Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
Your music + our passion
Netwerkspeler
Gebruikershandleiding
2
NEDERLANDS
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  2

  Your music + our passion

  NEDERLANDS

  Netwerkspeler
  Gebruikershandleiding • Page 2

  Inhoud

  Inleiding

  Inleiding................................................................................................................................... 2

  Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Stream Magic 6 Network Music Player.
  Wij zijn ervan overtuigd dat u er vele jaren luisterplezier aan zult beleven. Net als alle
  andere producten van Cambridge Audio, is de Stream Magic 6 gebaseerd op onze drie
  basisprincipes - verbluffende prestaties, gebruiksgemak en ongelooflijke waarde.

  Belangrijke veiligheidsaanwijzingen...................................................................................... 3
  Wi-Fi-informatie....................................................................................................................... 4
  Beperkte garantie................................................................................................................... 5
  Aansluitingen op het achterpaneel........................................................................................ 6
  Voorzijdeaansluitingen........................................................................................................... 7
  Afstandsbediening.................................................................................................................. 8
  Overzicht.................................................................................................................................. 9
  Verbinding maken................................................................................................................... 9
  Bedieningsinstructies........................................................................................................... 10
  Het menu Instellingen........................................................................................................... 14
  Technische specificaties....................................................................................................... 18
  Problemen verhelpen............................................................................................................ 18

  De Stream Magic 6 heeft toegang tot een breed scala van audio vanuit DNLA/UPnP servers
  of lokaal aangesloten media of via internet vanuit Internetradio en streamingdiensten.
  De gratis UuVol Radiodienst brengt de beste iRadio-stations naar uw NP30. Deze zijn
  door ons gecontroleerd op betrouwbaarheid en geluidskwaliteit; met momenteel ruim
  20.000 beschikbare stations, en daar komen elke dag meer bij.
  Streamingdiensten van partnerleveranciers zijn ook beschikbaar. Hiervoor is meestal
  een abonnement van de leverancier vereist, waarbij verschillende diensten beschikbaar
  zijn in verschillende landen.
  Zie onze Stream Magic website (www.stream-magic.com) voor meer informatie over
  nieuwe eigenschappen en welke streamingdiensten beschikbaar zijn in uw regio.
  De website stelt u ook in staat om tegelijkertijd nieuwe Stream Magic Radio stations voor
  te stellen, uw favorieten te beheren en andere instellingen voor diverse Stream Magic
  geactiveerde apparatuur.
  Naast pure internetinhoud kunt u ook uw eigen lokaal opgeslagen muziek openen vanaf
  USB-flashdrives of harde schijven en met het netwerk verbonden UPnP-servers.
  De belangrijkste gecomprimeerde audioformaten worden ondersteund (MP3, AAC, WMA
  en Vorbis) plus gecomprimeerde FLAC en ongecomprimeerde PCM/WAV tot 'beterdan-cd' 24-bits content bij 24-bit/48kHz of 24-bit/96kHz, verkregen van geschikte
  downloadsites. Podcasts worden ook ondersteund.

  Belangrijk!
  The Stream Magic 6 is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe
  functies en updates worden van tijd tot tijd beschikbaar gesteld. In het gedeelte
  over het upgraden van firmware aan het einde van deze handleiding wordt
  uitgelegd hoe u erachter kunt komen of er nieuwe functies en updates zijn
  en hoe u deze vervolgens automatisch naar uw speler kunt downloaden via
  internet. Dit neemt slechts enkele minuten in beslag.
  We adviseren u om te controleren of er updates zijn voordat u uw Stream Magic
  6 voor het eerst gaat gebruiken, en om dit ook daarna regelmatig te doen.
  Kijk ook regelmatig op de ondersteuningspagina voor de Stream Magic 6 op
  http://support.cambridgeaudio.com. voor bijzonderheden over nieuwe functies,
  voor advies over compatibiliteit met andere producten en audio-formaten en
  voor de meeste recente versie van deze handleiding.

  Vergeet niet uw aankoop te registreren.
  Ga naar: www.cambridge-audio.com/sts
  Als u zich registreert, bent u altijd als eerste
  op de hoogte van:
   Toekomstige productintroducties
   Software-upgrades
   Nieuws, evenementen en exclusieve
  aanbiedingen en wedstrijden!
  Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van het product zo
  eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document verstrekte informatie is voor het
  drukken zorgvuldig gecontroleerd op nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge
  Audio is echter gericht op voortdurende verbetering. Ontwerp en specificaties
  kunnen derhalve zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  Dit document bevat informatie die is beschermd door eigendoms- en auteursrecht.
  Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag noch geheel noch gedeeltelijk
  worden verveelvoudigd met behulp van mechanische, elektronische of andere
  middelen, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
  van de fabrikant. Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn
  eigendom van de respectievelijke eigenaren.
  © Copyright Cambridge Audio Ltd 2012
  Cambridge Audio en het Cambridge Audio-logo zijn handelsmerken van
  Cambridge Audio.
  Stream Magic is een handelsmerk van Audio Partnership Plc en is geregistreerd
  in de Europese Unie en in andere landen.
  Andere genoemde merken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren en
  worden uitsluitend ter referentie weergegeven.
  Dit product bevat software die is gelicentieerd onder versie 2 van de GNU Public
  License en versie 2.1 van de GNU Lesser Public License. De broncode voor deze
  software is beschikbaar bij:
  http://gpl.stream-magic.com/
  Dit product omvat technologie die eigendom is van Microsoft Corporation
  en onder een licentie van Microsoft Licensing GP. Gebruik of distributie van
  dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder licentie van Microsoft
  Corporation en/of Microsoft Licensing, GP al naar gelang wat van toepassing is.

  2

  Er zijn hoogwaardige componenten gebruikt, waaronder een WM8728 24 bit / 384kHz
  digitaal-analoogomzetter (DAC) van de vermaarde fabrikant Wolfson.
  Een bedrijfseigen audiobuffering, up-sampling en re-clocking schema tot 24 bit en
  384kHz, ontwikkeld in samenwerking met Anagram Technologies uit Zwitserland
  voorkomt jitter en levert ongeëvenaarde geluidskwaliteit.
  Digitale inputs zijn aangebracht om het u mogelijk te maken te profiteren van de Stream
  Magic 6s DAC uitvoering van zeer hoge kwaliteit met andere bronnen met digitale outputs
  zoals CD/DVD/BD-spelers, digitale iPod docks etc.
  De optionele Cambridge Audio BT100 Bluetooth-adapter wordt ook ondersteund,
  waardoor draadloze streaming-audio direct wordt toegevoegd vanuit de meeste
  telefoons, tablets en laptops.
  Een digitale Preamp-modus kan worden geactiveerd zodat de Stream Magic 6 desgewenst
  direct kan worden aangesloten op een geschikte power amp of actieve speakers.
  De Stream Magic 6 bevat tevens een milieuvriendelijk laagverbruik (<0,5 w) standbycircuit.
  Een gratis iPhone/iPod Touch/iPad toepassing is verkrijgbaar die volledige draadloze
  regeling van de Stream Magic 6 mogelijk maakt (in combinatie met een Wi-Fi netwerk).
  Zoek naar Stream Magic Remote in de Apple App Store of ga naar www.stream-magic.
  com voor meer bijzonderheden over deze en andere apps en functies die op de markt
  komen.
  Ultieme geluidskwaliteit is afhankelijk van uw totale systeem. Wij raden u daarom sterk
  aan om componenten te gebruiken uit het Cambridge Audio Azur assortiment, omdat
  deze zijn ontworpen volgens dezelfde veeleisende standaarden als dit product.
  Uw verkooppunt kan tevens Cambridge Audio-aansluitmateriaal leveren, waarmee u
  zeker kunt zijn dat alle mogelijkheden van uw systeem optimaal worden benut.
  Dank u dat u de tijd neemt om de handleiding te lezen. Wij raden u aan deze bij de hand
  te houden voor toekomstig gebruik.

  Matthew Bramble
  Cambridge Audio Technical Director
  en het Stream Magic 6 ontwikkelingsteam • Page 3

  NEDERLANDS

  Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
  Neem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door alvorens het
  apparaat aan te sluiten op de netstroom. U bent dan verzekerd van optimale prestaties
  en u kunt de levensduur van het product verlengen:
    1. Lees deze voorschriften.
    2. Bewaar deze voorschriften.
    3. Neem alle waarschuwingen in acht.
    4. Volg alle voorschriften op.
    5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
    6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
   7. 
  Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de voorschriften van de
  fabrikant.
   8. 
  Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
  straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte
  produceren.
    9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een gepolariseerde stekker
  heeft twee contactstekers, waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde
  stekker heeft twee contactstekers en een derde aardcontact. De brede contactsteker
  of het derde aardcontact is aangebracht voor uw eigen veiligheid. Neem, als de
  meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, contact op met een elektricien
  over de vervanging van uw verouderde stopcontact.
  10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heen wordt gelopen of het
  bekneld raakt, voornamelijk ter hoogte van stekers, contactdozen en het punt waar
  ze uit het apparaat komen.
  11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de fabrikant.
  12. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard, statief,
  houder of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht
  wordt bij het apparaat. Wanneer u een karretje gebruikt, wees dan
  voorzichtig bij het verplaatsen van het karretje met het apparaat, om
  omkantelen te voorkomen.
  13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of wanneer het
  apparaat een lange periode niet wordt gebruikt.
  14. Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Onderhoud
  is nodig wanneer het apparaat op welke wijze dan ook is beschadigd, zoals een
  beschadiging van het netsnoer of de stekker, als er vloeistof is gemorst of als er
  voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen
  of water, als het apparaat niet normaal functioneert of is gevallen.

  Het symbool van de bliksemflits met de pijlpunt in het driehoekje is bedoeld om de
  gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke
  spanning’ binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om voor
  personen een gevaar voor elektrische schokken te vormen.
  Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen
  voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de
  onderhoudsdocumentatie die van toepassing zijn op dit apparaat.

  AEEA-symbool

  De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de Europese
  Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en elektronische
  apparatuur gescheiden dient te worden ingezameld. Dit product bevat
  elektrische en elektronische inrichtingen die opnieuw moeten worden
  gebruikt, gerecycled of hersteld en niet mogen worden weggegooid bij het
  ongesorteerde normale afval. Breng het apparaat terug of neem contact
  op met de bevoegde dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer informatie.

  CE-teken

  Indien gebruikt en geïnstalleerd als in deze gebruikershandleiding
  aangegeven, voldoet dit product aan de Europese richtlijnen 2006/95/
  EC
  (laagspanningsrichtlijn),
  2004/108/EC
  (elektromagnetische
  compatibiliteit) en 2009/125/EC (eco-design). Om hieraan te blijven voldoen, adviseren
  wij uitsluitend accessoires van Cambridge Audio te gebruiken en onderhoud en service
  alleen door gekwalificeerde personen te laten uitvoeren.

  C-Tick-teken

  Dit product voldoet aan de communicatietechnieken van de Australian
  Communications Authority’s Radio en aan de vereisten van EMC.

  GOST-R-markering

  Dit product voldoet aan de Russische elektronische veiligheidskeurmerk.

  WAARSCHUWING
  – om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, moet u deze eenheid
  niet aan regen of vocht blootstellen.
  –
  De batterijen (accu of batterijen geïnstalleerd) niet blootstellen aan overmatige
  verhitting, zoals zon, vuur o.i.d.
  Dit is een ‘klasse 1’-apparaat dat op een geaard stopcontact moet worden aangesloten.
  De eenheid moet geïnstalleerd worden op een manier die het mogelijk maakt de stekker
  uit het hoofdstopcontact (of de connector van het apparaat van de achterkant van de
  eenheid) te trekken. Wanneer de hoofdstekker gebruikt wordt om de stroom van het
  apparaat te halen, blijft het apparaat dat geen stroom krijgt meteen te gebruiken.
  Gebruik alleen het stroomsnoer dat geleverd werd bij deze eenheid.
  Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is. We raden u aan dat u het apparaat niet in een
  gesloten ruimte plaatst. Indien u het apparaat op een plank wilt plaatsen, gebruik dan
  de bovenste plank om te zorgen voor maximale ventilatie. Zet geen objecten bovenop
  deze eenheid. Zet het apparaat niet op een tapijt of op een ander zacht oppervlak en
  belemmer de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters niet. Belemmer de ventilatieroosters
  niet met objecten zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
  Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden blootgesteld aan
  druipend of spattend water of andere vloeistoffen. Plaats nooit iets met water erin op het
  apparaat, zoals een vaas.

  3 • Page 4

  Wi-Fi-informatie
  Ventilatie

  BELANGRIJK – De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt. Plaats nooit iets
  bovenop de eenheid. Niet in een gesloten ruimte zetten, zoals een boekenkast of in een
  kast zonder voldoende ventilatie.
  Zorg ervoor dat kleine objecten niet door een ventilatierooster vallen. Mocht dit gebeuren,
  zet het apparaat dan meteen uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op
  met de leverancier van het apparaat voor advies.

  Plaatsen

  Kies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten of dichtbij een warmtebron.
  Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op de eenheid. Vermijd ook
  locaties die blootgesteld worden aan trillingen, excessieve stof, kou of vocht. De eenheid
  kan worden gebruikt in een gematigd klimaat.
  Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden geïnstalleerd. Niet in een dicht
  gebied zetten, zoals een boekenkast of in een kast.
  Zet de eenheid niet op een instabiel oppervlak of een plank. De eenheid kan vallen en
  dit kan tot zowel ernstig letsel leiden voor een kind of volwassene als tot beschadiging
  van het product zelf.
  In verband met storing door magnetische velden mogen geen draaitafels of
  beeldbuistelevisies in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
  Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreef na een periode van een
  week (indien verscheidene uren per dag gebruikt). Dit zal het mogelijk maken de nieuwe
  componenten tot rust te laten komen, de geluidskwaliteit zal ook na deze periode
  verbeteren.

  Stroombronnen

  Men dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron die u op het
  markeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soort stroomvoorziening bij
  u thuis, neem dan contact op met de leverancier van het product of de plaatselijke
  energiemaatschappij.
  Dit apparaat kan in de Stand-bystand worden gezet wanneer het niet wordt gebruikt. Het
  gebruikt dan <0.5W. Om de eenheid uit te schakelen zet u deze uit op het achterpaneel.
  Als u van plan bent lange tijd deze eenheid niet te gebruiken, trek dan de stekker uit het
  stopcontact.

  Overbelasting

  Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u stopcontacten
  en verlengingssnoeren niet te zwaar belasten. Overbelaste wisselstroomcontacten,
  verlengsnoeren, versleten stroomsnoeren, beschadigde of gebarsten draadisolatie en
  gebroken stekkers zijn gevaarlijk. Deze kunnen leiden tot elektrische schokken of brand.
  Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stevig insteekt. Om brom en ruis te voorkomen mag u de
  tussenverbindingsdraden niet bundelen met het stroomsnoer of de luidsprekersnoeren.

  Schoonmaken

  Als u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen met een droge,
  stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonia of schuurmiddel
  bevatten. Spuit niet met een spuitbus op of bij de versterker.

  Weggooien van batterijen

  Gooi lege batterijen weg volgens de lokale richtlijnen voor elektronisch en/of milieuafval.

