Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
Din musik +vår passion
NP30
SVENSKA
Network Player
Bruksanvisning
98
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NP30Din musik + vr passionSVENSKANetwork PlayerBruksanvisning98
 • Page 2

  InnehllInledningInledning....................................................................................................98Tack fr att du kpte Sonata NP30 Network Music Player. Vi r skra p att du frmnga rs lyssnarnje frn den. Liksom alla produkter frn Cambridge Audio fljerSonata NP30 tre grundprinciper enastende prestanda, enkel anvndning ochotroligt vrde.Viktiga skerhetsinstruktioner.................................................................99Wi-Fi-information ....................................................................................100Begrnsad garanti..................................................................................101Anslutningar p bakre panelen .............................................................102Kontroller p frontpanelen ....................................................................103Sonata NP30 kan komma t ett stort sortiment med ljud frn UPnP-servrar ellerlokal media och direkt frn Internet t.ex. frn vr egen Uuvol Internet Radio-tjnsteller Streaming-tjnster frn andra leverantrer.Med vr kostnadsfria radiotjnst UuVol Radio kan du lyssna p de bsta iRadiotjnsterna med din NP30, kanaler som vi har kontrollerat fr plitlighet ochljudkvalitet, med ver 15 000 kanaler tillgngliga fr nrvarande och fler som lggstill varje dag.versikt ...................................................................................................105P vr webbplats UuVol.com kan du fresl nya kanaler, hantera dina favoriter ochandra instllningar fr flera UuVol-aktiverade enheter samtidigt, ta reda p nyafunktioner och Streaming-tjnster nr vi lgger till dem och mer. Mer informationfinns p UuVol.com.Anslutningar............................................................................................105Streaming-tjnster r tjnster frn vra partnerleverantrer. Dessa krver normaltett abonnemang frn leverantrerna och olika tjnster r tillgngliga i olika lnder.Anvnda NP30........................................................................................106I tillgg till rent Internetinnehll kan du komma t din egen lokalt sparade musik frndina USB-minneskort eller hrddiskar samt ntverksanslutna UPnP-servrar.Menyn Settings (Instllningar) ..............................................................110UuVol Remote .........................................................................................111Olika komprimerade format stds plus frlustfritt komprimerat och okomprimeratPCM/WAV upp till bttre n CD 24 bitars innehll vid 24/96 som kan skaffas frnlmpliga nedladdningswebbplatser. Podcast stds ocks.Felskning...............................................................................................112Enbart komponenter av hg kvalitet anvnds, inklusive en WM8728 24 bitars /96kHz digital till analog konverterare (DAC) frn den ryktbara tillverkaren Wolfson.Fjrrkontroll.............................................................................................104Tekniska specifikationer........................................................................112Ett egentillverkat ljudbuffrings- och omklockningsschema terskapar allainkommande ljudklockor inuti NP30 med en uppsttning precisionsoscillatorer someliminerar jitter och ger enastende ljudkvalitet.Sonata NP30 har ven en standby-krets fr miljvnlig lg strmfrbrukning (<1w).Vi har ven utvecklat en kostnadsfri iPhone/iPod Touch-applikation som mjliggrfullstndig trdls kontroll ver NP30 (tillsammans med ett Wi-Fi-ntverk).Viktigt!NP30 r till stor del en programvarubaserad produkt och nyafunktioner och uppdateringar blir tillgngliga med jmna mellanrum.Se avsnittet Upgrade Firmware (Uppgradera programvara) i slutet avdenna bruksanvisning fr information om hur du kontrollerar om detfinns uppdateringar och uppdaterar din enhet automatiskt via Internet.Detta tar bara ngra f minuter.Vi uppmanar dig att kontrollera om det finns uppdateringar innan duanvnder NP30 fr frsta gngen och sedan med jmna mellanrum.LsvensupportsidanfrNP30phttp://support.cambridgeaudio.com fr information om nyafunktioner, rd om kompatibilitet med andra produkter och ljudformatsamt den senaste utgvan av denna bruksanvisning.Se till att registrera ditt kp.Besk: www.cambridge-audio.com/stsOm du registrerar blir du den frsta som viinformerar om: Framtida produktlanseringar Programvaruuppgraderingar Nyheter, hndelser och exklusiva erbjudandensamt tvlingar!Denna handbok r utformad fr att underltta installation ochanvndning av denna produkt. Informationen i detta dokument harkontrollerats noggrant vid tryckningstillfllet. Cambridge Audio har docken policy av kontinuerliga frbttringar, vilket innebr att design ochspecifikationer kan ndras utan fregende meddelande.Detta dokument innehller upphovsrttsskyddad information. Medensamrtt. Ingen del av handboken fr reproduceras p mekaniskt,elektroniskt eller annat stt, i ngon form, utan skriftligt tillstnd frntillverkaren. Alla varumrken och registrerade varumrken tillhr sinarespektive gare.Incognito och Incognito Ready r varumrken som tillhr CambridgeAudio Ltd. Med ensamrtt. Copyright Cambridge Audio Ltd 2010UuVol r ett varumrke som tillhr Audio Partnership Plc och rregistrerad i EU och andra lnder.Andra mrken som nmns r varumrken som tillhr respektive gareoch anvnds endast i referenssyfte.Cambridge Audios policy av kontinuerliga frbttringar betyder attdesign och specifikationer kan komma att ndras utan fregendemeddelande.98Sk efter UuVol Remote p Apple App Store eller se www.UuVol.com fr merinformation om denna och andra applikationer nr de blir tillgngliga.Bsta mjliga ljudkvalitet beror p hela ditt system. Naturligtvis rekommenderar vihgtalare frn Cambridge Audios Sirocco-sortiment eftersom dessa har utformatstill samma hga standarder som denna produkt.Din terfrsljare kan ven tillhandahlla Cambridge Audio-anslutningskablar fr attditt system ska uppn sitt fullstndiga potential.Tack fr att du tar tid att lsa denna handbok. Vi rekommenderar att du behller denfr framtida referens.Matthew BrambleCambridge Audio Teknisk direktroch utvecklingslaget fr Sonata-sortimentet.
 • Page 3

  NP30Viktiga skerhetsinstruktionerFr din egen skerhet br du lsa fljande viktiga skerhetsinstruktioner frsiktigtinnan du frsker att ansluta apparaten till ntuttaget. Instruktionerna hjlper digven att f bsta prestanda frn enheten samt frlnga dess bruksliv:1. Ls dessa instruktioner.2. Behll dessa instruktioner.3. Uppmrksamma alla varningar.4. Flj alla instruktioner.5. Anvnd inte apparaten i nrheten av vatten.6. Rengr endast med en torr trasa.7. Blockera inte ngon av ventilationsppningarna. Installera i enlighet medtillverkarens instruktioner.8. Installera inte i nrheten av vrmekllor som element, vrmepannor, spisar ellerannan utrustning (inklusive frstrkare) som ger ifrn sig vrme.9. Kringg inte skerhetsanordningen i den polariserade eller jordade kontakten.En polariserad kontakt har tv stift, ett bredare n det andra. En jordad kontakthar tv stift och ett tredje jordningsstift. Det breda stiftet eller det tredje stiftetr viktiga fr din skerhet. Om den medfljande kontakten inte passar i dittntuttag ska du be en elektriker byta ut det gamla ntuttaget.10. Skydda strmkabeln frn att ngon gr p den eller att den klms fast, srskiltvid kontakterna, vgguttagen och platsen dr de ansluts till apparaten.11. nvnd endast endast tillbehr som har angetts av tillverkaren.12. Anvnd endast med vagn, stllning, stativ, fste eller bord somangetts av tillverkaren eller sljs med apparaten. Nr en vagnanvnds ska vagnen med utrustningen flyttas frsiktigt fr attfrhindra att den vlter och orsakar skador.13. Koppla ur apparaten under skvder eller nr den inte ska anvndas under enlngre tid.14. All service hnvisas till kvalificerad servicepersonal. Service krvs nr apparatenhar skadats p ngot stt, t.ex. om strmkabeln eller kontakten har skadats, omvtska har spillts eller om freml har fallit ned i apparaten samt om apparatenhar utsatts fr regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.VARNING Minska risken fr brand eller elchock genom att inte exponera denna apparat frregn eller fukt. Batterier (batteripaket eller installerade batterier) fr inte exponeras fr kraftighetta, t.ex. solsken, brand eller liknande.Blixten med pilsymbolen i en triangel r avsedd att varna anvndaren fr oisoleradfarlig spnning inom produkten som kan vara stark nog att ge personer en elstt.Utropstecknet i en triangel r avsedd fr att uppmrksamma anvndaren p att detfinns viktiga drift- och underhllsinstruktioner (service) i handboken som medfljerapparaten.Symbolen p denna produkt indikerar att den r konstruerad enligtKLASS II (dubbel isolering).WEEE-symbolDen verkorsade soptunnan r Europeiska Unionens symbol fr attindikera separat uppsamling av elektrisk och elektronisk utrustning.Denna produkt innehller elektrisk och elektronisk utrustning som kanteranvndas, tervinnas eller terhmtas och inte fr kasseras mednormalt osorterat hushllsavfall. Ta tillbaka apparaten eller kontaktaden auktoriserade terfrsljaren som du kpte produkten frn fr med information.CE-mrkningDenna produkt uppfyller de europeiska direktiven frLgspnningsutrustning(2006/95/EC),Elektromagnetiskkompatibilitet (2004/108/EC) och Miljvnlig design fr energirelaterade produkter(2009/125/EC) nr den installeras och anvnds i enlighet med dennainstruktionsbok. Fr att apparaten ska fortstta att uppfylla dessa direktiv fr endasttillbehr frn Cambridge Audio anvndas med produkten och service mste utfrasav kvalificerad servicepersonal.C-Tick-mrkningDenna produkt uppfyller Australian Communications Authoritys krav frradiokommunikationer samt EMC-krav.Gost-R MarkDenna produkt uppfyller kraven fr elektronisk skerhetsmrkning iRyssland.Apparaten mste installeras p ett stt som gr det mjligt att koppla urntkontakten frn ntuttaget (eller apparatens kontakt frn baksidan av apparaten).Om ntkontakten anvnds fr urkoppling, mste denna alltid vara brukbar. Endastntkabeln medfljer denna apparat.Kontrollera att det finns tillrckligt med ventilation (minst 10 cm frigng p allasidor). Stll inga freml ovanp denna apparat. Placera den inte p en matta ellerliknande mjuk yta och blockera inte ngra luftingngar eller -utgngar. Tck intever ventilationsgallret med freml som tidningar, bordsdukar, gardiner ellerliknande.SVENSKADenna apparat fr inte anvndas i nrheten av vatten eller exponeras till droppandeeller stnkande vatten eller andra vtskor. Inga freml fyllda med vtska, t.ex.vaser, fr stllas p apparaten.99
 • Page 4

