Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
Your music +our passion
SR10 V2
SVENSKA
Stereomottagare
Bruksanvisning
62
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  SR10 V2Your music + our passionSVENSKAStereomottagareBruksanvisning62
 • Page 2

  InnehllInledningInledning....................................................................................................62Tack fr att du kpte denna Cambridge Audio Topaz SR10stereomottagare. Vi r skra p att du fr mnga rs lyssnarnje frn den.Liksom alla produkter frn Cambridge Audio fljer SR10 tre grundprinciper enastende prestanda, enkel anvndning och otroligt vrde.Viktiga skerhetsinstruktioner.................................................................63Begrnsad garanti ....................................................................................64Anslutningar p bakre panelen ...............................................................65Antenner ....................................................................................................65Kontroller p frontpanelen.......................................................................66Fjrrkontroll ...............................................................................................67Anslutningar ..............................................................................................68Anvndarinstruktioner ..............................................................................70Tekniska specifikationer...........................................................................71Felskning..................................................................................................71Vr hngivenhet till detaljer terspeglas med en helt diskret tvpoligtransistorbaserad strmfrstrkare med hg strm, en mycket tyst kylflktmed reglerad hastighet och en egentillverkad toroidtransformator medlgt flde fr ljudprestanda som tillfredsstller ljudentusiaster.Den inbyggda FM/AM-mottagaren har RDS fr att visa kanalnamn fr FMkanaler som stder denna funktion.Enheten kan stdja ett stort sortiment med externa kllor och en ingngfr MP3-spelare/brbar mediaspelare har byggts till p frontpanelen franvndning med hrlurs- eller linjeutgngen p de flesta brbaramediaspelare.Den medfljande fjrrkontrollen kan styra denna mottagare och dessinbyggda mottagare och de matchande CD5- eller CD10-spelarna vidbehov.Som del av vrt nya Topaz-sortiment har denna produkt ett nytt hlje medfrstrkt frontpanel, styvt lock och noggrant utformad mekanik frresonanskontroll.Din mottagare r bara s bra som systemet den r ansluten till. Gr ingakompromisser med din kvaliteten av din kllutrustning, dina hgtalareeller dina kablar. Naturligtvis rekommenderar vi kllutrustning ochhgtalarmodeller frn Cambridge Audio-sortimentet, som har utformatsenligt samma hga standarder som denna produkt. Din terfrsljare kanven tillhandahlla Cambridge Audio-anslutningskablar fr att ditt systemska uppn sitt fullstndiga potential.Tack fr att du tar tid att lsa denna handbok. Vi rekommenderar att dubehller den fr framtida referens.Matthew BrambleTeknikchef p Cambridge Audiooch designteamet bakom SR10Se till att registrera ditt kp.Besk: www.cambridge-audio.com/stsOm du registrerar blir du den frsta som viinformerar om:l Framtida produktlanseringarl Programvaruuppgraderingarl Nyheter, hndelser och exklusiva erbjudandensamt tvlingar!Denna handbok r utformad fr att underltta installation ochanvndning av denna produkt. Informationen i detta dokument harkontrollerats noggrant vid tryckningstillfllet. Cambridge Audio har docken policy av kontinuerliga frbttringar, vilket innebr att design ochspecifikationer kan ndras utan fregende meddelande.Detta dokument innehller upphovsrttsskyddad information. Medensamrtt. Ingen del av handboken fr reproduceras p mekaniskt,elektroniskt eller annat stt, i ngon form, utan skriftligt tillstnd frntillverkaren. Alla varumrken och registrerade varumrken tillhr sinarespektive gare. Copyright Cambridge Audio Ltd 201162
 • Page 3

  SR10 V2Viktiga skerhetsinstruktionerFr din egen skerhet br du lsa fljande viktiga skerhetsinstruktionerfrsiktigt innan du frsker att ansluta apparaten till ntuttaget.Instruktionerna hjlper dig ven att f bsta prestanda frn enheten samtfrlnga dess bruksliv:2. Behll dessa instruktioner.3. Uppmrksamma alla varningar.4. Flj alla instruktioner.5. Anvnd inte apparaten i nrheten av vatten.6. Rengr endast med en torr trasa.7. Blockera inte ngon av ventilationsppningarna. Installera i enlighetmed tillverkarens instruktioner.8. Installera inte i nrheten av vrmekllor som element, vrmepannor,spisar eller annan utrustning (inklusive frstrkare) som ger ifrn sigvrme.9. Kringg inte skerhetsanordningen i den polariserade eller jordadekontakten. En polariserad kontakt har tv stift, ett bredare n detandra. En jordad kontakt har tv stift och ett tredje