  Onderhoud

  Deze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer het
  apparaat nooit te repareren, te demonteren of te reconstrueren als er problemen
  optreden. Als u deze voorzorgsmaatregel negeert, kunt u een ernstige elektrische schok
  krijgen. Neem bij problemen of storingen contact op met uw dealer. För din egen säkerhet
  bör du läsa följande viktiga säkerhetsinstruktioner försiktigt innan du försöker att ansluta
  apparaten till nätuttaget. Instruktionerna hjälper dig även att få bästa prestanda från
  enheten samt förlänga dess bruksliv:

  FCC-verklaring
  VERKLARING VAN CONFORMITEIT MET DE FCC-VOORSCHRIFTEN VOOR
  ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT
  Wij, Cambridge Audio, gevestigd Gallery Court, Hankey Place, Londen SE1 4BB,
  Verenigd Koninkrijk, verklaren hierbij dat wij de volledige verantwoordelijkheid
  aanvaarden dat dit apparaat,
  Stream Magic 6 met Wi-Fi-module,
  waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan deel 15 van de FCCvoorschriften. Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee
  voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken,
  en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, waaronder
  storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.
  Waarschuwing: Blootstelling aan radiofrequentiestralen.
  Het apparaat dient zo te worden gebruikt dat de kans op menselijk contact bij normale
  bedienig tot een minimum wordt beperkt.
  Wanneer een externe antenne op het apparaat wordt aangesloten, dient de antenne
  zo te worden geplaatst dat de kans op menselijk contact bij normale bediening tot een
  minimum wordt beperkt. Deze zender mag niet in de buurt van een andere zender of
  antenne worden geplaatst of samen met een andere zender of antenne worden gebruikt.

  Kennisgeving
  Commission

  van

  de

  Federal

  Communications

  Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van
  Klasse B, zoals vastgelegd in Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zorgen bij
  installatie in een woonomgeving voor een aanvaardbare bescherming tegen schadelijke
  interferentie.
  Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen.
  Indien de apparatuur niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en
  gebruikt, kan dit leiden tot schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter
  geen garantie dat bij een specifieke installatiemethode dergelijke interferentie niet zal
  optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van
  radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten,
  wordt de gebruiker geadviseerd te proberen deze interferentie te corrigeren met een of
  meer van de volgende maatregelen:
  • Richt de ontvangstantenne anders of plaats deze ergens anders.
  • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
  •S
   luit de apparatuur aan op een stopcontact op een andere groep dan de groep waarop
  de ontvanger is aangesloten.
  • Vraag de verkoper of een deskundig radio/televisietechnicus om advies.
  FCC-waarschuwing: Elke verandering of aanpassing aan het apparaat die niet
  uitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving van de
  regels, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen tenietdoen.

  BELANGRIJKE MEDEDELING:

  FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling:
  Dit apparaat voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn bepaald
  voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat dient te worden geïnstalleerd en
  gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de stralingsbron en uw lichaam.
  Deze zender mag niet in de buurt van een andere zender of antenne worden geplaatst of
  samen met een andere zender of antenne worden gebruikt.
  Vanwege een firmware-beperking is het gebruik van dit apparaat in het frequentiebereik
  van 2,4 GHz in de VS beperkt tot de kanalen 1 tot en met 11.

  Aanpassingen

  De FCC eist dat de gebruiker ervan op de hoogte wordt gesteld dat elke verandering of
  aanpassing aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk door Cambridge Audio is goedgekeurd,
  de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen, teniet kan doen.

  Canada-Industry Canada (IC)

  Dit klasse B digitale apparaat is in overeenstemming met de Canadese ICES-003
  Dit apparaat is in overeenstemming met de Industry Canada licence-exempt RSS
  norm(en). Voor de bediening van het apparaat gelden de volgende twee voorwaarden:
  (1) dit apparaat kan geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke
  interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenst functioneren van het
  apparaat kan veroorzaken.
  Op basis van de regelgeving van Industry Canada kan deze radiotransmitter uitsluitend

  4 • Page 5

  werken met gebruikmaking van een antenne van een type en een maximum (of minder)
  versterking die is goedgekeurd voor de transmitter door Industry Canada. Om mogelijke
  radiointerferentie met andere gebruikers te reduceren, moeten dit type antenne en de
  versterking ervan zodanig worden gekozen dat de equivalent isotropically radiated power
  (e.i.r.p.) niet meer is dat wat noodzakelijk is voor succesvolle communicatie.

  Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materialen en uitvoering
  (onderworpen aan de hieronder uiteengezette bepalingen). Cambridge Audio zal dit
  product of eventuele defecte onderdelen in dit product repareren of vervangen (naar
  keuze van Cambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van land tot land verschillen.
  Raadpleeg bij twijfel uw leverancier en bewaar altijd uw aankoopbewijs.

  Deze radiotransmitter 9095A-651N01 is goedgekeurd door Industry Canada voor gebruik
  met de antennetypen die hieronder worden genoemd, met de maximaal toegestane
  versterking en de vereiste antenne-impedantie voor elk aangegeven type antenne. De
  antennetypes die niet in deze lijst worden genoemd, die een versterking hebben die
  groter is dan de maximumversterking aangegeven voor dat type, zijn streng verboden
  voor gebruik met dit apparaat.

  Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met de geautoriseerde
  Cambridge Audio-leverancier waar u dit product hebt aangeschaft. Als uw leverancier
  niet in staat is de reparatie van uw Cambridge Audio-product uit te voeren, kan het door
  uw leverancier worden doorgestuurd naar Cambridge Audio of naar een geautoriseerde
  servicevertegenwoordiger van Cambridge Audio. U dient dit product te verzenden in zijn
  oorspronkelijke verpakking of in een verpakking die een gelijke mate van bescherming
  biedt.

  C059-510137-A; Antenne+RG-178 kabel +SMA Plug Reverse, 3.0dBi, 50Ω
  Dit apparaat is in overeenstemming met de RSS-102 grenzen bepaald voor een
  ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend op een
  minimumafstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

  BELANGRIJKE MEDEDELING:

  IC-verklaring inzake blootstelling aan straling:
  Dit apparaat voldoet aan de Canadese limieten voor blootstelling aan straling die zijn
  bepaald voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat dient te worden geïnstalleerd
  en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de stralingsbron en uw lichaam.
  Deze zender mag niet in de buurt van een andere zender of antenne worden geplaatst of
  samen met een andere zender of antenne worden gebruikt.
  Cet appareil numérique de la classe B conforme á la norme NMB-003 du Canada.

  Kennisgeving van de Europese Unie

  Radioproducten met de markering CE 0889 of met de CE-waarschuwingsmarkering
  voeldoen aan de R&TTE-richtlijn (1995/5/EG) die is uitgegeven door de Commissie van
  de Europese Genmeenschap.
  Naleving van deze richtlijn betekent dat een product aan de volgende Europese normen
  voldoet:
  • EN 60950-1 – Productveiligheid.
  • EN 300 328 – Technische vereisten voor radioapparatuur.
  • EN 301 489 – Algemene EMC-eisen voor radioapparatuur.
  Het type van de zender kunt u vaststellen door op het typeplaatje op uw Cambridge Audioproduct te kijken.
  Producten met de CE-markering voldoen aan de richtlijnen voor laagspanning (2006/95/
  EG), voor elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG) en voor ecodesignvereisten voor energiegerelateerde producten (2009/125/EG) die zijn uitgevaardigd
  door de Commissie van de Europese Gemeenschap. Naleving van deze richtlijnen
  betekent dat een product aan de volgende Europese normen voldoet:

  Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode, dient u een
  aankoopbewijs te overleggen in de vorm van een verkoopnota of een ontvangen factuur,
  die het bewijs vormt dat dit product binnen de garantieperiode valt.
  Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte serienummer is
  veranderd of is verwijderd van dit product of (b) dit product niet is aangeschaft bij een
  geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier. U kunt Cambridge Audio of de distributeur
  van Cambridge Audio in uw land bellen om te controleren of u een ongewijzigd
  serienummer hebt en/of dit product is aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge
  Audio-leverancier.
  Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan door overmacht,
  ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of modificatie
  van het product of enig onderdeel ervan. Deze Garantie dekt geen schade ontstaan
  door onjuiste bediening, onderhoud of installatie, of pogingen tot reparatie door ieder
  ander dan Cambridge Audio of een Cambridge Audio-leverancier, of een geautoriseerde
  servicevertegenwoordiger die toestemming heeft om garantiewerkzaamheden te
  verrichten voor Cambridge Audio. Elke reparatie waarvoor geen toestemming is gegeven,
  maakt deze Garantie ongeldig. Deze Garantie dekt geen producten die zijn verkocht ALS
  ZODANIG of MET ALLE GEBREKEN.
  REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VAN DEZE GARANTIE,
  VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE CONSUMENT. CAMBRIDGE AUDIO
  IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE
  BIJ SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE IN DIT PRODUCT.
  UITGEZONDERD VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF
  EN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET,
  WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN
  GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
  In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting of beperking van
  incidentele schade of gevolgschade of impliciete garanties, zodat de bovengenoemde
  uitsluitingen mogelijk niet voor u gelden.
  Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk nog andere
  wettelijke rechten die van staat tot staat of van land tot land kunnen verschillen.
  Voor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contact opnemen met uw
  leverancier.

  • EN 55022 – Elektromagnetische interferentie.
  • EN 55024 – Elektromagnetische immuniteit.
  • EN 61000-3-2 – Limietwaarden voor harmonische stromen.
  •E
   N 61000-3-3 – Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningsschommelingen
  en flikkering in openbare laagspanningsnetten.
  •E
   N 60950-1 – Producten die aan de productveiligheidsnorm voldoen en de radiozender
  bevatten, dragen de markering CE 0889 of de CE-waarschuwingsmarkering, en
  mogelijk ook het CE-logo.
  •E
   N 62301:2005 - Huishoudelijke elektrische toepassingen. Meting van standbyvermogen.
  •1
   275/2008 - Implementatie van de EuP-richtlijn voor verbruik van standby-vermogen.

  5

  NEDERLANDS

  Beperkte garantie • Page 6

  Aansluitingen op het achterpaneel

  3

  8

  9

  1

  11
  2
  4

  1

  5

  Aansluitpunt

  Zodra alle andere aansluitingen zijn gemaakt, moet de geleverde stroomkabel worden
  aangesloten op het Stream Magic 6 aansluitpunt en op een geschikt stopcontact. De
  Stream Magic 6 is nu klaar voor gebruik.

  2

  'Power On/Off' (Stroom aan/uit)

  Schakelt de Stream Magic 6 aan en uit.

  3

  Draadloze antenne

  Deze moet recht naar boven wijzen, zoals in de afbeelding is aangegeven. De antenne
  kan worden aangesloten op 802.11b/g- of n-netwerken (2,4 GHz wordt alleen gebruikt
  voor n-netwerken).

  4

  USB

  Deze kunt u gebruiken voor het aansluiten van een USB-opslagapparaat of van een
  ander draagbaar opslagapparaat met muziekbestanden dat compatibel is met USB HD/
  flashdisk. 1 A is de maximale stroomcapaciteit.

  6

  9

  5

  Ethernet

  6

  Digitale ingangen

  De Stream Magic 6 heeft twee digitale inputs in totaal, met zowel S/PDIF co-axiale als
  Toslink optische aansluitpunten.
  Voor elke ingang kunt u gebruiken wat het meest passend is, maar niet beide tegelijkertijd.
  Coaxial – Gebruik een hoogwaardige 75 ohm digitale RCA Phono verbindingskabel (niet
  een kabel die is ontworpen voor normaal audiogebruik). Deze ingang is geschikt voor
  16-24 bit inhoud tot 192kHz.
  Toslink optische uitgang – gebruik een hoogwaardige TOSLINK glasvezelverbindingskabel
  die specifiek voor audiogebruik is ontworpen. Deze ingang is geschikt voor 16-24 bit
  inhoud tot 96kHz (Toslink wordt niet aanbevolen bij 192kHz sampling rates).

  7

  Digitale uitgangen

  De Stream Magic 6 digitale uitgangen maken aansluiting van een afzonderlijke DAC
  (digital to analogue converter) of een digitaal opnameapparaat mogelijk. Zie het
  hoofdstuk 'Gebruiksaanwijzing' voor meer informatie.
  Twee gelijke digitale uitgangen zijn beschikbaar. Let op, deze uitgangen gaan onverwerkt
  door de op dat moment geselecteerde audiobron, d.w.z. dat geen volumeregeling of
  upsampling wordt uitgevoerd op de digitale uitgangen.
  Coaxial – Gebruik een hoogwaardige 75 ohm digitale RCA-verbindingskabel (niet een
  kabel die is ontworpen voor normaal audiogebruik) om de beste resultaten te verkrijgen.
  Toslink optische uitgang – gebruik een hoogwaardige TOSLINK glasvezelverbindingskabel
  die specifiek voor audiogebruik is ontworpen.

  8

  IR-ontvangst (infraroodsignalen) ingeschakeld

  Een 3,5 mm ministekkeraansluitpunt dat gemoduleerde IR-commando's mogelijk maakt
  vanuit meerdere ruimten of IR-repeatersystemen voor ontvangst door de Stream Magic 6.
  Opmerking: Commando's ontvangen door de IR-emitter-in-aansluiting komen niet uit de
  controlbus. Zie het onderdeel 'Speciale installatie' voor meer informatie.

  6

  10

  12

  13

  Controlbus

  In – Een RCA geluidsaansluiting die het ontvangen van niet-gemoduleerde commando's
  van multi-room-systemen of andere componenten door de Stream Magic 6 mogelijk
  maakt.
  Uit – Een RCA geluidsaansluiting levert regelbusuitvoercommando's voor verdere
  downstream-units. Dit kan nuttig zijn als gebruik wordt gemaakt van de iPhone app voor
  het regelen van het volume op een azur versterker.

  10

  USB Audio in

  Er bevindt zich een USB-uitgang type B op de Stream Magic 6 om het afspelen van audio
  vanaf een pc met Microsoft Windows of Apple Mac OS X besturingssystemen mogelijk te
  maken. De meeste Linux distributies zijn ook geschikt.
  Opmerking: Gebruik altijd een hoge kwaliteit USB-aansluitkabel gecertificeerd als
  USB Hi-Speed. USB-kabelaansluitingen die langer zijn dan 3 m kunnen resulteren in
  inconsistente audioprestatie.
  Zet het volume altijd op minimum, of schakel de Stream Magic 6
  uit voordat u kabels in de USB-ingang steekt of eruit verwijdert of
  terwijl u uw pc/Mac opstart.

  De optionele Cambridge Audio BT100 Bluetooth-adapter wordt ook ondersteund,
  waardoor draadloze streaming-audio direct wordt toegevoegd vanuit de meeste telefoons,
  tablets en laptops. Zie verderop voor meer informatie.

  Ethernet-poort voor aansluiting op een 10/100BASE-T LAN (local area network).

  7

  11

  Aardeschakelaar

  De aardeschakelaar maakt mogelijk dat de USB-interface-aarding wordt ontkoppeld van
  de Stream Magic 6 chassisaarding. Ontkoppeling (oplichten) van de aarding kan nuttig
  zijn als elektronische hum wordt gehoord via de luidsprekers als de USB-ingang wordt
  geselecteerd. De schakelaar moet anders in de basispositie blijven staan.

