de "Klaar in"
  functie was ingesteld. In dat geval
  INSTELLINGEN

  22

  De volgende instellingen kunnen
  gewijzigd worden:
  Taal: Taal: voor het aanpassen van de
  taal op het display.
  Toetstonen: voor het aanpassen van
  de toon wanneer een toets wordt
  ingedrukt
  Waarschuwing einde cyclus Om het
  geluidssignaal aan het einde van het
  programma aan te passen of volledig
  uit te schakelen
  Contrastweergave: om het contrast
  van de tekst op het display af te
  stellen
  Watergeleidbaarheid: om het aan te
  passen aan uw lokale watergeleiding;
  raadpleeg de paragraaf EERSTE
  GEBRUIK voor meer informatie.
  Onthouden laatst gebruikte cyclus:
  om het oproepen van het laatst
  gebruikte programma in te schakelen
  of uit te schakelen wanneer de
  wasdroger wordt ingeschakeld
  Eco-instelling voor het inschakelen
  of uitschakelen van de automatische

  geeft het display aan, na het einde van
  het programma, dat het programma
  eerder of later is beëindigd.
  Bij het selecteren van een vertraging
  verschijnt de oorspronkelijke
  programmaduur na de maximaal
  mogelijke vertraging van 23:30 uur
  opnieuw. Om de instellingenmodus
  opnieuw af te sluiten zonder een
  vertraging in te stellen de standaard
  programmaduur selecteren en
  bevestigen.
  De vertraging wissen:
  Op "Start/Pauze" drukken om de
  startvertraging te wissen. Druk
  nogmaals op Start/Pauze om het
  gekozen programma onmiddellijk te
  starten.
  of houd "Aan/Uit" ingedrukt om de
  volledige programma-instelling te
  wissen.
  uitschakelfunctie na einde
  programma
  Fabrieksinstellingen: om terug te
  keren naar de fabrieksinstellingen
  Druk op de Instellingentoets en houd
  hem minimaal 3 seconden ingedrukt.
  Het display geeft aan dat in de
  Instellingenmodus bent gegaan..
  De knop draaien om door de
  instellingen te bladeren. Bevestig de
  instelling die u wilt wijzigen door op
  de knop te drukken.

  Draai de knop, om de instelling aan te
  passen; bevestig met de knop.
  Druk op de Instellingentoets om af
  te sluiten. Als de instellingentoets
  niet wordt ingedrukt zal de
  instellingenmodus na ongeveer
  10 seconden automatisch worden
  verlaten. • Page 23

  INDICATOREN
  ENERGIECONTROLE

  Hoe minder de niveaus van de
  energiemonitor branden, des te
  economischer uw programmainstelling.

  STORING

  Raadpleeg voor elke storingsindicatie
  op het display de paragraaf
  PROBLEEMOPLOSSING voor meer
  informatie.

  NL

  23 • Page 24

  ENERGIEBESPARING
  AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

  De droger is ontworpen om energie te besparen.
  Nadat het programma is voltooid wordt het
  daarom automatisch na ongeveer een kwartier
  uitgeschakeld.

  TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

  • De optimale omgevingstemperatuur is tussen
  15°C en 20°C . Bij een hogere temperatuur de kamer
  luchten.

  • Zorg voor het verlagen van de droogtijd
  dat het wasgoed met de hoogst mogelijke
  centrifugeersnelheid van het wasprogramma wordt
  gecentrifugeerd . Dit verlaagt het vochtgehalte in
  het wasgoed.
  • Droog bij voorkeur een volledige lading,
  zoals aangegeven in de Programmatabel. Dit
  optimaliseert het betreffende energieverbruik.
  • Het wasgoed niet te droog laten worden.
  • Na elke droogcyclus het deurfilter reinigen.
  • Na elke vijfde droogcyclus het deurfilter reinigen.

  24

  • De "Delicaat" optie alleen bij kleine ladingen
  gebruiken.
  • Bij het drogen van katoenen of synthetische was
  strijkdroog en kastdroog wasgoed tegelijk laten
  draaien. Het programma starten met droogniveau
  Strijkdroog. Aan het einde van het programma het
  wasgoed dat gestreken moet worden verwijderen.
  Beëindig het droogproces voor de resterende
  lading met droogniveau Kastdroog. • Page 25

  ONDERHOUD EN REINIGING
  WAARSCHUWING

  NL

  Gebruik geen brandbare
  vloeistoffen om de droger
  schoon te maken.

  Voor elke reinigings- en onderhoudsbeurt de droger
  uitschakelen.

  HET WATERRESERVOIR LEGEN
  Na elk programma het waterreservoir legen,
  mits de afvoerslang niet is aangesloten op uw
  afvalwatersysteem (Zie INSTALLATIEGIDS).