jordningsstift. Detbreda stiftet eller det tredje stiftet r viktiga fr din skerhet. Om denmedfljande kontakten inte passar i ditt ntuttag ska du be enelektriker byta ut det gamla ntuttaget.10. Skydda strmkabeln frn att ngon gr p den eller att den klmsfast, srskilt vid kontakterna, vgguttagen och platsen dr de anslutstill apparaten.11. Anvnd endast endast tillbehr som har angetts av tillverkaren.Blixten med pilsymbolen i en triangel r avsedd att varna anvndaren froisolerad farlig spnning inom produkten som kan vara stark nog att gepersoner en elstt.Utropstecknet i en triangel r avsedd fr att uppmrksamma anvndarenp att det finns viktiga drift- och underhllsinstruktioner (service) ihandboken som medfljer apparaten.WEEE-symbolDen verkorsade soptunnan r Europeiska Unionens symbolfr att indikera separat uppsamling av elektrisk och elektroniskutrustning. Denna produkt innehller elektrisk och elektroniskutrustning som kan teranvndas, tervinnas eller terhmtasoch inte fr kasseras med normalt osorterat hushllsavfall. Ta tillbakaapparaten eller kontakta den auktoriserade terfrsljaren som du kpteprodukten frn fr med information.CE-mrkningDenna produkt uppfyller de europeiska direktiven frLgspnningsutrustning (2006/95/EC), Elektromagnetiskkompatibilitet (2004/108/EC) och Miljvnlig design fr energirelateradeprodukter (2009/125/EC) nr den installeras och anvnds i enlighet meddenna instruktionsbok. Fr att apparaten ska fortstta att uppfylla dessadirektiv fr endast tillbehr frn Cambridge Audio anvndas medprodukten och service mste utfras av kvalificerad servicepersonal.12. Anvnd endast med vagn, stllning, stativ, fste eller bordsom angetts av tillverkaren eller sljs med apparaten. Nren vagn anvnds ska vagnen med utrustningen flyttasfrsiktigt fr att frhindra att den vlter och orsakar skador.C-Tick-mrkning13. Koppla ur apparaten under skvder eller nr den inte ska anvndasunder en lngre tid.Ross Test Stamp14. All service hnvisas till kvalificerad servicepersonal. Service krvs nrapparaten har skadats p ngot stt, t.ex. om strmkabeln ellerkontakten har skadats, om vtska har spillts eller om freml har fallitned i apparaten samt om apparaten har utsatts fr regn eller fukt, intefungerar normalt eller har tappats.VARNING Minska risken fr brand eller elchock genom att inte exponera dennaapparat fr regn eller fukt. Batterier (batteripaket eller installerade batterier) fr inte exponerasfr kraftig hetta, t.ex. solsken, brand eller liknande.Enheten r en Klass 1-konstruktion och mste vara ansluten till ettntuttag med skyddad jordanslutning.Apparaten mste installeras p ett stt som gr det mjligt att koppla urntkontakten frn ntuttaget (eller apparatens kontakt frn baksidan avapparaten). Om ntkontakten anvnds fr urkoppling, mste denna alltidvara brukbar. Endast ntkabeln medfljer denna apparat.Kontrollera att det finns tillrckligt med ventilation. Vi rekommenderar attdu inte placerar apparaten i ett instngt utrymme. Om du vill placeraapparaten p en hylla, ska du anvnda versta hyllan fr maximalventilation. Stll inga freml ovanp denna apparat. Placera den inte pen matta eller liknande mjuk yta och blockera inte ngra luftingngar eller-utgngar. Tck inte ver ventilationsgallret med freml som tidningar,bordsdukar, gardiner eller liknande.Denna apparat fr inte anvndas i nrheten av vatten eller exponeras tilldroppande eller stnkande vatten eller andra vtskor. Inga freml fylldamed vtska, t.ex. vaser, fr stllas p apparaten.Denna produkt uppfyller Australian Communications Authorityskrav fr radiokommunikationer samt EMC-krav.Denna produkt uppfyllerskerhetsmrkning i Ryssland.kravenfrelektroniskFCC-reglerANMRKNING: TILLVERKAREN ANSVARAR INTE FR RADIO- ELLER TVSTRNINGARSOMORSAKASAVICKE-AUKTORISERADEMODIFIERINGAR TILL DENNA UTRUSTNING. SDANA MODIFIERINGARKAN OGILTIGFRKLARA ANVNDARENS RTT ATT ANVNDAUTRUSTNINGEN.Denna utrustning har testats och ligger inom grnserna fr endigital apparat i Klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Dessagrnsvrden r skapade fr att ge rimligt skydd mot skadligastrningar i en bostadsinstallation. Utrustningen genererar, anvnder ochkan ge ifrn sig radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras ochanvnds i enlighet med instruktionernas, orsaka strningar som skadarradiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti att strningar intefrekommer vid vissa installationer.Om denna utrustning orsakar skadliga strningar p radio- eller TVmottagning, vilket kan faststllas genom att stnga av och sl putrustningen, uppmanas anvndaren att frska korrigera strningarnap ett eller fler av fljande stt:- Vnd eller flytta mottagarantennen.- ka avstndet mellan utrustningen och mottagaren.- Anslut utrustningen till ett ntuttag p en annan krets n den sommottagaren r ansluten till.- Rdgr med terfrsljaren eller en utbildad radio-/tv-tekniker.63SVENSKA1. Ls dessa instruktioner.
