Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
21
SPIS TREŚCI PL
OPIS SUSZARKI
STRONA
22
FILTR
STRONA
22
POJEMNIK NA WODĘ
STRONA
22
PRZED UŻYCIEM SUSZARKI
STRONA
23
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
STRONA
23
PRZYGOTOWANIE BIELIZNY
STRONA
24
JAK WYBRAĆ CZAS SUSZENIA LUB
PROGRAM I FUNKCJE DODATKOWE
STRONA
25
URUCHOMIENIE I DOKOŃCZENIE PROGRAMU
STRONA
26
INSTALACJA
STRONA
27
PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
STRONA
27
SYSTEM ODPROWADZENIA WODY
STRONA
28
PRZEKŁADANIE DRZWI
STRONA
28
KONSERWACJA
STRONA
28
WYSZUKIWANIE USTEREK
STRONA
29
SERWIS
STRONA
29
W celu uzyskania sprawnej pracy suszarki, należy uważnie przeczytać instrukcję
obsługi.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  SPIS TREŚCI

  PL

  OPIS SUSZARKI

  STRONA

  22

  FILTR

  STRONA

  22

  POJEMNIK NA WODĘ

  STRONA

  22

  PRZED UŻYCIEM SUSZARKI

  STRONA

  23

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

  STRONA

  23

  PRZYGOTOWANIE BIELIZNY

  STRONA

  24

  JAK WYBRAĆ CZAS SUSZENIA LUB
  PROGRAM I FUNKCJE DODATKOWE

  STRONA

  25

  URUCHOMIENIE I DOKOŃCZENIE PROGRAMU

  STRONA

  26

  INSTALACJA

  STRONA

  27

  PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

  STRONA

  27

  SYSTEM ODPROWADZENIA WODY

  STRONA

  28

  PRZEKŁADANIE DRZWI

  STRONA

  28

  KONSERWACJA

  STRONA

  28

  WYSZUKIWANIE USTEREK

  STRONA

  29

  SERWIS

  STRONA

  29

  W celu uzyskania sprawnej pracy suszarki, należy uważnie przeczytać instrukcję
  obsługi.

  21 • Page 2

  OPIS SUSZARKI
  1.
  2.
  3.
  4.

  5.
  6.

  7.

  8.
  9.

  Płaszczyzna robocza.
  Pojemnik na skroploną wodę.
  Sworzeń stykowy.
  Drzwi (można dokonać przełożenia drzwi).
  Patrz rozdział “Przekładanie drzwi”.
  W celu otwarcia drzwi; pociągnąć uchwyt
  na zewnątrz.
  W celu zamknięcia drzwi; trzymając za
  uchwyt, zamknąć delikatnie.
  Filtr zatrzymujący strzępy.
  Zabezpieczenie przed dziećmi.
  Posługując się monetą lub śrubokrętem,
  obrócić plastykową śrubę, w kierunku
  zgodnym z ruchem wskazówek zegara o 90°.
  Nacięcie śruby pionowo: drzwi nie da się
  zamknąć.
  Nacięcie śruby poziomo: drzwi da się
  zamknąć.
  Lampka wewnętrzna (jeśli jest
  zainstalowana).
  Zapala się jedynie wówczas gdy są otwarte
  drzwi (musi zostać wybrany program) lub
  gdy naciśnięty jest przycisk “Światło”.
  Gaszenie światła: pokrętło selekcji programu
  ustawione na “0”.
  Przycisk dla zaworu klapowego
  wymiennika ciepła.
  Wymiennik ciepła.

  FILTR
  Filtr należy oczyścić po każdym cyklu
  suszenia
  1. Pociągnąć filtr do góry.
  2. Otworzyć filtr.
  3. Oczyścić go palcami lub za pomocą miękkiej
  szczotki.
  4. Włożyć filtr na miejsce.

  Lampka kontrolna filtru strzępów
  Ostrzega, że filtr jest zabrudzony i należy go
  wyczyścić.
  Jeżeli bielizna nie jest dostatecznie wysuszona,
  należy sprawdzić czy filtr nie jest zatkany.

