Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
Uw muziek + onze passie
651C
azur
NEDERLANDS
Compact disc speler
Gebruikershandleiding
52
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  azur
  651C

  Uw muziek + onze passie

  NEDERLANDS

  Compact disc speler
  Gebruikershandleiding
  52 • Page 2

  Inhoud

  Inleiding

  Inleiding .....................................................................................................52

  Hartelijk dank voor uw aanschaf van de Cambridge Audio Azur 651C CDspeler. Net als alle andere producten van Cambridge Audio, is de 651C
  gebaseerd op onze drie basisprincipes – verbluffende prestaties,
  gebruiksgemak en ongelooflijke waarde.

  Belangrijke veiligheidsregels ...................................................................53
  Beperkte garantie .....................................................................................54
  Aansluitingen op het achterpaneel..........................................................55
  Bedieningselementen aan de voorzijde..................................................56
  Weergavefuncties .....................................................................................56
  Compatibiliteit met Apple-apparaten ......................................................57
  Afstandsbediening ....................................................................................57

  Ontwikkeld als onderdeel van ons lopende onderzoeks- en
  ontwikkelingsregime, bestaande uit uitgebreide luistertests, hebben we een
  groot aantal subtiele tweaks en verbeteringen aan onze circuits, componenten
  en layouts toegevoegd bij het nastreven van onze passie voor geluidskwaliteit.
  Onze derde generatie S3 servo-oplossing kan in realtime zorgen voor
  dynamische aanpassing van de focusing, de tracking en het outputniveau van
  de disclezende laser. Dit verzekert maximale retrieval van de digitale
  informatie met extreem weinig data-jitter (tijdverschillen).
  Dit wordt aangevuld door ons gebruik van een uiterst nauwkeurige klokoscillator en zeer nauwgezet ontworpen impedantie-matched
  klokbuffersystemen. Voor de discs met cd-tekst hebben we ook voorzien in
  ondersteuning voor de cd-tekst.

  Filterinstellingen .......................................................................................60

  Twee WM8742 24bit/192kHz-capable DACs van Wolfson Microelectronics
  gekoppeld aan onze eigen Double Virtual Earth Balanced filtertopologie voeren
  de
  conversie
  van
  digitaal
  naar
  analoog
  uit.
  Speciale
  metaalelektrodeweerstanden, propyleen caps en op maat gemaakte
  elextrolyt-condensators zijn alle gebruikt vanwege hun superieure
  geluidskwaliteit.

  Problemen verhelpen ...............................................................................61

  Een toroïdale transformator is geplaatst om minder bijgeluid en minder
  golfvormverstoring te bieden voor een rustigere werking van de PSU.

  Bedieningsinstructies ...............................................................................58

  Technische specificaties ..........................................................................61
  Aangepaste installatie (C.I.) .....................................................................61

  Een ander pluspunt is het milieuvriendelijke lage (1W) stand
  bystroomverbruik. Dit schakelt de CD-speler in de Standbymodus geheel uit
  maar is zelf totaal geïsoleerd als de cd-speler is ingeschakeld, waardoor het
  geen effect heeft op de geluidskwaliteit.
  Uw versterker kan slechts zo goed zijn als het systeem waarop het is
  aangesloten. Bespaar daarom niet op uw bronapparatuur, luidsprekers of
  bekabeling.
  Vanzelfsprekend bevelen wij vooral een versterker uit het Cambridge Audio
  Azur-assortiment aan; deze zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan
  dezelfde kwaliteitsnormen als deze cd-speler. Uw verkooppunt kan u tevens
  voorzien van verbindingen van Cambridge Audio. Deze zijn van uitstekende
  kwaliteit, zodat u zeker weet dat u alles uit uw systeem haalt.
  Dank u dat u de tijd neemt om deze handleiding te lezen; wij raden u aan deze
  te bewaren voor toekomstig gebruik.

  Matthew Bramble
  Technisch directeur Cambridge Audio
  en het 651C-ontwikkelingsteam.

  Vergeet niet uw aankoop te registreren.
  Ga naar: www.cambridgeaudio.com/sts
  Als u zich registreert, bent u altijd als eerste op
  de hoogte van:
  ● Nieuwe producten
  ● Software-upgrades
  ● Nieuws, evenementen, exclusieve aanbiedingen en prijsvragen!
  Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik
  van het product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit
  document verstrekte informatie is voor het drukken zorgvuldig
  gecontroleerd op nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge
  Audio is echter gericht op voortdurende verbetering. Ontwerp en
  specificaties kunnen derhalve zonder voorafgaande
  kennisgeving worden gewijzigd.
  Dit document bevat informatie die is beschermd door
  eigendoms- en auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze
  handleiding mag noch geheel noch gedeeltelijk worden
  verveelvoudigd met behulp van mechanische, elektronische of
  andere middelen, in welke vorm ook, zonder voorafgaande
  schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle handelsmerken
  en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de
  respectieve eigenaren.
  © Copyright Cambridge Audio Ltd 2011