 • Page 4

  Begrnsad garantiVentilationVIKTIGT Apparaten blir het nr den anvnds. Stapla inte flera apparaterp varandra. Placera inte i ett instngt omrde som en bokhylla eller ettskp utan tillrcklig ventilation.Kontrollera att sm freml inte faller genom ngon av ventilationsgallren.Om detta hnder ska du stnga av apparaten med detsamma, koppla urden frn ntstrmmen och rdgra med din terfrsljare.PlaceringVlj installationsplatsen frsiktigt. Undvik att stlla apparaten i direktsolljus eller nra en vrmeklla. Inga lgor, t.ex. tnda ljus fr placeras penheten. Undvik platser som utstts fr vibration eller fr mycket damm,kyla eller fukt. Apparaten kan anvndas i ett mttligt klimat.Apparaten mste installeras p en stadig, jmn yta. Placera inte i ettinstngt omrde som en bokhylla eller ett skp. Alla utrymmen som rppna p baksidan (som ett srskilt stll fr utrustningen) gr dock bra.Placera inte apparaten p en instabil yta eller hylla. Apparaten kan falla ochorsaka allvarliga skador p barn eller vuxna, och dessutom orsaka allvarligaskador p produkten. Stll inte annan utrustning ovanp apparaten.P.g.a. magnetiska flt fr inte skivspelare eller CRT TV-apparater finnas inrheten p.g.a. mjliga strningar.Elektroniska ljudkomponenter har en inkrningsperiod p cirka en vecka(om de anvnds flera timmar om dagen). Efter denna tid har alla nyakomponenter hamnat p plats och ljudegenskaperna frbttras underdenna tid.StrmkllorApparaten ska endast frses med strm frn en strmklla som r mrktp etiketten. Om du inte r sker p typen av strmfrsrjning i ditt hemska du rdgra med produktens terfrsljare eller det lokala elbolaget.Stng av apparaten genom att anvnda brytaren p frontpanelen. Omdu inte avser att anvnda apparaten under en lngre tid, ska du kopplaur kontakten frn ntet.verbelastningverbelasta inte vgguttag eller frlngningskablar eftersom det kan ledatill risk fr brand eller elsttar. verbelastade ntuttag,frlngningskablar, frtta strmkablar, skadad eller spruckenkabelisolering och trasiga kontakter r farliga. De kan orsaka elsttar ellerbrandfara.Fr in alla strmkablar ordentligt. Frhindra surrande och oljud genom attinte bunta ihop anslutningskablarna med strmkabeln ellerhgtalarkablarna.RengringRengr apparaten genom att torka av hljet med en torr luddfri trasa.Anvnd inte rengringsmedel som innehller alkohol, ammoniak ellerfrtande medel. Spruta inte sprejflaskor mot eller i nrheten avapparaten.Avyttrande av batterierBatterier kan innehlla mnen som kan skada miljn. Avyttra allaurladdade batterier med omsorg och i enlighet med lokal miljlagstiftningfr tervinning av elektronik.HgtalareInnan du ansluter hgtalarna ska du kontrollera att all strm har stngtsav. Endast lmpliga anslutningskablar fr anvndas.ServiceAnvndaren kan inte utfra service p dessa apparater. Frsk aldrigreparera, demontera eller bygga om apparaten om verkar finnas ettproblem. Om denna frsiktighetstgrd ignoreras kan det leda till allvarligelchock. Kontakta din terfrsljare om du upplever problem eller haveri.VIKTIGTOm apparaten krs p en mycket hg niv knner en givare avtemperaturhjningenochvisarPROTECTIONOVERLOAD(verbelastningsskydd) p displayen. Apparaten frstts sedan i standbylge. Den kan inte aktiveras igen tills temperaturen har fallit till en mernormal niv.64Cambridge Audio garanterar att denna produkt r fri frn defekter vad gllermaterial och hantverk (villkoren nedan gller). Cambridge Audio reparerareller byter ut (Cambridge Audios val) denna produkt eller alla delar med fel idenna produkt. Garantiperioderna varierar beroende p land. Om du rosker ska du kontakta din terfrsljare och se till att du behller dittkpbevis.Fr att f garantiservice ska du kontakta den auktoriserade terfrsljarenfr Cambridge Audio dr du kpte denna produkt. Om din terfrsljare intehar lmplig utrustning fr att utfra reparationen av din produkt frnCambridge Audio kan terfrsljaren skicka den till Cambridge Audio eller enauktoriserad serviceleverantr fr Cambridge Audio. Du behver fraktadenna produkt i dess originalemballage eller i ett annat emballage som gerlika bra skydd.Kpbevis i form av kvitto eller fakturakvittens, som r bevis att produktensgarantiperiod fortfarande gller, mste visas fr att f garantiservice.Denna garanti r ogiltig om (a) serienumret frn fabriken har ndrats elleravlgsnats frn produkten eller (b) om denna produkt inte kptes frn enauktoriserad terfrsljare fr Cambridge Audio. Du kan ringa CambridgeAudio eller den lokala distributren fr Cambridge Audio i ditt land fr attbekrfta att du har ett icke-ndrat serienummer och/eller att du kpteprodukten frn en auktoriserad terfrsljare fr Cambridge Audio.Denna garanti tcker inte kosmetiska skador eller skador som beror p forcemajeure, olycka, felanvndning, missbruk, underltelse, kommersiellanvndning, eller modifieringar till produkten eller ngon del av produkten.Denna garanti tcker inte skador som orsakas av felaktig anvndning,underhll eller installation, eller frsk att reparera av ngon annan nCambridge Audio eller en Cambridge Audio-terfrsljare, eller auktoriseradserviceleverantr, som har auktoriserats att utfra garantiarbete frCambridge Audio. Alla icke-auktoriserade reparationer ogiltigfrklarargarantin. Denna garanti tcker inte produkter som sljs SOM DE R ellerMED ALLA FEL.REPARATIONER ELLER BYTEN ENLIGT DENNA GARANTI UTGR KUNDENSENDA ERSTTNING. CAMBRIDGE AUDIO ANSVARAR INTE FRSLUMPMSSIGA SKADOR ELLER FLJDSKADOR FR BROTT MOTUTTRYCKLIGA ELLER UNDERFRSTDDA GARANTIER FR DENNA PRODUKT.MED UNDANTAG AV DE VILLKOR SOM GLLER ENLIGT LAG R DENNAGARANTI EXKLUSIV OCH GLLER ISTLLET FR ALLA UTTRYCKLIGA OCHUNDERFRSTDDA GARANTIER INKLUSIVE, MEN INTE BEGRNSAT TILL,GARANTIN FR SLJBARHET OCH LMPLIGHET FR ETT PRAKTISKTNDAML.Vissa lnder och stater i U.S.A. tillter inte uteslutning eller begrnsning avfljdskador eller underfrstdda garantier, drfr kanske uteslutandenaovan inte gller fr dig. Denna garanti ger dig specifika rttigheter och du kanha andra lagstadgade rttigheter som varierar mellan olika stater ellerlnder.Kontakta din terfrsljare fr all service, med eller utan garanti.