  Wi-Fi-informationVentilationVIKTIGT Apparaten blir het nr den anvnds. Stapla inte flera apparater pvarandra. Placera inte i ett instngt omrde som en bokhylla eller ett skp utantillrcklig ventilation.Kontrollera att sm freml inte faller genom ngon av ventilationsgallren. Om dettahnder ska du stnga av apparaten med detsamma, koppla ur den frnntstrmmen och rdgra med din terfrsljare.PlaceringVlj installationsplatsen frsiktigt. Undvik att stlla apparaten i direkt solljus ellernra en vrmeklla. Inga lgor, t.ex. tnda ljus fr placeras p enheten. Undvikplatser som utstts fr vibration eller fr mycket damm, kyla eller fukt. Apparatenkan anvndas i ett mttligt klimat.Apparaten mste installeras p en stadig, jmn yta. Placera inte i ett instngtomrde som en bokhylla eller ett skp. Alla utrymmen som r ppna p baksidan(som ett srskilt stll fr utrustningen) gr dock bra. Placera inte apparaten p eninstabil yta eller hylla. Apparaten kan falla och orsaka allvarliga skador p barn ellervuxna, och dessutom orsaka allvarliga skador p produkten. Stll inte annanutrustning ovanp apparaten.P.g.a. magnetiska flt fr inte skivspelare eller CRT TV-apparater finnas i nrhetenp.g.a. mjliga strningar.Elektroniska ljudkomponenter har en inkrningsperiod p cirka en vecka (om deanvnds flera timmar om dagen). Efter denna tid har alla nya komponenter hamnatp plats och ljudegenskaperna frbttras under denna tid.StrmkllorApparaten ska endast frses med strm frn en strmklla som r mrkt petiketten. Om du inte r sker p typen av strmfrsrjning i ditt hem ska du rdgramed produktens terfrsljare eller det lokala elbolaget.Stng av apparaten genom att anvnda brytaren p frontpanelen. Om du inte avseratt anvnda apparaten under en lngre tid, ska du koppla ur kontakten frn ntet.verbelastningverbelasta inte vgguttag eller frlngningskablar eftersom det kan leda till risk frbrand eller elsttar. verbelastade ntuttag, frlngningskablar, frtta strmkablar,skadad eller sprucken kabelisolering och trasiga kontakter r farliga. De kan orsakaelsttar eller brandfara.Fr in alla strmkablar ordentligt. Frhindra surrande och oljud genom att inte buntaihop anslutningskablarna med strmkabeln eller hgtalarkablarna.RengringRengr apparaten genom att torka av hljet med en torr luddfri trasa. Anvnd interengringsmedel som innehller alkohol, ammoniak eller frtande medel. Sprutainte sprejflaskor mot eller i nrheten av apparaten.Avyttrande av batterierBatterier kan innehlla mnen som kan skada miljn. Avyttra alla urladdadebatterier med omsorg och i enlighet med lokal miljlagstiftning fr tervinning avelektronik.ServiceAnvndaren kan inte utfra service p dessa apparater. Frsk aldrig reparera,demontera eller bygga om apparaten om verkar finnas ett problem. Om dennafrsiktighetstgrd ignoreras kan det leda till allvarlig elchock. Kontakta dinterfrsljare om du upplever problem eller haveri.FCC-meddelandeDEKLARATION OM VERENSSTMMELSE MED FCC-REGLERNA FRELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITETVi, Cambridge Audio, Gallery Court, Hankey Place, London SE1 4BB,deklarerar med enskilt ansvar att denna enhet,Sonata NP30 med Wi-Fi-modulsom denna deklaration avser, uppfyller Del 15 i FCC-reglerna. Anvndningsker p fljande tv villkor: (1) denna enhet fr inte orsaka skadligastrningar, och (2) denna enhet mste acceptera alla strningar som mottas,inklusive strningar som kan orsaka onskad anvndning.Frsiktighet: Exponering till radiofrekvensstrlning.Enheten ska anvndas p ett stt som minskar mjligheten av mnsklig kontaktunder normal anvndning.Nr en extern antenn ansluts till enheten ska antennen placeras p ett stt somminskar mjligheten av mnsklig kontakt under normal anvndning. Denna sndarefr inte placeras p samma plats eller anvndas tillsammans med en annan antenneller sndare.Meddelande frn Federal Communications Commissioni U.S.A.Denna utrustning har testats och ligger inom grnserna fr en digital apparat i KlassB, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Dessa grnsvrden r skapade fr att ge rimligtskydd mot skadliga strningar i en bostadsinstallation.Utrustningen genererar, anvnder och kan ge ifrn sig radiofrekvensenergi och kan,om den inte installeras och anvnds i enlighet med instruktionernas, orsakastrningar som skadar radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti attstrningar inte frekommer vid vissa installationer. Om denna utrustning orsakarskadliga strningar p radio- eller TV-mottagning, vilket kan faststllas genom attstnga av och sl p utrustningen, uppmanas anvndaren att frska korrigerastrningarna p ett eller fler av fljande stt: Orientera om eller flytta mottagarantennen. ka avstndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett ntuttag p en annan krets n den som mottagaren ransluten till. Rdgr med terfrsljaren eller en utbildad radio-/tv-tekniker.FCC-varning: Alla ndringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkntsav parten som ansvarar fr verensstmmelse kan leda till att anvndarens tillstndatt anvnda denna utrustning dras in.VIKTIG ANMRKNING:FCC-meddelande om exponering till strlning:Denna utrustning uppfyller FCC-strlningsgrnserna som faststllts fr ickekontrollerade miljer. Denna utrustning ska installeras och anvndas med ettavstnd p minst 20 cm mellan elementet och din kropp.Denna sndare fr inte placeras p samma plats eller anvndas tillsammans meden annan antenn eller sndare.Anvndning av produkten med 2,4 GHz i U.S.A. begrnsas i den inbyggdaprogramvaran till kanaler 1 till 11.ModifkationerFCC krver att anvndaren meddelas att eventuella ndringar eller modifikationertill denna enhet som inte uttryckligen r godknda av Cambridge Audio kan leda tillatt anvndarens tillstnd att anvnda utrustningen dras in.100
 • Page 5

  NP30Begrnsad garantiKanada-Industry Canada (IC)Den trdlsa radion p denna enhet uppfyller villkoren i RSS 210 Industry Canada.Denna digitala apparat i Klass B uppfyller villkoren i Kanadas ICES-003. Anvndningsker p fljande tv villkor:1) denna enhet fr inte orsaka strningar, och2) denna enhet mste ta emot eventuella strningar, inklusive strningar sominnebr onskad drift av enheten.VIKTIG ANMRKNING:IC-meddelande om exponering till strlning:Denna utrustning uppfyller Kanadas strlningsgrnser som faststllts fr ickekontrollerade miljer. Denna utrustning ska installeras och anvndas med ettavstnd p minst 20 cm mellan elementet och din kropp.Denna sndare fr inte placeras p samma plats eller anvndas tillsammans meden annan antenn eller sndare.Cet appareil numrique de la classe B conforme la norme NMB-003 du Canada.Europa-EU-meddelandeRadioprodukter med mrkningen CE 0889 eller CE-varningen uppfyller R&TTEdirektivet (1995/5/EC) frn EU-kommissionen.verensstmmelse med direktivet innebr att apparaten uppfyller fljandeEuropeiska normer. EN 60950-1 Produktskerhet. EN 300 328 Tekniska krav fr radioutrustning. EN 301 489 Allmnna EMC-krav fr radioutrustning.Faststll typen av sndare genom att lsa identifikationsetiketten p din produktfrn Cambridge Audio.Produkter med CE-mrkning uppfyller de europeiska direktiven frLgspnningsutrustning (2006/95/EC), Elektromagnetisk kompatibilitet(2004/108/EC) och Miljvnlig design fr energirelaterade produkter(2009/125/EC) frn EU-kommissionen. verensstmmelse med dessa direktivinnebr att apparaten uppfyller fljande Europeiska normer. EN 55022 Elektromagnetiska strningar. EN 55024 Elektromagnetisk immunitet. EN 61000-3-2 vertoner i kraftledningar.Cambridge Audio garanterar att denna produkt r fri frn defekter vad gller materialoch hantverk (villkoren nedan gller). Cambridge Audio reparerar eller byter ut(Cambridge Audios val) denna produkt eller alla delar med fel i denna produkt.Garantiperioderna varierar beroende p land. Om du r osker ska du kontakta dinterfrsljare och se till att du behller ditt kpbevis.Fr att f garantiservice ska du kontakta den auktoriserade terfrsljaren frCambridge Audio dr du kpte denna produkt. Om din terfrsljare inte har lmpligutrustning fr att utfra reparationen av din produkt frn Cambridge Audio kanterfrsljaren skicka den till Cambridge Audio eller en auktoriseradserviceleverantr fr Cambridge Audio. Du behver frakta denna produkt i dessoriginalemballage eller i ett annat emballage som ger lika bra skydd.Kpbevis i form av kvitto eller fakturakvittens, som r bevis att produktensgarantiperiod fortfarande gller, mste visas fr att f garantiservice.Denna garanti r ogiltig om (a) serienumret frn fabriken har ndrats elleravlgsnats frn produkten eller (b) om denna produkt inte kptes frn enauktoriserad terfrsljare fr Cambridge Audio. Du kan ringa Cambridge Audioeller den lokala distributren fr Cambridge Audio i ditt land fr att bekrfta att duhar ett icke-ndrat serienummer och/eller att du kpte produkten frn enauktoriserad terfrsljare fr Cambridge Audio.Denna garanti tcker inte kosmetiska skador eller skador som beror p forcemajeure, olycka, felanvndning, missbruk, underltelse, kommersiell anvndning,eller modifieringar till produkten eller ngon del av produkten. Denna garanti tckerinte skador som orsakas av felaktig anvndning, underhll eller installation, ellerfrsk att reparera av ngon annan n Cambridge Audio eller en Cambridge Audioterfrsljare, eller auktoriserad serviceleverantr, som har auktoriserats att utfragarantiarbete fr Cambridge Audio. Alla icke-auktoriserade reparationerogiltigfrklarar garantin. Denna garanti tcker inte produkter som sljs SOM DE Reller MED ALLA FEL.REPARATIONER ELLER BYTEN ENLIGT DENNA GARANTI UTGR KUNDENS ENDAERSTTNING. CAMBRIDGE AUDIO ANSVARAR INTE FR SLUMPMSSIGA SKADORELLER FLJDSKADOR FR BROTT MOT UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFRSTDDAGARANTIER FR DENNA PRODUKT. MED UNDANTAG AV DE VILLKOR SOM GLLERENLIGT LAG R DENNA GARANTI EXKLUSIV OCH GLLER ISTLLET FR ALLAUTTRYCKLIGA OCH UNDERFRSTDDA GARANTIER INKLUSIVE, MEN INTEBEGRNSAT TILL, GARANTIN FR SLJBARHET OCH LMPLIGHET FR ETTPRAKTISKT NDAML.Vissa lnder och stater i U.S.A. tillter inte uteslutning eller begrnsning avfljdskador eller underfrstdda garantier, drfr kanske uteslutandena ovan integller fr dig. Denna garanti ger dig specifika rttigheter och du kan ha andralagstadgade rttigheter som varierar mellan olika stater eller lnder.Kontakta din terfrsljare fr all service, med eller utan garanti. EN 61000-3-3 Flimmer i kraftledningar. EN 60950-1 Produktskerhetsprodukter som innehller radiosndaren rmrkta med CE 0889 eller CE-varningen och kan ven bra CE-logotypen. EN 62301:2005 - Hushllsapparater. Mtning av standby-strm.SVENSKA1275/2008 - Implementering av EuP-direktivet fr standby- strmfrbrukning.101
 • Page 6