  POJEMNIK NA WODĘ
  Pojemnik na wodę należy każdorazowo
  opróżniać po zakończeniu cyklu suszenia
  1. Otworzyć klapkę, zablokowaną wciskanym
  zamknięciem, poprzez lekkie naciśnięcie z
  jej prawej strony i wyjąć pojemnik na wodę.
  2. Opróżnić pojemnik.
  3. Po opróżnieniu należy wepchnąć pojemnik z
  powrotem do obudowy, aż zaskoczy.

  Lampka kontrolna pojemnika
  wody
  Wskazuje, że w pojemniku jest pełno wody i
  należy go opróżnić. Następuje automatyczne
  zatrzymanie programu suszenia.
  22

  Suszarka elektroniczna
  Ustawić pokrętło programatora na “0”, opróżnić
  pojemnik z wody i ponownie uruchomić program.

  Suszarka ze sterowaniem czasowym
  Opróżnić pojemnik na wodę. Ustawić pokrętło
  selektora programu w położenie linii znajdującej
  się na lewo zaznaczonego symbolu opróżniania
  (
  ) (przycisk Start winien być wciśnięty).
  Po zakończeniu cyklu pompowania należy
  ustawić pokrętło selektora w to samo miejsce w
  którym znajdowało się ono gdy został przerwany
  cykl suszenia. • Page 3

  PRZED UŻYCIEM SUSZARKI


  Upewnić się czy aparat nie został uszkodzony
  podczas transportu. W przypadku wątpliwości nie
  używać suszarki lecz skontaktować się z
  wyspecjalizowanym technikiem lub Waszym
  punktem sprzedaży.
  Materiały opakowaniowe (tworzywa, itd.), należy
  trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci,
  ponieważ stanowią one potencjalne źródło
  niebezpieczeństwa.
  Ten aparat został zaprojektowany jedynie do
  celów domowych i należy go używać wyłączne do
  suszenia bielizny.

  Rady dotyczące ochrony środowiska
  1. Opakowanie
  Materiał opakowaniowy w 100% nadaje się do
  ponownego wykorzystania i oznakowany jest
  odpowiednim symbolem ( ).
  2. Suszarka
  Suszarka została wykonana z materiałów
  nadających się do ponownego wykorzystania.
  Oddając na złom stary aparat, należy się
  zastosować do lokalnych przepisów dotyczących
  pozbywania się odpadów. Przed oddaniem
  suszarki na złom należy odciąć kabel zasilania,
  aby stała się ona niezdatna do użytku.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
  Zabezpieczenie przed dziećmi


  Po użyciu maszyny, należy ustawić pokrętło
  selektora programu na “0”. Zapobiegnie to
  przypadkowemu uruchomieniu suszarki przez
  dzieci.

  Tylko do użytku domowego.
  Suszarka jest zgodna z Dyrektywą
  93/68/EWG.

  23 • Page 4

  PRZYGOTOWANIE BIELIZNY
  Przygotowanie bielizny
  Sprawdzić czy zamki są zasunięte a kieszenie puste.
  Odwrócić odzież na lewą stronę. Nie przeładowywać
  bębna, aby uniknąć okręcania się bielizny.

  Ciężar maksymalny bielizny

  Bawełna
  5,0 kg
  Bawełna /
  3,5 kg
  Suszenie szybkie
  (suszarka elektroniczna)
  Tkaniny syntetyczne
  2,5 kg

  Powyższe dane odpowiadają standardowemu
  ładunkowi wypranej bielizny.

  Podzielić bieliznę według
  A) Symboli znajdujących się na etykietce przy
  kołnierzykach lub w szwach wewnętrznych:
  Nadaje się do suszenia w suszarce
  Suszyć w suszarce tylko w niskich
  temperaturach
  Nie nadaje się do suszenia w suszarce
  B) Ilości i ciężaru tkaniny
  Jeżeli ładunek przewyższa pojemność suszarki,
  należy podzielić bieliznę według ciężaru (np.
  osobno ręczniki, osobno cienka bielizna).
  C) Rodzaju tkaniny
  Bawełna/len: Ręczniki, jersej bawełniany,
  bielizna stołowa lub pościelowa z bawełny lub lnu.
  Syntetyczne: Bluzki, spódnice, fartuchy, itd.
  Z poliestru lub poliamidu, jak również tkaniny
  bawełniane i półsyntetyczne.
  D) Stopnia wysuszenia
  • Rozdzielić bieliznę na: gotową do prasowania,
  suchą do poskładania, itd.