  1.

  Het handvat vasthouden en het waterreservoir
  voorzichtig uitnemen. Het volle waterreservoir met
  beide handen vasthouden.

  3.

  Het waterreservoir weer aanbrengen en druk
  het terug op zijn plaats. Controleer of het volledig in
  het compartiment is aangebracht.

  2. Leeg het water.

  25 • Page 26

  REINIGEN VAN HET DEURFILTER
  Het deurfilter na elk programma reinigen.
  Controleer of de was uit de machine is gehaald.
  Open de deur.

  1.

  Verwijder de deurfilter door het naar boven te
  trekken.

  2. Druk op de toets om de deur te openen.

  3.

  Alle pluizen zorgvuldig met de hand van het
  scherm verwijderen.
  Het scherm kan eventueel ook onder stromend
  water worden gereinigd, met een zachte borstel.

  4.

  Het filtercompartiment met een zachte doek
  of zorgvuldig met een stofzuiger reinigen.

  5. Het filter sluiten en opnieuw aanbrengen
  in de goede richting, zodat het volledig in het
  filtercompartiment zit.

  26 • Page 27

  REINIGEN VAN HET BODEMFILTER

  NL

  4.

  Het bodemfilter na elk vijfde programma reinigen.

  1. Open de bodemklep.

  Het filterschuim en het filter met de hand
  of onder stromend water schoonmaken. Het
  filterschuim niet in de wasmachine wassen.

  2.

  5. Het filterschuim zorgvuldig uitwringen. Niet

  3.

  6. Het filterschuim op de bodemfilter vastzetten.

  Het handvat vasthouden en het bodemfilter
  uitnemen.

  Het schuim uit het bodemfilter verwijderen
  om het schoon te maken.

  in het bodemfilter aanbrengen wanneer het nog
  druipt.

  7. De filterkamer van de droger met een vochtige
  doek of zorgvuldig met een stofzuiger reinigen.

  27 • Page 28

  8. De bodemfilter opnieuw insteken. Controleer 10. De bodemklep sluiten.
  of het volledig in het filtercompartiment is
  aangebracht.

  9. Het filterhandvat naar beneden klappen.

  28 • Page 29

  REINIGEN VAN DE BUITENKANT
  VAN DE DROGER

  NL

  Gebruik een zachte vochtige doek om de buitenste
  delen van de droger te reinigen.
  Gebruik geen glas of reinigingsmiddelen voor
  algemeen gebruik, schuurpoeder of dergelijke
  om het bedieningspaneel schoon te maken - deze
  stoffen kunnen de oppervlakken beschadigen.

  29 • Page 30

  OMKEREN VAN DE DEURSTOP
  De deurstop of de drogerdeur kunnen eventueel
  worden omgekeerd. Gebruik voor de procedure een
  tang en een kruiskopschroevendraaier.

  Voor het verwijderen en vastzetten van de
  deur wordt de hulp van een tweede persoon
  aanbevolen. Controleer of de stekker van de droger
  uit het stopcontact is gehaald. Open de drogerdeur.

  1. Verwijder de twee schroeven boven en onder 3. De twee schroeven op het deurscharnier

  het deurslot, links van de deuropening.

  verwijderen.

  2. Op de kleine knop boven het deurslot drukken

  De deur verwijderen en zorgvuldig
  ondersteboven leggen, op een deken of iets
  dergelijks.

  met een kleine schroevendraaier. Tegelijkertijd het
  deurslot naar boven verplaatsen en met uw vinger
  naar u toe trekken.

  30

  4. • Page 31

  NL

  5. De onderste schroef losdraaien, om het

  afdekframe op de voorzijde van de deur los te
  maken.

  7. Het kozijn voorzichtig in de richting van de
  klok draaien, en deze verwijderen.
  2

  1

  8. De deur opnieuw draaien en ondersteboven
  leggen.

  6.

  De deur draaien en neerleggen op het
  deurglas.

  1

  1

  2
  2

  31 • Page 32

  9. Verwijder de twee schroeven aan de zijkant.

  Doe dit aan beide zijden van de deur.

  11. Verwijder de zijdelen aan weerskanten van
  de deur.

  1

  12.

  2

  De zijdelen omkeren en deze opnieuw
  aanbrengen.

  10.

  Verwijder de 4 binnenste schroeven aan
  weerskanten van de deur.

  32 • Page 33

  NL

  13. De 2 binnenste schroeven aan weerskanten 15. De deur draaien en neerleggen op het
  van de deur opnieuw vastdraaien.

  deurglas.

  1

  2

  14. De 4 binnenste schroeven aan beide zijden
  opnieuw vastdraaien.

  16. Het deurframe weer terugplaatsen.
  1

  2

  33 • Page 34

  17. De deur opnieuw draaien en ondersteboven 19. De twee schroeven boven en onder het

  leggen. De onderste schroef opnieuw vastdraaien.