  Anslutningar p bakre panelen1PowerOnDesigned and engineered in London, EnglandOffSonata NP304578USBTrigger InDigital OutputsAudio OutFor local mediaNetwork PlayerPower AC3L12VTip +vePower Rating: 100-240V AC ~ 50/60HzRated Power Consumption: 21WEthernetwww.cambridge-audio.com261 Power On/Off (Strm p/av)S/P DIFCo-axialToslinkOpticalR6 EthernetSlr p/stnger av apparaten.Ethernet-port fr anslutning till 10/100BASE-T lokalt ntverk (LAN).Nr du har utfrt alla anslutningar till frstrkaren kan du koppla in ntkabeln i ettlmpligt ntuttag och sl p enheten. Din enhet kan nu anvndas.S/P DIF koaxial digital utgng Fr utmatning till en separat DAC, t.ex. CambridgeAudio DacMagic*. Fr att f bsta resultat ska du anvnda en hgkvalitativ 75 ohmdigital RCA-anslutningskabel (inte en som utformats fr normal ljudanvndning).2 Ntstrmskontakt3 Trdls antennBr vara i upprtt lge enligt bilden. Mjliggr anslutning till 802.11b/g- eller nntverk (2,4 GHz anvnds endast fr ntverk).4 USBAnvnd fr att ansluta en USB-lagringsenhet eller en annan brbar enhet som rkompatibel med USB HD/minneskort som innehller musikfiler. 500 mA max aktuellhastighet.5 Trigger InSonata NP30 kan aktiveras/avaktiveras (d.v.s. frsttas i och tas ut ur standbylge)med utlsarstrm ansluten till Trigger In. En ndring frn eller till 5-12 DC aktiverarSonata NP30. En annan ndring frn eller till 5-12 DC frstter Sonata NP30 istandbylge. De matchande mottagarna AR30 eller DR30+ har en utlsarutgnglmpad fr detta ndaml som gr det mjligt fr Sonata NP30 att aktiverasautomatiskt nr Aux r valt p Sonata AR30/DR30+.1027 Digitala utgngarTOSLINK optisk digital utgng Fr utmatning till en separat DAC*. Anvnd enhgkvalitativ TOSLINK-fiberoptisk anslutningskabel.Obs!Fr att f bsta resultat frn ditt system rekommenderar vi att du endastanvnder hgkvalitativa anslutningskablar frn Cambridge Audio. Detta skerstlleratt du hr ditt system p samma stt som vi utformade det. Frga din terfrsljareom information.* Mer information finns p sidan fr DacMagic p Cambridge Audios webbplats:www.cambridgeaudio.com/products.php8 LjudutgngAnvnd anslutningskablar med hg kvalitet frn dessa socklar till alla ingngar plinjeniv p din frstrkare (Aux, CD, Kassett, o.s.v.).Fr de matchande Sonata AR30/DR30-mottagarna ska du alltid anvnda Auxingngen eftersom denna motsvarar NP-knappen p fjrrkontrollen till NP30.
 • Page 7

  NP30Kontroller p frontpanelen4156231 USB2 Standby/OnNr du aktiverar enheten frn standby blinkar lampan Standby/On cirka en gng isekunden nr enheten startar, displayen r frst tom, sedan visas Starting(Startar). Observera att startsekvensen kan ta cirka 30 sekunder att slutfra.3 InfrardsensorMottar IR-kommandon frn den medfljande fjrrkontrollen. En fri oblockeradsiktlinje mellan fjrrkontrollen och sensorn krvs.(Minne)Tryck fr att komma t minnesfunktioner fr att aktivera och spara frinstllningar.Sonata NP30 kan spara hgst 20 frinstllningar, som kan varaInternetradiokanaler, data frn Streaming-tjnster eller ditt eget val av webbadressfr Internetradio. Se avsnittet nedan.5108(Svara)Detta r knappen fr svar/interaktiva funktioner. Tryck nr du lyssnar p enInternetradiokanal eller Streaming-tjnst som har ngon form att interaktion medanvndaren. Denna funktion visar en interaktiv meny (om tillmpligt). Dennafunktion anvnds normalt fr att indikera att du gillar eller inte gillar den aktuellamusiken s att tjnsten kan anpassa musiken som spelas till din personliga smak.12117Anvnd fr att ansluta en USB-lagringsenhet eller annan brbar enhet sominnehller musikfiler. 500 mA max aktuell frbrukning.496Spela/Paus7Stoppa/Ta bortSpelar upp och pausar uppspelning.Tryck under uppspelning fr att stoppa eller tryck i olika menyer fr att ta bort detaktuella objektet.8 DisplayfnsterVisar apparatens status.9Hem10tergG direkt till versta Hem-menyn.Tryck fr att terg till fregende meny.11Hoppa verTryck en gng fr att hoppa framt eller bakt med ett spr.12 Navigering/Select (vridreglage)Rotera fr att navigera i menyer. Om du trycker in vridreglaget aktiveras funktionenSelect (Vlj) fr att acceptera objektet/funktionen som visas i displayfnstret.SVENSKAFr uppspelning av Media (UPnP eller Lokal) vxlar denna knapp mellan att visaSpelas nu och blddringsdisplayen fr aktuell media.103
 • Page 8