  12

  Gebalanceerde audio-uitgang

  De Stream Magic 6 is voorzien van gebalanceerde uitgangen op twee XLR stopcontacten.
  Gebalanceerde uitgangen bieden iets betere audioprestaties en kunnen door de kabel
  veroorzaakte ruis en storing wegnemen bij gebruik met apparatuur met gebalanceerde
  ingangen.
  Opmerking: De bedrading van de XLR-aansluitingen moet er als volgt uitzien:
  Pin 1: Aarding
  Pin 2: Hot (in-fase)
  Pin 3: Koud (fase-omgekeerd)

  13

  Ongebalanceerde audio-uitgang

  Een conventionele RCA geluidsstereo-uitgang voor aansluiting op de lijnniveau-ingangen
  van een versterker. Gebruik een hoge kwaliteit RCA geluidsverbindingskabel voor analoge
  audiosignalen. • Page 7

  NEDERLANDS

  Voorzijdeaansluitingen

  5

  10

  6

  11

  7

  9

  12

  8
  1

  1

  2

  3

  13

  4

  'Standby/On' (Stand-by/Aan)

  7

  Afspelen/Pauze

  Wanneer u het apparaat aanzet vanuit de standby-stand, knippert de Standby/Aan-LED
  ongeveer eenmaal per seconde zolang het apparaat opstart; eerst blijft het display leeg
  voor 'StreamMagic' verschijnt.

  Speelt en onderbreekt het afspelen.

  Het volledig opstarten kan ongeveer 30 seconden duren.

  Tijdens het afspelen kunt u hiermee het afspelen stoppen. Ook kunt u deze knop in
  verschillende menu's gebruiken om het huidige item te wissen.

  Idle modus

  Om de Idle-modus in te schakelen, moet deze eerst worden geactiveerd in de setupmenus Ga naar “Settings -> Advanced -> Idle Mode” en stel in op “On”.
  De Idle-modus, indien ingeschakeld, stelt Stream Magic 6 in staat om een lage energie
  uitgestelde status te gebruiken met de Standby/Aan-knop. De display wordt uitgezet en
  veel van de interne processen en circuits worden gedeactiveerd om het stroomverbruik
  te verminderen. Het verschil tussen Idle en Standby is echter dat in de Idle-modus de
  stroom blijft aangesloten op de hoofdcontroller, Ethernet en Wi-Fi secties.

  8

  9

  Stoppen/Wissen (Stop/Delete)

  Display

  Hier word de status van het apparaat weergegeven.

  10

  (i) Info

  Drukken op deze knop schakelt tussen Menupositie en het scherm 'Speelt (Now Playing)'.

  11

  Return/Home

  In de Idle modus blijft de netwerkfunctionaliteit op de achtergrond actief. Dit betekent
  dat Stream Magic 6 snel kan worden geactiveerd uit de uitgestelde status in een
  operationele status. Hierbij wordt niet alleen gebruik gemaakt van het voorpaneel, de
  infrarood afstandsbediening en de controlbus maar ook van de iOS app die draait op de
  iPhone of iPad. Dit is niet mogelijk als de unit in volledige standby-modus staat.

  Druk hier kort op om naar het vorige menu te gaan. Lang drukken brengt u naar het
  Home-scherm

  Druk kort op de Standby/Aan knop en zet dan de Stream Magic 6 van Aan op Idle en
  terug.

  Druk hier eenmaal op om naar de volgende of vorige track te gaan.

  Let op: Nadat u de unit in de Idle modus hebt gezet, kunt u deze niet meer activeren tot
  de volledig ingeschakelde modus tot 5 seconden zijn verstreken.
  Volledige standby kan nog steeds worden geactiveerd door de Standby/Aan knop
  ingedrukt te blijven houden gedurende meer dan 2 seconden. Opnieuw op Standby/
  Aan drukken zet de unit geheel aan, maar vergeet niet dat dit niet kan worden gedaan
  over het netwerk (d.w.z. vanuit de iOS app) en dat het langer duurt om de volledige
  operationele toestand te bereiken.

  2

  Filter

  Infrarood sensor

  Deze ontvangt IR-opdrachten van de meegeleverde afstandbediening. Hiervoor is een
  vrije, onbelemmerde lijn nodig tussen de afstandsbediening en de sensor.

  (Geheugen)

  Druk hierop om toegang te krijgen tot de geheugenfuncties, zoals het oproepen en
  opslaan van instellingen.
  De Stream Magic 6 kan presets opslaan, bijvoorbeeld voor internetradiostations, streams
  van streamingdiensten of de internetradio-URL van uw keuze. Zie verderop.

  6

  Fast-scroll-functie

  De Fast Scroll functie, die altijd is ingeschakeld, detecteert hoe snel de encoder op het
  voorpaneel draait of hoe lang de afstandsbedieningsnavigatorknoppen zijn ingedrukt.
  Hoe sneller de encoder draait of hoe langer de knop wordt ingedrukt, des te groter de
  sprong omhoog of omlaag in de lijst bij elke stap.

  Opmerking: De filterindicator knippert als 'Mute' (Stil) is ingeschakeld met de
  afstandsbediening.

  5

  Navigatie/Selecteren (draaischijf)

  Draai hieraan om door de menu's te bladeren en te navigeren. Als u de draaischijf
  indrukt, activeert u de functie 'Selecteren', waarmee u de in de display weergegeven
  optie/functie accepteert.

  Bij het bladeren door lijsten met opnamen of stations brengt normaal gesproken één klik
  van de draaischijf of een druk op de afstandsbediening u bij het volgende item in de lijst.
  Voor lange lijsten kan dat vermoeiend worden.

  Druk hierop om te schakelen tussen drie alternatieve digitale filtereigenschappen:
  lineaire fase, minimale fase of steile filtering. Alternatieve digitale filters kunnen subtiel
  verschillende eigenschappen voor geluidskwaliteit bieden. Het huidige geselecteerde
  filter wordt weergegeven door de indicatoren net boven de knop.

  4

  13

  'Skip' (Vorige/Volgende)

  USB

  Deze kunt u gebruiken voor het aansluiten van een USB-opslagapparaat of van een ander
  draagbaar opslagapparaat met muziekbestanden. 1A is het maximale stroomverbruik

  3

  12

  (Beantwoorden)

  Dit is de knop beantwoorden/interactief. Druk hierop als u luistert naar een
  internetradiostation of streamingdienst die een vorm van interactie met de gebruiker
  biedt. Als u deze functie kiest, verschijnt er een interactief menu (indien beschikbaar).
  Deze functie biedt doorgaans de mogelijkheid om aan te geven of de huidige stream u
  al dan niet bevalt, zodat de dienst het muziekaanbod aan uw persoonlijke smaak kan
  aanpassen.

  Bij het navigeren met gebruikmaking van de draai-encoder op het voorpaneel verlaagt
  het verminderen van de draaisnelheid dan weer de stapgrootte.
  Als wordt genavigeerd met behulp van de afstandsbediening moet u de knop loslaten
  om het bladeren te stoppen de knop weer indrukken en ingedrukt houden om weer met
  bladeren te beginnen of alleen op de knop drukken om steeds 1 item in de lijst vooruit
  te gaan.

  Scroll-Stop-functie

  Bij het regel voor regel bladeren door de lijsten met tracks of stations, de lijst “wraps
  around”. Als u bijvoorbeeld omlaagbladert in een lijst en u aan het eind komt, geeft de
  volgende stap de bovenkant van de lijst weer, wat het gemakkelijker maakt om snel van
  A naar A te gaan.
  De Scroll-Stop-functie werkt in combinatie met Fast Scroll (hierboven beschreven) om
  te voorkomen dat u onbedoeld verdergaat dan het eind van de lijst en weer terug naar
  bovenaan de lijst in een continue lus.
  Als u snel omhoog en omlaag bladert en u komt uit bovenaan of onderaan de lijst,
  dan stopt Stream Magic 6 aan het eind met bladeren. Om terug te bladeren of weer
  door te gaan moet u korte tijd stoppen met aan de draai-encoder draaien of als u de
  afstandsbediening gebruikt doorgaan en opnieuw op de navigatieknop drukken.

  Voor het afspelen van media (UPnP of lokaal) schakelt u met deze knop tussen de display
  'Speelt (Now Playing)' en de display voor het bladeren door de beschikbare media.

  7 • Page 8

  Afstandsbediening
  Belangrijk!

  (Beantwoorden)

  Dit is de knop beantwoorden/interactief. Druk hierop als u luistert naar
  een internetradiostation of streamingdienst die een vorm van interactie
  met de gebruiker biedt. Als u deze functie kiest, verschijnt er een
  interactief menu (indien beschikbaar). Deze functie biedt doorgaans
  de mogelijkheid om aan te geven of de huidige stream u al dan niet
  bevalt, zodat de dienst het muziekaanbod aan uw persoonlijke smaak
  kan aanpassen.

  In de standaardmodus van de afstandsbediening kunt u zowel de
  Stream Magic 6 als versterkers uit het assortiment Cambridge Audio
  Azur bedienen.
  De afstandsbediening kan ook zo worden ingesteld dat hij geschikt is
  voor bediening van de Cambridge Audio Azur versterker of Cambridge
  Audio A/V-ontvangers. Zie verderop op deze pagina.

  Voor het afspelen van media (UPnP of lokaal) schakelt u met deze knop
  tussen de display 'Speelt (Now Playing)' en de display voor het bladeren
  door de beschikbare media.

  Display

  Wijzigt de helderheid van het achtergrondlicht van de display van de
  Stream Magic 6. Er zijn drie helderheidsniveaus; uit, dim, helder en een
  optie om het achtergrondlicht uit te schakelen.
  Als de display op UIT wordt gezet, zal niets worden weergegeven
  op het scherm tot een selectie is gemaakt via het voorpaneel of de
  afstandsbediening. Het scherm heractiveert dan, waardoor u door het
  menu kunt bladeren en uw keuze kunt maken. Het scherm schakelt
  dan automatisch weer uit na een paar seconden als er geen verdere
  keuzes worden gemaakt.

  (info)

  Drukken op deze knop schakelt tussen Menupositie en het scherm
  'Speelt (Now Playing)'.
  Digital
  Inputs

  Filter

  Standby/On (Stand-by/Aan)

  Stoppen/Wissen (Stop/Delete)

  Hiermee zet u de Stream Magic 6 beurtelings Aan en in de
  milieuvriendelijke standby-stand. Indien ingeschakeld kunt u hiermee
  ook de unit in de Idle modus zetten.

  Druk hier eenmaal op om het afspelen van media te stoppen. Deze
  toets wordt ook gebruikt om items te wissen, indien van toepassing
  (indrukken en ingedrukt houden)

  Opmerking: Het duurt ongeveer 30 seconden voordat de Stream
  Magic 6 uit de Standby-stand komt. Gedurende die tijd knippert de
  LED Stand-by/Aan op de voorzijde, maar wordt er niets weergegeven
  in de display.

  -

  Afspelen/Pauze (Play/Pause)

  Druk hier eenmaal op om het afspelen van media te starten. Houd deze
  knop ingedrukt om het afspelen van media te onderbreken.

  Enter

  numerieke knoppen

  Shuffle

  Druk hierop om opgeslagen instellingen op te roepen.

  Hiermee kunt u de functie Shuffle/willekeurig afspelen aan- en
  uitzetten.

  Nummer selecteren

  Als u een instelling wilt oproepen met een nummer hoger dan tien,
  drukt u op -/--, gevolgd door het desbetreffende nummer.

  i

  (Geheugen)

  Druk hierop om toegang te krijgen tot de geheugenfuncties, zoals het
  oproepen en opslaan van instellingen.

  Filter

  Home

  Hiermee gaat u direct naar het Home-menu

  Terug

  Druk op deze toets om naar het vorige menu te gaan.

  Navigatie

  Draai hieraan om door de menu's te navigeren

  Enter

  Druk op deze toets om het/de in het display gemarkeerde item/functie
  te selecteren. Als u in de tuner-modus op Enter drukt en deze toets
  ingedrukt houdt, wordt het huidige station opgeslagen in de database
  met instellingen.

  8

  Opmerking: Standaard regelen deze knoppen een Azur stereoversterker.
  Houd om de functies van deze knoppen te veranderen van versterker
  in AV ontvanger op de 'Source”-knop terwijl u de batterijen achterin de
  afstandsbediening plaatst.

  Amp / AVR

  Druk hierop om te schakelen tussen de drie digitale filteropties.

  Drukken om de digitale ingangsbron te selecteren.

  Herhalen

  Druk hierop om de functie Herhalen (alleen voor het afspelen van
  media) aan en uit te zetten.

  De volgende knoppen zijn voor de
  bediening van de functies van versterkers/
  ontvangers van Cambridge Audio.

  De Stream Magic 6 kan presets opslaan, bijvoorbeeld voor
  internetradiostations, streams van streamingdiensten of de
  internetradio-URL van uw keuze. Zie verderop voor meer informatie.

  Digitale ingangen

  'Skip' (Vorige/Volgende)

  Druk hier eenmaal op om naar de volgende of vorige track te gaan.

  Source

  Vol

  Vol

  'Source' (Bron)

  Bladert door de beschikbare bronnen.

  Standby/Mute

  Hiermee zet u de versterker/ontvanger beurtelings Aan en in de
  milieuvriendelijke standby-stand. Ingedrukt houden om het geluid van
  de audio uit te zetten.

  Volume

  Hiermee zet u het volume hoger of lager. • Page 9

  Verbinding maken

  De Stream Magic 6 kan media van een aantal verschillende brontypen ontvangen en
  afspelen. We hebben geprobeerd hier een overzicht te geven van de verschillende
  soorten diensten die beschikbaar zijn en van de terminologie die u kan tegenkomen.

  Basisaansluitingen

  NEDERLANDS

  Overzicht

  Internetradio

  Dit zijn 'radio'-stations die over het internet uitzenden. Momenteel heeft de StreamMagic
  toegang tot ongeveer 20.000 internetradiostations alle door ons gsorteerd naar Locatie,
  taal en genre. De lijst met beschikbare stations wordt voortdurend bijgehouden en
  automatisch ge-updated naar uw apparaat via internet. Als u zich registreert op de
  StreamMagic website (www.stream-magic.com) kunt u ook door de stations bladeren en
  presets instellen op de units vanuit uw pc.
  U kunt tevens stations aan uw apparaten toevoegen die momenteel niet in de Stream
  Magic's Radio database staan, ons suggesties geven voor nieuwe stations, en
  nog veel meer. Er zijn ook koppelingen en Help beschikbaar voor het instellen van
  streamingdiensten van een groot aantal andere leveranciers. Andere Stream Magic's
  Radio-functies worden in de toekomst geïntroduceerd; kijk van tijd tot tijd op de website
  voor de nieuwste ontwikkelingen.