 • Page 5

  SR10 V2Anslutningar p bakre panelen5FM 75AM 300Service PortDesigned and engineered in London, EnglandTopaz SR10 v2 Stereo ReceiverRated Power Consumption: 500WImpedance 48 ohmswww.cambridge-audio.comMains Voltage Selector Switch115V/230V AC~50/60HzLeft6RightGroundLoudspeaker TerminalsA8ARec OutPower ACMM Phono MP3 / AuxBD / DVDCD7LBBRCDBD / DVD MP3 / Aux MM Phono112Rec OutSub Out34RightLeftLjudingngarDessa ingngar r lmpliga fr all kllutrustning p linjeniv, t.ex.ljudutgngar p CD-spelare, BD/DVD-spelare, o.s.v.2Phono-ingngDenna ingng har ett inbyggt phono-stadie. Skivspelare som harskivspelarpatroner av typen Moving Magnet (MM) eller hg uteffektMoving Coil (MC) (mellan 2-6mV uteffekt och 30-50k impedans) kananvndas. Moving Coil-typer med lg uteffekt (<1mV och normalt 101000 ohm impedans) kan inte anslutas direkt och krver en matchandetransformator eller huvudfrstrkare. Frga din terfrsljare ominformation. Jorduttagen p bde skivspelaren och SR10 ska anslutas(om mjligt) med en jordningskabel fr lgsta brusniv.98SpnningsvljareEndast fr anvndning vid service.9 NtstrmskontaktNr du har utfrt alla anslutningar kan du koppla in ntkabeln i ettlmpligt ntuttag och sl p enheten.Antenner3 Rec OutAnslut inspelningsingngen fr en kassettspelare, CD-brnnare, o.s.v.4 Sub-OutFr valfri anslutning till ingngskontakten p en aktiv subwoofer.FM 75AM 300Service PortDesigned and engineered in London, EnglandTopaz SR10 v2 Stereo ReceiverLoudspeaker TerminalsRated Power Consumption: 500WImpedance 48 ohmswww.cambridge-audio.comGroundACDMM Phono MP3 / Aux BD / DVDRec OutCDBD / DVD MP3 / Aux MM PhonoRec OutA5 AM/FM-antennMottagarens antennanslutningar fr att fnga upp radiosignaler. Seavsnittet Anslutningar senare i handboken. Fr permanent anvndningrekommenderar vi utomhusantenner (AM/FM).LBBR7 HgtalaruttagTv uppsttningar med hgtalaruttag r tillgngliga A (huvuduttag frhgtalare, versta raden) och B (sekundra vxlingsbara hgtalaruttag,nedersta raden). Anslut kablarna frn vnster kanals hgtalare till depositiva och negativa vnstra uttagen och kablarna frn hger kanalshgtalare till de positiva och negativa hgra uttagen.I detta fall r det rda uttaget det positiva uttaget och det svarta r detnegativa uttaget.Var frsiktig att inga lsa kabelfilament kortsluter hgtalarutgngarna.Kontrollera att hgtalaruttagen har dragits t tillrckligt hrt fr att ge enbra elektrisk anslutning. Det r mjligt att ljudkvaliteten pverkas omskruvuttagen r lsa.Anvndning av A- och B-hgtalare utgr ett enkelt och billigt stt att skapaett flerrumssystem.Sub OutRightLeftObs! SR10 medfljs av en tillfllig antenn som kan anvndas i brjan. Frpermanent anvndning rekommenderar vi utomhusantenner.AM-ramantennAnslut varje nde av antennen till antenningngarna. Placera antennen slngt frn huvudsystemet som mjligt fr att frhindra onskat oljud ochfr att f bsta mjliga mottagning. Om den medfljande AMramantennen inte fr tillrckligt bra mottagning kan det vara ndvndigtatt anvnda en AM-utomhusantenn.FM-antennAnslut den anslutna antennen till uttaget FM 75 ohm. Frlng sladdenoch flytta runt antennen tills du fr bsta mottagning. Fr fortsattanvndning rekommenderar vi att du anvnder en 75 ohm FMutomhusantenn.Obs! Nr du anvnder tv par hgtalare ska du anvnda hgtalare meden nominell impedans p 8 ohm.65SVENSKA6 ServiceportEndast fr anvndning vid service. Anslut inte ngot annat hr eftersomdet kan leda till skador.