  Nie suszyć w suszarce
  Odzieży wełnianej, jedwabnej, z tkanin delikatnych,
  nylonowych pończoch, odzieży haftowanej, tkanin
  z metalowymi ozdobami, artykułów zajmujących dużo
  miejsca, jak np. śpiwory, itd.
  Uwaga: Nie suszyć artykułów uprzednio
  czyszczonych za pomocą wywabiaczy plam na
  sucho lub też artykułów z gumy (istnieje
  niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji).
  Nie suszyć bielizny zabrudzonej olejem
  roślinnym.

  24 • Page 5

  JAK WYBRAĆ CZAS SUSZENIA LUB
  PROGRAM I FUNKCJE DODATKOWE
  Suszarka elektroniczna
  1. Wybrać program suszenia i funkcję
  dodatkową, postępując według wskazówek
  znajdujących się w tabeli (patrz “Tabela
  Programów”).
  2. Funkcje dodatkowe (zależnie od modelu)
  W celu wybrania funkcji dodatkowej,
  nacisnąć odpowiadający jej przycisk zanim
  zostanie naciśniety przycisk Start. Zapali się
  wskaźnik znajdujący się nad przyciskiem,
  potwierdzając dokonanie wyboru.
  W przypadku dokonania nieprawidłowego
  wyboru (funkcji dodatkowych nie zgodnych
  ze sobą), zostanie pobudzony alarm
  akustyczny. Nacisnąć przycisk ponownie,
  aby anulować wybór.
  Opóźnione uruchomienie
  Opóźnia uruchomienie suszarki.
  Każdorazowe naciśnięcie przycisku
  opóźnia start suszarki o 2 do 8 godzin.
  Regulacja w 2 godzinnych stopniach.
  Po ustawieniu wymaganego opóźnienia
  należy nacisnąć przycisk Start.
  Miganie światła oznacza rozpoczęcie
  odliczania. Opóźnienie można zmienić
  lub skasować poprzez wybranie “0” za
  pomocą pokrętła selektora programu.
  Otwarcie drzwi zatrzymuje odliczanie.
  Aby kontynuować odliczanie należy
  zamknąć drzwi i ponownie nacisnąć
  przycisk Start. Wkrótce po naciśnięciu
  przycisku Start, da się usłyszeć odgłos
  pracy pompy.
  Delikatne (Gentle)
  Obniża temperaturę suszenia delikatnej
  bielizny. Funkcja ta jest samoczynnie
  załączana podczas programu suszenia
  delikatnego; wówczas jej włączenie
  ręczne nie jest możliwe.
  Rapid (Tylko bawełna) Max. 3,5 kg.
  Skraca czas suszenia (np. tkaniny lub
  bielizna podobnych rozmiarów). Nie
  należy stosować tej funkcji do dużych
  artykułów (np. prześcieradła lub
  podobne).

  Brzęczyk (Buzzer)
  Wciśnięty przycisk uruchamia
  brzęczyk, który sygnalizuje koniec
  cyklu, wydając dźwięk w regularnych
  odstępach.
  3. Programy dodatkowe
  Przewietrzanie
  Bielizna jest przewietrzana, bez
  ogrzewania, przez 30 minut.
  Program czasowy (20 do 60 minut)
  Służy do delikatnego suszenia
  kończącego lub do suszenia
  pojedynczych artykułów. Nadaje się do
  wszystkich tkanin.

