Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/30
Nächste Seite
Perusasetukset Käyttöohjeet
Teräväpiirtovideokamera
Mallinro
HC-W850
Mallinro
HC-V750
HC-W858 HC-V757
HC-W850M HC-V750M
HC-V730
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä tämä käsikirja tulevaa
tarvetta varten.
Tämä asiakirja kuvaa laitteen perustoiminnot. Tarkempia selityksiä
varten katso asiakirjaa “Käyttöohjeet (PDF-muodossa)”, jotka on
tallennettu oheiselle CD-ROM-levylle.
* CD-ROM-levyllä ei ole suomenkielisiä käyttöohjeita.
SQT0148
F0114YK0
until
2014/1/28
HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book 1 ページ 2014年1月13日 月曜日 午後2時15分
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  1 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Perusasetukset Käyttöohjeet
  Teräväpiirtovideokamera
  Mallinro

  HC-W850
  HC-W858
  HC-W850M

  Mallinro

  HC-V750
  HC-V757
  HC-V750M
  HC-V730

  Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä tämä käsikirja tulevaa
  tarvetta varten.
  Tämä asiakirja kuvaa laitteen perustoiminnot. Tarkempia selityksiä
  varten katso asiakirjaa “Käyttöohjeet (PDF-muodossa)”, jotka on
  tallennettu oheiselle CD-ROM-levylle.
  * CD-ROM-levyllä ei ole suomenkielisiä käyttöohjeita.

  SQT0148
  F0114YK0

  until
  2014/1/28 • Page 2

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  2 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Turvallisuuteesi liittyviä tietoja
  VAROITUS:
  Tulipalo-, sähköisku- tai vahinkovaaran
  välttämiseksi,
  ≥ Älä altista laitetta sateelle, kosteudelle,
  pisaroille tai roiskeille.
  ≥ Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä kuten
  maljakoita laitteen päälle.
  ≥ Käytä ainoastaan suositeltuja varusteita.
  ≥ Älä poista suojuksia.
  ≥ Älä korjaa tätä laitetta itse. Anna huolto
  tehtäväksi ammattitaitoiselle
  huoltohenkilöstölle.

  VAROITUS
  ≥ On olemassa räjähdysvaara, jos akkua ei
  vaihdeta oikein. Käytä ainoastaan
  valmistajan suosittelemaa akkua.
  ≥ Kun haluat hävittää akut, ota yhteyttä
  paikallisiin viranomaisiin tai
  jälleenmyyjään ja kysy tietoja oikeasta
  hävitystavasta.

  ∫ EMC Sähkömagneettinen
  yhteensopivuus
  CE-tunnus sijaitsee arvokilvessä.

  VAARA!
  Tulipalo-, sähköisku- tai vahinkovaaran
  välttämiseksi,
  ≥ Älä asenna tai sijoita tätä laitetta
  kirjahyllyyn, suljettuun kaappiin tai
  muuhun rajalliseen tilaan. Varmista
  laitteen riittävä tuuletus.
  ≥ Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja lehdillä,
  pöytäliinalla, verhoilla tai vastaavilla
  esineillä.
  ≥ Älä laita avotulisia esineitä kuten palavia
  kynttilöitä laitteen päälle.
  Verkkopistoke on katkaiseva laite. Asenna
  tämä laite siten, että verkkopistoke voidaan
  irrottaa pistorasiasta välittömästi.

  ∫ Tietoja akusta
  Varoitus
  Tulipalo-, räjähdys- ja palovammavaara. Älä
  pura, lämmitä yli 60 oC:en tai polta laitetta.

  2

  SQT0148 (FIN)

  ∫ Tuotteen tunniste
  Tuote

  Sijaintipaikka

  Teräväpiirtovideokamera Akun pidike
  Vaihtovirtasovitin

  Alapuoli • Page 3

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  3 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  SUOMI

  ∫ Vanhojen laitteistojen ja
  akkujen hävittäminen
  Vain Euroopan unionissa ja muissa
  maissa, joissa käytetään
  kierrätysjärjestelmiä
  Nämä tuotteessa,
  pakkauksessa ja/tai sen
  mukana toimitettavissa
  asiakirjoissa olevat
  tunnukset tarkoittavat sitä,
  ettei käytettyjä sähkö- ja
  elektroniikkalaitteita sekä
  akkuja saa laittaa tavallisen
  kotitalousjätteen sekaan.
  Vanhojen tuotteiden ja
  käytettyjen akkujen
  asianmukaista käsittelyä,
  uudelleenkäyttöä ja
  kierrätystä varten toimita
  ne soveltuviin
  keräyspisteisiin kansallisen
  lainsäädännön mukaisesti.
  Kun hävität ne moitteettomasti, autat
  arvokkaiden resurssien säästämisessä ja
  ehkäiset ihmisten terveydelle ja
  ympäristölle mahdollisesti aiheutuvia
  haittavaikutuksia.
  Jos haluat lisätietoja keräämisestä ja
  kierrätyksestä, ota yhteyttä paikallisiin
  viranomaisiin.
  Tämän romun virheellinen hävittäminen
  voi johtaa rangaistustuomioon kansallisen
  lainsäädännön mukaisesti.

  Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC)
  Täten “Panasonic Corporation” vakuuttaa,
  että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY
  keskeisten vaatimusten ja oleellisten
  säännösten mukainen.
  Asiakkaat voivat ladata alkuperäisen
  vakuutuksen kopion R&TTE-tuotteillemme
  DoC-palvelimelta osoitteesta:
  http://www.doc.panasonic.de
  Valtuutetun edustajan yhteystiedot:
  Panasonic Marketing Europe GmbH,
  Panasonic Testing Centre, Winsbergring
  15, 22525 Hamburg, Germany
  Tämä tuote on tarkoitettu yleiseen
  kulutuskäyttöön. (Luokka 3)
  Tuotteen tarkoitus on kytkeytyä
  langattomaan liityntäpisteeseen (2,4 GHz
  WLAN).

  Huomautus akun
  tunnusta varten (alempi
  tunnus):
  Tätä tunnusta saatetaan
  käyttää yhdessä
  kemiallisen merkin kanssa.
  Siten se on
  yhdenmukainen sisältyviä
  kemikaaleja koskevan
  direktiivin kanssa.

  3

  (FIN) SQT0148 • Page 4

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  ∫ Käyttöön liittyviä varoituksia
  Pidä laite mahdollisimman kaukana kaikista
  sähkömagneettisista laitteista (kuten
  mikrouunit, televisiot, videopelit, jne.).
  ≥ Jos käytät laitetta television päällä tai lähellä,
  elektromagneettinen aaltosäteily voi häiritä
  laitteen kuvaa ja/tai ääntä.
  ≥ Älä käytä laitetta matkapuhelimien
  läheisyydessä, koska tästä voi aiheutua
  kuviin ja/tai ääneen vaikuttavaa kohinaa.
  ≥ Tallennetut tiedot voivat vahingoittua tai kuvat
  voivat vääristyä kaiuttimien tai suurten
  moottorien aiheuttamien voimakkaiden
  magneettikenttien vaikutuksesta.
  ≥ Mikroprosessorin aiheuttama
  sähkömagneettinen aaltosäteily voi vaikuttaa
  haitallisesti laitteeseen häiriten kuvaa ja/tai
  ääntä.
  ≥ Jos sähkömagneettinen laitteisto vaikuttaa
  haitallisesti laitteeseen ja se lakkaa
  toimimasta kunnolla, sammuta laite ja poista
  akku tai irrota vaihtovirtasovitin. Sitten laita
  akku takaisin tai liitä vaihtovirtasovitin
  uudelleen ja kytke laite päälle.
  Älä käytä laitetta radiolähettimien tai
  suurjännitelinjojen läheisyydessä.
  ≥ Jos tallennat lähellä radiolähettimiä tai suurjännitelinjoja, tallennetut kuvat ja/tai ääni
  saattavat kärsiä haittavaikutuksista.
  Liittäminen tietokoneeseen
  ≥ Älä käytä muita kuin toimitettua
  USB-kaapelia.
  Tietoja televisioon liittämisestä
  ≥ Käytä aina toimitettua HDMI-minikaapelia tai
  aitoa Panasonic in HDMI-minikaapelia
  (RP-CDHM15, RP-CDHM30: lisävaruste).
  Tietoja kuulokkeiden käytöstä
  ≥ Liiallinen äänenpaine tulppakuulokkeista tai
  tavallisista kuulokkeista voi aiheuttaa
  kuulovaurion.
  ≥ Pitkäaikainen kuuntelu täydellä
  äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa
  käyttäjän korvia.