  18. Het deurslot aan de rechterkant van de

  deuropening aanbrengen. Volledig in de opening
  drukken en een beetje naar beneden verplaatsen,
  totdat de kleine knop van het deurslot vergrendeld
  wordt.

  34

  deurslot vastzetten, aan de rechterkant van de
  deuropening.

  20. De deur aan de linkerkant van de

  deuropening vastzetten, en de twee schroeven
  draaien. • Page 35

  NL

  HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING EN KLANTENSERVICE
  Deze droger is uitgerust met verschillende
  automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor
  worden storingen snel opgespoord en kan het
  veiligheidssysteem op de juiste manier reageren. Deze
  storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen enkele
  minuten verholpen kunnen worden.
  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  DROGEN DUURT TE
  LANG WASGOED IS NIET
  VOLDOENDE DROOG

  Het geselecteerde programma
  is niet optimaal voor het soort
  wasgoed

  • Kies het programma dat het
  beste overeenkomt met het
  soort wasgoed; zie de paragraaf
  PROGRAMMA'S

  Deurfilter of bodemfilter verstopt

  • Reinig de filters volgens de
  instructies in de paragraaf
  VERZORGING EN ONDERHOUD

  De was is te nat

  • Zorg er voor dat het wasgoed
  met de hoogst mogelijke
  centrifugeersnelheid wordt
  gecentrifugeerd . Als het
  wasgoed zou worden
  gecentrifugeerd met een
  centrifugeersnelheid onder
  800 rpm kan het waterreservoir
  tijdens het droogprogramma
  vol raken.

  De omgevingstemperatuur is te
  hoog

  • De ideale
  omgevingstemperatuur is
  tussen 15°C en 20°C. Wanneer
  de omgevingstemperatuur
  hoger is, de kamer luchten.

  Deur is niet goed gesloten

  • De deur goed aanduwen om te
  sluiten totdat u de sluitklik hoort

  Toetsenvergrendeling is
  geactiveerd

  • De toets met het symbool
  ingedrukt houden totdat
  het display aangeeft dat het
  programma is ontgrendeld.

  DE DROGER START NIET,
  HOEWEL “START/PAUZE” IS
  INGEDRUKT

  35 • Page 36

  ER ZIJN WATERDRUPPELS
  ONDER DE WASDROGER

  36

  Het bodemfilter is niet goed
  aangebracht

  • Controleer de positie van het
  bodemfilter en zorg ervoor
  dat het is volledig in het
  filtercompartiment zit.

  Er blijven pluizen op het
  bodemfilter of de deurafdichting

  • Verwijder de pluisresten op
  de rubberen afdichtingen
  van het bodemfilter en de
  deurafdichting.

  Het waterreservoir is niet goed
  aangebracht

  • Druk het waterreservoir
  naar binnen en zorg ervoor
  dat het volledig in het
  reservoircompartiment zit.

  Directe afvoeraansluiting werkt
  niet goed

  • Controleer de
  afvoeraansluiting en zorg ervoor
  dat het water kan worden
  afgevoerd.

  De droger staat niet waterpas

  • Controleer het niveau van de
  droger op het tafelblad met een
  waterpas; indien nodig de poten
  van de droger aanpassen.
  (raadpleeg de
  INSTALLATIEGIDS). • Page 37

  STORING INDICATOR EN MELDINGEN

  NL

  Zorg voor
  • Het legen van het waterreservoir na elk programma
  • Het reinigen van het deurfilter na elk programma
  • Het reinigen van het bodemfilter na elk vijfde
  programma
  Controlelampje
  voor storing

  Berichtweergave

  WATERRESERVOIR
  VOL

  Mogelijke oorzaak

  Het waterreservoir kan
  • vol water zijn
  • niet goed zijn geplaatst

  REINIG
  ONDERSTE
  FILTER

  • Leeg het waterreservoir; zorg
  ervoor dat het daarna goed
  wordt aangebracht.
  • Druk her waterreservoir
  naar binnen en zorg
  ervoor dat het goed in het
  reservoircompartiment zit.

  Het bodemfilter kan
  • geblokkeerd zijn door pluizen
  • niet goed zijn geplaatst

  REINIG
  DEURFILTER

  Oplossing

  • Reinig het bodemfilter; zorg
  ervoor dat het daarna goed
  wordt aangebracht
  • Druk het bodemfilter
  naar binnen en beweeg de
  vrijgavehefbomen in verticale
  positie, om ervoor te zorgen
  dat het filter correct in het
  filtercompartiment wordt
  aangebracht. Sluit de klep.

