Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
Your music + our passion
SR20
SVENSKA
Stereomottagare
Bruksanvisning
2
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  SR20Your music + our passionSVENSKAStereomottagareBruksanvisning2
 • Page 2

  InnehllViktiga skerhetsinstruktioner....................................................................3Begrnsad garanti.......................................................................................4Anslutningar p bakre panelen..................................................................5Kontroller p frontpanelen..........................................................................6Fjrrkontroll..................................................................................................7Connections SR20.......................................................................................8Antenner.................................................................................................... 10Anvndarinstruktioner.............................................................................. 10Technical specifications........................................................................... 12Felskning................................................................................................. 12Se till att registrera ditt kp.Besk: www.cambridge-audio.com/stsOm du registrerar blir du den frsta som viinformerar om: Framtida produktlanseringar Programvaruuppgraderingar Nyheter, hndelser och exklusiva erbjudandensamt tvlingar!Denna handbok r utformad fr att underltta installation ochanvndning av denna produkt. Informationen i detta dokument harkontrollerats noggrant vid tryckningstillfllet. Cambridge Audio hardock en policy av kontinuerliga frbttringar, vilket innebr att designoch specifikationer kan ndras utan fregende meddelande.Detta dokument innehller upphovsrttsskyddad information. Medensamrtt. Ingen del av handboken fr reproduceras p mekaniskt,elektroniskt eller annat stt, i ngon form, utan skriftligt tillstnd frntillverkaren. Alla varumrken och registrerade varumrken tillhr sinarespektive gare. Copyright Cambridge Audio Ltd 2017.2
 • Page 3

  SR20Viktiga skerhetsinstruktionerFr din egen skerhet br du lsa fljande viktiga skerhetsinstruktioner frsiktigtinnan du frsker att ansluta apparaten till ntuttaget. Instruktionerna hjlper digven att f bsta prestanda frn enheten samt frlnga dess bruksliv:1. Ls dessa instruktioner.3. Uppmrksamma alla varningar.4. Flj alla instruktioner.5. Anvnd inte apparaten i nrheten av vatten.6. Rengr endast med en torr trasa.7. Blockera inte ngon av ventilationsppningarna. Installera i enlighet medtillverkarens instruktioner.8. Installera inte i nrheten av vrmekllor som element, vrmepannor, spisareller annan utrustning (inklusive frstrkare) som ger ifrn sig vrme.9. Kringg inte skerhetsanordningen i den polariserade eller jordade kontakten.En polariserad kontakt har tv stift, ett bredare n det andra. En jordadkontakt har tv stift och ett tredje jordningsstift. Det breda stiftet eller dettredje stiftet r viktiga fr din skerhet. Om den medfljande kontakten intepassar i ditt ntuttag ska du be en elektriker byta ut det gamla ntuttaget.10. Skydda strmkabeln frn att ngon gr p den eller att den klms fast, srskiltvid kontakterna, vgguttagen och platsen dr de ansluts till apparaten.11. Anvnd endast endast tillbehr som har angetts av tillverkaren.12. Anvnd endast med vagn, stllning, stativ, fste eller bord somangetts av tillverkaren eller sljs med apparaten. Nr en vagnanvnds ska vagnen med utrustningen flyttas frsiktigt fr attfrhindra att den vlter och orsakar skador.13. Koppla ur apparaten under skvder eller nr den inte ska anvndas underen lngre tid.14. All service hnvisas till kvalificerad servicepersonal. Service krvs nrapparaten har skadats p ngot stt, t.ex. om strmkabeln eller kontaktenhar skadats, om vtska har spillts eller om freml har fallit ned i apparatensamt om apparaten har utsatts fr regn eller fukt, inte fungerar normalt ellerhar tappats.VARNING Minska risken fr brand eller elchock genom att inte exponera denna apparatfr regn eller fukt. Batterier (batteripaket eller installerade batterier) fr inte exponeras fr kraftighetta, t.ex. solsken, brand eller liknande.Apparaten mste installeras p ett stt som gr det mjligt att koppla urntkontakten frn ntuttaget (eller apparatens kontakt frn baksidan avapparaten). Om ntkontakten anvnds fr urkoppling, mste denna alltid varabrukbar. Endast ntkabeln medfljer denna apparat.Kontrollera att det finns tillrckligt med ventilation (minst 10 