  4

  SQT0148 (FIN)

  4 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  ∫ Tietoja tallennusmuodosta
  elokuvien tallennusta varten
  Voit valita tallennusmuodoksi AVCHD*1, MP4 tai
  iFrame, kun tallennat videoita tällä laitteella.
  *1 Se on yhteensopiva muodon AVCHD
  Progressive (1080/50p) kanssa.
  AVCHD:
  Se sopii katseluun teräväpiirtoisesta televisiosta
  tai levylle tallennukseen*2.
  *2 Seuraavat menetelmät ovat käytettävissä
  muodossa 1080/50p otetun kuvan
  tallentamiseksi:
  j Kopioi kuva levylle toimitetulla
  ohjelmistossa HD Writer AE 5.1.
  j Kopioi kuva Panasonicin Blu-ray-levylle,
  joka tukee muotoa AVCHD Progressive.
  MP4:
  Tämä tallennusmuoto sopii toistettaessa tai
  muokattaessa tietokoneella.
  ≥ Se ei ole yhteensopiva muodossa AVCHD
  tallennettujen videoiden kanssa.
  iFrame:
  Tämä tallennusmuoto sopii toistettaessa tai
  muokattaessa Mac-tietokoneella (iMovie jne.).
  ≥ Se ei ole yhteensopiva muodossa AVCHD
  tallennettujen videoiden kanssa.

  ∫ Korvausvastuu tallennetuista
  sisällöistä
  Panasonic ei hyväksy mitään nimenomaista tai
  oletettua vastuuta vahingoissa, jotka aiheutuvat
  mistä tahansa ongelmasta, jonka seurauksena
  menetetään tallennus tai muokattu sisältö. Se ei
  myöskään takaa mitään sisältöä siinä
  tapauksessa, että tallennus tai muokkaus ei
  toimi kunnolla. Vastaavasti yllä mainittu
  soveltuu myös tapaukseen, jossa laitteeseen
  tehdään minkä tyyppisiä korjauksia tahansa
  (mukaan lukien myös muut ei-sisäiseen muistiin
  liittyvät osat). • Page 5

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  ∫ Tietoja tiivistymisestä (Kun
  objektiivi tai nestekidenäyttö
  huurtuu)
  Tiivistymistä tapahtuu lämpötilan tai kosteuden
  muuttuessa kuten silloin, kun laite siirretään
  ulkoa tai kylmästä tilasta lämpimään
  huoneeseen. Ole varovainen, koska siitä voi
  aiheutua, että objektiivi tai nestekidenäyttö
  likaantuu, homehtuu tai vahingoittuu.
  Kun laite siirretään paikkaan, jonka lämpötila on
  erilainen, anna laitteen tottua kohdepaikan
  lämpötilaan noin tunnin ajan, jotta estetään
  tiivistyminen. (Kun lämpötilaero on huomattava,
  laita laite muovipussiin tai vastaavaan, poista
  ilma pussista ja sulje se ilmatiiviisti.)
  Kun tiivistymistä on tapahtunut, poista akku ja/
  tai vaihtovirtasovitin ja anna laitteen kuivua noin
  yhden tunnin ajan. Kun laite mukautuu
  ympäröivään lämpötilaan, huurtuminen häviää
  ilman mitään toimenpiteitä.

  ∫ Kortit, joita voit käyttää tämän
  laitteen kanssa
  SD-muistikortti, SDHC-muistikortti ja SDXCmuistikortti
  ≥ 4 Gt:n tai suuremmat muistikortit, joissa ei ole
  SDHC-logoa, tai 48 Gt:n tai suuremmat
  muistikortit, joissa ei ole SDXC-logoa, eivät
  perustu SD-muistikorttimääritelmiin.
  ≥ Katso sivua 11, jos haluat lisätietoja SDkorteista.

  5 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  ∫ Tietoja näistä käyttöohjeista
  ≥ SD-muistikortista, SDHC-muistikortista ja
  SDXC-muistikortista käytetään nimeä “SDkortti”.
  ≥ älypuhelimeen ja tablettitietokoneeseen
  viitataan sanalla “älypuhelin”.
  ≥ Toiminto, jota voidaan käyttää
  videotallennustilaa varten:
  Toiminto, jota voidaan käyttää
  kiintokuvatallennustilaa varten:
  ≥ Toiminto, jota voidaan käyttää toistotilassa:
  Toiminto, jota voidaan käyttää toistotilassa
  (ainoastaan videoille):
  Toiminto, jota voidaan käyttää toistotilassa
  (ainoastaan kiintokuville):
  ≥ Kohtaus(kohtaukset), jotka on tallennettu
  muodossa [AVCHD]: “AVCHDkohtaus(kohtaukset)”
  ≥ Kohtaus(kohtaukset), jotka on tallennettu
  muodossa [MP4/iFrame],
  kohtaus(kohtaukset), jotka on tallennettu
  muodossa MP4 (Alhainen laatu): “MP4/
  iFrame-kohtaus(kohtaukset)”
  ≥ Viitesivut lisätietoja varten osoitetaan
  nuolella, esimerkiksi: l 00
  Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu käytettäväksi
  mallien HC-W850 , HC-W858 , HC-W850M ,
  HC-V750 , HC-V757 , HC-V750M ja
  HC-V730 kanssa. Kuvat voivat poiketa
  hieman alkuperäisestä.
  ≥ Näissä käyttöohjeissa olevat havaintokuvat
  viittaavat malliin HC-W850 , kuitenkin jotkut
  selitykset saattavat viitata muihin malleihin.
  ≥ Mallista riippuen jotkut toiminnot eivät ole
  saatavilla.
  ≥ HC-W850 , HC-W858 , HC-W850M ,
  HC-V750 , HC-V757 ja HC-V750M
  sisältävät Wi-Fi®-toiminnot.
  ≥ Ominaisuudet voivat vaihdella, ole hyvä ja
  lue ohjeet huolellisesti.
  ≥ Mahdollisesti kaikkia malleja ei ole
  saatavilla ostoalueesta riippuen.

  5

  (FIN) SQT0148 • Page 6

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  6 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Sisällys
  ∫ Käyttöohjeiden avaaminen (PDF-muodossa)
  Kun laitat CD-ROM-levyn tietokoneeseen ja avaat kohdan [INDEX.pdf] CD-ROM-levyllä,
  näytetään käyttöohjeiden luettelo. Napsauta käyttöohjeiden asiakirjan nimeä, jonka haluat avata.
  ≥ Tarvitaan Adobe Reader, jotta voit katsella PDF-tiedostoa. Lataa se yhtiön Adobe Systems
  Incorporated kotisivulta.
  Turvallisuuteesi liittyviä tietoja..................... 2
  Varusteet......................................................... 7

  Valmistelu
  Virtalähde........................................................ 8
  Akun laittaminen/poistaminen.................. 8
  Akun lataaminen...................................... 9
  Latauksen ja tallennuksen aika.............. 10
  Kortille tallennus .......................................... 11
  Kortit, joita voit käyttää tämän
  laitteen kanssa....................................... 11
  SD-kortin asettaminen/poistaminen....... 11
  Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä ..... 12
  Tilan valitseminen ........................................ 12
  Tämän laitteen siirtäminen
  tallennustilan ja toistotilan välillä............ 13
  Tämän laitteen siirtäminen videon
  tallennustilan ja kiintokuvan
  tallennustilan välillä................................ 13
  Kuinka käyttää kosketusnäyttöä ................ 14
  Tietoja kosketusvalikosta....................... 15
  Päiväyksen ja ajan asetus .......................... 16

  Perusasetukset
  Tietovälineen valinta tallennusta varten
  [HC-W850M]/[HC-V750M]............................. 16
  Tallennustilan muuttaminen........................ 17
  Elokuvien tallennus ..................................... 18
  Pysäytyskuvien tallennus ........................... 18
  Tallentaminen sivukameralla
  (Kaksoiskamera) [HC-W850]/[HC-W858]/
  [HC-W850M].................................................. 19
  Zoomauksen käyttö ..................................... 20
  Elokuvan/kiintokuvan toisto ....................... 20
  Videon/kuvien katselu televisiosta ......... 22
  Valikkonäytön käyttö ................................... 22
  Kielen valinta ......................................... 22
  Alustus ................................................... 23

  6

  SQT0148 (FIN)

  Wi-Fi
  [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]/
  [HC-V750]/[HC-V757]/[HC-V750M]
  Mitä voit tehdä Wi-Fi®-toiminnolla..............23
  Jos Wi-Fi-yhteyttä ei voida luoda ........... 24

  Muita tietoja
  Tekniset tiedot ..............................................26
  Tietoja tekijänoikeuksista............................29 • Page 7