  25 • Page 6

  JAK WYBRAĆ CZAS SUSZENIA LUB
  PROGRAM I FUNKCJE DODATKOWE
  Suszarka ze sterowaniem
  czasowym
  1. Wybrać czas suszenia i funkcje dodatkowe
  postępując według wskazówek znajdujących
  się w tabeli (patrz “Tabela programów”).
  2. Funkcje dodatkowe (zależnie od modelu)
  W celu wybrania funkcji dodatkowej, nacisnąć
  odpowiadający jej przycisk. Nacisnąć
  przycisk ponownie, aby anulować wybór.
  Opóźnione uruchomienie
  Opóźnia załączenie suszarki. Należy
  obracać przełącznik czasu opóźnienia
  załączenia w kierunku ruchu wskazówek
  zegara, aż do ustawienia żądanego
  opóźnienia i nacisnąć przycisk Start.
  Można ustawić opóźnienie od 1 do 8
  godzin. Czas opóźnienia może być w
  każdej chwili zmieniony, poprzez
  zwyczajne obrócenie przełącznika
  czasu opóźnienia.
  Czas jaki pozostał do uruchomienia
  programu jest pokazywany na
  przełączniku.
  Otwarcie drzwi zatrzymuje odliczanie.
  Aby kontynuować odliczanie należy
  zamknąć drzwi i nacisnąć ponownie
  przycisk Start.
  Aby skasować odliczanie należy
  ustawić przełącznik opóźnienia na ”0”.
  Delikatne (Gentle)
  Obniża temperaturę suszenia.
  Przeznaczona do delikatnej bielizny.

  Brzęczyk (Buzzer)
  Wciśnięty przycisk uruchamia
  brzęczyk, który sygnalizuje koniec
  cyklu, wydając dźwięk w regularnych
  odstępach.
  3. Programy dodatkowe
  Przewietrzanie
  Bielizna jest przewietrzana, bez
  ogrzewania, przez 20 minut.

  URUCHOMIENIE I DOKOŃCZENIE PROGRAMU
  1. Po wybraniu programu suszenia i funkcji
  dodatkowej, nacisnąć przycisk uruchomienia
  Start.
  2. Po zakończonym programie, brzęczyk
  zasygnalizuje koniec programu suszenia.
  Jeżeli wybraliście funkcję dodatkową
  “Brzęczyk”, będzie on dźwięczał przez jakiś
  czas w regularnych odstępach czasu.
  3. Jeżeli bielizna nie zostanie wyjęta z bębna
  natychmiast po zakończeniu cyklu, włącza
  się samoczynnie cykl pracy zapobiegający
  pognieceniu na czas maksimum 20 minut
  (Suszarki ze sterowaniem czasowym) lub 70
  minut (Suszarki elektroniczne); bęben
  zaczyna się obracać w regularnych
  odstępach czasu, aby bielizna nie zmięła się.
  4. Po zakończeniu programu, ustawić
  programator w położeniu “0”. Światełko
  kontrolne “Maszyna włączona” zgaśnie.

  26

  5. Oczyścić filtr i opróżniać pojemnik na
  wodę po każdym cyklu suszenia.
  6. Jeśli zmienicie program w trakcie trwania
  cyklu (suszarka elektroniczna), maszyna
  zatrzyma się. Aby uruchomić nowy program
  należy nacisnąć ponownie przycisk Start.

  Przerywanie cyklu suszenia
  Aby zatrzymać maszynę podczas trwania cyklu;
  przekręcić programator w położenie ( )
  Przewietrzanie i nacisnąć ponownie Start
  (Suszarka elektroniczna).
  Odczekać co najmniej 5 minut przed otwarciem
  drzwiczek, tak aby umożliwić ostudzenie się
  suszarki.
  Dla Waszego bezpieczeństwa, w momencie
  otwarcia drzwiczek, cykl zostaje automatycznie
  przerwany. W celu ponownego włączenia
  nacisnąć ponownie przycisk uruchomienia Start. • Page 7

  INSTALACJA  Zainstalować aparat w pomieszczeniu nie
  narażonym na ekstremalne warunki.
  Usunąć z płytki sterowniczej folię
  zabezpieczającą.
  Wypoziomować suszarkę, regulując cztery nóżki.
  W przypadku wzrostu temperatury pomieszczenia
  powyżej 35°C podczas pracy suszarki, należy
  przewietrzyć pomieszczenie.
  Przed uruchomieniem po raz pierwszy należy się
  upewnić czy pojemnik na wodę oraz wymiennik
  ciepła są prawidłowo umieszczone.
  Jeśli jest taka możliwość należy wykorzystać
  dostarczoną rurę dla odprowadzania wody
  bezpośrednio do instalacji ściekowej (patrz
  rozdział “System odprowadzenia wody”).
  Należy uważać aby nie zacisnąć kabla
  zasilającego pomiędzy suszarką a ścianą.