  FjrrkontrollViktigt!Stoppa/Ta bortStandardlget fr fjrrkontrollen mjliggr kombineradkontroll av NP30 och frstrkare i Cambridge Audio Azursortimentet.Tryck en gng fr att stoppa medieuppspelning. Anvnds venfr att ta bort objekt om tillmpligt (tryck och hll).Spela/PausFjrrkontrollen kan stllas in p att styra mottagare iCambridge Audio Sonata-sortimentet (AR30/DR30) eller A/Vmottagare frn Cambridge Audio istllet. Se avsnittet nedanp denna sida.Tryck en gng fr att starta medieuppspelning. Tryck och hllfr att pausa medieuppspelning.BlandaStandby/OnTryck fr att aktivera/avaktivera uppspelningsfunktionenslumpmssigt/blanda.Vxlar NP30 mellan P-lget och det miljvnligalgstrmslget Standby.UpprepaObs! Det tar cirka 30 sekunder fr NP30 att vakna frnstandbylge, under denna tid blinkar lampan Standby/On pfrontpanelen, men inget visas i displayfnstret.Tryck fr att aktivera/avaktivera uppspelningsfunktionen(endast medieuppspelning).0-9 nummerknapparTryck fr att terkalla sparade frinstllningar.Tone/Balance-/ Vlj nummerterkalla ett frinstllt nummer strre n tio genom att tryckap -/ fljt av numret fr den nskade frinstllningen.ndra fjrrkontrollens funktionerVolVol(Minne)Tryck fr att komma t minnesfunktioner fr att aktivera ochspara frinstllningar.Sonata NP30 kan spara hgst 20 frinstllningar, som kanvara Internetradiokanaler, data frn Streaming-tjnster ellerditt eget val av webbadress fr Internetradio. Se avsnittetnedan.ndra fjrrkontrollen till att styra NP30 och mottagare iCambridge Audios Sonata-sortiment (AR30/DR30) genom attta ut batterierna och vnta i 3 minuter och sedan trycka pknappen NP nr du fr in batterierna igen.ndra fjrrkontrollen till att styra NP30 och A/V-mottagarefrn Cambridge Audio genom att ta ut batterierna och vntai 3 minuter och sedan trycka p knappen CD nr du fr inbatterierna igen.terstll fjrrkontrollen till att styra NP30 och frstrkare iCambridge Audio Azur-sortimentet genom att ta ut batteriernaoch vnta i 3 minuter och sedan fra in batterierna igen utanatt hlla ned ngra knappar.EnterI AR30/DR30-lget ska du observera att fjrrkontrollen vxlarfunktion beroende p vilken klla (NP, CD, DVD, o.s.v.) somdu endast vljer med fjrrkontrollen.HemG direkt till versta Hem-menyn.Styr NP30 i detta lge genom att frst trycka p knappen NPp fjrrkontrollen (som ven vljer kllan fr NP).tergTryck fr att terg till fregende meny.i NavigeringTryck fr att navigera i menyerna p NP30.Styr andra funktioner fr AR30 eller DR30+, deras inbyggdafrekvensvljare och dockningsstationen DD30 fr iPod ellerDV30, genom att frst trycka p nskad klla (t.ex. MP3 friPod, DVD fr DV30, o.s.v.) fr att vlja rtt lge.Nr AR30/DR30-frekvensvljarlget anvnds, trycker du pdenna knapp fr att g igenom de frinstllda kanalerna.Fljande knappar styr funktionen frfrstrkare/mottagare frn Cambridge Audio.EnterTunerHjer eller snker volymen. Anvnds ven fr att ndra vrdetfr valda menyinstllningar p AR30/DR30.BandStnger av ljudet. Tryck igen fr att aktivera ljudet.I AR30/DR30 iPod-lge (MP3) trycker du p denna knapp fratt blddra i innehllet p din iPod.Tryck fr att acceptera objektet/funktionen som markeras imenyn i displayfnstret, eller nr du navigerar p din iPod. Ifrekvensvljarlge, tryck och hll fr att spara den aktuellakanalen som frinstllning.Obs! Om du blddrar genom DAB-kanaler ska du trycka pSelect fr att omgende stlla in den aktuella kanalen(endast DR30+).(Svara)Detta r knappen fr svar/interaktiva funktioner. Tryck nr dulyssnar p en Internetradiokanal eller Streaming-tjnst somhar ngon form att interaktion med anvndaren. Dennafunktion visar en interaktiv meny (om tillmpligt). Dennafunktion anvnds normalt fr att indikera att du gillar ellerinte gillar den aktuella musiken s att tjnsten kan anpassamusiken som spelas till din personliga smak.Fr uppspelning av Media (UPnP eller Lokal) vxlar dennaknapp mellan att visa Spelas nu och blddringsdisplayen fraktuell media.i (info)ndrar displayfnstret fr att visa information om spret somspelas upp.Hoppa verTryck en gng fr att hoppa framt eller bakt med ett spr.104VolymNPMP3CDBD/DVDStng av ljudKllknappar (NP, CD, BD/DVD, Tuner, MP3)Tryck p motsvarande knapp fr att vlja nskadingngsklla.Ljudton/BalansTryck fr att justera Ljudton/Balans med volymknapparna.Fljande knappar styr endast funktionerna fren matchande AR30/DR30 2.1-mottagare.Alarm/KlockaTryck en gng fr att ppna Alarm-menyn. Tryck och hll nedfr att ppna Vilolgesmenyn.LjusstyrkaVxlar displayfnstrets ljusstyrka mellan ljust och mrkt.
 • Page 9

  NP30versiktAnslutningarNP30 kan ta emot och spela upp media frn flera olika klltyper. Nedan har vifrskt ge en versikt ver de olika typerna av tjnster och terminologi som dukanske ptrffar.Grundlggande anslutningarUuVol/UuVol RadioUuVol r Cambridge Audios utvecklande plattform fr strmmandeklientenheter.Den innefattar bland annat vr Internetradiotjnst UuVol Radio som kontrollerasfr sndningsplitlighet och kvalitet och vr webbplats/portal UuVol.com.Webbplatsens portalaspekt r mekanismen som mjliggr transparent anslutning(och uppdatering) av alla UuVol-aktiverade enheter till de olika tjnsterna.Webbplatsen r vr synliga nrvaro p www.UuVol.com dr du bland annat kanblddra bland och spela upp samma kanaler frn en Internetansluten PC ochhantera dina frinstllningar och andra preferenser fr dina UuVol-klientprodukter.Du kan ven lgga till kanaler till dina enheter som inte finns i UuVol-database frnrvarande, fresl nya kanaler fr oss och mer. Det finns ven lnkar och hjlp fratt stlla in tredje partens Streaming-tjnster frn ett stort antal andra leverantrer.Andra UuVol-funktioner lanseras i framtiden, besk webbplatsen regelbundet fratt se de senaste utvecklingarna.Streaming-tjnsterStreaming-tjnster liknar Internetradio men kommer frn andraleverantrer och innebr ofta ngon slags interaktion med anvndaren.Eftersom Streaming-tjnster brukar ge anvndaren ett visst val verinnehllet de lyssnar p, r de ven licensierade p ett annat stt n iRadio avmusikbolagen och ofta har varje tjnst endast verenskommelser i vissa lnder ochkanske tar ut en medlemskapsavgift.Exempel p sdana tjnster r Last.FM, Pandora, Rhapsody, Napster och flera. Allatillter viss kontroll ver innehllet frn spela ngot som lter som U2 tillmjligheten att vlja och spela hela album. Vissa erbjuder ven mjligheten attladda ned innehll fr anvndning offline.NP30 stder mnga av dessa tjnster, navigera till Streaming-tjnster p enhetenfr en lista, eller besk vr portal p UuVol.com fr mer information om vilka tjnstersom r tillgngliga i ditt omrde, vad de erbjuder och hur du registrerar dig. Dessatjnster kommer frn tredje parter och trots att vi stder anslutningarna till demkommer de inte frn oss och vi ansvarar inte p ngot stt fr tjnsterna somtillhandahlls. Ditt konto r med tjnsten, vi fungerar endast som en portal fr attgra anslutningen enklare och behndigare. Dessutom stder vi rtt programvarap vr enhet fr att mjliggra uppspelning och blddring i innehllet frnleverantren.NtverksmediaNP30 stder ett stort antal komprimerade format; CODEC-typernaMP3, AAC, WMA och Ogg Vorbis stds. Fr riktiga musiklskare stdsven okomprimerad PCM (i en WAV-behllare) eller frlustfrittkomprimerad FLAC, som bda kan innehlla mellan 16 bitars 44,1kHz frn CD-skivor upp till 24 bitar / 96 kHz fr bttre n CD kvalitet frn lmpliganedladdningswebbplatser.Obs! Fr att detta ska fungera p din server mste du ven ha std fr den CODECsom du vill anvnda eftersom vissa har begrnsningar och kanske inte kan anvndasmed t.ex. FLAC-filer. Kontrollera alltid att servern som du vill anvnda ven stderde CODEC-format som du fredrar.Frfrlustfria/okomprimeradeformatmstebdentverksanslutningen upprtthlla den bithastighet som krvs.servernochSonata AR30/DR30+NtverksanslutningarInnan du kan anvnda din NP30 fr iRadio/Streaming mste du ha fljande: Internetanslutning (bredband, t.ex. ADSL) med en lmplig Internetleverantr (ISP). En ntverksanslutning antingen trdls via 802.11b/g eller n Wi-Fi eller Ethernetanslutning med kabel (10 eller 100 Mbit/sek via en RJ45-anslutning).Obs! Om du vill spela innehll av typen 24/48 eller 24/96 frn en UPnP-server,krvs en Ethernet-anslutning med kabel eftersom den hga datahastigheten frdessa filer r fr mycket fr de flesta Wi-Fi-ntverk att hantera.I mnga fall r bredbandsmodemet, routern och den trdlsa tkomstpunkten enenda kombinerad enhet som tillhandahlls av din Internetleverantr eller kps frnen datorbutik.Om ditt trdlsa ntverk har konfigurerats fr att anvnda datakrypteringstyperna WiredEquivalent Privacy (WEP) eller Wi-Fi Protected Access (WPA) mste du knna till dinWEP- eller WPA-nyckel s att du kan f NP30 att kommunicera med ntverket.VIKTIGT:Innan du fortstter ska du kontrollera att din trdlsa tkomstpunkt eller router raktiverad och fungerar med din bredbandstjnst (anvnd datorn fr att kontrolleradetta). Fr att f denna del av systemet att fungera mste du lsa instruktionernasom medfljde den trdlsa tkomstpunkten eller routern.NP30 kan konfigureras fr att ansluta till ett trdlst ntverk eller ett kabelntverkeller s har den en Auto-instllning (standard). Med Auto letar NP30 efter varje typav anslutningstyp och vljer den typ som r nrvarande. Du kan ven tvinga enhetenatt anvnda en viss anslutningstyp, se avsnittet Instllningar nedan.Ansluta till ett kabelntverkKoppla in ena nden av en ntverkskabel (Kategori 5/5E till Ethernet-kabel) i LANporten p enhetens baksida.Obs! Vi rekommenderar inte anvndning av Wi-Fi-anslutningar fr innehll med ver16 bitars 44,1/48 kHz of det r frlustfritt/okomprimerat.Lokala mediaVi rekommenderar dock att UPnP anvnds fr kontinuerlig anvndning av lagrademedia eftersom UPnP-systemet har std fr albumomslag, sofistikerad blddringoch filtrering av innehll samt andra funktioner som inte r tillgngliga med enkelmappblddring.InternetObs! Fr nrvarande stds endast filsystemet FAT32.PodcastPodcast r arkiverade ljudinspelningar som kan laddas ned frn Internet.Podcast r ofta inspelningar av tidigare livesndningar eller innehll iavsnitt.NP30 stder olika tredje parts podcast-tjnster, navigera till Podcasts penheten fr listan som r tillgnglig i ditt omrde. Dessutom stder NP30 dittpersonliga urval av podcast-tjnster om du knner till deras URL (webbadress) viaUuVol-portalen, se avsnittet nedan.SVENSKANP30 stder ven lokala media frn USB-minneskort eller USB-hrddiskar och hartv USB1.1-portar fr detta ndaml. I detta fall kan NP30 helt enkelt blddra imapparna som finns p anslutna media och visa dem. Endast innehll som kanspelas av NP30 visas. Denna funktion tillhandahlls fr behndig tkomst tilltillflliga lagringsenheter.Ethernet-kabelBredbandsrouter/ModemObs! Anslut endast spelarens LAN-port till en Ethernet-port som stder 10BASE-Teller 100BASE-TX. Anslutning till andra portar eller jack, t.ex. telefonjack, kan skadaenhetenNP30 br ansluta till ditt ntverk automatiskt enligt nedan via DHCP; detta betyderatt den automatiskt fr en IP-adress av din router.105
 • Page 10