cm frigng p allasidor). Stll inga freml ovanp denna apparat. Placera den inte p en mattaeller liknande mjuk yta och blockera inte ngra luftingngar eller -utgngar. Tckinte ver ventilationsgallret med freml som tidningar, bordsdukar, gardiner ellerliknande.Denna apparat fr inte anvndas i nrheten av vatten eller exponeras tilldroppande eller stnkande vatten eller andra vtskor. Inga freml fyllda medvtska, t.ex. vaser, fr stllas p apparaten.Blixten med pilsymbolen i en triangel r avsedd att varna anvndaren fr oisoleradfarlig spnning inom produkten som kan vara stark nog att ge personer en elstt.Utropstecknet i en triangel r avsedd fr att uppmrksamma anvndaren p attdet finns viktiga drift- och underhllsinstruktioner (service) i handboken sommedfljer apparaten.Symbolen p denna produkt indikerar att den r konstruerad enligtKLASS II (dubbel isolering).WEEE-symbolDen verkorsade soptunnan r Europeiska Unionens symbol fr attindikera separat uppsamling av elektrisk och elektronisk utrustning.Denna produkt innehller elektrisk och elektronisk utrustning somkan teranvndas, tervinnas eller terhmtas och inte fr kasserasmed normalt osorterat hushllsavfall. Ta tillbaka apparaten eller kontakta denauktoriserade terfrsljaren som du kpte produkten frn fr med information.CE-mrkningDenna produkt uppfyller de europeiska direktiven frLgspnningsutrustning(2006/95/EC),Elektromagnetiskkompatibilitet (2004/108/EC) och Miljvnlig design fr energirelateradeprodukter (2009/125/EC) nr den installeras och anvnds i enlighet med dennainstruktionsbok. Fr att apparaten ska fortstta att uppfylla dessa direktiv frendast tillbehr frn Cambridge Audio anvndas med produkten och servicemste utfras av kvalificerad servicepersonal.RCM (regelefterlevnad Mark)Denna produkt uppfyller skerhetskraven,radiokommunikation krav ERAC och ACMA.EMCochCU-TR-mrkningDennaproduktuppfyllerkravenfrelektroniskaskerhetsgodknnanden i Ryssland, Vitryssland, Kazakstan.FCC-reglerANMRKNING: TILLVERKAREN ANSVARAR INTE FR RADIO- ELLERTV-STRNINGAR SOM ORSAKAS AV ICKE-AUKTORISERADE MODIFIERINGARTILL DENNA UTRUSTNING. SDANA MODIFIERINGAR KAN OGILTIGFRKLARAANVNDARENS RTT ATT ANVNDA UTRUSTNINGEN.Denna utrustning har testats och ligger inom grnserna fr en digitalapparat i Klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Dessa grnsvrden rskapade fr att ge rimligt skydd mot skadliga strningar i enbostadsinstallation. Utrustningen genererar, anvnder och kan ge ifrn sigradiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och anvnds i enlighet medinstruktionernas, orsaka strningar som skadar radiokommunikationer. Det finnsdock ingen garanti att strningar inte frekommer vid vissa installationer.Om denna utrustning orsakar skadliga strningar p radio- eller TV-mottagning,vilket kan faststllas genom att stnga av och sl p utrustningen, uppmanasanvndaren att frska korrigera strningarna p ett eller fler av fljande stt:- Vnd eller flytta mottagarantennen.- ka avstndet mellan utrustningen och mottagaren.- Anslut utrustningen till ett ntuttag p en annan krets n den som mottagarenr ansluten till.- Rdgr med terfrsljaren eller en utbildad radio-/tv-tekniker.3SVENSKA2. Behll dessa instruktioner.
 • Page 4

  Begrnsad garantiVentilationVIKTIGT Apparaten blir het nr den anvnds. Stapla inte flera apparater pvarandra. Placera inte i ett instngt omrde som en bokhylla eller ett skp utantillrcklig ventilation.Kontrollera att sm freml inte faller genom ngon av ventilationsgallren. Omdetta hnder ska du stnga av apparaten med detsamma, koppla ur den frnntstrmmen och rdgra med din terfrsljare.PlaceringVlj installationsplatsen frsiktigt. Undvik att stlla apparaten i direkt solljus ellernra en vrmeklla. Inga lgor, t.ex. tnda ljus fr placeras p enheten. Undvikplatser som utstts fr vibration eller fr mycket damm, kyla eller fukt. Apparatenkan anvndas i ett mttligt klimat.Apparaten mste installeras p en stadig, jmn yta. Placera inte i ett instngtomrde som en bokhylla eller ett skp. Alla utrymmen som r ppna p baksidan(som ett srskilt stll fr utrustningen) gr dock bra. Placera inte apparaten p eninstabil yta eller hylla. Apparaten kan falla och orsaka allvarliga skador p barneller vuxna, och dessutom orsaka allvarliga skador p produkten. Stll inte annanutrustning ovanp apparaten.P.g.a. magnetiska flt fr inte skivspelare eller CRT TV-apparater finnas i nrhetenp.g.a. mjliga strningar.Elektroniska ljudkomponenter har en inkrningsperiod p cirka en vecka (omde anvnds flera timmar om dagen). Efter denna tid har alla nya komponenterhamnat p plats och ljudegenskaperna frbttras under denna tid.StrmkllorApparaten