  Streamingdiensten

  Streamingdiensten lijken op internetradio, maar zijn afkomstig van andere leveranciers
  en hebben vaak een element van interactie met de gebruiker. Omdat Streamingdiensten
  over het algemeen de gebruiker enige controle bieden over de inhoud waarnaar ze
  luisteren, zijn ze door de muziekmaatschappijen anders gelicentieerd dan iRadio; vaak
  is een bepaalde dienst alleen in bepaalde landen beschikbaar en wordt soms ook een
  bijdrage in rekening gebracht voor het lidmaatschap.
  Voorbeelden van dergelijke diensten zijn Aupeo!, Pandora, Rhapsody, SIRIUS/XM,
  Live365 en andere. Al deze diensten geven de gebruiker enige controle over de inhoud,
  variërend van 'speel iets dat klinkt als U2' tot de mogelijkheid om hele albums te
  selecteren en af te spelen. Sommige diensten bieden tevens de mogelijkheid om inhoud
  te downloaden voor offline gebruik.
  De Stream Magic 6 ondersteunt veel van deze diensten. Navigeer naar Streamingdiensten
  op het apparaat voor een lijst of - nog beter - bekijk onze portal op UuVol.com voor meer
  gedetailleerde informatie over welke diensten in uw regio beschikbaar zijn, wat ze te
  bieden hebben en hoe u zich kunt aanmelden. Deze diensten worden aangeboden door
  andere leveranciers en hoewel we verbindingen met deze diensten ondersteunen, zijn
  ze niet van ons afkomstig en zijn we er op geen enkele manier verantwoordelijk voor. Uw
  account geldt voor de dienst in kwestie. Wij dienen slechts als portal om de verbinding
  eenvoudiger en gemakkelijker te maken. Daarnaast ondersteunen we de juiste software
  op ons apparaat, zodat u de inhoud van deze diensten kunt bekijken en afspelen.

  Netwerkmedia

  De Stream Magic 6 ondersteunt een breed scala gecomprimeerde formaten: MP3,
  AAC, WMA en Ogg Vorbis CODEC worden alle ondersteund. Bovendien wordt voor echte
  audiofielen ook ofwel ongecomprimeerde PCM (in een WAV-container) ofwel verliesvrij
  gecomprimeerd FLAC ondersteund; beide kunnen 16 bit / 44,1kHz tot 24 bit / 96kHz
  bevatten voor een kwaliteit die beter is dan die van een cd van geschikte downloadsites.
  Opmerking: Hiervoor dient uw server ook ondersteuning te bieden voor de CODEC die u
  wilt afspelen; sommige servers hebben namelijk beperkingen en zijn bijvoorbeeld niet
  geschikt voor FLAC. Controleer altijd of de server die u wilt gebruiken, ook uw favoriete
  CODEC's ondersteunt.
  Voor verliesloze/niet-gecomprimeerde formaten moet bovendien zowel de server als de
  netwerkverbinding de vereiste hoge bitrate ondersteunen.
  Opmerking: Het is niet raadzaam om Wi-Fi-verbindingen te gebruiken voor inhoud boven
  de 16 bit 44,1/48kHz in verliesloze/niet-gecomprimeerde formaten.

  Netwerkverbindingen

  Om uw Stream Magic 6 te kunnen gebruiken voor iRadio/Streaming, moet u over het
  volgende beschikken:
  •e
   en breedband internetverbinding (zoals ADSL) met een geschikte Internet Service
  Provider (ISP);
  •e
   en netwerkverbinding, hetzij draadloos via 802.11b/g of n Wi-Fi, hetzij een bedrade
  Ethernet-verbinding (10 of 100 M bits/sec via een RJ45-verbinding).
  Opmerking: Als u inhoud van een UPnP-server in het formaat 24/24 of 24/96 wilt
  afspelen, is een Ethernet-verbinding vereist, aangezien de hoge gegevenssnelheid die
  deze bestanden vereisen, boven de macht van de meeste Wi-Fi-netwerken gaat.
  In veel gevallen zijn breedband-modem, router en draadloze toegangspunt gecombineerd
  in één apparaat dat door uw Internet Service Provider wordt geleverd of dat in een
  computerzaak kan worden gekocht.
  Indien uw draadloze netwerk is geconfigureerd voor gebruik met WEP- of WPAgegevensencryptie (resp. Wired Equivalent Privacy en Wi-Fi Protected Access), dient u te
  weten wat uw WEP- of WPA-sleutel is, zodat u de Stream Magic 6 met het netwerk kunt
  laten communiceren.
  BELANGRIJK:
  Controleer, voordat u doorgaat, of uw draadloze-toegangspunt of router is ingeschakeld
  en met uw breedband internetdienst functioneert (gebruik uw computer om dit
  te controleren). Om dit onderdeel van het systeem in werking te stellen, dient u de
  instructies te lezen die bij het draadloze-toegangspunt of de router zijn meegeleverd.
  De Stream Magic 6 kan worden geconfigureerd voor verbinding met een bedraad of
  draadloos netwerk of heeft hiervoor (standaard) een automatische instelling. In de
  automatische modus zoekt de Stream Magic 6 een verbindingstype en selecteert het
  de eerste verbinding die aanwezig is. U kunt het apparaat ook dwingen tot een bepaald
  verbindingstype; zie hiervoor het gedeelte over Instellingen verderop.

  Verbinding maken met een bedraad netwerk

  USB-media

  De Stream Magic 6 ondersteunt ook USB-media van USB-flashdisks of harde USBschijven en heeft voor dit doel twee USB1.1-poorten. Hier doorzoekt de Stream Magic 6
  eenvoudig de mappen op de aangesloten media en geeft de inhoud ervan weer. Alleen
  inhoud die de Stream Magic 6 kan afspelen, wordt weergegeven. Deze functie is bedoeld
  om eenvoudige toegang tot tijdelijke opslagapparaten mogelijk te maken.
  We bevelen echter met klem aan om voor langdurig gebruik van opgeslagen media
  gebruik te maken van UPnP, aangezien het UPnP-systeem ondersteuning biedt voor
  album-art, voor verfijnd doorzoeken van content en filteren van inhoud en voor andere
  functies die eenvoudige systemen voor het doorzoeken van mappen niet bieden.
  Opmerking: Momenteel wordt alleen het bestandssysteem FAT32 ondersteund.

  Podcasts

  Podcasts zijn gearchiveerde geluidsopnamen die via internet kunnen worden
  gedownload. Vaak zijn podcasts opnamen van eerder uitgezonden live-evenementen of
  episodische inhoud.
  De Stream Magic 6 ondersteunt verschillende podcast-diensten van andere leveranciers;
  navigeer naar Podcasts op het apparaat voor een lijst van beschikbare diensten in
  uw regio. Daarnaast ondersteunt de Stream Magic 6 uw eigen persoonlijke keuze van
  podcasts waarvan u de URL (internetkoppeling) kent via de Stream Magic website; zie
  verderop.

  Steek een uiteinde van een netwerkkabel (category 5/5E rechtstreekse ethernetkabel) in
  de LAN-aansluiting aan de achterkant van het toestel.
  Opmerking: U mag de LAN-poort van de speler uitsluitend aansluiten op een Ethernetpoort die 10BASE-T of 100BASE-TX ondersteunt. Aansluiting op andere poorten of
  pluggen, zoals een telefoonplug, kan het apparaat beschadigen.
  De Stream Magic 6 moet automatisch worden verbonden met uw netwerk, bijvoorbeeld
  zoals hieronder via DHCP; dit betekent dat automatisch een IP-adres wordt toegewezen
  door uw router.

  9 • Page 10

  Bedieningsinstructies
  Verbinding maken met een draadloos netwerk

  Het Stream Magic 6 home-menu bestaat uit 6 items:

  Internetradio
  Streamingdiensten
  Media
  Podcasts
  Digitale invoer
  Instellingen
  Deze bieden toegang tot de vier belangrijkste mediatypen, en tot een menu met
  instellingen (Settings) voor het apparaat.
  U kunt op elk moment naar dit menu terugkeren door op de
  en deze ingedrukt te houden.

  /

  knop te drukken

  U kunt eenvoudig langs de opties bladeren met de draaischijf of met de navigatieknoppen
  op de afstandsbediening en de gewenste optie kiezen door op de knop Select (Selecteren)
  te drukken of op Enter op de afstandsbediening.

  Plaats de Stream Magic 6 in het bereik van uw draadloze netwerk (doorgaans binnen 1030 meter van een geschikte draadloze zender, hoewel wanden en de structuur van het
  gebouw hierop van invloed kunnen zijn) en zet hem aan, eerst met de schakelaar op het
  achterpaneel en dan met die op het voorpaneel.
  De Stream Magic 6 wordt automatisch verbonden en krijgt een IP-adres van uw draadloze
  netwerk. Voor gevorderde gebruikers: Als u uw Stream Magic 6 een statisch IP-adres wilt
  geven, raadpleeg dan het gedeelte 'Network Config' in deze handleiding.
  Opmerking: Als u op een gegeven moment een fout maakt, kunt u altijd op de knop
  drukken om terug te gaan naar het vorige scherm.
  Het apparaat scant nu alle beschikbare draadloze netwerken en geeft “Scanning” weer
  in de display.

  Internetradio
  De Stream Magic Radiodienst biedt u duizenden internetradiostations op internet.
  Dankzij de enorme keus op internet kunt u altijd nieuwe muziek vinden, naar stations
  in uw eigen taal luisteren (of in een vreemde taal die u wilt leren), naar stations uit uw
  woonplaats of naar stations die uw favoriete genre uitzenden.
  Hierbij moet wel worden vermeld dat de geluidskwaliteit van internetradio sterk varieert,
  afhankelijk van de bitrate en de gebruikte compressietechniek, maar de ruime keuze
  weegt ruimschoots tegen dit nadeel op. Met Internetradio kunt u op ontdekkingsreis
  gaan en kennis maken met nieuwe muziek uit de hele wereld.
  Opmerking: Als 'aggregator'-dienst doen wij niet meer dan het zoeken en verbinding
  maken stroomlijnen, zodat u de stations niet zelf handmatig hoeft te zoeken of URL's
  (internetadressen) en dergelijke hoeft te typen om toegang tot de stations te krijgen.
  Hoewel we regelmatig controleren of de uitzending van de stations nog steeds
  betrouwbaar en van goede kwaliteit is, zijn wij op geen enkele manier verantwoordelijk
  voor hun inhoud.
  Het is mogelijk dat u naar een bepaald station wilt luisteren dat wij niet aanbieden. In
  dat geval kunt u dit station toevoegen via de Stream Magic website www.stream-magic.
  com, (zie verderop). U kunt ook naar de www.stream-magic.com website op internet
  gaan en daar een verzoek indienen om nieuwe stations aan onze dienst toe te voegen.
  Uw suggesties zijn welkom.

  Als het apparaat geen netwerk kan vinden, verschijnt in de display het bericht: “No
  Wireless Networks Found” (Geen draadloze netwerken gevonden). Als dat gebeurt, moet
  u de Stream Magic 6 dichter bij uw toegangspunt voor draadloos plaatsen of onderzoeken
  of er een probleem is met uw draadloze netwerk.

  U hoeft uw Stream Magic 6 niet te registreren om van de gratis dienst UuVol gebruik te
  kunnen maken, maar als u zich wel laat registreren, kunt u instellingen op uw Stream
  Magic 6 aanpassen via uw eigen portal op onze website, uw ingestelde stations beheren,
  nieuwe streamingdiensten van andere leveranciers installeren en nog veel meer.

  Wanneer de Stream Magic 6 uw draadloze netwerk vindt, verschijnt in de display de
  uitzendnaam (ESSID) voor het toegangspunt ? dit is een naam die aan het toegangspunt
  wordt toegewezen door degene die het netwerk heeft opgezet. Het kan ofwel een
  standaardnaam voor uw draadloze router zijn ofwel een specifieke naam, bijvoorbeeld
  “Johns Wi-Fi”, etc. Als uw Stream Magic 6 meer dan één draadloos netwerk vindt, kunt
  u gewoon het netwerk kiezen waarmee u verbinding wilt maken. Als u aan de draaischijf
  draait, wordt de ESSID voor elk draadloos netwerk weergegeven.

  Hoe werkt Internetradio

  Druk op de
  menu.

  /

  knop en houd deze ingedrukt, om terug te gaan naar het bovenste

  Ga met de draaischijf naar Internetradio in de lijst en druk vervolgens op de draaischijf
  om deze optie te selecteren. De Stream Magic 6 geeft de volgende submenu's weer.
  Wanneer de ESSID voor het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken, in
  de display verschijnt, drukt u op de SELECT-knop (Selecteren). Indien uw netwerk niet
  is geconfigureerd met een encryptiecode, verschijnt in de display eerst het bericht
  “Connecting to network” (Verbinding met netwerk wordt tot stand gebracht) en vervolgens
  “Network OK”.
  Indien in de display het bericht “Enter WEP key” of “Enter WPA key” verschijnt, gebruikt
  het netwerk een van de ondersteunde encryptiesystemen: Wired Equivalent Privacy
  (WEP) of Wi-Fi Protected Access (WPA). U moet dan uw juiste WEP-code of WPA-code
  invoeren. De persoon die het draadloze netwerk oorspronkelijk heeft opgezet, kent
  deze code (of kan de code omzetten in een nieuwe code die wel bekend is); indien u die
  persoon niet bent, moet u uitzoeken wie die persoon wel is.
  Na 3 seconden komt de display in de modus voor het invoeren van codes. Maak voor het
  invoeren van de code gebruik van de draaischijf. Zoek met de schijf een letter of cijfer en
  druk op de SELECT-knop (Selecteren) om elk teken te bevestigen.
  Opmerking: WEP- en WPA-codes zijn hoofdlettergevoelig, dus u moet ze precies invoeren.
  het teken en
  Na het invoeren van het laatste teken selecteert u met de draaischijf
  drukt u op de knop SELECT (Selecteren). Het is een beetje vervelend klusje, maar u hoeft
  dit slechts eenmaal te doen. De Stream Magic 6 onthoudt deze code en gebruikt hem
  voortaan automatisch.
  Het apparaat moet nu verbinding kunnen maken met het netwerk.
  Opmerking: We adviseren het opnieuw opstellen van uw Stream Magic 6 om te zoeken
  naar firmware-updates, omdat nieuwe firmware kan zijn verschenen sinds uw apparaat
  werd gefabriceerd.

  10

  Internetradio
  Locatie
  Genre
  Zoeken
  Met de draaischijf kunt u kiezen uit Locatie, Genre en Zoeken.
  Location (Locatie) – Hiermee kunt u kiezen uit de stations in elk van de landen die u
  kiest uit een lijst.
  Genre – Hiermee kunt u radiostations zoeken op basis van hun inhoud, bijvoorbeeld
  Classic Rock, Sport, Nieuws, etc.
  Search (Zoeken)– Hiermee kunt u zoeken naar een station waarvan u de naam kent.
  Typ de volledige naam of het eerste deel van de naam in van het gewenste station. De
  Stream Magic 6 geeft een lijst weer van alle stations die in hun naam een woord hebben
  dat met uw zoekterm begint.
  Opmerking: Hoewel we controleren of de stations nog uitzenden, zenden sommige
  stations niet 24 uur per dag uit en zijn sommige stations niet altijd online. • Page 11

  NEDERLANDS

  Registreren van uw Stream Magic 6 bij de Stream
  Magic website

  Media

  Om toegang te krijgen tot extra eigenschappen op uw Stream Magic 6 zoals het koppelen
  van premium streamingservices aan uw Stream Magic 6, het toevoegen van niet-Stream
  Magic internetradiostations of alleen maar het bewerken, kopiëren, opnieuw sorteren of
  verwijderen van presets, moet u eerst een gratis account aanmaken bij Stream Magic.
  Open www.stream-magic.com vanuit een internetbrowser. Klik op de link 'Register'
  (Registreren) en volg de instructies op het scherm om een account aan te maken en
  uw Stream Magic 6 aan die nieuwe account te koppelen door het invoeren van uw uit
  zeven cijfers bestaande registratiecode die u kunt vinden in het 'Instellingen > Apparaat
  registreren' menu van de Stream Magic 6 zelf.
  Dit is een unieke code die tijdens het registratieproces door het apparaat wordt
  gegenereerd.
  Opmerking: Let op: de code is ongeveer 10 minuten geldig. Als u de code in die tijd niet
  gebruikt, moet u dit menu afsluiten en opnieuw openen voor een nieuw code.
  Uw Stream Magic 6 is nu geregistreerd en u kunt de website gebruiken voor het beheren
  van uw presets, Podcasts en meer. U kunt ook suggesties doen voor nieuwe stations,
  streamingdiensten van andere leveranciers installeren en informatie over onze nieuwe
  producten bekijken.
  Na het aanmaken van en inloggen in uw nieuwe account kunt u nu presets toevoegen,
  verwijderen of herordenen op uw Stream Magic 6 vanuit de tab 'Presets'.
  Er is ook een verbeterde internetradiostationzoekmogelijkheid waarmee u kunt zoeken
  naar stations per minimum bitsnelheid, etc. en ook de mogelijkheid om non-Stream
  Magic internetradiostations toe te voegen als presets als u de URL: van het station weet.