 • Page 6

  Kontroller p frontpanelenSR10Stereo Receiver7912On / OffPhones3FM / AM4CDBD / DVDMP3 / AuxPhonoSpeaker A / B5Menu8VolumeMode / Store121161/62/73/84/95 / 10MP3 In101Power On/OffSlr p/stnger av apparaten.2 HrlursuttagGr det mjligt att ansluta stereohrlurar med ett 6,35mm kontakt.Hrlurar med en impedans p mellan 32 och 600 ohm rekommenderas.Obs! Om du kopplar in hgtalarna stngs hgtalarutgngarna avautomatiskt.3Hoppa ver/sk, knapparKnapparna Hoppa ver/sk anvnds nr FM/AM-mottagaren vljs. Dessaknappar har olika anvndningar beroende p lget som valts:I frinstllningslget - Gr igenom anvndarens frinstllda kanaler.I autolge - Sker efter fregende eller nsta tillgngliga kanal. Enhetenstannar vid nsta starka signal som avknns.I manuellt lge - Gr det mjligt att ska uppt eller nedt manuellt efterfrekvenser.Obs! Nr frinstllningslget r aktiverat stller enheten automatiskt inden frsta tillgngliga frinstllda kanalen.4Mode/Store (Lge/Spara), knappAnvnds fr AM/FM-lge. Tryck fr att vxla mellan frinstllningslge,autolge och manuellt lge. Om du trycker och hller ned knappen sparasden aktuella kanalfrekvensen bland frinstllningarna. Frst trycker duoch hller ned knappen, sen anvnder du knapparna ? ? ellerfrinstllningsknapparna fr att vlja vilket nummer kanalen ska sparastill. Tryck p knappen Mode/Store igen fr att bekrfta och sparafrinstllningen.Obs! Om ingen knapp trycks i lget Store (Spara) avslutar enhetenStore-lget och frinstllningen sparas inte.5Knappar fr ingngsklla (CD, BD/DVD, MP3/Aux,FM/AM, Phono)Tryck p motsvarande knapp fr att vlja nskad ingngsklla.Obs! FM/AM-kllan r inbyggd i SR10. Denna knapp vxlar mellan FMlge och AM-lge nr den trycks mer n en gng.6 Frinstllningsknappar (1/6, 2/7, 3/8, 4/9, 5/10)Anvnds fr AM/FM-lgen. Frinstllningsknapparna anvnds fr att vljafrinstllda kanaler som valts av anvndaren. Om du trycker en gng pen frinstllningsknapp vljs en av de frsta 5 frinstllda kanalerna, ochom samma frinstllningsknapp trycks igen vxlar enheten till nstafrinstllning (1 och sedan 6 till exempel). Dessa frinstllningar sparasseparat fr varje vglngdsband, d.v.s. det finns 10 fr FM och 10 fr AM.Tryck p FM/AM-knappen fr att vxla mellan band och uppsttningarmed 10 frinstllningar.Obs! I tillgg till dessa 10 kanaler per band som r tillgngliga direkt frnknapparna p frontpanelen, kan du ven komma t ytterligare 5frinstllngar (11-15) per band genom att anvnda upp-/nedknapparnafr att g igenom alla 15 frinstllningar.7 DisplayAnvnds fr att visa information som t.ex. vald ingngsklla, volym och66ton/balansniver. Nr ingngen FM eller AM vljs visas radiofrekvenseneller RDS-kanalnamnet.Obs! Vid inkpet r displayen tckt av skyddsplast. Dra bort plasten fr attse displayen tydligare.8 Speaker A/B (Hgtalare A/B), knappKnappen Speaker A/B vxlar mellan de tv uppsttningarna medhgtalarutgngar. Alternativen r endast hgtalare A, endast hgtalare B,hgtalare A och B tillsammans och bda uppsttningar med hgtalare av.Obs! Hgtalare av skiljer sig frn funktionen stng av ljud eftersomutgngen Rec Out och hrlursutgngen fortfarande r aktiverade.9 Menu, knappOm du trycker p knappen en gng visas alternativet Bass (Bas). Om dutrycker en andra gng vljs alternativet Treble (Diskant) och om du tryckeren tredje gng vljs alternativet Balance (Balans). Nr en av dessaalternativ har valts kan nivn justeras med volymkontrollen. Om du intetrycker p ngot p ett tag, visas kllan och volymkontrollen tergr till attreglera volymen.10InfrardsensorMottar IR-kommandon frn den medfljande fjrrkontrollen. Enoblockerad siktlinje mellan fjrrkontrollen och sensorn krvs.11 Volume (Volymkontroll)Anvnds fr att ka/minska ljudnivn frn utgngarna p enheten. Dettastyr volymnivn fr hgtalare, Sub-out och hrlurar. Nivn fr Rec Oututgngen pverkas inte. Volymkontrollen ndrar ven nivn fr bas,diskant och balans i menyalternativet.12 MP3-ingngDenna kllingng gr det mjligt att ansluta en brbar ljudenhet som enMP3-spelare direkt till enhetens frontpanel med en 3,5mm stereokontakt.Nr en enhet r inkopplad vljs ingngen automatiskt. Trots detta kanandra ingngar fortfarande vljas nr en stereokontakt r inkopplad.Knappen MP3/AUX p enhetens frontpanel vljer denna ingng nr enstereokontakt r inkopplad.Obs! Om du kopplar in en klla p frontpanelen sidostter MP3-ingngenAux-ingngen. Ta ut kontakten frn frontpanelen fr att aktivera Auxingngen igen. Observera ocks att utmatningsnivn fr MP3-spelare brukar varaganska lg och att SR10 drfr lgger till 10dB till den aktuellavolyminstllningen nr (och endast om) MP3-ingngen har valts.