ska endast frses med strm frn en strmklla som r mrkt petiketten. Om du inte r sker p typen av strmfrsrjning i ditt hem ska durdgra med produktens terfrsljare eller det lokala elbolaget.Apparaten har utformats fr att lmnas i standby-lge nr den inte anvndseftersom detta frlnger frstrkarens livslngd (detta gller fr all elektroniskutrustning). Stng av apparaten genom att anvnda brytaren p bakre panelen.Om du inte avser att anvnda apparaten under en lngre tid, ska du koppla urkontakten frn ntet.verbelastningverbelasta inte vgguttag eller frlngningskablar eftersom det kan leda tillrisk fr brand eller elsttar. verbelastade ntuttag, frlngningskablar, frttastrmkablar, skadad eller sprucken kabelisolering och trasiga kontakter r farliga.De kan orsaka elsttar eller brandfara.Fr in alla strmkablar ordentligt. Frhindra surrande och oljud genom att intebunta ihop anslutningskablarna med strmkabeln eller hgtalarkablarna.RengringRengr apparaten genom att torka av hljet med en torr luddfri trasa. Anvnd interengringsmedel som innehller alkohol, ammoniak eller frtande medel. Sprutainte sprejflaskor mot eller i nrheten av apparaten.Avyttrande av batterierBatterier kan innehlla mnen som kan skada miljn. Avyttra alla urladdadebatterier med omsorg och i enlighet med lokal miljlagstiftning fr tervinning avelektronik.HgtalareInnan du ansluter hgtalarna ska du kontrollera att all strm har stngts av.Endast lmpliga anslutningskablar fr anvndas.ServiceAnvndaren kan inte utfra service p dessa apparater. Frsk aldrig reparera,demontera eller bygga om apparaten om verkar finnas ett problem. Om dennafrsiktighetstgrd ignoreras kan det leda till allvarlig elchock. Kontakta dinterfrsljare om du upplever problem eller haveri.4Cambridge Audio garanterar att denna produkt r fri frn defekter vad gllermaterial och hantverk (villkoren nedan gller). Cambridge Audio reparerar ellerbyter ut (Cambridge Audios val) denna produkt eller alla delar med fel i dennaprodukt. Garantiperioderna varierar beroende p land. Om du r osker ska dukontakta din terfrsljare och se till att du behller ditt kpbevis.Fr att f garantiservice ska du kontakta den auktoriserade terfrsljaren frCambridge Audio dr du kpte denna produkt. Om din terfrsljare inte harlmplig utrustning fr att utfra reparationen av din produkt frn CambridgeAudio kan terfrsljaren skicka den till Cambridge Audio eller en auktoriseradserviceleverantr fr Cambridge Audio. Du behver frakta denna produkt i dessoriginalemballage eller i ett annat emballage som ger lika bra skydd.Kpbevis i form av kvitto eller fakturakvittens, som r bevis att produktensgarantiperiod fortfarande gller, mste visas fr att f garantiservice.Denna garanti r ogiltig om (a) serienumret frn fabriken har ndrats elleravlgsnats frn produkten eller (b) om denna produkt inte kptes frn enauktoriserad terfrsljare fr Cambridge Audio. Du kan ringa Cambridge Audioeller den lokala distributren fr Cambridge Audio i ditt land fr att bekrfta attdu har ett icke-ndrat serienummer och/eller att du kpte produkten frn enauktoriserad terfrsljare fr Cambridge Audio.Denna garanti tcker inte kosmetiska skador eller skador som beror p forcemajeure, olycka, felanvndning, missbruk, underltelse, kommersiell anvndning,eller modifieringar till produkten eller ngon del av produkten. Denna garantitcker inte skador som orsakas av felaktig anvndning, underhll eller installation,eller frsk att reparera av ngon annan n Cambridge Audio eller en CambridgeAudio-terfrsljare, eller auktoriserad serviceleverantr, som har auktoriseratsatt utfra garantiarbete fr Cambridge Audio. Alla icke-auktoriserade reparationerogiltigfrklarar garantin. Denna garanti tcker inte produkter som sljs SOM DER eller MED ALLA FEL.REPARATIONER ELLER BYTEN ENLIGT DENNA GARANTI UTGR KUNDENS ENDAERSTTNING. CAMBRIDGE AUDIO ANSVARAR INTE FR SLUMPMSSIGA SKADORELLER FLJDSKADOR FR BROTT MOT UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFRSTDDAGARANTIER FR DENNA PRODUKT. MED UNDANTAG AV DE VILLKOR SOMGLLER ENLIGT LAG R DENNA GARANTI EXKLUSIV OCH GLLER ISTLLETFR ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFRSTDDA GARANTIER INKLUSIVE, MENINTE BEGRNSAT TILL, GARANTIN FR SLJBARHET OCH LMPLIGHET FR ETTPRAKTISKT NDAML.Vissa lnder och stater i U.S.A. tillter inte uteslutning eller begrnsning avfljdskador eller underfrstdda garantier, drfr kanske uteslutandena ovaninte gller fr dig. Denna garanti ger dig specifika rttigheter och du kan ha andralagstadgade rttigheter som varierar mellan olika stater eller lnder.Kontakta din terfrsljare fr all service, med eller utan garanti.