  De Stream Magic 6 heeft toegang tot media vanuit UPnP/DNLA Servers of USB-media
  aangesloten via USB. De Stream Magic 6 geeft de volgende submenus weer.

  Media
  UPnP-servers
  USB-media
  Wachtrij
  UPnP is met afstand de meest gebruikte methode, omdat dit protocol de mogelijkheid
  biedt om te zoeken op artiest, album en andere criteria, omdat het ondersteuning biedt
  voor bediening via een Wi-Fi-controller en omdat de media kunnen worden uitgewisseld
  met andere apparaten.

  UPnP-servers

  Om nog meer Stream Magic producten toe te voegen aan uw bestaande Stream Magic
  account (misschien wilt u een tweede of derde Stream Magic in een andere ruimte) dan
  is dat mogelijk door naar de 'Players' tab in Stream Magic te gaan en te klikken op de link
  'Add a player' (Speler toevoegen).
  U kunt er dan voor kiezen om een of meer van de bestaande presets te kopiëren vanuit
  uw huidige Stream Magic naar de nieuwe.
  Opmerking: U kunt vanaf uw Stream Magic website naadloos zoveel producten
  registreren als u wilt en instellingen, etc. voor meer producten beheren. Deze producten
  kunnen zich in verschillende delen van de wereld bevinden.

  Streamingdiensten

  De Stream Magic 6 ondersteunt een aantal streamingdiensten van andere leveranciers;
  deze hebben vaak een element van interactie met de gebruiker. De Stream Magic 6 geeft
  de volgende submenu's weer.

  Streamingdiensten
  AUPEO!
  Live365
  MP3tunes
  Etc.
  Opmerking: Welke diensten beschikbaar zijn, hangt af van uw geografische locatie.
  Omdat Streamingdiensten over het algemeen de gebruiker enige controle bieden over de
  inhoud waarnaar ze luisteren, zijn ze door de muziekmaatschappijen anders gelicentieerd
  dan iRadio; vaak is een bepaalde dienst alleen in bepaalde landen beschikbaar.
  Er kan abonnementsgeld van toepassing zijn.

  Uw Stream Magic 6 kan verbinding maken met computers of met op het netwerk
  aangesloten opslagapparaten die zijn voorzien van een Universele Plug-and-Play (UPnP)
  AV-server.
  Wanneer u een UPnP-server gebruikt om uw media uit te wisselen, worden de zoeken selectiecriteria bepaald door de server en niet door de NP30, maar omvatten deze
  doorgaans wel de criteria Album en Artiest en extra opties zoals Genre.
  Zolang de Stream Magic 6 op de juiste wijze is geconfigureerd voor uw netwerk, vindt
  hij automatisch UPnP-servers en maakt hiermee vervolgens verbinding wanneer u het
  UPnP-afspeelmenu (Playback) opent. U kunt dan navigeren via de menustructuur van
  die server.
  Er is veel geschikte UPnP-serversoftware op de markt, zowel voor de PC als voor de
  Mac. Standalone servers en Network Attached Storage (NAS) met ingebouwde UPnPserverfuncties zijn ook op de markt. Zie de installatiehandleidingen op onze website:
  http://support.cambridgeaudio.com/.
  Wanneer u eenmaal een geschikte server hebt geïnstalleerd, gaat u naar het menu
  "Media/UPnP Servers" op de Stream Magic 6 en drukt u op u Select (Selecteren).
  De Stream Magic 6 voert een scan uit van uw netwerk en meldt alle UPnP-servers die hij
  vindt. Als er geen servers zijn gevonden, verschijnt in de display het bericht "No Servers
  Found" (Geen servers gevonden). Als één of meer servers worden gevonden, worden hun
  namen weergegeven en kunt u kiezen van welke u inhoud wilt.
  Selecteer de gewenste server. De Stream Magic 6 laadt vervolgens de bijbehorende
  menustructuur van die server. Deze biedt doorgaans de mogelijkheid om te kiezen
  op Album, Artiest, Genre, etc. Het is van belang dat u begrijpt dat de menustructuur
  afkomstig is van de Server en niet van de Stream Magic 6 .
  U kunt nu elke muziekinhoud zoeken en selecteren, mits deze een formaat heeft dat
  de Stream Magic 6 ondersteunt (momenteel AAC, MP3, WMA, AIFF, FLAC, WAV en Ogg
  Vorbis).
  Opmerking: Niet alle servers ondersteunen al deze formaten. Controleer altijd of de door
  u gekozen server ook de formaten van uw keuze ondersteunt. Windows Media Server
  ondersteunt bijvoorbeeld momenteel het FLAC-formaat niet.

  Voorbeelden van dergelijke diensten zijn Pandora, Rhapsody, Live365, SIRIUS/XM,
  Mp3Tunes en andere.
  Wanneer u dit menu opent, worden alleen die opties weergegeven die in uw land
  beschikbaar zijn. Diensten die gratis zijn of een gratis versie hebben, zijn direct
  beschikbaar. Andere diensten leiden u naar een pagina waar u zich kunt aanmelden,
  indien u dat wenst.
  Ga voor meer informatie over wat deze diensten te bieden hebben, naar onze website
  www.stream-magic.com. Hier vindt u koppelingen naar alle diensten.
  Via de portal kunt u tevens voorkomen dat bepaalde diensten waarvoor u geen
  belangstelling hebt, in dit menu worden weergegeven.

  11 • Page 12

  Alfanumeriek zoeken

  USB-media

  Dit is een zoekmenu dat door de Stream Magic 6 is ingevoegd in de zoekboom van UPnPservers die een externe zoekfunctie ondersteunen.

  De Stream Magic 6 kan ook audio-inhoud afspelen vanaf standaard USB harde schijven
  en USB-sticks. Kopieer eenvoudig uw mediabestanden naar uw USB-schijf en verbind
  deze met de USB-ingang aan de voor- of achterzijde van de eenheid.

  Indien beschikbaar kunt u Alfanumeriek zoeken selecteren en vervolgens de naam of
  gedeeltelijke naam invoeren van een album of track die u wilt vinden.
  Selecteer eenvoudigweg achtereenvolgens elk karakter door gebruik te maken van de
  draaischijf Navigatie/Selecteren. Zoek met de schijf naar elk karakter en druk op de
  draaischijf om het karakter te selecteren. U kunt ook gebruik maken van de Skip-knoppen
  om een karakter in te voeren
  (Overslaan) om één karakter verder of terug te gaan,
  om een karakter te verwijderen.
  en
  Eenmaal klaar kunt u op de
  -knop drukken of naar het
  -symbool navigeren en op
  Enter drukken op de afstandsbediening of de draaischijf Navigatie/Selecteren indrukken.

  Druk op de knop om terug te gaan naar het Home-menu. Selecteer het menu 'Media' en
  vervolgens het item 'Local Media' (Lokale media).
  De Stream Magic 6 scant nu de USB-stick op mediabestanden. Als de scan voltooid is,
  kunt u door de bestanden bladeren door 'Op album' of 'Op artiest' te kiezen.

  Wachtrij

  Op de Stream Magic 6 verschijnen vervolgens alle namen van albums of tracks die het
  apparaat kan vinden in overeenstemming met de door u gekozen tekst.
  U kunt vervolgens gewoon uw gekozen item selecteren en op Enter of de
  de afstandsbediening drukken om het afspelen te starten.

  knop op

  Het scherm 'Speelt' (Now Playing)

  De Stream Magic 6 bevat een wachtrijfunctie waarmee u meerdere albums en/of tracks
  kunt selecteren die u achtereenvolgens wilt afspelen.

  De naam van de/het huidige Artiest/Album en Track of Station wordt weergegeven met
  de relevante CODEC-details (d.w.z. audiobestandstype en bitrate/samplerate.)

  Wanneer u in de selectiemenu's UPnP of Lokale media een track-/artiest- of albumnaam,
  etc. selecteert en de draaischijf Navigatie/Selecteren ingedrukt houdt (of Enter op de
  afstandsbediening), zal de Stream Magic 6 het huidige item toevoegen aan de wachtrij.
  Als dit het eerste item in de wachtlijst is, dan start het afspelen meteen. Als het een extra
  item is, verschijnt 'Toegevoegd aan wachtrij' en zal het item worden toegevoegd aan de
  wachtrij.

  Het selecteren van een nieuw(e) Station, Stream of Media-item start het afspelen en het
  scherm 'Speelt' (Now Playing) verschijnt.

  Bij mediabestanden toont de Stream Magic 6 ook de oplopende afspeeltijd van de track.

  U kunt het scherm 'Speelt' ook altijd weergeven door op i te drukken op de
  afstandsbediening.

  Shuffle

  Alleen toegankelijk via de afstandsbediening of de Stream Magic app. Druk op de knop
  om te schakelen tussen Shuffle aan en Shuffle uit.
  De Stream Magic 6 toont een
  aan staat.

  in het scherm 'Speelt' (Now Playing) wanneer Shuffle

  Wanneer het/de momenteel geselecteerde media-item/map minder dan 1000 tracks
  bevat, genereert de Stream Magic 6 een werkelijk willekeurige shuffle van die tracks
  en start het afspelen zodat alle nummers eenmaal worden afgespeeld in willekeurige
  volgorde, waarna het afspelen stopt.
  Wanneer er meer dan 1000 tracks zijn, zal de Stream Magic 6 een willekeurige track
  kiezen om af te spelen en vervolgens weer willekeurig een track kiezen om af te spelen
  (zonder betrekking op de voorgaande track) als de huidige track afgelopen is.
  Dit gaat door tot Shuffle wordt uitgeschakeld. Dus bij >1000 tracks kan het afspelen van
  een track willekeurig worden herhaald.

  Alle onderdelen van dat media-item worden toegevoegd. Als het item een track is, dan
  wordt alleen die track toegevoegd, maar als het item een album of een artiest is, dan
  worden alle tracks van dat album of die artiest toegevoegd.
  Om de wachtrij te bekijken gaat u gewoon terug naar het wachtrij-item in het menu Media
  of druk op de knop Beantwoorden (Reply) als een wachtrij aan het afspelen is. Tracks die
  onderdeel uitmaken van een media-item worden weergegeven onder het hoofdmediaervoor, zoals hieronder is weergegeven. Het weergegeven
  item weergegeven met een
  menu toont de inhoud in de wachtrij voor afspelen.

  U kunt naar elke item gaan en dit selecteren (met Enter of
  ) om dat item direct af te
  kan ook
  spelen. Kan ook worden gebruikt om items uit de wachtrij te verwijderen.
  worden gebruikt om items uit de wachtrij te verwijderen. Naast het item dat momenteel
  afspeelt verschijnt een .
  Onderaan de wachtrij is de opdracht 'Wachtrij wissen' (Clear Queue) beschikbaar voor het
  verwijderen van de gehele wachtrij.
  Tijdens het afspelen van de wachtrij geeft de Stream Magic 6 een
  'Now Playing' (Nu aan het afspelen).

  weer op het scherm

  Herhalen

  Alleen toegankelijk via de afstandsbediening of de Stream Magic app. Druk op de knop
  om te schakelen tussen Herhalen aan en uit.
  Als het momenteel geselecteerde media-item een track is, zal de Stream Magic 6 die
  track herhalen. Als het een album of artiest, etc. is dan zal de NP30 alle tracks in dat
  item herhalen.
  De Stream Magic 6 toont een
  aan staat.

  12

  in het scherm 'Speelt' (Now Playing) wanneer Shuffle

  Op stop drukken stopt het afspelen van de wachtrij, maar verwijdert deze niet. Het op
  stand-by zetten van de Stream Magic 6 verwijdert de wachtrij wel. Het op stand-by zetten
  van de Stream Magic 6 verwijdert de wachtrij niet.
  Om de wachtrij te bekijken gaat u gewoon terug naar het wachtrij-item in het menu Media
  of druk op de knop
  als een wachtrij aan het afspelen is. • Page 13

  De Stream Magic 6 ondersteunt tevens veerschillende afspeellijstformaten. Voor
  permanente opslag van favoriete mediaselecties wordt aanbevolen gebruik te maken
  van geschikte software voor het creëren van afspeellijsten.

  NEDERLANDS

  Afspeellijsten

  Digitale ingangen

  Deze kunnen vervolgens worden geopend door de Stream Magic 6 vanaf USB-media- of
  UPnP-servers die Afspeellijsten ondersteunen.

  Podcasts
  Digitale ingangen

  De podcast-diensten in uw regio worden weergegeven.
  Hiermee kunt u verschillende podcast-types kiezen op onderwerp, datum of misschien
  populariteit, etc. Het is belangrijk om te begrijpen dat de menustructuur hier afkomstig
  is van die dienst en daardoor wordt geregeld. Het kan daarom veranderen als de dienst
  haar functies, etc. updatet. De Stream Magic 6 toont de volgende submenu's.

  Podcasts
  BBC Podcasts
  BlogTalkRadio
  Persoonlijke Podcasts
  Opmerking: Welke diensten beschikbaar zijn, hangt af van uw geografische locatie.
  Er is ook een menu-item voor uw favoriete podcasts genaamd Persoonlijke Podcasts.
  Hiermee heeft u toegang tot podcast-koppelingen die ingevoerd kunnen worden via de
  websitewww.stream-magic.com.
  Om gebruik te maken van Persoonlijke Podcasts kunt u zich inschrijven op UuVol.com en
  de URL's invoeren van podcasts die u automatisch wilt synchroniseren met uw Stream
  Magic 6.