  52 • Page 3

  azur

  651C

  Belangrijke veiligheidsregels
  Neem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door
  alvorens het apparaat aan te sluiten op de netstroom. U bent dan verzekerd
  van optimale prestaties en u kunt de levensduur van het product verlengen:
  1. Lees deze voorschriften.
  3. Neem alle waarschuwingen in acht.
  4. Volg alle voorschriften op.
  5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
  6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
  7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de voorschriften van
  de fabrikant.
  8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
  straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die
  warmte produceren.
  9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen.
  Een gepolariseerde stekker heeft twee contactstekers, waarvan de ene
  breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee contactstekers
  en een derde aardcontact. De brede contactsteker of het derde
  aardcontact is aangebracht voor uw eigen veiligheid. Neem, als de
  meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, contact op met een
  elektricien over de vervanging van uw verouderde stopcontact.
  10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heen wordt
  gelopen of het bekneld raakt, voornamelijk ter hoogte van stekers,
  contactdozen en het punt waar ze uit het apparaat komen.
  11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de
  fabrikant.
  12. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard,
  statief, houder of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant
  of verkocht wordt bij het apparaat. Wanneer u een karretje
  gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van het
  karretje met het apparaat, om omkantelen te voorkomen.
  13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of
  wanneer het apparaat een lange periode niet wordt gebruikt.
  14. Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
  Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op welke wijze dan ook is
  beschadigd, zoals een beschadiging van het netsnoer of de stekker, als er
  vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als
  het apparaat is blootgesteld aan regen of water, als het apparaat niet
  normaal functioneert of is gevallen.
  WAARSCHUWING
  – om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, moet u
  deze eenheid niet aan regen of vocht blootstellen.
  – De batterijen (accu of batterijen geïnstalleerd) niet blootstellen aan
  overmatige verhitting, zoals zon, vuur o.i.d.
  Dit is een ‘klasse 1’-apparaat dat op een geaard stopcontact moet worden
  aangesloten.
  De eenheid moet geïnstalleerd worden op een manier die het mogelijk maakt
  de stekker uit het hoofdstopcontact (of de connector van het apparaat van
  de achterkant van de eenheid) te trekken. Wanneer de hoofdstekker gebruikt
  wordt om de stroom van het apparaat te halen, blijft het apparaat dat geen
  stroom krijgt meteen te gebruiken. Gebruik alleen het stroomsnoer dat
  geleverd werd bij deze eenheid.
  Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is. We raden u aan dat u het apparaat
  niet in een gesloten ruimte plaatst. Indien u het apparaat op een plank wilt
  plaatsen, gebruik dan de bovenste plank om te zorgen voor maximale
  ventilatie. Zet geen objecten bovenop deze eenheid. Zet het apparaat niet op
  een tapijt of op een ander zacht oppervlak en belemmer de luchtinlaat- en
  luchtuitlaatroosters niet. Belemmer de ventilatieroosters niet met objecten
  zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
  Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden
  blootgesteld aan druipend of spattend water of andere vloeistoffen. Plaats
  nooit iets met water erin op het apparaat, zoals een vaas.

  Het symbool van de bliksemflits met de pijlpunt in het driehoekje is bedoeld
  om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde
  ‘gevaarlijke spanning’ binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg
  kan zijn om voor personen een gevaar voor elektrische schokken te vormen.
  Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te
  waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en
  onderhoudsinstructies in de onderhoudsdocumentatie die van toepassing zijn
  op dit apparaat.

  AEEA-symbool
  De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de
  Europese Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en
  elektronische apparatuur gescheiden dient te worden ingezameld.
  Dit product bevat elektrische en elektronische inrichtingen die
  opnieuw moeten worden gebruikt, gerecycled of hersteld en niet mogen
  worden weggegooid bij het ongesorteerde normale afval. Breng het apparaat
  terug of neem contact op met de bevoegde dealer waarbij u dit product hebt
  gekocht voor meer informatie.

  CE-teken
  Indien gebruikt en geïnstalleerd als in deze gebruikershandleiding
  aangegeven, voldoet dit product aan de Europese richtlijnen
  2006/95/EC (laagspanningsrichtlijn), 2004/108/EC (elektromagnetische
  compatibiliteit) en 2009/125/EC (eco-design). Om hieraan te blijven voldoen,
  adviseren wij uitsluitend accessoires van Cambridge Audio te gebruiken en
  onderhoud en service alleen door gekwalificeerde personen te laten uitvoeren.

  C-Tick-teken
  Dit product voldoet aan de communicatietechnieken van de
  Australian Communications Authority’s Radio en aan de vereisten
  van EMC.

  GOST-R-markering
  Dit product voldoet
  veiligheidskeurmerk.

  aan

  de

  Russische

  elektronische

  FCC-wetgeving
  LET OP: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RADIOOF TELEVISIESTORINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ILLEGALE
  AANPASSINGEN AAN DIT APPARAAT. DIT SOORT AANPASSINGEN KAN HET
  RECHT VAN DE GEBRUIKER OM DIT APPARAAT TE BEDIENEN NIETIG
  VERKLAREN.
  Het apparaat is getest en is in overeenstemming met de
  beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel
  15 van de FCC-regelgeving. Deze beperkingen zijn ontworpen om
  een degelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een
  huishoudelijke installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente
  energie en kan deze bovendien uitzenden. Indien het apparaat niet in
  overeenstemming met de voorschriften is geïnstalleerd en wordt gebruikt, kan
  het schadelijke storingen veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter
  geen garantie dat storingen optreden in een bepaalde installatie.
  Als deze uitrusting wel schadelijke storingen toebrengt aan radio- of
  televisieontvangst, die kan worden bepaald door het apparaat uit en aan te
  zetten, wordt de gebruiker aangespoord te proberen de storing door één of
  meer van de volgende maatregelen te corrigeren:
  – Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
  – Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
  – Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan waar
  de ontvanger is aangesloten.
  – Raadpleeg de dealer of een ervaren technicus voor radio/tv voor hulp.

  53

  NEDERLANDS

  2. Bewaar deze voorschriften. • Page 4

  Beperkte garantie
  Ventilatie
  BELANGRIJK – De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt. Plaats
  nooit iets bovenop de eenheid. Niet in een gesloten ruimte zetten, zoals een
  boekenkast of in een kast zonder voldoende ventilatie.
  Zorg ervoor dat kleine objecten niet door een ventilatierooster vallen. Mocht
  dit gebeuren, zet het apparaat dan meteen uit, trek de stekker uit het
  stopcontact en neem contact op met de leverancier van het apparaat voor
  advies.