 • Page 5

  SR20Anslutningar p bakre panelenFM 75AM 300Power6Designed and engineered in London, England10Rated Power Consumption: 500Wwww.cambridge-audio.comRight1Left7Service PortAD3MM PhonoAudio InRec9AD2OffTopaz SR20 Stereo ReceiverDigital InputsD1OnMains Voltage Selector Switch115V/230V AC~50/60Hz11GroundPower AC8LBBRA1A2A321InOutSub Out345RightLeftDigitalingngarToslink och S/P DIF koaxiala digitalingngar.Dessa ingngar kan frses med nya namn nr de visas p frontpanelen, se detsenare avsnittet i handboken.Obs! Fr att f bsta resultat frn ditt system rekommenderar vi att duendast anvnder hgkvalitativa anslutningskablar frn Cambridge Audio. Dettaskerstller att du hr ditt system p samma stt som vi utformade det. Frga dinterfrsljare om information.2LjudingngarDessa ingngar r lmpliga fr all kllutrustning p linjeniv, t.ex. ljudutgngarp CD-spelare, BD/DVD-spelare, o.s.v.3Phono-ingngDenna ingng har ett inbyggt phono-stadie. Skivspelare som har skivspelarpatronerav typen Moving Magnet (MM) eller hg uteffekt Moving Coil (MC) (mellan 2-6mVuteffekt och 30-50k impedans) kan anvndas. Moving Coil-typer med lg uteffekt(<1mV och normalt 10-1000 ohm impedans) kan inte anslutas direkt och krveren matchande transformator eller huvudfrstrkare. Frga din terfrsljare ominformation. Jorduttagen p bde skivspelaren och SR20 ska anslutas (om mjligt)med en jordningskabel fr lgsta brusniv.4Rec OutAnslut inspelningsingngen fr en kassettspelare, CD-brnnare, o.s.v.5Sub-OutFr valfri anslutning till ingngskontakten p en aktiv subwoofer.6AM/FM-antennMottagarens antennanslutningar fr att fnga upp radiosignaler. Se avsnittetAnslutningar senare i handboken. Fr permanent anvndning rekommenderar viutomhusantenner (AM/FM).7128HgtalaruttagTv uppsttningar med hgtalaruttag r tillgngliga A (huvuduttag fr hgtalare,versta raden) och B (sekundra vxlingsbara hgtalaruttag, nedersta raden).Anslut kablarna frn vnster kanals hgtalare till de positiva och negativa vnstrauttagen och kablarna frn hger kanals hgtalare till de positiva och negativahgra uttagen.I detta fall r det rda uttaget det positiva uttaget och det svarta r det negativauttaget.Var frsiktig att inga lsa kabelfilament kortsluter hgtalarutgngarna. Kontrolleraatt hgtalaruttagen har dragits t tillrckligt hrt fr att ge en bra elektriskanslutning. Det r mjligt att ljudkvaliteten pverkas om skruvuttagen r lsa.Anvndning av A- och B-hgtalare utgr ett enkelt och billigt stt att skapa ettflerrumssystem.Obs! Nr du anvnder tv par hgtalare ska du anvnda hgtalare med ennominell impedans p 8 ohm.9Vrmetunnel fr ventilgallerMjliggr kylning av interna kretsar via vrmetunneln. BLOCKERA INTE!10Power On/OffSlr p/stnger av apparaten.Denna produkt har en funktion fr Automatisk avstngning (APD). Efter 30 minuterutan aktivitet frstts produkten automatiskt i standby-lge.11SpnningsvljareEndast fr anvndning vid service.12NtstrmskontaktNr du har utfrt alla anslutningar kan du koppla in ntkabeln i ett lmpligtntuttag och sl p enheten.ServiceportSVENSKAEndast fr anvndning vid service. Anslut inte ngot annat hr eftersom det kanleda till skador.5
 • Page 6

  Kontroller p frontpanelen7119123458101261Standby/On (Standby/P)Vxlar apparaten mellan standby-lge (indikeras av svagt lysande strmlampa)och p (indikeras av starkt lysande strmlampa). Standby r ett lgstrmslgesom anvnder mindre strm n 0,5 Watt. Apparaten kan lmnas i standby-lgenr den inte anvnds.2HrlursuttagGr det mjligt att ansluta stereohrlurar med ett 6,35mm kontakt. Hrlurar meden impedans p mellan 32 och 600 ohm rekommenderas.Obs! Om du kopplar in hgtalarna stngs hgtalarutgngarna av automatiskt.3Hoppa ver/sk, knapparKnapparna Hoppa ver/sk anvnds nr FM/AM-mottagaren vljs. Dessa