  Wyposażenie dodatkowe
  Suszarkę można zamontować na pralce, w tym celu
  należy zamówić w naszym punkcie sprzedaży
  komplet o kodzie AMH 542.

  Minimalne wymiary obudowy:
  Szerokość:
  600 mm
  Wysokość:
  850 mm
  Głębokość:
  600 mm

  PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ


  Połączenia elektryczne muszą być wykonane
  zgodnie z miejscowymi przepisami.
  Na tabliczce znamionowej, umieszczonej w
  tylnej części maszyny, znajdują się dane
  dotyczące dopuszczalnego napięcia
  roboczego, pobieranej mocy i bezpieczników
  zabezpieczających.
  Uziemienie urządzenia jest według prawa
  obowiązkowe.
  Nie używać przedłużaczy lub gniazdek
  wielokrotnych.
  Przed przystąpieniem do jakichkolwiek operacji
  przy suszarce, wyłączyć wtyczkę z gniazdka.
  Nie włączać suszarki, jeżeli została
  uszkodzona podczas transportu.
  Skontaktować się z wykwalifikowanym
  technikiem z serwisu.
  Do wymiany kabla zasilającego należy wezwać
  wykwalifikowanego fachowca z serwisu.

  27 • Page 8

  SYSTEM ODPROWADZENIA WODY
  Bezpośrednie odprowadzenie wody z tylnej
  części suszarkis
  Aby uniknąć konieczności opróżniania
  pojemnika wody po każdym cyklu suszenia,
  należy podłączyć rurę, dostarczoną z suszarką,
  do zlewu lub na stałe do instalacji ściekowej.
  1. Wyjąć rurę znajdującą się w spodniej, tylnej
  części maszyny i zamocować ją na plastykowej
  złączce (pokazanej na rysunku), podłożyć
  szmatę do zebrania wyciekającej wody.
  2. Rurę dostarczoną z suszarką należy
  podłączyć do złączki. Maksymalna wysokość
  odprowadzenia wynosi 1 m.
  3. Upewnić się czy rura nie jest zgięta lub
  załamana (koniec rury spustowej nie
  powinien być zanurzony w spuszczanej
  wodzie gdyż może to spowodować
  zassanie).

  Długość dostarczonej rury wynosi 1,5 m.
  Maksymalna dopuszczalna długość
  zainstalowanej rury wynosi 2,5 m.

  PRZEKŁADANIE DRZWI
  Zmiana kierunku otwierania drzwi
  1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
  2. Otworzyć drzwiczki.
  3. Pomagając sobie kluczem, obrócić o 90°
  sworzeń stykowy, umieszczony w górnej
  części drzwi i wyjąć go.
  4. Odkręcić dwie śruby zawiasu drzwiczek i
  wyjąć je.
  5. W celu demontażu zamknięcia drzwiczek,
  należy:
  • Odkręcić dwie śruby znajdujące się powyżej
  oraz poniżej zamknięcia i podtrzymując je od
  dołu wysunąć ku górze (1,5 cm).
  6. W celu zamocowania drzwi po przeciwnej
  stronie:
  • Odwrócić drzwiczki.
  • Zamocować dwoma śrubami z żądanej strony.
  • Włożyć ponownie zamknięcie drzwiczek po
  przeciwnej stronie i przesunąć w dół (1,5 cm).
  • Zakręcić ponownie za pomocą dwóch śrub nad
  zamknięciem i pod zamknięciem drzwiczek.
  • Należy uważać aby nie zmienić kierunku
  mechanizmu zamykającego.
  Zabezpieczenie przed dziećmi winno
  znajdować się ponad zamkiem.
  7. Wkręcić ponownie sworzeń stykowy do
  górnej części drzwiczek.