  Plaatsen
  Kies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten of dichtbij een
  warmtebron. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op
  de eenheid. Vermijd ook locaties die blootgesteld worden aan trillingen,
  excessieve stof, kou of vocht. De eenheid kan worden gebruikt in een
  gematigd klimaat.
  Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden geïnstalleerd. Niet
  in een dicht gebied zetten, zoals een boekenkast of in een kast.
  Zet de eenheid niet op een instabiel oppervlak of een plank. De eenheid kan
  vallen en dit kan tot zowel ernstig letsel leiden voor een kind of volwassene als
  tot beschadiging van het product zelf.
  In verband met storing door magnetische velden mogen geen draaitafels of
  beeldbuistelevisies in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
  Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreef na een periode
  van een week (indien verscheidene uren per dag gebruikt). Dit zal het mogelijk
  maken de nieuwe componenten tot rust te laten komen, de geluidskwaliteit
  zal ook na deze periode verbeteren.

  Stroombronnen
  Men dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron die u op
  het markeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soort
  stroomvoorziening bij u thuis, neem dan contact op met de leverancier van het
  product of de plaatselijke energiemaatschappij.
  Dit apparaat kan in de Stand-bystand worden gezet wanneer het niet wordt
  gebruikt. Het gebruikt dan <1W. Om de eenheid uit te schakelen zet u deze
  uit op het achterpaneel. Als u van plan bent lange tijd deze eenheid niet te
  gebruiken, trek dan de stekker uit het stopcontact.

  Overbelasting
  Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u
  stopcontacten en verlengingssnoeren niet te zwaar belasten. Overbelaste
  wisselstroomcontacten, verlengsnoeren, versleten stroomsnoeren,
  beschadigde of gebarsten draadisolatie en gebroken stekkers zijn gevaarlijk.
  Deze kunnen leiden tot elektrische schokken of brand.
  Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stevig insteekt. Om brom en ruis te
  voorkomen mag u de tussenverbindingsdraden niet bundelen met het
  stroomsnoer of de luidsprekersnoeren.

  Schoonmaken
  Als u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen met een
  droge, stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol,
  ammonia of schuurmiddel bevatten. Spuit niet met een spuitbus op of bij de
  versterker.

  Weggooien van batterijen
  Gooi lege batterijen weg volgens de lokale richtlijnen voor elektronisch en/of
  milieuafval.

  Luidsprekers
  Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekers aansluit
  en gebruik alleen geschikte verbindingen.

  Onderhoud
  Deze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer
  het apparaat nooit te repareren, te demonteren of te reconstrueren als er
  problemen optreden. Als u deze voorzorgsmaatregel negeert, kunt u een
  ernstige elektrische schok krijgen. Neem bij problemen of storingen contact
  op met uw dealer.

  54

  Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materialen
  en uitvoering (onderworpen aan de hieronder uiteengezette bepalingen).
  Cambridge Audio zal dit product of eventuele defecte onderdelen in dit
  product repareren of vervangen (naar keuze van Cambridge Audio).
  Garantieperiodes kunnen van land tot land verschillen. Raadpleeg bij twijfel
  uw leverancier en bewaar altijd uw aankoopbewijs.
  Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met de
  geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar u dit product hebt
  aangeschaft. Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van uw Cambridge
  Audio-product uit te voeren, kan het door uw leverancier worden doorgestuurd
  naar Cambridge Audio of naar een geautoriseerde servicevertegenwoordiger
  van Cambridge Audio. U dient dit product te verzenden in zijn oorspronkelijke
  verpakking of in een verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt.
  Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode, dient u
  een aankoopbewijs te overleggen in de vorm van een verkoopnota of een
  ontvangen factuur, die het bewijs vormt dat dit product binnen de
  garantieperiode valt.
  Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte
  serienummer is veranderd of is verwijderd van dit product of (b) dit product
  niet is aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier. U
  kunt Cambridge Audio of de distributeur van Cambridge Audio in uw land
  bellen om te controleren of u een ongewijzigd serienummer hebt en/of dit
  product is aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.
  Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan door
  overmacht, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel
  gebruik of modificatie van het product of enig onderdeel ervan. Deze Garantie
  dekt geen schade ontstaan door onjuiste bediening, onderhoud of installatie,
  of pogingen tot reparatie door ieder ander dan Cambridge Audio of een
  Cambridge Audio-leverancier, of een geautoriseerde servicevertegenwoordiger
  die toestemming heeft om garantiewerkzaamheden te verrichten voor
  Cambridge Audio. Elke reparatie waarvoor geen toestemming is gegeven,
  maakt deze Garantie ongeldig. Deze Garantie dekt geen producten die zijn
  verkocht ALS ZODANIG of MET ALLE GEBREKEN.
  REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VAN DEZE
  GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE CONSUMENT.
  CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE
  SCHADE OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF
  IMPLICIETE GARANTIE IN DIT PRODUCT. UITGEZONDERD VOOR ZOVER DIT BIJ
  WET VERBODEN IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT DEZE ALLE
  ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET
  UITSLUITEND DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID
  VOOR EEN BEPAALD DOEL.
  In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting of
  beperking van incidentele schade of gevolgschade of impliciete garanties,
  zodat de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u gelden.
  Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk nog
  andere wettelijke rechten die van staat tot staat of van land tot land kunnen
  verschillen.
  Voor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contact opnemen met
  uw leverancier. • Page 5

  azur

  651C

  Aansluitingen op het achterpaneel
  2

  3

  4

  1

  6

  7

  5

  AC-stopcontact

  2

  Stroom aan/uit

  Hiermee zet u het apparaat aan en uit.
  3

  Control Bus

  In

  Maakt de ontvangst door de speler van ongemoduleerde commando’s
  mogelijk van systemen in meerdere ruimtes en van andere componenten.
  Out voor uitvoer van signalen naar een ander toestel.
  4

  5

  IR-ontvangst (infraroodsignalen) ingeschakeld

  Hier ontvangt het toestel gemoduleerde IR-signalen van multi-roomsystemen
  of IR-herhalingssystemen. Hier ontvangen commando’s komen niet uit de
  Control Bus. Zie het onderdeel ‘Installatie op maat’ voor meer informatie.