  USB Audio
  S/PDIF Coax
  Optisch (Toslink)
  BT100 (indien aanwezig)

  De Stream Magic 6 heeft 3 digitale inputs, USB Audio, S/P DIF co-axiaal en Toslink
  optisch. De digital inputs stellen u in staat audio af te spelen vanuit een afzonderlijke
  audiobron zoals een pc of een cd-speler met digitale outputs. Dit kan de geluidskwaliteit
  optimaliseren, bijvoorbeeld wanneer de Stream Magic 6 USB Audio wordt gebruikt in
  plaats van de pc-geluidskaart of de upsampled en re-clocked low jitter DACs van de
  Stream Magic 6 worden gebruikt in plaats van een cd-speler DACs.
  De USB audio-invoer sluit direct aan op een pc- of een MAC-computer. De Stream Magic
  6 kan worden geïnstalleerd om te streamen via de gemakkelijk te installeren USB1.1
  of de high sample rate 24-bit/192kHz via USB2.0. Merk ook op dat de SP DIF coaxiale en TOSLink inputs in staat zijn tot hoge sample rates tot 24-bits/192kHz, maar
  uw bronapparatuur en aansluitkabels moeten deze sample rate kunnen halen om dit
  te bereiken.

  Geavanceerde USB-audio

  De Stream Magic 6 is compatibel met de USB-poorten van zowel USB 2.0 (Hi-speed) als
  USB 1.1 (Full-speed).
  Het werkt ook met de nieuwe USB 3.0-poorten waarbij de pc de Stream Magic 6
  eenvoudigweg behandelt alsof het een USB 2.0- of 1.1-apparaat is.

  Mijn Podcasts

  De Stream Magic 6 ondersteunt tevens twee USB-audioprotocols (niet hetzelfde als
  de poorttypen zelf) USB Audio 1.0 (deze werkt via USB 1.1-poorten en ondersteunt tot
  maximaal 24-bit/96kHz) of USB Audio 2.0 (waarbij een USB 2.0-poort vereist is en die tot
  maximaal 24-bit/192kHz ondersteunt).

  Voer hiervoor via de Stream Magic website de URL in van de podcast die u wilt. Hiervoor
  moet u geregistreerd zijn voor dat onderdeel onder Stream Magic.

  De standaard configuratie is USB 1.1 en USB Audio 1.0, dat werkt met bijna alle gewone
  besturingssystemen en computertypes zonder drivers en tot maximaal 24-bit/96kHz
  audio ondersteunt, gewoon inpluggen en op play drukken.

  Met deze functie heeft u toegang tot podcasts op de Stream Magic 6 die niet beschikbaar
  zijn in de Podcasts-diensten die wij ondersteunen.

  Log eenvoudigweg in op uw account en klik vervolgens op de koppeling 'Mijn Podcasts'.
  Vanuit het onderdeel 'Mijn Podcasts' kunt u de door u gekozen podcast toevoegen
  door, zoals gevraagd door de website, de naam en de URL van die podcast in te vullen.
  Let op: de URL van de podcast moet een directe RSS-feed zijn met de extensie '.xml',
  bijvoorbeeld: http://someurl.com/podcast.xml. Als er eenmaal podcasts beschikbaar
  zijn in uw 'Mijn Podcasts'-lijst, hebt u toegang tot deze feeds vanaf uw Stream Magic 6.
  'Podcasts > Mijn Podcasts'.

  In deze configuratie kan de Stream Magic 6 tot maximaal 24-bit/96kHz verwerken door
  aan uw computer aan te geven dat het elke sample-rate van 32kHz tot 96kHz aankan.
  Bij sommige Windows/Mac-besturingssysteemvarianten kan het besturingssysteem zelf
  de uitvoer van de sample-rate beperken of herstellen of de audio opnieuw samplen.

  Let op: de podcasts worden naar uw Stream Magic gestuurd bij het inschakelen van uw
  Stream Magic, wanneer de eenheid stations updatet, en vervolgens met tussenpozen.

  Raadpleeg
  onze
  online
  handleiding
  op
  www.cambridge-audio.com/
  StreamMagic6Support over USB Audio voor meer informatie over dit onderwerp. Door
  het zorgvuldig kiezen van afspeelsoftware en -instellingen kunnen veel valkuilen worden
  vermeden.

  Om ervoor te zorgen dat de radio onmiddellijk Podcasts en nieuwe stationlijsten
  downloadt, schakelt u uw Stream Magic vanaf de voorkant aan en uit of wanneer het
  apparaat uit de Idle-modus komt.

  Onze gratis Windows USB Audio 2.0 driver (beschikbaar via onze website) in het bijzonder
  ondersteunt tot maximaal 24-bit/192kHz audio en WASAPI Exclusive- of ASIO-modi die
  een verbeterde prestatie kunnen leveren.

  Presets

  De Stream Magic 6 ondersteunt presets. Dit kunnen Internetradiostations of streams
  vanaf de meeste streamingdiensten zijn. UPnP/USB media kunnen niet als instelling
  worden opgeslagen. Om een station/stream toe te voegen aan een instelling moet u
  eerst die stream selecteren voor afspelen op de normale wijze. Druk nu op de knop ,
  hiermee verschijnt het instellingenmenu.
  Selecteer de locatie van de instelling die u wilt en druk vervolgens op de draaischijf
  Navigatie/Selecteren en houd deze ingedrukt om het huidige station/de huidige stream
  daar op te slaan.
  Opmerking: Lege presets worden niet weergegeven. Om een preset op te slaan naar een
  lege locatie, selecteert u 'Set Preset'(Preset instellen) en worden alle slots weergegeven.

  Een korte uitleg van uw keuzes ziet u hieronder:

  Gebruik met pc's

  Als de Stream Magic 6 is ingesteld op USB Audio 1.0 (dit is de standaardinstelling), werkt
  de 851C met de aanwezige Windows XP, Vista of 7 Audio 1.0 driver (niet nodig om een
  nieuwe driver te laden) en accepteert audio tot maximaal 24-bit/96kHz.
  Als de Stream Magic 6 is ingesteld op USB Audio 2.0, vereist de 851C dat de Cambridge
  Audio USB Audio 2.0 driver wordt geladen en kan vervolgens tot maximaal 24-bit/192kHz
  accepteren (en indien nodig ASIO en WASAPI Exclusive ondersteunen).
  De driver is beschikbaar op www.cambridge-audio.com/StreamMagic6 Support.

  Gebruik met Macs

  Er zijn geen extra drivers vereist. Als de Stream Magic 6 is ingesteld op USB Audio 1.0,
  werkt de Stream Magic 6 met de aanwezige Mac OS-X 10.5 (Leopard) of hoger dan Audio
  1.0 driver en accepteert audio tot maximaal 24/96kHz.
  Als de Stream Magic 6 is ingesteld op USB Audio 2,0, werkt de Stream Magic 6 met de
  aanwezige Mac OS-X 10.5 (Leopard) of hoger dan Audio 2,0 driver en accepteert audio
  tot maximaal 24/192kHz.
  U kunt een instelling oproepen door eenvoudigweg op de knop
  te drukken en de
  instelling te selecteren die u wilt door kort op de draaischijf Navigatie/Selecteren te
  drukken.
  Opmerking:
  – De Stream Magic 6 laadt de instellingen voor weergave vanaf onze Stream Magic
  servers via het internet; het kan dus enkele seconden duren voor ze verschijnen.
  – Alle opgeslagen Presets zullen worden verwijderd wanneer een apparaat online wordt
  geregistreerd/opnieuw geregistreerd.

  13 • Page 14

  Het menu Instellingen
  Gebruik met Linux

  In USB Audio 1.0 modus werkt de Stream Magic 6 met de meeste Linux distributies, wat
  het afspelen mogelijk maakt van audio tot 24-bits/96kHz.
  Nieuwere Linux distributies (bijv. Ubuntu 10.04) ondersteunen USB Audio 2.0 waarvoor
  de Stream Magic 6 moet worden overgeschakeld op USB Audio 2.0 om audio tot
  24-bits/192kHz te accepteren.
  In beide gevallen is het vanwege het feit dat Linux-versies verschillen al naar gelang de
  keus van de makers voor softwareonderdelen, waaronder drivers, niet mogelijk om de
  werking te garanderen en kan het zijn dat audio-drivers moeten worden geladen.
  'Class drivers', zoals ze worden genoemd voor generieke ondersteuning van apparaten
  met audioklasse 1.0 of audioklasse 2.0 zijn beschikbaar via Linux; wij leveren deze niet.

  Bit-perfecte overdracht ? ASIO- en WASAPI Exclusive-modus

  Dit menu bevat
  weergegeven.

  verschillende

  installatie-/configuratiemenu's,

  zoals

  hieronder

  Instellingen
  Register-eenheid
  Netwerk
  Firmware
  Stream Magic 6 naam
  Geavanceerd
  Resetten naar fabrieksinstellingen

  De Stream Magic 6 USB-interface hardware en software ondersteunen bit-perfecte
  overdracht.

  Register-eenheid

  Of de audio die naar de Stream Magic 6 wordt gestuurd bit-perfect is (d.w.z. niet opnieuw
  gesampled of gemixt, etc. door de pc), is in feite een functie van de afspeeltoepassing en
  de audiomotor van het besturingssysteem.

  Deze geeft een sleutel weer die kan worden gebruikt voor het registreren van uw
  Stream Magic 6 op de Stream Magic website op www.stream-magic.com. U moet
  eerst een account aanmaken op Stream Magic. Open www.stream-magic.com vanuit
  uw internetbrowser. Zie het gedeelte over registratie bij Stream Magic, eerder in deze
  handleiding.

  De standaard Windows audiodrivers (veelal WDM-drivers genoemd) in Windows XP
  ondersteunen standaard overdracht via MME of DirectSound, die beide een kernel-mixer
  en resample-fase hebben.
  Eén manier om dit te omzeilen is door gebruik te maken van ASIO. Een andere manier is
  om gebruik te maken van een afspeeltoepassing die zijn eigen vorm van kernel streaming
  ondersteunt, d.w.z. dat het zijn eigen manier heeft om de audio uit te voeren zonder de
  kernel-mixer te activeren.
  Bij Windows Vista en Windows 7 wordt een nieuwe audio-overdrachtsmethode genaamd
  WASAPI ondersteund. Deze heeft twee modi; 'Shared' (gedeeld) en 'Exclusive' (exclusief).
  De 'Shared' (gedeelde) modus is gelijk aan MME of DirectSound, maar in de 'Exclusive'
  (exclusieve) modus wordt de kernel-mixer/resampler voorbijgegaan en is bit-perfecte
  overdracht mogelijk als er per keer slechts één audio-afspeelprogramma op de
  geluidskaart is gericht (bijvoorbeeld systeemgeluiden worden niet ingemixt).
  Om bit-perfecte overdracht te garanderen, kunt u gebruik maken van een
  afspeeltoepassing die ASIO, WASAPI in 'Exclusive' modus (indien u Windows Vista of
  Windows 7 hebt) of enige vorm van kernel streaming ondersteunt.
  Op dit gebied volgen de ontwikkelingen elkaar snel op en daarom raden we u aan
  op internet te kijken voor de meest recente mediaspelers die deze meer audiofiele
  afspeelopties ondersteunen.
  Om gebruik te maken van ASIO moet u de geluidsdriver van Cambridge Audio installeren
  en de Stream Magic 6 instellen op USB Audio 2.0.
  Er zijn geen verdere instellingen nodig, want de driver ondersteunt automatisch
  ASIO-overdracht. Het enige dat u hoeft te doen is geschikte op ASIO gebaseerde
  afspeelsoftware laden en installeren.
  ASIO (Audio Stream Input/Output) is een niet-Microsoft audio driver-protocol voor
  Windows en is oorspronkelijk uitgevonden door Steinberg ltd. ASIO omzeilt enkele van
  de normale audioroutes van de afspeeltoepassing door het Windows audiosysteem
  (waaronder de Kernel Mixer) voor een directere route naar de Stream Magic 6.
  U moet een geschikte afspeeltoepassing installeren en gebruiken, die van zichzelf of
  via een plug-in ASIO-uitvoer ondersteunt. Een voorbeeld van een dergelijke toepassing
  met een geschikte plug-in is Foobar, zie http://www.foobar2000.org voor meer details.

  BT100 en Bluetooth Audiostreaming

  De StreamMagic 6 is compatible met de optionele BT100 Bluetooth-adapter van
  Cambridge Audio.

  Opmerking:
  – De gegenereerde sleutel is ongeveer 10 minuten geldig. Als u de sleutel in die tijd
  niet gebruikt, moet u dit menu afsluiten en opnieuw openen om een nieuw code te
  ontvangen.
  – Alle opgeslagen Presets zullen worden verwijderd wanneer een apparaat online wordt
  geregistreerd/opnieuw geregistreerd.

  Netwerk

  Met dit menu kun u de netwerkinstellingen voor uw Stream Magic 6 instellen, nogmaals
  scannen op een verbinding met een andere draadloos netwerk of de netwerkparameters
  handmatig configureren. Dit is handig als u bijvoorbeeld uw Stream Magic 6 ergens
  anders neerzet.
  De Stream Magic 6 staat standaard ingesteld op Automatische bedrade/draadloze
  detectie en automatische IP-adressering (DHCP), wat in de meeste gevallen zonder
  installatie werkt (bij Wi-Fi moet u uw WEP/WPA-code invoeren, indien u die hebt).
  In de automatische modus zoekt de Stream Magic 6 eerst naar een draadverbinding en
  scant vervolgens op draadloze verbindingen als er geen draadverbinding is. Hij zal tevens
  proberen automatisch een IP-adres te krijgen van uw router/DHCP-server.
  Als u wijzigingen aan wilt brengen in de instellingen toont de Stream Magic 6 de volgende
  submenu's.

  Netwerk
  Scannen op netwerken
  Voer netwerknaam in
  View Config (Configuratie bekijken)
  Edit Config (Configuratie bewerken)
  Sterkte WiFi
  Signaalwaarschuwing
  WiFi-regio
  Bedraad/Draadloos
  Scannen op netwerken

  Als een BT100 in de USB-aansluiting op de achterkant wordt gestoken, verschijnt een
  extra menu met de naam Bluetooth in het Digitale Inputs menu.

  Deze optie scant alle beschikbare Wi-Fi-frequenties op draadloze netwerken en stelt u in
  staat daarmee verbinding te maken.

  Het selecteren daarvan stelt de StreamMagic 6 in staat om draadloze Bluetooth-audio te
  ontvangen vanuit de meeste telefoons/tablets en laptops.

  De Stream Magic 6 kan verbinding maken met 802.11b/g- of n-netwerken (2,4GHz
  frequentiebereik uitsluitend voor n-netwerken).

  Zowel de standaard SBC CODEC als de nieuwe hoge-kwaliteit AptX CODEC worden
  ondersteund (als het zendapparaat het ondersteunt).

  Er verschijnt een lijst met beschikbare netwerken. Als een bepaald netwerk een
  encryptiecode vereist, verschijnt een -symbool aan het einde van de netwerknaam.
  Selecteer uw lokale netwerk met de draaischijf Navigatie/Selecteren en druk deze in om
  de keuze te bevestigen.

  Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

  14 • Page 15

  Selecteer achtereenvolgens elk teken met de draaischijf Navigatie/Selecteren en druk
  of ga naar het
  symbool en druk op de draaischijf Navigatie/
  vervolgens op
  Selecteren om die code in te voeren. Als u een fout maakt, kunt u op drukken om één
  teken terug te gaan.
  De Stream Magic 6 kan codes in WEP-, WPA- en WPA2-formaat verwerken (de keuze van
  het formaat wordt bepaald door de betreffende instellingen op uw router) en genereert
  automatisch het juiste formaat van uw tekst in overeenstemming met het verzoek naar
  de router.