knapparhar olika anvndningar beroende p lget som valts:I frinstllningslget - Gr igenom anvndarens frinstllda kanaler.I autolge - Sker efter fregende eller nsta tillgngliga kanal. Enheten stannarvid nsta starka signal som avknns.I manuellt lge - Gr det mjligt att ska uppt eller nedt manuellt efterfrekvenser.Obs! Nr frinstllningslget r aktiverat stller enheten automatiskt in den frstatillgngliga frinstllda kanalen.4Mode/Store (Lge/Spara), knappAnvnds fr AM/FM-lge. Tryck fr att vxla mellan frinstllningslge, autolgeoch manuellt lge. Om du trycker och hller ned knappen sparas den aktuellakanalfrekvensen bland frinstllningarna. Frst trycker du och hller ned knappen,sen anvnder du knapparna eller frinstllningsknapparna fr att vljavilket nummer kanalen ska sparas till. Tryck p knappen Mode/Store igen fr attbekrfta och spara frinstllningen.Obs! Om ingen knapp trycks i lget Store (Spara) avslutar enheten Store-lgetoch frinstllningen sparas inte.5Knappar fr ingngskllaTryck p motsvarande knapp fr att vlja nskad ingngsklla.Obs! FM/AM-kllan r inbyggd i SR20. Denna knapp vxlar mellan FM-lge ochAM-lge nr den trycks mer n en gng.6FrinstllningsknapparAnvnds fr AM/FM-lgen. Frinstllningsknapparna anvnds fr att vljafrinstllda kanaler som valts av anvndaren. Om du trycker en gng p enfrinstllningsknapp vljs en av de frsta 5 frinstllda kanalerna, och omsamma frinstllningsknapp trycks igen vxlar enheten till nsta frinstllning(1 och sedan 6 till exempel). Dessa frinstllningar sparas separat fr varjevglngdsband, d.v.s. det finns 10 fr FM och 10 fr AM. Tryck p FM/AM-knappenfr att vxla mellan band och uppsttningar med 10 frinstllningar.67DisplayAnvnds fr att visa information som t.ex. vald ingngsklla, volym och ton/balansniver. Nr ingngen FM eller AM vljs visas radiofrekvensen eller RDSkanalnamnet.Obs! Vid inkpet r displayen tckt av skyddsplast. Dra bort plasten fr att sedisplayen tydligare.8Speaker A/B (Hgtalare A/B), knappKnappen Speaker A/B vxlar mellan de tv uppsttningarna med hgtalarutgngar.Alternativen r endast hgtalare A, endast hgtalare B, hgtalare A och Btillsammans och bda uppsttningar med hgtalare av.Obs! Hgtalare av skiljer sig frn funktionen stng av ljud eftersom utgngen RecOut och hrlursutgngen fortfarande r aktiverade.9Menu, knappOm du trycker p knappen en gng visas alternativet Bass (Bas). Om du tryckeren andra gng vljs alternativet Treble (Diskant) och om du trycker en tredje gngvljs alternativet Balance (Balans). Nr en av dessa alternativ har valts kan nivnjusteras med volymkontrollen. Om du inte trycker p ngot p ett tag, visas kllanoch volymkontrollen tergr till att reglera volymen.10InfrardsensorMottar IR-kommandon frn den medfljande fjrrkontrollen. En oblockeradsiktlinje mellan fjrrkontrollen och sensorn krvs.11Volume (Volymkontroll)Anvnds fr att ka/minska ljudnivn frn utgngarna p enheten. Detta styrvolymnivn fr hgtalare, Sub-out och hrlurar. Nivn fr Rec Out-utgngenpverkas inte. Volymkontrollen ndrar ven nivn fr bas, diskant och balans imenyalternativet.12MP3-ingngDenna kllingng gr det mjligt att ansluta en brbar ljudenhet som en MP3spelare direkt till enhetens frontpanel med en 3,5mm stereokontakt. Nr enenhet r inkopplad vljs ingngen automatiskt. Trots detta kan andra ingngarfortfarande vljas nr en stereokontakt r inkopplad. Knappen MP3/AUX penhetens frontpanel vljer denna ingng nr en stereokontakt r inkopplad.Obs!Om du kopplar in en klla p frontpanelen sidostter MP3-ingngen Auxingngen. Ta ut kontakten frn frontpanelen fr att aktivera Aux-ingngen igen. Observera ocks att utmatningsnivn fr MP3-spelare brukar vara ganska lgoch att SR20 drfr lgger till 10dB till den aktuella volyminstllningen nr (ochendast om) MP3-ingngen har valts.