  Lijn-uitvoer

  Gebruik aansluitkabels van goede kwaliteit van deze aansluitpunten naar elke
  lijnniveau-invoer op uw versterker. Voor de beste resultaten en
  ongeëvenaarde prestaties adviseren wij aansluiting op een Cambridge Audio
  Azur versterker.
  6

  S/P DIF co-axiale digitale output

  Voor invoer in een afzonderlijke DAC, zoals Cambridge Audio DacMagic*, of
  een digitale opnamemachine. Gebruik een hoogwaardige 75 ohm digitale
  RCA-verbindingskabel (niet één die is ontworpen voor normaal audiogebruik)
  om de beste resultaten te verkrijgen.
  7

  Digitale TOSLINK Optical-uitgang

  Gebruiken voor de aansluiting van een afzonderlijke DAC* of digitale
  opnamemachine. Gebruik een hoogwaardige TOSLINK glasvezel
  verbindingskabel.
  Opmerking: Om de beste resultaten te behalen met uw systeem, raden we u
  aan uitsluitend hoogwaardige verbindingen van Cambridge Audio te
  gebruiken. Dit garandeert dat u uw systeem hoort zoals wij het hebben
  ontworpen. Vraag bij uw verkooppunt naar meer informatie hierover.
  * Zie voor meer informatie de DacMagic-pagina op de website van Cambridge
  Audio: www.cambridgeaudio.com/products.php

  NEDERLANDS

  1

  Wanneer u alle kabels op de versterker hebt aangesloten, steekt u de stekker
  van het AC-netsnoer in een geschikt stopcontact en zet u het apparaat aan.
  Uw compactdiscspeler is nu klaar voor gebruik.

  55 • Page 6

  Bedieningselementen aan de voorzijde

  1

  1

  2

  Stand-by/Aan

  Schakelt het apparaat aan en in de stand-bymodus. Het blauwe lampje blijft
  branden als het apparaat aanstaat en wordt vaag als het apparaat in een
  speciale milieuvriendelijke standbymodus staat. Het apparaat verbruikt
  minder dan 1 Watt aan stroom als het in standby staat. Laat het apparaat in
  de stand-bymodus staan wanneer u het niet gebruikt. Het is aan te raden om
  de stroom van het apparaat te halen als het waarschijnlijk is dat het voor
  langere tijd niet zal worden gebruikt.
  Opmerking: Voor het gemak kan de speler worden geprogrammeerd op
  automatisch naar de Standby-modus gaan na een periode van inactiviteit. Zie
  voor het inschakelen van deze eigenschap “Het gebruik van het
  installatiemenu” op pagina 9.
  2

  Infrarood sensor

  Ontvangt IR-opdrachten van de bijgeleverde afstandsbediening. Hiervoor is
  een vrije, onbelemmerde zichtlijn nodig tussen de afstandsbediening en de
  sensor.
  3

  Openen/Sluiten

  Hiermee kunt u de disclade openen en sluiten. Druk na het plaatsen van een
  cd in de lade op Open/Close om de lade te sluiten.
  4

  Afspelen/Pauze (Play/Pause)

  Toets voor afspelen en pauzeren van het afspelen.
  5

  Stop

  Stopt het afspelen van de CD.
  6

  Skip/Scan

  Hiermee kunt u tracks overslaan en in tracks zoeken. Kort indrukken om een
  track over te slaan. Indrukken en ingedrukt houden om een track te scannen.

  4

  3

  5

  6

  Weergavefuncties
  1

  4

  1

  3

  2

  5

  6

  Play

  Verlicht tijdens het terugspelen van de disc.
  2

  Pause

  Geeft aan dat het terugspelen van de disc is gepauzeerd.
  3

  Display

  Alfanumerieke tekens die terugspeelinformatie weergeven. Na het plaatsen
  van een disc neemt de cd-speler een paar seconden voor het lezen van de
  Table of Contents (TOC) informatie van de disc. De display geeft dan het aantal
  tracks op de cd en de totale lengte van de cd aan.
  Als er cd-tekst op de cd staat, wordt de naam van het album eenmaal
  weergegeven (het aantal tracks blijft steeds stationair). Zodra het terugspelen
  van een specifieke track begint, worden het totale aantal tracks en de
  afspeeltijd weergegeven. Op een cd die cd-tekst bevat wordt de naam
  eenmaal weergegeven. Het indrukken van de i (Info) knop op de
  afstandsbediening geeft de cd-tekst nogmaals weer.
  4

  Random

  Geeft de random terugspeelmodus weer.
  5

  Remain

  Verlicht bij het weergeven van de resterende tijd van de track of de disc.
  6

  Repeat All/Track

  Verlicht als ‘Repeat Track’ of ‘Repeat All’ wordt geselecteerd.

  56 • Page 7

  azur

  651C

  Afstandsbediening
  De 651C wordt geleverd met een Azur Navigator
  afstandsbediening, waarmee zowel deze cd-speler als de
  versterkers uit de Cambridge Audio Azur-reeks kunnen
  worden bediend. Plaats hierin de meegeleverde AAAbatterijen. Gebruik altijd alkaline-batterijen.

  Speaker A/B
  Schakelt de luidsprekerterminals op de achterzijde naar
  alleen uitvoer luidspreker A, alleen luidspreker B, zowel
  uitspreker A als B of helemaal geen luidspreker-uitvoer. De
  luidspreker-indicators op de voorzijde van de versterker
  laten zien welke luidsprekerterminals zijn geselecteerd.