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  7 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Varusteet
  Tarkista varusteet ennen laitteen käyttöä.
  Älä jätä varusteita lasten ulottuville, jotta niitä ei voida vahingossa nielaista.
  Tuotenumerot tammikuun 2014 mukaisia. Niihin voi tulla muutoksia.
  Akkupakkaus
  VW-VBT190
  Vaihtovirtasovitin
  VSK0815K

  Lisävarusteet
  Jotkut lisävarusteet eivät mahdollisesti ole
  saatavilla kaikissa maissa.
  Akkulaturi (VW-BC10E)
  Akkupakkaus (litium/VW-VBT190)
  Akkupakkaus (litium/VW-VBT380)

  Tasavirtajohto
  K2GHYYS00002

  HDMI-minikaapeli (RP-CDHM15,
  RP-CDHM30)
  Laajakulmalisäke (VW-W4907H)*

  USB-kaapeli
  K2KYYYY00236

  Suodinsarja (VW-LF49N)*
  Stereomikrofoni (VW-VMS10E)
  Kenkäsovitin (VW-SK12E)

  HDMI-minikaapeli
  K1HY19YY0021

  Varustesarja (VW-ACT190E)
  LED-videovalo (VW-LED1E)
  Kauko-ohjattava panorointi- ja kallistusjalusta
  (VW-CTR1E)

  Kenkäsovitin
  VYC1055-A

  * Aseta salaman asetus asentoon
  ([OFF]).
  Aseta videovalon asetus asentoon
  ([OFF]).

  CD-ROM
  Ohjelmisto
  CD-ROM
  Käyttöohjeet
  SFM0013

  7

  (FIN) SQT0148 • Page 8

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  8 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Valmistelu

  Virtalähde
  ∫ Tietoja akuista, joita voit käyttää tämän laitteen kanssa
  Akku, jota voidaan käyttää tämän laitteen kanssa, on VW-VBT190/VW-VBT380.
  ≥ Laitteessa on toiminto sellaisten akkujen erottamiseksi, joita voidaan käyttää turvallisesti.
  Erityiset akut (VW-VBT190/VW-VBT380) tukevat tätä toimintoa. Laitteen kanssa
  käytettäväksi sopivat ainoastaan aidot Panasonic in tuotteet tai muiden valmistajien
  valmistamat akut, joiden käytön Panasonic on vahvistanut. Panasonic ei voi taata millään
  tavalla muiden valmistajien akkuja niiden laadun, toimintakyvyn tai turvallisuuden
  suhteen, siis mikäli ne eivät ole aitoja Panasonicin tuotteita.
  On havaittu, että joissakin maissa on myynnissä väärennettyjä akkupakkauksia, jotka
  muistuttavat erehdyttävästi alkuperäisiä tuotteita. Näiden akkupakkausten sisäinen
  suojaus saattaa olla riittämätön, jotta täytetään asianmukaiset turvallisuusmääräykset.
  Sen vuoksi nämä akkupakkaukset saattavat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Ole hyvä
  ja muista, että valmistaja ei ole vastuussa mistään onnettomuudesta tai viasta, joka on
  seurausta väärennetyn akkupakkauksen käytöstä. Varmistaaksesi tuotteen
  turvallisuuden suosittelemme käyttämään alkuperäistä aitoa Panasonic akkupakkausta.

  Akun laittaminen/poistaminen
  ≥ Paina virtapainiketta virran kytkemiseksi pois päältä. (l 12)

  Asenna akku työntäen se kuvan osoittamaan suuntaan.

  Akun poistaminen
  Varmista, että painat virtapainiketta kunnes tilaosoitin
  sammuu. Poista sitten akku tukien samalla laitetta,
  jotta vältetään sen putoaminen.
  Siirrä akun vapautusvipua nuolen osoittamaan
  suuntaan ja poista akku, kun se vapautuu.

  A

  Akun pidike

  Työnnä akkua, kunnes se
  napsahtaa ja lukkiutuu.

  8

  SQT0148 (FIN)

  ャモヵヵ • Page 9

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  9 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Akun lataaminen
  Kun tämä laite toimitetaan, akkua ei ole ladattu. Lataa akku täyteen ennen laitteen käyttöä.
  Laite on valmiustilassa, kun vaihtovirtasovitin on liitetty. Ensiöpiiri on aina jännitteen alainen niin
  kauan kuin vaihtovirtasovitin on kytketty sähköpistorasiaan.
  Tärkeää:
  ≥ Älä käytä vaihtovirtasovitinta/tasavirtajohtoa minkään muun laitteen kanssa, koska se on
  suunniteltu tälle laitteelle. Älä myöskään käytä muiden laitteiden vaihtovirtasovitinta/
  tasavirtajohtoa tämän laitteen kanssa.
  ≥ Akkua ei ladata, jos virta kytketään pois päältä.
  ≥ Suositellaan lataamaan akku lämpötilassa välillä 10 oC – 30 oC.
  (Akun lämpötilan tulisi olla vastaavalla välillä.)  A

  1

  Tasavirran tuloliitin

  Kytke tasavirtajohto vaihtovirtasovittimeen ja tasavirran tuloliittimeen tässä
  laitteessa.

  ≥ Työnnä pistokkeet kunnollisesti paikalleen.

  2

  Työnnä vaihtovirtasovitin verkkopistorasiaan.

  ≥ Tilaosoitin vilkkuu punaisena 2 sekunnin väliajoin (noin 1 sekunti päällä, noin 1 sekunti pois
  päältä) osoittaen, että lataus on alkanut. Se sammuu, kun lataus on suoritettu loppuun.

  ∫ Liittäminen verkkopistorasiaan
  Tätä laitetta voidaan käyttää verkkovirralla kytkemällä laite päälle vaihtovirtasovitin liitettynä.
  Vaikka käytät vaihtovirtasovitinta kuvien tallennukseen, pidä akku kytkettynä.
  Tämän avulla voit jatkaa tallennusta vaikka tapahtuu sähkökatkos tai vaihtovirtasovitin kytketään irti
  verkkopistorasiasta vahingossa.

  ∫ Lataaminen muihin laitteisiin liittämällä
  Voidaan ladata liittämällä muihin laitteisiin USB-kaapelilla (toimitettu).  Älä käytä muita tasavirtajohtoja kuin toimitettua.
  Älä käytä mitään muuta kuin toimitettua vaihtovirtasovitinta.
  Suosittelemme käyttämään Panasonic in akkuja (l 8).
  Jos käytät muita akkuja, emme takaa tämän tuotteen laatua.
  Älä altista kuumalle tai liekeille.
  Älä jätä akkua(akkuja) autoon suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa, kun auton ovet ja ikkunat
  ovat kiinni.

  9

  (FIN) SQT0148 • Page 10

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  10 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Latauksen ja tallennuksen aika
  ∫ Latauksen/Tallennuksen aika
  ≥ Lämpötila: 25 oC/kosteus: 60%RH
  ≥ Suluissa olevat latausajat ovat USB-liittimellä tapahtuvalle lataamiselle.
  ≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
  Pisimmät jatkuvat tallennusajat ja todellinen tallennusaika sulkeissa, kun tallennetaan
  sivukameralla*.
  *
  näyttöruudulle tulee näkyviin.
  Akun
  mallinumero
  [Jännite/
  kapasiteetti
  (vähimmäisarvo)]

  Latausaika

  Tallennus
  muoto

  [AVCHD]
  Toimitettu akku/
  VW-VBT190
  (lisävaruste)
  [3,6 V/1940 mAh]

  2 h 20 min
  (5 h 20 min)
  [MP4/
  iFrame]

  Tallennustila

  Jatkuvan
  tallennuksen
  enimmäisaika

  [1080/50p],
  [PH],[HA]

  1 h 45 min
  (1 h 25 min)

  [HG],[HE]

  1 h 45 min
  (1 h 30 min)

  [1080/50M]

  1 h 40 min
  (1 h 25 min)

  50 min
  (45 min)

  [1080/28M]

  1 h 45 min
  (1 h 25 min)

  55 min
  (45 min)

  [720],
  [iFrame]

  2h
  (1 h 35 min)

  1h
  (50 min)

  Todellinen
  tallennusaika

  55 min
  (45 min)

  ≥ “h” on lyhenne tunnille, “min” minuutille ja “s” sekunnille.
  ≥ Nämä ajat ovat likimääräisiä arvioita.
  ≥ Osoitettu latausaika tarkoittaa lähtötilannetta, jossa akku on täysin tyhjä. Latausaika ja
  tallennusaika vaihtelevat käyttöolosuhteiden mukaan kuten matala/korkea lämpötila.
  ≥ Todellinen tallennusaika viittaa tallennusaikaan, kun tallennus käynnistetään/pysäytetään
  toistuvasti, kytketään laite päälle/pois päältä, liikutetaan zoomausvipua, jne.