  Voer de netwerknaam in

  Via deze optie kan de Stream Magic 6 zoeken naar en verbinding maken met een slechts
  één bepaalde netwerknaam.
  Typ uw netwerknaam in via het alfanumerieke invoerscherm.
  Als er geen overeenkomend netwerk wordt gevonden, verschijnt 'Network not found'
  (Geen netwerk gevonden) in beeld.

  Signaalwaarschuwing

  De Stream Magic 6 kan een waarschuwing weergeven als de Wi-Fi-signaalsterkte
  laag genoeg is om verminderde doorvoer te veroorzaken. De opties voor de
  Signaalwaarschuwing zijn eenvoudig Ja en Nee.

  Wi-Fi-regio

  In verschillende delen van de wereld wordt gebruik gemaakt van licht verschillende
  frequenties voor Wi-Fi. Voor de beste prestatie moet u de Stream Magic 6 instellen op
  de regio waarin u woont, de huidige opties zijn de VS, Spanje, Europa (d.w.z. anders dan
  Spanje) en Japan.

  Bedrade/Draadloze verbinding

  Het is mogelijk uw Stream Magic 6 te verbinden met uw netwerk via een beschikbare
  Ethernetverbinding (RJ45) of via een Wi-Fi-router. De eenheid staat standaard in de
  AUTO-modus. Telkens wanneer u de eenheid aanzet, zoekt het naar de aanwezigheid
  van een draadverbinding en probeert het deze te gebruiken. Als die verbinding er niet is
  of het apparaat geen verbinding kan maken, dan probeert het gebruik te maken van de
  draadloze verbinding, etc. In de Auto-modus zal, als de Stream Magic 6 op enige wijze
  verbinding heeft gemaakt met het netwerk, deze soort verbinding gebruikt blijven worden
  als de NP30 aan is.
  U kunt de Stream Magic 6 ook configureren om altijd uitsluitend gebruik te maken van de
  bedrade of draadloze verbinding vanuit het menu 'Network Config' (Netwerkconfiguratie)
  van de Stream Magic 6, waarin u 'Wired/Wireless' (Bedraad/Draadloos) selecteert. Dit
  menu laat u drie opties zien: 'Auto', 'Uitsluitend bedraad' en 'Uitsluitend draadloos'.

  View Config (Configuratie bekijken)

  Dit menu toont eerst de IP-modus (statisch of dynamisch). Dit zal Auto/DHCP (d.w.z.
  dynamisch, dit is de standaardinstelling) of Statische IP zijn.
  Bij elke modus zal de Stream Magic 6 door het draaien van de draaischijf Navigatie/
  Selecteren door de verschillende huidige IP-parameters bladeren, bijvoorbeeld de ESSID
  van het huidige draadloze netwerk, bedrade en draadloze MAC-adressen, huidig IP-adres,
  (Sub)netwerkmaskers, Gateway-adres, etc.

  Edit Config (Configuratie bewerken)

  'Uitsluitend bedraad' selecteren zorgt ervoor dat de Stream Magic 6 opnieuw opstart
  en vervolgens uitsluitend de ethernetverbinding gebruikt om te communiceren met het
  netwerk. 'Uitsluitend draadloos' selecteren zorgt ervoor dat de Stream Magic 6 opnieuw
  opstart en uitsluitend gebruik maakt van de Wi-Fi-verbinding. De 'Auto'-optie selecteren,
  betekent dat de Stream Magic 6 beide verbindingen zal proberen en zal blijven bij de
  verbinding die het kan laten werken zoals hierboven beschreven.

  Met dit menu kan de IP-modus, statisch of dynamisch (Auto/DHCP), worden gekozen.
  Auto/DHCP wordt aanbevolen voor de meeste mensen in de meeste omstandigheden.
  Statische IP vereist redelijke kennis van IP-netwerken en is uitsluitend voor ervaren
  gebruikers.

  Firmware

  De standaardinstelling is dus Auto / DHCP. Hier haalt de Stream Magic 6 telkens als u
  inschakelt zijn IP-adres op via een proces genaamd DHCP, wat betekent dat het telkens
  wanneer het wordt opgevraagd anders is. Dit proces is volledig automatisch en veel
  eenvoudiger dan het implementeren van Statische IP.

  Het Service Pack is de firmware-software die momenteel geladen is. Het is een goed idee
  om deze op te schrijven als u contact op moet nemen met de technische ondersteuning;
  ze kunnen er naar vragen.

  Soms is het echter handig om het exacte IP-adres te weten van elk apparaat (vooral bij
  grote netwerken). Dit kan alleen worden bereikt door gebruik te maken van statische IP.
  Bij het gebruiken van Statische IP moet u ook het netwerkmasker dat u wilt gebruiken
  en de adressen van uw gateway- en DNS-dienst invoeren. Let op: er is geen enkele
  manier waarop Cambridge Audio kan weten welke dit zijn in uw netwerk. Selecteer alleen
  statische IP als u precies weet wat u doet!
  Om statische IP in te stellen, selecteert u in het menu 'Settings (Instellingen) > Network
  Config (Netwerkconfiguratie) > Edit Config (Configuratie bewerken)'. Druk vervolgens op
  SELECT (Selecteren).
  Op de Stream Magic 6 verschijnt nu 'Auto (DHCP)? JA/NEE). Draai de draaischijf van de
  Stream Magic 6 om 'NO' (Nee) te selecteren en druk vervolgens op SELECT (Selecteren).

  U kunt nu het vaste IP-adres invoeren dat u uw Stream Magic 6 wilt geven door de
  draaischijf te draaien en zo de gewenste cijfers te selecteren en vervolgens op de
  draaischijf Navigatie/Selecteren te drukken om het invoeren van het adres te beëindigen.
  De Stream Magic 6 zal u nu vragen om het vereiste netwerkmasker in te voeren voor
  het netwerk. U kunt deze op dezelfde manier invoeren als eerder bij het invoeren van
  het IP-adres.

  Dit menu-onderdeel geeft een aantal hardware-/software versienummers weer voor uw
  Stream Magic 6. Blader met de draaischijf door de verschillende items.

  Het serienummer en de productcode worden doorgaans niet gevraagd door het
  technische ondersteuningsteam.
  Opmerking: Dit serienummer is niet hetzelfde als het fysieke serienummer op de
  achterkant van het product zelf.

  Firmware
  Versie
  Upgrade
  Versie

  Dit menu-onderdeel geeft een aantal hardware-/software versienummers weer voor uw
  Stream Magic 6. Blader met de draaischijf door de verschillende items.
  Het Service Pack is de firmware-software die momenteel geladen is. Het is een goed idee
  om deze op te schrijven als u contact op moet nemen met de technische ondersteuning;
  ze kunnen er naar vragen.

  U moet nu het standaard IP-adres invoeren van de gateway die door de Stream Magic 6
  op het netwerk wordt gebruikt.
  Tenslotte moet u het DNS IP-adres invoeren voor de Stream Magic 6. Op sommige
  netwerken is het mogelijk dat u het DNS IP-adres van uw ISP moet invoeren. Dit hoort
  beschikbaar te zijn op de ondersteuningspagina op de website van uw ISP.
  Na het invoeren van de bovenstaande informatie probeert de Stream Magic 6 nu om
  verbinding te maken met uw netwerk. Als u nogmaals gebruik wilt maken van DHCP
  selecteert u 'Settings (Instelllingen) > Network Config (Netwerkconfiguratie) > Edit
  Config (Configuratie bewerken)' en selecteer vervolgens 'JA' bij 'Auto (DHCP)? YES / NO'
  (Automatisch (DHCP)? JA/NEE).

  Sterkte WiFi

  Hiermee geeft u de sterkte van het WiFi-signaal weer.
  Opmerking: Als WiFi is uitgeschakeld (alleen Ethernet-modus), wordt als signaalsterkte
  0% weergegeven.

  15

  NEDERLANDS

  De Stream Magic 6 maakt vervolgens verbinding met het netwerk met een opgeslagen
  code (als u die eerder hebt ingesteld) of toont u een alfanumeriek invoermenu. Hier
  kunt u de netwerkcode invoeren die u hebt gekozen bij het installeren van uw draadloze
  netwerk. • Page 16

  Firmware-upgrade

  Gebruik deze optie om via internet nieuwe firmware van Cambridge Audio te downloaden
  voor de Stream Magic 6.
  Als u dit item selecteert, zal de Stream Magic 6 verbinding maken met uw server en
  kijken of er een nieuwere versie beschikbaar is van de software ‘Checking for updates'
  (Zoeken naar updates) wordt weergegeven op het scherm).
  Als er nieuwe software is gevonden, zal de Stream Magic 6 u vragen of u het wilt
  downloaden of niet. Het is een goed idee om de firmware zo nu en dan te updaten om te
  profiteren van eventuele oplossingen voor problemen of nieuwe functies. In dit stadium
  op de Stream Magic 6 drukken om de firmware-upgrade te
  kunt u op de knop
  annuleren. Een Firmware-upgrade kan enkele minuten duren.
  Opmerking:
  – Het is zeer belangrijk dat u de stroom naar de Stream Magic 6 niet uitschakelt als
  de firmware-upgrade is gestart, tot de bewerking voltooid is. Hierdoor kan de Stream
  Magic 6 permanent beschadigd raken.
  –
  Verstoor ook de netwerk- of internetverbinding niet door de ethernetkabel te
  verwijderen of uw router, etc. uit te schakelen.

  Stream Magic 6 naam

  Met dit menu kunt u de aangegeven naam van de UPnP-client instellen voor uw Stream
  Magic 6.
  Dit is de naam die door andere UPnP-apparaten (zoals controlepunten, toepassingen op
  afstand, etc.) wordt weergeven wanneer ze de Stream Magic 6 zien.
  De standaardnaam is ‘Stream Magic 6', maar deze kunt u wijzigen in elke andere naam
  die u gemakkelijk kunt onthouden, bijvoorbeeld 'Pappa's NP30' of ‘Keuken’, etc.

  Geavanceerd
  Dit menu bevat
  weergegeven.

  verschillende

  installatie-/configuratiemenu's,

  zoals

  hieronder

  Geavanceerd
  Digitale preamp-modus
  Balance (alleen beschikbaar als de Digitale Pre-amp modus is
  geactiveerd)

  USB-audioklasse
  Code afstandsbediening
  Taal
  Idle-modus
  Bewerken namen digitale uitvoer
  Digitale preamp-modus

  Balansregeling

  Balansregeling maakt mogelijk dat het geluid iets naar links of naar rechts wordt
  aangepast en wordt soms gebruikt als compensatie voor kanaal-disbalans gevonden
  bij het afspelen van grammofoonplaten etc. of als compensatie voor offsetluidsprekerposities ten opzichte van de luisteraar.
  Balance is alleen beschikbaar als de Digitale Pre-amp modus (hierboven beschreven)
  is geactiveerd.
  De functie is in het menu te vinden onder: “Instellingen -> Geavanceerd -> Balans”
  (alleen wanneer Digitale Pre-Amp is ingeschakeld)
  De laatst gebruikte volume-instelling wordt in het geheugen opgeslagen wanneer het
  apparaat wordt uitgeschakeld.

  USB-audioklasse

  USB Class (USB-klasse) ? De 'USB Class'-opties maken compatibiliteit van de Stream
  Magic 6 mogelijk met zowel USB Audio 1.0 en USB Audio 2.0 interface-opmaken. De
  standaardinstelling is USB Audio 1.0, dat bij de meeste besturingssystemen zonder driver
  zal werken voor 16-24 bit inhoud bij 32-96kHz. Let op, USB Audio 2.0 vereist dat er een
  driver wordt geladen voor Windows. Hier zonder zal het selecteren van USB Audio 2.0
  normaal gesproken geen uitvoer geven. Raadpleeg het eerdere hoofdstuk over USB Audio
  voor geavanceerde gebruikers.

  Code afstandsbediening
  Er zijn twee opties

  Optie 1 – is de standaard, die kan worden gebruikt met de afstandsbediening van de
  Stream Magic 6 indien deze ook in de standaardmodus staat.
  Optie 2 – geeft een alternatieve codeset, die wordt gebruikt wanneer de codes van de
  afstandsbediening in conflict komen met die van een andere afstandsbediening.
  Als u optie 2 selecteert op de Stream Magic 6, moet de afstandsbediening ook worden
  ingesteld op optie 2. Dit doet u als volgt:
  Houd de knop
  optie 2.

  ingedrukt terwijl u de batterijen plaatst om over te schakelen op

  Door de batterijen te plaatsen zonder de knop
  standaard naar optie 1.

  ingedrukt te houden, gaat u

  Taal

  Hiermee kunt u de taal van de display wijzigen.
  Er verschijnt een lijst van de talen die op dit moment ondersteund worden. Selecteer de
  taal van uw keuze en druk op Enter.
  Opmerking: De Stream Magic 6 wordt dan opnieuw opgestart met de nieuwe taal. Dit
  duurt ongeveer 30 seconden.

  Idle-modus

  De Idle-modus, indien ingeschakeld, stelt Stream Magic 6 in staat om een lage energie
  uitgestelde status te gebruiken met de Standby/Aan-knop. De display wordt uitgezet en
  veel van de interne processen en circuits worden gedeactiveerd om het stroomverbruik
  te verminderen. Het verschil tussen Idle en Standby is echter dat in de Idle-modus de
  stroom blijft aangesloten op de hoofdcontroller, Ethernet en Wi-Fi secties.
  In de Idle modus blijft de netwerkfunctionaliteit op de achtergrond actief. Dit betekent
  dat Stream Magic 6 snel kan worden geactiveerd uit de uitgestelde status in een
  operationele status. Hierbij wordt niet alleen gebruik gemaakt van het voorpaneel, de
  infrarood afstandsbediening en de controlbus maar ook van de iOS app die draait op de
  iPhone of iPad. Dit is niet mogelijk als de unit in volledige standby-modus staat.

  De Digitale Pre-amp-modus maakt, als hij is geactiveerd, volume-instelling mogelijk
  binnen de up-sampling Digitale Signaalprocessor (DSP) voorafgaand aan conversie in
  een analoog audiosignaal voor aansluiting op een power amp.

  Om de Idle-modus in te schakelen via de knop Standby/Aan moet deze eerst worden
  geactiveerd in de setup-menus Ga naar “Settings -> Advanced -> Idle Mode” en stel in
  op “On”.

  Normaalgesproken is de output van Stream Magic 6 (en van de meeste andere
  broncomponenten) output op “volledige schaal” (d.w.z. maximaal volume). Dit signaal
  wordt dan ingevoerd in een pre-amp die wordt gebruikt voor het regelen van het volume
  van alle audiobronnen die erop zijn aangesloten.

  Kort indrukken van de Standby/Aan-knop schakelt tussen Aan en de Idle-modus.

  Om de Digitale Pre-Amp modus in te schakelen, moet deze eerst worden geactiveerd
  binnen de installatiemenu’s. Ga naar “Settings -> Advanced -> Idle Mode” en stel in
  op “On”. Stream Magic 6 zal dan altijd reageren op de vol+ en vol- knoppen op de
  afstandsbediening.

  Volledige standby kan nog steeds worden geactiveerd door de Standby/Aan knop
  ingedrukt te blijven houden gedurende meer dan 2 seconden. Opnieuw op Standby/
  Aan drukken zet de unit geheel aan, maar vergeet niet dat dit niet kan worden gedaan
  over het netwerk (d.w.z. vanuit de iOS app) en dat het langer duurt om de volledige
  operationele toestand te bereiken.