  Standby/On
  Hiermee zet u de versterker beurtelings Aan en in de
  milieuvriendelijke standby-stand.

  Open/Close

  Volumeregeling
  Verhoogt of verlaagt het volume van de versterkeruitvoer.

  ,

  Opent en sluit de disclade.

  ,

  ,

  ,

  ,

  Met de zes bronselectietoetsen kan de ingangsbron van de
  versterker worden geselecteerd.

  Nummer van de track selecteren
  Druk op het nummer van de gewenste track. Het afspelen
  start automatisch vanaf het begin van de track.

  Opmerking: De Tape Monitor invoer werkt enigszins
  afwijkend - raadpleeg de gebruikershandleiding van uw
  versterker voor meer gegevens.

  Track selecteren
  Als u een tracknummer hoger dan negen wilt selecteren,
  druk dan op -/- en vervolgens op het tracknummer Het
  afspelen van de gekozen track start automatisch.

  Afspelen/

  Stoppen/

  Pauzeren

  Druk op de betreffende knop om het afspelen van de cd te
  starten, te stoppen of te onderbreken.

  Overslaan
  Rechtertoets Druk eenmaal om een track verder te gaan op
  de cd.
  Linkertoets Druk eenmaal om een track terug te gaan op
  de cd.

  Met de afstandsbediening van de Azur 651AC Navigator
  kunnen de basisfuncties van Apple-apparaten (zoals de
  Apple tv en het assortiment iPods/iPhones/iPads van Apple)
  worden bediend, indien deze apparaten in een
  dockingstation van Cambridge Audio of Apple zijn geplaatst.
  Houd de bronknop die correspondeert met de ingang
  waarop het Apple-product is aangesloten, ingedrukt en druk
  tegelijk op een van de onderstaande knoppen.
  De functies verschillen enigszins per Apple-product.
  Select

  Indrukken en vasthouden om binnen de
  geselecteerde track te zoeken. Zeven seconden
  ingedrukt houden om de scansnelheid te verhogen.
  Rechtertoets indrukken voor snel vooruit, linkertoets voor
  terugspoelen.

  Info
  Te gebruiken bij cd’s die cd-tekst ondersteunen. Druk hierop
  in de stopstand om te schakelen tussen de weergave op de
  display van de titel van het album en de totale tijd. Tijdens
  het afspelen kunt u hierop drukken om te schakelen tussen
  de naam en de tijd van de track.

  Helderheid
  Wijzigt de helderheid van de display. Er zijn drie
  helderheidsniveaus: Bright, Dim en Off.

  ,

  ,

  Lees het onderdeel ‘Bedieningsinstructies’ van deze
  handleiding voor informatie over de functies van deze
  knoppen.
  Opmerking: deze knoppen werken alleen wanneer de
  display in de ‘Bright’- of de ‘Dim’-modus is ingesteld. In de
  stand ‘Off’ reageren deze functies niet.

  Play/pause
  Stop of Menu
  Kort indrukken om over te slaan of naar links of
  rechts te navigeren. Indrukken en ingedrukt
  houden om vooruit of terug te zoeken.
  Gebruikt om het volume te regelen en/of door
  menu’s te navigeren.

  Gebruikt voor het navigeren van menu’s.
  De afstandbediening van de Azur kan bovendien worden
  gekoppeld aan maximaal zes specifieke Apple-apparaten
  met behulp van de zes bronknoppen. Dit kan handig zijn als
  u meer dan één Apple-product hebt.
  Raadpleeg de handleiding van uw Apple-apparaat voor
  meer informatie over koppeling.
  Koppelen – Om een Apple-apparaat te koppelen, houdt u de
  vereiste bronknop en de knop tegelijk zes seconden lang
  ingedrukt. Sommige aparaten, zoals de Apple tv, geven op
  een display aan wanneer de koppeling is geslaagd.
  Ontkoppelen – Om een Apple-apparaat te ontkoppelen,
  houdt u een willekeurige bronknop en de knop
  tegelijk
  zes seconden lang ingedrukt.

  Met de volgende knoppen kan alleen een bijbehorende
  Cambridge Audio Azur-versterker worden bediend:

  Source
  Doorloopt de broninvoeren van de versterker.

  Mute
  Onderdrukt het geluid van de versterker. In de mutemodus knipperen de
  lampjes van de bron en de luidsprekers . Druk nogmaals op deze knop om
  het geluid weer aan te zetten.
  Opmerking: Het geluid van de luidsprekers, pre-out en headsets worden alle
  onderdrukt. De opname-uitvoer wordt niet onderdrukt.

  57

  NEDERLANDS

  Scan

  ,

  Compatibiliteit met Appleapparaten • Page 8

  Bedieningsinstructies
  Plaatsen en verwijderen van discs
  1.
  2.
  3.
  4.

  Druk op de Open/Close knop ( ).
  Plaats als de disclade geheel is geopend voorzichtig een disc in de lade
  met het etiketgedeelte omhoog.
  Druk om de lade te sluiten nogmaals op de Open/Close ( ) knop. Als de
  lade, met een op de juiste wijze geplaatste disc, geheel is gesloten leest
  de cd-speler de disc en geeft hij de inhoudsinformatie weer.
  De disclade kan opelk moment worden geopend door het indrukken van
  de Open/Close ( ) knop. Verwijder de disc pas als de lade geheel is
  geopend.

  Opmerking:
  – Plaats niets anders dan een compact disc in de lade. Vreemde
  voorwerpen kunnen het mechanisme beschadigen.
  – Forceer de lade tijdens het openen en sluiten niet met de hand.
  – Houd de lade gesloten als het apparaat niet wordt gebruikt, om te
  voorkomen dat vuil en stof in het mechanisme komen.
  – Als de disk ernstig is bekrast of te vuil is, kan de speler deze mogelijk niet
  lezen of afspelen.
  – Plaats nooit meer dan één disk tegelijk in de lade.