  Het deurfilter kan
  • geblokkeerd zijn door pluizen

  • niet goed zijn geplaatst

  • Het deurfilter verwijderen en
  reinigen; zorg ervoor dat het
  daarna goed wordt aangebracht,
  zodat het volledig in het
  filtercompartiment zit.
  • Controleer de positie van het
  deurfilter; controleer of het goed
  in het filtercompartiment is
  aangebracht.

  Raadpleeg de paragraaf ZORG EN ONDERHOUD voor
  het legen van het waterreservoir of het reinigen van de
  filters.

  37 • Page 38

  Hieronder een samenvatting van eventuele
  storingsoorzaken en oplossingen.
  Wanneer het probleem zich blijft voordoen, nadat de
  onderstaande instructies zijn opgevolgd, Aan/Uit ten
  minste drie seconden ingedrukt houden. Als daarna de
  storingsmelding nog steeds verschijnt, de wasmachine
  uitschakelen en afkoppelen en contact opnemen met
  onze Klantenservice.
  Controlelampje
  voor storing

  38

  Berichtweergave

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  F01 tot F04

  Storing van een onderdeel

  Aan/Uit ten minste drie seconden
  ingedrukt houden.

  F05 tot F09

  Storing van een onderdeel

  De droger uitschakelen en
  afkoppelen. Onmiddellijk de
  deur openen en de was er
  uit halen, zodat de hitte kan
  ontsnappen.
  Controleer of de
  omgevingstemperatuur tussen 5
  °C en 35 °C ligt. Ongeveer een uur
  wachten. Sluit de stekker van de
  droger op het stopcontact aan,
  laad het wasgoed en start het
  programma opnieuw.
  Als de fout zich blijft voordoen,
  neem dan contact op met de
  Klantenservice.

  F10 tot F24

  Storing van een onderdeel

  De droger uitschakelen en
  afkoppelen. Ongeveer een uur
  wachten. Sluit de stekker van de
  droger weer op het stopcontact
  aan en start de droger opnieuw.
  Als de fout zich blijft voordoen,
  neem dan contact op met de
  Klantenservice. • Page 39

  TRANSPORT EN BEHANDELING
  WAARSCHUWING

  NL

  De wasdroger nooit optillen
  door het aan het werkblad
  vast te houden.

  1.

  Haal de stekker van de wasdroger uit het
  stopcontact.

  2. Controleer of de deur en het waterreservoir

  3.

  Als de afvoerslang is aangesloten op uw
  afvalwatersysteem de afvoerslang opnieuw aan
  de achterzijde van de wasdroger bevestigen (zie
  Installatiegids).

  goed dicht zitten.

  39 • Page 40

  KLANTENSERVICE
  VOORDAT U DE
  KLANTENSERVICE BELT

  1.

  Controleer of u het probleem zelf kunt
  oplossen aan de hand van de punten die
  beschreven zijn in “HANDLEIDING VOOR
  PROBLEEMOPLOSSING”.

  2.

  Zet het apparaat aan en weer uit, om te
  controleren of het probleem is opgelost.

  ALS NA HET UITVOEREN VAN DEZE CONTROLES
  DE STORING NOG STEEDS AANWEZIG IS,
  CONTACT OPNEMEN MET DE DICHTSTBIJZIJNDE
  KLANTENSERVICE

  Bel voor assistentie het nummer dat in het
  garantieboekje staat, of volg de instructies op de
  website www.whirlpool.eu
  Vermeld altijd:
  • een korte beschrijving van de storing;
  • het type en het exacte model van het apparaat
  • het servicenummer (het nummer na het woord
  Service op het typeplaatje aan de binnenkant van
  de droger),.
  Het servicenummer staat ook in het
  garantieboekje;
  • uw volledige adres;
  • uw telefoonnummer.

  Maak gebruik van onze bevoegde Klantenservice,
  om zeker te zijn van goed herstel en gebruik
  originele reserveonderdelen voor eventuele
  reparaties.

  Fabrikant:
  Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
  Viale Guido Borghi 27
  21025 Comerio (VA)
  Italy
  40 • Page 41

  NL

  1.

  2a.

  2b.

  41 • Page 42

  3a.

  max 2 cm
  max 0.79 inch

  3b.

  42 • Page 43

  NL

  4.

  1

  2
  max 100 cm
  39 inch

  43 • Page 44

  5.

  6a.

  ..............
  xxxx xxxx xxxx
  xxx V ~ xx Hz

  xx A

  6b.

  44

  IPX4
  D

  V

  E • Page 45

  NL

  45 • Page 46

  NL
  400010765555

  Whirlpool® is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool USA

  001

  n


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 6,17 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Kurzanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Deutsch - 45 seiten

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Kurzanleitung - Holländisch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Kurzanleitung - Französisch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Französisch - 46 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info