 • Page 7

  SR20FjrrkontrollTopaz SR20 medfljs av en fjrrkontroll som styr denna enhet och dess inbyggdaAM/FM-mottagare. Dessutom kan knapparna med blfrgade ikoner styra enmatchande Topaz CD5- eller CD10-spelare.Anvnd alltid alkaliska batterier.Standby/On (Standby/P)Vxlar apparatens lge mellan standby-lge och aktiverat lge.Stng av ljudStnger av ljudet frn enheten. Tryck igen fr att aktivera ljudet.CD5/CD10 (Blfrgade ikoner)Endast fr styrning av Topaz CD5- och CD10-spelare. Mer information finns ibruksanvisningen till Topaz CD5 och CD10.Speaker A/B (Hgtalare A/B)Vxlar mellan de valda hgtalarutgngarna: endast hgtalare A, endast hgtalareB, hgtalare A och B tillsammans eller alla hgtalare av.SpeakerA/BStereo/ MonoModeStereo/MonoAnvnds endast nr FM har valts. Vxlar mellan utmatning av FM-stereo ochFM-mono. Fr FM-signaler med lg kvalitet kan du minska bruset genom att vljamono. Obs! Vissa FM-kanaler snds endast i mono och pverkas inte om du vljerstereo.MenuMode (Lge)Anvnds fr AM/FM-lge. Tryck fr att vxla mellan frinstllningslge, autolgeoch manuellt lge.Presets1/52/63/74/8VolymHjer eller snker volymen fr enheten. Anvnds ven fr att ndra bas, diskantoch balans nr dessa har valts i menyn.Hoppa verAnvnds nr FM eller AM har valts.I frinstllningslget - Gr igenom anvndarens frinstllda kanaler.I autolge - Sker efter fregende eller nsta tillgngliga kanal med stark signal.I manuellt lge - Finjusterar frekvensen stegvis.D1D2D3Menu (Meny)A1A2A3/MP3PhonoFMAMVxlar mellan alternativen Bass (Bas), Treble (Diskant) och Balance (Balans).Anvnd volymknapparna fr att ndra niv fr det valda alternativet.Frinstllningsknappar (1/5, 2/6, 3/7, 4/8)Anvnds nr FM eller AM har valts. Dessa vljer frinstllda kanaler som valtsav anvndaren. Om du trycker en gng p en frinstllningsknapp vljs en av defrsta 4 frinstllda kanalerna, och om samma frinstllningsknapp trycks igenvxlar enheten till nsta frinstllning. 8 frinstllningar r tillgngliga direkt frnfjrrkontrollen, ytterligare frinstllningar kan vljas i frinstllningslget medhjlp av knapparna Hoppa ver/sk.SVENSKAKllknappar (D1, D2, D3, A1, A2, A3/MP3, Phono, FM,AM)Tryck p motsvarande knapp fr att vlja nskad musikklla.7
 • Page 8

  Connections SR20HgtalareKontrollera hgtalarnas impedans. Nr du anvnder ett par hgtalare kan duanvnda typer med en impedans p mellan 4 och 8 Ohm. Nr du anvnder tvpar hgtalare mste du anvnda hgtalare med en impedans p 8 Ohm var, seavsnittet nedan.De rda hgtalarterminalerna r positiva (+) och de svarta hgtalarterminalernar negativa (-). Kontrollera att du fr in kabeln med rtt polaritet i varjehgtalaranslutning, annars kan ljudet bli svagt och frvrngt med fr lite bas.Anvnda anslutningar med skalad kabelFrbered hgtalarkablarna fr anslutning genom att skala bort cirka 10mm ellermindre av den yttre isoleringen. Mer n 10mm kan orsaka en kortslutning. Viraihop vajrarna ttt s att det inte frekommer ngra lsa vajrar. Skruva loss vredetp hgtalaruttaget, fr in hgtalarkabeln, dra t vredet och fst kabeln.Obs! Alla anslutningar grs med vanlig hgtalarkabel.Grundlggande anslutningBilden nedan visar grundlggande anslutning av din enhet till en CD-spelare, enskivspelare och ett par hgtalare.HgerhgtalareVnsterhgtalareSvartSvartRdRd Svart Svart RdSR20CD-spelareSkivspelareL8RRdValfri subwoofer
 • Page 9

  SR20Hgtalare B anslutningarHgtalare B-anslutningar grs p baksidan av frstrkaren och gr det mjligt attansluta ett andra par hgtalare (t.ex. hgtalare som ska anvndas i ett annat rum).Knappen Speaker A/B p frontpanelen och fjrrkontrollen gr det mjligt att vxlamellan de tv uppsttningarna med hgtalare. Hnvisa till avsnittet Frontpaneleller Fjrrkontroll i denna bruksanvisning fr mer information om anvndning avhgtalare A/B.Antingen A eller B, eller bde A och B kan anvndas.Obs! Nr du anvnder tv par hgtalare ska du anvnda hgtalare med ennominell impedans p 8 ohm var.Hgtalare AHuvudrumSR20Hgtalare BRum tvAnslutning med tv kablarObs!Om dina hgtalare r utrustade med tv uppsttningar av ingngar kan deanslutas i en konfiguration med tv kablar. Anvndning av tv kablar skickarbas- och deskantfrekvenser lngs olika hgtalarkablar, vilket ger ett tydligare, merfokuserat ljud. Hgtalare A och B mste bda vljas fr att denna typ av anslutning ska fungera.Rd Svart Svart RdHFLFHFLFSvart RdSvart RdHFLFHFLFVnsterhgtalareSVENSKASvart RdHgerhgtalare Avlgsna lnken fr tv kablar frn hgtalaringngarna innan du ansluter.Hnvisa till hgtalarnas bruksanvisning fr mer information.Svart Rd9
 • Page 10