  ∫ Akun kapasiteetin osoitin
  Akun kapasiteetin osoitin näytetään nestekidenäytöllä.

  ≥ Jos jäljellä on vähemmän kuin 3 minuuttia, silloin
  tulee punaiseksi. Jos akku tulee tyhjäksi,
  silloin
  vilkkuu. Lataa akku tai vaihda tilalle täyteen ladattu akku.

  10

  SQT0148 (FIN) • Page 11

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  11 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Valmistelu

  Kortille tallennus
  Laitteella voidaan tallentaa kuvia tai videoita SD-kortille tai sisäiseen muistiin. Tallentaaksesi SDkortille lue seuraavat ohjeet.

  Kortit, joita voit käyttää tämän laitteen kanssa
  Käytä videoiden tallennukseen SD-kortteja, jotka ovat yhdenmukaisia määritelmän Class 4
  tai korkeamman kanssa luokittelun SD Speed Class Rating mukaisesti.
  Kun tallennetaan videota kohta [REC MODE] asennossa [1080/50M] tai täysteräväpiirtoisessa
  Slow motion -videotilassa, käytä SD-korttia yhteensopivuudella Class 10 - SD Speed Class
  Rating. Jos SD Speed Class Rating on alhaisempi kuin Class 10, tallennus saattaa pysähtyä
  yllättäen.
  Ole hyvä ja tarkista seuraavalta verkkosivustolta viimeisimmät tiedot SD-muistikorteista/SDHCmuistikorteista/SDXC-muistikorteista, joita voidaan käyttää videoiden tallennukseen.
  http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
  (Tämä verkkosivusto on ainoastaan englanniksi.)
  ≥ Älä jätä muistikorttia lasten ulottuville, jotta sitä ei voida vahingossa nielaista.

  SD-kortin asettaminen/poistaminen
  Kun käytetään ensimmäisen kerran muuta kuin Panasonicin SD-korttia tai korttia, jota on aiemmin
  käytetty muilla laitteilla, alusta SD-kortti. (l 23) Kun SD-kortti alustetaan, kaikki tallennetut tiedot
  poistetaan. Kun tiedot on kerran poistettu, niitä ei voida palauttaa.
  Varoitus:
  Tarkista, että saantivalo on sammunut.

  Merkkivalo
  [ACCESS] A  1  ≥ Kun tämä laite on
  yhteydessä SD-korttiin tai
  sisäiseen muistiin,
  merkkivalo palaa.

  Avaa SD-kortin suojus ja laita (poista) SD-kortti sen korttipaikalle
  (korttipaikalta) B.

  ≥ Laita etikettipuoli C kuvassa näytettyyn suuntaan ja paina kortti suorassa asennossa niin
  pitkälle kuin se menee.
  ≥ Paina SD-kortin keskelle ja vedä se sitten suorassa asennossa ulos.

  2

  Sulje SD-kortin suojus huolellisesti.

  ≥ Sulje se huolellisesti, kunnes se napsahtaa.

  11

  (FIN) SQT0148 • Page 12

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  12 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Valmistelu

  Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä
  Voit kytkeä virran päälle ja pois päältä virtapainikkeella tai avaamalla ja sulkemalla nestekidenäyttö.

  Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä virtapainikkeella
  Avaa nestekidenäyttö ja paina virtapainiketta laitteen kytkemiseksi päälle.

   Kytke virta pois päältä

  Pidä virtapainike painettuna kunnes tilaosoitin
  sammuu.

  A Tilaosoitin palaa.
  Laite kytketään päälle, kun nestekidenäyttö avataan, ja laite kytketään pois päältä, kun se suljetaan.

  Valmistelu

  Tilan valitseminen
  Voit siirtää tämän laitteen tallennustilan (videon tallennustila/kiintokuvien tallennustila) ja toistotilan
  välillä painamalla tallennuksen/toiston painiketta.
  Jos kosketat tallennustilan kytkentäkuvaketta tallennustilassa, tämä laite voidaan siirtää videon
  tallennustilan ja kiintokuvien tallennustilan välillä.
  Videon tallennustila (l 18)

  Videoiden tallennus.

  Kiintokuvien tallennustila (l 18)

  Kiintokuvien tallennus.

  Toistotila (l 20)

  Videon/kiintokuvan toisto.

  12

  SQT0148 (FIN) • Page 13

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  13 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Tämän laitteen siirtäminen tallennustilan ja toistotilan
  välillä

  Tallennuksen/toiston painike
  Paina painiketta tämän laitteen siirtämiseksi
  tallennustilan ja toistotilan välillä.
  ≥ Kun kytket tämän laitteen päälle, se käynnistyy
  tallennustilassa.

  Tämän laitteen siirtäminen videon tallennustilan ja
  kiintokuvan tallennustilan välillä
  Kosketa tallennustilan kytkentäkuvaketta, joka näkyy nestekidenäytöllä (kosketusnäyttö), tämän
  laitteen siirtämiseksi videon tallennustilan ja kiintokuvien tallennustilan välillä.

  1

  Paina tallennuksen/toiston painiketta tämän
  laitteen siirtämiseksi tallennustilaan.
  ≥ Tallennustilan kytkentäkuvake A näytetään
  näyttöruudulla.
  Videon tallennustila
  Kiintokuvien tallennustila

  2

  (Videon tallennustila)

  Kosketa tallennustilan kytkentäkuvaketta.

  ≥ Katso sivua 14, jos haluat lisätietoja kosketusnäytön
  käytöstä.

  Tallennustilan kytkentäkuvakkeen näyttäminen
  Tallennustilan kytkentäkuvakkeen näyttö häviää, kun ei suoriteta mitään kosketustoimenpiteitä
  tietyn ajan kuluessa. Kosketa näyttöä, jos haluat sen uudelleen näkyviin.
  ≥ Jos painetaan tallennuksen käynnistys/pysäytyspainiketta kiintokuvien tallennustilassa tai
  toistotilassa, tämä laite siirretään videon tallennustilaan. Videon/kiintokuvien toiston aikana tai
  muissa olosuhteissa, vaikka painetaan tallennuksen käynnistys/pysäytyspainiketta, tallennustilaa
  ei mahdollisesti vaihdeta.

  13

  (FIN) SQT0148 • Page 14

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  14 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Valmistelu

  Kuinka käyttää kosketusnäyttöä
  Voit käyttää sitä yksinkertaisesti koskettamalla nestekidenäyttöä sormella (Kosketusnäyttö).

  ∫ Kosketus
  Kosketa ja vapauta kosketusnäyttö valitaksesi kuvake tai kuva.
  ≥ Kosketa kuvakkeen keskikohtaa.
  ≥ Kosketusnäytön koskettaminen ei toimi, jos kosketat
  kosketusnäytön jotain muuta osaa samanaikaisesti.

  ∫ Siirrä kosketettaessa
  Liikuta sormeasi samalla, kun painat kosketusnäyttöä.

  ∫ Tietoja toimenpidekuvakkeista
  /
  /
  /
  :
  Kosketa, kun vaihdat sivua tai suoritat asetuksia.
  :
  Kosketa palataksesi edelliseen näyttöön.

  14

  SQT0148 (FIN) • Page 15

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  15 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Tietoja kosketusvalikosta
  Kosketa kohtia (vasen puoli)/ (oikea
  puoli) kosketusvalikon kohdassa
  toimenpidekuvakkeiden vaihtamiseksi.
  ≥ Voidaan vaihtaa toimenpidekuvakkeita myös
  siirtämällä kosketusvalikkoa vasemmalle tai
  oikealle sitä kosketettaessa.

  T


  A

  W

  Kosketusvalikko

  ∫ Kosketusvalikon näyttämiseksi
  Kosketusvalikon näyttö häviää, kun ei suoriteta mitään
  kosketustoimenpiteitä tietyn ajan kuluessa videoiden/
  kiintokuvien tallennustilan aikana. Sen näyttämiseksi
  uudelleen kosketa
  .

  15

  (FIN) SQT0148 • Page 16

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  16 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Valmistelu

  Päiväyksen ja ajan asetus
  Kelloa ei ole asetettu ostohetkellä. Varmista, että kello asetetaan.

  1

  Valitse valikko. (l 22)

  MENU

  2

  : [SETUP] # [CLOCK SET]

  Kosketa asetettavaa päiväystä tai aikaa ja aseta sitten haluttu arvo käyttäen
  painikkeita
  /
  .

  Maailman ajan asetuksen näyttäminen:
  [HOME]/
  [DESTINATION]
  ≥ Vuosi voidaan asettaa välille 2000 - 2039.