  KONSERWACJA
  1. Umyć zewnętrzne powierzchnie aparatu
  płynnym detergentem. Nie używać
  produktów ściernych.
  2. Oczyścić filtr po każdym cyklu suszenia.
  3. Jeżeli filtr strzępów jest zatkany, należy go
  czyścić wodą i miękką szczotką.
  28

  4. Czyścić wymiennik ciepła co najmniej raz na
  trzy miesiące, w następujący sposób:
  • Otworzyć drzwiczki i nacisnąć przycisk
  znajdujący się w dolnej części otworu.
  • Nastąpi otwarcie klapki wymiennika ciepła.
  • Obrócić podtrzymujące sprężyny i wyjąć
  wymiennik ciepła. • Page 9

  KONSERWACJA


  Za pomocą wilgotnej szmatki usunąć puch z
  uszczelki.
  • Przemyć wymiennik pod bieżąćą wodą.
  • Aby wstawić na miejsce wymiennik; należy
  go wsunąć do jego gniazda i zablokować w
  tym miejscu za pomocą podtrzymujących
  sprężyn.
  Uwaga: Płyty wymiennika mogą zmieniać kolor
  w trakcie użytkowania.
  5. Wytrzeć i usunąć strzępy z uszczelki
  drzwiowej oraz z ich wewnętrznej części, za
  pomocą wilgotnej szmatki.

  WYSZUKIWANIE USTEREK
  Jeżeli Wasza suszarka nie funkcjonuje poprawnie, należy sprawdzić poniższe
  punkty, zanim wezwiecie Serwis.
  Czas suszenia jest zbyt długi / bielizna jest
  źle wysuszona.
  • Czy wybraliście poprawny czas / program
  suszenia?
  • Czy bielizna była dobrze odwirowana
  (szybkość odwirowania poniżej 800 obr/min)?
  • Czy filtr jest zabrudzony (Światełko kontrolne
  włączone)?
  • Czy wymiennik ciepła jest czysty?
  • Czy temperatura otoczenia nie jest zbyt
  wysoka?
  • Po przerwie w dostawie prądu, trzeba
  ponownie uruchomić suszarkę (suszarka
  elektroniczna).
  Suszarka nie funkcjonuje.
  • Czy wtyczka jest dobrze włożona do
  gniazdka prądu?
  • Czy nie ma przerwy w dopływie prądu?
  • Czy nie spalił się bezpiecznik?
  • Czy drzwiczki są dobrze zamknięte?
  • Czy został wybrany program suszenia lub czas?
  • Czy został naciśnięty przycisk Start?
  Lampka kontrolna filtru lub pojemnika wody
  jest włączona.
  • Czy filtr jest czysty?


  Czy pojemnik na wodę jest pusty?
  Czy pojemnik na wodę jest prawidłowo
  umieszczony?
  Czy wymiennik ciepła jest czysty?
  Czy ustawiono położenie programatora na
  “pompowanie” (suszarki ze sterowaniem
  czasowym - patrz “Pojemnik na wodę”)?

  Krople wody pod suszarką.
  • Czy wymiennik ciepła jest prawidłowo
  ustawiony?
  • Czy został usunięty puch z uszczelki
  wymiennika ciepła?
  • Czy został usunięty puch z uszczelnienia drzwi?
  Wymiana żarówki oświetlenia wewnętrznego
  (zależnie od modelu).
  • Jeśli nie działa oświetlenie wewnętrzne to
  możliwą przyczyną jest przepalenie żarówki.
  • Wyjąć wtyczkę z gniazdka !
  • Otwórz drzwi i odkręć szklaną pokrywę
  wewnątrz bębna.
  • Wymień uszkodzoną żarówkę na nową i
  zakręć z powrotem szklaną pokrywę.
  • Żarówka do wymiany: 15W, 220/240V, E14,
  dostosowana do temperatury do 300°C.

  SERWIS
  Zanim zwrócicie siê Pañstwo do Serwisu:
  1. Należy sprawdzić czy nie ma możliwości
  wyeliminowania usterek samemu (patrz
  “Wyszukiwanie usterek”).
  2. Ponownie uruchomić program aby sprawdzić
  czy usterka została usunięta
  Jeżeli po dokonaniu powyższych kontroli,
  suszarka w dalszym ciągu nie działa
  poprawnie, należy się skontaktować z
  najbliższym Serwisem.

  Prosimy podać:
  • krótki opis awarii,
  • dokładnie typ i model
  suszarki,
  • numer serwisowy
  widoczny po prawej
  stronie otworu
  drzwiczek,  Wasz dokładny adres i numer telefonu.
  29


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 565 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool awz 565 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Holländisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Dänisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Italienisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info