  Anslutningar forts.Anvnda NP30Ansluta till ett trdlst ntverkPlacera NP30 inom rckhll fr ditt trdlsa ntverk (normalt 10-30 m fr en lmpligtrdls sndare, ven om detta pverkas av vggar och din byggnads konstruktion)och aktivera den med brytaren p bakre panelen och sedan p frontpanelen.Hem-menyn p NP30 bestr av 5 objekt:UuVol RadioStreaming Services (Streaming-tjnster)MediaPodcastsSettings (Instllningar)Dessa ger tkomst till fyra grundlggande typer av medieval plus eninstllningsmeny fr enheten.Du kan terg till denna meny nr som helst genom att trycka p knappen.Rulla genom menyobjekten med rullhjulet eller navigeringsknapparna pfjrrkontrollen och tryck in rullhjulet eller anvnd valknappen p fjrrkontrollen fratt vlja objektet som du vill ha.Uuvol RadioInternetUuVol Radio-tjnsten ger dig tkomst till tusentals Internetradiokanaler. Det storautbudet p Internet gr det mjligt att hitta nymusik, lyssna p kanaler p ditt egetsprk (eller du kanske lr dig ett nytt sprk?), frn din hemstad eller frn dinfavoritgenre.10-30 m avstndTrdlsbredbandsrouter/ModemNP30 ansluter automatiskt och erhller en IP-adress frn ditt trdlsa ntverk.Avancerade anvndare kan ge NP30 en statisk IP-adress, se avsnittet Networkconfig (Ntverkskonfiguration) i bruksanvisningen.Obs! Om du gr ett misstag vid ngot tillflle kan du alltid trycka p knappenatt terg till fregende skrm.frVar medveten om att ljudkvaliteten p Internetradio beror mycket p bithastighet ochkomprimeringsteknologi som anvnds av sndaren, men urvalet r enormt. MedUuVol Radio kan du leta efter och hitta ny musik frn hela vrlden.Obs! Som en samlingstjnst organiserar vi helt enkelt blddring och anslutning frdessa kanaler s att du slipper ska efter dem eller skriva in webbadresser ellerliknande fr att komma t dem. Trots att vi regelbundet kontrollerar kanalerna fratt se om de fortfarande snder p ett plitligt stt med godknd kvalitet, kan vi inteansvara fr deras innehll p ngot stt.I tillgg till de tusentals kanaler som vi erbjuder, kan du lgga till kanaler som du villlyssna p men som inte inkluderas i vr tjnst via UuVol-portalen p UuVol.com, seavsnittet nedan. Du kan ven beska portalen UuVol.com p webben och fresl nyakanaler som vi kan lgga till fr tjnsten. Vi vlkomnar dina sikter.Du behver inte registrera din NP30 fr att anvnda den kostnadsfria UuVoltjnsten, men genom att registrera kommer du att kunna redigera instllningar pdin NP30 via din egen portal p vr webbsida, hantera frinstllningar, stlla in 3:eparts Streaming-tjnster och mer.Enheten sker nu efter alla tillgngliga trdlsa ntverk och visar Scanning (Sker).Om inga hittas, visar enheten: No Wireless Networks Found (Inga trdlsa ntverkhittades). Om detta intrffar mste du antingen flytta NP30 nrmare din trdlsatkomstpunkt eller underska om det finns ett problem med ditt trdlsa ntverk.Anvnda Uuvol RadioNr NP30 hittar ditt trdlsa ntverk, visar den sndningsnamnet (ESSID) frtkomstpunkten detta r ett namn som tilldelas tkomstpunkten av personensom installerar ntverket, det kan vara ett standardnamn fr din router/trdlsantverk eller s kan det vara ett mer familjrt namn som t.ex. Pelles Wi-Fi o.s.v.Om din NP30 hittar mer n ett trdlst ntverk kan du helt enkelt vlja vilket somdu vill ansluta till. Vrid vridreglaget fr att se ESSID-namnet fr varje trdlst ntverk.Nr ESSID-namnet fr det trdlsa ntverket som du vill ansluta till visas, trycker dup knappen SELECT. Om ditt ntverk inte r konfigurerat med en krypteringskod,visar skrmen Connecting to network (Ansluter till ntverk) och sedan NetworkOK.Tryck p knappenfr att terg till versta menyn.Vlj UuVol Radio frn listan med vridreglaget och tryck sedan p reglaget fr attvlja. NP30 visar fljande undermenyer.UuVol RadioLocation (Plats)GenreSearch (Sk)Du kan nu vrida vridreglaget fr att vlja mellan alternativen Location, Genre ellerSearch.Om skrmen visar antingen Enter WEP key eller Enter WPA key (Ange WEP/WPAnyckel), s anvnder ntverket en av de krypteringssystem som stds: WiredEquivalent Privacy (WEP) eller Wi-Fi Protected Access (WPA). Nu behver du angekorrekt WEP- eller WPA-kod. Personen som installerade det trdlsa ntverket frstvet vad denna kod r (eller kan terstlla till en ny knd kod); om det inte r dumste du ta reda p vem det r.Efter 3 sekunder visar displayen en skrm fr att ange koden. Ange koden genomatt anvnda vridreglaget fr att vlja varje tecken i koden i tur och tryck sedan pknappen SELECT nr du har valt varje tecken.Obs! WEP- och WPA-koderna r skiftlgesknsliga, drfr mste de anges exakt.Nr det sista tecknet har angetts anvnder du vridreglaget fr att vlja tecknetoch trycker p knappen SELECT. Det r lite bkigt, men du behver bara gra dettaen gng. NP30 kommer ihg denna kod och anvnder den automatiskt i framtiden.Enheten br nu kunna ansluta till ntverket.106Location (Plats) Hr kan du vlja bland kanalerna i en av lnderna som du vljerfrn en lista.Genre Gr det mjligt att ska radiokanaler efter deras anmlda innehll, t.ex.Rock, Sport, Nyheter, o.s.v.Search (Sk) Gr det mjligt att ska efter en kanal som du kan namnet p. Angedet fullstndiga namnet eller frsta delen av namnet p den nskade kanalen.NP30 visar en lista med alla kanaler som innehller ett ord som brjar med dinskterm.Obs! Trots att vi kontrollerar alla kanaler fr kontinuerlig drift, snder vissa kanalerinte 24 timmar om dygnet och vissa kanaler kanske inte alltid r online.
 • Page 11

  NP30Registrera din NP30 med UuVol-portalen p webbenFr att komma t extrafunktioner p din NP30 som redigering och kopiering avfrinstllningar mste du frst skapa ett konto p UuVol. ppna www.UuVol.commed en webblsare. Klicka p lnken Register (Registrera) och flj instruktionernap skrmen fr att registrera ett konto.Nr du har skapat ett konto och loggat in, kan du lgga till din NP30 till ditt kontogenom att ppna lnken My Products (Mina produkter). Flj instruktionerna genomatt ange den sjusiffriga registreringskoden fr din NP30, som du hittar under menynSettings > Register (Instllningar > Registrera) p sjlva NP30.Detta r en unik kod som genereras av enheten under registreringen.UPnP Servers (UPnP-servrar)Local Media (Lokala media)Queue (K)UPnP r att fredra eftersom den tillter blddring efter artist, album och andrakriterier, har std fr styrning frn Wi-Fi-kontrollen och media kan delas bland fleraenheter.UPnP Servers (UPnP-servrar)Din NP30 kan anslutas till datorer eller ntverksanslutna lagringsenheter som harObservera att koden endast finns kvar i cirka 10 minuter, om du inte anvnderkoden under denna tid mste du avsluta och ppna menyn igen fr att skaffa en nykod.Din NP30 r nu registrerad och du kan anvnda portalen fr att hantera dinafrinstllningar, Podcast och mer. Du kan ven fresl nya kanaler fr oss, stlla in3:e parts Streaming-tjnster och visa information om nya produkter frn oss.Obs! Du kan registrera s mnga produkter som du vill och hantera frinstllningar,o.s.v. fr flera produkter som kan finnas i olika delar av vrlden p ett enkelt sttfrn din UuVol-portal.Streaming Services (Streaming-tjnster)en Universal Plug and Play (UPnP) AV-server.Nr du anvnder en UPnP-server fr att dela media faststlls sk- och valkriterierav servern, inte NP30. Kriterierna inkluderar normalt inte Album, Artist ochytterligare alternativ som Genre.Om NP30 r korrekt konfigurerad fr ditt ntverk, kommer den att hitta och anslutatill de UPnP-server som hittas nr du ppnar uppspelningsmenyn fr UPnP. Sedankan du navigera i menystrukturen frn den aktuella servern.NP30 stder ett stort antal Streaming-enheter frn andra leverantrer som oftainnebr ngon slags interaktion med anvndaren. NP30 visar fljande undermenyer.Streaming Services (Streaming-tjnster)Aupeo!Live365MP3tunesEtc.Obs! Tillgngliga tjnster varierar beroende p var du befinner dig geografiskt sett.Eftersom Streaming-tjnster normalt ger anvndaren visst val ver innehllet delyssnar p, r de licensierade p ett annat stt till iRadio av musikbolagen och oftahar varje tjnst endast verenskommelser i vissa lnder.De kanske tar en avgift fr medlemskap ocks.Det finns mnga lmpliga programvarupaket fr UPnP-servrar fr PC och Mac.Enskilda servrar och Network Attached Storage-enheter (NAS) med inbyggda UPnPserverfunktioner r ocks tillgngliga. Se installationsguiderna p vr webbplats:http://support.cambridgeaudio.com/.Nr du har installerat en lmplig server ska du navigera till menyn Media/UPnPServers p NP30 och trycka p knappen Select.NP30 gr en skning av ditt ntverk och rapporterar alla UPnP-servrar som denhittar. Om inga hittas, visas No Servers Found (Inga servrar hittades) idisplayfnstret. Om en eller flera servrar hittas, visas deras namn och du kan vljavilken som du vill skaffa innehll frn.Vlj servern som du vill anvnda, s laddar NP30 den lmpliga menystrukturen frnservern. Dessa ger normalt mjlighet att blddra efter Album, Artist, Genre, o.s.v. Detr viktigt att frst att menystrukturen hr kommer frn servern, inte NP30.Du kan nu blddra och vlja frn musikinnehll i ett format som stds av NP30 (frnrvarande AAC, MP3, WMA, AIFF, FLAC, WAV och Ogg Vorbis).Observera att inte alla servrar stder hantering av alla dessa format. Kontrolleraalltid att servern som du anvnder stder de format som du vill anvnda.Exempel p sdana tjnster r Last.FM, Pandora, Rhapsody, Live365, Mp3Tunesm.fl.Nr du ppnar denna meny visas tjnsterna som r tillgngliga i ditt land. Tjnsternasom r kostnadsfria att anvnda och de som har en kostnadsfri version brjar attfungera direkt, andra hnvisar dig till den aktuella registreringssidan dr du kanregistrera dig om du vill.Mer information om vad dessa tjnster erbjuder finns p webbplatsen UuVol.com.Lnkar till tjnsterna finns ocks dr.Portalen kan ocks frhindra att tjnster som du inte vill registrera dig fr visas idenna meny.MediaSVENSKANP30 kan komma t media frn UPnP-servrar och lokala media anslutna via USB.NP30 visar fljande undermenyer:Media107
 • Page 12