 • Page 7

  SR10 V2FjrrkontrollTopaz SR10 medfljs av en fjrrkontroll som styr denna enhet och dessinbyggda AM/FM-mottagare. Dessutom kan knapparna med blfrgadeikoner styra en matchande Topaz CD5- eller CD10-spelare.CD5/CD10Anvnd alltid alkaliska batterier.CD5/CD10 (Blfrgade ikoner)Endast fr styrning av Topaz CD5- och CD10-spelare. Mer informationfinns i bruksanvisningen till Topaz CD5 och CD10.Stng av ljudStnger av ljudet frn enheten. Tryck igen fr att aktivera ljudet.Speaker A/B (Hgtalare A/B)Vxlar mellan de valda hgtalarutgngarna: endast hgtalare A, endasthgtalare B, hgtalare A och B tillsammans eller alla hgtalare av.ProgProgClearStereo/ MonoModeStereo/MonoAnvnds endast nr FM har valts. Vxlar mellan utmatning av FM-stereooch FM-mono. Fr FM-signaler med lg kvalitet kan du minska brusetgenom att vlja mono. Obs! Vissa FM-kanaler snds endast i mono ochpverkas inte om du vljer stereo.SpeakerA/BMode (Lge)MenuAnvnds fr AM/FM-lge. Tryck fr att vxla mellan frinstllningslge,autolge och manuellt lge.PresetsVolymHjer eller snker volymen fr enheten. Anvnds ven fr att ndra bas,diskant och balans nr dessa har valts i menyn.1/52/63/74/8Hoppa verAnvnds nr FM eller AM har valts.I frinstllningslget - Gr igenom anvndarens frinstllda kanaler.I autolge - Sker efter fregende eller nsta tillgngliga kanal med starksignal.I manuellt lge - Finjusterar frekvensen stegvis.Menu (Meny)RandomRepeatRemainCDFMAMBD/DVDMP3/AuxPhonoVxlar mellan alternativen Bass (Bas), Treble (Diskant) och Balance(Balans). Anvnd volymknapparna fr att ndra niv fr det valdaalternativet.Anvnds nr FM eller AM har valts. Dessa vljer frinstllda kanaler somvalts av anvndaren. Om du trycker en gng p en frinstllningsknappvljs en av de frsta 4 frinstllda kanalerna, och om sammafrinstllningsknapp trycks igen vxlar enheten till nsta frinstllning. 8frinstllningar r tillgngliga direkt frn fjrrkontrollen, ytterligarefrinstllningar kan vljas i frinstllningslget med hjlp av knapparnaHoppa ver/sk.SVENSKAFrinstllningsknappar (1/5, 2/6, 3/7, 4/8)Kllknappar (CD, FM, AM, BD/DVD, MP3/Aux, Phono)Tryck p motsvarande knapp fr att vlja nskad musikklla.67
 • Page 8

  AnslutningarHgtalareKontrollera hgtalarnas impedans. Nr du anvnder ett par hgtalarekan du anvnda typer med en impedans p mellan 4 och 8 Ohm. Nr duanvnder tv par hgtalare mste du anvnda hgtalare med enimpedans p 8 Ohm var, se avsnittet nedan.De rda hgtalarterminalerna r positiva (+) och de svartahgtalarterminalerna r negativa (-). Kontrollera att du fr in kabeln medrtt polaritet i varje hgtalaranslutning, annars kan ljudet bli svagt ochfrvrngt med fr lite bas.Anvnda anslutningar med skalad kabelObs! Alla anslutningar grs med vanlig hgtalarkabel.Grundlggande anslutningBilden nedan visar grundlggande anslutning av din enhet till en CDspelare, en skivspelare och ett par hgtalare.Frbered hgtalarkablarna fr anslutning genom att skala bort cirka10mm eller mindre av den yttre isoleringen. Mer n 10mm kan orsaka enkortslutning. Vira ihop vajrarna ttt s att det inte frekommer ngra lsavajrar. Skruva loss vredet p hgtalaruttaget, fr in hgtalarkabeln, drat vredet och fst kabeln.HgerhgtalareVnsterhgtalareSvartSvartRdRdRdSvartSvart RdValfri subwooferSR10Manufactured in anISO9001 approved facilityFM 75AM 300Service PortLoudspeaker TerminalsImpedance 48 ohmsMains Voltage Selector Switch115V/230V AC~50/60HzLeftGroundRightAAPower ACBBRightCD-spelareSkivspelareL68RLeft
 • Page 9

  SR10 V2Hgtalare B anslutningarAntingen A eller B, eller bde A och B kan anvndas.Hgtalare B-anslutningar grs p baksidan av frstrkaren och gr detmjligt att ansluta ett andra par hgtalare (t.ex. hgtalare som skaanvndasiettannatrum).Knappen Speaker A/B p frontpanelen och fjrrkontrollen gr det mjligtatt vxla mellan de tv uppsttningarna med hgtalare. Hnvisa tillavsnittet Frontpanel eller Fjrrkontroll i denna bruksanvisning fr merinformation om anvndning av hgtalare A/B.Obs! Nr du anvnder tv par hgtalare ska du anvnda hgtalare meden nominell impedans p 8 ohm var.Hgtalare AHuvudrumSR10Hgtalare BRum tvAnslutning med tv kablarObs!Om dina hgtalare r utrustade med tv uppsttningar av ingngar kande anslutas i en konfiguration med tv kablar. Anvndning av tv kablarskickar bas- och deskantfrekvenser lngs olika hgtalarkablar, vilket gerett tydligare, mer fokuserat ljud. Hgtalare A och B mste bda vljas fr att denna typ av anslutning skafungera. Avlgsna lnken fr tv kablar frn hgtalaringngarna innan duansluter. Hnvisa till hgtalarnas bruksanvisning fr mer information.Rd Svart Svart RdHgerhgtalareSvart RdLoudspeaker TerminalsImpedance 48 ohmsRightLeftRightLeftAAHFLFHFLFBHFLFVnsterhgtalareBSvart RdHFLFSVENSKASvart RdSvart Rd69