  AntennerAnvndarinstruktionerNr du har gjort alla anslutningar till din enhet ska du aktivera Topaz SR20 genomatt trycka p strmbrytaren (On/Off) p frontpanelen.Stlla in kllaTryck p kllknappen p frontpanelen som motsvarar den klla som du villanvnda. Alternativt kan du anvnda motsvarande knapp p fjrrkontrollen.PHONOJustera volymenObs! SR20 medfljs av en tillfllig antenn som kan anvndas i brjan. Frpermanent anvndning rekommenderar vi utomhusantenner.AM-ramantennAnslut varje nde av antennen till antenningngarna. Placera antennen s lngtfrn huvudsystemet som mjligt fr att frhindra onskat oljud och fr att f bstamjliga mottagning. Om den medfljande AM-ramantennen inte fr tillrckligt bramottagning kan det vara ndvndigt att anvnda en AM-utomhusantenn.FM-antennAnslut den anslutna antennen till uttaget FM 75 ohm. Frlng sladden ochflytta runt antennen tills du fr bsta mottagning. Fr fortsatt anvndningrekommenderar vi att du anvnder en 75 ohm FM-utomhusantenn.Anvnd antingen volymknapparna p fjrrkontrollen eller volymkontrollen penhetens frontpanel fr att ndra volymnivn. Den nya nivn indikeras en kortstund p displayen.Volymen visas som minus dB dr 0dB r den hgsta nivn.Ett strre negativ nummer visas att volymen minskas.VOLUME -40dBJustera ljudinstllningarJustera bas, diskant eller balans enligt fljande:1. ppna ljudmenyn. Tryck p knappen Menu p frontpanelen eller pfjrrkontrollen.BASS0dB2. G igenom de tillgngliga alternativen genom att trycka p knappen Menu. Detillgngliga instllningarna i fljd r Bass (Bas), Treble (Diskant) och Balance(Balans).3. Nr du vill justera bas, diskant eller balans roterar du helt enkelt volymknappeneller anvnder volymknapparna p fjrrkontrollen.BASS+4dB4. Avsluta genom att vnta i fem sekunder, s tergr enheten till normalt lge.Stlla in och lyssna p den inbyggda AM/FM-mottagarenVlj AM/FM-mottagaren (Tuner) som klla med knappen FM/AM p enhetensfrontpanel, eller direkt genom att trycka p knappen FM eller AM p fjrrkontrollen.FM 87.50MHzUpprepade tryckningar p knappen FM/AM p frontpanelen vxlar mellan lgenaFM och AM.Obs! Vi rekommenderar att du stller in Topaz SR20 p autolge fr att frenklaval av frekvenser frsta gngen apparaten anvnds. Tryck p knappen Mode/Store p apparatens framsida. Denna knapp vxlar mellan frinstllningslge,autolge och manuellt lge.10
 • Page 11

  AM/FM-mottagarens instllningarDet r mjligt att ndra AM/FM-mottagarens regionsinstllningar fr denna enhet.Detta kan vara ndvndigt om enheten har flyttats till ett annat land.AUTOENGLISHSR20Det finns tv instllningar som stller in korrekt undertryckning och frekvensstegfr antingen Nordamerika eller Europa/resten av vrlden.Mode / StoreNr autolge har valts trycker du p knappen fr att rulla ned genomkanalfrekvenserna eller trycker p knappen fr att rulla upp genomkanalfrekvenserna.Obs! Om du ndrar dessa instllningar, raderas alla frinstllda kanaler. Nr duflyttar enheten till en annan region mste brytaren Voltage Select (Vlj spnning)stllas in p rtt ntspnning av en auktoriserad terfrsljare.MenuAM/FM-mottagaren stannar vid den frsta starka signalen den hittar. G till enannan kanal genom att trycka p knappen eller igen.Stlla in frinstllda kanaler1/6Radiokanaler kan sparas som frinstllningar i minnet fr enkel tkomst. Du kanspara hgst 15 frinstllningar fr varje vglngdsband (d.v.s. 15 frinstllningarfr AM plus 15 frinstllningar fr FM).Stll in kanalen som du vill spara och hll ned knappen Mode/Store penhetens framsida. Displayen p enheten blinkar med nsta tillgngligafrinstllningsnummer.2/73/84/95 / 10Tryck och hll ned knapparna 4/9 och Menu samtidigt. Displayen visarprogramvaruversionen fljt av bokstaven A, som str fr Nordamerika eller E, somstr fr Europa/resten av vrlden. Starta om enheten genom att stnga av denoch sl p den igen.01 87.50MHzMode / StoreTryck p knappen Mode/Store igen fr att spara frinstllningen. Det tillgngligafrinstllningsnumret slutar blinka fr att visa att kanalen har sparats.ndra frinstllningsnumret genom att trycka och hlla ned knappen Mode/Storefr att ppna lget fr att spara och vlj sedan ett valfritt frinstllningsnummermed knapparna och och tryck sedan p knappen Mode/Store igen fr attspara frinstllningen.terkalla en sparad frinstllning genom att helt enkelt trycka p numret pfjrrkontrollen som motsvarar frinstllningen. Alla frinstllningsknappar kanvlja tv frinstllningar. Vlj den andra frinstllningen p knappen genom atttrycka p knappen igen.Presets1/52/63/74/8Vlj en sparad frinstllning frn enhetens frontpanel genom att helt enkelt tryckap numret p frontpanelen som