  Anvnda NP30 forts.UpprepaAlfanumerisk skningKan endast utfras med fjrrkontrollen. Tryck p knappenaktivera/avaktivera lget Upprepa.fr attOm det aktuella medieobjektet r ett spr upprepar NP30 spret, om det r ettalbum, en artist, o.s.v. upprepar NP30 alla spr fr objektet.NP30 visar symbolenp skrmen Nu spelas nr Upprepa r aktiverat.Detta r en skfunktionsmeny som frts in av NP30 i blddringstrdet fr UPnPservrar som stder en extern skfunktion.Om tillgngligt kan du vlja alfanumerisk skning och sedan ange namnet eller endel av namnet fr ett album eller spr som du vill hitta.Vlj varje tecken i fljd med navigerings-/valreglaget, rotera till varje tecken ochtryck in fr att vlja. Du kan ven anvnda hoppa ver-knapparna fr att flyttaframt/bakt ett tecken,fr att skriva in ett tecken ochfr att tabort ett tecken.Nr du r klar trycker du antingen p knappen eller navigerar till symbolenochtrycker p knappen Enter p fjrrkontrollen eller trycker p navigerings-/valreglaget.NP30 visar sedan alla albumnamn eller sprnamn som den hittar som matcharden inskrivna texten.Lokala mediaNP30 kan ven spela upp ljudinnehll frn standard USB-hrddiskar ochminneskort. Kopiera dina mediefiler till USB-enheten och anslut den till USBingngen p fram- eller baksidan av enheten.Sedan kan du enkelt vlja nskat objekt och trycka p knappen Enter ellerp fjrrkontrollen fr att brja spela upp.Skrmen Nu spelasOm du vljer en ny kanal, strm eller medieobjekt startas uppspelning samtidigtsom skrmen Nu spelas.Aktuell artist/album och spr eller kanalnamn visas med relevant CODECinformation (d.v.s. typ av ljudfil och bithastighet/samplingshastighet.)Fr mediefiler visar NP30 ven stegvis uppspelningstid fr spret.Tryck p knappenfr att g till versta menyn. Vlj menyn Media och sedanobjektet Local Media (Lokala media).NP30 sker nu genom minneskortet efter mediefiler. Nr skningen r klar kan dublddra bland filerna genom att vlja By Album (Efter album) eller By Artist (Efterartist).KNP30 har en kfunktion som gr det mjligt att vlja flera album och/eller spr somdu vill spela i en viss ordning.Du kan visa skrmen Nu spelas nr som helst genom att trycka pfjrrkontrollen.BlandaKan endast utfras med fjrrkontrollen. Tryck p knappenaktivera/avaktivera lget Blanda.NP30 visar symbolenipI valmenyerna UPnP eller Local Media kan du markera spr/artist elleralbumnamn, o.s.v. och trycka och hlla ned navigerings-/valreglaget (eller Enter pfjrrkontrollen), s lgger NP30 till det aktuella objektet i kn. Om det r frstaobjektet i kn, pbrjas uppspelning. Om det r ytterligare ett objekt visas Added toqueue (Tillagd i kn) och objektet lggs till i kn.fr attp skrmen Nu spelas nr Blanda r aktiverat.Alla komponenter fr medieobjektet lggs till, om objektet r ett spr lggs endastspret till, men om det r ett album eller en artist lggs alla spr fr albumet ellerartisten till.Om det valda medieobjektet/-mappen innehller frre n 1000 spr genererarNP30 en verkligt slumpmssig blandning av alla dessa spr och pbrjaruppspelning s att alla spr spelas en gng i slumpmssig ordning innanuppspelningen stoppas.Visa kn genom att navigera tillbaka till kobjektet i menyn Media eller tryck psvarsknappen nr en k spelas upp. Spr som r en komponent av ett medieobjektvisas med under deras verordnade medieobjekt enligt nedan.Om det finns fler n 1000 spr vljer NP30 slumpmssigt ett spr att spela upp ochvljer sedan ett annat spr slumpmssigt (utan hnsyn till vad som har intrffattidigare) nr det aktuella spret har spelat klart.Detta fortstter tills funktionen Blanda stngs av. Drfr kan uppspelning av ettspr upprepas slumpmssigt om det finns mer n 1000 spr.Menyn som visas visar kat innehll fr uppspelning, du kan navigera till ettvalfritt objekt och vlja det (med Enter eller) fr att hoppa till och spelaupp objektet.kan ven anvndas fr att ta bort objekt frn kn.Objektet som spelas fr nrvarande har markeringenbredvid sig.Lngst ned i kn finns kommandot Clear Queue (Tm k) som du kan anvnda fratt ta bort hela kn.108
 • Page 13

  NP30Under uppspelning av k visar NP30 symbolenp skrmen Nu spelas.Om du trycker p stopp stoppas kn, men den tas inte bort. Kn tas bort om NP30frstts i standbylge.Visa kn genom att navigera tillbaka till kobjektet i menyn Media eller tryck pknappennr en k spelas upp.SpellistorNP30 stder ven olika format fr spellistor. Fr permanent lagring avfavoritmedieval rekommenderar vi att du anvnder lmplig programvara fr attskapa spellistor.Dessa kan sedan ppnas av NP30 frn lokala media eller UPnP-servrar som stderspellistor.PodcastFrinstllningarNP30 stder 20 frinstllningar. Dessa kan vara UuVol-radiokanaler eller strmmarfrn de flesta Streaming-tjnster. UPnP/Lokala media kan inte anvndas somfrinstllning. Lgg till en kanal/strm till en frinstllning genom att frst vljastrmmen fr uppspelning p normalt stt. Tryck sedan p knappenfr att visamenyn med frinstllningar.Vlj nskad plats fr frinstllningen och tryck och hll ned navigerings-/valreglagetfr att spara aktuell kanal/strm till frinstllningen.Du kan terkalla frinstllningar genom att trycka p knappenoch vljafrinstllningen som du vill ha genom att trycka p navigerings-/valreglaget.Obs! NP30 laddar frinstllningarna fr visning frn vra UuVol-servrar verInternet, drfr kan det ta ngra sekunder innan de visas.Podcast-tjnsterna i ditt omrde visas.Med dessa kan du normalt vlja bland olika typer av podcast efter mne, datum ochkanske popularitet, o.s.v. Det r viktigt att frst att menystrukturen hr kommerfrn och styrs av tjnsten. Drfr kan tjnsten ndras nr den uppdaterar funktionero.s.v. NP30 visar fljande undermenyer.PodcastsBBC PodcastsBlogTalkRadioPersonal Podcasts (Personliga podcast)Obs! Tillgngliga tjnster varierar beroende p var du befinner dig geografiskt sett.Det finns ven ett menyobjekt fr ditt eget val av podcast-sndningar med namnetPersonal Podcasts (Personliga podcast). Denna funktion ger tkomst till podcastlnkar som kan matas in via webbplatsen UuVol.com.Anvnd Personal Podcasts genom att registrera dig p UuVol.com och skriv inwebbadressen fr fr de podcast som du vill att NP30 ska synkas automatiskt med.My Podcasts (Mina podcast)Med denna funktion kan du ppna podcast p NP30 som inte r tillgngliga i depodcast-tjnster som vi stder.Du gr detta genom att ange webbadressen fr den podcast som du vill hra viaUuVol-portalen. Fr att kunna gra detta mste du vara registrerad enligtbeskrivningen i avsnittet under UuVol.SVENSKALogga in p ditt konto och klicka p lnken My Podcasts (Mina podcast). Frn delenMy Podcasts kan du lgga till ditt valda podcast genom att skriva in namnet ochwebbadressen nr webbplatsen ber om denna information. Observera attwebbadressen fr podcast mste vara en direkt RSS-lnk som slutar med filtillgget.xml t.ex. http://someurl.com/podcast.xml. Nr du har tillgngliga podcast i listanMy Podcasts kan du ppna dessa lnkar frn NP30. Dessa podcast kommer attvara tillgngliga frn menyobjektet: Podcasts > My Podcasts.Observera att podcast skickas till NP30 nr enheten aktiveras och uppdaterarkanallistan och vid intervaller drefter.Om du vill att radion ska ladda ned podcast och listan med nya kanaler omedelbart,ska du stnga av och sl p NP30 p frontpanelen.109
 • Page 14