 • Page 10

  AnvndarinstruktionerNr du har gjort alla anslutningar till din enhet ska du aktivera TopazSR10 genom att trycka p strmbrytaren (On/Off) p frontpanelen.Stlla in kllaMode / StoreTryck p kllknappen p frontpanelen som motsvarar den klla som duvill anvnda. Alternativt kan du anvnda motsvarande knapp pfjrrkontrollen.Nr autolge har valts trycker du p knappen ? fr att rulla ned genomkanalfrekvenserna eller trycker p knappen ? fr att rulla upp genomkanalfrekvenserna.FM / AMCDBD / DVDMP3 / AuxPhonoSpeaker A / BAM/FM-mottagaren stannar vid den frsta starka signalen den hittar. Gtill en annan kanal genom att trycka p knappen ? eller ? igen.Stlla in frinstllda kanalerJustera volymenAnvnd antingen volymknapparna p fjrrkontrollen eller volymkontrollenp enhetens frontpanel fr att ndra volymnivn. Den nya nivn indikerasen kort stund p displayen.Volymen visas som minus dB dr 0dB r den hgsta nivn.Radiokanaler kan sparas som frinstllningar i minnet fr enkel tkomst.Du kan spara hgst 15 frinstllningar fr varje vglngdsband (d.v.s. 15frinstllningar fr AM plus 15 frinstllningar fr FM).Stll in kanalen som du vill spara och hll ned knappen Mode/Store penhetens framsida. Displayen p enheten blinkar med nsta tillgngligafrinstllningsnummer.Ett strre negativ nummer visas att volymen minskas.Mode / StoreJustera ljudinstllningarJustera bas, diskant eller balans enligt fljande:1. ppna ljudmenyn. Tryck p knappen Menu p frontpanelen eller pfjrrkontrollen.2. G igenom de tillgngliga alternativen genom att trycka p knappenMenu. De tillgngliga instllningarna i fljd r Bass (Bas), Treble(Diskant) och Balance (Balans).Tryck p knappen Mode/Store igen fr att spara frinstllningen. Dettillgngliga frinstllningsnumret slutar blinka fr att visa att kanalen harsparats.ndra frinstllningsnumret genom att trycka och hlla ned knappenMode/Store fr att ppna lget fr att spara och vlj sedan ett valfrittfrinstllningsnummer med knapparna ? och ? och tryck sedan pknappen Mode/Store igen fr att spara frinstllningen.terkalla en sparad frinstllning genom att helt enkelt trycka p numretpfjrrkontrollensommotsvararfrinstllningen.Allafrinstllningsknappar kan vlja tv frinstllningar. Vlj den andrafrinstllningen p knappen genom att trycka p knappen igen.Presets3. Nr du vill justera bas, diskant eller balans roterar du helt enkeltvolymknappen eller anvnder volymknapparna p fjrrkontrollen.4. Avsluta genom att vnta i fem sekunder, s tergr enheten till normaltlge.Stlla in och lyssna p den inbyggda AM/FMmottagarenFM / AMCDBD / DVDMP3 / AuxPhono1/52/63/74/8Vlj en sparad frinstllning frn enhetens frontpanel genom att helt enkelttrycka p numret p frontpanelen som motsvarar frinstllningen. Du mstetrycka och hlla ned knappen fr att komma t den andra frinstllningen somknappen representerar.Obs! Du kan endast komma t sparade frinstllningar 1-8 medfrinstllningsknapparna p fjrrkontrollen. Du kan komma t sparadefrinstllningar 1-10 med knapparna p frontpanelen. Fr att komma talla frinstllningar, stll in frinstllningslge (Preset) med knappenMode p fjrrkontrollen eller knappen Mode/Store p frontpanelen ochanvnd knapparna ? och ?. Detta ger tkomst till alla 15 frinstlldakanaler fr AM respektive FM.Speaker A / Bterstlla AM/FM-mottagarens frinstllningarVlj AM/FM-mottagaren (Tuner) som klla med knappen FM/AM penhetens frontpanel, eller direkt genom att trycka p knappen FM ellerAM p fjrrkontrollen.Radera alla sparade frinstllningar fr bde AM och FM, genom atttrycka och hlla knapparna 5/10 och Menu samtidigt. Enheten visarReset (terstll) Starta om enheten genom att stnga av den och sl pden igen.MenuUpprepade tryckningar p knappen FM/AM p frontpanelen vxlar mellanlgena FM och AM.Obs! Vi rekommenderar att du stller in Topaz SR10 p autolge fr attfrenkla val av frekvenser frsta gngen apparaten anvnds. Tryck pknappen Mode/Store p apparatens framsida. Denna knapp vxlarmellan frinstllningslge, autolge och manuellt lge.701/62/73/84/95 / 10