  Het is ook mogelijk om het volume in te stellen met de draaiknop op de voorzijde van
  het apparaat.
  Telkens wanneer de StreamMagic 6 het 'Now playing' scherm weergeeft kunt u met de
  draaiknop het volume instellen. Als u op Back of op Home drukt, maakt het menusysteem
  het gebruik van de draaiknop mogelijk om door het menu te bladeren. Als u in een menu
  bent en onmiddellijk het volume moet aanpassen, drukt u op de 'i'-knop om rechtstreeks
  naar 'Now playing' te gaan en gebruikt u dan de draaiknop.
  Het maximumvolume wordt op de display weergegeven als “0dB”. Volumeverminderingen
  lager dan het maximum worden weergegeven in de vorm van negatieve getallen, d.w.z.
  “-12dB”. Hoe groter het negatieve getal, des te groter de signaalvermindering, dus des
  te zachter het geluid. Een output zonder geluid wordt weergegeven als “MUTE”. Het
  volumescherm wordt kort weergegeven als het volume wordt veranderd. Waarna een
  time-out volgt naar het eerder weergegeven scherm.
  De laatst gebruikte volume-instelling wordt in het geheugen opgeslagen wanneer het
  apparaat wordt uitgeschakeld.

  16

  Opmerking: Nadat u de unit in de Idle modus hebt gezet, kunt u deze niet meer activeren
  tot de volledig ingeschakelde modus tot 5 seconden zijn verstreken. • Page 17

  Aangesloten Azur versterker/AV-ontvanger

  Gebruikers kunnen de Azur Mode in het scherm Instellingen op de toepassing activeren
  als zij de StreamMagic 6 gebruiken in combinatie met een Cambridge Audio Azur
  versterker/AV-ontvanger. Gebruikers moeten dan selecteren of zij een Cambridge Audio
  Azur versterker of een AV-ontvanger gebruiken. Als de Stream Magic 6 en de Amp/
  AV-ontvanger zijn aangesloten met de meegeleverde oranje Conrol Bus kabel zoals
  hieronder weergegeven.

  Hiermee kunt u de namen aanpassen die te maken hebben met elke digitale invoer zodat
  deze overeenstemmen met de namen van de apparaten die er daadwerkelijk op zijn
  aangesloten.
  Er zijn drie digitale outputs.
  • USB Audio:
  • S/PDIF Coax:
  • Optisch (Toslink)
  Elke input wordt standaard naar zijn invoertype genoemd. Ga om een input te hernoemen
  naar “Instellingen -> Geavanceerd -> Namen digitale invoer bewerken”, highlight de
  gewenste input en selecteer deze om te hernoemen. Het scherm verandert in een lijst
  met letters, waarbij de huidige naam bovenaan wordt weergegeven. Druk om bestaande
  letters te verwijderen op de “Stoppen/Verwijderen”-knop links van de display. Navigeer
  door de letters en selecteer elke letter op zijn de beurt om de invoer te hernoemen.
  Selecteer als u klaar bent het symbool Return aan het eind van de lijst met letters (u kunt
  op de knop Home drukken aan de rechterkant van de display om hiernaartoe te springen).
  De naam wordt dan opgeslagen en de display gaat terug naar het menuscherm Namen
  digitale invoer bewerken.

  Resetten naar fabrieksinstellingen

  Hiermee worden alle instellingen teruggezet naar de standaardwaarden die in de fabriek
  zijn ingesteld.

  Volumeregeling is nu mogelijk via de knoppen volume-omhoog en volume-omlaag op het
  scherm 'Now Playing' (Speelt).

  De Stream Magic 6 vraagt u of u zeker weet dat u wilt doorgaan voordat de instellingen
  worden gereset.
  Opmerking: Als u de instellingen reset naar de fabriekswaarden, gaan al uw persoonlijke
  instellingen verloren, evenals alle opgeslagen WEP/WPA-codes voor verbinding met uw
  draadloze netwerk.

  Stream Magic afstandsbediening

  De Stream Magic afstandsbediening is een gratis toepassing voor iPhone/iPod Touch/
  iPad, waarmee de Stream Magic 6 of andere producten van Cambridge Audio met UuVolfunctie draadloos kunnen worden bediend.
  Met deze toepassing kan de Stream Magic 6 volledig worden bediend, inclusief Stream
  Magic Radio, streamingdiensten, UPnP-Media, presets, wachtrijen enzovoort.
  De toepassing ondersteunt tevens de weergave van platen- en cd-hoezen en logo's van
  stations (indien beschikbaar).
  Om de UuVol afstandsbediening te kunnen gebruiken, hebt u een Wi-Fi-netwerk of
  toegangspunt nodig om de toepassing mee te verbinden. De verbinding tussen uw router
  en de NP30 kan dan ofwel WiFi ofwel Ethernet zijn.
  Zoek naar Stream Magic Remote in de Apple App Store of ga naar www.stream-magic.
  com voor meer bijzonderheden over deze en andere apps en functies die op de markt
  komen.
  Met de Stream Magic 6 kan de gebruiker het afspeelvolume regelen via de Stream Magic
  mobiele toepassing door hetzij
  • De digitale pre-amp in de StreamMagic 6 te gebruiken of
  •E
   en Cambridge Audio Azur versterker of een AV-ontvanger te gebruiken die is
  aangesloten op de StreamMagic 6 via de Control Bus.

  Digitale preamp

  Als de digitale pre-amp modus is geactiveerd op de StreamMagic 6, maakt de mobiele
  toepassing directe manipulatie mogelijk van het afspeelvolume via een schuif op het
  scherm Now Playing.

  17

  NEDERLANDS

  Bewerken namen digitale uitvoer • Page 18

  Technische specificaties

  Problemen verhelpen

  D/A Converters Dual Wolfson WM8740 24-bit DACs

  Als u problemen ondervindt met uw Stream Magic 6, kan het handig zijn om de Help op
  onze internetpaginahttp://support.cambridgeaudio.com/te raadplegen.

  Analogue filter 2-polige dubbel differentieel bessel dubbele
  virtuele aarding, gebalanceerd
  THD @ 1kHz 0dBFs
  maximaal)

  <0,001% 24-bit (bij volume ingesteld op

  THD @ 1kHz -10dBFs

  <0,001% (bij volume ingesteld op maximaal)

  THD @ 20kHz 0dBFs

  <0,002% (bij volume ingesteld op maximaal)

  Frequentierespons

  20Hz-20kHz +/- 0.1dB *

  Signaal-ruisverhouding

  -112dBr (at volume set to full)

  Totaal gecorreleerde jitter

  < 130pS

  Crosstalk bij 1kHz

  < -100dB

  Crosstalk bij 20kHz

  < -90dB

  Digitale ingang S/PDIF Co-axiaal en Toslink optisch
  16/24-bit, 32-96kHz
  Audioformaten WAV ongecomprimeerd
  PCM 16/24-bit 32-96kHz¬FLAC
  ongecomprimeerd
  PCM 16/24-bit 32-96kHz
  AIFF ongecomprimeerd
  PCM 16-bit 32-48kHz
  Microsoft® Windows MediaTM Audio
  (WMA 9 Standard) 32-320kbps
  MP3 (CBR of VBR) 16-320kbps
  AAC, HE AAC en AAC+
  (CBR of VBR) 16-320kbps
  OGG Vorbis 32-320kbps
  Streamingprotocols RTSP (Real Time Streaming Protocol)
  MMS (Microsoft Media Server Protocol)
  HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
  Afspeellijsten

  ASX (Microsoft® afspeellijstformaat) M3U, PLS

  Wi-Fi IEEE 802.11 b/g of n
  (2,4GHz aansluiting alleen gebruikt door)

  Als u problemen hebt met de Stream Magic service vindt u het misschien ook handig om
  naar het helpgedeelte te gaan opwww.stream-magic.com.
  Algemene richtlijnen bij problemen:
  Als u problemen ondervindt bij het maken van verbinding tussen de Stream Magic 6 en
  uw netwerk, kunnen de volgende maatregelen helpen om het probleem op te lossen:
  •G
   a na of een aangesloten PC via hetzelfde netwerk toegang heeft tot internet (d.w.z.
  kan surfen op internet).
  •C
   ontroleer of een DHCP-server beschikbaar is of of u een statisch IP-adres hebt
  geconfigureerd op de Stream Magic 6. U kunt een statisch IP-adres configureren
  op de Stream Magic 6 via het menu-onderdeel 'Instellingen -> Netwerkconfig ->
  Config bewerken', en het selecteren van 'Nee' voor 'Auto (DHCP)'. DHCP is echter de
  aanbevolen methode.
  •C
   ontroleer of de firewall van uw netwerk geen uitgangspoorten blokkeert. De radio
  heeft minimaal toegang nodig tot de UDP- en TCP-poorten 80, 554, 1755, 5000, 6000
  en 7070.
  •C
   ontroleer of uw toegangspunt de verbindingen niet beperkt tot specifieke MACadressen. U kunt het MAC-adres van de radio bekijken met de optie ‘Settings
  (Instellingen) -> Network Config (Netwerkconfiguratie) -> View Config (Configuratie
  bekijken) -> MAC-adress (MAC-adres)’.
  •A
   ls u een encrypted Wi-Fi network hebt, controleert u of u de juiste sleutel of de juiste
  wachtwoordzin hebt ingevoerd in de Stream Magic 6. Onthoud dat tekstformaat-sleutels
  hoofdlettergevoelig zijn. Als u probeert verbinding te maken met een geëncrypteerd
  netwerk en in de display van de Stream Magic 6 het bericht ‘Draadloze fout’ verschijnt,
  gevolgd door een code van 5 cijfers, controleer dan of u de juiste wachtwoordzin hebt
  ingevoerd voor het netwerk. Als het probleem hiermee niet is verholpen, moet u wellicht
  uw netwerkconfiguratie bekijken.
  Als uw Stream Magic 6 wel verbinding met het netwerk kan maken, maar bepaalde
  Stream Magic stations niet kan afspelen, kan dit de volgende oorzaken hebben:
  •H
   et station zendt op dit tijdstip niet uit (het station kan bijvoorbeeld in een andere
  tijdzone uitzenden).
  •H
   et maximaal toelaatbare aantal gelijktijdige luisteraars voor het station is bereikt.
  • Het station zendt niet meer uit.

  WiFi -encryptie

  WEP, WPA, WPA2

  Ethernet

  IEEE 802.3, 10 Base-T of 100 Base-T

  USB

  2 x USB 1.1 momenteel beperkt tot 1A elk

  •D
   e internetverbinding tussen u en de server (die zich vaak in een ander land bevindt)
  is traag.

  Bestandssystemen

  FAT32, NTFS

  • Probeer een PC te gebruiken om de stream af te spelen via de site van het station.

  Stroombron

  100-240 VAC (schakelmodus)

  Standby-verbruik

  <0,5 W

  Als u het station kunt afspelen met een computer kunt u het formulier op www.streammagic.com gebruiken om ons dat te laten weten, zodat we dit uit kunnen zoeken.

  Max. stroomverbruik

  30W

  Afmetingen - H x B x D

  85 x 430 x 305mm (3,4 x 16,9 x 12,2”)

  Gewicht 4 Kg(8.8lbs)
  * Steil filter gedeactiveerd
  * iRadio/Streaming-diensten worden uitgevoerd als 16-bit gegevens met de juiste
  samplefrequentie voor de gedecomprimeerde gegevens. De bemonsteringsfrequentie is
  32kHz, 44,1kHz of 48kHz, afhankelijk van de samplefrequentie van de streams.
  Inkomende streams met een samplefrequentie van minder dan 32kHz kan niet worden
  uitgevoerd via S/P DIF /Toslink.
  Voor gecomprimeerde streams wordt de werkelijke resolutie van de audio natuurlijk
  beperkt door de codering.
  Voor Media-inhoud van lokale schijven of UPnP wordt dit uitgevoerd in de eigen resolutie
  van 16/24-bit, 32 kHz 44,1kHz 48kHz of 96kHz met bit-voor-bit overdracht.

  • De koppeling in onze database is verouderd.

  Als u problemen ondervindt met het afspelen via UPnP, controleer dan altijd het volgende:
  •G
   a na of de door u gekozen UPnP-serversoftware ondersteuning biedt voor het
  bestandstype dat u probeert te openen. Sommige servers ondersteunen bijvoorbeeld
  geen FLAC.
  •V
   oor USB-media kan de Stream Magic 6 alleen niet-DRM-bestanden afspelen.
  Bestanden met DRM controls kunnen niet worden afgespeeld door de Stream Magic
  6. Sommige servers kunnen Microsoft Playsforsure autoriseren en ontsleutelen en de
  inhoud naar de Stream Magic 6 sturen, maar deze bewerking is niet gegarandeerd
  omdat deze zuiver een functie is van de server.
  •A
   ls u inhoud met het formaat 24-bit WAV of FLAC wilt afspelen, is voor een betrouwbare
  weergave doorgaans een bedrade Ethernet-verbinding vereist, met het oog op de
  bandbreedte.
  •C
   ontroleer of de Stream Magic 6 ondersteuning kan bieden voor het bestandstype
  dat u probeert af te spelen. Momenteel kunnen WMA, AAC, MP3, Vorbis, FLAC en WAV
  worden afgespeeld. De Stream Magic 6 biedt geen ondersteuning voor ALAC, WMA
  Pro, verliesloos WMA, RAW, AU of andere bestandstypen die hier niet worden vermeld.
  Als u problemen ondervindt met het afspelen via USB-media, controleer dan altijd het
  volgende:
  •C
   ontroleer of de Stream Magic 6 ondersteuning kan bieden voor het bestandstype
  dat u probeert af te spelen. Momenteel kunnen WMA, AAC, MP3, Vorbis, FLAC en WAV
  worden afgespeeld.
  •D
   e Stream Magic 6 biedt geen ondersteuning voor ALAC, WMA Pro, verliesloos WMA,
  RAW, AU of andere bestandstypen die hier niet worden vermeld.
  •V
   oor USB-media kan de Stream Magic 6 alleen niet-DRM-bestanden afspelen.
  Bestanden met DRM-beperkingen kunnen niet worden afgespeeld.
  •G
   a na of uw apparaat niet meer dan 1A nodig heeft indien het zijn voeding via de
  USB-ingang zelf krijgt.
  • Controleer of uw apparaat is geformatteerd in het formaat FAT32.
  •D
   e manier waarop u uw USB-media organiseert, is van invloed op de omvang van de
  interne database die de Stream Magic 6 nodig heeft om de inhoud die u doorzoekt,
  dynamisch op te bouwen. Een goede methode is voor elke artiest een map te maken.
  Binnen zo'n map moet u voor elk album een submap maken waarin u de tracks van dat
  album opslaat. Bibliotheken met duizenden tracks in één en dezelfde map zullen op
  den duur het zoekproces van de Stream Magic 6s vertragen.
  Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw verkooppunt.

  18 • Page 19

  Cambridge Audio is een merk van Audio Partnership Plc
  Statutaire vestiging: Gallery Court, Hankey Place
  London SE1 4BB, United Kingdom
  Geregistreerd in Engeland onder nr.

  © 2012 Cambridge Audio Ltd

  AP31082/1

  www.cambridge-audio.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,86 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Stream Magic 6 V2

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 20 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 19 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info