  Menyn Settings (Instllningar)Denna meny innehller olika menyer fr instllningar/konfiguration som visasnedan.Settings (Instllningar)Network Config (Ntverkskonfiguration)VersionUpgrade Firmware (Uppgradera programvara)Language (Sprk)Factory Reset (Fabriksterstllning)Register (Registrera)NP30 Name (NP30 namn)WiFi Strength (WiFi-signalstyrka)Remote Code (Fjrrkontrollkod)Enter network name (Ange ntverksnamn)Med detta alternativ kan NP30 endast ska efter och ansluta till ett visstntverksnamn.Skriv in ntverksnamnet med skrmen fr inmatning av alfanumeriska tecken.Om inget matchande ntverk hittas, visas Network not found (Ntverket hittadesinte).Network Config (Ntverkskonfiguration)Med denna meny kan du gra ntverksinstllningar fr NP30, ska efter enanslutning till ett annat trdlst ntverk eller manuellt konfigurerantverksparametrarna. Detta r anvndbart om du t.ex. flyttar NP30 till en ny plats.View Config (Visa konfiguration)I autolge letar NP30 frst efter en kabelanslutning och sedan efter en trdlsanslutning om ingen kabelanslutning hittas. Enheten frsker ocks skaffa en IPadress automatiskt frn din router/DHCP-server.Fr bda lgen kan du anvnda navigerings-/valreglaget fr att f NP30 att rullagenom olika aktuella IP-parametrar, t.ex. ESSID fr det aktuella trdlsa ntverket,MAC-adresser fr kabelntverk och trdlsa ntverk, aktuella IP-adresser,(Under)Ntmask, Gateway-adress, o.s.v..Som standard r NP30 instlld p automatisk upptckt av kabel/trdlst ntverkoch automatisk tilldelning av IP-adress (DHCP) som fungerar utan instllningar i deflesta fall (fr Wi-Fi mste du ange din WEP/WPA-kod, om du har en sdan).Om du vill gra ndringar till instllningarna visar NP30 fljande undermenyer.Network Config (Ntverkskonfiguration)Scan for networks (Sk efter ntverk)Enter network name (Ange ntverksnamn)View Config (Visa konfiguration)Edit Config (Redigera konfiguration)Signal Warning (Signalvarning)WiFi Region (WiFi-region)Wired/Wireless (Kabel/trdls)Scan for networks (Sk efter ntverk)Denna meny visar frst IP-lget (statiskt eller dynamiskt). Detta r antingenAuto/DHCP (d.v.s. dynamiskt, detta r standard) eller Static IP (Statisk IP).Edit Config (Redigera konfiguration)Med denna meny kan du vlja statiskt eller dynamiskt IP-lge (Auto/DHCP).Auto/DHCP rekommenderas fr de flesta personer under de flesta frhllanden.Statisk IP krver en hel del kunskap om IP-ntverk och ska endast anvndas avavancerade anvndare.Standardinstllningen r drfr Auto/DHCP, som betyder att NP30 skaffar sin IPadress varje gng du aktiverar enheten genom en process som kallas DHCP, vilketinnebr att IP-adressen r olika varje gng den skaffas. Denna process r heltautomatisk och mycket enklare n att implementera statisk IP.Ibland r det dock anvndbart (srskilt fr stora ntverk) att knna till den exaktaIP-adressen fr varje enhet och detta kan endast gras med statisk IP.Nr du anvnder statisk IP mste du ven ange vilken ntmask som du vill anvndasamt adresserna fr din gateway och DNS-tjnst. Observera att det inte finns ngotstt fr Cambridge Audio att knna till vad dessa r fr ditt ntverk. Vlj endaststatisk IP om du vet exakt vad du gr!Stll in statisk IP genom att vlja menyn Settings > Network config > Edit Configoch tryck p SELECT.NP30 visar nu Auto (DHCP)? YES / NO. Vrid vridreglaget p NP30 fr att vlja NO(NEJ) och tryck sedan p SELECT.Detta alternativ sker genom alla tillgngliga Wi-Fi-frekvenser efter trdlsa ntverkoch ger dig mjlighet att ansluta till dem.NP30 kan ansluta till 802.11b/g eller n-ntverk (2,4 GHz frekvensomfng endastfr n-ntverk).En lista med tillgngliga ntverk presenteras. Om ett visst ntverk krver enkrypteringsnyckel, visas symbolen vid slutet av ntverkets namn.Vlj ditt lokala ntverk med navigerings-/valreglaget och tryck in reglaget fr attacceptera.Nu kan du ange den fasta IP-adressen som du vill anvnda fr NP30 genom attanvnda vridreglaget fr att vlja nskade nummer och sedan trycka p navigerings/valreglaget fr att avsluta inmatning av adressen.NP30 tillfrgar dig att ange ntmasken som krvs fr ntverket. Du kan ange dennap samma stt som nr du angav IP-adressen.Nu mste du ange IP-adressen fr standard-gateway som anvnds av NP30 intverket.Slutligen mste du ange DNS IP-adressen fr NP30. P vissa ntverk kanske dumste ange din Internetleverantrs DNS IP-adress, som ska finnas pInternetleverantrens supportsida p deras webbplats.NP30 ansluter sedan till ntverket med en sparad nyckel (om en sdan har stlltsin) eller s visas en meny fr inskrivning av alfanumeriska tecken. Hr kan du angentverksnyckeln nr du stller in ditt trdlsa ntverk.Vlj varje tecken i fljd med navigerings-/valreglaget och tryck sedan pellernavigera till symbolenoch tryck p navigerings-/valreglaget fr att mata innyckeln. Om du gr ett misstag trycker du p fr att backa ett tecken.NP30 kan hantera nycklar i formaten WEP, WPA och WPA2 (formatvalet grs medlmpliga instllningar fr din router) och genererar automatiskt rtt format frn dintext enligt routerns begran.110Nr informationen ovan har angetts, frsker NP30 ansluta till ditt ntverk. Om duvill anvnda DHCP igen vljer du Settings > Network config > Edit Config och stllerin Auto (DHCP)? YES / NO p YES.Signal warning (Signalvarning)NP30 kan visa en varning om Wi-Fi-signalstyrkan r tillrckligt lg fr att orsakaminskad trafik. Alternativen fr Signal Warning r Yes (Ja) eller No (Nej).Wi-Fi Region (Wi-Fi-region)Olika delar av vrlden anvnder ngot annorlunda frekvenser fr Wi-Fi. Fr bstaprestanda ska du stlla in NP30 p regionen dr du bor. Aktuella alternativ r USA,Spanien, Europa (frutom Spanien), Japan.
 • Page 15

  NP30Wired/Wireless (Kabel/trdls)Det r mjligt att ansluta NP30 till ditt ntverk med en tillgnglig Ethernet-anslutning(RJ45) eller via en Wi-Fi-router. Som standard r enheten i AUTO-lge, varje gngdu aktiverar enheten sker den efter en kabelanslutning och frsker anvndadenna, om ingen finns, eller om den inte kan ansluta, frsker den anvnda dentrdlsa anslutningen, o.s.v. Nr NP30 har etablerat en viss typ av anslutning tillntverket i autolge, fortstter NP30 att anvnda denna typ av anslutning s lngeenheten r aktiverad.Alternativt kan du konfigurera NP30 att permanent endast anvnda kabelanslutningeller trdlsa anslutning. I menyn Network config p NP30 vljer duWired/Wireless. Denna meny visar tre alternativ: Auto, Wired Only (Endast kabel)och Wireless Only (Endast trdls).Register (Registrera)Detta visar en nyckel som kan anvndas fr att registrera din NP30 p UuVolportalen p www.Uuvol.com. Frst mste du ha ett konto p UuVol. ppnawww.UuVol.com med en webblsare. Se det tidigare avsnittet om registrering pUuVol.Observera att koden som genereras endast finns kvar i cirka 10 minuter, om duinte anvnder koden under denna tid mste du avsluta och ppna menyn igen fratt skaffa en ny kod.UPnP Name (UPnP-namn)I denna meny kan du stlla in det angivna UPnP-klientnamnet fr din NP30.Detta r namnet som andra UPnP-enheter (kontrollpunkter och fjrrapplikationer,o.s.v.) visar nr de hittar NP30.Standardnamnet r NP30 men detta kan ndras till ett namn som r ltt attkomma ihg som Pappas NP30 eller Kket o.s.v.WiFi Strength (Wi-Fi-signalstyrka)Visar signalstyrkan fr den mottagna Wi-Fi-signalen.Om du vljer Wired Only startar NP30 om och frsker sedan endast anvnda sinEthernet-anslutning fr att kommunicera med ntverket. Om du vljer WirelessOnly startas NP30 om och frsker sedan endast anvnda sin Wi-Fi-anslutning.Om du vljer alternativet Auto frsker NP30 anvnda bda och vljer anslutningensom fungerar enligt ovan.VersionDetta menyobjekt visar versionsnummer fr maskinvara/programvara fr din NP30.Vrid vridreglaget fr att rulla genom objekten.Service Pack r den aktuella laddade inbyggda programvaran. Det r en bra id attnotera detta om du behver kontakta vr tekniska support eftersom de kan frgaom detta.Serienumret och Produktkoden brukar inte krvas av teknisk support.Obs! Detta serienummer r inte samma som det fysiska serienumret p baksidanav sjlva produkten.Upgrade Firmware (Uppgradera programvara)Obs! Om Wi-Fi har stngts av (endast Ethernet-lge) visas signalstyrkan som 0 %.Remote Code (Fjrrkontrollkod)Det finns tv alternativOption 1 (Alternativ1) r standard och fungerar med fjrrkontrollen fr NP30 nrdenna anvnder standardlget.Option 2 (Alternativ 2) ger en sekundr koduppsttning i de fall dfjrrkontrollskoder redan anvnds fr en annan fjrrkontroll.Om Option 2 vljs p NP30 mste ven fjrrkontrollen stllas in p Option 2fjrrkontrollskoder, enligt fljande:Tryck och hll ned knappenoch Option 2.i cirka 12 sekunder, detta vxlar mellan Option 1Om tgrden utfrs igen, vxlar fjrrkontrollen tillbaka till Option 1-koderna.UuVol RemoteAnvnd detta alternativ fr att ladda ned ny programvara fr NP30 frn CambridgeAudio ver Internet.Om du vljer detta objekt, kontaktar NP30 vr server och letar efter en nyare versionav programvaran (Checking for updates (Letar efter uppdateringar) visas idisplayfnstret).Om ny programvara hittas, frgar NP30 om du vill ladda ned den eller inte. Det ren bra id att uppdatera programvara regelbundet fr att ta del av lsningar pprogramfel och nya funktioner. Du kan trycka p knappen p NP30 fr att avbrytauppgradering av programvara. Uppgradering av programvara tar flera minuter.Router/BredbandsmodemObs! Nr uppgradering av programvara har pbrjats r det mycket viktigt att intestnga av strmmen till NP30 nr tills tgrden har slutfrts, annars kan NP30f permanenta skador.Eller Str inte heller ntverket eller ntverksanslutningen genom att ta ut Ethernetkabeln eller stnga av routern eller dylikt.Hr kan du ndra vilket sprk som anvnds.En lista med sprk som stds visas. Vlj nskat sprk och tryck p.Obs! NP30 startas sedan om med det nya sprket, detta tar cirka 30 sekunder.Factory Reset (Fabriksterstllning)terstller alla instllningar till standardvrdena som anvndes nr enhetenskickades frn fabriken.NP30 frgar om du vill fortstta innan du utfr en terstllning.Obs! Om du utfr fabriksterstllning frlorar du alla frinstllningar och sparadeWEP/WPA-nycklar fr din trdlsa ntverksanslutning.UuVol Remote r ett kostnadsfritt program fr iPhone/iPod Touch/iPad sommjliggr trdls styrning av NP30 eller andra UuVol-drivna produkter frnCambridge Audio.Programmet ger full kontroll ver NP30 inklusive UuVol Radio, Streaming-tjnster,UPnP Media, Frinstllningar, Ker och mer.Programmet stder ven visning av albumomslag och kanallogotyper (omtillgngliga).Fr att anvnda UuVol Remote behver du ett Wi-Fi-ntverk eller en tkomstpunktfr programmet att ansluta till, anslutningen frn din router till NP30 kan sedanvara antingen Wi-Fi eller Ethernet.Sk efter UuVol Remote p Apple App Store eller se www.UuVol.com fr merinformation om denna och andra applikationer nr de blir tillgngliga.111SVENSKALanguage (Sprk)
 • Page 16