 • Page 11

  SR10 V2FelskningAM/FM-mottagarens instllningarIngen strmDet r mjligt att ndra AM/FM-mottagarens regionsinstllningar frdenna enhet. Detta kan vara ndvndigt om enheten har flyttats till ettannat land.Kontrollera att ntsladden r ordentligt ansluten.Det finns tv instllningar som stller in korrekt undertryckning ochfrekvenssteg fr antingen Nordamerika eller Europa/resten av vrlden.Kontrollera skringen i ntuttaget eller adaptern.Obs! Om du ndrar dessa instllningar, raderas alla frinstllda kanaler.Nr du flyttar enheten till en annan region mste brytaren Voltage Select(Vlj spnning) stllas in p rtt ntspnning av en auktoriseradterfrsljare.MenuKontrollera att kontakten r ordentligt infrd i ntuttaget och r pslagen.Kontrollera att strmmen r pslagen p frontpanelen.Inget ljud hrsKontrollera att rtt ingng har valts.Kontrollera att hgtalarna r ordentligt anslutna.Om du anvnder AM/FM-mottagaren ska du kontrolleraantennanslutningarna samt att en tillgnglig kanal har valts.Kontrollera att enheten inte r i tyst lge.2/73/84/95 / 10Tryck och hll ned knapparna 4/9 och Menu samtidigt. Displayen visarprogramvaruversionen fljt av bokstaven A, som str fr Nordamerikaeller E, som str fr Europa/resten av vrlden. Starta om enheten genomatt stnga av den och sl p den igen.Kontrollera att konfigurationen av Speaker A/B stmmer med dinahgtalare.Ljudet r frvrngtKontrollera antennens anslutning och placering.Kontrollera hgtalaranslutningarna.Tekniska specifikationerEtt sus kommer frn hgtalarenUteffekt85 watt (till 8 ohm)Kontrollera att alla kabelanslutningar r skra, delvis jorda/skyddaanslutningarna. Fr skivspelare.THD (icke-viktat)<0,01 % @ 1kHz, 80 % av mrkeffekt<0,15 % 20Hz - 20kHz, 80 % av mrkeffektDet frekommer onskat bakgrundsljud eller strningarFrekvensrespons (-1dB)5Hz - 50kHzFlytta bort enheten frn annan elektronisk utrustning som kan orsakastrningar.S/N-frhllande (ref 1W)>82dB (icke-viktat)Flytta antennen.Ingngsimpedans47 k ohmKontrollera att alla kabelanslutningar r skra, delvis jorda/skyddaanslutningarna fr skivspelare.Strmfrstrkare, dmpningsfaktor>50Max. strmfrbrukning500WBas-/DiskantkontrollerHyllfilter, ultimate boost/cut+/- 10dB @ 100Hz och 20kHzSubwoofer-utgng200Hz 2:a fljd V+HNivn fljer volyminstllningenMtt110 x 430 x 340mmVikt8,1kgAM/FM-mottagareFrekvensbandEuropaAM (522-1629kHz)FM (87,5-108MHz)USAAM (530-1710kHz)FM (87,5-108MHz)AntenningngarFM 75 ohm, Koaxial.AM 300 ohm ramantenn/enkel sladd.Signal till brus60dB typisk (FM)Distortion<0,4 % @ 1kHz 50kHz avvikelse (FM-mono)<0,6 % @ 1kHz 50kHz avvikelse(FM stereo)Fjrrkontrollen fungerar inteKontrollera att batterierna inte r urladdade.Kontrollera att inget blockerar fjrrsensorn.verhettningsskyddEnheten har verhettningsskydd och avstngningsskydd. Enheten stngsav om den anvnds oavbrutet under en lng tid och verhettas. Lmnaenheten instlld p ON i 10 minuter s att den kyls ned, stng sedan avenheten och sl p den igen fr att fortstta lyssna.Om problemet kvarstr kanske enheten verbelastas. Snk volymen ochkontrollera att enheten r placerad i ett ppet, ventilerat omrde fr attlsa problemet.Anvndning av tv par hgtalare med mindre n 8 Ohm kan orsakaverbelastning och rekommenderas inte.Om lsningarna ovan inte hjlper att lsa ditt problem ska du avsnittetmed vanliga frgor (Frequently Asked Questions - FAQ) p vr webbplats:www.cambridge-audio.com/sts/faqsKontakta din terfrsljare fr all service, med eller utan garanti.71SVENSKA1/6
 • Page 12

  Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership PlcRegistered Office: Gallery Court, Hankey Place,London, SE1 4BB, United KingdomRegistered in England No. 2953313 2011 Cambridge Audio LtdAP30250/1www.cambridge-audio.comMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR10 in der Sprache / Sprachen: Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,31 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR10

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Holländisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Polnisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info