  A

  3

  Kosketa kohtaa [ENTER].

  ≥ Saatetaan näyttää viesti, joka pyytää maailman ajan
  asetusta. Suorita maailman ajan asetus koskettamalla
  näyttöä.
  ≥ Kosketa [EXIT] asetuksen loppuun saattamiseksi.
  ≥ Kun laite kytketään päälle ensimmäisen kerran, tulee näkyviin viesti, joka pyytää sinua
  asettamaan päivämäärän ja ajan. Valitse [YES] ja suorita vaiheet 2 - 3 päivämäärän ja ajan
  asettamiseksi.
  Perusasetukset

  Tietovälineen valinta tallennusta varten
  [HC-W850M]/[HC-V750M]
  Kortti ja sisäinen muisti voidaan valita erikseen videoiden tai kiintokuvien tallennusta varten.

  1
  2

  Aseta tämä laite tallennustilaan. (l 13)
  Valitse valikko. (l 22)
  MENU

  3

  : [MEDIA SELECT]

  Kosketa tietovälinettä tallentaaksesi
  elokuvia tai kiintokuvia.

  ≥ Tietoväline valitaan erikseen videoille ja kiintokuville
  sekä korostetaan keltaisella.

  4

  16

  Kosketa kohtaa [ENTER].

  SQT0148 (FIN) • Page 17

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  17 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Perusasetukset

  Tallennustilan muuttaminen
  1

  Kosketa tallennustilan painikkeen kuvaketta.

  MENU

  2

  Kosketa halutun tallennustilan painikkeen
  kuvaketta.

  Tila

  *1

  MNL
  *1

  *2

  *1
  *2

  Vaikutus

  Älykäs
  automaattitila

  Voit siirtää tilan älykkääseen automaattitilaan, joka
  optimoi asetukset olemassa olevan tallennusympäristön
  mukaan.

  Älykkään
  automatiikan Plus

  Voit lisätä manuaalisesti säädetyt kirkkauden ja
  väritasapainon asetukset älykkääseen automaattitilaan ja
  tallentaa.

  Luova säätö

  Voit tallentaa videoita lisättyjen tehosteiden kanssa.

  Erikoiskuvaustila

  Tämä vaihtoehto sallii tämän laitteen säätää
  automaattisesti suljinaikaa ja aukkoa ym. haluamasi
  tallennettavan kohtauksen mukaan.

  Manuaalinen

  Voit asettaa suljinajan, tarkennuksen, valkotasapainon ja
  kirkkauden (iiris/vahvistus).

  Täysteräväpiirtoinen
  Slow Motion -video

  Voit tallentaa hidastettuja videoita.

  Pysäytä
  videoanimaatio
  aputoiminto

  Voit asettaa tallennetun kiintokuvan taustaksi ja tallentaa
  seuraavan kuvan samalla, kun katsot kyseistä
  tallennettua kuvaa taustakuvana.

  Ainoastaan videon tallennustilassa
  Ainoastaan kiintokuvien tallennustilassa

  17

  (FIN) SQT0148 • Page 18

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  18 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Perusasetukset

  Elokuvien tallennus
  1
  2

  3

  Avaa nestekidenäyttö ja aseta tämä
  laite videon tallennustilaan. (l 13)
  Paina tallennuksen käynnistys/
  pysäytyspainiketta tallennuksen
  aloittamiseksi.

  Paina tallennuksen käynnistys/
  pysäytyspainiketta uudelleen
  tallennuksen keskeyttämiseksi.

  ≥ Tallennus voidaan aloittaa/lopettaa myös
  koskettamalla tallennuspainikkeen kuvaketta.

  T
  W

   

  A
  B

  Tallennuspainikkeen kuvake
  Kun aloitat tallennuksen, ; muuttuu
  asentoon ¥.

  Perusasetukset

  Pysäytyskuvien tallennus
  1
  2

  3

  18

  Avaa nestekidenäyttö ja aseta tämä laite
  kiintokuvien tallennustilaan. (l 13)
  Paina
  -painike puoliväliin. (Ainoastaan
  automaattitarkennukselle)

  Paina

  SQT0148 (FIN)

  -painine kokonaan. • Page 19

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  19 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Perusasetukset

  Tallentaminen sivukameralla
  (Kaksoiskamera) [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]
  Sivukameraa ja pääkameraa käyttäen voit tallentaa kahta kuvaa
  samanaikaisesti. (Kaksoiskamera)
  Käytä sivukameraa tallentaaksesi itsesi tai vieressäsi olevan
  perheenjäsenen tai muun kuin pääkameralla nähtävän maiseman.
  A  Sivukamera
  Vieressäsi olevan
  perheenjäsenen
  tallentaminen

  Maiseman tallentaminen

  Itsesi tallentaminen


  B Sivuikkuna
  ≥ Sivukameran kuva näytetään sivuikkunassa.
  ≥ Tallentaminen ainoastaan sivukameralla ei ole mahdollista.
  ≥ Pääkameralla ja sivukameralla tallennetut kuvat tallennetaan yhtenä kohtauksena tai
  kiintokuvana. Kun toistat niitä, et voi poistaa ainoastaan sivukameralla tallennettua
  kuvaa tai piilottaa sitä.
  ≥ Sivukameran vähimmäistarkennusetäisyys on noin 30 cm.

  1

  Käännä sivukameraa.

  ≥ Kun käännät sivukameraa asennosta välillä C (0e - noin
  30e) asentoon välillä D (noin 30e - 270e), sivuikkuna
  näytetään nestekidenäytöllä.
  ≥ Jos sivuikkuna ei tule näkyviin, kosketa kohtaa
  näyttääksesi se.  2  Tallennuksen aloittaminen.

  ≥ Käännä sivukamera haluttuun asentoon.
  ≥ Sivukamera toimii automaattitarkennuksella, joka säätää
  tarkennuksen automaattisesti.
  ≥ Tavallisesti pidä tätä laitetta kuvassa osoitetulla tavalla
  tallennuksen aikana.

  Kaksoiskameratoiminnosta poistumiseksi
  Käännä sivukamera asentoon välillä C (0e - noin 30e).

  19

  (FIN) SQT0148 • Page 20

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  20 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Perusasetukset

  Zoomauksen käyttö
  Zoomausvipu/Zoomauspainikkeen
  kuvake
  T
  W
  T

  T

  6 W

  T-puoli:
  Lähikuvatallennus (lähennä)
  W-puoli:
  Laajakulmatallennus (loitonna)
  ≥ Zoomauksen nopeus vaihtelee riippuen
  alueesta, jonka yli zoomausvipu siirretään.

  W  A Zoomauspalkki
  Zoomauspalkki näytetään
  zoomaustoimenpiteen aikana.

  Perusasetukset

  Elokuvan/kiintokuvan toisto
  1
  2

  Aseta tämä laite toistotilaan (l 13).
  Kosketa toistotilan valintakuvaketta A (l 15).  ≥ Voit asettaa myös koskettamalla MENU , valitsemalla [VIDEO
  SETUP] tai [PHOTO SETUP] # [MEDIA, VIDEO/PICTURE]. 
  (l 22)

  3

  HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 /
  HC-V730
  Valitse kiintokuva C tai videon
  tallennusmuoto D, halutulle toistolle.
  HC-W850M / HC-V750M
  Valitse mediatyyppi E ja valitse sitten
  kiintokuva C, tai tallennusmuoto D videolle,
  jonka haluat toistaa.
  ≥ Kosketa kohtaa [Enter].

  20

  SQT0148 (FIN)

  ALL
 • Page 21

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  4

  21 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  (Kun kosketaan kohtaa [AVCHD] tai [MP4/iFrame])
  Kosketa haluttua tallennusmuotoa toistoa varten.

  ≥ Kun valitaan [AVCHD]
  [ALL AVCHD]/[1080/50p]/[1080/50i]
  ≥ Kun valitaan [MP4/iFrame]
  [ALL MP4/iFrame]/[1080/50p]/[720/25p]/[360/25p]/[iFrame]
  ≥ Tallennustilan kuvake B näytetään pikkukuvanäytössä, kun kohtaa kosketetaan.
  (
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ja
  )
  ≥ Seuraavat kuvakkeet näytetään pikkukuvissa , kun kosketetaan [ALL AVCHD] tai [1080/50i]:
  j AVCHD [1080/50p]-kohtaus:
  j AVCHD [PH]-kohtaus:
  j AVCHD [HA]-kohtaus:
  j AVCHD [HG]-kohtaus:
  j AVCHD [HE]-kohtaus:

  50p

  ≥ Seuraavat kuvakkeet näytetään pikkukuvissa , kun kosketetaan [ALL MP4/iFrame]:
  j MP4 [1080/50p]-kohtaus:

  (Sininen) (Tallennustila [1080/50M])
  (Tallennustila [1080/28M])

  j MP4 [720/25p]-kohtaus:
  j MP4 [360/25p]-kohtaus:
  j iFrame-kohtaus:


  näytetään MP4-kohtausten [1080/50M] pikkukuvissa, kun kosketetaan [1080/50p] kohdassa
  [MP4/iFrame].