  Tekniska specifikationerFelskningDACWolfson WM8728 24 bitar 96kHzOm du upplever problem med din NP30 kan det vara anvndbart att beskahjlpavsnittet p vr webbsida http://support.cambridgeaudio.com/.Frekvensrespons20Hz-20kHz +/- 0,2dBTHD+NSignal till brus kvotSammanlagt korrelerat jitterDigitala utgngar* **Ljudformat**Streaming-protokollSpellistorWi-FiWi-Fi-krypteringEthernetUSBFilsystemTrigger InNtspnningStrmfrbrukning, standbyMax. strmfrbrukningMtt (H x B x D)Vikt0,003 % @ 1kHz> 95dB<200pSS/PDIF Co-axial och TOSLink Optical16-24 Bitar, 32-96kHzWAV som innehller okomprimeratPCM 16-24 bitar 32-96kHzFLAC som innehller frlustfrittkomprimeratPCM 16-24 bitar 32-96kHzAIFF som innehller okomprimeratPCM 16 bitar 32-48kHzMicrosoft Windows MediaTM Audio(WMA 9 Standard) 32-320 kbit/sekMP3 (CBR eller VBR) 16-320 kbit/sekAAC, HE AAC och AAC+(CBR eller VBR) 16-320 kbit/sekOGG Vorbis 32-320 kbit/sekRTSP (Real Time Streaming Protocol)MMS (Microsoft Media Server Protocol)HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)ASX (Microsoft-spellistformat)M3U, PLSIEEE 802.11 b / g eller n (endast 2,4 GHzanslutning anvnds)WEP, WPA, WPA2IEEE 802.3, 10 Base-T eller 100 Base-T2 x USB 1.1 f.n. begrnsat till500mA styckFAT3212V DC100-240 VAC (vxlingslge)<1W21W270 x 285 x 67mm2,1 kg* iRadio/Streaming-tjnster matas ut som 16 bitars data vid lmpligsamplingshastighet fr avkomprimerad data. Samplingshastigheten r 32kHz,44,1kHz eller 48kHz beroende p strmmens samplingshastighet.Inkommande strmmar med en samplingshastighet p mindre n 32kHz kan intematas ut ver S/P DIF /Toslink.Fr komprimerade strmmar begrnsas ljudets verkliga upplsning av kodningen.Medieinnehll frn lokala hrddiskar eller UPnP matas ut i ursprunglig upplsningp 16- 24 bitar, 32 kHz 44,1kHz 48kHz eller 96kHz med bit-fr-bit verfring.** 88,2kHz material stds inte.Om du har problem med UuVol-tjnsten kan det vara anvndbart att beskahjlpdelen p www.UuVol.com.Allmnna hjlpriktlinjer:Om du har problem med att ansluta NP30 till ditt ntverk kan dessa steg hjlpaatt lsa problemet: Bekrfta att en ansluten PC kan komma t Internet (d.v.s. lsa en webbsida) medsamma ntverk. Kontrollera att en DHCP-server r tillgnglig, eller att du har konfigurerat en statiskIP-adress p NP30. Du kan konfigurera en statisk IP-adress p NP30 medmenyobjektet Settings -> Network Config -> Edit Config, och vlj sedan No frAuto (DHCP). DHCP r dock den rekommenderade metoden. Kontrollera att ditt ntverks brandvgg inte blockerar ngra utgende portar.Radion behver som minst tkomst till UDP- och TCP-portarna 80, 554, 1755,5000, 6000 och 7070. Kontrollera att din tkomstpunkt inte begrnsar anslutningar till en viss MACadress. Du kan visa radions MAC-adress genom att anvnda menyobjektetSettings -> Network Config -> View Config -> MAC address. Om du har ett krypterat Wi-Fi-ntverks ska du kontrollera att du har angett rttnyckel eller lsenord p NP30. Kom ihg att tangenter med textformat rskiftlgesknsliga. Om NP30 visar fljande nr du frsker ansluta till ettkrypterat ntverk: Wireless error (Trdlst fel) fljt av ett femsiffrigt nummer, skadu kontrollera att du anger rtt lsenord fr ntverket. Om problemet kvarstrkanske du behver hnvisa till din ntverkskonfiguration.Om din NP30 kan ansluta till ntverket men inte kan spela vissa UuVol-kanaler,kan det bero p ngon av fljande anledningar: Kanalen snder inte vid denna tid p dagen (kom ihg att kanalen kanske sndsfrn en annan tidszon). Kanalen har ntt hgsta antal tilltna samtidiga lyssnare. Kanalen snder inte lngre. Lnken i vrt databas r frldrad. Internetanslutningen mellan servern (ofta i ett annat land) och dig r lngsam. Frsk att anvnda en PC fr att spela upp strmmen via sndarens webbplats.Om du kan spela kanalen med en PC, kan du anvnda formulret pwww.UuVol.com fr att meddela oss s att vi kan underska problemet.Om du har problem med UPnP-uppspelning ska du alltid kontrollera fljande: Skerstll att din valda UPnP-serverprogramvara kan hantera filtypen som dufrsker komma t. Vissa servrar hanterar t.ex. inte FLAC. NP30 kan endast spela upp filer som inte har DRM-kontroller. Filer som har DRMkontroller kan inte spelas av NP30. Vissa servrar kan auktorisera och avkrypteraMicrosoft Playsforsure innan de skickar innehllet till NP30, men detta kan integaranteras eftersom det r en serverfunktion. Om du frsker spela 24 bitars WAV- eller FLAC-innehll ska du vara medveten omatt en kabelanslutning med Ethernet-kabel normalt krvs fr plitlig funktionp.g.a. bandbredden som krvs. Kontrollera att NP30 kan spela filtypen som du frsker komma t. WMA, AAC,MP3, Vorbis, FLAC och WAV kan spelas fr nrvarande. NP30 stder inte ALAC,WMA Pro, WMA frlustfri, RAW, AU eller andra filtyper som inte omnmns hr.Om du har problem med uppspelning av lokala media ska du alltid kontrollerafljande: Kontrollera att NP30 kan spela filtypen som du frsker komma t. WMA, AAC,MP3, Vorbis, FLAC och WAV kan spelas fr nrvarande. NP30 stder inte ALAC, WMA Pro, WMA frlustfri, RAW, AU eller andra filtyper sominte omnmns hr. Fr lokala media kan NP30 endast spela upp filer som inte har DRM-kontroller.Filer som har DRM-kontrollera kan inte spelas. Kontrollera att din enhet inte krver mer n 500mA om den drivs frn sjlva USBkontakten. Kontrollera att din enhet r formaterad med formatet FAT32. Sttet som du organiserar dina lokala media pverkar storleken av den internadatabasen som NP30 behver bygga dynamiskt nr du blddrar i innehllet. Detr en bra id att skapa mappar fr artister inom vilka du har undermappar frvarje album, som i in tur innehller spren p albumet. Bibliotek med tusentalsspr i en mapp gr NP30 medieblddring allt lngsammare.Kontakta din terfrsljare fr all service, med eller utan garanti.112
 • Page 17

  Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership PlcRegistered Office: Gallery Court, Hankey Place,London, SE1 4BB, United KingdomRegistered in England No. 2953313 2011 Cambridge Audio LtdAP25650/1www.cambridge-audio.comMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Sonate NP30 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Sonate NP30 in der Sprache / Sprachen: Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Sonate NP30

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Deutsch - 18 seiten

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Holländisch - 17 seiten

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Französisch - 17 seiten

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Italienisch - 17 seiten

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Spanisch - 17 seiten

Cambridge Audio Sonate NP30 Bedienungsanleitung - Polnisch - 18 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info