  Normaal afspelen van de disc

  4.

  Opmerking:
  – ‘Repeat Track’ is niet beschikbaar in de Program modus.
  – Het selecteren van ‘Repeat Track’ als de ‘Random’ modus is geselecteerd
  annuleert automatisch de ‘Random’ modus.

  Afspelen van tracks in willekeurige volgorde.
  1.
  2.
  3.

  Dit apparaat is bestemd voor het afspelen van compact
  discs, recordable cd’s (CD-R) en re-writable cd’s (CD-RW)
  waarvan het identificatielogo hier is afgebeeld. Er kunnen
  geen andere discs worden gebruikt. CD-R/CD-RW discs moeten op de
  juiste wijze opgenomen TOC (Table of Contents) informatie bevatten,
  zodat ze teruggespeeld kunnen worden. Dit apparaat kan alleen discs
  afspelen die in het CD-DA-formeet zijn opgenomen, dat is bestemd voor
  muziekreproductie. Probeer op deze speler heen discs af te spelen die
  andere data bevatten, zoals een cd-rom voor PC’s met mp3 of WMAbestanden.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  Schakel uw versterker in and zet de invoerselector daarvan in de juiste
  stand. Stel het volume in op minimaal.
  Druk op de Open/Close ( ) knop om de disklade te openen en een disc
  te plaatsen.
  Druk nogmaals op de Open/Close ( ) knop om de disclade te openen.
  De cd-speler leest dan de disc.
  Druk om met terugspelen te beginnen op Play ( ).
  Als de laatste track is afgespeeld, gaat de display terug naar Table of
  Contents (TOC).
  Druk om de disc op een bepaald moment te stoppen op de Stop-knop
  ( ). Het indrukken van de Pause-knop ( ) tijdens het afspelen van de
  disc pauzeert het afspelen en verlicht het pauze-ikoon op de display. Het
  terugspelen kan worden hervat door het opnieuw indrukken van Play ( ).

  Het vinden van een specifieke track tijdens het
  terugspelen.
  1.
  2.

  Eenmaal kort indrukken van de Skip/Scan ( ) knop brengt u naar het
  begin van de volgende track op de cd. Herhalen indien nodig.
  Eenmaal kort indrukken van de Skip/Scan ( )knop brengt u naar het
  begin van de vorige track op de cd.

  Een andere mogelijkheid is het tweemaal indrukken van Repeat ( ), de
  gekozen track selecteren met de numerieke toetsen op de
  afstandsbediening en het indrukken van Play ( ).
  ) voorafgaand aan of tijdens het
  Druk nogmaals op Repeat (
  terugspelen om de herhaalfunctie uit te schakelen.

  4.
  5.

  Controleer of de disc is geplaatst.
  Druk op de Random ( ) knop op de afstandsbediening. ‘Random’ wordt
  weergegeven op de display.
  Druk op Play ( ). De cd-speler speelt nu de gehele disc in een
  willekeurige volgorde af.

  Het is ook mogelijk om de Random ( ) knop tijdens het terugspelen in
  te drukken om tracks in willekeurige volgorde te beluisteren.
  Druk op Random ( ) om de Random-functie af te sluiten. De disc blijft
  in de juiste volgorde doorspelen tot het eind.
  Druk op een willekeurig moment op de Stop-knop ( ) om de disc te
  stoppen.

  Opmerking: Het selecteren van de ‘Random’ modus als ‘Repeat Track’ is
  geselecteerd annuleert automatisch de ‘Repeat Track’ modus.

  Het gebruik van de Remain-functie
  1.
  2.

  Controleer of de disc speelt.
  Druk eenmaal op de Remain ( ) knop op de afstandsbediening om de
  resterende tijd voor het afspelen van de disc weer te geven.

  3.

  Druk voor de tweede maal op Remain ( ) om de totale resterende disctijd
  weer te geven.

  4.

  Druk nogmaals op Remain (
  ) voorafgaand aan of tijdens het
  terugspelen om terug te gaan naar de normale afspeelmodus.

  Vinden van een specifieke track als het terugspelen is
  gestopt.
  1.
  2.
  3.

  Eenmaal kort indrukken van de Skip/Scan (
  ) knopt slaat tracks over.
  Indrukken en ingedrukt houden om snel door tracks te bladeren.
  Druk op Play ( ) om te beginnen met terugspelen vanaf de
  geselecteerde track.

  Herhalen van discs en tracks.
  1.
  2.

  3.

  58

  Controleer of de disc is geplaatst.
  Druk op de Repeat-knop ( ) op de afstandsbediening. ‘Repeat All’ wordt
  weergegeven op de display. Druk op Play ( ). De hele disc wordt nu
  steeds opnieuw afgespeeld tot deze functie is uitgeschakeld.

  Druk voor het herhalen van een specifieke track tweemaal op Repeat (
  ) terwijl de track wordt afgespeeld. ‘Repeat All’ wordt weergegeven op de
  display. Druk op Play ( ) en de geselecteerde track wordt nu herhaald tot
  de functie wordt uitgeschakeld. • Page 9

  azur
  Programmering van het afspelen van de disc.
  Het is mogelijk om de 651C te programmeren om in elke volgorde alleen de
  tracks terug te spelen die u wilt horen.
  1.
  2.

  Controleer of de disc is geplaatst. De display moet nu de TOC-gegevens
  weergeven.
  Druk op Prog op de afstandsbediening. De programma-installatie wordt
  in de display weergegeven (zolang de verlichting van de display is
  ingesteld op de “Bright” of de “Dim” modus. ‘ST:01’ gaat knipperen.

  651C

  9.