  5

  Kosketa toistettavaa kohtausta tai kiintokuvaa.

  ≥ Näyttääksesi seuraava (edellinen) sivu:
  j Siirrä pikkukuvanäyttöä ylöspäin (alaspäin) sitä kosketettaessa.
  j Kytke kosketusvalikko ja kosketa sitten
  (ylös) /
  (alas) pikkukuvien
  vieritysvivulla.

  6

  Valitse toistotoimenpide koskettaen
  toimenpidekuvaketta.

  ≥ Toimenpidekuvakkeet ja näyttöruutu häviävät, kun ei
  suoriteta kosketustoimenpidettä tietyn ajan kuluessa.
  Kosketa näyttöä, jos haluat ne uudelleen näkyviin.
  ≥ Kosketa 1/; videoiden toiston käynnistämiseksi/
  tauottamiseksi.

  0h01m30s

  Toimenpidekuvake

  21

  (FIN) SQT0148 • Page 22

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  22 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Videon/kuvien katselu televisiosta
  Yhdistä tämä laite televisioon HDMIminikaapelilla (toimitettu) tai AV-kaapelilla
  (kaupallisesti saatavilla).
  A
  B

  HDMI-miniliitin [HDMI]
  A/V-liitin [A/V]

  
  Perusasetukset

  Valikkonäytön käyttö
  ≥ Kosketa (vasen puoli)/
  MENU . (l 15)

  1

  Kosketa kohtaa

  MENU

  (oikea puoli) kosketusvalikon kohdassa

  .

  4
  5

  MENU

  2

  Kosketa ylävalikkoa A.

  näyttääksesi

  Kosketa haluttua kohtaa asetuksen
  syöttämiseksi.
  Kosketa [EXIT] poistuaksesi
  valikon asetuksesta.

  ∫ Tietoja

  opasnäytöstä

  Sen jälkeen kun kosketat kohtaa
  ,
  alivalikon ja kohtien kosketus tuo esiin
  toimintojen kuvaukset ja asetusten
  vahvistusviestit.
  ≥ Viestien näytön jälkeen opasnäyttö
  peruutetaan.

  Kielen valinta
  Voit valita näyttöruudun ja valikkonäytön kielen.

  3

  Kosketa alivalikkoa B.

  ≥ Seuraava (edellinen) sivu voidaan näyttää
  koskettamalla
  /
  .

  22

  SQT0148 (FIN)

  MENU

  kieli

  : [SETUP] # [LANGUAGE] # haluttu • Page 23

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  23 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Alustus
  Muista, että tietovälineen alustus poistaa kaikki tallennetut tiedot kyseisestä välineestä ja tietoja ei
  voida palauttaa. Varmista tärkeät tiedot tietokoneelle, DVD-levylle, jne.
  MENU

  : [SETUP] # [FORMAT MEDIA] # haluttu tietoväline

  [Built-inMemory]*1/[SD CARD]/[HDD]*2
  *1
  *2

  HC-W850M / HC-V750M ainoastaan.
  Näytetään, kun yhdistetään USB HDD. (Katso käyttöohjeita PDF-muodossa)

  ≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
  Tietovälineen valintaruutua ei näytetä, kun ei ole yhdistetty USB HDD:tä. Kosketa kohtaa [YES].
  Wi-Fi [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]/[HC-V750]/[HC-V757]/[HC-V750M]

  Mitä voit tehdä Wi-Fi®-toiminnolla
  Linkittämällä Wi-Fi-yhteensopivien laitteiden kanssa voit käyttää Wi-Fi-toimintoja kohdille [Remote
  Ctrl]‚ [Baby Monitor]‚ [Hom.Monitor]‚ [DLNA Play], [Copy], [Live Cast] ja [History].
  Ennen kyseisten Wi-Fi-toimintojen käyttämistä tarkista ja valmistele laitteesi.
  Wi-Fi-toiminnon käyttämiseksi yhdistä tämä laite langattomaan tukiasemaan tai älypuhelimeen
  Wi-Fi llä.
  ≥ Katso käyttöohjeita (PDF-muodossa), jos haluat tietoja Wi-Fi-yhteydestä.
  ≥ Laitteen kuten älypuhelin vaatimia toimenpiteitä ja asetuksia varten lue kyseisen laitteen
  käyttöohjeet.
  Ominaisuus

  Toimintojen kuvaus

  [Remote Ctrl]

  Voit suorittaa tallennuksen/toiston toimenpiteitä
  älypuhelimella etäällä olevasta paikasta tai ladata tällä
  laitteella kuvattuja videoita ja kiintokuvia SNS-palveluun
  (Social Networking Service).

  [Baby Monitor]

  Voit käyttää älypuhelinta tarkistaaksesi tällä laitteella
  seurattavaa lastasi, kun olet toisessa huoneessa.
  Älypuhelinta ja tätä laitetta voidaan käyttää kuten radio
  lähetintä/vastaanotinta, jossa käyttäjät voivat keskustella
  keskenään vuoroja käyttäen. Tämä laite voi myös
  lähettää ilmoituksen älypuhelimeen, kun lapsi itkee.

  [Hom.Monitor]

  Voit vahvistaa tämän laitteen tallennusnäytön
  ulkopuolelta älypuhelimen avulla.

  [DLNA Play]

  Yhdistämällä tämä laite DLNA-yhteensopivaan
  televisioon Wi-Fi llä, voit toistaa kohtauksia ja kiintokuvia
  televisiossa.

  23

  (FIN) SQT0148 • Page 24

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  24 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Ominaisuus

  Toimintojen kuvaus

  [Copy]

  Asettamalla Wi-Fi-yhteyden tämän laitteen ja tietokoneen
  välillä, voit kopioida tällä laitteella tallennettuja kohtauksia
  ja kiintokuvia tietokoneelle.

  [Live Cast]

  [History]

  Voit yleislähettää tämän laitteen videoita suorana
  asettamalla linkin palvelujen “LUMIX CLUB” ja
  USTREAM välille.
  Jokainen Wi-Fi-toiminnon käyttö varastoidaan Wi-Fiyhteyden historiaan. Yhteyden luominen historiatiedoista
  mahdollistaa yhteyden luomisen helposti käyttämällä
  aiempia yhteysasetuksia.

  Jos Wi-Fi-yhteyttä ei voida luoda
  Ongelma
  Sitä ei voida
  yhdistää
  langattomaan
  tukiasemaan.
  Langatonta
  tukiasemaa ei
  tunnisteta.

  Tarkista kohdat
  (Yleistä)
  ≥ Kytke päälle langaton tukiasema.
  ≥ Siirrä lähemmäksi langaton tukiasema ja yhdistä uudelleen.
  ≥ Jos yhteyden muodostuminen kestää kauan, Wi-Fi-yhteys
  keskeytetään.
  Nollaa yhteyden asetukset.
  ≥ Tarkista langattoman tukiaseman asetukset sekä turvallisuutta
  koskevat asetukset.
  ≥ Varmista, että langaton tukiasema on rekisteröity tähän laitteeseen.
  ≥ Laite ei mahdollisesti onnistu paikallistamaan langatonta tukiasemaa
  signaalia koskevien ongelmien vuoksi. Käytä kohtaa [Set Manually].
  ([Easy Connection (WPS)])
  ≥ Varmista, että langaton tukiasema on oikeassa WPS-valmiustilassa.
  ≥ Varmista, että PIN-koodi on syötetty oikein.
  ([Search] tai [Set Manually])
  ≥ Varmista, että SSID ja salasana on syötetty oikein.
  ≥ Tarkista autentikointimenetelmä, salauksen tyyppi ja salausavain
  (salasana).

  Langattoman
  tukiaseman
  radioaallot
  katkeavat.

  24

  SQT0148 (FIN)

  ≥ Olosuhteet voivat parantua siirtämällä paikkaa tai muuttamalla
  langattoman liityntäpisteen kulmaa.
  ≥ Jos käytät toista 2,4 GHz:n taajuudella toimivaa laitetta kuten
  mikroaaltouunia tai langaton puhelinta lähellä, signaali saattaa
  häiriintyä. Pidä tämän tyyppiset laitteet riittävän etäällä. • Page 25

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  Ongelma
  Wi-Fi-yhteys ei ole
  mahdollinen tämän
  laitteen ja
  älypuhelimen
  välillä.