motsvarar frinstllningen. Du mste trycka ochhlla ned knappen fr att komma t den andra frinstllningen som knappenrepresenterar.SVENSKAObs! Du kan endast komma t sparade frinstllningar 1-8 medfrinstllningsknapparna p fjrrkontrollen. Du kan komma t sparadefrinstllningar 1-10 med knapparna p frontpanelen. Fr att komma t allafrinstllningar, stll in frinstllningslge (Preset) med knappen Mode pfjrrkontrollen eller knappen Mode/Store p frontpanelen och anvnd knapparna och . Detta ger tkomst till alla 15 frinstllda kanaler fr AM respektive FM.terstlla AM/FM-mottagarens frinstllningarRadera alla sparade frinstllningar fr bde AM och FM, genom att trycka ochhlla knapparna 5/10 och Menu samtidigt. Enheten visar Reset (terstll) Startaom enheten genom att stnga av den och sl p den igen.Menu1/62/73/84/95 / 1011
 • Page 12

  Technical specificationsFelskningUteffekt100 watt (till 8 ohm)Ingen strmTHD (icke-viktat)<0,01 % @ 1kHz, 80 % av mrkeffekt<0,15 % 20Hz - 20kHz, 80 % av mrkeffektKontrollera att ntsladden r ordentligt ansluten.Frekvensrespons (-1dB)5Hz - 50kHzS/N-frhllande (ref 1W)>82dB (icke-viktat)Ingngsimpedans47 k ohmStrmfrstrkare,dmpningsfaktor>50Standbyfrbrukning<0.5WKontrollera att hgtalarna r ordentligt anslutna.Max. strmfrbrukning500WBas-/DiskantkontrollerHyllfilter, ultimate boost/cut+/- 10dB @ 100Hz och 20kHzOm du anvnder AM/FM-mottagaren ska du kontrollera antennanslutningarnasamt att en tillgnglig kanal har valts.Subwoofer-utgng200Hz 2:a fljd V+HNivn fljer volyminstllningenKontrollera att kontakten r ordentligt infrd i ntuttaget och r pslagen.Kontrollera skringen i ntuttaget eller adaptern.Kontrollera att strmmen r pslagen p frontpanelen.Inget ljud hrsKontrollera att rtt ingng har valts.Kontrollera att enheten inte r i tyst lge.Kontrollera att konfigurationen av Speaker A/B stmmer med dina hgtalare.Digitala ingngar PCM16-24-bitarS/P DIF koaxial 32-192 kHzTOSlink optisk 32-96 kKzLjudet r frvrngtMtt110 x 430 x 340mmKontrollera hgtalaranslutningarna.Vikt8,1kgEtt sus kommer frn hgtalarenAM/FM-mottagareFrekvensbandEuropaAM (522-1629kHz)FM (87,5-108MHz)USAAM (530-1710kHz)FM (87,5-108MHz)Kontrollera antennens anslutning och placering.Kontrollera att alla kabelanslutningar r skra, delvis jorda/skydda anslutningarna.Fr skivspelare.Det frekommer onskat bakgrundsljud eller strningarFlytta bort enheten frn annan elektronisk utrustning som kan orsaka strningar.Flytta antennen.Kontrollera att alla kabelanslutningar r skra, delvis jorda/skydda anslutningarnafr skivspelare.AntenningngarFM 75 ohm, Koaxial.AM 300 ohm ramantenn/enkel sladd.Signal till brus60dB typisk (FM)Fjrrkontrollen fungerar inteDistortion<0,4 % @ 1kHz 50kHz avvikelse (FM-mono)<0,6 % @ 1kHz 50kHz avvikelse (FM stereo)Kontrollera att batterierna inte r urladdade.Kontrollera att inget blockerar fjrrsensorn.verhettningsskyddEnheten har verhettningsskydd och avstngningsskydd. Enheten stngs av omden anvnds oavbrutet under en lng tid och verhettas. Lmna enheten instlldp ON i 10 minuter s att den kyls ned, stng sedan av enheten och sl p denigen fr att fortstta lyssna.Om problemet kvarstr kanske enheten verbelastas. Snk volymen ochkontrollera att enheten r placerad i ett ppet, ventilerat omrde fr att lsaproblemet.Anvndning av tv par hgtalare med mindre n 8 Ohm kan orsaka verbelastningoch rekommenderas inte.Om lsningarna ovan inte hjlper att lsa ditt problem ska du avsnittet medvanliga frgor (Frequently Asked Questions - FAQ) p vr webbplats:www.cambridge-audio.com/sts/faqsKontakta din terfrsljare fr all service, med eller utan garanti.12
 • Page 13

  Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership PlcRegistered Office: Gallery Court, Hankey Place,London, SE1 4BB, United KingdomRegistered in England No. 2953313 2017 Cambridge Audio LtdAP30250/3www.cambridge-audio.comMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR20 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR20 in der Sprache / Sprachen: Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,71 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Deutsch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Englisch - 17 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Holländisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Französisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Italienisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Spanisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Polnisch - 13 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info