  U kunt de skip- en de scanfunctie op uw afstandsbediening gebruiken
  om door de door uw geprogrammeerde selectie te lopen op dezelde
  manier als bij gewoon terugspelen.
  10. Drukken op
  tijdens het terugspelen brengt u terug naar het ‘Program
  Mode’ stadium. Nu opnieuw drukken op verwijdert het programma.
  Opmerking:
  – Gebruik tijdens het geprogrammeerde terugspelen de ‘Remain’-functie
  alleen om de tijd weer te geven die er resteert voor de op dat moment
  afgespeelde track. U kunt de resterende disctijd niet zien.
  – Alleen de ‘Repeat All’ eigenschap kan tijdens de Program-modus worden
  gebruikt. U kunt geen specifieke tracks in het programma herhalen.

  Het gebruik van het installatiemenu
  3.

  , 0-9 of -/-- knoppen om over te springen of voer het
  Gebruik de
  tracknummer in dat u wilt programmeren als uw eerste track.

  De 651C maakt de instelling mogelijk van de opties die te maken hebben met
  Auto Play, Auto Power Down en de digitale filters die worden gebruikt door de
  D/A converters.
  1.
  2.
  3.

  4.

  Druk op
  . De gewenste track wordt nu geprogrammeerd. Het
  programmanummer gaat automatisch één omhoog voor de volgende
  invoer.

  4.
  5.

  Druk Stop ( ) in en houd deze knop gedurende vijf seconden ingedrukt
  om het Set-up menu te openen.
  ) knoppen.
  Blader door het menu (zie hieronder) met de Skip/Scan (
  Play ( ) selecteert een submenu. Blader door de submenu-opties met de
  ) knoppen. De standaardinstelling wordt aangegeven
  Skip/Scan (
  door het symbool .
  Selecteer een optie door het indrukken van Play ( ).
  Keer terug naar het submenu of verlaat het Options-menu door het
  indrukken van de Stop-knop ( ).

  Opmerking:
  – Het is niet mogelijk om toegang te krijgen tot het installatiemenu tijdens
  het terugspelen van de disc.
  – De Stop-knop ( ) op de afstandsbediening kan niet worden gebruikt voor
  het openen van het installatiemenu. Zodra u in het menu bent kan de
  afstandsbediening worden gebruikt voor het doorbladeren en selecteren
  van submenu-opties.
  6.

  Herhaal de stappen drie en vier tot alle gewenste tracks zijn ingevoerd.
  Er kunnen maximaal 30 tracks worden geprogrammeerd.
  Druk om terug te gaan en een geprogrammeerde track te veranderen op
  om de gewenste programmastap te zoeken. ‘ST:0-’ knippert niet.

  Druk op Stop gedurende 5 seconden

  Filterinstellingen

  Druk op
  om de vervangende track te zoeken. ‘ST:0-’ knippert om
  een programmaverandering aan te geven. Druk op om de nieuwe track
  te selecteren en verder te gaan.

  7.

  Druk op Prog of

  om af te sluiten.

  Lin
  phase

  Auto Play

  Auto Power Down

  Min
  Steep
  phase
  Off

  On

  Off

  5min

  10min

  15min

  Filterinstellingen
  Zie voor meer informatie pagina 60.

  Auto Play-instelling

  8.

  Druk nogmaals op Prog om terug te gaan naar programmabewerking. Nu
  kunt u opnieuw op drukken om het programma te verwijderen en terug
  te gaan naar TOC-weergave of op
  drukken om te beginnen met het
  afspelen van uw selectie.
  Als
  wordt ingedrukt, wordt kort ‘Program Play’ op de display
  weergegeven en start het terugspelen van de geprogrammeerde tracks.

  Desgewenst kan de 651C automatisch discs afspelen die in de lade zijn
  geplaatst zonder dat de Play ( ) knop hoeft te worden ingedrukt. Auto Play
  wordt desgewenst in het menu geactiveerd. De standaardinstelling voor Auto
  Play is ‘Off’.

  Auto Power Down instelling
  Desgewenst kan de 651C zichzelf uitschakelen als hij enige tijd niet wordt
  gebruikt. Uitschakelen na een inactieve periode (als geen disc terugspelen of
  functies van de speler worden gebruikt) van 5, 10 of 15 minuten kan worden
  geselecteerd. De standaardinstelling voor Auto Power Down is ‘Off’ (d.w.z.
  gedeactiveerd).

  59

  NEDERLANDS

  5. • Page 10

  Filterinstellingen
  De 651C gebruikt de WM8742 digitaal-naar-analoogconverters (DAC) van
  Wolfson Microelectronics. De 651C heeft twee DAC’s in dubbele differentiaal
  (d.w.z. één per kanaal, in een intern gebalanceerde modus). Deze zeer
  hooggekwalificeerde onderdelen maken het mogelijk dat uit een reeks filters
  kan worden gekozen. Er is geen ‘ juiste’ keuze en we moedigen u aan met de
  filters te experimenteren en die te kiezen die voor u het beste klinkt. De
  kenmerken vindt u hieronder:

  Lineaire fase

  Impulsrespons

  Respons (dB)

  Dit filter vertoont een lineaire faseverschuiving (d.w.z. constante groeplooptijd)
  zodat alle audiosignalen tijd-coherent zijn, in het tijddomein is er enige preringing en post-ringing. De onderdrukking buiten de band is goed.

  Frequentie (kHz)

  Impulsrespons

  Impulsrespons

  Respons (dB)

  Deze filter heeft soortgelijke onderdrukking buiten de band maar wisselt enige
  niet-lineaire faseverschuiving uit met frequentie voor pre-ringing in het
  tijddomein.

  Frequentie (kHz)

  Steil

  Impulsrespons

  Respons (dB)

  Dit filter vertoont sterke demping van anti-aliasing beelden buiten de
  doorlaatband (d.w.z. boven 22.05kHz) ten koste van enige roll-off bij 20kHz
  en enige pre-ringing en post-ringing in het tijddomein.