  25 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Tarkista kohdat
  (Langattoman tukiaseman yhteys)
  ≥ Varmista, että älypuhelin on yhdistetty kunnolla langattomaan
  tukiasemaan tarkistamalla älypuhelimen Wi-Fi-asetukset.
  ≥ Varmista, että tämä laite ja älypuhelin on yhdistetty samaan
  langattomaan tukiasemaan.
  ≥ Varmista, että langaton tukiasema on rekisteröity tähän laitteeseen.
  (Suora yhteys)
  ≥ Varmista, että älypuhelin on yhdistetty kunnolla tähän laitteeseen
  tarkistamalla älypuhelimen Wi-Fi-asetukset.
  ≥ Varmista, että SSID ja salasana on syötetty oikein.
  ≥ Varmista, että älypuhelinta ei ole yhdistetty langattomaan
  liityntäpisteeseen. Jos se on yhdistetty langattomaan
  liityntäpisteeseen, muuta Wi-Fi n liityntäpiste käyttäen älypuhelimen
  Wi-Fi-asetusta.

  Älypuhelimeen
  yhdistäminen
  kestää kauan.

  ≥ Yhdistäminen saattaa kestää tavallista pidempään älypuhelimen
  Wi-Fi-yhteysasetuksesta riippuen, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.

  Tätä laitetta ei
  näytetä
  älypuhelimen
  Wi-Fiasetusruudulla.

  ≥ Kokeile siirtyä Wi-Fi-toiminnon kohtien ON/OFF välillä älypuhelimen
  Wi-Fi-asetuksissa.

  Wi-Fi-yhteys
  katkaistaan
  välittömästi.

  ≥ Jos Wi-Fi-asetusvalikossa Android™-laitteessa 4.0 tai uudemmassa
  on olemassa asetus huonon yhteyden välttämiseksi, kytke se POIS
  PÄÄLTÄ.

  Ei voida yhdistää
  NFC:llä.

  ≥ Varmista, että älypuhelin on yhteensopiva NFC:n kanssa. Tätä laitetta
  voidaan käyttää NFC-yhteensopivien päätteiden kanssa Androidin
  kautta (OS-versio 2.3.3 tai uudempi).
  ≥ Varmista, että älypuhelimen NFC-toiminto on PÄÄLLÄ.
  ≥ Varmista, että tätä laitetta ei ole sammutettu virtapainikkeella.
  ≥ Joitain älypuhelimia ei voida tarkistaa helposti vain koskettamalla. Jos
  tätä laitetta ei tunnisteta edes koskettamisen jälkeen, vaihda asentoa
  ja yritä uudelleen koskettamalla hitaasti.
  ≥ Kosketa uudelleen, jos se ei yhdisty kosketuksen jälkeen.

  25

  (FIN) SQT0148 • Page 26

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  26 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Muita tietoja

  Tekniset tiedot
  Teräväpiirtovideokamera
  Turvallisuuteesi liittyviä tietoja
  Virtalähde:
  DC 5,0 V (Käytettäessä vaihtovirtasovitinta)
  DC 3,6 V (Kun käytät akkua)
  Tehontarve:
  Tallennus:
  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
  7,0 W
  HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M /
  HC-V730
  6,2 W
  Lataus: 7,7 W

  Videon tallennusmuoto:
  [AVCHD];
  AVCHD-muodon version 2.0 kanssa
  yhteensopiva (AVCHD Progressive)
  [MP4/iFrame];
  MPEG-4 AVC -tiedosto kanssa yhteensopiva
  (.MP4)
  Videon pakkaaminen:
  MPEG-4 AVC/H.264
  Äänen pakkaaminen:
  [AVCHD];
  Dolby® Digital/5.1-kanav (sisäinen mikrofoni),
  2-kanav (sisäinen mikrofoni/ulkoinen mikrofoni)
  [MP4/iFrame];
  AAC/2-kanav

  26

  SQT0148 (FIN)

  Tallennustila ja siirtonopeus:
  [AVCHD]
  [1080/50p];
  Enintään 28 Mbps (VBR)
  [PH];
  Enintään 24 Mbps (VBR)
  [HA];
  Keskimäärin 17 Mbps (VBR)
  [HG];
  Keskimäärin 13 Mbps (VBR)
  [HE];
  Keskimäärin 5 Mbps (VBR)
  [MP4/iFrame]
  [1080/50M];
  Enintään 50 Mbps (VBR)
  [1080/28M];
  Enintään 28 Mbps (VBR)
  [720];
  Keskimäärin 9 Mbps (VBR)
  [iFrame];
  Enintään 28 Mbps (VBR)
  Katso käyttöohjeita (PDF-muodossa), jos
  haluat tietoja videon kuvakoosta ja
  tallennusajasta.
  Kiintokuvan tallennusmuoto:
  JPEG (Design rule for Camera File system,
  pohjautuu Exif 2.2-standardiin)
  Katso käyttöohjeita (PDF-muodossa), jos
  haluat tietoja kiintokuvan kuvakoosta ja
  tallennettavien kuvien määrästä.
  Tallennusmedia:
  SD-muistikortti
  SDHC-muistikortti
  SDXC-muistikortti
  Katso käyttöohjeita (PDF-muodossa), jos
  haluat lisätietoja SD-korteista, joita voidaan
  käyttää tämän laitteen kanssa.
  HC-W850M / HC-V750M
  Sisäinen muisti; 16 Gt • Page 27

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  Kuva-anturi:
  1/2,3-tyyppinen (1/2,3z) 1MOS-kenno
  Yhteensä; 12760 K
  Tehollisia pikseleitä;
  Video; 6030 K (16:9)*1
  Kiintokuva; 6030 K (16:9), 4720 K (4:3),
  5210 K (3:2)
  *1 Kun tasokuvaustoiminto asetetaan
  asentoon normaali tai pois päältä
  Objektiivi:
  Automaattinen iiris, 20k optinen zoomaus,
  F1.8 - F3.6
  Polttoväli;
  4,08 mm - 81,6 mm
  (Täyden alueen AF)
  35 mm vastaava;
  Video;
  29,5 mm - 612 mm (16:9)*2
  Kiintokuva;
  29,5 mm - 612 mm (16:9),
  36,2 mm - 724,6 mm (4:3),
  33,5 mm - 669,9 mm (3:2)
  *2 Kun tasokuvaustoiminto asetetaan
  asentoon normaali tai pois päältä
  Tarkennuksen vähimmäisetäisyys;
  Normaali; Noin 3 cm (Laajakulma)/
  Noin 1,5 m (Teleasento)
  Älykäs automaattinen makro;
  Noin 1 cm (Laajakulma)
  Suotimen halkaisija:
  49 mm
  Zoomaus:
  20k optinen zoomaus, 50k i.Zoom, 60k/
  1500k Digitaalinen zoomaus
  Kuvanvakaustoiminto:
  Optinen (Optinen hybridikuvanvakain,
  aktiivinen tila (käännön korjaus), optisen
  kuvanvakaimen lukitustoiminto)
  Tasokuvaus:
  Pois päältä/normaali/voimakas
  Luova säätö:
  [Miniature Effect]/[Silent movie]/[8mm movie]/
  [Time Lapse Rec]
  Näyttö:
  7,5 cm (3,0z) laajakuvanestekidenäyttö (Noin
  460 K pistettä)

  27 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Mikrofoni:
  5.1-kanavainen tilaäänimikrofoni/
  Zoom-mikrofoni/Tarkennuksen mikrofoni/
  Stereomikrofoni
  Vaadittu vähimmäisvalaistus:
  Noin 2 lx (1/25 vähäisen valon tilassa
  erikoiskuvaustilassa)
  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
  Noin 1 lx yötilan ([COLOUR]) toiminnon kanssa
  0 lx yötilan ([Infrared]) toiminnon kanssa
  HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M /
  HC-V730
  Noin 1 lx yötilatoiminnon kanssa
  AV-liittimen videolähdön taso:
  1,0 Vp-p, 75 h, PAL-järjestelmä
  HDMI-miniliittimen videolähdön taso:
  HDMI™ (x.v.Colour™) 1080p/1080i/576p
  AV-liittimen äänilähdön taso (Line):
  251 mV, 600 h, 2-kanav
  Kuulokelähtö:
  61 mV, 32 h (Stereominijakki)
  HDMI-miniliittimen äänilähdön taso:
  [AVCHD];
  Dolby Digital/Lineaarinen PCM
  [iFrame], [MP4];
  Lineaarinen PCM
  MIC-tulo:
  j60 dBV (Mikrofonin herkkyys j40 dB
  vastaava, 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
  (Stereominijakki)
  USB:
  Lukijatoiminto
  SD-kortti; Lukee ainoastaan (Ei
  tekijänoikeuksien suojauksen tukea)
  HC-W850M / HC-V750M
  Sisäinen muisti; Lukee ainoastaan
  Hi-Speed USB (USB 2.0), USB-liitin tyyppiä
  micro AB
  USB isäntätoiminto (USB HDD:lle)
  Akun lataustoiminto (Lataa USB-liittimestä, kun
  päälaite on kytketty pois päältä)
  Salama:
  Käytettävissä oleva alue; Noin 1,5 m tai
  vähemmän