  Frequentie (kHz)

  60 • Page 11

  azur
  Aangepaste installatie (C.I.)

  Problemen verhelpen

  De 651C beschikt over controlbus in- en uitgangen, waarmee nietgemoduleerde signalen van de afstandsbediening (positieve logica,
  TTL-niveau) door het apparaat desgewenst elektrisch kunnen worden
  ontvangen. Deze bedieningssignalen worden gewoonlijk gegenereerd door
  standaard
  geïnstalleerde
  multi-roomsystemen
  of
  externe
  IRontvangersystemen. De controlbus-aansluitingen zijn oranje gecodeerd.

  Het toestel krijgt geen stroom

  Een IR-signaalingang is eveneens aanwezig. Daarmee kunnen gemoduleerde
  IR-bedieningssignalen elektrisch door het apparaat worden ontvangen. Via
  deze ingang ontvangen signalen bedienen alleen het apparaat en worden niet
  gedemoduleerd uitgevoerd via de controlbus-uitgang.
  Daarnaast kan het toestel voor sommige functies ‘directe’ IR/besturings- en
  schakelcodes verwerken, om het programmeren van aangepaste installaties
  te vereenvoudigen. Op de meegeleverde afstandbediening zijn speciale
  rechtstreekse Aan/Uit- en Mute-signalen beschikbaar, die als volgt aan CIsystemen kunnen worden ‘aangeleerd’:
  1.

  2.

  Druk de Standby-knop in en houd deze ingedrukt. Na 12 seconden
  genereert de remote eerst een Standby (toggle) commando voor Azur cdspelers. Blijf de toets ingedrukt houden. Na 12 seconden wordt een
  signaal cd-speler ‘On’ gegenereerd. Als de toets 12 seconden langer
  ingedrukt wordt gehouden, wordt een signaal CD-speler “Off”
  gegenereerd. Na 12 seconden genereert de remote eerst een Standby
  (toggle) commando voor Azur versterkers. Na nog eens 12 seconden
  wordt een Amp “On” commando gegenereerd. Als de toets 12 seconden
  langer ingedrukt wordt gehouden, wordt een Amp “Off” commando
  gegenereerd.
  Druk de Mute-knop in en houd deze ingedrukt. De remote genereert eerst
  een Mute (toggle) commando voor Azur versterkers. Blijf de toets
  ingedrukt houden en na 12 seconden wordt een Amp ‘On’ commando
  gegenereerd. Als de toets 12 seconden langer ingedrukt wordt gehouden,
  wordt een Amp “Mute Off” commando gegenereerd.

  Een complete codetabel voor dit product vindt u op de Cambridge Audiowebsite onder www.cambridge-audio.com.

  Technische specificaties

  651C

  Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.
  Controleer of de stekker stevig in het stopcontact zit (en of de schakelaar op
  de stekker - indien aanwezig - in de juiste stand staat).
  Controleer of de schakelaar aan de achterkant is ingeschakeld.
  Controleer (indien aanwezig) de zekering van de stekker en de adapter.

  De speler kan de disc niet lezen
  Controleer of de disc niet omgekeerd is geplaatst.
  Controleer of de disc niet te zeer beschadigd of vuil is.

  Er is geen geluid
  Controleer of de versterker goed is afgesteld.
  Controleer of de aansluitingen goed vast zitten.

  De disc slaat stukken over
  Controleer of de disc niet te zeer beschadigd of vuil is.
  Controleer of de speler op een stevig oppervlak staat en niet bloot staat aan
  trillingen.

  Er komt een zoemend geluid uit de luidspreker
  Controleer of alle kabels stevig zijn aangesloten.

  De afstandsbediening werkt niet
  Controleer of de batterijen niet leeg zijn.
  Controleer of de sensor van de afstandsbediening niet wordt geblokkeerd.
  Mocht u met de bovenstaande aanwijzingen het probleem niet kunnen
  verhelpen, raadpleeg dan op onze website het deel FAQ (veelgestelde vragen):
  www.cambridge-audio.com/sts/faqs
  U kunt deze mogelijkheid ook gebruiken om een vraag te stellen aan ons
  Technical Support team.
  Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw
  verkooppunt.

  D/A Converter

  Dual Wolfson Microelectronics
  WM8742 24-bit/192kHz capable

  Filter

  2-Pole Dual Differential Bessel
  Double Virtual Earth Balanced

  Frequentierespons (+/-0.1dB)

  20Hz - 20kHz

  THD @ 1Khz 0dBFs

  <0,003%

  THD @ 1Khz -10dBFs

  <0,0005%

  THD @ 20Khz 0dBFs

  <0,002%

  IMD (19/20kHz) 0dBFs

  <0,0005%

  Lineariteit @ -90dBFs

  +/- 0,5dB

  Klokdeviatie

  +/- 20ppm

  Stopbandrejectie (>24kHz)

  >90dB

  S/N-verhouding

  >-115dB

  Totaal gecorreleerde jitter

  <140pS

  Crosstalk @ 1kHz

  > -100 dB

  Crosstalk @20kHz

  <-99dB

  Output-impedantie

  <50ohm

  Maximum stroomverbruik

  25W

  Stand-by stroomverbruik

  <1w

  Afmetingen - B x D x H

  85 x 430 x 305mm
  (3,4 x 16,9 x 12,2”)

  Gewicht

  4,8kg (10.6lbs)

  NEDERLANDS

  651C

  61 • Page 12

  Cambridge Audio is een merk van Audio Partnership Plc
  Hoofdkantoor: Gallery Court, Hankey Place
  London SE1 4BB, United Kingdom
  Geregistreerd in Engeland onder nr. 2953313

  © 2011 Cambridge Audio Ltd

  AP30482/1

  www.cambridge-audio.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 651C wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 651C in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,25 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 651C

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Polnisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Schwedisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info