  27

  (FIN) SQT0148 • Page 28

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  Mitat:
  65,0 mm (L)k73 mm (K)k139 mm (S)
  (mukaan lukien ulostyöntyvät osat)
  Paino:
  HC-W850 / HC-W858
  Noin 360 g
  [ilman akkua (toimitettu) ja SD-korttia
  (lisävaruste)]
  HC-W850M
  Noin 361 g
  [ilman akkua (toimitettu)]
  HC-V750 / HC-V757
  Noin 353 g
  [ilman akkua (toimitettu) ja SD-korttia
  (lisävaruste)]
  HC-V750M
  Noin 354 g
  [ilman akkua (toimitettu)]
  HC-V730
  Noin 350 g
  [ilman akkua (toimitettu) ja SD-korttia
  (lisävaruste)]
  Massa käytössä:
  HC-W850 / HC-W858
  Noin 405 g
  [akun (toimitettu) ja SD-kortin kanssa
  (lisävaruste)]
  HC-W850M
  Noin 404 g
  [akun (toimitettu)]
  HC-V750 / HC-V757
  Noin 398 g
  [akun (toimitettu) ja SD-kortin kanssa
  (lisävaruste)]
  HC-V750M
  Noin 397 g
  [akun (toimitettu)]
  HC-V730
  Noin 395 g
  [akun (toimitettu) ja SD-kortin kanssa
  (lisävaruste)]

  28 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Käyttölämpötila:
  0 oC - 40 oC
  Sallittu kosteus:
  10%RH - 80%RH
  Akun käyttöaika:
  Katso sivua 10
  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M /
  HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
  Langaton lähetin:
  Vaatimustenmukaisuusstandardi;
  IEEE802.11b/g/n
  Käytetty taajuusalue;
  Keskitaajuus 2412 MHz - 2462 MHz [11ch]
  Salausmenetelmä; Wi-Fi-yhteensopiva
  WPA™/WPA2™/WEP
  Saantimenetelmä; Infrastruktuuritila
  NFC:
  Vaatimustenmukaisuusstandardi; ISO/IEC
  18092 NFC-F (Passiivitila)

  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
  Sivukamera
  Kuva-anturi:
  1/4-tyyppinen (1/4z) 1MOS-kenno
  Yhteensä; 5270 K
  Objektiivi:
  F2.2
  Polttoväli;
  3,54 mm
  35 mm vastaava (Video);
  37,2 mm
  Tarkennuksen vähimmäisetäisyys;
  Noin 30 cm
  Vaihtovirtasovitin
  Turvallisuuteesi liittyviä tietoja
  Virtalähde:
  AC 110 V - 240 V, 50/60 Hz
  Vaihtovirtatulo:
  0,25 A
  Tasavirtalähtö (DC):
  DC 5,0 V, 1,8 A
  Mitat:
  66,4 mm (L)k78,8 mm (K)k31 mm (S)
  Paino:
  Noin 65 g

  28

  SQT0148 (FIN) • Page 29

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  29 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  Muita tietoja

  Tietoja tekijänoikeuksista
  ∫ Noudata huolellisesti
  tekijänoikeuslakeja
  Esitallennettujen nauhojen tai levyjen tai
  muun julkistetun tai lähetettävän materiaalin
  tallennus muuhun kuin omaan
  henkilökohtaiseen käyttöön voi loukata
  tekijänoikeuslakeja. Tietyn materiaalin
  tallennus jopa henkilökohtaiseen käyttöön
  voi olla rajoitettu.

  ∫ Käyttöoikeudet
  ≥ SDXC Logo on tavaramerkki, jonka omistaa
  SD-3C, LLC.
  ≥ “AVCHD”, “AVCHD Progressive” ja “AVCHD
  Progressive” -logo ovat tavaramerkkejä, jotka
  omistaa Panasonic Corporation ja Sony
  Corporation.
  ≥ Valmistettu Dolby Laboratories myöntämällä
  lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat
  Dolby Laboratories rekisteröimiä
  tavaramerkkejä.
  ≥ HDMI, HDMI-logo ja High-Definition
  Multimedia Interface ovat tavaramerkkejä tai
  rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa
  HDMI Licensing LLC Yhdysvalloissa ja
  muissa maissa.
  ≥ x.v.Colour™ on tavaramerkki.
  ≥ iMovie, Mac ja Mac OS ovat tavaramerkkejä,
  jotka omistaa Apple Inc., rekisteröity
  Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
  ≥ Android ja Google Play ovat tavaramerkkejä
  tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka
  omistaa Google Inc.
  ≥ Wi-Fi CERTIFIED Logo on sertifiointimerkki,
  jonka omistaa Wi-Fi Alliance.
  ≥ Wi-Fi Protected Setup Mark tavaramerkki,
  jonka omistaa Wi-Fi Alliance.
  ≥ “Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “WPA” ja
  “WPA2” ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
  tavaramerkkejä, jotka omistaa Wi-Fi Alliance.
  ≥ N-Mark on tavaramerkki tai rekisteröity
  tavaramerkki, jonka omistaa NFC Forum Inc.
  Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

  ≥ DLNA, the DLNA Logo and DLNA
  CERTIFIED are trademarks, service marks,
  or certification marks of the Digital Living
  Network Alliance.
  ≥ Muut näissä ohjeissa mainitut
  järjestelmänimet ja tuotteet ovat yleensä
  rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
  tavaramerkkejä, jotka kuuluvat valmistajalle,
  joka on kehittänyt kyseessä olevan
  järjestelmän tai tuotteen.
  Tämän tuotteen AVCpatenttisalkkukäyttöoikeus antaa kuluttajalle
  henkilökohtaisen ja ei-kaupallisen
  käyttöoikeuden (i) videoiden koodaamiseen
  AVC-standardin mukaisesti (“AVC-Video”) ja/tai
  (ii) koodauksen purkamiseen sellaisesta AVCVideosta, jonka on koodannut henkilökohtaista,
  ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja ja/
  tai joka on saatu palveluntarjoajalta, jolla on
  käyttöoikeus AVC-Video-tuotteiden
  välittämiseen. Mitään nimenomaista tai
  oletettua käyttöoikeutta ei myönnetä mihinkään
  muuhun tarkoitukseen. Lisätietoja antaa MPEG
  LA, LLC.
  Katso http://www.mpegla.com.
  Tämä tuote sisältää ohjelmiston
  käyttöoikeudella GNU General Public License
  Version 2.0 (GPL V2.0), GNU LESSER General
  Public License Version 2.1 (LGPL V2.1) tai
  muilla avoimen lähdekoodin
  ohjelmistokäyttöoikeuksilla. Kopio vastaavasta
  lähdekoodista käyttöoikeudella GPL V2.0 tai
  LGPL V2.1 on saatavilla pyynnöstä. Liittyviä
  yksityiskohtaisia ehtoja ja edellytyksiä sekä
  yhteystietoja varten katso käyttöohjeita, jotka
  löytyvät oheiselta käyttöohjeiden CD-ROMlevyltä.

  29

  (FIN) SQT0148 • Page 30

  HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_fin.book

  30 ページ

  2014年1月13日 月曜日 午後2時15分

  EU
  Manufactured by:

  Panasonic Corporation
  Kadoma, Osaka, Japan
  Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
  Panasonic Testing Centre
  Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

  Panasonic Corporation
  Web site: http://panasonic.net

  © Panasonic Corporation 2014


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Panasonic HC-W850M wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Panasonic HC-W850M in der Sprache / Sprachen: Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,69 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Panasonic HC-W850M

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Deutsch - 229 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Deutsch - 29 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Englisch - 229 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Englisch - 32 seiten

Panasonic HC-W850M Installationsanweisung - Englisch - 1 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Dänisch - 29 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Italienisch - 229 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Italienisch - 30 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 229 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 30 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Spanisch - 229 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Spanisch - 30 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Polnisch - 229 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Polnisch - 29 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Polnisch - 163 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Türkisch - 29 seiten

Panasonic HC-W850M Bedienungsanleitung - Schwedisch - 29 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info